150 år Universitetet for miljø- og biovitenskap 1432 Ås, e-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "150 år 1859-2009. Universitetet for miljø- og biovitenskap 1432 Ås, e-post: opptak@umb.no www.umb.no"

Transkript

1 150 år Studieguide 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2010 Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap 1432 Ås, e-post: Studentenes Informasjons Torg: Vil du ha flere studieguider? Send sms! kodeord umb til 1960

2 Velkommen 3 Det levende universitet 7 Studentliv Opptaksregler 9 Slik søker du opptak til studier ved UMB Bachelor 13 Akvakultur 17 Biologi 21 Bioteknologi 25 Energi- og miljøfysikk 29 Fornybar energi 33 Geomatikk 37 Hestefag 41 Husdyrvitenskap 45 Internasjonale miljø- og utviklingsstudier 49 Kjemi 53 Landskapsingeniør 57 Matvitenskap 61 Miljø- og naturressurser 65 Plantevitenskap 69 Samfunnsøkonomi 73 Skogfag 77 Økologi og naturforvaltning 81 Økonomi og administrasjon Master 5årig 85 By- og regionplanlegging 89 Eiendomsfag 93 Landskapsarkitektur 97 Lektorutdanning i realfag Master teknologi (sivilingeniør) 5årig 101 Byggeteknikk og arkitektur 105 Geomatikk 109 Industriell økonomi 113 Kjemi og bioteknologi 117 Maskin-, prosess- og produktutvikling 121 Mat- og miljøteknologi 125 Miljøfysikk og fornybar energi 129 Vann- og miljøteknikk Master 2årig 135 Bioinformatikk og anvendt statistikk 139 Biologi 143 Bioteknologi 147 Eiendomsutvikling 151 Entrepenørskap og innovasjon 155 Folkehelsevitenskap 159 Fornybar energi 163 Husdyrvitenskap 167 Kjemi 171 Matematiske realfag 175 Matvitenskap 179 Matvitenskap - mat og helse 183 Mikrobiologi 187 Miljø- og naturressurser 191 Naturbasert reiseliv 195 Naturforvaltning 199 Plantevitenskap 203 Samfunnsøkonomi 207 Skogfag 211 Økonomi og administrasjon Engelsk master 215 Agroecology 219 Aquaculture 223 Development and Natural Resource Economics 227 Ecology - General 231 Ecology Tropical Ecology and Management of Natural Resources 235 European Master - Animal Breeding and Genetics 239 Feed Manufacturing Technology 243 International Development Studies 247 International Environmental Studies 251 International Relations 255 Radioecology Annen utdanning 261 Ettårig grunnstudium 265 Frie realfag (0,5-2 år laveregrads utdanning) 269 Praktisk pedagogisk utdanning 150 år Departementet for de Indre Saker fremmer forslag om opprettelse av en høiere landbruksskole på Ås Seks lærere står klare til å ta imot 30 studenter Skolen endrer navn til Norges Landbrukshøiskole januar blir NLH til Universitet for miljø- og biovitenskap. En ny stor statusendring er et faktum Stortinget vedtar flytting av Norges veterinærhøgskole fra Oslo til Ås 2010 Universitetet huser i dag 3200 studenter og ca. 900 ansatte Du er ferdig med studiene og har mastergrad.

3 Universitetet for miljø- og biovitenskap Gardermoen Oslo E6 Ås E18 Drammen Ås E6 Ski E18 Horten Moss Sarpsborg Fredrikstad

4 du har fått informasjon om Universitetet for miljø- og biovitenskap Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB Du har sendt søknadskjemaet til Samordna opptak Du har fått omslagsark fra Samordna opptak Frist for ettersending av vitnemål Du får brev om du er tatt opp ved UMB Svarfrist om du tar studieplassen ved UMB Du har flyttet til Ås og er i full gang med studentlivet Du er ferdig med studiene på UMB og har fått mastergrad

5 Det levende universitet Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) har 150 års tradisjon som lærested for høyere utdanning. Vi er i dag en ledende forvalter av biologisk og miljøfaglig kunnskap i Norge. Universitetets faglige kjerneområder er biologi, mat, miljø og arealog naturressursforvaltning. Alt handler om vårt felles livsgrunnlag nå og i framtiden. Som UMB-kandidat kan du bidra til å løse vår tids store miljøutfordringer. Undervisningen legger vekt på tverrfaglig kompetanse og hvordan teori omsettes til praksis. Vi gir deg en utdanning som gjør deg godt rustet til å møte arbeidslivet. Våre studier tar utgangspunkt i alt som lever og gror rundt oss. Vårt symbol er en levende logo i kontinuerlig endring. Vi kaller dette Biogram. Lag din egen unike variant via våre nettsider Velkommen til det levende universitetet i Ås! 3

6 Studenter og studiemiljø: Vi har om lag 3250 studenter, hvorav over 500 fra andre land enn Norge. Hvert år starter cirka 1000 nye studenter. Svært mange tidligere studenter roser studentmiljøet. Studentsamfunnet er paraply for over 70 aktive lag og foreninger, og byr på konserter og mange ulike arrangementer gjennom hele året. Annenhvert år går studentene sammen om å arrangere UKA i Ås tre høstmørke uker med konserter og program hver dag. Mulighetene for idrett og mosjon er nærliggende: UMB har eget idrettsanlegg og egen idrettshall på campus. På Ås studerer du i vakre og historiske omgivelser. UMBs grønne campus gjenspeiler hagekunst og landskapsarkitektur gjennom 150 år. Studentfasiliteter: Vi har eget fotball- og friidrettsanlegg, idrettshall og lysløype. I tillegg er det bare 1,5 km til det nasjonale roanlegget på Årungen. Du finner i tillegg mange andre idrettstilbud både sommer- og vinteridrett gjennom lokale idrettslaget på Ås. Det sosiale livet: Studentmiljøet er oversiktlig og gjør det lett å bli kjent med andre studenter. Studentsamfunnet rommer mer enn 80 lag og foreninger. Samfunnet er det sosiale møtestedet. Her finner du en svært aktiv konsertscene som besøkes av mange attraktive artister året rundt. UKA i Ås går over fire uker hvert andre år og arrangeres neste gang i oktober Hybelgaranti - høsten 2010: Norske og internasjonale studenter på følgende studieprogram omfattes av hybelgarantien: 1. studieår - 5-årig masterprogram 1. studieår - 3-årig bachelorprogram 1. studieår - 2-årig masterprogram 1. studieår - frie realfag, 1-årig grunnstudium utvekslingsstudenter 1. studieår internasjonale PhD-studenter Dersom det er ledige boliger etter at tildeling etter hybelgarantien er foretatt, vil tildeling bli foretatt etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Hybelgarantien gjelder kun for nye Åsstudenter. Studenter som f.eks har gjennomført grunnstudium eller bachelorprogram, vil ikke komme inn under garantiordningen når de begynner på nytt studieprogram et påfølgende år. Studenthyblene ligger i gangeller sykkelavstand fra Campus. Bolig: SiÅs leier ut hybler, parleiligheter (dubletter) og familieleiligheter. Nye studenter får tilbud om hybel på Pentagon. Hyblene har tilgang til datanettverk. Hyblene er møblerte og leien inkluderer strøm, tilgang til datanettverk, alle offentlige avgifter og vaktmestertjenester. Det å bo på Pentagon første studieår er en fantastisk mulighet til å bli kjent med nye studenter og hele studentmiljøet på Ås! Alle søknader om hybel må sendes via boligtorget. Se Oppbygning av studiene ved UMB Bachelorgrad: For opptak til bachelorstudier må søkeren ha generell studiekompetanse. I de fleste studieprogrammene er det også krav til fordypning - se beskrivelse 4

7 av de enkelte programmer. Bachelorgraden tilsvarer tre års heltidsstudier, eller minst 180 studiepoeng. Graden er bygget opp av grunnleggende fag, fordypningsfag og noen valgfag. Studieveilederen hjelper deg med å lage en utdanningsplan med den sammensetningen og fordypningen som passer deg. Du søker om opptak via Samordna opptak. Mastergrad 2-årig: For opptak til masterstudier må søkeren ha bachelorgrad eller studieløp med minst 180 studiepoeng. 2-årig mastergrad består av 120 studiepoeng, tilsvarende to års heltidsstudier. Den bygger på bacheloren med videre fordypning og spesialisering. Mastergradsstudiet avsluttes med en masteroppgave. Du søker om opptak direkte til UMB - se s.11 og lokaleopptak for mer informasjon. Mastergrad 5-årig: For opptak til 5-årige masterstudier må søkeren ha generell studiekompetanse, og i noen tilfeller oppfylle krav til fordypning - se beskrivelse av de enkelte programmer. UMB tildeler 5-årige mastergrader i Landskapsarkitektur, By- og regionalplanlegging, Eiendomsfag, Teknologi (sivilingeniør) og Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag. Mastergraden omfatter bestått eksamen i tilsammen 300 studiepoeng, som tilsvarer fem års heltidsstudier. Graden er bygget opp av grunnleggende fag, fordypningsfag og spesialiseringer. Studiet avsluttes med en masteroppgave. Søknad for opptak til 5-årige masterstudier sendes gjennom Samordna opptak Opptak til høyere årstrinn skjer lokalt på- UMB, se for mer informasjon. Andre studier: Ettårig grunnstudium: For deg som mangler fordypning i realfag for opptak til realfaglige studier Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU): Utdanningen kvalifiserer for fast ansettelse som lærer i videregående skole, og fra 5. trinn i grunnskolen. Frie realfag: For deg som vil supplere en utdannelse eller som er usikker på veien videre. PhD: Etter fullført mastergrad er det mulig å studere videre i en 3-årig lønnet forskerutdanning, som vil gi deg graden philosophiae doctor (PhD). Stipender lyses ut på www. jobbnorge.no. Delstudier i utlandet: UMB legger til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet og få spennende internasjonal erfaring. Vi har samarbeidsavtaler med universiteter i Norden, i Europa og de andre verdensdelene. Studieopphold utenlands gir uforglemmelige opplevelser og nye faglige perspektiver. Etter- og videreutdanning: UMB tilbyr gode og relevante kurs som er tilpasset folk i arbeidslivet: Videreutdanning med studiepoeng, etterutdanning i form av kortere kurs, skreddersydde oppdrag og seminarer. Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) hører gjerne fra deg dersom du har innspill eller spørsmål. Se nærmere på våre kurstilbud på eller ring Lån og stipend: Statens lånekasse gir lån og stipend etter vanlige regler til alle som er tatt opp ved UMB. 5

8 6

9 Studentliv Studentsamfunnet: UMB er kjent for et godt og aktivt studentmiljø, og Studentsamfunnet i Ås er knutepunktet for de sosiale aktivitetene. Med 1100 medlemmer og rundt 80 lag og foreninger er samfunnet den naturlige samlingsplassen etter en dag på lesesalen. Lag- og foreningslivet har et bredt tilbud som spenner fra eksklusive foreninger til trønderske avholdsorganisasjoner. Mandag til torsdag er Café Klubben åpen med sitt kaffebar tilbud, og i kantina serveres dagens middag til hyggelige studentpriser. Hver onsdag og fredag er det bodegakveld. Ofte skjer det også noe på en av samfunnets tre konsertscener. Alt fra de største norske artistene til nye og spennende artister fra innog utland kan være på besøk. Alle medlemmer av samfunnet gjør samfunnstjeneste to ganger i året. Det innebærer å stå i bar på en bodegakveld, være bærehjelp på konserter osv. Medlemmer får rabatt på billetter til alle arrangementer, så medlemsskapet betaler seg selv på kort tid. Samfunnet er din garantist for en trivelig studietid på Ås! UKA i Ås - stolt og livskraftig tradisjon. Annenhvert år går UKA i Ås av stabelen, landets nest største studentuke. De fire høstmørke ukene i oktober skaper liv og røre for til sammen over besøkende. UKA i 2010 går av stabelen fra 30/9-25/10. Den aller første studentforestillingen ble holdt i 1894, mens UKE-revyen kom i fast form fra UKA har program hver dag med store og små konserter, fester og mye annet. Den som bidrar til UKA får brukt sine synlige og skjulte talenter, og skaffer seg verdifull erfaring. Inntektene fra UKA går til drift av studentsamfunnet de neste to årene. Idrett på UMB: UMBs idrettshall heter GG-hallen. Her kan du trene håndball, innebandy og en mengde andre lagidretter, gruppetrening som spinning, step & styrke, klatring eller egentrening i form av styrke eller kondisjon. Utenfor hallen ligger bane for fotball og friidrett og lysløyper, orienteringsløyper, ridevolte og stier. På UMBs grunn ved innsjøen Årungen ligger riksanlegget for roing og padling. Studentidrettslaget UMBI arrangerer alt fra lett mosjon til seriespill og konkurranser. Fast på programmet hvert år er nordisk landskamp mellom studenter fra landbrukshøgskolene og universitetene i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Mer info: 7

10 Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs): Er serviceorganisasjonen for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. SiÅs driver studentboliger, gjesteboliger, idrettshall, bokhandel, trykkeri, kantiner, rådgivningstjeneste og utleie av møte- og festlokaler. Alle studenter ved UMB betaler semesteravgift til SiÅs. Mat og servering: Studentsamfunnet har kantine som tilbyr dagens middag og à la carte meny. På Campus finnes lunsjkantiner for studenter og ansatte, og noen automater med mat og drikke. Som student har du studentrabatt i alle kantinene. Idrettshallen: SiÅs driver GG-hallen som tilbyr et bredt spekter av treningsmuligheter innen kondisjon, styrke og gruppetrening. Lagidrett og klatring organiseres i GG-hallen av studentidrettslaget UMBI. Mer info: www. sias.no/idrett Bokhandel og trykkeri: I Boksmia sentralt på campus får du kjøpt bøker og rekvisita til studiet. I samme hus ligger også Rotator - servicested for kopiering og innbinding. ett av flere forebyggende tiltak med tanke på studentenes livskvalitet og motivasjon under studiene. Sosialkonsulenten kan henvise videre til psykologtjeneste, og har kontakter i og kunnskaper om helse-sosial og kulturinstanser. Tjenesten er gratis, og bruk av psykolog dekkes av semesteravgiften til SiÅs. Studentpresten er tilgjengelig tre dager i uken. Alle er velkomne, uansett tro. Til studentpresten kan du betro stort og smått fra livet ditt, til et menneske som lytter og som har taushetsplikt. Tlf: Helsetjeneste: UMB har ikke egen helsetjeneste for studenter, men helsetjenesten i Ås har ekstra kapasitet med tanke på studenter. Skal du studere og bo på Ås over tid bør du knytte deg til lokal fastlege se Ås har egen helsetjeneste for ungdom under 25 år. Den finner du på helsestasjonen i Ås sentrum hver torsdag. Mer informasjon om sosial rådgivning og helsetjeneste: Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs): Tlf.: Sosial rådgivningstjeneste: Sosialkonsulenten har taushetsplikt og kan kontaktes om alt som har med livet rundt studiene å gjøre (Tlf , kontor sentralt på campus). Tjenesten skal ha lav terskel. Den er 8

11 Slik søker du opptak til studier ved umb Søknadsfrister Studiestart høsten 2010: Bachelorprogram, 5-årige masterprogram, grunnstudiet og frie realfag: Søknad via: Søknadsfrist: 1. mars for søkere med: utenlandsk utdanning, IB vitnemål, realkompetanse, spesiell vurdering, tidlig opptak. Søknadsfrist: 15. april for ordinære søkere. 2 årige masterprogram og høyere årstrinn til 5-årige masterprogram : Søknad via: Forhåndsopptak- Søknadsfrist: 15. april Gjelder for søkere som er studiekvalifisert på søknadstidspunktet og søker om forhåndsopptak på bakgrunn av: Er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke om permisjon. Er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten i forbindelse med studier. Har barn som trenger barnehageplass eller må bytte skole. Må flytte med familie. Har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet. Må søke om oppholdstillatelse for å studere. Søknadsfrist: 1.juni for ordinære søkere Enkelte av UMBs masterprogram har opptak to ganger i året. Studiestart våren 2011: Søknadsfrist: 1.desember Spørsmål kan rettes til Studentenes informasjonstorg: Epost: Telefon: Oslofjordalliansen er et utdanningssamarbeid mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Høgskolen i Buskerud (HiBU), Høgskolen i Vestfold (HVE) og Høgskolen i Østfold (HiØ). Ved de fire institusjonene er det rundt studenter, hvorav 1500 innen ingeniørfag, 1040 på bachelornivå, 410 på masternivå, 60 på PhD. Se 9

12

13

14

15 Bachelor Akvakultur Hvorfor studere Akvakultur? Du ser en framtid i en ny og voksende næring i rivende utvikling. Akvakulturnæringen trenger innovative kandidater til videreutvikling av en miljøvennlig, bærekraftig og lønnsom produksjon av mat til verdens økende befolkning. Hva blir jeg? Utdanningen gir kompetanse for ulike stillinger i akvakultur- og i fôrindustrien, og solid grunnlag til videre utdanning i master i Aquaculture ved UMB eller liknende masterstudier i inn- og utland. 13

16 Hva lærer jeg? Du lærer hvordan du ved hjelp av de beste utvalgsmodellene kan selektere høytproduserende fisk med tanke på kvalitet, økonomi og velferd. Du lærer om hvorfor fiskefôr og fôrindustri er sentrale suksesskriterier for norsk oppdrettsnæring, og hvordan riktig komponert fôr med høy kvalitet er nøkkelen til rask vekst og trivsel hos oppdrettsfisk. Du lærer hvordan moderne produksjonsteknikk gir sikker og effektiv produksjon. Oppbygging av studiet: Første studieår starter med et innføringsemne i akvakultur, med utferder til akvakulturanlegg i Norge eller utlandet. Praktisk laboratoriekurs er også inkludert, hvor hovedfokus er produksjon av laks. I tillegg undervises grunnleggende fag og ex.phil. I andre studieår følger statistikk, økonomi og biologiske fag. I det tredje studieåret bygger du videre på ernæring og flere tekniske fag. Du har her også anledning til å velge flere valgfrie fag og bygge opp din egen individuelle profil. Veien videre: Bachelorgraden gir deg et godt utgangspunkt for videre masterstudier i Akvakultur (Aquaculture). Du kan også søke på lignende masterstudier i inn- og utland. Opptakskrav: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ + 3BT)/(2BI + 3BT)* * UMB godkjenner også 3NA For elever fra Kunnskapsløftet: Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) + Matematikk (R1+R2)/Fysikk (1+2)/Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/Informasjonsteknologi (1+2)/Geofag (1+2)/Teknologi og forskningslære (1+2). Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene ved UMB, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: Internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studiekonsulenter: Marit Ensby, tlf.: e-post: Megumi Ohta Fog, tlf.: e-post: 14

17 Oppbygging av studiet* Akvakultur sp Obligatoriske emner: Akvakultur Akvakultur laboratoriekurs Examen Philosophicum, evt - Examen Philosophicum seminarversjon Brukerkurs i matematikk ** Akvakultur produksjon Generell kjemi og/eller Fysikk og natur ** Statistikk Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre, laboratoriekurs Innføring i foretaksøkonomi Dyrefysiologi Biokjemi Generell husdyr- og fiskeernæring Produksjonsteknikk i akvakultur Valgfrie emner: Noen aktuelle valgfag Generell økologi Cellebiologi Genetikk introduksjonskurs Øvingsemne i genetikk Organisk kjemi Finansiering og investering Driftsregnskap og budsjettering Konsentrert fôr til husdyr, kjæledyr og fisk Molekylærgenetikk innen husdyrbruk og akvakultur **Obligatorisk bare for de som ikke har 3MX(R2) eller 3KJ (Kjemi 2)/ 3FY (Fysikk 2) fra videregående skole * med forbehold om endringer For full oversikt over emner, emnekoder og studiepoeng: 15

18 16

19 Bachelor Biologi Hvorfor studere Biologi? Du er interessert i hvordan levende organismer fungerer, fra gener i enkeltceller til naturens store samspill. Du ser at biologikunnskaper har stor betydning i samfunnet. Du vil bidra til å utvikle bærekraftig mat- og annen biologisk produksjon. Hva blir jeg? Du får kompetanse til stillinger innen offentlig forvaltning, i naturvernorganisasjoner og næringslivet. Du kvalifiserer deg til masterstudier i biologi som har mange ulike spesialiseringer. Tar du pedagogikk i tillegg får du undervisningskompetanse i biologi. 17

20 Hva lærer jeg? Du lærer om hvordan levende organismer har utviklet seg gjennom evolusjon og seleksjon, og om biologisk mangfold. Ved å studere arvestoffet og aktive gener, ser du hvordan levende organismer fungerer og hvordan gener kan skrus av og på og hva som påvirker disse mekanismene. Du lærer å kjenne igjen ulike grupper av planter og dyr, om deres oppbygning helt ned på cellenivå og deres levevis, fysiologi og krav til miljøet. Du lærer å se kritisk på genetiske, fysiologiske og økologiske problemstillinger. Oppbygging av studiet: Studiet omfatter 180 studiepoeng. Første del av studiet består av et innføringsemne i biologi, examen philosophicum, grunnleggende matematikk og andre emner fra naturvitenskapelige fag inkludert mange grunnleggende biologiemner. Dermed får du en bredde i studiet å bygge videre på. Deretter kan du begynne på den biologispesialiseringen du vil ha. Opptakskrav: Realfagskompetanse Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene ved UMB, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: Internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: studieveileder: Charlotte Bless, tlf.: e-post: Veien videre: Aktuelle masterstudier ved UMB er Biologi, Økologi, Mikrobiologi, Bioteknologi, Miljø- og naturressurser, Naturforvaltning og Plantevitenskap. 18

21 Oppbygging av studiet* Biologi sp Obligatoriske emner: Innføring i biologi Cellebiologi Genetikk introduksjonskurs Øvingsemne genetikk Generell mikrobiologi Plantediversitet Grunnleggende plantefysiologi Grunnleggende økologi Generell zoologi Dyrefysiologi Evolusjonsbiologi Generell kjemi Brukerkurs i matematikk /kalkulus Examen Philosophicum Statistikk Studieretning Økologi, evolusjon og biodiversitet Obligatoriske emner i økologi og genetisk grunnlag for biodiversitet Betingete valgfrie emner i botatikk, økologi, zoologi Valgfrie emner Studieretning Fysiologi, celle- og molekylær-biologi Obligatoriske emner i organisk kjemi, biokjemi og molekylærbiologi Betinget valgfrie emner innen planter, dyr eller mikrobiologi Helt valgfrie emner (avhenger veivalg) * med forbehold om endringer For full oversikt over emner, emnekoder og studiepoeng: 19

22 20

23 Bachelor Bioteknologi Hvorfor studere Bioteknologi? Forstå hvordan gener, proteiner og karbohydrater virker sammen i levende organismer. All moderne biologi bygger på molekylærbiologi og bioteknologi. Bioteknologi er viktig i medisin, helse, mat, miljø og ressursforvaltning. Studiet har høy kvalitet, i følge en internasjonal evaluering i Hva blir jeg? Du kan arbeide innen medisinsk forskning, miljø, matvareproduksjon eller kjemisk industri. Med ett år pedagogikk kan du bli lærer. Du kan ta masterstudier i bioteknologi, mikrobiologi eller bioinformatikk. Med noen ekstra fag kan du ta masterstudier i matvitenskap eller kjemi. 21

24 Hva lærer jeg? Du blir god i kjemi, genetikk, biokjemi, mikrobiologi og molekylærbiologi! Du får grundig teoriopplæring, og tester teorien på laboratoriet. Du undervises av forskere, i temaer som: Hvordan påvirkes organismer av ulike miljøer? Hva skjer inne i cella? Hvorfor gir noen stoffer sykdom? Bioteknologen kan lage nye produkter og organismer: Planter gjøres mer hardføre, mikroorganismer lager antibiotika, insulin og vaksiner, fisk kan utnytte fôret bedre, og avfall blir til bioetanol. Bioteknologi brukes for å lage ost, yoghurt, øl og spekemat. Oppbygging av studiet: Studiet har tre retninger. Første studieår er nesten likt for alle, med innføring i bioteknologi og kjemi, cellebiologi, genetikk, generell kjemi, fysikk, matematikk, og examen philosophicum. I andre og tredje studieår får alle mikrobiologi, statistikk og organisk kjemi, og påbygningsemner i biokjemi, molekylærbiologi og bioinformatikk. Retning bioteknologifag gir spesialisering i genetikk, biokjemi, molekylærbiologi og mikrobiologi. Retning biokjemi har fysikalsk og utvidet organisk kjemi i tillegg til bioteknologifagene. Retning bioinformatikk gir spesialisering i programmering, statistikk og matematikk. Veien videre: Noen kandidater går direkte ut i jobb, men de fleste velger å fortsette med en mastergrad. Mastergraden gjør deg mer selvstendig, og gir deg mer valgfrihet enn en bachelorgrad alene. Opptakskrav: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/ (2KJ+3BT)/ (2BI+3BT)* * UMB godkjenner også 3NA For elever fra Kunnskapsløftet: Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) + Matematikk (R1+R2)/Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/ Teknologi og forskningslære (1+2) Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene ved UMB, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: Internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studiekonsulenter: Janne Beate Utåker, tlf.:

25 Oppbygging av studiet* Bioteknologi sp Emner Cellebiologi Introduksjon i bioteknologi Examen philosophicum Genetikk introduksjonskurs Generell mikrobiologi I Molekylærbiologi Fysikk og natur Generell kjemi Organisk kjemi Biokjemi Introduksjon i bioinformatikk Eksperimentell og anvendt biokjemi Statistikk, eukaryot genetikk Minst en av Brukerkurs i matematikk kalkulus 1 Retninger: Emner: Bioteknologifag: Biokjemi lab., molekylærbiolog lab., mikrobiologi Biokjemi: Biokjemi lab., molekylær-biologi lab., fysikalsk kjemi, utvidet organisk kjemi, mikrobiologi Bioinformatikk: Informatikk, statistikk, matematikk * med forbehold om endringer For full oversikt over emner, emnekoder og studiepoeng: 23

26 24

27 Bachelor Energi- og miljøfysikk Hvorfor studere Energi- og miljøfysikk? Du er interessert i fysikk, matematikk, fornybar energi og klima- og miljøspørsmål. Du lærer om de fysiske prosessene i naturen og får forståelse for metodene som ligger bak kunnskap i klimafysikk og moderne energiteknologi. Du studerer i et fagmiljø som er levende opptatt av hvordan verden skal løse sine energi- og miljøproblemer. Hva blir jeg? Mange fortsetter med et masterstudium. På UMB kan du velge mellom fornybar energi, biologisk fysikk, biometeorologi og klimafysikk, anvendt matematikk, bioinformatikk eller gå over til siv.ing.-studier. Noen går direkte ut i arbeidslivet til stillinger innen offentlig forvaltning og privat næringsliv knyttet til realfag og fornybar energi. Andre blir fysikk- og matematikklærere. 25

28 Hva lærer jeg? Du får en bred realfaglig plattform innen matematiske realfag (fysikk, matematikk, statistikk og informatikk) med hovedvekt på fysikk og matematikk. Avhenging av spesialisering lærer du om omfang og varighet av energiressurser, energiproduserende og energiforbrukende prosesser, energitransport, ulike måter å lagre og fordele energi på og hvilke muligheter en har til å dekke jordas framtidige behov for energi. Du lærer om de viktigste fornybare energiressursene, sol, vind, bio og vann m.fl. og i tillegg tradisjonelle karbonbaserte energiressurser (olje, gass, kull) og atomkraft. Du lærer også om radioaktivitet, stråling og biologiske effekter av stråling og om atmosfæren, klima og klimaendringer. Oppbygging av studiet: Første år inneholder ex.phil. og innføring i fysikk, matematikk og statistikk. Andre år fortsetter med mer fysikk og matematikk pluss litt grunnleggende kjemi og informatikk. Tredje år avslutter du med emner i energifysikk, miljøfysikk og klimafysikk. Innen biologisk fysikk får du da til sammen en fordypning på minst 80 sp. Dersom du i løpet av studiet finner ut at du er mer interessert i matematikk og statistikk, kan du istedenfor ta en fordypning på 80 sp i disse fagene. Bachelor i energi- og miljøfysikk ved UMB er et klassisk Bachelor of Science-studium, slik du finner det på universiteter over hele verden. Det betyr at det er svært godt egnet for å ta et semester av studiet ved et utenlandsk universitet. Veien videre Ved UMB gir studiet deg muligheter til å fortsette med mastergrad i fornybar energi, biologisk fysikk, computational biology (engelskspråklig studium), Biometeorologi og klimafysikk, Anvendt matematikk og Bioinformatikk. Du er også kvalifisert for tilsvarende studier ved universiteter verden over. Opptakskrav: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ + 3BT)/(2BI + 3BT)* * UMB godkjenner også 3NA For elever fra Kunnskapsløftet: Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) + Matematikk (R1+R2)/Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/ Teknologi og forskningslære (1+2) R2 er anbefalt forkunnskap Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene ved UMB, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: Internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studiekonsulenter: Rune Grønnevik tlf.: Ingunn Burud tlf.:

29 Oppbygging av studiet Energi- og miljøfysikk sp Emner Ex.phil og oppstartsemner Fysikk Matematikk Informatikk og statistikk Kjemi og biologi Velg ett av følgende fagområder Energi- og miljøfysikk Matematikk og fysikk Matematikk, statistikk og informatikk * * I denne studieguiden er det bare spesialisering innen fagområdet Energi- og miljøfysikk som er presentert. Men det tilbys også spesialiseringer rettet mot matematikk, statistikk og informatikk. Studiet planlegges og tilpasses individuelt i samarbeid med studieveileder og fagmiljøet For full oversikt over emner, emnekoder og studiepoeng: 27

30 28

31 Bachelor Fornybar energi Hvorfor studere Fornybar energi? Klimaendringer og global oppvarming er blant verdens største miljøutfordringer. Økt satsing på fornybar energi gir stort behov for kompetanse. Studiet gir helhetlig kompetanse på fornybar energi med vekt på bioenergi, areal- og energiressursforvaltning knyttet til utnyttelse av vann- og vindkraft. Hva blir jeg? Du blir kvalifisert for flere masterprogrammer både ved UMB og andre studiesteder. Utdannelsen gir godt grunnlag for jobb i energibedrifter, konsulentselskap, organisasjoner og offentlig forvaltning med oppgaver innen fornybar energi. 29

32 Hva lærer jeg? Du får bred kunnskap om planlegging, produksjon og foredling av fornybare energiressurser. Du lærer om areal- og miljøforvaltning, og om forebygging av konflikter knyttet til arealkrevende energiressurser som bioenergi, vindenergi og vannkraft/ småkraft. Med et solid tverrfaglig fundament skal du kunne kombinere kunnskap fra ulike fagområder. Du skal forstå verdikjeder og planleggingsprosesser knyttet til fornybare energiressurser, og kunne arbeide med problemstillinger knyttet til økonomi, areal og miljø ved produksjon og foredling av fornybar energi. Oppbygging av studiet: Undervisningen baseres på forelesninger, oppgaveløsning, ekskursjoner og øvelser. Forståelse for samarbeid på tvers av fagområder er viktig. Det legges stor vekt på semesteroppgaver og gruppearbeid med praktiske problemstillinger, som gir mulighet for å kombinere kunnskap fra flere fagområder. Du får god trening i å samarbeide, løse problemer og presentere resultater. Vi oppfordrer våre studenter til å ta et semester i utlandet, og er behjelpelig med å tilpasse dette. Studieprogrammet har en egen studieveileder som hjelper med å tilrettelegge studiet ut fra dine ønsker. Veien videre Bachelorgraden gir deg et godt utgangspunkt for videre masterstudier i Fornybar energi, Skogfag, eller Naturforvaltning. Andre studier ved UMB eller andre universiteter i inn- og utland er også aktuelle. Opptakskrav: Generell studiekompetanse. Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene ved UMB, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: Internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: studieveileder Ellen Soldal, tlf.: / e-post: 30

33 Oppbygging av studiet* Fornybar energi- 180 sp Obligatoriske emner: Bioenergi Brukerkurs i matematikk Energi, miljø og naturressurser Energipolitikk og energimarkeder Energisystemer og teknologi Examen philosophicum Fysikk og natur Generell kjemi Grunnleggende foretaksøkonomi Grunnleggende økologi Innføring i samfunnsøkonomi mikro Juridisk metode og norsk rettssystem Klimaregnskap, livssyklusanalyser og klimapolitikk Miljø- og ressursøkonomi Planlegging på lokalt nivå Regulerings- og miljørett i Skogforvaltning Statistikk Vern og forvaltning av norsk natur *Med forbehold om endringer. For full oversikt over emner, emnekoder og studiepoeng: 31

34 32

35 Bachelor Geomatikk kart, satellitter og 3d-modellering Hvorfor studere Geomatikk? Et opplagt valg hvis du er interessert i kart, webapplikasjoner, teknologi, 3D-spill eller lignende. Kompetansen er meget etterspurt i arbeidslivet. Kart og geografisk informasjon er en del av den digitale hverdagen. GPS i bil, båt, via internett eller på mobiltelefon er noen eksempler. Hva blir jeg? Kompetanse i geomatikk er etterspurt i mange ulike deler av næringslivet og offentlig sektor. Du vil kunne gå rett inn i produksjon og konsulentarbeid i mange ulike stillinger, nær sagt overalt i verden. Et søk på nettet etter geomatikk/geomatics, forteller veldig mye. 33

36 Hva lærer jeg? Geomatikk er et sammensatt fagfelt som blant annet bygger på geofag fra videregående skole. Geodesi tar for seg jordas form og størrelse og spiller en viktig rolle for satellitter, som med millimeters nøyaktighet kan fastslå posisjoner på jordoverflaten. Anvendelsen av GPS-teknologi er i dag overalt og stadig økende. Digitale bilder fra fly og satellitter er grunnlaget for kartlegging av jordoverflaten, og er viktige for overvåking av miljø og naturressurser. Fotogrammetri og satellittkartlegging bruker de samme metoder som for eksempel 3Dvisualisering og modellering til dataspill. Geografisk informasjonsbehandling omfatter både innsamling, lagring, analyse og presentasjon av kart/geodata og annen informasjon. Mange beslutninger i forvaltning og næringsliv baseres på dette, blant annet innen arealplanlegging. UMB har en lang tradisjon innen geomatikk, og er det studiestedet i Norge som gir best faglig bakgrunn innenfor de nevnte fagområder. Du vil få nær kontakt med de som jobber med geomatikk i næringsliv og det offentlige, og vil være godt forberedt på arbeidslivet. Oppbygging av studiet: Grunnleggende emner i geomatikk tas samtidig med realfag (matematikk, fysikk, informatikk og statistikk) i studiets første del. Økonomi og samfunnsfag inngår som et supplement. For enkelte videregående emner i geomatikk kan det være aktuelt med fordypning innen noen av realfagene. Studiet kan avsluttes med en bacheloroppgave innen valgt fagområde. Veien videre: Geomatikk gir deg et godt utgangspunkt for det 5-årige masterstudiet i geomatikk ved UMB. Ved bevisst bruk av valgfrie emner kan du også få kompetanse til å søke beslektede masterstudier ved UMB eller andre universiteter. Opptakskrav: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ For elever fra Kunnskapsløftet: Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene ved UMB, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: Internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studiekonsulenter: Rune Grønnevik tlf.: Ingunn Burud tlf.: e-post: umb.no 34

37 Oppbygging av studiet* Tidligere student Geomatikk sp Emner Ex.phil og oppstartsemner Samfunnsfag og økonomi Fysikk Matematikkv Informatikk og statistikk Landmåling Bildebehandling/fotgrammetri GIS fotogrammetri Valgfrie emner i geomatikk * med forbehold om endringer Studiet planlegges og tilpasses individuelt i samarbeidmed studieveileder og fagmiljøet For full oversikt over emner, emnekoder og studiepoeng: Linn Fritsvold Konsulent Geodata AS Fortell om jobben du har nå? - Etter også å ha tatt Master i Geomatikk ved UMB, ble jeg trainee og siden konsulent med geografiske data og GIS som arbeidsområde. Siden februar 2008 har jeg vært fast utleid til StatoilHydro. De bruker GIS innenfor mange områder, og jeg bistår geologer og geofysikere. - Utdannelsen fra UMB er en god grunnmur for meg og kan gi jobb i mange bransjer bådei privat og offentlig sektor - forskning, offshore, IT, bygg og anlegg, fjernmåling, landmåling med mer. Geomatikk-jobber er dessuten svært varierte, og det er mangel på denne kompetansen i jobbmarkedet. - Geomatikk består av ulike fagfelt som GIS, geodesi, landmåling, fjernmåling og kartografi. Fagfolkene på disse områdene er svært dyktige, og siden miljøet er såpass lite gir det et bra læringsmiljø for studentene. Foreleserne bryr seg om studentene sine. UMB er et utrolig bra studiested hvor du kan være deg selv og være med på det du vil. 35

38 36

39 Bachelor Hestefag Hvorfor studere hestefag? Du vil lære om foring, stell, avl og trening av hest på høyere nivå. Du ønsker en høyere utdannelse innen hestefag. Hestenæringen er i stor utvikling og trenger folk med teoretisk og praktisk kompetanse. Hva blir jeg? Du kan jobbe i alle typer hestebedrifter. Du kan bruke utdannelsen til å videreutvikle norsk hestenæring, som aktør til drift og rådgivning av rideskoler og hestesentre. Økt interesse for hestefag i skoleverket trenger kompetente faglærere. 37

40 Hva lærer jeg? Studiet er en kombinasjon av teori og praksis. Derfor er studiet i samarbeid med Norsk Hestesenter, Starum. Du vil få forståelse for hvordan hesten bør fôres etter ulik type trening, få ny kunnskap om treningsfysiologi, hva som ligger bak en avlsplan og hvordan drive hesteavl for framtida. Du vil lære om drift av foretak, og få kompetanse til å kunne bygge opp din egen hestebedrift. Oppbygging av studiet: Bachelor i hestefag kan være både kvalifiserende og ikke-kvalifiserende til videre opptak på masterstudium i husdyrvitenskap. Hvis du ønsker å oppnå en kvalifiserende bachelorgrad må det velges grunnemner og noen husdyremner som valgfag. Eksempelplaner vil bli laget, men tabellen nederst i denne beskrivelsen av studiet viser oversikt over fagområder. Studiet er på til sammen 180 studiepoeng inkludert bacheloroppgave på 15 studiepoeng. Veien videre: Du kan bruke utdannelsen til å viderutvikle norsk hestenæring. Du kan jobbe i alle typer hestebedrifter, for eksempel som rådgiver innen foring og trening av hest, eller med drift av rideskoler og hestesentre. Opptakskrav: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ + 3BT)/(2BI + 3BT)* * UMB godkjenner også 3NA For elever fra Kunnskapsløftet: Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) + Matematikk (R1+R2)/Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/ Teknologi og forskningslære (1+2) Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene ved UMB, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: Internett: Faglige spørsmål og valg av emner, om instituttets mentorordning for studenter m.m.: Odd Vangen: Dag Austbø: Hilde Hauge: Studieveiledere ved Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap Marit Ensby, tlf.: e-post: Megumi Ohta Fog, tlf.: e-post: 38

41 Oppbygging av studiet* Hestefag sp Emner: Examen philosophicum Hestefag (avl, foring, treningsfysiologi og adferd) Praktiske emner ved Norsk Hestesenter. Økonomi og bedriftsetablering Natur og helse Valgfrie emner Bacheloroppgave *Med forbehold om endringer. For full oversikt over emner, emnekoder og studiepoeng: 39

42 40

43 Bachelor Husdyrvitenskap Hvorfor studere Husdyrvitenskap? Du mener det er viktig å produsere god og sikker mat. Du vil være med på å skape et best mulig miljø for dyrene våre. Du vil lære husdyrhold av den fremste ekspertisen i Norge. Hva blir jeg? Bachelorgraden gir deg et solid grunnlag for videre masterstudier ved UMB og ved tilsvarende universiteter i inn- og utland. Du kan jobbe innen moderne husdyrhold, med sports- og familiedyr, og etter pedagogisk tilleggsutdannelse som lærer i grunnskole og videregående skole. 41

44 Hva lærer jeg? Du får god innsikt i moderne husdyrproduksjon. Du lærer hvordan du skal velge ut de beste produksjonsdyrene og fôre dem riktig i et tilrettelagt miljø slik at dyras helse og fruktbarhet ivaretas. Du lærer produksjonsplanlegging rettet mot konvensjonelt eller økologisk jordbruk, og hvordan husdyrhold kan kombineres med grønn omsorg og fokus på samspill mellom dyr og mennesker. Bachelorstudiet i husdyrvitenskap kan også kombineres med f. eks innovasjon i landbruket, bygningsteknikk, økonomi, jus, pedagogikk og språk. Oppbygging av studiet Du starter med et innføringsemne i husdyrvitenskap. Dette inneholder også utferder til ulike husdyrprodusenter. Første studieår omfatter i tillegg grunnleggende fag som statistikk og ex.phil. I andre studieår følger genetikk, molekylærgenetikk, biokjemi og dyrefysiologi. Tredje studieåret gir solid innføring i avl, ernæring og etologi (atferd). I løpet av de tre årene blir det også plass til valgfrie emner, gjerne i kombinasjon med et semester i utlandet. Veien videre Ved hjelp av Norges beste ekspertise innen husdyrvitenskap lærer du teoretisk og praktisk husdyrhold som du kan bygge videre på i et masterstudium eller ta med deg ut i yrkeslivet. Opptakskrav: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ + 3BT)/(2BI + 3BT)* * UMB godkjenner også 3NA For elever fra Kunnskapsløftet: Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) + Matematikk (R1+R2)/Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/ Teknologi og forskningslære (1+2) Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene ved UMB, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: Internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studiekonsulenter: Marit Ensby, tlf.: e-post: Megumi Ohta Fog, tlf.: e-post: 42

45 Oppbygging av studiet* Husdyrvitenskap sp Emner: Innføring i husdyrvitenskap Examen philosophicum Brukerkurs i matematikk** Generell kjemi** Genetikk introduksjonskurs Øvingsemne i genetikk Statistikk Etologi I. Grunnleggende atferdsbiologi Innføring i husdyretologi og husdyrmiljø Molekylærgenetikk innen husdyrbruk og akvakultur Dyrefysiologi Biokjemi Innføring i husdyravl Generell husdyravl Generell husdyr- og fiskeernæring **Obligatorisk bare for de som ikke har 3MX (R2) eller 3KJ (Kjemi 2) fra videregående skole. *Med forbehold om endringer. Bachelorgrad i husdyrvitenskap skal være på minimum 180 stp. For informasjon om valgfrie emner, kontakt studieveileder. For full oversikt over emner, emnekoder og studiepoeng: 43

46 44

47 Bachelor Internasjonale miljø- og utviklingsstudier International Environment and Development Studies Hvorfor studere Miljø og utviklingsstudier? Fordi du er interessert i verdens fattigdom og urettferdighet. Fordi du vil forstå hvordan miljø, kultur, handel og politikk påvirker nasjoners utvikling. Fordi du ønsker kompetanse til å bidra med lokale og globale løsninger. Hva blir jeg? Du kan jobbe i bistandsrelaterte organisasjoner i Norge og internasjonalt. Med pedagogisk tilleggsutdanning kan du jobbe i skoleverket. Utdanningen gir et godt grunnlag for videre studier innenfor flere fagfelt. 45

48 Hva lærer jeg? Miljø og utviklingsstudier operer i ulike og ofte overlappende områder, både innen samfunns- og naturvitenskap. Studiet søker å utvikle basiskunnskap innen fag som sosialantropologi, sosiologi, økologi, økonomi og ressursforvaltning. Kunnskapen anvendes tverrfaglig ovenfor konkrete problemstillinger. Du kan velge emner innen områder som samspill mellom mennesker og økologiske systemer, ressurstilgang, konflikter og bistand. Du vil også få mulighet til å studere et semester ved et av våre samarbeidsuniversiteter i f.eks. Costa Rica, Tanzania, India, Canada eller England. Oppbygging av studiet: Studiet er bygget opp med tverrfaglige obligatoriske emner og valgfrie emner. De valgfrie emnene kan velges fra områder som for eksempel økonomi, internasjonale relasjoner, økologi, organisasjonsteori og ressursforvaltning. Undervisningsspråket på de obligatoriske emnene er engelsk. Det er mulig å sette sammen en studieplan hvor alle emnene er på engelsk. Vi anbefaler å ta et semester som utveksling der du vil kunne ta emner som ikke tilbys ved UMB. Veien videre: Etter bachelorgraden kan du søke opptak til master i International Development Studies, International Environment Studies, International Relations og Agroecology ved UMB eller lignende studier i og utenfor Norge. Opptakskrav: Generell studiekompetanse og minimum 4 som standpunkt i engelsk. Forkunnskaper i matematikk (R1) og kjemi (KJEMI1) er ikke et krav for opptak, men anbefales for enkelte valgfrie emner. Søkere med utenlandsk utdannelse kan søke lokalt til UMB innen 1. februar. Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene ved UMB, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: Internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Kontakt Institutt for internasjonale miljøog utviklingsstudier Tlf: e-post: web: 46

49 Oppbygging av studiet* Internasjonale miljø- og utviklingsstudier sp Obligatoriske emner Intro. to Environment, Development and Globalization Development Seminar Social Anthropology Sociology Economics for Environment and Development Writing Seminar Linking Ecological and Social Resilience Development Aid and Politics Development Classics Tropical Ecology and Development Bachelor Thesis Ett av: Social Science Statistics and Methods Statistikk Ett av: Examen Philosophicum Examen Philosophicum seminarversjon (norsk/engelsk) Valgfrie emner Fjerde semester ved et utenlandsk universitet Anbefalte valgfrie emner Sustainable Agriculture and the Environment Environmental Economics Human Rights Based Development Health and Development Global Environmental Change Anthropology of Development Land Rights: An Introduction International Relations, Politics and Development French Basic Spanish Basic Urdu Swahili * med forbehold om endringer For full oversikt over emner, emnekoder og studiepoeng: 47

50 48

51 Bachelor Kjemi Hvorfor studere Kjemi? Du lærer om stoffene vi selv og omgivelsene er bygd opp av. Du forstår hvordan miljøforurensninger påvirker natur og mennesker. Kjemi et svært viktig grunnlag for forskning innen biologi, medisin, farmakologi og bioteknologi. Studiet har høy kvalitet, i følge en internasjonal evaluering i Hva blir jeg? Du kan arbeide innen kjemi, bioteknologi, miljø, medisin, farmasøytisk industri, samt i prosess- og oljeindustri og matproduksjon. Med ett år pedagogikk kan du bli lærer. Du kvalifiserer deg til Masterstudiet i kjemi, og med relevante valgfag blir du også kvalifisert for masterstudier i bioteknologi, mikrobiologi eller matvitenskap. 49

52 Hva lærer jeg? De grunnleggende kjemifagene er: generell, organisk, uorganisk, analytisk og fysikalsk kjemi, samt biokjemi. Med det har du undervisningskompetanse i kjemi. Kjemi er en av de klassiske naturfagsdisiplinene, og er solid rotfestet i mange deler av norsk og utenlandsk industri. I tillegg til teori, inneholder kjemifagene ved UMB mye laboratoriearbeid. Denne praksiskunnskapen er verdifull og ettertraktet i arbeidslivet. På Ås er kjemistudiene nært knyttet opp mot naturstoffkjemi og miljøkjemi, og alle som underviser i kjemi ved UMB er forskere innen disse fagområdene. Oppbygging av studiet: Første studieår: innføringsemner i kjemi og bioteknologi, samt matematikk, fysikk, statistikk og examen philosophicum. I andre og tredje år bygges studiet ut med grunnemner i organisk, uorganisk, analytisk og fysikalsk kjemi, samt biokjemi. Det er god plass til valgemner i dette studiet, for eksempel innen geologi, bioteknologi, biologi eller mer teknologisk rettede fag. Veien videre: Bachelorgraden kvalifiserer for opptak til masterstudier i kjemi. Med ekstra fordypningsfag kan du også kvalifisere deg til masterstudier i bioteknologi eller matvitenskap. Opptakskrav: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/ (2KJ+3BT)/ (2BI+3BT)* * UMB godkjenner også 3NA For elever fra Kunnskapsløftet: Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) + Matematikk (R1+R2)/Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/ Teknologi og forskningslære (1+2) Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene ved UMB, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: Internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: Studiekonsulenter: Janne Beate Utåker, tlf.: e-post: 50

53 Oppbygging av studiet* Kjemi sp Obligatoriske emner Introduksjon i kjemi og bioteknologi Brukerkurs i matematikk Examen philosophicum Statistikk Generell kjemi Fysikk og natur Utvidet organisk kjemi Uorganisk kjemi Analystisk kjemi Fysikalsk kjemi Biokjemi I tillegg 65 sp valgfrie emner, hvorav 10 sp velges innen Miljøkjemi eller Biokjemi. * med forbehold om endringer For full oversikt over emner, emnekoder og studiepoeng: 51

54 52

55 Bachelor Landskapsingeniør Hvorfor studere Landskapsingeniør? Du er interessert i: Ledelse og arbeidsorganisering tilknyttet bygging, drift og vedlikehold av grøntanlegg og naturområder Natur, teknikk, prosjektstyring, arbeidsledelse og økonomi 3-årig utdannelse som kvalifiserer til ingeniørstilling med lederansvar i kommuner eller private bedrifter Hva blir jeg? Som landskapsingeniør kan du utarbeide tekniske tegninger, anbudsdokumenter, kontrakter og kvalitetssystemer for å bygge og forvalte byrom, parker, boligområder, offentlige anlegg, friluftsområder og kulturlandskap. Med kunnskap i anleggsteknikk og plantevekst bidrar du til gode utemiljøer med økt livskvalitet for alle. 53

56 Hva lærer jeg? Du lærer hvordan prosjekter for uteanlegg gjennomføres, fra anbud til bygging. Videre hvordan man skjøtter og forvalter anleggene. Du lærer om de metoder og de verktøy som benyttes i den sammenheng. Hele spennet fra detaljert teknisk prosjektering til strategisk, overordnet forvaltning blir berørt gjennom studiet. Du lærer å kombinere tekniske fag, juridiske fag, biologi og naturfag samt ledelse og administrasjon. Dette gjør landskapsingeniørstudiet til en bred utdannelse som kan lede til flere yrkesretninger innenfor grøntanleggs-bransjen. Oppbygging av studiet: Landskapsingeniørutdannelsen er treårig. De første studieårene (120 studiepoeng) gir innføring i tekniske fag, plantevekst og forvaltning. Anleggsteknikk, materialkunnskap, forutsetninger for plantevekst og plantekjennskap, anbuds- og kontraktsdokumenter vektlegges samt forvaltning. Det tredje og siste studieåret (60 studiepoeng) gir en bredere innføring i forvaltning. I tillegg er det rom for egen spesialisering gjennom valgfrie emner, for eksempel i administrasjon, ledelse, økonomi, tekniske fag og juridiske fag. Alternativt kan man fordype seg i et tema ved å skrive en bacheloroppgave (15 studiepoeng). Veien videre: Landskapsingeniørgraden gir grunnlag for toårig masterstudium i plantevitenskap/grøntmiljø ved UMB. Høyskolen i Sogn- og Fjordane tilbyr toårig masterprogram i Landskapsplanlegging sammen med Sveriges Landbruksuniversitet og Københavns Universitet, ettårig masterstudium innen Urban forestry & Urban greening ved Københavns Universitet og mulighet for opptak på høyere årstrinn på masterstudiet landskapsarkitektur ved UMB. Opptakskrav: Generell studiekompetanse. Studenter med anleggsfaglig bakgrunn kan søke om å få godkjent realkompetanse. Vite mer? Informasjon om opptak, spørsmål om studiene ved UMB, boliger mm.: Studentenes InformasjonsTorg (SiT) tlf.: e-post: Internett: Faglige spørsmål og valg av emner mm.: studieveileder: Anne Svinddal, tlf.: e-post: 54

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Geomatikk Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor Geomatikk kart, satellitter og 3d-modellering Master 5-årig Teknologi (sivilingeniør) Geomatikk - kart,

Detaljer

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak:

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak: 1302 1901 US-SAK NR: 97/2011 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): OPPTAKSLEDER CATHRINE STRØMØ ARKIVSAK NR: 11/914-1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 1 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Hva er trenden i utdanningsvalgene blant studiesøkende ungdom? Trine Hvoslef-Eide 2111 2005 TRENDER - STUDIESØKENDE UNGDOM Topp 10 studier i Norge: Medisin Fotojournalistikk

Detaljer

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 I dette notatet orienteres styret om det endelige opptaket til NMBU for studieåret 2015/2016. Tabell 1. Total oversikt for opptaksrammer

Detaljer

NOTATER Lang presentasjon UMB

NOTATER Lang presentasjon UMB NOTATER Lang presentasjon UMB Ca 45 minutter Slides Tekst Notater fremføring 1. Intro-forside Presentere seg selv: Fortelle hvem du er og hvor du kommer ifra. Fortell også hvorfor du studerer på Ås: Det

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 1 US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 Saksansvarlig: Studiedirektør Ole Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Benedikte Markussen Universitetsledelsen Arkiv nr: 17/02406 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 214 Ettårig grunnstudium Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre. 3 sp må være realfag og 3 sp samfunnsfag/økonomifag.

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap Innledning 3 Det levende universitet 4 Om UMB 5 Oppbygning av studiene ved UMB 7 Slik søker du opptak til studier ved UMB 9 Studentliv Bachelor

Detaljer

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 US 64/2016 Opptaksrammer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 Vedlegg: 1. Opptaksrammer 2016 tabeller

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Masterspesialiseriger innen LUN

Masterspesialiseriger innen LUN 1 Masterspesialiseriger innen LUN Masterspesialisering i matematikk - anvendt matematikk m/fysikk - anvendt matematikk m/kjemi Masterspesialisering i fysikk - fornybar energifysikk - biologisk fysikk Masterspesialisering

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2013

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2013 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 213 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/213-14/GRUNN Ettårig grunnstudium Nedenfor finner du forslag på eksempelplaner

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2010/2011

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2010/2011 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 21/211 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/21-11/GRUNN Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium passer for deg

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2011

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2011 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 211 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/211-12/GRUNN Ettårig grunnstudium Nedenfor finner du forslag på eksempelplaner

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2009/2010

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2009/2010 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 29/21 H:/studieplaner/29-1/GRUNN Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium passer for deg som har generell studiekompetanse

Detaljer

Forslag til vedtak: Forslag til vedtak er i denne saken plassert etter saksfremlegget.

Forslag til vedtak: Forslag til vedtak er i denne saken plassert etter saksfremlegget. US-SAK NR: 103/2009 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): IBEN N. ANDERSEN ARKIVSAK NR: 05/1335 Opptaksrammer 2009/2010

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

Saksnummer: 180/2009 Opptaksrammer og studieprogramportefølje for 2010/2011. Dokumenter: a) Saksframlegg US-SAK NR: 180/2009

Saksnummer: 180/2009 Opptaksrammer og studieprogramportefølje for 2010/2011. Dokumenter: a) Saksframlegg US-SAK NR: 180/2009 US-SAK NR: 180/2009 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: 2009/1208 Saksnummer: 180/2009

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig

Detaljer

Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014

Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014 Institutt for plantevitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014 Y://:/Undervisning\Studieplaner 2014_15 B-BIOL_juli 2014 Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør totalt 180 studiepoeng.

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2009 Universitetet for miljø- og biovitenskap Velkommen 3 Det levende universitet Bachelor 7 Akvakultur 11 Biologi 15 Bioteknologi 19 Energi- og miljøfysikk 23 Fornybar energi 27 Geomatikk

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM Norges miljø og biovitenskapelige universitet, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap Institutt for IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 249 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC)

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC) STUDIENEMNDA MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.05.2013 GODKJENNING. VARIGHET: 11.00-13.45 MØTEBOK Møte i Studienemnda 29.05.2013 Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen

Detaljer

NOTATER Lang presentasjon UMB

NOTATER Lang presentasjon UMB NOTATER Lang presentasjon UMB 1. Introside blodceller 2. Universitetet for miljø og biovitenskap Introdusere deg selv! Fortell hvem du er og hvor du kommer ifra. Hvorfor studerer du på Ås? Eks: Hei, jeg

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Photo: NLH, Håkon Sparre Status per 22. august Totalt for UMB 2012 2011 Ramme fra universitetsstyret 1395 1380 Studenter som har svart ja 1756 1727 Studenter som

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Opptak 217 Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er

Detaljer

Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013. UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap

Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013. UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013 K:\Felles\0_IPM\Undervisning\Undervisning\Studieplaner\2012_2013\BIOL Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 217 Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre, med oppstart i høstsemesteret.

Detaljer

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM Bachelor Matvitenskap og ernæring Side Beskrivelse

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 21 Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre, med oppstart i høstsemesteret.

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 275 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og inmasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Husk at manuset ikke er en fasit det er viktig at du jobber med å finne din vri på det du vil si. Bruk dine egne erfaringer og vær deg selv. Du får garantert ikke

Detaljer

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål 01-02-2008 du har fått informasjon om Universitetet for miljø- og biovitenskap 15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB 14-04-2008 Du har sendt søknadskjemaet til Samordna opptak 01-06-2008

Detaljer

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg SN-SAK NR: 20/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): OLE-JØRGEN TORP ARKIVSAK NR: Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs

Detaljer

Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi

Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi 29.06.2015 Navn Bokmål: Miljøledelse og forurensningsbiologi

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK

Studiehåndbok. Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK Studiehåndbok Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK 2007/2008 26.11.2007 Beskrivelse av bachelorgraden i matematiske realfag For å få bachelorgraden i matematiske

Detaljer

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen.

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. I dag har du mulighet du stille spørsmålene som kan bestemme din fremtid.

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap Velkommen 3 Om Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor 9 Akvakultur 13 Biologi 17 Bioteknologi 21 Development studies / Utviklingsstudier

Detaljer

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Cathrine Strømø Arkiv nr: 15/01850 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 235 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

DET LEVENDE UNIVERSITET

DET LEVENDE UNIVERSITET Internasjonalisering i ingeniørutdanningene 6. Desember 2011 www.umb.no 2 1 Den høiere Landbrugsskole paa Aas: 1859 Norges landbrukshøgskole: 1897 Norges første vitenskapelige høgskole med rett å tildele

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Public,iastate.edu//101Carbohydrates. Beskrivelse BSC 2

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier IKBM. Public,iastate.edu//101Carbohydrates. Beskrivelse BSC 2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Public,iastate.edu//101Carbohydrates IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) H:/Studieplaner/ /B-BIOL

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) H:/Studieplaner/ /B-BIOL UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Biologi (BIOL) H:/Studieplaner/2009-2010/B-BIOL Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør totalt 180 studiepoeng. 105 studiepoeng

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 9. mars Campus Ås

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 9. mars Campus Ås Velkommen til Åpen dag ved NMBU 9. mars 2017 Campus Ås Åpen dag på NMBU Campus Ås kl. 9:30 Sted: Bioteknologibygningen, Arabidopsis Velkommen til NMBU Generell info om studiemuligheter, studentliv, bolig

Detaljer

Søknad om nye studieplasser i PPU fra våren 2016, fra NMBU

Søknad om nye studieplasser i PPU fra våren 2016, fra NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 1/03228-3 Deres ref. 1/4196 Dato 09..201 Søknad om nye

Detaljer

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING 3.11.1 INNLEDNING 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING SIDE 185 Naturressursforvaltning er et tverrfaglig studieprogram ved NTNU. Målet med studieretningen er å utdanne studenter for

Detaljer

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) Opptak 2010/11. K:felles/0_ipm/undervisning:/Studieplaner/ /B-BIOL

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) Opptak 2010/11. K:felles/0_ipm/undervisning:/Studieplaner/ /B-BIOL UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Biologi (BIOL) Opptak 2010/11 K:felles/0_ipm/undervisning:/Studieplaner/2010-2011/B-BIOL Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB Strategisk tenking rundt Internasjonalisering Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB DET LEVENDE UNIVERSITET Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) UMB er et kunnskapssentrum for biovitenskap,

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk

Detaljer

BACHEORGRADSPROGRAM I KJEMI Velger du kjemi ved UiT Norges Arktiske Universitet, kommer du i et ungt, aktivt og prisbelønnet fagmiljø.

BACHEORGRADSPROGRAM I KJEMI Velger du kjemi ved UiT Norges Arktiske Universitet, kommer du i et ungt, aktivt og prisbelønnet fagmiljø. BACHEORGRADSPROGRAM I KJEMI Velger du ved UiT Norges Arktiske Universitet, kommer du i et ungt, aktivt og prisbelønnet fagmiljø. Kjemifaget og sk kompetanse får stadig større betydning i samfunns- og næringsliv.

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap. Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2016

Universitetet for miljø- og biovitenskap. Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2016 Universitetet for miljø- og biovitenskap Institutt for plantevitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2016 Y://:/Undervisning\Studieplaner 2016_17 B-BIOL_juni 2016 Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden

Detaljer

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist NO EN Grunnstudium Mangler du de nødvendige realfagene for å begynne på naturvitenskapelige studier? Grunnstudium er en innfallsport for videre studier, enten du mangler realfag eller du ikke har bestemt

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 137 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Navn: Bokmål: Matematikk og statistikk - bachelor Nynorsk: Matematikk og statistikk - bachelor Engelsk: Mathematics and Statistics - bachelor Oppnådd grad:

Detaljer

Bachelor. Miljø og naturressurser (B-MINA)

Bachelor. Miljø og naturressurser (B-MINA) UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Miljø og naturressurser (B-MINA) opptak 2009 K:/studieplaner/2009_10/ B-MINA studieplan 01.07_2009 Bachelor i Miljø og naturressurser (B-MINA), opptak

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer med

Detaljer

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås Åpen dag på NMBU Campus Ås kl. 9:30 Sted: Bioteknologibygningen, Arabidopsis Velkommen til NMBU, ved rektor Mari Sundli Tveit. Generell info om studiemuligheter,

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Det femårige master i teknologi / sivilingeniørstudiet

Detaljer

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Introduksjon: Overordnet mål for treårig bachelor

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI 2013-2014 MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI Vi leter etter deg som vil jakte på og forstå naturens mysterier Finnes det ukjente typer antibiotika?

Detaljer

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging August 2014 Ny student ved ILP Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Studierådgivere Landskapsarkitektur og Landskapsingeniør:

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon

Detaljer

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV)

Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for plantevitenskap Bachelor i Plantevitenskap (B-PV) Studieretninger: Jord og hagebruk Grøntmiljø Opptak 201 Y:/Vetbio/IPV/Adminstrasjon/Undervisning/studieplaner/201_PVstudieplan

Detaljer

DET LEVENDE UNIVERSITET. Oppdatert november 2012

DET LEVENDE UNIVERSITET. Oppdatert november 2012 Oppdatert november 2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heltid/deltid:

Detaljer

2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK

2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK 2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK SIDE 111 2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK 2.8.1 INNLEDNING Dette er et treårig studieprogram med emner fra matematikk, statistikk, biologi og medisin. Programmet

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT)

3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) 3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) SIDE 131 3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Institutt for bioteknologi Studieprogrammet

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN)

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:53 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM Norges miljø og biovitenskapelige universitet, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap Institutt for IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer