Installatørhåndbok. SE-PV 3031 Solcellepakke. Ekstrautstyr IHB NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installatørhåndbok. SE-PV 3031 Solcellepakke. Ekstrautstyr IHB NO 1516-1 331584"

Transkript

1 Installatørhåndbok Ekstrautstyr IHB NO

2

3 Innhold 1 Viktig informasjon 2 4 Montering 8 Symboler Merking El-tilkobling 14 Garanti Copyright Kontaktinformasjon 2 Leveranse og håndtering Leveranse Håndtering Innhold Inngående komponenter Prinsippskjema 6 Idriftsetting og programmering Første idriftsetting med veiledning Landinnstilling Programmering 7 Vedlikehold Service Installasjon 6 8 Tekniske data 21 Generelt Plassering 6 7 Stikkord 22 Innhold 1

4 1 Viktig informasjon Denne håndboken beskriver installasjons- og servicemomenter som skal utføres av fagperson. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover. Det kan også brukes av personer som har nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de er under oppsyn eller har fått opplæring i hvordan man bruker apparatet på en sikker måte og forstår risikoen ved uriktig bruk. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. Med forbehold om konstruksjonsendringer. NIBE Garantien gjelder ikke for skader som har oppstått på eller i boligen, eller skade på annet utstyr eller eiendom som er direkte eller indirekte forårsaket av feil solprodukter. Garantien gjelder ikke ved feil eller mangelfull montering eller bruk. Garantien gjelder heller ikke for skader forårsaket av brann, vannskade, ytre påvirkning, hærverk eller værrelatert påvirkning som for mye snø, stormer eller lynnedslag m.m. Copyright Produsenten har opphavsrett til denne håndboken. Denne bruksanvisningen kan bare gjengis, oversettes eller kopieres med skriftlig samtykke fra produsenten. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner eller illustrasjoner i denne håndboken uten forhåndsvarsel. Symboler OBS! Dette symbolet betyr fare for maskin eller menneske. HUSK! Ved dette symbolet finnes viktig informasjon om hva du bør tenke på ved tilsyn på anlegget. TIPS! Ved dette symbolet får du tips om enklere vedlikehold av produktet. Merking CE-merkingen innebærer at NIBE garanterer at produktet oppfyller alle gjeldende bestemmelser i henhold til aktuelle EU-direktiver. CE-merket er obligatorisk for de fleste produkter som selges innen EU, uansett hvor de er produsert. Garanti Mellom deg som privatperson og bedriften du har kjøpt solpanelene SE-PV 3031 av, gjelder forbrukerlovene. For fullstendige vilkår se Mellom Nibe og bedriften som har solgt produktet, gjelder AA VVS. I henhold til denne gir Nibe tre års produktgaranti til bedriften som har solgt produktet. Garantien gjelder ikke hvis anlegget ikke installeres korrekt, hvis komponentene behandles skjødesløst, eller ved feildimensjonering, feil bruk eller dårlig vedlikehold eller annen håndtering som ikke er i tråd med vanlig praksis. 2 Kapitel 1 Viktig informasjon

5 Kontaktinformasjon AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling CH CZ DE DK FI FR GB NL NO PL RU SE Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, Reyrieux Tel : Fax : NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout Tel: Fax: ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) For land som ikke nevnes i denne listen, kontakt NIBE Sverige eller kontroller for mer informasjon. Kapitel 1 Viktig informasjon 3

6 2 Leveranse og håndtering Leveranse Kontroller umiddelbart leveransen sammen med føreren med hensyn til følgende: Synlige skader (inntrykt emballasje osv.) At riktig antall pakker er levert At spesielt solfangerne er uskadde. Håndtering OBS! Unngå støt og mekanisk påvirkning på solcellepanelene. Ikke løft solcellepanelene i pakningen eller i tilkoblinger. Ikke plasser solcellepanelene på gjenstander som kan skade dem, og ikke dra eller slep dem over noe som kan forårsake skade. Innhold 12 stk. 32 stk. 32 stk. 32 stk. 12 stk. 38 stk. 1 stk. 8 stk. Polykrystalline silisiumcellepaneler Takkroker for tegltak eller ev. platetak L-profil (for montering på platetak) Skruestift (for montering på platetak) Monteringsskinner, aluminium, 2100 mm Fester for solpaneler (16 stk. endeklemmer og 22 stk. midtklemmer) Vekselretter med veggfeste Tilkoblingskontakter for tilkobling mellom panelene og vekselretteren (4 stk. hunner og 4 stk. hanner, strømkabel følger ikke med) 1 stk. Tilkoblingskontakt fra inverteren Hvis panelene monteres i en annen formasjon, kan det være behov for å komplettere med mer montasjemateriell. For bestilling av ytterligere komponenter eller installasjonsmateriale kontakt: ABK AS Brobekkveien 80, 0582 Oslo Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: Kapitel 2 Leveranse og håndtering

7 Inngående komponenter LEK Takkrok med T-skrue (M8x25 mm, rustfritt) og selvlåsende mutter (M8, rustfritt) Midtklemme Monteringsskinne Endebeskyttelse Skjøtesett med nagle L-profil Endeklemme Skruestift M10x250 mm Kapitel 2 Leveranse og håndtering 5

8 3 Installasjon 6 Generelt Installasjonen skal bare utføres av kvalifisert personale. Det medfølgende materialet er minstekravet ved normale installasjoner, i spesielle tilfeller må dette kompletteres. Kontakt leverandøren ved usikkerhet. Før installasjon og idriftsetting av solcellepanelsystemet, må informasjon om gjeldende normer og forskrifter innhentes. Bare autorisert installatør kan varsle om installasjonen av solcellepaneler til nettleverandøren samt utføre slik installasjon. Vær oppmerksom på at anlegget ikke kan settes i drift før nettleverandøren har gitt sin godkjenning. OBS! Installasjon av et solcellepanel er et omfattende inngrep i et eksisterende tak. Takbelegget særlig på innredede og bebodde loft eller der takets minimumshelling er underdimensjonert (henholdsvis belegget) krever ytterligere tiltak mot fuktighet forårsaket av vindtrykk og snødrev. Dette må vurderes av installatøren fra gang til gang. Takkonstruksjonen må kunne håndtere den vind- og snøbelastningen som kan forekomme i området. Statisk belastning Installasjonen skal bare utføres på takflater eller skorsteinskonstruksjoner med tilstrekkelig bæreevne og styrke. Takets og takkonstruksjonens statiske lastekapasitet må ved behov undersøkes før solcellepanelene installeres. Vær nøye med å sjekke tilstanden til takkonstruksjoner av tre og mulighetene for å skru fast solcellepanelenes fester i konstruksjonen. Takkonstruksjonene skal forsterkes om dette er nødvendig. Besiktigelse av hele solpanelinstallasjonen i henhold til DIN 1055 del 4 og 5, eller i henhold til landspesifikke forskrifter kreves spesifikt i områder med snøfall og kraftig vind. Installasjonsstedets egenskaper (dominerende vindretning, virvelvinder osv.) må også tas med i beregningen/vurderingen hvis disse kan innebære økt belastning. Solcellepanelene må monteres slik at det ikke danner seg snøfonner forårsaket av rassikring eller særskilte forhold, i nærheten av solcellepanelene. Avstanden fra takets ytterkanter bør være minst 1 m, dette for å minske risikoen for at vinden river løs solcellepanelene. Installasjonssystemet i henhold til DIN 1055 del 5 for snøsone II er beregnet for bruk opptil 400 m over havnivå. Hvis installasjonen utføres på tegltak, anbefales det at snøen måkes av hvis den blir tykkere enn 30 cm på solpanelene (OBS! Hvis snølaget har smeltet, pakket seg sammen og fått påfylling av mer snø, slik at densiteten har blitt ekstra høy, kan det være nødvendig å fjerne snøen selv om den ikke er 30 cm.) Hvis det er fare for at snøen kan skli ned på panelene og spesielt mot baksiden av oppreiste paneler, skal snørasbeskyttelsen monteres på egnet sted for å hindre dette. Sørg også for at materialet under tak med teglstein er stabilt nok til å bære takets festepunkt. Ellers må taket forsterkes. Dette må installatøren vurdere og fatte beslutning om. Ved usikkerhet skal bygningsingeniør Kapitel 3 Installasjon konsulteres. Vi anbefaler også at teglsteinen slipes ned, slik at det ikke er noen festepunkt mellom taket og takkrokene. Minste avstand mellom taksteinen ved overlappingspunkt og undersiden av konsollene er 3 mm, dette for å gjøre det enklere å håndtere bevegelser i festesystemet ved belastninger som kan oppstå. Lynavleder Hvis en ekstern lynavleder er montert, må solcellepanelene og takkonstruksjonene integreres slik at solpanelfeltet beskyttes mot direkte lynnedslag. Hele solcellepanelflaten må plasseres innenfor det området som beskyttes av lynavlederen. En sikkerhetsavstand på ca. 0,5 m i alle retninger fra solcellepanelene til det beskyttede områdets periferi må overholdes. Sikkerhetsinstruksjoner Gjeldende sikkerhetsforskrifter for arbeid på tak og tilsvarende konstruksjoner må følges. Barrierer som beskytter mot fallende deler må installeres. Dette er spesielt viktig på høye bygninger og på steder der mange personer passerer nedenfor taket/bygningen. Personlig sikkerhetsutstyr eller et byggstillas skal benyttes ved arbeid på taket, i henhold til gjeldende forskrifter. Egnede tiltak må iverksettes under installasjonen, slik at solcellepanelene ikke løsner og faller. Overhold sikkerhetsavstanden til strømførende ledninger!

9 Plassering Söder Figuren ovenfor viser solstråling i prosent av globalstrålingen mot flater med ulik orientering og helning. Kartet viser linjer med samme globalstråling, dvs. solstrålingen målt mot horisontale flater. Kilde: SMHI. Ved hjelp av figuren og kartet kan man beregne årsverdien for solstrålingen mot den flaten der solcellepanelene er plassert. 100 % er solstråling mot en horisontal flate, som i det sørlige Sverige ligger på mellom 900 og 1050 kwh/år. Vinkelen på hellende flater er Finn den årlige solstrålingen ved hjelp av kartet. Avhengig av solpanelenes plassering i forhold til figuren, får man anleggsspesifikk solstråling i prosent. 2. Multipliser resultatet med anleggets toppeffekt (3,12 kw). 3. Multipliser resultat 2 med en konstant 0,9 for beregning av energiproduksjonen i kwh/år (med forbehold for skygge, nedsmussing og tildekking av snø). Eksempel: Visby, 45, montering sør x (112/100) x 3,12 x 0,9 = 3302 kwh/år Kapitel 3 Installasjon 7

10 4 Montering Oversikt Bildet ved siden av viser solcellepanelene SE-PV 3031 montert på taket av en enebolig. OBS! Sørg for at takkonstruksjonens bærekapasitet og styrke er tilstrekkelig. OBS! I mangel på en tilstrekkelig stabil understruktur som kan sikre en solid montering, for eksempel rupanel eller takstoler, må taket forsterkes. LEK Systemoversikt, monteringsdetaljer Takkrok, rustfri Skjøt med nagle Monteringsskinne, horisontal Endebeskyttelse Solcellepanel Endeklemme Før montering av solcellepaneler 1. Antall rader monterte solcellepaneler x solcellepanelenes høyde (pluss avstanden mellom solcellepanelene, hvis aktuelt). 2. Antall monterte solcellepaneler horisontalt x (solcellepanelenes bredde + 19 mm) + 31 mm. 3. Den horisontale avstanden mellom festepunktene for takkrokene. 4. Solcellepanelets høyde 5. Festepunktenes plassering vertikalt = 1/4 panellengde. 6. Maks. avstand mellom den siste takkroken og monteringsskinnens ende = 200 mm Takkrokplassering mm mm 8 Kapitel 4 Montering

11 Fjerne taksteiner Merk av med kritt hvor takkrokene skal plasseres. Fjern eller skyv opp de merkede taksteinene. Montering av takkrok i takstol Fest hver takkrok i takstolene med 3 stk. treskrue (6x80 mm). 2 stk. skruer plasseres i det nedre sporet, og 1 stk. skruer plasseres i det øvre sporet. OBS! Kantavstandene (X) skal være like på begge sidene. Montering av takkrok i rupanel Fest hver takkrok med 6 stk. rustfri byggskrue (6,5x50 mm), fordelt på begge sporene. X X Øvre spor Nedre spor Takkrok Rupanel/ Takstol Montering av avstandsplate Takkroken må ikke plasseres direkte mot taksteinen. Bruk avstandsplate! Rupanel/ Takstol Takstein Takkrok Avstandsplaten skal være av vann- og værbestandig materiale. Avstandsplate Treskrue Lekte Kapitel 4 Montering 9

12 Montering av skruestift for montering av solcellepaneler på platetak 1. Lag hull i takplaten eller bruk eksisterende hull 2. Monter skruestift i takstol i tilstrekkelig dybde (minst hele tregjengen skal trekkes fast), for å kunne montere tetning mot takplate. Bitumenbasert tak og byggfuge kan med fordel benyttes, kreves ved teksturert (sandet) overflate 3. Monter L-profilen, juster høyde mot øvrige skruestifter Tilpassing av takstein Bruk vinkelsliper eller hammer for å lage et uttak i den delen av taksteinen som dekker takkroken, slik at taksteinen kan ligge inntil underlaget. Det kan også være nødvendig å lage et uttak i den underliggende taksteinen. HUSK! Bruk aldri de monterte takkrokene som stige! Montering av monteringsskinner Monteringsskinnene skrus fast i takkroken med T-bolt og låsemutter (8 mm). HUSK! Kontroller at T-bolthodet sitter vertikalt i monteringsskinnen etter tiltrekking. Det avlange hullet i takkroken muliggjør optimal høydejustering av monteringsskinnen. Justering av monteringsskinnens høyde Juster monteringsskinnene som monteres først, i forhold til hverandre og til takkledningen. Fest deretter monteringsskinnen mot takkroken ved å trekke til mutteren. Tiltrekkingsmoment Nm. 10 Kapitel 4 Montering

13 Skjøt monteringsskinnene Skyv inn skjøtebiten med nagle i monteringsskinnen til den klemmer fast mot naglen (A). Før på neste monteringsskinne til også den klemmer mot naglen (B). La det være et mellomrom på 2 mm for å kompensere for lineær utvidelse. HUSK! For å gi rom for termisk utvidelse anbefales et avbrudd hver 14 m i panelsystemet. Avbruddet bør være på minst 20 mm. Monteringsskinne Nagle Montering av glibeskyttelse på solcellepaneler i første (nederste) rad Jo brattere taket er, jo viktigere er det å montere glibeskyttende skrue, slik at panelene henger mot den nederste skinnen. Dette er nødvendig bare på den horisontale monteringsskinnen. Før montering av de nederste solcellepanelene, bør panelene i den nederste raden utstyres med denne glibeskyttelsen. 1. Trekk til de rustfrie skruene M6x20 mm i panelets festepunkt (plasser gjengen nedover, se bilde) med mutteren M6. 2. Plasser panelene i den nederste raden, slik at glibeskyttelsen ligger inntil monteringsskinnenes profil OBS! Glibeskyttelsen kan bare monteres på panel med tilhørende monteringshull. Sekskantbolt Skjøt Koplingsboks 2 mm Sekskantmutter Sekskantmutter TIPS! Glibeskyttelsen kan også benyttes som monteringshjelpemiddel for å få alle paneler på den nederste raden i riktig høyde. Glibeskyttelse Takkrok Monteringsskinne Sekskantbolt Kapitel 4 Montering 11

14 Montering av solcellepaneler i første (nederste) rad 1. Plasser det første solcellepanelet på monteringsskinnen. 2. Klikk fast endeklemmen i første (nederste) rad, 5 mm fra enden av monteringsskinnen. 3. Sikre solcellepanelene med endeklemmens skrue, tiltrekkingsmoment 8 Nm. 4. Klikk fast midtklemmen i monteringsskinnen på høyre side av solcellepanelet. Før midtklemmen mot solcellepanelet og koble til. 5. Plasser det andre solcellepanelet på monteringsskinnen, og før solcellepanelene mot midtklemmen. Koble til kabelen i det forrige solcellepanelet. Fest kablene mellom solcellepanelene. 6. Trekk til midtklemmen, tiltrekkingsmoment Nm. 7. Monter ytterligere solcellepaneler iht. punkt 4 til Etter at det siste solcellepanelet i rad 1 er plassert på monteringsskinnen og koblet til, klikkes endeklemmen på plass i monteringsskinnen fra høyre. Den minste avstanden mellom endeklemmene og enden av monteringsskinnen er 5 mm. 9. Sikre solcellepanelene med endeklemmens skrue, tiltrekkingsmoment 8 Nm. Endeklemme Monteringsskinne Midtklemme HUSK! Fest kablene mellom solcellepanelene. Monter følgende rader med samme fremgangsmåte. 12 Kapitel 4 Montering

15 Montering av monteringsskinnenes endebeskyttelse Tilpass høyre henholdsvis venstre endebeskyttelse på monteringsskinnen. Endebeskyttelse, høyre Endebeskyttelse, venstre Kapitel 4 Montering 13

16 LEK ESC SET LEK LEK 2 3 HB I JF JF HB 2 11 H1 IB 5L LEK 5 El-tilkobling Prinsippskjema Vekselretter Energimåler* (bare ved nyproduksjon BBR) Egenforbruk 230 V TR HK Fordelingsskap AIA 566 LEK Solcellepanel Energimåler Strømnett Varmepumpe** *Energimåler med nettomåling av brukt og generert energi **Prinsippkoblingen viser system for nyprodusert småhus. SE-PV 3031 kan også brukes uten kombinasjon med varmepumpe. På baksiden av solpanelene er det en fabrikkmontert koblingsboks som er klargjort med kabler for pluss- og minustilkoblinger. Kablene er utstyrt med hurtigkoblinger. Strømkablene mellom panelene og vekselretteren skal være av typen dobbeltisolert og UV-/værbestandig (HD 605/A1) Photovoltaic-kabel (følger ikke med). 14 Kapitel 5 El-tilkobling

17 Montering av solcellepaneler i flere grupper LEK LEK LEK LEK For å redusere risikoen for skader på strømkablene mellom gruppene av solcellepaneler kan man la disse løpe under taksteinene, ev. undertaket. For å hindre at fuktighet trenger inn under taksteinen ved gjennomboringene for strømkablene, bør disse utstyres med diffusjonstette gjennomføringer. OBS! For montering av solcellepaneler i grupper kreves komplettering av kontakter og montasjemateriale. Kapitel 5 El-tilkobling 15

18 Tilkobling av vekselretter Før montering, tilkobling og drift av vekselretter, se vedlagte håndbok. Kabeltrekking Jording av solcellepaneler Solcellepanelene kan jordes i vekselretteren eller en ekstern strømsentral. Lynavleder For informasjon om lynavleder se side 6 under "Installasjon". 16 Kapitel 5 El-tilkobling

19 6 Idriftsetting og programmering OBS! For installering og tilkobling av vekselretteren, se installasjons- og bruksanvisning for StecaGrid Første idriftsetting med veiledning En idriftsettingsassistent hjelper deg med å gjennomføre den første idriftsettingen. Følgende stilles inn: Displayspråk Dato/tid Land Landinnstilling Følgende gjelder for landinnstillingen: Still inn samme land som vekselretteren er installert i. Vekselretteren laster da inn de nettparameterne som gjelder for landet; mer informasjon finnes i installasjons- og bruksanvisningen for StecaGrid Landinnstillinger påvirker ikke språket som vises i displayet. Displayspråket stilles inn separat. OBS! Landet kan bare stilles inn én gang! Kontakt installatør hvis feil land er innstilt! Kontakt leverandøren hvis landet ditt ikke finnes i vekselretteren! Kapitel 6 Idriftsetting og programmering 17

20 Programmering Start den første idriftsettingen I displayet vises startsiden for den første idriftsettingen. Trykkes inn lenge. Neste side vises. Velg språk 1. Trykkes inn for å merke av et språk. 2. Trykkes kort inn. 3. Trykkes inn lenge. Still inn dato 1. Trykkes inn for å merke av et datoformat. 2. Trykkes kort inn. Datoformatet lagres. 3. Trykkes inn lenge. 4. Trykkes kort inn. Dagen blinker. 5. Trykk for å endre dag. 6. Trykkes kort inn. Endringen lagres. 7. Trykk. Måneden merkes av. 8. Gjenta trinn 4 til 6 for måneden. 9. Trykk. Året merkes av. 10. Gjenta trinn 4 til 6 for året. 11. Trykkes inn lenge. Still inn tid 1. Trykkes inn for å merke et tidsformat. 2. Trykkes kort inn. Tidsformatet lagres. 3. Trykkes inn lenge. 18 Kapitel 6 Idriftsetting og programmering

21 4. Trykkes kort inn. Timene blinker 5. Trykk. Minuttene merkes av. 6. Trykkes kort inn. 7. Trykk. Minuttene merkes av. 8. Gjenta trinn 4 til 6 for minuttene. 9. Trykkes inn lenge Still inn land OBS! Landet kan bare stilles inn én gang! 1. Trykkes inn for å merke av et land 2. Trykkes kort inn. 3. Trykkes inn lenge. Kapitel 6 Idriftsetting og programmering 19

22 7 Vedlikehold Service Solcellepanelene bør inspiseres regelmessig. Kontroller at glass, bakside og aluminiumramme er uten skader. Kontroller også at strømkabler og tilkoblinger er hele og uten belegg. Mekanisk rengjøring er vanligvis ikke nødvendig og anbefales ikke. 20 Kapitel 7 Vedlikehold

23 8 Tekniske data PV Modul JC260M-24/Bb Merkeeffekt ved STC (Pmpp) Merkespenning (Umpp) Merkestrøm (Impp) Yttermål (L x B x H) Utførelse med aluminiumsramme Vekt solcellepanel Tilkoblingskabler med forhåndsmonterte kontakter Vekselretterens yttermål (L x B x H) Vekt vekselretter Art.nr. med takfeste for tegltak Art.nr. med takfeste for platetak Wp V A mm kg mm mm kg ,5 8, x992x40 Anodisert sølv 19 2x x340x Kapitel 8 Tekniske data 21

24 9 Stikkord Stikkord K Kontaktinformasjon, 3 L Lynavleder/potensialkompensasjon, 6 M Merking, 2 S Sikkerhetsinformasjon Kontaktinformasjon, 3 Merking, 2 Symboler, 2 Sikkerhetsinstruksjoner, 6 Statisk belastning, 6 Symboler, 2 22 Kapitel 9 Stikkord

25

26

27

28 NIBE AB Sweden Hannabadsvägen 5 Box 14 SE Markaryd

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING. 331161 ELK 15 3x230 V

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING. 331161 ELK 15 3x230 V LEK MOS NO 1435-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331161 3x230 V Innhold Til huseieren Plassering 6 Generelt Systembeskrivelse Virkemåte Komponenter Systemprinsipp 3 3 3 Rørinstallasjon Sirkulasjonspumpe

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F110

Brukerhåndbok NIBE F110 Brukerhåndbok Varmtvannspumpe LEK UHB NO 1434-1 331150 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 10. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK Installatørhåndbok Styremodul IHB NO 1325-2 231746 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 23. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2040. 8, 12, 16 kw Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1335-2 231839 LEK LEK LEK

Brukerhåndbok NIBE F2040. 8, 12, 16 kw Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1335-2 231839 LEK LEK LEK LEK LEK LEK Brukerhåndbok 8, 12, 16 kw Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1335-2 231839 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Anleggsdata 2 Sikkerhetsinformasjon 3 Serienummer 4 Kontaktinformasjon 7 F2040 Et godt valg

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 500

Installatørhåndbok NIBE VVM 500 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1524-6 431230 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2030. Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1317-1 231110 LEK

Brukerhåndbok NIBE F2030. Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1317-1 231110 LEK Brukerhåndbok Luft/vann-varmepumpe LEK UHB NO 1317-1 231110 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Anleggsdata 2 Sikkerhetsinformasjon 4 Sikkerhetsforskrifter 5 Serienummer 7 Kontaktinformasjon 8 F2030 Et godt

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 20

Brukerhåndbok NIBE SMO 20 Brukerhåndbok Styremodul LEK UHB NO 1442-3 231747 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-4 431247 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2300

Brukerhåndbok NIBE F2300 Brukerhåndbok Luft/vann-varmepumpe LEK UHB NO 1138-1 031768 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Anleggsdata 2 Sikkerhetsinformasjon 4 Sikkerhetsforskrifter 5 Serienummer 7 Kontaktinformasjon 8 F2300 Et godt

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-5 231174 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2016

Brukerhåndbok NIBE F2016 Brukerhåndbok Luft/vann-varmepumpe LEK UHB NO 1132-1 031817 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Anleggsdata 2 Sikkerhetsinformasjon 4 Serienummer 5 Kontaktinformasjon 6 F2016 Et godt valg 8 2 Varmepumpen -

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F370

Brukerhåndbok NIBE F370 Brukerhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK UHB NO 1538-2 231476 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320

Installatørhåndbok NIBE VVM 320 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1524-4 231340 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1155

Brukerhåndbok NIBE F1155 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1423-2 231716 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1314-3 231294

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1314-3 231294 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1314-3 231294 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 6 Transport 6 Plassering 7 Medfølgende komponenter 7 Demontering

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231693 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 05

Brukerhåndbok NIBE SMO 05 LEK Brukerhåndbok Ekstrautstyr LEK UHB NO 1146-1 031895 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 10. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1335-1 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 28. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231631 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 35. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F470

Installatørhåndbok NIBE F470 Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1338-1 231492 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 320

Brukerhåndbok NIBE VVM 320 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1336-1 231328 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 15.

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1155

Brukerhåndbok NIBE F1155 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1335-1 231716 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500

Brukerhåndbok NIBE VVM 500 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1338-2 431247 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 15.

Detaljer

Driftshåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe OHB NO 1210-1 031850 LEK

Driftshåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe OHB NO 1210-1 031850 LEK Driftshåndbok Bergvarmepumpe LEK OHB NO 1210-1 031850 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 6. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F370. Avtrekksvarmepumpe UHB NO 1338-1 231476 LEK

Brukerhåndbok NIBE F370. Avtrekksvarmepumpe UHB NO 1338-1 231476 LEK Brukerhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK UHB NO 1338-1 231476 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 12. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F470. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1050-2 031575 LEK

Installatørhåndbok NIBE F470. Avtrekksvarmepumpe IHB NO 1050-2 031575 LEK Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1050-2 031575 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 39. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F470. Avtrekksvarmepumpe UHB NO 1338-1 231493 LEK

Brukerhåndbok NIBE F470. Avtrekksvarmepumpe UHB NO 1338-1 231493 LEK Brukerhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK UHB NO 1338-1 231493 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F750

Brukerhåndbok NIBE F750 Brukerhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK UHB NO 1146-1 431267 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 12. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F2016. Luft/vann-varmepumpe IHB NO 1244-2 031818 LEK

Installatørhåndbok NIBE F2016. Luft/vann-varmepumpe IHB NO 1244-2 031818 LEK Installatørhåndbok Luft/vann-varmepumpe LEK IHB NO 1244-2 031818 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 5 Transport og lagring 5 Plassering 5 Medfølgende komponenter

Detaljer