FJELLHAUG. «Action» på kjøkkenet. side 7. God jul! Utreisehelg for M1 side 6. Studentene bidrar side 8. Sangglade studenter side 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJELLHAUG. «Action» på kjøkkenet. side 7. God jul! Utreisehelg for M1 side 6. Studentene bidrar side 8. Sangglade studenter side 4"

Transkript

1 FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr årg. «Action» på kjøkkenet side 7 God jul! Sangglade studenter side 4 Utreisehelg for M1 side 6 Studentene bidrar side 8

2 MITT BIBELVERS Å finne meningen Av Ingar T. Hauge, M1 Gud skapte mennesket som det skulle være, men de har mange underlige ting for seg. Forkynneren 7,29 Etter min mening er Forkynneren eller Predikanten som den også kalles en heller undervurdert bok i Bibelen. Boka tar for seg hvor tungt og meningsløst livet av og til kan virke for oss mennesker. Vi ser på verden rundt oss og vi opplever det vi kan for å søke etter meningen i livet, uten å finne den. «Alt er tomhet» er en setning som går igjen i denne boka. Verden i seg selv er tomhet og uten mening; Predikanten er på mange måter historiens første eksistensialist. Meningen finner vi først når vi søker Gud og det han vil gi oss, ikke i tomme materielle goder. Midt oppi denne tomheten som Predikanten forkynner finner vi noen teologiske gullkorn som man i tillegg kan trekke på smilebåndet av, slik som 7,29. Jeg synes dette verset beskriver oss mennesker på en utrolig god måte, direkte og med en god dose selvironi. Vi mennesker var uttenkt av Gud som noe stort og flott, men vi har valgt det bort. Vi ønsker å gå våre egne merkverdige veier, fordi vi innbiller oss at vi selv vet hva som er best for oss. Forholdet til Gud skar seg fordi vi valgte det selv, ikke fordi Gud forkastet oss. Gud hadde bare gode tanker for oss da han skapte oss. Derfor er det i Han vi finner meningen i tilværelsen, fordi vi var skapt for å være sammen med Ham. Å gjenopprette forholdet vårt til Gud er et valg vi må ta selv, for den kjærlige Gud vil ikke tvinge seg inn på oss. Midt i alt det underlige vi mennesker tar for oss må vi ta egen stilling til Gud, hans kjærlighet og hans nåde. Forsidefoto: Mebrate Tegegn med sitt gode humør, i det daglige i vaktmesteravdelingen, «innleid» av kjøkkenet for å tilberede og servere den etiopiske retten injerra med wått. FJELLHAUG Utgis av: Fjellhaug Skoler og Fjellhaug Elevlag Redaktør: Kay Granli Redaksjonsmedarbeider: Ingar Hauge Utkommer: 4 ganger årlig og sendes alle interesserte. Neste nummer kommer i mars 2008 Opplag: Grafisk utforming: Z-UP Helga Ligaard Trykk: Allservice AS Fjellhaug skoler: Bibelskole, Misjonshøgskole, Studentheim Rektor: Jan Ove Selstø Adresse: Sinsenveien 15, N-0572 Oslo Telefon: Faks: E-post: Internett: Giro:

3 Mål og strategi for Fjellhaug TEMA Av Kay Granli Hva er målet med det vi driver med og hvilke visjoner og strategi har vi for å nå dette målet? Har vi riktige svar her kreves konkrete grep som fører til fullført oppdrag! Formålet med skolene er at unge mennesker skal søke hit, lære Jesus å kjenne og dyktiggjøres til tjeneste for Ham både i Norge og på våre misjonsfelter. Vår visjon er at skolenes formål kan bli oppfylt under mottoet: Verden for Kristus. Et kall som ikke er fullendt før enden kommer. Det betyr at vi uansett tid, skiftende forhold og strømninger i samfunns- og kirkeliv, ikke kan løses fra dette oppdraget. Vi må til enhver tid finne ordninger og legge til rette skoledriften slik at unge mennesker søker til oss og får del i kallet både til tro og tjeneste bygget på NLMs grunnregler som er tuftet på Den hellige skrift og Den evangelisk lutherske bekjennelse. Å skape en utvikling i riktig retning handler om de grep vi gjør for å bygge opp gode relasjoner, grep som fører til at det skapes tillit til oss som misjonsvenner og som skole. Du som støttespiller gjennom Fjellhaugbladet har behov for å oppleve at du kan identifisere deg med oss for å kunne stå opp for oss! Det er viktig at du opplever glede ved å tilhøre dette fellesskapet. En tilhørighet som bygger noe av din identitet og skaper frimodighet. Det er viktig at du blir oppmuntret for vi har bruk for deg! Det gjør en stor forskjell for oss å ha deg med på laget og ønsker at du skal oppleve et eierskap til skolen som skaper entusiasme! Følelser bringer oss sammen, det rasjonelle holder oss sammen. Rasjonell tenkning og argumentering jager ikke folk vekk. Når følelsene ikke er så sterke, ønsker vi allikevel å stå med på grunn av fundamentet for den tenkning og de handlinger som skjer for å nå målet. Jo tettere vi er knyttet sammen jo større blir det gjensidige kjennskapet og akseptasjonen. Vi deler mål og visjon fordi vi har kunnskap og kjennskap om og et bankende misjonshjerte for skolene. Og dette fører til handling. Er vi der? Har vi visjoner for det daglige vi driver med? Kjenner hver enkelt formålet for skolene våre så godt at det er mulig å gi et klart svar på stående fot? Er det slik at formålet både for NLM og skolene ligger der, men det ligger i bunnen på en slik måte at det vil ta tid å hente svarene fram, svar vi sjelden berører og ikke ofte blankpusser og holder opp for hverandre? Da blir det vanskelig å bygge gode og varige relasjoner tuftet på formålet. Kjære Fjellhaugvenn! Vi du fortsatt stå sammen med oss i bønn om flere studenter kan møte Jesus i Bibelskolen og Misjonshøgskolen? Vil du også snakke med vår Herre om Fjellhaugs økonomi? I underkant av personer mottar dette bladet. Du er en av disse i et stort, viktig og bærende støtteapparat. Nå ønsker vi deg en rik adventstid og velsignet jul i Jesu navn!

4 SANGGLEDE Sangglade Fjellhaug Av Ingar T. Hauge Mannskoret øver. Det begynner nå å bli noen år siden Fjellhaug Mandskor af Lækmend (på folkemunne bare kalt Lekmannskoret) ble etablert. Det som begynte som et enkelt sosialt tiltak på skolen har nå for mange blitt et viktig Fjellhaugansikt utad. De sangglade mannfolka med dressjakke, sangbok og lekende pianotoner synger med en sangglede som bringer fram smilet blant unge og gamle blant forsamlingen. Da betyr kanskje ikke den tonale kvaliteten like mye. «Vi har et motto: Tekst og trøkk. «Vi ønsker å fokusere på sanggleden og de gode, gamle tekstene», sier dirigent Geir Henning Tunheim. Sangboka og sangboktillegget Syng for Herren er det som gjelder. Engelske tekster er uaktuelle. Høstturné Innimellom tar også Lekmannskoret seg turer utenfor Oslo-området. I høst reiste blant annet koret på turné til Lillehammer, Molde og Ålesund. Hele 33 nåværende og forhenværende studenter Bibelskolen og Misjonshøgskolen ble med på denne turnéen. Da sier det seg selv at stemmene bærer godt utover forsamlingen. Tilhørerne synger gjerne med, for mange av sangene er kjente og kjære for mange. O store Gud, Klippe du som brast for meg, Det er vel med min sjel og Løftene kan ikke svikte er bare noen av låtene koret kan by på. Himmelsanger hører også med. Perleporten, Hjemme i himlen og Hvilken underfull dag det skal bli er sanger som går igjen i denne delen av Lekmannskorets opptredener. For mange av de eldre i forsamlingene er himmelhåpet ofte noe mer nærliggende enn for oss unge, som kanskje ikke tenker like mye på det som ligger der foran oss, sier Geir Henning. Mannskoret er klart for opptreden.

5 studenter GJESTER Kvinnene stemmer i Men den tiden der bare mennene hadde adgang til de tonale rekker på Fjellhaug er nå forbi. I høst er det også opprettet et eget kor for den feminine del av Fjellhaug: Pikekoret. «Det er jo kjempekjekt å synge i kor, men vi fikk jo ikke lov til å delta i Lekmannskoret. Derfor satte vi i gang med Pikekoret,» uttaler Ingvild Ølfarnes, en av initiativtakerne i Pikekoret. Det er flere forskjeller mellom Lekmannskoret og Pikekoret enn bare kjønn. Lekmannskoret har lenge satset på Sangboka akkompagnert av livlige pianotoner. Pikekoret slår til med tre stemmer og a cappella, med et utvidet repertoar som inkluderer sanger utenfor Sangbokas permer. Det er dermed duket for mange gode og glade musikalske opplevelser fremover fra Fjellhaugs kretser. Den avsluttende beskjeden fra Lekmannskoret og Pikekoret lyder likt: Alle kan være med! Svein Einar Zimsen lager nytt rom til gjester. Gjester som kommer og gjester som går... Av Øystein Strømme, internatleder Sett frå internatleiaren sine auge. Eg syns alltid det er kjekt med besøk! Det er kjekt å ordne til slik at gjestene som kjem opplever seg velkomne og vil trivast. Fjellhaug ligg i Noregs hovudstad. Dermed er me plassert i hjarta av mykje av det som skjer. Dette merkar me som til dagleg er i virke på Fjellhaug, enten som student eller tilsett. Eg syns me er heldige som får så mykje besøk. Tenkt at så mange har høyrt om Fjellhaug og vil kome til oss! Denne hausten har me hatt veldig mange enkeltpersonar, som har leigd eit rimeleg rom for ei natt eller to, mens dei har hatt andre ærend i byen. Me har òg hatt fleire vidaregåande- og folkehøgskuleklassar innom, som har overnatta på madrassar på klasserom. Dei har gjerne vore på Stortinget, eit museum, ein festival eller ei messe her i byen. Nytt i år er at studentane våre har tilbod om frukost. Dette har også vore eit populært tilbod hos våre gjester, noko me er veldig glade for. Eg håpar at dei som er innom oss om det berre er ein dag eller to merkar at me har ein visjon! Ein visjon, som strekk seg lengre enn at me berre ynskjer å tene pengar på at dei overnattar her. Me har noko meir å tilby! Som ein del av NLM, er me ein del av visjonen: Verda for Kristus. Bibelen oppmodar oss om å vere gjestfrie. Og det håpar eg me er. Eg håpar at gjennom møtet med Fjellhaug opplever våre gjester (og ikkje minst våre studentar) at me vil meir enn pengar me vil vise at Jesus er vegen til frelse! På Fjellhaug vil me tene gjestene våre og studentane våre, fordi Jesus har tent oss fyrst. Slik Gud tar imot oss og ser oss, håpar eg at me kan ta imot og sjå våre gjester. Me er glade for at så mange vil overnatte hos oss. Me ynskjer dei velkomen igjen ved eit seinare høve og kanskje som Fjellhaugstudent? Velkomen!

6 PRAKSIS Hurdal Bedehus var helt fullt da Fjellhaugelevene ankom. Vidar Pettersen fikk prøve seg som taler under utreisehelgen. Utreisehelg for M1 Av Kathrine Løsnesløkken november ble Norges land klasserom for en helg. Teorien skulle ut i praksis. Mens andre grupper dro på lengre reiser, var det noen som ble igjen i Oslo-området. En av disse gruppene hadde som oppdrag å dra til blant annet Hurdal for å ha søndagsmøte på Fjellet Bedehus. «Det vanskeligste med sånne helger er jo å bli kjent med folk,» sier Vidar Pettersen (22), kveldens taler. «Vi vet jo ikke hva vi kommer til. Men det er sånn som kommer seg litt etter hvert. Det er jo derfor vi drar ut.» Etter et møte fylt av god sang og tale, ble det disket opp med kaker og kaffe. «Det er virkelig kjekt å kunne dra ut på turer som dette. Vi blir godt kjent i gruppa, og vi får muligheten til å bruke og teste ut det vi har lært på skolen.» At Gud har hatt en medvirkende faktor i oppdraget er han ikke i tvil om, og helga har blitt en artig erfaring å ta med seg videre i studiet. Utfordringene har alt annet enn skremt ham vekk fra talerstolen. «Ja, jeg kunne godt tenkt meg å gjøre det igjen, jeg,» sier han med et smil.

7 Uten mat og drikke... KJØKKENET Rolv Olav, Mahsa, Saba og Alganesh i full sving. Alle skryter av kjøkkenet og hva de klarer å levere, både i det daglige og til gjester og ved spesielle anledninger. Denne gesten kalles «goursha» og viser at du liker personen! Noen menyer står høyere på lista enn andre både hos kjøkkenpersonalet og hos studentene, og slik må det være. Komle er det mange som liker godt! Den etiopiske retten Injerra med Wått, spist med fingrene av de som er oppvokst med det, står høyt hos dem. Bildet på forsida denne gangen er av Mebrate Tegegn med sitt gode humør, i det daglige i vaktmesteravdelingen, «innleid» av kjøkkenet for å tilberede og servere denne retten. Slik blir, gjennom de forskjellige retter, kjøkkenpersonalet helter både hos den ene og andre! Og vi gleder oss med dem!

8 GLIMT Studentene bidrar Av Kay Granli Sakarias Ingolfsson lager hull for kabler. I det daglige er det mange oppgaver som trenger løsninger. Her bidrar studentene på forskjellig vis. Både til lunsj og middag er det de som tar oppvasken. Ukentlig ryddes og vaskes det på fellesarealer i internatene. Tre studenter, Sakarias Ingolfsson, Yngve Leine, Even Andre Olsen, er inne i fast låserunde og vaktordning hver natt og i helgene. Dette er lønnet arbeid. Noen av studentene har utdanning og praksis fra før som vi gjør oss nytte av i den grad de kan få det til. Sakarias Ingolfsson er blitt leder i elevlaget og i tillegg bidrar han på forskjellig vis i forhold til lyd, bilde og ikt. Svein Einar Zimsen er tømrer og er i gang med brannisolering og snekkeroppgaver. Begge disse to kommer fra Island. Ingar Hauge er elevlagets representant i bladredaksjonen og både skriver og hjelper til med stoff og bilder. Under møteuka, uke 45, har studenter fra MU og M1 deltatt med sang og ledelse. Ellers er det hver uke en klasse eller gruppe som kan brukes til noe dugnad. Disse er misjonens framtid! Elisabeth Grande Stærk forbereder møteledelse. Fra venstre: Daniel Vicente Windt, Else Marie Hansen, Iren Wikse, Sylvia Tveitnes.

9 ÅRSSKRIFT Øyvind Tveiten Solberg kjører lyd og bilde. «Svenni» Zimsen. Budskap 2007 Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH) utgir med dette sitt åttende årsskrift. Dette er en rekke faglige artikler som er aktuelle for forkynnere, teologer, misjonærer, teologistudenter og andre. INNHOLDSFORTEGNELSE: Redaksjon: Innledning Oskar Skarsaune: Nytt syn på de jødekristne i oldkirkens tid? Asbjørn Bjornes: Å skrive seg mot Gud: språk, omvendelse og vitnesbyrd i Augustins Bekjennelser Jens Olav Mæland: Postmodernitet den nye «tidsånd»: hva går den ut på og hvordan møte den? Håkon Sunde Pedersen: Hvordan skal vi forstå forholdet mellom syndsforlatelse og frigjøring fra synd hos Paulus? Arne Helge Teigen: Theologia regenithorum som teologisk prinsipp: en dogmatisk og hermeneutisk vurdering Erik Kjebekk: Asbjørn Aavik ei skisse av livet hans Dagfinn Solheim: Misjonsstrategi Arne Redse: Utkast til ein modell for kulturanalyse Egil Sjaastad: Tro som trosser tragedier: til 400-årsjubileet for Paul Gerhardt ( )

10 Følgende tre annonsører vil koste trykking av loddbøkene til Fjellhaug-lotteriet

11 Økonomien Av Kay Granli Da økonomileder Irene Tulluan Aarseth dette året har permisjon, er vi knyttet til NLM Økonomiservice med Fridtjof Gillebo som vår mann. Vi var av de første som gikk over til Visma på regnskap og lønn etc. og er så langt både prismessig og i forhold til hvorledes vi mestrer dette, veldig godt fornøyde. Det skal ikke underslåes at det har blitt noe mer på noen av oss i Irene sitt fravær, så vi gleder oss til at hun er tilbake i januar! ØKONOMI Året 2007 bærer preg av stram styring og et kuttet/utsatt vedlikeholdsbudsjett på bygningene. Dette har ført til redusert mannskap på vedlikehold, men som noen sikkert har sett, så søker vi nå etter en ny i denne avdelingen for neste år. Likviditetsmessig har vi fått til jevn pengeflyt og større forutsigbarhet. Erfaringsmessig er det i høgskolen på denne tida de fleste skattefrie gavene (se diagram til venstre) kommer inn og her har vi ingen annen virkelighet å holde oss til enn historiske tall fra året før. Dette skrev vi litt om sist. Det er spennende om vi kan og gjøre opp et budsjett i balanse og avslutte uten å bruke av kassakreditten. Den har vi ikke vært inne på siden april! Budsjettene for 2008 skal vedtas nå i november. Bibelskolen har sitt eget og høgskolen og eiendomsavdelingene er skilt selv om de har felles bunnlinje. Dette synliggjør inntekter og utgifter på en god måte. Vi har en stor utfordring i drift av høgskolen for å komme i balanse! Lotteriet for 2007 er nå revidert og overskuddet ble på kr ,50. Dette er mindre enn budsjettert. Men vi takker for innsatsen til alle som har bidratt til denne flotte summen! Vi jobber med eventuelt alternativ til lotteriet, men det blir nytt lotteri i

12 Ved varig adresseforandring vennligst returner bladet med påført ny adresse. Retur: Fjellhaug skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo REKTORS HJØRNE Behovene og oppgavene Hvis jeg skal dele med dere noe som opptar meg nå om dagen, så må det bli arbeidet med budsjett Vi har fått vite hva vi får i statsstøtte. Det er mindre enn det vi mener å ha rettmessig krav på. KrF har sett dette, og vil fremme forslag om at vi sammen med noen andre kristne høgskoler får noe mer uttelling i statsbudsjettet for Men det er uvisst om de rød-grønne vil imøtekomme KrF når budsjettet endelig skal vedtas. Målet med budsjettarbeidet er å legge fram for styret både for bibelskolen og misjonshøgskolen et budsjettforslag som går i balanse. Vi er ikke der ennå, og vet ikke helt hvordan vi skal få det til. Jeg kan ikke huske at jeg har brukt rektors hjørne til å lukke dere inn i den delen av rektors oppgave som gjelder å ha et overordnet ansvar inn mot styret for økonomien. Men dette opptar meg mye. Jeg kjenner behovene og oppgavene, og ser at ressursene er begrenset. Det betyr at vi igjen må snu alle steiner for å se etter innsparingsmuligheter. Samtidig spør vi oss: Er det mulig å få noe økning på inntektssida. Vi gler oss over det svar misjonsfolket har gitt i forhold til den økonomiske situasjonen i NLM. Her har gaveinntektene gjort et byks oppover i Kan det samme skje for Fjellhaug ved slutten av dette året og inn i 2008? Det er mange Be om at vi må få tilstrekkelig med midler og visdom til å forvalte dem til beste for det oppdrag vi har fått. av dere som gir trofast og rikelig, men vi tror nok det er et potensial for flere givere, og kanskje noen av dere har mulighet til å gi enda litt mer. Vi er i den lykkelige situasjonen at ungdom søker til Fjellhaug. Riktignok kan vi ta imot enda flere. Men de mellom ungdommene som er knyttet til Fjellhaug dette studieåret ønsker vi å gi det beste gjennom undervisning, veiledning og alt det andre som er en del av oppholdet her. Ta dette glimtet fra min hverdag med deg når du ber til Gud for oss. Be om at vi må få tilstrekkelig med midler og visdom til å forvalte dem til beste for det oppdrag vi har fått. Jan Ove Selstø Hjelp oss med å holde orden på adresseforandring ved å melde den til oss på tlf: , eller 12

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

FJELLHAUG ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 2 2005 76 ÅRG.

FJELLHAUG ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 2 2005 76 ÅRG. FJELLHAUG ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 2 2005 76 ÅRG. LEDER: BØNN I SKOLEHVERDAGEN side 3 TEMA: MASTERGRAD I TEOLOGI OG MISJON side 4 GLIMT side 5 M3 I PRAKSIS side 6 FRA KoMBi TIL

Detaljer

FJELLHAUG. TEMA Side 3 LEDER Side 4 BIBELSKOLEN OG MISJONHØGSKOLEN Side 5-8 GJESTEPLASS Side 9 ØKONOMI Side 11

FJELLHAUG. TEMA Side 3 LEDER Side 4 BIBELSKOLEN OG MISJONHØGSKOLEN Side 5-8 GJESTEPLASS Side 9 ØKONOMI Side 11 FJELLHAUG ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 4 2004 75 ÅRG. TEMA Side 3 LEDER Side 4 BIBELSKOLEN OG MISJONHØGSKOLEN Side 5-8 GJESTEPLASS Side 9 ØKONOMI Side 11 ANDAKT Utgis av: Fjellhaug

Detaljer

FJELLHAUG. SØKNADSKJEMA side 6. ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 4 2005 76 ÅRG. side 5. side 3

FJELLHAUG. SØKNADSKJEMA side 6. ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 4 2005 76 ÅRG. side 5. side 3 ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 4 2005 76 ÅRG. side 5 FJELLHAUG SØKNADSKJEMA side 6 Side 1 13:56 side 3 13:56 Side 2 ANDAKT Utgis av: MITT BIBELORD Fjellhaug skoler og Fjellhaug elevlag

Detaljer

FJELLHAUG. Klasselister for Bibelskolen og Misjonshøgskolen 2006/2007 side 6 og 7. Solid forankring side 4

FJELLHAUG. Klasselister for Bibelskolen og Misjonshøgskolen 2006/2007 side 6 og 7. Solid forankring side 4 FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 3 2006 77. årg. Klasselister for Bibelskolen og Misjonshøgskolen 2006/2007 side 6 og 7 Solid forankring side 4 Besøk fra Taiwan side 8 Bli

Detaljer

Fjellhaug. Nytt studieår nye studenter! Flere ferske fjes i staben 8-9. 7 dagers bibelstudium 12-14. Utfordret tanke- og trosmessig 10-11 #3/2009

Fjellhaug. Nytt studieår nye studenter! Flere ferske fjes i staben 8-9. 7 dagers bibelstudium 12-14. Utfordret tanke- og trosmessig 10-11 #3/2009 Flere ferske fjes i staben 8-9 #3/2009 Fjellhaug organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag Nytt studieår nye studenter! Utfordret tanke- og trosmessig 10-11 7 dagers bibelstudium 12-14 600 000 500

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 02/10

Fjelltunglimt Årgang 02/10 Fjelltunglimt Årgang 35 02/10 F a r g e r i k t f e l l e s k a p A m b a s s a d ø r f o r K r i s t u s M e n i n g s f u l l f r i t i d Ta r b ø l g e n f o r J e s u s N å r d i n e o r d å p n e

Detaljer

FJELLHAUG. NYE STUDENTER Side 6 og 7 ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 3 2004 75 ÅRG.

FJELLHAUG. NYE STUDENTER Side 6 og 7 ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 3 2004 75 ÅRG. FJELLHAUG ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 3 2004 75 ÅRG. NYE STUDENTER Side 6 og 7 TEMA............................ Side 3 MEDARBEIDERE.................. Side 4 LEDER...........................

Detaljer

Fjellhaug. misjonsmarka. Studenter møter #2/2011. Lek i Indonesia Filmkveld i bushen

Fjellhaug. misjonsmarka. Studenter møter #2/2011. Lek i Indonesia Filmkveld i bushen organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag #2/2011 Fjellhaug Lek i Indonesia Filmkveld i bushen Solveig held ein andakt i Awasa i Etiopia, og tolken vår, Temesgen, overset. Studenter møter

Detaljer

Fjellhaug. ved juletid. 10 vannrett: Julesnop 21. Grandhagen og Gravaas om Fjellhaug 8-11. Island i krisetider 14-17 #4/2009

Fjellhaug. ved juletid. 10 vannrett: Julesnop 21. Grandhagen og Gravaas om Fjellhaug 8-11. Island i krisetider 14-17 #4/2009 10 vannrett: Julesnop 21 #4/2009 løssalgspris kr. 20,- Fjellhaug organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag ved juletid Grandhagen og Gravaas om Fjellhaug 8-11 Island i krisetider 14-17 Leder Mine

Detaljer

Fjellhaug. Flotte turer på BIF. Pust. Frontline. Nytt navn på Høgskolen Rapport fra CapeTown Årets misjonsprosjekt Rektorskifte på BSK #1/2011

Fjellhaug. Flotte turer på BIF. Pust. Frontline. Nytt navn på Høgskolen Rapport fra CapeTown Årets misjonsprosjekt Rektorskifte på BSK #1/2011 organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag #1/2011 Fjellhaug Pust Nytt navn på Høgskolen Rapport fra CapeTown Årets misjonsprosjekt Rektorskifte på BSK Frontline Flotte turer på BIF Leder

Detaljer

#3/2011. organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag. Fjellhaug. Hageparty. Klar for. nytt studieår. «Fanga» på Fangekasa «Åndskampen»

#3/2011. organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag. Fjellhaug. Hageparty. Klar for. nytt studieår. «Fanga» på Fangekasa «Åndskampen» organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag #3/2011 Fjellhaug Hageparty Klar for nytt studieår «Fanga» på Fangekasa «Åndskampen» Leder Smånytt Ikke helt som før Denne lederen sitter jeg og

Detaljer

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap Nr. 3-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Utrustende lederskap 2 Tema: Utrustende lederskap Utrustende lederskap Jeg skriver til dere fedre, sier apostelen

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

sommergaven side 6 9 områdestevne i salten Pensjonert predikant Magnus Hanssen og hans kone Ingebjørg deltok på stevnet.

sommergaven side 6 9 områdestevne i salten Pensjonert predikant Magnus Hanssen og hans kone Ingebjørg deltok på stevnet. RegIoN Nord 22. JUni 122. ÅRgAng 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Ef 2,6 støtter barn i bolivia Nesten 1000 elever går på skolen «Jesus

Detaljer

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD REGION NORD 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus? Nytt fra Oppland/Øst Desember 2012/ januar 2013 Nr. 6 12 årgang www.normisjon.no Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. Svein Ruud 11 oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Fjelltunglimt 02/09. Vi ønsker alle våre lesere en god sommer. Fjelltunglimt Meldingsblad for Fjelltun Bibelskole

Fjelltunglimt 02/09. Vi ønsker alle våre lesere en god sommer. Fjelltunglimt Meldingsblad for Fjelltun Bibelskole Fjelltunglimt Årgang 34 02/09 Va l g e t s k v a l E n s t o l o g e t b o r d t i l F j e l l t u n B a s a r f o r a l l e p e n g a B e r g e n e r b y e n, o g l a g e t e r B r a n n E n e k t e v

Detaljer

Julemessene i gang. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Etterfølgere Tenåringsarbeid nytter. Barnehageliv Verdifulle og elsket.

Julemessene i gang. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Etterfølgere Tenåringsarbeid nytter. Barnehageliv Verdifulle og elsket. Region Nordvest 26.oktober 122. Årgang 19 2012 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre. Jes 59,1 Julemessene i gang I disse dager går startsskuddet for

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 02/11. I dur og moll Sangfugl for Jesus Både Israel og Øst-Afrika Kom i fokus Middag made by Mette

Fjelltunglimt Årgang 02/11. I dur og moll Sangfugl for Jesus Både Israel og Øst-Afrika Kom i fokus Middag made by Mette Fjelltunglimt Årgang 36 02/11 I dur og moll Sangfugl for Jesus Både Israel og Øst-Afrika Kom i fokus Middag made by Mette 3 Rektorspalten 4 Glimtandakt 5 I dur og moll 6 Sangfugl for Jesus 8 Både Israel

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region NORDvest 11. April 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for

Detaljer

FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, 6. - 7. JUNI. NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest

FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, 6. - 7. JUNI. NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest FORELEGG TIL FRAKKAGJERD, 6. - 7. JUNI NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Region Sørvest 1 INNHOLD PROGRAM... 2 VELKOMMEN TIL REGIONÅRSMØTE... 3 SAKSLISTE... 4 ÅRSMELDINGER 2014 SAK 2... 5 REGIONSTYRET...

Detaljer

tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere

tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere misjon s tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere 4 7 34 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Terje Govertsen er innsatt som ny pastor for Betania Kristiansand. Bli kjent med ham i portrettet.

Terje Govertsen er innsatt som ny pastor for Betania Kristiansand. Bli kjent med ham i portrettet. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2010 Årgang 106 Mange iranere har møtt Jesus gjennom virksomheten til Betania Arendal. Vennene står i en spesiell nådetid og ser stadig nye omvende

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer