Tillitsvalgtkurs i Utdanningsforbundet Aust-Agder. Kristiansand Roar Eilertsen De Facto

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillitsvalgtkurs i Utdanningsforbundet Aust-Agder. Kristiansand 23.11.2012. Roar Eilertsen De Facto"

Transkript

1 Utvikling av medbestemmelse i offentlig sektor Avtaleverket blir det respektert? Tillitsvalgtkurs i Utdanningsforbundet Aust-Agder Kristiansand Roar Eilertsen De Facto

2 Den norske modellen Den norske modellen: Et regulert arbeidsliv med (likeverdige?) parter; avtaler, tillitsvalgte, konfliktrett, - anerkjenner både felles og ulike interesser Medbestemmelse for arbeidstakerne; AML, Hovedavtalene, tariffavtaler og særavtaler: involvering, representasjon, drøftinger, forhandlinger

3 Den norske modellen Mulighet for påvirkning på alle nivåer: Trepartsamarbeidet Ansatte i styret Samarbeidsutvalg Arbeidsmiljøutvalg Ledelse tilpasses nasjonale rammer Ansatte og ledelse har like og ulike interesser Verneombud og tillitsvalgte gir representativ innflytelse Sosialdemokratisk kultur/verdier

4 Definisjon av medbestemmelse: Vidt definert kan en si at bedriftsdemokrati eller medbestemmelse omfatter alle tiltak som gir de ansatte innflytelse på avgjørelsesprosesser på alle plan i virksomheten, fra fastsetting av virksomhetens overordnede mål til de løpende avgjørelser i tilknytning til den enkeltes daglige arbeids og innstasvilje (Brubakken-utvalget, 1985)

5 Loven som ble glemt i en skuff Bedriftsdemokratireformene på 1970-tallet to spor: Styrking av avtaleverket HA Lovbestemt representasjon i styrer og bedriftsforsamling Opplegg for et tilsvarende spor i offentlig sektor: Ot prp nr 49 ( ) Lov om tilsattes representasjon i offentlige virksomheters styrende organer m.v.

6 Hvordan er hverdagen? Tradisjonelle problemer: Manglende tilrettelegging for TV-arbeid Involvering altfor sent Ledelsen har allerede bestemt seg Uklare grenser mellom arbeidstakerforhold og politikk i offentlig sektor

7 Hvordan er hverdagen? Nye utfordringer: Nye ledelsesteorier NPM Målstyring individualisering Medarbeiderundersøkelser testing HR Human Resource Management

8 Nye ledelsesideologier: NPM; - lederne skal lede, målstyring, resultatbasert belønning, konkurranse fremfor samarbeid, mindre fag- og forhandlingsbasert ledelse Den faglig-politiske kanalen tørker inn; stadig mer generelle fullmakter overlater politikkutformingen til toppledelsen; de ansatte skal medvirke til å realisere virksomhetens mål

9 Medbestemmelse i skoler og barnehager Tom Colbjørnsen, rektor BI: Ansatte er naturlig nok mest opptatt av sine egne revirer og agendaer, og deres kompetanse er avgrenset til operative og lokale forhold. Siden de ikke er ansvarlige for overordnede resultater har de heller ikke samme forpliktelse til å ta hensyn til disse. Ansattes deltagelse bør derfor begrense seg til å medvirke, ikke til å bestemme. Det bør ledere gjøre. Dagens Næringsliv

10 Medbestemmelse i skoler og barnehager - målstyring Målstyring: Organisasjoner må utvikle så presise hovedmål og delmål som mulig, for videre å utvikle en strategi for hvordan målene skal nås Store hårete mål : mål som ligger litt høyere enn det som vanligvis forventes, forsterker ofte organisasjonens prestasjoner (Vik 2007: 232) Gjennombruddsledelse ; ledere må ut av komfortsonen (Elling 2010)

11 Medbestemmelse i skoler og barnehager - målstyring Målstyring hovedmetoden i offentlig sektor: Hvem bestemmer målene? Stadig mer detaljerte beskrivelser av hvordan målene skal nås. KPI-er og avviksregistrering.

12 Eksempel Skolelederundersøkelse

13 Eksempel Skolelederundersøkelse

14 Sitat: leder norsk skolelederforbund mange rektorer opplever at de ikke blir hørt i viktige spørsmål. I undersøkelsen sier åtte av ti Oslorektorer, og fire av ti rektorer i landet generelt, at skoleeier i liten grad utnytter råd fra rektorer. Ikke alle rektorer våger å si det offentlig. Aftenposten

15 Sitat: anonym rektor Vi blir ikke spurt. Og sier vi noe, blir det ikke hørt på. Skoleledelsen blir bare funksjonærer i forhold til det utdanningsetaten bestemmer, sier en rektor som ikke vil ha navnet sitt i avisen. Vedkommende sier også at elevresultatene på nasjonale prøver kan påvirke rektorlønnen direkte. Når man uttaler seg negativt i avisen, får man heller ikke høyere lønnstrinn når det er lønnsforhandlinger. Aftenposten

16 HR nytt navn eller ny politikk? Human Relations noe annet enn tradisjonell personalpolitikk? Amerikansk-inspirert ledelsesfilosofi; samle alle rundt felles mål individualisering av ansvar og krav om tilpasning Fremstilles som nyskapende moderne fleksibelt innovativt

17 HR-ledelse på vei inn? HR; fra personalpolitikk til ledelsesmetode Spiller på at du skal bli sett, - du skal bli god Individuell utforming av mål og krav Oppfølging, telling, overvåking? Individualisering av ansvar og forpliktelse i forhold til mål

18 HR-ledelse på vei inn? HR i offentlig sektor: Ulik utforming i ulike virksomheter Individuelle forpliktelser vs. kollektive avtaler ( HR-folk kan lite om avtaleverket) Målstyring + HR: Strengere kontroll og styring enn under noe tidligere regime Ledelse / HR-ledelse: Metoder for å forplikte den enkelte utfordrer både fagbasert og forhandlingsbasert ledelse

19 Fra «myk» til «hard» HR Satt på spissen kan det uttrykkes som at HR-tiltak omdefineres fra å være redskap for å bedre de ansattes vilkår til i større grad å bli styringsredskap for ledelsen. Det innebærer at HR-innsatsen i langt større grad enn tidligere defineres som et virkemiddel for å realisere organisasjonenes overordnede målsettinger. Og det medfører gjerne også organisatorisk omlegging av HR-funksjonen, bl.a. ved at øverste HR-ansvarlige i svært mange tilfeller nå innlemmes i organisasjonens toppledelse. Kjell Arne Røvik, professor UiT

20 HR-ledelse på vei inn? Hard HR(M) Utvikling av belønnings- og incentivsystemer Utvikling av informasjons- og styringssystemer, der man i tillegg til finansielle og økonomiske parametere også måler og styrer i forhold til mer softe variabler (ansattes kompetanse, motivasjon, holdninger, lojalitet, mv.)

21 HR-ledelse på vei inn? HR-guruene mener fagbevegelsen i offentlig sektor gjør moderne ledelse vanskeligere Ledere påberoper seg stadig oftere styringsretten

22 HR ledelse på vei inn? Hvilke utfordringer står vi overfor? Utvikle forståelsen for, og oppmerksomheten rundt hva HR er; i teori og praksis Kartlegging av HR-utviklingen i skoler og barnehager og konsekvensene for arbeidstakernes medbestemmelse og innflytelse Hvilke eksempler finner vi på at saker plukkes ut av forhandlingssystemet og over til HR-avd.? Hvordan skal fagbevegelsen møte HR-bølgen?

Hvor ble det av medbestemmelsen?

Hvor ble det av medbestemmelsen? Hvor ble det av medbestemmelsen? Foreløpig utgave trykt utgave kommer juni 2013 Paragraf 1 i Hovedavtalen sier: «Forutsetningen for å nå Hovedavtalens mål er at arbeidstakerne og arbeidsgiverne i statens

Detaljer

Hvor ble det av medbestemmelsen?

Hvor ble det av medbestemmelsen? norsk tjenestemannslag Hvor ble det av medbestemmelsen? Paragraf 1 i Hovedavtalen sier: «Forutsetningen for å nå Hovedavtalens mål er at arbeidstakerne og arbeidsgiverne i statens virksomheter møter som

Detaljer

Forord. Oslo, august 2011. Bitten Nordrik Stein Stugu

Forord. Oslo, august 2011. Bitten Nordrik Stein Stugu Forord Norsk Ledelsesbarometer ble i 2011 gjennomført som en samlet undersøkelse. Rapportenbaserersegpåsvarfra2878medlemmeravLederne,ensvarprosentpånoe over35prosent.undersøkelsenbleiårsamordnetmedlønnsundersøkelsen,noesomi

Detaljer

Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009

Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009 Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009 Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad

Detaljer

OMSTILLING I STATEN HVA KAN DU GJØRE? TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA. Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no

OMSTILLING I STATEN HVA KAN DU GJØRE? TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA. Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no OMSTILLING I STATEN TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA HVA KAN DU GJØRE? VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no 1 INNHOLD FORORD 3 TEMA Ufordringer for tillitvalgte

Detaljer

JA TIL MEDBESTEMMELSE OG TILLIT - NEI TIL LEAN

JA TIL MEDBESTEMMELSE OG TILLIT - NEI TIL LEAN JA TIL MEDBESTEMMELSE OG TILLIT - NEI TIL LEAN Universitetsledelsen vil fjerne unødvendig arbeid. Det støtter vi fullt ut. De ansatte har i årevis pekt på og klaget over unødvendig dobbeltarbeid og meningsløse

Detaljer

Utvikling av lønnssystemer og lønnsfleksibilitet

Utvikling av lønnssystemer og lønnsfleksibilitet Åsmund Arup Seip Utvikling av lønnssystemer og lønnsfleksibilitet NAVO-prosjektet: Framtidens systemer for lønnsfastsettelse Fafo Forskningsstiftelsen Fafo 1997 ISSN 0804-5135 2 Innhold Innledning... 4

Detaljer

Masteroppgave. Medarbeidersamtalen, et nyttig ledelsesverktøy?

Masteroppgave. Medarbeidersamtalen, et nyttig ledelsesverktøy? Avdeling for økonomi og ledelsesfag Edin Pita Masteroppgave Medarbeidersamtalen, et nyttig ledelsesverktøy? Performance appraisal - a useful management tool? MPA 7 2014 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Sak 3.4: Organisering av ledere i PF

Sak 3.4: Organisering av ledere i PF Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Sammendrag I snart 50 år har hovedpartene i norsk arbeidsliv, LO og NHO, samarbeidet i forhold til medvirkning og verdiskaping gjennom avtaler,

Sammendrag I snart 50 år har hovedpartene i norsk arbeidsliv, LO og NHO, samarbeidet i forhold til medvirkning og verdiskaping gjennom avtaler, 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 DEL I: Presentasjon av PALU-meteret... 4 1 Bakgrunn introduksjon til en ny modell for partssamarbeid... 5 2 Den norske samarbeidsmodellen på virksomhetsnivå... 7 3

Detaljer

Kvalitetsarbeid, trepartssamarbeid og veien videre... Hva nå? Notat til styringsgruppen i Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetsarbeid, trepartssamarbeid og veien videre... Hva nå? Notat til styringsgruppen i Kvalitetskommuneprogrammet Innherred samkommune Administrasjonssjefen NOTAT med oppfølging Styringsgruppen i Kvalitetskommuneprogrammet Prosjektansvarlig Trond Selseth Deres ref: Vår ref: ANWO 2008/628 Dato: 04.05.2009 Kvalitetsarbeid,

Detaljer

Kristine Nergaard. En organisasjon for framtida. Utdanningsforbundet utfordringer og prioriteringer

Kristine Nergaard. En organisasjon for framtida. Utdanningsforbundet utfordringer og prioriteringer Kristine Nergaard En organisasjon for framtida Utdanningsforbundet utfordringer og prioriteringer Kristine Nergaard En organisasjon for framtida Utdanningsforbundet utfordringer og prioriteringer Fafo-notat

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen. Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy

Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen. Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy Masteroppgave i styring og ledelse (MSL300) Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Oslo 2012 Sammendrag Temaet

Detaljer

NKF 27.10.2011 Førsteamanuensis Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

NKF 27.10.2011 Førsteamanuensis Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI HRM nyttig for hvem? NKF 27.10.2011 Førsteamanuensis Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Anders Dysvik Førsteamanuensis i organisasjonspsykologi, i Ph.D., i ledelse

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter mål utfordringer og muligheter Et temanotat i en serie om styring og kvalitet www.utdanningsforbundet.no Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter

Detaljer

Innlegg på det nasjonale museumsmøte til Norges Museumsforbund i Tromsø 12.09.2013 v/ Gunn Mona Ekornes, direktør Østfoldmuseene

Innlegg på det nasjonale museumsmøte til Norges Museumsforbund i Tromsø 12.09.2013 v/ Gunn Mona Ekornes, direktør Østfoldmuseene Innlegg på det nasjonale museumsmøte til Norges Museumsforbund i Tromsø 12.09.2013 v/ Gunn Mona Ekornes, direktør Østfoldmuseene Kjære kollegaer. Det har ikke bare vært en enkel oppgave å skulle kommentere

Detaljer

Styring og maktforskyvning i utdanningssektoren

Styring og maktforskyvning i utdanningssektoren Styring og maktforskyvning i utdanningssektoren Temanotat 6/2014 Et temanotat i en serie om styring og kvalitet Temanotat 6/2014 Styring og maktforskyvning i utdanningssektoren Et temanotat i en serie

Detaljer

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Godkjent av fylkesrådmannen 11.11.2008 Forord Vi har høye mål og ambisjoner for videregående opplæring i STFK, og opplæringsloven

Detaljer

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak Forslag fra tverrpolitisk gruppe om sosialt entreprenørskap Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak HSK oppretter en arbeidsgruppe for sosialt entreprenørskap med

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Oktober 2013 Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Statlig sektor har mer oppmerksomhet på å gjennomføre samfunnsoppdraget enn å forbedre og utvikle

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag NAV

Norsk Tjenestemannslag NAV Norsk Tjenestemannslag NAV Norsk Tjenestemannslag Larvik/Raufoss 28.07.14 Tilbakemelding på tidstyver i staten Den nye regjeringen har bedt om tilbakemelding på det de kaller «Tidstyver i staten». NTL

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer