VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR. Vår, Sommer og Høstcup BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR. Vår, Sommer og Høstcup BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING"

Transkript

1 1 Sist gdkjent av styret ( ) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR Vår, Smmer g Høstcup BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

2 2 Mål g rammer Frrd Vår smmer g høst cup har vært avviklet helt siden starten av BB11 gruppa i Vi har alltid klart å samle båter til alle cupene, selv fellesferien har vært ppulær. Seilasene fregår i sin helhet på byfjrden g har sitt utgangspunkt fra Knubben. Det seiles 3 seilaser med felles pause på Knubben etter de 2 første seilasene. Deltakelsen på de ulike cupene har vært nkså jevn de 10 siste årene. Bakgrunnen fr valget av byfjrden sm seilarena er flere. I 1993 startet vi pp med seilaser fr små kjølbåter rundt 20 ft, g samlet båter sm Killing, Grimstadjlle, Osljlle, BB11 g lign. Tradisjnen tr ble regattaene lagt til Seilerhytta g Mærdøfjrden. Da de fleste seilerne på den tiden (sm nå) hadde båtene i indre havnebasseng, fant man etter et par år med transprt ut g inn av Galtesund, at byfjrden kunne være et gdt alternativ av flere grunner. Transprtetappen ble betraktelig krtere, g tiden man hadde til rådighet fr regatta ble utvidet. Dessuten var dette med på å synliggjøre seiling i Arendal. Selv m frhldene ikke alltid er de beste på byfjrden, vil nk de fleste sm har padlet inn Galtesund en sen smmerkveld se frdelene med byfjrden. At BB11 gruppa har en høy ssial prfil er neppe en hemmelighet fr nen. Men vi mener gså at dette er limet sm hlder ss sammen m vår felles interesse, g er således en svært viktig ingrediens. Vi trr at nettpp det ssiale har lagt grunnlaget fr at vi nå etter 20 år fremdeles samles rundt BB11, fr i fellesskap å utøve vår idrett. Så fr ss føles det helt naturlig å ha en liten felles pause på Knubben hver trsdag, før vi avvikler den siste seilasen. Dette veiledningsdkumentet er primært til bruk fr styret g regattasjef i BB11 gruppa, men det er gså ment fr nye g gamle seilere sm ønsker innblikk i gruppas drift, tiltak g mål. Det er regattasjefens ansvar at dette dkumentet blir fulgt, g at hver enkelt utfører de nødvendige ppgaver. Arendal Styret BB11 gruppa

3 3 Mål g rammer Innhld TEMA SIDE Frrd 2 Innhldsfrtegnelse 3 Mål g rammer. Det frmelle 4 Mål 4 Hvem er regattaene fr? 4 Arrangementsdater/Terminlister 5 Kunngjøring av vår, smmer g høstcup 5 Pris på deltakelse 5 Infrastruktur. Samlet bryggeplass 6 Banevalg 6 Knubben 6 Bryggene på Knubben 7 Synliggjøring 7 Bøyebåt 7 Regattautstyr 8 Regattaperm 8 Premiering 8 Ssialt. Pause på Knubben 9 Bevertning 9 Praktiske frberedelser, gjennmføring g ppfølgning av regatta. Oppgaver fr regattasjefen før under g etter seilaser (Styrets representant alle regattaer) 10 Oppgaver fr regattaansvarlig før under g etter seilaser (Arrangøren en enkelt regatta) 11 Prtester 12 Resultatservice 12 Øknmi 12 Inf på websider, mail g sms før seilasene 13 Utsending av resultater g bilder etter seilasene 13 Etterarbeid. Oppgradere manglende g / eller ødelagt utstyr g plassere det fr vinterlagring 14

4 4 Mål g rammer Det frmelle Frmelt arrangeres alle regattaer i BB11 gruppas regi av vår mderfrening ASF. Det betyr at vi til enhver tid må frhlde ss til de retningslinjer g krav vår frening stiller til driften av vår gruppe, så gjelder gså arrangering av vår, smmer g høstcup. Regattaene er underlagt ISAF s regler fr kappseiling. Påse at arrangering av vår, smmer g høstcup til enhver tid er i samsvar med ASF s retningslinjer g ønsker. Påse at reglene til ISAF blir fulgt. Mål Vår smmer g høst cup har vært avviklet helt siden starten av BB11 gruppa i Vi har alltid klart å samle båter til alle cupene, selv fellesferien har vært ppulær. Seilasene fregår i sin helhet på byfjrden g har sitt utgangspunkt fra Knubben. Det seiles 4 seilaser med felles pause på Knubben etter de 3 første seilasene. Deltakelsen på de ulike cupene har vært nkså jevn de 10 siste årene. Nedenfr nevnte mål er hentet fra vår Handlingsplan. 1. Arrangere vår, smmer g høst cup deltakende båter på hver cup (2/3). 3. Regattaene arrangeres på byfjrden. 4. Det skal freligge tilgjengelige resultater på web g mail maks 3 dager etter seilas, frtrinnsvis neste dag. 5. Regattaansvarlig må følge de skriftlige retningslinjene sm freligger fr arrangering av regatta. Hvem er regattaene fr? Arendals Seilfrening har en lang g gd tradisjn fr å ha et tilbud til alle sm ønsker å seile, samt så langt det lar seg gjøre avvikle regattaer fr så bredt spekter av båttyper sm mulig. Dette behvet er gdt ivaretatt i ASF ved at det arrangeres seilaser fr en rekke ulike båter g klasser helt fra små jller g brett til stre havseilere. Når det arrangeres entyperegatta er disse tiltenkt nettpp fr entypene g ikke tilrettelagt fr andre båter. Dette prinsippet gjelder gså fr BB11. Skulle det derimt dukke pp en annen båttype en trsdag bør vi i gjestfrihetens navn ønske vedkmmende velkmmen til deltakelse, men samtidig gjøre det klart at dette er unntaket g ikke regelen. Markedsføre BB11 klassen internt i ASF g eksternt i Arendal.

5 5 Mål g rammer Arrangementsdater/terminlister Vår, smmer g høstcup arrangeres frtløpende fra første trsdag i juni til g med første eller andre trsdag i september. Periden deles pp i tre tilnærmet like lange cuper. Det arrangeres ikke trsdagsregatta samme uke sm NOV Race g NM. Styret i BB11 gruppa setter pp terminlister hvert år fr vår, smmer g høstcup. Kunngjøring av vår, smmer g høstcup Det er svært viktig at det gjøres et grundig infrmasjnsarbeid i frkant av cupene. Vi må unngå at disse er ne vi plutselig kmmer på g arrangerer i hu g hast med dertil manglende infrmasjn g ppfølging i frkant. Vår, smmer g høstcup føres pp i terminlisten. Styret infrmerer (prater) m cupene jevnlig gjennm vinteren g smmeren. Det legges ut infrmasjn g påminnelse på websider senest 4 uker i frkant av sesngstart. Det sendes ut påminnelse g terminliste 8 uker før vårcup på e-pst. Det sendes ut påminnelse senest 4 dager før vår, smmer g høstcup på e-pst. Pris på deltakelse BB 11 gruppa har ingen tradisjn fr å kreve startkntingent på lkale cuper eller klubbmesterskap, men deltakerne våre anmdes m å tegne medlemskap i ASF g BB11 klubben. BB11 seilere anmdes m å tegne medlemskap i ASF g BB11 klubben.

6 6 Infrastruktur Samlet bryggeplass Siden 2000 har BB11 miljøet hatt samlet bryggeplass fr BB11. Først i Kittelsbukt, så ved Arendal gamle rådhus fra 2003, g nå ved gjestebryggen siden Intensjnen er å gjøre veien krt fra brygge til regattabane, samt skape ssial trivsel på brygga før g etter seilaser. Samle alle BB11 i Arendal på felles brygge i byen Tilrettelegge fr gd skilting av vårt mråde Tilrettelegge fr gde frtøyningsfrhld Skilte med infrmasjn m BB11 gruppa Sette pp beachflagg på brygga hver trsdag før regatta. Banevalg Byfjrden har siden 1995 vært BB11 gruppas naturlige banevalg fr vår, smmer g høst cup. Sesngstart g klubbmesterskap har vært knyttet pp til farvannet rundt Seilerhytta på Bratthlmen. NOV Race g NM har vært avhldt på byfjrden. Fr å løfte kvaliteten på regattaene er det viktig at regattasvarlig jbber aktivt på alle tre seilasene med å legge start, målgang g bane der vinden til enhver tid er mest ptimal. Dette betyr i praksis at mange av seilasene må startes fra jlle i Galtesund, Trmøysund g på byfjrden. Når frhldene ligger til rette fr det startes regattaer fra Knubben. Fr å hlde gd kvalitet på seilasene er det viktig at regattaansvarlig tar jbben seriøst g ikke velger enkle løsninger av bekvemmelighets grunner. Benytte byfjrden til vår, smmer, høst cup. Legge start, målgang g bane der det til enhver tid er best frhld Om nødvendig starte alle regattaer fra båt. Knubben Knubben har siden gruppas ppstart i 1995 vært gruppas faste utgangspunkt fr regattaene i vår, smmer g høst cup. Knubben eies privat, men BB11 gruppa har fått anlegge flytebrygge g bruke anlegget etter behv uten å betale avgift eller leie. Etter 3 seilte seilaser tas det frtrinnsvis felles pause på Knubben, etterfulgt av en 4. seilas. Frtrinnsvis benytte Knubben til felles pause under vår, smmer g høst cup. Dersm det av praktiske hensyn kan tas pause fr eksempel på gjestebrygge, gjøres dette. Eller annet egnet sted. Pause legges til mest egnet sted ut ifra valg av banemråde.

7 7 Infrastruktur Bryggene på Knubben Velfungerende brygger på knubben er en frutsetting fr å kunne bruke stedet fr felles pause. Det er styrets ppgave å tilrettelegge fr gde bryggefasiliteter på Knubben. Tilsyn g vedlikehld av bryggene gjennm regattasesngen utføres g rganiseres i regi av regattasjefen. Regattasjefen må påse at bryggene er i teknisk gd stand Regattasjefen må tilse at bryggene på Knubben er frsvarlig g gdt frtøyd, samt at landgang er på plass g fungerer. Synliggjøring Det er svært viktig at våre aktiviteter er synlige fr våre medlemmer, medlemmer i ASF, g ptensielle medlemmer. Derav må vi jbbe med å være synlige på våre nettsider, via e-pst, i media g på bryggen når vi seiler. Henge pp infmateriell m BB11 gruppa g BB11 klassen på Seilerhytta g felles brygge ASF vimpel på alle BB11ere i Arendal Sette pp beachflagg på felles brygge under regatta. Sende ut ukentlig infrmasjn til våre medlemmer hele seilsesngen Påse at det sendes ut innbydelse til alle samlinger. Arrangere regattaer sm visuelt prmterer seiling g BB11 Stre pstere sm frteller m BB11 klassen g BB11 gruppa ASF Arrangere regattaer sm visuelt prmterer seiling g BB11 Bøyebåt BB11 gruppa har siden 2003 dispnert en GH14 til bøyebåt. Denne har vært lagret ved felles pplagsplass fr BB11 g mtren har vært levert inn til årlig service. Ordningen har fungert fint, men båten er liten g bøyeutstyret tar mye plass. Det bør vurderes en større bøyebåt hvr regattautstyret kan ppbevares permanent. Egen bøyebåt er viktig fr driften av BB11 gruppa. Sannsynligvis er det viktig at båten er planende, så det ikke tar lang tid å legge m en bane. Bøyebåt ligger frtøyd på felles brygge fr BB11 Ha egen bøyebåt til arrangering av vår, smmer g høst cup Ha gde rutiner fr fylling av drivstff til regattabåt. Ha gde rutiner fr verlevering av nøkler til båt. Regattaarrangøren må alltid bruke vest i båt. Regattasjefen må påse at bøyebåt blir vedlikehldt g mtr levert til service hver høst. Regattasjefen har ansvar fr at bøyebåt til enhver tid er i gd teknisk stand g perativ fr regattabruk. Påse at det alltid er tilstrekkelig med bensin g lje

8 8 Infrastruktur Regattautstyr BB11 gruppa har eget utstyr fr regatta. Dette har tradisjnelt bestått av bøyer, signalflagg, tau, mringer, regattaperm g blåse. Utstyret lagres i byen i tilknytning til gjestehavnen. Regattasjefen går gjennm alt utstyr sm bøyer, mringer, tauverk, flagg, utstyr til regatta bks, starthrn g lign i gd tid før sesngstart Ha egnede bøyer, mringer g tau Ha nødvendige signalflagg g signalutstyr Påse at alt utstyr er i gd stand g ptimalisert Gå gjennm g ppdatere alt utstyr til regatta bruk Regattaperm BB 11 gruppa har utviklet egen regattaperm fr hver enkelt seiler sm innehlder startprsedyrer, seilingsbestemmelser, prtestskjema, terminlister, medlemsliste, startlister, versikt ver signalflagg, utsnitt fra kappseilingsreglene sm tar fr seg del 2 «Når båter møtes», pplysninger til regattaansvarlig sv. Denne permen er ment å ligge i hver enkelt båt slik at seilerne til enhver tid har versikt ver hvilke skjemaer sm er i bruk. Skjemaene i regattapermen skal være laminerte, g regattasjefen må til enhver tid besørge at det finnes kpier i regattabksen sm bringes til hver regatta. Regattapermen ppdateres hvert år med venfr nevnte dkumenter Regattapermen ppbevares frtrinnsvis i båtene fr å gi seilerne en versikt ver regattaer skjemaer g regler. Regattaperm deles ut til alle båter Premiering BB11 gruppa har tradisjnelt perert med 1/3 dels premiering g fulgt ASF s standard premiesamling. Når premiene deles ut skal det være litt «høytid». Premiene deles ut av leder av BB11 gruppa, eller av ASF s frmann, dersm vedkmmende er til stede. I tillegg til rdinær premiering av prestasjner, er det ønskelig å dele ut et deltakerkrus hvert år. Kruset skal ha lgen til BB11 gruppa, ASF g årstall påskrevet. Dersm det kan skaffes spnsr kan spnsr ha en lg, denne må ikke dekke mer enn 30% av kppens areal Regattasjef må bestille premier i desember fra ASF Premier fra vår smmer g høstcup deles ut på klubbmesterskap Det er 1/3 dels premiering Regattasjefen bestille krus med BB11 gruppas g ASF s lg samt årstall. Øvre grense pr er kr 5000,-

9 9 Ssialt Pause BB11 gruppa har alltid hatt fkus på det ssiale. Vi har tr på at mennesker sm hygger seg sammen i større grad kan samle seg m en felles aktivitet. Således har det alltid vært naturlig fr vårt miljø å ha en liten pause sammen uansett m det er vinter eller smmer. Pause etter 3 seilaser Pausen skal vare min 30 min etter alle båter er frtøyd De sm kmmer inn først skal hjelpe med frtøyning til alle båter er trygt inne. Bevertning Pause sm frtrinnsvis tas på Knubben er en del av BB11 gruppas faste pplegg rundt regattaer. Derav er det ønskelig at regattaansvarlig alltid stiller med ne gdt å bite i samt litt kaffe g brus. Regattaansvarlig serverer kake, brus g kaffe i pausen Regattaansvarlig må ha med kpper g krus til drikke.

10 10 Praktiske frberedelser, gjennmføring g ppfølgning av regatta Oppgaver fr regattasjefen før g etter seilaser Regattasjef har det verrdnede ansvar fr at alt fungerer. Det er regattasjefens ansvar at dette dkumentet blir fulgt av gruppen, hver enkelt seiler g regattaansvarlig. Fruten venfr nevnte ppgave, er det nen enkeltstående ppgaver regattasjefen må tilse blir løst. Kvaliteten på våre regattaer er fult g hldent avhengig av at regattasjefen legger inn en betydelig jbb med ppfølging. Å være regattasjef er definitivt en av BB11 gruppas viktigste g største jbber. Lykkes vi ikke med gdt gjennmførte regattaer, så undergraver vi vår egen virksmhet. Før seilas Sende ut mail mandag før seilas med frespørsel m hvem sm deltar. På bakgrunn av svar på denne mail settes det pp en liste ver frventede seilere tirsdag kveld. Om nødvendig kntakte de seilere sm ikke har svart med mail, sms eller tlf. (nsdag), dette fr å ha en så kmplett liste sm mulig ferdig nsdag kveld. Ha sm mål at alle båter deltar, g rganiserer med eventuelle erstattere fr båter hvr eiere ikke kan stille. Primærmålet er at alle båtene seiler, sekundært at det er t i hver båt. Kntakte regattaansvarlig i gd tid før trsdag, fr å infrmere m g gå gjennm alle prsedyrer dersm vedkmmende ikke er frtrlig med disse. Påse at det er bensin til jlla før regattaer g at båten fungerer. Påse at alt regattautstyr er tilgjengelig (bøyer, flagg, tau, mringer, skjemaer) Frsikre seg m at regattaansvarlig har tilgang til nødvendige nøkler. Sende startliste, prtestskjema, seilingsbestemmelser, startprsedyre g terminliste til regattaansvarlig mandag før seilas. Etter seilas Påse at resultater, prtester g bilder blir levert fra regattaansvarlig. Legge ut resultater på nett. Frtrinnsvis påfølgende dag, senest innen påfølgende mandag. Sende ut en mail med resultater g bilder påfølgende mandag. Div. Dersm regattasjefen ikke er til stede g kan utføre ppgavene fra dette dkument, må han eller hun tilse at det er en stedfrtreder sm er kjent med prsedyrene. Dersm regattaansvarlig ikke selv har kamera, kan låne ett, eller er frtrlig med å ta bilder, må regattasjefen påse at denne ppgaven blir løst av en annen den aktuelle kvelden.

11 11 Praktiske frberedelser, gjennmføring g ppfølgning av regatta Oppgaver fr regattaansvarlig før under g etter seilaser Regattaansvarlig må sette seg inn i alt sm vedrører ppgavene g prsedyrene rundt det å arrangere en trsdagsregatta. Dersm regattaansvarlig er usikker på hvrdan nen av ppgavene skal løses må han kntakte regattasjefen. Regattaansvarlig må på frhånd frsikre seg m at han eller henne er gdt kjent med startprsedyrer, bøyebåt, banelegging, gjennmføring av regatta g avvikling av pause. Før seilas Regattaansvarlig må stille på brygga fr å legge bane senest kl Hente alt regattautstyr. Sette pp Beach flagg på brygger i byen. Legge bane. Ha regattabanen klar til fastsatt regattatid kl Ta bilder Under seilas Starte g gjennmføre 4 seilaser dersm frhldene tillater det. Ntere resultater g verlevere liste til Regattasjefen, eller Lederen av BB11 gruppa m Regattasjefen er brtreist. Ta bilder. Under pause Hjelpe båter inn til bryggen før pause. Servere brus, kaffe g kake i pausen etter at alle båter er frtøyd. Hjelpe båter ut fra bryggen etter pause. Ta bilder. Etter seilas Regattaansvarlig skal være behjelpelig med slep til felles brygge umiddelbart etter siste seilas dersm frhldene tilsier dette. Bøyer g regatta utstyr skal først tas pp når alle er inne ved brygge, eller har fått tilbud m slep. Levere resultater til regattasjefen. Tilse at eventuelle prtester blir behandlet. Sette på plass alt brukt utstyr, g infrmere regattasjefen dersm der er nen mangler/ødelagt utstyr. Sende bilder innen søndag til Regattasjefen, eller Lederen av BB11 gruppa m Regattasjefen er brtreist.

12 12 Praktiske frberedelser, gjennmføring g ppfølgning av regatta Prtester Seiling er en sammensatt sprt, sm byr på mange fine pplevelser. Fruten en veltrimmet båt g et dyktig mannskap trengs det gd kunnskap m regler. Regler g taktikk er en viktig, men fte undervurdert del av seilingen når man kmmer til klubbnivå. Det er viktig at vi jbber med å skape frståelse fr at taktisk seiling er sm et gdt parti sjakk. Ingen ønsker å bruke skitne triks, men simpelthen bruke reglene fr å gjøre seilingen til et så gdt «parti» sm mulig. På sjø g land behandler vi hverandre med vennlighet. Regatta er ikke viktigere enn gde vennskap. Det må alltid være prtestskjemaer tilgjengelig Regattasjefen må jbbe fr at vi bruker prtester sm en naturlig del av leken g læringen. Det er k med uenighet. Reglene g dmmer avgjør. Prtester behandles innen endelige resultater fr cupen publiseres. Prtester behandles frtrinnsvis av gruppas dmmer 2, sekundært av dmmer 1. Dersm det er usikkerhet kntaktes klubbens (ASF s) nasjnale dmmer. Deretter kntaktes eventuelt kretsens nasjnale dmmere. Resultatservice Regattasjefen må sørge fr at regattaansvarlig leverer inn resultatene fra siste regatta. Regattasjefen er så ansvarlig fr at resultatene blir lagt ut på nettsidene. Resultater legges ut på websider frtrinnsvis på fredag, senest innen mandag. Øknmi: Øknmi er fte et litt betent tema i freningssammenheng. Vi er gjerne avhengig at nen er villig til å legge ut av sine private midler. Det kan gså være ne uklart hvem sm skal dekke utgiftene. Er det ASF, eller BB11 gruppa? Vi trr at det mest smidige g enkleste å administrere er m medlemmer av BB11 gruppa fra tid til annen er villig til å gjøre et lite utlegg i sammenheng med et arrangement, men da er vi gså avhengige av at BB11 gruppa frplikter seg til et raskt ppgjør. Øknmiansvarlig fra styret i BB11 gruppa følger pp alle utlegg Utlegg sm i siste instans skal dekkes av ASF betales av BB11 gruppa, sm igjen fremmer krav venfr ASF. Øknmiansvarlig fra styret i BB11 gruppa sender knsekvent ut mail til den sm har hatt utlegg når beløpet er tilbakebetalt /verført til knt.

13 13 Praktiske frberedelser, gjennmføring g ppfølgning av regatta Inf på mail g sms før seilasene Alle arrangementer i regi av BB11 gruppa skal varsles i gd tid, så gjelder gså vår, smmer g høstcup. Men i tillegg til terminlistene er det ønskelig at vi sender ut ukentlige påminnelser før seilasene. Primært sendes påminnelsene ut på mail dagen før seilasene, sekundært kan det i tillegg brukes SMS g andre meldingstjenester dersm dette er tilgjengelig i freningen. Dette utføres av regattasjefen. Det sendes ut mail Det sendes ut SMS dersm freningen har et system fr dette. Det brukes alternative meldingstjenester dersm freningen har et system fr dette. Utsending av resultater g bilder etter seilasene BB11 gruppa ønsker å nå ut med infrmasjn g gjøre seilingen til en hyggelig pplevelse. Regattaansvarlig skal ved siden av å arrangere ta gde bilder under seilasene. Bildene tas på Knubben, g av båter sm seiler. Dersm regattaansvarlig ikke har kamera, må regattasjefen påse at andre får ppgaven. Disse bildene g mail sendes så ut senest innen førstkmmende mandag. Det skal freligge tilgjengelige resultater på web maks 4 dager etter seilas, frtrinnsvis neste dag. Regattaansvarlig tar bilder på Knubben g under seilas Regattasjefen legger ut resultater på web. Alternativt delegeres ansvaret. Regattasjefen sender ut bilder på mail. Alternativt delegeres ansvaret.

14 14 Etterarbeid Oppgradere manglende g ødelagt utstyr g plassere det fr vinterlagring BB11 gruppa har et betydelig utstyrslager fr å arrangere regatta. Nen ganger kan ting bli ødelagt, eller ne må suppleres g når høsten kmmer må det lagres frsvarlig fr vinteren Ødelagt utstyr fikses eller erstattes Manglende utstyr suppleres Alt utstyr sm er brukt til regatta settes tilbake i lager bd i BB11 hallen Påse at Regattabåt (GH14) kmmer ned til BB11 hallen

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR 1 VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR FJELLTUR BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING Frrd 2 Mål g rammer BB11 gruppa I ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at våre fester g arrangementer skal

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR SESONGSTART BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR SESONGSTART BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (07.06.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR SESONGSTART BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa I ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at våre fester

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR FJELLTUR BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR FJELLTUR BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (24.04.2017) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR FJELLTUR BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Mål g rammer Frrd BB11 gruppa I ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KLUBBMESTERSKAP BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KLUBBMESTERSKAP BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (30.01.2017) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KLUBBMESTERSKAP BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa I ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at våre

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (17.11.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR SOMMERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR SOMMERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (30.01.2017) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR SOMMERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa I ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at våre fester

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR 1 Sist midlertidig gdkjent av styret (Arbeidsdkument, Ikke endelig vedtatt) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR NM BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING Frrd 2 BB11 gruppa I ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR 1 VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR VINTEROPPLAG OG SAMLINGER I BUA BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING Frrd 2 Siden 1997 har BB11 gruppa hatt samlet pplag av BB11 på vinterstid. Frem til 2001 var dette pplaget i

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Klasseklubb Forum NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert.

Klasseklubb Forum NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert. Klasseklubb Frum 2016 NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert. Sted: Idrettens hus, NSF Dat: 26.10.2016 Tilstede: Navn Tm Brattli Per Christian Brdal Tr Møinichen Christffer

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball Arbeidsinnstruks fr styret SIL-ftball SIL-ftball har jbbet aktivt med styrets funksjn, rlle g sammensetning gjennm flere år. Det er erfart at styrets viremåte g sammensetning endres med de persnene sm

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på fjorten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og

Detaljer

Årsrapport BB11 Gruppa ASF 2015

Årsrapport BB11 Gruppa ASF 2015 Årsrapport BB11 Gruppa ASF 2015 BB11 Gruppa i Arendals Seilforening kan se tilbake på 20 sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Årets aktivitets nivå er det

Detaljer

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål Handlingsplan Nrsk cøliakifrenings ungdm 2014 Frmål NCFU jbber fr at det skal være så leb sm mulig å være ung med cøliaki g DH. Vi skal lage ssiale treffpunkt, hvr erfaringsutveksling g mestring står i

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på femten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og økt

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Sist godkjent av styret BB11 gruppa (03.06.2014) HANDLINGSPLAN FOR BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

Sist godkjent av styret BB11 gruppa (03.06.2014) HANDLINGSPLAN FOR BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING Sist godkjent av styret BB11 gruppa (03.06.2014) HANDLINGSPLAN FOR BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2014 2019 2 Forord Handlingsplanen er ment å være et veiledende dokument som skal stake ut den langsiktige

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Referat fra styremøte

Referat fra styremøte Referat fra styremøte 01-2010 Dat...: Tirsdag 23. februar 2010 Tid...: 19.30 23.00 Sted...: Lundby på Man Deltakere..: Anita N. Øien, Ivar Thresen, Edel Vårtun, Kirsti D. Reinertsen, Lars Einar Skarpsn,

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO

REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO Fredag 9. mars Møte starter 18.00 Til stede: Øyvind Øygarden Anne-Line Dahlen Evenstad Sigrid Michaelsen Øystein Lthe Eldhlm Ingebrg Marie Kristiansen Skjelm Lørdag

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Virksomhetsplanen beskriver mål og planer som skal evalueres og revideres hvert år.

Virksomhetsplanen beskriver mål og planer som skal evalueres og revideres hvert år. VIRKSOMHETSPLAN FOR SPORTSLIG UTVALG 2. ktber 2008 Innledning Virksmhetsplanen beskriver mål g planer sm skal evalueres g revideres hvert år. Aktiviteten i Egge håndball baserer seg i hvedsak på frivillig

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Årsmelding til årsmøtet i

Årsmelding til årsmøtet i Årsmelding til årsmøtet i. 2015 / 2016 Frde Sjøthun Leder 160407 Årsmelding fr BKR driftsåret 2015-2016 Side 1 av 5 Prblemfritt Båthld Styret i har i 2015 hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder IT/NMF

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 Det matematisk, UiO RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 1.1 Frmål 2 1.2 Definisjner 2 1.3 Ansvar 2 2. PROSEDYRER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSE, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV FELTARBEIDET

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE PÅ ORMESTAD GJØR VI VÅRT BESTE, VI LÆRER OG TENKER PÅ VÅR NESTE Jfr. Opplæringslven 9a-1 g 9a-3 Vi ønsker at Ormestad skle skal være en skle der elevene trives g lærer

Detaljer

Styremøte MF Placebo 02.09.13

Styremøte MF Placebo 02.09.13 Styremøte MF Placeb 02.09.13 Tilstede:Bjørn, Jhannes, Marianne Gssé, Lng, Martin, Marianne Leirvik, Heidi, Siri. Siri g Marianne gikk på Bilyd-øvelse kl.18. Eirik Nrdengen km g tk bilde av styret i til

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april Nrges Svømmefrbund har gleden av å invitere til Kmpetansehelga 2016 Thn Htell Osl Airprt, 16.-17. april NSF ønsker å invitere deg g engasjerte i din klubb til en helg med fkus på faglig påfyll, erfaringsutveksling

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger PRESENTASJON AV BARNEHAGEN

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR 2012 SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR Sn Glfklubb 01.01.2012 Sprtslig plan Sn Glfklubb junir virksmhet 1. OM SOON GOLFKLUBB, SOON GOLFKLUBBS JUNIOR VIRKSOMHET OG SPORTSPLANEN Om Sn Glfklubb Sn Glfklubb

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Sportslig plan UllensakerSvømmerne 2014-2017

Sportslig plan UllensakerSvømmerne 2014-2017 Lg Sprtslig plan UllensakerSvømmerne 2014-2017 1 INNHOLD: 1. Innledning s. 3 1.1 Hensikten med Sprtslig plan s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.2.1 Idrettsregistreringen 2013-2011 s. 3 1.2.2 Medlemsutvikling

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn Intrprgram trppen Side 1 Tiden sm aspirant i 1. Klbtn Det første halvåret i trppen er du aspirant. Ved endt aspiranttid avlegger du speiderløftet g blir tatt pp sm speider i trppen i en høytidelig seremni.

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

NCF SIKKERHETSGUIDE for landevei arrangører

NCF SIKKERHETSGUIDE for landevei arrangører NCF SIKKERHETSGUIDE fr landevei arrangører Nrges Cyklefrbund 20.06.2008 Innhldsfrtegnelse Innledning - Frmål 3 Ensartet frståelse - Kategrier 4 - Definisjner Startmråde 5 Målmråde 5 Lukket løype 5 Delvis

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Sluttrapport «Jenter og teknologi»

Sluttrapport «Jenter og teknologi» Sluttrapprt «Jenter g teknlgi» «Jenter g teknlgi» har vært et tårig prsjekt fr å rekruttere g frhindre frafall av jenter på teknlgiutdanningene ved HiST. Prsjektperiden startet høsten 2013 g ut vårsemesteret

Detaljer

Referat fra styremøte

Referat fra styremøte Referat fra styremøte 05-2007 Dat...: Trsdag 3. mai 2007 Tid...: 19.30 23.30 Sted...: Lundby på Man Deltakere..: Ola Dalen, Turi Ligård (km 21.10), Erik Thrshaug, Ivar Thresen, Bjørn Mrønning, Guri Ligård

Detaljer

OMBERAMMINGSPROSEDYRER

OMBERAMMINGSPROSEDYRER OMBERAMMINGSPROSEDYRER Innhldsfrtegnelse Retningslinjer fr mberamming av håndballkamper fr Gneist... 1 Prsedyre når et Gneistlag vil flytte en kamp... 1 Hjemmekamp... 1 Brtekamp... 1 Prsedyre når mtstander

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Arendals Seilforening. inviterer til. APL Race fredag 28. til søndag 30. juli for klassene: BB11, NOR rating og NM H-båt KUNNGJØRING

Arendals Seilforening. inviterer til. APL Race fredag 28. til søndag 30. juli for klassene: BB11, NOR rating og NM H-båt KUNNGJØRING Arendals Seilforening inviterer til APL Race 2017 fredag 28. til søndag 30. juli for klassene: BB11, NOR rating og NM H-båt KUNNGJØRING Revisjon 02: 15.7.2017 1 Regler 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer