Lederutviklingsprogram Administrative ledere Oktober 2008 Januar 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lederutviklingsprogram Administrative ledere Oktober 2008 Januar 2009"

Transkript

1 Lederutviklingsprogram Administrative ledere Oktober 2008 Januar 2009 Overordnet målsetting Utvikle en profesjonell administrativ service for den faglige ledelsen og derigjennom bidra til at NTNU når sine strategiske mål. Utvikle profesjonalitet og lederidentitet i den administrative lederrollen i relasjonen til den faglige ledelsen på alle nivåer. Mål for programmet Skape motivasjon til å videreutvikle NTNU som en profesjonell, attraktiv, likestilt og mangfoldig arbeidsplass. Skape økt innsikt i egen organisasjonskultur og bidra til utvikling av en helhetlig NTNU-kultur. Skape økt innsikt i betydningen av lederatferd i forhold til arbeidsmiljø, motivasjon og samarbeid. Bidra til personlig utvikling, utvikling av egen lederrolle og bevisstgjøring av hvilke ferdigheter som kreves i rollen. Gi innsikt og trening i en del ledelsesmessige verktøy og metoder. 1

2 Innledning NTNU har kjørt interne lederutviklingsprogrammer for vitenskapelig og administrativt personale siden 1999, hvorav tre har vært rettet kun mot administrative ledere. Disse er Mellomlederprogrammet i , Fakultetsdirektørprogrammet i 2002 og Kontorsjef/overingeniørprogrammet i Program for administrative ledere oktober 2008 januar 2009 skal bidra til å støtte opp under NTNUs mål og strategier og de krav som stilles til oss fra Kunnskapsdepartementet. Departementet utviser økende interesse for lederutviklingsaktiviteter ved høyere utdanningsinstitusjoner og forventer økt fokus og trykk på dette fra institusjonenes side. Administrasjonen er uunnværlige medspillere og støttespillere for den faglige ledelsen. Målsettingen for dette programmet er å bidra til profesjonalitet hos NTNUs administrative ledere. Profesjonalitet innebærer både instrumentell kompetanse og administrativ fagkunnskap og organisasjons- og menneskekunnskap. Programmet tar som utgangspunkt at deltakerne besitter den nødvendige faglige administrasjonskompetansen, og har derfor valgt å ha hovedfokus på organisasjonskultur, ledelsesutøvelse, samspill og personlig utvikling. Målgruppe Målgruppen er ansatte med lederansvar. Programmet har plass til 36 deltakere. Programmet er gratis for deltakerne. Omfang, tid og sted Programmet omfatter tre samlinger over totalt 9 dager samling Bårdshaug Herregård, Orkanger samling Bårdshaug Herregård, Orkanger samling Bårdshaug Herregård, Orkanger Samlingene starter kl første dag, og avsluttes kl tredje dag. Det blir satt opp felles transport tur/retur Trondheim. En liten forberedelse før start Før programmet skal deltakerne svare på en indikator som forteller om grunnleggende likeverdige preferanser som er med på å prege måten vi oppfatter ting på, måten vi beslutter på og måten vi handler på. Utfyllingen skjer på internett 2

3 og tar ca. en halv time. Resultatene vil bli gjennomgått med deltakerne i den første samlingen og blir brukt som grunnlag for deler av arbeidet i samlingen. I tillegg gis det før første samling en enkel presentasjonsoppgave, etter en mal fra oss, samt en egenbesvarelse i forhold til situasjonsbestemt ledelse. Tema og prosess Gjennom hele programmet arbeider vi med to fokus: tema og prosess. Det grunnleggende pedagogiske prinsippet er erfaringslæring. Det betyr at vi bygger på deltakernes erfaringer, inviterer til refleksjon og utforsking, supplerer med teori og gjennom dette skaper grunnlag for læring og nye innsikter. Arbeidet vil veksle mellom egenaktivitet, arbeid i grupper og plenum. Intensjonen er å skape et program som fanger opp behov og aktuell tematikk som dukker opp underveis. Programmet kan derfor bli justert. Kunnskap og kompetanse i programmet Deltakerne selv. Eventuelle gjesteforelesere NTNUs ledelse. Veiledere som leder programmet og står for planlegging, sammenheng og prosesser. Programstab Senior programleder Steinar Gynnild, PTL (Prosjekt- og teknologiledelse AS) Prosessleder Vegard Løge, PTL Prosessleder Lisbeth Nordby Seniorrådgiver Kirsti Schei, Personalavdelingen NTNU Slik søker du Søknadene skrives på eget skjema og sendes til: Personalavdelingen NTNU v/seniorrådgiver Kirsti Schei, Hovedbygningen Gløshaugen. E-post: Søknadsfrist: Beskjed om opptak: Uke 40. Oppstart: Deltakerne forplikter seg til å delta på hele programmet. Det inkluderer alle samlinger, nødvendig forberedelse til programmet og temarelevant arbeid i periodene mellom samlingene. Forankring Rektor v/direktør for organisasjon og informasjon er oppdragsgiver og programeier. Personalavdelingen er ansvarlig for utarbeidelsen av konseptet og gjennomføringen av programmet. 3

4 Første samling oktober 2008: Meg og ledelse Mål: Gi innsikt i ledelsesfeltet og refleksjon rundt profesjonell administrativ ledelse og egen lederrolle. Skape bevissthet om hvordan vi er like og ulike og hvordan dette påvirker kommunikasjon og samspill. Etablere et godt læringsmiljø, og utvikle arbeidsform og indre struktur i programmet. Temaer - Ledelse og ledelseskontekst. Ulike forestillinger og teorier om ledelse. - Egen ledelsessituasjon opplevelser, erfaringer og behov. - Hva innebærer det å være profesjonell leder av administrativ virksomhet ved NTNU? Hva rommer det? Hvilke utfordringer har det? Hva krever det av oss? Hvilke erfaringer har vi selv? Hva venter bestillerne av oss? - Bli kjent med seg selv og andre. Arbeid med personlige typologier ved bruk av Myers-Briggs Typeindikator (MBTI). - Energi og motivasjon. - Kommunikasjon og tilbakemelding. 4

5 Andre samling november 2008: Samhandling og kultur Mål: Øke innsikten i organisasjonskulturens betydning, hvordan den skapes og utvikles, hva den gjør med oss. Skape bevissthet om lederen som kulturskaper og om hvordan lederatferd påvirker kultur. Gi innsikt i team, teamutvikling og teamroller, og i egen atferd slik du selv opplever det og slik det blir opplevd av omgivelsene. Temaer: - Organisasjonskultur hvor kommer den fra, hvordan kommer den til uttrykk, hva bidrar den til? - Er organisasjonskultur foranderlig eller statisk? - Er jeg kulturskaper eller kulturoffer? - Lederen som kulturskaper, og ledelse som kulturutvikling. - Grupper, gruppedynamikk og samarbeid. - Team og teamroller. Vi bruker Belbin interplace som verktøy for å belyse ulike roller i team, og for å belyse atferd i egen lederrolle. Dette skjer gjennom en egenevaluering og gjennom tilbakemeldinger fra egne medarbeidere/kolleger. - Kommunikasjon og tilbakemelding. - Etablering av personlig utviklingsprosjekt. - Etablering av gruppeoppgaver for mellomperioden. 5

6 Tredje samling januar 2009: Endring og ledelse Mål: Gi innsikt i og refleksjon rundt hva som skjer i endringssituasjoner. Gi innsikt i noen nyttige arbeidsmåter for å lede i endring. Gi innsikt i konflikt, konflikthåndtering og konfliktforebyggende kommunikasjon Gi innsikt og trening i noen grunnleggende prinsipper i veiledning. Oppsummere egen læring Lage egen karriere- og livsplan Temaer: - Ledelse i en endringssituasjon, motiver og motstand, rasjonalitet og følelser. - Lederen som veileder. - Konflikt og uenighet drivkraft eller trussel? Positiv og negativ energi. Hva kjennetegner konflikter, og hva skjer med oss? - Konfliktfremmende og konfliktdempende atferd. - Nyttige arbeidsmåter når konflikten er et faktum. Lederens ansvar, hva kan lederne gjøre, formaliteter. - Oppsummering av egen læring i programmet. - Hva nå - egen livsplan/karriereplan? 6

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening GILA-videre Lederutvikling for teknologer September 2006 juni 2007 Teknisk-naturvitenskapelig forening Målsetning GILA-videre programmet Utvikle teknologer til gode ledere av menneskelige ressurser gjennom

Detaljer

Strategisk plan for lederutvikling 2013 2016

Strategisk plan for lederutvikling 2013 2016 Strategisk plan for lederutvikling 2013 2016 Sammen om Vestfolds framtid Utgave 05 datert 22. mai, vedlegg til sak for FLG 27. mai 2013 Side 1 av 8 Innhold Strategisk plan for lederutvikling 2013 2016...

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no Dato for utfylling 1. Prosjektnavn 2. Kommune

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Programmet kan inngå som

Programmet kan inngå som 1 Foreløpig skisse til Lederutviklingsprogram Introduksjon Vi viser til Møre og Romsdal fylkeskommunee sin vedtattee «Arbeidsgiverpolitikk for framtida» med bla. plattform for ledelse og medarbeiderutvikling.

Detaljer

Fakta om programmet. Programbeskrivelse Lederutviklingsprogram Møre og Romsdal fylkeskommune. Introduksjon

Fakta om programmet. Programbeskrivelse Lederutviklingsprogram Møre og Romsdal fylkeskommune. Introduksjon 2 Programbeskrivelse Lederutviklingsprogram Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjon Vi viser til Møre og Romsdal fylkeskommune sin vedtatte «Arbeidsgiverpolitikk for framtida» med bla. plattform for

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010,, HiAk Studium i Bedriftspedagogikk, 60 stp Ca 70 fra ASVL-bedrifter gjennomført 60 stp - Derav

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Strategi for intern læring - med læring som innsats

Strategi for intern læring - med læring som innsats Strategi for intern læring - med læring som innsats Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. ANSVAR... 4 3. OFKS VISJON OG VERDIER... 4 3.1. Visjon... 4 3.2. Verdier... 4 4. MÅL... 5 4.1. Hovedmål...

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

Lederutvikling i sykehus

Lederutvikling i sykehus Hilde Pleym Lederutvikling i sykehus Utvikling av ledelse eller ledelse for utvikling? Masteroppgave i Organisasjon og ledelse Trondheim, mars 2011 Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Fakultet

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Lederutvikling i SiV Programutvikling og gjennomføring for 4.nivå ledere

Lederutvikling i SiV Programutvikling og gjennomføring for 4.nivå ledere Utviklingsprosjekt: Lederutvikling i SiV Programutvikling og gjennomføring for 4.nivå ledere Nasjonalt topplederprogram Bente Krauss Tønsberg, 23. april 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

BEDRE LEDER LEDERUTVIKLINGSPROGRAM > HØSTEN 2015 OG VÅREN 2016

BEDRE LEDER LEDERUTVIKLINGSPROGRAM > HØSTEN 2015 OG VÅREN 2016 BEDRE LEDER LEDERUTVIKLINGSPROGRAM > HØSTEN 2015 OG VÅREN 2016 VI SKAL BLI NORGES BESTE NÆRINGSREGION! NY INSPIRASJON SOM LEDER Overskriften er hentet fra Næringsforeningens uttalte visjon. For å lykkes

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009 Torill Holth Lederutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 MODULENES SAMMENSETNING OG LÆRINGSMÅL...

Detaljer

Rektors rolle i en digital utvikling i skolen

Rektors rolle i en digital utvikling i skolen Odd Arnold Skogsholm Rektors rolle i en digital utvikling i skolen Masteroppgave i skoleledelse Vår 2014 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Program for lærerutdanning Samarbeidsnettverket for

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer