Etterklangsmåling ved Kristiansund videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etterklangsmåling ved Kristiansund videregående skole"

Transkript

1 Bedriftnavn: Hjelp24 a Kritianund videregående kole v/ Marit Bjerketrand Sankthanhaugen KRISIANSUND N Kopi er endt: Gunhild Bergem, Johan Leite Hjelp24 a HMS Bruhagen Sentrumbygg 6530 AVERØY lf: Etterklangmåling ved Kritianund videregående kole Gjennomført på kjøkken ved retaurant og matfag, Overende herved , Averøy Med vennlig hilen Kvalitetikret og gjennomlet av Venke Dale 1

2 Innledning Hjelp24 HMS, ved yrkehygienikere, Venke Dale og Annelen Sandø, har den 14.mar 2012 etter avtale med Kritianund videregående kole gjennomførte en etterklangmåling på kjøkkenet for retaurant og matfag. Bakgrunn og henikt Etter reultatene fra tøymålingen på kjøkken ved retaurant og matfag den ble det videre vedtatt på AMU den at det ogå kulle utføre etterklangmåling. Kjøkkenet bruke til undervining for retaurant og matfag. Fra tøymålingen kom det fram at tøynivået på kjøkkenet lå over greneverdien. Anatte opplevde at det var antrengende/problematik å kommuniere på kjøkkenet. Det opplevde ogå at etterklangen var høy på befaring. Etterklang Etterklangtiden er en av de viktigte parametrene når det gjelder romakutikk. Etterklangtiden måle i ekunder og definere om den tiden det tar før lyden har falt 60 db(a) etter at lydkilden er lått av. Det angir altå hvor lang tid det tar før lyden dør ut. Denne regulere ved materialvalg i tak vegger og gulv. Harde materialer om betong, gip eller trepanel har dårlig evne til å aborbere lydenergi og bidrar til økt etterklangtid. Krav: Standard NS 8175 omhandler lydforhold i bygninger og lydklaifiering av ulike bygningtyper. Standarden er inndelt i fire klaer og bruke om referane til teknik forkrift etter plan- og bygningloven. Se tabell 1. Greneverdier for etterklangtid i undervininglokaler gjelder for hvert oktavbånd i frekvenområde 125Hz til 2kHz. Se tabell 1 for greneverdier. 2

3 abell 1: Høyete greneverdier for etterklangtid,. ype brukområde Klae A* Klae B* Klae C Klae D Underviningrom, møterom 0,3 0,5 0,6 0,6 * Klae B betrakte om god lyd tandard. Klae A gir peielt gode forhold. Kravene kan ee å være oppfylt når greneverdiene etter NS8175 i klae C overholde, men dette er altå en minimum tandard. Det er ogå forventet at 20 % vil være plaget av tøyen i klae C. Det vil derfor være fornuftig å gå for en bedre klae. Det er krav til at lokalene kal ha tiltrekkelig tøydemping av etterklangtiden etter Standard NS Etterklangtiden i et lokale er et mål på hvor mye aborpjon det er i rommet. Ved hjelp av Sabine formel kan det beregne nødvendig aborpjonareal for å oppnå ønket etterklangtid. Sabine formel er en enkel, tilnærmet ammenheng mellom volum (m 3 ), ekvivalent aborpjonareal A (m 2 ) og etterklangtid (), =0,16 V/A () (1) Sabine formel vil ha en beregninguikkerhet på %. 3

4 Gjennomføring Det ble gjennomført målinger ved hjelp av tøymåler av typen Noronic NOR 140 med tilhørende programvare for måling av etterklangtid. Måler tilfredtiller preijonkravene til type 1 iht; IEC 60651, IEC 60804, IEC 61672, IEC 61260, ANSI S1.4, ANSI S1.11 og ANSI S1.43. Forterker og høyttaler av typen win 128 fra db echnologie ble brukt til å forterke lydignalet. Før og etter måling ble tøymåler rutinemeig kalibrert mot en 93.8 db(a)-kilde ved 1000 Hz. Målinger av etterklangtid er gjort i henhold til NS-EN ISO :200 og ble målt i frekvenene 125, 250, 500, 1000 og 2000 Hz iht. NS 8175:2008. Det ble utført ti målinger (N=10). Figur 1: Måleuttyr på kjøkken ved retaurant og matfag. 4

5 Reultater abell 2: Etterklangtid målt i ekund for kjøkken på retaurant og matfag. N=10. Frekven (Hz) Gjennomnitt målinger 125 0, , , , ,9 otale gjennomnitt 0,8 Sabine formel (1) beregner nødvendig aborpjonareal for å oppnå ønket etterklangtid. Areal på kjøkken ble oppgitt å være 129 m 2 med takhøyde 3 meter. Romvolum kjøkken: 129 m 2 x 3 m = 387 m 3. En etterklang på 0,6 er greneverdien for å oppfylle kravet. Vi anbefaler at dere tar utgangpunkt i klae B (0,5 ), om gir god lydtandard, for å ikre at det blir nok aborpjonareal. Dette med bakgrunn i at Sabine formel har en beregninguikkerhet på %. Beregningene nedenfor har tatt utgangpunkt i en ønket etterklang på 0,5 (klae B). Nåværende teoretike aborpjonareal: A = 0,16xV/ = 0,16 x 387/0,8 77 m 2. Ønket abporpjonareal: A = 0,16xV/ = 0,16 x 387/0,5 124 m 2. Nødvendig tilleggareal med en midlere aborpjonfaktor lik 1: 124 m 2 77,4 m 2 46 m 2 5

6 Oppummering og Vurdering Ved glatte harde flater vil lyden reflektere og dette forlenger etterklangtiden. Ved undervining kan lang etterklangtid føre til dårlig kommunikajon ved at tale ikke når frem til peroner, noe om ogå ble opplyt om på befaring. I teknik forkrift til plan- og bygningloven tår det at Rom kal ha like lydeaborpjonegenkaper at etterklang ikke vankeliggjør oppfattelen av tale. Det må ærlig legge vekt på dette i rom om nytte til undervining. I følge Nork Standard NS 8175 kal etterklangtiden i underviningrom ikke overkride 0,6 ekund. På kjøkkenet ved retaurant og matfag lå den målte etterklangtiden mellom 0,7-1,0 ekund i frekvenene Hz. Dette er over de krav om tille i NS Ved å legge aborbenter i taket vil etterklangtiden reduere og det vil bedre arbeidforholdene på kjøkkenet, og da peielt i forhold til kommunikajon. Beregningene gjort ved hjelp av Sabine formel med en ønket etterklang på rundt 0,5, vil det være nødvendig med et tilleggareal på cirka 46 m 2. ip til valg av aborbenter: Ved valg av aborbenter i tak, må man ta henyn til hvor mye takplatene aborberer ved ulike frekvener (e tabell 2). På et kjøkken kan mato og fett avette eg på aborpjonmatrialet, man bør derfor velge materialer om kan rengjøre. Det finne flere leverandører av hygiene aborbenter, om bland annet Glava (http://www.ecophon.com/no/) og Rockwool (http://produkter.rockfon.no/) Himlingytemer bør generelt være lukket, for å unngå åpne flater der tøv legger eg. Refererer eller til forrige rapport kartlegging av tøy ved Kritianund vg datert og forlagene til tiltak bekrevet der. Konklujon Etterklangen på kjøkken til retaurant og matfag ble målt til å være for høy i følge kravet i NS Ved å legge aborbenter i tak vil etterklangen kunne reduere. 6

7 Referaner Standard NS 8175 lydklaifiering Byggforkerien Lydregulering i koler og barnehager , mai 2012 Byggforkerien Romakutikk og lydiolering Grunnbegreper , Sending Byggforkerien Kontrukjoner rom Romakutikk Del II, Sending

Rapport fra akustikkmåling Krokelvdalen skole, Bomberommet Tromsø kommune i Troms

Rapport fra akustikkmåling Krokelvdalen skole, Bomberommet Tromsø kommune i Troms Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Krokelvdalen skole, Bomberommet Tromsø kommune i Troms Troms musikkråd, rapport dato: 22.10.2013 Krokelvdalen skole er en barneskole som ligger i bydelen

Detaljer

Innhold: Dette er faktisk en skole! Bjørnholt skole. Sidene 2 9: Persbråten videregående skole. Sidene 10 13:

Innhold: Dette er faktisk en skole! Bjørnholt skole. Sidene 2 9: Persbråten videregående skole. Sidene 10 13: Innhold: Bjørnholt kole. Sidene 2 9: Dette er faktik en kole! Perbråten videregående kole. Sidene 10 13: Ettertad videregående kole. Sidene 14 16: Bøler flerbrukhall. Sidene 17 19: Tortad kole. Sidene

Detaljer

Rapport fra akustikk-måling Gjøvik Bedehus, Storsal Gjøvik kommune i Oppland

Rapport fra akustikk-måling Gjøvik Bedehus, Storsal Gjøvik kommune i Oppland Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikk-måling Gjøvik Bedehus, Storsal Gjøvik kommune i Oppland Hedmark og Oppland musikkråd, 21.10.2014 Gjøvik bedehus ble bygget i 1926, av Det norske Indremisjonsselskap

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Solvang ungdomsskole, Musikk- og Dramarom Asker kommune i Akershus

Rapport fra akustikkmåling Solvang ungdomsskole, Musikk- og Dramarom Asker kommune i Akershus Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Solvang ungdomsskole, Musikk- og Dramarom Asker kommune i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 02.07.2013 Solvang har i år 350 elever, fordelt

Detaljer

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r l ø n n o g ø k o n o m i p r o e e r Outourcing M a g a i n e t 1/07 nr. 2 BPO: Lønnom utetting av forretningproeer O U T S O U R C I N G G I R F O K U S PÅ E G E N K J E R N E V I R K S O M H E T Annonebilag

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Asker kulturhus, Festal, 4. etasje Asker kommune i Akershus

Rapport fra akustikkmåling Asker kulturhus, Festal, 4. etasje Asker kommune i Akershus Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Asker kulturhus, Festal, 4. etasje Asker kommune i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 21.05.2014 Asker kulturhus er et norsk kulturhus i Asker

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Solvang ungdomsskole, Gymsal Asker kommune i Akershus

Rapport fra akustikkmåling Solvang ungdomsskole, Gymsal Asker kommune i Akershus Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Solvang ungdomsskole, Gymsal Asker kommune i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 21.05.2014 Solvang har 350 elever, fordelt på 12 klasser. Solvang

Detaljer

Rapport 4761-2. Kilde Akustikk AS. Rosendal SPA-Hotell. Beregning av vegtrafikkstøy. for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09

Rapport 4761-2. Kilde Akustikk AS. Rosendal SPA-Hotell. Beregning av vegtrafikkstøy. for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09 Kilde Akustikk AS Rapport 4761-2 Rosendal SPA-Hotell Beregning av vegtrafikkstøy for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09 Rapport 4761-2 11 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2009-06-10

Detaljer

Noen lydtekniske begreper

Noen lydtekniske begreper Noen lydtekniske begreper Ordet AKUSTIKK brukes mest om lydforholdene i et rom o God AKUSTIKK er når tale oppfattes lett i hele lokalet o God AKUSTIKK er når musikk oppfattes fyldig og varm i hele lokalet

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Sørvågen skole, Storstua Moskenes kommune i Nordland

Rapport fra Akustikk-måling Sørvågen skole, Storstua Moskenes kommune i Nordland Utvalg for musikklokaler Rapport fra Akustikk-måling Sørvågen skole, Storstua Moskenes kommune i Nordland Hedmark og Oppland musikkråd, 29.10.2013 Nyoppført tilbygg til Sørvågen skole (1.-10 kl., som inneholder

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Ravnanger Grendehus, Grendehussalen Askøy kommune i Hordaland

Rapport fra Akustikk-måling Ravnanger Grendehus, Grendehussalen Askøy kommune i Hordaland Utvalg for musikklokaler Rapport fra Akustikk-måling Ravnanger Grendehus, Grendehussalen Askøy kommune i Hordaland Hedmark og Oppland musikkråd, 12.03.2013 Ravnanger grendehussal stod ferdig i 1987 og

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Sarpsborg scene, Salen Sarpsborg kommune i Østfold

Rapport fra akustikkmåling Sarpsborg scene, Salen Sarpsborg kommune i Østfold Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Sarpsborg scene, Salen Sarpsborg kommune i Østfold Østfold musikkråd 14.11.2013 Bygningen har blitt brukt som Folkets Hus fra 1917 til 2010. Opprusting

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Høgskolen i Hedmark, Hamar, Sangsal 1 Hamar kommune i Hedmark

Rapport fra Akustikk-måling Høgskolen i Hedmark, Hamar, Sangsal 1 Hamar kommune i Hedmark Rapport fra Akustikk-måling Høgskolen i Hedmark, Hamar, Sangsal 1 Hamar kommune i Hedmark Hedmark og Oppland musikkråd, 09.10.2012 Sangsal 1 er skolens sal for koraktivitet og undervisning. Den benyttes

Detaljer

OPTISK VARSLING, KRAV TIL ANVENDELSE OG PRODUKTER

OPTISK VARSLING, KRAV TIL ANVENDELSE OG PRODUKTER NORALARM VEILEDNING veiledning SAMMENSLUTNING AV NORSKE PRODUSENTER OG LEVERANDØRER AV BRANN OG SIKKERHETSANLEGG ASSOCIATION OF NORWEGIAN MANUFACTURERS AND DISTRIBUTORS OF FIRE AND SECURITY SYSTEMS Hjemmeside:

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Pinsekirken Salen, Ski, Kirkesalen Ski kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Pinsekirken Salen, Ski, Kirkesalen Ski kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Pinsekirken Salen, Ski, Kirkesalen Ski kommune i Akershus Akershus musikkråd, 06.02.2012 Pinsekirken Salen ligger meget sentralt midt i Ski nedenfor torget. Bygd ca. 1987. Kirke

Detaljer

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årmelding 2010 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Folkets Hus Strømmen, Amfisal Skedsmo kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Folkets Hus Strømmen, Amfisal Skedsmo kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Folkets Hus Strømmen, Amfisal Skedsmo kommune i Akershus Troms musikkråd, 10.1.2012 Folkets Hus i Strømmen ligger midt i sentrum. Folkets Hus i Strømmen representerer en tradisjonsbærer

Detaljer

...Optimal behandling av tregulv

...Optimal behandling av tregulv Katalog no. 1...Optimal behandling av tregulv Omo Hardvokoljer Produkter for profejonelle Renhold og periodik vedlikehold ... P r o d u k t e g e n k a p e r Omoprodukter Ivaretar treet naturlige uteende

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Elverum kulturskole, Lille musikksal (E103) Elverum i Hedmark

Rapport fra akustikkma ling Elverum kulturskole, Lille musikksal (E103) Elverum i Hedmark Rapport fra akustikkma ling Elverum kulturskole, Lille musikksal (E103) Elverum i Hedmark Hedmark og Oppland musikkråd, rapport dato: 18.08.2015 Elverum kulturskole holder til i lærerskolens tidligere

Detaljer

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a Forrige ide a a a Nete ide a a a Innhold a a 2 Styret i NARF NARF er profejon- og branjeforeningen for autorierte regnkapførere og regnkapbedrifter.

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Rådhuskinoen, Kinosal Åsnes i Hedmark

Rapport fra akustikkmåling Rådhuskinoen, Kinosal Åsnes i Hedmark Rapport fra akustikkmåling Rådhuskinoen, Kinosal Åsnes i Hedmark Hedmark og Oppland musikkråd, rapport dato: 14.11.2014 Rådhuskinoen på Flisa er et tradisjonsrikt lokale i et større bygg med bibliotek,

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Vestre Toten Kulturhus, Sal 2 (møterom) Vestre Toten kommune i Oppland

Rapport fra Akustikk-måling Vestre Toten Kulturhus, Sal 2 (møterom) Vestre Toten kommune i Oppland Rapport fra Akustikk-måling Vestre Toten Kulturhus, Sal 2 (møterom) Vestre Toten kommune i Oppland Hedmark og Oppland musikkråd, 22.06.2012 Vestre Toten kulturhus ble innviet i 1978, og inneholder bibliotek,

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av automatiske brannalarmanlegg i de fleste typer bygg beregnet

Detaljer

REGULERINGSPLAN KOLØYHOLMEN

REGULERINGSPLAN KOLØYHOLMEN Kilde Akustikk AS Rapport 4505-2 REGULERINGSPLAN KOLØYHOLMEN Støynivå fra Havn Produkter ( Krabbefabrikken ) Området som ønskes regulert. Havn Produkter Figur 1. Foto av området tatt fra nordvest. for

Detaljer

MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN. Praktisk lydisolering i eksisterende boliger HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY

MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN. Praktisk lydisolering i eksisterende boliger HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN Praktisk lydisolering i eksisterende boliger MILJØVERN I PRAKSIS HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY Glava tar støyen Støy er uønsket lyd

Detaljer

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2012 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere Forrige ide Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere.

Detaljer

Utredning varmepumper

Utredning varmepumper Utredning varmepumper Skrevet av: RIV: Oppdragsleder / kontaktperson RIV-Energi: Teknisk / økonomisk utredning RIAKU: Utredning akustikk RIE: Utredning elektro KS: Vidar Olsen Per Daniel Pedersen Trond

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Myra Kulturbygg, Helland Vestnes kommune i Møre og Romsdal

Rapport fra Akustikk-måling Myra Kulturbygg, Helland Vestnes kommune i Møre og Romsdal Rapport fra Akustikk-måling Myra Kulturbygg, Helland Vestnes kommune i Møre og Romsdal Møre og Romsdal Musikkråd 12.11.2012 Myra Kulturbygg huser mye aktivitet i forskjellige sjangere. Myra skal være en

Detaljer