Installatørhåndbok. SE-PV 3031 Solcellepakke. Ekstrautstyr IHB NO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installatørhåndbok. SE-PV 3031 Solcellepakke. Ekstrautstyr IHB NO 1516-1 331584"

Transkript

1 Installatørhåndbok Ekstrautstyr IHB NO

2

3 Innhold 1 Viktig informasjon 2 4 Montering 8 Symboler Merking El-tilkobling 14 Garanti Copyright Kontaktinformasjon 2 Leveranse og håndtering Leveranse Håndtering Innhold Inngående komponenter Prinsippskjema 6 Idriftsetting og programmering Første idriftsetting med veiledning Landinnstilling Programmering 7 Vedlikehold Service Installasjon 6 8 Tekniske data 21 Generelt Plassering 6 7 Stikkord 22 Innhold 1

4 1 Viktig informasjon Denne håndboken beskriver installasjons- og servicemomenter som skal utføres av fagperson. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover. Det kan også brukes av personer som har nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de er under oppsyn eller har fått opplæring i hvordan man bruker apparatet på en sikker måte og forstår risikoen ved uriktig bruk. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. Med forbehold om konstruksjonsendringer. NIBE Garantien gjelder ikke for skader som har oppstått på eller i boligen, eller skade på annet utstyr eller eiendom som er direkte eller indirekte forårsaket av feil solprodukter. Garantien gjelder ikke ved feil eller mangelfull montering eller bruk. Garantien gjelder heller ikke for skader forårsaket av brann, vannskade, ytre påvirkning, hærverk eller værrelatert påvirkning som for mye snø, stormer eller lynnedslag m.m. Copyright Produsenten har opphavsrett til denne håndboken. Denne bruksanvisningen kan bare gjengis, oversettes eller kopieres med skriftlig samtykke fra produsenten. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner eller illustrasjoner i denne håndboken uten forhåndsvarsel. Symboler OBS! Dette symbolet betyr fare for maskin eller menneske. HUSK! Ved dette symbolet finnes viktig informasjon om hva du bør tenke på ved tilsyn på anlegget. TIPS! Ved dette symbolet får du tips om enklere vedlikehold av produktet. Merking CE-merkingen innebærer at NIBE garanterer at produktet oppfyller alle gjeldende bestemmelser i henhold til aktuelle EU-direktiver. CE-merket er obligatorisk for de fleste produkter som selges innen EU, uansett hvor de er produsert. Garanti Mellom deg som privatperson og bedriften du har kjøpt solpanelene SE-PV 3031 av, gjelder forbrukerlovene. For fullstendige vilkår se Mellom Nibe og bedriften som har solgt produktet, gjelder AA VVS. I henhold til denne gir Nibe tre års produktgaranti til bedriften som har solgt produktet. Garantien gjelder ikke hvis anlegget ikke installeres korrekt, hvis komponentene behandles skjødesløst, eller ved feildimensjonering, feil bruk eller dårlig vedlikehold eller annen håndtering som ikke er i tråd med vanlig praksis. 2 Kapitel 1 Viktig informasjon

5 Kontaktinformasjon AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling CH CZ DE DK FI FR GB NL NO PL RU SE Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, Reyrieux Tel : Fax : NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout Tel: Fax: ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) For land som ikke nevnes i denne listen, kontakt NIBE Sverige eller kontroller for mer informasjon. Kapitel 1 Viktig informasjon 3

6 2 Leveranse og håndtering Leveranse Kontroller umiddelbart leveransen sammen med føreren med hensyn til følgende: Synlige skader (inntrykt emballasje osv.) At riktig antall pakker er levert At spesielt solfangerne er uskadde. Håndtering OBS! Unngå støt og mekanisk påvirkning på solcellepanelene. Ikke løft solcellepanelene i pakningen eller i tilkoblinger. Ikke plasser solcellepanelene på gjenstander som kan skade dem, og ikke dra eller slep dem over noe som kan forårsake skade. Innhold 12 stk. 32 stk. 32 stk. 32 stk. 12 stk. 38 stk. 1 stk. 8 stk. Polykrystalline silisiumcellepaneler Takkroker for tegltak eller ev. platetak L-profil (for montering på platetak) Skruestift (for montering på platetak) Monteringsskinner, aluminium, 2100 mm Fester for solpaneler (16 stk. endeklemmer og 22 stk. midtklemmer) Vekselretter med veggfeste Tilkoblingskontakter for tilkobling mellom panelene og vekselretteren (4 stk. hunner og 4 stk. hanner, strømkabel følger ikke med) 1 stk. Tilkoblingskontakt fra inverteren Hvis panelene monteres i en annen formasjon, kan det være behov for å komplettere med mer montasjemateriell. For bestilling av ytterligere komponenter eller installasjonsmateriale kontakt: ABK AS Brobekkveien 80, 0582 Oslo Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: Kapitel 2 Leveranse og håndtering

7 Inngående komponenter LEK Takkrok med T-skrue (M8x25 mm, rustfritt) og selvlåsende mutter (M8, rustfritt) Midtklemme Monteringsskinne Endebeskyttelse Skjøtesett med nagle L-profil Endeklemme Skruestift M10x250 mm Kapitel 2 Leveranse og håndtering 5

8 3 Installasjon 6 Generelt Installasjonen skal bare utføres av kvalifisert personale. Det medfølgende materialet er minstekravet ved normale installasjoner, i spesielle tilfeller må dette kompletteres. Kontakt leverandøren ved usikkerhet. Før installasjon og idriftsetting av solcellepanelsystemet, må informasjon om gjeldende normer og forskrifter innhentes. Bare autorisert installatør kan varsle om installasjonen av solcellepaneler til nettleverandøren samt utføre slik installasjon. Vær oppmerksom på at anlegget ikke kan settes i drift før nettleverandøren har gitt sin godkjenning. OBS! Installasjon av et solcellepanel er et omfattende inngrep i et eksisterende tak. Takbelegget særlig på innredede og bebodde loft eller der takets minimumshelling er underdimensjonert (henholdsvis belegget) krever ytterligere tiltak mot fuktighet forårsaket av vindtrykk og snødrev. Dette må vurderes av installatøren fra gang til gang. Takkonstruksjonen må kunne håndtere den vind- og snøbelastningen som kan forekomme i området. Statisk belastning Installasjonen skal bare utføres på takflater eller skorsteinskonstruksjoner med tilstrekkelig bæreevne og styrke. Takets og takkonstruksjonens statiske lastekapasitet må ved behov undersøkes før solcellepanelene installeres. Vær nøye med å sjekke tilstanden til takkonstruksjoner av tre og mulighetene for å skru fast solcellepanelenes fester i konstruksjonen. Takkonstruksjonene skal forsterkes om dette er nødvendig. Besiktigelse av hele solpanelinstallasjonen i henhold til DIN 1055 del 4 og 5, eller i henhold til landspesifikke forskrifter kreves spesifikt i områder med snøfall og kraftig vind. Installasjonsstedets egenskaper (dominerende vindretning, virvelvinder osv.) må også tas med i beregningen/vurderingen hvis disse kan innebære økt belastning. Solcellepanelene må monteres slik at det ikke danner seg snøfonner forårsaket av rassikring eller særskilte forhold, i nærheten av solcellepanelene. Avstanden fra takets ytterkanter bør være minst 1 m, dette for å minske risikoen for at vinden river løs solcellepanelene. Installasjonssystemet i henhold til DIN 1055 del 5 for snøsone II er beregnet for bruk opptil 400 m over havnivå. Hvis installasjonen utføres på tegltak, anbefales det at snøen måkes av hvis den blir tykkere enn 30 cm på solpanelene (OBS! Hvis snølaget har smeltet, pakket seg sammen og fått påfylling av mer snø, slik at densiteten har blitt ekstra høy, kan det være nødvendig å fjerne snøen selv om den ikke er 30 cm.) Hvis det er fare for at snøen kan skli ned på panelene og spesielt mot baksiden av oppreiste paneler, skal snørasbeskyttelsen monteres på egnet sted for å hindre dette. Sørg også for at materialet under tak med teglstein er stabilt nok til å bære takets festepunkt. Ellers må taket forsterkes. Dette må installatøren vurdere og fatte beslutning om. Ved usikkerhet skal bygningsingeniør Kapitel 3 Installasjon konsulteres. Vi anbefaler også at teglsteinen slipes ned, slik at det ikke er noen festepunkt mellom taket og takkrokene. Minste avstand mellom taksteinen ved overlappingspunkt og undersiden av konsollene er 3 mm, dette for å gjøre det enklere å håndtere bevegelser i festesystemet ved belastninger som kan oppstå. Lynavleder Hvis en ekstern lynavleder er montert, må solcellepanelene og takkonstruksjonene integreres slik at solpanelfeltet beskyttes mot direkte lynnedslag. Hele solcellepanelflaten må plasseres innenfor det området som beskyttes av lynavlederen. En sikkerhetsavstand på ca. 0,5 m i alle retninger fra solcellepanelene til det beskyttede områdets periferi må overholdes. Sikkerhetsinstruksjoner Gjeldende sikkerhetsforskrifter for arbeid på tak og tilsvarende konstruksjoner må følges. Barrierer som beskytter mot fallende deler må installeres. Dette er spesielt viktig på høye bygninger og på steder der mange personer passerer nedenfor taket/bygningen. Personlig sikkerhetsutstyr eller et byggstillas skal benyttes ved arbeid på taket, i henhold til gjeldende forskrifter. Egnede tiltak må iverksettes under installasjonen, slik at solcellepanelene ikke løsner og faller. Overhold sikkerhetsavstanden til strømførende ledninger!

9 Plassering Söder Figuren ovenfor viser solstråling i prosent av globalstrålingen mot flater med ulik orientering og helning. Kartet viser linjer med samme globalstråling, dvs. solstrålingen målt mot horisontale flater. Kilde: SMHI. Ved hjelp av figuren og kartet kan man beregne årsverdien for solstrålingen mot den flaten der solcellepanelene er plassert. 100 % er solstråling mot en horisontal flate, som i det sørlige Sverige ligger på mellom 900 og 1050 kwh/år. Vinkelen på hellende flater er Finn den årlige solstrålingen ved hjelp av kartet. Avhengig av solpanelenes plassering i forhold til figuren, får man anleggsspesifikk solstråling i prosent. 2. Multipliser resultatet med anleggets toppeffekt (3,12 kw). 3. Multipliser resultat 2 med en konstant 0,9 for beregning av energiproduksjonen i kwh/år (med forbehold for skygge, nedsmussing og tildekking av snø). Eksempel: Visby, 45, montering sør x (112/100) x 3,12 x 0,9 = 3302 kwh/år Kapitel 3 Installasjon 7

10 4 Montering Oversikt Bildet ved siden av viser solcellepanelene SE-PV 3031 montert på taket av en enebolig. OBS! Sørg for at takkonstruksjonens bærekapasitet og styrke er tilstrekkelig. OBS! I mangel på en tilstrekkelig stabil understruktur som kan sikre en solid montering, for eksempel rupanel eller takstoler, må taket forsterkes. LEK Systemoversikt, monteringsdetaljer Takkrok, rustfri Skjøt med nagle Monteringsskinne, horisontal Endebeskyttelse Solcellepanel Endeklemme Før montering av solcellepaneler 1. Antall rader monterte solcellepaneler x solcellepanelenes høyde (pluss avstanden mellom solcellepanelene, hvis aktuelt). 2. Antall monterte solcellepaneler horisontalt x (solcellepanelenes bredde + 19 mm) + 31 mm. 3. Den horisontale avstanden mellom festepunktene for takkrokene. 4. Solcellepanelets høyde 5. Festepunktenes plassering vertikalt = 1/4 panellengde. 6. Maks. avstand mellom den siste takkroken og monteringsskinnens ende = 200 mm Takkrokplassering mm mm 8 Kapitel 4 Montering

11 Fjerne taksteiner Merk av med kritt hvor takkrokene skal plasseres. Fjern eller skyv opp de merkede taksteinene. Montering av takkrok i takstol Fest hver takkrok i takstolene med 3 stk. treskrue (6x80 mm). 2 stk. skruer plasseres i det nedre sporet, og 1 stk. skruer plasseres i det øvre sporet. OBS! Kantavstandene (X) skal være like på begge sidene. Montering av takkrok i rupanel Fest hver takkrok med 6 stk. rustfri byggskrue (6,5x50 mm), fordelt på begge sporene. X X Øvre spor Nedre spor Takkrok Rupanel/ Takstol Montering av avstandsplate Takkroken må ikke plasseres direkte mot taksteinen. Bruk avstandsplate! Rupanel/ Takstol Takstein Takkrok Avstandsplaten skal være av vann- og værbestandig materiale. Avstandsplate Treskrue Lekte Kapitel 4 Montering 9

12 Montering av skruestift for montering av solcellepaneler på platetak 1. Lag hull i takplaten eller bruk eksisterende hull 2. Monter skruestift i takstol i tilstrekkelig dybde (minst hele tregjengen skal trekkes fast), for å kunne montere tetning mot takplate. Bitumenbasert tak og byggfuge kan med fordel benyttes, kreves ved teksturert (sandet) overflate 3. Monter L-profilen, juster høyde mot øvrige skruestifter Tilpassing av takstein Bruk vinkelsliper eller hammer for å lage et uttak i den delen av taksteinen som dekker takkroken, slik at taksteinen kan ligge inntil underlaget. Det kan også være nødvendig å lage et uttak i den underliggende taksteinen. HUSK! Bruk aldri de monterte takkrokene som stige! Montering av monteringsskinner Monteringsskinnene skrus fast i takkroken med T-bolt og låsemutter (8 mm). HUSK! Kontroller at T-bolthodet sitter vertikalt i monteringsskinnen etter tiltrekking. Det avlange hullet i takkroken muliggjør optimal høydejustering av monteringsskinnen. Justering av monteringsskinnens høyde Juster monteringsskinnene som monteres først, i forhold til hverandre og til takkledningen. Fest deretter monteringsskinnen mot takkroken ved å trekke til mutteren. Tiltrekkingsmoment Nm. 10 Kapitel 4 Montering

13 Skjøt monteringsskinnene Skyv inn skjøtebiten med nagle i monteringsskinnen til den klemmer fast mot naglen (A). Før på neste monteringsskinne til også den klemmer mot naglen (B). La det være et mellomrom på 2 mm for å kompensere for lineær utvidelse. HUSK! For å gi rom for termisk utvidelse anbefales et avbrudd hver 14 m i panelsystemet. Avbruddet bør være på minst 20 mm. Monteringsskinne Nagle Montering av glibeskyttelse på solcellepaneler i første (nederste) rad Jo brattere taket er, jo viktigere er det å montere glibeskyttende skrue, slik at panelene henger mot den nederste skinnen. Dette er nødvendig bare på den horisontale monteringsskinnen. Før montering av de nederste solcellepanelene, bør panelene i den nederste raden utstyres med denne glibeskyttelsen. 1. Trekk til de rustfrie skruene M6x20 mm i panelets festepunkt (plasser gjengen nedover, se bilde) med mutteren M6. 2. Plasser panelene i den nederste raden, slik at glibeskyttelsen ligger inntil monteringsskinnenes profil OBS! Glibeskyttelsen kan bare monteres på panel med tilhørende monteringshull. Sekskantbolt Skjøt Koplingsboks 2 mm Sekskantmutter Sekskantmutter TIPS! Glibeskyttelsen kan også benyttes som monteringshjelpemiddel for å få alle paneler på den nederste raden i riktig høyde. Glibeskyttelse Takkrok Monteringsskinne Sekskantbolt Kapitel 4 Montering 11

14 Montering av solcellepaneler i første (nederste) rad 1. Plasser det første solcellepanelet på monteringsskinnen. 2. Klikk fast endeklemmen i første (nederste) rad, 5 mm fra enden av monteringsskinnen. 3. Sikre solcellepanelene med endeklemmens skrue, tiltrekkingsmoment 8 Nm. 4. Klikk fast midtklemmen i monteringsskinnen på høyre side av solcellepanelet. Før midtklemmen mot solcellepanelet og koble til. 5. Plasser det andre solcellepanelet på monteringsskinnen, og før solcellepanelene mot midtklemmen. Koble til kabelen i det forrige solcellepanelet. Fest kablene mellom solcellepanelene. 6. Trekk til midtklemmen, tiltrekkingsmoment Nm. 7. Monter ytterligere solcellepaneler iht. punkt 4 til Etter at det siste solcellepanelet i rad 1 er plassert på monteringsskinnen og koblet til, klikkes endeklemmen på plass i monteringsskinnen fra høyre. Den minste avstanden mellom endeklemmene og enden av monteringsskinnen er 5 mm. 9. Sikre solcellepanelene med endeklemmens skrue, tiltrekkingsmoment 8 Nm. Endeklemme Monteringsskinne Midtklemme HUSK! Fest kablene mellom solcellepanelene. Monter følgende rader med samme fremgangsmåte. 12 Kapitel 4 Montering

15 Montering av monteringsskinnenes endebeskyttelse Tilpass høyre henholdsvis venstre endebeskyttelse på monteringsskinnen. Endebeskyttelse, høyre Endebeskyttelse, venstre Kapitel 4 Montering 13

16 LEK ESC SET LEK LEK 2 3 HB I JF JF HB 2 11 H1 IB 5L LEK 5 El-tilkobling Prinsippskjema Vekselretter Energimåler* (bare ved nyproduksjon BBR) Egenforbruk 230 V TR HK Fordelingsskap AIA 566 LEK Solcellepanel Energimåler Strømnett Varmepumpe** *Energimåler med nettomåling av brukt og generert energi **Prinsippkoblingen viser system for nyprodusert småhus. SE-PV 3031 kan også brukes uten kombinasjon med varmepumpe. På baksiden av solpanelene er det en fabrikkmontert koblingsboks som er klargjort med kabler for pluss- og minustilkoblinger. Kablene er utstyrt med hurtigkoblinger. Strømkablene mellom panelene og vekselretteren skal være av typen dobbeltisolert og UV-/værbestandig (HD 605/A1) Photovoltaic-kabel (følger ikke med). 14 Kapitel 5 El-tilkobling

17 Montering av solcellepaneler i flere grupper LEK LEK LEK LEK For å redusere risikoen for skader på strømkablene mellom gruppene av solcellepaneler kan man la disse løpe under taksteinene, ev. undertaket. For å hindre at fuktighet trenger inn under taksteinen ved gjennomboringene for strømkablene, bør disse utstyres med diffusjonstette gjennomføringer. OBS! For montering av solcellepaneler i grupper kreves komplettering av kontakter og montasjemateriale. Kapitel 5 El-tilkobling 15

18 Tilkobling av vekselretter Før montering, tilkobling og drift av vekselretter, se vedlagte håndbok. Kabeltrekking Jording av solcellepaneler Solcellepanelene kan jordes i vekselretteren eller en ekstern strømsentral. Lynavleder For informasjon om lynavleder se side 6 under "Installasjon". 16 Kapitel 5 El-tilkobling

19 6 Idriftsetting og programmering OBS! For installering og tilkobling av vekselretteren, se installasjons- og bruksanvisning for StecaGrid Første idriftsetting med veiledning En idriftsettingsassistent hjelper deg med å gjennomføre den første idriftsettingen. Følgende stilles inn: Displayspråk Dato/tid Land Landinnstilling Følgende gjelder for landinnstillingen: Still inn samme land som vekselretteren er installert i. Vekselretteren laster da inn de nettparameterne som gjelder for landet; mer informasjon finnes i installasjons- og bruksanvisningen for StecaGrid Landinnstillinger påvirker ikke språket som vises i displayet. Displayspråket stilles inn separat. OBS! Landet kan bare stilles inn én gang! Kontakt installatør hvis feil land er innstilt! Kontakt leverandøren hvis landet ditt ikke finnes i vekselretteren! Kapitel 6 Idriftsetting og programmering 17

20 Programmering Start den første idriftsettingen I displayet vises startsiden for den første idriftsettingen. Trykkes inn lenge. Neste side vises. Velg språk 1. Trykkes inn for å merke av et språk. 2. Trykkes kort inn. 3. Trykkes inn lenge. Still inn dato 1. Trykkes inn for å merke av et datoformat. 2. Trykkes kort inn. Datoformatet lagres. 3. Trykkes inn lenge. 4. Trykkes kort inn. Dagen blinker. 5. Trykk for å endre dag. 6. Trykkes kort inn. Endringen lagres. 7. Trykk. Måneden merkes av. 8. Gjenta trinn 4 til 6 for måneden. 9. Trykk. Året merkes av. 10. Gjenta trinn 4 til 6 for året. 11. Trykkes inn lenge. Still inn tid 1. Trykkes inn for å merke et tidsformat. 2. Trykkes kort inn. Tidsformatet lagres. 3. Trykkes inn lenge. 18 Kapitel 6 Idriftsetting og programmering

21 4. Trykkes kort inn. Timene blinker 5. Trykk. Minuttene merkes av. 6. Trykkes kort inn. 7. Trykk. Minuttene merkes av. 8. Gjenta trinn 4 til 6 for minuttene. 9. Trykkes inn lenge Still inn land OBS! Landet kan bare stilles inn én gang! 1. Trykkes inn for å merke av et land 2. Trykkes kort inn. 3. Trykkes inn lenge. Kapitel 6 Idriftsetting og programmering 19

22 7 Vedlikehold Service Solcellepanelene bør inspiseres regelmessig. Kontroller at glass, bakside og aluminiumramme er uten skader. Kontroller også at strømkabler og tilkoblinger er hele og uten belegg. Mekanisk rengjøring er vanligvis ikke nødvendig og anbefales ikke. 20 Kapitel 7 Vedlikehold

23 8 Tekniske data PV Modul JC260M-24/Bb Merkeeffekt ved STC (Pmpp) Merkespenning (Umpp) Merkestrøm (Impp) Yttermål (L x B x H) Utførelse med aluminiumsramme Vekt solcellepanel Tilkoblingskabler med forhåndsmonterte kontakter Vekselretterens yttermål (L x B x H) Vekt vekselretter Art.nr. med takfeste for tegltak Art.nr. med takfeste for platetak Wp V A mm kg mm mm kg ,5 8, x992x40 Anodisert sølv 19 2x x340x Kapitel 8 Tekniske data 21

24 9 Stikkord Stikkord K Kontaktinformasjon, 3 L Lynavleder/potensialkompensasjon, 6 M Merking, 2 S Sikkerhetsinformasjon Kontaktinformasjon, 3 Merking, 2 Symboler, 2 Sikkerhetsinstruksjoner, 6 Statisk belastning, 6 Symboler, 2 22 Kapitel 9 Stikkord

25

26

27

28 NIBE AB Sweden Hannabadsvägen 5 Box 14 SE Markaryd

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING. 331161 ELK 15 3x230 V

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING. 331161 ELK 15 3x230 V LEK MOS NO 1435-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331161 3x230 V Innhold Til huseieren Plassering 6 Generelt Systembeskrivelse Virkemåte Komponenter Systemprinsipp 3 3 3 Rørinstallasjon Sirkulasjonspumpe

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SAM 41

Brukerhåndbok NIBE SAM 41 Brukerhåndbok Tilluftsmodul LEK UHB NO 1623-1 331783 Innhold 1 Viktig informasjon Anleggsdata Sikkerhetsinformasjon Et godt valg 2 Stell av Regelmessige kontroller Komfortforstyrrelse 3 Tekniske opplysninger

Detaljer

Installatørhåndbok VPB/VPBS

Installatørhåndbok VPB/VPBS LEK Installatørhåndbok Varmtvannsberedere IHB NO 1544-7 031291 Innhold 1 Viktig informasjon 3 5 Elektrisk installasjon 15 Sikkerhetsinformasjon 3 Føler 15 2 Leveranse og håndtering Transport 6 6 Likestrømanode

Detaljer

Installatørhåndbok VPB 200. Akkumulatortank IHB NO 0927-1 031291 LEK

Installatørhåndbok VPB 200. Akkumulatortank IHB NO 0927-1 031291 LEK LEK Installatørhåndbok Akkumulatortank IHB NO 0927-1 031291 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 Kontaktinformasjon 4 2 Leveranse og håndtering 5 Plassering 5 Medfølgende komponenter

Detaljer

Installatørhåndbok VPB/VPBS. Varmtvannsberedere IHB NO 1036-4 031291 LEK

Installatørhåndbok VPB/VPBS. Varmtvannsberedere IHB NO 1036-4 031291 LEK LEK Installatørhåndbok Varmtvannsberedere IHB NO 1036-4 031291 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 5 Transport 5 Plassering 5 Medfølgende komponenter 5 Demontering

Detaljer

Installatørhåndbok VPB/VPBS. Varmtvannsberedere IHB NO 1536-6 031291 LEK

Installatørhåndbok VPB/VPBS. Varmtvannsberedere IHB NO 1536-6 031291 LEK LEK Installatørhåndbok Varmtvannsberedere IHB NO 1536-6 031291 Innhold 1 Viktig informasjon 2 5 Elektrisk installasjon 14 Sikkerhetsinformasjon 2 Føler 14 2 Leveranse og håndtering Transport 5 5 Likestrømanode

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2040. Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1315-1 231037 LEK

Brukerhåndbok NIBE F2040. Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1315-1 231037 LEK Brukerhåndbok Luft/vann-varmepumpe LEK UHB NO 1315-1 231037 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Anleggsdata 2 Sikkerhetsinformasjon 3 Serienummer 4 Kontaktinformasjon 5 F2040 Et godt valg 7 2 Varmepumpen -

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F110

Brukerhåndbok NIBE F110 Brukerhåndbok Varmtvannspumpe LEK UHB NO 1434-1 331150 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 10. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2040. 8, 12, 16 kw Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1335-2 231839 LEK LEK LEK

Brukerhåndbok NIBE F2040. 8, 12, 16 kw Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1335-2 231839 LEK LEK LEK LEK LEK LEK Brukerhåndbok 8, 12, 16 kw Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1335-2 231839 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Anleggsdata 2 Sikkerhetsinformasjon 3 Serienummer 4 Kontaktinformasjon 7 F2040 Et godt valg

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2040. Luft/vann-varmepumpe. 8, 12, 16 kw UHB NO 1512-3 231839 LEK LEK

Brukerhåndbok NIBE F2040. Luft/vann-varmepumpe. 8, 12, 16 kw UHB NO 1512-3 231839 LEK LEK LEK LEK LEK Brukerhåndbok 8, 12, 16 kw Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1512-3 231839 Innhold 1 Viktig informasjon Anleggsdata Sikkerhetsinformasjon Serienummer Kontaktinformasjon F2040 Et godt valg 2 Varmepumpen

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2016

Brukerhåndbok NIBE F2016 Brukerhåndbok Luft/vann-varmepumpe LEK UHB NO 1132-1 031817 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Anleggsdata 2 Sikkerhetsinformasjon 4 Serienummer 5 Kontaktinformasjon 6 F2016 Et godt valg 8 2 Varmepumpen -

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 05

Brukerhåndbok NIBE SMO 05 LEK Brukerhåndbok Ekstrautstyr LEK UHB NO 1146-1 031895 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 10. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Original instructions Elztrip EZ100 600-1500 W

Original instructions Elztrip EZ100 600-1500 W Original instructions Elztrip 00 600-1500 W SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 MÅTT Elztrip 00 L A 06N 870 655 11N 1470 1252 15N 1950 1731 1 2 EZMVK 00 2 Elztrip 00 3

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2030. Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1317-1 231110 LEK

Brukerhåndbok NIBE F2030. Luft/vann-varmepumpe UHB NO 1317-1 231110 LEK Brukerhåndbok Luft/vann-varmepumpe LEK UHB NO 1317-1 231110 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Anleggsdata 2 Sikkerhetsinformasjon 4 Sikkerhetsforskrifter 5 Serienummer 7 Kontaktinformasjon 8 F2030 Et godt

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Swegon CASA Roof. Monteringsanvisning

Swegon CASA Roof. Monteringsanvisning Swegon CASA Roof Monteringsanvisning Innhold Monteringsanvisning Montering av undertakets gjennomføringstetning.4 Gjennomføring for tegltak... 5 Gjennomføring for platetak med plan plate... 6 Gjennomføring

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer Forord Kjære kunde, Vi gratulerer med deres nye toalettforhøyer og takker for den tillit de har vist oss. Denne brukerveiledningen viser hvordan

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2300

Brukerhåndbok NIBE F2300 Brukerhåndbok Luft/vann-varmepumpe LEK UHB NO 1138-1 031768 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Anleggsdata 2 Sikkerhetsinformasjon 4 Sikkerhetsforskrifter 5 Serienummer 7 Kontaktinformasjon 8 F2300 Et godt

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

DORMA ES 200. Mekanisk. Slagdørsautomatikk. Org. nr. NO 929 633 504 MVA

DORMA ES 200. Mekanisk. Slagdørsautomatikk. Org. nr. NO 929 633 504 MVA Slagdørsautomatikk DORMA Monteringsanvisning Mekanisk PMM 30.10.2006 DORMA Norge A/S Alfaset veien 1 0614 Oslo Tlf. 23 17 68 00 Faks 23 17 68 01 www.dorma.no E-mail dormanorge@dorma.no Org. nr. NO 929

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1255

Brukerhåndbok NIBE F1255 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1429-3 231714 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M)

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M) MONTERINGSANVISNING Ludvig Standard (M) Compakt (MC) Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) 1 MONTERING AV VEGGFESTENE Radiatorene monteres på veggen med veggfester som griper over radiatorens

Detaljer

Faste partier og malskårne partier.

Faste partier og malskårne partier. Faste partier og malskårne partier. Karmytterbredde/-høyde = hullmål i rammen Toleranse bredde: +0 5 mm Toleranse høyde: +5 5 mm Kontroller alltid at du har fått med riktig antall artikler før du begynner

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 20

Brukerhåndbok NIBE SMO 20 Brukerhåndbok Styremodul LEK UHB NO 1322-1 231747 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 8. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 11.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

Avalon MONTASJEVEILEDNING

Avalon MONTASJEVEILEDNING MONTASJEVEILEDNING Steam- og dusjkabinett HX-418 2010-03 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av steam- og dusjkabinett HX-418. Husk at før montering så bør alle glassdeler

Detaljer

Tips til montering av solcellepaneler

Tips til montering av solcellepaneler Tips til montering av solcellepaneler Det finnes flere typer solcellepanler og flere løsninger for montering. At det ikke er noe standardsystem skyldes at behovene og mulighetene er svært ulike alt avhengig

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Tips til montering av solcellepaneler GETEK

Tips til montering av solcellepaneler GETEK Tips til montering av solcellepaneler GETEK Det finnes flere typer solcellepanler og flere løsninger for montering. At det ikke er noe standardsystem skyldes at behovene og mulighetene er svært ulike alt

Detaljer

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Rev.nr 140804 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse A1 Mønebjelke 90x225

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500

Brukerhåndbok NIBE VVM 500 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1428-3 431247 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 12. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 16.

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SPLIT HBS 05 AMS 10-8 / / 10-16, HBS / 05-16

Brukerhåndbok NIBE SPLIT HBS 05 AMS 10-8 / / 10-16, HBS / 05-16 LEK LEK LEK Brukerhåndbok AMS 10-8 / 10-12 / 10-16, HBS 05-12 / 05-16 Luft/vann-varmepumpe LEK LEK UHB NO 1622-1 331619 Innhold 1 Viktig informasjon Anleggsdata Sikkerhetsinformasjon Kontaktinformasjon

Detaljer

2 APPARATETS MÅL. Apparatets mål (i mm) A Apparatets fulle høyde (inkl. monteringsskinner) 640 B Apparatets fulle bredde 855

2 APPARATETS MÅL. Apparatets mål (i mm) A Apparatets fulle høyde (inkl. monteringsskinner) 640 B Apparatets fulle bredde 855 APPARATETS MÅL Tegningen er bare til illustrasjon D C B A Apparatets mål (i mm) CoolDrawer RB90S A Apparatets fulle høyde (inkl. monteringsskinner) 640 B Apparatets fulle bredde 855 C Apparatets fulle

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

3/2008 MONTERINGSANVISNING PORSGRUND SEVEN D

3/2008 MONTERINGSANVISNING PORSGRUND SEVEN D 3/2008 MONTERINGSNVISNING PORSGRUND SEVEN D Innholdsfortegnelse Porsgrund Seven D Mål for monteringsskinne Generell monteringsanvisning for skap i Seven D-serien - feste av monteringsskinner på vegg -

Detaljer

BrukerManual. Toalettforhøyer Dynalife Step

BrukerManual. Toalettforhøyer Dynalife Step BrukerManual Toalettforhøyer Dynalife Step Brukermanual DYNALIFE STEP OBS! Les brukermanualen nøye før produktet tas i bruk. Pass på at instruksjonene følges og at brukermanualen er tilgjengelig for brukere

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Rev.nr 150529 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse

Detaljer

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK Installatørhåndbok 3x230 V LEK IHB NO 1510-2 331161 Innhold 1 Norsk, IHB - ELK 15 Generelt Plassering Plassering av komponenter 2 2 2 3 Rørtilkopling El-tilkobling Aktivering av ELK 15 Tekniske opplysninger

Detaljer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser) Isomax Rev.nr: 404 - NO Kiler (boardremser) 5 mm,5 mm 4 mm T0 Innholdsfortegnelse: OBS!!! Dørene må bæres stående. A: Sorter dørene per skyvemodul. Kontroller at størrelse og antall stemmer. Sjekk i tabellen

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb MONTERINGSANVISNINGER I-LINE KTIFb Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

SKARPNES TAKTEGL RG12

SKARPNES TAKTEGL RG12 SKARPNES TAKTEGL RG12 Utgave 6 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com Vakre tak - år etter år 2 INNHOLD Viktige momenter ved lekting...........................................................................

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F750

Brukerhåndbok NIBE F750 Brukerhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK UHB NO 1223-2 431267 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 12. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2120 8, 12 2x230V

Brukerhåndbok NIBE F2120 8, 12 2x230V Brukerhåndbok 8, 12 2x230V Luft/vann-varmepumpe LEK UHB NO 1648-1 331837 Innhold 1 Viktig informasjon Anleggsdata Sikkerhetsinformasjon F2120 Et godt valg 2 Varmepumpen - husets hjerte Varmepumpens funksjon

Detaljer

Comfortinfra CIR11021C

Comfortinfra CIR11021C Original instructions Comfortinfra CIR11021C SE... 4 GB... 5 NO... 6 DE... 7 FR... 9 NL...11 ES...13 IT...15 FI...17 RU...18 PL...20 CIR11021C 1250 900 (recommended) 600 (min) 137 94 44 Type Output [W]

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F2120 8, 12, 16, 20

Brukerhåndbok NIBE F2120 8, 12, 16, 20 Brukerhåndbok 8, 12, 16, 20 Luft/vann-varmepumpe LEK UHB NO 1631-2 331404 Innhold 1 Viktig informasjon Anleggsdata Sikkerhetsinformasjon Kontaktinformasjon F2120 Et godt valg 2 Varmepumpen - husets hjerte

Detaljer

Original instructions. Thermozone ADA Cool RU

Original instructions. Thermozone ADA Cool RU Original instructions Thermozone ADA Cool SE... 4 GB... 6 NO... 8 FR... 10 RU... 12 DE... 14 PL... 16 FI... 18 ES... 20 NL... 22 Thermozone ADA Cool 1 D H L L H D ADAC090 900 235 215 mm ADAC120 1200 235

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Multi Tilhengerdrag Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Beskrivelse VBG Multi Tilhengerdrag består av flere sidevanger, framdeler og bakre fester som monteres sammen med boltforbindelser. Delene

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

Monteringsanvisning Veranda med valmet tak

Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Rev.nr 150730 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Faste partier og malskårne partier.

Faste partier og malskårne partier. Faste partier og malskårne partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen Toleranse bredde: +10-10 mm (per parti) Toleranse høyde: +7-7 mm Kontroller alltid at du har fått med riktig antall

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

ELEKTRONISK TERMOSTAT

ELEKTRONISK TERMOSTAT ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKSANVISNING OND-900 GENERELT OND-900 er en intelligent termostat fremst beregnet for elektriske ovner, og til erstatning av bimetalltermostat. OND-900 gir en jevn og behagelig

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010 HÅNDBOK Bruksanvisning for ventilator 991.0358.105/126010 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass 7993NO 07-8 VIKTIG! Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen! Hvis anvisningene ikke følges, vil kanskje

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500

Brukerhåndbok NIBE VVM 500 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1212-1 431247 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 12. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 16.

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde:

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde: Skyvbare partier. Kontroller alltid at du har fått med deg riktig antall artikler før du begynner monteringen. Se innholdslisten på neste side. OBS! Nesten alle skruer er Torx-skruer. Du trenger en T20

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Varmepumpestyringsmodul VWZ AI VWL X/2 A NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer