Oppdrag for distriktet Klubbens Økonomi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdrag for distriktet Klubbens Økonomi"

Transkript

1 2 INNHOLD Forord Chartermedlemmene har ordet Olav Gulli Hjalmar Munthe- Kaas Knut Grobstok Medlemmene i jubileumsåret Presidenten i jubileumsåret Presidentene gjennom 40 år KLUBBENS INDRE LIV Møtelokaler Regelverk Medlemskap Utmeldinger Møtevirksomhet Egoforedrag Peismøter Komitémøter Bedriftsbesøk Teateraftener Intercitymøter Klubbens 30-årsjubileum Fremmøte i klubben Internasjonale kontakter Ryla-seminar Utvekslingsstudent Group Study Exchange Internett Månedsbrev Tildeling av Paul Harris Recognition Oppdrag for distriktet Klubbens Økonomi UTADRETTET VIRKSOMHET Polio Plus Bidrag til Rotary Foundation Bevilgninger til gode formål Handicamp Norway Støtte til barn med læringsvansker Latvia-prosjektet Vennskapsklubber Holmenkolltreff Deltakelse i kulturstafetten Fadderbarn i Peru Tilbud til eldre om turer Sinnets frriskvern Hedersgaven Tildeling av hedersgaven Homwoodkomitéen og Otto Sverdrup-monumentet Sverdrupmonumentet Penger til stipendium Avduking av Sverdrupmonumentet Bekransning av Tronstadmonumentet 8. mai Rotarianere og golf Tilføyelse om golf i korrekturen EPILOG Kilder

2 Rotarianere og golf 31 Golf sporten er en av Rotary s Recriational Fellowships og dette gjenspeiler at mange rotarianere har golf som hobby. Golfturneringer arrangert av rotarianere har lange tradisjoner i mange klubber på nasjonalt, nordisk og internasjonalt nivå. Som eksempel kan nevnes at det i 2002 ble arrangert nordisk turnering for 33. gang. Blant våre medlemmer er det flere som er ivrige golfspillere. Noen av dem deltok for første gang i den nordiske turnering for rotarianere i Rättvik i Sverige i I lagkonkurransen deltok da Olav Gulli på vinnerlaget. Ved turneringen i Kalmar i 1997 vant Knut Grobstok førstepremien i B-klassen. Etter initiativ fra vår daværende president ble det våren 2002 dannet en golfgruppe på klubbnivå, og 16 medlemmer meldte sin interesse. Samme år ble det for første gang holdt klubb mesterskap. Vinner ble Knut Grobstok som ble overrakt klubbens vandrepokal, en miniatyrstatue av en golfspiller. Den må vinnes tre ganger for å kunne beholdes. Knut Grobstok t.h. ble vinner av årets golfturnering, og ble overrakt vandrepokalen av Odd S. Holm, som foreløpig ikke er en ivrig golfspiller. Sermonimester t.v. Odd A. Brevik.

3 32 EPILOG Noen vil nok synes at skriftet er for detaljert, at det måtte ha greid seg med en enklere form, og at vi burde ha konsentrert stoffet om de siste 15 år. Vi har forståelse for slike synspunkter. Men når vi hatt som mål å gi en relativt omfattende fremstilling, er det fordi dokumenter og papirer har en tendens til å bli borte. Arkivet er dessverre noe mangelfullt. Flere av de opplysningene som er tatt med er derfor innhentet etter muntlig kontakt med medlemmer som beredvillig har gitt redaksjonen verdifull bistand. I den form beretningen har, vil den i noen grad kunne betraktes som et arkivsupplement til nytte også for fremtidige medlemmer. I sin hilsen konstaterer jubileumsårets president at det gode kameratskap og miljø vi har i klubben kanskje ikke kommer så tydelig frem i beretningen. Det er nok en høyst berettiget innvending. Selv om en redaksjon prinsipielt sett ikke skal kommentere innlegg, må vi få lov til å gi vår helhjertede tilslutning til presidentens syn på dette punkt. Det er jo nettopp det gode miljøet i klubben som sveiser oss sammen og danner grunnlaget for forståelse medlemmene imellom på tvers av livssyn, yrker, partipolitiske standpunkter m.m., og som derfor muliggjør helhjertet innsats for Rotarys formål.

4 30 Bekransning av Tronstadmonumentet på frihetsdagen 8. mai Etter initiativ fra Sandvika R.K. ble Tronstadmonumentet reist på Leif Tronstads plass i Sandvika. Det ble utført av billedhuggeren Fritz Røed i tre deler i Iddefjordgranitt og ble avduket 8. mai 1973 i nærvær av H.M. Kong Olav V. Siden har Sandvika R.K. sammen med Bærums ordfører deltatt ved markeringen den 8. mai hvert år. Det er en stilfull seremoni hvor Bærums ordfører og klubbens president taler og legger ned blomster. Også veteraner fra Tysklandsbrigaden møter trofast opp med fane, og Sandvika musikkorps veterankorps spiller. Gjennomgående har det vært godt fremmøte av klubbens medlemmer denne dagen. Bekransning av Tronstadmonumentet 8. mai Monumentet har fått ny flott plassering i Sandvika sentrum.

5 29 Avduking av Sverdrupmonumentet 4.september 1999 Monumentet avdukes. Det var stor festivitas i Sandvika 4. september 1999, da Tone Sverdrup, som er polfarerens sønnedatter, avduket Per Ungs flotte monument av polarhelten, på den plass som, også etter initiativ av Sandvika Rotary Klubb, er døpt Otto Sverdrups plass.

6 Sverdrup-monumentet 28 Kr måtte skaffes til veie Budsjettrammen for reisning av statuen var kr Avdukingen av statuen fant sted ved en høytidelighet 4. september Det var taler ved Olav Gulli, formannen i Fram-komitéen Olav Orheim. Deretter foretok vår president, Harald Jahren den formelle overlevering av monumentet til Bærum kommune ved ordfører Odd Reinsfelt. Ordføreren holdt takketale og berømmet Sandvika RK for innsatsen. Selve avdukingen ble foretatt av Otto Sverdrups sønnedatter, Tone Sverdrup. Deretter var det mottakelse i Rådhuset for gjestene og medlemmene av vår klubb. Den flotte statuen er støpt i bronse og er reist på Otto Sverdrups Plass, ved enden av gågaten. Det ble også støpt et mindre antall av statuen i miniatyr, og salget av disse innbrakte også midler til dekning av utgiftene. Penger til stipendium Etter at arbeidet med minnesmerket var avsluttet gjensto følgende midler: Et kontantbeløp på kr , to ministatuer til en verdi av kr , fem eksemplarer av boken Aldri rådløs om Otto Sverdrups ekspedisjoner. Den ene av statuene ble plassert på Homewood, den andre ble solgt for kr og tillagt kontantbeløpet som ble plassert i bank og tillagt rentene for hvert år. Etter statutter vedtatt av klubben våren 2000 disponeres midlene av Sandvika RK s styre som hvert år kan utdele et stipendium på kr , primært til personer som arbeider med forskning/studier rettet mot polare områder, subsidiært til personer eller institusjoner innen Bærum kommune som utfører en samfunnsnyttig oppgave og som trenger økonomisk støt Per Ung med modellen av Sverdrup-monumentet

7 27 Homewood-komitéen og Otto Sverdrup-monumentet En gruppe fra SR besøkte billedhugger Per Ung for å se det første utkastet til Sverdrupmonumentet. F.v. Hans Heitmann, Christen Kallevig, Sverre Reinertsen, Gustav Steimler, Olav Gulli, Christen Stenstadvold. Etter initiativ fra Olav Gulli i juni 1994 nedsatte styret i september samme år Otto Sverdrup-Homewood-komitéen. Komitéens formann ble Olav Gulli. og øvrige medlemmer var: Christen Stenstadvold, Hans Heitmann, Odd A. Brevik, Johan Filseth, Jens Erik Werenskiold og Knut Grobstok. Komitéens formål var å arbeide for at Homewood, Otto Sverdrups hjem i 20 år, skulle bli bedre kjent og tatt vare på, og at Otto Sverdrup skulle få et minnesmerke i Sandvika. Allerede i 1997 bevirket komitéen at navnet Stasjonsplassen ble endret til Otto Sverdrups Plass. Samme år medvirket komitéen til at Homewood ble valgt til årets kulturminne i Bærum. Videre oppnådde komitéen at kommunen vedtok å bevilge kr til reisning av en statue av Otto Sverdrup. Senere bevilget Frammuseet kr til samme formål. Oppgaven ble gitt til billedhuggeren Per Ung. På besøk i atelieret til Per Ung. De fikk se utkastet til Sverdrupmonumentet for første gang

8 Følgende personer har hittil vært tildelt hedersgaven Lektor Reidar Vikhamar som ved personlig innsats førte en blind elev frem til Examen artium. På eget initiativ lærte han seg blindeskrift og skrev ned en god del av pensum for sin elev Rolf Staver for langvarig innsats for barne- og ungdomsidretten i distriktet Olav Aamodt for hans innsats for de vanføre, som stifter og mangeårig formann i Lommedalen Vanførelag Arne Rånes for hans helhjertede innsats gjennom 25 år for speidersaken i Asker og Bærum Alfhild Lindemann som gjennom en årrekke gjorde en stor innsats som leder for den yngste aldersgruppen av speidere, først og fremst på Blommenholm Skolesjef Thorleif Øysang som tok opp disiplinærspørsmålene i skolen og styrket foreldrenes tillit til skoleledelsen i kommunen Politimester Gunnar Gjone for hans innsats bl.a. gjennom forebyggende arbeid Finn Normann for utvikling av eldresentre i Bærum med bl.a. aktiviteter for menn og oppbygging av verksted ved Ekeberg eldresenter Ellen Marie Vadseth Aksnes for det fremragende sosiale, musikalske og kulturelle arbeid, blant mye annet. Mangeårig dirigent i Vestre Bærum Pikekor Berit Ommedal for mangeårig innsats for psykisk utviklingshemmede og ivrig forkjemper for Vivil-lekene Rektor Egil Kjølner for sitt omfattende sosiale arbeid gjennom Frelsesarméen 1995 Skomaker Ingolf Kristiansen, for sin langvarige innsats som ulønnet vaktmester og nattevakt på Kalvøya 1996 Dr. Stig Ottesen for pionérinnsats i forbindelse med etablering av smertelindring for kreftpasienter og for sin innsats for oppbygging av smerteklinikk ved Bærum Sykehus Lars Hvardal, seniorkonsulent i kommunens Kulturavdeling, for stor innsats i ulike arrangementer i kommunal regi, bl.a. til beste for pensjonister Trine Dreyer, leder av Aurora verksted i Kirkeveien, for sin innsats for mennesker med handikap Foreningen Venner av Bærum Sykehus, ved leder Bodil Risberg, for fremme av pasientenes velferd Gunvor Berge Svenberg for pionérinnsats i utviklingen av selvhjelpsgrupper som nå er fast etablert som Bærum Helseråds Senter for Sorg og Selvhjelp Lise Sæbøe for sin fremragende innsats for Bærum Barneteater.

9 25 Fadderbarn Fra år 2000 besluttet styret at klubben skulle påta seg fadderskapet for Juan Carlo Alama i Peru (født 1993). Fra 2003 har klubben i tillegg påtatt seg fadderskapet for Isabel Condo fra Mora Mora i Bolivia. Fadderskapet er formidlet av stiftelsen Plan International NORGE. Klubbens bidrag er kr. 195 pr. måned for hver av barna i en treårsperiode Tilbud til eldre om turer I en periode ga klubben ved komitéen for samfunnstjeneste tilbud til beboere i eldresentre om bilturer. Til å begynne med var det betydelig interesse for dette, men etter hvert sank tilslutningen, og ordningen er derfor opphørt. Sinnets Friskvern Audun Boysen, Bærum RK, tok initiativ til et prosjekt der rotarianere på frivillig basis kan delta i turgrupper sammen med mennesker med psykiske problemer. Prosjektet startet i tilslutning til Aktivitetshuset på Stabekk. Fra 1999 har noen av medlemmene i vår klubb deltatt i slike turgrupper. I samarbeid med Kolsås RK er man fra 2001 også i gang med tilsvarende opplegg i tilknytning til Bjørnegård- Psykisk Helse. Hedersgaven Ordningen med hedersgave må også betraktes som utadrettet virksomhet. Tildelingen startet i 1967, og ifølge statuttene kan den utdeles en gang pr. år til en borger som i angjeldende eller tidligere år har gjort en særlig personlig innsats på et allmennyttig felt innen Sandvika Rotary Klubbs virkeområde. De første årene var det en spesiell komité som foresto tildelingen av et pengebeløp, men i de senere år er funksjonen tillagt klubbens styre, og pengebeløpet er erstattet av et diplom og et bilde. Alle medlemmer har rett til å foreslå kandidater, men det er klubbstyret som treffer det endelige valg. Tradisjonelt har overrekkelsen foregått på sommermøtet i forbindelse med presidentskiftet, og har vanligvis også vært gjenstand for dekning i Asker og Bærums Budstikke. Det har ikke tidligere vært angitt en oversikt over hvem som er blitt tildelt hedersgaven, med opplysninger om bakgrunnen for tildelingen. Det kan derfor være grunn til å ta med en slik oversikt ved dette jubileum, for å illustrere det vide spektrum av samfunnsinnsats i lokalmiljøet klubben har valgt å legge til grunn for tildelingene.

10 24 Vennskapsklubber Ifølge beretningen om klubbens første 10 år ble det allerede høsten 1962, altså før klubben fikk sitt charter, opprettet kontakt med klubbene Kadina i Australia og Nacka i Sverige. I 1965 fulgte så kontakten med Sønderbro Rotary Klubb i København, og noe senere også Rothesay Rotary Club i Skottland. Til tross for lang avstand mellom Kadina og Sandvika har faktisk individuelle besøk fra tid til annen vært avlagt i begge retninger. Gruppebesøk har tidligere også vært utvekslet med Nacka og Rothesay, men ikke i den periode denne beretning dekker. Den klubb vi har hatt nærmest kontakt med er Sønderbro. Mellom våre to klubber har det i årenes løp vært utvekslet flere gruppebesøk. I klubb-året hadde vi besøk av medlemmer med ektefeller fra denne klubben. Gjestene ble innkvartert privat, og under oppholdet ble det bl.a. gitt en middag på Holmenkollen hotell hvor også mange av våre medlemmer deltok. Gjenvisitt av en tilsvarende gruppe fra vår klubb fant sted våren Holmenkoll-treff I regi av Kolsås R K har Bærumsklubber påtatt seg å være vertskap for Rotarystipendiater når de hvert år samles fra alle landsdeler til det såkalte Holmenkolltreff en uke i begynnelsen av mars. Også medlemmer i Sandvika R K har hvert år påtatt seg vertskap, vanligvis for fire til seks stipendiater. I tillegg til å sørge for overnatting påhviler det vertskapet ansvaret for å ta imot stipendiatene når de ankommer, å transportere dem til Holmenkollen og til og fra samling i festlig lag en av kveldene under oppholdet. Det har ikke alltid vært like lett å få klubbmedlemmer nok til å stille som vertskap, men stort sett har det gått bra, også i den perioden denne beretning dekker. For stipendiatene er det uten tvil en stor opplevelse å få delta i denne samlingen. Deltakelse i kulturstafetten Som ledd i den såkalte kulturstafetten i 1997 ankom skipet Ternen til Sandvika 20. september, idet Otto Sverdrups hjem Homewood var valgt til årets kulturminne i Bærum. Klubbens deltakelse omfattet markering ved Homewood, samt tale på Otto Sverdrups Plass med orientering om minnesmerket over Otto Sverdrup.

11 25 Tilbud til eldre om turer I en periode ga klubben ved komitéen for samfunnstjeneste tilbud til beboere i eldresentre om bilturer. Til å begynne med var det betydelig interesse for dette, men etter hvert sank tilslutningen, og ordningen er derfor opphørt. Sinnets Friskvern Audun Boysen, Bærum RK, tok initiativ til et prosjekt der rotarianere på frivillig basis kan delta i turgrupper sammen med mennesker med psykiske problemer. Prosjektet startet i tilslutning til Aktivitetshuset på Stabekk. Fra 1999 har noen av medlemmene i vår klubb deltatt i slike turgrupper. I samarbeid med Kolsås RK er man fra 2001 også i gang med tilsvarende opplegg i tilknytning til Bjørnegård-Psykisk

12 22 UTADRETTET VIRKSOMHET Polio Plus Rotary International satte i 1989 i gang et verdensomspennende program for vaksinering mot poliomyelitt. Dette skjedde på basis av innsamling av midler fra hele verdens Rotaryklubber i 1987 og Vår klubb samlet inn kr ,m hvorav kr framedlemmene og kr fra annonser inntatt i våre månedsbrev. I oktober 2002 hadde vårt distrikt besøk av verdenspresidenten, Bhi Rattakul fra Thailand. På et møte i Oslo opplyste han at sykdommens hyppighet da aksjonen startet var ca pr. år, mens tallet i dag er ca På verdensbasis har Rotary i inneværende klubbår ( ) som mål å samle inn 80 millioner US$, med sikte på en endelig utryddelse av sykdommen. I Norge er målet å samle inn kr. 500 pr. rotarianer. Samlet bidrag fra vår klubb ble denne gangen kr eller ca kr. 840 pr. medlem. Av inntektsgivende arrangementer i forbindelse med prosjektet kan nevnes bingoaften, salg av aksjebrev og konsert i Helgerud kirke. Bidrag til Rotary Foundation Rotary Foundation er organisasjonens flaggskip. Dens virksomhet spenner over et vidt felt, og finansieres ved bidrag fra de enkelte klubber. Sandvika Rotary Klubb har i perioden fra 1988 til i dag bidradd med i alt kr til fondet.. Bevilgninger til gode formål Klubben får hvert år henvendelser om bidrag til forskjellige gode formål. I enkelte tilfelle bevilger styret mindre beløp dersom formålet faller naturlig inn under Rotarybevegelsens virkeområde og begrunnelsene er fyldestgjørende. Handicamp Norway I flere år har klubben gitt finansiell støtte til Handicamp Norway, en sommerleir for fysisk funksjonshemmet og ikke-funksjonshemmet ungdom i alderen år. Leiren som er gratis for deltakerne er åpen for både utenlandsk og norsk ungdom og holdes på Haraldvangen ved Hurdalssjøen. Støtte til barn med læringsvansker I klubbåret gikk vår klubb sammen med Copacabana RK i Rio de Janeiro, Brasil, om prosjekt til støtte for læringspsykologers undervisning av 110 barn med læringsvansker. Fra Brasil ble det bevilget US$ 2910, og fra vår klubb samme beløp. På denne basis bevilget Rotary International et matching grant på US$ 5820, slik at arbeidet kunne videreføres. Ifølge Copacabana-klubben var tiltaket meget vellykket. Latvia-prosjektet Med utgangspunkt i initiativ fra Røa RK ble vår klubb, via vårt medlem Harald Boe engasjert i et prosjekt med mål å skifte ut vinduer ved Bene skole i Latvia. I den

13 23 forbindelse avsatte styret for kr på klubbens konto øremerket for dette tiltaket. Nå viste det seg noe senere at vinduene allerede var blitt skiftet ut. Morten Juel foretok så en befaring på skolen, og konstaterte at et nytt prosjekt kunne være rehabilitering av toalettavdelingen på skolen. Anslagsvis vil dette komme på ca. kr For å få innvilget Matching grant fra Rotary International måtte vi da stille opp med kr Klubbens styre godkjente at prosjektet skulle gjennomføres, dersom det ble mulig å samle inn kr ved ekstra innsats. I 2001 tok klubben initiativ til innsamling av dette beløp ved arrangement ledet av vårt medlem rektor Anne-Karin Skram ved Grav skole. Arrangementet innbrakte kr Arbeidet med prosjektet viste seg imidlertid å ta mer tid enn planlagt, og i mellomtiden har RF (Rotary Foundation) endret regelverket slik at renoveringsprosjekter ikke lengre blir støttet med matching grant fra RF. På direkte spørsmål fra vår internasjonale komité til RF var svaret..the sponsors should either change the project to assist the secondary scool in some other way, or witdraw the application. Internasjonal komité er etter dette åpen for forslag om nye prosjekter. Imidlertid har styret høsten 2002 godkjent at beløpet på kr innsamlet ved arrangementet på Grav skole skal overrekkes Bene skole som gave med formål å benytte midlene til visse forbedringer på toalettene Bene skole

14 21 KLUBBENS ØKONOMI ÅR KR Utviklingen av klubbens økonomi i perioden fremgår av vedstående tabell, illustrert ved beholdningen ved hvert Rotary-års begynnelse. Det må tilføyes at i tillegg til dette kommer klubbens beholdning etter at regnskapet for Sverdrup-monumentet pr. 31. juli 2001 var kr For denne posten er det vedtatt egne statutter som hjemler utdeling av stipendier for spesielle formål (se Homewood-komitéen og Otto Sverdrup- monumentet) Totalbeholdningen ved begynnelsen av rotary-året var kr ,-. Totalbeholdningen ved begynnelsen av rotaryåret var kr Foreslås sløyfet

15 20 Oppdrag for distriktet Fra distriktsledelsen for Group Study Exchange ble Lars Sørgård engasjert til rekruttering av unge norske deltakere til og leder for disse i Group study exchange til Wales. Oppholdet fant sted i mai/juni Etter oppnevnelse fra distriktsguvernør Johan G L Orange fungerte Christen Kallevig for Rotaryåret som formann i komitéen for Rotary Foundation på distriktsnivå. Klubben hadde i april 1998 ansvaret for distriktssamlingen som fant sted ved BI. Dette er et stort arrangement. Formann i hovedkomiteen var vårt medlem Bjørn Berntsen, og som den eminente organisator han er, sørget han for oppnevnelsen av meget effektive komitémedlemmer og ledet arbeidet med arrangementet som i alle deler ble meget vellykket. I Rotaryåret fungerte Helge Bondevik som distriktets koordinator for Polio Pluss arbeidet. Rotarys motto: Service above self Rotarys formål: Rotarys mål er å gagne andre. Dette mål søker vi å nå gjennom: 1. Å lære våre medmennesker å kjenne 2. Å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid. 3. Å søke og virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere. 4. Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker. 4-spørsmålsprøven Om saker vi tenker, sier og gjør: 1. Er det sannhet? 2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 4. Vil det være til beste for alle det angår?

16 19 Tildelinger av Paul l Harris Fellow Recognition Av Norsk Rotary Årbok fremgår det at Rotary Foundation ble etablert i Dette er en stiftelse som disponerer et fond hvis avkastning er Rotarys instrument i arbeidet med å oppnå verdensforståelse og fred gjennom internasjonale velferds- og utdanningsprogrammer. Ca. 75 prosent av fondets årlige inntekter skaffes til veie fra såkalte Paul Harris Fellow Recognition. Ved utgangen av 1999 hadde fondet en forvaltningskapital på 5,3 milliarder kroner. Paul Harris Fellow Recognition kan sies å være en spesiell kvittering til den som innbetaler et bidrag på 1000 US$ til fondet, men den brukes også som hedersbevisning for å gjøre ære på eller for å uttrykke anerkjennelse overfor klubbkamerater eller ikke-rotarianere som har gjort en spesiell samfunnsgagnlig innsats. Måten dette gjøres på er da at styret i en klubb som ønsker å hedre en person med denne utmerkelsen bevilger 1000 US$ som innbetales til fondet sammen med forslag til hvem som skal tildeles Paul Harris Fellow Recognition. Etter godkjennelse av forslaget sentralt mottar så klubben sertifikat/medalje/ jakkeknapp som ved en høytidelighet i klubben overrekkes til vedkommende mottaker. Via vår egen klubb er utmerkelsen tildelt følgende klubbmedlemmer: 1982 Per Hammer for sin innsats i forbindelse med distriktets prosjekt Handicamp, som gir ungdom med handikapp fra flere land mulighet for ferie i Norge, sammen med norsk ungdom Olav Gulli som primus motor ved reisningen av Tronstad-monumentet i Sandvika Sverre Reinertsen for sitt mangeårige tillitsverv som klubbens kasserer, og for enestående innsats ved innsamlinger av midler for Rotaryformål Knut Grobstok, Erling Holmen, Hjalmar Munthe-Kaas, alle tre chartermedlemmer og aktive bidragsytere i klubben Bjørn R. Berntsen for innsatsvilje og initiativtager til flere klubbprosjekter, bl.a. arrangementet av Distriktssamlingen våren 1998 i Sandvika 1999 Ivar Hasselknippe for sin innsats for klubben gjennom mange år OlavGulli (Multiple Paul Harris Fellow, One Sapphire) som initiativtager til og pådriver for reisningen av Otto Sverdrup-monumentet i Sandvika 2003 Weiert Velle Alltid engasjert og klar for nye oppgaver. Han bidrar med faglige foredrag. Foredrag om lyrikk. Han er aktiv i komité sammenheng. Han har samlet alt vi har av arkivalier og fått orden på disse. I tillegg til klubbmedlemmer er utmerkelsen tildelt 1988 Kai Zahl som gründer av Dissimilis Ragnhild Holmen, medlem av Sandvika Inner Wheel, for langvarig engasjement og innsats til beste for kommunens innbyggere.

17 Gekk Gulli, medlem av Sandvika Inner Wheel, for hennes mangeårige innsats for Stapnes-prosjektet i Bekoaka. Dette hadde som mål å bidra til utryddelse av lepra på Madagaskar.

18 Månedsbrev 18 Frem til våren 1997 utgjorde referater av møteforedrag hoveddelen av månedsbrevene. Fra og med Rotaryåret 97/98 ble hovedvekten lagt på aktuelt stoff fra president, styre, komitéer m.v. samt kunngjøringer om møteprogrammer. Omleggingen medførte bl.a. også en markert forbedring av månedsbrevets lay-out, bl.a. ved bruk av illustrasjoner i farver. Høsten 2000 ble Sandvika RK tildelt diplom for beste månedsbrev i Distrikt Sentralt i arbeidet med våre nye månedsbrev sto Lasse Thorseth, noe som fra klubbens side kom til uttrykk ved at diplomet ble overrakt ham av presidenten. Omorganiseringen av månedsbrevets layout og innhold innebar mange fremskritt, men for arkivarer og for forfattere av jubileumsskrifter er den nye formen ikke like fyllestgjørende som den gamle. De tidligere månedsbrevene kom hver måned, og omtalte mange forhold som ble nedtegnet systematisk. Likevel kunne det være problematisk å finne tilbake til saker som burde være stoff for forfattere av jubileumsskrifter. Dette ble påpekt allerede i 1988 av Gunnar Meen som hadde oppgaven med å samle stoff til skriftet ved 25-årsjubileet. Han fremmet forslag om at presidentene ved Rotary-årets utgang skulle pålegges å avfatte en årsrapport for å sikre at viktige saker ble arkivert for ettertiden. Forslaget fikk styrets tilslutning, men ble dessverre ikke fulgt systematisk opp. I den nye formen utkommer ikke månedsbrevene så regelmessig som før, og dokumentasjonen av det som skjer mellom utgavene er noe mangelfull. Et eksempel på dette er at foredrag som annonseres ikke så helt sjelden kanselleres eller byttes med andre, uten at dette blir registrert. Et annet eksempel er at tildelingen av hedersgave i forbindelse med presidentskiftet ikke sjelden har manglet omtale, fordi månedsbrevet for juni utgis lenge før begivenheten finner sted. Det er tillatt å håpe at forslaget fra Gunnar Meen kunne bli satt i verk med virkning fra klubbåret

19 17 Ryla-seminar (Rotary Youth Leadership Award) Ryla-seminaret er et spesielt lederskapskurs for ungdom. Det holdes årlig og går over en uke i regi av Rotary. Dets hensikt er å gi fremtidens ledere impulser og idéer til godt lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning. Kursdeltagernes opphold sponses av Rotary klubbene. Vår klubb har i perioden vært sponsor for flere deltagere som kvitterer ved oppmøte i klubben med rapport om sine inntrykk fra seminaret. Utvekslingsstudent Formelt sto klubben ansvarlig for ett års opphold i Norge for utvekslingsstudent Daniella Andujo de Leon fra Mexico i skoleåret Alle utgifter ble dekket av Knut Nesje, Bærums Verk. Nesjes datter var foregående år utvekslingsstudent i Mexico. Group Study Exchange Våren 1989 var klubben i en kort periode vertskap for en gruppe på seks ungdommer som deltok i Group Study Exchange. I mai 2002 var klubben vert for en gruppe på fem ungdommer i samme utvekslingsprogram, i den siste uken av et fireukers opphold. Deltagerne ble innkvartert hos klubbmedlemmer, og det ble arrangert omvisninger ved en rekke institusjoner i Bærum. Programmet var tilrettelagt av Internasjonal komité som dessuten fikk oppdraget å arrangere avslutningsbanketten der også representanter for de øvrige vertsklubber var representert. Internett For interesserte medlemmer ble det i klubbåret 2001/02 etter initiativ fra komitéen for yrkestjeneste holdt orienteringer om bruk av Internett. Rotary-bevegelsen har i flere år vært representert på Internett. Mange klubber har også egen hjemmeside. Sandvika Rotary Klubb fikk etablert egen hjemmeside på Internett 4. februar 2002 med adresse Ansvarlig redaktør er den til enhver tid sittende president. Sidene er laget av klubbens CICO (Club Information Coordinator), Leif Halmrast, som også har ansvaret for at sidene blir oppdatert.. Holmenkollen treffet?

20 16 Japan: Yokohama Kypros: Larnaka Namibia: Luderitz Nederland: Rijswijk Z.-H. New Zealand: Albany-Bays, Auckland South Nicaragua: Tsimshatsui East RC. Leon Norge: Bærum Vest, Drammen, Hamar Vest, Kolsås, Konnerud, Kristiansand, Lødingen, Skedsmokorset, Stryn, Orknøyene: Kirkwall Portugal: Funchal, Madeira, Ciudad do Funchal, Lisboa, Setúbal, Slovakia Bratislava Spania: Barcelona Storbritannia: England Dartmouth, Harrowgate, Kingsbridge Estuary (2), Lincoln, Maiden Erlegh, Maidenstone Riverside, Wales Ammanford, Bryn Mauwr, Cardiff East, Cardiff Saint David s, Cwmbran, (Gwent), Haverford West, Nasberth and Whitland, Pembroke, Pontypridd Sverige: Rättvik Sør-Afrika: Ladybrand, Knysna, Saldanha, Helderberg, Wynberg Sør-Korea Seoul, Seoul Yongsan Tyskland Berlin Brandenburger Tor, Euskirchen USA Arizona Sun City California Brentwood, Los Angeles West, Torrey Pines Connecticut Enfield Georgia Carollton, Covington, Forest Park, Monroe, Pelham Iowa Centerville, Fort Dodge New Y. State Bordertown, Groton, Port Chester Pennsylvania Claysburg Texas West Houston, San Antonio Airport Washington St. Ballard, Port Chester, Seattle, Wenatchee Wisconsin West Bend Sunrise Østerike Wien Land ukjent: Pinelands Rotary International Theme : Be a Friend Rotary International Theme : Act With Intewgrity. Serve With Love. Work For Peace. Rotary International Theme : Follow Your Rotary Dream Rotary International Theme : Sow the seeds of love Vimplene representerer 112 klubber i 30 land.

21 15 Internasjonale kontakter I perioden har det ved våre møter ofte vært besøk av både norske og utenlandske rotarianere. Likeledes har mange av våre medlemmer besøkt møter i andre klubber, så vel innenlands som utenlands. Ved slike besøk er det gammel tradisjon at en besøkende rotarianer i møtet overrekker sin klubbs vimpel til den besøkte klubbs president, og eventuelt mottar den besøkte klubbs vimpel. Selv om slike overrekkelser ikke skjer systematisk, gir vimpelsamlingene likevel et godt bilde av både nasjonale og internasjonale kontakter mellom klubbene. Nedenfor er angitt etter land og klubbnavn de vimpler som pr. desember 2002 er i vår klubbs eie: Argentina: Australia: Bali: Bangladesh: Brasil: Canada: Czeckia: Danmark: Finland: Hellas: Israel: Italia: Argentina: Belgrano, Buenos Aires, Rio, Gerballos, Salta Adelaide, Adelaide West, Corova, Brisbane Mid-City, Cunder Din, East Sydney, Gusnell, Strathalbyn, Walgett, Ulverstone West (Tasmania). Dempasar, Nusa Dua Daneondi Aracatuba Georgetown (2), Harbourside, Ontario, Saskatoon, Victoria Brno, Ostrava, Praha, Praha Staré Mésto Østerbro Rovaniemi, Tuira Oulou Kefissia-Kefalari Beer Sheba,Bethlehem, Eilat,Jerusalem, Nahariya, Tarshiba Termoli Belgrano, Buenos Aires, Rio, Gerballos, Salta

22 16 Australia: Adelaide, Adelaide West, Corova, Brisbane Mid-City, Cunder Din, East Sydney, Gusnell, Strathalbyn, Walgett, Ulverstone West (Tasmania). Bali: Dempasar, Nusa Dua Bangladesh: Daneondi Brasil: Aracatuba Canada: Georgetown (2), Harbourside, Ontario, Saskatoon, Victoria Czeckia: Brno, Ostrava, Praha, Praha Staré Mésto Danmark: Østerbro Finland: Rovaniemi, Tuira Oulou Hellas: Kefissia-Kefalari Israel: Beer Sheba,Bethlehem, Eilat,Jerusalem, Nahariya, Tarshiba Italia: Termoli

23 14 Fremmøte i klubben I perioden har presidenter i samråd med styret lagt noe vekslende vekt på å animere til høy fremmøteprosent, flere ganger ved å publisere rankinglister som kunngjøres på klubbmøtene, til dels også ved premiering av medlemmer som har hatt 100 % fremmøte i løpet av klubbåret. Meningene har vel vært noe delte når det gjelder slike tiltak. Man må vel akseptere at enkelte, spesielt yngre, yrkesaktive medlemmer fra tid til annen må prioritere arbeidet høyere enn møtedeltakelse. På den annen side synes det naturlig å gi honnør til de få som yter maksimalt bidrag til fremmøtestatistikken. I distrikts -sammenheng har Sandvika Rotary Klubb i perioden slett ikke hatt noe å skamme seg over. En spesiell sak bør imidlertid nevnes. Det gjelder fremmøtet ved de spesielle arrangementene i klubbåret, nemlig ved guvernørbesøket, julemøtet, charterfesten i februar og presidentskiftet i juni. Egentlig burde man forvente at alle medlemmene møtte frem ved disse anledningene. Det er med beklagelse man må konstatere at fremmøtet, spesielt i de senere år, har latt adskillig tilbake å ønske. Av alle klubber i vårt distrikt hadde vår klubb i Rotaryåret den høyeste fremmøteprosent, og fikk for dette inngravert klubbens navn på distriktets fremmøteplakett. Fra guvernørens månedsbrev: Frammøtestatistikken viser at Sandvika Rotary Klubb var på 1. plass.

24 13 Egoforedrag Nye medlemmers egoforedrag imøteses med særlig interesse, fordi det er den best tenkelige innfallsport til nærmere bekjentskap og kontakt. Med så stor spredning i klubbmedlemmenes alder har det flere ganger også vært praktisert at eldre medlemmer i forkortet form presenterer sin bakgrunn for nyere medlemmer. Peismøter Med uregelmessige mellomrom har programkomiteen plukket ut noen av medlemmene som verter ved de såkalte peismøter hvis viktigste funksjon har vært å knytte nærmere bånd mellom medlemmene enn det som er mulig ved de ordinære foredragsmøtene. Avhengig av presidentenes initiativ har man ved peismøtene av og til drøftet spesielle problemstillinger for på neste fellesmøte å fremlegge konklusjonene man måtte ha trukket av slike drøftelser. Komitemøter Komitémøtene har, i tillegg til drøftingen av de pålagte oppgaver, også en viktig funksjon når det gjelder å fremme den personlige kontakt mellom medlemmene. Selv om det stadig har vært oppfordringer fra så vel president som medlemmer for øvrig om å holde komitémøtene i privat regi, har det i praksis vist seg at en slik påvirkning har hatt mindre effekt enn ønskelig. Peismøtene utgjør i så måte et viktig supplement til de forskjellige komitéenes møter. Bedriftsbesøk Møtevirksomheten har fra tid til annen også omfattet bedriftsbesøk som gir verdifull kunnskap om forskjellige virksomheter innen den private og offentlige sektor. Oppslutningen om slike besøk har vært noe variabel og har vel gjennomgående vært noe mindre enn på de regulære møtene, men har fortsatt sin plass i møteprogrammene. I perioden har besøkene bl. a. omfattet Tomra, Karl Sigernes A/S, Holmensentret i Asker, Norsk Hydro, Ringnes Bryggeri i Oslo, Bærum kommunes tekniske etat, Kommunegården og BI i Bærum. Teateraftener I tillegg til de ordinære møtene har det enkelte år vært arrangert teateraftener, til dels med god oppslutning. Disse kommer i tillegg til de ordinære møtene. Fra 1997 er det etablert en ordning med et felles foredragsmøte hvert år med Sandvika Inner Wheel, Dette har vist seg å være meget vellykket med god oppslutning fra begge klubbenes medlemmer. Intercitymøter Fra og utover har vår klubb hatt fellesarrangementer med klubbene Bærum, Bærum Vest, Kolsås og Bærum Verk. Fra og med 1991 arrangeres fellesmøter for Bærumsklubbene i juli måned (evt. også første møte i august). Disse møtene holdes på Rainbow Hotel Oslofjord med vår klubb som teknisk arrangør, mens klubbene deler på oppgaven å legge opp og lede programmene. Klubbens 30-årsjubileum Klubbens 30-årsjubileum ble feiret med en bankett på Rica Hotel Oslofjord den 5. februar 1993 for medlemmene med fruer og spesielt inviterte gjester. Det ble ikke utgitt noe jubileumsskrift ved den anledningen.

25 12 Medlemskap Et hovedmål for Rotary er å skape kontakt mellom ledende personer innen ulike yrkesgrupper som basis for forståelse og vennskap. I den hensikt er det utarbeidet detaljerte retningslinjer til bruk for Medlemskapskomiteen i dens arbeid med klassifikasjon når nye medlemmer rekrutteres. I mange klubber er nok bredden i yrkeskategoriene noe snevrere enn ønskelig kan være. Dette gjelder også vår klubb. Således er både håndverks- og handelsnæringen altfor svakt representert. Dette har gjentagne ganger vært påpekt og forsøkt rettet på, men den forventede effekten er uteblitt. Fra starten i 1905 var det kun menn som kunne opptas i Rotary. Denne situasjonen endret seg da høyesterett i USA i 1988 fastslo at utelukkelse av kvinner var i strid med konstitusjonen. Loven som ga denne hjemmel hadde i prinsippet kun gyldighet for klubbene i USA. Allerede samme år hadde vår klubb et engasjerende møte om kvinner i Rotary. Ved en avstemning stemte 12 for at lovenes 3 ble endret slik at ordet mann ble byttet ut med person, mens 21 medlemmer stemte mot at kvinner skulle få medlemsadgang i vår klubb. I mellomtiden har en rekke klubber både i Norge og en rekke andre land, uten at det har vært pålagt av regelverket i Rotary utenom USA, også begynt å ta inn kvinner. Høsten 1999 var temaet medlemskapsutvikling satt opp på programmet i vår klubb, og herunder ble også eventuelt opptak av kvinnelige medlemmer drøftet. Presidenten, Harald Jahren, henstilte til medlemmene å komme med forslag til kvinnelige medlemmer. Dette resulterte i at klubben på sommermøtet i juni år 2000 for første gang opptok kvinnelige medlemmer, nemlig Torny Kjekstad, biblioteksjef, Bærum kommune, og Anne-Karin Skram, rektor ved Grav skole. Senere har flere kommet til. Imidlertid ble det i 2001 (se ovenfor) tatt inn i Rotary s lover at ingen klubb heretter kan begrense medlemsskap på grunn av kjønn. Utmeldinger Enkelte medlemmer har funnet det nødvendig å melde seg ut av klubben, noen på grunn av flytting, noen fordi det er vanskelig å kombinere yrkeskarriere og familieliv med møteplikten. Dette gjelder spesielt for yngre medlemmer som nok gjerne ville fortsette, men føler tidspresset spesielt tungt. Det har vel også hendt at et medlem ikke lenger har funnet seg helt til rette i vårt miljø. Hvert medlem har stor verdi for klubben, og det er derfor beklagelig når noen finner det nødvendig å avslutte medlemsskapet. Møtevirksomhet Møtene har helt fra starten vært holdt onsdag kl De ukentlige møtene er selve ryggraden i klubbens virksomhet. I samspill med presidenten er derfor programkomiteens oppgave av den største betydning. Med visse variasjoner fra år til år har denne komitéen sørget for balanse når det gjelder antall foredragsholdere hentet utenfra og blant klubbens egne medlemmer.

26 11 KLUBBENS INDRE LIV Møtelokaler Fra våren 1989 frem til årsskiftet var møtene avholdt på Rica Hotel Oslofjord. Dette var resultat av at vårt medlem Ivar Hasselknippe hadde forhandlet frem en gunstig leieavtale for klubben, bl.a. med fritakelse for garderobeavgift, et ønskemål for de fleste av klubbens medlemmer! Fra 1. januar 1999 overtok Thon Gruppen driften av hotellet hvis navn da ble endret til Rainbow Hotel Oslofjord. Dette medførte at betingelsene måtte reforhandles. Den årlige husleien ble i utgangspunktet økt fra kr til kr Vårt medlem og finansielle rådgiver, Sverre Reinertsen, fikk i oppdrag av klubbstyret å forhandle med de nye eierne, noe som resulterte i at leien ble halvert med virkning fra 1. juli I klubbåret ble det anskaffet et eget høyttaleranlegg, noe som bl.a. har betydd mye for mange av våre eldre medlemmer med svekket hørsel. Regelverk Lover De til enhver tid gjeldende lover trykkes i norsk oversettelse i Norsk Rotary Årbok. Endringer i disse lovene må gjennom en tungrodd prosess. Det kan imidlertid være grunn til å nevne at det ved Convention i Chicago april 2001 ble vedtatt flere lovendringer som har direkte følger for hver enkelt klubb: 1) Klubbstyret kan selv bestemme hvilke fravær som kan godkjennes uten å telle med i fraværstatistikken. 2) Klubbstyret kan selv bestemme fremgangsmåte ved terminering av medlemskap. 3) En klubb kan ha inntil fem medlemmer med samme klassifikasjon. 4) Antall friuker økes til fire pr. år og de kan være sammenhengende. 5) Fremmøte ved vedtatte samfunnsprosjekter og styremøter som behandler slike prosjekter kan godkjennes som fremmøte. 6) Ingen klubb kan heretter begrense medlemskap på grunn av kjønn. Dette gjelder også Inner Wheel. Vedtekter Det har vært gjort flere forgjeves forsøk på å oppspore klubbens opprinnelige vedtekter. Derfor ble det i juni 1996 nedsatt en tremannskomité som fikk i oppdrag å utforme forslag til nye vedtekter. Etter gjentatte styrebehandlinger ble vedtektene, inkludert valgordning, vedtatt i ordinært klubbmøte den 24. februar Retningslinjer for øvrig for klubbens virksomhet. Komité ble nedsatt juni 1996 for utarbeidelse av retningslinjer for klubbens representasjon, gaver, deltakelse i arrangementer og møter m.v. Retningslinjene ble behandlet og vedtatt i klubbsamråd den 26. mai 1999.

27 10 Presidenter i Sandvika Rotary Klubb i 40 år : Olav Gulli : Edvard Marstrand : Knut Strand Waage : Kåre Haugen : Knut Grobstok : Helge Høverstad : Hans Heitmann : Finn Gjesdal : Lars Ingolfsrud : William Straube : Torgeir Aarak : Jens Erik Werenskiold : Harald Meltzer : Holger Sinding : Alf O. Haug : Weiert Velle : Hjalmar Munthe-Kaas : Odd A. Brevik : Erling Holmen : Henrik Kolstø :Sverre Reinertsen :Hans Underdal :Einar Vegheim :Odd S. Holm :Olav Jørgensen :Robert E. Reber :Bjørn R. Berntsen :Christen Stenstadvold :Lasse Thorseth :Ivar Hasselknippe :Eyvind Holt :Lars Sørgård :Christen A. Kallevig :Olav Klepp :Hans Moe :Helge Tschudi Bondevik :Harald Jahren :Morten Juel :Knut Arne Revling :Leif Halmrast

28 11

29 9 President i Jubileumsåret LEIF HALMRAST: Sist klubben laget et jubileumsskrift var for 15 år siden - da klubben feiret sitt 25 års jubileum. Olav Jørgensen var den gang president og han skriver i sitt forord at Yrkesaktive trenger forankring i noe som bringer balanse og bevarer menneskeligheten. Her har klubben en viktig misjon. Dette er ikke mindre viktig i dag. Vi lever i en tid hvor yrkesetikk er et aktuelt tema. Hvis arbeidet i rotaryklubbene kan være med på å bringe mer menneskelighet inn i en tøff yrkesmessig hverdag, så er dette klart i tråd med Rotary s mål og idealer. I et jubileumsskrift som dette er det naturlig at vi får en opplisting av evenementer og prosjekter som klubben har vært delaktig i. Som historisk dokumentasjon er dette interessant og viktig. Vi kan vise til giverglede og serviceinnstilling på mange plan. Det som kanskje ikke kommer så tydelig frem er det gode kameratskap og miljø vi har i klubben vår, ikke minst takket være våre tre grand old men og chartermedlemmer, Knut Grobstok, Olav Gulli, og Hjalmar Munthe-Kaas. - Dette som gjør at vi trives og at vi som medlemmer ser frem til møtene våre med glede og forventning - og som er med på å gi oss den balanse i tilværelsen som vi alle trenger. En spesiell takk til disse tre for det de gjennom førti år har vært med på å bygge opp, en klubb vi alle kan være stolte av. Leif Halmrast

30 10

31 Medlemmer i Sandvika Rotary Klubb i jubileumsåret 8 Berg, Robert Advokat Juridisk virksomhet, advokatpraksis Berntsen, Bjørn R. Adm. direktør Eiendomsforvaltning- finansinvest. Bondevik, Helge Tschudi Fhv. overlege Sykehus og institusjoner - kirurgi Brevik, Odd A. Fhv adm. direktør Trykkeri/Forlagsvirksomhet - avistrykk Dagestad, Kjell Advokat Juridisk virksomhet- bobestyrelse Digernes, Olav Direktør Utdannelse/høgskoleadministrasjon Engebu, Knut Prest Forsvaret - Forsvarets overkommando Falch, Dagfinn Laboratorielege Sykehus laboratorium Filseth, Dagfinn Plansjef Kommunal administrasjon - planlegging Fjeld, Magne Direktør, daglig leder Rådgivende ingeniør - teknologi Grobstok Knut Landskapsarkitekt Jordbruk/hagebruk/gartneri/l landsk.ark. Gulli, Olav Tidl. øre/nese/hals-spesialist Legevirksomhet, praktiserende spesialist Halmrast, Leif Sivilingeniør, tidl. adm. dir. Rådgivende konsulent - Telekom. Haslum, Kristian Sivilingeniør Rådgivende ingeniør - oljeindustri Hasselknippe, Ivar Fhv markedsdirektør Hotellvirksomhet - ledelse Haug, Alf O. Disponent Bygg og anlegg vei og bro Haug, Tore Sivilingeniør Jordbruk - gårdsbruk Heitmann, Hans Direktør Eiendomsforvaltning, utleie Holm, Odd S. Sivilingeniør Rådgivende ingeniør - geoteknikk Holt, Eyvind Disponent Eiendomsforvaltning, utleie Hovd, Sivert Kjemiingeniør, fhv direktør Kjemiske produkter - kunstgjødsel Høst, Jacob Siviløkonom, adm. direktør Elektro, produksjon Jahren, Harald Fhv rektor Utdannelse barne-/ungdomskolen Johnsen, Kjell Assisterende direktør ITK/telekommunikasjon Juel, Morten Rørleggermester VVS bransjen, rørleggervirksomhet Jørgensen, Olav Fhv fylkesskattesjef Statsadministrasjon - skatteetaten Kallevig, Christen A. Adm. direktør Kjemiske produkter- råvarer Kallevig, Kari Mette Rådgiver Rådgivende konsulent - helseadm. Kjekstad, Torny Biblioteksjef Komm. administrasjon/bibliotek Klepp, Olav Fhv lensmann Statsadm. lensmannsetaten Knudsen, Trygve A. Siqueland Assisting director Rådgivende konsulent telekom og IT Krogeide, Tor Siviløkonom Rådgivende konsulent - bedriftsøkonomi Kaasin, Helge Gjermund Adm. direktør Rådgivende konsulent - bedriftsrådgivn. Moe, Hans Jernvarehandler Varehandel- jernvarer Munthe Kaas, Hjalmar Elektroingeniør Elektro apparater og utstyr Paulsen, Finn-Bjørn Overlege Sykehus, anestesi/akuttmedisin Reinertsen, Sverre Fhv forvaltningssjef Bank og børs - forvaltning Revling, Knut Arne Managing Partner Rådgivende konsulent rekruttering Rivelsrud, Kjetil Adm.dir. Rådgivende konsulent - revisjon Rødø, Hans-Jacob Major Forsvaret, hæren Selvig, Kaare N. Hr-advokat, fhv direktør Organisasjonsvirksomhet Selvig, Rolv Kvalitets- og verneleder Bygg og anlegg - HMS Skram, Anne Karin Rektor Utdannelse, barne-ungdomsskole Solem, Rolf Christian Sous-sjef Forsikring - administrasjon Steimler, Gustav Kontreadmiral Forsvaret, sjøforsvaret Stenstadvold, Christen Arkitekt Arkitekt-, bygge og anleggsvirksomhet Sørgård, Lars. Sivilingeniør/fhv direktør Produksjon - kjemi Thorseth, Lasse Programsekretær Kringkasting - programtjeneste Udjus, Anne-Katrine Salgssjef Medisinsk utstyr- forbruksvarer Underdal, Hans Fhv banksjef Bank og børs - forretningsbank Velle, Weiert Professor emeritus Utdannelse universitet/høgskole Werenskiold, Jens Erik Sivilingeniør Rådgivende ingeniør - byggeteknikk Westerbø, Tore Seksjonsleder Byggeteknikk

32 9

33 Det har alltid vært spennende- ved chartermedlem Knut Grobstok 7 Da innbydelsen til medlemskap i den nye Sandvika Rotary Klubb kom, som Bærum Rotary Klubb ønsket å starte, og orientering om virksomheter og krav var klargjort, skapte nok kravet om møteplikten betenkeligheter for meg som for de fleste. Men disse ble overvunnet og mitt medlemskap har nok hatt større betydning for meg enn for klubben vil jeg tro. Sandvika Rotary Klubbs samfunnsengasjement har vært betydelig, internasjonalt som nasjonalt. Vennskapsforholdet og miljøet i klubben har hatt stor betydning for meg i disse årene.. Gjennom medlemskapet har jeg også hatt gleden av å besøke andre klubber både hjemme, i Tyskland og England. Det har alltid vært spennende fordi ingen klubb er dublett av andre, og bekjentskap over grensene er opprettet. I 1987 fikk vårt fadderbarn, Bærum Vest, sitt charter. Jeg er daværende fungerende president hos oss, Odd Holm, takknemlig for at jeg fikk oppdraget å medvirke, og derfor står som fadder til den nye klubben. At vi i de senere år også har fått kvinnelig medlemskap ser jeg som berikende. På det nye grunnlag ønsker jeg klubben en aktiv og betydningsfull innsats

34 6 Det var den gang det,- ved chartermedlem Hjalmar Munthe-Kaas Når en tenker tilbake på den første tiden i klubben så var det meget som var mye enklere. Vi var ikke så mange medlemmer, ca. 25 personer, og alle kjente hverandre personlig. Klubben hadde fast møtelokale på gamle Løkke med Thor Albertsen som klubbvert. Han sørget alltid for at vi skulle ha det best mulig. Han gjorde meget for at samholdet i klubben skulle være på topp. Ofte inviterte han oss til å bli tilbake etter møtene. Da vartet han opp med store mugger med øl, og tilslutningen var naturlig nok ganske god. På den tiden var det lettere å sitte i samfunnskomiteen. Det var ikke så mange tilbud til de eldre i bygden den gang. Her gjorde klubben et godt arbeid til glede for både de eldre og klubbens medlemmer. Når vi kom med forespørsel til de eldre, så var de henrykte for å komme ut på biltur med en etterfølgende middag på Løkke. Tilslutningen fra klubbens medlemmer var upåklagelig, og det var aldri problemer med å skaffe de bilene som trengtes. Det siste møtet før sommerferien var en sammenkomst på Vannverkshytta i Lommedalen. Det var Bærum Kommune som eide denne hytta, men takket være vårt medlem Ivar Filseth, fikk klubben lov til å ha sin samling her. Det var et stort opplegg for Kameratskapskomiteen, men den hadde alltid god hjelp av Albertsen. Han sto for de kulinariske tilbud. Det var spekemat i alle varianter, og eggerøren ble laget på stedet av Albertsen. Han hevdet at eggerøren skulle være helt nylaget når den ble servert. Det var ikke bare fast føde som ble inntatt under og etter måltidet. Vi prøvde å holde en viss stil over møtet, det var 3 minutter og et eller annet tema som ble tatt opp, men det hadde lett for å gå over til litt svømmende samtaler. Vannverksfestene var særdeles hyggelige, og medlemmene deltok med stor glede. Det kan til slutt nevnes at turen ofte ble avsluttet med et bad i bassenget hjemme hos Alf Haug. Jeg minnes med glede den gang vi fikk henvendelse om å være med på Operasjon ved. Vår jobb skulle være å sage, kløyve og putte ved i sekker. Det var en opplevelse å se en brannsjef, lege, kommuneadministrator, advokat, elektriker, redaksjonssekretær, prest og entreprenør delta i jobben med stor iver. Vi gjorde faktisk en god jobb mange kvelder den høsten. Vår gode klubbvert hadde ikke anledning til å delta i dugnaden, men møtte opp med kaffe og høye smørbrød. Det var den gang det!

35 5 Skal store prosjekter gjennomføres må det nødvendigvis strekke seg over flere presidentperioder, og i dette arbeidet synes jeg vi har lykkes svært godt i vår klubb. Jeg minnes med glede charterdagen i 1963 med 24 gallakledde potensielle Rotarysjeler på Gamle Løkke, og ennu klinger i mine ører Verdenspresidentens ord: Small or big, your club is a most important member of our world-wide organisasion. Jeg minnes med glede de årlige speiderstevner på Kalvøya i vår regi med Chr. Radich, marinefartøyer og redningsskøyter på Sandvika havn, jeg minnes med glede turer til Furuholmen, Vannverkshytta, kurvefester, møljedager på Bryn gård, båtturer, kontakten med våre vennskapsklubber i Rotthesay i Skotland, Kadina i Australia, Nacka i Sverige og Sønderborg i Danmark. Jeg er også glad for at jeg har fått lov til å være med i det forberedende arbeide til våre monumenter i Sandvika, som alltid vil være våre spydspisser. Og så håper jeg på at vi snarest mulig får laget bauta nr. 3. Måtte vi alle også i fremtiden være med å skape en levende, inspirerende og samfundsengasjerende Sandvika Rorarty Klubb hvor trivselen alltid er til stede. Foto Charterfest

A R O T R Y L N T E R N A T I O N A. Holmenkollen Rotary Klubb 1982-2007. Jubileumsskrift. Våre første 25 år

A R O T R Y L N T E R N A T I O N A. Holmenkollen Rotary Klubb 1982-2007. Jubileumsskrift. Våre første 25 år A R O T R Y I L N T E R N A T I O N A Holmenkollen Rotary Klubb 1982-2007 Jubileumsskrift Våre første 25 år Utgitt av Holmenkollen Rotary Klubb, Oslo januar 2007 Sats, trykk og innbinding AIT 2 Innhold

Detaljer

Stokke Rotary 50 år 1958-2008. Redigert av Arne Trygve Jacobsen

Stokke Rotary 50 år 1958-2008. Redigert av Arne Trygve Jacobsen Stokke Rotary 50 år 1958-2008 Redigert av Arne Trygve Jacobsen Innhold Forord...3 Hilsen fra presidenten...4 Hilsen fra distriktsguvernøren...5 Hilsen fra Re rotary...6 Hilsen fra Horten Rotary...6 Hilsen

Detaljer

Holmestrand RK Jubileumsskrift

Holmestrand RK Jubileumsskrift Holmestrand RK Jubileumsskrift Innhold: 1. Innledning President i Jubileumsåret Øivind Haugen. 2. Oversikt over chartermedlemmer. Det første styret. 3. Dagens medlemmer. 4. 50 års klubbliv. Bidrag av Ingvar

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Stjørdal Rotaryklubb. Fra 1961 til 2011

Stjørdal Rotaryklubb. Fra 1961 til 2011 Stjørdal Rotaryklubb Fra 1961 til 2011 17.06.2011 Forord I rotaryåret 2008-2009 ble det besluttet at 50-årsjubileet for Stjørdal Rotaryklubb skulle markeres sommeren 2011. Det ble samtidig besluttet at

Detaljer

JELØY ROTARY KLUBB 35 ÅR

JELØY ROTARY KLUBB 35 ÅR JELØY ROTARY KLUBB 35 ÅR 1971 2006 Faksimile av medlemsfortegnelse ved starten, mai 1971. JELØY ROTARY KLUBB JUBILEUMSSKRIFT I ANLEDNING 35 ÅRS-JUBILÈET 1971-9. JUNI - 2006 SKREVET AV IVAR ERNØ OG FINN

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein Aanestad, Distriktsguvernør 2006 2007 ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 RI President William B. Boyds tema for rotaryåret 2006 2007 Rotary International D - 2290 ÅRSBERETNING

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

50 år 1955 2005 8 mars 2005

50 år 1955 2005 8 mars 2005 50 år 1955 2005 8 mars 2005 Styret i Lillestrøm Rotary Klubb 2005 -i- INNHOLD Klubbens slektstre ved 50-års jubileet...1 Hilsen fra klubbens president i jubileumsåret...2 Fremtidsperspektiv av kommende

Detaljer

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 -

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 - - 1 - Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 Sammendrag Rotary er den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre! Det er søkt å bygge

Detaljer

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Nils-Petter Svanholm, Distriktsguvernør 2004 2005 ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 Distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm Service Above Self Rotary International D - 2290

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES INNHOLDSFORTEGNELSE I. Verdenspresidentens motto og føringer Side 1 II. Distriktets målsetninger for året

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary venner. Et nytt Rotary år godt i gang og alle komiteene har hatt møter. Styret var samlet kveld til ide dugnad og agenda er staket ut en tid fremover. Målsettingen

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary-venner. Da er vi godt i gang med Rotaryåret 2013-2014. Styret har hatt to møter og lagt planer for inneværende år. Jeg føler at alle jobber godt og selvstendig

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt Distrikt 2290 2290 Svein-Eirik Svein-Eirik Jensen Jensen Distriktsguvernør Distriktsguvernør 2014-2015 2014-2015 HÅNDBOK ÅRSMELDING FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein-Eirik Jensen Distriktsguvernør 2014-2015 HÅNDBOK FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 2014 2015

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein-Eirik Jensen Distriktsguvernør 2014-2015 HÅNDBOK FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 2014 2015 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein-Eirik Jensen Distriktsguvernør 2014-2015 HÅNDBOK FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 2014 2015 Innhold Side Velkommen til et nytt Rotary år, Guvernør Svein-Eirik Jensen

Detaljer

60 år. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv.

60 år. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv. LILLEHAMMER ROTARY 60 år 1951 2011 3 Den offisielle oversettelsen

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290. Årsberetning 2007-2008

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290. Årsberetning 2007-2008 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 Årsberetning 2007-2008 Forsidebilde: Deltakere på Ryla 2008 23 ungdommer, DG Laila Lerum, president Anita Schumacher, Sandefjord øst RK RYLA - ansvarlig i D-2290, Ragnhild

Detaljer

HÅNDBOK DISTRIKT 2310

HÅNDBOK DISTRIKT 2310 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 2015-2016 Velkommen til Distrikt 2310s håndbok. Håndboken er et praktisk hjelpemiddel som vi håper skal lette det daglige arbeidet i klubbene. Her har vi samlet det vi mener er det

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2014 2015 JAN SVERRE HANSSEN GUVERNØR www.d2260.rotary.no

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2014 2015 JAN SVERRE HANSSEN GUVERNØR www.d2260.rotary.no ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2260 Årsrapport 2014 2015 JAN SVERRE HANSSEN GUVERNØR www.d2260.rotary.no LIGHT UP ROTARY TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT I ROTARYÅRET 2014-2015! RI-president Gary C.K. Huang

Detaljer

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 Distriktsguvernør Jon Ola Brevig www.d2260.rotary.no 1 Forord Kjære klubbpresidenter og tillitsvalgte i Distrikt 2260 Denne håndboken skal være et praktisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

Rotary International Distrikt 2290. Årsberetning og regnskap 2003-2004. Finn Otterstad Distriktsguvernør

Rotary International Distrikt 2290. Årsberetning og regnskap 2003-2004. Finn Otterstad Distriktsguvernør Rotary International Distrikt 2290 Årsberetning og regnskap 2003-2004 Finn Otterstad Distriktsguvernør President Rotary International Jonathan B. Majiyagbe er født i Lagos og har en omfattende praksis

Detaljer

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 Distriktsguvernør Jon Ola Brevig www.d2260.rotary.no 1 Forord Kjære klubbpresidenter og tillitsvalgte i Distrikt 2260 Denne håndboken skal være et praktisk

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2300 HÅNDBOK 2010-2011 Innhold 1. Guvernørens forord 2. RI - presidenten motto og logo 3. Rotary`s verdigrunnlag 4. Overordnede og konkrete målsettinger 5. Distriktets målsettinger

Detaljer

Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009

Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009 1 Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009 DG Tor Leganger-Hansen 2008-09 Dette nr inneholder bl.a. TEMA: Rotary Foundation s. 8-9 Vellykket Intercitymøte Phf til Bjarte Hjelmeland Klimakrisen

Detaljer

SARPSBORG ROTARY CLUB

SARPSBORG ROTARY CLUB SARPSBORG ROTARY CLUB Håndboken er ment å være en oppslagsbok og et informativt verktøy for styre, komitéer og medlemmer i Sarpsborg Rotary Club. Siktemålet er å gi informasjon om klubben, dens arbeidsform

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 «Ærefrykt for livet» En beretning om Odd Fellow loge nr. 132 Albert Schweitzer I.O.O.F. 10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 1 2 F o r o r d Loge nr. 132 Albert Schweitzer er 10 år, og logens andre 5-års periode

Detaljer