KONTAKT 2/2015 Sjømannskirken København. Tema: Ansikt til ansikt. Velkommen hjemom!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTAKT 2/2015 Sjømannskirken København. Tema: Ansikt til ansikt. Velkommen hjemom!"

Transkript

1 KONTAKT 2/2015 Sjømannskirken København Tema: Ansikt til ansikt Velkommen hjemom!

2 Varsomt synger jeg - være tonevar sanse kolon, komma utropstegn i stillhet som en vibrato i Händels Messias det er slik jeg lever og ånder mitt liv - Runa A. Jensen, København Sjømannskirken i København Kong Haakons kirke Bladet kommer ut med tre til fire numre i året. Opplag: 800. Abonnementspris: 150, for forsendelse i Danmark, 175, for forsendelser til utlandet. Forsidefoto: Staben Fotograf: Selvutløser Pål Kristian Balstad Sjømannsprest og daglig leder Telefon Britt Flaatten Husmor Telefon Jofrid Landa Diakon Telefon Ansvarlig redaktør: Pål Kristian Balstad Redaksjonsansvarlig: Bjørg Tjemsland Kirkens adresse: Ved Mønten 9 DK-2300 København S Telefon Kjell Werner Rødder Vikarprest Telefon Kristine Larsson Ettåring Telefon Bjørg Tjemsland Ettåring Telefon Kontonummer: Dansk: Norsk: Bjørn Olav Bøe Studentprest i Danmark og Vest-Europa Telefon Audun Dalen Regnskapsmedarbeider Telefon Øyvind Norbye Vaktmester Telefon

3 SJØMANNSKIRKEN VIL VÆRE EN BROBYGGER Vi tror vi har mye å lære av andre kulturer og mennesker som omgir oss der vi arbeider på ulike steder i verden. Derfor ønsker Sjømannskirken gjennom kulturformidling og dialog å bygge bro mellom nordmenn i utlandet og omgivelsene rundt Denne høsten er det valg i Norge kommune, fylkestings- og menighetsrådsvalg. Mange tusen mennesker har sagt ja til å stå på lister for å delta i lokaldemokratiet i kirke og samfunn. Det er et spesielt viktig valg i folkekirken for det er første gang at det er flere lister en kan stemme på. Åpen folkekirke har egen liste hvor kandidatene forplikter seg til å arbeide for en raus og åpen folkekirke, med særlig likekjønnet ekteskap som en kampsak. På den andre siden ønsker bevegelsen Levende folkekirke å arbeide for en kirke som står for en konservativ forståelse av ekteskapet og samlivsetikk. Men grunnen til at dette valget er spesielt viktig, er fordi den nye kirkeordningen skal utarbeides, etter at Norge ikke lenger har noen statskirke. Det betyr at kirkens forhold til staten skal avklares og kirkens egne organer skal innholdsbestemmes. Det er viktig, for det gir retning for hvilken kirke vi får i fremtiden. Vi er privilegerte som har mulighet til å gå til valgurner for å være med å påvirke de veivalgene som skal tas. Det er mange i denne verden som ikke har den muligheten. Valg handler om verdier, det handler om hvilken kirke og hvilket samfunn vi ønsker oss. Det har vært en skepsis til at kirken skal blande seg inn i politiske prosesser. Det er for mange eksempler på at politikk og religion er en utfordrende blanding. Jeg er til dels enig i det. Kirken skal ikke være partipolitisk, men den skal alltid la seg engasjere i nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Det er kirkens oppgave å utfordre til gode etiske refleksjoner, til å utfordre på gode verdier og til å alltid verne om de svakeste blant oss slik Jesus lærte oss. Kirkens oppgave er å utfordre til å skape politikk og kirke som er formet ansikt til ansikt hjerte til hjerte. Det er ikke selvsagt i en verden med store krav til overskudd og stadig økte formuer. Godt valg! Pål Kristian Balstad, Sjømannsprest, Daglig leder Liv Nordhaug har skrevet en Sjømannskirkesalme som kan være fin å minne oss om i disse veivalgstider. 1. Kirke reist i verdens hverdag - reist på Herrens bud og kall. Møtested for jord og himmel, arbeidsrom og tempelhall. Hjemmets lys i fremmed land, åpen dør i Jesu navn. 2. Kirke reist i verdens hverdag ved den travle allfarvei. Sted for stillhet hos Den Største der Guds fred kan senke seg. Tid for rom og hellig vakt til fornyet himmelpakt. 3 Kirke reist i verdens hverdag bringer Jesu gledesbud, taler trøst til tunge tanker, viser vei til nådens Gud. Himlens fellesskap på jord samles her ved alterbord. 4. Kirke reist i verdens hverdag, en gang reist ved bønn og tro er den arv vi nå må skjøtte, fortsatt trofast bygge bro ut til landsmenn fjern og nær. Kirkens hjem må være der. 3

4 Tankestrek Rom for det hellige Kjell Werner Rødder, vikarprest Kirken ble grunnlagt på 1100-tallet, men er blitt påbygget og endret med årene. Kirkerommet var ruvende i sengotisk stil og jeg ble stående med en sterk opplevelse av et hellig nærvær og lot meg bevege i både tid og rom, fascineres av århundrenes sus under de høye kirkehvelv. Her i Nikolaikirken i Leipzig fylte Johan Sebastian Bach rommet med orgelbrus på 1700-tallet. Jeg skulle gjerne vært der da. Det er noen år siden jeg besøkte Nikolaikirken nå. Først var det nok kirkens interiør som grep meg: De vakre maleriene og dekorasjoner som proklamerte Guds nærvær. Kunsten fortalte også om Jesu lidelse, og ikke minst, gjorde fredspalmene som smykket bæresøylene et sterkt inntrykk. Det var like fullt begivenheter mye nærmere i tid som gjorde meg takknemlig og tankefull på en og samme tid. Oktoberdagene for snart 25 år siden var kirken sentrum for dramatiske omstendighetene fant sted der i Leipzig. Da lå den politiske ensrettingen som en klam hånd over daværende Øst-Tyskland. I mange år hadde Nikolaikirken vært åpen for alle. Under disse hvelv hadde man hver mandagskveld vært i bønn for fred og frihet. Kirken dro til seg mennesker fra hele DDR. Den ble et fristed for både tro og tanke. Den ga rom for menneskers håp og lengsler. Her var det plass for hele livet. Det ga resultat. Kirken og menigheten ble et kraftsentrum i november 1989, da livet brøt igjennom og skammens mur falt. Kirkerommet var og er et møtested mellom Gud og den enkelte og mennesker imellom. Jeg kjenner på glede og takknemlighet for at også vi her i Kong Haakons kirke i København har rom kirkerom - som gir plass for hele livet. Kraftsenter der mennesker kan være i Guds nærhet med alt sitt og alle sine, både når livet fylles med glede og når det butter imot. Rom der lovsangen kan lyde like gjerne til slitesterke folketoner som til calypsorytmer. I dette rommet lyder Ordet fra Guds munn og her slipper også samfunnsrefseren til for å tale de svakes sak. I dette rommet tar vi farvel med våre kjære og gjennom dåpen ønsker vi nye velkommen til felleskap. Her kan vi bøye oss i ydmykhet og noen ganger i skam, for så å reise oss igjen for å tjene Han som ga oss livet og har gitt oss plass i sin nærhet. 4

5 Konfirmant Velkommen til en spennende konfirmanttid hvor du kan lære noe om livet og troen,og få en høytidelig og minneverdig konfirmasjonsdag. Også drar vi på to spennende leirer til Hamburg og London. Denne høsten starter konfirmanttiden for dere som skal konfirmeres våren Et spennende år hvor du får muligheten til å oppleve mye! Å være konfirmant i Sjømannskirken er litt annerledes enn vanlig, for konfirmantene blir kjent med andre konfirmanter med norsk bakgrunn i København og konfirmanter i hele Nord-Europa. Det er et år med mange opplevelser og vi skal stille de store spørsmålene om livet, kjærligheten, troen og alt som ellers møter oss i livet. På høsten drar vi til Hamburg (oktober 2015) og på våren drar vi til London (mars 2016). Her blir du kjent med norske konfirmanter som bor i Nord-Europa, akkurat som deg selv. Bli kjent med deg selv og andre. Vi skal på musikal, gå gatelangs i London, lage gudstjeneste og skape høytid i kirkerommet. Alle kan konfirmere seg i kirken. Er du ikke døpt, så kan du bli døpt i løpet av året. Har du behov for spesiell tilrettelegging av undervisningen, så lager vi et eget opplegg i samråd med foresatte. Vi finner gode løsninger sammen! Kostnader: 1500,- pr konfirmant, pluss reisekostnader (tog til Hamburg og fly til London) knyttet til turene. Opphold, musikal, inngangsbilletter og leiravgift dekker Sjømannskirken i København. Undervisningen starter i slutten av september. Første gang vi møtes er 27. september kl. 11. Da er det presentasjonsgudstjeneste av konfirmantene. Ta kontakt med Pål Kristian Balstad, sjømannsprest f.eks. ved å send mail dersom du vil ha mer informasjon eller tilsendt påmeldingskjema. 5

6 Nye ansikter Kjell Werner Rødder Jeg heter Kjell Werner Rødder og begynte arbeidet som sjømannsprest (kapellan) her i Kong Haakons kirke i slutten av juli dette år. Jeg skal være her ut året mens det arbeides med å ansette ny prest. Jeg er pensjonist, har så vidt passert de 70, men kjenner jeg har nok overskudd og glede til å yte noe ekstra. Sist år var jeg også i et vikariat (6 måneder) i sjømannskirken, den gang i Singapore og stortrivdes med det. Jeg har jo det meste av mitt yrkesaktive liv bak meg og kan se tilbake på rike og spennende år. Jeg er utdannet metodistprest og har betjent flere av våre menigheter i Norge både i nord og sør. Vi har jo et beordringssystem i Metodistkirken, så det er blitt noen flyttinger på meg. Jeg fungerte i drøyt 12 år som sykehusprest på Betanien, Fyllingsdalen i Bergen. Jeg er også utdannet som sosionom og har derfor arbeidet flere år på sosialkontor, innenfor helsevesenet og i Barne- Ungdom og Familieetaten der jeg var veileder for fosterforeldre. Så er jeg gift med Jorunn og vi har en sønn og en datter samt 4 barnebarn. Vår datter og hennes familie er bosatt her i Danmark, så det skal bli godt å bo tettere på dem noen måneder. Sønnen vår bor med sin familie på Karmøy i Rogaland og vi har vår faste bolig i Haugesund. Opprinnelig kommer vi begge fra Stavanger, men det er blitt svært mange år siden vi flyttet derfra. Vi har funnet oss godt til rette i Kong Haakons kirke og etter hvert i Dragør der vi altså nå bor. Vi har stor glede i å reise så vi vil nok benytte anledningen til å oppleve for oss nye steder i Danmark mens vi er her. Vi gleder oss også å bo i en stor by med et rikt kulturliv og vil gjerne benytte muligheter som byr seg. 6

7 Kristine Larsson Jeg heter Kristine og er 27 år. Jeg kommer fra Kvernaland, ei bygd på Jæren. Der vokste jeg opp sammen med mor, far og to brødre som den mellomste i søskenflokken. I løpet av årene på ungdomsskolen og videregående var jeg aktiv i menigheten Frøyland og Orstad kyrkjelyd. Her var jeg med i søndagsskolearbeidet, jeg var med som leder i ungdomsarbeidet og med i bibelgrupper som leder og deltaker. Etter videregående gikk jeg et år på bibelskolen Hald Internasjonale Senter i Mandal. Her gikk jeg på Lagets linje med fokus på tverrkulturell forståelse. I løpet av året på Hald hadde jeg et seks måneders opphold i Brasil. Her var vi en del av det lokale Lagsarbeidet på universitetet i byen vi bodde i. Vi var blant annet med på å arrangere bibelgrupper på engelsk og fikk reise rundt i Brasil for å besøke de ulike lokallagene. Det var noen spennende måneder hvor vi fikk lære den brasilianske kulturen bedre å kjenne. Da jeg kom tilbake fra Hald og oppholdet i Brasil flyttet jeg til Stavanger for å studere. Her tok jeg allmennlærerutdanningen med fordypning i norsk, engelsk og komparativ pedagogikk. I løpet av studiet komparativ pedagogikk bodde jeg fire måneder i Belfast i Nord-Irland. Her studerte jeg ved St. Mary s University College og hadde blant annet praksis på en lokal skole. Dette var veldig spennende. Jeg fikk se og oppleve store forskjeller mellom skolesystemene i Norge og Nord-Irland. Etter jeg var ferdig med allmennlærerutdanningen studerte jeg Interkulturell kommunikasjon og global forståelse på Misjonhøgskolen i Stavanger. Som del av dette studiet var jeg en måned i Uganda. Her deltok vi på forelesninger på universitetet i Kampala, og fikk lære mye om afrikansk historie og kultur. Å reise og å oppleve nye land og kulturer er noe jeg er veldig glad i. I løpet av studietiden har jeg vært engasjert i Laget sitt arbeid på universitetet, på Salem i Stavanger og i KRIK. Jeg har jobbet som lærer de tre siste årene. Det første året jobbet jeg på Orre skule, en kombinert barne- og ungdomsskole på Jæren. Her jobbet jeg som faglærer og spesialpedagog. Nå jobber jeg på Skadberg skole, en barneskole i Sola kommune. Her har jeg i to år jobbet som faglærer og spesialpedagog, og trives godt med det. I fritiden liker jeg å trene, særlig å jogge og sykle. Ellers liker jeg å bake, slappe av med en god bok, gå turer, treffe venner og gå på konserter. Jeg gleder meg mye til et annerledes og spennende år i København! Bjørg Tjemsland Jeg heter Bjørg, er 30 år og har begynt som ettåring her i Sjømannskirken i København. Jeg har bodd omtrent 1/3 av livet i Hong Kong, 1/3 i Sandnes og 1/3 i Kristiansand. Nå er jeg klar for en helt ny hverdag, og denne jobben inneholder nøyaktig det jeg brenner mest for; mennesker, kultur og omsorg. Mine foreldre var misjonærer i Hong Kong i 10 år, så er jeg født og oppvokst der. Jeg vet derfor veldig godt hvordan det er å vokse opp i et flerkulturelt miljø. Min far jobbet som prest og min mor som lærer og i flykningsleir, så i kirke og bistandsarbeid fikk jeg inn med morsmelka. I Hong Kong gikk jeg på norsk skole med skandinaviske medelever. Når jeg var 8 år flyttet familien min til Sandnes i Rogaland. På videregående gikk jeg på Idrettslinjen, og begynte deretter på folkehøyskole på Birkeland på Sørlandet. Jeg gikk der på en linje som het Internasjonal Solidaritet, der vi lærte mye om andre land, ulike kulturer og sosialantropologi. I den anledning reiste vi til Kenya og Uganda i 1 måned på studietur- og det var litt av et eventyr! Når jeg var 21 år flyttet jeg til Kristiansand for å studere, uten å kjenne noen i byen fra før. Jeg synes det virket gøy og utfordrende å flytte til et helt nytt sted, og nå-snart 10 år etter gjør jeg det samme igjen! Jeg utdannet meg som legesekretær og har de siste 7 årene jobbet på sykehuset i Kristiansand. Ved siden av denne jobben har jeg det jobbet 2. helg som assistent ved en bolig for voksne med psykisk utviklingshemming. Mine tidligere jobberfaringer før dette består bl.a. som stuepike, kafémedarbeider og kabinvert på danskebåten. I tillegg har jeg jobbet som frivillig de 2 siste årene som aktivitetsleder for barn og kvinner ved et krisesenter i Kristiansand. Dette har vært utfordrende arbeid, som jeg har lært mye av. Jeg har i tillegg de 2 siste årene vært aktivt medlem av Røde Kors. Jeg trives best når jeg jobber med og for mennesker! Som person er jeg blid, åpen og nysgjerrig på livet. Jeg synes det er veldig spennende med nye mennesker og kulturer, og er derfor veldig glad i reiser og nye opplevelser. Jeg liker å lære (spesielt praktiske ting) og synes også det er givende å lære bort til andre. Fritiden min bruker jeg sammen med venner og familie, trening og sosiale aktiviteter. Jeg gleder meg utrolig til å begynne å jobbe for Sjømannskirka og oppdage storbyen København! 7

8 Høsten er en spennende tid med mye nytt. Skolestart for de store barna og vuggestue og barnehage for de minste. På Sjømannskirken skjer det og mye spennende for barna denne høsten. På lørdager serverer vi lørdagsgrøt og en kan låne med seg en barnebok fra barnebiblioteket. Hver tirsdag er det babysang hvor en gjeng stort sett blide babyer tar med seg foreldrene sine for å synge, spise vafler og kose seg sammen. Og en gang i måneden samles vi til familiedag med mat, lek, sang, fortelling og mye gøy. Denne høsten blir det både høsttakkefest, prins- og prinsessefest og mye mer. Det er mye å glede seg til! Mauren Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? ~ Inger Hagerup BABYSANG Hver tirsdag kl. 12 møtes en gjeng babyer for å synge og kose seg. Har du lyst til å synge sammen med denne gjengen, er du hjertelig velkommen! FAMILIEDAGER Ta med hele familien på en morsom dag i Sjømannskirka! Vi starter kl. 13:00 > 20. september: kl. 13 Familiedag > 4.oktober kl.11-13: Familiegudstjeneste med høsttakkefest, utdeling av 4-årsboka > 22.november: kl. 13 Familiedag 4.oktober kl.11 er det Høsttakkefest for store og små med spennende loddtrekning. Etter gudstjenesten spiser vi supper sammen og koser oss! ER DU 4 ÅR? Da kan du få fireårsboka di 4.oktober kl.11. Vi vil gjerne vite om du kommer på forhånd slik at vi kan få skrevet inn navnet ditt i boken! Send en mail til 8

9 STUDENTTILBUD I SJØMANNSKIRKEN Studentmiddag hver første torsdag i måneden. Husmors hjemmelagde delikatesser! (Sjekk kalender side 18) Studentgudstjeneste -En rolig og behagelig kveld etterfulgt av suppespising! Velkommen 20.sept. kl. 19:00. Café Retro. Hver 3. torsdag i måneden møtes norske studenter for å snakke og chille. Åpen lesesal tirsdag søndag kl. 09:00 22:00. Ring på kjøkkendøra utenfor kirkens åpningstider. Kaffedeal: 20,- for kaffe HELE dagen! GRATIS WIFI! FØLG OSS VED Å LIKE VÅRE FACEBOOKSIDER: Norske studenter i København eller Sjømannskirken i København Halvannet år har Kristoffer Gjelseth Dalbak (25) vært i København. Han startet som praktikant på Den norske ambassaden, og har siden studert både på CBS og universitetet. Ikke minst har hans danske kjæreste Tea gitt ham en god grunn til å bli boende. La oss begynne på begynnelsen. Kristoffer er født og oppvokst på Fetsund utenfor Oslo i 1990 i en kjernefamilie med mor og far og en yngre søster. Etter hvert gikk han gymnaset i Lillestrøm og tok førstegangstjeneste i Kongens garde. Etter endt førstegangstjeneste åpnet han bøkene inn i statsvitenskapens verden på Universitetet i Oslo. Det var gjennom universitetsstudiet her at han fikk mulighet til å reise til Vietnam sammen med andre skandinaviske studenter for å studere utviklingsarbeidet der. «Jeg har vært i København i halvannet år og jeg trives godt», forteller Kristoffer. «Jeg har forsøkt å bli integrert og etter hvert snakker jeg helt ok dansk» sier han. «tror jeg da», legger han fort til. «Jeg fikk flere danske venner fra tiden i Vietnam og gjennom ambassaden var det en myk vei inn i det danske samfunnet». Hva var mest overraskende med å komme til København? «Geografisk er jo ikke Danmark langt fra Norge» begynner Kristoffer, «men både når det gjelder språket og kulturen så kan forskjellene være store» fortsetter han. «Men for meg har det handlet om å gjøre meg forstått. Utrolig mange ganger har jeg svart på ting jeg ikke har blitt spurt om, rett og slett fordi jeg ikke helt forstod spørsmålet» forteller han humrende. «Jeg har erfart at for å trives blir en tvunget til å ta initiativ og leve litt utenfor komfortsonen» sier han. «Det er kanskje det beste tipset jeg kan gi til nye studenter i København og bli med på det som skjer, trosse frykten og være sosial selv om man ikke kjenner noen.» legger han til. «Sjømannskirken er forresten er fint sted å treffe norske studenter og bygge nettverk. Det er et bra sted hvor en kan slappe helt av. Også er det mange bra aktiviteter der med studentmiddagene og studentgudstjenestene. Ikke minst er det fint å kunne sitte på lesesalen å studere. Jeg bruker den mest i helgene og spiser gjerne lørdagsgrøt sammen med de andre studentene». Hva drømmer du om for fremtiden? «Jeg ønsker å arbeide innen for bistandssektoren, gjerne i Afrika og knyttet til et NO- -prosjekt. Min kjæreste skal bli lærer og hun kan faktisk se for seg å flytte til Norge, så vi får se hva det blir til», forteller han. Vi ønsker Kristoffer og alle de andre studentene i København lykke til med semesteret! Tekst og foto: Pål Kristian Balstad 9

10 Mange nye bøker vil gjerne lånes ut; så velkommen på biblioteket! Lars Mytting: SVØM MED DEM SOM DRUKNER. «Fantastisk ambisiøs roman om krig, kjærlighet og tilhørighet».»intet mindre end storslået» siger dansk anmelder. Altså en medrivende roman som er vanskelig å legge fra seg. Kim Leine: AVGRUNNEN er en stor fortelling om krig og fred, om kjærlighet og driftenes makt, om å være menneske i det onde tyvende århundret og til enhver tid. Et stort forfatterskap av denne norsk/danske kunstner. Kristin Hoffmann: MIDT PÅ NATTEN ER ET EGNET TIDS- PUNKT er en oppsiktsvekkende roman i kraft av sin annerledeshet. Hoffmann har skapt et kunstverk som språklig ambisiøst, intenst og ekspresjonistisk innsirkler grunnleggende erkjennelser. Kun 130 sider. Victoria Durnak: TORGET. Gartneren Elin bestemmer seg for å kontakte folk som gir bort ting på Finn.no. Det får mye til å skje, hun involveres i menneskeskjebner og satt sitt liv i perspektiv. Charlotte Rørth: JEG MØTTE JESUS. En modig, begeistret og sober skildring av en dansk journalists opplevelse i en kirke i Spania. Guds sønn viser seg for henne, det blir som et lynnedslag i hennes verden og tvinger henne til å ta sitt moderne rasjonelle liv opp til overveielse. Boken er på dansk, er også utkommet i Norge. Jon Fosse: MYSTERIER I TRUA, en samtalebok med teolog og forfatter Eskil Skjeldal. Forfatteren Fosse konverterte til katolisismen for et par år sidene etter å ha tatt avstand fra kirken siden ungdommen. Her er samtaler om tro og Gud, om åndelige mystiske opplevelser, om skriving, alkoholisme, kunst og litteratur og meget mere. Velkommen til BOKPRAT i biblioteket lørdag den 26. september kl 15, etter grøten. Inger Thorun Hjelmervik orienterer om et utvalg av nye norske bøker, som kan lånes umiddelbart. Agnes Birkeland, Bibliotekansvarlig DAIM KAKE Dette er en kake som av mange kalles iskake. Kjært barn har mange navn, og slik er det vel med god mat også. Flere navn på en og samme rett/kake. Denne kaken kan lages i god tid før den skal serveres. Etter at den er laget, fryses den ned, og tas opp rett før servering. Dette er hva du trenger og slik du går fram: 150 g malte mandler 150 g sukker 4 eggehviter Pisk eggehvitene helt stive sammen med sukkeret. Rør inn de malte mandlene. Stek i form, 26 cm. Stekes ved 175 grader ca. 30 minutter Mandelbunnen avkjøles. Lag fyllet (toppingen): 5 plater gelatin bløtes i kaldt vann ca. 5 minutter. Løs opp gelatinen i 1 dl kokende vann. Tilsett 2 ss kaffe. 4 eggeplommer stivpiskes til eggedosis sammen med 150 g sukker. Pisk 5 dl fløte og 1 ts vaniljesukker. Ha gelatin/kaffeblandingen i en tynn stråle oppi eggedosisen, rør hele tiden. Bland pisket krem og eggedosis. Rør inn 2 doble Daim som er finhakket. Sett fyllet i fryseren og rør etter en kort stund, hell det over mandelbunnen når det begynner å stivne. Pynt med en finhakket Daim. Fryses. Velbekomme! Husmor Britt 10

11 DIAKONIENS HJØRNE Fakta om Verdensdagen for psykisk helse HJEMMEBESØK Kjenner du noen som har lyst på besøk av kirka? Kanskje er det noen som har vanskelig for å komme seg ut, eller kanskje noen som bare savner en å snakke norsk sammen med. Da er det fint at Sjømannskirken også kan komme hjem til deg. Ta kontakt! Lyst til å bli besøksvenn? En viktig del av det oppsøkende arbeidet til Sjømannskirken i København, er hjemmebesøk til mennesker som ønsker besøk av oss. Å være en medvandrer med mennesker er utrolig berikende. Som besøksvenn for Sjømannskirken blir du en av våre viktige frivillige medarbeidere som gjør det mulig for oss å være tilstede. En besøksvenn er en som har lyst til å dele litt av sin tid og sitt liv sammen med et annet menneske, om det er å drikke kaffe sammen, gå tur, hjelpe med praktiske ting eller gjøre ærend sammen. Som besøksvenn er det du som bestemmer hvor ofte du vil være frivillig. Er du interessert eller har spørsmål, ta kontakt med diakonal medarbeider Jofrid Landa på mail: eller tlf: Hvert år markeres verdensdagen for psykisk helse og det har også blitt en tradisjon i Sjømannskirken i København. I år er temaet «Kast maska se hverandre» og har særlig fokus på det å snakke sammen når livet stormer. Verdensdagen er Norges største dugnad for psykisk helse og den største kampanjen i verden for psykisk helse. Formålet er å øke kunnskapen om og bedre holdningene til psykisk helse. Verdensdagen er en grasrotkampanje der tusenvis av lokale arrangører og ildsjeler hver høst setter psykisk helse på dagsorden i sitt lokalsamfunn. Det vil vi også gjøre i København. Verdensdagen virker. Verdensdagen øker åpenheten om psykisk helse og bygger ned tabuer og fordommer. Verdensdagen bidrar til at enkeltmennesker og samfunnet som helhet, blir flinkere til å mestre psykiske vansker. Verdensdagen er finansiert av Helsedirektoratet og koordinert av Mental Helse Norge, landets største bruker- og interesseorganisasjon for psykisk helse. Også vi i Sjømannskirken har fått midler for å gjennomføre markeringene. Verdensdagen for psykisk helse er en offisiell FN-dag og markeres over hele verden 10. oktober hvert år. Den første markeringen var i Gudstjeneste 11. oktober 2015 kl. 11 med kirkekaffe. På kirkekaffen vil det bli aktualisert temaer knyttet til verdensdagen. Visste du at Sjømannskirken har en egen Nettkirke? Nettkirken kan du besøke døgnet rundt og der kan du blant annet møte nettpresten, tenne lys, be en bønn eller lese dagens betraktning. Visste du at du får servert Fairtrade kaffe på Sjømannskirken? > Fordi vi som Sjømannskirke ønsker å gjøre en forskjell for at mennesker i verden får en litt mer rettferdig hverdag. Velkommen til julekor i Sjømannskirken! Ingen opptakskravalle som er glad i å synge er velkomne! For mer informasjon ta kontakt med Jofrid: eller tlf: Følg oss på 11

12 Ansikt til ansikt 53 år har Solveig Ludvigsen vært i Danmark sammen med sin mann Fritz Ludvigsen. Vi har fått høre hennes historie, som startet i Tverrelvdalen i Alta i «Jeg er den nest yngste, i en søskenflokk på ti» sier Solveig. «Jeg hadde en god barndom, og min mor og far var av den gamle sorten. De var begge født i 1896.» fortsetter Solveig og legger til at «da jeg var seks år ble vi evakuert med buss til Alta, og båt til Værdal i Trøndelag. Å komme dit var fint, for vi ble mottatt med åpne armer og her startet jeg min skolegang.» Etter krigens slutt, reiser Solveig og familien tilbake til Alta og hun gjør seg ferdig med 7. klasse. «Det var jo ingen god utdannelse jeg fikk, så når jeg fikk mulighet til å dra til Bergen som 16åring, så var det spennende» sier hun. «Jeg fikk husposter i Bergen, før jeg begynte å arbeide i kolonial på Kronstad. Da jeg var 18 år møtte jeg Fritz. Har studerte teknikk, og ble utdannet ing12 eniør. Da jeg var 24 år fikk Fritz tilbud om arbeid i København. Jeg sa at jeg ble med, hvis vi giftet oss før vi dro». Giftemål ble det, i Bergen domkirke. Solveig hadde lånt brudekjole og med en bukett av nellik var hun et vakkert skue. Fritz på sin side hadde ordnet seg med et lån av sin fars konfirmasjonssmoking. «Ja, han så fin ut i den» forteller Solveig med nostalgi i øynene. Solveig og Fritz flyttet til København. I 1962 begynte Solveig å arbeide i kolonialbutikk og Fritz å arbeide ved B&W dampavd. Etter min tid i kolonialbutikk ble jeg som 33 åring ansatt i Sparekassen SDS, hvor jeg fikk min utdannelse som bankassistent. I SDS, (som nå heter NORDEA), ble jeg til min pensjonering. «Fritz og jeg hadde det sjovt i den første tid» forteller Solveig. «Vi hadde begge inntekt og hadde «Jeg sa at jeg ble med, hvis vi giftet oss før vi dro»

13 «Jeg synes det er viktig at vi har et norsk miljø i København, bare tenk på 17. mai, og vi må verne og støtte den flotte kirken vår» god økonomi, så vi dra på kino og var på restaurant. Ja, vi hadde det deilig» sier Solveig med en lett og glad stemme. «Men etter hvert måtte vi begynne å spare til hus. Vi kjøpte et hus i Farum, hvor vi bodde fra 1971 til Allikevel har vi fått reist mye i verden som til Jerusalem, til Sør-Amerika, USA og andre steder. Ja, vi har opplevd mye sammen». Solveig forteller at de alltid har hatt det litt travelt, for de har kjørt mange turer, gått mange turer og tilbragt mye til i sommerhuset. «Sjømannskirken har vært viktig for oss» forteller Solveig, «vi har vært der jevnlig hele tiden, mens vi har vært her. Jeg er engasjert i Den store dameforeningen, og var formann der i elleve år.» Med engasjement forteller Solveig om den fine tiden og gleden over å kunne engasjere de eldre kvinner som møttes en mandags formiddag til smørrebrød, kaffe, vafler og en god prat. Og i Den norske forening, Understøttelsesforeningen og i Kong Haakon kirkes venner har hun ogaå vært med. «Jeg synes det er viktig at vi har et norsk miljø i København, bare tenk på 17. mai, og vi må verne og støtte den flotte kirken vår.», sier Solveig med iver. «Fritz og jeg har mange venner i det norske miljøet. - Hvis jeg utfordrer deg Solveig, på å si hva du tenker på når jeg sier «Ansikt til ansikt», hva sier du da? «Da tenker jeg på to ting» svarer Solveig «for det første mors trygge og gode ansikt. Hun kunne sette seg i gyngestolen hjemme, med sangboken i hånden og synge, stille og rolig. Vi barna satte oss gjerne rundt henne, og sang med. Det er minner jeg aldri glemmer». Det andre er at når jeg sitter ansikt til ansikt med Pål Kristian føler jeg trygghet, og så kan jeg fortelle min historie. Da er man trygg. Foto og tekst: Pål Kristian Balstad 13

14 ANNONSER Velkommen til Schæfferga rden og Villa Helene Executive nordiske huse i Gentofte I hjertet af Jægersborg ved Ermelundsvej og Jægersborg Alle danner Schæfferga r- den og Villa Helene sammen med «Det gamle Jægersborg Hotel» en flot indgangsportal til Ermelunden. Schæfferga rden, et smukt Jagtslot fra 1755 med masser af historie, er et af Danmarks mest unikke hotel, møde- og konferencecentre. Du vil opleve: Et fantastisk smukt hotel og konferencecenter Husene og parken med de mange muligheder Historiske rammer Gastronomi og økologi En ganske særlig stemning I mange a r har vi arbejdet pa at skabe en ganske særlig stemning hvor design, teknologi og vore medarbejdere sammen med de historiske rammer, er med til at give husene deres helt specielle præg pa en ma de, sa vore gæster føler sig hjemme, inspireret og forkælet, vi kalder det «en ganske særlig stemning». Velkommen! Mark Flindt Adm. direktør 14

15 Frisør til hverdag og fest

16 Bli fast giver til Sjømannskirken i København! Vil du være med a bære arbeidet som drives i Sjømannskirken i København? Vi driver et stort arbeid for barn, ungdom, studenter og eldre og vil gjerne invitere deg til a ta del i arbeidet. Bli ma nedlig giver eller gi et engangsbeløp! Du kan overføre valgfritt beløp til konto: (Merk innbetalingen med gave ) Danmark: eller girokonto +01< < Norge: Takk for gaven! Annonser LEIE AV FESTLOKALE? Norges Hus ligger bare noen skritt fra Kong Haakons Kirke og eies av Den norske forening av 1863 og Norsk Understøttelsesforening. Vår flotte festsal (bildet) leies ut til barnedåper, konfirmasjoner, resepsjoner og brylluper. Kontak: Henry Qvamme telefon / mail : 16

17 Kirkeboken Kirkera det I perioden Døpte: Elias Damm Wesnæs Haakon Haavig Bakke Frost Villy Schiefloe Madsen Ella Münter Adriana Lea Eid Filippa Caroline Uldal Storgaard Olav Næss Rebsdorf Lucas Andrew Hornby Pelle Colom Halvorsen Ellinor Overegseth Falkenberg Oscar Johannes Larsen Helland Oliver Kanstrup Karlsen Konfirmanter: Daniel Johan Vestgaard Andersen Martin Milton Hemmingsen Live Charlotte Håvik William Cedric Kahl Ia Liane Olsson Trym Emil Opedal Ludvig Nilsson Pilemand Elisabeth Røed Bryllup: Det er i 2015 registrert 73 bryllup i Sjømannskirken Kong Haakons Kirke. Gravferd: Vera Elinor Larsen ( ) Isabella Ganvik ( ) Helge Grimstad ( ) Aase Margarethe Scheving ( ) Eiolf Antonsen ( ) Agnes Reinemo ( ) KIRKE FOR HELE LIVET! Sjømannskirken i København vil være kirke for hele livet i glede og sorg. For spørsmål om dåp, konfirmasjon, bryllup, soknebud, sjelesorg eller gravferd ta kontakt med en av prestene. Man behøver ikke å være medlem av Den norske eller Danske folkekirke for å bli døpt, gift eller begravet i Sjømannskirken. Kirkerådet er et rådgivende organ for daglig leder ved Sjømannskirkene over hele verden. Rådet skal sikre en viss legitimitet i kolonien og være en stemme inn i arbeidet som drives. Det være seg økonomi, strategi og representasjon. Sjømannskirken i København har følgende rådsmedlemmer: Sissel Mørch (leder) Helge Kjersem (nestleder, diakoni) Flemming Fox Maule Merete Sletten Kristian A. Haanes Eirin Hoff (ambassadens representant) Camilla Guren (studentrepresentant, diakoni) KONKURRANSE! 1. Jeg har ett øye, men kan ikke kan se? Hva er jeg..? 2. Jeg er et brød som man kan leve lenge av, men kan ikke spises. Hva er jeg..? Vet du svaret? Send inn løsningen og bli med i trekningen av en fin bokpremie! Sjømannskirken i København Ved Mønten København S eller på mail til Løsningen på forrige nummers gåter: 1) Skiftenøkkel/G-nøkkel 2) Det var Noa, ikke Moses. 17

18 Kirkekalenderen SEPTEMBER 1. sept. kl. 12 Babysang 3. sept. kl. 19 Studentmiddag 5. sept. kl. 14 Lørdagsgrøt 6. sept. kl. 11 Gudstjeneste 8. sept. kl. 12 Babysang 10.sept. kl. 19 Konsert 12.sept. kl. 14 Lørdagsgrøt 13.sept. kl. 11. Gudstjeneste 15.sept kl. 12 Babysang 17.sept. kl. 19 Middag for alle kl. 19 Café Retro 19.sept. kl. 14 Lørdagsgrøt 20.sept. kl. 11 Gudstjeneste kl. 13 Familiedag kl. 19 Studentgudstjeneste 22.sept. Ingen babysang 24.sept. kl. 19 Konsert 26.sept. kl. 14 Lørdagsgrøt kl. 15 Bokbadet i biblioteket 27.sept. kl. 11. Gudstjeneste 28.sept. kl Store dameforening 29.sept. kl. 12 Babysang OKTOBER 1. okt. kl. 19 Studentmiddag 3. okt. kl. 14 Lørdagsgrøt 4. okt. kl. 11 Familiegudstjeneste, høsttakkefest og utdeling av 4-årsboka. 6. okt. kl. 12 Babysang 8. okt. kl. 19 Kulturaften 10.okt. kl. 14 Lørdagsgrøt 11.okt. kl. 11 Gudstjeneste Verdensdagen 13.okt. Ingen babysang - Høstferie 15. okt. ingen arrangement 17.okt. kl. 14 Lørdagsgrøt 18.okt. kl. 11. Gudstjeneste 20.okt. kl. 12 Babysang 22.okt kl. 19 Middag for alle kl. 19 Café Retro 24.okt. kl. 14 Lørdagsgrøt 25.okt. kl. 11 Gudstjeneste 26.okt. kl Store dameforening 27.okt. kl. 12 Babysang 29.okt. kl. 19 Fest på kjerka 31.okt. kl. 14 Lørdagsgrøt NOVEMBER 1. nov. kl. 11 Gudstjeneste 3. nov. kl. 12 Babysang 5. nov. kl. 19 Studentmiddag 7. nov. kl. 14 Lørdagsgrøt 8. nov. kl. 11 Gudstjeneste 10.nov. kl. 12. Babysang 12.nov. kl. 19 Kulturaften 14.nov. kl. 14 Lørdagsgrøt 15.nov. kl. 11 Gudstjeneste 17.nov. kl. 12 Babysang 19.nov. kl. 19 Middag for alle kl. 19 Cafe Retro 21.nov. kl. 14 Lørdagsgrøt 22.nov. kl. 11 Gudstjeneste kl. 13 Familiedag 24.nov 26. nov. Kirken stengt 27.nov 29.nov Julebasar 29.nov kl. 11 Gudstjeneste DESEMBER 1. des. kl. 12 Babysang 3. des. kl. 19 Julestudentmiddag 5. des. kl. 14 Lørdagsgrøt kl Konsert 6. des. kl. 11 Gudstjeneste 18 ÅPNINGSTIDER Mandag lukket Tirsdag kl. 12:00 18:00 Onsdag kl. 12:00 16:00 Torsdag kl. 12:00 arr. slutt. Fredag kl. 12:00 16:00 Lørdag kl. 12:00 18:00 Søndag kl. 10:00 14:00 Gudstjeneste kl. 11 KIRKEUKEN MANDAG 11:30 Store Dameforening møtes siste mandag i måneden. Kontaktperson: Agnes Birkeland tlf TIRSDAG 12:00 Babysang ONSDAG 12:00 Hverdagsmesse m/kirkekaffe Julestuen (møtes 2. hver uke i ulike uker). Kontaktperson: Vigdis Ljungar tlf TORSDAG 11:00 Malergruppen. Kontaktperson: Vigdis Ljungar tlf :00 Kulturarrangement, middag eller konsert. LØRDAG 14:00 Lørdagsgrøt SØNDAG 11:00 Gudstjeneste

19 DETTE SKJER FREMOVER Konsert 10. september kl. 19: Slow Eastbound Train har blitt moldenseren Daniel Herskedals definitive internasjonale gjennombrudd, med strålende anmeldelser i de tyngste jazztidsskriftene i USA og Europa. Til konserten i Sjømannskirka 10. september, tar Herskedal med seg to fantastiske strykere fra København; Bjarke Falgren og John Ehde. De spiller musikk fra platen Slow Eastbound Train, samt noen urframføringer av nye komposisjoner. BBC beskriver musikken slik: Superbly agile and feats of virtuosity I can hardly describe" og The Guardian følger opp med Herskedal has established a reputation for radiant eloquence and flawless virtuosity... his broadening palette is becoming a very inviting one'. Med et sound som anmelderne ikke nøler med å kalle helt unikt, har Herskedal etablert seg som både komponist og tubaist. Etter musikalsk utdanning i Trondheim og København, har han bl.a. levert bestillingsverk for både Moskvapatriarkatets mannskor (til Olavsfestdagene), Trondheim Jazzorkester (sammen med Magic Pocket til Moldejazz) og Helene Bøksle (til Soddjazz). Terje Mosnes skriver at Slow Eastbound Train er et eminent album og et foreløpig høydepunkt i en platekarriere som neppe har «peaka» ennå. Konsert 24. sept. kl. 19 med Martin Norddal og Leif Jone Ølberg Det er i år 150 år siden den danske komponisten Carl Nielsen ble født. Denne kvelden får vi fremført noen av hans vakreste sanger. I tillegg får vi høre sanger av Grieg og Heise komponert over tekster av vår egen Henrik Ibsen, samt et utdrag fra sangsyklusen Diechterliebe av Schumann. Konsert 8. okt og 12. nov kl. 19 med Leif Jone Ølberg Organisten i Sjømannskirken fyller høstkveldene med musikk og sang. «Leif Jone launched a baritone that could burn through with playfulness, voice and text, from the second he sped in on his barbershop-equipped cargo bike» - gregersdh.dk on Figaro, The Barber of Seville, Copenhagen Opera Festival 2014 Følg Sjømannskirken i København på vår nettside og meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev! Hver onsdag kl. 12 er det hverdagsmesse i Sjømannskirken i København. Enkel kirkekaffe etterpå. Hjertelig velkommen! Vil du hjelpe til? Julebasaren er en stor begivenhet i Sjømannskirken. Vi selger norsk tradisjonsmat, håndarbeid og julegaver! Loppemarked, lotteri og café med norsk mat sørger for ekte norsk julestemning! Er du flink til å strikke eller har noe annet å bidra med? Vi blir veldig glad for hjelp på denne flotte helgen! Ta kontakt med oss! 19

20 Avsender Sjømannskirken i København Ved Mønten København S Danmark Har du lyst til a abonnere, annonsere eller bidra med noe til Kirkebladet Kontakt? Ta kontakt med oss! Kontingent for Kontakt 2015 er kr. 150, for forsendelse i Danmark og kr. 175, for forsendelse til utlandet. Gi gjerne en gave i tillegg! Bruker du nettbank, kan du gjerne skrive «Abonnement 2015» i meldingsfeltet. DANSK KONTONUMMER: NORSK KONTONUMMER:

KONTAKT 1/2015 Sjømannskirken København. Tema: Livet

KONTAKT 1/2015 Sjømannskirken København. Tema: Livet KONTAKT 1/2015 Sjømannskirken København Tema: Livet Livssyklus - vokse opp i ydmykhet reise seg i overmot knekke som en blåklokke i nordvestenvinden bøye seg mot jorden svinne inn finne seg selv i lyng

Detaljer

EN SEILER PÅ LIVETS HAV: Intervju med pensjonist Jens Eide Side 4. KIRKE REIST I VERDENS HVERDAG: Trenger vi en Sjømannskirken i 2014?

EN SEILER PÅ LIVETS HAV: Intervju med pensjonist Jens Eide Side 4. KIRKE REIST I VERDENS HVERDAG: Trenger vi en Sjømannskirken i 2014? Avsender Sjømannskirken i København Ved Mønten 9 2300 København S Danmark KONTAKT 3/2014 Sjømannskirken København Tema: Sjømannskirken 150 år Vil du abonnere, annonsere eller bidra med noe til Kirkebladet

Detaljer

KONTAKT 1/2014 Sjømannskirken København. Tema: Håp. EN NORDISK BROBYGGER: Intervju med Dagfinn Høybråten. TANKER OM HÅP: Ida Marie Astad Jentoft

KONTAKT 1/2014 Sjømannskirken København. Tema: Håp. EN NORDISK BROBYGGER: Intervju med Dagfinn Høybråten. TANKER OM HÅP: Ida Marie Astad Jentoft KONTAKT 1/2014 Sjømannskirken København Tema: Håp EN NORDISK BROBYGGER: Intervju med Dagfinn Høybråten Side 4 TANKER OM HÅP: Ida Marie Astad Jentoft Side 5 Mitt hav Som dønninger I det store hav Bølger

Detaljer

KONTAKT 4/2014 Sjømannskirken København. Tema: JUL

KONTAKT 4/2014 Sjømannskirken København. Tema: JUL KONTAKT 4/2014 Sjømannskirken København Tema: JUL Lyset bak himlen - at grått kan slå meg med slikt et mørke viser seg for meg som i et bibelsk bilde men bak mørket aner jeg lyset i fri formasjon så kom

Detaljer

KONTAKT 2/2012 Sjømannskirken København

KONTAKT 2/2012 Sjømannskirken København KONTAKT 2/2012 Sjømannskirken København NY AMBASSADØR I KØBENHAVN: Intervju med Ingvard Havnen side 4 PUSTEROMMET Tankestrek av Hilde Ekroll side 7 STUDENTLIVET Frihet og tilhørighet side 9 Tilhørighet

Detaljer

God jul! GATAS ENGLER: Københavns hjemløsenhet side 4. TANKESTREKEN: Betraktninger av Sissel Mørk side 7. KONTAKT 3/2012 Sjømannskirken København

God jul! GATAS ENGLER: Københavns hjemløsenhet side 4. TANKESTREKEN: Betraktninger av Sissel Mørk side 7. KONTAKT 3/2012 Sjømannskirken København KONTAKT 3/2012 Sjømannskirken København Tema: Trygghet God jul! GATAS ENGLER: Københavns hjemløsenhet side 4 TANKESTREKEN: Betraktninger av Sissel Mørk side 7 Øyne som gjør Et blikk alene Fra deg Og jeg

Detaljer

JEG GLEDER MEG TIL 17. MAI: Intervju med organist Tom Ernst Side 4. Å FEIRE 17. MAI LANGT HJEMMEFRA: Intervju med Loan Ngo og Laila Rong Hanna Side 5

JEG GLEDER MEG TIL 17. MAI: Intervju med organist Tom Ernst Side 4. Å FEIRE 17. MAI LANGT HJEMMEFRA: Intervju med Loan Ngo og Laila Rong Hanna Side 5 KONTAKT 2/2014 Sjømannskirken København Tema: 17. mai JEG GLEDER MEG TIL 17. MAI: Intervju med organist Tom Ernst Side 4 Å FEIRE 17. MAI LANGT HJEMMEFRA: Intervju med Loan Ngo og Laila Rong Hanna Side

Detaljer

MÅNEDSBLADET TEMA: KIRKE I VERDENS HVERDAG BESØK AV SJØMANNSPRESTEN GUDSTJENESTE ET STED Å FINNE HVILE SANSEROM I KIRKEN ANDAKTEN: VELKOMEN HEIMOM

MÅNEDSBLADET TEMA: KIRKE I VERDENS HVERDAG BESØK AV SJØMANNSPRESTEN GUDSTJENESTE ET STED Å FINNE HVILE SANSEROM I KIRKEN ANDAKTEN: VELKOMEN HEIMOM MÅNEDSBLADET NYTT FRA SJØMANNSKIRKEN I LONDON HØSTNUMMER 2/2013 ÅRGANG 76 TEMA: KIRKE I VERDENS HVERDAG BESØK AV SJØMANNSPRESTEN GUDSTJENESTE ET STED Å FINNE HVILE SANSEROM I KIRKEN ANDAKTEN: VELKOMEN

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

...blekner aldri. Nr 1/2 Vår/sommer 2015

...blekner aldri. Nr 1/2 Vår/sommer 2015 ...blekner aldri Nr 1/2 Vår/sommer 2015 Gode tall for Oddernes m Det har blitt skrevet en del om nedgang i Den norske kirke. Men hvordan står det egentlig til? Og det som kanskje interesserer oss mest,

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

SCENE OG ALENE. SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet. SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol

SCENE OG ALENE. SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet. SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol Nr. 6 2013 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol SVERIGE Fra torskemiddag til økonomiutvalg TEMA: STORBYKIRKEN

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Sjømannskirken i Rotterdam 3/2014 BUDSTIKKA. Velkommen!

Sjømannskirken i Rotterdam 3/2014 BUDSTIKKA. Velkommen! Sjømannskirken i Rotterdam 3/2014 BUDSTIKKA Velkommen! Støtt vårt arbeid Takk for at du leser Budstikka i pdf utgave. For mange er dette en minst like god måte å lese om vårt arbeid som det er å få den

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 4 2014 Årgang 46

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 4 2014 Årgang 46 TEXAS NYTT Nr. 4 2014 Årgang 46 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummeret: Portrett: Marianne Skjerping Kroken... s. 6 Avskjed med Kari Danielsen... s. 10 Advent og jul på Sjømannskirken... s. 17 Tanker

Detaljer

Norsk studentliv i utlandet. Nr. 3 2014 EN SALIG VAFFELRØRE. En organisasjon i krise? Hundreåringen som ikke forsvant. Mer enn en plass i solen

Norsk studentliv i utlandet. Nr. 3 2014 EN SALIG VAFFELRØRE. En organisasjon i krise? Hundreåringen som ikke forsvant. Mer enn en plass i solen Nr. 3 2014 SJØMANNSKIRKEN En organisasjon i krise? ROTTERDAM Hundreåringen som ikke forsvant LANZAROTE Mer enn en plass i solen EN SALIG VAFFELRØRE Elin Vatnar Nilsens språkblemme skapte oppstandelse i

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

Vær rause. Intervju med regionleder. Ny katalog er klar! Vinter/vår katalogen for 2014 er nå klar. Nytt fra. De fattiges rektor. Vil ikke starte alene

Vær rause. Intervju med regionleder. Ny katalog er klar! Vinter/vår katalogen for 2014 er nå klar. Nytt fra. De fattiges rektor. Vil ikke starte alene Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Oktober/ november 2013 Nr. 5 13. årgang www.normisjon.no Det er viktigere enn noensinne at vi som kjenner Gud, forteller videre det vi vet. Solveig Andersen 11 NORD 2 nordland

Detaljer

Sjømannskirken i Rotterdam 3/2013 BUDSTIKKA

Sjømannskirken i Rotterdam 3/2013 BUDSTIKKA Sjømannskirken i Rotterdam 3/2013 BUDSTIKKA Støtt vårt arbeid Takk for at du leser Budstikka i pdf utgave. For mange er dette en minst like god måte å lese om vårt arbeid som det er å få den på papir.

Detaljer

Menighetsbladet Desember 06/2014

Menighetsbladet Desember 06/2014 Menighetsbladet Desember 06/2014 Møte med Sissel og Svein Wessman side 4 VÅGSBYGD HAR FÅTT KIRKEGÅRD SIDE 13 FRA MENIGHETSLÆRER TIL SKOLELÆRER side 16 Kunstner Jeannie Mae Ozon Høydal side 20 Menighetsbladet

Detaljer

Belgique-België P.P. 1410 WATERLOO 1 6/1751 P 409503

Belgique-België P.P. 1410 WATERLOO 1 6/1751 P 409503 Belgique-België P.P. 1410 WATERLOO 1 6/1751 P 409503 Livet er i konstant forandring. Noen ganger er forandringene store. Mange har flyttet i sommer, noen til Norge, andre til Belgia. Her har det vært store

Detaljer

menighetsblad Nr. 2 2014

menighetsblad Nr. 2 2014 menighetsblad Nr. 2 2014 I H J Ø R N ET Framtid og håp Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker, og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når dere kaller på meg og

Detaljer

Sjømannskirken i Rotterdam 1/2013 BUDSTIKKA. Med historien i veggen Se bilder fra ombyggingen på side 13

Sjømannskirken i Rotterdam 1/2013 BUDSTIKKA. Med historien i veggen Se bilder fra ombyggingen på side 13 Sjømannskirken i Rotterdam 1/2013 BUDSTIKKA Med historien i veggen Se bilder fra ombyggingen på side 13 Støtt vårt arbeid Takk for at du leser Budstikka i pdf utgave. For mange er dette en minst like god

Detaljer

gang arven etter bano L o k a l b l a d utgitt av Nesodden, Gjøfjell og Skoklefall menigheter i n n h o l d

gang arven etter bano L o k a l b l a d utgitt av Nesodden, Gjøfjell og Skoklefall menigheter i n n h o l d kirkespeilet gang L o k a l b l a d utgitt av Nesodden, Gjøfjell og Skoklefall menigheter Nr 2 2014 JUNI 45. årgang Utgitt første gang juni 1969 i n n h o l d Leder: Hvaffårno?...2 Noen kantord... 3 I

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s.

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s. NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7 Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13 Med TRO på Kråkerøy IL, s.14-15 Menighetens ansatte: KRÅKERØY MENIGHET domkirkens prosti

Detaljer