Liebherr Salgskatalog Liebherr kjøle-/fryseskap Innovative ideer til kjøkkenet. Større glede over ferskvarer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Liebherr Salgskatalog 2008. Liebherr kjøle-/fryseskap Innovative ideer til kjøkkenet. Større glede over ferskvarer."

Transkript

1 Liebherr kjøe-/fryseskap Innovative ideer ti kjøkkenet Liebherr Sagskataog 008 Kjø & Frys 008 Design, Kvaitet og Innovation Oppysninger o frittstående odeer finnes i Kjø & Frys 008. Vi tar forbehod o produktendringer, trykkfei og eventuee angefue produktoppysninger. Trykket i Tyskand av Höhn 305/.5/3.08 Witt A/S Gødstrup Søvej 9 DK-700 Herning Mai Fax (+5) Større gede over ferskvarer

2 3 Teknikk på sitt beste bekve og energibesparende Ska du panegge kjøkkenet ditt på nytt eer bygge inn en enhet i etterkant, eer kanskje du vi erstatte en enhet so du aerede har, ed en ny? Liebherr har et kopett innbyggingssortient hvor du kan finne enheter for ethvert behov. Liebherr er spesiaist på kjø og frys og kan tiby artiker av høy kvaitet og ed topp oderne kjøeteknikk. Liebherr har utviket og virkeiggjort ange ideer ed sikte på optia betjeningskofort. Apparatene fra Liebherr har svært avt energiforbruk, og i dag tihører ange av apparatene energikasse A+ og A++. Integrerbare kjøe-/fryseskap Side Prograoversikt... 5 Integrerbare kjøe-/fryseskap ed BioFresh Integrerbare kjøe-/fryseskap og Side-by-Side-øsninger Integrerbare kjøeskap ed og uten BioFresh... 7 Integrerbare Side-by-Side-øsninger Integrerbare kjøeskap ed og uten BioFresh Integrerbare fryseskap... 7 Integrerbare kjøeskap og fryseskap - underskap Frittstående kjøe-/fryseskap Frittstående kjøe-/fryseskap ed BioFresh Frittstående kjøe-/fryseskap Frittstående kjøeskap ed BioFresh Frittstående kjøeskap... 0 Frittstående Side-by-Side-øsninger... 5 Vinkjøeskap Prograoversikt Serverings- og oppbevaringsskap Serveringsskap Oppbevaringsskap... 3 Tekniske spesifikasjoner... 7 Avb. ICBN 30

3 5 Sik finner du egnet innbyggingsenhet Innbyggingsskapene fra Liebherr everes enten so fuintegrerbare eer ed integrasjon bak dekorpate/dekorrae. Det ska være fort gjort å finne det skapet an er på utkikk etter. Derfor er denne sagskataogen bygd opp etter nisjeå disse begynner ed 78 c. Nisjeå Integrerbare innbyggingsenheter Innbyggingsenheter for dekorfront Enhetene kan uten probeer onteres bak døren i innredningen og sik integreres perfekt i kjøkkenet. Ved denne integreringen av enheten får du en kjøkkenfront ed ensartet utseende. Merk deg teknikken so brukes ved ontering av øbedøren: Sepedørteknikk: Møbedøren er festet direkte ti høyskapet og forbindes ed døren på innbyggingsenheten via gideskinner. Ved åpning og ukking gir øbedøren angs skinnene. : Møbedøren og døren på innbyggingsenheten forbindes ed hverandre ved at øbedøren festes direkte ti døren på enheten. Sepedørteknikk Integrerbare kjøeskap integrerbar Side ICBN 30 8 ICBN ICB 3 9 ICBS 35 9 ICN 30 0 ICN SBS 57I SBS 57I3 ICS 33 ICUNS IKB IKB 35 5 IK 30 IK 3 IKB IKP SBS I 9 SBS 7I 9 IKB 50 0 IKB 5 0 IKP 50 IKP 5 IK 0 IK IKP IKP 55 3 Ved enheter beregnet for dekorfront, egges en innti tykk dekorpate, so passer ti kjøkkenfronten, inn i dekorraen. Dekorraen everes so standard i auiniusfarge. Brune eer hvite raer kan everes so tibehør. Hvis enheter ska skiftes ut og dekorpaten ikke passer i høyden, kan den tipasses ved hjep av utigningsister i sae farge so dekorraen. At etter utigningså, eer hvis an ønsker et spesiet utseende, kan én eer to utigningsister (oppe og/eer nede) brukes. Utigningsistene får du i tre forskjeige høyder (, og 0 ) og farger (brun, hvit, auiniusfarget). Ref.nr Monteringsskisse Dekorrae oppe Dekorpate Dekorrae fra siden Dekorpate Kjøe-/fryseskapsdør Utignings ist Dekorrae nede Integrerbare fryseskap integrerbar IGN 5 IGN 55 IG 95 7 IG 5 7 Lufttiførseen skjer via sokkeen på enheten, utuftningen via uftsjakten. Utigningsister Utigningshøyde A () brun hvit au-farget

4 7 Highight: Beysningen i PreiuPus-kassen SoftSyste-funksjonen for depet ukking er et nyskapende syste for større sikkerhet og bedre kofort. SoftSyste-funksjonen er integrert i døren og deper bevegesen når døren ukkes. Sev når døren er fuastet, sikrer SoftSystefunksjonen en eget yk ukking av døren. I tiegg ti dette ukkes døren autoatisk fra en åpningsvinke på 30º. Den nye BioFreshPus-teknoogien byr på enda er feksibiitet for individue oppbevaring av atvarer. Med den separate BioFreshPuseektronikken kan for eksepe teperaturen i den øvre skuffen senkes ti - C for oppbevaring av fisk. Saen ed DrySafe hoder fisken seg på denne åten enda enger fersk. Sydfrukter kan agres ideet i den øvre innstibare skuff ved + C og høy uftfuktighet. Med Liebherrs NoFrost-teknoogi hoder atvarene dine seg friske i ang tid. Matvarene fryses ed iskad, resirkuert uft, og uftfuktigheten so oppstår edes ut av skapet. Resutat: Skapet hoder seg fritt for ri og is, det dannes ikke krystaer i atvarene og du sipper å tenke på avriing. Avb. ICBN 30 SartFrost De innvendige sideveggene på Preiuodeene er spesiet gatte og dered eget rengjøringsvennige. Hyene er aget av gass og de transparente fryseskuffene kan tas het ut. Dered kan passen i fryseskapet utnyttes aksiat. Karakteristisk for PreiuPus-serien er to yssøyer integrert i behodere. I yssøyen på begge sider er det satt inn fere LED so sikrer en jevn beysning i kjøeskapet. Den spesiee satineringen av ysdekseet gir en behageig ysstening av høy kasse. En innovativ og unik detaj er faske- og oppbevaringshyen. I bunnen av skapet finnes det både en gasspate og en faskehye. Gasshyen kan brukes ti oppbevaring av atvarer. Hvis du ønsker oppbevaring av vin i bunnen av skapet bruker du faskehyen, so er passert under gasspaten. Gasspaten egges så under faskehyen.

5 8 Integrerbare kjøe-/fryseskap ed BioFresh /Sepedørteknikk Integrerbar Nisjeå 78 c 9 MagicEye ed eektronisk dispay for visning av teperatur i kjøe-/fryseskap Egen teperaturreguering for kjøe- og fryseskap Autoatisk SuperCoo-funksjon Autoatisk SuperFrost-funksjon (engdestyrt) Kontroindikatorer for strø, aar, SuperCoo og SuperFrost Synig/akustisk aarsigna Autoatisk avriing Gatt, rengjøringsvennig innside ed eegante festesøyer for passering av gasspatene GassLine gasshyer en debar hye GassLine-hyer ed faske- og bokshoder Sør- og ostehye ed egghoder Integrert og nyttig faskehye Resirkuert uftkjøing BioFresh-skuffer BioFresh-skuffer ed teeskoputtrekk DrySafe ed av uftfuktighet idee ti fisk, kjøtt og ekeprodukter HydroSafe ed reguerbar uftfuktighet idee ti frukt og grønnsaker Nisjeå 78 c Integrerbart kjøe-/fryseskap ed BioFresh Nisjeå 78 c Integrerbart kjøe-/fryseskap ed BioFresh Nisjeå 78 c Integrerbart kjøe-/fryseskap ed BioFresh Nisjeå 78 c Integrerbart kjøe-/fryseskap ed BioFresh ax. 00 ax c c 00 c 50-79, , ICBN 30 Møbedøren onteres direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Nisjeå i : (Høyde/bredde/dybde) 77788/50/. Ventiasjon. 557 NoFrost fryseskap (ICBN 30/305) Autoatisk avriing Frysebakke FrostSafe-syste ed transparente fryseskuffer SartFrost-fryseskap (ICB 3/ICBS 35) Frysebakke FrostSafe-syste ed transparente fryseskuffer 00 c ICBN 305 Møbedøren onteres direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) 77788/50/. Ventiasjon c 50- Integrerbare kjøe-/fryseskap ed BioFresh ICBN 30 PreiuPus ICBN 305 Preiu ICB 3 PreiuPus ICBS 35 Preiu ax ,5 557 Montering av dør Nisjeå i c (h/b/d) Brutto-/nettovou BioFresh Frysede Energiforbruk (over 35 dager) Reativt energiforbruk Kiakasse SoftSyste for depet ukking NoFrost frysskap ed resirkuert uftkjøing IceMaker ed vanntiførsetikobing LED-yssøyer LED-beysning Beysning i BioFresh-skuffer SartFrost-syste ed VarioSpace Kjøesysteer LED-beysning i fryseskap Isbitbehoder 77,-78,8 / 5-57 / 55 / 7/3 8/0 95,7 kwh 77,-78,8 / 5-57 / 55 / 7/3 8/ 95, kwh 77,-78,8 / 5-57 / 55 58/0 7/3 58/57 9 kwh Sepedørteknikk 77,-78,8 / 5-57 / 55 58/0 7/3 58/57 9 kwh ax c 00 c ICB 3 Møbedøren onteres direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) 77788/50/. Ventiasjon c 79,5 539 ICBS 35 Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) 77788/50/. Ventiasjon

6 0 Integrerbart kjøe-/fryseskap og integrerbar Side-by-Side-øsning Integrerbar Nisjeå 78 c MagicEye ed eektronisk dispay for visning av teperatur i kjøe-/fryseskap Separat teperaturreguering for kjøe- og fryseskap Autoatisk SuperCoo-funksjon Autoatisk SuperFrost-funksjon Kontroindikatorer for strø, aar og SuperFrost Synig/akustisk aarsigna Autoatisk avriing Gatt, rengjøringsvennig innside ed eegante festesøyer GassLine gasshyer en debar hye Hengset okk for sør-/ostehye ed egghoder Integrert og nyttig faskehye Resirkuert uftkjøing NoFrost fryseskap Autoatisk avriing Frysebakke fryseeenter FrostSafe-syste ed transparente fryseskuffer Nisjeå 78 c Integrerbart kjøe-/fryseskap ax ax c c ICN 30 Møbedøren onteres direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) 77788/50/. Ventiasjon. 00 c c ICN 305 Møbedøren onteres direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) 77788/50/. Ventiasjon. 79,5 79, Nisjeå 78 c Integrerbar Side-by-Side-øsning ed BioFresh kjøesysteer MagicEye ed eektronisk dispay for visning av teperatur i kjøe-/fryseskap Separat teperaturreguering for kjøe- og fryseskap Autoatisk SuperCoo-funksjon Autoatisk SuperFrost-funksjon (engdestyrt) Kontroindikatorer for strø, aar, SuperCoo og SuperFrost Synig/akustisk aarsigna Autoatisk avriing Gatt, rengjøringsvennig innside ed eegante festesøyer GassLine gasshyer en debar hye GassLine-hyer ed faske- og bokshoder Hengset okk for sør-/ostehye ed egghoder Grønnsakskuffer på rueuttrekk LED-yssøjer Integrert faskehye Resirkuert uftkjøing BioFresh-skuffer BioFresh-skuffer ed teeskoputtrekk DrySafe ed av uftfuktighet idee ti fisk, kjøtt og ekeprodukter HydroSafe ed reguerbar uftfuktighet idee ti frukt og grønnsaker Integrerbart kjøe-/fryseskap Montering av dør Nisjeå i c (h/b/d) Brutto-/nettovou Frysede Energiforbruk (over 35 dager) Reativt energiforbruk Kiakasse Kjøesysteer SoftSyste for depet ukking NoFrost frysskap ed uftkjøing IceMaker ed vanntiførsetikobing LED-beysning Hyer Grønnsakskuffer på rueuttrekk Isbitbehoder ICN 30 Preiu 77,-78,8 / 5-57 / 55 0/00 8/0 9 kwh GassLine ICN 305 Preiu Ikke avb. 77,-78,8 / 5-57 / 55 0/00 8/ 9 kwh GassLine NoFrost fryseskap Autoatisk avriing FrostSafe-syste ed transparente fryseskuffer Frysebakke Isbitbehoder fryseeeenter Autoatisk isaskin Integrerbar Side-by-Side-øsning ed BioFresh Montering av dør Nisjeå i c (h/b/d) Brutto-/nettovou BioFresh Frysede Energiforbruk (over 35 dager) Reativt energiforbruk (venstre/høyre skap) Kiakasse IceMaker ed vanntiførsetikobing SoftSyste for depet ukking SBS 57I3 Preiu 77,-78,8 / 5-57 / 55 33/3 7/3 / 587, kwh Også tigjengeig uten BioFresh so SBS 57I ax c c 00 c 79, SBS 57I SBS 57I3 Møbedøren onteres direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) 77788/50/. Ventiasjon.

7 Integrerbare kjøe-/fryseskap Sepedørteknikk Integrerbar Nisjeå 78 c 3 MagicEye ed LED-dispay for visning av teperatur i kjøe-/fryseskap Separat teperaturreguering for kjøe- og fryseskap Autoatisk SuperFrost-funksjon Kontroindikatorer for strø, aar og SuperFrost Synig/akustisk aarsigna Autoatisk avriing Gatt, rengjøringsvennig innside ed eegante festesøyer GassLine gasshyer en debar hye Hengset okk for sør-/ostehye ed egghoder Integrert faskehye Resirkuert uftkjøing SartFrost fryseskap FrostSafe-syste ed transparente fryseskuffer Frysebakke fryseeeenter Nisjeå 78 c Integrerbart kjøe-/fryseskap MagicEye ed LED-dispay for visning av teperatur i kjøe-/fryseskap Separat teperaturreguering for kjøe- og fryseskap Autoatisk SuperFrost-funksjon Kontroindikatorer for strø, aar og SuperFrost Synig/akustisk aarsigna Autoatisk avriing Gatt, rengjøringsvennig innside ed eegante festesøyer GassLine gasshyer en debar hye Hengset okk for sør-/ostehye ed egghoder Integrert og nyttig faskehye Resirkuert uftkjøing NoFrost Fryseskap Autoatisk avriing VarioSpace FrostSafe-syste ed transparente fryseskuffer Nisjeå 78 c Integrerbart kjøe-/fryseskap Integrerbart kjøe-/fryseskap ICS 33 Cofort Integrerbart kjøe-/fryseskap ICUNS 303 Cofort Montering av dør Nisjeå i c (h/b/d) Brutto-/nettovou Frysede Energiforbruk (over 35 dager) Reativt energiforbruk Kiakasse Kjøesysteer Hyer Grønnsakskuffer på rueuttrekk SartFrost-syste ed VarioSpace Isbitbehoder Sepedørteknikk 77,-78,8 / 5-57 / 55 37/3 58/57 9 kwh Past ax c c 79, Montering av dør Nisjeå i c (h/b/d) Brutto-/nettovou Frysede Energiforbruk (over 35 dager) Reativt energiforbruk Kiakasse Kjøesysteer NoFrost frysskap ed resirkuert uftkjøing Hyer Grønnsakskuffer på rueuttrekk Isbitbehoder Sepedørteknikk 77,-78,8 / 5-57 / 55 0/00 8/ 335,8 kwh A Past ax c c 79, ICS 33 Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) 77788/50/. Ventiasjon. ICUNS 303 Møbedøren onteres direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) 77788/50/. Ventiasjon. 539

8 Integrerbare kjøeskap ed BioFresh Integrerbar Nisjeå 78 c 5 MagicEye ed eektronisk dispay for visning av teperatur i kjøeskap Teperaturreguering for kjøeskap Autoatisk SuperCoo-funksjon Kontroindikatorer for strø, aar og SuperCoo Autoatisk avriing i kjøeskapet LED-yssøyer Gatt, rengjøringsvennig innside ed eegante festesøyer GassLine gasshyer en debar hye GassLine-hyer ed faske- og bokshoder Hengset okk for sør-/ostehye ed egghoder BioFresh-skuffer BioFresh-skuffer ed teeskoputtrekk DrySafe ed av uftfuktighet idee ti fisk, kjøtt og ekeprodukter HydroSafe ed reguerbar uftfuktighet idee ti frukt og grønnsaker BioFresh-skuffer ed integrert LED-beysning Nisjeå 78 c Integrerbart BioFresh-kjøeskap Nisjeå 78 c Integrerbart BioFresh-kjøeskap 00 c 50- ax Integrerbare kjøeskap ed BioFresh IKB 350 PreiuPus IKB 35 PreiuPus ax c 00 c IKB 350 Møbedøren onteres direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Hengser på øbedøren er ikke nødvendig. Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) 77788/50/. Ventiasjon IKB c Møbedøren onteres direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Hengser på øbedøren er ikke nødvendig. Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) 77788/50/. Ventiasjon. 57 Avb. IKB 35 Montering av dør Nisjeå i c (h/b/d) Brutto-/nettovou BioFresh -fryseboks Energiforbruk (over 35 dager) Reativt energiforbruk Kiakasse LED-yssøyer Beysning i BioFresh-skuffer BioFresh-skuffer SoftSyste for depet ukking Faskehye ed to funksjoner Ventiator Isbitbehoder 77,-78,8 / 5-57 / 55 5/ 99/8 8,5 kwh A 3 77,-78,8 / 5-57 / 55 9/70 98/8 7/7 88, kwh 3

9 Integrerbare kjøeskap ed og uten BioFresh Integrerbar Nisjeå 78/0 c 7 MagicEye ed eektronisk dispay for visning av teperatur i kjøeskap (IKB-odeer) MagicEye ed LED-dispay for visning av teperatur i kjøeskap (IK-odeer) Teperaturreguering for kjøeskap Autoatisk SuperCoo-funksjon Kontroindikatorer for strø, aar og SuperCoo Nisjeå 78 c Integrerbart kjøeskap Nisjeå 78 c Integrerbart kjøeskap Nisjeå 0 c Integrerbart BioFresh-kjøeskap Nisjeå 0 c Integrerbart kjøeskap ax c Autoatisk avriing i kjøeskapet Beysning Gatt, rengjøringsvennig innside ed eegante festesøyer GassLine gasshyer en debar hye GassLine-hyer ed faske- og bokshoder (IKB-odeer) Hyer ed faske- og bokshoder Hengset okk for sør-/ostehye ed egghoder BioFresh-skuffer BioFresh-skuffer ed teeskoputtrekk DrySafe ed av uftfuktighet idee ti fisk, kjøtt og ekeprodukter HydroSafe ed reguerbar uftfuktighet idee ti frukt og grønnsaker BioFresh-skuffer ed integrert LED-beysning 00 c IK 30 Møbedøren onteres direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Hengser på øbedøren er ikke nødvendig. Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) 77788/50/. Ventiasjon. ax c IK 3 00 c Møbedøren onteres direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Hengser på øbedøren er ikke nødvendig. Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) 77788/50/. Ventiasjon c 50- Integrerbare kjøeskap ed og uten BioFresh IK 30 Cofort IK 3 Cofort IKB 850 PreiuPus IKP 850 Preiu ax Montering av dør Nisjeå i c (h/b/d) Brutto-/nettovou BioFresh -fryseboks Energiforbruk (over 35 dager) Reativt energiforbruk Kiakasse LED-yssøyer LED-beysning Beysning i BioFresh-skuffer BioFresh-skuffer SoftSyste for depet ukking Ventiator Faskehye ed to funksjoner Grønnsakskuffer kan trekkes ut på teeskopskinner Isbitbehoder 77,-78,8 / 5-57 / 55 37/330 75, kwh A 77,-78,8 / 5-57 / 55 97/8 7/7 70, kwh N-ST 39,7-,3 / 5-57 / 55 00/7 5/55 53,3 kwh 39,7-,3 / 5-57 / 55 7/0,7 kwh IKB c Møbedøren onteres direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Hengser på øbedøren er ikke nødvendig. Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) 397-3/50/. Ventiasjon. ax c IKP c Møbedøren onteres direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Hengser på øbedøren er ikke nødvendig. Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) 397-3/50/. Ventiasjon. 57

10 Integrerbare Side-by-Side-øsninger 8 Integrerbar Nisjeå 78/0 c 9 Nisjeå 78 / 0 c Integrerbare Side-by-Side-øsninger MagicEye ed eektronisk dispay for visning av teperatur i kjøe-/fryseskap Teperaturreguering for kjøeskap Autoatisk SuperCoo-funksjon Autoatisk SuperFrost-funksjon Kontroindikatorer for strø og SuperCoo Synig/akustisk aarsigna Autoatisk avriing i kjøeskap LED-yssøye Gatt, rengjøringsvennig innside ed eegante festesøyer GassLine gasshyer en debar hye GassLine-hyer ed faske- og bokshoder Hengset okk for sør-/ostehye ed egghoder BioFresh-skuffer BioFresh-skuffer ed teeskoputtrekk DrySafe ed av uftfuktighet idee ti fisk, kjøtt og ekeprodukter HydroSafe ed reguerbar uftfuktighet idee ti frukt og grønnsaker Fryseskap Autoatisk avriing FrostSafe-syste ed transparente fryseskuffer Frysebakke Isbitbehoder fryseeeenter Autoatisk isaskin (SBS I) Transparente fryseskuffer ed teeskoputtrekk VarioBox SBS I Møbedøren onteres direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) 77788/50/. Ventiasjon. ax c c SBS 7I 00 c Møbedøren onteres direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) 397-3/50/. Ventiasjon Integrerbare Side-by-Side-øsninger SBS I PreiuPus SBS 7I Preiu Ikke avb. Montering av dør Nisjeå i c (h/b/d) Brutto-/nettovou BioFresh Frysede Energiforbruk (over 35 dager) Reativt energiforbruk Kiakasse NoFrost frysskap ed resirkuert uftkjøing LED-yssøyer LED-beysning SoftSyste for depet ukking Ventiator BioFresh-skuffer IceMaker ed vanntiførsetikobing 77,-78,8/ 5-57 / 55 5/ 99/8 8/0 85, kwh g 3 39,7-,3/ 5-57 / 55 7/0 88/8 397,9 kwh Avb. SBS I

11 0 Integrerbare kjøeskap ed og uten BioFresh Integrerbar Nisjeå c MagicEye ed eektronisk dispay for visning av teperatur i kjøeskap Teperaturreguering for kjøeskap Autoatisk SuperCoo-funksjon Kontroindikatorer for strø, aar og SuperCoo Nisjeå c Integrerbart BioFresh-kjøeskap Nisjeå c Integrerbart BioFresh-kjøeskap Nisjeå c Integrerbart kjøeskap Nisjeå c Integrerbart kjøeskap ax c Gatt, rengjøringsvennig innside ed eegante festesøyer Autoatisk avriing i kjøeskapet GassLine gasshyer en debar hye GassLine-hyer ed faske- og bokshodere Hengset okk for sør-/ostehye ed egghoder IKB c Møbedøren onteres direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Hengser på øbedøren er ikke nødvendig. Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) 0-3/50/. Ventiasjon. 8 BioFresh-skuffer IKB BioFresh-skuffer ed teeskoputtrekk BioFresh LED-beysning DrySafe ed av uftfuktighet idee ti fisk, kjøtt og ekeprodukter HydroSafe ed reguerbar uftfuktighet idee ti frukt og grønnsaker ax c IKB 5 00 c Møbedøren onteres direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Hengser på øbedøren er ikke nødvendig. Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) 0-3/50/. Ventiasjon. 57 Integrerbare kjøeskap ed og uten BioFresh IKB 50 PreiuPus IKB 5 PreiuPus IKP 50 Preiu IKP 5 Preiu ax c Montering av dør Nisjeå i c (h/b/d) Brutto-/nettovou BioFresh -fryseboks Energiforbruk (over 35 dager) Reativt energiforbruk Kiakasse LED-yssøyer LED-beysning Beysning i BioFresh-skuffer SoftSyste for depet ukking Ventiator Faskehye ed to funksjoner Faskehye Grønnsakskuffer kan trekkes ut på teeskopskinner Isbitbehoder -3, / 5-57 / 55 / 5/55 9,7 kwh -3, / 5-57 / 55 /09 /55 / 37,3 kwh -3, / 5-57 / 55 33/ 3, kwh -3, / 5-57 / 55 98/9 / 5,9 kwh n N-ST IKP c Møbedøren onteres direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Hengser på øbedøren er ikke nødvendig. Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) 0-3/50/. Ventiasjon. ax c IKP 5 00 c Møbedøren onteres direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Hengser på øbedøren er ikke nødvendig. Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) 0-3/50/. Ventiasjon. 57

12 Integrerbare kjøeskap Integrerbar Nisjeå /88 c 3 MagicEye ed eektronisk dispay for visning av teperatur i kjøeskap Teperaturreguering for kjøeskap Autoatisk SuperCoo-funksjon Kontroindikatorer for strø, aar og SuperCoo Nisjeå c Integrerbart kjøeskap Nisjeå c Integrerbart kjøeskap Nisjeå 88 c Integrerbart kjøeskap Nisjeå 88 c Integrerbart kjøeskap ax c Autoatisk avriing i kjøeskapet Gatt, rengjøringsvennig innside ed eegante festesøyer GassLine gasshyer en debar hye GassLine-hyer ed faske- og bokshoder Hengset okk for sør-/ostehye ed egghoder IK 0 Møbedøren onteres 00 c direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Hengser på øbedøren er ikke nødvendig. Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) 0-3/50/. Ventiasjon. 8 ax c IK Møbedøren onteres 00 c direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Hengser på øbedøren er ikke nødvendig. Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) 0-3/50/. Ventiasjon. 57 Integrerbare kjøeskap IK 0 Cofort IK Cofort IKP 750 Preiu IKP 55 Preiu ax c Montering av dør Nisjeå i c (h/b/d) Brutto-/nettovou -fryseboks Energiforbruk (over 35 dager) Reativt energiforbruk Kiakasse LED-beysning Softsyste for depet ukking Isbitbehoder -3, / 5-57 / 55 33/ 3, kwh -3, / 5-57 / 55 98/9 /, kwh N-ST 87,-89 / 5-57 / 55 59/5, kwh 87,-89 / 5-57 / 55 5/8 / 35 kwh n N-ST ax c 00 c IKP 750 Møbedøren onteres direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Hengser på øbedøren er ikke nødvendig. Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) /50/. Ventiasjon c IKP 55 Møbedøren onteres direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Hengser på øbedøren er ikke nødvendig. Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) /50/. Ventiasjon.

13 5 Energibesparende og praktisk: Sesong for ferskvarer året rundt SoftSyste-funksjonen for depet ukking er et nyskapende syste for større sikkerhet og bedre kofort. SoftSyste-funksjonen er integrert i døren og deper bevegesen når døren ukkes. Sev når døren er fuastet, sikrer SoftSystefunksjonen en eget yk ukking av døren. I tiegg ti dette ukkes døren autoatisk fra en åpningsvinke på 30º. Med tarike enheter i den sparsoe energikassen A+ gir Liebherr en ny definisjon på energisparing. Ved hjep av topp oderne eektronikk i forbindese ed optiaisert kjøeteknoogi har energiforbruket ved disse enhetene, saenignet ed de aerede ønnsoe forgjengerodeene, bitt betydeig redusert. Med Liebherrs NoFrost-teknoogi hoder atvarene dine seg friske i ang tid. Matvarene fryses ed iskad, resirkuert uft, og uftfuktigheten so oppstår edes ut av skapet. Resutat: Skapet hoder seg fritt for ri og is, det dannes ikke krystaer i atvarene og du sipper å tenke på avriing. Avb. IG 5 SartFrost De innvendige sideveggene på Preiuodeene er spesiet gatte og dered eget rengjøringsvennige. Hyene er aget av gass og de transparente fryseskuffene kan tas het ut. Dered kan passen i fryseskapet utnyttes aksiat. Meget attraktiv, ekstra høy og utroig kofortabe Ae skuffeboksene er ekstra høye. De er utforet sik at ae frosne deikatesser, fra and eer dypfrossen pizza ti urtebokser, enket og oversiktig kan agres og tas ut. Ae boksene kan brukes både ved innfrysing og ved agring. Dered sipper du å stabe o etter innfrysingen. SuperFrost-funksjonen senker raskt teperaturen i fryseskapet og sørger for at frysevarene raskt fryser inn ti kjernen. Dered bevares de viktige vitainene og ineraene. Teperaturen endres autoatisk tibake ti -8 C når atvarene er frosset, og dered sparer du strø.

14 Integrerbare fryseskap Integrerbar Nisjeå 78/0/88 c 7 MagicEye ed eektronisk dispay for visning av teperatur i fryseskap Autoatisk SuperFrost-funksjon (engdestyrt) Kontroindikatorer for strø, aar, FrostContro og SuperFrost Synig/akustisk aarsigna Fryseskap NoFrost-syste (IGN) SartFrost-syste ed VarioSpace (IG) FrostSafe-syste ed transparente fryseskuffer Frysebakke fryseeeenter IceMaker ed vanntiførsetikobing (IGN 5) Transparente fryseskuffer ed teeskoputtrekk Nisjeå 78 c Integrerbart fryseskap Nisjeå 78 c Integrerbart fryseskap Nisjeå 0 c Integrerbart fryseskap Nisjeå 88 c Integrerbart fryseskap ax c c IGN 5 00 c Møbedøren onteres direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Hengser på øbedøren er ikke nødvendig. Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) /50/. Ventiasjon. 57 ax IGN c Møbedøren onteres direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Hengser på øbedøren er ikke nødvendig. Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) /50/. Ventiasjon. 770 Integrerbare fryseskap IGN 5 Preiu IGN 55 Preiu IG 95 Preiu IG 5 Preiu Montering av dør Nisjeå i c (h/b/d) Brutto-/nettovou Frysede Energiforbruk (over 35 dager) Reativt energiforbruk Kiakasse NoFrost frysskap ed resirkuert uftkjøing SartFrost-syste SoftSyste for depet ukking Døråpningsvinke innti 5 77,-78,8 / 5-57 / 55 8/0 30,9 kwh 77,-78,8 / 5-57 / 55 8/ 30,9 kwh 39,7-,3 / 5-57 / 55 88/8 59, kwh 87,-89 / 5-57 / 55 05/0 0, kwh IG 95 Møbedøren onteres direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Hengser på øbedøren er ikke nødvendig. Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) 397-3/50/. Ventiasjon. ax c c IG 5 Møbedøren onteres direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Hengser på øbedøren er ikke nødvendig. Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) 87890/50/. Ventiasjon.

15 8 9 Sik finner du riktig innbyggingsenhet underskap Innbyggingsenheter fra Liebherr kan du få enten so ode for dekorfront eer so integreringsode. Du finner ønsket enhet ved å vege den innbyggingstypen so passer for ditt kjøkken, riktig nisjeå og produktfaiien so passer ti ditt individuee behov. Integrerbar innbyggingsenhet underskap Integrerbar innbyggningsskap underskap Nisje i c Side KIUe KIU Fryseskap GIU Ved hjep av uighetene ti innbygging under benkepaten og integrering av kjøe-/fryseskap bak øbedøren får du en visuet ensartet kjøkkenfront. Døren på enheten onteres ti øbedøren. Lufttiførse og utuftning skjer via sokkeen på enheten sik at en ikke får noen uftspate ved benkepaten. Vario-sokkeen gjør at enheten kan tipasses kjøkkeninnredningen i høyde og dybde. Modeen KIUe 350 er utstyrt ed uttrekksvogn. Avb. KIU 0 Møbedøren og døren på enheten knyttes ti hverandre ved at øbedøren festes direkte ti døren på enheten.

16 30 Innbyggingsskap underskap Integrerbar Nisjeå 879/887 c 3 KIUe 350 Autoatisk avriing Uttrekkbar kjøevogn for drikke og frukt/grønnsaker Grønnsakskuffer 3 skuffer Kjøevogn ed roinndeing GassLine hyer Egghoder Beysning Dispay for visning av teperatur KIU 0 Autoatisk avriing i kjøeskap GassLine gasshyer en debar hye GassLine-hyer ed faske- og bokshoder Sør- og ostehye ed sørbokser og egghodere Grønnsakskuffer Beysning Nisjeå 879 c Innbyggingskjøeskap underskap Bekve og praktisk. Kjøevarene koer oversiktig og ett tigjengeige ot deg på uttrekkspatene og uttrekksvognen. Nisjeå 887 c Innbyggingskjøeskap underskap GassLine-hyene av sikkerhetsgass gir fu oversikt i kjøeskapet og gir agringsboksene en trygg passering. De er bruddsikre og ripefrie. Lagringsfater og agringshyer kan justeres i høyden sik at du kan organisere kjøeskapet etter eget behov. Nisjeå 887 c Innbyggingsfryseskap underskap SartFrost. De innvendige sideveggene på Preiu-odeene er spesiet gatte og dered eget rengjøringsvennige. Hyene er aget av gass og de transparente fryseskuffene kan tas het ut. Dered kan passen i fryseskapet utnyttes aksiat (VarioSpace) KIUe 350 Møbedøren onteres direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Hengser på øbedøren er ikke nødvendig. Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) /00/553. Variabe sokkehøyde: ved skaphøyde fra 88. (Høyde ed benkpate: 900) Skaphøyde fra 98 (høyde ed benkpate: 950) Sokkedybde: -77. Betjening på GIU 33 LED-dispay for visning av teperatur i fryseskap Autoatisk SuperFrost-funksjon Kontroindikatorer for strø, aar og SuperFrost SartFrost fryseskap FrostSafe-syste ed transparente fryseskuffer SartFrost-funksjon Innbyggingsskap underskap Montering av dør Nisjeå i c (h/b/d) Brutto-/nettovou Frysede Energiforbruk (over 35 dager) Reativt energiforbruk Kiakasse Døren ukkes autoatisk fra en åpningsvinke på 30 SartFrost-syste Tiførses- og utbåsningsuft via sokkeen Vario-sokke reguerbare bein (0-50) Døråpningsvinke innti 5 KIUe 350 Preiu 87-9 / 0 / 55,3 8/ kwh A KIU 0 Preiu 8-87 / 0 / 55,3 53/5 53,3 kwh A GIU 33 Preiu 8-87 / 0 / 55,3 5/ 0 kwh A KIU 0 Møbedøren onteres direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Hengser på øbedøren er ikke nødvendig. Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) /00/553. Variabe sokkehøyde: ved skaphøyde fra 88. (Høyde ed benkpate: 850) Skaphøyde fra 88 (høyde ed benkpate: 900) Sokkedybde: GIU 33 Møbedøren onteres direkte på døren på enheten (ontering av fast dør). Hengser på øbedøren er ikke nødvendig. Nisjeå i : (høyde/bredde/dybde) /00/553. Variabe sokkehøyde: ved skapshøyde fra 88. (Høyde ed benkpate: 850) Skaphøyde fra 88 (høyde ed benkpate: 900) Sokkedybde: -77.

17 3 33 Innovative ideer, førstekasses design og ypperig kvaitet SoftSyste-funksjonen for depet ukking er et nyskapende syste for større sikkerhet og bedre kofort. SoftSyste-funksjonen er integrert i døren og deper bevegesen når døren ukkes. Sev når døren er fuastet, sikrer SoftSystefunksjonen en eget yk ukking av døren. I tiegg ti dette ukkes døren autoatisk fra en åpningsvinke på 30º. Den nye BioFreshPus-teknoogien byr på enda er feksibiitet for individue oppbevaring av atvarer. Med den separate BioFreshPuseektronikken kan for eksepe teperaturen i den øvre skuffen senkes ti - C for oppbevaring av fisk. Saen ed DrySafe hoder fisken seg på denne åten enda enger fersk. Sydfrukter kan agres ideet i den øvre innstibare skuff ved + C og høy uftfuktighet. Med Liebherrs NoFrost-teknoogi hoder atvarene dine seg friske i ang tid. Matvarene fryses ed iskad, resirkuert uft, og uftfuktigheten so oppstår edes ut av skapet. Resutat: Skapet hoder seg fritt for ri og is, det dannes ikke krystaer i atvarene og du sipper å tenke på avriing. Avb. CBNes 397 Det nye eektroniske LCD-dispayet byr ed sin innovative design, den oversiktige enyføringen og SoftTouch-betjeningskonseptet på enda er inforasjon og kofort for den individuee nytese av ferske atvarer. Med SoftTouchnavigasjonen kan regueringens ange funksjoner bekvet veges og betjenes. Den eegante Preiu takbeysningen ed satinert gassdekse er haronisk integrert i taket. Den byr på en behageig, kar og jevn beysning av hee skapet. En innovativ og unik detaj er faske- og oppbevaringshyen. I bunnen av skapet finnes det både en gasspate og en faskehye. Gasshyen kan brukes ti oppbevaring av atvarer. Hvis du ønsker oppbevaring av vin i bunnen av skapet bruker du faskehyen, so er passert under gasspaten. Gasspaten egges så under faskehyen.

18 3 Frittstående kjøe-/fryseskap ed BioFresh 35 Med fra Liebherr kan an for eksepe kobe et NoFrost-fryseskap i kjeeren ti et kjøeskap på kjøkkenet via den spesiautvikede PowerLine-oduen. Det nye HoeDiaog-Systeet gjør det atså uig å betjene skapet i kjeeren via betjeningsknappene på skapet so står på kjøkkenet. Dette krever iidertid en PowerLine-odu so kan kjøpes for seg. Ekstra kaber er ikke nødvendig. Bredde 75 c Kjøe-/fryseskap ed BioFresh Bredde 0 c Kjøe-/fryseskap ed BioFresh Bredde 0 c Kjøe-/fryseskap ed BioFresh LCD-dispay ed SoftTouch. Sikrer en kofortabe betjening og gir rask inforasjon (CBNes 395 og CBNes 397) LCD-dispay (CBNes 507) Autoatisk SuperCoo-funksjon Autoatisk SuperFrost-funksjon (engdestyrt) Kontroindikatorer for strø, aar, SuperCoo, SuperFrost, FrostContro og barnesikring (CBNes 507 og CBNes 395) Synig/akustisk aarsigna HoeDiaog-Syste Autoatisk avriing, resirkuert uftkjøing Fyttbare gasshyer debar hye GassLine-hyer ed faske- og bokshoder VarioBoks. Boksen kan tas av og fungerer so en boks ti f.eks. påegg, ost, sør og egg (CBNes 395 og CBNes 397) Sør- og osteboks ed egghoder (CBNes 507 og CBNes 395) Faskehye Beysning integrert øverst i skapet. Lyset fordees jevnt i skapet (CBNes 507 og CBNes 395) LED-yskoonne på begge sider (CBNes 397) CBNes 507 Høyde 000 / Bredde 750 Dybde Frittstående kjøe-/fryseskap ed BioFresh Må i c (H/B/D) Brutto-/nettovou BioFresh Frysede Energiforbruk (over 35 dager) Reativt energiforbruk Kiakasse HoeDiaog-Syste Kjøesysteer Kopressorer IceMaker ed vanntiførsetikobing SuperCoo-funksjon Frysebakke Isbitbehoder Design Håndtak ed integrert åpneekanise Kan passeres het innti bakveggen, (ventiasjon via fronten) Finish CBNes 507 Preiu 00/75/3 /00 /03 7/9 0 kwh A CBNes 397 PreiuPus 0,/0/3 8/50 93/79 / kwh 3 CBNes 395 Preiu 0,/0/3 8/57 93/79 /89 33 kwh BioFresh-skuffer Autoatisk avriing, resirkuert uftkjøing BioFreshPus, reguerbare teperaturer i BioFresh-skuffene, - C + C. Fisk og skadyr oppbevares best ved - C. Frukt, grønnsaker, kjøtt- og ekeprodukter oppbevares best ved 0 C. Tropiske frukter oppbevares best ved + C (CBNes 397) BioFresh-skuffer ed teeskoputtrekk BioFresh-skuffer ed reguerbar uftfuktighet. Frukt, grønnsaker, kjøtt og ekeprodukter hoder seg friske i Drysafe- og HydroSafe-skuffene innti 3 ganger enger enn i et vanig kjøeskap LED-beysning (CBNes 397) NoFrost fryseskap Autoatisk avriing, resirkuert uftkjøing IceMaker ed vanntiførsetikobing (CBNes 507 og CBNes 397) FrostSafe-syste ed transparente fryseskuffer Fryseeeenter (CBNes 507 og CBNes 395) fryseeeenter (CBNes 397) ,5 CBNes 397 Høyde 0 / Bredde 00 Dybde 30 5,5 30 CBNes 395 Høyde 0 / Bredde 00 Dybde

19 3 Frittstående kjøe-/fryseskap 37 LCD-dispay på døren ed SoftTouch. Sikrer en kofortabe betjening og gir rask inforasjon (0 c-odeer) MagicEye ed eektronisk dispay for visning av teperatur i kjøe-/fryseskap (75 c-odeer) Kontroindikatorer for strø, aar, SuperCoo, SuperFrost, FrostContro og barnesikring Autoatisk SuperFrost-funksjon Autoatisk SuperCoo-funksjon Synig/akustisk aarsigna Bredde 75 c Kjøe-/fryseskap Bredde 75 c Kjøe-/fryseskap Bredde 0 c Kjøe-/fryseskap Bredde 0 c Kjøe-/fryseskap Autoatisk avriing, resirkuert uftkjøing Fyttbare gasshyer debar hye Sør- og osteboks ed egghoder Grønnsakskuffer Faskehye Beysning integrert øverst i skapet. Lyset fordees jevnt i skapet NoFrost fryseskap Autoatisk avriing, resirkuert uftkjøing FrostSafe-syste ed transparente fryseskuffer fryseeeenter Isbitbehoder IceMaker (CNes 50 og CNes 0) Øvrige spesifikasjoner foran, transporthju og håndtak bak CNes 50 Høyde 000 / Bredde 750 Dybde CNes 505 Høyde 000 / Bredde 750 Dybde Frittstående kjøe-/fryseskap CNes 50 Preiu CNes 505 Preiu CNes 0 Preiu CNes 05 Preiu 0 0 Må i c (H/B/D) Brutto-/nettovou Frysede Energiforbruk (over 35 dager) Reativt energiforbruk Kiakasse Kjøesysteer Kopressorer IceMaker SuperCoo-funksjon Frysebakke Isbitbehoder Design Transporthju og håndtak bak Håndtak ed integrert åpneekanise Kan passeres het innti bakveggen, (ventiasjon via fronten) Finish 00/75/3 39/330 7/9 kwh A 00/75/3 39/330 7/ kwh A 0,/0/3 87/7 /85 37,5 kwh 0,/0/3 87/75 /89 37,5 kwh ,5 CNes 0 Høyde 0 / Bredde 00 Dybde 30 5,5 30 CNes 05 Høyde 0 / Bredde 00 Dybde

20 Frittstående kjøeskap ed BioFresh 39 MagicEye ed SoftTouch-dispay ed teperaturvisning i kjøeskap Autoatisk SuperCoo-funksjon Akustisk døraar Bredde 0 c ed BioFresh Bredde 0 c ed BioFresh Bredde 0 c ed BioFresh Autoatisk avriing, resirkuert uftkjøing Fyttbare gasshyer debar hye GassLine-hyer ed faske- og bokshoder VarioBoks. Boksen kan tas av og fungerer so en boks ti f.eks. påegg, ost, sør og egg Eggehoder Faske- og oppbevaringshye Beysning integrert øverst i skapet. Lyset fordees jevnt i skapet 85 5,5 0 BioFresh-skuffer Autoatisk avriing, resirkuert uftkjøing BioFresh-skuffer ed reguerbar uftfuktighet. Frukt, grønnsaker, kjøtt og ekeprodukter hoder seg friske i Drysafe- og HydroSafe-skuffene innti 3 ganger enger enn i et vanig kjøeskap KBes 0 Høyde 85 / Bredde 00 Dybde Frittstående kjøeskap KBes 0 Preiu KBes 30 Preiu Frittstående kjøeskap KBes 30 Preiu 5,5 ed BioFresh ed BioFresh Må i c (H/B/D) Brutto-/nettovou BioFresh Energiforbruk (over 35 dager) Reativt energiforbruk Kiakasse Kjøesysteer Kopressorer Design SuperCoo-funksjon Håndtak ed integrert åpneekanise Kan passeres het innti bakveggen (ventiasjon via fronten) Transporthju og håndtak bak Finish 85,/0/3 77/ /03 7 kwh 5,5/0/3 5/9 /03 kwh Må i c (H/B/D) Brutto-/nettovou BioFresh Energiforbruk (over 35 dager) Reativt energiforbruk Kiakasse Kjøesysteer Kopressorer Design SuperCoo-funksjon Håndtak ed integrert åpneekanise Kan passeres het innti bakveggen (ventiasjon via fronten) Transporthju og håndtak bak Finish 5,8/0/3 5/9 80/7 5 kwh KBes 30 Høyde 55 / Bredde 00 Dybde , KBes 30 Høyde 55 / Bredde 00 Dybde 30

21 0 Frittstående kjøeskap MagicEye ed SoftTouch-dispay ed teperaturvisning i kjøeskap Autoatisk SuperCoo-funksjon Akustisk døraar Bredde 0 c Frittstående kjøeskap Bredde 0 c Frittstående kjøeskap Autoatisk avriing i kjøeskap Resirkuert uftkjøing Fyttbare gasshyer debar hye GassLine-hyer ed faske- og bokshoder Sør- og osteboks ed egghoder Faskehye Beysning integrert øverst i skapet. Lyset fordees jevnt i skapet Frukt- og grønnsaksskuffer ed teeskoputtrekk Frittstående kjøeskap Kes 70 Preiu Kes 370 Preiu 5,5 Avb. Kes 70 Kes 70 Høyde 85 / Bredde 00 Dybde , Må i c (H/B/D) Brutto-/nettovou Energiforbruk (over 35 dager) Reativt energiforbruk Kiakasse Kjøesysteer Kopressorer Design SuperCoo-funksjon Håndtak ed integrert åpneekanise Kan passeres het innti bakveggen, ventiasjon via fronten Transporthju og håndtak bak Finish 85,/0/3 05/5 8 kwh 5,5/0/3 358/30,3 kwh Kes 370 Høyde 55 / Bredde 00 Dybde 30

22 3 Side-by-Side ed ange oppbevaringsuigheter SoftSyste, so er integrert i døren, deper bevegesen når døren ukkes. Sev når døren er fuastet, sikrer SoftSysteet en eget yk ukking av døren. I tiegg ti dette ukkes døren autoatisk fra en åpningsvinke på 30º. SoftSyste-funksjonen er et nyskapende syste for større sikkerhet og bedre kofort. Den nye BioFreshPus-teknoogien byr på enda er feksibiitet for individue oppbevaring av atvarer. Med den separate BioFreshPuseektronikken kan for eksepe teperaturen i den øvre skuffen senkes ti - C for oppbevaring av fisk. Saen ed DrySafe hoder fisken seg på denne åten enda enger fersk. Sydfrukter kan agres ideet i den øvre innstibare skuff ved + C og høy uftfuktighet. Med Liebherrs NoFrost-teknoogi hoder atvarene dine seg friske i ang tid. Matvarene fryses ed iskad, resirkuert uft, og uftfuktigheten so oppstår edes ut av skapet. Resutat: Skapet hoder seg fritt for ri og is, det dannes ikke krystaer i atvarene og du sipper å tenke på avriing. Avb. SBSes 773 Liebherrs nye IceCenter har at. Et eegant design og en funksjonaitet du raskt ærer å sette pris på. Fra IceCenteret kan an vege eo kadt vann, knust is eer isterninger. Med IceCenteret har du konstant kadt vann tigjengeig, og på en var soerdag, ti hverdags eer fest, kan du tappe friske isterninger eer knust is. Karakteristisk for PreiuPus-serien er to yssøyer integrert i behodere. I yssøyen på begge sider er det satt inn fere LED so sikrer en jevn beysning i kjøeskapet. Den spesiee satineringen av ysdekseet gir en behageig ysstening av høy kasse. En innovativ og unik detaj er faske- og oppbevaringshyen. I bunnen av skapet finnes det både en gasspate og en faskehye. Gasshyen kan brukes ti oppbevaring av atvarer. Hvis du ønsker oppbevaring av vin i bunnen av skapet bruker du faskehyen, so er passert under gasspaten. Gasspaten egges så under faskehyen.

23 Frittstående Side-by-Side-øsning ed BioFresh 5 MagicEye ed SoftTouch-dispay ed teperaturvisning i vinkjøeskap og kjøe-/fryseskap Autoatisk SuperCoo-funksjon Autoatisk SuperFrost-funksjon (engdestyrt) Kontroindikatorer for strø, aar, SuperCoo, SuperFrost, FrostContro og barnesikring Synig/akustisk teperaturaar Akustisk døraar HoeDiaog-Syste Bredde c Frittstående Side-by-Side-øsning ed BioFresh Autoatisk avriing, resirkuert uftkjøing Fyttbare GassLine gasshyer debar hye GassLine-hyer ed faske- og bokshoder Faske- og oppbevaringshye VarioBoks. Boksen kan tas av og fungerer so en boks ti f.eks. påegg, ost, sør og egg LED-beysning BioFresh-skuffer Autoatisk avriing, resirkuert uftkjøing BioFresh-skuffer ed teeskoputtrekk BioFresh-skuffer ed reguerbar uftfuktighet. Frukt, grønnsaker, kjøtt og ekeprodukter hoder seg friske i Drysafe- og HydroSafe-skuffene innti 3 ganger enger enn i et vanig kjøeskap NoFrost fryseskap ed isaskin Autoatisk avriing, resirkuert uftkjøing FrostSafe-syste ed transparent fryseskuffer Fryseeeenter Frysebakke Vinkjøeskap Autoatisk avriing og resirkuert uftkjøing ed friskufttiførse via aktivt kufiter separate teperaturinnstiinger Muigheter for teperaturinnstiinger eo +5ºC og +0ºC Farget gassdør ed rustfri stårae trehyer ed teeskoputtrekk Kan fodes ut så fasker kan stå i opprett stiing Frittstående Side-by-Side-øsning ed BioFresh SBSes 755 Preiu Avb. SBSes SBSes 755 Høyde 85 Bredde 0 / Dybde Må i c (H/B/D) Brutto-/nettovou BioFresh Frysede Vinkjø Energiforbruk (over 35 dager) Reativt energiforbruk (venstre/høyre skap) Kiakasse Kjøesysteer Kopressorer Design IceMaker ed vanntiførsetikobing Håndtak ed integrert åpneekanise Kan passeres het innti bakveggen, (ventiasjon via fronten) Transporthju og håndtak bak Finish 85,//3 77/7 /03 50/9 5/8 507 kwh

24 Frittstående Side-by-Side-øsninger ed BioFresh 7 MagicEye ed SoftTouch-dispay ed teperaturvisning i kjøekap og fryseskap Autoatisk SuperCoo-funksjon Autoatisk SuperFrost-funksjon (engdestyrt) Kontroindikatorer for strø, aar, SuperCoo, SuperFrost, FrostContro og barnesikring Synig/akustisk teperaturaar Akustisk døraar Bredde c Frittstående Side-by-Side-øsning ed BioFresh LCD-dispay på døren ed SoftTouch. Sikrer en kofortabe betjening og gir rask inforasjon Autoatisk SuperCoo-funksjon Autoatisk SuperFrost-funksjon (engdestyrt) Kontroindikatorer for strø, aar, SuperCoo, SuperFrost, FrostContro og barnesikring Synig/akustisk teperaturaar Akustisk døraar HoeDiaog-Syste Bredde c Frittstående Side-by-Side-øsning ed BioFreshPus Autoatisk avriing, resirkuert uftkjøing Fyttbare GassLine gasshyer debar hye GassLine-hyer ed faske- og bokshoder Faskehye VarioBoks. Boksen kan tas av og fungerer so en boks ti f.eks. påegg, ost, sør og egg LED-beysning Autoatisk avriing, resirkuert uftkjøing Fyttbare GassLine gasshyer debar hye GassLine-hyer ed faske- og bokshoder Faske- og oppbevaringshye VarioBoks. Boksen kan tas av og fungerer so en boks ti f.eks. påegg, ost, sør og egg LED-yskoonne på begge sider BioFresh-skuffer Autoatisk avriing, resirkuert uftkjøing BioFresh-skuffer ed teeskoputtrekk BioFresh-skuffer ed reguerbar uftfuktighet. Frukt, grønnsaker, kjøtt og ekeprodukter hoder seg friske i Drysafe- og HydroSafe-skuffene innti 3 ganger enger enn i et vanig kjøeskap NoFrost fryseskap ed isaskin Autoatisk avriing, resirkuert uftkjøing FrostSafe-syste ed transparent fryseskuffer Fryseeeenter LED-beysning Frittstående Side-by-Side-øsning ed BioFresh SBSes 7353 Preiu BioFresh-skuffer Autoatisk avriing, resirkuert uftkjøing BioFreshPus, reguerbare teperaturer i BioFresh-skuffene, - C + C. Fisk og skadyr oppbevares best ved - C. Frukt, grønnsaker, kjøtt- og ekeprodukter oppbevares best ved 0 C. Sydfrukter oppbevares best ved + C. BioFresh-skuffer ed reguerbar uftfuktighet. Frukt, grønnsaker, kjøtt og ekeprodukter hoder seg friske i Drysafe- og HydroSafe-skuffene innti 3 ganger enger enn i et vanig kjøeskap BioFresh-skuffer ed teeskoputtrekk LED-beysning NoFrost fryseskap ed IceCenter Autoatisk avriing, resirkuert uftkjøing FrostSafe-syste ed transparente fryseskuffer Fryseeeenter Dispenser ed kadt vann, knust is og isbiter (IceCenter) Frittstående Side-by-Side-øsning ed BioFreshPus SBSes 773 PreiuPus SBSes 7353 Høyde 85 Bredde 0 / Dybde Må i c (H/B/D) Brutto-/nettovou BioFresh Frysede Energiforbruk (over 35 dager) Reativt energiforbruk (venstre/høyre skap) Kiakasse Kjøesysteer Kopressorer Design IceMaker ed vanntiførsetikobing Rustfritt håndtak ed integrert åpneekanise Kan passeres het innti bakveggen, (ventiasjon via fronten) Transporthju og håndtak bak Reguerbare hju bak Finish 85,//3 05/39 7/5 50/9 5 kwh SBSes 773 Høyde 85 Bredde 0 / Dybde Må i c (H/B/D) Brutto-/nettovou BioFresh Frysede Energiforbruk (over 35 dager) Reativt energiforbruk (venstre/høyre skap) Kiakasse Kjøesysteer Kopressorer Design IceMaker ed vanntiførsetikobing Rustfritt håndtak ed integrert åpneekanise Kan passeres het innti bakveggen, (ventiasjon via fronten) Transporthju og håndtak bak Reguerbare hju bak Finish 85,//3 77/3 /9 9/37 0, kwh 3

25 8 Frittstående Side-by-Side-øsninger 9 MagicEye ed SoftTouch-dispay ed teperaturvisning i kjøekap og fryseskap Autoatisk SuperCoo-funksjon Autoatisk SuperFrost-funksjon (engdestyrt) Kontroindikatorer for strø, aar, SuperCoo, SuperFrost, FrostContro og barnesikring Synig/akustisk teperaturaar Akustisk døraar Bredde c Frittstående Side-by-Side-øsning ed BioFresh MagicEye ed SoftTouch-dispay ed teperaturvisning i kjøekap og fryseskap Autoatisk SuperCoo-funksjon Autoatisk SuperFrost-funksjon (engdestyrt) Kontroindikatorer for strø, aar, SuperCoo, SuperFrost, FrostContro og barnesikring Synig/akustisk teperaturaar Akustisk døraar Bredde c Frittstående Side-by-Side-øsning Autoatisk avriing, resirkuert uftkjøing Fyttbare GassLine gasshyer debar hye GassLine-hyer ed faske- og bokshoder Faske- og oppbevaringshye VarioBoks. Boksen kan tas av og fungerer so en boks ti f.eks. påegg, ost, sør og egg LED-beysning BioFresh-skuffer Autoatisk avriing, resirkuert uftkjøing BioFresh-skuffer ed teeskoputtrekk BioFresh-skuffer ed reguerbar uftfuktighet. Frukt, grønnsaker, kjøtt og ekeprodukter hoder seg friske i Drysafe- og HydroSafe-skuffene innti 3 ganger enger enn i et vanig kjøeskap NoFrost fryseskap ed isaskin Autoatisk avriing, resirkuert uftkjøing FrostSafe-syste ed transparent fryseskuffer Fryseeeenter LED-beysning Autoatisk avriing, resirkuert uftkjøing Fyttbare GassLine gasshyer debar hye GassLine-hyer ed faske- og bokshoder Faskehye Eggehoder Frukt- og grønnsaksskuffer ed teeskoputtrekk VarioBoks. Boksen kan tas av og fungerer so en boks ti f.eks. påegg, ost, sør og egg Beysning integrert øverst i skapet. Lyset fordees jevnt i skapet NoFrost fryseskap Autoatisk avriing, resirkuert uftkjøing FrostSafe-syste ed transparente fryseskuffer VarioSpace ed avtakbare skuffer og hyer Fryseeeenter Frittstående Side-by-Side-øsning ed BioFresh SBSes 73 Preiu Frittstående Side-by-Side-øsning SBSes 75 Preiu SBSes 73 Høyde 85 Bredde 0 / Dybde Må i c (H/B/D) Brutto-/nettovou BioFresh Frysede Energiforbruk (over 35 dager) Reativt energiforbruk (venstre/høyre skap) Kiakasse Kjøesysteer Kopressorer Design IceMaker ed vanntiførsetikobing Rustfritt håndtak ed integrert åpneekanise Kan passeres het innti bakveggen, (ventiasjon via fronten) Transporthju og håndtak bak Reguerbare hju bak Finish 85,//3 77/ /03 30/5 77, kwh SBSes 75 Høyde 85 Bredde 0 / Dybde Må i c (H/B/D) Brutto-/nettovou Frysede Energiforbruk (over 35 dager) Reativt energiforbruk (venstre/høyre skap) Kiakasse Kjøesysteer Kopressorer Design Rustfritt håndtak ed integrert åpneekanise Kan passeres het innti bakveggen, (ventiasjon via fronten) Transporthju og håndtak bak Reguerbare hju bak Finish 85,//3 05/39 30/,9 kwh Också tigjengeig ed IceMaker so SKes 0 & SGNes 30

26 50 Frittstående Side-by-Side-øsninger 5 MagicEye ed SoftTouch-dispay ed teperaturvisning i kjøekap og fryseskap Autoatisk SuperCoo-funksjon Autoatisk SuperFrost-funksjon (engdestyrt) Kontroindikatorer for strø, aar, SuperCoo, SuperFrost, FrostContro og barnesikring Synig/akustisk teperaturaar Akustisk døraar Bredde c Frittstående Side-by-Side-øsning ed BioFresh MagicEye ed SoftTouch-dispay ed teperaturvisning i kjøekap og fryseskap Autoatisk SuperCoo-funksjon Autoatisk SuperFrost-funksjon (engdestyrt) Kontroindikatorer for strø, aar, SuperCoo, SuperFrost, FrostContro og barnesikring Synig/akustisk teperaturaar Akustisk døraar Bredde c Frittstående Side-by-Side-øsning Autoatisk avriing, resirkuert uftkjøing Fyttbare GassLine gasshyer debar hye GassLine-hyer ed faske- og bokshoder Faske- og oppbevaringshye VarioBoks. Boksen kan tas av og fungerer so en boks ti f.eks. påegg, ost, sør og egg LED-beysning BioFresh-skuffer Autoatisk avriing, resirkuert uftkjøing BioFresh-skuffer ed teeskoputtrekk BioFresh-skuffer ed reguerbar uftfuktighet. Frukt, grønnsaker, kjøtt og ekeprodukter hoder seg friske i Drysafe- og HydroSafe-skuffene innti 3 ganger enger enn i et vanig kjøeskap Autoatisk avriing, resirkuert uftkjøing Fyttbare GassLine gasshyer debar hye GassLine-hyer ed faske- og bokshoder Faskehye Eggehoder Frukt- og grønnsaksskuffer ed teeskoputtrekk VarioBoks. Boksen kan tas av og fungerer so en boks ti f.eks. påegg, ost, sør og egg LED-beysning NoFrost fryseskap Autoatisk avriing, resirkuert uftkjøing FrostSafe-syste ed transparente fryseskuffer Fryseeeenter LED-beysning NoFrost fryseskap Autoatisk avriing, resirkuert uftkjøing FrostSafe-syste ed transparente fryseskuffer Fryseeeenter LED-beysning Frittstående Side-by-Side-øsning ed BioFresh SBSes 753 Preiu Frittstående Side-by-Side-øsning SBSes 35 Preiu SBSes 753 Høyde 85 Bredde 0 / Dybde Må i c (H/B/D) Brutto-/nettovou BioFresh Frysede Energiforbruk (over 35 dager) Reativt energiforbruk (venstre/høyre skap) Kiakasse Kjøesysteer Kopressorer Design Rustfritt håndtak ed integrert åpneekanise Kan passeres het innti bakveggen, (ventiasjon via fronten) Transporthju og håndtak bak Reguerbare hju bak Finish 85,//3 77/ /03 30/ 80,9 kwh Rustfrit stå SBSes 35 Høyde 55 Bredde 0 / Dybde Må i c (H/B/D) Brutto-/nettovou Frysede Energiforbruk (over 35 dager) Reativt energiforbruk (venstre/høyre skap) Kiakasse Kjøesysteer Kopressorer Design Rustfritt håndtak ed integrert åpneekanise Kan passeres het innti bakveggen, (ventiasjon via fronten) Transporthju og håndtak bak Reguerbare hju bak Finish 5,5//3 358/3 5/ 30,7 kwh Rustfrit stå

Innbyggingsprodukter 2008

Innbyggingsprodukter 2008 Innbyggingsprodukter 2008 Oppev det nye kjøkkenet Bosch åpner en het ny kjøkkenverden med bedre funksjoner, topp moderne teknikk og høy kvaitet som gir deg et mer praktisk og triveig kjøkken. Et kjøkken

Detaljer

Indesit Company Norge AS Jerikoveien 20 1067 Oslo Norge Tel: +47 23 17 56 00 Fax: +47 23 17 56 22

Indesit Company Norge AS Jerikoveien 20 1067 Oslo Norge Tel: +47 23 17 56 00 Fax: +47 23 17 56 22 Indesit Company Norge S Jerikoveien 0 0 Oso Norge Te: +4 00 Fax: +4 Indesit Company S.p.. Internationa usiness sa Centro Gerre 000 - Via Pobiette CH- 98 Manno (Lugano) Switzerand Te: +4 9 9900 Fax: +4

Detaljer

PREMIUM BoBiler 2014. PreMiUM DriVe

PREMIUM BoBiler 2014. PreMiUM DriVe P r e M i U M VA N PREMIUM BoBier 2014 PreMiUM DriVe Sørandets Caravansenter Grimstad Oso Innhod 20 Påbygg / Sikkerhet 22 Opphodsrom 24 Kjøkken 26 Soverom PREMIUM VAN 27 Bad Fra side 6 28 Styringssystemer

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 619K. ELEKTRISK KOM YR Med keramisk topp D 619K

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 619K. ELEKTRISK KOM YR Med keramisk topp D 619K RÅD OG VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Dipomat D 619K ELEKTRISK KOM YR Med keramisk topp D 619K Vi har skrevet denne bruksanvisningen for at du ska bi kjent med den nye komfyren så

Detaljer

BROSJYRER KPL. 1940-2015 www.logitrans.com www. www

BROSJYRER KPL. 1940-2015 www.logitrans.com www. www BROSJYRER KPL. 1940-2015 www.ogitrans.com ERGONOMI EU foreskriver, at manue håndtering, som kan innebære risiko for sikkerhet og hese, ska unngås. Hvis dette ikke er muig, ska det iverksettes effektive

Detaljer

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRODUKTVEILEDNING

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRODUKTVEILEDNING Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRODUKTVEILEDNING Tidig på morgenen, sent på kveden eer midt i en trave arbeidsdag. 2 Bydistribusjon er atid en utfordring. Tett trafikk, smae bakgater og mange stopp.

Detaljer

Hvem bryr seg om valgmuligheter?

Hvem bryr seg om valgmuligheter? www.purmo.no Hvem bryr seg om vagmuigheter? Produktkataog Purmo Norge, Bondasåsen 9, 1400 Ski, Norge. Te +47 64 86 86 98, Faks +47 64 86 86 99, www.thewarmsociety.com Produktkataog 05.2007 / NO Vi bryr

Detaljer

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTVEILEDNING

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTVEILEDNING Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTVEILEDNING Din feksibe arbeidspartner. Idee som renovasjonsbi og ti evering av kjøevarer. Eer med pan og kran, samt ett aneggskjøring. Vovo FE ever definitivt

Detaljer

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTVEILEDNING

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTVEILEDNING Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTVEILEDNING 2 Hva gjør en god astebi ti en fantastisk astebi? De feste vie si at det hander om effektivitet. Store ord, men hva betyr det egentig i praksis?

Detaljer

AEG Neue Klasse. Februar 2008 PERFECT IN FORM AND FUNCTION

AEG Neue Klasse. Februar 2008 PERFECT IN FORM AND FUNCTION AEG Neue Klasse Februar 2008 PERFECT IN FORM AND FUNCTION 106 Kombi- /Kjøle- /Fryseskap Kalde fakta: Kjølig, elegant og stilig Kombi- /Kjøle- /Fryseskap 107 og ARCTIS, kjøle- og fryseskap fra AEG. Tid

Detaljer

HVALKJØTT pr. November 2007

HVALKJØTT pr. November 2007 BEHANDLING AV HVALKJØTT pr. November 2007 Partering av hva ombord Renskjæring av unser Fin hvabiff INNHOLD {0} {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} FORORD PROSESSFLYT FRA FANGST AV HVAL TIL LEVERING

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform Lexmark Soutions Patform Programvareøsninger for Lexmark Soutions Patform Lexmark Soutions Patform er et rammeverk av programmer som er utformet av Lexmark med tanke på effektive og rimeige serverbaserte

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

Kontakt. Forhandler: Norge Gram Commercial NUF P.b. 44 N-1970 Hemnes Tlf.: 22 88 17 50 Faks: 22 88 17 51 e-post: info@gram-commercial.

Kontakt. Forhandler: Norge Gram Commercial NUF P.b. 44 N-1970 Hemnes Tlf.: 22 88 17 50 Faks: 22 88 17 51 e-post: info@gram-commercial. Kontakt Norge Gram Commercial NUF P.b. 44 N-1970 Hemnes Tlf.: 22 88 17 50 Faks: 22 88 17 51 e-post: info@gram-commercial.com Danmark Hovedkontor: Gram Commercial A/S Aage Grams Vej 1 DK-6500 Vojens Tlf.:

Detaljer

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum EFFEKT Enøk / Isoasjon / PÅ BYGGEPLASSEN / SMARTE VALG Nr. 2-2011 ØKT KOMFORT LAVERE UTSLIPP Fungerer energimerkeordningen? ENØK- rehabiitering Tar tid å impementere LOGISTIKK SOM VIRKER Atid med kunden

Detaljer

DESIGN KVALITET FUNKSJON

DESIGN KVALITET FUNKSJON Kjøl- og fryskatalogen 2010 SAMSUNG MODERNE KJØKKEN DESIGN KVALITET FUNKSJON Finn mer informasjon om Samsungs kjøl og frys på: samsung.no/allinclusive Samsung Support Norge tlf. 815-564 80 www.samsung.no

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

Lexmarks utskriftsadministrasjon

Lexmarks utskriftsadministrasjon Lexmarks utskriftsadministrasjon Optimaiser nettverksutskrift og opprett det nyeste innen informasjon med en øsning for utskriftsadministrasjon som du kan distribuere okat eer via nettskyen. Sikker og

Detaljer

Skipper på egen skute Praktisk informasjon til astmatikere med vekt på egenkontroll

Skipper på egen skute Praktisk informasjon til astmatikere med vekt på egenkontroll Skipper på egen skute Praktisk informasjon ti astmatikere med vekt på egenkontro Innhodsfortegnese Skipper på egen skute 1. VELKOMMEN TIL ASTMAPOLIKLINIKKEN 4 1.1 Fra ydighet ti sevstendighet 4 2. ORGANISERING

Detaljer

Bosch hvitevarekatalog. Holdbare valg

Bosch hvitevarekatalog. Holdbare valg Bosch hvitevarekatalog Holdbare valg 2010 2011 En bærekraftig filosofi 3 Ordene kommer fra vår grunnlegger Robert Bosch. En oppfinner og entreprenør som hadde et konstant ønske om å forbedre teknologien

Detaljer

KJØKKENPROGRAM SORTIMENTSOVERSIKT / PRISLISTE 2014

KJØKKENPROGRAM SORTIMENTSOVERSIKT / PRISLISTE 2014 KJØKKENPROGRAM SORTIMENTSOVERSIKT / PRISLISTE 2014 Innhold 3 INNHOLD Matlaging 6 Matoppbevaring 49 Vask Tørk 73 Ovner/Maxiklasse 7 Ovner/Pyrolyse 9 Ovner/Damp 11 Høyskapsovner 12 Kjøleskap ProFresh 49

Detaljer

En serie eksklusive, innebygde apparater Piffet opp med nye kombinasjoner.

En serie eksklusive, innebygde apparater Piffet opp med nye kombinasjoner. En serie eksklusive, innebygde apparater Piffet opp med nye kombinasjoner. PIFF OPP LIVET MED PLUSSER Det kan være bare et kjøkken. Det kan være så mye mer når du bruker kreativiteten din til å piffe

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

PRODUKTER FOR GULVAVRETTING LIM FOR GULVBELEGG OG LyDIsOLERENDE system GULVLEGGING

PRODUKTER FOR GULVAVRETTING LIM FOR GULVBELEGG OG LyDIsOLERENDE system GULVLEGGING PRODUKTER FOR GULVAVRETTING LIM FOR GULVBELEGG OG LyDIsOLERENDE system 1 GULVLEGGING MAPEIS UTVIKLING I NORDEN 1976 RESCON bir etabert med produksjon av herdepast, tisetningsstoffer ti betong og spesiamørter.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer