Rapport om midler til oppfølging av tiltak i handlingsplan for økologisk landbruk 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport om midler til oppfølging av tiltak i handlingsplan for økologisk landbruk 2012"

Transkript

1 Saksbehandler, innvalgstelefon Bastian Edi Hoffmann, Vår dato Deres dato Vår referanse 2012/ Deres referanse Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Rapport om midler til oppfølging av tiltak i handlingsplan for økologisk landbruk 2012 Vi viser til tildelingsbrevet datert rundskriv M-1/2012 fra LMD. Vi viser til felles handlingsplanen for økologisk landbruk for og Sogn og Fjordane. Gjennom dette ble samarbeidet mellom de to fylkesmennene videreført, dette gjelder også de aktørene i de to fylkene som søker om midler til prosjekter som gjennomføres i begge fylker. Utfordringer innen utviklingen av økologisk matproduksjon i Utfordringene for i forhold til utviklingen av økologisk landbruk er fremdeles de samme og krever veldig mye støtte og stimulering for å øke tempoet av omleggingen til økologisk produksjon. Dette gjelder for alle de tre ulike produktgruppene vi har prioritert i handlingsplanen: grovfôrbasert kjøttproduksjon, melk og frukt. Bevisstheten for økologisk mat og omdømme er essensielle for etterspørselen, og dermed også motivasjon og muligheter for produsentene å utvikle produksjonen eller rekruttere nye produsenter. Ikke minst har synligheten av økologiske matvarer som er produsert på Vestlandet, vært alt for liten. Tiltak som gjelder spesielt markedsutvikling har blitt ekstra prioritert i 2011 og 2012 og begynner allerede å vise resultat. Samtidig ser vi at utviklingen går i bølger og at økningen, som vi kunne se i fjor, ikke nødvendigvis fortsetter i samme grad, men kan også gå andre veien når det gjelder antall dyr eller økologisk areal. Dette skyldes sannsynligvis en del utfordringer med regelverket spesielt innen saueproduksjon der en ikke lenger vil kunne få dispensasjon for gammel fjøsinnredning. Rapport av arbeidet med handlingsplanen i 2012 Informasjonsarbeid, kompetansebyggende tiltak og samarbeid med fokus på de spesielle utfordringene på Vestlandet, har vært ledende for arbeidet vårt med handlingsplanen I tillegg har arbeidet, knytt til foregangsfylke for og Sogn og Fjordane, vist tydelig gevinsten av samarbeidet mellom fylkene. For ytterlige informasjon se også rapport fra forgangsfylke frukt og bær. Handlingsplanen vår omfatter Kunnskap og Nettverk, Produksjons og Foredling og Omsetning hvor vi har våre utvalgte satsingsområder - melk - grovfôrbasert kjøttproduksjon - frukt og bær Som skissert i vår siste søknad, har vi satt større fokus på markedsutvikling enn før. Tiltakene i 2012 var: Statens hus Kaigaten 9, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: Landbruksavdelinga Postboks 7310, 5020 Bergen Org.nr: E-post: Internett:

2 Søker Prosjekttittel Grovfôrbasert kjøtt produksjon/ melk Bioforsk Tjøtta/ Fureneset Proteinrikt grovfôr basert på nitrogen fikserende planer under ulike klimaforhold (flerårig prosjekt, siste år) Norsk landbruksrådgiving Luserne som godt alternativ til tradisjonelle belgvekstar (videreføring) Fruktproduksjon/ grønnsaksproduksjon løyvde midler: Njøs Kvalitetskompost og aerob kompostkultur til bruk i frukt- og ,- bærhager (videreføring) Norsk landbruksrådgiving Økogrønt på lokale fat. Utvidelse av økologisk grønsaksareal i økoløftkommune Voss (videreføring) , , ,- Norsk landbruksrådgiving Praktisk plantevern økologisk grovfôrproduksjon (videreføring) ,- Kunnskap og nettverk Fremtiden i våre hender Annonsebilag «Grønn mat bilag» ,- Oikos Vest Informasjonsarbeid (VL), Økopris Vestlandet, Bergen matfestival ,- RenMat Forbrukerguide/ Økoguide ,- Farmhouse AS Økoaksjonsdag på matfestivalen ( ,-)* FMLA Økologisk storkjøkkenseminar ,50- Oikos Vest + Bærekraftig liv Ideverksted om parsellhager/ andelslandbruk i Bergen kommune 2.448,- på Landås Unge kokker «Kurs: 5 om dagen på nye måter» ,- Foredling og omsetning Farmhouse AS Infokampanje på facebook i regi av fylkesmannen ,- BIFF Reklamefilm for økologisk matproduksjon på Vestlandet ,- Sum løyvinger totalt: ,50-** * ( kr ble løyvd av BU-midler/ budsjett fra matfestivalen og går derfor ikke inn i budsjettet fra handlingsplanmidlene) ** det ble dratt inn kr ,50 fra årene som ble løyvd på nytt i Totalt ble det søkt om kr ,-. Noen søknader måtte blant annet få avslag grunnet begrensete midler. Grønnsaksproduksjon Økologisk grønnsaksproduksjon har ikke stort volum i fylket ennå. Bare få og enkelte aktører spredd i fylket har så langt gitt grunnlag for å kunne satse i større grad likevel vil vi gi støtte dersom prosjektene er planlagt på solid grunnlag ift kompetanse og tilstrekkelig etterspørsel. I år har vi derfor gitt midler til videreføring av Økogrønt på lokale fat i regi av Norsk landbruksrådgiving. Fruktproduksjon Det er en veldig positiv utvikling og motivasjon blant fruktbøndene. Foregangsfylket viser gode resultat og enkelte prosjekt finansieres med midler både fra handlingsplanen og foregangsfylkeprosjektet. Sammen med foregangsfylkeprosjektet gir vi midler til Kvalitetskompost og aerob kompostkultur til bruk i frukt- og bærhager i regi av Njøs næringsutvikling. Her er det stort behov for nye tiltak og gode aktører. 2

3 Grovfôrbasert kjøtt produksjon/ melk Vår samarbeidspartner Bioforsk Fureneset driver med brukerorientert forskning innen grovfôrproduksjon. Spesielle forhold her på Vestlandet gjør det nødvendig med egen forskning på plantenæringssiden (jordbearbeiding, vekstskifte), spesiell jordsmonn og gjødsling. Forsøket Proteinrikt grovfôr basert på nitrogen fikserende planer under ulike klimaforhold er et av flere steg videre mot en effektivisering av den økologiske grovfôrproduksjonen her på Vestlandet og vil videreføres til Luserne som et godt alternativ til tradisjonelle belgvekster videreføres også i år langtidsforsøk gir solide resultater, noe som er utrolig viktig dersom en på langsikt vil komme med nye satsinger og strategier. Praktisk (økologisk) plantevern videreføres etter gode resultat og god etterspørsel. Tiltaket fokuserer på grunnleggende flakshaler og er et tiltak som er beskrevet i handlingsplanen vår med fokus på strategiutvikling for ugressregulering innen økologisk landbruk for hele Vestlandet. Som et viktig tema i arbeidet med holdninger blant potensielle bønder som vil legge om, må vi ta fatt i denne flaskehalsen enda mer i framtiden. Her søkes det midler i forbindelse med forskning, informasjonsarbeid rettet mot gårdbruker. Vi er i kontakt med Tine for å forberede et større stunt med fokus på hvordan øke hastigheten på omleggingssiden innenfor melk, vi vil gå mer direkte på enkeltprodusenter. For å hjelpe saueprodusentene med utfordringer ifm endringer av regelverket for sauefjøs, har vi i fjor startet med en ekstra rådgivingskampanje for de som står foran ombygging. Bygningsutfordringer er en trussel for at flere økosauprodusenter vil gå tilbake til konvensjonell sauehold. Det er i tillegg mange konvensjonelle sauebønder som ikke kan legge om til økologisk villsauproduksjon pga et regelverk som ikke er oppdatert ift. parallelproduksjonen av økologisk villsau og konvensjonell sau. Her ser vi store utforinger i likhet med de andre vestlandsfylkene og vil satse stort på rådgiving. Kunnskap og nettverk Oikos Vest organiserer forbruker og produsenter som er opptatt av produksjon og forbruk av økologiske lokalproduserte råvarer. Oikos vest har fått støtte til prosjektarbeid og andre tiltak som m.a. Informasjonsarbeid (tidsskrift Vestlandsk Landbruk), Økopris Vestlandet, Bergen matfestival. Økologisk storkjøkkensatsing er et viktig område der en kan generere gode avsetningsmuligheter for økoprodusenter og at økomat blir spesielt synliggjort for forbrukere. I samarbeid med Headup som er en miljøfyrtornsertifiseringsbedrift, har vi gjennomført et storkjøkkenseminar med spennende innlegg og et torg, der både storforbrukere og grossister kunne treffe og snakke direkte til produsenter fra Sogn og Fjordane og. Seminaret var 3- delt og en stor suksess. Over 20 stykker deltakere var med, fra store aktører som UiB, Sykehus, Gate Gourmet og store hoteller fra Bergen. Et viktig moment i prosessen var Bergen kommune sitt krav om økologisk i anbudene sine. Folk er interessert i økologi i hverdagen sin. Derfor har vi gitt støtte til et annonsebilag i Aftenposten «Grønn mat bilag». Gjennom dette tiltaket håpet vi blant annet på at også lokale aviser ville ta opp temaet. To aviser, Os og Fanaposten og Nordhordland avis gjorde det. Vi ga også støtte til økoguiden utgave fra RenMat for å synliggjøre økotilbudet og vise til interessante artikler som dagsaviser ofte tar opp, men ikke alltid leverer tilstrekkelig svar. Matlaging på skolen er alltid populært blant elever. Kurstilbudet fra prosjektet Unge Kokker «5 om dagen på nye måter» ble derfor sett på som et godt tiltak. Med å støtte et slik tilbud der både elever og skoleansatte undervises, er med på å plante «frø» for framtidige tiltak i regi av skolene selv. Foredling og omsetning Fylkesmannen i har en bred kontaktflate til ulike aktører innen dagligvare, grossister og hotell/ restaurantnæringa. I tillegg til dette arrangerer også landbruksavdelingen den største småskala matfestivalen i 3

4 landet. I år ble det laget en ekstra arena for økologiske produsenter på matfestivalen. FMLA ga i fjor oppdrag til å lage flere reklame filmer for å reklamere spesielt for økologiske matvarer produsert på Vestlandet. Forbrukeren mangler kunnskap og faktisk etterspør hvorfor en skal velge økologisk. Med reklamefilmene til Norges Kreative fagskole og Designbyrå farmhouse, vil vi prøve å gå nye veier for å vekke oppmerksomheten blant forbrukerne mellom 25 og 45 år. I fjor ble det vist en film «Maria» for andre gang (23 sek) under BIFF ifm matrelaterte filmer, det ble diskusjon mellom fagfolk og publikumet etterpå. Filmen ble også tilgjengelig på Youtube og Facebook, ReintDigg. Vårt største tiltak var infokampanjen vår Reint Digg med oppstart 3. august 2012 på Facebook. Vi synligjorde økoproduksjon, foredling, opplevelser og salg. Facebook kampanjen ble utført av Farmhouse og Grus AS i samarbeid med KSL Matmerk. Utforming, innhold, ideutvikling og gjennomføring kostet en del midler i oppstarten, men ved en videreføring vil kostnadene være vesentlig mindre. Med Reint Digg skaffet vi en informasjonskilde som alltid er tilgjengelig, som er spesielt rettet mot de som bor på Vestlandet og som gir mulighet til informasjonsutveksling uten store terskel. Alle kan skrive til oss, vi kunne allerede skrive til 1032 tilhengere på bare 3,5 uker. Facebookgruppen er tilgjengelig der det skjer, nemlig på nettet, på den enkelte sin datamaskin og smartphone. Informasjonen er aktuell, lett å dele og ikke minst en gøy opplevelse. Med konkurranser, invitasjoner, portrett, film, bilder, informative tekster og en innovativ formidlingsmåte (maskot «Gard») er vi sikre på at dette tiltaket er viktig i informasjonsarbeidet vårt. Pressen tok kontakt flere ganger, bedrifter ville ha logoen til kampanjen inne i butikken, flere spennende ting er allerede i planlegging. Facebook kampanjen har vist seg som en utrolig effektiv og billig markedsføring. Med betalte annonser (kr ), basert på ulike utvalgskriterier av brukerprofiler, nådde vi mer en facebookbrukere med over 1,2 millioner betalte visninger og annonser. Tilsvarende annonser i aviser og brosjyrer hadde kostet et mangedobbelt beløp. På konkurransene hadde vi så langt 387 deltakere. Reint Digg hadde en aksjonsdag «den Digge dagen» på Bergen matfestival med over 1250 besøkende. Med en rally/ konkurranse tiltrakk vi folk til å delta på aktiviteter knytt til læring / prinsipper om økologisk landbruk. Standen ble også brukt uken etter på Torgallmeningen ved arrangementet «Folkemat», og det ser ut som at det vil bli flere anledninger til bruke denne. Mer info og bilder og film finner de på Support av økoløftkommunene i flere sammenhenger Rekruttering av aktører i med kunnskap om økologisk, er viktig med tanke på forankring av økologiske næringer også på langsikt her i fylket. Å få inn ny kunnskap, engasjement og gründervirksomhet i, er like viktig som å støtte våre nåværende aktører med markedstiltak. Kartlegging av areal som egner seg spesielt godt til økologisk dyrking samt et prosjekt som skal øke den økologiske grønsaksproduksjon på Voss fra 75% til 100%, er støttet med midler fra handlingsplanen. Det praktiske arbeidet med kontaktnettverk og informasjonsarbeid er alltid en del av landbruksavdelinga sin arbeidsportefølge. Nye strategier i handlingsplanen og foregangsfylkeprosjektet styrker kompetanse og handlingsvilje til de enkelte aktørene innen kjøtt, melk, frukt og bærproduksjon Gjennom foregangsfylkeprosjektet frukt og bær fokuseres det sterkere på kompetansearbeidet enn hva som er gjort før, det samme gjelder for nettverksarbeid der det jobbes sterkere med holdningen blant brukere. Arbeidsgruppene som er opprettet ifm nye handlingsplanen for de enkelte satsingsområdene kjøtt, melk, frukt/ bær, marked og informasjonsarbeid, skal sikre en bedre gjennomføring av strategiene enn før. Evaluering av oppnådde resultat fikk vi tak i nyeste statusrapporten fra Debio. Her viser tallene at tilbakegangen av økologisk dyrket areal på landsbasis også gjenspeiler seg i tall fra. Totalt sett har det totale økologiske arealet minket med minus 4,3% ift i fjor til en størrelse på daa. Derfor ligger fortsatt stabilt på 2,6% økologisk areal av samlet landbruksareal. Sammen med karensarealat dyrkes det 2,7% av arealet økologisk. Eng utgjør naturligvis mesteparten av økoarealet, fulgt etter av fruktarealet med 308,5 daa. Utviklingen fordeler seg som følger: 4

5 (primær produksjon): År Eng Frukt Areal totalt Ammekyr Melkekyr Andre storfe Sauer + lam geite r ,3 286, , ,1 308, , Tilbakegangen i antall saueprodusenter har vi begynt å møte med et ekstra tiltak innen rådgiving med tanke på nye gjeldende regler for sauefjøs og nettverksarbeid for å få flere til å legge om. Vi forventer å se en virking av disse tiltakene om ca. to år. (foredling) År Gårdsforedling (antall) Servering (antall) Foredling annet (antall) Nr 1. på landsbasis 14 Nr 3. på landsbasis 9 Nr 2. på landsbasis Nr 1. på landsbasis 16 Nr 3. på landsbasis 10 Nr 3. på landsbasis er fremst i landet når det gjelder absolutte antall bedrifter med økologisk gårdsforedling. Med en stor tradisjon innen gårdsforedling og egen satsing ellers i fylket kan vi, sammenlignet med de andre fylkene, si, at vi har flest i fylket og er best på landsbasis. Her ser det ut som at den økologiske satsingen bygger godt på den lokal matsatsingen. Det foredles ulike produkter i i økologisk kvalitet «foredling annet» løfter på plass 3 på landsbasis dette er en veldig positiv utvikling når en ser trenden at flere og flere storkjøkken og andre serveringsbedrifter øker i antall og mengde solgte økologiske retter. Tiltaksplanen for 2012 viser at vi sannsynligvis har fått gjennomført 85% av planlagte tiltak i handlingsplanen. Med vennlig hilsen Åse Vaag Assisterende landbruksdirektør Bastian Hoffmann Rådgiver Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift. Kopi til: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen Leikanger 5

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 9/2002 Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Eivind Brendehaug og Kyrre Groven VF Prosjektrapport

Detaljer

Økologisk areal i Nordland fylke hvorfor så store forskjeller mellom kommunene?

Økologisk areal i Nordland fylke hvorfor så store forskjeller mellom kommunene? Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 4 Nr. 28 2009 Økologisk areal i Nordland fylke hvorfor så store forskjeller mellom kommunene? Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Hovedkontor/Head office Frederik

Detaljer

Markeder og markedsmuligheter for småskala matproduksjon på Agder

Markeder og markedsmuligheter for småskala matproduksjon på Agder Forprosjekt 01.05.02 31.03.03 Markeder og markedsmuligheter for småskala matproduksjon på Agder Sluttrapport Foto: Julemarkedet på Dyrskuplassen, Evje 2002 (K.E. Steindal) *) Med småskala matproduksjon

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk!

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk, agronomisk økologisk! 1 Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk,

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av tilskudd som skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat 2012/36

RAPPORT. Evaluering av tilskudd som skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat 2012/36 RAPPORT 2012/36 Evaluering av tilskudd som skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat Simen Pedersen, Maja Tofteng, Rolf Røtnes, Maria Dahl Nielsen og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ØKOLOGISK MAT I KANTINE OG KOMMUNALE VIRKSOMHETER

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ØKOLOGISK MAT I KANTINE OG KOMMUNALE VIRKSOMHETER Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO OST-15/8634-1 51455/15 19.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 02.06.2015

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

En evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken

En evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken Notat 2008 5 Ole Kristian Stornes Tittel Forfatter Prosjekt Utgiver Utgiversted Utgivelsesår 2008 Antall sider 25 ISBN 978-82-7077-704-4 Ole Kristian Stornes Evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken

Detaljer

Nisjesau til marked - villsau og økologisk sau i Lofoten og Vesterålen

Nisjesau til marked - villsau og økologisk sau i Lofoten og Vesterålen Side 1 Rapport forstudie: Nisjesau til marked - villsau og økologisk sau i Lofoten og Vesterålen Prosjektansvarlig: LofotenMat SA Storeidøya 87, 8370 Leknes Org.nr 990 952 337 Prosjektleder: Anne Karine

Detaljer

Økt potetproduksjon i Nordland 2006-2009 80 % av potetkonsumet i Nordland skal være produsert i fylket

Økt potetproduksjon i Nordland 2006-2009 80 % av potetkonsumet i Nordland skal være produsert i fylket Norsk Landbruksrådgiving Nord (tidligere Forsøksringene i Nordland (FIN)) Potetprosjektet 2006-2009 v/ Anne Marit Isachsen Norsk Landbruksrådgiving Salten Statens hus, 8002 Bodø Tlf.: 75 53 15 05 Mobil:

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland

Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland 1.Innledning Økoløft Hadeland er et ledd i den statlige satsingen Økoløft i Kommuner, et toårig samarbeidsprosjekt mellom Kommunal- og regionaldepartementet og

Detaljer

Taktskifte i Landbruket i Nord - Troms

Taktskifte i Landbruket i Nord - Troms Prosjekt Taktskifte i Landbruket i Nord - Troms Sammen skal vi utvikle et stolt og levende landbruk! Forfattere: Julie Heidenberg, Birger Olsen & Camilla Ek Innhold For kommunene Gávuona/Kåfjord og Nordreisa

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Nytt liv til landbruket

Nytt liv til landbruket Nytt liv til landbruket lokal økologisk mat i felleskap Verdier og mål i Øverland Andelslandbruk BA 2010 Øverland Andelslandbruk BA Gamle Ringeriksvei 123 1356 Bekkestua www.overlandel.no Beskriver verdier,

Detaljer

Delårsrapport. for Flex UB

Delårsrapport. for Flex UB Delårsrapport for Flex UB Flex UB Vadsø videregående skole 2013/2014 Mentor: Ingunn Foslund Statens Vegvesen Ansvarlig lærer: Eva Corneliussen Org.nummer: 913 086 716 Flex 1 1. Sammendrag Forretningside

Detaljer

dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 4, desember 2014 Årgang 33 6-23 Tema: foredling Plantevern Side 24 Gjødsel til korn Side 30

dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 4, desember 2014 Årgang 33 6-23 Tema: foredling Plantevern Side 24 Gjødsel til korn Side 30 dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 4, desember Årgang 33 6-23 Tema: foredling Plantevern Side 24 Gjødsel til korn Side 30 Velkommen til nasjonalt økomelk seminar og avslutning for forskningsprosjektet FORUT

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer

Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer 1 Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer Oktober 2014 Utarbeidet av Johan Ellingsen Mats Olsen Kari Clausen Lill-Ann Gundersen 2 Det Kongelige

Detaljer

Lokalmat i Trysil - Rapport

Lokalmat i Trysil - Rapport - Rapport Innhold INNLEDNING... 3 Organisering... 3 Prosjektgruppe... 3 Arbeidsgruppe/Referansegruppe... 4 Styringsgruppe... 4 Prosjektets aktiviteter... 5 Prosjektetablering... 5 Oppstartsmøte... 6 Identifisere

Detaljer

Trønderlam 2015 Sluttrapport. Leif Gunnar Aunsmo

Trønderlam 2015 Sluttrapport. Leif Gunnar Aunsmo Trønderlam 2015 Sluttrapport Leif Gunnar Aunsmo Notat 2009:12 Tittel Forfatter Notat : 2009:12 Prosjektnummer : 1702 : TRØNDERLAM 2015 - SLUTTRAPPORT : Leif Gunnar Aunsmo ISSN : 0809-9634 Prosjektnavn

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013 Prosjektplan Prosjekteier: Buskerud Bondelag 01.09.2010 1 Innhold Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013... 1 Prosjektplan... 1 Sammendrag...

Detaljer

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Publisert: Oktober 2014 Skrevet av: Merete K. Fabritius, Ingebjørg Vestrum og Tone Magnussen NF rapport nr.: 7/2014 ISBN

Detaljer

Oppfattelser og anvendelser av begrepet bærekraftighet blant de norske deltakerne i HealthCat

Oppfattelser og anvendelser av begrepet bærekraftighet blant de norske deltakerne i HealthCat Prosjektnotat nr. 12-2006 Ingri Osmundsvåg Oppfattelser og anvendelser av begrepet bærekraftighet blant de norske deltakerne i HealthCat SIFO 2006 Prosjektnotat nr.12 2006 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Guide for Fairtrade-klubber

Guide for Fairtrade-klubber Guide for Fairtrade-klubber Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Internett: www.fairtrade.no Ungdom & Fritid Grønland 10 0188

Detaljer

GOL REISEMÅL, SØKNAD OM STØTTE TIL FÅREFESTIVALEN 2011 OG 2012

GOL REISEMÅL, SØKNAD OM STØTTE TIL FÅREFESTIVALEN 2011 OG 2012 SAK 20/11 GOL REISEMÅL, SØKNAD OM STØTTE TIL FÅREFESTIVALEN 2011 OG 2012 Saksopplysning Gol Reisemål AS søkjer om kr. 150.000 i støtte pr. år, til Fårefestivalen i 2011 og 2012. Andre større bidragsytarar

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer