uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR ÅRGANG uristkontakt Nettverksbygging: Maktmisbruk for nybegynnere Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden

2 3M Skjermfilter til bærbar PC med privat område Beskytter konfidensiell informasjon også når du er på farten! PF skjermfilter Skjermbildet er kun synlig for den som sitter rett foran skjermen Alle andre vil kun se en sort, blank skjerm Du kan arbeide uforstyrret overalt Vil ikke redusere lesbarheten på skjermen Reduserer gjenskinn fra skjermen Beskytter skjermen mot fingermerker og riper Kan sitte på skjermen når PC en lukkes Livstidgaranti Finnes i størrelsene 14"-19" Spør etter 3M skjermfilter til bærbar PC hos din vanlige leverandør av kontor- og data-rekvisita! Vi bidrar til å gjøre arbeidsplassen mer effektiv og behagelig! Internett:

3 Juristkontakt 7/ Edderkopp Eliten har alltid gjort det. Mange gjør det ubevisst. En omdiskutert dansk professor mener alle burde benytte seg av det. Hva da? Spinne nyttige nettverk! Lederfeller For en som er fersk i lederrollen, er den ene snubletråden spent opp etter den andre. Men gode råd kommer i første leksjon av Juristkontakts lederskole NJ-kommentaren: Rettshjelp av hvem og for hvem? Ny bok om nettverk: Maktmisbruk for nybegynnere Siden sist Juristkontakts lederskole: Hva gjør jeg i overgangen til min nye lederjobb? Jurist og politiker med riksvåpenet på brystet: Juss fra løvens hule Vil oppheve advokatmonopol Landssvikoppgjøret : Om å bistå fienden «med Raad og Daad» og litt om den siste vi skjøt UD-ligger Han har ikke sovet mye i egen seng etter at han ble statssekretær i Utenriksdepartementet, Vidar Helgesen. Han snakker om folkerett, etikk og Darfurtragedien. Lojal eller? Hvor langt strekker ytringsfriheten på arbeidsplassen seg før grensen for illojalitet passeres? Norges Juristforbunds advokat påpeker at motivet spiller inn Lovendringer gir grunnlag for mange tvister: Ny tomtefestelov hva ble resultatet? Ser på seg selv som en nødløsning: Gatejurist i en unntakstilstand Sivilombudsmannen Tildeling av fastlegehjemmel: Bygget kommunens helhetsvurdering på et forsvarlig grunnlag? Jusstudentenes humanitæraksjon: Advokatene har kun sedler Bokhyllen Meninger Stilling ledig Hva skjer i NJ? Ny stilling eller adresse? Annonseinformasjon 26 Dødsdom Han var minister i Quislings regjering og den siste her i landet som ble dømt til døden og henrettet. Vår faste kulturhistoriske skribent tar for seg omstendighetene Klart svar Ytringsfrihet på arbeidsplassen: Motivet påvirker vurderingen av illojalitet Lokale forhandlinger i KS-området: Tips til selvhjelp Uføreforsikring fordi du er viktigere enn tingene dine! Studenter bør vurdere boligkjøp med venner 62 Jurister 67 What s in it for me?

4 Alle saker har sin egenart! NY Cæcilie Stang Rettigheter i utmark i historisk perspektiv Her kan du lese om hvordan forvaltning, rettsapparat og private initiativ har regulert bruken av utmarka fra de første landskapslovene på 1000-tallet. Sentrale emner og kilder som presenteres er rydningsvesenet, matrikulering, skyldsetting, jordskifte og allmenningssystemet. Boka er nyttig for naturforvaltere, jurister, grunneiere, skogbrukere, jegere, fiskere, historieinteresserte og andre som er opptatt av de rettslige forhold i utmarka. Best.nr s. Innb. kr 248,- NY Bøkene får du i bokhandelen eller fra Boks 9303 Grønland, 0135 Oslo Tlf Faks Torleiv Søbstad og Orwall Andersen Eierskifte i landbruket I denne boka kan alle som på en eller annen måte er involvert i eierskifte i landbruket, finne gode råd og tips. Det gjelder regnskapsførere, rådgivere i landbruket, landbruksskolene og ikke minst de som skal overdra/overta eiendom. Forberedelsene til eierskifte bør starte tidlig, helst noen år før eierskiftet finner sted. Denne boka er et godt redskap både i planleggingsfasen og i gjennomføringsfasen av et eierskifte. Best.nr s. Innb. kr 380,- Trine Melheim Hundelovboka Lovbok for hundehold Hundelovboka gir en grundig innføring i hundeloven som trådte i kraft 1. januar Boka tar også for seg dyrevernloven og andre bestemmelser av betydning for hund og hundehold. Hundelovboka gir blant annet innsyn i forarbeidene til hundeloven, inneholder illustrerende eksempler på praktisering av loven og gir veiledning i hvilke avgjørelser fra tiden før hundeloven trådte i kraft som fortsatt er gjeldende. Best.nr innb. kr 298,- Vil du vite mer? Klikk deg inn på eller ring tlf

5 NJ-kommentaren Rettshjelp av hvem og for hvem? Sensommeren var preget av heftig mediefokus rundt advokaters yrkesetikk og påståtte grådighet. En samlet presse bestemte seg for å kjøre hardt i denne saken, og vinklingen var gjennomgående den samme. Nyanser og forklarende momenter forsvinner lett når det blir slik. Det finnes advokater som tjener mye, men det finnes også advokater med en mer beskjeden inntekt. Når noen advokater gjør det bra, er det sannsynligvis fordi de besitter en nøkkelkompetanse som markedet er villig til å betale for og som det også er regningssvarende å betale for. Rettshjelperne har fått en del oppmerksomhet i den samme diskusjonen. De representerer et supplement til advokatene når det gjelder juridisk bistand. Rettshjelperne er tilsluttet Norges Juristforbund, slik også advokatene er det. Rettshjelperne tilbyr juridisk bistand innen et bredt spekter av områder og ofte i situasjoner der løsningen ikke oppnås gjennom en rettssak. De representerer en viktig utvidelse av det samlede rådgivningstilbudet som kreves i et samfunn som blir stadig mer regel- og rettighetsorientert. Det kan være nærliggende å oppfatte rettshjelperne og advokatene som konkurrenter på det samme markedet. Slik trenger det ikke å være. Går man inn i sakene, vil det fort kunne vise seg at den typiske klienten som rettshjelperne betjener, i liten grad vil oppfatte advokaten som et alternativ. Sakene kan være mer avgrenset eller ha et mindre omfang. Kanskje er det slik at rettshjelperne utvider markedet for juridisk rådgivning, snarere enn at de kaprer markedsandeler fra advokatstanden? Det er også mulig å tenke seg en arbeidsdeling mellom disse gruppene. Rettshjelperne kan yte bistand på et første nivå, og løses ikke saken, kan den tas videre av en advokat det er etablert et samarbeid med. Slike todelte systemer finnes blant annet i England, og kan godt bli fremtiden også i Norge. Advokatene vil fortsatt sitte med den brede kompetansen, og de vil ha kunnskap og ferdigheter innen prosedyre. Selv om prosedyremonopolet skulle bli opphevet, vil rettshjelperne sannsynligvis fortsatt jobbe mest utenfor rettssalen og i en tidlig fase av sakene. De vil trolig søke ut mot et mer åpent marked, der privatpersonene blir den viktigste målgruppen. Advokatenes rolle er rotfestet, og deres betyding vil bare øke. Diskusjonen om honorar er viktig, og vi er helt overbevist om at standens representanter vil håndtere denne på en slik måte at media neste år må lete opp andre saker for å komme seg gjennom agurktiden. Den Norske Advokatforenings signal om at man har en avslappet holdning til en eventuell opphevelse av det såkalte prosedyremonopolet, er i så måte en fornuftig og strategisk riktig beslutning. Rettshjelperne representerer et viktig supplement, og fra vår side tror vi det både er plass til og behov for denne yrkesgruppen. I den grad juristene som stand har en overordnet oppgave, er det nettopp å sørge for at alle grupper og interesser i dette landet skal kunne tilbys god og dekkende bistand. Dette er det viktigste når alt kommer til alt. Erik Graff er generalsekretær i Norges Juristforbund Juristkontakt

6 Ny bok om nettverk: Maktmisbruk for nybegynnere Jo flere kontakter du har, desto flere muligheter har du. Kanskje. Det er bare genier og idioter som overlever uten nettverk, sier den danske forskeren Klaus Kjøller. Han har skrevet bok om nettverk på godt og ondt. Mange har blitt provosert. Av Ole-Martin Gangnes Fikk du ikke jobben du egentlig var selvskreven til? Faller argumentene dine på steingrunn når du deltar på møter? Finner du ikke gode håndverkere, leger eller advokater når du trenger dem? I så fall fungerer ikke nettverket ditt godt nok, mener Klaus Kjøller. Våkn opp! Det gjelder å våkne opp og innse at nettverk ikke er bare noe du leser om i avisen. Det handler ikke bare om Osama bin Laden, «Gutteklubben Grei» i næringslivet eller «Legemafiaen». Nettverk handler ikke bare om de andre. Det er et praktisk redskap også for det livet du lever her og nå, sier Kjøller. Det handler om å avmystifisere noe som alltid har vært en selvfølge for eliten i samfunnet. Maktutredninger både i Norge og Danmark viser at sosiale nettverk og økonomisk makt henger sammen. Det samme gjelder i organisasjoner, politikk og media. Eller i den juridiske verden. Nå ønsker Klaus Kjøller at også «vanlige folk» bygger og tar i bruk nettverk helt bevisst. For hvis verden fungerer ved hjelp av uoffisielle nettverk som utveksler tjenester og kunnskap, er det vel ingen grunn til ikke å ta del i moroa selv? Han beskriver metodene og framgangsmåtene uten blygsel. Sånt blir det bråk av. Mange føler seg provosert. Men det handler om overlevelse. Om liv og død. Og om kjærlighet. Velferdsstaten bryter sammen Juristkontakt møter forskeren og lektoren i moderne dansk språk og språkbruk på Københavns Universitet. Her underviser 60-åringen i kommunikasjon. Han har spesialisert seg på politisk kommunikasjon, argumentasjon, manipulasjon og image. Klaus Kjøller blir ofte brukt som kommentator når danske medier vil ha vurderinger av det politiske spillet. Velkommen til min hule, smiler han. Inne på det lille kontoret hans er bokhyllen tettpakket, og blant bøkene er det flere som er hans egne. Kjøller har skrevet rundt tretti bøker, både vitenskapelige publikasjoner, folkelige fagbøker og skjønnlitteratur. Jeg blir ikke rik av skrivingen, men jeg klarer bare ikke å la være, sier han. Mange av bøkene har utløst forargelse blant anmeldere, spesielt hånd- bøker som «Manipulasjon en håndbok», «Snyt ikke deg selv ved eksamen» og «Spindoktor». Hans «rett fram» stil og alt annet enn idealistiske råd provoserer mange. Det gjelder også den siste boken om nettverk, «Netværk på godt og ondt». Nettverk beskrives på over 280 sider uten å moralisere over bruken av dem, men den viser også sider som vil oppfattes som etisk betenkelige. Hans oppfordring er å bruke nettverkene med vett og tenke selv. Men i den danske eliteavisen Weekendavisen ble boken nærmest slaktet. Konklusjonen var at velferdsstaten ville bryte sammen hvis alle skulle oppført seg slik. Jeg er overasket over en del av reaksjonene på denne boken. Jeg legger jo bare frem saken slik som den er, som forsker. Noen mener det er uetisk å opplyse om hvordan nettverk kan bygges opp og brukes. De sier «vi vet jo at dette skjer, og det er greit at det brukes av de som sitter med makt. Men ikke av menigmann». Oppfatningen er at systemet og velferdsstaten bryter sammen hvis alle skulle bruke nettverk. Men jeg kan ikke se at jeg gjør noe umoralsk ved å vise hvordan nettverk virker. Hvis det er slik 6 Juristkontakt

7 «Du kan bare bekjempe et nettverk effektivt ved å bruke nettverk.»

8 Klaus Kjøllers Grunnlov for nettverk 1 Noe for noe. Den ene tjenesten er den andre verdt. 2 Hver gang det utveksles tjenester, styrkes nettverket. 3 Alle i nettverket plikter å utføre tjenester som tjener en annen i nettverket. Alle i nettverket har rett til rask og effektiv hjelp når man trenger det. 4 Gjør det du gjør ordentlig, og la det andre ligge. Gå bar e inn i nettverk hvor du vil yte 100 prosent. Utfør bare tjenester hvor du kan yte mer enn mottakeren forventer. 5 Fortrolighet. Nettverkets forretninger raker ikke utenforstående. Klaus Kjøller har skrevet bok om nettverk. Men hans «rett fram» stil provoserer mange. som kritikere sier, må jo systemet forandres, sier Klaus Kjøller. Han synes det er uakseptabelt at bruk av nettverk ikke skal fungere demokratisk. Jeg ønsker bare å fremme likhet. Jeg beskriver dette helt nøytralt. Den eneste forskjellen på denne og andre bøker om dette emnet, er at andre bøker beskriver nettverk utelukkende som positivt. Min bok viser begge sider, uten at jeg hever noen moralsk pekefinger av den grunn, sier han. Svart arbeid Nettverk er blitt det nye moteordet. Og det er gøy. Du får bedre jobber og billigere tjenester. Du får mer informasjon enn dem som står utenfor. I boken viser Kjøller hvordan nybegynnere skal gå fram og hvordan de mer erfarne kan bli bedre. Med total mangel på det som er politisk korrekt. Troen på at de offisielle systemene sikrer oss og at alt foregår i offisielle kanaler, er sterk i Skandinavia. Det må jo også sies at vi tross alt har veldig gode systemer. Jeg er en varm tilhenger av systemet vi har, men vi må også få øynene opp for at systemet har sine begrensninger. Det vet vel ikke minst jurister. Tenk bare på alt som ikke står i paragrafene. Forholdet mellom den offisielle siden av et system og det som kan kalles svart arbeid utenfor systemet, er veldig spennende, sier han. Svart arbeid er ikke bare det som har en skattemessig side. Det er utbredt å bruke f.eks. en håndverker til å gjøre ett stykke arbeid svart, altså utenfor det offisielle systemet. Men begrepet svart arbeid kan utvides til langt mer enn det en håndverker gjør uten å betale skatt. Det dreier seg om all utveksling av tjenester. Utveksling av tjenester er grunnlaget for et nettverk, sier Kjøller. I boken kaller han svart arbeid for «anvendt vennskap». Svart arbeid er alle de tjenester som gjøres uten at man må gjøre dem. En slik utveksling kan være farlig hvis tjenestene er for nært knyttet opp til din ordinære jobb. Der ligger det selvfølgelig en mulighet for misbruk. Alle som har vært borte i et offisielt system vet at det er en viss «slark» i systemet. Spørsmålet er hvor stor denne skal være. En tjeneste kan være så mangt. Poenget er at straks en tjeneste er gjort, er det etablert et bytteforhold. Den som har sans for dette, kan bygge en masse kontakter i et stort nettverk. Dette kan gi en anselig mengde makt, påpeker han. Mange ganger er nettverk helt offisielle. En yrkesgruppe eller interessegruppe danner nettverk. Man ser det over alt. Til og med de organiserte motorsykkelgjengene er et offisielt nettverk. Men også disse offisielle nettverkene har en uoffisiell side. 8 Juristkontakt

9 Nettverk er veien til mulig makt, sikkerhet og prestisje. Og penger. Så hvorfor stå på sidelinjen å se på at «alle de andre» bruker nettverk? Nettverk mot nettverk Klaus Kjøller peker på at de som bygger opp og bruker et nettverk, har langt bedre sjanse for å overleve i et offisielt system. Han viser også til den prisen såkalte «whistleblowers» må betale. Å varsle om interne skandaløse forhold kan koste deg dyrt, selv om du fremstår som en seierherre i media. Da gjelder det å ha god dekning i nettverket. Han trekker fram viktigheten av nettverk både blant advokater og i medieverdenen. Kjøller synes saken med Eva Joly er fascinerende. Hun fornærmet et nettverk i det franske justisvesenet og i næringslivet. I Elf-saken holdt hun en høy rettferdighetsprofil, og det offisielle systemet gjorde alt for å beskytte henne. Likevel klare de det ikke hundre prosent. De klarte å beskytte henne fysisk, men nervepresset i slike saker er enormt. I sakens andre kapittel er det interessant å se at hun selv bruker nettverk som et våpen mot det nettverket som går til angrep på henne. På den måten klarer hun å kaste et offentlighetens lys på det som skjer, sier han. Det eneste våpenet mot nettverk er altså nettverk. Nettverket i pressen spiller en meget sterk rolle. Kjøller mener saken viser hvor viktig det kan være med en nasjonal presse. Det viser seg at det er nyttig med nasjonal presse. Et problem i EUsammenheng er at det mangler en nasjo- «Jeg kan ikke se at jeg gjør noe umoralsk ved å vise hvordan nettverk virker.» nal presse, noe som gjør at EU får veldig sterk makt innenfor EU. Motangrep blir ikke like effektivt, sier han. Han råder den som går til pressen med saker om korrupsjon og snusk, til å ha noen harde kjensgjerninger som ikke kan bortforklares. Dessuten anbefaler han å velge en journalist i et større medium som ligger i hard konkurranse med et liknende medium. Jurister kan forklare Det har alltid eksistert nettverk. Før kalte man det «å ha forbindelser» osv. Nå kaller man det nettverk. Eller aller helst det engelske «network» og «networking». Hvordan skal man måle om nettverk spiller en sterkere rolle enn tidligere? Vel, vi lever i et arbeidsdelt samfunn med en veldig sterk grad av spesialisering. Denne spesialiseringen fører til at nettverkene nå kan få en gigantisk verdi. Det gir selve grunnlaget for omfattende nettverksarbeid. De ulike rollene og profesjonene står sterkt, og man får mulighet til å spille på hele registeret i nettverket, mener Kjøller. Opplever du som jurist eller advokat at noen i den perifere bekjentskapskretsen er veldig ivrig etter å gjøre deg en tjeneste? Da kan det godt være at noen prøver å få deg inn i nettverket sitt. En viktig del i et nettverk kan være juridisk kompetanse, mener Kjøller. Alle avgjørelser som tas, skal samtidig ha en offisiell forklaring. Også denne produseres av noen i nettverket. I den sammenheng kan jeg trekke fram juristene. Juristene er jo nettopp eksperter i å lage offentlige forklaringer på en avgjørelse. De kan forklare det ut fra reglene, sier han. Derfor mener han jurister er viktige i mange nettverk. Kjøller trekker i den forbindelse fram noe han kaller advokatregelen, en viktig støtteregel i et nettverk: Spør ikke om hvordan virkeligheten er, for den er på tusenvis av måter. Spør om hvordan du språklig kan framstille virkeligheten på den måten som tjener deg best. Han mener de etiske sidene må vurderes av dem som deltar i nettverket, men at etikken ikke skal glemmes av den grunn. Man kommer jo ikke unna etikken når man snakker om dette. Jeg kan bare si at man hele tiden må ha seg selv med i nettverket. At man ikke mister seg selv. Det er derfor jeg mener man skal ha en del kjøreregler, noe jeg forsøker å legge fram i boken, sier Kjøller. Han mener vi ofte undervurderer betydningen av dem som administrerer et offisielt regelverk. Dette henger sammen med at vi er indoktrinert til å tro på offisielle systemer. Juristkontakt

10 Hvordan bli byggmester i nettverk Kjøllers bok om nettverk er den reneste nettverksbyggerens «hakkespettbok». Vurderte du f.eks. noen gang din ektefelles nettverkspotensial? Den drevne nettverksbyggeren har mange arbeidsmetoder. Her er noen høydepunkter: Valg av ektefelle er et av de viktigste nettverksvalg du treffer. Derfor kan det være farlig å gifte seg bare ut fra forelskelse. Planlegg så detaljert som mulig hvordan du kan intensivere uformell kontakt med sjefen. Gå ikke direkte til dem som ansetter. Det kan provosere. Gå til dem som har gode kontakter til dem som ansetter. Engasjer deg i de foreningene som betyr noe for nettverket ditt. Rivaler gir råtne råd. Ikke be om råd fra rivaler. Trim nettverket. Ton ned kontakt med den kategorien som er overbefolket i nettverket. Lær å holde på hemmeligheter. Bryt bare loven om hemmelighold hvis det skaffer deg adgang til andre nettverk som mer enn oppveier det du mister. Du kan godt spise og drikke kaffe med de samme hele tiden, men det betyr at du blir satt i bås med dem. Det er en fordel å ha noen «skjevheter» og galskaper hvis man deler dem med noen man vil inn i nettverket til. Dyrk galskaper og kjepphester med omhu. Bruk alle sammenkomster og selskapligheter til å tenke nettverk. Snakk med flest mulig. Du rekker ikke å snakke for lenge med hver. Del ut visittkort. Lag en liste over målpersoner hvis du vet hvem som kommer. Øv deg på en personlig presentasjon av deg selv. Fjern deg raskt fra innadvendte bekjente som klynger seg til deg. Øv inn en «heistale». Brukes for å presentere deg selv veldig kjapt. Den skal kunne sies på sekunder og brukes hvis du plutselig skulle havne i heisen med en person som er avgjørende for karrieren din. Behold en viss kontakt med gammelt nettverk. Du kan møte det på veien ned igjen. Å trenge inn i et nettverk kan arte seg som den reneste stolleken. Det må åpne seg en ledig plass, og da må man forstå hva som er nettverkets produkt. Skolen underviser i regler. Men det er de formelle reglene. I skolen lærer vi at hvis vi lever opp til de formelle reglene, vil vi få vår rettferdige belønning. Men den læren er dessverre feil. De som tolker og administrerer reglene, skal omsette regler til konkrete beslutninger. Når du skal få belønningen din, er det administratoren som belønner deg, ikke reglene, sier Kjøller. Pragmatisk Det er ikke alle som er like opptatt av etikk. Maktmennesker er utrolig pragmatiske i forhold til dette. Det ser man f.eks. i politikken. Derfor er det politiske spillet fascinerende å følge. Her i Danmark har faktisk gamle vennskap blitt brutt opp på den politiske arenaen. Politikere har ofte en veldig pragmatisk holdning til andre mennesker, sier han. Og så har man dem som ikke tenker makt i forhold til nettverk. Sett utenfra kan en del mykere nettverk virke som om de ikke har slike maktstrukturer. Men så viser det seg at også disse har sterke maktmennesker som bruker nettverket bevisst for å nå sine mål. Nettverk finnes jo i alle størrelser og på alle nivåer. Man kan betrakte dem fra makronivå og ned til det som foregår i hverdagen. I universitetsmiljøet og i akademia er nettverk ekstremt utbredt, mener Kjøller. Det gjøres hele tiden en masse svarte tjenester utenfor de offisielle systemene. Det henger delvis sammen med at disse miljøene har en ganske løs struktur i utgangspunktet. Nettverk er utrolig uttalt her, og man må se i øynene at det uoffisielle arbeidet som gjøres, er helt avgjørende. Nettverk er en svært smidig organisasjonsform. Kjærlighet Nettverkene er også basert på at man føler noe for hverandre. Det føres et hemmelig regnskap over de tjenestene man gjør for hverandre. Og ved å lekke noe fra nettverket kan man billedlig talt slå den andre parten i hjel. Derfor er kjærlighet basis i selv de mest grusomme nettverk. I kriminelle nettverk eksisterer det en moral, og nettverket har sine grunnregler. I en motorsykkelgjeng er nettverket bygget opp på en måte som gjør man har både fullverdige medlemmer og mennesker som driver rundt i ytterkantene. De snakker om «members» og «hangarounds». Dette bildet kan også brukes på andre nettverk. De som forsøker å komme helt inn i nettverket, er villige til å gjøre mye. En metode er baksnakking av personer som nettverket ikke liker. I motorsykkelgjenger betegnes dette som personer med «bad standing». Det er et interessant fenomen også kommunikasjonsmessig. Den som skal inn i nettverket, må nemlig forstå det produktet som nettverket er, sier Kjøller. I hovedtrekk dreier oppbygging av nettverk seg om tre punkter: Du må finne ut hva du vil med livet, som f.eks. hvilken jobb du vil ha. Deretter må de finne ut hvilke mennesker som er de viktigste for at du skal oppnå det du vil. Til sist dreier det seg om å bruke tid og 10 Juristkontakt

11 Det flasker seg for den nysgjerrige. Klaus Kjøller anbefaler alle å være nysgjerrig på nye mennesker. Man vet aldri hvem man kan møte når man tar en pils. Jurister er ofte en viktig del i et nettverk, sier Klaus Kjøller. «Det handler ikke bare om Osama bin Laden,»Gutteklubben Grei«eller «Legemafiaen.» energi på å få en positiv kontakt med disse menneskene. Rådene er langt fra oppsiktsvekkende, men likevel følges de sjelden. Grunnen er at de ofte drukner i hverdagens detaljer. En typisk feil er å bruke for mye tid og krefter på alt annet enn det som er det absolutt nødvendige, nemlig å få de riktige menneskene til å hjelpe deg, sier Kjøller. Han skiller mellom naiv og bevisst «networking». Den naive går ut på at jo bedre du liker en person, jo mer tid tilbringer du med vedkommende. Det er kvantiteten som gir kvalitet. Men den bevisste nettverksbyggingen går ut på at det er gode tjenester som gir kvalitet. Jo bedre tjenester du utveksler med en person, desto bedre blir kvaliteten. Alle like gode? Fordelene med nettverk er mange. Et nettverk inn i kommunen kan gi deg raskere kontakt med riktig person. Den som kan svare deg på dine spørsmål og kanskje kan hjelpe deg. Alle kan ringe banken om en avtale, men hvis du spiller golf med bankdirektøren hver lørdag, er det langt lettere å få ordnet det du skal på en rask måte. Blir du innlagt på sykehus, skal alle behandles likt. Men hvis du er god venn av en overlege på sykehuset, er det mye som går lettere. Overlegen behøver ikke engang gjøre noe direkte, bare det faktum at de andre vet at du er en god venn av overlegen, vil bedre situasjonen din. Uten nettverk inn i legeverdenen er du nødt til å tro at den tilfeldige avdelingen du blir lagt inn på, er like god som alle andre. Likeså en bileier som ikke har nettverk inn i verkstedverdenen må tro at alle bilverksteder er like gode. Men det stemmer jo ikke, sier Klaus Kjøller. Han har også råd til dem som forakter og vil bekjempe nettverk. Da må man kjenne til hvordan nettverk fungerer. Den som vil bekjempe et nettverk, må infiltrere nettverket og bekjempe det innenfra ved å lekke nettverkets hemmeligheter til konkurrerende nettverk eller til media. Du kan bare bekjempe et nettverk effektivt ved å bruke nettverk, råder han. Klaus Kjøller selv hevder at han har et elendig nettverk. Både blant anmeldere og journalister. Han mener han neppe hadde sittet som universitetslektor på et nøkternt kontor hvis han var dansk mester i nettverksbygging. Jeg er bare en forsker som er lidenskapelig opptatt av språk, makt og de mekanismene vi bruker for å påvirke hverandre, sier han. Lektoren anbefaler alle fagidioter å sørge for å ha god kontakt med minst én karrieremaker. Vedkommende kan omsette kvalitetene dine via sine nettverk. Det er bare på den måten man kan få belønning, mener han. Hadde Klaus Kjøller brukt sine egne metoder, hadde han kanskje sittet i en solseng på Hawaii? Boken om nettverk har Kjøller for øvrig tilegnet sitt eget nettverk: «Tilegnet netværket Marianne, uden hvem intet». Gode kontakter gir bra jobb Svenske akademikere får sin første jobb via bekjentskaper. Bare hver tiende får jobb gjennom de offisielle kanalene. Det er den jobbsøkendes nettverk som er avgjørende. Det viser en arbeidsmarkedsundersøkelse foretatt av den svenske jurist- og økonomforeningen Jusek, gjengitt i bladet Jusektidningen. De nyutdannede akademikerne bruker et nettverk av familie og venner for å få innpass i arbeidslivet. Halvparten av de spurte oppga egne kontakter som en kanal til sin første jobb. I de fleste tilfeller dreier det seg om familie og venner, men egen aktiv kontakt opp mot aktuelle arbeidsgivere gir også resultater. Tolv prosent av de ferske akademikerne oppga at de hadde fått jobb på den måten. Juristkontakt

12 Juristkontakt Medlemsblad for Norges Juristforbund Ansv. redaktør: Erik Graff Redaktør: Jan Lindgren Journalist: Ole-Martin Gangnes Design/layout: Kristine Steen, PDC Tangen as Teknisk produksjon: PDC Tangen as, Aurskog Annonsekontakt: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Abonnement: Kr 420,- pr. år (9 utgivelser) Signerte artikler står for forfatternes egne synspunkter. Det samme gjelder intervjuobjekters uttalelser. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Redaksjonen avsluttet 21. september 2004 Forsidefoto: Samfoto/Ole-Martin Gangnes Treg etterforskning av barneporno Mer enn to år etter en av norgeshistoriens største barnepornoaksjoner vet flere av dem som ble siktet fortsatt ikke om de blir tiltalt, skriver Dagsavisen. Det var i august 2002 store politistyrker slo til over hele landet under aksjon Pendulum. 159 personer ble pågrepet. Men den sentrale etterforskningsenheten Økokrim, som skulle gå igjennom flere hundre tusen bilder fra beslagene, ble ikke styrket verken med ekstra ressurser eller etterforskere. En av sakene, der beslaget besto av store mengder bilder av seksuelle overgrep mot barn, ble liggende hos Økokrim i hele 14 måneder. Vil ha kvinnelig eldrebølge i styrer Eldre ledere bør kvoteres inn i norske styrer, sier hodejeger Elin Ørjasæter. Hennes favorittstyremedlem er en kvinne med gråstenk og bakgrunn fra offentlig sektor, melder seniorpolitikk.no. Selskaper som ønsker kvinner inn i styret har lett for å kaste øynene på unge, freshe kvinner, gjerne en som kommer fra en utadrettet bransje. Men hvilken kompetanse som styret trenger, har egentlig disse kvinnene, spør hun. Blåmerker kan felle voldsmenn Norske forskere har utviklet en metode for å fastslå når og hvordan mennesker har pådratt seg blåmerker etter vold eller ulykker. Merker etter slag, spark eller fall kan være viktige bevis i volds- eller drapssaker. Rettsmedisinerne kan derimot sjelden oppgi noe eksakt tidspunkt for når et voldsoffer har pådratt seg skadene. Ved å belyse flekkene med hvitt lys kan vi måle lyset som reflekteres tilbake ved hjelp av et såkalt spektrometer. Det svaret vi får forteller oss hvor langt blåmerket er kommet i sitt forløp. Da vet vi også med stor sikkerhet når det oppsto, sier, sier doktorsgradsstipendiat og prosjektleder Lise Lyngsnes Randeberg ved NTNU til Avisenes Nyhetsbyrå. MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR ÅRGANG Juristkontakt Flytter jobber i Irland I Irland skal regjeringen flytte ti tusen arbeidsplasser i sentraladministrasjonen ut av hovedstaden Dublin. I løpet av de neste tre årene skal det meste av administrasjonen flytte til 53 ulike lokaliteter spredt over det meste av landet. Tiltaket møtes med voldsomme protester fra de ansatte, ikke minst fordi reformen ble lagt frem uten noen debatt i forkant, skriver danske DJØF-bladet. Mange ansatte vil ikke bli med på flyttelasset, men de ansattes fagforening, Public Service Executive Union, er nøytral. Årsaken er frykt for splid av medlemsmassen. Nettverksbygging: Maktmisbruk for nybegynnere Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden Alarmselger bløffet om innbrudd Alarmselgeren diktet opp en innbruddsbølge i kundenes boligområde for å selge flere alarmer, melder Aftenposten Aften. Det var i Fredensborg-området i Oslo det skulle ha blitt mer utrygt, forklarte selgeren fra Hafslund til kundene. Selgeren delte ut egenproduserte brev til beboerne der han konkluderte med at «Folk bekymrer seg mer når det gjelder sikkerheten på grunn av den sterkt økende veksten på antall innbrudd i nærområdet». Problemet var bare at dette overhodet ikke kunne bekreftes av politiet. Selgeren fikk sparken.

13 Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: Siden sist Fullmakt for å få ut passbilder Tidligere offentlige pass- og kjørekortbilder i Sverige er fra 1. juli underlagt en ny fortrolighetslov. Uten skriftlig fullmakt fra personen på bildet får ikke svenske medier ut denne typen bilder lenger, skriver fagbladet Journalisten. Vi møter den nye situasjonen ved å ha fotografer på plass, eksempelvis ved rettssaker der vi tror at det kan bli en fellende dom, sier redaksjonssjefen i Norrländska Socialdemokraten. Åtte av ti uten livvakt Til tross for drapet på utenriksminister Anna Lindh; sikkerheten rundt svenske statsråder er fortsatt dårlig. Det skriver avisen Svenska Dagbladet. Nesten ingen har med seg livvakter ved offentlige møter. Den svenske regjeringen har nedsatt et utvalg som skal se på sikkerheten, men utvalget har ikke levert noen rapport foreløpig. Men det svenske sikkerhetspolitiet understreker at det finnes andre metoder enn livvakter for å beskytte truede personer. Jurist med dødsklinikk Den sveitsiske juristen Ludwig Minelli har døden som forretningside. 71- åringen driver klinikken Dignitas som tilbyr aktiv dødshjelp. Til tross for at klinikken befinner seg i Sveits, kommer hovedmengden av dem som legger seg inn for å dø fra andre land, melder svenske Aftonbladet. Av de 95 som fikk dødshjelp i fjor, kom 93 fra utlandet. Kritikere mener klinikken har gjort Sveits til et reisemål for selvmordsturister. Den sveitsiske påtalemyndigheten mener det er en risiko for at Dignitas kan være for raske til å tilby syke mennesker dødshjelp. Når noen dør ved hjelp fra en dødshjelpsorganisasjon, gjennomføres det alltid en politietterforskning. Fengselslege advarer Psykisk syke fanger i Bergen Fengsel er blitt sluppet fri uten tilbud om videre helsehjelp. Fengselslege Olav Ervik frykter ifølge Bergensavisen konsekvensene. Ervik har henvendt seg til Utlendingsdirektoratet (UDI) om en iraker som ble løslatt i juli. Irakeren blir foreløpig ikke sendt ut på grunn av uro i hjemlandet. Han sonet en dom for vold, og i fengselet fikk han behandling for psykose. Men utenfor murene har ikke irakeren rett til medisinsk oppfølging. Asylsøkere som har fått utvisningsvedtak, har ikke rett til annen helsehjelp i Norge enn akutt nødhjelp. Vil straffe før overgrepet skjer Konklusjonene i rapporten «Barn som møter overgriper på Internett», skrevet av advokat Astri Aas-Hansen, gjør at organisasjonen Redd Barna ber justisministeren å vurdere tiltak for å gjøre barn mindre utsatt for overgripere via Internett, skriver Aftenposten. Slik lovgivningen er i dag, risikerer man først straff når overgrepet har funnet sted. Overgrepet kan være enten fysisk, verbalt eller i skriftlig form. Et av forslagene er at man får mulighet til å straffe den voksne allerede mens han planlegger overgrep på mindreårige. Redd Barna foreslår også at chattekanaler som har barn under 18 år som målgruppe, ikke skal tilby mulighet for å gå inn i «lukkede rom». I Storbritannia er det straffbart å ta kontakt med mindreårige hvis det kan bevises at hensikten var å utnytte dem seksuelt. Lærer slått bevisstløs av elev Norsklæreren skulle dele inn klassen i grupper. Men 16-åringen havnet på «feil» gruppe i forhold til hva han hadde tenkt seg. Da sprakk det: Han slo og dyttet den kvinnelige læreren bevisstløs. Nå risikerer eleven å bli utvist fra den videregående skolen i Nittedal for all framtid, skriver lokalavisen Varingen ifølge Aftenposten. Eleven ble anmeldt for legemsfornærmelse. Juristkontakt

14 Siden sist Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: De som kan argumentere skikkelig Lokalpolitiker Ole Erik Yrvin i Nittedal forteller i Romerikes Blad hvordan han måtte ha juridisk bistand for å få tilbake penger strømleverandøren Hafslund skyldte ham. Det er bare de som kan skrive og argumentere skikkelig for seg som har noen mulighet. Jeg hadde ikke fått tilbake pengene jeg betalte inn for mye hvis jeg ikke hadde hatt jurister rundt meg som kunne gi meg råd om hva jeg skulle gjøre og hva jeg ikke burde gjøre, sier han. Mest skepsis til lobbyisme fra advokater 77 prosent av representantene på Stortinget mener det er helt eller delvis legitimt at en PRrådgiver tar kontakt på vegne av klient, mens politikerne er noe mer skeptiske til advokatene, hvor bare 66 prosent svarer at slik kontakt er helt eller delvis legitimt. Det viser en stortingsundersøkelse utført av PR-byrået Geelmuyden Kiese. Det er ikke bare store aktører som driver med lobbyisme. Tre av fire representanter blir hver eneste uke kontaktet av enkeltpersoner som fremmer en sak. 64 prosent av representantene mener lobbyvirksomheten mot Stortinget har økt de siste 3-5 årene. Undersøkelsen viser også at 39 prosent av representantene selv kan tenke seg å drive med PR- og lobbyrådgivning. Optimistiske ledere i næringslivet Norske bedriftsledere oppfatter lønnsomheten i egen bedrift som bedre enn på lenge. Det viser en forventningsundersøkelse for 3. kvartal utført av TNS Gallup. Lønnsomhetsindeksen de siste 12 måneder økte i 3. kvartal med 5,8 indekspoeng, samtidig som lønnsomhetsindeksen for neste 12 måneder gikk opp til 44,0 poeng. Dette er de høyeste måleverdier registrert siden kvartalvise målinger startet i mai Samtidig forventer nå færre ledere at innskudds- og lånerentene neste 12 måneder vil øke. Andelen som forventer at rentene skal forbli uendret er på 41,4 prosent. Orderud krevde avslag for kulehullene Trippeldrapsdømte Per Orderud krevde nylig prisavslag på kroner for kulehullene i kårboligen på Orderud gård. Han krever at boet enten gir ham rabatt eller utbedrer dem før han kjøper åstedet, skriver VG. Bonden skal kjøpe gården for 2,9 millioner kroner. Skadene er taksert til kroner. Stadfestet kildevern Avisen Bergens Tidende slapp å oppgi kildene i den såkalte dørvaktsaken etter at Høyesterett ga avisen medhold. Bergens Tidende skrev i 2002 en rekke artikler om kriminelle forhold rundt dørvaktmiljøet i Bergen. BT-journalistene Trond Nygard- Sture og Gard Steiro fikk via kilder i politiet tilgang på taushetsbelagt informasjon om straffedømte personer. Saken ble anmeldt til politiets særskilte etterforskningsorgan (SEFO), som brakte saken inn for retten. Økokrim roste Kapital-journalist Journalisten Vibeke Holth i bladet Kapital fikk ros av Økokrim for å ha avslørt økonomisk utroskap mot Røde Kors. Ifølge TV2 Nettavisen sa førstestatsadvokat Lars Stoltenberg i Oslo tingrett at utroskapet ikke ville blitt avslørt uten Holths artikler. Det er veldig lav oppdagelsesrisiko i korrupsjonssaker. Hadde det ikke vært for den gravende journalistikken som Kapital har utført, hadde de tiltalte kommet unna med det meget alvorlige forholdet som vi har fått høre om her i tingretten, sa førstestatsadvokaten. Mor lager mat, far reparerer bilen En sammenliknende europeisk undersøkelse viser at tradisjonelle kjønnsroller trives og lever i beste velgående alle steder i Europa. Det er EUs statistikkontor Eurostat som har samlet data fra ti land. I samtlige land bruker kvinner mer tid på matlaging, oppvask, rengjøring, klessvask og barnepass. Menn bruker mest tid på havearbeid, vedlikehold og reparasjoner. Franske kvinner bruker 90 prosent mer tid enn mennene på huslige aktiviteter, mens svenske kvinner bruker 50 prosent mer. Men begge kjønn bruker mye tid på TV og video. Norske kvinner peker seg imidlertid ut. De bruker mer tid på familie og venner enn TV. 14 Juristkontakt

15 Rettspolitisk seminar om bevis og krig Foreningen «Rettspolitisk forening» avholder seminar på Geilo oktober. Første dag belyses temaet «bevisbedømmelse». Det vil dreie seg om hvordan bedømmelsen foretas, i hvilken grad vurderingen er styrt av rettslige normer og om bruken av dem bør inngå i profesjonsstudiet. Stipendiat Jørn Øyrehagen Sunde fra UiT innleder, og tidligere lagmann Trygve Lange-Nilsen vil redegjøre for sitt arbeid med å få gjenopptatt straffesaker. Post dr. Annika Melinder vil holde et foredrag om vitnepsykologi, og det blir debatt med blant andre høyesterettsdommer Kirsti Coward, professor Ståle Eskeland og advokat Frode Sulland. Andre dag er tema «begrunnelse og argumentasjon for å gå til krig». Her er deltakere professor Geir Ulfstein og seniorrådgiver Jacob Børresen. Flere opplysninger på Redd for å at permisjon En utviklende jobb i et advokatfirma med muligheter for å kombinere yrkesliv med foreldrerollen. Det er drømmejobben for morgendagens svenske jurister. Men over halvparten av de spurte tror en lengre foreldepermisjon vil påvirke karrieren negativt, kommer det fram i en undersøkelse utført blant jusstudenter i regi av arbeidstakerorganisasjonen Jusek. Arbeidsgivere i svenske kommuner og fylkeskommuner kommer langt ned på listen over det som oppfattes som attraktive steder å jobbe. Jusek mener disse har et image-problem og at de bør jobbe mer med kompetanseutvikling og utdannelse for de ansatte. Næringsliv og menneskerettigheter Amnesty Internationals juristgruppe skal arrangere seminar om økonomiske aktører og menneskerettigheter. Det skjer i Oslo 25. oktober. «Det blir stadig vanligere at norske selskaper etablerer seg i andre land, også land der menneskerettighetene tradisjonelt sett står svakere enn i Norge. Dette kan reise problemstillinger i forhold til en rekke menneskerettigheter», heter det i programmet. Blant spørsmålene er om norske bedrifter kan stilles til ansvar i Norge for sin opptreden i andre land og hvilket arbeid som gjøres internasjonalt for å ansvarliggjøre økonomiske aktører. Blant deltakerne er advokatene Jarl Fronth og Frode Elgesem, statsadvokat Arne Willy Dahl, stipendiat Pia R. Goyer og Erik Lundeby fra NHO. Spørsmål kan stilles til Grisham fikk bombe i posten Det ble slått full bombealarm da mannen bak utallige krimbøker med advokater i hovedrollen, John Grisham, fikk en mystisk pakke til sin gård i Virginia nylig. Politiets gransking av pakken fastslo at det som så ut som en bombe som ikke ville fungere. Grisham har ingen anelse om hvem som står bak dette, sier hans advokat Patricia McGraw ifølge AP. Kari Østerud skal jobbe mot rasisme Nestleder i Norges Juristforbund, Kari Østerud, er oppnevnt som ny styreleder for Senter mot etnisk diskriminering (SMED). SMED er et statlig organ som har oppgave å yte juridisk bistand for personer som utsettes for diskriminering på grunnlag av rase, hudfarge, tro eller nasjonal eller etnisk opprinnelse. Det skal også overvåke og dokumentere tilstanden på dette området. Regjeringen har gått inn for å samle SMED, Likestillingsombudet og Likestillingssenteret i et nytt felles organ fra Juristkontakt

16 Siden sist Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: Advokat vil senke seksuell lavalder Forsvarsadvokat Arve Opdahl mener det er på tide å senke den seksuelle lavalderen. Han har hatt flere saker der menn i begynnelsen av 20-årene er dømt for å ha hatt seksuell omgang med jenter under 16 år, skriver Adresseavisen. Når fornærmede slett ikke er fornærmet, men fortvilet over at en noe eldre partner blir straffet, da traumatiserer man kanskje en opplevelse som vedkommende ikke har følt problematisk. De burde ikke straffes når det er snakk om kjærlighetsforhold, sier han til VG. Opdahl får støtte av seksualforsker Bente Træen, men ikke i Justisdepartementet eller i Stortingets justiskomité. Status å bli utbrent Det gir høy status blant menn å ha vært utbrent i arbeidslivet. Det sier reklamebyråleder Elisabeth Hartmann til P4. Hun mener det i enkelte miljøer er trendy å bli utbrent. Hvis man blir utbrent, er jo det et tegn på at man er ettertraktet, og kanskje uunnværlig. I noen miljøer er dette faktisk fint å ha på CVen, fordi det viser at man er et stå-på-menneske, sier hun. Svensk kollektiv lønnsforsikring Svenske jurister som er medlem av arbeidstakerorganisasjonen Jusek får fra oktober en kollektiv lønnsforsikring. Denne gir 80 prosent av lønnen ved arbeidsløshet. Forsikringen gjelder dem som er ansatt i det private og i kommuner. Det innebærer at disse må betale en høyere kontingent, 71 svenske kroner mer i måneden, enn statsansatte. De statlig ansatte vil ikke være med i ordningen fordi de har tilsvarende trygghet i arbeidsavtalene sine. Privat og kommunalt ansatte har krevd et slikt tilbud, og Jusek uttaler at det har presset seg fram ut fra et rekrutteringsperspektiv. Overlat det til en erfaren jurist I fjor vedtok Stortinget at Regjeringen skulle utarbeide en egen paragraf mot barnepornografi i Straffeloven. Men opposisjonen mener arbeidet tar for lang tid, med høringer og det hele. Alt som kreves er et forslag til en ny lovparagraf og justeringer i den gamle pornoparagrafen. En erfaren jurist i Justisdepartementets lovavdeling ville ikke brukt mange dagene på å utarbeide dette, sier nestleder i Stortingets justiskomité Gunn Karin Gjul Gjul til Dagsavisen. Øker juskonkurransen i Danmark Også i Danmark arbeider man for å senke priser på juridisk hjelp. I dag er det bare advokater som har lov til å reklamere for juridisk rådgivning i Danmark, men nå skal det åpnes opp for at alle kan reklamere for dette. Revisorer, eiendomsmeklere og banker står klare til å overta en del av advokatenes arbeidsområder, skriver Børsen. Det danske konkurransetilsynet mener dette vil senke timeprisen på advokathjelp. De «snille» glemmer nettverk Britiske forskere har funnet at folk som er hyggelige og hjelpsomme på jobben, går glipp av muligheter og forfremmelser. De omsorgsfulle kollegene har en tendens til å glemme sin egen karriere, og dette gir andre muligheten til å benytte seg av dem, sier dr. Nikos Bozieonelos ved University of Sheffield til Daily Mail ifølge Dagbladet. Individer som scorer høyt på vennlighet, er følsomme, hyggelige, varsomme, beskjedne og tillitvekkende, og det gir i stedet fordeler for deres kolleger. Forskningen viser også at de som jobber hardt og konsentrerer seg om jobben, også kan bli tapere på arbeidsplassen. De bruker for lite tid på nettverksbygging og glemmer å markedsføre seg selv for sjefer og kolleger. 16 Juristkontakt

17 Noen som snakket sammen Advokat Annæus Schjødt skriver i selvbiografien «Mange liv» at opplysninger fra Lillehammer-saken i 1974 var så sensitive at han ba regjeringen gjøre materialet utilgjengelig for offentligheten. Den gang var det israelske atomvåpenprogrammet fortsatt en godt bevart hemmelighet, men en av Mossad-agentene som sto tiltalt for drapet på marokkaneren Ahmed Bouchiki, snakket åpent ut om Israels mulige atomvåpen. Men ikke noe kom fram i retten. «Det svartner for øynene når jeg tenker på det jeg kunne ha kommet til å medvirke til at hemmelige opplysninger av storpolitisk karakter var blitt lagt fram i Eidsivating lagmannsrett», skriver Schjødt i biografien ifølge NTB. Under rettsforhandlingene oppsøkte Schjødt utenriksminister Knut Frydenlund og justisminister Inge Louise Valle med anmodning om at det sensitive materialet måtte bli tatt vare på, og dokumentene ble hemmeligstemplet. Tror på forsiktig økning i sysselsetting Det er flere arbeidsgivere som planlegger å øke bemanningen, fremfor å nedbemanne i høst, viser tall fra Manpowers arbeidsmarkedsbarometer. I barometeret for fjerde kvartal, oktober til desember, svarer 15 prosent av arbeidsgiverne at de vil øke bemanningen, mens åtte prosent sier de vil nedbemanne. Flesteparten nesten åtte av ti planlegger verken å ansette eller nedbemanne. Forventningene er positive i de fleste sektorer. I tjenesteytende sektor finner man de mest positive arbeidsgiverne, etterfulgt av hotell- og restaurantnæringen. Midt-Norge er landsdelen hvor arbeidsgiverne har mest positive forventninger til det kommende kvartal. I Nord-, Sør og Vest-Norge ligger nettoresultatet på null. Undersøkelsen viser også at Irland og Sverige har de mest optimistiske arbeidsgiverne i Europa. Tyske og italienske arbeidsgivere er mindre optimister. Frilans-krig mot terror Tre amerikanske statsborgere ble nylig dømt til opp mot ti års fengsel etter at de ble dømt i en afghansk domstol for å ha drevet et privat fengsel og ulovlig ha fengslet og torturert personer. De tre skal ha drevet en frilans-krig mot terror, skriver avisen The Scotsman. De to tidligere soldatene Jack Idema og Brent Bennett ble i juli arrestert sammen med en prisvinnende dokumentarfilm-regissør ved navn Edward Caraballo. Idema og Bennett skal ha drevet jakt på Osama bin Laden for å få dusøren på 25 millioner dollar, og hevder de hadde velsignelse fra amerikanske og afghanske myndigheter. Disse benekter dette. Caraballo skal ha vært med for å lage en film om jakten. NYHET NYWEB-SØK VERSJON Anbefaler advokater mot journalister Norsk Presseforbund har utrykt bekymring for at mektige grupper bruker advokater og store ressurser på å stanse kritisk journalistikk. Det reagerer advokat Joakim Marstrander i advokatfirmaet Vogt & Wiig på. Problemstillingen er snudd på hodet, sier han til nyhetstjenesten desken.no. Kontakten med advokat bør etableres så tidlig som mulig i prosessen fordi det ofte er i den første fasen grunnlaget for den videre dekning blir lagt, mener han. Marstrander mener journalistikken ofte er for unyansert og at man derfor trenger hjelp for å balansere bildet. BIBJURE 3 Elektronisk bibliotek og erfaringsarkiv inkludert håndtering av fulltekst. BIBJURE 3 tilrettelegger elektronisk informasjonshåndtering som omfatter publisert og internt materiale. Informasjon katalogiseres etter BIBJURE-INDEX eller hjemmel. Database i BIBJURE 3: Nyere norsk juridisk litteratur. Tidsskriftsartikler (LoR,JV,TfR ++). Nordiske festskriftsartikler. Arkiv som etableres av bruker: Kartotek over eget bibliotek. Erfaringsarkiv m/tekstdokumenter. BIBJURE-INDEX benyttes i det systematiske registeret i Norges Lover og i registerene RT og RG. Tilleggsmodul for strekkode utlån og begrenset innsyn er tilgjengelig. PRIS: kr ,- eks.mva per lisens. Antallet lisenser tilsvarer antall arbeidsstasjoner programmet skal benyttes fra. Minimum 2 lisenser. Oppdatering: Ta kontakt. BibJure Tel: Diagnostica, Sondrevn 1 Fax: Oslo Juristkontakt

18 Leder og jurist jurist og leder Juristkontakts lederskole er vår nye serie for jurister som vil forbedre arbeidsplassen sin. Her får du gode råd og praktiske veiledninger på en rekke områder innfor ledelsesfaget. Og her snakker vi om ledelse av alt fra større bedrifter og etater til små prosjekter og møter. Artikkelserien er beregnet på erfarne ledere og ferske ledere, medarbeidere som ønsker å bedre forholdet til lederen sin eller rett og slett bidra til å gjøre lederen dyktigere. Dessuten sikter vi mot dem som kan tenke seg lederoppgaver i fremtiden eller er opptatt av hvordan god ledelse påvirker organisasjonen. Både artikkelforfatteren og redaksjonen vil gjerne ha synspunkter og kommentarer til serien. Hør av deg på Ny som leder: Hva gjør jeg i overgangen til min nye lederjobb? Overganger er de mest sårbare fasene for en leder. Samtidig som man sjelden har oversikt over alt som skal gjøres eller detaljene i dette arbeidet, er det i denne fasen man kanskje i aller størst grad blir vurdert som leder. Hvordan går du frem for å lykkes? Av Jøran Kristensen 18 Juristkontakt

19 Overgangen til lederrollen vil være ulik avhengig av hvem man skal lede og hvordan situasjonen er i enheten man skal lede. Litt grovt kan vi skille mellom fire typer overganger til stillingen som leder og de ulike utfordringene disse innebærer: Oppstart å bli leder ved oppstarten av en enhet Snuoperasjon å ta over en enhet med problemer Kursendring å få enheten til å samspille med organisasjonens strategi Opprettholdelse å ta over en enhet som fungerer godt og leverer resultater Leder i nyoppstartet enhet I overgangen til leder i oppstarten av en enhet er det sentralt å fokusere på hvordan man skal samle nødvendige krefter og engasjement for å få i gang arbeidet. Sentrale utfordringer knyttet til lederrollen er her å sikre at enheten etablerer en klar retning de skal jobbe mot og at medlemmene forstår og føler seg forpliktet i forhold til retningsvalget. Dette innebærer at man må sikre at det finnes tilstrekkelig kompetanse i enheten til å løse oppgavene. Dessuten må du som leder være oppmerksom på hvordan du kan utnytte den enkelte medarbeider. Leder ved snuoperasjoner Å bli leder i en enhet som ikke fungerer, innebærer ofte at du vil møte frustrerte medarbeidere og i noen tilfeller skepsis og motstand til deg som leder. I denne typen overganger er det vanlig at man må fokusere på å endre etablerte rutiner i arbeidet og bearbeide eventuelle konflikter i enheten. Leder ved kursendring Dersom din primære oppgave som ny leder er å arbeide for at enheten skal kanalisere arbeidet i en ny retning, vil mye av utfordringen være å utfordre den eksisterende praksisen og hvordan denne samsvarer med organisasjonens mål. Her kan man ofte møte engasjerte medarbeidere med stor stolthet knyttet til måten tingene gjøres på. Den primære utfordringen vil her være å endre fokus og retning for arbeidet. Denne operasjonen kan i mange tilfeller være en gradvis prosess mer enn en rask snuoperasjon. Din viktigste oppgave i disse enhetene er å holde fokus på det overordnede bildet. Dessuten utfordre prioriteringer og valg hos medarbeiderne i lys av organisasjonens mål og retningslinjer. Leder ved stø kurs I enheter som allerede fungerer godt, vil man som ny leder måtte være forsiktig i forhold til hvilke endringer man gjør. Her vil man med stor sannsynlighet møte medarbeidere med høy motivasjon for arbeidet og stolthet i forhold til hva man presterer. Utfordringen vil da være å ta enheten enda et steg videre. Dette innebærer at man må finne balansen mellom å bevare de gode elementene og samtidig utfordre elementer som kan bli enda bedre. Som leder vil du med stor sannsynlighet møte etablerte måter å gjøre ting på, samt et etablert bilde av hva lederen skal og ikke skal bidra med. Hvordan skal du som leder klare å leve opp til forventningene fra den forrige lederen? Et bilde av fremtiden Som ny leder må du ha et langsiktig mål for hva arbeidet skal lede mot. Gjennom å etablere et bilde av hvordan ting vil bli når du når dette bildet, vil du kunne planlegge langsiktig og vurdere hva som er viktige prioriteringer. En personlig visjon bør inneholde et bilde av hvordan enheten skal jobbe, hva man produserer og hvordan enheten skal fungere sammen. En motiverende visjon skal være utfordrende, men likevel realistisk. Visjonen skal være tydelig og konkret, og man må kunne operasjonalisere den i strategier, retning og resultatmål. Juristkontakt

20 Ta hensyn til følgende i visjonen: Forsikre deg om at visjonen er i samsvar med organisasjonens mål og dine egne priortiteringer. Bygg visjonen på dine egne kjerneverdier. Du må tro på den! Innholdet i visjonen må være motiverende for deg. Hva som er motiverende, varierer fra person til person. Bruk et levende språk. Hvilke bilder danner du deg når du tenker på visjonen? Når du har utviklet en visjon som er motiverende for deg, kan du begynne å fokusere på hvordan du skal nå den. Ta utgangspunkt i dine eksisterende ressurser. Dersom det ikke er samsvar mellom målet og mulighetene, er det viktig å planlegge hvordan du kan kompensere for dette. Trenger enheten å få tilført kompetanse eller ressurser? Er det enkeltelementer som gjør visjonen spesielt vanskelig å nå? Test visjonen på enkeltpersoner du stoler på før den presenteres for de andre i enheten din. Oppfattes den som motiverende? Er det noe som er uklart? Hvilke bilder skaper visjonen hos den andre? Etter å ha testet visjonen kan du ta den videre til dine medarbeidere. Suksessnøklene Så snart du har dannet deg et bilde av hva slags oppgaver og utfordringer den nye stillingen din innebærer, bør du planlegge hvordan du skal tilnærme deg oppgavene. I denne første perioden er det særlig noen punkter det er viktig å fokusere på: Kunnskapsinnhenting om gruppen og organisasjonen Relasjonen til din egen sjef Etablering av forholdet til dine underordnede Relasjonsbygging Sikre at strukturer og kompetanse i teamet er i samsvar med din strategi for arbeidet Kunnskapsinnhenting I overgangen til den nye lederjobben vil det som regel være mye å lære. Det er bl.a. viktig at du forstår hvordan virksomheten fungerer og er organisert, hvilke strategiske mål som er satt opp og hvilke forventninger som stilles til enheten fra kunder i og utenfor organisasjonen. Forholdet til egen sjef Ofte vil det være uklart hvilke forventninger som er knyttet til en lederstilling. For å lykkes er det derfor viktig at du jobber for å klargjøre disse forventningene. Gjennom å bli kjent med din leder, lytte til forventninger og interesser og utfordre ham/henne på hvordan du skal prioritere, vil du kunne opparbeide et bedre grunnlag for å planlegge arbeidet du skal gjøre som leder. Forholdet til medarbeiderne Som leder vil din suksess være avhengig av hva dine medarbeidere presterer. For å kunne planlegge arbeidet ditt må du kjenne dine medarbeidere og vite hvilken kompetanse og interesser de har. Ved å ta deg tid til å snakke med medarbeiderne, vil du kunne unngå mange feller i forhold til hvem som bør jobbe med hva, hvem som jobber godt eller mindre godt sammen og hva som motiverer den enkelte. Relasjonsbygging Som leder vil du trenge medspillere både i og utenfor organisasjonen. Gjennom å kartlegge hvem som har eller kan ha interesse av at du lykkes og kontakte disse, kan du bygge opp et nettverkt av relasjoner i organisasjonen. I overgangsfasen i den nye jobben er det sentralt at du setter av tid til å etablere et så rikt nettverk som mulig av både kunder, rådgivere og samarbeidspartnere i organisasjonen. ARBEIDSRETT Rettigheter og plikter i arbeidsforhold av Jan Tormod Dege er den mest omfattende presentasjon av den individuelle arbeidsrett som er utgitt i Norge med omtale av ca dommer og kjennelser. Omfattende stikkordregister. Se nærmere Boken er en videreutvikling av Arbeidsgivers styringsrett Bind I-III. Kan kjøpes i din bokhandel; kr MINERVA Sikre strukturer og kompetanse Når du har dannet deg et bilde av hvor du vil med enheten, må du sikre deg at enheten har de nødvendige ressursene for å lykkes i å nå denne. Dette dreier seg om hvilken kompetanse som finnes i laget, men også om deg som leder. Hvilken organisering er nødvendig for å nå målene? Hvilken opplæring må til for å sikre nødvendig kompetanse? Som leder må du planlegge ut fra at avdelingen vil kunne utvikle nødvendig kompetanse, ikke bare ut fra dagens forhold. 20 Juristkontakt

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 7 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Nettverksbygging: Maktmisbruk for nybegynnere Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden 3M Skjermfilter til bærbar PC med privat

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N)

Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N) Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N) Publisert 2014-09-07 11:46 MISFORSTÅELSER OM GRUPPESØKSMÅL FLORERER PÅ FACEBOOK -foreldre oppfordres til å betale flere hundre tusen kroner av forening

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

SPRÅK OG MÅLGRUPPER HVOR BEVISSTE ER VI PÅ DET? Seminar 6. november

SPRÅK OG MÅLGRUPPER HVOR BEVISSTE ER VI PÅ DET? Seminar 6. november SPRÅK OG MÅLGRUPPER HVOR BEVISSTE ER VI PÅ DET? Seminar 6. november Målet for mine 45 minutter er - å mobilisere et felles ansvar og interesse for å skrive klart og tydelig at vi alle er mer bevisste på

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger tenkt på hvordan det var å leve i en annen

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Det kvalitative intervjuet Analyse av beretninger 1 To ulike syn på hva slags informasjon som kommer fram i et intervju Positivistisk syn:

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Korrupsjonsproblemet. Sigve Soldal Bjorstad Geelmuyden.Kiese as. Norsk Kommunalteknisk Forening, 13.11.06

Korrupsjonsproblemet. Sigve Soldal Bjorstad Geelmuyden.Kiese as. Norsk Kommunalteknisk Forening, 13.11.06 Korrupsjonsproblemet Sigve Soldal Bjorstad Geelmuyden.Kiese as Norsk Kommunalteknisk Forening, 13.11.06 Kort om meg Sigve Soldal Bjorstad Partner og spesialrådgiver i Geelmuyden.Kiese Leder markedsgruppen

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-00274-A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Næringslivets velferdspolitiske rolle

Næringslivets velferdspolitiske rolle Trygve Gulbrandsen, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Næringslivets velferdspolitiske rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat. 3. juni 2008, Institutt for samfunnsforskning.

Detaljer

VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER

VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER Du som går på HIOA og skal jobbe med barn og unge bør holde av 6. mars. Da besøker Barneombudet høgskolen. Dette er et program for dagen, med informasjon

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. NOR1206 Norsk Vg2 yrkesfag HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfaglige utdanningsprogram. 9.

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. NOR1206 Norsk Vg2 yrkesfag HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfaglige utdanningsprogram. 9. OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen NOR1206 Norsk

Detaljer

Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk?

Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk? Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk? Av Hege Huseby 09.05.2012 12:52 Kulturhistoriske og naturhistoriske utstillinger blir i pressen først og fremst omtalt som hyggelige søndagsaktiviteter. Dette

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

advokathjelp når du trenger det

advokathjelp når du trenger det Medlemsfordel i Industri Energi advokathjelp når du trenger det Kontakt advokaten din på telefon 07 123 sikrer deg ikke bare i tilfelle juridisk konflikt, men kan også forebygge at slike saker i det hele

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering?

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Beskyttelse av immaterielle rettigheter kan gi din bedrift konkurransefortrinn, hevder mange, også vi i Innovasjon Norge. Men hvilket vern får oppfinnere og

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pasientforløp Akutt sykdom, ulykke eller skade Livreddende behandling Organbevarende behandling Opphevet hjernesirkulasjon Samtykke Organdonasjon

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Motivasjon for læring på arbeidsplassen Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Deltakermønster Lite endring i deltakermønsteret, tross store satsinger Uformell læring gjennom det daglige arbeidet er

Detaljer

Fagetisk refleksjon -

Fagetisk refleksjon - Fagetisk refleksjon - Trening og diskusjon oss kolleger imellom Symposium 4. 5. september 2014 Halvor Kjølstad og Gisken Holst Hensikten er å trene Vi blir aldri utlærte! Nye dilemma oppstår i nye situasjoner

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi?

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi? Filosofi i skolen Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på hvordan filosofi kan fungere som fag og eller metode i dagens skole og lærerens rolle i denne sammenheng.

Detaljer

Lederveiledning: Planlegging

Lederveiledning: Planlegging Lederveiledning: Planlegging PLANLEGGING Du som leder kan ikke alltid ha full kontroll. Du må være i stand til å tilpasse deg situasjonen og gjøre det beste ut av den. Likevel er det viktig å ha en plan.

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Hvorfor velger folk å snuse?

Hvorfor velger folk å snuse? Hvorfor velger folk å snuse? Av Maria Frydenlund 13.09.10 Det vises i flere norske undersøkelser at snusing blir mer og mer populært, spesielt blandt unge. Det er kommet frem til at en av fem unge menn

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Kreative yrker Joacim Lund, Aftenposten 8. desember 2012

Kreative yrker Joacim Lund, Aftenposten 8. desember 2012 II TEKST MED OPPGAVER Kreative yrker Joacim Lund, Aftenposten 8. desember 2012 Før i tiden var idealet i arbeidslivet å være lojal og utholdende. Premien var trygghet, gullklokke og god pensjon. I dag

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland PIKEN I SPEILET Tom Egeland Kompetansemål etter vg 2 Muntlige tekster bruke norskfaglig kunnskap i samtale om tekster Skriftlige tekster bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving,

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

Media venn eller fiende?

Media venn eller fiende? Media venn eller fiende? Kommunikasjon i en pandemikrise Lillehammer 16. oktober 2007 StangMedia AS Medienes fokus Konflikter disharmoni ubalanse Rasende foreldre: -Regjeringen må prioritere barna! Folkehelsa

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

taksering fra Upptec Assure

taksering fra Upptec Assure rask enkel rettferdig lønnsom taksering fra Upptec Assure Taksering Vi snakker ikke med kunden din. Vi avgjør ikke om kunden din har krav på erstatning eller ikke. Vi holder ikke rede på hvilke forsikringer

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden?

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Vold mot demente Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Hvem er jeg? Frode Thorsås 48 år So-/familievoldskoordinator i Telemark politidistrikt Tlfnr. 35 90 64 66 eller e-post: frode.thorsas@politiet.no

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling. Førde, 14. mai 2013

Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling. Førde, 14. mai 2013 Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling Førde, 14. mai 2013 1 Oversikt Hvorfor visjoner? Formål og visjon Stiftelsenes rolle i norsk samfunn (et av landene med flest stiftelser pr. 100.000

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge Mannfolk mot vold Hvitt Bånd Norge Ekte mannfolk sier nei til vold mot kvinner! Hvitt Bånd Norge er menn i alle aldre som har én ting til felles: Vi engasjerer oss mot menns vold mot kvinner. Vi ønsker

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Krav til arkivkunnskap i kommunene

Krav til arkivkunnskap i kommunene Krav til arkivkunnskap i kommunene Av Harald Lindbach Kommunenes arkivtjeneste har gjennomgått stor forandring i de senere årene. Mens det før var alminnelig med en desentralisert arkivtjeneste der nærhet

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Barnet og oppmerksomhet

Barnet og oppmerksomhet Barnet og oppmerksomhet Å gi barnet et smil fra Din myke pupill En del av Ditt blikk En del av Din tilstedeværelse At barnet merker Din omtenksomhet Og ditt nærvær Og forstår At det er ønsket og akseptert

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011)

Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011) Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011) Tillit en overordnet dimensjon Kommunikative ferdigheter, både individuelt og i gruppe Konflikthåndtering Synlig voksenledelse Relasjonsbygging Indikator for positiv

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 186 ALTERNATIV MEDISIN OG BEHANDLING En god helse er en svært viktig del av livskvaliteten, derfor

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: August

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator Hva/hvem er UH-nett Vest? Prosjektet På tvers regional tilgang til forskningsinformasjon

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

EMOSJONELL KOMPETANSE OG SELVLEDELSE

EMOSJONELL KOMPETANSE OG SELVLEDELSE EMOSJONELL KOMPETANSE OG SELVLEDELSE Vibeke Steen Seniorrådgiver HR PERSPEKTIVER Er ledelse viktig? Hva skal vi med følelser? Servicemedarbeidere og stresspåvirkning? Hva er emosjonell kompetanse? Kan

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Plan for innlegget 1. Kort om medarbeiderdrevet innovasjon 2. Om jakten på beste praksis 3. Jaktens resultater 4. Seks råd for å lykkes med MDI 5. Medarbeiderdrevet

Detaljer

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover.

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover. Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1 Ikke intensjoner om å bli leder. Spurt. Veldig eierskap. Min «baby». Jentene hans. Var som en

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Astrologiske lykketreff. Finn drømmepartneren din

Astrologiske lykketreff. Finn drømmepartneren din Astrologiske lykketreff Finn drømmepartneren din Janne Hansen: Astrologiske lykketreff. Finn drømmepartneren din Schibsted Forlag AS, 2015 Elektronisk utgave 2015 Første versjon, 2015 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer