Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitets Idrettsforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitets Idrettsforening"

Transkript

1 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitets Idrettsforening Årsrapporter 2007

2 Innholdsliste DEL I: Årsrapporter fra: Hovedstyret Styret i NTNUI Dragvoll Styret i NTNUI Gløshaugen Hyttestyret Koiestyret Dragvoll Koiestyret Gløshaugen Klubbavisa NTNUI-100 DEL II: Årsrapporter fra grupper i NTNUI: Aikido Rugby Badminton, mangler Seiling, mangler Basket Ski og Fjellsport Bordtennis Skyting Capoeira Snowboard Dans, mangler Soft- og baseball, mangler Dykking, mangler Squash Fekting Svømming Friidrett, mangler Swing og gammeldans Golf Sykkel Judo Tae Kwon Do Karate Telemark Alpint Langrenn Tennis Orientering Tindegruppa Padling Turn DEL III: Årsrapporter fra grupper i NTNUI Dragvoll: Dragvoll Håndball Dragvoll Innebandy Dragvoll Volleyball DEL IV: Årsrapporter fra grupper i NTNUI Gløshaugen: Gløshaugen Fotball Gløshaugen Håndball Gløshaugen Innebandy, mangler Gløshaugen Ishockey Gløshaugen Volleyball DEL V: Årsrapporter fra utvalg i NTNUI: Amerikansk Fotball Drill, mangler Frisbee, mangler Kite, mangler Paintball, mangler Ridning Roing Sjonglering Windsurfing, mangler Wing Chun Kung Fu

3 DEL I: Årsrapporter fra: Hovedstyret Styret i NTNUI Dragvoll Styret i NTNUI Gløshaugen Hyttestyret Badstuoppmann, mangler Koiestyret Dragvoll Koiestyret Gløshaugen Internrevisor, mangler Ekstern revisor, mangler Klubbavisa NTNUI-100

4 Hovedstyrets årsberetning 20. februar februar 2008 Sammensetning Leder: Nestleder: Sekretær: Hovedkasserer: Økonomiansvarlig: Informasjonsansvarlig PR-ansvarlig (tom juni): Styremedlem Styremedlem Varamedlem (regnskapsfører): Gaute Kristiansen Sverre Sørensen Celine Engh Eirik Solli Haukaas Gaute Gundersen Christian Senstad Stein Omar Gjendem Ingrid Vilberg Erik Nikolai Stavseth Erlend Østerås Møtevirksomhet Hovedstyret (HS) har i perioden hatt 27 styremøter. I tillegg har styret arbeidet gjennom noen helgesamlinger og i sine arbeidsutvalg. Fellesmøter med hyttestyret og koiestyrene har dels blitt utført av leder og dels gjennom felles møter eller samlinger. Gruppeledermøte har blitt avholdt med fokus på informasjonsflyt mellom gruppene i foreningen. Representasjon I Brukerutvalget har NTNUI vært representert ved Gaute Kristiansen og Einar Tommelstad (leder av utvalget), i Driftsstyret sitter Einar Tommelstad. Møtefrekvensen er noe høyere i Brukerutvalget enn i Driftsstyret, men den har vært relativt lav i perioden. I Norges Studentidrettsforbund (NSI) er NTNUI representert i styret ved sine tidligere HS-medlemmer Kristin Kaggerud og Torbjørn Houge, samt at tidligere leder av HS, Per Kristian Helland, leder strategiutvalget. Gard Jørgensen er leder av NSIs kontrollkomiteen og Einar Tommelstad er medlem i valgkomiteen. Leder og nestleder har videre representert NTNUI i ulike utvalg og grupper om campusutvikling, samskipnadssamarbeid og andre studentorganisasjons forum. Økonomi NTNUI har en god økonomi. Medlemskortsalget i 2007 ble bedre enn budsjettert. Utgiftene er mindre enn budsjettert, dette kan ikke lokaliseres til en spesiell konto, men viser generell nedgang på alle kontoer. NTNUI har en total omsetning på omkring 10 millioner kroner. Viktigere for driften og aktivitetsnivået i foreningen er likevel den voldsomme dugnadsinnsatsen som legges ned av trenere og ledere ute i gruppene. I NTNUI gjøres det over dugnadstimer i løpet av et år. Uten denne frivillige innsatsen ville tilbudet vært atskillig fattigere. Regnskapet presenteres på generalforsamlingen. Samarbeidsavtaler NTNUI har reforhandlet og splittet avtalen med Hank Sport og Løplabbet der det gis rabatter til NTNUIs medlemmer. I tillegg holdes handlekvelder for medlemmene med gode tilbud, samt at NTNUI mottar sponsorbidrag. NTNUI har fortsatt en god avtale med National Bilutleie. Alle medlemmer kan leie bil i helgene fra Trondheimskontoret til svært lave priser, mens vi ellers i uken og i resten av

5 landet har storkundeavtale. I tillegg kan gruppene henvende seg for bil-for-banner-støtte til konkurranser og arrangementer de arrangerer. National Bilutleie betaler NTNUI for reklame på medlemskortene. Aktivitet Aktivitetsnivået i foreningen er kolossalt høyt. NTNUI vokser stadig i antall medlemmer og aktiviteter. Idrettsbygget Gløshaugen og Dragvoll Idrettssenter er populære som aldri før, og er fylt til randen, spesielt i kjernetiden på ettermiddagen og om kvelden. NTNUI er en soleklar breddeklubb med mosjonister som største medlemsgruppe. I tillegg oppnår foreningens utøvere resultater og prestasjoner på toppnivå. NTNUI har siste år verdensmestere, landslagsutøvere i flere idretter, norgesmestere og eliteutøvere i fleng. For detaljer om de idrettslige resultatene og aktiviteten i de forskjellige gruppene henvises det til gruppenes årsrapporter. Nye tilbud i NTNUI det siste året er Styrkeløft, Tenshi-tsume samt ny giv i rugby. Andre nye aktiviteter og ulike drop-in-tilbud organiseres gjennom HS mosjonsutvalg. Mosjonstiltak Mosjonsutvalget er ledet av Gaute Gundersen. NTNUI tilbyr i dag ti mosjonsøkter per uke (en økning på 2). Disse fungerer som et drop-in-tilbud. Programmet inneholder i hovedsak ballspill som kanonball, basketball, fotball, innebandy, volleyball, men også turn og gym. Det jobbes kontinuerlig med å utvikle mosjonstilbudet og nye aktiviteter og initiativ blir startet så sant vi har kapasitet. Samarbeid Samarbeidet mellom NTNU, NTNUI og SiT for studentidretten i Trondheim er unik i Norge og refereres gjerne til som Trondheimsmodellen. Hovedstyret har også dette året hatt et meget bra samarbeid med NTNU, SiT, Studenttinget og Velferdstinget.

6 Kurs og kompetanseheving I tillegg til LiP er det fra Hovedstyret satset bevisst på seminarhelger og kurs som kan gi NTNUIs tillitsvalgte noe skikkelig tilbake for innsatsen de legger ned. Høsten 2007 reiste hovedstyret på seminarhelg til Oppdal. En større gruppeledersamling ble så arrangert på Studenterhytta lørdag 6. oktober Disse samlingene har vært svært vellykket, både for sosial nettverksbygging og utbytte organisasjonsfaglig, og vil bli videreført. Profilarbeid Hovedstyret har gjennom året jobbet med å få på plass en helhetlig profil for NTNUI. Et forprosjekt ble presentert før sommeren og et lovendringsforslag vedrørende foreningens merke ble nedstemt med en stemme på høst gen.fors. Saken ble så tatt opp igjen av NTNUI Snowboard og det ble kalt inn til ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar Saken ble nedstemt. Hovedstyret mener riktignok at arbeidet har vært viktig for klubben og tema har skapt engasjement og debatt. Gaute Kristiansen /s/ Sverre Sørensen /s/ Celine Engh /s/ Eirik Solli Haukaas /s/ Gaute Gundersen /s/ Christian Senstad /s/ Stein Omar Gjendem /s/ Ingrid Vilberg /s/ Erik Nikolai Stavseth /s/ Erlend Østerås /s/

7 Årsberetning 2007 fra NTNUI Dragvoll Styresammensetning: Leder: Stine Larsen Kasserer: Einar Tommelstad 2 Styremedlemmer: Lars Lenning Marit Orre Stine Larsen /s/ Einar Tommelstad /s/ Lars Lenning /s/ Marit Orre /s/ Årsberetning 2007 fra NTNUI Gløshaugen Styresammensetning: Leder: Jan Reidar Andenes Kasserer: Vidar Skaar 2 Styremedlemmer: Otto Halvorsen Eivind Bjøralt Sandvik Jan Reidar Andenes /s/ Vidar Skaar /s/ Otto Halvorsen /s/ Eivind Bjøralt Sandvik /s/

8 Årsrapport Hyttesjef Visehyttesjef Kasserer Øl- og Badstuoppmann Vedlikeholdsjef Pr-sjef Webansvarlig Styremedlem Styremedlem Øyvind Espeland Johannes Molland Sveinung Heide Vaskinn Jørgen Sverdrup-Thygeson Elisabeth Wærnes Kari Ellen Hansen Tormod Ravnanger Landet Simone Less Asle Heide Vaskinn Ellers rettes en stor takk til Anne Solbraa for arbeidet med hyttebrosjyren, som endelig er ferdig trykt! Aktivitet: Besøket på Hytta har vært varierende. Våren var veldig bra, mens høsten ga svak tilbakegang fra Vi er godt fornøyde med hyttebussen, som har gjort tirsdagene til en av de viktigste dagene på Hytta. Bussen gjør det lettvint å besøke Hytta, noe som får mange til å benytte seg av tilbudet. Eksamensperiodene har også fått økt besøk, og de er blitt viktige for rekrutteringen til miljøet på Hytta, som er i ferd med å fornye seg. Vi får stadig positive tilbakemeldinger fra de besøkende, noe som har vært viktig for motivasjonen til å drive Hytta gjennom et forholdsvis tungt år. Mer negativt det at Hyttas arrangementer trekker for lite folk. Gourmetaften ble avlyst på grunn av liten påmelding, og tradisjonelle fester som Julegildet og Hyttemiddagen hadde god plass til flere. For dårlig blæsting har noe av skylden, men det er også tydelig at blæstingen gir lite uttelling. Vi mangler den harde kjernen av besøkende man hadde tidligere, noe vi har prøvd å rette på ved å starte opp hyttegruppa på ny. Besøket i helgene kunne også gjerne vært bedre. Skisesongen er bra, men ellers i året er besøket under det som var vanlig i de gode gamle dager. Økonomi: Økonomien har hatt en veldig fremtredende plass i driften av Hytta siste år. Den økonomiske situasjonen er ikke bra, og det har blitt tatt en del viktige avgjørelser for å forsøke å rette på dette. Et viktig punkt er økning av antall fester som arrangeres. Dette ble redusert i 2006 på grunn av mangel på hyttevakter, men det har vist seg at dette har for negative konsekvenser for økonomien. Antallet utleiedager ble derfor økt igjen høsten 2007, siden ordningen med at grupper stiller egne vakter til fest fungerer bra. Det understrekes likevel at det er en påtrengende mangel på hyttevakter, og vi oppfordrer alle som benytter seg av Hytta til å stille opp en dag eller to! Enda mer radikalt er vedtaket om økning av ølprisene på Hytta fra og med I praksis blir det fem kroner økning per enhet, noe som utvilsomt vil bli lagt merke til under fester. Samtidig er det hevet over enhver tvil at Hytta må gjennomføre tiltak for å øke inntektene, og styret så derfor dette som den naturlige løsningen. Prisen er nå mer tilpasset det nivået Hytta faktisk må ha for å drive forsvarlig. Tross alt er Hytta primært ment som en sportshytte, og ikke et sponset festlokale. Effekten økningen vil gi er ukjent, men det er budsjettert med ca. 10% økte inntekter i ølsalg. De siste årenes underskudd har tæret bort Hyttas oppsparte midler, og likviditeten er derfor tynnslitt. Som i 2006 måtte Hytta ta opp et kortsiktig lån fra HS for å komme seg gjennom den vanskelige månenden mai. Lånet ble betalt tilbake uten problemer i juli, men det er klart at Hytta trenger å snu den negative trenden for å komme på fote igjen økonomisk. Regnskapet viser at vi har klart å bremse den negative utviklingen i løpet av året, og med prisøkningene fra håper vi pilene peker oppover igjen i Til slutt kan det nevnes at Hyttas omsetning i 2007 var på rett over 1,5 millioner, hvorav dekkes av støtte fra Velferdstinget. Resten dekkes av Hyttas egen drift, noe som tilsvarer over 5000 kroner per dag med drift! En bedriftsøkonom ville ristet på hodet, men takket være de siste krampetrekninger av god dugnadsånd har NTNUI fremdeles en egen hytte med gratis garderobeanlegg å tilby Trondheims studenter.

9 Dugnad: Underveis i løpet av året har det vært mange hyttevakter som har gjort en kjempeinnsats for å holde Hytta åpen for byens studenter! Fremdeles trenger vi enda flere frivillige for å drive Hytta slik vi helst vil, og håper enda flere tar på seg hyttevakter i Oppfordringen går særlig ut til de gruppene som benytter seg mest av Hyttas tilbud! På vedlikeholdsdugnadene i august og januar har det stort sett blitt gjort små oppgaver som vasking, maling og snekring. Oppmøtet mot slutten av vinterdugnaden var gledelig, og hvis dette holder seg kan hyttestyret igjen begynne å planlegge større oppgaver til dugnadene! Vi har også startet så smått med forberedelser til større utbedringer til NTNUIs og Hyttas 100-års jubileer i 2010 og Ta kontakt hvis du har lyst til å hjelpe med dette! Skal Hytta drives videre som i dag, er vi helt avhengige av å få flere av brukerne til å gjøre en liten innsats underveis. Vi har derfor forsøkt å starte opp igjen hyttegruppa i løpet av året. Denne skal fungere som et tilbud til dem som ønsker å være aktive på Hytta, uten å ha ansvaret et styreverv fører med seg. Man stiller opp når man har tid, for eksempel som hyttevakt. Ved å involvere seg litt på Hytta blir man kjent med mange av de faste brukerne, og arrangementene blir ekstra festlige! Til slutt ønsker jeg å takke vertskapet for innsatsen gjennom året. Hytta ville ikke vært den samme uten dem! Jeg vil også ønske alle NTNUI ere velkommen til Hytta, og håper vi sammen kan øke aktiviteten enda noen hakk. Øyvind Espeland, Hyttesjef

10 Årsrapport Koiene Dragvoll 2007 Koiestyre Koiesjef: Even Nybakke Visekoiesjef: Petter Hagenlund Kasserer: Anlaug Grave Sektretær: Magnus Inderberg Vestrum Materialforvalter: Jarle Steira Informasjonssjef: Tore Nordstad Styremedlemmer: Helge Rud Jordal, Sigrid Baumberger, Mathea Nybakke, Joakim Urdahl 2007 har for koiene Dragvolls del blitt preget av branner og veldig gode besøkstall. Årets første arrangement var julegilde på Holmså. På grunn av værmessige forhold så ble smuglerturen avlyst, men en liten gjeng feiret et nytt år. Her ble også ny koiesjef også formeldt opptatt. 11. mars hadde vi vår største nedtur da Stallen brant ned. Det oppstå pipebrann og brukerene hadde ikke mulighet til å slukke brannen. Det er kontakt med gjensidige forsikring angående saken fortsatt, men det går tregt. Etter skolestart i August ble nye styremedlemmer tatt opp og rekrutteringen var veldig god. Vi fordoblet antallet som regelmessig kom på koiemøtene. Flere var også 1. års studenter, noe som er veldig bra. Veddugnader og småreperasjoner på flere koier ble gjennomført September brant det igjen, denne ganger var det dassen på Agdenes. Dette førte til at koia var stengt omtrent en måned før en midlertidig løsning ble opprettet. Besøkstallene har vært veldig bra, men er ikke oppgitt på grunn av manglende papirer. Even Nybakke Koiesjef Dragvollkoiene

11 Årsrapport for Koiene gløshaugen 2008 Teknisk stand De siste årene har koiestyret gjort en kjempejobb for å øke standarden på koienettet. Vi har bytta mange piper, retta opp koier som var skeive, tetta tak osv. Det har vært mye fokus på brannsikring og å gjøre grundig og profesjonelt arbeid. Dette har ført frem, og den generelle standarden på koiene har økt. Det som nå står for døra er to veldig store prosjekter. Stakkslett: Heinfjord: Fundamentene på Stakkslett var skeive allerede når vi kjøpte koia. De har så vidt vi veit ikke flytta seg siden da. Koia har heller ingen symptomer på at den er utsatt for stress. Inntil nå har vi ansett den som trygg, men etter at en byggstudent i styret så fundamentene uttrykte han at han ikke var komfortabel med at koia var åpen. Derfor er den per dags dato stengt. Det pågår nå et arbeid for å få koia vurdert av faglig kompetent personell. Uansett ønsker vi å lage nye fundamenter etter hvert, og det er en kjempejobb. Den 19 januar brant badstua på Heinfjord. Vi vet ikke brannårsaken, men badstua var nylig pusset opp for rundt kroner. Blant annet hadde vi montert ny pipe, og ovn. Vi har løpende kontakt med Gjensidige, og kommer til å få dem til å rydde branntomta for oss så fort som mulig. Ellers ser det ut som om vi kommer til å få utbetalt hele forsikringssummen på kroner. Dette er mindre enn det vil koste å bygge opp ett tilsvarende bygg igjen. Derfor blir vi nok nødt til å søke penger fra koiefondet. Vi har også noen mindre prosjekter: Holvass: Holvass trenger ny båt og kano, og ett båtnaust som kan låses. Koia trenger også ny ovn og pipe. Det kan også med fordel bygges et vedsjul fordi klimaet i området er utrolig fuktig. Kamtjønn: Det blåser kraftig i Trollheimen. Det blåser faktisk så kraftig at snøen blir pressa gjennom veggene i kamtjønnkoia og inn i selve oppholdsrommet. Vi har planene om hvordan dette skal fikses klare, og skal få kjørt opp materialer i løpet av vinteren. På lang sikt må det også bygges ny koie på Fosen. Den gamle er til dels gjennområtten, men står fortsatt trygt. Når det gjelder større prosjekter så er ikke problemet penger. Det er heller ikke noe problem å finne folk som vil jobbe. Det som er vanskelig er å finne folk som er villige til å ta ansvar for, og har tid/lyst til å gjennomføre store prosjekter.

12 Styret Styret er i dag i en litt kinkig situasjon. Mange gamle er ferdig utdannet til våren, og vet ikke hva de skal foreta seg til høsten. Det mest kritiske med dette er at vi ikke har noen som er naturlige for å overta vedsjefsvervet og koiesjefsvervet. Jeg skal ha et friår neste år, og kan ikke sitte videre. Vi har kanskje noen som kan ta begge vervene, men det er veldig usikkert. Det jeg tror er viktigst for å øke rekruteringen, er å ha kule turer ut over våren, og blæste godt om når de er, og hvor bra de har vært. Økonomi: Økonomien vår er egentlig veldig bra. Vi får mye i inntekt fra overnattinger, og både hyttas venner og koiefondet har godt med penger. Samtidig har den økte aktiviteten på restaureringssida ført til dramatisk økte utgifter. Det er ikke tvil om at vi trenger de økte inntektene, og at vi vil trenge penger fra koiefondet etter hvert. Utstyr Vi har ikke kjøpt noe nevneverdig nytt utstyr siste året. Vi er imidlertid i samtaler med hytta om å samarbeide om en tilhenger. Vi vet veldig godt at vi ønsker henger, og hvilken henger vi ønsker, men hytta får ikke bestemt seg. Rasmus Bøckman Koiesjef

13 Årstapport 2007 for Klubbavisa KA Klubbavisa har vært under en kontinuerlig utvikling i 2007, små endringer i layout og design har blitt foretatt for å gjøre avisa mer leselig. 8 utgaver er publisert i pairutgave og på nett, inkludert spesialutgaven ved skolestart i august. Uka etter hver utgave er det gjennomført redaksjonsmøte hvor totalt 36 saker er tatt opp, i starten av hvert semester har vi i tillegg hatt en sosial pizza- kveld hvor KA (les: HS) har betalt mat. Grafikere i Klipp & Lim har i samarbeid med HS utarbeidet sidemaler for KA i forbindelse med Velkommen til NTNUI- utgaven i august, dette er tatt med videre til de ordinære utgavene av KA i høst. Et journalist- kurs er gjennomført på høsten i tillegg til et InDesign- kurs januar 2008, dermed håper vi at det skal bli ennå mer interessant å lese KA det kommende året. Status av redaksjonsmedlemmer pr er undertegnede som går av som redaktør på generalforsamlingen, to medlemmer i layout- gruppa, to journalister og to fotografer, totalt syv medlemmer. Dette er to under ønskelig fra undertegnede, en ekstra journalist og en ekstra fotograf hadde vært optimalt. Mål 2008: For 2008 vil hovedmålet være å utvikle KA i enda større grad for å gjøre den interessant og spennende for leserne. Dette skal taes opp på årets første redaksjonsmøte 22. januar, men følgende er forslag til delmål 2008: 1. Bearbeide bildene i PhotoShop for å fremheve det som skal fremheves 2. Ikke sette alt inni firkanter, men løs opp malene og varier stoffet 3. Jobbe med overskriftene for å fenge lesernes oppmerksomhet 4. Gjøre forsiden enda mer spektakulær 5. Få to redaksjonsmedlemmer til, en journalist og en fotograf 6. Invitere et HS- medlem til minst et møte pr. semester for feedback og sosial bekjentskap, for eksempel Informasjonsansvarlig 7. Arrangere ytterligere kurs i PhotoShop og eventuelt fotografering 8. Gjøre det mer attraktivt å være med i KA- redaksjonen Thomas Karlsen - Avtroppende Redaktør KA-

14 NTNUI-100 Årsrapport 2007 Innhold Bakgrunn Sammendrag Komiteens sammensetning 2007 Aktivitet i 2007 Bokprosjektarbeid 2007 Økonomi Aktivitetsplan (samme som i årsrapport for 2006) Bakgrunn Vedtak på NTNUIs generalforsamling i 2005: NTNUI-100 skal: - Planlegge og koordinere NTNUIs 100-års jubileum i 2010 også i forhold til tilsvarende markeringer samme år for NTNU, Studentersamfundet og Studentsamskipnaden i Trondheim. - I tillegg til lederen bestå av en sekretær, en økonomiansvarlig, en PR- /markedsansvarlig, minst et ordinært komitémedlem, samt en representant fra det til enhver tid sittende hovedstyre i NTNUI. Komitéen bør fortrinnsvis bestå av NTNUIere med tilknytning til Trondheim i virketiden. - Årlig rapportere direkte til NTNUI Hovedstyret. Rapporten skal fremlegges i forbindelse med ordinær generalforsamling, første gang i Føre eget budsjett og regnskap i samsvar med NTNUIs lover. - Avholde regelmessige møter - minst ett per år inkludert et årsmøte. - Fremlegge endelig plan for 100-års markeringen til godkjenning på ordinær generalforsamling i NTNUI i Sammendrag Aktiviteten i NTNUI-100 har vært dalende i Det var regelmessig aktivitet og fremgang i prosjektene våren 2007, mens det utover høsten stagnerte både for bokprosjektet og annen planlegging av jubileumsmarkeringer. Komiteen har ikke hatt tilførsel av menneskelige ressurser i perioden, og er blitt tynt bemannet pga utflytting av medlemmer. Fremdrift i planleggingsarbeidet og rekruttering av studenter er avgjørende i kommende periode for å realisere de planer og den aktivitet som er foreslått i Dagens komité har ikke kapasitet til å gjøre dette og det er derfor foreslått for generalforsamlingen å overføre ansvaret tilbake til hovedstyret. Det anbefales spesifikt å rekruttere en student som leder for jubileumsprosjektet, samt en student som leder for et eventuelt SL (Studentleker samling av flere Studentmesterskap). Komiteens sammensetning 2007 Christian Brekken leder Nils Brede Moe (midlertidig utflyttet) Ingvild Haug Einar Tommelstad Harald Amundsen (utflyttet) Tore Erling Aarseth Per Kristian Helland (utflyttet) Gaute Kristiansen HS-repr Aktivitet i 2007 Workshop i januar 2007 beskrevet i årsrapport for 2006.

15 Innspill fra NTNUIs gruppeledersamling i februar 2007 beskrevet i årsrapport for Kick-off for NTNUI Alumni i mars Arbeid med igangsetting av bokprosjektet fra februar 2007 til februar Komitémøte januar 2008 Bokprosjektarbeid 2007 Prosjektleder for jubileumsbok har vært Einar Tommelstad. Ingvild Haug og Christian Brekken har vært de andre komitémedlemmene i Arbeidet med igangsettingen av bokprosjektet har fremdeles ikke lykkes selv etter ett år med arbeid ovenfor støttepartnere og forfattere. Prosjektet har totalt sett tatt mye tid i forhold til hva en har oppnådd. Det er avholdt fem referatførte prosjektmøter og gjort sju andre møter med representanter for NTNU eller forfattere i tillegg til løpende telefon- og e-postkontakt med de nevnte. Det har også vært møter med SiT om samarbeid i forhold til forlagstjenester. I tillegg har prosjektleder vært på eksternt møte for de ulike institusjonene som har jubileum i På våren 2007 klargjorde bokklubben, som bokprosjektkomiteen kalte seg, utkast til rammer og forventninger for et jubileumsverk. Det ble også laget fremdriftsplan for prosjektet og opprettet kontakt med Studenterhyttas Venner for å oppnå tilgang på private kilder i tillegg til arkivene hos NTNUI, NTNU, fotogjengen og det offentlige. Forfatter ble også funnet. I løpet av sommeren forsvant påtenkt forfatter til Europa med stipend og det ble funnet nye forfattere. Arbeidet ovenfor NTNU som støttepartner både økonomisk og administrativt ble intensivert. Kontorplass hos historisk institutt gikk i orden, mens andre bidrag trakk ut i tid og en oppnådde verken økonomisk støtte av særlig omfang eller en løsning for ansettelser i løpet av høsten. Forsøk på ekstern støtte fra SINTEF lyktes heller ikke, mens SiT var positive til å se på mulighetene for å støtte prosjektet i sammenheng med de tjenester en benyttet der. I november ble taktikken endret og leder av NTNUI-100, Christian Brekken, forsøkte en ny runde med historisk institutt for å se om bokprosjektet kunne være en del av et større faglig prosjekt der en kunne hente inn ekstern finansiering. Dette vil kreve mer tid og komiteen innser at det ikke er mulig å få dette til tidsnok. Komiteen mener det per dato vil være en god løsning å ansette forfatter(e) direkte i NTNUI på et engasjement etter nærmere vurderinger gjort av HS. Aktivitetsplan (samme som i årsrapport for 2006) 2007 Oppslag universitetsavisa Digitalisering Finne forfatter Visjon NTNUI Informere organisasjonen Årsrapport og budsjett 2008 Effekter kolleksjon plan spesielle arrangement Skaffe leder til åpent nordisk SL Hallavtaler Forbredelser spesial KA Forbredelser spesielle arrangement Spesial KA Kick off NTNUI Alumni Definere nedtellingsprosjektet Selge effekter Neste møte

16 Økonomi NTNUI har satt av midler til jubileumsmarkering siden NTNUI-100 har til nå ikke hatt egen økonomi og avsetningene administreres av hovedstyret. Det er ikke vedtatt hvordan avsetningene skal disponeres. På vegne av NTNUI-100 Christian Brekken og Einar Tommelstad

17 DEL II: Årsrapporter fra: Aikido Badminton Basket Bordtennis, mangler Capoeira Dans, mangler Dykking Fekting Friidrett Golf Judo Karate Langrenn Orientering Padling Rugby Seiling Ski og Fjellsport Skyting Snowboard Soft- og baseball Squash Svømming Swing og gammeldans Sykkel Tae Kwon Do Telemark Alpint Tennis Tindegruppa Turn

18 Årsberetning for Tekisuikan NTNUI aikido har vært et svært godt år for Tekisuikan NTNUI aikido. Med James Arnfinsen som leder har vi gjennomført flere leirer, både med nye og tilbakevendende instruktører; mange av medlemmene våre har gradert seg, og dermed bidratt til å høyne nivået i klubben; og vi har gjennomført en tilsynelatende veldig vellykket vervekampanje for å få rekruttert nye medlemmer, etterfulgt av et nybegynnerkurs med rekordoppmøte. Leirer Ettersom mange av klubbens medlemmer reiste på eksterne leirer våren 2007, arrangerte vi ikke så mye selv. De to første leirene dette året var begge med gjesteinstruktører som aldri har besøkt oss før: først Frank Ostoff (5. dan fra Aikido Dojo Düsseldorf) april, og deretter Jan Nevelius (6.dan fra Vanadis Aikidoklubb i Stockholm) oktober. Her var det henholdsvis 29 og 34 personer tilstede, hvorav 16 fra vår klubb per leir oktober hadde vi så en leir med Anne Ducouret (4.dan fra Le Cercle d Aïkido Parisien), som har vært på besøk tre ganger tidligere. Der møtte 19 personer opp, hvorav 10 tilhørte vår klubb. Med Anne Ducouret og Frank Ostoff har vi fra i år av fått opprettet en årlig tradisjon, noe som sørger for god kontinuitet og reduserer arbeidsmengden til framtidige styrer hva leirplanlegging angår. I tillegg er vi i dialog med Jan Nevelius om et nytt besøk i Av eksterne leirer kan nevnes vinterleiren første helga i mars hos TSI Reimeikan aikido dojo i Tromsø, dit 13 fra klubben dro med reisestøtte fra NTNUI. Instruksjonen der var ved Morito Suganuma Sensei (8. dan fra Aikido Shoheijuku Dojo). Graderinger På klubbens egenarrangerte leirer har to medlemmer gradert til henholdsvis 5. og 6.kyu i I tillegg har folk fra klubben gradert på vinterleiren i Tromsø (shodan og nidan), sommerleiren på Brandbu (en til 4. og tre til 2.kyu), samt i Skien (1.kyu). Dette er helt klart et løft for klubben, og spesielt morsomt er det at vi nå har to medlemmer med graden nidan. Blesting av klubben Ettersom vi etter nybegynnerkurset høsten 2006 satt igjen med kun ett nytt medlem, brukte vi våren 2007 flittig til å planlegge et skikkelig opplegg for å gjøre klubben attraktiv for nye medlemmer. Da semesteret startet opp på høsten var begge campusene tapetsert med nydesignede plakater med reklame for nybegynnerkurset, og vi deltok med oppvisning både på immatrikuleringen og Idrettskavalkaden, og delte ut en mengde flyers. Dette har uten tvil hatt mye å si for at nybegynnerkurset ble den suksessen det ble. Nybegynnerkurs Nybegynnerkurset varte i 6 uker fra og med 3. september, med 2 forskjellige tidspunkt på hvert idrettssenter å velge mellom i uka. Mens nybegynnerne tidligere år har måttet ta til takke med relativt lite gunstige treningstider, hadde de faste medlemmene denne gangen ofret noen av sine bedre tidspunkt til formålet; så alt lå til rette for stort oppmøte. Klubben har nok hatt enda mer folksomme nybegynnerkurs før, men det viktige er om folk får lyst til å fortsette å trene hos oss etterpå: og godt forberedte instruktører, badstu-innvielse, en nybegynnerleir med bli-kjent-fest samt det faktum at vi har gått ut etter minst en trening i uka kan etter min mening legges til grunn for at vi i år har hatt en av de største tilvekstene til klubben noensinne, og har økt medlemstallene våre med 65% (!). Nye nettsider Ellers kan det føyes til at vi det siste året har jobbet med å få en ny og forbedret lay-out på nettsidene våre, så det skal være lettere å finne fram til informasjon samt penere ting å studere mens man leter. Dette er fremdeles et pågående prosjekt.

19 Årsrapport 2007 NTNUI Basket NTNUI Basket hadde i fjor seks lag i aktiv seriespill, tre damelag og tre herrelag. Det var et herrelag i nasjonal 1. Divisjon, to i regional 2. Divisjon. Alle tre damelagene spilte i regional 1. Divisjon. I forkant av årets sesong opplevde basketgruppen et generasjonsskifte, spesielt på herresiden. Nesten hele det eminente 2. laget fra fjorårets sesong, som vant den lokale 2. divisjonsserien, gav seg samtidig. Årets sesong har derfor vært preget av mange nye ansikter. I år har vi derfor kun to lag i herreseriene, et i nasjonal 1. Divisjon og et i regional 2. divisjon. Dette er nok litt tynt med tanke på at det tidligere har vært helt oppe i fire herre lag bare for et par år siden. Tema neste år vil derfor være økt rekruttering. På damesiden er derimot kontinuiteten og rekrutteringen i lagene bra. Der har vi også i år tre lag i 1. Divisjon. Nytt styre ble etter valgt i februar og et styremedlem valgte å fortsette i sin post. Styres kommunikasjon har hovedsakelig gått gjennom e-post og telefon, men møtes for å ta større avgjørelser. Leder: Erik Lundegaard Hannisdal Kasserer: Roar Vik Web-ansvarlig: Øystein Ofte Material-ansvarlig: Marianne Naas Lagkontakt 1. laget herrer: Erik Lundegaard Hannisdal Lagkontakt 2. laget herrer: Leif Lotherington Lagkontakt 1. laget damer: Line Bergfjord Lagkontakt 2. laget damer: Berit Løkken Finess Lagkontakt 3. laget damer: Camilla Røvik Etter ferdigspilt fjorårssesong var gruppens sportslige resultater gode. I 1. Divisjon herrer ende 1.laget, populært kalt Snails på en sjette plass, men hadde et bratt forbedringskurve gjennom sesongen å gjorde seg ikke bort mot noen av topplagene. 1. Divisjon kvinner gikk 1. laget, også kalt Shakers, av med seriegullet og senere seier i sluttspillfinalen. Både 2. (chickens) og 3. laget (kittens) i dameserien viste stor fremgang i løpet av fjoråretssesong, og bet godt fra seg i fjoråretssesong. I 2. divisjon menn gikk 2. laget av ved seriegullet, men måtte se seg slått i en nervepirrende sluttspillfinale mot Singsaker. 3. laget var heller ingen kasteball i fjorårets serie og flere av spillerne herfra har tatt steget opp til 2. laget i år. Etter serieslutt i fjor arrangerte NTNUI studentmesterskap. Dette ble en knakende suksess og NTNUI stakk av med gull og bronse på herresiden og sølv på damesiden. Vi hadde totalt fire deltagende lag i år, og var med det det desidert beste universitetet/høyskolen både med tanke på antall lag og resultat. Årets sesong er halvspilt og Snails har vist at de er et lag å regne med i årets 1. divisjon, spesielt hjemme i Idrettsbygget. Vi venter spent på fortsettelsen. Shakers har gjort rent bord i 1. divisjon kvinner, Chickens blander seg så inn i toppkampen. Selv om Kittens dessverre ofte i år har endt litt bak på poengtavla, gir de god motstand mot lagene de møter, og viser at de ikke må taes lett på. 2. laget herrer er det eneste

20 herrelaget NTNUI har i regionalherre serie i år. De har hatt en litt rocky start på sesongen, men vil nok være et lag å regne med frem mot sluttspillet. Økonomien i året som har godt har vært litt så som så. Dette er ikke noe urovekkende og skyldes i stor grad at vi i år enda ikke har samlet inn treningsavgiften. Dette vil bli gjort på vårparten. Største utgiftspost er definitivt lag i nasjonalserie, men dette dekkes delvis av spillerne på 1. laget og går ikke utover felleskassen. NTNUI basket drives i stor grad av en liten kjerne som legger ned et godt stykke arbeid. Mest hektisk er det rundt sesongstart/skolestart når nye spillere kommer og lag skal godkjenne seriespill. Sosialt har 2007 vært en relativ dårlig sesong, med et stort uttak av SM. Innad i lagene er tonen og moralen veldig god. Det har være flere samlinger hvert lag for seg, men det har i år vært svært lite utenomsportslige aktiviteter på tvers av lagene. Dette skal selvsagt undertegnede ta på sin kappe og dette må definitivt gjøres noe med i For NTNUI Basket Erik Lundegaard Hannisdal Leder

21 Årsrapport 2007 for NTNUI bordtennis gruppe Leder: Hu, Yi Kasserer: Monica Beate Jordet Som KA en gang har kåret, så var ntnui bordtennis Trøndelags minste idrettslag med rundt aktive spillere. Situasjonen har ikke endret seg så veldig mye siden den tiden. På vår mail liste er det registrert 41 medlemmer. Pga begrenset antall bordtennisbord på Gløshaugen idrettsbygget, har gruppen ikke kapasitet til å utvide virksomheten noe særlig mer heller. Hver uke har bordtennis gruppen 2 treningsøkter på Gløshaugen idrettsbygget på hhv tirsdag kl 16-kl 17 og fredag kl kl 20. På tirsdags treninger er det ofte dårlig oppmøte grunnet kort og ugunstig treningstid, mens det ofte er mange som kommer på fredags treninger (opp imot 20 spillere på 3 bord). Når det er mange spillere, pleier man å spille dobbelt, så flest mulig får være med på spillet. Gruppen har for øvrig en veldig internasjonal sammensetting med mange utenlandske studenter fra Kina, Tyskland, Iran, India Når det gjelder sosiale aktiviteter utenom treninger har gruppen forsøkt å arrangere besøk på Naboen engang før jul, men oppslutningen var ikke stor, så man får prøve med nye aktiviteter i fremtiden. Gruppens treninger er åpne for alle og alle som er interessert får lov til å stikke innom våre treninger og se hvordan det fungerer der.

22

23

24 Årsrapport for NTNUI dans 2007 NTNUI dans har vært inndelt i følgende aktiviteter siden sist årsmøte Boogie Woogie Show dans Break Lindy Hop Rock n Roll Sportsdans Funk Salsa Jazz dans Streetjazz Styret har sittet siden forrige årsmøte. Vi har hatt møter en gang i uka. Følgende personer har vært med i styret: Leder: John A. Innvær Nestleder: Anders K.K. Attramadal Kasserer Anders T. Bakken Utdanningskoordinator: Hilde S. Bakken Leder Jazzdans Heidi Brunborg Leder Lindy Hop Eli Toftemo Leder Boogie Woogie Aina E. Nygård Leder Salsa Ida Julseth Gjerde Leder Rock n Roll Steinar Berg Leder Sportdans Frank Henning Styremedlem Ingeborg S. Kjos Styremedlem Kirsti Stengrundet Rekruttering og bredde Det har vært en utvidelse av antall treninger. Det er styrets oppfatning at kvaliteten på treningene har blitt bedre. Det har blitt gjort et målbevisst arbeid gjennom en årrekke. Vi har god rekruttering av instruktører. Sportslig har vi hatt gode resultater fra NM i swing. NTNUI dans sine utøvere har gjort det svært bra i internasjonale konkurranser. Økonomi NTNUI dans har en god egenkapital situasjon som har blitt bedret seg siden sist medlemsmøte. Vi har god kontroll på økonomien med en god kasserer. Teknisk gruppe og Techcrew. Begge komiteene gjør en god jobb. Medlemmer med verv o.l. utenfor klubben Aina E. Nygård dommer og landslagstrener samt Hilde S. Bakken landslagstrener Sosialt Swingkveldene er et vellykket konsept. Videre har det vært en vellykket satsing når det gjelder å få til show på Rick s. Styret ønsker å takke alle de som har vært med å gjøre NTNUI dans til den gode klubben vi er. John A Innvær Leder NTNUI dans

25 Årsrapport 2007 NTNUi fekting Et rolig år for fekterne startet også i år med generalforsamling hvor et nytt styre ble valgt. Styret som ble valgt består av Leder Velferdsansvarlig Kasserer Treneransvarlig Matrialforvalter Web-ansvarlig Snorre Nævdal Thomas Silseth Jon Torstein Draco Kvistedal Neil Luxcey Skjold Haugstad Susan Grundmann Styret har fungert bra, uten større arbeidsoppgaver. Et vellykket nybegynnerkurs og ellers bra gjennomførte treninger hele året har vært et resultat av at Neil (en erfaren fransk fekter) har tatt sine oppgaver alvorlig og kjørt oss hardt. Skjold har også utført sitt verv til det fulle og vi har i skrivende stund mer fungerende utstyr enn noen gang. Målet om å finne en ny kasserer og leder i 2007 var bare delvis vellykket, styret fant en ny kasserer og Draco har gjort en meget bra jobb. En ny leder har latt vente på seg og vi håper 2008 kan rette på dette. Av store hendelser i 2007 var meget goder resultater fra besøk i Molde hvor både sølv medaljer individuelt og gullmedaljer i lag både på dame og herresiden noe som er meget god uttelling. Økonomisk har vi også i år vært sparsommelig. Vi invisterte i noe nytt utstyr som alt ble støttet og har som tidligere nevnt en grei base med ustyr pr i dag. Noe av utstyret på skiftes ut, noe som er tatt med i årets budsjett. Snorre Nævdal

26 Årsrapport NTNUI Golf 2007 Styret i NTNUI golf har i 2007 bestått av følgende personer: Leder Eivind Furlund Kasserer Bernt Olav Øvstebø Grønt Kort ansvarlig Erik Nesvold/Bernt Olav Øvstebø Info/Web ansvarlig Andreas Larsen Turneringsansvarlig Anders Eskeland Rimehaug Treningsansvarlig Jan Christian Aamnes Sosialt ansvarlig- Christine Fayen I løpet av 2007 har vi arrangert og lagt opp til følgende aktiviteter Klubbmesterskap/ Studentmesterskap NTNUI var som vinnere av fjorårets SM utpekt som arrangører av årets SM. NTNUI valgte å delegere bort dette ansvaret til BI. Årets SM ble til tross for bortebane vunnet av NTNUI. Arrangørklubb til neste år er derfor (iallefall på papiret, NTNUI) Klubbmesterskapet ble arrangert 13 oktober. Arrangementet gikk av stabelen på Stjørdal golfklubb. Klubbmester i NTNUI golf ble kåret og det ble Treninger Det er to typer treninger som eksisterer hos NTNUI golf. De to typene er utendørs og innendørs treninger. Innendørs treningene Innendørstreningene svært sosiale og viktige for golfgruppa. Det er her man kan drive med sporten i en relativt uformell form, for de som ønsker det, men vi har i senere år også inkludert en instruktør på disse treningene slik at også de som er interessert i å drive sporten lengre skal ha et tilbud om vinteren. Innendørstreningene pleier å være en stor suksess og gir et godt grunnlag for golfsesongen som kommer. I 2007 ble det avhold flere treninger enn tidligere år. I 2007 ble det innført treninger i januar, februar og mars som tidligere, men også på høsten ble det satt i gang innendørstreninger. Golfgruppen innser behovet for å utvide dette sosiale, men viktige treningstilbudet. Totalt ble det avholdt 10 treninger Utendørs treningene Utendørstreningene arrangeres på Havstein. Golf er en utendørssport og rent sportslig sett så er det utendørstreningene som gir mest realistiske treningsforhold. Utendørstreningene har i år vært godt besøkte og det har vært mange nye ansikter på trening. Dette ser vi svært positivt på og håper at dette fortsetter. Vi har en fast instruktør som er tilgjengelig på utendørstreningene. Totalt har vi avholdt 8 treninger utendørs.

27 Sosiale aktiviteter Golftur Golfgruppa var oppildnet av suksessen fra Cambridge i 2006 og valgte også i år et mer eksotisk reisemål. Det har vært tradisjon at golfgruppen drar til Himmerland i Danmark. I år falt valget av reisemål på Gdansk i Polen. Turen var vellykket og deltagerne er noen historier rikere. Møteaktivitet I år har det blitt avholdt 4 ordinære styremøter. To hvert semester i forbidelse med oppstart av semesterets aktiviteter. E-post er fremdeles flittig brukt til å distribuere arbeid og til å besvare enkle spørsmål i plenum. På grunn av at saksmengden gjerne ikke er så stor virker det til tider unødvendig å kalle inn til styremøte for en enkeltsak. Vi har derfor i den grad det har vært mulig tatt enkelt saker opp på e-post mailinglista. Dette har bidratt til en effektiv og rask saksbehandling av enkeltsaker som har kommet frem. Vi har gjennomført blæsting på stripa, deltatt på idrettskavalkade og gjort oss mer synlige i håp om å tiltrekke oss flere medlemmer. Økonomi Vi har i hele 2007 hatt en god økonomi. Dette skyldes at HS er med på å sponse treningene våre. Innendørstreningene er spesielt dyre og uten støtte fra HS hadde man her måtte lagt ned aktiviteten på vinterstid. I løpet av 2007 ble antallet innendørstreninger økt, noe som betyr at vi i 2008 vil trenge mer økonomisk støtte fra HS. Vi tjener penger i form av å videreselge golfkurs. Denne inntjeningen brukes til sosiale aktiviteter innad i golfgruppen. Vårt mål er å forbedre det sosiale miljøet i gruppen, det er en stor utfordring siden golf er en individuell sport som ikke krever noe fast oppmøte eller noen forpliktelse til de øvrige gruppemedlemmene. Trondheim Eivind Furlund Leder i golfgruppa

28 !"#"$%%&"'()*)+,(-./&(0112!"#$%"!"#"$% &'(%)*+,'*--". /"-+0"#"$% )1.'2*%3*44". 5!'.#*6)*$'%7*-89%"++"$%:;%14+< &*--"$"$%!"'=%>10'.%?+$9( )*+"$'*0=1$B*0+"$% G,$'-+'*.%E10#."- H1B"#+$"."$%!*$-%&I00'.A-+*# J"-+-F"=% >K..*$%L.A"%?1$+0*.# 5/'210*'%H10(%M*$410#%"++"$%:;14+ +$*44%-"A%0'++%-"."$"%NO%,9-+".<?+I$"("#0"( L.A". 5P'.*%7*4B'4%"++"$%:;%14+<!&'$"()*+,-."*/*"%" CO%BO$".%,*##"%(*.%+$"%B'#"$"AO".#"%+$".'.A"$Q%".%("001(N*$+'%+$".'.A%1A%+1%.I8"AI.."$N*$+'% +$".'.A"$%'%K4*;%L%+'00"AA%,*##"%B'%F".+"+$".'.A"$%*..".,B"$%K4";%CO%,9-+".%,*##"%(*.%+$"% B'#"$"AO".#"%+$".'.A"$%1A%+1%.I8"AI.."$N*$+'%+$".'.A"$%'%K4*;%7.+*00%+$".'.A"$%80"%$"#K-"$+%#*%(*.% '44"%,*##"%.14%+$"."$"%+'0%O%1NN$"++,10#"%+'08K#"+;%R"+%,*$%BS$+%8$*%1NN(9+"%NO%+$".'.A"."%1A%B'%,*$%,*++%(I"%-N1$+-0'A%*4+'B'+"+;%!*$-%&I00'.A-+*#Q%3'$A'+%PI.'.A".%1A%&'(%)*+,'*--".%A$*#"$+"%-"A%+'0% -B*$+%8"0+"%NO%-1(("$".Q%T*$0"%!*#-+"'.%A$*#"$+"%-"A%+'0%8$K.+%8"0+"%NO%,9-+".%1A%C"$6D'.*$% E1$8"$A-".%A$*#"$+"%-"A%+'0%80O++%8"0+"%B"#%FK0"+'#"$;%R"+%B*$%-"4-%N"$-1."$%-1(%A$*#"$+"%-"A%+'0%AK0+% 1A%-"4-%+'0%1$*.A"%8"0+"%+'0%-1(("$".%1A%.'%-1(%A$*#"$+"%-"A%+'0%AK0+%8"0+"%1A%='$"%+'0%1$*.A"%8"0+"%+'0% FK0; TK#1A$KNN*%,*$%BS$+%("#%NO%='$"%-+"B."$%#"++"%O$"+Q%UN".+%E$9.#"-4%)"-+"$-4*NQ%/)%'.#'B'#K"0+Q% E$9.#"$2KN%1A%/)%!*A;%H*.."%)1V."--%B*.+%/1$A"-GKN".%'%-".'1$%#*("$%6WX%4A%1A%T*$0"%!*#-+"'.%='44%".%+$"#F"N0*--%'%/1$A"-GKN".%'%-".'1$%,"$$"%6YX%4A;%D00"$-%,*$%#"+%BS$+%8$*%'..-*+-%=$*% #"%-1(%,*$%#"0+*++;%L%E$9.#"$2KN%,*##"%B'%,"0"%.'%#"0+*A"$";%R"++"%-+"B."+%*$$*.A"$+"%B'%-*((".%("#% E$1.#,"'(%TK#14Z*'%1A%/'#*$1-%TK#1;!'(*-),-."*/*"%" L%-0K++".%*B%F*.K*$%#$*%FK#1A$KNN*%+'0%U$";%M'%B*$%0'++%=S$$"%".%#"+%-1(%B'%,*##"%8"-+'0+%+'0Q%-O%B'%A'44% 0'++%'%K.#"$-4K##%NO%+K$".;%C'0-2KN%80"%'%+$*#'-F1.".%+$1%*$$*.A"$+%NO%BO$".Q%1A%B*$%-1(%B*.0'A%".% -K4-"--;%CO%,9-+".%B*$%#"+%AF9$("=1+8*00%1A%#"+%80"%$*NN1$+"$+%1(%INN"$0'A"%=1$,10#%'%(I$*;%:[;% 14+18"$%80"%#"+%*$$*.A"$+%\]%O$-%FK8'0"K(%NO%?'E%G*=^%NO%("#'-'.;%C'0-2KN%80"%*$$*.A"$+%#*A".%=9$%1A% #"+%B*$%=0"$"%A*(0"%("#0"(("$%-1(%(9++"%1NN;%R"+%B*$%2*%\[%+'0%('##*A".%,B1$%#"+%80"%,10#+%+*0"$% 1A%-K.A"+%A*(0"%-+K#".+"$-*.A"$;%)*.A"%*B%#"%1NN(9++"%B*$%+'#0'A"$"%("#0"(("$%1A%#"+%-O%K+%-1(% *00"%41-+"%-"A%NO%="-+"%-1(%B*$+"%K+%+'0%#"%-"."%.*++"+'("$; &'(%)*+,'*--".!"#"$%/E/_L%TK#1

29 Årsrapport NTNUI Karate Styret Ved inngongen til 2007 var styret slik samansett: Leiar: Nina Moen Sælø Kasserar: Joakim Auflem Eriksen Materialforvalter: Janani Mylvaganam Sosialsjef: Ole Hagen Medlem: Marianne Hansen I løpet av året var det vesentlege utskiftningar og ved utgongen av 2007 såg styret slik ut: Leiar: Arnt Ove Hopland Kasserar: Joakim Auflem Eriksen / Tor Arne Krakeli (under opplæring ved årsskiftet) Materialforvalter: Ole Hagen Sosialsjef: Alicia Ocon Medlem: Mads Greger Sundet Det nye styret er i ferd med å bli eit velfungerande styre. 2. Sportsleg 2.1 Treningar Vi har i 2007 hatt 7 treningar pr veke på Gløshaugen i tillegg til ei uorganisert eigatrening. Oppmøtet på treningane nådde eit kritisk botnnivå i 2006, men i 2007 betra aktiviteten seg vesentleg, og oppmøtet er no jamnt særs tilfredsstillande. Medlemstalet i klubben er inne i ein stigande trend, og vi arbeidar målretta for ytterlegare auke. 2.2 Kurs I 2007 hadde vi tre deltakarar på instruktørutdanning i regi av Kampsportsforbundet. Desse tre skal delta på vidare kursing i Konkurranse Vi har ein aktiv konkurranseutøvar i klubben, som reiser land og strand rundt og kjempar med dei beste utøvarane i Norge. Dessutan arrangerte vi på vårparten vårt årlege klubbmeisterkap, med brukbar påmelding. 3. Sosialt Gruppa har i 2007 hatt fleire sosiale samankomstar, og dette skal vere eit endå større satsingsområde i Økonomi Karategruppa har ein trong men ordna økonomi. For nærmare detaljar rundt denne, hevisast det til reikneskap for Arnt Ove Hopland Leiar

30

31 Årsrapport for NTNUI Langrenn har vært et aktivt år for langrennsgruppa. Av høydepunkter kan nevnes god deltakelse i NM del 1 og 2, knirkefritt arrangert Marka rundt, stakefesten og en høst med mange deltakere på våre treninger. Vi er nå 141 medlemmer, dette pleier å øke når Birken nærmer seg. Vi har en aktiv kjerne i gruppa på ca medlemmer. Styret: Leder: Asgeir Kvam Nestleder: Jermund Molland Kasserer: Ingvild Emberland Lien Arrangementsansvarlig: Ida Håøy Grue Økonomi- og Birkenansvarlig: Espen Stordal Påmelder: Ole Thomas Helgesen Trenere: Ove Antvord Haugereid, Ole Ivar Eide og Ida Håøy Grue Påmelder sitter ikke formeldt i styret, men deltar på styremøter. En av trenerene sitter i styret, de har byttet litt på hvem som har møtt. Vi har avholdt 7 styremøter, vi har byttet på å ha møtene hjemme hos styremedlemmene. Økonomi: Vi har i år gått 1000 i underskudd. Dette skyldes i hovedsak at vår sponsor, Fift Avenue har gått konkurs, så sponsorpengene har uteblitt. Marka rundt gikk bra, så vi fikk inn mer enn budsjettert. Vi brukte fra fjorårets overskudd på birkenbussen. Ellers har resten av arrangementene gått omtrent som budsjettert. Sportslig: Bredden er stor i gruppa vår med ca 250 NTNUIere på startstreken i Birken. For første gang i historien ble Birkebeinerrennet avlyst pga vind, men mange hadde en artig tur alikevel. I NM i Meråker deltok 2 herrelag og 1 jentelag, og disse lagene presterte gode resultater. NM del 2, 5-mila deltok og NTNUIere. Vi har og hatt deltakere i Vasaloppet, Transjurasienne, Marcialonga og mange lokale turrenn i Trøndelag. Senest i går stilte NTNUI med 10 herrelag og 1 jentelag i Dalgårdsstaffetten. Til sammen har vi hatt 96 forskjellige deltakere på hyttekarusellen sist vinter. Alt dette vitner om stor aktivitet i gruppa. Treninger: Høstprogram: Tirsdag: Intervaller i Estenstadmarka, tradisjonelle elghufs utpå høsten. Onsdag: Løpetur med spenst/hurtighet, styrke på I-bygget Dragvoll etterpå. Torsdag: Intervall rulleski Fredag: Langtur rulleski/løping Søndag: Langtur løping Estenstadmarka, noen ganger rulleski

32 Vinter: Tirsdag: Hyttekarusell Torsdag: Teknikktrening Lørdag og søndag: Skirenn og/eller langtur i bymarka søndag Noen uker har det vært intervall i Vassfjellet på lørdager, og mange har tatt initiativ til trening på dager uten fellesopplegg. Treningsiveren har vært veldig stor i høst! På det meste har det vært med 50 stk på tirsdagsintervallene og 30 stk til Vassfjellet. På treninger der man trenger transport, har det vært felles avreise fra Moholt. Samlinger: Barmarkssamling i Åre, 23 deltakere. Hjemmesamling på studenterhytta, ca 10 overnattet. Snøsamling i Bruksvallarna ble avlyst pga snømangel. Arrangement/sosialt: Klubbmesterskap, normaldistanse og sprint, 23 og 26 deltakere. Stakefesten, 42 deltakere Sindre Opheim, 10 deltakere. Bli kjent fest, ca 50 deltakere. Klubbmesterskap rulleski, 17 deltakere. Pizzakvelder på peppes første tirsdag i måneden, kveldsmat på studenterhytte om vinteren. Marka Rundt: Marka Rundt ble arrangert med Vestbyen IL med ca 500 deltakere! Marka Rundt befester sin posisjon som Trondheimområdets største turrenn. Stor takk til rennleder Ove og alle fra langrennsgruppa som hjalp til under rennet. Marka Rundt har fått nye hjemmesider, disse er verdt et besøk! Diverse: Langrennsgruppa sine to mailinglister er den mest brukte informasjonskanalen for våre aktive medlemmer. Websida har blitt lagt om slik at trenere kan legge ut ukas program på forsiden. Webgruppa oppdaterer den med info om renn og andre ting styret mener er viktig. Siden er bra til sitt formål, men kunne trengt en liten forfriskning. Webgruppa jobber med ny layout på sidene. Sindre Sandbakk har påtatt seg ansvaret om å gi ut to FBer i vinter. Med seg har han foreløpig Andreas Mikkelsen og Lars Fjærvold. Trondheim Asgeir Kvam Leder NTNUI Langrenn

33 Årsrapport 2007 NTNUI orientering Styret 2007 Leder Nestleder Kasserer Sportslig leder Kartansvarlig Infosjef Utenomsprotslig leder Økonomisjef Ragnar Tonjer Ane Baldishol Brevig Line Sjødin Drange Magnus Mellbye Larsen Trond Strandberg Kine Sofie Sandstad Erik Sælen Knut Sveinung Rekaa Styret har i perioden hatt 9 styremøter jevnt fordelt utover året. Vi har brukt møtene til å oppdatere hverandre hva som skjer i undergrupppene og vedtatt ting. Kommunikasjonen i styret har vært tilfredstillende både på mail og på styremøter. Forbedringspotensiale er allikevel tilstede. I november arrangerte styret en klubbkveld på Studenterhytta. Her ga vi medlemmene våre informasjon om sportslig opplegg til våren og den økonomiske situasjonen i gruppa. Vi hadde diskusjonsgrupper om hvilke ønsker vi hadde for elitesatsingen neste sesong og hvordan vi ønsker å bruke våre midler neste sesong. Styret så på klubbkvelden som vellykket. Eksterne verv O-gruppa har i år ikke hatt noen representanter i hovedstyret i NTNUI (HS). Kommunikasjonen med HS har derfor ikke vært like god som tidligere år og vi har ikke kunnet påvirke deres arbeid i like stor grad som ønsket. Inga Ringdalen Vatne sitter som vår representant i VM2010 styret. Hun har vært bortreist hele året. Før sommeren gikk Ane B. Brevig og jeg på hvert vårt styremøte. Etter sommeren ble jeg formelt medlem i styret og gikk på alle møtene. NTNUI har tatt på seg oppgaven å lage hjemmesiden til arrangementet og denne prosessen er i gang. Involverte personer her er Stian Grann, Jostein B. Fløystad, Sindre J. Haverstad, Asbjørn Bjørgum og meg. Vi har i år hatt to representanter i STOK (Sør Trønderlag orienteringskrets). Frank Aasgaard har i år sittet som nestleder og Ane Baldishol Brevig har sittet som medlem i toppidrettskommiteen. Økonomi Økonomien til o-gruppa er for tiden veldig god. Vi har relativt stor kapital. Regnskapet for i år forteller at vi går over i overskudd. Dette skyldes flere ting: - Vår nye sponsor Skanska. - Vi har gjort en veldig god innsats på dugnadsfronten. Vi fikk inn rundt i dugnadskroner, mer enn budsjettert. - Med et forrykende NSM arrangement gikk vi over i overskudd. Avtalen med vår nye sponsor Skanska fikk vi i havn sommeren Vi har en veldig god avtale med dem som varer et år men automatisk forlenges om ikke annet avtales. Hjemmesiden Hjemmesiden har i år fått en skikkelig overhaling. Til Hjemmesidekonkurransen i fjor vinter laget vi en ny hjemmeside. Den fikk 3. plass i NTNUI`s interne hjemmesidekonkurranse og 3000 kroner i premie.

GENERALFORSAMLING TIRSDAG 19. FEBRUAR 2008 KLOKKEN 17:15 AUDITORIUM S2 PÅ GLØSHAUGEN

GENERALFORSAMLING TIRSDAG 19. FEBRUAR 2008 KLOKKEN 17:15 AUDITORIUM S2 PÅ GLØSHAUGEN GENERALFORSAMLING TIRSDAG 19. FEBRUAR 2008 KLOKKEN 17:15 AUDITORIUM S2 PÅ GLØSHAUGEN Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 19. februar 2008 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Godkjenne

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Referat HOVEDSTYREMØTE NR 07, 2008 Idrettsbygget Gløshaugen, 12. mars 2008, kl 20:00-21:30

Referat HOVEDSTYREMØTE NR 07, 2008 Idrettsbygget Gløshaugen, 12. mars 2008, kl 20:00-21:30 Referat HOVEDSTYREMØTE NR 07, 2008 Idrettsbygget Gløshaugen, 12. mars 2008, kl 20:00-21:30 Møtedeltakere Hovedstyret Eirik Solli Haukaas Leder Tilstede Marianne Riksheim Nestleder Forfall Inger Lise Kittelsen

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Fra friidrettsdagen 2013. Foto: Mari Spiten OPPSUMMERING Barneidretten og Idrettsskolen har i 2013 aktivisert rundt 145 barn mellom 5 og 9 år. Dette

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Stemmeberettigede: Tilman, Birgit og Wilhelm (ikke vedtaksdyktig) Fraværende: Kristine, Emilie, Helge, Bulent, Louise, Bjarne Bjørn Anders og Daniel Eksterne: Vegard (Kraft) stekst Konklusjon Ansvarlig

Detaljer

Referat fra hovedstyremøte

Referat fra hovedstyremøte Referat fra hovedstyremøte Møte i hovedstyret torsdag 26.11.2015 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Lars, Anne, Jeanett, Martin, Marlene, Anette, Kenneth, Vilde 1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

Saksliste for styremøte 30.august 2017

Saksliste for styremøte 30.august 2017 Saksliste for styremøte 30.august 2017 Tid og sted: 19.30, Idrettsbygget Gløshaugen Tilstede: Marte Guro Arnesen (leder) Ole Kristian Pedersen (nestleder) Vegard Buset (arrangement) Arjan Van Dijk Festøy

Detaljer

Møteinnkalling HOVEDSTYREMØTE NR Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 19:00 21:00

Møteinnkalling HOVEDSTYREMØTE NR Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 19:00 21:00 Møtedeltakere: Møteinnkalling HOVEDSTYREMØTE NR 08 2016 Idrettsbygget Gløshaugen, 08.03.2016, kl. 19:00 21:00 Emilie Zakariassen Leder Tilstede Thomas Maudal Gilje Nestleder Tilstede Mathias Moe Kasserer

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Styresaker Sak 1: Godkjenning av referat (5 min) Saksfremlegger: Kristian Innstilling

Styresaker Sak 1: Godkjenning av referat (5 min) Saksfremlegger: Kristian Innstilling ! Referat HOVEDSTYREMØTE NR 05, 2015 Idrettsbygget Gløshaugen, 09.02.2015, kl. 17:15 19:15 Møtedeltakere Hovedstyret Kristian Solvin Leder Tilstede Fredrik Lundquist Nestleder Tilstede Madeleine Heiberg

Detaljer

Mars 2014. Ny sponsor i klubben

Mars 2014. Ny sponsor i klubben 7.-8. mars 9. mars 21. mars 21. mars 29. mars Ny sponsor i klubben Mars 2014 Viktige hendelser denne måned: Svartbeltesamling, Bergen Årsmøte JKA Norway, Bergen Klubbmesterskap senior, Fudoshin Dojo Japan

Detaljer

TRIATLON Årsberetning 2013

TRIATLON Årsberetning 2013 TRIATLON Årsberetning 2013 Innhold 1 ÅRSRAPPORT... 3 2 SPORTSLIG RESULTATOVERSIKT 2013... 5 3 REGNSKAP 2013... 7 4 BUDSJETT 2014 M/ KOMMENTARER... 10 5 VEDLEGG... 11 2 1 ÅRSRAPPORT Styrets sammensetning

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 17:15 19:15

Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 17:15 19:15 Møtedeltakere: Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR 08 2017 Idrettsbygget Gløshaugen, 06.03.2016, kl. 17:15 19:15 Emilie Zakariassen Leder Tilstede Eirik Palm Hunnestad Nestleder Tilstede Espen Lindstad Kasserer

Detaljer

GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN

GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN Saksliste generalforsamling NTNUI torsdag 5. februar 2009 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak7: Sak 8: Sak

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Referat HOVEDSTYREMØTE NR 8, 2015 Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 16:15 18:15

Referat HOVEDSTYREMØTE NR 8, 2015 Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 16:15 18:15 Referat HOVEDSTYREMØTE NR 8, 2015 Idrettsbygget Gløshaugen, 11.03.2015, kl. 16:15 18:15 Møtedeltakere Hovedstyret Fredrik Lundquist Leder Tilstede Adrian Sjøholt Nestleder Tilstede Eirik Rivedal Økonomiansvarlig

Detaljer

Januar 2014. Viktige hendelser denne måned: Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013. Timeplan første uker i januar:

Januar 2014. Viktige hendelser denne måned: Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013. Timeplan første uker i januar: Januar 2014 Viktige hendelser denne måned: 7. januar Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013 17.-18. januar Kangeiko Weekend 20. januar Oppstart Nybegynnerkurs 20. januar Ordinær timeplan

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden &

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden & Referat fra Generalforsamling Mandag 04.09.2017, kl. 14:15-15:30, Rom D112, NTNU Dragvoll Oppmøtte: 22 stemmeberettigede foruten styremedlemmer 28 stemmeberettigede totalt. Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Martha Aspehaug, Rolf Einar Pedersen, Birgitta Næsbø, Arve Haugen, Thomas Wintervold, Gerda Vik og Roger Hernes. Ikke tilstede:

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Oppfølgingsprotokoll for styrevedtak i 2015 (oppdatert etter styremøte 4/15)

NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Oppfølgingsprotokoll for styrevedtak i 2015 (oppdatert etter styremøte 4/15) NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Oppfølgingsprotokoll for styrevedtak i 2015 (oppdatert etter styremøte 4/15) Sak nr. Saksnavn Vedtak 1/1/15 Regnskap pr. 31.10.14 2/1/15 Budsjett 2015 3/1/15 Nordisk Studentmesterskap

Detaljer

Til stede: Eric, Jeanett, Kenneth, Kristbjørn, Mikkel, Martin, Vilde, Anne, Marlene og Anette, Øyvind

Til stede: Eric, Jeanett, Kenneth, Kristbjørn, Mikkel, Martin, Vilde, Anne, Marlene og Anette, Øyvind Referat Møte i hovedstyret torsdag 17.09.15 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Eric, Jeanett, Kenneth, Kristbjørn, Mikkel, Martin, Vilde, Anne, Marlene og Anette, Øyvind

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2015 Side 1 av 5 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2015 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Knut

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.»

Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.» Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.» Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2016 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær Knut Rønnåbakk:

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Møtereferat styremøte Side 1 av 5 MØTEREFERAT

Møtereferat styremøte Side 1 av 5 MØTEREFERAT Møtereferat styremøte 31.08.2016 Side 1 av 5 Trondheim, 31.08.2016 STYREMØTE #6: Ny sesong Tid: 31.08.2016, kl. 16:15 Sted: S24, Trondheim Referent: Jonathan Siggaard Linnestad Sendt dato: 31.08.2016 MØTEREFERAT

Detaljer

Infohefte for NTNUI Volleyball Sesong 2016/2017

Infohefte for NTNUI Volleyball Sesong 2016/2017 Infohefte for NTNUI Volleyball Sesong 2016/2017 Velkommen til NTNUI Volleyball Vi håper dette heftet gir deg en bedre oversikt over klubben vår og gir deg den informasjonen du trener. Du vil blant annet

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Referat HOVEDSTYREMØTE NR 22, 2008 Idrettsbygget Gløshaugen, 4. November 2008, kl (ca.)19:15-21:45

Referat HOVEDSTYREMØTE NR 22, 2008 Idrettsbygget Gløshaugen, 4. November 2008, kl (ca.)19:15-21:45 Referat HOVEDSTYREMØTE NR 22, 2008 Idrettsbygget Gløshaugen, 4. November 2008, kl (ca.)19:15-21:45 Møtedeltakere Hovedstyret Eirik Solli Haukaas Leder Fraværende Marianne Riksheim Nestleder Tilstede Inger

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Referat for styremøte 27.mars 2017

Referat for styremøte 27.mars 2017 Referat for styremøte 27.mars 2017 Tid og sted: Tilstede: Mandag 27.03.17 20.00, EL-Bygget Gløshaugen Marte Guro Arnesen (leder) Ole Kristian Pedersen (nestleder) Joakim Digernes Kalbakk (kasserer) Vegard

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Årsrapport fra Young Active

Årsrapport fra Young Active Årsrapport fra Young Active Innhold Om Young Active... 1 Trenere og Kursing... 2 Promotering... 3 Aktiviteter og deltagere... 3 Andre hendelser i 2016 verdt å merke seg... 5 Utfordringer og veien videre...

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Referat fra styremøte VIF-håndball, nr

Referat fra styremøte VIF-håndball, nr Referat fra styremøte VIF-håndball, nr. 2 17.8.16 Tilstedet:, Kjersti,,,, Inger, Odd, Aina og Tonje Forfall: Vidar og Svein Referent: Tonje Saksliste: 4/16 - Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Stemmeberettigede: Louise, Bjarne,, Emilie og Birgit Fraværende: Eksterne: Magnus (SL) stekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist 1 Godkjenning av referat Vedtak: Referatet fra forrige hovedstyremøte godkjennes

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag Årsberetning Stathelle og Omegn Idrettslag 2014 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Web-ansvarlig: Styremedlem: Representant Fotball: Representant Ski og Friidrett: Representant

Detaljer

Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi... 3 Medlemmer... 3 Dojang... 3 www.ringeriketkd.com...

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Årsberetning. Strand karateklubb

Årsberetning. Strand karateklubb Årsberetning Strand karateklubb 2016 1 Styrets sammensetning Leder: Kjell Vidar Hantho Styremedlemmer: Gunn Hauge Voster (materialforvalter), Vibeke Bolme (kasserer, sekretær) og Ragnhild Kvist (ungdomsrepresentant).

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årberetning. Ranheim Basket

Årberetning. Ranheim Basket Årberetning Ranheim Basket 2014 Styrets sammensetning Leder: Kay Hansen Zahl Nestleder: Magnus Stålhane Styremedlemmer: Carlos Hernandez Hege Fauskanger Lie Varamedlem: Kjell Roar Aune Valgkomité: Ikke

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009.

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. PROTOKOLL O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. 1. Innkalling Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 2. Valg av møteleder og referent Tormod Strand ble valgt til

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Behandling av søknader om gruppebevilgninger 2015

Behandling av søknader om gruppebevilgninger 2015 Behandling av søknader om gruppebevilgninger 2015 Om årets tildelinger Vi registrerer at gruppene i år søker om mindre enn tidligere år. Vi tar dette som et tegn på at gruppene har tatt innover seg og

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

TRIATLON Årsberetning 2013

TRIATLON Årsberetning 2013 TRIATLON Årsberetning 2013 Innhold 1 ÅRSRAPPORT... 3 2 SPORTSLIG RESULTATOVERSIKT 2012... 4 3 REGNSKAP 2012... 6 4 BUDSJETT 2013 M/ KOMMENTARER... 9 5 VEDLEGG... 10 2 1 ÅRSRAPPORT Styrets sammensetning

Detaljer

NYHETSBREV DESEMBER 2016

NYHETSBREV DESEMBER 2016 NYHETSBREV DESEMBER 2016 Kjære karatevenner! Det nærmer seg jul og nyttår. Vi har fra styret en målsetting om å øke informasjonsutveksling og aktivitet fremover. Vi sender derfor ut dette skrivet som inneholder

Detaljer

Infomøte ESK-UCK 17. 13. januar 2015

Infomøte ESK-UCK 17. 13. januar 2015 Infomøte ESK-UCK 17 DSSP 2015 13. januar 2015 Ressursgruppe Stian Ørbæk Anton Brandsø Jan Åge Tømte Britt T. Lund Logistikk Tor Olav Trefjord Alle har et ansvar med å skaffe følgebiler Vi trenger minst

Detaljer

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse ÅRSMELDING 2016 Raufoss IL Allianse Årsmøte 5. april 2017 1. STYRET I RAUFOSS IL ALLIANSE HAR BESTÅTT AV: Onno Verberne Jostein Lundgaard Gunnor Andersen Gerda L. Nubdal Kåre Gulbrandsen Ulrikke H Tverbekkmo

Detaljer

Medlemmer på alle nivåer

Medlemmer på alle nivåer Det sosiale i sentrum ALENE MED DET BESTE: ORGAN FOR SKI- NORDISK NR. 40-1998 Medlemmer på alle nivåer Pizza-kvelder på Peppes Gode treningsforhold Trening gir motivasjon og overskudd til å lese Derfor

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Stemmeberettigede: Helge, Daniel, Tilman, Kristine, Birgit, Louises og Wilhelm Fraværende: Emilie, Bulent, Bjørn Anders og Bjarne Eksterne: Vegard (Kraft), Magnus (SL) stekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

Detaljer

Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen, Morten Andersen. Meldt forfall: Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen

Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen, Morten Andersen. Meldt forfall: Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Medlemmer av hovedstyret PROTOKOLL FRA STYREMØTE Mandag 5. oktober kl 18.00 på kantina i idrettshallen. Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen,

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11.

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. januar 2010 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE Mandag

Detaljer

Protokoll. Sak Ansv. Frist

Protokoll. Sak Ansv. Frist Organisasjon Gimletroll Møtenummer / År Styremøte 5/ 2016 Dato 12. september 2016 Tidspunkt Kl. 18:00-20:00 Sted Presteheia klubbhus Protokoll Tilstede: Ikke tilstede: Agenda: Fra styret: Geir Torstveit

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826 Årsberetning 2015 Porsgrunn Sjakklubb Organisasjonsnummer 986 226 826 I løpet av 2015 har Porsgrunn Sjakklubb hatt en veldig god økning i medlemstallet og ved utgangen av året var det 42 registrerte medlemmer

Detaljer