v/ advokat og nemndsleder Nils Grytten Ålesund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "v/ advokat og nemndsleder Nils Grytten Ålesund"

Transkript

1 Praksis fra nasjonal nemnd for overdragelse av praksis prisnivå og fallgruber PSLs årsmøte, Ålesund, 23. august 2012 v/ advokat og nemndsleder Nils Grytten Ålesund

2 Videre opplegg Kort om regelverket for overdragelse Erfaringer fra nemnda så langt Hvordan sikre verdiene i praksis med tanke på senere salg/overdragelse

3 Regelverket Rammeavtalen 11.1: Ved opphør kan fratredende lege/boet kreve overdratt praksis til den lege som overtar hjemmelen. Til praksis regnes relevant utstyr og inventar, husleieavtaler og kompensasjon for opparbeidet praksis. Dersom legen har påtatt seg oppdrag utenom avtalepraksis regnes ikke dette som opparbeidet praksis.

4 Regelverket overordnede forhold Kobling mellom offentlig avtale og privat praksis = ikke fri omsettelighet Tildeling av hjemmel er et enkeltvedtak Tildelingsprosessen skal følge forvaltningsloves regler, supplert med rammeavtalens bestemmelser Fratredende lege som utgangspunkt ikke påvirkningsmulighet mht overtagende lege Unntak for gruppepraksis, senioroverdragelse

5 Hva er gjenstand for overdragelse? Begrepet praksis, jf rammeavtalen = relevant utstyr og inventar, husleieavtaler og kompensasjon for opparbeidet praksis. Selve driftsavtalen er ikke gjenstand for overdragelse, men tildelingen utløser kravet på overdragelse Inventar og utstyr - relevant for praksisen Husleieavtaler Opparbeidet praksis.

6 «opparbeidet praksis» Den immaterielle verdi som er skapt av fratredende (og evt. tidligere) lege(r) Ikke en matematisk beregnet verdi, men en skjønnsmessig helhetsvurdering Nærmere veiledning fås i retningslinjer fastsatt av Den norske legeforenings sentralstyre

7 Momenter i vurderingen av verdien av opparbeidet praksis Kontinuitet Kontorrutiner Opplært personell Attraktivitet/beliggenhet Gruppepraksis/solopraksis? Omsetning Pasientgrunnlag Samarbeidsavtaler Systemer i praksisen Husleieavtaler og andre leieavtaler

8 Nasjonal nemnd for overdragelse av spesialistpraksis Etablert i 2006 Gjelder kun overdragelse av driftstilskuddspraksiser Trer i kraft på partenes initiativ Kun mandat til å avgjøre pris for praksis ved overdragelse, ikke andre forhold knyttet til oppstarten Fast sammensetning: leder Nils Grytten (advokat), to medlemmer, Truls Disen (PSL), Arve Kristiansen, (Of).

9 Avgjørelser av nemnda Langt de fleste overdragelser skjer uten bruk av nemnd Nemnda har behandlet 43 saker siden opprettelsen i 2006 Hatt saker innenfor de fleste spesialiteter

10 Saker fordelt på spesialitet Psykiatri: 6 Kirurgi: 3 Pediatri: 1 Øye: 12 Gyn: 5 ØNH: 6 Indre: 5 Hud: 5

11 Hva bygger nemnda på? Dokumentasjon vesentlig: Næringsoppgaver/regnskap siste 3 år sier noe om aktivitet i praksisen Fordeling av inntekt på trygderefusjon egenandeler driftstilskudd Kostnadsnivå Oversikt over pasientgrunnlag (oppstart nå) Antall konsultasjoner, betydning av normtall Henvisninger, kontroller, ventetid Fravær og evt. fraværsdekning, kan si noe om kontinuitet Rutiner i praksis, kontorrutiner, journalsystem, organisering, dataløsninger, samarbeidsavtaler

12 Hva bygger nemnda på, forts.? Oversikt over tilsatt personale, kvalifikasjoner, arbeidsavtaler, fravær Lokaler, tilstand, leieforhold, evt. andre avtaler Er utstyr og inventar holdt oppdatert? Møte med partene, todelt formål: Besiktigelse av praksisen Supplere opplysningene

13 Nemndsbehandling, gjennomføring Befaring/forhandlingsmøte Stemmeregler v/ uenighet Omkostningsansvar Bruk av advokat/prosessfullmektig Betydning av innhentede takster, revisoruttalelser mv. Andre overdragelsers betydning for nemnda Nemndsavgjørelsers betydning for andre overdragelser

14 Nemndsavgjørelse Skriftlig beskrivelse av Faktum Partenes syn på saken avgjørelsesgrunner Slutning med oppfyllelsesfrist saksomkostningsspørsmålet Nemndsavgjørelsen status som voldgiftsdom, dvs. kan brukes som grunnlag for tvangsinndrivelse Erstatter avgjørelsen kjøp/salgsavtale?

15 Konsekvenser av å nekte å medvirke til nemnd Selger mister rett til overdragelse av praksis Kjøper skal anses for å trukket seg fra tildelingsprosessen

16 Sikre praksis med tanke på et salg - «fallgruber» Må være klar over at det ikke er de samme regler som gjelder ved et ordinært salg av næringsvirksomhet: Ikke formell innflytelse ved valg av etterfølger/ kjøper Andre og skjønnsmessige kriterier for verdivurdering og prisfastsettelse Ikke prisforhandlinger/-diskusjoner før kjøper er utpekt av RHF Omdisponering egne kompensasjonsregler. Usikkerhet i fremtidige rammevilkår?

17 Enkelte råd for opprettholdelse av verdi Opprettholdelse av aktivitet Tidsmessighet Faglig oppdatering Kontinuerlig oppdatering av datautstyr, medisinsk- og kontorteknisk utstyr I gruppepraksis: gjennomtenkt internavtale/samarbeidsavtale og rettferdig og forutsigbart utgiftsfordelingssystem Adekvat fraværsdekning sikrer kontinuitet Betydningen av opplært personell

18 Andre viktige forhold Kjennskap til regelverket Legeforeningens hjemmeside Oversikt over nemndsavgjørelser Se hen til de momenter som Legeforeningen har fastsatt før overdragelse blir aktuelt NB! Start i god tid - prosessen(e) tar ofte lang tid! Fokus bør fortsatt være inntekt fra driften og ikke salget er den viktigste faktor Vær klar over: Den nye legen skal ikke finansiere selgers pensjon

19 Seniorordningen Rammeavtalen 13 Nedtrapping bidrar til at spesialisten gir seg på topp Viktig unntak fra hovedregelen om at fratredende lege ikke har innflytelse på valg av etterfølger NB! Senior kan angre seg frem til tildeling.

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

FASTSETTELSE AV GOODWILL VED ERVERV AV FASTLEGEPRAKSIS - MAL FOR KLAGE TIL SKATTEETATEN

FASTSETTELSE AV GOODWILL VED ERVERV AV FASTLEGEPRAKSIS - MAL FOR KLAGE TIL SKATTEETATEN FASTSETTELSE AV GOODWILL VED ERVERV AV FASTLEGEPRAKSIS - MAL FOR KLAGE TIL SKATTEETATEN Skatteetaten har i saker om praksiserverv lagt til grunn en ny tilnærming ved beregning av goodwill i fastlegepraksiser,

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Den norske legeforenings kommentarutgave. til

Den norske legeforenings kommentarutgave. til Den norske legeforenings kommentarutgave til Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene (ASA 4310) For perioden 1.7.2011.

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Avtaleverk utvalgte tema

Avtaleverk utvalgte tema Avtaleverk utvalgte tema Tillitsvalgtkurs trinn II 20. november 2013, Oslo Hanne Riise-Hanssen seksjonsjef/ advokat Hovedtema Kort oversikt og repetisjon Arbeidstid Ø-hjelp på dagtid Reguleringen av legevakt

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2008-2010

ASA 4313 for perioden 2008-2010 ASA 4313 for perioden 2008-2010 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av privat fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten, jf kommunehelsetjenesteloven

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

KS kommentarutgave til ASA 4313 for perioden 2013 2014

KS kommentarutgave til ASA 4313 for perioden 2013 2014 Sist endret november 2013 Kommentarene til avtalebestemmelsene oppdateres jevnlig. Det er viktig for oss at kommunene sender oss problemstillinger og kommentarer, særlig dersom informasjonen er uklar,

Detaljer

ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet

ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet A-rundskriv nr.: A/1-2013 Dokument nr.: 12/01843-3 Arkivkode: 0 Dato: 14.02.2013 Saksbehandler: Anne Tøndevold Til: Kommunen ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig

Detaljer

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 2 1 Innledning... 4 2 Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger... 5 3 Historien bak ordningen med

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.12.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: AP- formannskapssalen kl. 08.00 Øvrige - møterommet 2.etg. kl. 08.00 Eventuelle

Detaljer

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06 Kjære kollega Denne reviderte informasjonspermen er sendt til alle privatpraktiserende medlemmer i NFF. Innholdet bygger videre på permen som ble sendt ut første gang i 1997, men er oppdatert og endret

Detaljer

Innhold. Presidenten har ordet...6

Innhold. Presidenten har ordet...6 Innhold Presidenten har ordet...6 1 Etikk...9 1.1 Sentralstyret og arbeidet med medisinsk-etiske spørsmål...9 1.2 Legeforeningens og Legemiddelindustriforeningens (LMI) råd for legemiddelinformasjon...9

Detaljer

Innhold. Presidenten har ordet...7

Innhold. Presidenten har ordet...7 Innhold Presidenten har ordet...7 1 Etikk...8 1.1 Prinsipp- og arbeidsprogrammet...8 1.1.1 Styrke etikkundervisning i grunn-, videre- og etterutdanning...8 1.1.2 Øke legers bevissthet om de etiske sidene

Detaljer

ASA 4313. Avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter -' NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

ASA 4313. Avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter -' NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND ASA 4313 Avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter ~i -' NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Kjære kollega Oslo, november 2006 Avtalen mellom KS og NFF om drift

Detaljer

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Buskerud fylkeskommune HR-seksjonen mars 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ROLLER OG ANSVAR... 3 2.1 Arbeidsgiver... 3 2.2 Arbeidstakere... 4 2.3 Tillitsvalgte

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER (NB! Må leses i sammenheng med NTFs kommentarer til avtalen) Mellom tannlege...(heretter kalt praksisinnehaver) og tannlege...(heretter kalt leietaker), er det i dag

Detaljer

For at noe skal kunne omtales som virksomhetsoverdragelse må følgende premisser være tilstede;

For at noe skal kunne omtales som virksomhetsoverdragelse må følgende premisser være tilstede; Innhold Virksomhetsoverdragelse... 1 Når foreligger det en virksomhetsoverdragelse?... 1 Sentrale begreper... 2 Spesielle rettigheter for de ansatte ved virksomhetsoverdragelse... 3 Tillitsvalgtes rolle

Detaljer

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12 Innhold Presidenten har ordet... 6 1 Etikk... 8 1.1 Prinsipp- og arbeidsprogrammet... 8 1.2 Sentralstyret og arbeidet med medisinsk-etiske spørsmål... 8 1.3 Legeforeningens og Legemiddelindustriforeningens

Detaljer

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker Helsetilsyn med legevirksomhet - Veileder i tilsynssaker 2011 2011 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen Samfunnet har gjennom lovgivning stilt en rekke krav til leger og annet helsepersonells

Detaljer

Organisering av barnehagene i Tromsø kommune

Organisering av barnehagene i Tromsø kommune www.pwc.com Organisering av barnehagene i Tromsø kommune Endelig rapport 27. juni 2013 Innhold Sammendrag... 4 1 Omfang av analysen... 7 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Mandat og problemstillinger... 7 1.3 Prosjektorganisering...

Detaljer

Utmeldingsproblematikk

Utmeldingsproblematikk Utmeldingsproblematikk enkeltproblemer som følge av sviktende etterspørsel etter spillerett på golfanleggene Rapport fra en arbeidsgruppe i NGF 8.januar 2010 1 1. Arbeidsgruppens oppgave Bekymringsmeldinger

Detaljer

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03. Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.2013 Innhold 1 Formål med boken... 2 2 Ansvar... 2 2.1 Virksomhetenes øverste

Detaljer

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.08.2010 46006/2010 2010/1288 9 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/123 Formannskapet 29.09.2010 Bystyret 28.10.2010 Etiske retningslinjer for

Detaljer

TILDELING AV SKOLESKYSS

TILDELING AV SKOLESKYSS TILDELING AV SKOLESKYSS Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 3-2015 2015-396/RG/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tildeling av skoleskyss» som

Detaljer

TILDELING AV SKOLESKYSS

TILDELING AV SKOLESKYSS TILDELING AV SKOLESKYSS Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 3-2015 2015-396/RG/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tildeling av skoleskyss» som

Detaljer

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Kommunereformen og juridiske aspekter v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Oversikt over tema Kort hva kommunesammenslåing betyr Må det foretas «ny-valg» - og tidspunkt for kommunesammenslåing Nærmere

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer