RINGREVEN. Nr årgang Mai 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RINGREVEN. Nr. 2-2010 38 årgang Mai 2010"

Transkript

1 RINGREVEN Nr årgang Mai 2010 Den nye styret. Fra venstre: Sissel Norum, Mathis W. Dolen, Geir Bogø, Mette Kvernmoen, Terje Svarva (nestleder), Monika Tofte (Leder), Jan Sætervang og Gunn Anita Steinsheim. I dette Ringreven finner du blant annet: - Referat fra Generalforsamlinga - Nye vaktmestere - Referat fra beboermøter - Cafe Mado - ny kafe på Saupstadsenteret! 1

2 LEDERENS SIDE Nå skinner sola i vinduskarmen, og katta maler som aldri før. Den ligger langflat og kjenner varmen...ja nå går det mot vår med stormskritt. Snøen smelter sakte, men sikkert. Dagene blir lengre og sola titter ofte fram. Tenk det er gått ett år siden forrige generalforsamling og vi har gjennomført en ny. Også på denne generalforsamlingen var det tre stykker som gikk ut av styret. Jeg vil takke dem mye for den jobben som de har gjort. Det er spesielt rart når folk som har vært i styret i mange mange år går ut, det blir liksom som en ny æra som starter. Tusen takk til Kristin, Karl Henrik og Willy. Jeg vill også benytte anledningen til å takke Asle, en av våre vaktmestere for lang og tro tjeneste. Han gikk over i pensjonistenes rekker nå i april. Våre nye vaktmestere begynte etter påske og jeg oppfordrer nok en gang om å ta godt imot dem. Som alle nye arbeidstakere trenger de tid til å komme inn i jobben, og da er det viktig at vi gir dem den tiden. For en stund siden gjennomførte vi beboermøter. Mange var tilstede, men jeg hadde ønsket at flere tok turen til møtene. Her fikk alle mulighet til å treffe styret og spørre om det som måtte oppta dem. Styret i Ringvegen ønsker å fortsette med disse uforpliktende møtene for å få en nærhet til de som bor her. For oss er det viktig at beboerne føler de kan ta opp alt mulig uten at terskelen nødvendigvis er så stor. Dette er den travleste tiden av året for vaktmesterne våre. Nå skal all grusen som har gjort at vi har kunnet gått trygg i vinter fjernes. Det skal spyles å gjøres klart til den årlige dugnaden. Om vi skal få det flott rundt oss til 17 mai er det viktig at alle tar i ett tak og møter til dugnadene. Dette er en mulighet til å ta i ett tak samtidig som du kan bli kjent med nye naboer, og slå av en prat med de som har bodd her lenge. Om våren våkner alt til liv både mennesker og dyr, ta vare på hverandre. Rehabliteringen fortsetter, nå er det klart for å starte opp i Saupstadringen 15. Malerne vil jobbe på flere plasser samtidig nå etter påske, da blir det mer effektivt. Oppfordrer beboerne til å ha stor takhøyde når arbeiderne jobber seg fra tun til tun. Det kan bli litt bråk, verandaene blir stengt og det kan være vanskelig å få luftet ut. Ta gjerne kontakt med borettslaget om du trenger å få ytret noen meninger både positive og negative. Husk arbeiderne gjør bare jobben sin... En av de tingene styret i borettslaget følger med argusøyner for tiden er den nye idrettshallen som skal bygges. Om det blir slik Trondheim kommune ønsker vil hallen komme tett på beboerne i blokk 15, dette vil medføre at utsikten fra denne blokken vil bli veldig redusert. Vi holder løpende kontakt med kommunen for å formidle tanker vi har rundt byggingen. På borettslagets kontor er det mulig å få se tegninger om hvordan hallen er tenkt plassert. Håper alle sammen nyter den fine tiden vi har foran oss, og tar vare på naboer og andre som kommer på vår vei. Ønsker alle sammen en riktig fin 17 mai og en herlig sommer med masse sol. Monika Tofte Styreleder 2

3 TAKK FOR INNSATSEN Ved årets generalforsamling sa 2 av styrets medlemmer og 1. vara takk for seg. I forbindelse med konstituerende styremøte ble de overrakt blomster som takk for innsatsen gjennom flere år. Ikke noe dårlig humør hos de som forlater styret: F.v. Willy Vårhus, Kristin H. Gjerde og Karl-Henrik Linder. TID FOR DUGNADER Som vanlig vil det fra borettslagets side bli utført et omfattende arbeid for å gjøre uteområdene våre pene til 17. mai. I første omgang er det snakk om å fjerne store mengder strøsand fra veger, P-plasser og plener. Seinere vil det være aktuelt å spyle for å fjerne sand og støv fra gangveger og inngangsparti. Noen beboere tar ekstra tak for å rydde. Ved for eksempel å ta med seg en søppelsekk så kan man rydde vekk mye rask rundt egen oppgang. (Søppelsekker kan utleveres på driftsbygget). Mange andre tar også del når det arrangeres dugnad i det enkelte tunet. Det vil komme nærmere informasjon om når det blir dugnad. Still opp og gjør dette til en sosial begivenhet for beboerne i din oppgang. Fra borettslaget bevilges det inntil kr 250,- pr oppgang som kan brukes til servering, både til små og store, etter at dugnaden er over. Oppgangskontakten kan gjerne organisere det hele. Forslag til bildetekst: Tre spreke jenter som koser seg med dugnaden. (Arkivfoto) SYLINDRE I YTTERDØRENE Samtlige låsesylindre i ytterdørene (i inngangspartiene) er nå byttet ut av låseleverandøren. Årsaken til dette var at de gamle sylindrene ikke holdt den kvaliteten som vi forventet. Nå i ettertid har vi erfart at noen av beboerne har hatt problemer med å få brukt nøklene i de nye sylindrene. Vi ber derfor om at samtlige nøkler som tilhører låsesystemet prøves i begge sylindrene i ytterdørene. (For dere i Kolstadtunet 4 så holder det at dere prøver i den ene døra dere har.). Vennligst gi oss beskjed omgående hvis dere får problemer. «Ringreven» utgis til beboerne i borettslaget. Artikler og innlegg behøver ikke nødvendigvis å reflektere borettslagets offisielle syn. Utgiver er INFO-utvalget. 3

4 AVSKJED MED VAKTMESTER Styrets leder har overrakt pensjonisten grafikk og blomster. (Foto: Terje Svarva) Ved en sammenkomst på Ringvegens driftsbygg, ble det markert at Asle Graven gikk over i pensjonistens rekker før påske. I tillegg til Asles kone og nåværende og tidligere kolleger, var også borettslagets arbeidsutvalg til stede. Det var da også styrets leder, Monika Tofte, som takket Asle for hans innsats for borettslaget i løpet av en vel 22 års karriere hos oss. Vi ønsker ham og kona lykke til med ei framtid som pensjonister i Meldal. NYE VAKTMESTRE Ringvegen Borettslags har vært gjennom en betydelig fornying av staben på drift- og vedlikeholdssida. Etter påske starta 3 nye vaktmestre sitt virke hos oss. Her følger en kort presentasjon av den enkelte: Audun Pollen, 44 år, bosatt i Klæbu. Pollen har variert bakgrunn, med utdannelse bl.a. som snekker. Frode Magnar Renå, 46 år bosatt på Leinstrand. Han har sin utdanning/arbeidserfaring som tømrer/snekker. Tor Morten Stamnsve, er yngstemann med sine 39 år. Han er bosatt på Heimdal og også han har bakgrunn som snekker/tømrer. De ønskes velkommen hos oss i Ringvegen og håper våre beboere tar de godt imot. De nye vaktmestrene foran, f.v. Audun Pollen, Frode Magnar Renå og Tor Morten Stamnsve. For å vise forskjellen på ungdommene og gammelkara, så har vi også tatt med på bildet Mathis W. Dolen (t.v.) og Leif Kristian Hokstad. 4

5 VEDLIKEHOLD FASADER Arbeidene på fasadene er så vidt kommet i gang etter vinterdvalen. Malerne vil ha to arbeidslag i gang, ett starter i Kolstadtunet 2 for å gjøre unna tun I og J, samtidig som et annet starter i Saupstadringen 15. De vil arbeide seg gjennom tun for tun, slik at tun K (S.ringen 15 23) gjøres ferdig først. Så flytter de videre til tun L og M. Det er p.t. ikke avklart hvor arbeidslaget, som starter på Kolstadtunet, vil starte opp igjen etter å ha fullført malinga i disse to tuna. Riving av de gamle rekkverkene og legging av nye plattinger i tun N og O (S.ringen 37 49) forseres. Dette for å være sikker på at ikke en tidlig høst med mye frost skal gjøre at disse arbeidene ikke kan ferdigstilles i Når malerne er ferdige i Kolstadtunet, vil monteringa av nye rekkverk starte også der. Arbeidet med å montere beslag på værutsatte vinduer pågår i tun H (Casper Lundesv). BOSTØTTE Beboerne i Ringvegen kan søke om bostøtte. Slik støtte kan tildeles på bakgrunn av husstandens sammensetning og inntekt. Fra Husbankens hjemmeside har vi saksa følgende: Søknadsfrister Det er månedlige vedtak og utbetalinger i bostøtten. Søknadsfristen er den 14. hver måned, med utbetaling ca. den 10. i måneden etter. Opplysningene på søknaden /situasjonsdato Når du søker bostøtte skal opplysningene du gir være i henhold til situasjonen din på første dagen i den måneden du søker bostøtte for. Dette kaller vi 'situasjonsdato'. Søker du for eksempel bostøtte for januar måned, med søknadsfrist 14. januar, så skal du gi opplysninger om situasjonen din 1. januar. Har du flyttet etter situasjonsdato, f.eks. 5. januar, skal du i januar søke bostøtte for den boligen du bodde i 1. januar, og så må du i februar fylle inn ny søknad med opplysninger knyttet til den nye boligen. Har du fått innvilget søknad? Da trenger du kun å søke én gang! Hvis du får innvilget bostøtte ved ordinært vedtak, vil søknaden automatisk bli overført til neste måned for ny behandling. Du behøver altså ikke å søke på nytt før du skifter bolig. Men du må søke på nytt dersom du flytter. Meld fra om endringer Du må melde fra til kommunen dersom det skjer endringer som har betydning for beregningen av bostøtte. Dette gjelder hvis for eksempel noen flytter ut eller inn, boutgiftene endrer seg, inntekten går opp (eller ned), ved utleie, midlertidig langtidsfravær fra hjemmet osv. Har du muligheten, kan søknader leveres via altinn. Trondheim kommune har egne ansatte som behandler slike søknader og som kan gi informasjon. De holder til i Anton Grevskottsv 2. Postadressen er: Trondheim kommune, bostøtte, postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim. 5

6 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGA 17/3-10 Ved årets generalforsamling, holdt i auditoriet Huseby skole 17/3-10, var 66 andelseiere til stede, derav 6 representert ved fullmektig. Borettslagets revisor BDO AS hadde meldt forfall. Fra borettslagskontoret møtte Randi Beien Nyeng og Birger Knudsen. Etter konstituering, ble årsmelding og regnskap for 2009 gjennomgått og enstemmig godkjent. Til budsjettet for 2010 ble det ikke protokollført spesielle merknader. Styrets godtgjørelse ble, etter forslag fra Bjørn Jakobsen, satt til kr ,- for 2009 og revisors godtgjørelse ble satt til kr ,-. Generalforsamlinga fikk seg forelagt 3 forslag: Forslag 1: Fra styret om endring i Husordensreglene. Etter diskusjon og avstemninger punkt for punkt, ble ordensregler med foreslåtte endringer enstemmig godkjent. Forslag 2: Fra Øyvind Andorsen, Saupstadringen 33 B, om å forby at garasjeplassene brukes som lager. Enstemmig vedtak: Forslaget oversendes styret for videre oppfølging. Forslag 3: Fra Tommy Halvorsen Vårtun, Saupstadringen 49 D, om å montere varmepumpe på taket, alternativt at hver enkelt beboer får montere egne pumper. Enstemmig vedtak: Generalforsamlinga ser det ikke som hensiktmessig at styret jobber videre med varmepumpeløsninger nå. Generalforsamlinga ber imidlertid styret se nærmere på og vurdere andre tiltak for energiøkonomisering i borettslaget. Følgende valg ble foretatt: Som styremedlemmer for 2 år ble valgt Terje Svarva (enst.), Gunn Anita Steinsheim (enst.) og Geir Bogø (enst.). Som 1. varamedlem for 2 år ble enst. valgt: Sissel Norum, som 2. vara for ett år: Roger S. Hansen (han fikk 50 stemmer, Kristin H. Gjerde fikk 12), som 5. og 6. vara for 2 år ble enstemmig valgt h.h.v. Stina-Maria Aune og Robert Gran Langmo. Som valgkomité for 2011 ble valgt: Bjørn Jakobsen, leder, Sissel Langørgen, Inger Helen Valseth, Metin Bardakci og Kirsten Olsen. Som vara til valgkomiteen: Bjørn Pedersen og Tom V. Haslie Protokollen ble opplest og generalforsamlinga ble hevet kl I styremøte den 24/3-10 konstituerte styret seg og vi fikk følgende sammensetning: Leder (og medlem av AU): Nestleder (og medlem av AU): Styremedlem (og medlem av AU): Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Monika Tofte, Saupstadringen 17 D Terje Svarva, Saupstadringen 4 B Gunn Anita Steinsheim, Saupstadringen 25 D Jan Sætervang, Saupstadringen 23 B Mette Kvernmoen, Saupstadringen 29 A Geir Bogø, Saupstadringen 25 G Mathis W. Dolen, ansattes representant (AU = arbeidsutvalget) Varamedlemmer: Sissel Norum, Roger S. Hansen, Svein Hernes, Andreas Gjeseth, Stina-Maria Aune, Robert Gran Langmo og Leif Kristian Hokstad (varamedl. for ansattes representant). Nye AU 6

7 Fra generalforsamlinga 7

8 NYE BEBOERE: (adr.) (innfl.mnd) (kjøper/e) Saupstadringen 2E januar Salem Yasin Saupstadringen 2E april Anja Rosvold Saupstadringen 23A januar Christian Hegge Silje Vinge Westrum Saupstadringen 31A januar Tom Kristian H. Dahl Katrine Sandnes Saupstadringen 33C desember Hasan Can Saupstadringen 17C desember Kalid Abbas Saupstadringen 25G januar Pål Anders Kleiven Saupstadringen 43C januar Ketil Wikdahl Kolstadtunet 4A februar Linda Eimhjellen Saupstadringen 43A april Thomas Chytra Kolstadtunet 8A februar Håvard Grostad Grete Torvik Nygård Saupstadringen 29B februar Kenny Grenne Saupstadringen 15A april Kristian Løvbugt Get ENDRER I TRONDHEIM Get har varslet oss om at deres lokalkontor på Tunga nå har stengt. Dette bl.a. på bakgrunn av at forholdsvis få kunder har besøkt kontoret. De har inngått et utvidet samarbeid med Spaceworld ved Trondheim Torg, som vil være forhandler og kundekontakt i Trondheim. Her vil våre beboere få Gets produkter, bytte dekoder eller få svar på spørsmål om Gets tjenester. Spaceworlds åpningstider er mandag til fredag og lørdag

9 INFO-/KONTAKTMØTER Over fire kvelder har styret i borettslaget hatt beboermøter. Dette for at beboerne skal få mulighet til å møte styret og spørre om alt de lurer på under mindre formelle omstendigheter enn en generalforsamling vil være. Dette er noe styret ønsker å fortsette med. Heretter vil vi ha beboermøter på høsten og håper beboerne slutter opp om dette. Referat fra infomøte for beboerne avholdt for: Tun G + H torsdag 21/1-10 Antall oppmøtte: 13 stk Tun I + J torsdag 28/1-10 Antall oppmøtte: 5 stk Tun K + L + M tirsdag 2/2-10 Antall oppmøtte: 29 stk Tun N + O tirsdag 9/2-10 Antall oppmøtte: 14 stk 1. Rehabilitering Informerte om at det første tunet så og si var ferdig. Styret var fornøyd med det som var gjort. Platene på veggene er malt, gulvet inne på verandaen er og malt samt vegger på verandaen. Det er skiftet gelender på verandaene og vi har fått nye forhager. Det legges også nye beslag på soveromsvinduene. Når det gjelder forhagegjerdene så har styret kommet fram til en midelvei på høyden. Noen beboere ønsker det skal være høyere forhagegjerder og noen ønsker det skal være lavere. Styret er kommet fram til at den høyden som er nå, er noe midt i mellom. Fra platten og opp er det 1,60 m. Noen spørsmål og tilbakemeldinger fra beboerne: - Noen er misfornøyd med høyden på forhagegjerdet (alt for høyt) - Hva med vannrennen rett fra hagen? Svar: Disse vil bli endret slik at røret føres under gulvet på plattingen. - Nydelig farge (grønnfargen) - Blir det malt inne på balkongenen? Svar: Ja det vil bli gjort. - Hva med montering av takrenner? Svar: Pr idag er det ikke funnet noen god løsning på takrenne på luftebalkongene. Det jobbes fremdeles med saken. - Følges fremdriftsplanen som planlagt? Svar: Ja, ferdig Get 3 år igjen Avtalen vi har med Get går ut om 3 år. Pr i dag er styret fornøyd med produktene som Get leverer. Vi har registrert at det kan være vanskelig å få tak i Get når det er noe som er feil. Vi har vært i dialog med Get om det her og håper de bedrer tilgangen for beboerne. Henting av nye dekodere og modem/telefoniprodukter kan hentes hos Spaceworld, Trondheim Torg. Noen spørsmål og tilbakemeldinger fra beboerne: - Hva med paraboler? Fellesregler ang størrelse? Svar: Det er tilatt å sette opp parabol om retningslinjene for borettslaget blir fulgt. Pr. idag er det ikke bestemt noe ang størrelsen på parabolantennen. 9

10 - Vanskelig å få tak i Get på telefon, blir ofte satt over til Oslo. Svar: Lokalkontoret i Trondheim er lagt ned og alle henvendelser må skje til kundeservice på tlf (Benytt gjerne Get`s «ringe- tilbake»-funksjon. Husk å høre ferdig meldingen (helt til «stemmen»takker for at du benytter «ringe-tilbake»-tjenesten). - Getboksen henger seg stadig opp. Svar: Hvis det ikke hjelper å slå av dekoderen, evt. trekke ut støpslet, så kan det være aktuelt og bytte ut boksen. 3. Trondheim kommune Daglig leder har vært i informasjonsmøte med Trondheim kommune hvor det ble informert om at det skal komme en ny vannledning fra Benna på Melhus og til trafostasjonen ved Flatåsen. Denne vannledningen vil gå over området til Ringvegen borettslag. Området som vil bli rammet er parkeringsplassen ved det øverste tunet, Saupstadringen 2-4. Det vil bli sendt ut skriv når arbeidet starter. Søppel under jorda Trondheim Kommune har ett ønske om at søppelet i byen skal legges under bakken, i den forbindelse har de sendt ett brev til borettslaget om å se på dette. Det her vil si at om styret skal gå med på en slik løsning så vil det koste hver lelighet ca Derfor har vi i samarbeid med de to andre borettslagene på området sendt ett brev til Trondheim kommune hvor vi påpeker at vi ikke ser på dette som rettferdig for våre beboere. Har pr dags dato ikke fått svar fra kommunen. Noen spørsmål og tilbakemeldinger fra beboerne: - 6 C savner en egen container for plast. Svar: Av behovhensyn er det ved garasjene utenfor S.ringen 4 og 6/8 plassert en restavfallcontainer, slik at det på disse to plassene er 3 rest, 2 papir og 1 plast. Er den aktuelle plastcontaineren full, bør man sjekke containerne utenfor S.ringen 2 E om ledig plass. - Ang søppelcontainere, for noen er det blitt litt lenger å gå - Containere bruker større plass - Biler observert om natta m/søppellevering utenfor containere. Svar: Om beboerne har mulighet så ta bilnr. Og levere det på borettslaget, da har vi mulighet til å ta kontakt med de som kaster rask på natten ønsker kampanje mot forsøplingen. 4. Ventilasjon Det hender at beboerne ønsker å skifte ut de kjøkkenviftene som borettslaget har montert. Beboerne må sikre seg at den nye vifta kan tilpasses det eksisterende anlegget. Ta gjerne kontakt med Elnan AS, som har montert det eksisterende anlegget, for å få gode råd. Nye vifter MÅ innreguleres riktig. Dette kan også Elnan hjelpe til med. Feil monterte vifter kan resultere i at systemet ikke fungerer for alle beboerne og noen kan få lukt inn i leiligheten sin når andre beboere lager mat. Husk: Det er viktig at ventilene over vinduene står oppe for at det skal være sirkulasjon i leiligheten. Om det føles kaldt så bruk ovnene under vinduene, da de er med på å varme opp leiligheten. 10

11 Noen spørsmål og tilbakemeldinger fra beboerne: - Følger vi med klokkene som styrer ventilasjonen? Svar: Ja, ventilasjonsanlegget blir styrt av tidsur og disse vil justeres hvis det oppstår avvik. I tillegg er det montert temperaturføler som sørger for at hastigheten på viftene reguleres ned når det blir kuldegrader. - Ang ved: er det akseptabelt å lagre ved i bodene? Svar: Det er greit å lagre ved i bodene. Det er imidlertid ikke akseptabelt å oppbevare store mengder brennbart virke, inkl. ved, på balkongene og i forhagene. - Stift på inngangsdøra. Svar: Pga at de dørene vi har er branndører skal det ikke festes noe på inngangsdørene. Det er hengt opp plater på siden som evt. dørskilt kan henges på. - Noen er plaget av kloakklukt etter Proline-rehabiliteringen. Svar: Ved svak/middel og «av og til»-lukt: Åpne alle ventiler i vinduer. Rens sluk Rens vannlåser Ved sterk lukt: Kjøkken: Kontroller overgang vannlås/kjøkkenrør (at pakning/tettemasse er hel (ikke skadet). Vaskerom/bad: Sjekk at «brikken» ikke har løsnet/sklidd ned og at det er plugg i stakepunktet på sluk. - WC: Sjekk overgang wc-gulv (tettemasse lagt hele vegen rundt wc-stuss) Ved kuldegrader eller natt -> senkes trykket på ventilasjonen Tips fra vaktmester: tenn et lys for å sjekke luftstrøm i sluken. Er korken tett, er plata riktig på plass? - Kaldras fra vinduer! Tips: monter ovn under vinduet. 5. Parkering Borettslaget har pr. i dag 178 garasjer. Det er alt for lite. Flere beboere har stått i mange år på venteliste for å få garasje. Styret vil framover se på løsninger som kan være med på å forandre denne situasjonen slik at vi kan få flere garasjer i borettslaget. Vi oppfordrer de beboerne som har garasje om å bruke disse til bilene sine og ikke bruke dem til oppbevaring av andre ting. Om du har en garasje som du ikke bruker, ta kontakt med borettslaget for å si den fra deg så andre kan få muligheten til å få garasje. Så lenge beboerne betaler for garasjen er det lite styret kan gjøre med de som ikke bruker garasjen til det som de er ment for. Gjennom flere år har borettslaget vært plaget med fremmedparkering, vi har tatt dette opp med kommunen, men så lenge parkeringsplassene er offentlig regulert, er det lite vi får gjort med dette problemet. Styret vil etterhvert se på om vi kan privatisere parkeringsplassene. 11

12 Noen spørsmål/tilbakemeldinger fra beboerne: - Forslag om å forby biler over 7.5 tonn. Svar: Parkeringsetaten har tidligere sagt nei til dette fordi de ønsker ikke forskjellig skilting/regeler fra område til område. - Frustrasjon over at det er for lite parkeringsplasser. - Hva får borettslaget i betaling fra kommunen for brøyting? Svar:Borettslaget har brøyterefusjon kun for gang- og tunveier. IKKE for parkeringsplassene. 6. Vasking Dette er ett problem som er gjenganger i borettslaget, med jevne mellomrom kommer det klager på vaskingen. Det vi ser er at etter at vi fikk vaskefirma så er det mindre klager enn det har vært før, men det er på langt nær bra nok. Det er viktig at beboerne sier i fra hva som er er galt med vaskingen, dette for at vi skal kunne ta kontakt med vaskefirmaet og si hva som ikke er bra. Noen spørsmål/tilbakemeldinger fra beboerne: - Ønsker at vinduer vaskes 4 ganger i året (1 gang like før jul og 1 gang like før påske.) - Vaskingen er rimelig bra, men de som vasker forstår ikke alltid norsk. - Avkryssingsliste som vaskebyrådet skal følge funker ikke. - Flere mener det ikke blir vasket i kjeller. - Ønske om at det henges liste i gangen over de ulike gjøremålene for vaskerne. Svar: Utført... - Få tak i Nei,takk til reklame klistremerker som kan deles ut til beboerne. Svar: Dette kan også hentes på postkontoret. - Godt fornøyd slipper å kjefte på naboene. Noe vindusflekker. - Vaskelista: uke 1-52 går år etter år. Dvs de som for eksempel har julaften, får det hvert år. Svar: Styret skal se på det her. 7. Pipa 3-, 4- og 5-roms leiligheter har pipeløp (skorstein). Trondheim kommunale feiervesen krever at det skal være mulig å påse at skorsteinens yttervegger er uten sprekkdannelser da slike sprekker kan medføre fare for spredning av gnister og branngasser i en evt. brannsituasjon. For å kunne ivareta sikkerheten, har styret i borettslaget vedtatt at det ikke er anledning til å kle inn pipeløpet (skorsteinen) uansett om det er montert ovner eller ikke. Skorsteinen kan pusses, males eller kles med flis, dekorstein, naturstein eller papirtapet. (Der det er papirtapet må avstandskravene til ildsted og røykrør opprettholdes). Disse materialene må limes direkte på skorsteinens ytterflate uten plater e.l. under (heller ikke gips). Kravet gjelder både på stuesida og på WC. Noen spørsmål/tilbakemeldinger fra beboerne: - Trondheim feiervesen kan nedlegge fyringsforbud. - Tips: Sett en frist, samt pålegg fra brann/redningstjenesten, ellers vanskelig å håndheve. 12

13 Meglerfirma må informeres om dette. Mulig å få en gjenpart sendt til borettslaget der en eier får pålegg om å fjerne? Svar: Borettslaget mottar melding fra feiervesenet når det utstedes pålegg. 8. Vakttelefon Det er styreleder i borettslaget som sitter med vakttelefonen. Når beboerne ringer på kveld og i helgene så er det hun som tar telefonen. Hun er ingen rølegger, elektrikker eller maler så om det er behov for slike fagfolk så er det anbefalt å ringe til vakttelefonen for disse fagfolkene. Om det er lekkasje utenom lelighetene på borettslagets eiendom skal borettslaget ha beskjed. Ellers så er det bare å ta kontakt, styreleder er tilgjengelig stort sett hele tiden. Om det er problemer i leligheten så er det mulighet å se i bo guiden som er delt ut til alle beboerne, der er det mange tips og råd på hvordan ting kan løses. Noen spørsmål/tilbakemeldinger fra beboerne: Vet alle hvor hovedkrana er? Svar: I de fleste lelighetene finner dere den på toalettet. Det koster 600,- for at Monika skal åpne når beboer har mistet nøkkelen sin. 9. Vaktmesterne Etter å hatt stabile vaktmestere over mange år har vi kommet i den situasjonen at to stykker går av med pensjonen og en av våre vaktmestere så tragisk gikk bort før jul. Dette fører til at vi må ansatte nye vaktmestere. Det vil begynne nye vaktmestere 6 april. Ta godt imot dem. Noen spørsmål/tilbakemeldinger fra beboerne: - Vedr lekeplassen i Casper Lundes vei 2-4, ønske om at gjerde er på plass til våren Svar: Dette er noe vaktmessterne skal sette igang med. Andre tilbakemeldinger? - Er det mulig å innstallere trappheis? Svar: trappene i Ringvegen er for smale til å montere denne typen heis. - Navneforslag tun? Svar: Styret kan se på saken nok en gang. - Syrintreet blir klippet for mye. Svar: Vi gir tilbakemelding til vaktmesterene. - Er lås i utgangsdøra skiftet? Svar: Ja alle låsene er nå skiftet, men husk bruk nøkkeltablået når du låser deg inn. - Stikkontakter kan beboer legge inn selv, f.eks i boden sin? Svar: Ja, hvis det gjøres av godkjent elektriker. Hvis beboerne får montert en stikkontakt som henter strømmen fra fellesanlegget i oppgang/kjeller, så skal dette meldes inn til borettskontoret. Strømavgifta er p.t. kr 100,- pr. år. - Tak hvor ofte sjekkes de? Ref. tidligere lekkasjer. OBS: pipebrann, gnister lite snø. Svar: Det er vanskelig å finne bittesmå hull på de store takene. Det vil som oftest kun bli sjekk når det meldes om lekkasjer. 13

14 Ny kafe på Saupstadsenteret. Cafe Mado Tirsdag 23. mars var det uformell åpning av ny kafe på Saupstadsenteret. Kl. 18 var flere, bortimot 60 personer, fra nærmiljøet invitert til åpningen. Emine og Nurten ønsket alle velkommen på en personlig og uformell måte. Det ble servert smaksprøver fra kafeens buffet med drikke, kaffe og kake tilslutt. Smakfullt var det. Emine sier at menyen vil være tyrkisk og norsk mat til frokost, lunch og middag. Åpningstiden vil i starten være fra kl. 10 til 22, og alle er hjertelig velkommen til å besøke dem. Et hyggelig tilskudd til Saupstadsenteret og nærmiljøet. Tekst/foto: Terje Svarva Emine og Nurten 14

15 25 ÅR I RINGVEGEN Den 1. april har Leif Kristian Hokstad vært ansatt 25 år i Ringvegen. Selvsagt er dette blitt markert med en middag og overrekkelse av gave og blomster. Vi takker for innsatsen gjennom alle disse årene. Joda, det går an... Noen bilder til ettertanke. Disse er tatt med 21 dagers mellomrom. Det blir både sommer og vår - i år også. 15

16 Kolstad Natteravn Tekst, bilder; Mette Kvernmoen For å bli litt mer kjent med Natteravngruppa på Kolstad tok jeg kontakt med Randi Alise Stokka, ny leder våren Randi Alise er nok et kjent ansikt for mange i området. Engasjert og frivillig i håndball, fotball, basket, korps, skole, kor, studentfestivaler og ikke minst natteravn gjennom mange år. Hun forteller at hun har vært med i Natteravn gruppa nesten siden starten i Natteravner Natteravnene startet i Sverige, og de første gruppene i Norge startet etter deres eksempel i siste halvdel av 1980-tallet. Dette lokale initiativet rundt om i Norge var starten på det som skulle bli en landsomfattende bevegelse, og det opprettes stadig nye grupper. Disse har som mål å trygge nærmiljøet, og ønske om å være tilstede for barn og unge. Det finnes nå 21 natteravngrupper i Trondheimsdistriktet hvorav en er mc- ravner. Randi Alise understreker viktigheten av å være deltager for et trygt nærmiljø. Det er en fin måte å komme seg ut på, du treffer folk, det er sosialt, du blir kjent med ungdomsmiljøet. Hun forteller at gjennom årene er det blitt rapportert om lite negative opplevelser, og at det faktisk er en flott mulighet til å komme ut og se treffe alle de fine ungdommene. For mange har vandringene vært med på å ufarliggjøre ungdomsmiljøet på kvelds og nattetid. En av årets viktigste målsettinger er å få med 8. klasse foreldrene til å være med ut på minst en vandring iløpet av skoleåret. Det ble opprettet en avtale med Husby ungdomsskole ifjor om et slikt samarbeid. Dette er fortsatt en prioritert oppgave, og det tar gjerne tid for at et slikt samarbeid skal komme ordentlig igang. Hun oppfordrer foreldrene til å være positive til å gå, man blir kjent med andre foreldre på en annen arena. Hvem kan så gå natteravn? Alle voksne over 18 år sier Randi, alminnelige voksne med sunn fornuft. Vi er ikke ei borgerverngruppe, men skal være tilgjengelige som voksenpersoner, være synlige, 16

17 tilstede og trygghetsskapende for ungdom. Som voksen kan du lytte og veilede når ungdommen tar initaitiv. Skjer det alvorlige episoder kan og skal politiet eller foreldre tilkalles. Vandringene går etter oppsatte lister fredag og lørdag kveld. Noen har en vandring i året, andre atskillig flere. Det er rom for alle bidrag. Vandringene går i nærområdet på Saupstad, Kolstad og Huseby. Begynner like rundt 21. og avsluttes når siste bussen fra byen kommer opp igjen. Som natteravn har man også mulighet til å følge bussen ned til sentrum og ta f.eks siste bussen opp til Kolstad igjen og følge «våre egne ungdommer hjem», være tilstede der ungdommen er. Randi oppfordrer med dette alle som ønsker å gå natteravn om å ta kontakt med natteravn kolstad via tlf, det finnes også egen internettside; Randi Alise Stokka 17

18 Tungjøkerenn april 2010 Bilder Otto Vollvik Tunrådt arrangerte gjøkrenn for alle i tun M. Oppmøtet var godt. Kaffe, kake, pølse ble spist. Gleden var stor når «gjøkene» ble premiert. Her kommer noen stemningsbilder. 18

19 19

20 Utseende Fiskemåke er den nest minste måkearten i Norge. Ryggen og oversiden av vingene er blågrå, mens resten av fuglen er hvit. Hann og hunn er like. Ungfugler har en gråbrun fjærdrakt det første leveåret. Fiskemåken ligner på gråmåken, men er betydelig mindre. Vekt ca gram. Lengde ca cm. Faktaark nr 21 Mars 2007 Måker elsket og hatet Fiskemåkepar. Foto Steinar Grønnesby Fiskemåke i Trondheim Fiskemåka er den vanligste måkearten i Trondheim. Du ser den hekkende spredt og i kolonier. På større bygninger med flate tak, eksempelvis på Flatåsen, Saupstad, på Tempe, på Dora og Lade er det mange. Rundt 1990 var det ca. 400 hekkende par fiskemåke på Dora og Nyhavna (Otto Frengen 2007). Dora var den gang Sør-Trøndelags største koloni av fiskemåke. Etter arbeider på Dora, spredte fuglene seg utover i mindre grupper. I dag hekker det hvert år sannsynligvis flere hundre par fiskemåke i Trondheim. I sommerhalvåret er fiskemåke (larus canus) en naturlig del av bybildet. Utseendemessig, en nytelse å se på, men ikke alle er like glade i fiskemåka. Helt ifra den er tilbake fra trekket og etablerer seg med reir på hustak i april måned, og helt fram til ungene er flygedyktige i juni- juli måned, kan den oppfattes som en plage. Dette når den stuper helt ned i hårfestet, når den skriker av full hals med en lyd som forplanter seg helt inn i ryggmargen, og når den driter sin etsende skitt på din nye BMW. Men ser du etter, så er det en flott fugl med personlighet! Måker Ro, mitt barn i blonde dage under solens lykkehjul Måken bringer oss i gave drøm om havet; måken - det er bølgeslaget som har skapt seg om til fugl Andre Bjerke Fiskemåke - en ansvarsart Norge har i dag ca par fiskemåker, som utgjør en stor andel av den globale bestanden. Bestanden har gått tilbake siden 1990 tallet. Sør-Trøndelag, Nord- Trøndelag og Nordland har halvparten av den norske bestanden. Fiskemåke er en ansvarsart for Norge, og dermed også for oss i Trondheim. Næring Fiskemåken er alteter. Derfor kan den lett tilpasse seg flere levesteder. Den spiser insekter, mark og smågnagere, men også fisk og matrester. Fiskemåken har vært en av de vanligste fuglene på søppelfyllinger, og en av de mest ivrige til å plukke søppel som er slengt rundt omkring i bygatene og andre steder. Måkene har den sterkeste magesyra i dyreverdenen, og derfor kan den fortære mye forskjellig. I tillegg er måkeskitt etsende. Det kan ødelegge lakk og metall. Forplantning Reir legges like godt på hustak som rett på bakken eller i trær. Det lages for det meste av gress og Trondheim kommune, Miljøenheten Postadresse: 7004 Trondheim, Telefon E-post: Miljøstatus i Trondheim har informasjon om miljøets tilstand og utvikling: 20

21 bidrar bl.a til å overføre parasitter til ferskvannsfisk. I tillegg kan måker være bærere av bakteriene salmonella og campylobacter. Disse kan overføres via måkeskitt. Smitterisikoen for mennesker er liten. Tiltak mot måkeplager I utgangspunktet er alt vilt, herunder dets egg, reir og bo fredet (jf, viltlovens 3). Fiskemåke. Foto Laila H. Andresen strå. Fiskemåken legger normalt tre egg, men kan legge inntil fem. Her i Trondheim begynner eggleggingen i begynnelsen av mai og eggene ruges i inntil 28 dager av begge foreldrene. Etter klekking forlater ungene reiret ganske raskt. De mates av foreldrene og er flygedyktige etter dager i månedskiftet juni/juli. Smittebærer Fiskemåken kan være vertsdyr for bendelorm og andre parasitter. Enkelte parasitter er avhengige av fiskemåken fordi det er i måkenes tarmsystem de legger egg som spres med fuglens avføring. Fuglen Reir på taket. For huseier er det mulig å forebygge slik at fiskemåka ikke etablerer reir på hustaket. *Reir kan fjernes dersom det ikke er egg i dem. Dette må gjøres kontinuerlig, da fuglene ofte kommer tilbake. *Tråder kan trekkes over taket, parallelt med maksimum 50 cm avstand, og med ca. 50 cm høyde over selve taket. *Et nett med høyde 50 cm kan trekkes over hele taket. Felling av måker som gjør skade. Eier/bruker/rettighetshaver kan felle hettemåke, fiskemåke, gråmåke og svartbak når disse gjør skade av vesentlig økonomisk betydning på en eller flere verdier som for eksempel hus, hage og åker. Avliving skal skje sikkerhetsmessig og humant forsvarlig. Før felling plikter eier, bruker eller rettighetshaver i rimelig utstrekning å forsøke andre tiltak for å avverge skader. Felling innebærer at det i ettertid må kunne påvises at han faktisk har vært utsatt for vesentlig økonomisk skade. Felling kan også gjøres etter søknad til kommunen ved spesielle hygieniske eller sanitetsmessige årsaker. (Jf. Forskrift om felling av viltarter som gjør skade..(rundskriv 6/97)) Fjerning av egg. I Trondheim kan grunneier sanke egg fra fiskemåke, gråmåke og svartbak i tiden fram til og med 20. mai. Fiskemåke med egg og unge. Foto Steinar Grønnesby Jakttid på fiskemåke, gråmåke og svartbak er i tiden Miljøenhetens faktaserie: Redaktør: Tove Skjegstad, Redigering / produksjon: Steinar Grønnesby / Njål Pettersen Fakta nr: 21, 2007 Grunnlovens 110b Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten. Trondheim kommune, Miljøenheten Enheten har ca 30 ansatte og arbeider med forvaltnings- og tilsynsoppgaver innen miljøvern, landbruk og helsevern. Faktaarkene gir kortfattet informasjon om aktuelle tema og inngår i enhetens informasjons- og holdningsskapende arbeid. Miljøinformasjonsloven Loven gir deg rett til opplysninger fra offentlige myndigheter og private virksomheter om forhold som har betydning for miljøet. Det offentlige har en plikt til å ha kunnskap om miljøet på et overordnet plan, og å gjøre denne lett tilgjengelig for allmennheten. 21

22 HUSORDENSREGLER (Sist oppdatert ved generalforsamlinga 17/3-10) Punkt 1. Som andelseier i Ringvegen Borettslag, har du borett til egen bolig. Denne boretten må utøves slik at du/dere ikke er til sjenanse eller belastning for andre beboere. Dette innebærer at dine naboer bl.a. må kunne forvente ro seinest kl Denne boretten innebærer også at du/dere er ansvarlig for dine/deres besøkende. Trivsel i borettslaget er avhengig av at vi viser omtanke for hverandre. Punkt 2. Leiligheten med tilhørende rom må brukes og nyttes med aktsomhet. Beboerne er erstatningspliktig for skader som oppstår gjennom uaktsomhet. Bærevegger kan ikke fjernes eller svekkes på noen måte. Punkt 3. Ventilasjon. Boligene har et felles ventilasjonsanlegg som er trykkstyrt. Se egen instruks. Punkt 4. Risting og banking av matter og sengeklær gjennom vindu og på/over balkong, er ikke tillatt. Slikt arbeid må utføres på dertil avsatte plasser. Punkt 5. Støyende arbeid utføres på hverdager i tidsrommet kl Ikke etter kl på lørdager. Ikke søn-, hellig- eller høytidsdager. Punkt 6. Vasketøy, matter, klær, gulvtepper, sengeklær etc. må ikke henge på vinduskarm eller balkongrekkens utside. Vasketøy som henges til tørk på balkong, bør for trivselens skyld ikke henge høyere enn balkongrekkens overkant. Punkt 7. Det er ikke tillatt å grille på balkonger eller i forhager med kullfyrte griller. Punkt 8. Det er innført kildesortering i borettslaget. Sørg for at restavfallet er godt innpakket. Avfall skal ikke settes utenfor containerne, under noen omstendighet. Punkt 9. Til vannklosetter må en bare bruke vanlig toalettpapir. Kast ikke annet papir, tøystoff, bind etc. i klosettet. Punkt 10. Skilting og oppslag ute må godkjennes av styret. Oppslag i oppganger skal skje på oppsatte tavler. Punkt 11. La radio, TV, pianospill og lignende være til underholdning for en selv, ikke naboene. Punkt 12. Tilse at barn ikke gjør hærverk på eiendommene, for eksempel tegning på vegger, ødeleggelse av beplantning etc.. Ganger og kjellere må ikke brukes som lekeplasser. Punkt 13. Fellesarealer i oppgang og kjeller skal ikke brukes som lagerplass. Oppgangen er rømningsveg og lagring og hensetting er ikke tillatt. Punkt 14. I sjaktrommet skal det være spade, kost og spyleslange. Dette utstyret skal benyttes for å holde det pent og ryddig ved oppgangen. Måk også snø 1 meter foran inngangspartiene. Beboere kan midlertidig plassere andre gjenstander i rommet, etter avtale blant beboerne. Det må sikres god adkomst til bl.a. vannkrana. Etter bruk av slangen må krana stenges (ikke stopp vannet ved bruk av spylespissen). Hold god orden i rommet og pass på at det ikke blir et sted for oppbevaring av rask og rot. Punkt 15. Beboere som ønsker seg husdyr, så som hund, må holde seg til de regler og retningslinjer for dyrehold som er vedtatt av borettslagets styre. Husdyr skal på borettslagets område alltid være under full kontroll av voksne eller barn over 15 år. Det vil si at dyret skal føres fysisk i bånd. Det er 22

23 ikke tillatt å holde katt. Unntak gjelder dog for innekatt, det vil si katt som kun holdes inne i beboerens egen leilighet. Punkt 16. Mating av fugler fra leilighetene skal ikke skje, da maten kan trekke rotter og mus til husene. Punkt 17. Kabelnett for radio og TV er montert. Oppsetting av antenner må godkjennes av styret i borettslaget. Parabolantenne kan monteres på spesielle vilkår. Se egen instruks. Punkt 18. Overhold parkerings- og trafikkbestemmelsene i borettslaget. Benytt parkeringsplassene. Kjør sakte innenfor borettslagets område. Garasjeportene skal alltid være låst. Punkt 19. Vern om planter og annen beplantning. La plenene vokse til før de brukes. Punkt 20. Snørydding og renhold som spyling etc. utenfor inngangene, bør skje etter fastsatt turnusordning. NB: Se også punkt 9.1 i Bo-guiden. Punkt 21. Opptre for øvrig slik at god orden og trivsel skapes og opprettholdes i borettslaget. Ta hensyn til andre, husk at et borettslag er en kollektiv boform. MONTERING AV UTVENDIGE ANTENNER Antenner kan ikke monteres uten at borettslagets samtykke er innhentet på forhånd. Unntatt fra dette er parabolantenner som monteres inne på den enkelte andelseiers egen balkong eller inne i forhagen. Det er ikke anledning til å feste antenna til bygningskroppen eller til balkonggulvet. (Det anbefales å støype fast festet til parabolen i en murerstamp e.l.. Legg noe under stampen for å beskytte balkongdekket/forhagegulvet). Ingen del av parabolantenna kan stikke ut utenfor balkongens/forhagens rekkverk. Antenna kan heller ikke stikke opp over forhagerekkverket. Det anbefales videre å føre antenneledningen fra antenna og inn i stua ved å bore et hull, med en diameter tilsvarende ledingen, i karmen til balkongdøra. Andelseier vil være forpliktet til å følge evt. krav fra borettslaget om alternativ fargesetting på antenna. Andelseier vil være ansvarlig for å utbedre alle skader etter antenna, ledninger og tilhørende utstyr. 23

24 IKKE KLE INN PIPELØPET Blokkene i Ringvegen Borettslag er bygd med pipe ( Teglo elementpipe, såkalt ensjikts skorstein), slik at beboerne i 3-, 4- og 5-roms leiligheter har muligheten til å montere ovn. Det er viktig at pipeløpet (skorsteinen) ikke kles inn. Trondheim kommunale feiervesen krever at det skal være mulig å påse at skorsteinens yttervegger er uten sprekkdannelser da slike sprekker kan medføre fare for spredning av gnister og branngasser i en evt. brannsituasjon (hvis det er montert ildsted tilknyttet pipeløpet). Styret i borettslaget har vedtatt at det ikke er anledning til å kle inn pipeløpet (skorsteinen) uansett om det er montert ovner eller ikke. Dette for å kunne ivareta nødvendig sikkerhet. Skorsteinen kan pusses, males eller kles med flis, dekorstein, naturstein eller papirtapet. Disse materialene må limes direkte på skorsteinens ytterflate uten plater e.l. under (heller ikke gips). Kravet gjelder både på stuesida og på WC. Skal det monteres ovn, så kommer det i tillegg krav om avstand til brennbart materiale i.h.h.t. ovnens spesifikasjoner. Husk at det må innhentes samtykke fra borettslaget før ovn monteres. Dette bl.a. fordi det i enkelte pipeløp er montert spesielle røykrør inne i den opprinnelige skorsteinen. (Det vil bli kostbart for andelseieren om slike rør ødelegges). Her vises en ovn hvor pipeløpet ikke er innkledd 24

25 Her ser vi hvordan pipeløpet går gjennom bygningskroppen. 25

26 26

27 27

28 Borettslagets adresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor: Tlf Vaktmester: Tlf Faks E-post: Hjemmeside: Mobiltlf. vaktmester (kun på dagtid): Vakttelefon (kun henvendelser utenfor kontortid og som ikke kan utsettes til neste arbeidsdag): Åpningstider: Driftskontoret: kl man-tir-tor-fre, kl onsdag Vaktmesterkontoret: kl (kan i perioder være stengt) 28

Husordensregler for Åsly Borettslag

Husordensregler for Åsly Borettslag 1 Husordensregler for Åsly Borettslag Vedtatt på generalforsamling 22.05.1995. Revidert på generalforsamling 13.05.2004 Revidert på generalforsamling 22.05.2014 Revidert på generalforsamling 31.05.2017

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Vedtatt av styret den 05.11.2015. Presisering av regel 7, pkt. 1. Framlagt på generalforsamling 17.03.2016. 1. Generelt I følge disse vedtekter påligger det enhver

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Oppdatert av styret Mars 2016 Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av bolig og fellesarealer, og har til hensikt å fremme miljø og trivsel

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 1. Generelt 1.1. Formålet med husordensregler er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø og ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø, hvor

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS Vedtatt på ordinært generalforsamling 13.05.02 Endret på ordinær generalforsamling 23.05.06, 10.05.07, 08.05.12, 14.05.13 og 07.05.14 Aksjonærene plikter å

Detaljer

Husordensregler. for. Stovner borettslag

Husordensregler. for. Stovner borettslag Husordensregler for Stovner borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling 04.05.1972 med endringer på ekstraordinær generalforsamling 07.06.1972 og ordinær generalforsamling 21.05.1975. Endringer grunnet

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

Hubroveiens Borettslag

Hubroveiens Borettslag Hubroveiens Borettslag HUSORDENSREGLER Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Ethvert husordensreglement

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2005, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG vedtatt på ordinær generalforsamling 19. april 2006, med senere endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mai 2009. Disse ordensregler skal bidra

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Treschowsgt. Terrasse D A/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren?

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Det har lenge vært et behov for generell oppussing av inngangspartier, trappeoppganger og korridorer

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling den 02.05.2012 Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom beboerne

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Utsiktstoppen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Utsiktstoppen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Møtedato: 09.05.2016 Møtetidspunkt: 18:30 Møtested: Fjellhaug Skoler. Sinsenveien 15 Til stede: 11 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 12 stemmeberettigede.

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

GÅRDS- OG HUSORDENSREGLER FOR FJELLHAGEN BORETTSLAG

GÅRDS- OG HUSORDENSREGLER FOR FJELLHAGEN BORETTSLAG Fjellhagen Borettslag Fjell Bydelshus 3035 Drammen Formann: 32 81 07 47/mobil: 917 24 840 Kontor: 32 81 91 87 Åpent onsdager 18.00-19.00 E-post: kontoret@fjellhagen.no VÅR HJEMMESIDE: www.fjellhagen.no

Detaljer

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004.

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. Følgende ordensregler er satt opp for å skape gode og ordnede forhold i gården. Det første og viktigste bud er imidlertid

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det generer andre.

Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det generer andre. HUSORDENSREGLER FOR ØVRE VEITVET BORETTSLAG (revidert juni 1971) (revidert april 1990) (revidert april 2001) (revidert april 2006) (revidert mai 2013) (Revidert på ordinær generalforsamling mai 2014) Hver

Detaljer

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Trekøveren for februar 2009 Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Brannsikkerheten i hjemmet vårt I den senere tid har vi i Tv og aviser sett mange branner med store konsekvenser. I

Detaljer

Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag

Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag Vedtatt på generalforsamling 02.05.2011 1 Innledning Den enkelte andelseier er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Husordensreglene

Detaljer

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 HUSORDENSREGLER for SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 INNHOLD: 1. Bruk av fellesareal og fellesanlegg... s 2 2. Bruk av bolig... s. 3 3. Dyrehold... s. 3 4. Søppel og dugnad... s.

Detaljer

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R Husordensreglene kommer som et tillegg til vedtekter fra sameiermøtet 21.1.2014. Disse er endret i sameiermøte den 18.04.2017. Husordensreglene inneholder

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag 1 Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag INNHOLD Side 2 Side 3 Side 4 Vegger Kanaler og sjakter Pipe og ildsted Vann og avløp Elektriske

Detaljer

TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08.

TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08. TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08. Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007)

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) GENERELT 1. Disse husordensreglene er en veiledning i god naboskikk. De inneholder samtidig regler og

Detaljer

Alt søppel skal pakkes inn for det kastes inn i container. Søppelcontainer er kun for husholdningsavfall.

Alt søppel skal pakkes inn for det kastes inn i container. Søppelcontainer er kun for husholdningsavfall. Hubroveiens Borettslag HUSORDENSREGLER Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Ethvert husordensreglement

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L STRIDSKLEVLIA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L STRIDSKLEVLIA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L STRIDSKLEVLIA BORETTSLAG TILKNYTTET PORSGRUNN OG BAMBLE BOLIGBYGGELAG Ver. 1.0, 10.03.2005 Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker

Detaljer

REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet)

REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet) REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet) Hensikt med disse reglene er å gi retningslinjer for å skape et best mulig bomiljø med trivsel for alle beboere i selveierforeningen.

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING

EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING Mellomåsen Terrasse EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING MELLOMÅSVEIEN 130 138 BLOKK 2 Styret ønsker at alle beboere skal få anledning til å komme med tilbakemeldinger ved feil og mangler samt ytre seg både

Detaljer

Ullernparken Boligsameie

Ullernparken Boligsameie Ullernparken Boligsameie Husordensregler for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameiermøte 27. mai 1982 med endringer i 1986, 1991, 1995, 2005 og 2011. Man skal ikke plage andre, man skal være

Detaljer

Kristian Balke og Gro-Helene Sperre Risnes foreslått. Vedtak: Vedtatt

Kristian Balke og Gro-Helene Sperre Risnes foreslått. Vedtak: Vedtatt 1 Høgdaveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL )

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) Opprinnelig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 21. november 1991 med senere endringer, senest endret på generalforsamling 17.04.2013. 1. ORDENSREGLENE

Detaljer

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE HUSORDENSREGLER for SAMEIET ZONE INNHOLD 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG... 2 2. BRUK AV BOLIG... 3 3. DYREHOLD... 3 4. SØPPEL OG DUGNAD... 4 5. PARKERING... 4 6. ANSVAR... 4 7. DIVERSE... 5 Side

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG NBBL-dok nr. 2.06 1. Formål og omfang HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG SIST ENDRET Generalforsamling 08.06.16 Ordensreglene er til for å holde ro og orden i Høglia borettslag (Hbrl), og for å sikre

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Tilstede var 39 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 43 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D VELKOMMEN TIL BOLIGSAMEIET Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og vise hensyn og omtanke under de

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG 1 1. GENERELT Leietakeren plikter å følge bestemmelsene i husordenen og er også ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER Vedtatt på sameiermøte 9. april 2014 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden

Detaljer

Informasjon fra styret Sandsli Borettslag 2014

Informasjon fra styret Sandsli Borettslag 2014 Informasjon fra styret Sandsli Borettslag 2014 Rehabilitering Dyrehold Innlåsingsavtale med G4S Maling Navn på postkasser Trær i altankassene Rengjøring av takrenner og rister Informasjon til nye beboere

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG 04.05.2010 1 Husordensreglenes formål (1) Husordensreglene skal legge til rette for korrekt bruk av andelsleilighetene samt legge retningslinjer og forhindre at den

Detaljer

Styret velges av generalforsamlingen og består av leder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Oppgavene står nevnt i vedtektenes 102.

Styret velges av generalforsamlingen og består av leder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Oppgavene står nevnt i vedtektenes 102. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 30.03.1978 med endring av 08.04.1981, 01.06.1986, 13.10.1988, 26.05.1993, 26.03.1993, 25.05.1994, 06.05.1996, 28.05.1998, 17.04.2000, 25.04.2001, 17.06.2003,

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag

HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvar for. Et godt forhold mellom beboerne utvikler seg best ved at man tar direkte kontakt

Detaljer

04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK

04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK 04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK STYRET INFORMERER Styret kan mot slutten av dette året se tilbake på en hektisk og begivenhetsrik høstsesong med viktige prosjekter og

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Husordensregler VESTLISKOGEN BORETTSLAG. Vestliskogen borettslag. Ragnhild Schibbyes vei 18 0968 Oslo, www.vestliskogen.no

Husordensregler VESTLISKOGEN BORETTSLAG. Vestliskogen borettslag. Ragnhild Schibbyes vei 18 0968 Oslo, www.vestliskogen.no VESTLISKOGEN BORETTSLAG Ragnhild Schibbyes vei 18 0968 Oslo, www.vestliskogen.no Husordensregler Vestliskogen borettslag Husordensregler Vestliskogen brl. (Siste revisjon 29.11.2011). Side 1 av 6 1 ALMINNELIGE

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag Avholdt: 02.mai-2011, kl 18:00 Sted: Rustad skole --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR NORDRE ÅSGÅRDEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR NORDRE ÅSGÅRDEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR NORDRE ÅSGÅRDEN BORETTSLAG vedtatt 18.05.06. Endret 03.05.07 og 25.05.09. 1. ALMINNELIGE HUSORDENSREGLER 1.1 Ingen må sette fra seg barnevogner, ski, kjelker, sykler eller annet i felles

Detaljer

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha?

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? A Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? Bestilles - Kontakt med Leder og Vaktmester B2 1 Instruks for

Detaljer

ESTETISK ENHETSPLAN for Linjebo Borettslag

ESTETISK ENHETSPLAN for Linjebo Borettslag ESTETISK ENHETSPLAN for Linjebo Borettslag For at Linjebo skal fremstå med en så enhetlig fysisk og estetisk fasade som mulig er det nødvendig å ha klare regler for hva den enkelte andelseier kan gjøre

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Møtedato: 22. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Deichmanns bibliotek, Sandaker Senter 22 andelseiere, 4 representert ved

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ØVRE ADAMSTUEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ØVRE ADAMSTUEN BORETTSLAG 594 1 Øvre Adamstuen borettslag HUSORDENSREGLER FOR ØVRE ADAMSTUEN BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling den 15.06.1983, 19.06.1984, 16.04.1985, 12.05.1987, 14.05.1991, 22.05.2001 og ekstraordinær

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen. Tilstede var 26 andelseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G

H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G Husorden for Myrer Borettslag med endringer vedtatt på generalforsamling den 10. mai 1989 10. juni 1992 20. mai 1997 26. april 2000 9. mai 2001 3. mai

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U. Tilstede var 20 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen21 stemmeberettigede.

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

Styret velges av generalforsamlingen og består av leder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Oppgavene står nevnt i vedtektenes 102.

Styret velges av generalforsamlingen og består av leder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Oppgavene står nevnt i vedtektenes 102. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 30.03.1978 med endring av 08.04.1981, 01.06.1986, 13.10.1988, 26.05.1993, 26.03.1993, 25.05.1994, 06.05.1996, 28.05.1998, 17.04.2000, 25.04.2001, 17.06.2003,

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR APRIL 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR APRIL 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR APRIL 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 15 7. Uteleik Inneleik grupper 8. Uteleik Inneleik grupper 9. Vi feirer aprilbarnas bursdag, lager istand 10. Vi går tur til

Detaljer

HUSORDENSREGLER. Vannkraner som lekker eller forårsaker støy, må snarest mulig besørges pakket om.

HUSORDENSREGLER. Vannkraner som lekker eller forårsaker støy, må snarest mulig besørges pakket om. BORETTSLAGET TORSHOV KVARTAL XI HUSORDENSREGLER 1. FORMÅL Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen eiendommen og mellom naboer, samt å verne om eiendommen, anlegg og fellesutstyr. 2.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrer Borettslag Møtedato: 6. mai 2014 endret til 5. mai grunnet dobbeltbooking Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Kjelsås Folkets hus 61 andelseiere, 9

Detaljer

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen.

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen. ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE REFERAT FRA SAMEIERMØTE TIRSDAG 8. APRIL 2014 PÅ FRIHEIM I HEGGEDAL Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den 28.04.2010 kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Tilstede var andelseiere og med fullmakt til sammen stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 3.mai 2006, sist endret på generalforsamling 2. mai 2011 1. Formål med husordensreglene Hensikten med husordensreglene er å skape

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Tilstede var 35 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 22.04.2008

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 22.04.2008 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 22.04.2008 Lagets formann, Roger Engesland, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2008, Roger Engesland var møteleder.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Tilstede var 79 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 90 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag Møtedato 12.04.2007 Møtetidspunkt Kl. 18.00 Møtested Sarons Lokaler, Ammerudveien Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rabben Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rabben Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Informasjon til beboere i Vestliskrenten Sameie

Informasjon til beboere i Vestliskrenten Sameie INFORMASJONSSKRIV 04.03.2015 Informasjon til beboere i Vestliskrenten Sameie Dette skrivet inneholder: o Generell informasjon (Dette skrivet) o Vedlegg: «Informasjon før oppstart» av Consolvo AS o Vedlegg:

Detaljer

Referat fra styremøte i Viking Borettslag

Referat fra styremøte i Viking Borettslag Den 30. mai 2012, kl. 1830-2200, ble det avholdt styremøte i Viking Borettslag. Følgende deltok: Gunnvor Antonsen, Thomas Myhre Andersen og Anne Storruste Følgende saker ble behandlet: Sak 25/2012 - Konstituering

Detaljer

HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 5. mai 2008 Endret på ordinær generalforsamling 3. juni 2010 Endret på ordinær generalforsamling 15.05.2012. Endret på ordinær

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 02.05.06 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: Våropprydding. Container kommer 12. mai. Fordeling av plassene i sykkelrommene. Høring om fargevalg i vestibylene. Rengjøring i

Detaljer

Torsdag 25. mars 2010 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Dønski Boligsameie

Torsdag 25. mars 2010 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Dønski Boligsameie DØNSKI BOLIGSAMEIE REFERAT FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE Torsdag 25. mars 2010 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Dønski Boligsameie Til stede var 20 seksjonseiere som leverte adgangstegn. Det

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5 1 Byggene er oppført i jernbetong. Dette skaper lydmessige problemer og stiller store krav om å vise hensyn. 2 Hver enkelt seksjonseier plikter å sørge

Detaljer

H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G

H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G H U S O R D E N F O R M Y R E R B O R E T T S L A G Husorden for Myrer Borettslag med endringer vedtatt på generalforsamling den 10. mai 1989 10. juni 1992 20. mai 1997 26. april 2000 9. mai 2001 3. mai

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

HUSORDEN for Rustadlia Borettslag

HUSORDEN for Rustadlia Borettslag HUSORDEN for Rustadlia Borettslag ( Se også vår nettside: http://borettslag.obos.no/rustadlia ) 1. INNLEDNING 2 2. GENERELLE REGLER 2 A. OM ORDEN PÅ OMRÅDET 2 B. OM LEILIGHETEN OG DENS BIROM 2 3. REGLER

Detaljer

B Overføring av årets resultat fra balansen Årets underskudd foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat fra balansen Årets underskudd foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Engsletta Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engsletta Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen. Tilstede var 49 andelseiere og 17 med fullmakt til sammen 66 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR DALSENGET BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR DALSENGET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR VELKOMMEN TIL BORETTSLAGET! Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og vise hensyn og omtanke under de forskjellige forhold. I noen sammenhenger

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Lindebergskogen B/L

Protokoll fra generalforsamlingen i Lindebergskogen B/L Protokoll fra generalforsamlingen i Lindebergskogen /L Møtedato 07.06.2007 Møtetidspunkt Kl. 18.30 Møtested Lindeberg skoles aula Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie

HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie Sist endret i ekstraordinært sameiermøte 28.10.2003, ndret på ordinært sameiermøte 26.04.2010. Sist endret på ordinært sameiermøte 17. mars 2015. 1. INNLEDNING

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Til: Alle beboere i Gjønnesskogen Huseierforening Fra: Styret i Gjønnesskogen Huseierforening Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie Møtedato Onsdag 07.05.08 Møtetidspunkt 19.00 Møtested Bjørndal Idrettsforenings klubbhus Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

Styremøte 14. Oktober 2014

Styremøte 14. Oktober 2014 Styremøte 14. Oktober 2014 Sted: Spångbergveien 17, Arne Reisegg Myklestad Til stede: Arne Reisegg Myklestad Renate Salomonsen, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen Forfall:

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom.

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom. HUSORDENSREGLER FOR ASPERUD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling for Asperud borettslag 3. desember 2014. KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål (1) Husordensreglene skal blant

Detaljer