Dok.dato: Meld. St. 10 ( ) Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 26.04.2011. Meld. St. 10 (2010-2011) Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A Søknad om samtykke til å besøk Maritimt Forum NÆK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter X 2010/ /2011 Stortingets presidentskap og direktør Meld St 10 Spørsmål 1-2 til departementet Meld. St. 10 ( ) Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2011/ /2011 Miljøverndepartementet Statsråden Dokument 8:137 LS Ber om departementets uttalelse på forslag om å avvikle eiendomsskatten Dokument 8:137 LS ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene lf Leirstein, Gjermund Hagesæter, Christian Tybring-Gjedde og Kenneth Svendsen om å avvikle eiendomsskatten 2011/ / Finansdepartementet Finansministeren Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse -Søknad om dekning av reiseutgifter Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse 2011/ / Frøydis Elisabeth Sund Side: 1 av 19

2 Dok8:140 S Forslag om skattefradrag for håndverkstjenester og serviceoppdrag utført i egen bolig for å bekjempe svart arbeid og å tilrettelegge for økt sysselsetting DOK8:140 S Forslag om skattefradrag for håndverkstjenester og serviceoppdrag utført i egen bolig for å bekjempe svart arbeid og å tilrettelegge for økt sysselsetting 2011/ / Fremskrittspartiets stortingsgruppe Meld St 11 Anmodning om høring Meld. St. 11 ( ) Evaluering av skattereformen / / NORSKOG Meld St 11 Anmodning om høring Meld. St. 11 ( ) Evaluering av skattereformen / / Næringslivets Hovedorganisasjon COFACC møte Budapest - deltakelse fra utenriks- og forsvarskomiteen FK - COFACC møte Budapest 2011/ / Norges ambassade Budapest Side: 2 av 19

3 Meld St 11 Anmodning om høring - Notat Meld. St. 11 ( ) Evaluering av skattereformen / / Alliansen for norsk privat eierskap Ps 124 sesjon i Panama hovedpunkter P - Ps 124 sesjon i Panama X 2011/ / Henvendelse - selvangivelse - ligningsverdi på bolig - beregning av verdi innbo og løsøre - skatt Henvendelser - skatter og avgifter / / Per Øivind Grindalen Klage - barnebidrag Henvendelse vedrørende manglende svar - Sak i DL 2009/ /2011 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 3 av 19

4 Oppfølging av møte med NS innspill - Næringsutvikling i Longyearbyen KFK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ / niversitetssenteret på Svalbard Offisielt besøk til Stortinget av Alltingets president orientering til ambassaden sland - offisielt besøk til Stortinget av Alltingets president 2009/ / Norges ambassade Reykjavik Henvendelse - retursenter for asylsøkere ved Lundby skole i Lunner Kommune Asylsøkere - henvendelser / / Odd Snellingen Romania - bekrefter møte mellom FKs leder og Romanias utenriksminister FK - Forespørsler - besøk - møter / / Romanias ambassade Oslo Side: 4 av 19

5 NB8 utenrikskomiteleder møte i Oslo ber om navn på deltakere og ankomstinformasjon NB8 - Nordisk - Baltisk utenrikskomiteleder møte i Oslo / /2011 Sverige Riksdagen m.fl. Meld St 18 Anmodning om høring Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap.tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov 2011/ / Assistanse interesseforeningen for barn og unge med synshemming Meld St 18 Anmodning om høring Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap.tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov 2011/ / Assistanse interesseforening for barn og unge med synshemming Meld St 13 Anmodning om høring Meld. St. 13 ( ) Aktivt eierskap - norsk statlig eierskap i en global økonomi 2011/ / Næringslivets Hovedorganisasjon Side: 5 av 19

6 Dokument 8:114 S ttalelse - Norges bruk av veisalting Dokument 8:114 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, ngebjørg Godskesen og Arne Sortevik om økt trafikksikkerhet, redusert forfall av infrastruktur og bilpark samt beskyttelse av vannkilder og 2011/ / Glenn Kullberg Beslutninger vedtatt i EØS-komiteens møte Europautvalget - møte / / tenriksdepartementet Meld St 21 Oversendelse av utrykte vedlegg Meld. St. 21 ( ) Finansmarknadsmeldinga / / Finansdepartementet Finansministeren Kontorlokaler frem til Henvendelse om reservering av kontorlokaler til Menneskerettighetsutvalget 2011/ / Stortingets menneskerettighetsutvalg Side: 6 av 19

7 Dagsorden møte i Europautvalget Europautvalget - møte X 2011/ / Meld St 11 Anmodning om høring Meld. St. 11 ( ) Evaluering av skattereformen / /2011 Norges Skogeierforbund Beslutninger vedtatt i EØS-komiteens møte Europautvalget - møte / / tenriksdepartementet EØS-komiteens møte utkast til dagsorden Europautvalget - møte / / tenriksdepartementet Side: 7 av 19

8 Prop 79 L Høringsnotat Prop. 79 L ( ) Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven 2011/ /2011 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Tilbudsåpningsliste for anskaffelse av rehabilitering av statsrådsværelset og Halvorsens Conditori Maler- og dekorasjonsarbeider i statsrådsværelset og restaurering av takmaleri i inngangen til Halvorsens Conditori X 2011/ / Gunnar Lovland Tilbud på maler- og dekorasjonsarbeider i statsrådsværelset og restaurering av takmaleri i inngangen til Halvorsens Conditori Maler- og dekorasjonsarbeider i statsrådsværelset og restaurering av takmaleri i inngangen til Halvorsens Conditori Tilg.kode SD 2011/ /2011 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp Flemming Jensen Tilbud på maler- og dekorasjonsarbeider i statsrådsværelset og restaurering av takmaleri i inngangen til Halvorsens Conditori Maler- og dekorasjonsarbeider i statsrådsværelset og restaurering av takmaleri i inngangen til Halvorsens Conditori Tilg.kode SD 2011/ /2011 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp Bratfoss M Side: 8 av 19

9 nterpellasjon fra Anne Tingelstad Wøien om Struktur i fagopplæringen - klar til besvarelse NT112 ( ) Yrkesfaglig utdanning skal gi oss høyt kvalifiserte fagfolk. enkelte av utdanningsprogrammene fullfører kun halvparten av elevene på normert tid og en stor andel oppnår ikke sluttkompetanse. Enkelte bransjeorganisasjoner har fremmet 2011/ /2011 Kunnskapsdepartementet Statsråden nterpellasjon fra Henning Warloe om Forsknings- og høyere utdanningsministerens syn på konklusjoner i forskningsbarometeret 2011 og situasjonen for studentene - klar til besvarelse NT115 ( ) Kunnskapsdepartementet har nylig publisert Forskningsbarometeret Av rapporten fremgår det blant annet at bare 25 prosent av studentene er fornøyd med den oppfølging de får ved studiestedet. Bedre veiledning, oppfølging og tilbake 2011/ / Kunnskapsdepartementet Statsråden nterpellasjon fra Karin Yrvin om Status på Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse klar til besvarelse NT127 ( ) Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse skal videreføre og styrke den arbeidsrettede innsatsen som gjaldt under Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det er en videreføring av Vilje Viser Vei. Dessuten skal strategi 2011/ /2011 Arbeidsdepartementet Side: 9 av 19

10 nterpellasjon fra Arve Kambe om strategi for å styrke Oslo Børs VPS NT129 ( ) Oslo Børs ble privatisert i 2001 og fusjonerte med Verdipapirsentralen i dag er Oslo Børs den eneste selvstendige børsen i Norden. Europa foregår det i dag sammenslåinger og oppkjøp av nasjonale børser. Oslo Børs er verdensle 2011/ /2011 Finansdepartementet Finansministeren Avrop på rammeavtale - bookstacker modul til BLM500 Avtale om anskaffelse av produksjonsmaskiner for Stortingets hustrykkeri - Oce-Norge Sak DL / / Oce-Norge nvitasjon til seminaret ran og radon i grunnen - Oslo EMK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Karin-Brit Schonhowd Bekreftelse på forlengelse av rammeavtale for levering av tidsskrifter til Stortingsbiblioteket fram til Rammeavtale på levering av tidsskrifter til Stortingsbiblioteket - Swets nformation Services opsjon på forlengelse med to år fram til Sak 2003/2213 DL 2008/ / Swets nformation Services Side: 10 av 19

11 Prop 81 L Høringsnotat Prop. 81 L ( ) Endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover 2011/ /2011 Kirkerådet Forslag til priser på DSS tjenester for 2011 Generell tjenesteavtale TA med tilhørende tjenestebeskrivelser TB - Sak DL Tilg.kode SD 2008/ /2011 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp Departementenes Servicesenter Meld St 18 Anmodning om høring Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap.tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov 2011/ /2011 Støtteforeningen for kreftsyke barn Meld St 18 Anmodning om høring Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap.tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov 2011/ /2011 Støtteforeningen for Kreftsyke barn Side: 11 av 19

12 Bestilling av brannvernutstyr Anskaffelse av røykdykkerutstyr til sikkerhetsseksjonen 2011/ / Hofstad Meddelelse om avvisning - levering av utenlandske aviser til Stortinget Anbudskonkurranse for levering av utenlandske aviser til Stortinget 2011/ / Ebsco nformation Services Oppussing kontorer - prosjektnr møtereferat Oppussing av kontorer i Stortingsbygningen Prosjekt nr / /2011 Høyer Dekking av kursavgift - søknad avslått KFK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter X 2010/ / Kommunal- og forvaltningskomiteen Side: 12 av 19

13 JPC møte Svalbard - forfall deltakelse - kanselleringsbetingelser EEA - JPC møte Svalbard / / Norges E-delgasjon Brussel EEA - JPC møte Svalbard - avbestilling delegat fra Sveits - kopi av brev fra EFTA sekretariatet EEA - JPC møte Svalbard / / EFTA EEA - JPC møte Svalbard - avbestilling av opphold Svalbard - avbestillingsbetingelser EEA - JPC møte Svalbard / / Europaparlamentet Levering av utenlandsske aviser til Stortinget - svar på spørsmål rundt avvisning Anbudskonkurranse for levering av utenlandske aviser til Stortinget 2011/ /2011 Ebsco nformation Services Side: 13 av 19

14 nvitasjon til landsmøtearrangementer på Røros hotell NÆK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ / Norske Reindriftsamers Landsforbund nvitasjon til landsmøtearrangementer på Røros hotell EMK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ / Norske Reindriftsamers Landsforbund nvitasjon til seminar - Rekrutteringen til Høyesterett - Oslo JK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 nstitutt for offentlig rett nvitasjon til seminar - Rekrutteringen til Høyesterett - Oslo KKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2011 nstitutt for offentlig rett Side: 14 av 19

15 nvitasjon til årets Romfokus med tema Norges forhold til Es nye rolle i europeisk romvirksomhet FK - nnenlandsreiser - invitasjoner / / Norsk Romsenter Romdisponering i 6 etg i Tollbugata 31 Romdisponering i 6 etg i Tollbugata 31 X 2011/ / Brit Frone-kristiansen Dokument 8:123 S Departementets vurdering av forslaget Dokument 8:123 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Aspaker, Svein Harberg, Henning Warloe og Lars Myraune om en ny nasjonal strategi for KT i opplæringen 2011/ / Kunnskapsdepartementet Statsråden Garasjeporter ifm utkjøring etter avslutning av stortingsmøter på kvelden - Gjennomgang av rutiner Garasjeporter ifm utkjøring etter avslutning av stortingsmøter på kvelden X 2011/ / Gerrit Loberg Side: 15 av 19

16 nvitasjon til internasjonal konferanse om HV og ADS - misbruk av kvinner og barn - Washington D.C. SA og Vicenza talia JK - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ / Global Womens Foundation nvitasjon til internasjonal konferanse om HV og ADS - misbruk av kvinner og barn - Washington D.C. SA og Vicenza talia HOK - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ / Global Womens Foundation nvitasjon til internasjonal konferanse om HV og ADS - misbruk av kvinner og barn - Washington D.C. SA og Vicenza talia ASK - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ / Global Womens Foundation Prop 81 L Høringsnotat Prop. 81 L ( ) Endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover 2011/ /2011 Norsk Forening for kirkegårdskultur Side: 16 av 19

17 nvitasjon til åpning av teknologidemo og miniseminar om Velferdsteknologi - Henie Onstad senioesenter Bærum HOK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Bærum kommune Anmodning om bistand til anskaffelse av mykpapir og rengjøringsmidler - rekvisita 2011 Anskaffelse av mykpapir og rengjøringsmidler - rekvisita 2011 X 2011/ / nger Molokken Oversendelse av dokument 3: Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte - Vedlagt pressemelding Mange sykmeldte følges ikke opp av NAV Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte 2011/ / Riksrevisjonen nvitasjon til det 73 representantskapsmøte i Tromsø NÆK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ / Norges Råfisklag Side: 17 av 19

18 nvitasjon til Global Discourse on Kashmir - GDK Europaparlamentet Brussel FK - tenlandsreiser - invitasjoner / /2011 Europaparlamentet nvitasjon til Global Discourse on Kashmir - GDK Europaparlamentet Brussel - ingen deltakelse fra FK FK - tenlandsreiser - invitasjoner / / Europaparlamentet Henvendelse om markering kl kl kl Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass 2011 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 4815/2011 Sosialistisk ngdom Svar på henvendelse om markering Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass 2011 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 4817/2011 Sosialistisk ngdom Side: 18 av 19

19 Henvendelse om markering kl Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass 2011 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 4819/2011 Forening for beboere og pårørende i Ashraf Svar på henvendelse om markering Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass 2011 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 4820/2011 Forening for beboere og pårørende i Ashraf Henvendelse om markering kl Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass 2011 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 4821/ MRiKina - Nettverk for menneskerettigheter i Kina Svar på henvendelse om markering Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass 2011 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 4822/2011 MRiKina - Nettverk for menneskerettigheter i Kina Side: 19 av 19

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Journaldato: 11.4.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.04.

Journaldato: 11.4.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.4.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,,X, Status: J,A 12.04.2011 Søknad om samtykke til deltakelse på middag med

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok.

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.05.2010 Søknad om infomøte med Telenor 270510 på Fornebu TKK - nnenlandsreiser

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:30 S Program for åpen høring 170112

Offentlig journal. Dokument 8:30 S Program for åpen høring 170112 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2012, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 20.01.2012 Dokument 8:30 S Program for åpen høring 170112 Dokument 8:30 S (2011-2012) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok.

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.12.2010 Svar på henvendelse av 301110 - tbetaling fra lønnsgaranti fondet Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd

Detaljer

Journaldato: 22.05.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.

Journaldato: 22.05.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.05.2014 Beslutningsnotat - Organisering av resepsjonstjenesten

Detaljer

Dok.dato: 17.10.2011. Dok.dato: 17.10.2011

Dok.dato: 17.10.2011. Dok.dato: 17.10.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 19.10.2011 nnhold: Prop 1 S Anmodning om høring 2011/1276-30 9950/2011 Norges Bondelag nnhold: Prop 146 S Anmodning om høring

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer

Offentlig journal. Henvendelse - barnevern. Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 31.01.2012 27.01.2012

Offentlig journal. Henvendelse - barnevern. Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 31.01.2012 27.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.01.2012 Henvendelse - barnevern Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 ***** Kontrakt om kjøp av barnehagetjenester

Detaljer

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.12.2009 PropS1 Spørsmål til OED Prop. 1 S (2009-2010) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 2009/2009-128

Detaljer

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok.

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 04.09.2012 nnhold: Svar på henvendelse i brev av 210812 - lisensgodkjennelse

Detaljer

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01.

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 31.01.2014 Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5

Detaljer

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.11.2009 Dok20 Oversendelse av utkast til innstilling DOK20 (2008-2009) Årsrapport for 2008 fra Stortingets billighetserstatningsutvalg

Detaljer

Journaldato: 14.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 14.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2012 Prop 101 S Spørsmål 1-3 til departementet Prop. 101 S (2011-2012)

Detaljer

Dok.dato: 11.06.2012. Dok.dato: 14.06.2012

Dok.dato: 11.06.2012. Dok.dato: 14.06.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.9.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 14.09.2012 Svar på brev av 040612 - anmodning om møte - nye arbeidstidsbestemmelser for flyvende personell TKK

Detaljer

Offentlig journal. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen

Offentlig journal. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2015, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 09.06.2015 nnhold: Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen Flytting av vakta fra 3. til 1. etg

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning

Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.06.2012 Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning

Detaljer

Dok.dato: 04.02.2015. Dok.dato: 10.02.2015

Dok.dato: 04.02.2015. Dok.dato: 10.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 18.02.2015 DLM - Seminar om Riksrett i forbindelse med utstillingsåpning 170315 Historisk sal 2015 Tilg.kode DL 2014/1660-3

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om enkel bevertning i forbindelse med komiteens møte med Film og Kino 060510

Offentlig journal. Søknad om enkel bevertning i forbindelse med komiteens møte med Film og Kino 060510 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.12.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 10.12.2010 Søknad om enkel bevertning i forbindelse med komiteens møte med Film og Kino 060510 FKK - nnenlandsreiser

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Offentlig journal. Meddelelse om resultat av utvelgelsesprosess - kantinetjenester Stortinget. Anskaffelse av kantinetjenester - Sak 200900317 eph

Offentlig journal. Meddelelse om resultat av utvelgelsesprosess - kantinetjenester Stortinget. Anskaffelse av kantinetjenester - Sak 200900317 eph Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.02.2011 Meddelelse om resultat av utvelgelsesprosess - kantinetjenester Stortinget Anskaffelse av kantinetjenester

Detaljer