Er det mulig å kombinere fossefall og Scrum i samme prosjekt? IT-utvikling av Norges største forvaltningsreform siden 1967, ny Pensjonsløsning, gjør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er det mulig å kombinere fossefall og Scrum i samme prosjekt? IT-utvikling av Norges største forvaltningsreform siden 1967, ny Pensjonsløsning, gjør"

Transkript

1 Pensjonsprogrammet Er det mulig å kombinere fossefall og i samme prosjekt? IT-utvikling av Norges største forvaltningsreform siden 1967, ny Pensjonsløsning, gjør det Cato Haugland Partner Accenture Bodil Rabben Principal Capgemini

2 NAV - Bakgrunn Arbeids og velferdsetaten (NAV) er ansvarlig for statlig pensjon, arbeidsledighetstrygd, barnebidrag, uføretrygd og en del andre offentlige støtteordninger. NAV har ansatte og forvalter en tredjedel av Norges statsbudsjett. 25 % av innbyggerne i Norge mottar regelmessig utbetalinger fra NAV. NAV har en hetrogen applikasjonsportefølje som er bygd på ulike teknologiske plattformer. NAV, Side 2

3 Fun & facts Pensjon 1,5 mill brukere saker 120 millioner inntekter fra innlogginger daglig henvendelser pr år, peak 8000 pr dag Pensjonsprogrammet 2 hovedapplikasjoner (selvbetjening og saksbehandling) 120 skjermbilder 300 tjenester tilgjengelig på tjenestebuss 40 applikasjonskomponenter 30 logiske testmiljøer Prosjektstørrelse 300 personer 25 arkitekter 100 utviklere JEE, Linux, DB2, IBM WebSphere ESB, MQSeries, z/os. Eclipse, Rational, ClearCase, Linux, VMWare. NAV, Side 3

4 Hva er Pensjonsprogrammet? NAV har iverksatt et stort program for å kunne implementere den nye pensjonsreformen. Programmet er delt inn i tre hovedfaser: Fase 1 analyse og funksjonell utforming Fase 2 implementering av gammelt regelverk i den nye IT-løsningen, samt omorganisering av produksjonen Fase 3 implementering av nytt regelverk i ny IT-løsning Phase Fase 1 Forprosjekt Phase 1 Bridging Bro-bygging Phase Phase Fase 2 New Ny systemløsning, solution, new nye arbeidsprosesser work processes and og new ny organisering organisation pon å the dagens rules regelverk of today Phase Fase 33 Forpro Pre-project sjekt Fase Phase 3 3 Ny systemløsning, New solution, nye arbeidsprosesser new work processes og ny and new organisering organisation på nytt on a regelverk new set of rules NAV, Side 4

5 Blueprint av løsningen Selvbetjeningstjenester Pensjonsfaglig kjerne Saksbehandling Statistikk & ledelsesinfo Sikkerhet Java Pensjonsfaglig selvbetjening Pensjonsfaglig kjernekomponent Opptjeningsregister Regeltjenester & satser Manuell pensjonsfaglig saksbehandling og arbeidsflate Ledelsesrapporter Simulering Analyse Tilgangskontroll Brukeradm. Brukerkatalog CICS MS HP-UX Integrasjonstjenester og felles datamodell ETL Sikkerhetsportalen Annet Økonomi & bet-form. Felles registre Saksbehandling Støttefunksjonalitet Dokumenthåndtering Innbetalingsreskontro. Utbet.-resk. Person Samhandler Oppfølging / plan Rettskilder Skanning Oppdrag Trekk Arb-forhold Inntekt Infotrygd Generelle skjematjenester Tolkning Hovedbok Medlemskap Publiseringplattform Tjenestepensjon Institusjonsopphold Generell sak El. Samhandling Altinn Journal, arkiv Std brevprod Distribusjon NAV, Side 5

6 Kompleks verden Samhandlere SPK Pensjonsprogrammet KLP NDU Utvikling og forvaltning Utforming og mottak PST NORG TP Utforming Test.. INST INNT TSS MEDL AA TPS/SFE SKAN PDB RETT Leveranseprosjekter Pensjonsløsningen Fellesregistre Ledelse og informasjons -systemer PSAK PSELV PEN POPP PREG DVH Leveransesenter (*) Konfigurasjonsstyring Støtte til kvalitetssikring Metode inkl. maler Datamodell Utviklingsmiljø Forvaltningsledelse Funksjonell og teknisk støtte 0-datasett Testmiljø Applikasjonsarkitektur Sikkerhetsarkitektur ESB NDU Testsenter Koordinering Tilganger Konfigurasjons styring Drift Testdata Testmiljøer (*) TOLK ESAK BREV DIST PLIS PSIM PAN ATK AD ALTINN OS ELIN GL UR SKJEMA PUBL ELSAM GSAK ARENA INFOT BPROF NDU Drift Arbeidsstasjoner Programvare Operativsystem Brukerstøtte Brukeradministrasjon Viruskontroll Trådløst nett Telefoni Tjenere Nettverk Maskinvare Overvåkning Applikasjonsdrift Databaseadministrasjon Meldingstjenester Backup & restore... JEE CICS/COBOL MS/.NET Annet NAV, Ukjent Linux/Intel Z/OS Win/Intel HP-UX Side 6

7 Mange leverandører og en stram tidsplan øker kompleksiteten i utviklingen Plan Analyze Design Build Test Work Planning and Tracking (incl. Measurement) Project Management Office Manage Issues Manage Risks Manage Quality Design Initial Analisys T HIgh Level Design T Design Modules Build Build Modules Build Build Build Build Modules Build Modules Build Modules Test Test System T T Delivery Center Build Planning and Tracking B Manage Modules and Dependencies NAV, Side 7

8 Byggeplan føringer Moduler/komponenter Avhengigheter og status + + Testplaner Skisse overordnet migreringsløp - utkast (kun aktiviteter på kritisk linje) Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Aug Sep Okt NovDes Jan Feb Mar Apr Mai Jun Aug Sep Okt Nov Des Versjon 1 Rekrutten Arkitektur Applikasjon - design Applikasjon - bygg Test Prod.test og prod.setting Versjon 2 Kjempen Arkitektur Applikasjon - design Planverifisering Applikasjon - bygg Delsystem/Systemtest Integrasjonstest Prod.test og prod.setting Versjon 3 Myggen Applikasjon Test Prod.test og prod.setting => Utvikling Pensjonsløsningen Byggeplan DLK1 DLK (4u) 10.9 (4u) PENSJONSKALKULATOR PSELV (4u) 5.11 (4u) 3.12 (5u) 7.1 (4u) DLK (4u) 3.3 (5u) KOMP. TEST 1 KOMP. TEST 2 KOMP. TEST 3 KOMP. TEST 4 KOMP. TEST 5 GRUNNLAG GRUNNLAG 1 GRUNNLAG 2 GRUNNLAG 3 BRUKER DOKUMENT / BREV BRUKER 1 BRUKER 2 BRUKER 3 JOARK - PEN BREVVALG SAK / KRAV KRAV 1 BEREGNING KRAV 2 BEREGNING 1 BEREGNING 3 ATTESTERE / FULLMAKT FULLMAKT INNT INNT BEREGNING 2 SKJEMA SKJEMA PoC ATTESTERE LEVDS 3.3 PSELV 2 SKJEMA SKJEMA 2 SKJEMA 3 VILKÅR / VEDTAK / SAMH. / TP / INST / SAMORDN. IVERKSETTING / OPPDRAG TP - PEN OPPDRAG 1 SAMHANDL. OPPDRAG 2 INST - PEN SAMORDN. Pe2a 6.4 Pe2b (2u) 21.4 Byggeplanen.. setter setter rammer rammer for for detaljplaner detaljplaner setter setter krav krav til til ferdigstillelse ferdigstillelse av av moduler moduler andre andre er er avhengige avhengige av av krever krever etablert etablert endringsstyring endringsstyring Ekst. lev. PREG PREG 2 PREG INNT (IBM) JOARK 25.9??.?? TPS/SFE 1 OS 6.11 ~3.12 TPS/SFE = Avhengighet som må løses = Håndterbar avhengighet NAV, Side 8

9 Fossefall - Er det mulig å kombinere fossefall og i samme prosjekt? Fossefall => rammebetingelse i utvikling, test og kommunikasjon NAV, Side 9

10 Metode Accentures ADM I utvikling og test - Product Daglig Daglig (15 min) Hva har du gjort siden i går? Hva skal du gjøre til i morgen? Hvilke hindringer har du? 4 Uker Ny funksjonalitet demonstreres ved avslutning av sprinten NAV, Side 10

11 DLR DLR PE PE1b PS DLK1 TE1 DLK Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des DLK PE DLM DLM PE TE PS Jan TE Feb Mar PS Apr Rekrutten Design Integrasjonstest DS-test ST-test DDR1 Dellev 1 Feilretting Dellev 2 Kjempen DDK Design Dellev 3 DDK2& Hlev PSAK DDK Utv Hlev test Integrasjonstest DS-test ST-test Utvikling Tjenestep + PEN Feilretting Utv,test Utv,test Utv,test Utv,test HLK Myggen Design DDM 31.3 DDM 21.4 Integrasjonstest Utvikling, e&k-test DLM1 Test HLM DS-test ST-test Feilretting NAV, Rekrutt + Kjempen Side 11 Rekrutten Pensjon

12 I utvikling sprinter ulik eller lik lengde? DLK DLK DLK PE SK PSELV-1 SK PSAK-1 SK PEN-1/ KT2 SK PSELV-2 SK PSAK-2/3 SK PEN-3 SK PSELV-3/4 SK PSAK-4/5 SK PSELV-5/6 SK PSAK-6/7 KT3 SK PSELV-7/8 SK PSAK-8/9 SK PSELV-7/8 SK PSAK-8/9 HT NAV, Side 12

13 daglig scrum stående! Product Daglig Daglig (15 min) Hva har du gjort siden i går? Hva skal du gjøre til i morgen? Hvilke hindringer har du? 4 Uker Ny funksjonalitet demonstreres ved avslutning av sprinten NAV, Side 13

14 03.feb done done Burndown og fart fra brunpapir til system P6_b Kjempen - Team Burndown Chart Effort Remaining Per utvikler Hours of Effort Remaining feb 07.jan 08.jan 09.jan 10.jan 11.jan 12.jan 13.jan 14.jan 15.jan 16.jan 17.jan 18.jan 19.jan 20.jan 21.jan 22.jan 23.jan 24.jan 25.jan 26.jan 27.jan 28.jan 29.jan 30.jan 31.jan 01.feb 02.feb P6b Kjempen - Team Burndown Chart Effort Remaining Per sprintteam Hours of Effort Remaining jan 08.jan 09.jan 10.jan 11.jan 12.jan 13.jan 14.jan 15.jan 16.jan 17.jan 18.jan 19.jan 20.jan 21.jan 22.jan 23.jan 24.jan 25.jan 26.jan 27.jan 28.jan 29.jan 30.jan 31.jan 01.feb 02.feb NAV, Side 14

15 Demo fra 2 til mange NAV, Side 15

16 Flere erfaringer i utvikling. planlegging Definisjon av Ferdig Produkt eier Selvorganiserende team evaluering /Demo retrospektiv NAV, Side 16

17 Kommunikasjon i programmet Skalering av informasjon og kommunikasjon NAV, Side 17

18 og skalering i et sprint team Product Daglig Daglig (15 min) Hva har du gjort siden i går? Hva skal du gjøre til i morgen? Hvilke hindringer har du? 4 Uker Ny funksjonalitet demonstreres ved avslutning av sprinten NAV, Side 18

19 og skalering I flere team Product Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx A B C D E Daglig Ofs (15 min) Masters & Arkitekter (++) Synkronisering av teamene Fokus på å løse hindringer på tvers av team Uløste hindringer rapporteres på e-post OfsMaster Master Master Master A B C D E NAV, Side 19

20 og skalering i programmet MetasMaster Metas (15 min) 3 ganger pr uke Masters/Team leder Synkronisering på tvers av programmet Fokus på felles hindringer Uløste hindringer blir rapportert Infrastruktur Design team Prosjekt X Prosjekt Y OfsMaster NAV, Side 20

21 Oppsummering Rammebetingelser fossefall, parallelitet, kompleks organisasjon og stram tidsplan ing og fart i utvikling - gir rytme Byggplan for prioritering og rekkefølge - nødvendig Modell med flere leverandører - krever mer kommunikasjon Evalueringer - forbedring Fossefall og - En suksess i Pensjonsprogrammet! NAV, Side 21

Arkitekturplanlegging for å modernisere en etat Ark2012 Den norske dataforeningen Petter Hafskjold, sjefsarkitekt 24. oktober 2012

Arkitekturplanlegging for å modernisere en etat Ark2012 Den norske dataforeningen Petter Hafskjold, sjefsarkitekt 24. oktober 2012 Moderniseringsprogrammet Arkitekturplanlegging for å modernisere en etat Ark2012 Den norske dataforeningen Petter Hafskjold, sjefsarkitekt 24. oktober 2012 Agenda Kort om NAV og Moderniseringsprogrammet

Detaljer

Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal

Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal Gry Hilde Nilsen, NAV Morten Tveit, Fornebu Consulting NAV, 08.03.2011 Side 1 Smidig gjennomføring i NAV Fagportal Individer og samspill framfor prosesser

Detaljer

Kvalitetssikring (KS2)

Kvalitetssikring (KS2) Kvalitetssikring (KS2) av PERFORMprosjektet i SPK - 2010 Revisjon Rapport til Arbeidsdepartementet og Finansdepartementet Klassifisering: Versjon: v 1.0 Dato: 17. mars 2010 Ansvarlig: Øyvinn Høie Øvrige

Detaljer

Fornyingsstyrets møte #18. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Fornyingsstyrets programkontor 16. april 2015

Fornyingsstyrets møte #18. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Fornyingsstyrets programkontor 16. april 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Kontrakter og prosjektstyring i store, smidige IT prosjekter. Mette Gjertsen Prosjektleder Statens Pensjonskasse mette.gjertsen@spk.

Kontrakter og prosjektstyring i store, smidige IT prosjekter. Mette Gjertsen Prosjektleder Statens Pensjonskasse mette.gjertsen@spk. Kontrakter og prosjektstyring i store, smidige IT prosjekter Mette Gjertsen Prosjektleder Statens Pensjonskasse mette.gjertsen@spk.no Agenda 1. Statens pensjonskasse 2. Kort om prosjektet 3. Kunnskapsområder

Detaljer

Kvalitetssikring (KS2) av Pensjonsprogrammet Fase 3

Kvalitetssikring (KS2) av Pensjonsprogrammet Fase 3 Kvalitetssikring (KS2) av Pensjonsprogrammet Fase 3 Rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet Klassifisering: Versjon: v1.0 Dato: 31. oktober 2008 Ansvarlig: Svein Olaussen

Detaljer

Kvalitet i smidige prosjekt Erfaringer PERFORM prosjektet i SPK. Mette Gjertsen Prosjektleder Statens Pensjonskasse mette.gjertsen@spk.

Kvalitet i smidige prosjekt Erfaringer PERFORM prosjektet i SPK. Mette Gjertsen Prosjektleder Statens Pensjonskasse mette.gjertsen@spk. Kvalitet i smidige prosjekt Erfaringer PERFORM prosjektet i SPK Mette Gjertsen Prosjektleder Statens Pensjonskasse mette.gjertsen@spk.no Agenda 1. Statens pensjonskasse 2. Kort om prosjektet 3. Personer

Detaljer

Tjenesteovervåkning. COOP i Norge

Tjenesteovervåkning. COOP i Norge Tjenesteovervåkning COOP i Norge Agenda 1. Litt om COOP i Norge 2. Prosjekt Tjenesteovervåkning i COOP i Norge 1. Bakgrunn 2. Konsept 3. Status 2011 3. Tjenesteovervåkning og SLA rapportering på IT i Butikk

Detaljer

Erfaringer fra PERFORM -et av Norges største smidige prosjekt Onsdag 30/3-2011

Erfaringer fra PERFORM -et av Norges største smidige prosjekt Onsdag 30/3-2011 Erfaringer fra PERFORM -et av Norges største smidige prosjekt Onsdag 30/3-2011 Mette Gjertsen Prosjektleder Statens Pensjonskasse mette.gjertsen@spk.no Dette er Statens pensjonskasse En av Norges beste

Detaljer

Elektroniske MEG! Hvordan Difi bidrar til utvikling av elektroniske tjenester. Servicekonferansen 2010

Elektroniske MEG! Hvordan Difi bidrar til utvikling av elektroniske tjenester. Servicekonferansen 2010 Elektroniske MEG! Hvordan Difi bidrar til utvikling av elektroniske tjenester Servicekonferansen 2010 Lise Nilsen lise.nilsen@difi.no no Difi skal: Bidra til å utvikle og fornye offentlig sektor Styrke

Detaljer

MIGRERINGSPROSJEKTET

MIGRERINGSPROSJEKTET PROSJEKTFORSLAG MIGRERINGSPROSJEKTET VERSJON 1.02 Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: 100216 Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: 21.05.2015 Prosjektets styringsgruppe

Detaljer

Programdirektiv Nasjonalt meldingsløft 2008-2010

Programdirektiv Nasjonalt meldingsløft 2008-2010 Programdirektiv Nasjonalt meldingsløft 2008-2010 Oppdragsgiver Programeier Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Helsedirektoratet Dato 13.11.08-1 - Innhold 14.11.2008 1 BAKGRUNN FOR DET NASJONALE MELDINGSLØFTET...

Detaljer

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet?

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Geir Magnus Walderhaug leder av Norsk Arkivråds Region Øst Norsk Arkivråds seminar 5. november 2012 En erkjennelse Jeg er kunde hos Norsk

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra

Detaljer

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Sertifisert Tester Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Norsk versjon 2015.N1 Basert på Engelsk versjon 2014 Norwegian Testing Board Copyright Dette dokument kan kopieres helt eller delvis, eller

Detaljer

VURDERING AV ALTINN II-

VURDERING AV ALTINN II- VURDERING AV ALTINN II- PLATTFORMEN FOR NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET RAPPORT NR. 2011-1239 REVISJON NR. 1.1 DET NORSKE VERITAS Innholdsfortegnelse Side 1 INTRODUKSJON... 3 2 BAKGRUNN FOR EVALUERINGEN...

Detaljer

Sluttrapport for LØFT-programmet:

Sluttrapport for LØFT-programmet: Sluttrapport for LØFT-programmet: Fornyelsen i Lånekassen 2004 2015 Innhold 1. Bakgrunn...6 1.1. Dette er Lånekassen nøkkeltall...6 1.2. Dette er LØFT...6 1.3. Lånekassens formål, hovedmål og visjon...7

Detaljer

Bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode i offentlig sektor

Bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode i offentlig sektor Bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode i offentlig sektor Forslag fra arbeidsgruppe nedsatt av Moderniseringsdepartementet etter anbefaling fra Koordineringsorganet for eforvaltning Avgitt 21.06.2005

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport. Årsrapport

Årsrapport. Årsrapport Årsrapport Årsrapport 2013 BarentsWatch skal være den foretrukne arenaen for å samle, koble og dele kunnskap, og et verktøy for samhandling om kystog havområdene Innhold 4 Helheten er mer enn summen av

Detaljer

En helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning. God service tilpasset. forutsetninger og behov

En helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning. God service tilpasset. forutsetninger og behov 2010 - POSITIV UTVIKLING LEDER // Det er godt å kunne konstatere at det på mange områder var en positiv utvikling i NAVs arbeid i 2010. Flere brukere har fått nødvendig oppfølging for å komme i arbeid.

Detaljer

Modernisering av Lånekassens IT-systemer

Modernisering av Lånekassens IT-systemer Modernisering av s IT-systemer Nettverksmøte 11.desember 2014 i Trondheim Helge Lysaker Løsningsarkitekt Innhold og oppdraget Litt om gjennomføring Løsninger Erfaringer 1 Innhold og oppdraget Litt om gjennomføring

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Kunstner: Oddmund Mikkelsen

Kunstner: Oddmund Mikkelsen Kunstner: Oddmund Mikkelsen Organisering, forankring og gjennomføring av et klarspråksprosjekt (Fra språkstunt til organisasjonsutvikling) Frokostseminar 15. juni 2012 prosjektleder Unn Johansen Statens

Detaljer

Smidig modell for moderniseringen av NAV

Smidig modell for moderniseringen av NAV IT Kontraktsdag 10. september 2013 Smidig modell for moderniseringen av NAV Arne Basso, NAV Odd Gunnar Alterhaug, Promis AS Innhold NAV skal moderniseres Forretningsstyrt utvikling Kontraktsstrategi for

Detaljer

Leveranse til Skate fra arbeidsgruppe Veikart for nasjonale felleskomponenter

Leveranse til Skate fra arbeidsgruppe Veikart for nasjonale felleskomponenter Leveranse til Skate fra arbeidsgruppe Veikart for nasjonale felleskomponenter Leveransen er utarbeidet av hele arbeidsgruppen, med deltakere fra alle virksomhetene som deltar aktivt i Skate. Denne leveransepresentasjonen

Detaljer

PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM

PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM Av Tonje Kathrin Ekrheim Masteroppgave i Informasjonsvitenskap Institutt for media-informasjonsvitenskap Universitetet i Bergen Juni 2012 FORORD En stor takk går først og fremst

Detaljer

Helhetlig system Arild Gjerdseth / Gunnar Juriks. Beskrive grunnmodell: 01.06.2011. Plan for. Økonomipros esser Hallgeir Lien. Driftsstyret 17.06.

Helhetlig system Arild Gjerdseth / Gunnar Juriks. Beskrive grunnmodell: 01.06.2011. Plan for. Økonomipros esser Hallgeir Lien. Driftsstyret 17.06. Tiltaksplan intern styring og kontroll i Sykehuspartner - 2010/2011 1.0 Internt styrings- og kontrollmiljø: 1.1 Iverksette prosesser i Sykehuspartner for å videreutvikle og forankre et helhetlig system

Detaljer