Innkalling for Eldrerådet. Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling for Eldrerådet. Saksliste"

Transkript

1 Birkenes kommune Innkalling for Eldrerådet Møtedato: Møtested: Kommunehuset, møterom Flakksvann Møtetid: 09:00-11:00 Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Saksnr Tittel Saksliste 013/15 Godkjenning av innkalling og saksliste til /15 Godkjenning av møteprotokoll av /15 Utvalgssaker - gjennomgang av sakene til Tjenesteutvalg, Planutvalg og Formannskap. 016/15 Orientering ang arbeidsgruppe for brukerråd 017/15 Årsplan 2015 Eldrerådet 018/15 Årsberetning 2014 i Birkenes kommune 019/15 Årsregnskap i Birkenes kommune 2014 Eventuelt Saksdokumentene er tilgjengelig i Servicetorvet i ekspedisjonstiden 10:00 15:00 og på Forfall meldes på epost til Servicetorvet eller på telefon Birkeland, Karl Johan Tveiten Leder Astrid Nørstebø Utvalgssekretær

2 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 013/15 Eldrerådet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Astrid Nørstebø K /1124 Godkjenning av innkalling og saksliste til Administrasjonens forslag til vedtak: Innkalling og saksliste til godkjennes.

3 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 014/15 Eldrerådet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Astrid Nørstebø K /1124 Godkjenning av møteprotokoll av Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes. 0T Møteprotokoll - Eldrerådet

4 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 015/15 Eldrerådet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Astrid Nørstebø K /1124 Utvalgssaker - gjennomgang av sakene til Tjenesteutvalg, Planutvalg og Formannskap. Administrasjonens forslag til vedtak:

5 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 016/15 Eldrerådet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Astrid Nørstebø K /114 Orientering ang arbeidsgruppe for brukerråd Administrasjonens forslag til vedtak: Link til andre dokumenter Saksopplysninger: Oreintering om status i møte.

6 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/15 Eldrerådet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Astrid Nørstebø K /674 Årsplan 2015 Eldrerådet Administrasjonens forslag til vedtak: Legges fram uten forslag til vedtak. Link til andre dokumenter Saksopplysninger: Saken legges fram for drøfting i møte.

7 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato Administrasjonsutvalget PS 024/15 Tjenesteutvalget PS /15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS /15 Eldrerådet PS Råd for funksjonshemmede PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Lisa Dahl K /880 Årsberetning 2014 i Birkenes kommune Administrasjonens forslag til vedtak: Årsberetning 2014 for Birkenes kommune godkjennes og brukes som grunnlag i arbeidet med økonomiplanen for T Årsberetning Birkenes kommune 2014 Tertialrapport Birkenes- gjeld fra Gabler - 3 tertial 2014 Avkastningsrapport 3. tertial 2014 KOSTRA ananlyse Regnskapsåret revisors oppsummering Bakgrunn: Forskrift om årsregnskap og årsberetninger for kommuner og fylkeskommuner:

8 «10. Regnskapsfrister og behandling av årsregnskap og årsberetning Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.»

9 Birkenes kommune Avkastningsrapport 3. tertial 2014

10 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag... Aktivaallokering mot strategi Stressing av porteføljen.. Avkastning totalporteføljen og enkeltmandater.... Porteføljeoversikt totalporteføljen. Avkastningsoversikt I..... Avkastningsoversikt II

11 Markedsutvikling 3

12 Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i 2014, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer uten valutasikring fått spesielt god avkastning. MSCI World i lokal valuta ga en avkastning på 9,4 % i 2014, mens indeksen i NOK ga en avkastning på 28,8 % i samme periode. På tross av uro i Ukraina, sanksjoner mot Russland, IS fremgang i Syria og Irak, svake veksttall i Euro-sonen og nedtrapping av de kvantitative lettelsene i USA har 2014 vært et særdeles rolig aksjeår. Kvartalsvis avkastning på Oslo Børs og internasjonale aksjemarkeder, målt i NOK 25,0 % 20,0 % MSCI US MSCI Japan FTSE 100 UK MSCI World 15,0 % MSCI Europe MSCI Emerging Markets 10,0 % OSEBX 5,0 % 0,0 % -5,0 % Det norske aksjemarkedet var et av de beste aksjemarkedene frem til sommeren, men opplevde en massiv nedgang som følge av fall i oljeprisen i andre halvdel av året. De store norske energiselskapene falt betydelig i verdi som følge av lavere oljepris, samtidig som annen norsk eksportnæring økte sin inntjening som følge av svekket kronekurs. På tross av at oljeprisen er mer enn halvert, har den norske børsen levert positiv avkastning i OSEBX leverte en avkastning i 2014 på 5,6 %. -10,0 % kvartal kvartal kvartal kvartal 2014 Utvikling i oljepirs Oljepris, USD De globale aksjemarkedene (MSCI World) økte med 9,4% i USA og Tyskland leverte god avkastning på henholdsvis 11,4% (S&P500) og 8,1% (DAX). Storbritannias aksjemarked endte med negativ avkastning på 0,5% jan. 10 apr. 10 jul. 10 okt. 10 jan. 11 apr. 11 jul. 11 okt. 11 jan. 12 apr. 12 jul. 12 okt. 12 jan. 13 apr. 13 jul. 13 okt. 13 jan. 14 apr. 14 jul. 14 okt. 14 4

13 Rentemarkedet Av grafen til høyre ser vi at renter, både globalt og i Norge, falt gjennom Dette, sammen med fallende kredittmarginer (se neste side), har ført til hyggelig avkastning på renteinvesteringer. Det siste halve året har det vært mye snakk om faren for deflasjon i eurosonen. Den europeiske sentralbanken kuttet i juni renten til 0,15 prosentpoeng og i august ytterligere med 0,10 prosentpoeng. Samtidig ble innskuddsrenten kuttet ytterligere til minus 0,20 prosentpoeng. ECB kunngjorde også at de vil iverksette et omfattende oppkjøpsprogram for obligasjoner for å bedre kredittilførselen til privat sektor. Norges Bank overrasket flere med å kutte renten i desember. Begrunnelsen for rentekuttet var fallet i oljeprisen og at utsiktene for vekst i norsk økonomi var svekket. Dette medførte et kraftig fall i statsrenter og i kronekursen. Den amerikanske sentralbanken begynte nedtrappingen av støttekjøpene i fjor høst og vil fortsette med å kutte USD 10 mrd per rentemøte. Etter at den amerikanske sentralbanksjefen kunngjorde at renten kunne heves 6 mnd etter avslutting av støttekjøpene steg de amerikanske rentene som vist ved grafen nederst til høyre. 2,5 2 1,5 1 0,5 0 des ,5 2 1,5 1 0,5 0 jan. 14 feb. 13 feb. 14 apr. 13 jun. 13 Statsrenter i utvalgte land Norge UK Sverige EU USA aug. 13 USA 5-årig swap okt. 13 Norge 5-årig swap mar. 14 apr. 14 mai. 14 des. 13 feb. 14 Utvikling i rentenivå jun. 14 jul. 14 aug. 14 apr. 14 sep. 14 jun. 14 okt. 14 aug. 14 nov. 14 okt. 14 Eurosonen 5-årig swap des. 14 des. 14 5

14 Kredittmarkedet Grafen øverst til høyre viser utviklingen i kredittspreader i USA for 5-årige obligasjoner med IGrating. Kredittspreader falt jevnt frem til sommer og steg etter det. Det var selskapene med lavest rating som hadde størst reduksjon i kredittpremiene frem til i sommer, og de samme selskapene som har hatt størst økning i kredittpremiene etter dette. Dette ser vi tydelig i grafen øverst. Inngang i spreader fører isolert sett til positiv obligasjonsavkastning, og tilsvarende så fører utgang i kredittspreader til negativ obligasjonsavkastning. I grafen nederst til høyre ser vi utvikling i de store europeiske økonomienes statsrentenivå. Disse har vært jevnt synkende og konvergerende siden sommeren i Dette skyldes i stor grad Mario Draghi og hans kontinuerlige uttalelser om at alle midler er tilgjengelige for å holde lange obligasjonsrenter nede. Den brede investment grade-indeksen Barclays Capital Global Credit Index var opp 8,1 prosent i High yield-indeksen Merrill Lynch HY BB/B var opp 5,0 prosent okt. 11 des. 11 feb. apr Utvikling i kredittpåslag for Investment Grade obligasjoner jun. 12 aug. 12 okt. 12 des. 12 feb. apr jun. 13 aug. 13 okt. 13 des. 13 Utvikling i statsrenter for utvalgte land BBB og over A og over AA og over feb. apr Frankrike Tyskland USA jun. 14 aug. 14 okt. des Italia Spania 0 jan. 13 apr. 13 jul. 13 okt. 13 jan. 14 apr. 14 jul. 14 okt. 14 6

15 Makrobildet Det kommer stadig bedrede økonomiske data fra flere regioner, og det er fortsatt forventninger om bedret økonomisk vekst. USA har sett en jevn nedgang i arbeidsledighet, oppgang i boligpriser, som vist ved grafene nederst til høyre, og også forbruk og industriproduksjon viser høye veksttall. Det har også vært en god utvikling i sysselsettingsveksten. I begynnelsen av året kom det stadig gode makroøkonomiske tall fra eurosonen. Spania og Irland har overrasket positivt med nedgang i arbeidsledighet og økonomisk vekst. Det siste kvartalet har det imidlertid kommet skuffende veksttall for Tyskland og Frankrike, og optimismen man hadde til Hellas i starten av året er nå i stor grad borte. Sistnevnte kan tilskrives nært forestående valg i Hellas, hvor meningsmålinger for tiden antyder at det greske folk vil reforhandle nedbetalingsplanen med Troikaen. Hittil i år har det vært økende fokus på fallende prisvekst i eurosonen, ECB kuttet renten i begynnelsen av september og kunngjorde at de vil iverksette kvantitative lettelser for å forhindre mulig deflasjon samt bedre kredittilførselen til privat sektor i Europa. IMF uttalte i høst at de anså faren for deflasjon i Euro-sonen til rundt 25 %. 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, jun. 11 Utvikling i arbeidsledighet Norge Euroområdet USA UK Sverige Japan aug. 11 okt. 11 des. 11 feb. 12 apr. 12 jun. 12 aug. 12 okt. 12 des. 12 feb. 13 apr. 13 jun. 13 aug. 13 okt. 13 des. 13 feb. 14 apr. 14 jun. 14 aug. 14 okt. 14 Utvikling i boligpriser Norge USA Storbritannia 7

16 Valuta I 2013 så vi en bred svekkelse av den norske kronen, og dette fortsatte inn i Siden i sommer har vi sett et kraftig fall i oljeprisen, og ved utgangen av året var prisen for et fat olje på $ 55,6. I sommer lå oljeprisen rundt $ 100/fat. Fallet i oljeprisen påvirker den norske kronekursen som har falt kraftig i 2014 og særlig på slutten av året. Dette fører til at kjøpekraften for nordmenn i utlandet har blitt redusert og shoppingturer til London og New York blir dyrere, samtidig får norske eksportbedrifter flere kroner for produktene de selger til utlandet, noe som stimulerer fastlandsindustrien. Det er ventet at nivået på oljeprisen vil virke positivt på veksten i verdensøkonomien. Norges Banks noe overraskende kutt i styringsrenten, var med på å forsterke kronefallet. En dollar ble ved utgangen av året handlet for 7,4 kroner, mot 6,1 ved inngangen til året. Dollaren har med andre ord styrket seg 23 % mot den norske kronen. Det har dermed ikke lønnet seg å ha valutasikring på globale investeringer i år for en norsk investor. Daglig utvikling i valuta USD EUR JPY GBP des. 12mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13mar. 14 jun. 14 sep. 14 des. 14 Importveid kronekurs jan. 12 mar. 12 mai. 12 jul. 12 sep. 12 nov. 12 jan. 13 mar. 13 mai. 13 jul. 13 sep. 13 nov. 13 jan. 14 mar. 14 mai. 14 jul. 14 sep. 14 nov. 14 8

17 Porteføljen 9

18 Porteføljesammendrag Porteføljens prestasjoner Per 31. desember 2014 var markedsverdien av Birkenes kommunes portefølje MNOK 72,0. I 2014 har porteføljen gitt en avkastning på 11,3 prosent, noe som er 0,8 prosentpoeng bedre enn porteføljens referanseindeks. Siden oppfølgingens start har porteføljen gitt en årlig avkastning på 7,3 prosent. Dette er 0,7 prosentpoeng sterkere enn indeks. Globale aksjer forvaltes av Lansdowne, KLP og Danske Invest ved utgangen av Den globale aksjeporteføljen har i 2014 gitt en avkastning på 29,0 prosent. Dette tilsvarer en meravkastning på 1,1 prosentpoeng. Meravkastningen innen globale aksjer kan tilskrives Lansdowne DMLO som har hatt en avkastning på 29,8 prosent mot indeks på 24,1 prosent. Lansdowne er et aktivt fond i ultra large cap growth segmentet. Siden fondet er aktivt forvaltet er det forventet en høy tracking error i fondet. Dette er også bakgrunnen til at KLP Aksje Global Indeks I er i porteføljen, nettopp for å dempe noe av den aktive risikoen. KLP Aksje Global Indeks I har hatt en avkastning på 29,7 prosent, mot indeksavkastning på 29,6 prosent. Kommunen har tjent på å ikke være valutasikret i 2014 siden den norske kronen har svekket seg markant. Avkastningen i Danske Invest Global Emerging Markets var 20,0 prosent ved utgangen av 2014, noe som var 0,1 prosentpoeng svakere enn indeks. 10

19 Porteføljesammendrag Porteføljens prestasjoner Norske aksjer forvaltes per gjennom fondene KLP Aksje Norge Indeks, Fondsfinans Spar og Danske Invest Norske Aksjer Inst II. Den norske aksjeporteføljen har i 2014 gitt en avkastning på 7,6 prosent. Dette tilsvarer en meravkastning på 2,6 prosentpoeng. Fondsfinans Spar har i 2014 gitt en avkastning på 8,3 prosent. Dette tilsvarer en meravkastning på 2,6 prosent. DI Norske Aksjer har gitt en avkastning på 9,0 prosent, mot indeksavkastning på 5,7 prosent. KLP Aksje Norge Indeks har i 2014 gitt en avkastning på 4,6 prosent, som tilsvarer en mindreavkastning på 0,4 prosentpoeng. Porteføljen for norske obligasjoner ble endret i april 2014 ved at fondet Nordea Obligasjon II ble byttet ut med Nordea Obligasjon III og DNB Obligasjon III. Aggregatet norske obligasjoner har i 2014 gitt en avkastning på 6,3 prosent, mot 5,1 prosent avkastning for indeks. I pengemarkedsporteføljen ble Nordea Likviditet Pluss ble byttet ut med Holberg Likviditet i april. I 2014 har aggregatet gitt en avkastning på 2,5 prosent noe som tilsvarte en meravkastning på 1,2 prosentpoeng. Meravkastningen i norske renter kan delvis tilskrives at referanseindeksene ikke speiler forvalters investeringsunivers på en god måte, siden indeksene er rene statsindekser. 11

20 Porteføljesammendrag Porteføljens prestasjoner Aktivaklassen globale obligasjoner forvaltes i fondene BlueBay Investment Grade Euro Agg, Pimco Global Investment Grade Credit og Templeton Global Bond Fund. Kommunen solgte seg ut av Pimco Global Bond Fund i april og kjøpte seg opp i BlueBay Investment Grade Euro Agg. Globale obligasjoner har gitt en samlet avkastning på 7,8 prosent i 2014, tilsvarende en mindreavkastning på 1,6 prosentpoeng. Pimco Global Investment Grade Credit har i 2014 gitt en avkastning på 9,1 prosent. Det tilsvarer en meravkastning på 0,9 prosentpoeng. Templeton Global Bond Fund ga en avkastning på 3,6 prosent i 2014, tilsvarende en mindreavkastning på 6,4 prosentpoeng. BlueBay Investment Grade Euro Agg har siden fondet ble tatt inn i porteføljen i april gitt en avkastning på 7,8 prosent, mot indeksavkastning på 8,6 prosent. Absolutt avkastning Porteføljens markedsverdi ved inngangen av 2014 var på MNOK 70,4. Ved utgangen av året var markedsverdien MNOK 72,0. Det har blitt tatt ut til sammen MNOK 5,7 av porteføljen, og porteføljen har hatt en verdiøkning på MNOK 7,2. Norske obligasjoner har i 2014 gitt en avkastning på MNOK 1,4, og pengemarked har gitt en avkastning på MNOK 0,2. Globale obligasjoner har gitt en avkastning på MNOK 1,5. Norske aksjer har hatt en verdiøkning på MNOK 0,3, og globale aksjer har hatt en verdiøkning på MNOK 3,8. Allokeringsoversikten som fremkommer i denne rapporten viser at porteføljen ligger innenfor de strategiske rammene. 12

21 Porteføljesammendrag Relativ avkastning Porteføljens meravkastning i 2014 kan relateres til positivt allokerings- og seleksjonsbidrag. Det positive seleksjonsbidraget skyldes at forvalterne samlet sett har levert meravkastning sammenlignet med sine referanseindekser. Positivt allokeringsbidrag følger av at man enten har vært overvektet i en aktivaklasse som har gjort det relativt svakt eller undervektet i en aktivaklasse som har gjort det relativt bra. Interaksjon fanger opp bidraget som ikke kun kan tilskrives allokerings- og seleksjonsbidraget. Det negative interaksjonsbidraget i 2014 skyldes at man har vært overvektet i aktivaklasser som har levert mindreavkastning eller undervektet i aktivaklasser som har gitt meravkastning sammenlignet med indeks. Porteføljen har levert meravkastning i 7 av 12 måneder i 2014, og i 30 av 48 måneder siden oppfølgingens start i 2012, noe som innebærer en konsistens på 62,5 %. 13

22 Allokering mot strategi Markedsverdi Strategi Avvik fra i MNOK i % Min Mål Maks strategi i % Norske aksjer 3,5 4,9 % 3 % 5 % 7 % -0,1 % Globale aksjer 17,1 23,8 % 15 % 20 % 25 % 3,8 % Norske obligasjoner 24,0 33,3 % 20 % 35 % 50 % -1,7 % Globale obligasjoner 20,7 28,7 % 15 % 30 % 50 % -1,3 % Pengemarked/bankinnskudd 6,7 9,3 % 5 % 10 % 37 % -0,7 % Totalportefølje 72,0 100,0 % 100,0 % Kommunen ligger innenfor de strategiske rammene for alle aktivaklasser per Porteføljen ble rebalansert tilbake til strategi i januar

23 Stressing av porteføljen Stresstest (tall i MNOK) Allokering Strategi Verdiendring som følge av 2 % skift i rentekurven -3,1-3,3 Verdiendring som følge av 20 % fall i globale aksjer -3,4-2,9 Verdiendring som følge av 30 % fall i norske aksjer -1,1-1,1 Verdiendring som følge av 10 % styrking av norske kroner -1,7-1,4 Verdiendring totalporteføljen -9,3-8,7 Verdiendring totalporteføljen (i %) -13,0 % -12,1 % Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt dagens allokering er på MNOK 9,3. For strategien er det beregnede verdifallet MNOK 8,7. Stresstesten tar ikke hensyn til eventuelle korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene. 15

24 Totalporteføljen og enkeltmandater 35,0 % 30,0 % Globale aksjer Norske aksjer Norske obligasjoner Globale obligasjoner 28,8 % 25,0 % 20,0 % Pengemarked Norge Totalportefølje 21,5 % 15,0 % 10,0 % 8,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % 5,0 % 5,5 % 4,2 % 3,9 % 3,8 % 3,5 % 2,8 % 1,3 % 1,6 % 0,9 % 1,6 % 0,9 % 2,1 % 0,8 % 2,4 % 0,7 % 0,8 % -0,2 % 0,2 % -1,7 % -1,8 % 1. tertial tertial tertial

25 KOSTRA-analyse 2014 (ureviderte nøkkeltall) Utvalgte nøkkeltall, kommuner Prioritering Ivelan d Kristian -sand Søgne Birkenes Lillesand Songdalen Vennesla Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med barnehageplass 87,3 91,1 88,5 89,6 82,4 87,2 90 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 11,9 10,2 5,6 6,9 10,3 8 10,6 Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 11,3 10,5 9,1 9,9 9,4 12,3 9,4 Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten 9,7 11,1 8,5 8,6 10,5 7,7 8 Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner , Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 12 20,4 14,9 12,3 4,5 11,4 11,7 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år 1,6 5,5 3,7 4,4 2,8 4,3 4,4 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 4,2 6,4 3,4 4,4 5,5 4,4 5,8 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per innb Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Årsverk i brann- og ulykkesvern pr innbyggere 0,59 0,73 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 Produktivitet/enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn 13,7 12,1 14,6 15, ,3 13,9 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Det gjøres oppmerksom på at disse tallene bygger på innsendt materiale pr før revisor hadde godkjent regnskapet. Noen tall kan dermed avvike i våre regnskap fra de innsendte. Reviderte tall i Kostra kommer , og det vil komme nye analyser etter at de foreligger.

26 Brutto driftsutgifter pr innbygger Kommune Birkenes 61,43 64,39 65,97 69,41 73,17 Lillesand 59,57 61,50 66,09 70,37 74,76 Iveland 85,91 94,17 99,61 102,72 - Vennesla 53,89 55,60 59,93 62,58 66,58 Kristiansand 58,20 60,66 62,11 63,15 65,29 Sogndalen 60,60 63,92 63,92 67,68 72,62 Søgne 52,42 54,57 57,73 60,19 60,77 Netto driftsutgifter pr innbygger Birkenes 40,88 49,13 50,61 52,86 57,77 Lillesand 38,02 45,22 48,77 51,46 54,58 Iveland 57,47 68,21 74,13 74,03 - Vennesla 35,88 42,33 46,35 48,76 51,74 Kristiansand 37,61 44,89 46,12 48,06 48,71 Sogndalen 38,52 47,05 47,16 48,10 51,35 Søgne 35,78 41,76 44,57 46,56 46,77 Frie inntekter i kroner pr innbygger*: Lillesand % 2,5 % 0928 Birkenes % 3,6 % 0935 Iveland % -100,0 % 1001 Kristiansand % 2,6 % 1014 Vennesla % 3,9 % 1017 Songdalen % 3,7 % 1018 Søgne % 0,8 % EAK Landet % 2,3 % *Med frie inntekter menes inntekter som (fylkes)kommunene kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten defineres som frie inntekter.

27 Netto lånegjeld i kroner pr innbygger Lillesand % 7,8 % 0928 Birkenes % 0,1 % 0935 Iveland % -100,0 % 1001 Kristiansand % 5,2 % 1014 Vennesla % 8,3 % 1017 Songdalen % 0,0 % 1018 Søgne % -95,1 % EAK Landet % 4,6 % Langsiktig gjeld i % av bruttto driftsinntekter:

28 Lillesand % 5,3 % 0928 Birkenes % -0,7 % 0935 Iveland % -100,0 % 1001 Kristiansand % -1,1 % 1014 Vennesla % 1,4 % 1017 Songdalen % 1,6 % 1018 Søgne % -96,0 % EAK Landet % 2,4 % Lillesand 125 % 131 % 129 % 128 % 131 % 143 % 222 % 0928 Birkenes 122 % 127 % 124 % 117 % 113 % 35 % -29 % 0935 Iveland 60 % 58 % 58 % 68 % 0 % -741 % % 1001 Kristiansand 116 % 117 % 120 % 119 % 115 % 97 % -45 % 1014 Vennesla 95 % 92 % 91 % 92 % 91 % 65 % 58 % 1017 Songdalen 120 % 122 % 117 % 111 % 111 % 37 % 67 % 1018 Søgne 102 % 104 % 105 % 100 % 4 % -709 % % EAK Landet 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Brutto driftsresultat i % av driftsinntektene:

29 Lillesand 1,3-1,8-0,9-0,6-5, Birkenes -2,6-3,1-2,4 0,4-2, Iveland -2,3-5,4-3,1-1, Kristiansand 0,5 1,5 2,6 1,7 1, Vennesla 3,7 5,2 3,4 2,4 0, Songdalen -0,4-5,4 2,5 4,6 0, Søgne -1,4 2,0 2,2 1,8 1,3 EAK Landet 1,1 1,7 2,0 1,5 0,4 Netto driftsresultat i % av driftsinntektene: Lillesand 3,7-1,2 0,6-0,1-4, Birkenes 0,6-0,9-0,3 2,2-0, Iveland 10,6 4,0 6,4 7, Kristiansand 1,1 1,2 2,5 1,7 1, Vennesla 4,0 4,9 5,0 3,0 2, Songdalen 1,5-5,3 4,1 6,2 3, Søgne 0,5 3,4 4,2 2,9 3,6 EAK Landet 2,1 2,0 2,7 2,3 1,1 Brutto driftsresultat: Avskrivninger, som er et uttrykk for verdiforringelsen på (fylkes)kommunale anleggsmidler, føres i driftsregnskapet, men blir eliminert før regnskapsmessig resultat fastsettes. I brutto driftsresultat gis imidlertid avskrivningene resultateffekt, og kan følgelig brukes for sammenligning med det resultatorienterte regnskapssystem, som primært brukes i privat næringsliv. Netto driftsresultat: Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat eksterne finansieringstransaksjoner, dvs. netto renter, netto avdrag og netto tap/gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler), samt kommunale utlån, utbytter og eieruttak, og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gis resultateffekt. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk.

30

31

32

33

34

35 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 019/15 Eldrerådet PS Råd for funksjonshemmede PS 025/15 Tjenesteutvalget PS /15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Administrasjonsutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Lisa Dahl K /880 Årsregnskap i Birkenes kommune 2014 Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Kommunestyre godkjenner årsregnskapet for Birkenes kommune for Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kr ,66 avsettes på disposisjonsfond. 3. Investeringsprosjekter med manglende eller for lav budsjettbevilgning dekkes av budsjettrammer på investeringsprosjekter som ikke ble gjennomført som planlagt i Merforbruket i 2013 på kr ,35 dekkes av disposisjonsfondet i regnskapet for T Del 1 Økonomiske oversikter og noter Revisors beretning 2014 Del 2 Driftsregnskap Del 3 Investeringsregnskap Del 4 Balanse Melding om vedtak sak nr Kontrollutvalget Årsregnskap og årsmelding 2014 for Birkenes kommune Saksopplysninger:

36 Brutto driftsresultat i 2014 ble negativt med kr ,62 Driftsregnskapet viser et negativt netto driftsresultat på kr ,00 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,66. Langsiktig investeringsgjeld er på kr pr Kontrollutvalget (KU) har behandlet årsregnskapet for Birkenes kommune for 2014 den KU har avgitt følgende uttalelse: Kontrollutvalget har behandlet Birkenes kommunes årsregnskap for Sammen med årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Arendal Revisjonsdistrikt IKS har avlagt revisjonsberetning samt revisors oppsummering(regnskapsåret2014). Birkenes kommunes årsregnskap viser til fordelig drift og et regnskapsemessig mindreforbruk på kr Investeringsregnskapet viser et resultat i balense, med udisponert/udekket beløp på kr 0. Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsrapporten til rådmannen omhandler. Kontrollutvalget har ingen bemerkninger til årsregnskapet for Birkenes kommune for 2014 og slutter seg til revisors beretning av Bakgrunn Birkenes kommune har en anstrengt økonomi og går inn i 2015 med høy risiko. Det vil derfor være fornuftig å sette det regnskapsmessige midreforbruket på disposisjonsfond for å kunne dekke eventuelle uforutsette kostnader eller reduserte inntekter i årene som kommer. En del av investeringsprosjektene har ikke hatt bevilgningsramme eller er overskredet i sin ramme i Dette er investeringer kommunen har sett seg nødt til å ta pga. tidligere inngåtte avtaler,

37 uforutsette kostnader og for å få fullført innføringen av eiendomsskatt. Flere prosjekter i 2014 er imidlertid utsatt til senere år og det synes fornuftig å omdisponere de ledige prosjektmidlene til dem som har underdekgning. Kommunen hadde et regnskapsmessig merforbruk i 2013 på kr ,35 som har stått udekket. Disposisjonsfondet var på kr ,32 ved utgangen av Ved å disposisjonsfondet til å dekke det regnskapsmessige merforbruket i 2013, utgjør disposisjonsfondet kr ,97 eksklusiv mindreforbruket i Anbefaling Mindreforbruket i Birkenes kommune på kr ,66. settes på disposisjonsfond. Investeringsprosjekter uten bevilgning dekkes av ikke igangsatte prosjekter i Disposisjonsfondet brukes til å dekke merforbruket i 2013.

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Innkalling for Tjenesteutvalget. Saksliste

Innkalling for Tjenesteutvalget. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Tjenesteutvalget Møtedato: Tirsdag 05.05.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 18:00-20:00 Saksnr Tittel Saksliste 021/15 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-29216/20 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato:.09.20 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 20 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/ Formannskapet

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Tertialrapport - 1. tertial 2015 - Søgne kommune

Søgne kommune. Saksframlegg. Tertialrapport - 1. tertial 2015 - Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/1032-16423/2015 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 24.04.2015 Saksframlegg Tertialrapport - 1. tertial 2015 - Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 20/15 Eldrerådet

Detaljer

Anmodning om utbetaling av tilskudd - Næringsforeningen Kjøp i Vennesla. Høring om kirkelig inndeling i Agder og Telemark bispedømme

Anmodning om utbetaling av tilskudd - Næringsforeningen Kjøp i Vennesla. Høring om kirkelig inndeling i Agder og Telemark bispedømme VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan- og økonomiutvalget Dato: 28.10.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 SAKSKART 73/14 14/01150-6 2. tertialrapport 2014 -drift 74/14

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune 31.12.2011 31.12.2012 25.01.2013

Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune 31.12.2011 31.12.2012 25.01.2013 Avkastningsrapport 3. tertial 20 Søgne kommune 31..2011 31..20 25.01.2013 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag... Aktivaallokering mot strategi Stressing av porteføljen.. Avkastning totalporteføljen

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-27672/2012 Saksbehandler: Fred Egil Gundersen Dato: 05.09.2012 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/12

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 25.04.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 25.04.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 25.04.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 010/12 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Vedlegghefte. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 22.10.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE. Vedlegghefte. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 22.10.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE Vedlegghefte Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.10.20 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: /00043 Arkivkode: 033 SAKSKART 55/ /079-7 2. tertialrapport 20 - drift 56/ /078-1 Ny svømmehall

Detaljer

Saksframlegg. Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013

Saksframlegg. Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-14851/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 29.04.2014 Saksframlegg Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 54/14

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003 03 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003 Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold 03 Statens petroleumsfond - nøkkeltall 2003.................................... 2 F ORVALTNING AV

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Finansrapport 2011 Kap. Side

Finansrapport 2011 Kap. Side Finansrapport 2011 Kap. Side 1 Bakgrunn 2 2 Markedskommentarer 2 3 Risikovurderinger samlet 3 4 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 4 5 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Sammendrag I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Arkivsak: 13/36 Møtedato/tid: 29.04.2013, kl. 14:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ola Huke, leder Magne A. Thomasen, nestleder

Detaljer

Birkenes kommune Økonomikontor

Birkenes kommune Økonomikontor Birkenes kommune Økonomikontor Gro Anita Trøan Rådmann Pb 115 4795 BIRKELAND Dok. ref. Dato: 14/689-6, jp. 2014012105 Saksbehandler: LIDA 24.06.2014 Driftsrapportering mai Oppsummering pr. mai Totalt for

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan...

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan... Utarbeidet av Obligo Investment Management Mai 2015 Innhold Markedssyn mai... 3 Fondsfokuslisten... 4 Internasjonale aksjeindekser... 5 Rentemarkedet... 6 Verdensøkonomien... 7 Europa... 8 Japan... 9 Kina...

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2013-2016 Årsbudsjett 2013. Forord 4 DEL I Økonomiske betraktninger 6

Økonomiplan med handlingsprogram 2013-2016 Årsbudsjett 2013. Forord 4 DEL I Økonomiske betraktninger 6 Økonomi pl an med handl i ngspr ogr am 20132016 År sbudsj et t2013 Innhold side Forord 4 DEL I Økonomiske betraktninger 6 Sentrale utviklingstrekk 7 Befolkningsutvikling med prognoser 7 Historisk utvikling

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 07 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 2002 2003 2004 2005 2006 2007 07 4.1 Utøvelse av eierskap...

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 14 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 14 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for første kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for første kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for første kvartal 2003 Sammendrag I første kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 1,71 prosent målt i den valutakurven som svarer

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002 02 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002 Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold 02 Statens petroleumsfond - nøkkeltall 2002.................................... 4 F ORVALTNING AV

Detaljer