BULLETIN 5. Ueland & Solheim. Gratulerer. Onsdag 3. august 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BULLETIN 5. Ueland & Solheim. Gratulerer. Onsdag 3. august 2011"

Transkript

1 BULLETIN 5 Onsdag 3. august 2011 Gratulerer Ueland & Solheim

2 Tirsdag 2. aug Leder Folk klagar over rekneskapsrot i tevlingane. Det har sine ulemper å gå rundt med ei blodraud t-skjorte med påskrifta Stab. Ikkje berre er det bokstaveleg tala ei oppfordring til å knivstikke meg i ryggen, men også til å sjikanere meg for ting eg som ein ussel bladsmørar ikkje kan noko med. Men eg veit kor gjenstridig datateknologien og alle dens remediar kan vera, og har den største empati med rekneskapsfolka som nok gjer sitt aller beste. Hadde eg sjølv skulle arrangert ei tevling måtte eg ha scora manuelt med fjørpenn og kuleramme, og sannsynlegvis ville eg ikkje hatt resultata klåre før til julaftan to år etter. Eg er sikker på at Bridgefestivalen er best tent med å bruke elektronisk scoring trass alt, så vi får berre smøre oss med tolmod og tru at alt blir betre i morgon. en bridgespillere 2 til Bjørns Kro. u overnatting med frokost til kr 400,- i dobbeltrom-

3 Tirsdag 2. aug Program torsdag 4. august Start Slutt Turnering Ant. spill 10:00 14:00 NM Par, 5. sesjon 30 10:00 13:50 Imp across, 1. sesjon 30 10:00 12:41 Sideturnering :00 17:22 Kretsturnering :30 17:00 Ruternålturnering :30 18:10 NM Par, 6. sesjon 20 15:30 19:20 Imp across, 2. sesjon 30 15:30 18:57 Sideturnering :30 23:25 Kveldsturnering :30 18:57 Sideturnering :30 23:25 Kveldsturnering :30 23:25 Kveldsturnering 4 15 OBS! Kveldsturneringen arrangeres på festival hotellet! OBS! Kretsturneringen starter klokken 12:00! 42 spill. OBS! Ruternålturneringen starter klokken 13:30! Torsdagens kretspoengturnering e r l a g t u r n e r i n g 3

4 Tirsdag 2. aug Riktig tenkt Kåre Mathias Beyer Kristiansen jobba seg klokt fram til løysinga i fylgjande spel frå fyrste kamp i NM mixlag: K2 KJT95 T5 QJ95 N A75 QJT94 G Q2 A8 V Ø 8742 AKJ AK S Q963 T6 Utan meldingar frå motparten var Kåre Mathias i den normale kontrakten 4 spar i aust. Det blir nok beit om sør spelar hjarter ut, men ho prøvde i staden kløver ti, som ved fyrste augekast også ser grei ut. Esset vann stikket, så ruter til ein ærleg norsk tiar i nord og esset, og spar dame rundt til kongen. Kløver knekt hadde nok vore det mest effektive tilbakespelet no, då kan ein jo velja å tru at utspelet var frå dame, ti, ni. Men då nord spela kløver ni var det teikna korleis den fargen sat. Ruteren fekk han også ei god formeining om då nord la liten då han spela mot kongen. Han tok altså for kongen, ingen kutt, drog all trumfen og hadde deretter eit val: Han kunne spela inn sør i ruter, altså sende i veg knekten og på ruter ni kaste ein kløver, eller nord i kløver og på den siste store kløveren kaste ruter knekt. Det fyrste blir rett om sør har hjarter konge, det andre om nord har han. Då det eigentleg knapt fanst ein indikasjon på kven som hadde kongen, spela han ganske enkelt på det matematisk mest trulege, at kongen sit saman med lengda, som han altså hadde plassert i nord. Like etter hadde han sine 420 på bok. 4

5 Tirsdag 2. aug Egil Hansen briljerer Eg var halvt i gang med å skrive om eit ganske poenglaust spel med mitt favorittpar Aksel Hornslien og Olav Arve Høyem i hovudrolla, då Rolf Jacobsen kom og forvandla heile saka til eit scoop av dei sjeldne. Den største helten er Egil Hansen. 3 grand er vel eigentleg nok på desse korta, men ein del par forsøkte seg i 6 ruter. På BBO-bordet gjekk det 1 ruter i vest, 1 spar i aust og 2 hjarter som revers, og då var ikkje Aksel Hornslien snauare enn at han byksa til 6 ruter, ei melding eg må medgje at eg lo av, ikkje fordi ho var så veldig dårleg, men meir fordi eg beundrar den halslause stilen. Kontrakten ser ut til å vera beit uansett utspel, og med kløver konge ut kan det fort bli to fordi ein nesten må prøve sparfisken. Men Ivar Berg i nord kunne teorien, ein konge ut mot fargeslem skal makker alltid kunne stikke over dersom han har esset, i forvissing om at utspelet anten er singelton eller frå konge, dame. Ein treng jo sjeldan to beit, så frå kongen dobbel spelar ein, som Berg altså gjorde, liten. Høyem gjekk opp på esset og tok i tidens fylde sparkappen, og no var kløveren blokkert slik at han berre gjekk éi beit J105 K4 N 8 AQ94 G V Ø AKJ6 105 AKQ S A765 KJ63 Q87 32 QJ108 Men ein annan stad i salen sat det faktisk ein mann som vann denne kontrakten: Egil Hansen fekk kløver konge ut etter at sør i meldingsforlaupet hadde dobla ei kunstig kravmelding i kløver. Esset tok fyrste stikk, og sør tok seg bryet med å kaste dama. Kanskje meinte han berre å vise makkeren dame, knekt, ti, men det kunne jo også tyde på at han hadde noko i spar, sjølv om å lavinthalere i denne possen naturlegvis er litt meiningslaust. I alle fall valde Hansen å spela på at sparkongen var i sør. Han drog hjarter ti og måtte nesten sigle henne, for denne femtiprosentssjansen er sjølvsagt betre enn å skulle stela ut dama tridje i nord. At sør ikkje dekte var i dette tilfellet likegyldig. Ein ny hjarterkapp fylgde, og deretter ut med trumfen og resten av dei raude stikka. Sør såg innspelsskvisen koma og blanka spar konge, men Hansen stolte på intuisjonen sin og gjekk opp på esset. 920 var ein rein og velfortent topp i Parfinalen. 5

6 Lørdag 29. oktober arrangerer vi igjen mix-turneringen Ladies Invitational på Mo. Alle damer inviteres herved til å lete etter en koselig makker, som de først kan spille med og deretter ta en fest sammen med. Spillested, festlokale, overnatting: Skillevollen Alpinsenter på Båsmoen Turneringsleder: Per Nordland Spilleavgift: 250,-/spiller Fest: 350-/deltaker. Lisensplikt, forbundsturnering. Turneringen vil bli BBO overført. Forbundspoeng vil bli utdelt etter gjeldene regler. Det blir servert middag med kaffe og kaker, et glass vin/øl (menyen er ikke fastsatt enda ) til maten og et glass cognac til kaffen. Som vanlig blir det dekket bord og taler ved taffelet. Levende musikk, Viggo Trulsen Band (samme som i fjor) Det er satt opp buss fra Meyergården Hotell Lørdag fra Meyergården Kl retur til Meyergården etter spilling Ny avgang fra Meyergården Kl retur utpå kvelden. Bussen kjører flere turer Spillestart: kl. 10:00, oppmøte 09:30 Premieutdeling: På festen Velkomstdrink: kl. 19:30 Maten serveres: kl. 20:00 Spørsmål om turneringen eller mangler du makker, ta kontakt. Anne Marie Gisnås Gerd Marit Harding Anne Irene Bogen Påmelding innen 27.oktober NBF DATA Overnatting: Ved rombestilling ring Meyergården hotell der hard vi prisavtale Velkommen til ei trivelig bridgehelg! Hilsen DAMENE PÅ MO

7 Pallen NM damer Pallen Veteran 7

8 PRESTISJEOPPGJØR Av Bjørn Erik Rydland Mot slutten av NM-Mix var det duket for et virkelig prestisjeoppgjør, da Gunn Helness og Eskil Monrad Hagen skulle møte Anne-Lill Helleman og Kurt Ove Thomassen. Parene har i flere år spilt på samme lag i mix-lag, og det par som kommer ut av bataljen med pluss i protokollen kan høste stor anseelse fra det tapende par frem til neste interne møte. Første spill i runden gav en skikkelig sving i favør av Gunn og Eskil, da Kurt glemte å ta to sparstikk mot 3NT, etter å ha funnet spar i utspillet. Blunderen kostet hele 99 poeng, og sendte Gunn og Eskil i tet med +71, I neste spill var Kurt ute på svært tynn is, men fant en lur variant som skulle snu resultatet fra fiasko til suksess K98 J9875 N KQT73 J4 G KQT V Ø 5 JT742 T2 643 S A962 AJ AQ63 AKQ Nord: Gunn Helness Syd: Eskil Monrad Hagen Øst: Anne-Lill Helleman Vest: Kurt-Ove Thomassen Nord Øst Syd Vest Pass Pass 2kl 2sp X (0-4 hp) Pass Pass Pass Utspill: kl 5 Kurt innså umiddelbart at trumfmatt var det store problemet i spillet. Det er stikk i massevis, om man bare kunne få etablert hjerterstikkene og tatt ut trumfen, men trumfmatten virket uunngåelig. Kurt begynte å belage seg på et sviende nederlag på runden da -800 neppe ville gi plusscore, med mindre Eskil kunne lokkes til å spille hjerter Utspillet gikk til esset etterfulgt av konge og dame, på kl dame la Kurt uten betenkning hjerter 8. Eskil hadde liten lyst til å godspille en eventuell ruter konge hos Kurt, og fortsatte etter nøye vurdering med hjerter ess (hvor Kurt fulgte på med 10) og ny hjerter til Kurts konge. Nå var det bare å presse ut trumfesset og notere en bet. Målet var oppnådd ved å ofre det som for mange ser ut som et stikk. Dermed kunne Kurt og Anne-Lill notere +86 på spillet. På siste spill i runden meldte Gunn og Eskil 6 hjerter som sto på sparkappen. Den gikk ikke, og dermed gikk Anne- Lill og Kurt av med seieren i vennskapskampen med ca

9 Avblokkér! Medan vi ventar på dei heilt store sjokoladekakene i Parfinalen, kan vi mimre litt attende til Monrad par. På spelet under stod to ekspertar på to forskjellige bord for to forskjellige motspel. Uheldigvis veit vi ikkje namnet på han som spela det gode motspelet, og eg hadde eigentleg tenkt å skåne han som stod for det meir suspekte. Men publikum vil vel heller ha intime detaljar og penible avsløringar enn blodfattig anonymitet, så mitt mangeårige venskap med Åsmund Forfot får heller ofrast. Meldingsforlaupet var cirka identisk på dei to borda, nord opna med 1 spar og fekk 1 grand, vest meldte inn 2 hjarter, nord sa 3 ruter og sør 3 grand. Den ukjende vest gjorde det eg personleg ville gjort, spela hjarter ut. Det er jo ikkje slik at sør absolutt må ha trippelt hjarterhald fordi om han seier 3 grand. Etter å ha vunne stikket med hjarter ti fortsette speleførar med spar konge, den gjekk til esset, og, vel vitande om at hjarter var ein fåfengd farge, spela vest spar attende. Speleførar tok sparstikka og ess, konge i kløver, og sjølv om makkeren la knekten og tia var vest så intelligent at han avblokkerte dama si. Det kosta eit kløverstikk, men han slapp å bli innspela og tente såleis eit stikk på det. QJT43 8 AK82 AK9 N A G KJ V Ø 4 QJ976 Q76 JT S K5 AQT T På det andre bordet, der motstandarane var Artur Malinowski og Arild Rasmussen, skulle Åsmund Forfot frå Rissa vera litt lurare: Han byrja med ein kløver til esset, aust kasta knekten. No fylgde spar, og inne på esset såg det jo nærliggjande ut å fortsetja med kløver, sidan aust etter alt å døme hadde tiaren. Liksom den andre vest var han ivrig på å få avblokkert dama, så han spela like godt denne. Det uheldige var berre at tiaren ramla og at sør framleis hadde inntak på handa si i hjarter. Det tolvte stikket fekk speleførar på kløver åtte, som i Rissa faktisk er eit ølkort, sågar viktigare enn den famøse ruter sju. 9

10 De som har kommet blant de 25% beste i ethvert NM Kan gå til festivalresepsjonen i hallen og hente årets premie som er et krus.

11 Bridge festival 2011 Bridge som valfag Eva Flått og Marianne Harding står framfor eit mogleg gjennombrot i arbeidet sitt med bridge i skulen. Frå hausten 2012 kan bridge bli valfag i ungdomsskulen. Harding er for augneblinken indisponert, men vi har teke ein prat med Flått. Til dagleg er ho leiar for Frisørhuset i Namsos, men ho jobbar også mykje med bridge og leier Utvalet for medlemskontakt i NBF. I fellesskap med Marianne Harding har ho i det siste jobba svært godt og målretta med det som utvilsamt er ei viktig sak for bridgen som heilskap, å føre spelet inn i skuleverket. Ein gyllen sjanse dukka opp no nyleg, då ei stortingsmelding forkynte at det igjen, etter fleire års opphald, skal satsast på valfag i skulen. Skilnaden frå tidlegare, fortel Flått, er at valfaga no skal styrast nasjonalt. Det vil ikkje vera opp til den einskilde skulen å organisere dei, det blir frå statleg hald fastlagt tretten valfag som skal vera tilgjengeleg på alle skular. Åtte av dei er allereie fastlagte, og håpet vårt er at bridge skal koma inn mellom dei fem siste. Då vi fekk høyre om stortingsmeldinga skjøna vi at vi måtte vera på hogget og prøve å utnytte denne opninga, noko som ikkje fall seg så vanskeleg, sidan vi alt hadde arbeidd ei stund med bridge i skulen og såleis var godt førebudde. Vi kontakta Utdanningsdepartementet, og fekk med litt hjelp av ein bridgekyndig stortingsmann ordna eit møte der så fort som i juni. Det var ei positiv og lovande oppleving, responsen var veldig god. I fellesskap med Sjakkforbundet har vi no utarbeidd eit forslag vedrørande tankesport som valfag, og vi skal attende på ei høyring med politikarane i oktober. Det er altså tale om ein og ein halv til to timars valfagundervisning i veka. I fyrste rekkje er det ungdomsskulen det dreier seg om, frå 2012 i åttande klasse, frå 2013 i niande og året etter på heile ungdomstrinnet. Vi har ein læreplan, vi har materialet og vi har lærekreftene, held Flått fram. Vi gjennomførde ei undersøking, og fann 130 bridgekyndige ungdomsskulelærarar i Noreg, og det var då altså berre dei som faktisk svara på undersøkinga vår. I tillegg har vi 150 autoriserte bridgelærarar tilgjengeleg i NBF, og moglegheiter for å utdanne mange fleire. Vi er såleis trygge på å kunne oppfylle dei strenge krava departementet stiller til kompetanse hjå lærarane. Vi har i det heile god tru på at det vil lykkast oss å overtyde politikarane om verdien av bridge i skulen. Når einskilde har stilt seg kritiske til ideen kjem det eigentleg berre av uvitenheit, men vi har faktisk konkrete forskingsresultat å vise til, som provar at bridge aukar prestasjonar både i samfunnsfag, naturfag og matematikk, og også språkleg kapasitet og leseferdigheiter. Det er gjennomgåande det at bridgen betrar konsentrasjonen som gjer spelet så veleigna for skuleelevar. Dessutan passar det for alle, det er ikkje mindre aktuelt for svake enn for sterke elevar. I tillegg til det artige og læringsfremjande innslaget bridgen vil vera i skulekvardagen til elevane, er det naturlegvis av uvurderleg tyding for sjølve bridge- Noreg viss ideen går igjennom. Ein vil plutseleg nå ut til store mengder unge, som jo diverre er ein mangelvare innan bridgen i dag, og med dei også til eit stort publikum generelt. Bridgen vil ganske enkelt ta steget fram i lyset, i offentlegheita, og bli lagt merkje til på ein heilt annan måte enn tidlegare. Det å marknadsføre bridgen har vi prøvd å vera flinke til i det siste, det må vi halde fram med og også få hjelp til av andre, understrekar Flått. Jo fleire som arbeider for saka, som skapar blest om bridgen i forskjellige fora, jo større aksept og anerkjenning får denne hobbyen vi er så glad i, men som dei fleste andre diverre veit altfor lite om.» Den oppmodinga er det berre å slutte seg til og forsøkje å rette seg etter. Viss Flått og Hardings edle innsats blir krona med det hellet han fortener, vil det vera den største sigeren for norsk bridge på lenge. 11

12 Ikkje berre flaks Patton-tevlinga vart ein triumfmarsj for dei dyktige trønderane på lag Flakskaill. Det nederlandske observatørkorpset vårt tok i åttande runde ein titt på leiarlaget i aksjon mot ein gjeng jærbuar og ein annan fyr. Eitt av spela var det sus over. T QJ932 T9732 A5 N AKJ G V Ø 85 AQ6 KQ32 T9876 S Q AKT8765 KJ4 J4 På båe bord opna sør 1 hjarter, men medan Erik Berg for vinnarlaget gjorde det som ser naturlegast ut, å melde 4 spar, valde David Ueland å doble, venteleg med plan om å melde sparen sin seinare. Men når nord no spratt til 4 hjarter, fekk Ueland høyre 4 spar frå makker! Det var ei knallhard melding som fungerte godt i dette tilfellet, skjønt ho kunne vorte endå betre om Ueland etter Alexander Flakstads 5 hjarter hadde gambla på slem. For medan nord har eit beitande og langt frå umogleg ruterutspel tilgjengeleg mot 6 spar, er kontrakten urikkeleg i aust. Dette ikkje meint som nokon kritikk av den søtaste av brørne Ueland, mot ein passa makker er det nok i overkant sjanseprega å melde 6. I dette tilfellet var dessutan 5 spar godt nok: På det andre bordet sa nord over Erik Bergs 4 spar 5 hjarter, Pål Arne Mediå i aust kjempa med 5 spar, men då sør sa 6 hjarter gjekk det pass rundt. Det var naturlegvis ikkje lett å melde 6 spar, som altså forresten var beit med ruter ut, og i slike meldingsforlaup, der det kan stå eit lass med stikk båe vegar, er det sjeldan mykje å tene på å doble heller. Men to beit som det vart i 6 hjarter var fattig mot 680 i 5 spar. Alexander «Flakskaill» Flakstad Så mange slike spel kan trønderane rett nok ikkje ha hatt, for dei kalla seg unekteleg flakskallar, vann denne kampen 11-9, og toppa altså tevlinga med utklassingssiffer. Vi gratulerer. 12

13 Gode scorar I fjerde sesjon i Parfinalen dukka fylgjande interessante kasus opp. N 9642 K1082 A1043 K A KQJ83 AQ53 J974 G V Ø K52 QJ S AQJ10987 Resultata var svært forskjellige rundt om i salen her. Roar Voll var av dei som noterte eit kjempespel i si retning, då vest opna i 1 presisjonsruter, aust sa 1 spar og Voll i sør hoppa inn med 3 kløver. Vest passa og fekk dobling frå makkeren, og sjansa på pass med sin søte straight flush. Han spela naturleg nok spar ess ut, og måtte no skifte liten ruter for å beite kontrakten. Det sikrar aust eit inntak, medan ruter konge, eller trumf som denne vest valde, båe gjev kontrakten. 470, altså, og 39 pluss til Voll. På eit anna bord sat godt plasserte Peter Marstrander mot dei endå betre plasserte brørne Stabell. Systemmessig skulle Marstrander opna 1 kløver på vesthanda, men han likte vel ikkje fargen og prøvde 1 hjarter. Det gjekk 2 grand som Stenberg, 3 kløver inn, pass frå Marstrander og 4 hjarter i aust. Ut kom kløver konge til steling, ruter til kongen og esset og sparskift til esset. Marstrander heldt fram med kløver til sparavkast i nord og steling, tok for ruter dame, hadde sett på kasta til motparten og spela spar konge med avkast av ruter to og spar dame med avkast av ein kløver. På ruter knekt slengde sør i hjarter seks, akkurat stor nok til å avkrevja Marstrander dama hans. Nord kasta ruter, og nok ein ruter då ein kløver fylgde til steling, så til slutt spar til steling med hjarter ess og nok ein kløver som trygga eit stikk for trumfknekten en passant. 420 gav berre 13 pluss, men likevel glimrande spela av Tromsøs Peter Marstrander. 13

14 Bridgefestival 2011 Mandag 1. aug Resultat NM damer Plass Poeng Prosent Navn Omgang % Klubb 1 390,0 * 62,7 Eli Solheim - Torild Ueland 78,0 57,6 BK Gann - Kverneland BK 2 264,2 * 58,6 Ann Mari M. Juvik - Ida Wennevold 117,0 61,5 sane BK - TopBridge BC 3 259,4 * 58,5 Ingunn Uran - Susann B. Farstad 37,8 53,7 TopBridge BC - BK Grand 4 222,3 57,3 Tove Haugen - Lisbeth K. Gl rum 125,0 62,3 Bergen Akademiske BK - sane BK 5 161,0 55,3 Jonill Stor y - Haldis Guttormsen 87,0 58,5 F rde BK - Heimdal BK 6 133,2 * 54,4 se Biribakken - Marianne Homme 10,0 51,0 Farsund BK - Kristiansands BK 7 130,6 * 54,3 Jorunn Feness - Randi Nyheim 97,8 59,6 Sandefjord BK - N tter y BK 8 90,4 * 53,0 Tone Evenby - Jette Maribo Livg rd -9,0 49,1 Askim BK 9 82,5 * 52,7 Lise Bl gestad - Ranja Sivertsvik 105,0 60,3 TopBridge BC - Vads BK 10 62,9 * 52,1 Bodil Fossan - Vigdis Moen 12,2 51,2 BK Gann - Kirken r BK 11 55,5 * 51,8 Bodil Nyheim igarden - Marita Haugan R berg 71,0 57,0 Studentenes BK 12 46,3 * 51,5 Annika Haugen - Helen Johansen -9,0 49,1 Orkdal BK - Stange BK 13 45,3 * 51,5 Astrid Steen Lyb k - Anne Birgitte Fossum -9,0 49,1 Bridgekameratene 14 40,3 * 51,3 Solbritt Lindahl - Berit Rubach 63,0 56,2 Sk nland BK - Polar BK 15 31,5 * 51,0 Unni Welander - Torgunn Foss 51,1 55,0 Skien BK 16 19,8 * 50,6 Eva Godejord - Oddrun Godejord 22,2 52,2 Molde BK - rnes BK 17 11,9 * 50,4 Mari Fonkalsrud - Ingeborg Andersen 45,0 54,4 Lillehammer BK 18 11,0 * 50,4 Helen Erichsen - Gunn Kari Helness 37,0 53, ,3 * 49,9 Marie Holenbakken - Randi Uttisrud -50,0 45,1 BK Hein 46 - Ski BK 20-9,3 * 49,7 Elisabeth Skotvold - Eirin Halvorsen -19,0 48,1 Ogndal BK - Bridgekameratene 21-18,9 * 49,4 Hege Charlotte Faber - se T rnesvik -45,0 45,6 BK Ruterknekt 22-33,4 48,9 Astrid Margrethe Gr nnesby - Eva Falstad Fl tt 45,0 54,4 Inder y BK - Namsos BK 23-41,1 * 48,7 Anita Ower Aasum - Eva Hagen 68,0 56,7 BK Norr na - Aurskog BK 24-52,0 48,3 Kristine Kvernstr m - Siri Br tane -85,0 41, ,7 * 48,1 Hilde Meland - Tove Stoen 52,2 55,1 Studentenes BK 26-85,1 * 47,2 Nora Hanssen - Lisbeth Mathisen -136,7 36,6 V gsbygd BK - Glomfjord BK ,2 46,7 Ellen W hni - Solbj rg Saltvik -67,0 43,4 BK Ruterknekt ,3 * 46,5 Siri Sandnes - Elsa Undem -87,0 41,5 V gsbygd BK - Farsund BK ,1 * 46,2 Anita Karlsen - Ann Elin Danielsen -44,4 45,6 Spar-Ess - Vestv g y BK ,0 * 45,5 Hanne Cecilie Jensen - Cecilia Svenning -46,7 45,4 Rekrutteringsklubben Ruter 7 - Otta BK ,0 * 45,1 Hilda Femundsenden - Bente Siri Tr en -104,0 39,8 Engerdal BK - Koppang BK ,4 * 44,8 Trude Selfors - Anette Vaagland -38,0 46,3 BK Ruterknekt ,8 * 44,5 Helga Wiig Stangeland - Rebekka Stangeland -86,7 41,5 N rb BK ,4 * 44,4 Annelise Verpe - Bente Eriksen -76,0 42,5 Skien BK ,3 * 44,0 Marit Skree - Vibeke Hansen -69,0 43,2 Lyngdal BK - Rekrutteringsklubben Ruter ,6 43,9 se Marit Hansen - Aud H land Samuelsen -79,0 42,3 KGB Klyve-Gulset BK ,8 42,8 Marit Andersen - Wibeke Andersen -68,0 43,3 Fauske BK - Narvik BS 14 14

15 Resultat Patton Bridgefestival 2011 Plass Navn Spillere Poeng 1 Flakskaill Pål Arne Medi, Per Arne Fl tt, Alexander Flakstad, Erik Berg Kanskje (Talent)fulle Kurt-Ove Thomassen, Dag-J rgen Stokkvik, Jack Holand, Jarle Bogen, Bj rn Erik Rydland, Svein Aril Olsen Oversv mmelse Stian Andersen, Alf E. Andersen, Henning Morken, Bj rnar Hagen Den Store Bogen Kristoffer Hegge, Tor Eivind Grude, H kon Bogen, Andr Hagen Norges Navle Jim H yland, Sven-Olai H yland, Reidar Johnsen, Liv Bugge (1383) 5 Bundy & basseluskene Bj rn Morten Mathisen, Magne Ludvigsen, Tor Fjeldstad B lum, Svein Christian Johannessen, Arnt Ola Fidjest l, Tore Lydvo (1340) 7 Rejected Artur Malinowski, Gjermund Rekstad, Lars Arthur Johansen, Arild Rasmussen Christian Scheie, Bj rn Bergersen, Cato Sundeng, Erlend rvik, Martin Rian, Terje 8 Romerikes Stolthet (1485) Nyborg smund Forfot, Kristian Kj rstad, Morten Haugen, Steffen Fredrik Simonsen, 8 Bodil igarden < (1422) Petter Aulid Eide, Kristian Barstad Ellingsen 8 NATURALISTDRAGONENE Per Erik Opsahl, Einar J rgenrud, Egil Berg, Per Ongstad (1419) 8 undis Trygve Undem, Kenneth Edvardsdal, Arne Sudland, Atle Seim (1410) 12 "Hole in one" Jon Aabye, Erik S lensminde, Tormod R ren, yvind Saur, Odin S. Svendsen (1370) 12 Opp og ned Frode Tveito, Hans Noreng, Hallgeir G s, Stein Bjerkset (1367) 14 3 J rbu og en til David Ueland, Daniel Ueland, Kristian Stangeland, John Helge Herland B rd Risnes, Dag S ther, Henrik Gosvig, Arild Jakobsen, Ann-Elin Danielsen, 15 Guano Jostein vervatn Christian Venner d, Helge Stornes, Ronny Korsmo, Martin Reinertsen, Egil 16 Viego Homme, Erik J rgensen Cecilie Sandvik, Bj rn Ivar Lange, Ingeborg Grimsmo, Helge Bremnes, Per T. 17 Lange flate baller (1346) Stokke 17 2 Beit i Zonen Jan Erik Sandnes, John Roar Stein, Didrik Ueland, Mona Nordb (1274) 19 Helgeland.. Geir Hogne Bonsaksen, Tor Arne Reppen, Gunnleiv Grude, Marian W. Grude Harald Agersen, Bj rg Landvik, Gunnstein Fjellheim, Synn ve Balevik, Asbj rn 20 sekstjueto Feten, Tor Hildre Rune Veum, Jonny Gjerde, Jo Ketil Hamrum, Arve Bj rn R neid, Nils Friis Fardal, 21 Me ser Molden John Inge Fredheim 22 Pondus + 2 Tor Bj rke, Alice Heitmann, Jo Bj rke, Vidar Larsen (1294) Ingvald S iland, Willy Brown, Ole Egil Amundsen, Tommy S iland, Stig Henning 22 VIRO VALGA (1281) Dybdahl, Fr d ric Wilt Vegard Brekke, John Vegard Aa, ystein Vasset, Sjur Arne B e, Kjell Gaute Fyrun, 24 Stao no pao! (1425) Rogeir Paulsen 24 Fiesta Christoffer Heldahl, J rn Otto Kampenes, Gunnar Pettersen, J rn Fj stad (1317) 26 Mostadmark Flyets Einar Asbj rn Brenne, Finn Robert Nicolaysen, Kjell-Ove Helmersen, Tor Einar Erlandsen, Sissel Sneve (1354) 26 Islending med st tte Jarle Torbj rn rdal, August Olason, Helge S terdal, Ludvig Langedal (1322) Ingar Kofoed Hansen, S lvi Remen, Arnold Digre, Jan Erik Olsen, Paula Leslie, 28 Duracell Bunny Gitte Hecht-Johansen Henning Lauritsen, Asbj rn Skramstad, J rgen Petter Nermo, Karl Vidar 29 Mj skameratene Michelsen 30 joho Gerd Marit Harding, Raymond Jensen, Norman Birkelund, Helge Stanghelle (1372) 30 Rett Vest Eldar Sletsj, Sigmund Rosland, Knut Kiste, Erik Ragnhildr d (1348) 30 Mette Svein Inge Pettersen, Mette Asmyhr, Arne Gothi, Egil Nerheim (1249) 30 Poss S lvi Flo, Per Andr Vincent, Olav Lillebuen, Svein H yland (1189) 34 K re spiller alt Espen Larsen, John Kristen V ge, H vard Larsen, Lars Wilhelm Kvarsvik, K re Beyer Kristiansen, Tor-Magnus J. B ckmann-wilson, Ranja Sivertsvik (1353) 34 dimizats lucky Jan K re Tangen, Arnt Rune Rausand, Rune Svensli, Inge Dyrkorn (1309) 34 Fredrikstad Svein Arne Grimstad, Atle Evensen, Flemming Johnsen, Joakim Johansen (1294) 34 Mims krystall kule Elisabeth Gr sholt Sj dal, Rolf Andr Sj dal, Johnny Br then, Unn Elisabeth Lynum (1287) 38 Bedre Halvdel Lisbeth Aulid Eide, Iwona Larssen, Finn Leiang, Oddbj rn Br teng (1337) 38 Magic Geir Aage Mogren, Sigbj rn ye, Atle S tveit, rjan Bakke (1315) 38 Team naken nisse Arvid G. Lillejord, Anne Marit Borg, Egil Inge Reitan, Marius Skree, Ronny Kolnes (1191) 41 Toerbob u/styrmann Bo Andreas Berg, Terje Hildremyr, Morten Rolfsen, Arve Hjelm Team skywalker Egil Oddvin Aarvold, Espen Branderud, Erik Simonsen, Stig Skywalker Bjerknes Kolbotn 5 Bj rn Tore Hall n, Sven- ge Lund, Frode Lange-Nielsen, Jan L vfall What Ever Tor Inge Iversen, Per J rgen Ohren, Viggo Nordvik, Svein Erik Dahl Inger Lise Kal s, Ingar Bogen, Roger Bogen Kal s, Aage Sletne, Henning 45 Aage er sjef! Pettersen, Dag H vard Skogholt Jan Arild Olsen, Per Elvin Pedersen, Thor Holm, Audun Follestad, Tore Marskar 46 Elvins (1250) Eek-Jensen, Bj rn Inge Hanssen Asbj rn Gjelstad, Arna Ljosland, Tor Arne R munddal, Runar Steinmoen, Elin 46 Bamsemums (1155) Drivdal R nningen 48 Os Tor Anders Hauge, Joleiv Midttveit, Thea Hove Hauge, Bj rn Hauge x 100+ og ei flis Thorbj rn Svihus, Jan Erland Thunberg, Reidar Nordb, Frode Ausland Henriette Hofvander, Odd Arild Varhaug, Brit Thoresen, Reidar Lerbrekk, Rolf 50 Ropi Popi H yland Tor Bakke, Inge Aasen, Edvard Tonning, Toril Anita Espe, Sjur Wie, Herold 51 Fjordmix 98.0 Kr kenes, Eirik Trontveit 52 Kompaniet vest Unni Skreslett, Alf Dalland, Kari Bakke, Kenneth Bendiksen 96.0 (1171) 52 Bj rgo.. Vegard Hermansen, Espen Haugstad, Daniel Bj rgo, yvind Henden 96.0 (1158) 54 Missing Aglis Ingolf H ns, Lars K. Skeie, Stig Olav Kleiven, Hilde Lyng s, Kurt Langhelle, Jorunn Folkedal, Inge Kvarven, Tor Ivar Bang Astrid Tafjord, Bj rn Svela, Reidar Ids, Ragnhild Solum Regnhatt Svein Magnar Vinnes, Per Tobias Holmen, Heidi Hansine Wika Vinnes, Bente Irene Holmen

16 Resultat NM par På grunn av tekniske vansker er resultatene etter sesjon 4 dessverre ikke klare; dette er resultatene etter sesjon 3 Plass Poeng % Navn Klubb 1 566,6 57,5 Kjell Otto Kopstad - Ole Kristoffer Kopstad Sandefjord BK 2 485,5 56,4 Tolle Stabell - Leif Erik Stabell Bridgekameratene 3 481,8 56,4 Steingrim Ovesen - Jan Einar S tre Furuflaten Bridge og Hopp klubb 4 460,9 56,1 Nils K re Kvangraven - Roar Voll Kristiansands BK - BK Grand 5 460,3 56,1 Aksel Hornslien - Olav Arve H yem Heimdal BK 6 458,8 56,1 Tore Olsen - Per Egil Westin Kristiansands BK - Arendals BK 7 451,3 56,0 Jo Arne Ovesen - Bj rnar Halderaker Ski BK 8 411,9 55,4 Dagfinn Kristiansen - Paal Risnes Harstad S&BK 9 369,4 54,9 yvind Ludvigsen - Jan Mikkelsen TopBridge BC ,6 54,6 Lars ivind Allard - H vard Jensen Vikersund BK - Kr dsherad BK ,9 54,5 Tom Anders H iland - Snorre Aalberg Kristiansands BK ,7 54,4 Johnny Holmbakken - Frode Johnstuen Lillehammer BK ,5 54,3 Geir Brekka - Jon Egil Furunes Kristiansands BK - TopBridge BC ,5 54,2 Rune Brendeford Anderssen - Peter Marstrander Troms BK ,0 54,2 Tor Arild Bergendahl - Terje Garseg Askim BK ,4 54,2 Jan Tore Solli Berg - J rn Arild Ringseth L gen BK - Larvik og Tj lling BK ,9 53,7 Jan Kristen Lutro - Trond Are Nitter ystese BL ,7 53,3 Idar Lyngen - ystein Ree rnes BK ,4 53,3 Per Bjerkan - Bj rn Buer BK Norr na - Jessheim BK ,5 53,2 Roger Fagerdal - Tommy Kristiansen Mo BK ,7 53,2 Sverre Johnsen - Anna Maria Malinowski Fredrikstad BK - Ski BK ,4 53,1 Jan Frode Karlsen - Are Aarebrot Bridgekameratene - OBK/Kl verknekt ,2 52,9 Finn Brandsnes - Tommy Sandsmark TopBridge BC - Bridgekameratene ,2 52,6 Lars Eide - Harald Eide BK Hein ,0 52,5 Asbj rn Kindsbekken - Terje Lie BK Grand ,6 52,4 Atle S terdal - Jan Petter Svendsen TopBridge BC ,3 52,2 Frode Cantona Nybo - Geir Enge Namsos BK ,9 52,1 Arne Almendingen - Olav Hjerkinn Ski BK ,1 51,8 Tor Bakke - Helge Hantveit Bergen Akademiske BK ,5 51,8 Knut Ivar Pettersen - Ivar R ynstrand Bergen Akademiske BK ,8 51,7 Gunnar Harr - Lasse Aaseng TopBridge BC ,0 51,6 Helge M sel - Roald M sel ,3 51,4 Tor Helness - Rune Hauge Kverneland BK 34 97,9 51,3 Sjur Ajer - Arild rmot Midt-Telemark BK - Lunde BK 35 95,3 51,3 Rune Bjelland - Trond Knutsen Stavanger BK 36 92,8 51,2 Stine Holm y - Haldor Sunde Bergen Akademiske BK - M l y BK 37 88,2 51,2 Ove Andersbakken - Karl Morten Lunna Otta BK - Studentenes BK 38 87,0 51,2 Geir Egil Bergheim - Odd A. Frydenberg BK S lvknekt 39 80,8 51,1 Geir Hjelmeland - Geir Hoff F rde BK 40 64,4 50,9 Sigurd Evjen - Vidar Smith Vikersund BK 41 52,5 50,7 Finn Fonnaas - Geir Langdalen Elverum BK 42 50,7 50,7 Runar Lillevik - Harald Nordby TopBridge BC 43 43,4 50,6 Joar Haugseth - Stig Vestveit Elverum BK 44 0,3 50,0 Sondre Labraathen Hogstad - Andre berg Skien BK 45-29,8 49,6 Ingmund Bj rkan - Kjetil Krogh Studentenes BK - Heimdal BK 46-35,4 49,5 John Hallvard Skoglund - Tore Skoglund Elverum BK 47-36,1 49,5 John Ivar Seiersten - Svein Seiersten Brandbu BK 48-36,1 49,5 Trond Hantveit - Sam Inge H yland TopBridge BC 16

17 49-40,0 49,5 Egil Hansen - J rn Johansen Dr bak BK - Moss BK 50-49,8 49,3 Nils-Otto Eliassen - Steinar Svalstad Kongsvinger BK - Lillehammer BK 51-50,5 49,3 Trond Hegrand - Are Sivertsen Furuflaten Bridge og Hopp klubb - Troms BK 52-58,8 49,2 Finn Brentebr ten - Jan Guldbrand Ohren Hen BK 53-66,3 49,1 Ole Arild Berset - Bj rn Olav Ekren Sunndals ra BK - Bergen Akademiske BK 54-74,6 49,0 Henrik Livg rd - Even Morken Askim BK - Studentenes BK ,7 48,6 Jonny Hansen - Siv Thoresen Ski BK ,6 48,5 Svein Myklebust - Karsten Syversen BK Hein ,3 48,3 K re Bog - Odd Kj nsvik Sings s BK - Hemne BK ,4 48,3 Robert Althe - Knut Storeide Namsos BK ,2 48,2 Ivar Berg - H kon Kippe Studentenes BK ,0 47,8 Magnus Bruun Larssen - Jon Martin T sse Sarpsborg BK ,2 47,5 Olav Andersen - Ragnar Midjo Ogndal BK ,8 47,5 Knut J. Kaupang - Arvid M kestad Odda BK ,9 47,5 Hans Herman Kalhagen - Stig Rune Kjos Gaupne BL ,2 47,3 Thorstein M. Buserud - Olav Engen Roverud og Lunderseter BK - Kongsvinger BK ,0 47,1 Anne Irene Bogen - Frank Bogen Mo BK ,9 46,9 Svein Arne Munkvold - Bj rnar Olaussen Narvik BS ,7 46,9 Alf Helge Jensen - Aud Veseth Vads BK - BK 1952 Kj llefjord ,7 46,8 Ivar Bull - Lemet Ivar H tta Alta BK - Kautokeino BK ,9 46,8 Arnt Ola Fidjest l - Tor Fjeldstad B lum BK Grand - Bridgekameratene ,7 46,2 Arnfinn Bolland - Trond Stafne Melhus BK ,6 46,0 Marius Bartnes - Vidar Morken Ringebu/F vang BK ,0 45,6 Torbj rn H ie - Arild Lauvsnes Stavanger BK ,7 45,6 Johannes Pedersen - Johnny sen Myre BK ,9 45,6 Ove Hjelvik - Vemund Vikjord TopBridge BC ,3 45,4 Christian Bakke - Gunnar Klette Bergen Akademiske BK ,9 45,3 Finn Fyllingslid - ystein Meling Bergen Akademiske BK ,9 45,2 Arne Georg Aun ien - Jon Sagbakken Tynset BK ,1 44,8 B rre Lund - Olav Lomsdalen Heimdal BK - Jessheim BK ,6 44,7 Arne Bj rndahl - Trond Wiborg L renskog BK ,2 44,4 Svein Erik Bull - Odd Arne Fosli Alta BK ,1 44,3 Arnfinn Johansen - Jan Erik Pettersen Rognan BK - Bod BK Lyn ,0 43,7 K re Kvamsdal - Leif Kvamsdal rdal BK - J lster BK ,3 43,1 Arild Hoff - Jens Sagevik F rde BK ,5 42,5 Asbj rn Anthonsen - Thore Sundf r Vads BK ,1 42,2 Erik Eliassen - Odd Ingve Reve Stavanger BK - BK Gann ,6 40,4 Magne Indreiten - Kjell R. Rahd N tter y BK 17

18 Resultat Veteran Plass Spillere Represent Poeng Prosent 1 Johan Fredrik Monrad - Per Løwe Tøffelklubben/ % 2 ystein Jensen - Arve Farstad Kristiansands BK/TopBridge BC % 3 Jostein S rvoll - Erik B lviken TopBridge BC % 4 Preben M rk - Rolf Henriksen Forcingklubben % 5 Arild Nilsen - Ole Martin Lafton Hen BK % 6 Hans J rgen Bakke - Svein-Harald Riisn s Bridgekameratene/Horten BK % 7 Sverre smund Selfors - Bj rnar Sm li Mo BK % 8 Knut Koppang - Arne Olsen Pass BK % 9 Per St kken - Arnold Mundal Astra/ABC % 10 Reidar Bruen Olsen - ystein Lerfald Ogndal BK/Inder y BK % 11 Stein Brateng - Aksel Napstad Torpa og Snertingdal BK/Gj vik og Vardal BK % 12 Finn Arthur Gjone - Tore Heitun N tter y BK % 13 Knut Kj rnsr d - Per Bryde Sundseth N tter y BK % 14 Torgeir Daling - Arnstein Daling Inder y BK % 15 Per Willy Watz - Frank Lloyd Andersen Nesodden BK % 16 Dagfinn Langen - Lars-Erik Steine H ybr ten BK/BK Norr na % 17 Knut Molander - Svein str m Fredrikstad BK % 18 Herman Larssen - Roar Larsen Ski BK/Nesodden BK % 19 Einar L rum - Roar Halvorsen Galleberg BK % 20 Kyrre Tangen - Per Heide BK Munken % 21 Jarle E. J rgensen - K re Dahl Trondhjems Arbeiderforenings BK % 22 Tor Walle - Arvid Lorentzen N tter y BK % 23 Jens Sj thun - Steinar Gr neng Balestrand BK % 24 Leiv J rgen L seth - Jan Gjertsen Dale BK/F rde BK % 25 Arne Vermund - Arne P. O. Hopland Lillehammer BK/Trondhjems Arbeiderforenings BK % 26 Halvor Nyhagen - H vard T rmoen Koppang BK % 27 Lise Aasland - Inge Bjerkestrand Skien BK/M stknektene % 28 Geir Vannebo - Ole Wirstad Kl ver Ess % 29 Anne Rydning - Dag Mangset Asker BK/Blommenholm BK % 30 Eivind Gjestland Sethov - Ingegerd Bull BK Hjerter Ess % 31 Jens H. Gundersen - Harald A Engvik Vestby BK/Nesodden BK % 32 Trygve Lisland - Tarald igarden Skien BK % 33 Olav Molberg - Per Ove Moe Hamar BK/Brufoss BK % 34 Einar Per Salmo - Ivar Pedersen len BK/Strand BK % 35 Bent Gran - Ole Gran Galleberg BK % 36 Ola Biribakken - Rolf Undem Farsund BK/Hinna BK % 37 Stig Ellingsen - Hagbart Nilsen Bod BK Lyn/Mix-klubben Troms % 38 Per Skretting - Tor Bj rge S m BK/BK Nor % 39 Sverre Eliseussen - Arild Moen Club de bridge Canaribridge % 40 Terje Pedersen - Helge Hammer /Norr na % 41 Kjell J. Brobakken - Kjell Vidar Holmen Brufoss BK % 42 Sveinung J. B rte - Jan Steinar Mydland Midt-Telemark BK/Sarpsborg BK % 43 Svein Sundal - Arild Hovde Brufoss BK % 44 K re Knutsen - Tor Hildre Balestrand BK/Skien BK % 45 Helge Flakstad - Henning degaarden Bridgekameratene/Skien BK % 46 Per Aulid - ge Storskogen Gj vik og Vardal BK % 47 Kjell Ola Westgaard - Johanne Marie Berget Koppang BK/Rendalen BK % 48 Rolf Lassen Lersbryggen - Martin Raaen Vestby BK/BK S lvknekt % 49 Arne Bakke - Else Eggum BK Tempo % 50 Oddbj rn Johansen - Sindre Svingen Frogner BK % 51 Ola Gran ien - Kjell Ruud-Hansen L renskog BK % 52 Jan P. Johannesen - Bj rn Johannessen Fredrikstad BK/Gressvik BK % 53 Tor ge R nningen - Tor Gulbrandsen Harestua BK/Brandbu BK % 54 WO

19 Mandag 1. aug Bridgefestival 2011 Resultat Krets 5 Plass Poeng Navn MNR Klubb Eva Lund - Per Storjord Alta BK - Ski BK Siv Hamstad - Willy Roger Ottemo Harstad DBK - Harstad S&BK Egil Magne Sporsem - Rita Eikeb Aukra BK 4 88 Henning Antonsen - J rn Simensen Stange BK 5 25 Gudmund Vingen - Kurt Langhelle Egersund BK - Haugesund BK 6-2 Jan Arn y - Rigmor Klink 7-43 John Hestad - Magne Kammen Trondhjems BK Einar Knutsen - Gerd Irene Knutsen Kolbotn BK Dag Amund Lie - Per Arild Kvist Ski BK Ole rland - Laila E. rland Austevoll BK Resultat Sideturnering 9 Plass Navn Represent Poeng Prosent 1 Arild Basma - Lars Johan Hustad Kirkenes BK % 2 Inge Kvarven - Ingolf H ns Stord BK/Koppang BK % 3 Eirik Trontveit - Edvard Tonning Førde BK % 4 Sten Bjertnes - Leif-Erik Bru TopBridge BC/Hamar BK % 5 yvind Aashamar - Tom Stenbakk Gro BK/ % 6 Frode Mo - Geir Godal Haga BK % 7 Morten Hermansen - Vidar Kj raas Golia BK/ sane BK % 8 Henry Wathle - Bj rg Brynie Åsane BK % 9 Tron H land - Marit Godejord Ganddal BK/Stadsbygd BK % 10 Thomas Simavik Bremnes - Fredrik Helness Studentenes BK/ % 11 Jan Erik Alm Bendiksen - Kjell H vard Raanes Åsane BK/Meldal BK % 12 WO 0.0 Resultat Sideturnering 10 Plass Navn Represent Poeng Prosent 1 Arild Basma - Lars Johan Hustad Kirkenes BK % 2 Inge Kvarven - Ingolf H ns Stord BK/Koppang BK % 3 Eirik Trontveit - Edvard Tonning Førde BK % 4 Sten Bjertnes - Leif-Erik Bru TopBridge BC/Hamar BK % 5 yvind Aashamar - Tom Stenbakk Gro BK/ % 6 Frode Mo - Geir Godal Haga BK % 7 Morten Hermansen - Vidar Kj raas Golia BK/ sane BK % 8 Henry Wathle - Bj rg Brynie Åsane BK % 9 Tron H land - Marit Godejord Ganddal BK/Stadsbygd BK % 10 Thomas Simavik Bremnes - Fredrik Helness Studentenes BK/ % 11 Jan Erik Alm Bendiksen - Kjell H vard Raanes Åsane BK/Meldal BK % 12 WO

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere!

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! ulletin 5 Torsdag, 6. august Innhold Program 2 Fefor 3 Kåre Kristiansen 4 Bridgenøtter 7 Per Nordland 9 God kortforståelse 11 Harald Nordby 16 Resultater 20 Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! Dameklassen

Detaljer

BULLETIN 4. Thoresen & Ovesen. Leder parfinalen. Boye Brogeland. Portrett. Tirsdag 3. august 2010

BULLETIN 4. Thoresen & Ovesen. Leder parfinalen. Boye Brogeland. Portrett. Tirsdag 3. august 2010 BULLETI 4 Tirsdag 3. august 2010 Portrett Boye Brogeland Leder parfinalen Thoresen & Ovesen Parfinalen er i gang Det er også to andre noregsmeisterskapar som pågår, men det må jo seiast at parfinalen framleis

Detaljer

Blomster på dagen! På nest siste runde byttet de to i teten plass, og Hoftaniska Aabye holdt unna og knep dermed gullmedaljene.

Blomster på dagen! På nest siste runde byttet de to i teten plass, og Hoftaniska Aabye holdt unna og knep dermed gullmedaljene. Blomster på dagen! Spennende! Vi gratulerer dagens norgesmestere; Thor Erik Hoftaniska og Jon Aabye i Monrad Par, og Arve Farstad, Geir Helgemo, Jorunn Olsen Olsen og Marianne Harding! Mandag ble en spennende

Detaljer

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 4 September 2004 10. årgang Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen Hvordan spiller du? Nord DJ9 EJ62 83 K1052 Syd EK8632 3 EK72 D7 Du skal spille

Detaljer

Dramatisk parfinale, side 8. Hvordan. spiller du?

Dramatisk parfinale, side 8. Hvordan. spiller du? NORSK BRIDGE Nr. 4 Juni/juli 2005 11. årgang Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Hvordan spiller du? Nord 76 E 98754 EK542 Syd KD4 K1032 EK103 103 Etter at du som Syd har åpnet i 1 grand har Vest gått

Detaljer

norsk bridge Åpent EM til Tromsø? Midt-Trøndelag seriemestere Rekordstor deltakelse i NM for damelag

norsk bridge Åpent EM til Tromsø? Midt-Trøndelag seriemestere Rekordstor deltakelse i NM for damelag Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund nr. 1 mar. 2013 19. årgang bridge norsk Åpent EM til Tromsø? Midt-Trøndelag seriemestere Rekordstor deltakelse i NM for damelag MED 5 % RABATT SPILLER DET KANSKJE INGEN

Detaljer

BULLETIN 3. Bridge nøtter. mor og datter STORMESTERE. Hjemmeseier i NM Mix-lag. ove andersbakken karl morten lunna MARIANNE HARDING.

BULLETIN 3. Bridge nøtter. mor og datter STORMESTERE. Hjemmeseier i NM Mix-lag. ove andersbakken karl morten lunna MARIANNE HARDING. BULLETIN 3 Mandag 2. august 2010 mor og datter STORMESTERE monradvinnere: ove andersbakken karl morten lunna Portrett MARIANNE HARDING Bridge nøtter Hjemmeseier i NM Mix-lag Bridgebutikken Bridge festival2010

Detaljer

Norsk. Mixmestere. Siv Thoresen & Jonny Hansen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 3 sept. 2011 17. årgang

Norsk. Mixmestere. Siv Thoresen & Jonny Hansen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 3 sept. 2011 17. årgang Norsk B R I D G E Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 3 sept. 2011 17. årgang Mixmestere Siv Thoresen & Jonny Hansen NM for klubblag 2011 Finalen i årets NM for klubblag arrangeres i Namsos våren 2012.

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Hvordan spiller du? Store ambisjoner: 2 000 nye medlemmer innen 2008, side 19

Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Hvordan spiller du? Store ambisjoner: 2 000 nye medlemmer innen 2008, side 19 Nr. 4 Desember 2006 12. årgang Norsk BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Hvordan spiller du? Du er havnet i 5 ruter etter sparinnhopp fra Vest, og det går pass rundt. Vest spiller ut spar Konge,

Detaljer

Bulletin 1 -Olrudpåsken

Bulletin 1 -Olrudpåsken 2011 Bulletin 1 -Olrudpåsken Farstad Hantveit med kjempesesjon! Arve Farstad Trond Hantceit har slått knock out på feltet etter en kjempesesjon. Ikke mindre enn 280 poeng scoret paret på 36 spill, altså

Detaljer

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Virksomheten Arbeidet i NBF i 2012 har fulgt opp tidligere handlingsplaner og handlingsplan vedtatt av Bridgetinget i 2012. NBF hadde ved årsskifte registrert

Detaljer

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant NM-par

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant NM-par Nr. 8 Lørdag 31.72004 Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant NMpar Årets norgesmestere i NM par; Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant NM par Vi gratulerer vinnerne av NM par, Tor Ivar Bang og Eskild Monrad Hagen,

Detaljer

Velkomstbulletin Olrudpåsken

Velkomstbulletin Olrudpåsken 2011 Velkomstbulletin Olrudpåsken Hei alle bridgevenner og velkommen til årets Olrudpåske. Tradisjonen tro samles vi igjen til påskebridge med mye moro attåt. I konkurranse med mange andre arrangører er

Detaljer

norsk bridge Heilt fullt på bridgekurs i Kabelvåg 1. og 2. divisjon forsamla i Letohallen

norsk bridge Heilt fullt på bridgekurs i Kabelvåg 1. og 2. divisjon forsamla i Letohallen Medlemsblad for orsk Bridgeforbund nr. 4 des. 2012 18. årgang bridge norsk Heilt fullt på bridgekurs i Kabelvåg 1. og 2. divisjon forsamla i Letohallen M damelag 2013 i innbyr herved til orgesmesterskapet

Detaljer

norsk bridge Populært NM damelag i år igjen Hauge vant Seriemesterskapet EM i Tromsø 2015: Forberedelsene godt i gang

norsk bridge Populært NM damelag i år igjen Hauge vant Seriemesterskapet EM i Tromsø 2015: Forberedelsene godt i gang Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund nr. 1 mar. 2014 20. årgang bridge norsk Populært NM damelag i år igjen Hauge vant Seriemesterskapet EM i Tromsø 2015: Forberedelsene godt i gang MED 5 % RABATT SPILLER

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Norsk Bridgeforbund

Styrets beretning for 2014 Norsk Bridgeforbund Styrets beretning for 2014 Norsk Bridgeforbund Virksomheten EM i Tromsø har vært hovedfokus for det nye styret som tiltrådte i mai. Kontraktene med EBL ble omgående reforhandlet med sikte på å redusere

Detaljer

BRIDGE. Norsk. Vestfold i særklasse. Landslagene tatt ut. Husk å bestille hotell til festivalen!

BRIDGE. Norsk. Vestfold i særklasse. Landslagene tatt ut. Husk å bestille hotell til festivalen! Norsk BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 1 mars. 2012 17. årgang Vestfold i særklasse Landslagene tatt ut Husk å bestille hotell til festivalen! Bridge i Thailand inviterer i samarbeid med

Detaljer

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Virksomheten Arbeidet i NBF i 2012 har fulgt opp tidligere handlingsplaner og handlingsplan vedtatt av Bridgetinget i 2012. NBF hadde ved årsskifte registrert

Detaljer

Velkomstbulletin Olrudpåsken

Velkomstbulletin Olrudpåsken 2010 Velkomstbulletin Olrudpåsken Hei alle bridgevenner På vegne av oss i Staben vil jeg ønske dere alle velkommen til Olrudpåsken 2010. Mange har igjen valgt å starte påsken med skvis og innspill, krydret

Detaljer

LAYOUT Bryllupsinvitasjoner AS Marianne F. Mathiassen

LAYOUT Bryllupsinvitasjoner AS Marianne F. Mathiassen Innhold Leiar...2 Presidentens hjørne...3 Lagfinalen...4 Bedriftsmesterskapet...12 NM Damelag...15 Handal takker for seg...22 Vår nye generalsekretær...25 Organisasjonsdagene...28 Bridgetinget...32 Bridgekurs

Detaljer

10 000 spill på 30 år

10 000 spill på 30 år NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 1 Mars 2003 9. årgang Hvordan spiller du? Nord EK4 E632 EK1092 7 10 000 spill på 30 år Syd DJ1052 KD7 J83 E8 Kontrakt: 7 spar. Vest spiller ut kløver

Detaljer

Nytt styre og ny president i NBF

Nytt styre og ny president i NBF Spennende internasjonal bridgesommer Side 20 Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund nr. 2 jun. 2014 20. årgang Nytt styre og ny president i NBF Side 14 Heimdal suverene i Lagfinalen Side 4 MED 5 % RABATT

Detaljer

Bulletin Olrudpåsken. Hei alle bridgevenner og velkommen til årets Olrudpåske.

Bulletin Olrudpåsken. Hei alle bridgevenner og velkommen til årets Olrudpåske. Hei alle bridgevenner og velkommen til årets Olrudpåske. Hei alle bridgevenner! På nytt vil jeg ønske dere alle hjertelig velkommen til årets Olrudpåske. For 25. gang ønsker Rica Olrud Hotell bridgespillere

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund nr. 2 jun. 2015 21. årgang. EM i Tromsø: Nå braker det løs!

Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund nr. 2 jun. 2015 21. årgang. EM i Tromsø: Nå braker det løs! Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund nr. 2 jun. 2015 21. årgang EM i Tromsø: Nå braker det løs! GoSportive NORDIC CHOICE HOTELS OPPTIL 20 % RABATT PÅ EN OPPLADNINGSNATT Alle idrettsutøvere vet at en god

Detaljer

Erik Berg og Erlend Skjetne leder etter første dag!

Erik Berg og Erlend Skjetne leder etter første dag! Erik Berg og Erlend Skjetne leder etter første dag! Erik blir regnet som ett stort talent, men vi har ikke sett resultatene komme i store parturneringer ennå, får vi svaret i morgen? Asgeir Øvrebotten

Detaljer

Midt-Trøndelags niende, Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? side 10

Midt-Trøndelags niende, Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? side 10 ORK r. 1 februar/mars 2005 11. årgang BRIDGE Medlemsblad for orsk Bridgeforbund Hvordan spiller du? ord E6 KD 82 EJ109 yd KD10952 J K75 D om yd har du åpnet i 1 spar, est har meldt inn 2 hjerter og din

Detaljer

NM klubblag f inale 2011

NM klubblag f inale 2011 NM klubblag f inale 2011 - Sortland 2. - 5. juni - Bulletin 1 Tromsø BK og Bergen Akademiske BK i tet etter to kamper Dagens profil: Boye Brogeland Stormester- og superstormesternåler delt ut under åpningsseremonien

Detaljer

HÅNDBOK FOR SESONGEN 2010-2011 NORSK BRIDGEFORBUND. Adresse: Sognsveien 75 A, 0855 OSLO. Telefontid: 12:00-15:00

HÅNDBOK FOR SESONGEN 2010-2011 NORSK BRIDGEFORBUND. Adresse: Sognsveien 75 A, 0855 OSLO. Telefontid: 12:00-15:00 1 HÅNDBOK FOR SESONGEN 2010-2011 NORSK BRIDGEFORBUND Adresse: Sognsveien 75 A, 0855 OSLO Telefontid: 12:00-15:00 Telefon: 4747 9400 Telefaks: 2223 6540 E-post: bridge@bridge.no Bankgiro: 5002.05.01585

Detaljer

BRIDGE. Norsk. Overlegen seier i NM-lag! Side 4. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 juni 2008 14. årgang

BRIDGE. Norsk. Overlegen seier i NM-lag! Side 4. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 juni 2008 14. årgang Norsk BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 juni 2008 14. årgang Overlegen seier i NM-lag! Side 4 Rogaland vant det spennende dameoppgjøret 16 Nordisk mesterskap for juniorer 2008 norsk sølv!

Detaljer

Sølvi og Jo-Arne leder mix

Sølvi og Jo-Arne leder mix BRIDGEFESTIVALEN 2007 Lørdag 28.juli - Lillehammer Bulletin 2 Les mer om: NM mix 260 par Sølvi og Jo-Arne leder mix Nm junior. Suveren ledelse til Mo.. Sammen for barn med en kjendismakker Juniorleiren

Detaljer