Etikk, organisasjonskultur og verdier i praksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etikk, organisasjonskultur og verdier i praksis"

Transkript

1 Etikk, organisasjonskultur og verdier i praksis Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester KS oppstartkonferanse for pulje 4 Gardermoen, 1. og 2. juni 2010 Tom Eide og Einar Aadland Diakonhjemmet Høgskole

2

3

4 - Stor forskjell på om du får hjelp til å stå opp klokka 9 eller 11 (4. aug. 2009)

5 Syke gamle blir behandlet dårlig Mange eldre får ingen fysisk aktivitet og blir sittende passive uten særlig kontakt med andre, viser en nedslående kartlegging av hvordan leger og sykepleiere opplever helsetilbudet til eldre, syke og pleietrengende mennesker over 75 år. Aftenposten

6 Prioriteringene i helsevesenet er tilfeldige Noen må ta de vanskelige valgene: Hvem skal få og hvem må vente? Det er et gap mellom tilgjengelige ressurser, økte muligheter til behandling og befolkningens forventninger til hva helsevesenet kan utføre. For å sikre at pasienter som har størst behov får behandling først, må de viktigste oppgavene i offentlig helsetjeneste, presiseres.

7 Sykehjem slurver med legemidlene Direktøren i Statens Helsetilsyn sier behandlingen av legemidler ved norske sykehjem er så dårlig at det kan gå ut over liv og helse. NRK 19. mai 2009

8 Moral og etikk Moral (av lat. mores, skikker) er de normer vi legger til grunn for god adferd Etikk (gr. ethos, sedvane, skikk) er morallære, moralens teori Etikk kan forstås som systematisk tenkning om og utforskning av moralske problemer Etisk teori kan hjelpe oss til å klargjøre hva som er rett og galt, godt og ondt, rettferdig og urettferdig

9 Etisk dilemma (vs etisk problem) En valgsituasjon hvor vi uansett hva vi velger krenker verdier vi er forpliktet av (verdikonflikt) En valgsituasjon hvor vi opplever at det blir moralsk galt uansett hva vi gjør En situasjon hvor det finnes gode moralske innvendinger mot ethvert handlingsalternativ Et etisk problem kan vi ha uten at det er et dilemma, f eks for dårlig kvalitet, lite omsorg, manglende samarbeid: organisasjonskultur

10 SOKRATES Jordmor for Atens kommende ledere Dialog som vei til innsikt kjenn deg selv

11 PLATON Platons Akademi - en møteplass for etisk refleksjon Kardinaldyder: Visdom, rettferdighet, måtehold og mot Klokskap som den høyeste dyd for ledere

12 ARISTOTELES Veier til moralsk læring: Utvikle gode vaner Se hen til gode forbilder Den gyldne middelvei mellom for mye og for lite

13 En liten dyds-øvelse Skriv ned en av dine gode egenskaper i jobben (kanskje din beste egenskap) Hvis det blir for mye av det gode (av din gode egenskap), hvordan blir en slik person? Hva er noe av det verste du vet hos andre, noe som irriterer deg, noe du er allergisk mot? Prøv så selv om det er vanskelig å forestille deg at du kunne lære noe av din allergi, hva kunne det da være (rent hypotetisk, altså)?

14 Kvalitetskvadranten Kjerneegenskap (for mye av det gode) Fallgruve Din allergi (hva kan du lære av din allergi?) Din utfordring

15

16 Etisk læring Aristoteles Å følge gode forbilder (jf ledelse/opplæring) Opparbeide gode vaner (jf rutiner/prosedyrer) Å søke den gyldne middelvei (jf reflektere sammen) Hvordan heve etisk kompetanse i dag? Individuelt/personlig (kurs/tematisering/møteplasser/) Institusjonelt/organisatorisk (plan/tiltak/ordninger) Grunntanker i Etikkhåndboka: Kompetanse heves i samspill: møteplasser/refleksjon Kompetanse heves ved skolering/kunnskap: utdanning

17 Etikk er et fag (mens moral er praksis) Etikk (teori, trening, refleksjon) kan hjelpe oss til å oppdage og se klarere det vi ikke så lett legger merke til eller tenker over Etikk setter kritisk søkelys på våre Holdninger (praksis; hvordan vi er mot andre) Handlinger (våre valg, vanskelige dilemmaer) Institusjonelle ordninger og praksiser (rutiner, kommunikasjonsformer, måter vi gjør ting på her )

18

19

20

21 Fire gjennomgåemde behov/ønsker 1. møteplasser for etisk refleksjon både for praktikere og for ledere 2. lederansvar: klargjøring av ansvar for å legge til rette for etisk refleksjon/praksis 3. systemer som sikrer etikkens plass i det langsiktige plan- og strategiarbeidet 4. kompetanseoppbygging i etisk refleksjon og veiledning når (etikk)tiltak settes i verk = en metodebok til bruk i etikkarbeidet

22 Etikkhåndboka En håndbok, metodebok, en verktøykasse for praktisk etikkarbeid Etikken moralfilosofien ligger implisitt Etisk refleksjonsmodell: dyds- og diskursetisk basert: klargjøre dilemmaet, høre de berørte parters argumenter, og velge det kloke Sjekkliste for etisk refleksjon: pluralistisk basert: konsekvens-, plikt- og dydsetiske perspektiver, og finne det som balenserer de mange hensyn: den gyldne middelvei

23

24

25

26 Etikk = metode + møteplasser Metoder for etisk refleksjon: refleksjonsmodell Etisk gruppeveiledning/dilemmatrening Ekstern intern kompetanse Dialogfora med etikk- og annen fagkompetanse: I tilknytning til regulære møter: refleksjonstid Etikkseminar: ta for seg et dilemma i organisasjonen Kommunikasjonsworkshop: etikk i det konkrete møtet Dialogkonferanse m/ ledelse, politikere, fagfolk og brukere

27 Etikk handler om relasjoner og identitet, om hvem jeg og organisasjonen er og bør være i disse relasjonene myndigheter/ lovgivere Politisk ledelse toppledelse ledere medarbeidere Etikk handler om refleksjon og handling, om hvordan jeg bør gå frem for å virkeliggjøre våre mål og verdier samfunnet/media offentligheten fremtiden / naturen/ senere generasjoner leverandører og samarbeidspartnere brukere pasienter/pårørende

28 Oppsummering: Hva virker og hva trengs? Ildsjeler/kontaktpersoner Benytte eksisterende fora Enkle metoder (trekk et kort/trafikklys) Bruke gylne anledninger (som korte møter) Anerkjenne det tilsynelatende uviktige Å forankre i ledelsen et arbeid å gjøre Å utdanne etikkveiledere som ressurspersoner Å bruke hverandre + eksterne ressursmiljøer Å sørge for at også ledere tar seg tid til refleksjon

29 Hvordan legge til rette for etikkarbeid? Etikk i praksis er (også) et spørsmål om ledelse Politisk nivå/rådmann fatte vedtak om å satse på etikk Utpeke prosjektleder (evt utvalg): rutiner + oppfølging knytte satsingen til KS program: dialog utad Kommuneledelse/enheter stille seg bak etikksatsingen/etikkstige skape møteplasser for etisk refleksjon la prosjekter utvikles og gjennomføres lokalt

30

31

32 Etisk skolering - etikkstige Grunnivå: Interne dagskurs i anvendelse av modeller for etisk refleksjon + deltagelse i refleksjonsgruppe over tid Øvet nivå: veiledningstrening med oppfølging + kurs i teorier og metoder over flere dager Videregående (bygger på profesjonsutdanning): Utdanning i etisk refleksjonsveiledning og andre moduler på høyskole- og universitet Avansert: etikkutdanning 30 studiepoeng eller masterutdanning, f eks i verdibasert ledelse

33

34 Spørsmål rundt bordene: Hvor står vi i dag? Hva er vi gode på? Kvaliteten på tjenestene? Hvordan har pasienter og bruker det? Hvordan er kontakten med pårørende? Samarbeid kolleger imellom? Kulturforskjeller? Spenninger? Dialog på tvers av nivåer (førstelinje, mellomleder, enhetsleder)? Hvilke dilemmaer og problemer ser vi hos oss? Møteplasser?

35 Spørsmål rundt bordene (fokuser det viktigste) Hvorfor står vi i dag, og hvorfor vil vi satse på etikk Hvordan ønsker vi at den etiske situasjonen skal være hos oss?

36 Hvordan vil vi det skal være? Hvordan ønsker vi at den etiske situasjonen skal være hos oss? Hva må gjøres for å komme dit? Hvilke metoder/møteplasser vil passe i egen enhet (ut fra Etikkhåndboka/egen erfaring) Hva kan man selv gjøre, i den rollen man har? Hva trenger vi ekstern støtte til?

37 Hvordan komme i gang? KS tilbud av ulike slag Dialogkonferanse/søkekonferanse Sende ressurspersoner på kurs Hente ressurspersoner inn Statusevaluering (hvor står vi hvor vil vi?) Prosessledelse Programutvikling Benytte egne kompetente ildsjeler

38

Systematisk etikkarbeid Helse og omsorgstjenesten Larvik kommune

Systematisk etikkarbeid Helse og omsorgstjenesten Larvik kommune Systematisk etikkarbeid Helse og omsorgstjenesten Larvik kommune Vårt teoretiske fundament Praksisfeltet vårt felles anliggende På vårt første Larvikskurs - demens stilte vi spørsmålet om hva vi gjør når

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no Dato for utfylling 1. Prosjektnavn 2. Kommune

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Profesjonell yrkesutøvelse

Profesjonell yrkesutøvelse 6 1 profesjonell yrkesutøvelse 7 Bente tar en faglig vurdering ut fra det hun ser, det hun vet om pasienten fra før, og fagkunnskapene sine. Hun har tidligere vært i en liknende situasjon og vet hvordan

Detaljer

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram INNHOLD 1.0 Innledning....side 1 2.0 En historie..... 1 2.1 Problemstilling.. 3 3.0 Teori.. 4 3.1

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57 Coaching for ledere Navn: Coaching for ledere, den coachende lederstil. Når det gjelder å utvikle en coachende kommunikasjonsform handler alt om trening! Samlingen vår er intensiv og jeg ønsker å bruke

Detaljer

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Brukerne, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV gjør så godt de

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken (forfall) Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J. Alhaug, 1. vara

Detaljer

Helse Nordmøre og Romsdal HF. Etikkveileder. for ansatte ved. Helse Nordmøre og Romsdal HF. Utarbeidet av Klinisk etikk-komité. Versjon 1.

Helse Nordmøre og Romsdal HF. Etikkveileder. for ansatte ved. Helse Nordmøre og Romsdal HF. Utarbeidet av Klinisk etikk-komité. Versjon 1. Etikkveileder for ansatte ved Helse Nordmøre og Romsdal HF Utarbeidet av Klinisk etikk-komité Versjon 1.0 Godkjent av adm. direktør Bjørn Engum, oktober 2009 FORORD Norsk helsevesen skal være kunnskapsbasert.

Detaljer

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Vedtatt i styret i Helse Sør Øst 16.02.12 1. Bakgrunn og formål Alle medarbeidere i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd

Detaljer

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR Koordinerende enhet 2013 Veileder Koordinatorrollen og individuell plan Innledning Denne veilederen er laget for å gjøre din rolle som koordinator litt enklere,

Detaljer

Pasientservice. Hva er pasientservice? Fra læreplanen: K2 Eleven skal kunne drøfte kjennetegn på god pasientservice og yte service til pasienter.

Pasientservice. Hva er pasientservice? Fra læreplanen: K2 Eleven skal kunne drøfte kjennetegn på god pasientservice og yte service til pasienter. 2 pa s i e n t s e rv i c e 21 Alle yrkesgrupper innenfor helsesektoren yter på en eller annen måte service til andre mennesker. Når du nå har valgt å arbeide som helsesekretær, innebærer det automatisk

Detaljer

Grunnleggende verdier, moral og etikk

Grunnleggende verdier, moral og etikk Grunnleggende verdier, moral og etikk - En innføring i etikk for ansatte i politi- og lensmannsetaten Foto: Politiforum Heading 2 Politidirektoratet 2009 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Strand,

Detaljer

Arbeid med etikk i kommunen

Arbeid med etikk i kommunen Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: R 05-2013 Arbeid med etikk i kommunen Moral Etikk Formålet er å undersøke hva som er status for kommunens arbeid med

Detaljer

Grunnleggende verdier, moral og etikk

Grunnleggende verdier, moral og etikk KRIPOS UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM Grunnleggende verdier, moral og etikk - En innføring i etikk for ansatte i politi- og lensmannsetaten. Foto: Politiforum Innhold Forord

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

DREAM. Fagdag: Fra prosjekt til virkelighet Om implementering av resultater fra prosjekter Skap gode dager, Drammen, 2. juni 2014

DREAM. Fagdag: Fra prosjekt til virkelighet Om implementering av resultater fra prosjekter Skap gode dager, Drammen, 2. juni 2014 DREAM Vitensenteret helse & teknologi implementering av Lean i helse-, sosial- og omsorgstjenestene et samarbeid mellom Drammen kommune og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Fagdag: Fra prosjekt til virkelighet

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no innen den 15.juni 2013 Dato for utfylling 1.

Detaljer

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 Innhold Forord side 3 Om å velge det etiske perspektiv. side 4 ETISK REGNSKAP - hvorfor gjør vi det - hvordan - og hva så videre?

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Etikk og lojalitet. De modige møter i arbeidshverdagen. Prosjektkoordinator Anna Milde Thorbjørnsen

Etikk og lojalitet. De modige møter i arbeidshverdagen. Prosjektkoordinator Anna Milde Thorbjørnsen Etikk og lojalitet De modige møter i arbeidshverdagen Prosjektkoordinator Anna Milde Thorbjørnsen Foredrag for skoleledere i Bergen kommune 27.10.2010 Disposisjon De modige møter i arbeidshverdagen Verdier

Detaljer

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kapittel Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre

Detaljer

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Støtteark til del 4 Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Arbeidsprosessen Hver gang en person begynner med rehabilitering er det som å starte et nytt prosjekt, der vi starter med blanke ark og jobber

Detaljer

TOLK OG LITT TIL. V/Inger Lise Vincent

TOLK OG LITT TIL. V/Inger Lise Vincent TOLK OG LITT TIL V/Inger Lise Vincent DØVBLINDETOLKROLLEN Som døvblindetolker står vi ofte ovenfor mange utfordringer. Vi har lært hva en tolks oppgave og rolle er, men det er så mye mer når komme ut i

Detaljer