Masteroppgave i Geovitenskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Masteroppgave i Geovitenskap"

Transkript

1 Masterprosjekt til masteropptaket høst 2013 Masteroppgave i Geovitenskap Studieretning: Kvartærgeologi/paleoklima - miljømagnetisme Prosjekttittel: Eksperimentell bestemmelse av temperatur-avhengigheten til magnetiseringen i marine sedimenter Veileder: Reidar Løvlie (GEO) Medveileder: Harald Walderhaug (GEO) Prosjektbeskrivelse: Oppgaven går ut på å undersøke hvordan egenskapene til en laboratorie-produsert avsetnings-magnetisering i marine sedimenter varierer med saltholdighet og temperaturen i vannet. Temperatur-avhengigheten til magnetiseringen i marine og lakustrine sedimenter er ikke kjent, og resultatene vil være grunnlag for en mer realistisk modell for magnetiserings-prosesser i sedimenter. Bakgrunn: Sedimenter blir påført en permanent magnetisering når det avsettes og dannes. Denne detritale magnetiseringen registrerer retningen og størrelsen på magnetfeltet, og kan bevares over geologiske tidsrom. Magnetiseringen bæres av magnetiske mineral-partikler som låses fast under konsolidering/kompaksjon. Det finnes p.t. bare en kvalitativ modell for denne prosessen, noe som delvis skyldes en mangelfull forståelse av faktorer som kan påvirke orienteringen og fast-frysingen av magnetiske mineralkorn. Denne oppgaven vil gi nye empiriske resultater som kan forbedre forståelsen og modellen. Eksterne data: Ingen Feltarbeid: Ingen Laboratoriearbeid: 1 semester Finansiering: Ingen Størrelse på oppgaven: 60 SP Foreslåtte emner i spesialiseringen (35 SP): GEOV211 Paleomagnetiske metoder (10 SP), GEOV311 Bergartsmagnetisme (5 SP), GEOV228 Dateringsmetoder i kvartær (10 SP), GEOV108 Innføring i maringeologi og geofysikk (10 SP) 4. mars 2013

2 Masterprosjekt til opptaket i høstsemesteret 2013 Masteroppgave i Geovitenskap Studieretning: Kvartærgeologi og paleoklima Prosjekttittel: Dynamic controls on velocity of Kronebreen, Svalbard Veileder: Atle Nesje, UiB Medveiledere: Doug Benn, UNIS Prosjektbeskrivelse: This project will investigate the controls on velocity fluctuations on Kronebreen, a tidewater glacier in Svalbard, with particular focus on subglacial hydrology. The project is part of the CRIOS program (Calving Rates and Impact on Sea Level), which has the overall aim of developing improved numerical models of calving glacier dynamics. For the proposed project, velocity data will be obtained using highprecision GPS installed on the glacier, and measurements of subglacial water pressure will be measured using wireless sensors installed at the bottom of boreholes. Data will be collected in 2013 and 2014, and the student will have access to both data sets as well as participating in 2014 fieldwork. The student will analyze data time series, to determine glacier response to short term variations in water supply, subglacial water storage, and drainage system development. Feltarbeid: Fieldwork will be conducted in spring 2014, based at Ny Ålesund, with daily access to the field site by helicopter. All logistics and safety training will be supplied by UNIS in collaboration with Norsk Polar Instittut. Laboratoriearbeid: None Finansiering: Logistical support will be provided by the CRIOS project. Additional funding for the student will be applied for through the Arctic Field Grant Program. Størrelse på oppgaven: 60 stp = 1 år fulltidsstudium AG212, AG325, AG326, AG332, AG340, AG341, AG mars 2013

3 Masterprosjekt til opptaket i høstsemesteret 2013 Masteroppgave i Geovitenskap Studieretning: Kvartærgeologi og paleoklima Prosjekttittel: Crevasses on Svalbard Glaciers: Distribution and Dynamic Controls Veileder: Atle Nesje Medveiledere: Doug Benn Prosjektbeskrivelse: Crevasses are major hazards for travellers on Svalbard glaciers, but currently there are no systematic data on their distribution or their relationship to glaciological variables. This project will develop methods for the identification of crevasse fields from TerraSAR-X satellite data (X-band radar), with ground truthing from field observations. The relationship between crevasse fields and glacier surface strain rates will also be investigated using velocity maps derived from speckle-tracking using 11-day repeat TerraSAR-X data. Possible target glaciers include Tunabreen, Hansbreen, Kronebreen and Kongsbreen. The project will form a pilot study for a systematic crevasse information service, a joint venture between the departments of Arctic Geology, Arctic Geophysics and Logistics at UNIS. Feltarbeid: Fieldwork will be conducted in July-August when the glacier surfaces are snow-free. The boundaries of crevasse fields will be mapped using GPS, and compared with distributions mapped from the satellite data using GIS software. Laboratoriearbeid: None Finansiering: None Størrelse på oppgaven: 60 stp = 1 år fulltidsstudium AG-325, AG-326, AG-330, AG-332, AG-339, AG

4 Masterprosjekt til opptaket i høstsemesteret 2013 Masteroppgave i Geovitenskap Studieretning: Kvartærgeologi og paleoklima Prosjekttittel: Innsjøsedimentasjon og klimautvikling i de Polare Uralfjellene (2 oppgaver) Veileder: John Inge Svendsen Medveiledere: Haflidi Haflidason og Jostein Bakke Prosjektbeskrivelse: Oppgaven(e) går ut på å studere miljø- og klimaendringer i Uralfjellene, gjennom å gjøre sedimentologiske og seismostratigrafiske undersøkelser av innsjøsedimenter. Formålet er å få ny kunnskap om sedimentasjonsforholdene i sjøene og å finne ut hvordan lagfølgene reflekterer fysiske og biologiske miljøendringer, i et område der lite er kjent fra før. Dette vil kunne bidra til økt forståelse av prosessene, klimaendringer og landskapsutviklingen. De aktuelle innsjøene ligger helt nord i Uralfjellene, i et område med periglasiale forhold og over 100 m tykk permafrost. Fra tidligere ekspedisjoner er det utført omfattende seismiske undersøkelser av bunnsedimentene og det er hentet opp en serie borekjerner som er opp til 24 m lange. Borekjernene som skal analyseres daterer seg fra istiden for mer enn 20,000 år siden og frem mot vår egen tid, men det gjenstår å finne ut hvor gamle de eldste lagene er. En sentral problemstilling vil være å fremskaffe ny kunnskap om glasialhistorien, spesielt med tanke på fremveksten og tilbakesmeltingen av lokale isbreer i sjøenes nedslagsfelt. Det er ønskelig å ta opp to studenter som samarbeider om gjennomføringen. Undersøkelsene er en videreføring av et langvarig Norsk-Russisk forskningsamarbeide omkring istidsutviklingen Nord-Russland. Feltarbeid: Materialet er allerede innsamlet under tidligere forskningsekspedisjoner, og det vil derfor ikke være nødvendig med ytterligere feltarbeider. Men om ønskelig kan det bli aktuelt å delta på annet feltarbeide (innsjøboringer) i Norge. Laboratoriearbeid: Sedimentstratigrafien i innsjøbassengene (borekjerne) skal dokumenteres og tolkes. Dette arbeidet innbefatter bl.a. geokjemisk elementanalyse (XRF), kornfordeling, organisk karbon (glødetap), prøvetaking for datering og eventuelt mikroskopering. Det vil også kunne bli aktuelt å gjøre pollen-stratigrafi. Det finnes også et omfattende datasett med høyoppløselige seismiske profiler som vil komplimentere bearbeidingen og tolkningen av kjernematerialet. Finansiering: Det foreligger pr. i dag ingen ekstern finansiering av prosjektet. Størrelse på oppgaven: 60 stp = 1 år fulltidsstudium Geov 225 Feltkurs i kvartærgeologi og paleoklima, Geov 321 Kvartær stratigrafi, Geov 222 Paleoklimatologi

5 Masteroppgave i Geovitenskap HØST 2013 Kvartær og Paleoklima Prosjekttittel: Impact of Arctic sea ice on the mass balance of the Greenland ice sheet. Veileder: Kerim Hestnes Nisancioglu, GEO Medveileder: TBD Prosjektbeskrivelse The Greenland ice sheet is known to have been significantly smaller during the last interglacial period (Eemian, 126ka BP). Estimated contributions to global sea level rise give a range of 2-4m from Greenland. However, the role of Arctic sea ice cover in influencing the mass balance of the ice during this period have not been quantified. Tasks: To analyse climate data from observations and models of precipitation and temperature on the Greenland ice sheet and their relationship to changes in Arctic sea ice cover. The project will require familiarity with matlab or similar analysis tools and an interest in understanding the mechanism governing changes in land based ice sheets. The findings for the Eemian will also be applicable to our understanding of the future fate of the Greenland ice sheet in response to the predicted (and observed) decline in Arctic sea ice. Eksterne data: CMIP5 (model data) fritt tilgengelig Feltarbeid: Om det blir plass vil studenten kunne delta på en sommerskole/feltarbeid på Grønland sensommeren 2014 (info kommer på Laboratoriearbeid: Ikke relevant. Finansiering: SKD (eksternt prosjekt) Størrelse på oppgaven: 60 stp (1 år fulltidsstudium) Emner i spesialiseringen (60 sp): Vil bli avtalt med veileder ved opptak, ett utdrag av relevante emner: GEOV325, GEOV331, GEOV334, GEOF212, MAT111, AG-325 (UNIS). Kerim H. Nisancioglu 1

6 Masteroppgave i Geovitenskap HØST 2013 Kvartær og Paleoklima Prosjekttittel: Models of the glacial cycles and the influence of insolation on orbital time scales (the Milankovitch problem). Veileder: Kerim Hestnes Nisancioglu, GEO Medveileder: TBD Prosjektbeskrivelse A long standing question still remaining within climate science and paleoclimate is the origin and control of the glacial cycles dominating climate during the past 3 million years. Several theories have been proposed, but the question still remains how relatively small changes in solar insolation can control the build-up and decay of massive ice sheets on land in the Northern Hemisphere. Tasks: Assess the individual influence of obliquity and precession (orbital parameters governing the insolation received on Earth) on the build-up and decay of ice sheets in the Northern Hemisphere. This will involve learning and using a simple conceptual climate model (Energy Balance Model) resolving the large scale transports of heat and moisture in the atmosphere and their influence on the mass balance of a simplified ice sheet model. The student will benefit from familiarity with matlab or similar programming languages and an interest in understanding the mechanism governing the mass balance of ice sheets. Eksterne data: CMIP5 (model data) fritt tilgengelig Feltarbeid: Ikke påkrevd. Laboratoriearbeid: Ikke relevant. Finansiering: SKD (eksternt prosjekt) Størrelse på oppgaven: 60 stp (1 år fulltidsstudium) Emner i spesialiseringen (60 sp): Vil bli avtalt med veileder ved opptak, ett utdrag av relevante emner: GEOV325, GEOV331, GEOV334, GEOF212, MAT111, AG-325 (UNIS). Kerim H. Nisancioglu 1

7 Masteroppgave i Geovitenskap HØST 2013 Kvartær og Paleoklima Prosjekttittel: Potential tipping points in Arctic sea ice and the impact of varying atmospheric pco2. Veileder: Kerim Hestnes Nisancioglu, GEO Medveileder: TBD Prosjektbeskrivelse The polar regions and the cryosphere are particularly sensitive to climate due to their tendency to amplify trends and trigger irreversible changes. During the past 10 years Arctic sea ice has experienced a drastic decline, both in area and in particular thickness. This observed change in ice area significantly impacts weather, climate and ecosystems in the Arctic regions. A better understanding of the sensitivity of Arctic sea ice to changes in climate is crucial. Tasks: Assess the effects of varying pco2 on the stability of Arctic sea ice and associated halocline (in the Arctic there is a fresh upper layer isolating sea ice from warmer water below) and compare the results with those of IPCC model experiments. If a pco2 threshold is found (with rapid retreat of sea ice), assess the mechanisms behind. Tools: A simple one-dimensional column model representing Arctic sea ice and the hydrography of the ocean below. Eksterne data: CMIP5 (model data) fritt tilgengelig Feltarbeid: Om det blir plass vil studenten kunne delta på feltarbeid med kolleger på UNIS. Laboratoriearbeid: Ikke relevant. Finansiering: SKD Dynamics of Warm Climates (eksternt prosjekt) Størrelse på oppgaven: 60 stp (1 år fulltidsstudium) Emner i spesialiseringen (60 sp): Vil bli avtalt med veileder ved opptak, ett utdrag av relevante emner: GEOV325, GEOV331, GEOV334, GEOF212, MAT111. Kerim H. Nisancioglu 1

8 H Forslag til masteroppgave i geovitenskap Studieretning: Kvartærgeologi og paleoklima Prosjekttittel: Deglasiasjonen av Hornsund (Svalbard): kartlegging, provenansstudie og eksponeringsdatering av flyttblokker Veileder: Anne Hormes, UNIS Medveileder: Henriette Linge, GEO, UiB + Matt Strzelecki, UNIS Formål: Isavsmeltingsforløpet i Hornsundsområdet er i store trekk kjent, men noen viktige spørsmål er ubesvart: har dagens fjell alltid vært nunataker eller har de vært isdekkede tidligere i kvartær? Kosmogene nuklider (for eksempel 10 Be, 14 C, 26 Al) dannes på jordens overflate ved kjernereaksjoner mellom kosmisk stråling og grunnstoff i mineraler. Ved isavsmelting vil glasiale landformer utsettes for kosmisk stråling for første gang. Dermed kan vi bruke konsentrasjonen av f.eks. 10 Be som et mål på hvor lang tid som har gått siden isen forsvant. Flyttblokker og breskurte bergoverflater på fjelltoppene rundt Hornsund kan dateres med eksponeringsdatering. Breerosjon kan fjerne stein med en målbar konsentrasjon av 10 Be, og tykk is vil skjerme en erodert flate fra kosmisk stråling og hindre produksjon av 10 Be. Ufullstendig iserosjon og/eller -skjerming kan detekteres ved at man måler to ulike kosmogene nuklider, dette er et viktig verktøy for å studere landskapets utvikling flere istider tilbake. For denne oppgaven er det en fordel med kjennskap til kartografi og feltkartlegging (eks. GEO115), Svalbards naturgeografi (AG204) og Svalbards geologi (AG209), samt ev. erfaring med kjemi og praktisk laboratoriearbeid. Feltarbeid: Svalbard: kartlegging og innsamling av prøvemateriale. Tidsrom bestemmes av Hormes/UNIS Laboratoriearbeid: Bergen: mineralseparasjon, preparering av prøver (ca. 30) til AMS-analyse, 4-6 mnd. Finansiering: ja (ekstern) Størrelsen på oppgaven: 60 studiepoeng Emner som kan inngå i spesialiseringen: HØST 2013 GEO215 Geografiske informasjonssystemer (10 sp) GEOV321 Kvartær stratigrafi (10 sp) GEOV222 Paleoklimatologi (10 sp) GEOV226 K.geol. felt- og lab.kurs (10 sp) VÅR 2014 AG325 Glasiologi (10 sp) AG330 Permafrost og periglasiale miljø (10 sp) GEOV228 Kvartære dateringsmetoder (10 sp) GEOV225 Feltkurs i k.geologi og paleoklima (10 sp)

9 Masterprosjekt til materopptaket høst 2013 Masteroppgave i Geovitenskap Studieretning: Kvartærgeologi Prosjekttittel: Bre- og klimavariasjonar på Svabard dei siste år Veileder: Jostein Bakke Medveileder: Ray Bradley Prosjektbeskrivelse (kort beskrivelse av prosjektet, maks. ½ A4 side): Bakgrunn: I samband med SHIFTS og AMOVIND prosjekta er ein del utvalde innsjøar på Svalbard prøvetakast. Prosjektet er i samarbeid med amerikanske kollegarer på UMASS og på LAMONT. Hovudmålet er å produsere høgoppløyselege rekonstrukjonar av brefluktuasjonar men og av ulike biokjemiske og geokjemiske variablar. Nokre av dei innsamla datasetta skal brukast i PhD prosjekt men det er og ynskjeleg med to masterstudentar som kan arbeide på prosjekta med til dømes kartlegging av breforland, analyse av sedimentkjernar frå innsjøar, kvantifisere dagens ELA ved fjernanalyse, georadar undersøkingar av iskjerne orene kompleks, georadar undersøkingar av strandvoller, monitoreiring av sediment fluxer. Prosjektet: Oppgåvene kan vinklast etter kva som er hovudinteressa hjå kandidatane. Metodar som er aktuelle i samband med innsjøstudiane er geokjemi (XRF), kornfordeling og magnetiske eigenskapar. Datering vil verte gjort ved bly og radiokarbon metoden. Deler av oppgåva vil vere å setje dei lokale data inn i ein regional og global kontekst i høve andre datasett både i havet og i det terrestriske miljø. Det kan og vere aktuelt med forskingsopphald i USA i samband med prosjekta då ein del av analysane skal gjerast på laboratorium i USA. Eksterne data Ingen eksterne data nødvendig Feltarbeid (noter forventet tid på året): Feltarbeid sesongen 2013 (oppfølgjing av monitorering og karlegging) Laboratoriearbeid (noter forventet mengde): Ca to månder med laboratoriearbeid (avhengig av kva fokus kandidatane veljer) Finansiering Finansiering går over SHIFTS prosjektet Størrelse på oppgaven: (normalt 60 stp = 1 år fulltidsstudium) GEOV 241, GEOV 322, GEOV 301, GEOV 325, GEOV 327, AG-325, AG-340, AG-326

10 Masterprosjekt til materopptaket høst 2013 Masteroppgave i Geovitenskap Studieretning: Kvartærgeologi Prosjekttittel: Dynamiske glasial erosjonsprosesser I & II Veileder: Jostein Bakke Medveileder: Reidar Løvlie Øyvind Paasche Prosjektbeskrivelse (kort beskrivelse av prosjektet, maks. ½ A4 side): Isbreer blir regnet for å være blant de beste indikatorene for klimaendringer vi har, og rekonstruksjoner fra hele verden er med på å bedre vår forståelse av hvordan klima har variert over tid. Premissene for slike rekonstruksjoner er ofte enkle og tidvis ukvalifisert antagelser om forholdet mellom breens størrelse og sedimenter produsert, transportert og avsatt av breen. Ny forskning har gjort det klart at det er et sterkt behov for å undersøke dette samspillet nærmere, noe som vil forbedrefremtidige klimarekonstruksjoner. I dette prosjektet ønsker vi å beskrive utviklingen av glasigene sedimenter gjennom en full bresyklus tidsavgrenset framrykk som er etterfulgt av et tilbaketrekk ved å systematisk bore ut steinprøver og innhente sedimentprøver fra to ulike breforland som er representert av forskjellig bergrunnslitologi (gneis versus sandstein). Ett studieområde vil være på Folgefonna (gneiss) og ett studieområde vil være på Ålfotbreen (sandstein). Masteroppgavene vil bygge på anvendelsen av tre vitenskapelige metoder som evner å belyse variasjon i prøvenes sammensetting av ulike kornstørrelser, geokjemiske elementer (XRF) samt forskjellige magnetiske egenskaper. Studentene som velger disse oppgavene vil ikke bare kunne til erverve seg en grunnleggende innsikt i hva det vil si å identifisere, spore og kvantifisere basale geologiske prosesser over en definert tidsperiode, men også relater disse til koblingen mellom breer og klimaendringer. Feltarbeidet vil bli utført av studentene selv i samarbeid med veiledere. Det er ønskelig med to studenter på dette prosjektet slik at feltarbeidet kan utføres i felleskap. Bortsett fra feltarbeid vil oppgavene være selvstendige. Stikkord: mekanisk glasial erosjon, sediment produksjon og transport, validering av koblingen mellom bre og klima Eksterne data: Ikke relevant Feltarbeid (noter forventet tid på året): 2 uker Laboratoriearbeid (noter forventet mengde): uker Finansiering (i første omgang skal finansiering tas fra eksterne prosjekt. Det skal komme tydelig frem om man trenger støtte fra instituttet): SHIFTS

11 Størrelse på oppgaven: (normalt 60 stp = 1 år fulltidsstudium) (det er spesielt viktig å foreslå emner studenten skal velge første semester, høsten 2012) GEOV 241 GEOV 322 GEOV 301 GEOV 325 GEOV 327 AG-325 AG-340 AG-326

12 Masterprosjekt til materopptaket høst 2012 FRIST for oppgave innlevering er 5.mars 2012 Masteroppgave i Geovitenskap Studieretning: Kvartærgeologi - biologi Prosjekttittel: Klimavariasjonar på Syd Georgia dei siste 1000år Veileder: Jostein Bakke Medveileder: Anne Bjune (BIO/Bjerknessenteret) Prosjektbeskrivelse (kort beskrivelse av prosjektet, maks. ½ A4 side): Bakgrunn: I samband med SHIFTS prosjektet er det prøveteke ei rekkje innsjøar på Syd Georgia. Nokre av dei innsamla datasetta skal brukast i eit PhD prosjekt men det er og ynskjeleg med ein masterstudentar som kan arbeide på prosjektet med å studere makrofossil og pollen i ein av innsjøane Prosjektet: Det er teke i alt 6 sedimentkjernar langs eit transekt i innsjøen. Desse inneheld sediment dei siste 8400 åra og hovudmålet med prosjektet er å sjå på klimatiske endringar over dette tidsrommet. Metodar som er aktuelle i samband med innsjøstudiane er geokjemi (XRF), makrofossil analyser og pollen analyser. Datering av kjernane er allerie gjort. Deler av oppgåva vil vere å setje dei lokale data inn i ein regional og global kontekst i høve andre datasett både i havet og i det terrestriske miljø. Eksterne data Ingen eksterne data nødvendig Feltarbeid (noter forventet tid på året): Ingen feltarbeid Laboratoriearbeid (noter forventet mengde): Ca fire månder med laboratoriearbeid på GEO/BIP Finansiering Finansiering går over SHIFTS prosjektet Størrelse på oppgaven: (normalt 60 stp = 1 år fulltidsstudium) GEOV 241 GEOV 322 GEOV 301 GEOV 325 GEOV 327 AG-325 AG-340 AG-326

13 Masteropptaket H2012 Masteroppgave i Geovitenskap Studieretning: Kvartærgeologi og paleoklima Prosjekttittel: Sporelementer i speleothemer- klimasignal og markørhosisonter Veileder: Stein-Erik Lauritzen Medveileder: Haflidi Haflidasson Prosjektbeskrivelse Speleothemer (dryppstein i grotter) dannes ved at sigevann løser opp bergmassen (kalkstein) som i sin tur avsetter kalsiumkarbonat inne i grotter. I Skandinavia kan speleothemer (stalagmitter) vokse med mikron pr år. Speleothemer kan dateres meget presist med Th/U teknikk og endringene i ulike miljøparametre kan tidfestes tilsvarende presist. Vanligvis tolkes klimaendringer på overflaten igjennom stabilisotoper (O og C) som proxy. Ved hjelp av optisk og XRF element skanning kan endringer i mange sporelementer måles samtidig med høy stratigrafisk oppløsning og korreleres med vekstlag og kronologi. Oppgaven går ut på å undersøke prøver fra holosen og andre interglasialer i skandinavia som allerede er datert og analysert med stabilisotoper. Alt nødvendig prøvemateriale og måleteknologi befinner seg ved GEO. 2 eller flere oppgaver Eksterne data Alt materiale befinner seg på Insttituttet Feltarbeid Ikke nødvendig Laboratoriearbeid Tid på skanner og databearbeiding Finansiering Alle ressurser finnes på instituttet. Intern finansiering av skanneromkostninger Størrelse på oppgaven: Oppgavene kan justeres etter behov, både 60 og 30 stp. Paleoklimatologi, geokjemi, karstgeologi

14 Masteroppgave i Geovitenskap (Kvartærgeologi - paleoklima) Prosjekttittel: Grotter og grottedannelse i Plurdalen, Rana (2 eller 3 oppgaver) Veileder: Stein-Erik Lauritzen Medveileder: Rannveig Øvrevik Skoglund, Geografi Formål: Plurdalen i Rana er et dalsystem som, i motsetning til nabodalene, har et sterkt fluvialt preg. Dypforvitringsprofiler sammen med mangel på typiske U-dalprofiler tyder på at glasial erosjon har vært minimal igjennom kvartær. Plurdalen er meget rik på grotter som er utviklet i flere nivåer og hvis morfologi kan relateres til trinn i dalutviklingen. Blant annet finnes et av Norges største vannfylte grotter her (Plura-systemet) og en enorm kollapsdoline som en kan vise er mer enn 200 m dyp, begge utypiske for karstformene øvrig i Norge. Oppgavene går ut på å utforske, kartlegge og analysere tørrlagte grotter langsmed Pluradalen. Grottene skal analyseres med hensyn på morfologi, tektonikk (ledespalter) og innhold (korngradering, mineralogi, provenans og speleothemer) slik at en best mulig kan foreslå deres relasjon til dalutviklingen og istidshistorien i området. Feltarbeidet blir delvis gjort i samarbeide med lokale grotteinteresserte. Oppgaven(e) krever minst to studenter som jobber sammen. Eksterne data Bortsett fra topografiske og geologiske kart-data, skal alle data samles inn i felt. Feltarbeid : Sommer og vinter, innkvartering i telt eller hytte. Laboratoriearbeid : Noe dateringsarbeid dersom en finner speleothemer. Finansiering : Intern (feltstøtte fra Instituttet) Størrelse på oppgaven: 60 stp (flere oppgaver) Geomorfologi, kvartærstratigrafi, speleologi, kvartære dateringsmetoder, paleoklima

15 Prosjekttittel: Havnivåendringer, grotter og grottedannelse i Velfjord, Brønnøy (2 eller 3 oppgaver) Veileder: Stein-Erik Lauritzen Medveileder: Rannveig Øvrevik Skoglund, Geografi Formål: Velfjord-området har store arealer med karst som ligger under postglasial marin grense. Mange grotter viser utstrakt bio-erosjon, og til dels store avsetninger av marine fossiler som skriver seg fra tidligere havnivå. Organismenes eksistens, til dels langt inne i grottesystemene, reiser viktige spørsmål om økologi og salinitet under deglasiasjonen og i postglasial tid. Oppgavene går ut på å klarlegge grottenes dannelsehistorie i forhold til iskontakt og postglasiale prosesser og bruke sedimenter og fossilmateriale for datering. Rent praktisk skal en utforske, kartlegge og analysere tørrlagte grotter i området. Grottene skal analyseres med hensyn på morfologi, tektonikk (ledespalter) og innhold (korngradering, mineralogi, provenans og speleothemer) slik at en best mulig kan foreslå deres relasjon til landskapsutvikling og istidshistorien i området. Feltarbeidet blir delvis gjort i samarbeide med lokale grotteinteresserte. Oppgaven(e) krever minst to studenter som jobber sammen. Eksterne data Bortsett fra topografiske og geologiske kart-data, skal alle data samles inn i felt. Feltarbeid : Sommer og vinter, innkvartering i telt eller hytte. Laboratoriearbeid : Noe dateringsarbeid dersom en finner speleothemer. Finansiering : Intern (feltstøtte fra Instituttet) Størrelse på oppgaven: 60 stp (flere oppgaver) Geomorfologi, kvartærstratigrafi, speleologi, kvartære dateringsmetoder, paleoklima

16 Masteroppgave i Geovitenskap (Kvartærgeologi - paleoklima) Prosjekttittel: Grotter og grottedannelse i Glomdalen, Rana (2 eller 3 oppgaver) Veileder: Stein-Erik Lauritzen Medveileder: Rannveig Øvrevik Skoglund, Geografi Formål: Glomdalen og Vesterdalen deler Svartisen i to og er typisk glasial morfologi. Glomdalen er et av Norges rikeste grotteområder, og det såkalte glomdalsprosjektet tar sikte på å kartlegge og analysere alle de viktigste grottene her. To studenter arbeider allerede i Nedre Glomdal, men det er problemstillinger som skal løses i andre områder av dalen hvor grottene har atypisk morfologi. Her skal en utforske, kartlegge og analysere karsthulene og deres terrengposisjon og foreslå hvordan de kan ha vært aktivert eller deaktivert under ulike scenarier i løpet av istidene. Glomdalens beliggenhet er slik at vannstrøm, respektive sedimentasjon i grottene avhenger sterkt av isdekkets tykkelse og dynamikk. Oppgavene går ut på å kartlegge grottenes morfologi, tektonikk (ledespalter og stratigrafiske posisjon), paleostrømforhold og sedimentologi (korngradering, provenans, mineralogi og evt. daterbare speleothemer og konkresjoner). Dette skal settes sammen til en plausibel modell for grottenes dannelsemekanisme. Feltarbeidet blir delvis gjort i samarbeide med lokale grotteinteresserte. Oppgaven(e) krever minst to studenter som jobber sammen. Eksterne data Bortsett fra topografiske og geologiske kart-data, skal alle data samles inn i felt. Feltarbeid : Sommer og vinter, innkvartering i telt eller hytte. Det vil bli benyttet helikoptertransport i noen tilfelle. Laboratoriearbeid : Noe dateringsarbeid dersom en finner speleothemer. Mineralidentifikasjon og Elektronmikroskopi. Finansiering : Intern (feltstøtte fra Instituttet) Størrelse på oppgaven: 60 stp (flere oppgaver) Geomorfologi, kvartærstratigrafi, speleologi, kvartære dateringsmetoder, paleoklima

17 Masteroppgave i Geovitenskap (Kvartærgeologi- geobiologi) Prosjekttittel: Mineralogi og mikrobielle samfunn i månemelk Veileder: Stein-Erik Lauritzen (GEO) Medveileder: Vigdis Lid Torsvik, Laila J. Reigstad (Senter for Geobiologi) Formål (kort beskrivelse av prosjektet, maks. ½ A4 side): Månemelk er bløte vannholdige mineralmasser avsatt i karsthuler. Vanninnholdet er langt over 90% og en har vist at de teksturelt består av tynne mineralnåler av kalsitt, hydromagnesitt eller gips. En har videre vist at bakterier og andre mikrober er ansvarlige for dannelsen. Oppgaven går ut på å karakterisere ulike typer av månemelk med hensyn på (nano)krystallstruktur, mineralogi og mikrobiologi, i hovedsak ved hjelp av Sveip Elektron Mikroskopi (SEM). Karakteriseringen av de mikrobielle samfunnene vil baseres på både DNA- og RNA analyser. Det vil utføres taxonomiske dybdestudier vha 454 pyrosekvensiering av det ribosomale RNA for å identifisere hvilke organismer som er til stede og hvilke organismer som spiller den aktive rollen i målemelka. I de takonomiske studiene vil moderne bioinformatiske analysemetode benyttes (MEGAN). I tillegg vil det inngå kvantifisering av antall bakterier og archaea for å finne ut hvilke organismer som dominerer. Dette vil være første dybdeanalyse av månemelk, og vil kunne gi ny og detaljert kunnskap om samspillet mellom organismer og dannelse av månemelk. En kan bruke prøver som allerede er samlet inn og preservert, men det skal i tillegg taes ferske prøver fra enkelte lokaliteter. Feltarbeid: Noe feltarbeide er nødvendig, årstid er ikke fastsatt. Laboratoriearbeid: Dette er i hovedsak en laboratorieoppgave. Finansiering: Intern. Størrelse på oppgaven: Oppgavens omfang kan reguleres etter behov, idet temaet kan deles på flere studenter Geomikrobiologi, akvatisk geokjemi, mineralogi, speleologi

18 Masteroppgave i Geovitenskap (Kvartærgeologi - paleoklima) Prosjekttittel: Oppløsning av kalsitt i vann med fremmed-mineraler og ioner Veileder: Stein-Erik Lauritzen Medveileder: Reidar Løvlie Formål: Oppløsning av kalsitt i vann som inneholder varierende mengder CO 2 er en fundamental prosess for dannelse av karst og for CO 2 -lagring. En har tidligere vist at fremmedioner kan forsinke (inhibere) prosessen. Det er imidlertid ikke undersøkt hvorvidt tilstedeværelsen av fremmede mineraler og ioner fra dem kan påvirke prosessen. Dette er særs viktig i forbindelse med dannelse av karst under isbreer, hvor det er kaldt vann, lite CO 2 og mye breslam av ulik mineralogisk sammensetning. Ulike typer av kalkstein vil kunne reagere forskjellig på samme påvirkning. Oppgaven går ut på å måle oppløsningshastigheten på standardisert kalsitt og kalsittholdige bergarter under med og uten tilsetning av ulike mineraler og ved ulike temperaturer. Arrhenius-konstanter skal beregnes for de ulike systemene. Resultatene skal diskuteres i forhold til karstdannelse under ulike klimatiske forhold. Eksterne data : Ingen Feltarbeid : Ikke feltarbeide Laboratoriearbeid : dette er en 100% laboratorieoppgave. Utsyyr finned ved U- laben. Det skal i tillegg benyttes SEM (Sveip Elektron Mikroskopi)- Finansiering : Intern finansiering Størrelse på oppgaven: 60 stp Akvatisk geokjemi, geomorfologi, speleologi, mineralogi

19 Masteroppgave i Geovitenskap (Kvartærgeologi - paleoklima) Prosjekttittel: Organisk geokjemi på speleothemer: sporstoffer og paleoklima Veileder: Stein-Erik Lauritzen (GEO) Medveileder: Tanja Barth, Wenche Odden (KJEMI, Bergen Museum) Formål: Målet er å kunne benytte organiske sporstoffer i dryppstein for tolkning av paleoklima. Speleothemer (dryppstein) inneholder varierende mengder organiske komponenter som stammer fra nedbør, fra plantesamfunn på overflaten, fra jordsmonn og fra bakteriesamfunn i grotta. Brun- og gulfarge på speleothemer skyldes i stor grad humusstoffer. Oppgaven går ut på å raffinere ekstraksjons- og analyseteknikker på organisk, lavmolekylært materiale i dryppstein og så anvnede dette på en datert sekvens som fra før av har et etablert, isotopisk klimasignal. De organsike komponentene skal identifiseres ved GC- MS (gasskromatografi og massespektrometri). Eksterne data Materiale finnes ved instituttet. Det kan komme på tale å samle inn dryppevann fra noen grotter for analyse. Feltarbeid : Lite eller ikke noe feltarbeide, alt nødvendig materiale finnes på instituttet. Laboratoriearbeid : Dette er en laboratorieoppgave som omfatter organisk analyse, identifikasjon og tolkning mot klimaendringer. Finansiering : Intern finansiering Størrelse på oppgaven: 60 eller 30 stp (flere oppgaver) Organisk geokjemi, organisk kjemi, akvatisk geokjemi, speleologi

20 Masteroppgave i Geovitenskap (Kvartærgeologi - paleoklima) Prosjekttittel: Grotter dannet ved dypforvitring Veileder: Stein-Erik Lauritzen (GEO) Formål: Mange grunnfjellsgrotter (inklusive havbrenningshuler) viser seg å inneholde leirholdige sedimenter med til dels kraftig farge. Leirmineralene kan stamme fra eventuell pre-glasial dypforvitring og analyse av disse vil kunne teste denne hypotesen. Oppgavene går ut på å kartlegge en rekke forvitringsgrotter og havbrenningshuler i sør- og Nord-Norge med hensyn på morfologi, strukturgeologi og innhold. Grottenes opprinnelse skal diskuteres i forhold til aldersbestemmelser (sekundærmineraler = dryppstein, og kosmogen skjemingsalder på rullestein) og leirmineralogi. Eksterne data Materiale samles igjennom feltarbeid (3 uker). Feltarbeid : krever god fysisk form og erfaring fra friluftsliv Laboratoriearbeid : Analyse av leirmineraler of evt dateringer (Th/U). Finansiering : Intern finansiering Størrelse på oppgaven: 60 stp (flere oppgaver) GEOV229 (geomorfologi), GEOV321 (kvartærstratigrafi), GEOV221 (speleologi), GEOV228 (kvartære dateringsmetoder), GEOV222 (paleoklimatologi).

Masteroppgave i Geovitenskap

Masteroppgave i Geovitenskap Masterprosjekt til masteropptaket høst 2013 Studieretning: Kvartærgeologi/paleoklima - miljømagnetisme Prosjekttittel: Eksperimentell bestemmelse av temperatur-avhengigheten til magnetiseringen i marine

Detaljer

Masteroppgave i Geovitenskap Studieretning: Kvartærgeologi

Masteroppgave i Geovitenskap Studieretning: Kvartærgeologi Masterprosjekt til materopptaket høst 2012 FRIST for oppgave innlevering er 5.mars 2012 Masteroppgave i Geovitenskap Studieretning: Kvartærgeologi Prosjekttittel: Holosen breaktivitet i den vestlig sektor

Detaljer

Masteroppgave i Geovitenskap

Masteroppgave i Geovitenskap Masterprosjekt til masteropptaket høst 2013 Studieretning: Kvartærgeologi/paleoklima - miljømagnetisme Prosjekttittel: Eksperimentell bestemmelse av temperatur-avhengigheten til magnetiseringen i marine

Detaljer

Masterprosjekt til masteropptaket vår 2014

Masterprosjekt til masteropptaket vår 2014 Masterprosjekt til masteropptaket vår 2014 Masteroppgave i Geovitenskap Studieretning: Kvartær og paleoklima Prosjekttittel: Holocene forvitringsrater på fjelloverflater i Vest-Norge Hovedveileder: Atle

Detaljer

Masteroppgave i Geovitenskap Studieretning: Kvartærgeologi og paleoklima

Masteroppgave i Geovitenskap Studieretning: Kvartærgeologi og paleoklima Masterprosjekt til masteropptaket høst 2012 FRIST for oppgaveinnlevering er 5. mars 2012 Masteroppgave i Geovitenskap Studieretning: Kvartærgeologi og paleoklima Prosjekttittel: Skredfarekartlegging i

Detaljer

Masterprosjekter. Rannveig Øvrevik Skoglund

Masterprosjekter. Rannveig Øvrevik Skoglund Rannveig Øvrevik Skoglund Masterprosjekter Tema: Hydrologi og paleohydrologi Karstgrotter og karsthydrologi Glasial smeltevannsdrenering og isavsmeltingshistorie Grunnvann Flom Skråningsprosesser Endringer

Detaljer

Masterprosjekt til masteropptaket vår 2014

Masterprosjekt til masteropptaket vår 2014 Masterprosjekt til masteropptaket vår 2014 Masteroppgave i Geovitenskap Studieretning: Maringeologi og geofysikk Prosjekttittel: Sedimentære prosessar og avsetningsmiljø i indre delar av Norskerenna dei

Detaljer

IPCC, From emissions to climate change

IPCC, From emissions to climate change IPCC, 2007 From emissions to climate change Increased greenhouse effect Global temperature change Warming during the period 1880-2012 is 0.85 C The first decade this century is the warmest in the period

Detaljer

Aktuelle masterprosjekter i naturgeografi våren 2014. Svein Olaf Dahl

Aktuelle masterprosjekter i naturgeografi våren 2014. Svein Olaf Dahl Aktuelle masterprosjekter i naturgeografi våren 2014 Svein Olaf Dahl Geographical extent of NW European ice sheets during the last glacial maximum (LGM), about 20 ka BP (Svendsen et al., 2004). Jostedalen

Detaljer

Masteroppgave i Geovitenskap Vår 2013

Masteroppgave i Geovitenskap Vår 2013 Masteroppgave i Geovitenskap Vår 2013 Marin geologi & geofysikk/petroluemsgeologi (studieretning - fordypning) Prosjekttittel Polygonalforkastingar - karakteristikk og danningsmekanismar. Ein studie basert

Detaljer

Masteroppgaver høsten 2013

Masteroppgaver høsten 2013 Masteroppgaver høsten 2013 Nr. Petroleumsgeofag 1 Utvikling av ny modell for bestemmelse av formasjonstemperatur 2 Vertikal forkastningslekkasje fra stackete reservoar i Barentshavet 3 Vertikal forkastningslekkasje

Detaljer

Masteroppgaver høsten 2013, publisert , rev: , rev

Masteroppgaver høsten 2013, publisert , rev: , rev Masteroppgaver høsten 2013, publisert 8.4.13, rev:17.4.13, rev.25.4.13 Nr. Petroleumsgeofag 1 Utvikling av ny modell for bestemmelse av formasjonstemperatur 2 Vertikal forkastningslekkasje fra stackete

Detaljer

Grotteavsetninger forteller klima-og faunahistorie

Grotteavsetninger forteller klima-og faunahistorie Grotteavsetninger forteller klima-og faunahistorie Foto: M. Blanco Stein-Erik Lauritzen Geovitenskap Universitetet i Bergen Studier av paleomiljøog evolusjon krever passende arkiv Regionalt eller lokalt

Detaljer

Det legges vekt på både teoretiske og praktiske ferdigheter gjennom en kombinasjon av forelesninger/seminarer, laboratorieøvelser og feltundervisning.

Det legges vekt på både teoretiske og praktiske ferdigheter gjennom en kombinasjon av forelesninger/seminarer, laboratorieøvelser og feltundervisning. BACHELORPROGRAM VED INSTITUTT FOR GEOLOGI Det blir et felles bachelorprogram i geologi ved Universitetet i Tromsø. Programmet gir en enhetlig og solid grunnutdanning i geologi. Studiet starter H1 med Ex.

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1005 Jordas naturmiljø

Eksamensoppgave i GEOG1005 Jordas naturmiljø Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1005 Jordas naturmiljø Faglig kontakt under eksamen: Geir Vatne Tlf.: 73 59 81 05 Eksamensdato: 26.05.2014 Eksamenstid: 6 Studiepoeng: 15 Sensurdato: 18.06.2014

Detaljer

Fortidens klima: Naturlige endringer i Golfstrømmen de siste 11 000 årene

Fortidens klima: Naturlige endringer i Golfstrømmen de siste 11 000 årene Fortidens klima: Naturlige endringer i Golfstrømmen de siste 11 000 årene Nalan Koç Norwegian Polar Institute Globalt midlet overflatetemperatur (IPCC, 2001) Utledet overflate-temperatur for nordlige halvkule

Detaljer

Masteroppgaver høsten 2013, publisert , rev: , rev

Masteroppgaver høsten 2013, publisert , rev: , rev Masteroppgaver høsten 2013, publisert 8.4.13, rev:17.4.13, rev.15.5.13 Nr. Petroleumsgeofag 1 Utvikling av ny modell for bestemmelse av formasjonstemperatur 2 Vertikal forkastningslekkasje fra stackete

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1005 Jordas naturmiljø

Eksamensoppgave i GEOG1005 Jordas naturmiljø Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1005 Jordas naturmiljø Faglig kontakt under eksamen: Ivar Berthling Tlf.: 90 06 65 09 Eksamensdato: 27.05.2013 Eksamenstid: 6 timer Studiepoeng: 15 Sensurdato:

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Geologi og Klimaendringer. Karin Anderassen, Institutt for geologi

Geologi og Klimaendringer. Karin Anderassen, Institutt for geologi Geologi og Klimaendringer Karin Anderassen, Institutt for geologi tidsperspektiv på milliarder av år Varmt Istid Istid Varmt Istid Varmt Istid Varmt Istid Varmt Fra Doyle 1995 tidsperspektiv på 100-tusener

Detaljer

Aktuelle masterprosjekter i naturgeografi våren 2013. Svein Olaf Dahl

Aktuelle masterprosjekter i naturgeografi våren 2013. Svein Olaf Dahl Aktuelle masterprosjekter i naturgeografi våren 2013 Svein Olaf Dahl Geographical extent of NW European ice sheets during the last glacial maximum (LGM), about 20 ka BP (Svendsen et al., 2004). Simadalen

Detaljer

Naturgeografi: Klima-, landskaps- og miljøendringer

Naturgeografi: Klima-, landskaps- og miljøendringer Naturgeografi: Klima-, landskaps- og miljøendringer Studerer: Breer, skred, frostfenomener, havnivå Flom, hydrologi og grunnvann Landskapsutvikling og grotter Klimaendringer (nedbør, temperatur, vind)

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Professor Anders Schomacker

EKSAMENSOPPGAVE. Professor Anders Schomacker Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: Dato: 25.11.2016 Klokkeslett: 15.00-19.00 Kvartærgeologi GEO-2003 Sted: Åsgårdvegen 9 Tillatte hjelpemidler: Ingen Type innføringsark

Detaljer

Klimaendringene i Arktis: Muligheter og utfordringer. Jan-Gunnar Winther, direktør Norsk Polarinstitutt og styreleder Framsenteret

Klimaendringene i Arktis: Muligheter og utfordringer. Jan-Gunnar Winther, direktør Norsk Polarinstitutt og styreleder Framsenteret Klimaendringene i Arktis: Muligheter og utfordringer Jan-Gunnar Winther, direktør Norsk Polarinstitutt og styreleder Framsenteret 2013 +40% (Lüthi et al.,2008, NOAA) The atmospheric concentrations of

Detaljer

The University Centre in Svalbard (UNIS)

The University Centre in Svalbard (UNIS) The University Centre in Svalbard (UNIS) Forskningsbasert undervisning i Arktis i dag og i fremtiden Prof. Frank Nilsen Acting managing director Photo: Nils Petter Dale FORMÅL Utdanne morgendagens arktiske

Detaljer

Utviklingstrinn i Benkeberggrottas karstakvifer i Tromsdalen, Verdal.

Utviklingstrinn i Benkeberggrottas karstakvifer i Tromsdalen, Verdal. Utviklingstrinn i Benkeberggrottas karstakvifer i Tromsdalen, Verdal. Asbjørn Øystese Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen Levert 1.juni 2006 Innhold: Litt bakgrunnsteori Introduksjon til

Detaljer

Hva vet geologene om fortidens klima?

Hva vet geologene om fortidens klima? Illustrasjon: Neethis / celestiamotherlode.net Helga Engs hus, Universitetet i Oslo 17. oktober, kl. 11.00 Viktig og populær forskningsformidling Forskningsformidling har blitt et stadig viktigere og mer

Detaljer

Regionale vannstandsendringer

Regionale vannstandsendringer Regionale vannstandsendringer Jan Even Øie Nilsen Om 100 år Sannsynlige rammer for stigning av havnivå i et 100 års-perspektiv, i cm relativt til land. Drange, H., J.E.Ø. Nilsen, K. Richter, A. Nesje

Detaljer

FORSKNINGSRESULTATER. Ola Fredin, Naki Akçar, Anders Romundset, Susan Ivy-Ochs, Christian Schlüchter,Fredrik Høgaas, Regina Reber, Peter Kubik

FORSKNINGSRESULTATER. Ola Fredin, Naki Akçar, Anders Romundset, Susan Ivy-Ochs, Christian Schlüchter,Fredrik Høgaas, Regina Reber, Peter Kubik FORSKNINGSRESULTATER Ola Fredin, Naki Akçar, Anders Romundset, Susan Ivy-Ochs, Christian Schlüchter,Fredrik Høgaas, Regina Reber, Peter Kubik Modeled balance velocities from Jonathan Bamber, Uni. Cambridge

Detaljer

Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF. Toril Røe Utvik Einar Lystad

Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF. Toril Røe Utvik Einar Lystad Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF Toril Røe Utvik Einar Lystad Rapportering av utslipp Rapporteringsfrist 1. mars Felles tall for Klif, OD og OLF Viser statistikk for: Produsert olje, kondensat

Detaljer

Masteroppgave i Geovitenskap

Masteroppgave i Geovitenskap Marin geologi sedimentologi/paleoklima Kvartærgeologi/paleoklima maringeologi Prosjekttittel: Deglasiasjonen av ytre Hardangerfjordsystemet (Bømlafjorden) Veileder: Haflidi Haflidason Medveileder: Berit

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt BOKMÅL EKSAMEN i GEOG 2007 Effekter av klimaendringer Eksamensdato : 07.12.11 Sidetall bokmål: 2 Eksamenstid : 4 t Sidetall nynorsk:

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Hvorfor trenger vi store seismiske innsamlinger?

Hvorfor trenger vi store seismiske innsamlinger? Hvorfor trenger vi store seismiske innsamlinger? Jan Helgesen Fisk og Seismikk, 5-6 april 2017 Dette skal jeg snakke om Hvorfor trenger vi seismikk? Effektive innsamlinger store versus små Kort innføring

Detaljer

Jon Ove Hagen Massebalanse kraftverk - vannforsyning. Dagens klima massebalanse - havnivå Historisk klimautvikling - borkjerner

Jon Ove Hagen Massebalanse kraftverk - vannforsyning. Dagens klima massebalanse - havnivå Historisk klimautvikling - borkjerner Jon Ove Hagen (joh@geo.uio.no) Glasiologi Hva er glasiologi? Breer og hydrologi Massebalanse kraftverk - vannforsyning Breer og klima Dagens klima massebalanse - havnivå Historisk klimautvikling - borkjerner

Detaljer

Utfordringer knyttet til statistisk analyse av komposittdata

Utfordringer knyttet til statistisk analyse av komposittdata ISSN 1893-1170 (online utgave) ISSN 1893-1057 (trykt utgave) www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Notat Utfordringer knyttet til statistisk analyse av komposittdata Steinar Løve Ellefmo 1,* 1 Institutt

Detaljer

Masteroppgave i Geovitenskap

Masteroppgave i Geovitenskap Masteroppgave i Geovitenskap Marin geologi sedimentologi/paleoklima Kvartærgeologi/paleoklima maringeologi (studieretning - fordypning) Prosjekttittel: Deglasiasjonen av ytre Hardangerfjordsystemet (Bømlafjorden)

Detaljer

GEOFAG PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

GEOFAG PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM GEOFAG PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. februar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

5E-modellen og utforskende undervisning

5E-modellen og utforskende undervisning Sesjon CD4.2: 5E-modellen og utforskende undervisning 5E-modellen som praktisk tilnærming til utforskende undervisning, for å hjelpe lærere til å gjøre den utforskende undervisningen mer eksplisitt og

Detaljer

Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems

Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems Department of Biology Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems Academic contact during examination: Ole Kristian Berg (91897518) Thor Harald Ringsby (91897032) James D. M. Speed (45770227)

Detaljer

Especially terrestrial BIODIVERSITY EVOLUTION ECOLOGY. And various combinations!

Especially terrestrial BIODIVERSITY EVOLUTION ECOLOGY. And various combinations! How do I Decide? What sort of biology excites and intrigues you? Is there a special organism group you are interested in? Are there special questions you are interested in? What are your career plans?

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Klima i Norge 2100 Kunnskapsgrunnlag for klimatilpassing

Klima i Norge 2100 Kunnskapsgrunnlag for klimatilpassing Klima i Norge 2100 Kunnskapsgrunnlag for klimatilpassing Asgeir Sorteberg Geofysisk Institutt, UiB Bjerknessenteret, UiB The size of this warming is broadly consistent with predictions The balance of climate

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Orienteringsmøte om Masteropptak i Geofag, Geologibygningen, aud. 1 Tirsdag, 5. desember 2017

Orienteringsmøte om Masteropptak i Geofag, Geologibygningen, aud. 1 Tirsdag, 5. desember 2017 Orienteringsmøte om Masteropptak i Geofag, 2018 Geologibygningen, aud. 1 Tirsdag, 5. desember 2017 Nye opptakskrav åpner opp! Eksterne studenter vil lettere bli kvalifisert Flere søkere gir mer konkurranse

Detaljer

Erfaringer og anbefalinger

Erfaringer og anbefalinger SIU partnerships Erfaringer og anbefalinger Bernd Etzelmüller Seksjon for Geografi og hydrologi Institutt for geofag, UiO Meeting Oslo-Gardermoen 29.4.2015 Faculty of mathematics and natural sciences Exchange

Detaljer

Masteroppgave i Geovitenskap

Masteroppgave i Geovitenskap Masteroppgave i Geovitenskap Marin geologi sedimentologi/stratigrafi (studieretning - fordypning) Prosjekttittel: Utbredelse, mektighet og transport av forurensete sedimenter i Bergen havneområde Veileder:

Detaljer

10/6/2010. Isbreer, klima og havnivå. Havisutbredelse i 2008 og Jon Ove Hagen Institutt for geofag, Universitetet i Oslo

10/6/2010. Isbreer, klima og havnivå. Havisutbredelse i 2008 og Jon Ove Hagen Institutt for geofag, Universitetet i Oslo Kilder: NSIDC & Univ. Bremen 10/6/2010 Isbreer, klima og havnivå Nordlige sjørute I 2040 er kanskje skipningssesongen økt til 150 dager, sammenlignet med 20-30 døgn ved århundre-skiftet Økt tilgjengelighet

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Havdagen oktober 2011 Peter M. Haugan, Professor i oseanografi ved Geofysisk Institutt, UiB, også tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning og Nansen

Detaljer

Gran og furu overlevde siste istid i Norge??? Mari Mette Tollefsrud, Norsk institutt for skog og landskap

Gran og furu overlevde siste istid i Norge??? Mari Mette Tollefsrud, Norsk institutt for skog og landskap Gran og furu overlevde siste istid i Norge??? Mari Mette Tollefsrud, Norsk institutt for skog og landskap Svendsen et al., 2004 Quat. Sci. Rev. Tidligere klimaendringer har dramatisk påvirket utbredelsen

Detaljer

Jordsystemmodellering muligheter og usikkerheter

Jordsystemmodellering muligheter og usikkerheter Jordsystemmodellering muligheter og usikkerheter helge.drange@gfi.uib.no Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Målt endring i global temperatur, jan-april måned Geofysisk institutt Universitetet i

Detaljer

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU Tor Haakon Bakken SINTEF Energi og NTNU Plan for lynforedrag Energi-indikatorer Vannforbruk Sammenligning stort, smått og vind Multi-kriterieanalyse Sammenligning mellom prosjekter og teknologier Verktøy

Detaljer

Kan klima bli næring?

Kan klima bli næring? WWW.BJERKNES.UIB.NO Kan klima bli næring? Eystein Jansen Professor / Directør Bjerknessenteret for klimaforskning Et verdenssenter? Her oppe? Bjerknes Centre for Climate Research Univ i Bergen, UNI Research

Detaljer

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN ANNUAL EVALUATION REPORT DEPARTMENT OF BIOMEDICINE Emnekode: COURSE CODE: Emnenavn: COURSE NAME: Emneansvarlig: COURSE COORDINATOR: Rapporteringsdato: DATE OF REPORT:

Detaljer

SYNERGIES BETWEEN MEASURES FOR ADAPTATION, EMISSIONS TO AIR AND WATER QUALITY IN AGRICULTURE

SYNERGIES BETWEEN MEASURES FOR ADAPTATION, EMISSIONS TO AIR AND WATER QUALITY IN AGRICULTURE SYNERGIES BETWEEN MEASURES FOR ADAPTATION, EMISSIONS TO AIR AND WATER QUALITY IN AGRICULTURE Marianne Bechmann and Lillian Øygarden NIBIO Trondheim, EVALUATION OF SYNERGIES AND CONFLICTS Environmental

Detaljer

Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs)

Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs) Department of (Biology) Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs) Academic contact during examination: Thorsten Hamann Phone: 91825937 Examination date: 19.12.2016 Examination

Detaljer

Skog som biomasseressurs: skog modeller. Rasmus Astrup

Skog som biomasseressurs: skog modeller. Rasmus Astrup Skog som biomasseressurs: skog modeller Rasmus Astrup Innhold > Bakkgrunn: Karbon dynamikk i skog > Modellering av skog i Skog som biomassressurs > Levende biomasse > Dødt organisk materiale og jord >

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

KVARTÆRGEOLOGISKE UNDERSØKELSER I VEST-AGDER. Astrid Lyså og Ola Fredin. Foto: A. Lyså

KVARTÆRGEOLOGISKE UNDERSØKELSER I VEST-AGDER. Astrid Lyså og Ola Fredin. Foto: A. Lyså KVARTÆRGEOLOGISKE UNDERSØKELSER I VEST-AGDER Astrid Lyså og Ola Fredin Foto: A. Lyså INNHOLD Litt om NGU Innføring i kvartærgeologi Hva er gjort av kvartærgeologisk kartlegging i Vest- Agder LITT OM NGU

Detaljer

Klima på nordlige bredder - variasjoner, trender og årsaksforhold. Sigbjørn Grønås, Geofysisk institutt, UiB

Klima på nordlige bredder - variasjoner, trender og årsaksforhold. Sigbjørn Grønås, Geofysisk institutt, UiB Klima på nordlige bredder - variasjoner, trender og årsaksforhold Sigbjørn Grønås, Geofysisk institutt, UiB Disposisjon Enkle fakta om relevante klimaprosesser Store variasjoner fra år til år, fra dekade

Detaljer

Georøtter og Feltføtter Noen strategier for feltarbeid i en geotop

Georøtter og Feltføtter Noen strategier for feltarbeid i en geotop Kari Beate Remmen & Merethe Frøyland Georøtter og Feltføtter Noen strategier for feltarbeid i en geotop Georøtter og Feltføtter i tid 1. ÅR Lærere på videreutdanningskurs i geofag og didaktikk 2. ÅR Undersøkelse

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I BI2014 MOLEKYLÆRBIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE I BI2014 MOLEKYLÆRBIOLOGI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I BI014 MOLEKYLÆRBIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Ralph Kissen Tlf.: 41344134 (mobil) - Eksamensdato: 11. desember

Detaljer

Kan opptak av atmosfærisk CO2 i Grønlandshavet redusere virkningen av "drivhuseffekten"?

Kan opptak av atmosfærisk CO2 i Grønlandshavet redusere virkningen av drivhuseffekten? Kan opptak av atmosfærisk CO2 i Grønlandshavet redusere virkningen av "drivhuseffekten"? Lisa Miller, Francisco Rey og Thomas Noji Karbondioksyd (CO 2 ) er en viktig kilde til alt liv i havet. Ved fotosyntese

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I BI3013 EKSPERIMENTELL CELLEBIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE I BI3013 EKSPERIMENTELL CELLEBIOLOGI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I BI3013 EKSPERIMENTELL CELLEBIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Tor-Henning Iversen (stedfortreder for Jens Rohloff)

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Faglig kontakt under eksamen: Wenche Larsen Tlf.: 467 90 607 Eksamensdato: 23.05.2014 Eksamenstid: 3 Studiepoeng:

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes FANGSTSEKSJONEN SENTER FOR MARINE RESSURSER TOKTRAPPORT Fartøy F/F Fangst Toktnummer 22 9 Prosjekttittel Seleksjon Konge krabbe Delprosjektnr. 627 Avgangsdato og sted Ankomststed og dato /8/22 Bugøynes

Detaljer

SauKlim No Effekten av klimaendringer på økologien og økonomien i Norsk sauedrift. Avsluttningskonferanse 19. april 2012

SauKlim No Effekten av klimaendringer på økologien og økonomien i Norsk sauedrift. Avsluttningskonferanse 19. april 2012 SauKlim No. 192864 Effekten av klimaendringer på økologien og økonomien i Norsk sauedrift Avsluttningskonferanse 19. april 2012 1 Prosjektets hovedfokus Del 1: Romlig struktur og synkroni Bleka et al.

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 26.02.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 26.02.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/1700-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 25.02.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 26.02.2015 Søknad om dispensasjon for bruk av snøskuter for transport

Detaljer

Den største koordinerte internasjonale forskningsinnsatsen på 50 år (63 land 50000 forskere)

Den største koordinerte internasjonale forskningsinnsatsen på 50 år (63 land 50000 forskere) Hva er Polaråret? Kristen Ulstein, Forskningsrådet Den største koordinerte internasjonale forskningsinnsatsen på 50 år (63 land 50000 forskere) Gjennomføres for 4.gang tidligere Polarår har satt varige

Detaljer

GeoForum sin visjon: «Veiviser til geomatikk» og virksomhetsideen er: «GeoForumer en uavhengig interesseorganisasjon for synliggjøring og utvikling

GeoForum sin visjon: «Veiviser til geomatikk» og virksomhetsideen er: «GeoForumer en uavhengig interesseorganisasjon for synliggjøring og utvikling Geomatikk-begrepet GeoForum sin visjon: «Veiviser til geomatikk» og virksomhetsideen er: «GeoForumer en uavhengig interesseorganisasjon for synliggjøring og utvikling av geomatikkfagene». As defined by

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

Hvilken forskning og monitorering foregår? Hvilke dataserier eksisterer? Hvilken forskning og monitorering kan komme til at foregå?

Hvilken forskning og monitorering foregår? Hvilke dataserier eksisterer? Hvilken forskning og monitorering kan komme til at foregå? SIAEOS: Terrestriske observasjonsplattformer og dataserier på Svalbard - integrering av meteorologi, permafrost og landskapsutvikling med biologi Hvilken forskning og monitorering foregår? Hvilke dataserier

Detaljer

The Proactima way PREPARED. Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap

The Proactima way PREPARED. Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap The Proactima way Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap Tekna Beredskapsdagene 2014 Espen Hoell og Jared Eckroth PREPARED. Proactima

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

ACIA (Arctic Climate Impact Assessement) Norsk oppfølgingsarbeid (ACIA2) Christopher Brodersen Nalan Koc Norsk Polarinstitutt

ACIA (Arctic Climate Impact Assessement) Norsk oppfølgingsarbeid (ACIA2) Christopher Brodersen Nalan Koc Norsk Polarinstitutt ACIA (Arctic Climate Impact Assessement) Norsk oppfølgingsarbeid (ACIA2) Christopher Brodersen Nalan Koc Norsk Polarinstitutt Arctic Climate Impact Assessment (ACIA) 2001-2004 Noen nøkkelfunn: - Oppvarmingen

Detaljer

Tunge kjøretøyers effekt på vegens levetid

Tunge kjøretøyers effekt på vegens levetid Tunge kjøretøyers effekt på vegens levetid Resultater fra forstudie i regi av Roadex Network NADim-seminar, Oslo, 4. desember 2014 Per Otto Aursand, Statens vegvesen, Region Nord Roadex Network The fifth

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Undervisning tilknyttet det internasjonale polaråret (IPY): Eksempler fra prosjektet Thermal state of Permafrost Norway

Undervisning tilknyttet det internasjonale polaråret (IPY): Eksempler fra prosjektet Thermal state of Permafrost Norway Undervisning tilknyttet det internasjonale polaråret (IPY): Eksempler fra prosjektet Thermal state of Permafrost Norway Ivar Berthling Geografisk institutt IPY Det internasjonale polaråret åpner 1.mars

Detaljer

Masteroppgave i Geovitenskap Studieretning: Geobiologi og geokjemi

Masteroppgave i Geovitenskap Studieretning: Geobiologi og geokjemi Prosjekttittel: Provenance of metamorphosed clastic sediments in the developing continental rift Veileder: Jiří Konopásek Medveileder: Jan Košler The project is dealing with the study of the Neoproterozoic

Detaljer

AP 1: Utvikle ny Oslofjordmodell

AP 1: Utvikle ny Oslofjordmodell AP 2: Oljedrift AP 1: Utvikle ny Oslofjordmodell AP 3: Havneutvikling Litt orientering Status på arbeidspakkene AP1: Utvikle ny Oslofjordmodell AP2: Oljedrift AP3: Moss havn Fremdriftsplan Oppsummering

Detaljer

Naturdata Nordområdene

Naturdata Nordområdene Naturdata Nordområdene Gerhard Ersdal Petroleumstilsynet Generelt Petroleumstilsynet deltar i arbeidet med å utvikle NORSOK N-003, som blant annet inkluderer informasjon om værdata og naturdata for nordområdene

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Semesteroppgave. Gassturbinprosess

Semesteroppgave. Gassturbinprosess Semesteroppgave Gassturbinprosess Sted: Varmeteknisk Laboratorium, Kolbjørn Hejes vei 1.A Målsetting: Etter å ha gjennomført semesteroppgaven skal studenten ha fått kjennskap til hvordan en jetmotor (Brayton

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning

Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning Institutt for sosiologi og statsvitenskap Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning Faglig kontakt under eksamen: Hanne Seter Tlf.: 95068230 Eksamensdato: 03.06.2013

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Faglig kontakt under eksamen: Berit Therese Nilsen Tlf.: 99 53 46 47 Eksamensdato: 09.06.2016 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 249 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

Ullsfjorden Geologi og landskap som ressurs. Verdiskapning - Urørt natur!

Ullsfjorden Geologi og landskap som ressurs. Verdiskapning - Urørt natur! Ullsfjorden Geologi og landskap som ressurs Verdiskapning - Urørt natur! Foto: Steffen Bergh 2008 Lyngen og Ullsfjord et unikt alpint kyst/fjordlandskap i Troms Ullsfjordområdet har mange av de samme geologiske

Detaljer

Vil du jobbe som forskningsassistent?

Vil du jobbe som forskningsassistent? Vil du jobbe som forskningsassistent? leter etter engasjerte studenter som er interessert i å jobbe som forskningsassistent Du blir kjent med fagmiljøet og fagpersonene som jobber ved instituttet. Du vil

Detaljer

Vær og klima fram mot 2050-2100. Vil været spille på lag med logistikkbransjen?

Vær og klima fram mot 2050-2100. Vil været spille på lag med logistikkbransjen? Vær og klima fram mot 2050-2100. Vil været spille på lag med logistikkbransjen? John Smits, Losbykonferansen 2015 Ny klimarapport legges frem i dag! 2 Vær og klima fram mot 2050-2100 Dagens tekst -Vær

Detaljer