Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil."

Transkript

1 Firmabil-nøkkelen 2012 Siviløkonom Jan Traaseth, direktør i Motor Gruppen Kjører du egen bil eller privatleier bil og mottar skattefri kjøregodtgjørelse etter statens satser, kan du glede deg over opptil 8,3 prosent høyere kilometersatser i Kjører du for eksempel km i jobben årlig, kan du forvente deg hele 4400 ekstra skattefrie kroner. For deg med firmabil er skattereglene nær uendret. Mange vil trolig tjene på å parkere firmabilen for godt til fordel for egen bil med kjøregodtgjørelse i Statens satser for kjøregodtgjørelse opptil km er nå kr 3,90 pr. km, mens satsen over km er kr 3,25, begge satsene har økt med 25 øre fra Også du som mottar fast kjøregodtgjørelse eventuelt kombinert med en sats pr. kjørte km vil nyte godt av denne økningen gjennom redusert skattbart overskudd. For deg som har firmabil, er det derimot ingen store endringer i skattereglene. Det er bare foretatt noen mindre justeringer på innslagspunktene for 20 prosent beskatning og toppskatt. I praksis kan du oppleve en økning i firmabilskatten på et par hundrelapper i året. Samtidig har innslagspunktet for toppskatt trinn 1 økt til Dette betyr i praksis 44,8 prosent marginalskatt. For lavere inntekter er marginalskatten 35,8 prosent. For øvrig er innslagspunktet for toppskatt i trinn 2 (47,8 prosent marginalskatt) økt til i FIRMABIL i 2012 Prosentligning Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil), regnes fordelen som lønnsinntekt og du må betale skatt av denne. I 2012 kalkuleres denne fordelen ut fra en aldersgradert prosentligningsmodell. Du blir skattlagt for 30 prosent av bilens listepris opptil kroner, og 20 prosent av bilens listepris over kroner. Dersom du disponerer firmabil bare deler av året, for eksempel ved at du går inn på en firmabilordning 1. august, skal det skje en forholdsmessig fordeling av firmabilfordelen ut fra antall hele og påbegynte måneder du disponerer bilen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil. Side 4 > 01:2012

2 For: Biler eldre enn tre år pr. 1. januar i inntektsåret (dvs. biler registrert i 2008 eller tidligere) Biler som brukes over km i året i yrket verdsettes bilen til 75 prosent av opprinnelig listepris som ny. Merk at regelen om fradrag for tre år gamle biler baserer seg på at bilen er eldre enn tre år pr. 1. januar, noe som innebærer at hvis du anskaffer en ny firmabil for eksempel i februar 2012, vil du først få fradraget på 25 prosent fra og med inntektsåret Samtidig betyr det at det er biler registrert i 2008 eller tidligere som du får dette fradrag for i Ved en kombinasjon av to eller flere av ovennevnte punkter, verdsettes bilen til 56,25 prosent av opprinnelig listepris som ny. Skifte av arbeidsgiver Når du betinger deg å bli skattlagt for en bil som brukes over km i yrket årlig, og skifter arbeidsgiver i løpet av året, må du selv dokumentere antall kjørte kilometer yrkeskjøring gjennom året overfor den nye arbeidsgiveren. Dette kan best gjøres ved føring av kjørebok. Skifte av bil i året Dersom du skifter firmabil i løpet av året, så skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil. Når det gjelder måneden som bilskiftet foretas i, så skal fordelen beregnes ut fra listeprisen for den bilen som du har pr. dato for trekktidspunktet i måneden. Listepris og ekstrautstyr Firmabilfordelen skal beregnes av bilimportørens listepris for bilen på tidspunktet for første gangs registrering, eksklusive frakt- og registreringsomkostninger. SKATTEFRIE KRONER: Kjører du i km i jobben i 2012, og mottar statens satser, kan du forvente deg hele 4400 ekstra skattefrie kroner. Bilsalget opp personbiler ble registrert i 2011, noe som innebar en økning på 8,3 prosent fra Vi må helt tilbake til 1986 for å finne et år med tilsvarende høyt personbilsalg. Elbil salget til værs Kombinasjonen av flere nye seriøse aktører på markedet og gode rammebetingelser fra staten, gjorde at salget av elbiler steg kraftig i Hele 2000 nye elbiler er registrert i løpet av året, mot kun noen få hundre i Dermed ble året 2011 et gjennombruddsår for elbiler i Norge, og vi har samtidig blitt et foregangsland for denne type ny teknologi. Dieselsalget øker Salget av dieseldrevne personbiler økte ytterligere i 2011 og endte til slutt på hele 75,7 prosent av det totale personbilsalget en økning fra 74,9 prosent i Firmabilandel litt ned Firmabilandelen (dvs. næringsandelen) av personbilsalget gikk litt ned i 2011 og endte på 40,3 prosent i 2011, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. Dette tilsvarte hele biler. Dette tallet inkluderer også biler som går på såkalt PrivatLeie (privatleasing), og dette salget har vært sterkt økende de siste årene. Ifølge tall fra Bilbransjeforbundet ble hele biler finansiert med PrivatLeie i Redusert CO 2 -utslipp Gjennomsnittlig CO 2 -utslipp for alle solgte personbiler endte på 134 g/km i 2011, en reduksjon fra 141 g/km i WD andel ned 26,4 prosent av alle nye personbiler som ble solgt i 2011 hadde drift på alle fire hjul, en liten nedgang fra 26,9 prosent i Elbiler Elbiler får 50 prosent rabatt i listeprisen, noe som innebærer at den skattbare fordelen skal beregnes av 50 prosent av bilens listepris som ny. For elbiler eldre enn tre år så blir fordelen beregnet av 37,5 prosent av bilens listepris som ny. Lavere firmabilbeskatning er bare en av fordelene med elbil som gjorde at salget av disse bilene for alvor skjøt fart i Andre fordeler er gratis bompasseringer, lav årsavgift, fri adgang for å kjøre i kollektivfeltet og muligheter for gratis parkering og lading i bykjernen. Eier du elbilen selv og mottar kjøregodtgjørelse etter statens satser, er km satsen økt med 10 øre til kr 4,10 pr. km i :2012 > Side 5

3 Prisen på eventuelt ekstrautstyr kommer i tillegg til selve bilens listepris, uansett om utstyret er kjøpt samtidig eller på et annet tidspunkt enn bilen. Dette gjelder også om bilbruker selv betaler for utstyret. Det er i utgangspunktet bilimportørens listepris som også skal benyttes for ekstrautstyr. Dersom hovedimportør likevel ikke har listepris på ekstrautstyret typisk ekstrautstyr som ikke direkte kan knyttes til en bilmodell (som for eksempel vinterdekk) og som ikke er fabrikkmontert benyttes faktisk anskaffelsespris på utstyret. Som ekstrautstyr regnes både fastmontert og løst ekstrautstyr, herunder vinterdekk, GPS, radio, takgrind, skiboks, tilhengerfeste, fastmontert utstyr til mobiltelefon (handsfree-utstyr) mv. Derimot skal det ikke gjøres tillegg for spesialinnredninger mv., som bare har betydning for den rent yrkesmessige bruken av bilen. Det skal heller ikke gjøres tillegg for mobiltelefon eller alarm. Fordelssatsen gjelder uansett om det er gitt rabatt på bilen eller på ekstrautstyret. Er det reklame på bilen, vil det ikke påvirke satsene. Det tas ikke hensyn til om du ville ha valgt en billigere bil om du hadde valgt å holde egen bil privat. Beskatningen skal foretas ut fra den bilen som rent faktisk også disponeres privat. Hva koster det å ha firmabil? Skatt på firmabilfordelen er selve kostnaden ved å disponere firmabil, og marginalskatteprosenten på den øverste delen av din bruttoinntekt (personinntekt) skal benyttes til å beregne kostnaden. Vi har satt opp noen eksempler som viser hvordan dette virker i praksis. Eksempel Lars Lønn har en firmabil med listepris på kroner, og tjener kroner før firmabilfordelen blir tillagt inntekten. Dermed har han effektiv 44,8 prosent marginalskatt på firmabilfordelen. La oss ta en titt på hvor stor firmabilfordelen blir og hvor mye det koster Lars i ekstra skatt å disponere firmabilen sin ut fra tre forskjelllige scenarier: a. Dersom bilen er ny og Lars kjører under km i yrket årlig: Beskatningsgrunnlag = % av første = % av neste = Firmabilfordel: = Ekstra skatt ( x 44,8 %) = b. Dersom Lars kjører over km i yrket årlig: Beskatningsgrunnlag ( x 75 %) = % av første = % av neste = Firmabilfordel = Ekstra skatt ( x 44,8 %) = c. Dersom bilen er eldre enn tre år og Lars samtidig kjører over km i året: Beskatningsgrunnlag ( x 56,25 %) = Firmabilfordel (30 % av ) = Ekstra skatt ( x 44,8 %) = Dette koster firmabilen deg pr. mnd. i 2012! Bilens listepris Skatt pr. mnd Skatt pr. mnd Skatt pr. mnd 35,8 % 44,8 % 47,8 % Beregningene forutsetter årlig yrkeskjøring mindre enn km pr. år og bil registerert etter Tabellen gjelder ikke for el-bil. Firmabilskatt pr. måned Tabellen angir hva det koster deg i form av økt skatt pr. måned å disponere firmabil i Tabellen er basert på noen enkle forutsetninger som trolig svært mange firmabilbrukere oppfyller: Flere biler Er du i den situasjonen at du har flere firmabiler til din private disposisjon samtidig, skal du fordelsbeskattes for hver enkelt bil. Veksler du på å bruke flere biler, og det dermed blir vanskelig å fastsette noe bestemt tidsrom for hvor lenge du har brukt en enkelt bil, vil gjennomsnittet av listeprisene på de bilene du har hatt tilgang til, danne grunnlag for prosentligningen. I praksis kan dette innebære at arbeidsgiver må ta stilling til det ved beregningen av skattetrekket for hver lønningsperiode. Vekselbruk av biler vil være særlig aktuelt for ansatte innen bilbransjen. Side 6 > 01:2012

4 For økonomisjefen Arbeidsgiver er pålagt både å foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av hele firmabilfordelen. For firmabilbrukere med svært høy årlig kjørelengde, er det tilstrekkelig at kjørelengden antas å bli over km for at forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal kunne beregnes med 25 prosent fradrag i listeprisen. Regularitet Dersom bruken av arbeidsgivers bil får et minstemål av regularitet eller varighet, skal fordelsbeskatning anvendes. Hvis du derimot kun benytter arbeidsgivers bil i jobben og overhodet ikke til privatbruk, skal du ikke fordelsbeskattes. I praksis må da bilen stå parkert på arbeidsstedet i helger og om natten. Likeledes skal du heller ikke fordelsbeskattes hvis du kun sporadisk har hatt tilgang til bruk av arbeids givers bil til f.eks. flytting, kjøring i eget bryllup etc. Vi anbefaler dog at slik bruk loggføres i en egen bok hos arbeidsgiver. «Unntaksbiler» Hvis en biltype kvalifiserer til å være lite egnet til privat bruk, kaller vi den for en «unntaksbil.» Dette fordi du kan få unntak fra standardmetoden for firmabilbeskatning (prosentligning), når du disponerer en slik bil (ofte en varebil) som ikke benyttes privat utover kjøring mellom hjem og arbeid. Du må imidlertid likevel skatte av hjem arbeidskjøringen. Satsen for slik kjøring er i 2012 satt til kr 3,25 pr. km for kjøring opptil km, og kr 1,50 for kjøring utover 4000 km. Skattedirektoratet har utarbeidet retningslinjer over hva som gjør at en bil anses som lite egnet for privat bruk. Reglene for dette finnes i Lignings- ABC. Rene «unntaksbiler» Noen biltyper kommer direkte inn under unntaksreglene for fordelsbeskatning etter standardreglene (prosentligning) selv om de brukes privat. Disse biltypene er: Lastebiler med totalvekt på kg eller mer Busser registrert for mer enn 15 passasjerer Biler som det i form av lov, eller i medhold av lov, er fremsatt forbud mot å benytte til annen kjøring enn mellom hjem og arbeid For ovennevnte biltyper skal det foretas fordelsbeskatning for faktisk kjøring mellom hjem og arbeid, samt for besøksreiser og annen faktisk privatkjøring etter følgende satser: kr 3,25 pr. km for kjøring opptil km og kr 1,50 pr. km for overskytende kjøring. Ifølge Skattebetalerforeningen fører Skattekontorene nå en svært streng praksis når det gjelder å få godkjent bilen som såkalt «unntaksbil.» En idé kan derfor være å få en bindende forhåndsuttalelse fra ditt skattekontor for hver enkelt biltype som firmaet disponerer, for å sikre at man ikke kommer i «saksa» ved et eventuelt bokettersyn. Ta bilder av bilen både utvendig og innvendig og send disse inn sammen med en beskrivelse av bilen og hvordan denne benyttes. Skattemyndighetene har de senere årene intensivert kontrollen mot de som bruker varebil privat utenom jobben, og det har vært gjennomført omfattende aksjoner en rekke steder i landet. Problemet oppstår når varebilen parkeres hjemme hos den ansatte om natten og i helgene. Da går nemlig ligningskontoret ut fra at varebilen også brukes privat utenom arbeidstid. Konklusjonene fra de gjennomførte skatteaksjonene er at du skal skattlegges for en varebil som parkeres på privatadressen, med mindre du kan sannsynliggjøre at varebilen ikke brukes privat blant annet gjennom å ha ført kjørebok. Vår anbefaling er derfor klar før kjørebok for varebilen før Skattemyndighetene tar deg. Fastsettelse ved skjønn For type biler som faller inn under denne kategorien, skal den skattbare fordelen settes til kroner i året, forutsatt at firmabilordningen har vart hele året. Dette tilsvarer en bil med listepris på kroner. Dette gjelder både når firmabilfordelen basert på listepris blir for høy og for lav. Kjørebok Disponerer du firmabil, foreligger det ikke noe ubetinget krav fra myndighetenes side om at du skal føre kjørebok. Men hvis du kjører over km i yrket årlig, og dermed krever å bli prosentlignet med et fradrag i bilprisen på 25 prosent, fremgår det av Lignings- ABC at du må «godtgjøre at yrkesbruken er over km for hvert år, normalt ved korrekt ført kjørebok.» OVER : Kjører du firmabil over km i yrket årlig og krever prosentligning, må du «godtgjøre at yrkesbruken er over km for hvert år, normalt ved korrekt ført kjørebok.» 01:2012 > Side 7

5 Samtidig kan det også være en fordel å føre kjørebok for å kunne legitimere yrkeskjøringen i de tilfellene hvor du skal dokumentere at firmabilen overhodet ikke brukes privat, som for eksempel hvis du disponerer arbeidsgivers varebil. Kjøreboken skal angi hvilket firma, byggeplass e.l. som er besøkt, og kjørelengden ifølge bilens kilometerteller. Det er elektroniske løsninger på markedet for føring av kjørebok basert på en GPS-enhet som monteres i bilen, og som fortløpende overfører alle turer til en database via GPRS. Spesielle forhold Firmabil/egen bil fradrag for reiseutgifter Alle får fradrag for reiseutgifter for bruk av egen bil uavhengig av hvilket kommunikasjonsmiddel de faktisk har benyttet. Satsen er i 2012 på 1,50 kroner pr. kilometer. Merk at dette fradraget får du også hvis du disponerer firmabil og faktisk bruker denne frem og tilbake til jobb. Riktignok gjelder det nye fradraget bare den delen av reiseutgiftene som overstiger kroner, men mange har langt høyere årlige reiseutgifter. Med vanlig antall reiser på 230 ganger pr. år, vil du i 2012 få netto fradrag når korteste strekning mellom hjem og fast arbeidssted er over 20 km én vei. Har du i tillegg betalt fergeutgifter og bompenger selv, kan du i tillegg trekke fra disse, dersom kostnaden overstiger kr 3300 og bruk av bil gir minst to timer kortere reisetid pr. dag i forhold til det man ville brukt med offentlig kommunikasjon. Kostnader til ferge og bom må kunne dokumenteres. Merk ellers at fradraget gjelder kun i alminnelig inntekt (nettoinntekten) som gir en skattereduksjon på 28 prosent. yrkesreiser, sykdom, avspasering, permisjon o.l. utgjør mer enn 15 arbeids dager, skal det faktiske antall fraværsdager trekkes fra de nevnte 230 arbeidsdagene. Men hvis en ansatt har jobbet for eksempel to arbeidsøkter en dag, eller tilfeldigvis jobber på en helgedag, skal disse ekstra arbeidsreisene legges til. Slippe legitimasjon Utgifter som du krever å få refundert av arbeidsgiver, skal fortrinnsvis dokumenteres gjennom fremleggelse av kvitteringer/billetter, men dette er ikke nødvendig når det dreier seg om lett kontrollerbare standardsatser. Det forutsettes at disse utgiftene er av et rimelig omfang og lett kan sannsynliggjøres. I praksis vil det være utgifter til parkometer, bom-, bro-, piggdekkavgift og enkelte andre utgifter som ikke må legitimeres. Firmabil/egen bil dekning av særskilte utgifter Tilleggsutgifter til privatkjøringen som arbeidsgiver dekker, for eksempel bompenger, parkeringsutgifter og fergeutgifter, skal ikke inngå i sjablontillegget når du har firmabil. Dette betraktes som skattepliktig lønn på arbeidstakers hånd. Hvis arbeidsgiver derimot dekker for eksempel bombrikke-abonnement av hensyn til yrkesbruken, vil graden av yrkeskjøring avgjøre om det oppstår en skatteplikt. Regnes yrkesbruken som vesentlig, og du samtidig ikke passerer bomstasjon på vei til jobben, vil du normalt slippe å skatte for dette. Hvis du derimot må passere bomstasjon på vei til jobben, må det gjøres en skjønnsmessig vurdering av yrkesbruken og skatteplikt for privatbruken. Det fremgår av Lønns-ABC at fordelen normalt kan settes til 50 prosent av arbeidsgivers kostnad. 230 ARBEIDSDAGER: I beregning av antall reisedager skal skattyter som har vanlig 5-dagers arbeidsuke, normalt regne med 230 arbeidsdager. Har skattyter mottatt godtgjørelse fra arbeidsgiver for daglig kjøring hjem arbeid, skal godtgjørelsen fullt ut behandles som lønn. Har skattyter mottatt godtgjørelse for besøksreise ved arbeidsopphold utenfor hjemmet, behandles denne som en utgiftsgodtgjørelse etter nettometoden, hvilket vil si at det bare er et eventuelt overeller underskudd som skal oppgis på selvangivelsen. Egen bil kjøre godtgjørelse Skattefri kjøregodtgjørelse Hvis du eier bilen selv eller privatleier bil og bruker denne til yrkeskjøring, er det vanlig at du mottar en eller annen form for kjøregodtgjørelse. Selv om stadig flere får en form for fast kjøregodtgjørelse, er det mest vanlige likevel kjøregodtgjørelse som utbetales i henhold til satsene i statens reiseregulativ. Denne er også 100 prosent skattefri. For første gang er nå statens satser for kjøregodtgjørelse en del av statsbudsjettet og gjelder dermed fra 1. januar 2012: For de første km i inntektsåret; kr 3,90 pr. km (kr 4,00 i Tromsø) For kjøring utover km i inntektsåret; kr 3,25 pr. km (kr 3,35 i Tromsø) Sats for å bruke bilen i utlandet; kr 3,90 pr. km (uansett kjørelengde) Kilometersats for bruk av egen el-bil; kr 4,10 pr. km I tillegg kommer noen spesielle godtgjørelser hvorav de mest vanlige er: Pr. arbeidstaker (passasjer); kr 1,00 pr. km Tilhenger; kr 0,70 pr. km Tillegg for kjøring på skogs- eller anleggsvei; kr 1,00 pr. km Antall reisedager I beregning av antall reisedager skal skattyter som har vanlig 5-dagers arbeidsuke, normalt regne med 230 arbeidsdager. Hovedregelen er at det faktiske antall reisedager skal legges til grunn. Dersom fravær på grunn av NB! Du kan få utbetalt et tillegg for tilhenger (kr 0,70 pr. km) selv om du ikke har med deg tilhenger. Kravet er da at du har med deg mye tung last på tjenestereiser. Utstyret eller det som fraktes med, må være på: Side 8 > 01:2012

6 minst 150 kg, eller av en størrelse på minimum 0,5 kubikkmeter, eller av en slik størrelse at den stikker ut bak kjøretøyet og må merkes Dette betyr at hvis du for eksempel er selger og har med deg vareprøver i to store kofferter, så kan du motta tilhengertillegg på kr 0,70 pr. kjørte km. Kjøregodtgjørelse fra «frivillige» Trenere og andre ansatte i frivillige organisasjoner samt alle med offentlige verv kan motta skattefri kjøregodtgjørelse etter statens satser også for kjøring hjemmefra og til klubbhuset eller det faste treningsstedet. Dette såfremt de ikke mottar mer enn i lønn i året fra den samme organisasjonen. Det er ingen øvre grense for hvor mye man du kan motta skattefritt i kjøregodtgjørelse forutsatt at statens satser for kjøregodtgjørelse følges. Kjøregodtgjørelse i praksis Den mest vanlige formen for kjøregodtgjørelse er kilometerbasert kjøregodtgjørelse etter statens satser, men alternative ordninger er i ferd med å bli svært vanlig som et alternativ til en SKATTEFRI HJEMMEKJØRING: Trenere og andre ansatte i frivillige organisasjoner samt alle med offentlige verv kan motta skattefri kjøregodtgjørelse etter statens satser også for kjøring hjemmefra og til klubbhuset eller det faste treningsstedet. ren firmabilordning. Slike ordninger kan bestå av et fast månedlig beløp, en fast godtgjørelse pr. kjørte kilometer eller en kombinasjon av disse. Eventuelt kan kjøregodtgjørelsen også relateres til for eksempel dekning av drivstoffutgiftene. Noen vil også velge å gi et rent lønnstillegg ved overgang fra firmabilordning. Vi anbefaler at kjøregodtgjørelse etter statens satser kun gis til ansatte som bare på sporadisk basis bruker bilen i jobben. For alle andre anbefaler vi en form for fast kjøregodtgjørelse, eventuelt kombinert med en variabel del. Slike ordninger vil være et viktig virkemiddel for å motivere ansatte til å velge kjøregodtgjørelse fremfor firmabil. Undersøkelser viser nemlig at en viktig årsak til at mange velger firmabil, er at de ikke ønsker risiko. En fast månedlig godtgjørelse vil redusere risikoen og dermed gjøre det lettere for ansatte å velge egen bil ettersom de vet hva de har i minimumsinntekt på bilen til å dekke faste kostnader som billån/leieutgifter, forsikring, årsavgift m.m. Dette kan være viktig, ikke minst i forbindelse med eventuell sykdom. Hvis bedriften velger en ordning med fast kjøregodtgjørelse kombinert med en variabel del, bør den variable kjøregodtgjørelsen ideelt sett legges opp slik at godtgjørelsen pr. kjørte kilometer er i tråd med marginalkostnaden ved å kjøre en ekstra kilometer (dog vil dette variere fra bil til bil). Da sikrer man at bilen brukes hensiktmessig, og at den ansatte ikke kjører ekstra kilometer i jobben bare for å få utbetalt kjøregodtgjørelse. I praksis vil dette bety en kilometergodtgjørelse i størrelsesorden 1,50 2 kroner pr. kjørte yrkeskilometer, ut fra en bil i «normal» prisklasse fra til kroner. 01:2012 > Side 9

7 Hvis bedriften kun gir en fast månedlig godtgjørelse, så vil den ansatte bare få skattebesparelsen for hver kilometer han kjører i yrket (yrkeskjøringen kommer til fradrag etter statens satser). Dette betyr i praksis at opptil kjørte kilometer i året vil de fleste få en skattebesparelse på 44,8 prosent av kr 3,90 pr. km, som er kr 1,75. Tilsvarende er skattebesparelsen kr 1,46 pr. km for kjøring over km (44,8 prosent av kr 3,25). Mottar du en fast kjøregodtgjørelse, vil de fleste arbeidsgivere kreve at du leverer månedlig kjørebok, for så å splitte opp kjøregodtgjørelsen i en trekkfri del og en trekkpliktig del. Men vi opplever at noen arbeidsgivere helst ikke vil ta på seg dette ansvaret, og for å få skattemessig fradrag for yrkeskjøringen holder det nå at du som bilbruker legger med selvangivelsen en kjørebok som viser total yrkeskjøring gjennom året. Eksempel Terje Trekk får en fast månedlig kjøregodtgjørelse på kr I tillegg får han kr 2,- pr. km for hver av de km FERIEBIL: Mange familier som disponerer både en firmabil og en privatbil, bruker firmabilen til all ferie- og fritidskjøring, mens privatbilen står pent parkert hjemme. han kjører i tjeneste. Dette gir ham en total kjøregodtgjørelse på kr Hvordan skal arbeidsgiver dele opp kjøregodtgjørelsen? Total bilgodtgjørelse: = Trekkfri/skattefri del: Første km x kr 3,90 = Trekkfri del: Siste km x kr 3,25 = Trekkpliktig/skattepliktig del: = Regnskapsligning Metoden som er benyttet ovenfor, kalles forenklet overskuddsberegning. Lønnsmottagere som mottar fast kjøregodtgjørelse, kan alternativt benytte en metode som kalles regnskapsligning. Av plasshensyn tar vi ikke med en gjennomgang av reglene rundt regnskapsligning av kjøregodtgjørelse her. Firmabil eller kjøregodtgjørelse? Har du valget mellom kjøregodtgjørelse eller firmabil, er det viktig at du gjør en kvalifisert vurdering av hva de forskjellige alternativene koster deg. Det kan raskt spare deg for opptil titusener av kroner i året. Når man tidligere skulle gjøre slike beregninger, fant man raskt ut at dette var komplisert fordi man ikke hadde god nok oversikt over kostnaden ved å eie bil selv, spesielt fordi verdifallet var ukjent og du egentlig ikke finner ut hva bilen koster deg før du har solgt den. De senere årene har dette forandret seg betydelig ettersom privatleie av bil har blitt mer vanlig. Privatleie gir deg svært forutsigbare bilutgifter, og dessuten slipper du å oppta gjeld. Dermed oppnår du flere av de samme fordelene som med firmabil. Side 10 > 01:2012

8 Vi mener privatleie er et produkt som kan egne seg godt for deg som bruker egen bil i jobben. Privatleie gjør det samtidig enkelt å beregne hva slags bilordning som lønner seg. Ifølge våre beregninger er en ordning med egen bil/privatleie med kjøregodtgjørelse på generell basis en gunstigere ordning enn ren firmabil. Men i praksis vil alltid følgende momenter avgjøre hva slags bilordning du bør velge: 1. Ditt kjøremønster 2. Størrelsen på kompensasjonen for firmabilen (fast kjøregodtgjørelse/ lønnskompensasjon og lignende) 3. Hva slags biltype du velger Høy firmabilfordel Til tross for at de fleste firmabilbrukere opplevde en lemping av firmabilskatten da reglene ble lagt om i 2005, er fordelsbeskatningen fortsatt høy sett i relasjon til de faktiske kostnadene med bilholdet. Du vil ofte oppleve at du ikke bare skattlegges for all privatkjøring, men også det meste av yrkeskjøringen. Dette illustreres godt ved at den skattbare fordelen for en bil til kroner utgjør kroner, mens de årlige utgiftene for en dieselbil til kroner bare utgjorde kroner i 2011 (tall for 2012 ikke tilgjengelig i skrivende stund), ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (ut fra kjørte km i året). Når vi så vet at kjøregodtgjørelse etter statens satser er skattefrie, taler det for at firmabil er en dyr bilordning. Men så kan det som kjent være forskjell på teori og praksis du må derfor selv gjøre en kvalifisert vurdering ut fra kjøremønsteret ditt, størrelsen på kompensasjonen du får og biltypen du velger. Vi erfarer at mange familier som disponerer både en firmabil og en privatbil, konsekvent bruker firmabilen til all ferie- og fritidskjøring (både på kveldstid, i helger og i ferier), mens privatbilen står pent parkert hjemme. Dermed har de en langt høyere årlig kjørelengde med firmabilen enn de normalt ville ha hatt hvis de hadde hatt to privatbiler. Dette øker selvsagt lønnsomheten med firmabil. Samtidig er det viktig å bygge inn en liten ekstra buffer for usikkerhetsmomentene (bulker, skraper, egenandel på kasko m.m.) ved å holde bil selv. Er du i en situasjon hvor du skal forhandle med arbeidsgiveren din om fast kjøregodtgjørelse, så bør du argumentere for at arbeidsgiver bør kunne akseptere samme kostnad med kjøregodtgjørelse som ved å holde deg med en firmabil. Men bli likevel ikke overrasket om du skulle møte motstand når du skal forhandle om kjøregodtgjørelse. Vår erfaring er nemlig at få firmaer er villige til å betale de ansatte like mye i kjøregodtgjørelse som kostnaden ved å holde firmabiler. Tvert i mot opplever vi at mange får relativt dårlig kompensasjon for firmabilen. Derfor kan det likevel lønne seg å velge firmabil, spesielt når man også tar hensyn til at mange «overbruker» firmabilen (se over) og også tar med verdien av komfortfaktorene. Mange som bruker egen bil i jobben, får også kun kjøregodtgjørelse etter statens satser, og hvis de da samtidig har liten yrkeskjøring, er det nærmest selvsagt at firmabil vil lønne seg. Disponerer husstanden to biler, vil vi anbefale å jevne ut belastningen på begge bilene, ved at begge bilene brukes tilnærmet like mange kilometer i året. Det er selvsagt ingenting i veien for at du også bruker «konebilen» (eller «mannebilen) til yrkeskjøring. Kort oppsummert kan vi si at det på generell basis lønner seg å velge egen bil/privatleie med kjøregodtgjørelse: 1. Når du har lite eller begrenset privatkjøring 2. Når du har utstrakt yrkeskjøring 3. Når du har greid å forhandle deg frem til en ordning med høy fast kjøregodtgjørelse 4. Når du har valgt en billigere eller middels dyr bil Litt populistisk kan vi si at er du av typen «sofa-ola» som trives best hjemme i sofakroken, og ikke har omfattende hjem arbeidskjøring, så vil det lønne seg å velge egen bil/privatleie med kjøregodtgjørelse. Typiske komfortfaktorer med egen bil er at du kan velge bil etter eget behov og ønske, og at du har bil selv om du bytter arbeidsgiver. Firmabil for «turbo-ola» Firmabil er gunstig hvis du er av typen «turbo-ola» som bruker bilen svært mye privat, og gjerne har en dyrere firmabil som for eksempel brukes til kjøring av barn til idrettsaktiviteter, til hytta i helgene og ferier, og sågar kanskje en utenlandstur med familien om sommeren. Dyrere biler er altså relativt sett mer gunstige å ha som firmabil. Dette skyldes hovedsakelig at verdifallet er relativt sett større på dyrere biler, sammenlignet med billigere biler. Samtidig er statens satser for kjøregodtgjørelse et fast beløp uavhengig av bilens pris. Kort oppsummert kan vi si at det på generell basis lønner seg å velge firmabil når du har: Dyrere bil Utstrakt kjøring hjem arbeid Utstrakt privatkjøring Lite yrkeskjøring Kun statens satser for yrkeskjøring Det finnes en mengde gode kalkulatorer på nettet hvor du kan gjøre beregninger på hva som lønner seg for deg firmabil eller egen bil/privatleie med kjøregodtgjørelse. Komfortfaktorer Erfaringsmessig vil firmabilbrukere være villige til å betale litt ekstra på grunn av alle komfortfaktorene. Dette dreier seg om fravær av risiko (som for eksempel tap av egenandel og redusert bonus ved skader på egen bil), status, slipper administrasjon, slipper å oppta lån for å kjøpe bil (men det oppnår man også med privatleie), har nøyaktig oversikt over bilkostnaden (skatten), slipper å føre kjørebok (noen unntak), har alltid relativt ny og sikker bil, slipper å ergre seg over riper og mindre skader som for eksempel såkalte «shopping-bulker.» 01:2012 > Side 11

9 Elektronisk levering av omsetningsoppgaven Fra og med 1. termin 2012 må omsetningsoppgaven leveres elektronisk. Det er anledning til å søke om å få levere på papir når det på grunn av alder, sykdom, manglende internettdekning eller andre forhold vil være urimelig å kreve elektronisk levering av omsetningsoppgaven. FRAVÆR AV RISIKO: Firmabilbrukeren vil gjerne være villig til å betale litt ekstra på grunn av alle komfortfaktorene som for eksempel fravær av risiko for tap av egenandel og redusert bonus ved skader på egen bil. Hva med arbeidsgiver? Også for arbeidsgiver avhenger svaret på hva som lønner seg av firmabil og kjøregodtgjørelse, av størrelsen på kompensasjonen for firmabilen, og kjøremønsteret som den ansatte har. Har arbeidsgiver allerede en firmabilordning og vurderer å gå bort fra denne, kan han hevde at de ansatte bør kunne akseptere den samme kostnaden ved å holde egen bil som de pr. i dag har på firmabilen (dvs. skatten). Imidlertid kan det være lurt å gi de ansatte en kompensasjon for bortfall av komfortfaktorer. Likeledes er det selvsagt et viktig moment at de ansatte gjerne har svært forskjellig kjøremønster, noe som vanskeliggjør det å finne en ordning som alle blir fornøyde med. En anbefaling kan være å la de ansatte få et visst beløp i året uavhengig av om de velger firmabil eller egen bil så oppnår man samtidig å sette et tak på utgiftene knyttet til privatkjøring for de som har firmabil. Arbeidsgiver bør dessuten alltid ta hensyn til komfortfaktorene. En ren firmabilordning kan gjøre det lettere å profilere bilene med reklame og dekor, bilen er på veien uavhengig av brukers privatøkonomi, og den ansatte bruker mindre tid og ressurser på bilbytte. Vi opplever at firmaer tviholder på rene firmabilordninger på grunn av disse komfortfaktorene. Ekstra samfunnsansvar Enkelte firmaer som Telenor og Yara utviser ekstra samfunnsansvar og tilbyr ansatte både firmabil og billønn hvis de velger en firmabil med lavt CO 2 -utslipp. Det er grunn til å anta at stadig flere selskaper vil velge slike løsninger for å motivere de ansatte til å velge lav- og nullutslippsbiler, ofte som et ledd i selskapenes miljøsertifiseringsplaner (som ISO14001 og Miljøfyrtårn). Bankkort avvikles som godkjent ID Etter påtrykk fra Politiet og sikkerhetsmiljøene i bankene har banknæringen bestemt å avvikle ordningen med å tilby bankkort som godkjent ID. Det er derfor besluttet at bankkort om noen år skal avvikles som gyldig ID. Dette fordi bankkortene ikke gir god nok sikkerhet mot forfalskninger og kopiering. Kilde: Dinside.no Side 12 > 01:2012

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

av engangsavgift ved

av engangsavgift ved Refusjon av engangsavgift ved! eksport av bruktbil Mulig innretning og konsekvenser Rapport 2014-06 Proba-rapport nr. 2014-06, Prosjekt nr. 14006 ISSN: 1891-8093 AG/SK/JR/BTE, 30.4.14 -- Offentlig --

Detaljer

SKATTLEGGING AV POKER

SKATTLEGGING AV POKER HÅNDBOK OM SKATTLEGGING AV POKER I NORGE 1 Styret i NORSK Fra venstre: Pål Skønberg Løvik, Mads Åmot (nestleder), Sigurd Eskeland (leder), Kjetil Flåten og Andreas Torbergsen. POKERFORBUND 2 Bilde med

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Skattepliktig fordel vunnet ved arbeid

Skattepliktig fordel vunnet ved arbeid Skattepliktig fordel vunnet ved arbeid Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2011 Til sammen 17648 ord 23.11.2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy Sammendrag: Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Forfattere: Erik Figenbaum og Marika Kolbenstvedt Oslo 2013 134 sider Elektrifisering av kjøretøy er

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN Tungtransport Økte krav til førerkort i klasse C, C1 og D1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Kartlegg behovene dine - kjør grønnere! Nr. 11 / Sept. 09 FIRMABILEN 5TIPS TIL GODE LØSNINGER

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren?

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? 2 apr 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? Kraftselskaper skrur opp prisen

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Staff Memo. Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in momenter ved innføring i Norge. Nr 12 2014. Forfatter: Bent Vale

Staff Memo. Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in momenter ved innføring i Norge. Nr 12 2014. Forfatter: Bent Vale Staff Memo Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in momenter ved innføring i Norge Nr 12 2014 Forfatter: Bent Vale Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer