Innhold. Del 1 Teoriinngang Del 2 Virksomhet, virkning og tro

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Del 1 Teoriinngang... 11. Del 2 Virksomhet, virkning og tro... 109"

Transkript

1 ledelse bok.book Page 5 Tuesday, January 9, :06 PM Innhold Del 1 Teoriinngang Kapittel 1 Ledelse: et spennende og forførerisk begrep Formål og bakgrunn Ledelse et begrep som søker etter betydning Ledelse i organisasjoner et rammeverk Ledelse: å håndtere usikkerhet, konflikter, tvetydighet og dilemmaer Hvordan skaffe kunnskap om ledelse? Kapittel 2 Teorier og ideologier om ledelse. Spor og blindspor i forskningen Hva er ledelsesteori? Ledelsesteoriene Det varierende innholdet i ledelsesteoriene Kapittel 3 Hvordan teoriene oversettes og vinner innpass Ideer og praktiske begreper Formidling og akseptering Ledelsesteorier i Norge Del 2 Virksomhet, virkning og tro Kapittel 4 Ledelse og organisasjonsresultater: virkning eller tro? Ledelse har stor virkning selvfølgelig? Årsaksmodeller Trenere, direktører, metodistprester og fiskeskippere. Hvilken betydning har de? Organisasjonsbetingelser for lederbestemte resultater Andre virkninger enn målbare resultater? Ledelse virker, men er også noe vi tror på Konklusjoner

2 ledelse bok.book Page 6 Tuesday, January 9, :06 PM 6 LEDELSE, ORGANISASJON OG KULTUR Kapittel 5 Lederes arbeid Studier av ledere i arbeidssituasjonen en egen retning Viktige bidrag og forfattere Karakteristikk av ledende arbeid Implikasjoner og diskusjon Meningssammenheng for lederes arbeid? Kapittel 6 Å lede med symboler: Er ledelse noe vi tror på? Symboler. Hvorfor og hvordan? Organisasjoner som sosiale konstruksjoner Hvordan vi konstruerer ledere Å lede med tegn Lederes symbolkapital Avslutning Del 3 Kontekster for ledelse Kapittel 7 Organisasjonskultur Organisasjonskultur: en ny måte å tenke styring på Definisjoner, kjennetegn og kulturelle nivåer Kan vi skille kultur fra andre organisasjonsvariabler? Ulike kulturer ulike organisasjoner Hvordan kultur uttrykkes og brukes Kan organisasjonskultur styres og endres? Kapittel 8 Ledelsesbetingelser: Nasjonale kulturer Kultur: Usynlige betingelser for ledelse Nasjonskulturer og organisasjonsformer Når ledere møter de usynlige grensene Møtet med de andre Kapittel 9 Organisasjonstyper som kontekst for ledelse Formål og tema To måter å oppfatte organisasjoner på Funksjonsperspektivet nødvendige deler og nødvendige oppgaver med tolkningsmuligheter Kapittel 10 Organisasjonsform som ledelsesbetingelser Lederoppgaver og lederorienteringer i forskjellige organisasjonsformer Byråkratier og andre hierarkier. Ledelse i gitte rammer Ekspertorganisasjoner: anstrengt forhold til ledelse? Gruppeorganisasjoner: ledelse ved deltakelse og lydhørhet Entreprenørorganisasjoner: sterk ledelse og spennende oppgaver IKT nye muligheter og nye former

3 ledelse bok.book Page 7 Tuesday, January 9, :06 PM INNHOLD 7 Kapittel 11 Nettverk: sammensatte, skiftende og imaginære organisasjoner Tema nettverk Hvorfor nettverk? Nettverkstyper Ledelse i nettverk: kobling i stedet for kommando Kapittel 12 Ledelse i offentlige virksomheter Om offentlig sektor og betingelser for ledelse Den offentlige dimensjonen: organisering og ledelsesbetingelser Noen observerte forskjeller mellom ledere i offentlig og privat sektor Ulike roller og ledelsesformer Offentlig ledelse: muligheter i en reformtid Kan en lykkes som leder i det offentlige? Kapittel 13 Kjønn og ledelse Innledning Kvinner og menn i ledelse dagens situasjon Forklaringene Diskriminering Fire begrunnelser og forståelsesrammer Kjønn og ulike organisasjonstyper Organisasjonskonsekvenser av kjønnsforskjeller Avslutning Del 4 Lederens grunnlag for ledelse Kapittel 14 Rolle som binding og mulighet Rolleperspektivet og roller Rollespill og aktører Rolleoppfatninger Ledernes behov for å forstå rollene sine Kapittel 15 Personlig makt Maktperspektivet Personlige og psykiske forutsetninger for makt Maktressurser i organisasjonssammenheng Maktens dysfunksjoner Grenser for ledelse: motstand, avverging og ledelsesfrie områder Kapittel 16 Relasjoner Om relasjoner Relasjoner til parter og interessenter

4 ledelse bok.book Page 8 Tuesday, January 9, :06 PM 8 LEDELSE, ORGANISASJON OG KULTUR 16.3 Regler for gode relasjoner Autoritetsrelasjoner Ledertilpasning og revurdering Kommunikasjon og relasjoner Del 5 Hvordan ledere kan virke i organisasjoner Kapittel 17 Produsentfunksjonen. Om å påvirke mål og resultater Alle organisasjoner må yte noe som tilfredsstiller omverdenen Hvordan mål og resultatorientering kan påvirkes av ledelsen Muligheter og tilpasningsvansker ved mål- og resultatretting Roller og atferd for mål- og resultatorientering: pådriver og dirigent 459 Kapittel 18 Administratorfunksjonen. Om orden, kontroll og vedlikehold av systemer Innledning Kontrollteknikker og administrasjonsformer Dysfunksjoner av tiltak for orden og kontroll Roller og atferd overvåkeren og koordinatoren Kapittel 19 Integratorfunksjonen. Om å bygge fellesskapet Innledning «Mennesketeknikker» Vilkår og begrensninger ved integrasjonsarbeid Roller og atferd i lagarbeidet: veileder og hjelper Kapittel 20 Entreprenørfunksjonen. Om å ta utfordringer fra omverdenen Entreprenørfunksjoner er innrettet mot omverdenen: ressurshenting og nyskapning Strategi: kjernekompetanse og definert omverden Strategiprosesser Strategi: politikk, pedagogikk og symbolikk Innovasjon Roller og atferder for entreprenørfunksjonen Entreprenørskapet: betingelser og problemer Del 6 Om å være leder. Mestring og utvikling Kapittel 21 Ledelse: å se seg selv i en større og mer foranderlig verden Hva boken sier og ikke sier Gode ledere?

5 ledelse bok.book Page 9 Tuesday, January 9, :06 PM INNHOLD Noen perverterte ledelsessituasjoner Å leve med paradokser Ledelse som personlig prosjekt Etiske utfordringer for ledere Ledelse i en foranderlig framtid Referanser Personregister Stikkordregister

LEDELSE, ORGANISASJON OG KULTUR Torodd Strand

LEDELSE, ORGANISASJON OG KULTUR Torodd Strand UTDRAG FRA LEDELSE, ORGANISASJON OG KULTUR Torodd Strand KAPITTEL 1: LEDELSE: ET SPENNENDE OG FORFØRERISK BEGREP KAPITTEL 2: TEORIER OG IDEOLOGIER OM LEDELSE: SPOR OG BLINDSPOR I FORSKNINGEN KAPITTEL 5:

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

KOMMUNIKASJON AV HMS MED ØSTEUROPEISK ARBEIDSKRAFT UTFORDRINGER?

KOMMUNIKASJON AV HMS MED ØSTEUROPEISK ARBEIDSKRAFT UTFORDRINGER? MASTEROPPGAVE I SAMFUNNSSIKKERHET VÅREN 2010 KOMMUNIKASJON AV HMS MED ØSTEUROPEISK ARBEIDSKRAFT UTFORDRINGER? EMILIA CRISTINA THINGBØ INSTITUTT FOR MEDIE-, KULTUR- OG SAMFUNNSFAG UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

Læring i lag - PED-3900. Renate Mari Walberg. Mastergradsoppgave i Pedagogikk. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Læring i lag - PED-3900. Renate Mari Walberg. Mastergradsoppgave i Pedagogikk. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Læring i lag - En komparativ studie av organisasjonstyper med ulikt innhold og mål. PED-3900 Renate Mari Walberg Mastergradsoppgave i Pedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Fakultet for

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Konsulentrollen i ledelsestrening

Konsulentrollen i ledelsestrening av John-Erik Stenberg, Ledelse er en ferdighetsdisiplin! De fleste som blir ledere i dag kommer fra en rasjonell fagverden, og det er naturlig å tro at ledelse kan læres på samme måte som fag. Riktignok

Detaljer

INTENSJONSAVTALEN OM ET INKLUDERENDE

INTENSJONSAVTALEN OM ET INKLUDERENDE INTENSJONSAVTALEN OM ET INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HVILKE FAKTORER FREMMER EN GOD IA-PRAKSIS I VIRKSOMHETENE? Masteroppgave i Endringsledelse av Jannicke Åsbø Andersen og Cecilie Løvåsen Grøtteland Universitetet

Detaljer

Masteroppgave. Ledere og ansattes oppfattelse av flat struktur og lederrollen

Masteroppgave. Ledere og ansattes oppfattelse av flat struktur og lederrollen UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Masteroppgave Ledere og ansattes oppfattelse av flat struktur og lederrollen Et casestudie av Oljedirektoratet Mirza Mujic

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Reform dynamics in health care: a comparative research program Anne Mia Myhre

Reform dynamics in health care: a comparative research program Anne Mia Myhre Reform dynamics in health care: a comparative research program Anne Mia Myhre Omstulling til enhetlig ledelse i sykehus - Påvirkning på avdelingslederrollen ATM Skriftserie Nr. 5-2008 Stein Rokkan senter

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

DEN VIKTIGSTE LEDERJOBBEN PRESENTASJON

DEN VIKTIGSTE LEDERJOBBEN PRESENTASJON DEN VIKTIGSTE LEDERJOBBEN 1 2 3 BEGRUNNELSE Kontinuerlig utvikling gjør og det nødvendig Forbedring, men også drastiske endringer trengs mer eller mindre hele tiden Utviklingsarbeid ofte satt på vent Erfaringslæring

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

Medarbeideres motivasjon og engasjement for utvikling av kunnskap. - en analyse av Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere

Medarbeideres motivasjon og engasjement for utvikling av kunnskap. - en analyse av Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere Medarbeideres motivasjon og engasjement for utvikling av kunnskap - en analyse av Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere av Kristin Margrethe Nyheim Hanne Kristine Molberg Mastergradsoppgave

Detaljer

Hvordan formidles læreplanen? En komparativ evaluering av læreplanbaserte virkemidler - deres utforming, konsistens og betydning for læreres praksis

Hvordan formidles læreplanen? En komparativ evaluering av læreplanbaserte virkemidler - deres utforming, konsistens og betydning for læreres praksis Hvordan formidles læreplanen? En komparativ evaluering av læreplanbaserte virkemidler - deres utforming, konsistens og betydning for læreres praksis Av Kari Bachmann, Kirsten Sivesind, Azita Afsar og

Detaljer

Programfagområde samfunnsfag informasjon om de programfagene vi tilbyr ved Skien vgs.

Programfagområde samfunnsfag informasjon om de programfagene vi tilbyr ved Skien vgs. Programfagområde samfunnsfag informasjon om de programfagene vi tilbyr ved Skien vgs. Programområdet har fag som tilbys med 5+5 uketimer. Det betyr at de tre programfagene du velger å starte med på VG2

Detaljer

Tilsyn på tvers. En studie av samordning for samfunnssikkerhet i norsk sentralforvaltning. Hilde Randi Høydal

Tilsyn på tvers. En studie av samordning for samfunnssikkerhet i norsk sentralforvaltning. Hilde Randi Høydal Tilsyn på tvers En studie av samordning for samfunnssikkerhet i norsk sentralforvaltning Hilde Randi Høydal Masteroppgave Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Universitetet i Bergen August

Detaljer

Siv Grete Stamnes. På vei mot en lærende flerkulturell skole?

Siv Grete Stamnes. På vei mot en lærende flerkulturell skole? Siv Grete Stamnes På vei mot en lærende flerkulturell skole? Master i skoleledelse NTNU 2012 Forsidefoto: siv grete stamnes ii Forord Det går mot slutten av fire år med deltidsstudie på NTNU. En masteroppgave

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Sluttrapport fra Spesialkompetansegruppen om den voksne student

Sluttrapport fra Spesialkompetansegruppen om den voksne student Til Norgesuniversitetet Fra Spesialkompetansegruppen om den voksne student 26. november 2007 Sluttrapport fra Spesialkompetansegruppen om den voksne student 1. Spesialkompetansegruppen om den voksne student

Detaljer

Rektorskolen et nasjonalt utdanningstilbud for rektorer Innhold og krav

Rektorskolen et nasjonalt utdanningstilbud for rektorer Innhold og krav Rektorskolen et nasjonalt utdanningstilbud for rektorer Innhold og krav Skoleledeforbundet 29. oktober 2009 Eli Ottesen Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO 1 Mange land lykkes bedre enn

Detaljer

MASTEROPPGAVE I ERFARINGSBASERT LEDELSE

MASTEROPPGAVE I ERFARINGSBASERT LEDELSE Kandidat nummer. 8 HR 301 S MASTEROPPGAVE I ERFARINGSBASERT LEDELSE Hvilke faktorer hemmer kvinnelig deltagelse på toppledernivå i 2013? Bente Jane Østhaug Kleven Veileder Jill Beth Otterlei Bodø de 14.2

Detaljer

Rektors rolle i en digital utvikling i skolen

Rektors rolle i en digital utvikling i skolen Odd Arnold Skogsholm Rektors rolle i en digital utvikling i skolen Masteroppgave i skoleledelse Vår 2014 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Program for lærerutdanning Samarbeidsnettverket for

Detaljer

Innovasjonsledelse Innlegg på dagskonferansen «Morgendagens omsorg» Hamar, 26. september 2013. Elin Anita Nilsen Førsteamanuensis Handelshøgskolen

Innovasjonsledelse Innlegg på dagskonferansen «Morgendagens omsorg» Hamar, 26. september 2013. Elin Anita Nilsen Førsteamanuensis Handelshøgskolen Innovasjonsledelse Innlegg på dagskonferansen «Morgendagens omsorg» Hamar, 26. september 20 Elin Anita Nilsen Førsteamanuensis Handelshøgskolen Disposisjon 1. Innovasjon en definisjon 2. God innovasjonsledelse

Detaljer

Sykepleiernes turnus - ledernes hodepine?

Sykepleiernes turnus - ledernes hodepine? Sykepleiernes turnus - ledernes hodepine? Elin Nerdahl Veileder Dag Olaf Torjesen Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av denne utdanningen.

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Hva karakteriserer organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport? Kristine Nordbø Røgenes MASTEROPPGAVE I ENDRINGSLEDELSE INSTITUTT FOR MEDIA

Detaljer

Fakultet for pedagogikk Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007. Om elevers konstruksjoner i relasjon til medelever og laerere

Fakultet for pedagogikk Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007. Om elevers konstruksjoner i relasjon til medelever og laerere Masteroppgave i pedagogikk Fakultet for pedagogikk Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Sosial kompetanse Om elevers konstruksjoner i relasjon til medelever og laerere Lise Gregersen Lise Gregersen Sosial

Detaljer