Oppdrag for distriktet Klubbens Økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdrag for distriktet Klubbens Økonomi"

Transkript

1 2 INNHOLD Forord Chartermedlemmene har ordet Olav Gulli Hjalmar Munthe- Kaas Knut Grobstok Medlemmene i jubileumsåret Presidenten i jubileumsåret Presidentene gjennom 40 år KLUBBENS INDRE LIV Møtelokaler Regelverk Medlemskap Utmeldinger Møtevirksomhet Egoforedrag Peismøter Komitémøter Bedriftsbesøk Teateraftener Intercitymøter Klubbens 30-årsjubileum Fremmøte i klubben Internasjonale kontakter Ryla-seminar Utvekslingsstudent Group Study Exchange Internett Månedsbrev Tildeling av Paul Harris Recognition Oppdrag for distriktet Klubbens Økonomi UTADRETTET VIRKSOMHET Polio Plus Bidrag til Rotary Foundation Bevilgninger til gode formål Handicamp Norway Støtte til barn med læringsvansker Latvia-prosjektet Vennskapsklubber Holmenkolltreff Deltakelse i kulturstafetten Fadderbarn i Peru Tilbud til eldre om turer Sinnets frriskvern Hedersgaven Tildeling av hedersgaven Homwoodkomitéen og Otto Sverdrup-monumentet Sverdrupmonumentet Penger til stipendium Avduking av Sverdrupmonumentet Bekransning av Tronstadmonumentet 8. mai Rotarianere og golf Tilføyelse om golf i korrekturen EPILOG Kilder

2 Rotarianere og golf 31 Golf sporten er en av Rotary s Recriational Fellowships og dette gjenspeiler at mange rotarianere har golf som hobby. Golfturneringer arrangert av rotarianere har lange tradisjoner i mange klubber på nasjonalt, nordisk og internasjonalt nivå. Som eksempel kan nevnes at det i 2002 ble arrangert nordisk turnering for 33. gang. Blant våre medlemmer er det flere som er ivrige golfspillere. Noen av dem deltok for første gang i den nordiske turnering for rotarianere i Rättvik i Sverige i I lagkonkurransen deltok da Olav Gulli på vinnerlaget. Ved turneringen i Kalmar i 1997 vant Knut Grobstok førstepremien i B-klassen. Etter initiativ fra vår daværende president ble det våren 2002 dannet en golfgruppe på klubbnivå, og 16 medlemmer meldte sin interesse. Samme år ble det for første gang holdt klubb mesterskap. Vinner ble Knut Grobstok som ble overrakt klubbens vandrepokal, en miniatyrstatue av en golfspiller. Den må vinnes tre ganger for å kunne beholdes. Knut Grobstok t.h. ble vinner av årets golfturnering, og ble overrakt vandrepokalen av Odd S. Holm, som foreløpig ikke er en ivrig golfspiller. Sermonimester t.v. Odd A. Brevik.

3 32 EPILOG Noen vil nok synes at skriftet er for detaljert, at det måtte ha greid seg med en enklere form, og at vi burde ha konsentrert stoffet om de siste 15 år. Vi har forståelse for slike synspunkter. Men når vi hatt som mål å gi en relativt omfattende fremstilling, er det fordi dokumenter og papirer har en tendens til å bli borte. Arkivet er dessverre noe mangelfullt. Flere av de opplysningene som er tatt med er derfor innhentet etter muntlig kontakt med medlemmer som beredvillig har gitt redaksjonen verdifull bistand. I den form beretningen har, vil den i noen grad kunne betraktes som et arkivsupplement til nytte også for fremtidige medlemmer. I sin hilsen konstaterer jubileumsårets president at det gode kameratskap og miljø vi har i klubben kanskje ikke kommer så tydelig frem i beretningen. Det er nok en høyst berettiget innvending. Selv om en redaksjon prinsipielt sett ikke skal kommentere innlegg, må vi få lov til å gi vår helhjertede tilslutning til presidentens syn på dette punkt. Det er jo nettopp det gode miljøet i klubben som sveiser oss sammen og danner grunnlaget for forståelse medlemmene imellom på tvers av livssyn, yrker, partipolitiske standpunkter m.m., og som derfor muliggjør helhjertet innsats for Rotarys formål.

4 30 Bekransning av Tronstadmonumentet på frihetsdagen 8. mai Etter initiativ fra Sandvika R.K. ble Tronstadmonumentet reist på Leif Tronstads plass i Sandvika. Det ble utført av billedhuggeren Fritz Røed i tre deler i Iddefjordgranitt og ble avduket 8. mai 1973 i nærvær av H.M. Kong Olav V. Siden har Sandvika R.K. sammen med Bærums ordfører deltatt ved markeringen den 8. mai hvert år. Det er en stilfull seremoni hvor Bærums ordfører og klubbens president taler og legger ned blomster. Også veteraner fra Tysklandsbrigaden møter trofast opp med fane, og Sandvika musikkorps veterankorps spiller. Gjennomgående har det vært godt fremmøte av klubbens medlemmer denne dagen. Bekransning av Tronstadmonumentet 8. mai Monumentet har fått ny flott plassering i Sandvika sentrum.

5 29 Avduking av Sverdrupmonumentet 4.september 1999 Monumentet avdukes. Det var stor festivitas i Sandvika 4. september 1999, da Tone Sverdrup, som er polfarerens sønnedatter, avduket Per Ungs flotte monument av polarhelten, på den plass som, også etter initiativ av Sandvika Rotary Klubb, er døpt Otto Sverdrups plass.

6 Sverdrup-monumentet 28 Kr måtte skaffes til veie Budsjettrammen for reisning av statuen var kr Avdukingen av statuen fant sted ved en høytidelighet 4. september Det var taler ved Olav Gulli, formannen i Fram-komitéen Olav Orheim. Deretter foretok vår president, Harald Jahren den formelle overlevering av monumentet til Bærum kommune ved ordfører Odd Reinsfelt. Ordføreren holdt takketale og berømmet Sandvika RK for innsatsen. Selve avdukingen ble foretatt av Otto Sverdrups sønnedatter, Tone Sverdrup. Deretter var det mottakelse i Rådhuset for gjestene og medlemmene av vår klubb. Den flotte statuen er støpt i bronse og er reist på Otto Sverdrups Plass, ved enden av gågaten. Det ble også støpt et mindre antall av statuen i miniatyr, og salget av disse innbrakte også midler til dekning av utgiftene. Penger til stipendium Etter at arbeidet med minnesmerket var avsluttet gjensto følgende midler: Et kontantbeløp på kr , to ministatuer til en verdi av kr , fem eksemplarer av boken Aldri rådløs om Otto Sverdrups ekspedisjoner. Den ene av statuene ble plassert på Homewood, den andre ble solgt for kr og tillagt kontantbeløpet som ble plassert i bank og tillagt rentene for hvert år. Etter statutter vedtatt av klubben våren 2000 disponeres midlene av Sandvika RK s styre som hvert år kan utdele et stipendium på kr , primært til personer som arbeider med forskning/studier rettet mot polare områder, subsidiært til personer eller institusjoner innen Bærum kommune som utfører en samfunnsnyttig oppgave og som trenger økonomisk støt Per Ung med modellen av Sverdrup-monumentet

7 27 Homewood-komitéen og Otto Sverdrup-monumentet En gruppe fra SR besøkte billedhugger Per Ung for å se det første utkastet til Sverdrupmonumentet. F.v. Hans Heitmann, Christen Kallevig, Sverre Reinertsen, Gustav Steimler, Olav Gulli, Christen Stenstadvold. Etter initiativ fra Olav Gulli i juni 1994 nedsatte styret i september samme år Otto Sverdrup-Homewood-komitéen. Komitéens formann ble Olav Gulli. og øvrige medlemmer var: Christen Stenstadvold, Hans Heitmann, Odd A. Brevik, Johan Filseth, Jens Erik Werenskiold og Knut Grobstok. Komitéens formål var å arbeide for at Homewood, Otto Sverdrups hjem i 20 år, skulle bli bedre kjent og tatt vare på, og at Otto Sverdrup skulle få et minnesmerke i Sandvika. Allerede i 1997 bevirket komitéen at navnet Stasjonsplassen ble endret til Otto Sverdrups Plass. Samme år medvirket komitéen til at Homewood ble valgt til årets kulturminne i Bærum. Videre oppnådde komitéen at kommunen vedtok å bevilge kr til reisning av en statue av Otto Sverdrup. Senere bevilget Frammuseet kr til samme formål. Oppgaven ble gitt til billedhuggeren Per Ung. På besøk i atelieret til Per Ung. De fikk se utkastet til Sverdrupmonumentet for første gang

8 Følgende personer har hittil vært tildelt hedersgaven Lektor Reidar Vikhamar som ved personlig innsats førte en blind elev frem til Examen artium. På eget initiativ lærte han seg blindeskrift og skrev ned en god del av pensum for sin elev Rolf Staver for langvarig innsats for barne- og ungdomsidretten i distriktet Olav Aamodt for hans innsats for de vanføre, som stifter og mangeårig formann i Lommedalen Vanførelag Arne Rånes for hans helhjertede innsats gjennom 25 år for speidersaken i Asker og Bærum Alfhild Lindemann som gjennom en årrekke gjorde en stor innsats som leder for den yngste aldersgruppen av speidere, først og fremst på Blommenholm Skolesjef Thorleif Øysang som tok opp disiplinærspørsmålene i skolen og styrket foreldrenes tillit til skoleledelsen i kommunen Politimester Gunnar Gjone for hans innsats bl.a. gjennom forebyggende arbeid Finn Normann for utvikling av eldresentre i Bærum med bl.a. aktiviteter for menn og oppbygging av verksted ved Ekeberg eldresenter Ellen Marie Vadseth Aksnes for det fremragende sosiale, musikalske og kulturelle arbeid, blant mye annet. Mangeårig dirigent i Vestre Bærum Pikekor Berit Ommedal for mangeårig innsats for psykisk utviklingshemmede og ivrig forkjemper for Vivil-lekene Rektor Egil Kjølner for sitt omfattende sosiale arbeid gjennom Frelsesarméen 1995 Skomaker Ingolf Kristiansen, for sin langvarige innsats som ulønnet vaktmester og nattevakt på Kalvøya 1996 Dr. Stig Ottesen for pionérinnsats i forbindelse med etablering av smertelindring for kreftpasienter og for sin innsats for oppbygging av smerteklinikk ved Bærum Sykehus Lars Hvardal, seniorkonsulent i kommunens Kulturavdeling, for stor innsats i ulike arrangementer i kommunal regi, bl.a. til beste for pensjonister Trine Dreyer, leder av Aurora verksted i Kirkeveien, for sin innsats for mennesker med handikap Foreningen Venner av Bærum Sykehus, ved leder Bodil Risberg, for fremme av pasientenes velferd Gunvor Berge Svenberg for pionérinnsats i utviklingen av selvhjelpsgrupper som nå er fast etablert som Bærum Helseråds Senter for Sorg og Selvhjelp Lise Sæbøe for sin fremragende innsats for Bærum Barneteater.

9 25 Fadderbarn Fra år 2000 besluttet styret at klubben skulle påta seg fadderskapet for Juan Carlo Alama i Peru (født 1993). Fra 2003 har klubben i tillegg påtatt seg fadderskapet for Isabel Condo fra Mora Mora i Bolivia. Fadderskapet er formidlet av stiftelsen Plan International NORGE. Klubbens bidrag er kr. 195 pr. måned for hver av barna i en treårsperiode Tilbud til eldre om turer I en periode ga klubben ved komitéen for samfunnstjeneste tilbud til beboere i eldresentre om bilturer. Til å begynne med var det betydelig interesse for dette, men etter hvert sank tilslutningen, og ordningen er derfor opphørt. Sinnets Friskvern Audun Boysen, Bærum RK, tok initiativ til et prosjekt der rotarianere på frivillig basis kan delta i turgrupper sammen med mennesker med psykiske problemer. Prosjektet startet i tilslutning til Aktivitetshuset på Stabekk. Fra 1999 har noen av medlemmene i vår klubb deltatt i slike turgrupper. I samarbeid med Kolsås RK er man fra 2001 også i gang med tilsvarende opplegg i tilknytning til Bjørnegård- Psykisk Helse. Hedersgaven Ordningen med hedersgave må også betraktes som utadrettet virksomhet. Tildelingen startet i 1967, og ifølge statuttene kan den utdeles en gang pr. år til en borger som i angjeldende eller tidligere år har gjort en særlig personlig innsats på et allmennyttig felt innen Sandvika Rotary Klubbs virkeområde. De første årene var det en spesiell komité som foresto tildelingen av et pengebeløp, men i de senere år er funksjonen tillagt klubbens styre, og pengebeløpet er erstattet av et diplom og et bilde. Alle medlemmer har rett til å foreslå kandidater, men det er klubbstyret som treffer det endelige valg. Tradisjonelt har overrekkelsen foregått på sommermøtet i forbindelse med presidentskiftet, og har vanligvis også vært gjenstand for dekning i Asker og Bærums Budstikke. Det har ikke tidligere vært angitt en oversikt over hvem som er blitt tildelt hedersgaven, med opplysninger om bakgrunnen for tildelingen. Det kan derfor være grunn til å ta med en slik oversikt ved dette jubileum, for å illustrere det vide spektrum av samfunnsinnsats i lokalmiljøet klubben har valgt å legge til grunn for tildelingene.

10 24 Vennskapsklubber Ifølge beretningen om klubbens første 10 år ble det allerede høsten 1962, altså før klubben fikk sitt charter, opprettet kontakt med klubbene Kadina i Australia og Nacka i Sverige. I 1965 fulgte så kontakten med Sønderbro Rotary Klubb i København, og noe senere også Rothesay Rotary Club i Skottland. Til tross for lang avstand mellom Kadina og Sandvika har faktisk individuelle besøk fra tid til annen vært avlagt i begge retninger. Gruppebesøk har tidligere også vært utvekslet med Nacka og Rothesay, men ikke i den periode denne beretning dekker. Den klubb vi har hatt nærmest kontakt med er Sønderbro. Mellom våre to klubber har det i årenes løp vært utvekslet flere gruppebesøk. I klubb-året hadde vi besøk av medlemmer med ektefeller fra denne klubben. Gjestene ble innkvartert privat, og under oppholdet ble det bl.a. gitt en middag på Holmenkollen hotell hvor også mange av våre medlemmer deltok. Gjenvisitt av en tilsvarende gruppe fra vår klubb fant sted våren Holmenkoll-treff I regi av Kolsås R K har Bærumsklubber påtatt seg å være vertskap for Rotarystipendiater når de hvert år samles fra alle landsdeler til det såkalte Holmenkolltreff en uke i begynnelsen av mars. Også medlemmer i Sandvika R K har hvert år påtatt seg vertskap, vanligvis for fire til seks stipendiater. I tillegg til å sørge for overnatting påhviler det vertskapet ansvaret for å ta imot stipendiatene når de ankommer, å transportere dem til Holmenkollen og til og fra samling i festlig lag en av kveldene under oppholdet. Det har ikke alltid vært like lett å få klubbmedlemmer nok til å stille som vertskap, men stort sett har det gått bra, også i den perioden denne beretning dekker. For stipendiatene er det uten tvil en stor opplevelse å få delta i denne samlingen. Deltakelse i kulturstafetten Som ledd i den såkalte kulturstafetten i 1997 ankom skipet Ternen til Sandvika 20. september, idet Otto Sverdrups hjem Homewood var valgt til årets kulturminne i Bærum. Klubbens deltakelse omfattet markering ved Homewood, samt tale på Otto Sverdrups Plass med orientering om minnesmerket over Otto Sverdrup.

11 25 Tilbud til eldre om turer I en periode ga klubben ved komitéen for samfunnstjeneste tilbud til beboere i eldresentre om bilturer. Til å begynne med var det betydelig interesse for dette, men etter hvert sank tilslutningen, og ordningen er derfor opphørt. Sinnets Friskvern Audun Boysen, Bærum RK, tok initiativ til et prosjekt der rotarianere på frivillig basis kan delta i turgrupper sammen med mennesker med psykiske problemer. Prosjektet startet i tilslutning til Aktivitetshuset på Stabekk. Fra 1999 har noen av medlemmene i vår klubb deltatt i slike turgrupper. I samarbeid med Kolsås RK er man fra 2001 også i gang med tilsvarende opplegg i tilknytning til Bjørnegård-Psykisk

12 22 UTADRETTET VIRKSOMHET Polio Plus Rotary International satte i 1989 i gang et verdensomspennende program for vaksinering mot poliomyelitt. Dette skjedde på basis av innsamling av midler fra hele verdens Rotaryklubber i 1987 og Vår klubb samlet inn kr ,m hvorav kr framedlemmene og kr fra annonser inntatt i våre månedsbrev. I oktober 2002 hadde vårt distrikt besøk av verdenspresidenten, Bhi Rattakul fra Thailand. På et møte i Oslo opplyste han at sykdommens hyppighet da aksjonen startet var ca pr. år, mens tallet i dag er ca På verdensbasis har Rotary i inneværende klubbår ( ) som mål å samle inn 80 millioner US$, med sikte på en endelig utryddelse av sykdommen. I Norge er målet å samle inn kr. 500 pr. rotarianer. Samlet bidrag fra vår klubb ble denne gangen kr eller ca kr. 840 pr. medlem. Av inntektsgivende arrangementer i forbindelse med prosjektet kan nevnes bingoaften, salg av aksjebrev og konsert i Helgerud kirke. Bidrag til Rotary Foundation Rotary Foundation er organisasjonens flaggskip. Dens virksomhet spenner over et vidt felt, og finansieres ved bidrag fra de enkelte klubber. Sandvika Rotary Klubb har i perioden fra 1988 til i dag bidradd med i alt kr til fondet.. Bevilgninger til gode formål Klubben får hvert år henvendelser om bidrag til forskjellige gode formål. I enkelte tilfelle bevilger styret mindre beløp dersom formålet faller naturlig inn under Rotarybevegelsens virkeområde og begrunnelsene er fyldestgjørende. Handicamp Norway I flere år har klubben gitt finansiell støtte til Handicamp Norway, en sommerleir for fysisk funksjonshemmet og ikke-funksjonshemmet ungdom i alderen år. Leiren som er gratis for deltakerne er åpen for både utenlandsk og norsk ungdom og holdes på Haraldvangen ved Hurdalssjøen. Støtte til barn med læringsvansker I klubbåret gikk vår klubb sammen med Copacabana RK i Rio de Janeiro, Brasil, om prosjekt til støtte for læringspsykologers undervisning av 110 barn med læringsvansker. Fra Brasil ble det bevilget US$ 2910, og fra vår klubb samme beløp. På denne basis bevilget Rotary International et matching grant på US$ 5820, slik at arbeidet kunne videreføres. Ifølge Copacabana-klubben var tiltaket meget vellykket. Latvia-prosjektet Med utgangspunkt i initiativ fra Røa RK ble vår klubb, via vårt medlem Harald Boe engasjert i et prosjekt med mål å skifte ut vinduer ved Bene skole i Latvia. I den

13 23 forbindelse avsatte styret for kr på klubbens konto øremerket for dette tiltaket. Nå viste det seg noe senere at vinduene allerede var blitt skiftet ut. Morten Juel foretok så en befaring på skolen, og konstaterte at et nytt prosjekt kunne være rehabilitering av toalettavdelingen på skolen. Anslagsvis vil dette komme på ca. kr For å få innvilget Matching grant fra Rotary International måtte vi da stille opp med kr Klubbens styre godkjente at prosjektet skulle gjennomføres, dersom det ble mulig å samle inn kr ved ekstra innsats. I 2001 tok klubben initiativ til innsamling av dette beløp ved arrangement ledet av vårt medlem rektor Anne-Karin Skram ved Grav skole. Arrangementet innbrakte kr Arbeidet med prosjektet viste seg imidlertid å ta mer tid enn planlagt, og i mellomtiden har RF (Rotary Foundation) endret regelverket slik at renoveringsprosjekter ikke lengre blir støttet med matching grant fra RF. På direkte spørsmål fra vår internasjonale komité til RF var svaret..the sponsors should either change the project to assist the secondary scool in some other way, or witdraw the application. Internasjonal komité er etter dette åpen for forslag om nye prosjekter. Imidlertid har styret høsten 2002 godkjent at beløpet på kr innsamlet ved arrangementet på Grav skole skal overrekkes Bene skole som gave med formål å benytte midlene til visse forbedringer på toalettene Bene skole

14 21 KLUBBENS ØKONOMI ÅR KR Utviklingen av klubbens økonomi i perioden fremgår av vedstående tabell, illustrert ved beholdningen ved hvert Rotary-års begynnelse. Det må tilføyes at i tillegg til dette kommer klubbens beholdning etter at regnskapet for Sverdrup-monumentet pr. 31. juli 2001 var kr For denne posten er det vedtatt egne statutter som hjemler utdeling av stipendier for spesielle formål (se Homewood-komitéen og Otto Sverdrup- monumentet) Totalbeholdningen ved begynnelsen av rotary-året var kr ,-. Totalbeholdningen ved begynnelsen av rotaryåret var kr Foreslås sløyfet

15 20 Oppdrag for distriktet Fra distriktsledelsen for Group Study Exchange ble Lars Sørgård engasjert til rekruttering av unge norske deltakere til og leder for disse i Group study exchange til Wales. Oppholdet fant sted i mai/juni Etter oppnevnelse fra distriktsguvernør Johan G L Orange fungerte Christen Kallevig for Rotaryåret som formann i komitéen for Rotary Foundation på distriktsnivå. Klubben hadde i april 1998 ansvaret for distriktssamlingen som fant sted ved BI. Dette er et stort arrangement. Formann i hovedkomiteen var vårt medlem Bjørn Berntsen, og som den eminente organisator han er, sørget han for oppnevnelsen av meget effektive komitémedlemmer og ledet arbeidet med arrangementet som i alle deler ble meget vellykket. I Rotaryåret fungerte Helge Bondevik som distriktets koordinator for Polio Pluss arbeidet. Rotarys motto: Service above self Rotarys formål: Rotarys mål er å gagne andre. Dette mål søker vi å nå gjennom: 1. Å lære våre medmennesker å kjenne 2. Å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid. 3. Å søke og virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere. 4. Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker. 4-spørsmålsprøven Om saker vi tenker, sier og gjør: 1. Er det sannhet? 2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 4. Vil det være til beste for alle det angår?

16 19 Tildelinger av Paul l Harris Fellow Recognition Av Norsk Rotary Årbok fremgår det at Rotary Foundation ble etablert i Dette er en stiftelse som disponerer et fond hvis avkastning er Rotarys instrument i arbeidet med å oppnå verdensforståelse og fred gjennom internasjonale velferds- og utdanningsprogrammer. Ca. 75 prosent av fondets årlige inntekter skaffes til veie fra såkalte Paul Harris Fellow Recognition. Ved utgangen av 1999 hadde fondet en forvaltningskapital på 5,3 milliarder kroner. Paul Harris Fellow Recognition kan sies å være en spesiell kvittering til den som innbetaler et bidrag på 1000 US$ til fondet, men den brukes også som hedersbevisning for å gjøre ære på eller for å uttrykke anerkjennelse overfor klubbkamerater eller ikke-rotarianere som har gjort en spesiell samfunnsgagnlig innsats. Måten dette gjøres på er da at styret i en klubb som ønsker å hedre en person med denne utmerkelsen bevilger 1000 US$ som innbetales til fondet sammen med forslag til hvem som skal tildeles Paul Harris Fellow Recognition. Etter godkjennelse av forslaget sentralt mottar så klubben sertifikat/medalje/ jakkeknapp som ved en høytidelighet i klubben overrekkes til vedkommende mottaker. Via vår egen klubb er utmerkelsen tildelt følgende klubbmedlemmer: 1982 Per Hammer for sin innsats i forbindelse med distriktets prosjekt Handicamp, som gir ungdom med handikapp fra flere land mulighet for ferie i Norge, sammen med norsk ungdom Olav Gulli som primus motor ved reisningen av Tronstad-monumentet i Sandvika Sverre Reinertsen for sitt mangeårige tillitsverv som klubbens kasserer, og for enestående innsats ved innsamlinger av midler for Rotaryformål Knut Grobstok, Erling Holmen, Hjalmar Munthe-Kaas, alle tre chartermedlemmer og aktive bidragsytere i klubben Bjørn R. Berntsen for innsatsvilje og initiativtager til flere klubbprosjekter, bl.a. arrangementet av Distriktssamlingen våren 1998 i Sandvika 1999 Ivar Hasselknippe for sin innsats for klubben gjennom mange år OlavGulli (Multiple Paul Harris Fellow, One Sapphire) som initiativtager til og pådriver for reisningen av Otto Sverdrup-monumentet i Sandvika 2003 Weiert Velle Alltid engasjert og klar for nye oppgaver. Han bidrar med faglige foredrag. Foredrag om lyrikk. Han er aktiv i komité sammenheng. Han har samlet alt vi har av arkivalier og fått orden på disse. I tillegg til klubbmedlemmer er utmerkelsen tildelt 1988 Kai Zahl som gründer av Dissimilis Ragnhild Holmen, medlem av Sandvika Inner Wheel, for langvarig engasjement og innsats til beste for kommunens innbyggere.

17 Gekk Gulli, medlem av Sandvika Inner Wheel, for hennes mangeårige innsats for Stapnes-prosjektet i Bekoaka. Dette hadde som mål å bidra til utryddelse av lepra på Madagaskar.

18 Månedsbrev 18 Frem til våren 1997 utgjorde referater av møteforedrag hoveddelen av månedsbrevene. Fra og med Rotaryåret 97/98 ble hovedvekten lagt på aktuelt stoff fra president, styre, komitéer m.v. samt kunngjøringer om møteprogrammer. Omleggingen medførte bl.a. også en markert forbedring av månedsbrevets lay-out, bl.a. ved bruk av illustrasjoner i farver. Høsten 2000 ble Sandvika RK tildelt diplom for beste månedsbrev i Distrikt Sentralt i arbeidet med våre nye månedsbrev sto Lasse Thorseth, noe som fra klubbens side kom til uttrykk ved at diplomet ble overrakt ham av presidenten. Omorganiseringen av månedsbrevets layout og innhold innebar mange fremskritt, men for arkivarer og for forfattere av jubileumsskrifter er den nye formen ikke like fyllestgjørende som den gamle. De tidligere månedsbrevene kom hver måned, og omtalte mange forhold som ble nedtegnet systematisk. Likevel kunne det være problematisk å finne tilbake til saker som burde være stoff for forfattere av jubileumsskrifter. Dette ble påpekt allerede i 1988 av Gunnar Meen som hadde oppgaven med å samle stoff til skriftet ved 25-årsjubileet. Han fremmet forslag om at presidentene ved Rotary-årets utgang skulle pålegges å avfatte en årsrapport for å sikre at viktige saker ble arkivert for ettertiden. Forslaget fikk styrets tilslutning, men ble dessverre ikke fulgt systematisk opp. I den nye formen utkommer ikke månedsbrevene så regelmessig som før, og dokumentasjonen av det som skjer mellom utgavene er noe mangelfull. Et eksempel på dette er at foredrag som annonseres ikke så helt sjelden kanselleres eller byttes med andre, uten at dette blir registrert. Et annet eksempel er at tildelingen av hedersgave i forbindelse med presidentskiftet ikke sjelden har manglet omtale, fordi månedsbrevet for juni utgis lenge før begivenheten finner sted. Det er tillatt å håpe at forslaget fra Gunnar Meen kunne bli satt i verk med virkning fra klubbåret

19 17 Ryla-seminar (Rotary Youth Leadership Award) Ryla-seminaret er et spesielt lederskapskurs for ungdom. Det holdes årlig og går over en uke i regi av Rotary. Dets hensikt er å gi fremtidens ledere impulser og idéer til godt lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning. Kursdeltagernes opphold sponses av Rotary klubbene. Vår klubb har i perioden vært sponsor for flere deltagere som kvitterer ved oppmøte i klubben med rapport om sine inntrykk fra seminaret. Utvekslingsstudent Formelt sto klubben ansvarlig for ett års opphold i Norge for utvekslingsstudent Daniella Andujo de Leon fra Mexico i skoleåret Alle utgifter ble dekket av Knut Nesje, Bærums Verk. Nesjes datter var foregående år utvekslingsstudent i Mexico. Group Study Exchange Våren 1989 var klubben i en kort periode vertskap for en gruppe på seks ungdommer som deltok i Group Study Exchange. I mai 2002 var klubben vert for en gruppe på fem ungdommer i samme utvekslingsprogram, i den siste uken av et fireukers opphold. Deltagerne ble innkvartert hos klubbmedlemmer, og det ble arrangert omvisninger ved en rekke institusjoner i Bærum. Programmet var tilrettelagt av Internasjonal komité som dessuten fikk oppdraget å arrangere avslutningsbanketten der også representanter for de øvrige vertsklubber var representert. Internett For interesserte medlemmer ble det i klubbåret 2001/02 etter initiativ fra komitéen for yrkestjeneste holdt orienteringer om bruk av Internett. Rotary-bevegelsen har i flere år vært representert på Internett. Mange klubber har også egen hjemmeside. Sandvika Rotary Klubb fikk etablert egen hjemmeside på Internett 4. februar 2002 med adresse Ansvarlig redaktør er den til enhver tid sittende president. Sidene er laget av klubbens CICO (Club Information Coordinator), Leif Halmrast, som også har ansvaret for at sidene blir oppdatert.. Holmenkollen treffet?

20 16 Japan: Yokohama Kypros: Larnaka Namibia: Luderitz Nederland: Rijswijk Z.-H. New Zealand: Albany-Bays, Auckland South Nicaragua: Tsimshatsui East RC. Leon Norge: Bærum Vest, Drammen, Hamar Vest, Kolsås, Konnerud, Kristiansand, Lødingen, Skedsmokorset, Stryn, Orknøyene: Kirkwall Portugal: Funchal, Madeira, Ciudad do Funchal, Lisboa, Setúbal, Slovakia Bratislava Spania: Barcelona Storbritannia: England Dartmouth, Harrowgate, Kingsbridge Estuary (2), Lincoln, Maiden Erlegh, Maidenstone Riverside, Wales Ammanford, Bryn Mauwr, Cardiff East, Cardiff Saint David s, Cwmbran, (Gwent), Haverford West, Nasberth and Whitland, Pembroke, Pontypridd Sverige: Rättvik Sør-Afrika: Ladybrand, Knysna, Saldanha, Helderberg, Wynberg Sør-Korea Seoul, Seoul Yongsan Tyskland Berlin Brandenburger Tor, Euskirchen USA Arizona Sun City California Brentwood, Los Angeles West, Torrey Pines Connecticut Enfield Georgia Carollton, Covington, Forest Park, Monroe, Pelham Iowa Centerville, Fort Dodge New Y. State Bordertown, Groton, Port Chester Pennsylvania Claysburg Texas West Houston, San Antonio Airport Washington St. Ballard, Port Chester, Seattle, Wenatchee Wisconsin West Bend Sunrise Østerike Wien Land ukjent: Pinelands Rotary International Theme : Be a Friend Rotary International Theme : Act With Intewgrity. Serve With Love. Work For Peace. Rotary International Theme : Follow Your Rotary Dream Rotary International Theme : Sow the seeds of love Vimplene representerer 112 klubber i 30 land.

21 15 Internasjonale kontakter I perioden har det ved våre møter ofte vært besøk av både norske og utenlandske rotarianere. Likeledes har mange av våre medlemmer besøkt møter i andre klubber, så vel innenlands som utenlands. Ved slike besøk er det gammel tradisjon at en besøkende rotarianer i møtet overrekker sin klubbs vimpel til den besøkte klubbs president, og eventuelt mottar den besøkte klubbs vimpel. Selv om slike overrekkelser ikke skjer systematisk, gir vimpelsamlingene likevel et godt bilde av både nasjonale og internasjonale kontakter mellom klubbene. Nedenfor er angitt etter land og klubbnavn de vimpler som pr. desember 2002 er i vår klubbs eie: Argentina: Australia: Bali: Bangladesh: Brasil: Canada: Czeckia: Danmark: Finland: Hellas: Israel: Italia: Argentina: Belgrano, Buenos Aires, Rio, Gerballos, Salta Adelaide, Adelaide West, Corova, Brisbane Mid-City, Cunder Din, East Sydney, Gusnell, Strathalbyn, Walgett, Ulverstone West (Tasmania). Dempasar, Nusa Dua Daneondi Aracatuba Georgetown (2), Harbourside, Ontario, Saskatoon, Victoria Brno, Ostrava, Praha, Praha Staré Mésto Østerbro Rovaniemi, Tuira Oulou Kefissia-Kefalari Beer Sheba,Bethlehem, Eilat,Jerusalem, Nahariya, Tarshiba Termoli Belgrano, Buenos Aires, Rio, Gerballos, Salta

22 16 Australia: Adelaide, Adelaide West, Corova, Brisbane Mid-City, Cunder Din, East Sydney, Gusnell, Strathalbyn, Walgett, Ulverstone West (Tasmania). Bali: Dempasar, Nusa Dua Bangladesh: Daneondi Brasil: Aracatuba Canada: Georgetown (2), Harbourside, Ontario, Saskatoon, Victoria Czeckia: Brno, Ostrava, Praha, Praha Staré Mésto Danmark: Østerbro Finland: Rovaniemi, Tuira Oulou Hellas: Kefissia-Kefalari Israel: Beer Sheba,Bethlehem, Eilat,Jerusalem, Nahariya, Tarshiba Italia: Termoli

23 14 Fremmøte i klubben I perioden har presidenter i samråd med styret lagt noe vekslende vekt på å animere til høy fremmøteprosent, flere ganger ved å publisere rankinglister som kunngjøres på klubbmøtene, til dels også ved premiering av medlemmer som har hatt 100 % fremmøte i løpet av klubbåret. Meningene har vel vært noe delte når det gjelder slike tiltak. Man må vel akseptere at enkelte, spesielt yngre, yrkesaktive medlemmer fra tid til annen må prioritere arbeidet høyere enn møtedeltakelse. På den annen side synes det naturlig å gi honnør til de få som yter maksimalt bidrag til fremmøtestatistikken. I distrikts -sammenheng har Sandvika Rotary Klubb i perioden slett ikke hatt noe å skamme seg over. En spesiell sak bør imidlertid nevnes. Det gjelder fremmøtet ved de spesielle arrangementene i klubbåret, nemlig ved guvernørbesøket, julemøtet, charterfesten i februar og presidentskiftet i juni. Egentlig burde man forvente at alle medlemmene møtte frem ved disse anledningene. Det er med beklagelse man må konstatere at fremmøtet, spesielt i de senere år, har latt adskillig tilbake å ønske. Av alle klubber i vårt distrikt hadde vår klubb i Rotaryåret den høyeste fremmøteprosent, og fikk for dette inngravert klubbens navn på distriktets fremmøteplakett. Fra guvernørens månedsbrev: Frammøtestatistikken viser at Sandvika Rotary Klubb var på 1. plass.

24 13 Egoforedrag Nye medlemmers egoforedrag imøteses med særlig interesse, fordi det er den best tenkelige innfallsport til nærmere bekjentskap og kontakt. Med så stor spredning i klubbmedlemmenes alder har det flere ganger også vært praktisert at eldre medlemmer i forkortet form presenterer sin bakgrunn for nyere medlemmer. Peismøter Med uregelmessige mellomrom har programkomiteen plukket ut noen av medlemmene som verter ved de såkalte peismøter hvis viktigste funksjon har vært å knytte nærmere bånd mellom medlemmene enn det som er mulig ved de ordinære foredragsmøtene. Avhengig av presidentenes initiativ har man ved peismøtene av og til drøftet spesielle problemstillinger for på neste fellesmøte å fremlegge konklusjonene man måtte ha trukket av slike drøftelser. Komitemøter Komitémøtene har, i tillegg til drøftingen av de pålagte oppgaver, også en viktig funksjon når det gjelder å fremme den personlige kontakt mellom medlemmene. Selv om det stadig har vært oppfordringer fra så vel president som medlemmer for øvrig om å holde komitémøtene i privat regi, har det i praksis vist seg at en slik påvirkning har hatt mindre effekt enn ønskelig. Peismøtene utgjør i så måte et viktig supplement til de forskjellige komitéenes møter. Bedriftsbesøk Møtevirksomheten har fra tid til annen også omfattet bedriftsbesøk som gir verdifull kunnskap om forskjellige virksomheter innen den private og offentlige sektor. Oppslutningen om slike besøk har vært noe variabel og har vel gjennomgående vært noe mindre enn på de regulære møtene, men har fortsatt sin plass i møteprogrammene. I perioden har besøkene bl. a. omfattet Tomra, Karl Sigernes A/S, Holmensentret i Asker, Norsk Hydro, Ringnes Bryggeri i Oslo, Bærum kommunes tekniske etat, Kommunegården og BI i Bærum. Teateraftener I tillegg til de ordinære møtene har det enkelte år vært arrangert teateraftener, til dels med god oppslutning. Disse kommer i tillegg til de ordinære møtene. Fra 1997 er det etablert en ordning med et felles foredragsmøte hvert år med Sandvika Inner Wheel, Dette har vist seg å være meget vellykket med god oppslutning fra begge klubbenes medlemmer. Intercitymøter Fra og utover har vår klubb hatt fellesarrangementer med klubbene Bærum, Bærum Vest, Kolsås og Bærum Verk. Fra og med 1991 arrangeres fellesmøter for Bærumsklubbene i juli måned (evt. også første møte i august). Disse møtene holdes på Rainbow Hotel Oslofjord med vår klubb som teknisk arrangør, mens klubbene deler på oppgaven å legge opp og lede programmene. Klubbens 30-årsjubileum Klubbens 30-årsjubileum ble feiret med en bankett på Rica Hotel Oslofjord den 5. februar 1993 for medlemmene med fruer og spesielt inviterte gjester. Det ble ikke utgitt noe jubileumsskrift ved den anledningen.

25 12 Medlemskap Et hovedmål for Rotary er å skape kontakt mellom ledende personer innen ulike yrkesgrupper som basis for forståelse og vennskap. I den hensikt er det utarbeidet detaljerte retningslinjer til bruk for Medlemskapskomiteen i dens arbeid med klassifikasjon når nye medlemmer rekrutteres. I mange klubber er nok bredden i yrkeskategoriene noe snevrere enn ønskelig kan være. Dette gjelder også vår klubb. Således er både håndverks- og handelsnæringen altfor svakt representert. Dette har gjentagne ganger vært påpekt og forsøkt rettet på, men den forventede effekten er uteblitt. Fra starten i 1905 var det kun menn som kunne opptas i Rotary. Denne situasjonen endret seg da høyesterett i USA i 1988 fastslo at utelukkelse av kvinner var i strid med konstitusjonen. Loven som ga denne hjemmel hadde i prinsippet kun gyldighet for klubbene i USA. Allerede samme år hadde vår klubb et engasjerende møte om kvinner i Rotary. Ved en avstemning stemte 12 for at lovenes 3 ble endret slik at ordet mann ble byttet ut med person, mens 21 medlemmer stemte mot at kvinner skulle få medlemsadgang i vår klubb. I mellomtiden har en rekke klubber både i Norge og en rekke andre land, uten at det har vært pålagt av regelverket i Rotary utenom USA, også begynt å ta inn kvinner. Høsten 1999 var temaet medlemskapsutvikling satt opp på programmet i vår klubb, og herunder ble også eventuelt opptak av kvinnelige medlemmer drøftet. Presidenten, Harald Jahren, henstilte til medlemmene å komme med forslag til kvinnelige medlemmer. Dette resulterte i at klubben på sommermøtet i juni år 2000 for første gang opptok kvinnelige medlemmer, nemlig Torny Kjekstad, biblioteksjef, Bærum kommune, og Anne-Karin Skram, rektor ved Grav skole. Senere har flere kommet til. Imidlertid ble det i 2001 (se ovenfor) tatt inn i Rotary s lover at ingen klubb heretter kan begrense medlemsskap på grunn av kjønn. Utmeldinger Enkelte medlemmer har funnet det nødvendig å melde seg ut av klubben, noen på grunn av flytting, noen fordi det er vanskelig å kombinere yrkeskarriere og familieliv med møteplikten. Dette gjelder spesielt for yngre medlemmer som nok gjerne ville fortsette, men føler tidspresset spesielt tungt. Det har vel også hendt at et medlem ikke lenger har funnet seg helt til rette i vårt miljø. Hvert medlem har stor verdi for klubben, og det er derfor beklagelig når noen finner det nødvendig å avslutte medlemsskapet. Møtevirksomhet Møtene har helt fra starten vært holdt onsdag kl De ukentlige møtene er selve ryggraden i klubbens virksomhet. I samspill med presidenten er derfor programkomiteens oppgave av den største betydning. Med visse variasjoner fra år til år har denne komitéen sørget for balanse når det gjelder antall foredragsholdere hentet utenfra og blant klubbens egne medlemmer.

26 11 KLUBBENS INDRE LIV Møtelokaler Fra våren 1989 frem til årsskiftet var møtene avholdt på Rica Hotel Oslofjord. Dette var resultat av at vårt medlem Ivar Hasselknippe hadde forhandlet frem en gunstig leieavtale for klubben, bl.a. med fritakelse for garderobeavgift, et ønskemål for de fleste av klubbens medlemmer! Fra 1. januar 1999 overtok Thon Gruppen driften av hotellet hvis navn da ble endret til Rainbow Hotel Oslofjord. Dette medførte at betingelsene måtte reforhandles. Den årlige husleien ble i utgangspunktet økt fra kr til kr Vårt medlem og finansielle rådgiver, Sverre Reinertsen, fikk i oppdrag av klubbstyret å forhandle med de nye eierne, noe som resulterte i at leien ble halvert med virkning fra 1. juli I klubbåret ble det anskaffet et eget høyttaleranlegg, noe som bl.a. har betydd mye for mange av våre eldre medlemmer med svekket hørsel. Regelverk Lover De til enhver tid gjeldende lover trykkes i norsk oversettelse i Norsk Rotary Årbok. Endringer i disse lovene må gjennom en tungrodd prosess. Det kan imidlertid være grunn til å nevne at det ved Convention i Chicago april 2001 ble vedtatt flere lovendringer som har direkte følger for hver enkelt klubb: 1) Klubbstyret kan selv bestemme hvilke fravær som kan godkjennes uten å telle med i fraværstatistikken. 2) Klubbstyret kan selv bestemme fremgangsmåte ved terminering av medlemskap. 3) En klubb kan ha inntil fem medlemmer med samme klassifikasjon. 4) Antall friuker økes til fire pr. år og de kan være sammenhengende. 5) Fremmøte ved vedtatte samfunnsprosjekter og styremøter som behandler slike prosjekter kan godkjennes som fremmøte. 6) Ingen klubb kan heretter begrense medlemskap på grunn av kjønn. Dette gjelder også Inner Wheel. Vedtekter Det har vært gjort flere forgjeves forsøk på å oppspore klubbens opprinnelige vedtekter. Derfor ble det i juni 1996 nedsatt en tremannskomité som fikk i oppdrag å utforme forslag til nye vedtekter. Etter gjentatte styrebehandlinger ble vedtektene, inkludert valgordning, vedtatt i ordinært klubbmøte den 24. februar Retningslinjer for øvrig for klubbens virksomhet. Komité ble nedsatt juni 1996 for utarbeidelse av retningslinjer for klubbens representasjon, gaver, deltakelse i arrangementer og møter m.v. Retningslinjene ble behandlet og vedtatt i klubbsamråd den 26. mai 1999.

27 10 Presidenter i Sandvika Rotary Klubb i 40 år : Olav Gulli : Edvard Marstrand : Knut Strand Waage : Kåre Haugen : Knut Grobstok : Helge Høverstad : Hans Heitmann : Finn Gjesdal : Lars Ingolfsrud : William Straube : Torgeir Aarak : Jens Erik Werenskiold : Harald Meltzer : Holger Sinding : Alf O. Haug : Weiert Velle : Hjalmar Munthe-Kaas : Odd A. Brevik : Erling Holmen : Henrik Kolstø :Sverre Reinertsen :Hans Underdal :Einar Vegheim :Odd S. Holm :Olav Jørgensen :Robert E. Reber :Bjørn R. Berntsen :Christen Stenstadvold :Lasse Thorseth :Ivar Hasselknippe :Eyvind Holt :Lars Sørgård :Christen A. Kallevig :Olav Klepp :Hans Moe :Helge Tschudi Bondevik :Harald Jahren :Morten Juel :Knut Arne Revling :Leif Halmrast

28 11

29 9 President i Jubileumsåret LEIF HALMRAST: Sist klubben laget et jubileumsskrift var for 15 år siden - da klubben feiret sitt 25 års jubileum. Olav Jørgensen var den gang president og han skriver i sitt forord at Yrkesaktive trenger forankring i noe som bringer balanse og bevarer menneskeligheten. Her har klubben en viktig misjon. Dette er ikke mindre viktig i dag. Vi lever i en tid hvor yrkesetikk er et aktuelt tema. Hvis arbeidet i rotaryklubbene kan være med på å bringe mer menneskelighet inn i en tøff yrkesmessig hverdag, så er dette klart i tråd med Rotary s mål og idealer. I et jubileumsskrift som dette er det naturlig at vi får en opplisting av evenementer og prosjekter som klubben har vært delaktig i. Som historisk dokumentasjon er dette interessant og viktig. Vi kan vise til giverglede og serviceinnstilling på mange plan. Det som kanskje ikke kommer så tydelig frem er det gode kameratskap og miljø vi har i klubben vår, ikke minst takket være våre tre grand old men og chartermedlemmer, Knut Grobstok, Olav Gulli, og Hjalmar Munthe-Kaas. - Dette som gjør at vi trives og at vi som medlemmer ser frem til møtene våre med glede og forventning - og som er med på å gi oss den balanse i tilværelsen som vi alle trenger. En spesiell takk til disse tre for det de gjennom førti år har vært med på å bygge opp, en klubb vi alle kan være stolte av. Leif Halmrast

30 10

31 Medlemmer i Sandvika Rotary Klubb i jubileumsåret 8 Berg, Robert Advokat Juridisk virksomhet, advokatpraksis Berntsen, Bjørn R. Adm. direktør Eiendomsforvaltning- finansinvest. Bondevik, Helge Tschudi Fhv. overlege Sykehus og institusjoner - kirurgi Brevik, Odd A. Fhv adm. direktør Trykkeri/Forlagsvirksomhet - avistrykk Dagestad, Kjell Advokat Juridisk virksomhet- bobestyrelse Digernes, Olav Direktør Utdannelse/høgskoleadministrasjon Engebu, Knut Prest Forsvaret - Forsvarets overkommando Falch, Dagfinn Laboratorielege Sykehus laboratorium Filseth, Dagfinn Plansjef Kommunal administrasjon - planlegging Fjeld, Magne Direktør, daglig leder Rådgivende ingeniør - teknologi Grobstok Knut Landskapsarkitekt Jordbruk/hagebruk/gartneri/l landsk.ark. Gulli, Olav Tidl. øre/nese/hals-spesialist Legevirksomhet, praktiserende spesialist Halmrast, Leif Sivilingeniør, tidl. adm. dir. Rådgivende konsulent - Telekom. Haslum, Kristian Sivilingeniør Rådgivende ingeniør - oljeindustri Hasselknippe, Ivar Fhv markedsdirektør Hotellvirksomhet - ledelse Haug, Alf O. Disponent Bygg og anlegg vei og bro Haug, Tore Sivilingeniør Jordbruk - gårdsbruk Heitmann, Hans Direktør Eiendomsforvaltning, utleie Holm, Odd S. Sivilingeniør Rådgivende ingeniør - geoteknikk Holt, Eyvind Disponent Eiendomsforvaltning, utleie Hovd, Sivert Kjemiingeniør, fhv direktør Kjemiske produkter - kunstgjødsel Høst, Jacob Siviløkonom, adm. direktør Elektro, produksjon Jahren, Harald Fhv rektor Utdannelse barne-/ungdomskolen Johnsen, Kjell Assisterende direktør ITK/telekommunikasjon Juel, Morten Rørleggermester VVS bransjen, rørleggervirksomhet Jørgensen, Olav Fhv fylkesskattesjef Statsadministrasjon - skatteetaten Kallevig, Christen A. Adm. direktør Kjemiske produkter- råvarer Kallevig, Kari Mette Rådgiver Rådgivende konsulent - helseadm. Kjekstad, Torny Biblioteksjef Komm. administrasjon/bibliotek Klepp, Olav Fhv lensmann Statsadm. lensmannsetaten Knudsen, Trygve A. Siqueland Assisting director Rådgivende konsulent telekom og IT Krogeide, Tor Siviløkonom Rådgivende konsulent - bedriftsøkonomi Kaasin, Helge Gjermund Adm. direktør Rådgivende konsulent - bedriftsrådgivn. Moe, Hans Jernvarehandler Varehandel- jernvarer Munthe Kaas, Hjalmar Elektroingeniør Elektro apparater og utstyr Paulsen, Finn-Bjørn Overlege Sykehus, anestesi/akuttmedisin Reinertsen, Sverre Fhv forvaltningssjef Bank og børs - forvaltning Revling, Knut Arne Managing Partner Rådgivende konsulent rekruttering Rivelsrud, Kjetil Adm.dir. Rådgivende konsulent - revisjon Rødø, Hans-Jacob Major Forsvaret, hæren Selvig, Kaare N. Hr-advokat, fhv direktør Organisasjonsvirksomhet Selvig, Rolv Kvalitets- og verneleder Bygg og anlegg - HMS Skram, Anne Karin Rektor Utdannelse, barne-ungdomsskole Solem, Rolf Christian Sous-sjef Forsikring - administrasjon Steimler, Gustav Kontreadmiral Forsvaret, sjøforsvaret Stenstadvold, Christen Arkitekt Arkitekt-, bygge og anleggsvirksomhet Sørgård, Lars. Sivilingeniør/fhv direktør Produksjon - kjemi Thorseth, Lasse Programsekretær Kringkasting - programtjeneste Udjus, Anne-Katrine Salgssjef Medisinsk utstyr- forbruksvarer Underdal, Hans Fhv banksjef Bank og børs - forretningsbank Velle, Weiert Professor emeritus Utdannelse universitet/høgskole Werenskiold, Jens Erik Sivilingeniør Rådgivende ingeniør - byggeteknikk Westerbø, Tore Seksjonsleder Byggeteknikk

32 9

33 Det har alltid vært spennende- ved chartermedlem Knut Grobstok 7 Da innbydelsen til medlemskap i den nye Sandvika Rotary Klubb kom, som Bærum Rotary Klubb ønsket å starte, og orientering om virksomheter og krav var klargjort, skapte nok kravet om møteplikten betenkeligheter for meg som for de fleste. Men disse ble overvunnet og mitt medlemskap har nok hatt større betydning for meg enn for klubben vil jeg tro. Sandvika Rotary Klubbs samfunnsengasjement har vært betydelig, internasjonalt som nasjonalt. Vennskapsforholdet og miljøet i klubben har hatt stor betydning for meg i disse årene.. Gjennom medlemskapet har jeg også hatt gleden av å besøke andre klubber både hjemme, i Tyskland og England. Det har alltid vært spennende fordi ingen klubb er dublett av andre, og bekjentskap over grensene er opprettet. I 1987 fikk vårt fadderbarn, Bærum Vest, sitt charter. Jeg er daværende fungerende president hos oss, Odd Holm, takknemlig for at jeg fikk oppdraget å medvirke, og derfor står som fadder til den nye klubben. At vi i de senere år også har fått kvinnelig medlemskap ser jeg som berikende. På det nye grunnlag ønsker jeg klubben en aktiv og betydningsfull innsats

34 6 Det var den gang det,- ved chartermedlem Hjalmar Munthe-Kaas Når en tenker tilbake på den første tiden i klubben så var det meget som var mye enklere. Vi var ikke så mange medlemmer, ca. 25 personer, og alle kjente hverandre personlig. Klubben hadde fast møtelokale på gamle Løkke med Thor Albertsen som klubbvert. Han sørget alltid for at vi skulle ha det best mulig. Han gjorde meget for at samholdet i klubben skulle være på topp. Ofte inviterte han oss til å bli tilbake etter møtene. Da vartet han opp med store mugger med øl, og tilslutningen var naturlig nok ganske god. På den tiden var det lettere å sitte i samfunnskomiteen. Det var ikke så mange tilbud til de eldre i bygden den gang. Her gjorde klubben et godt arbeid til glede for både de eldre og klubbens medlemmer. Når vi kom med forespørsel til de eldre, så var de henrykte for å komme ut på biltur med en etterfølgende middag på Løkke. Tilslutningen fra klubbens medlemmer var upåklagelig, og det var aldri problemer med å skaffe de bilene som trengtes. Det siste møtet før sommerferien var en sammenkomst på Vannverkshytta i Lommedalen. Det var Bærum Kommune som eide denne hytta, men takket være vårt medlem Ivar Filseth, fikk klubben lov til å ha sin samling her. Det var et stort opplegg for Kameratskapskomiteen, men den hadde alltid god hjelp av Albertsen. Han sto for de kulinariske tilbud. Det var spekemat i alle varianter, og eggerøren ble laget på stedet av Albertsen. Han hevdet at eggerøren skulle være helt nylaget når den ble servert. Det var ikke bare fast føde som ble inntatt under og etter måltidet. Vi prøvde å holde en viss stil over møtet, det var 3 minutter og et eller annet tema som ble tatt opp, men det hadde lett for å gå over til litt svømmende samtaler. Vannverksfestene var særdeles hyggelige, og medlemmene deltok med stor glede. Det kan til slutt nevnes at turen ofte ble avsluttet med et bad i bassenget hjemme hos Alf Haug. Jeg minnes med glede den gang vi fikk henvendelse om å være med på Operasjon ved. Vår jobb skulle være å sage, kløyve og putte ved i sekker. Det var en opplevelse å se en brannsjef, lege, kommuneadministrator, advokat, elektriker, redaksjonssekretær, prest og entreprenør delta i jobben med stor iver. Vi gjorde faktisk en god jobb mange kvelder den høsten. Vår gode klubbvert hadde ikke anledning til å delta i dugnaden, men møtte opp med kaffe og høye smørbrød. Det var den gang det!

35 5 Skal store prosjekter gjennomføres må det nødvendigvis strekke seg over flere presidentperioder, og i dette arbeidet synes jeg vi har lykkes svært godt i vår klubb. Jeg minnes med glede charterdagen i 1963 med 24 gallakledde potensielle Rotarysjeler på Gamle Løkke, og ennu klinger i mine ører Verdenspresidentens ord: Small or big, your club is a most important member of our world-wide organisasion. Jeg minnes med glede de årlige speiderstevner på Kalvøya i vår regi med Chr. Radich, marinefartøyer og redningsskøyter på Sandvika havn, jeg minnes med glede turer til Furuholmen, Vannverkshytta, kurvefester, møljedager på Bryn gård, båtturer, kontakten med våre vennskapsklubber i Rotthesay i Skotland, Kadina i Australia, Nacka i Sverige og Sønderborg i Danmark. Jeg er også glad for at jeg har fått lov til å være med i det forberedende arbeide til våre monumenter i Sandvika, som alltid vil være våre spydspisser. Og så håper jeg på at vi snarest mulig får laget bauta nr. 3. Måtte vi alle også i fremtiden være med å skape en levende, inspirerende og samfundsengasjerende Sandvika Rorarty Klubb hvor trivselen alltid er til stede. Foto Charterfest

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling.

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye medlemmer best rekrutteres til Rotary? Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Innhold Hva er Rotary? Hvem kan

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1, onsdag 8. juni Styret for og styret for i samarbeid. Sted: Evjebakken 24, 1346 Gjettum.

Referat fra styremøte nr. 1, onsdag 8. juni Styret for og styret for i samarbeid. Sted: Evjebakken 24, 1346 Gjettum. Referat fra styremøte nr. 1, onsdag 8. juni 2011. Styret for 2011-2012 og styret for 2010-2011 i samarbeid. Sted: Evjebakken 24, 1346 Gjettum. Referent: Harald Jahren/Bjørn B. Berntsen Tilstede: Styret

Detaljer

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Distrikt 2275 DLP 2011-2012 (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas VISJON Rotary i vekst for å gagne andre Rotary den ledende

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua

Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november 2012. Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua Referent: Harald Jahren Tilstede: Bjørn R. Berntsen, Helge Bondevik, Knut Engebu, Harald Jahren,

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation Rotarymedlemmer/Rotarianere

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation HVA ER

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Fadderens ansvar og plikter

Fadderens ansvar og plikter Bærum Rotary Klubb Fadderens ansvar og plikter En veiledning for deg som er fadder for et nytt Rotarymedlem Har du foreslått et nytt medlem, og fått din medlemskandidat opptatt i klubben, er du "fadder"

Detaljer

Styringsdokument

Styringsdokument Namsos Rotaryklubb Styringsdokument 2012-2013 President Odd Arne Flasnes ROTARY INTERNATIONAL THEME 2012/13: Peace through service. Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE Namsos Rotary sin målsetting 2012-2013:

Detaljer

Kjerneverdier: VÅR HISTORIE

Kjerneverdier: VÅR HISTORIE OPPDAG ROTARY HVEM ER VI? Kjerneverdier: fellesskap,integritet, mangfold, tjenester og lederskap Vekt på etikk og yrkestjeneste Finansierer prosjekter som leder til varige endringer VÅR HISTORIE 1905 Grunnlagt

Detaljer

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Rotary Distrikt 2275 Guvernørbesøk i klubbene Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas Hva er Rotary? ROTARY er verdens største yrkesbaserte service-organisasjon,

Detaljer

Bilde av klubbens banner/vimpel "Rotaryskolen i D2250"

Bilde av klubbens banner/vimpel Rotaryskolen i D2250 Bilde av klubbens banner/vimpel 1 Den 5. tjenesteveien: Ny generasjon Vedtak i Lovrådet (COL) 2013: Navnet på Rotarys 5. Aveny, som ved Lovrådet i 2010 ble benevnt «Ny generasjon», ble vedtatt. 2 Tjenesteområdene

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2018 DEL I ROTARYS KJERNEVERDI: Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber hvor medlemmene kommer

Detaljer

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self»

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» TITLE Styringsdokument for Lade Rotaryklubb Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» Om Rotary Grunnlagt i 1905 1,3 millioner Rotarianere fordelt på 166 land Spennende historie! Rotary

Detaljer

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 ROTARYKLUBB. Hva er det? Rotary Klubb Komité Komité Komité Komité Komité MEDLEMMENE 04.04.2016

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk

Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk Rotary er ikke ment å være et folkeakademi, hvor vi kun sitter avslappet og tilbakelent på de ukentlige klubbmøtene,

Detaljer

Molde Rotaryklubb Distrikt 2305

Molde Rotaryklubb Distrikt 2305 Molde Rotaryklubb Distrikt 2305 Visjon, målsetting og handlingsplan for klubbaktivitetene Vedtatt 04.05.2006 Revidert 10.06.2014 Visjon: I Molde Rotary er det møtelyst, ikke møteplikt som sørger for det

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 Rotaryskolen i D2250 1 Bilde av klubbens banner/vimpel 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 Klubbvimpel Askøy Rotary Klubb Medlemsutviklig og kameratskap Kommunikasjon og opplæring The Rotary Foundation TRF Serviceprosjekter

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var:

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Ringebu Rotary Klubb. Distrikt 2305. Charterdato 18.12 1967. Møte kvar tysdag kl.18.30 I Ringebu ungdomssenter. Årsmelding og rekneskap for året 2011-12. Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Reach

Detaljer

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

Klubbens historie. Initiativet

Klubbens historie. Initiativet Klubbens historie Initiativet Initiativet til å stifte en rotaryklubb på Askøy ble tatt av Bergen Rotaryklubb ved president Kåre Namtvedt i 1979. Bergen Rotaryklubb er derfor vår fadderklubb. Selve etableringen

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 PrePETS 2013 1 Hva legger vi i dette mottoet? Aktiviser Rotary endre liv! «Service above self!» Det handler om at den enkelte rotarianer engasjerer seg, involverer seg forpliktende i en aktivitet, et prosjekt,

Detaljer

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB Vår utfordring DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB MÅNEDSBREV OKTOBER 2011 Kronikk Medlemsskapskomiteen hadde ansvaret for møtet den 11.10. 2011. Vi innledet og inviterte til diskusjoner og delte forsamlingen

Detaljer

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Rotarnettverket gir unike muligheter for internasjonal forståelse Artikkel 4 Formål: Rotarys formål er å oppmuntre og fremme Rotarys ideal om å tjene som grunnlag for

Detaljer

Færder Rotary. Mål og planer President Arve Wilhelmsen

Færder Rotary. Mål og planer President Arve Wilhelmsen Færder Rotary Mål og planer 2012 2013 President Arve Wilhelmsen Rotary International 2012-13 Theme Fred gjennom tjeneste En god rotaryklubb Beholde Færders image som en synlig, attraktiv og inkluderende

Detaljer

KARMØY VEST ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250

KARMØY VEST ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

TILE. Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb

TILE. Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb TILE Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb 1. Rotarys formål: Å gagne andre 2. I-presidentens tema: Light up Rotary (+ hvordan vi i Rotary lever, tenker, føler og jobber) 3. Guvernørens hovedmål for distriktet:

Detaljer

Styringsdokument President Inger-Ruthgerda Wellendorf

Styringsdokument President Inger-Ruthgerda Wellendorf Styringsdokument 2013-2014 President Inger-Ruthgerda Wellendorf 1 Rotarys overordnede mål er å gagne andre I Rotaryåret 2013/14 er styringsmålet: Engage Rotary - Change Lives. (RI-president Ron D. Burton)

Detaljer

Eidsvoll Rotaryklubb. 1) Årsberetning fra presidenten 2) Regnskap Eidsvoll Rotary DRIFT og Eidsvoll i Bilder

Eidsvoll Rotaryklubb. 1) Årsberetning fra presidenten 2) Regnskap Eidsvoll Rotary DRIFT og Eidsvoll i Bilder Eidsvoll Rotaryklubb 1) Årsberetning fra presidenten 2) Regnskap Eidsvoll Rotary DRIFT og Eidsvoll i Bilder 2015-2016 0 Rotaryåret 2015-2016 ved President Ingunn Gresslien (årsberetning) I Eidsvoll Rotary

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 Page 1 of 1 24.06.2015 LEDELSESSEMINAR FOR UNGDOM 2015 (RYLA) 18.11.2014 Dette er et offisielt Rotaryprogam og har vært det siden 1971.

Detaljer

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 Jan Sverre Hanssen Årets motto Distriktsguvernør 2014/2015,Distrikt 2260 4-SPØRSMÅLSPRØVEN: Om saker vi tenker, sier og gjør: - Er det sant? - Er det rettferdig overfor

Detaljer

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Færder Rotaryklubb Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Rotary International 2013-2014 Motto: Aktiviser Rotary endre liv! En god rotaryklubb Beholde Færders image som en synlig, attraktiv og

Detaljer

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr. 996 144 917 Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 Sist endret den 5. januar 2015 1 - Formål Rotarys formål er Service above self. Mesna Rotaryklubb vil etter

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310

Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 DEN SPEDE START: Arthur Klumph, fondets stifter i 1917 Første bidrag, Kansas City Rotary Club USD 26,50 Første prosjektet i TRF regi

Detaljer

BEKKESTUA ROTARY KLUBB VEDTEKTER

BEKKESTUA ROTARY KLUBB VEDTEKTER BEKKESTUA ROTARY KLUBB VEDTEKTER (sist endret 2. juni, 2010) Artikkel 1 Valg av styre og tillitsmann 1. Valgkomitéen innstiller overfor Klubben forslag på President for Rotary-året som begynner om ca.

Detaljer

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik Styringsdokument 2012-2013 President: Stein-Arne Flovik Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2012/-13 er styringsmålet: Fred ved hjelp av velvillighet... Peace through service - ROTARY

Detaljer

Fadderens ansvar og plikter

Fadderens ansvar og plikter Fadderens ansvar og plikter En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem I salg og kundebehandling bruker man ofte følgende gode tommelfingerregel: "Det koster fem til seks ganger så mye å

Detaljer

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard)

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) Rotary International Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) X Rotary 00.00.12 Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye

Detaljer

Styringsdokument President: Arve Brenne Dato:

Styringsdokument President: Arve Brenne Dato: Styringsdokument 2016-2017 President: Arve Brenne Dato: 06.10.2016 1 ato: Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2016/-17 er styringsmålet: «Rotary Serving Humanity». R.I. President: John

Detaljer

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 DISTRIKT 2250 PETS President Elect Training Seminar _ D2250 Definisjon PETS (President Elect

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev Organisasjonsnummer 997 062 949 Guvernørens månedsbrev 2013-2014 Kjære rotarianere og venner av Rotary i! Elverum 01 07 2013 Guvernørens månedsbrev nr 1/2013 Jeg håper at klubbsekretæren sørger for at

Detaljer

Drammen Syd-Vest Rotary

Drammen Syd-Vest Rotary Drammen Syd-Vest Rotary Månedsbrev november 2013 Kronikk Av Arild Endresplass Etter sammenslåingen av Rotary klubbene Syd og Vest i Drammen, er det utarbeidet nye retningslinjer for organisering og drift

Detaljer

Velkommen til informasjon om. Bilde av klubbens banner/vimpel. Askøy Rotary Klubb "Rotaryskolen i D2250" 1

Velkommen til informasjon om. Bilde av klubbens banner/vimpel. Askøy Rotary Klubb Rotaryskolen i D2250 1 Bilde av klubbens banner/vimpel Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb 06.09.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 ROTARY. Hva er det? 1 223 400 medlemmer 34 300 klubber 165 land 06.09.2016 "Rotaryskolen

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

FADDERENS ANSVAR OG PLIKTER

FADDERENS ANSVAR OG PLIKTER FADDERENS ANSVAR OG PLIKTER En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem I salg og kundebehandling bruker man ofte følgende gode tommelfingerregel: "Det koster fem til seks ganger så mye å

Detaljer

Sortland Rotary Klubb. Ukeavisen Presidentskifte 3-minutt v/sture Jægtnes Diverse v/begge presidenter

Sortland Rotary Klubb. Ukeavisen Presidentskifte 3-minutt v/sture Jægtnes Diverse v/begge presidenter Sortland Rotary Klubb Ukeavisen 19.06.12 Presidentskifte 3-minutt v/sture Jægtnes Diverse v/begge presidenter Rotarymøte 19.06.12 Avtroppende president Trond Arthur Christiansen Ved åpningen av møtet opplyste

Detaljer

FADDERVEILEDNING. Utarbeidet av kommunikasjonskomiteen februar En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem

FADDERVEILEDNING. Utarbeidet av kommunikasjonskomiteen februar En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem FADDERVEILEDNING Utarbeidet av kommunikasjonskomiteen februar 2016 En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem I salg og kundebehandling brukes ofte følgende gode tommelfingerregel: "Det

Detaljer

Club Leadership Plan. Anbefalt organisasjonsstruktur for

Club Leadership Plan. Anbefalt organisasjonsstruktur for Club Leadership Plan Anbefalt organisasjonsstruktur for Rotary klubber i Distrikt 2280 Lover for Rotaryklubber Ufravikelig og gjelder for alle klubber Formål Medlemskap Klassifikasjon Fremmøte Styre Medlemskapets

Detaljer

Velkommen. Introduksjon til Rotary

Velkommen. Introduksjon til Rotary Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: ca 45 min. Oppdatert 26.08.2014 Dette kurset handler om Introduksjon til Rotary Kurset

Detaljer

Rotaryakademiet høsten 2016 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310

Rotaryakademiet høsten 2016 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 Rotaryakademiet høsten 2016 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 Hva er The Rotary Foundation Rotary hadde helt fra starten klare mål for sin virksomhet med fokus på samfunnstjeneste lokalt og internasjonalt.

Detaljer

Sortland Rotary Klubb MAI 2013

Sortland Rotary Klubb MAI 2013 Flaggkommandør/Sjef Kystvakten Lars Saunes, Hva som skjer i Kystvakten? Hva skjer i kommiteérne..? Vestvågøy RK feirer 50-års jubileum 1 Sortland Rotary Klubb MAI 2013 Møte 14. mai 2013 President Knut

Detaljer

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB MÅNEDSBREV JUNI 2012 Takk for meg som president. Mitt år som president er nå historie, og det er tid for å se tilbake på året. Jeg vil i denne artikkelen bare gi noen generelle

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017

Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017 Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017 1 Hensikt Hensikten med klubben er å: Arbeide mot Rotary s mål. Gjennomføre prosjekter basert på Rotary s 5 tjenesteområder. Bidra til å fremme Rotary ved å styrke

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe: Revidert, endelig utgave.

Rapport fra arbeidsgruppe: Revidert, endelig utgave. Vedlegg til sak 8 Rapport fra arbeidsgruppe: Revidert, endelig utgave. Tema: Skal Rotary Norge samarbeide om et felles prosjekt og i så fall på hvilken måte? Arbeidsgruppen har bestått av: Carl Lewin D

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb OSLO VEST ROTARY KLUBB Distrikt 2310 Vedtekter for Oslo Vest Oslo 2011 Versjon: Godkjent på medlemsmøtet 15. juni 2011 Dato Innledning Alle Oslo Vest s aktiviteter skal utføres i henhold til Rotarys lover,

Detaljer

Månedsbrev august 2014

Månedsbrev august 2014 Jan Sverre Hanssen August er medlemskapsmåned Guvernørens planlagte klubbesøk i august er: Nordby RK 18.8., Askim RK 19.8., Rygge 20.8., Gjersjøen RK 25.8. og Hobøl/Spydeberg 27.8. Medlemskapsseminar:

Detaljer

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008 Fosna Rotaryklubb Årsplan for 2007 2008 Innledning Mottoet for president Rotary International 2007 2008 Wilfrid J. Wilkonson er Rotary deler ( Rotary Shares ). Hvor mye av vår personlige tid er vi villige

Detaljer

Færder Rotary. Mål og planer President Mia Brambani

Færder Rotary. Mål og planer President Mia Brambani Færder Rotary Mål og planer 2011 2012 President Mia Brambani Rotary International 2011-12 Theme Reach Within to Embrace Humanity President Kalyan Banerjee Fritt oversatt: Vis verden et åpent sinn og by

Detaljer

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN 2015-2017 2 FORORD Rotary international (RI) har presisert sine strategiske mål: Støtte og styrke klubbene, fokusere på og øke humanitær tjeneste samt

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation Rotary

Detaljer

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: 40-45 min. Oppdatert 04.01. Dette kurset handler om Introduksjon til Rotary Kurset er

Detaljer

Fadderens ansvar og plikter

Fadderens ansvar og plikter Fadderens ansvar og plikter En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem I salg og kundebehandling bruker man ofte følgende gode tommelfingerregel: "Det koster fem til seks ganger så mye å

Detaljer

Hvordan kan de viktigste beslutningene i Lovrådet implementeres i klubbenes vedtekter. Ole-Ludvik Kleven

Hvordan kan de viktigste beslutningene i Lovrådet implementeres i klubbenes vedtekter. Ole-Ludvik Kleven Vedlegg 2 til referatet fra midtveismøtet Hvordan kan de viktigste beslutningene i Lovrådet implementeres i klubbenes vedtekter Ole-Ludvik Kleven Innledning Det initiativet som Distriktet har tatt ved

Detaljer

V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260

V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260 V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Arbeids- og milepelplan for rekruttering til Rotary i D-2260 Denne Arbeids- og milepelplan for rekruttering til Rotary i D-2260 er utarbeidet av: Arne

Detaljer

Council on Legislation Chicago april Orientering om Lovrådet og beslutninger tatt i møte 2013

Council on Legislation Chicago april Orientering om Lovrådet og beslutninger tatt i møte 2013 Chicago 21.-26. april Orientering om Lovrådet og beslutninger tatt i møte Distriktskonferansen i D-2260 Ole-Ludvik Kleven Ås Rotary Klubb - Distrikt 2260 Chicago 21.-26. april Chicago 21.-26. april Chicago

Detaljer

KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL

KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL KLUBB: Stokke RK Dato: 20.04.2014 KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL 1. MEDLEMSUTVIKLING Beholde og rekruttere nye medlemmer Ansvarlig for klubbens medlemsutviklingsarbeid: Medlemskomiteen. Leder i 2014/2015: Even

Detaljer

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar Mars 2015 DPCC Thor Hægh for DRFC Sverre Bjønnes

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar Mars 2015 DPCC Thor Hægh for DRFC Sverre Bjønnes TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter Rotaryakademiets Introduksjonsseminar Mars 2015 DPCC Thor Hægh for DRFC Sverre Bjønnes Rotary s prioritering De felles lederskapsressurser og ekspertise hos våre

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=302

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=302 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=302 Page 1 of 2 09.06.2015 Handicamp Norway et internasjonalt flaggskipprosjekt til å DISTRIKTSNYTT av Gisle Bjørnstad / DICO Peter 07.04.2014

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen Rotary s prioritering Våre felles lederskapsressurser og ekspertise hos 1.2 millioner

Detaljer

En del andre klubbglimt fra høsten 2013. 9. september fikk vi høstens første egoforedrag. Et av våre nye medlemmer Anne-Grethe

En del andre klubbglimt fra høsten 2013. 9. september fikk vi høstens første egoforedrag. Et av våre nye medlemmer Anne-Grethe En del andre klubbglimt fra høsten 2013 9. september fikk vi høstens første egoforedrag. Et av våre nye medlemmer Anne-Grethe Aanestad er allerede fra tidligere godt kjent med både klubben vår og med Rotary.

Detaljer

Sortland Rotary Klubb JUNI 2013

Sortland Rotary Klubb JUNI 2013 JUNI 2013 Hva skjer hos Sortland Havn? Nye medlemmer Ny President og ny guvernør 1 JUNI 2013 Møte 4. juni 2013 Finn Moe, Kurs 2 i databruk Møte 11. juni 2013 Havnesjef Hugo Næss «Sortland Havn». 3 minutter

Detaljer

Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260

Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260 Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260 Gjelder for perioden 01.01.2010 30.06.2012 Bakgrunn Distriktet har sett behovet for å utarbeide en strategisk plan som tar hensyn til den utvikling som distriktet

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2014. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke RK Morten Svagård Ole Sverre Lund 1. KLUBBEN

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI HANDLINGSPLAN

LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI HANDLINGSPLAN LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI 2017 2020 HANDLINGSPLAN 2017-2018 1 Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber der medlemmene kommer fra ulike yrker. Vi deler kunnskap, ideer og erfaring med hverandre.

Detaljer

Skogn Rotary Klubb. Vedtekter for Skogn Rotary Klubb. Distrikt 2280 Rotary International. Møtedag: Torsdag kl

Skogn Rotary Klubb. Vedtekter for Skogn Rotary Klubb. Distrikt 2280 Rotary International. Møtedag: Torsdag kl 1 Skogn Rotary Klubb Vedtekter for Skogn Rotary Klubb Distrikt 2280 Rotary International Møtedag: Torsdag kl. 18.30 19.30 Charterdato: 28. desember 1981 2 Hensikten med disse vedtekter er å beskrive og

Detaljer

Vedtekter for Asker Rotary Klubb Vedtatt

Vedtekter for Asker Rotary Klubb Vedtatt Vedtekter for Asker Rotary Klubb Vedtatt 03.12.12 Artikkel I: Instans og formål Asker Rotary Klubb er direkte knyttet til Rotary International (RI), og har derved akseptert RIs lover og formål. Bestemmelser

Detaljer

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb ++++++++++++++++ 1. Klubbens ledelse Årsmøte og vanlig klubbmøte er klubbens høyeste organer. Styret leder klubbens virksomhet. Presidenten leder klubbens

Detaljer

Bidra til stiftelsens arbeid!

Bidra til stiftelsens arbeid! The Rotary Foundation (TRF) er en selvstendig stiftelse som utelukkende finansieres gjennom rotarianernes frivillige bidrag. Mens Rotary International står for utviklingen av Rotary som organisasjon, blir

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

ÅRSMØTE I GIMSØY ROTARYKLUBB. 22. november 2016

ÅRSMØTE I GIMSØY ROTARYKLUBB. 22. november 2016 ÅRSMØTE I GIMSØY ROTARYKLUBB 22. november 2016 1) Åpning av årsmøtet 2) Valg av møteleder 3) Godkjenning av agenda 4) Valg av referent 5) Valg av 2 til å underskrive protokollen 6) Årsmelding 2015-2016

Detaljer

Venner for livet. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary

Venner for livet. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary Venner for livet We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary TILBUD TIL UNGDOM Ungdomsutveksling (Youth Exchange 1 år) Vocational Training Team (tidligere

Detaljer

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen Styringsdokument 2014-2015 President: John Aage Nilsen Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2014/-15 er styringsmålet: Tenn et lys... «Light up Rotary» - ROTARY INTERNATIONAL THEME 2014/-15

Detaljer

Treårsplan 2014/ /2017 Stokke Rotaryklubb - Vedtatt i styremøte pr

Treårsplan 2014/ /2017 Stokke Rotaryklubb - Vedtatt i styremøte pr Treårsplan 2014/2015 2016/ Stokke Rotaryklubb - Vedtatt i styremøte pr. 20.03.2014 Benyttes som grunnlag for treårsplan 2014/2015 2016/ og årsplan 2014/2015 som skal sendes til Distrikt 2290 Grunnlag:

Detaljer

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2010. Personlige varamedlemmer:

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2010. Personlige varamedlemmer: Oversikt over rådets medlemmer: Mandal Eldreråd Årsmelding 2010 Medlemmer: Bjørg Johannessen, - leder Unni Fredrikke Hald Ivar Hermansen, - nestleder/sekretær Ebba Farre Roksvold Alf Erik Andersen Personlige

Detaljer

Tønsberg Rotaryklubb - Plan Godkjent på styremøtet

Tønsberg Rotaryklubb - Plan Godkjent på styremøtet H O V E D M Å L Side 1 av 7 1. Hovedmål for hele klubben En sterk klubb og et godt miljø fremme fornyelse og fleksibilitet i klubben - Forsterke profil, PR og omdømme - Fokusere på humanitær tjeneste En

Detaljer

Rotary informasjon 2015 2016. Velkommen til. Ålgård Rotary. Kort introduksjon til Rotary 2015-2016. Ålgård Rotary. RI- Tema 2015-2016

Rotary informasjon 2015 2016. Velkommen til. Ålgård Rotary. Kort introduksjon til Rotary 2015-2016. Ålgård Rotary. RI- Tema 2015-2016 Rotary informasjon 2015 2016 Velkommen til Kort introduksjon til Rotary 2015-2016 RI- Tema 2015-2016 Rotary informasjon 2015 2016 Rotarianere tilhører hver sin klubb. Rotary klubber tilhører sitt distrikt.

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Kristiansand Øst Gaute Melhus Johannessen Wenche Storaker 1.

Detaljer

Rotary Ungdomsutveksling

Rotary Ungdomsutveksling PETS Distrikt 2275 en 2016/2017 Ellen R.O. Strand DYEO Rotarys formål: Å arbeide for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap - mellom mennesker - over landegrensene fra alle yrker ens formål:

Detaljer