AV ANDRE AALEN 01/01/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AV ANDRE AALEN 01/01/2012"

Transkript

1 AALEN GROUP LTDA INVESTOR GUIDE II INFORMASJON VED KJØP AV EIENDOM I BRASIL AV ANDRE AALEN 01/01/2012

2 2 INVESTOR GUIDE 1 BRASILIANSK MARKEDSPRIS NØDVENDIGE REFLEKSJONER I FORBINDELSE MED KJØP AV EIENDOM I BRASIL VÆR KRITISK TIL INFORMASJONEN DEN SOM SELGER EIENDOMMEN PRIS BELIGGENHET SIKKERHET & TRIVSEL KJØP & RESALG DOKUMENTASJON VEDRØRENDE KJØP KONTANTBETALING AV EIENDOM AV FREMTIDIGE FERDIGSTILLELSE UTLEIE HVEM ER UTBYGGER BYGGEMODELLER BANKGARANTIER RETTFERDIGGJØR FERDIGPRIS PÅ EN IKKE FERDIGSTILLT EIENDOM. MEN IKKE OVERPRIS FULLMAKTER SPESIELLE FORHOLD VED BOLIGKJØP I BRASIL KJØPEKONTRAKTER INNBETALINGER BETALINGSMISHOLD OG MORARENTE OPPGITTE AREAL FORSINKELSER INDEKSREGULERING AV FREMTIDIGE BETALINGER VALUTARISIKO UTFØRSEL AV VALUTA FRA BRASIL VEDRØRENDE FREMTIDIG SALG... 8

3 3 1 Brasiliansk Markedspris For at ditt boligkjøp skal være en god investering bør du alltid kjøpe til brasiliansk markedspris. 1. Kjøpesummen vil da være representativ for eiendommens "reelle verdi" i det lokale markedet. 2. Eiendommens verdi vil utvikle seg i takt med markedet fra første stund. 3. Eiendommen vil til enhver tid være omsettelig, da den er attraktiv ikke bare for nordmenn, men også for kjøpere fra Brasil og hele verden. Det er ikke vanskelig å finne ut om en eiendom har en reell verdi eller om den er sterkt overpriset: Sjekk om brasilianerne selv kjøper ferieboliger i prosjektet eller i nabolaget. Dersom de ikke gjør det bør du sjekke om området er attraktivt og sikkert, samt sjekke kvadratmeterprisen grundig mot lokale priser. Dersom prosjektet selges til brasilianere kan du ta utgangspunkt i at området er attraktivt og at utbyggeren er seriøs. Det at brasilianerne kjøper beviser også at prisene er representative for markedsverdien i området. Hvis ikke ville aldri brasilianerne kjøpt. Det er ingen grunn til at norske kjøpere skal betale overpris. Det er kjøpers marked i Brasil! Brasil Invest selger kun eiendommer til brasiliansk markedspris! 2 Nødvendige refleksjoner i forbindelse med kjøp av eiendom i Brasil Eiendomsmarkedet i Brasil er i eksplosiv vekst, og mange nordmenn ser muligheten til å investere. Etter å ha vært en sentral aktør i Brasil i ni år har vi sett at mange normenn har fått problemer i Brasil som følge av at de har handlet med useriøse leverandører eller gått igang med ting på egen hånd uten å søke kvalifisert hjelp. Nedenfor følger noen punkter som man bør reflektere over ved kjøp av eiendom i Brasil: 2.1. Vær kritisk til informasjon fra den som selger eiendommen! Når man bor i Norge og skal investere i eiendom i Brasil er det første man bør gjøre å søke informasjon. En eiendomsinvestering vil for de aller fleste representere et vesentlig pengebeløp, og det er dermed helt avgjørende at den informasjonen man legger til grunn for å ta beslutninger er riktig. De fleste nordmenn som investerer i eiendom i Brasil får informasjonen fra norske salgsagenter, som selv har egeninteresse i at kunden kjøper deres produkt. Som potensiell kjøper bør du tilnærme deg denne situasjonen på følgende måte: Forutsett at informasjonen er riktig, men be alltid om dokumentasjon, beviser og referanser. Be om å få fremlagt byggetillatelser og skjøter som viser at selgeren virkelig har noe å selge, be om å få fotodokumentasjon for infrastruktur som selger sier finnes i området. Dersom det for eksempel loves bygging av en golfbane i nærområdet, be om å få fremlagt dokumentasjon på at dette er tilfelle. Be om skriftlig bekreftelse på kjøretider mellom relevante steder og hvordan disse er målt. Det kan for eksempel være stor forskjell dersom man måler mellom to bygrenser eller to by sentrum. Få så mye som mulig av informasjonen ned på papir og få dette med som vedlegg i kontrakten.

4 Pris Hele forutsetningen for å gjøre en god investering er å kjøpe til markedspris eller lavere. Det er svært vanskelig for en nordmann å vurdere verdien av en eiendom i Brasil, siden alt fremstår som veldig billig for oss som kommer fra verdens rikeste land! Mange har en "norsk" forestilling om at alt som ligger på stranden er mye verdt, og også like mye verdt. Slik er det langt i fra! Nordmenn som ønsker å kjøpe eiendom i Brasil må være klar over at prisnivået på eiendom er mange ganger lavere enn i Norge. Dette skyldes først og fremst tilgang på billig arbeidskraft og billige tomter. Sandstrendene i Brasil er nærmest endeløse! Akkurat som man har enorme områder med fjell og skog i Norge, har man hundrevis av kilometer med strender bare i området Ceara. En hyttetomt på Kongsvinger koster ikke på langt nær det samme som en i Hemsedal sentrum, og likeledes er prisforskjellen på strandtomter i Brasil meget stor. Forveksler man disse prislappene kan det man tror er et godt kjøp bli det stikk motsatte Beliggenhet For å kunne ta stilling til om eiendommen har god eller dårlig beliggenhet er man nødt til å vurdere en rekke forhold. Det er helt avgjørende at man kjøper i et område som har nødvendig infrastruktur for å kunne gjøre eiendommen attraktiv: Flyplasskapasitet, veistandard, nærhet til fornøyelsesparker, golfbaner, restaurant og uteliv er avgjørende faktorer. Det er også svært vesentlig at lokalmyndighetene har definert området som et satsingsområde for turisme, og følger på med ytterligere infrastruktur i takt med at området bygges ut. Ta ikke for gitt at et område som er øde eller nedslitt automatisk vil utvikle seg i positiv retning, for det motsatte kan like gjerne skje. Enkelte områder er for eksempel plaget med invasjon, som betyr at fattige og hjemløse invaderer ledige tomter og bygger fattigkvarterer. Dette bidrar til at området blir mindre attraktivt, og prisene faller Sikkerhet / Trivsel En av de mørke sidene ved Brasil er den bunnløse fattigdommen som rammer svært mange mennesker, og den store kriminaliteten som finnes i enkelte områder av landet. Det er helt avgjørende ved kjøp av bolig at man kategorisk styrer unna øde områder og områder uten tilstrekkelig sikkerhet for turister. Det beste er å velge byer og tettsteder som satser på både lokal, nasjonal og internasjonal turisme. Disse er som regel lite plaget med kriminalitet, da hverken innbyggerne eller lokalmyndighetene tolererer at noen plager hverken brasilianske eller utenlandske turister som er blitt levebrødet for mange. Videre er det også viktig at selve eiendommen har et godt sikkerhetsopplegg (Lukket område, adgangskontroll, sikkerhetsutstyr osv). Dette vil likevel aldri kunne kompensere for at området er belastet med kriminalitet, fordi problemet eksisterer like fullt når man går utenfor porten. Styr også unna områder som er plaget av frekke lommetyver og pågående tiggere. Disse utgjør sjelden noen sikkerhetsrisiko, men er nok til å gjøre området svært utrivelig Kjøp og resalg Ved kjøp av eiendom i Brasil er det helt avgjørende at man benytter seg av seriøse og kompetente aktører. Som norsk kjøper er det viktig at kjøps- og oppfølgingsprosessen går smertefritt, da både språkproblemer og avstanden gjør det nesten umulig å ordne opp i ting fra Norge på egenhånd. Spesielt gjelder dette den dagen man eventuelt skal selge boligen. Faren for norske kjøpere er at man kjøper en eiendom som er lite attraktiv og til overpris, og dermed får store problemer med å videreomsette den på et senere tidspunkt. Kjøper man derimot en attraktiv eiendom til brasiliansk markedspris, unngår man dette problemet. Da vil eiendommen være attraktiv for kjøpere både fra Brasil og resten av verden, og eiendommen kan legges ut for salg både i Norge eller hos lokale meglere i Brasil. Sistnevnte jobber med 5 % provisjon, og etter "no cure no pay" prinsippet. Har du kjøpt en attraktiv

5 5 eiendom til riktig pris, og beholdt den en stund mens markedet har beveget seg oppover, er regnestykket enkelt. Du kan videreomsette eiendommen enkelt og greit gjennom hvilken som helst megler. Du får med deg den verdistigningen som har vært med fratrekk for meglerprovisjonen Dokumentasjon vedrørende kjøp Overdragelse eller overskjøting er kanskje de mest vesentlige problemstillingene ved kjøp eiendom, uansett hvor i verden man befinner seg. I denne sammenheng er det helt avgjørende at alle formalitetene utføres iht landets lover og prosedyrer. En norsk kontrakt og et nøkkelknippe er ikke nok! Vi blir til stadighet kontaktet av nordmenn som har handlet eiendom, uten å få brasiliansk skjøte eller andre nødvendige dokumeneter. I Brasil er kravene til overskjøting minst like strenge som i Norge. Er selgeren gift godtas ikke overskjøting uten at ektefellen skriver under. I tillegg må den som skjøter fra seg eiendommen fremlegge en rekke negative" sertifikater. Disse sertifikatene utstedes av forskjellige nasjonale, statlige og kommunale organer, og forteller om vedkommende har uoppgjorte forhold med disse (Skyldig skatt, avgifter ubetalt gjeld osv). Dersom selgeren ikke får utstedt samtlige av disse, vil eiendomsregisteret aldri godta overskjøting av eiendommen. Har man da sluppet fra seg pengene, kan man fort befinne seg i en meget vanskelig situasjon der man besitter en eiendom som man formelt sett ikke eier Kontant betaling av eiendom med fremtidig ferdigstillelse Mange utbyggere tilbyr store kontantrabatter dersom eiendommen betales i sin helhet før det er tatt så mye som et spadetak på tomten og kanskje til og med før tomten er kjøpt. Det er ikke nødvendigvis noe galt i det, men dersom man ønsker å handle på denne måten er det noen spørsmål man er nødt til å stille seg: Hvor blir det av det innbetalte beløpet? Er det slik at dette går inn på prosjektets konto, der det står og forrenter seg i påvente av oppstart av byggingen, eller benyttes midlene til å kjøpe ut nye tomter eller til nye investeringer? Dersom selskapet som bygger er et SPE (Sociedade Purposa Especial), vet du som kjøper at selskapet ikke kan foreta seg annet enn det som er det vedtektsfestede formålet og heller ikke bruke salgsinntekter i strid med dette. Er tomten betalt? Dersom selgeren ikke er eier av tomten har han heller ikke noe å selge! Dermed er det heller ingen grunn til å betale fullt oppgjør. Er prosjektet godkjent, eller ligger det i et regulert område som medfører at det ikke eksisterer usikkerhet rundt hvorvidt myndighetene godkjenner det? Selv om overnevnte tre punkter er på plass er det alltid en viss risiko med å slippe fra seg hele kjøpesummen, og dette må den enkelte vurdere ut fra hva han/ hun føler seg komfortabel med Utleie En stor del av de som kjøper eiendom i utlandet baserer seg på at utleie skal finansiere kjøpet og gi god inntekt i årene fremover. Dette er fullt ut mulig, men pengene kommer ikke av seg selv. Skal man drive utleie av boligen, og selv sitter i Norge er man helt avhengig av å ha en samarbeidspartner som administrer alle forhold rundt dette: Vasking, sengetøybytte, henting på flyplass, vedlikehold, innsamling av leie og betaling av regninger er noen av oppgavene som må utføres. Videre råder vi folk til å være litt nøkterne når de vurderer saftige utleieregnestykker, enten det er ens egne eller andres. Det som tilsynelatende virker enkelt og greit på papiret kan være langt mer komplisert enn man tror, spesielt når man selv ikke snakker språket og befinner seg på en annen kant av verden. Ifm utleie må det også tas høyde for at møbler og interiør får en uvanlig høy slitasje på toppen av den allerede høye slitasjen som følger av sol, sand og salt Hvem er utbygger? Det finnes både norske og nasjonale aktører som driver med eiendomsutbygging i Brasil, og i begge leirer vil man finne både seriøse og useriøse. Valget av leverandør bør derfor ikke stå hovedsakelig mellom norsk eller nasjonal

6 6 leverandør, men heller på egenskaper som soliditet, gjennomføringsevne og ikke minst tidligere erfaring. Vår erfaring tilsier at det finnes langt flere store og veletablerte nasjonale leverandører som man trygt kan handle med, enn det finnes norske. Enkelte av de nasjonale leverandørene har over 30 års erfaring i bransjen, og besitter meget stor kompetanse. Likeledes vet vi at det også finnes mange norske selskaper som begynner å få noen års erfaring med å jobbe i Brasil. Uansett er det viktig at den aktøren man velger har kapasitet til å utføre det vedkommende har tatt på seg, og kan dokumentere erfaring med dette. Eiendomsutvikling i seg selv er ikke enkelt, og Brasil er et spesielt vanskelig land å operere i Byggmodeller I brasilianske prosjekter er det ikke vanlig at det stilles bankgaranti for innbetalte klientmidler eller at disse står på sperret meglerkonto slik man er vant med i Norge. Det finnes derimot andre mekanismer i de brasilianske byggmodellene som gir kjøperen forbrukervern og sikkerhet for pengene, og disse fungerer utmerket. De to mest vanlige byggmodellene heter Condominio Fechado (Lukket sameie) og Incorporacao (Inkorporasjon). Begge disse er regulert av brasiliansk lov, og hovedprinsippet går ut på at tomten og det som står på den, til enhver tid er kundens garanti. På denne måten flytter kunden penger inn i sitt eget prosjekt, og disse verdiene kan aldri bli berørt av forhold som vedkommer entreprenøren eller selgeren av prosjektet. Dersom prosjektet ikke gjennomføres iht brasiliansk byggemodell, eller det ikke gis bankgaranti for innbetalte midler, bør man se nærmere på hvordan tingene henger sammen. I verste fall kan det tenkes at selgeren kun skriver private kontrakter med kunder i Norge, samler inn klientmidler på egen konto og starter bygging av et prosjekt på en tomt han enda ikke har kjøpt og betalt. Dette kan selvsagt gå bra, men det har man ingen garanti for. Ved en slik fremgangsmåte er ikke tomten og det som oppføres beskyttet på tilbørlig måte, da det er å regne som utbyggerens private eiendeler. Og private eiendeler har ingen beskyttelse, og vil kunne bli blandet inn i en konkurs, arveoppgjør ved eventuelt dødsfall, skilsmisseoppgjør og lignende Bankgaranti rettferdiggjør ferdigpris på en ikke ferdigstilt eiendom, men ikke overpris! Dersom en utbygger kan stille en bankgaranti for innbetalte penger, er dette en stor sikkerhet for kunden. Bankgarantiens hensikt er å sikre kjøperen overleveringen av et produkt uten risiko for å tape pengene ved at eiendommen ikke blir overlevert iht avtale. Men du må som kjøper ikke se deg blind på dette, og heller undersøke hva denne garantien egentlig koster deg? For å finne ut det kan man gjøre et enkelt regnestykke der følgende legges til grunn: En ferdigstilt eiendom skal koste mer enn den gjorde da den var på tegnebrettet eller under bygging. La oss tenke oss at bankgarantien dermed rettferdiggjør at selger kan forlange en ferdigpris for et produkt som enda ikke er ferdigstilt. Dersom prisen er f.eks kroner / kvm i et område for en ny innflyttingsklar leilighet, bør prisen for et ikke ferdigstilt produkt med bankgaranti også ligge i dette prissjiktet. Og et ikke ferdigstilt produkt skal selvsagt ligge lavere i pris da det alltid vil være en viss usikkerhet med noe som enda ikke er bygget ferdig. Men dersom en selger tilbyr en ikke ferdigstilt eiendom i det samme området for eksempelvis kroner / kvm og argumenterer med at det stilles bankgaranti, er dette etter vår oppfatning mer et forsøk på å kamuflere en overpris på 7,000 kroner / kvm som det ikke finnes grunnlag for. Bankgarantien kan aldri dra prisen på en ikke ferdigstilt eiendom over det som tilsvarer markedspris for ferdigstilte eiendommer i området. Det sier seg jo selv: Hva er sikrere, enklere og mer komfortabelt enn å kjøpe en ferdigstilt eiendom der du med egne øyne kan se sluttproduktet? Du får skjøtet i forkant eller samtidig som eiendommen betales, og kan flytte inn eller starte utleie på dagen! Fullmakter I mange sammenhenger er det vanlig at nordmenn lar seg representere av fullmektiger som de har bemyndiget til å

7 7 handle på deres vegne. Dette kan i mange tilfeller være praktisk, men også svært risikabelt dersom man ikke bruker hodet! Vi arbeider nesten daglig med problemstillinger der det er fullmakter involvert fra en eller flere parter. Fullmaktene varierer sterkt i omfang, og fullmektigene likeså! I mange tilfeller er fullmaktenes omfang avgrenset til en konkret handling (For eksempel åpning av CPF nummer), gitt for en avgrenset tidsperiode og til en skikket fullmektig. (Venn, advokat, eiendomsmegler el). I andre sammenhenger må man bare riste på hodet av det vi karakteriserer som den rene galskap: Vi har vært borti flere tilfeller der nordmenn har gitt fra seg generalfullmakter uten tidsbegrensning til personer de har møtt i Brasil og knapt kjenner. Generalfullmakten setter fullmektigen i stand til å gjøre absolutt alt på vegne av fullmaktsgiveren, for eksempel å kjøpe og selge eiendom, ta opp lån, kausjonere osv. Det er vanskelig å forstå hva folk tenker på når de helt ukritisk gir fra seg denne type rettigheter til folk de ikke kjenner. Verste eksempel er foretningsmannen som i hui og hast trengte en daglig leder og medaksjonær av brasiliansk opprinnelse for å stifte et aksjeselskapet, og som løste dette med å forfremme sin faste taxisjåfør som han hadde blitt kjent med en uke tidligere, til direktør og medeier i eiendomsselskapet. Hvordan dette endte kan folk enkelt gjette seg frem til Uansett, vi anbefaler folk å være meget restriktive med å utstede fullmakter, selv til personer man kjenner godt. Et godt alternativ er å heller betale de hundrelappene det koster å sende dokumenter med et vanlig spedisjonsfirma som Fedex el. Velger man allikevel å utstede fullmakt bør denne avgrenses så mye som mulig, og ha en definert utløpsdato avhengig av hva man trenger fullmakten til. Og utsteder man fullmakten til to individuelle personer i fellesskap istedenfor kun en, reduseres sjansene betraktelig for at fullmakten blir misbrukt, da dette forutsetter at begge personene deltar i dette. 3 Spesielle forhold ved boligkjøp i Brasil 3.1 Kjøpekontrakter Alle kontrakter og kjøpsdokumenter utstedes på portugisisk. Enkelte av disse er supplert med engelsk eller norsk oversettelse. Grunnen er at kontrakten er det juridiske dokumentet som sikrer kjøpers rettigheter i forhold til eiendommen han har betalt for. 3.2 Innbetalinger Innbetalinger gjøres hovedsakelig til selgers konto i Brasil. Den Brasilianske sentralbanken setter strenge krav ved innførsel av penger, ved å bla kreve at mottaker må dokumentere eierskap ift eiendommen som selges, samt vise frem gyldig kjøpekontrakt der signaturer er bekreftet av Notarius Publicus. Ta vare på alle kvitteringer! 3.3 Betalingsmislighold og Morarenter Rentenivået i Brasil er adskillig høyere enn i Norge, samtidig som at finansiering er langt mindre tilgjengelig. Likviditetsstyring er derfor meget sentralt i brasiliansk økonomi, og en av de viktigste faktorene i denne sammenheng er at betalingsfrister overholdes. Betalingsmislighold blir ansett som ufint, og det ilegges automatisk morarenter og forsinkelsesbøter på forsinkede betalinger. Vær derfor påpasselig med å betale dine avdrag i tide, slik at du slipper strafferenter og forsinkelsesbøter. For kunder som sender penger fra utlandet er det viktig å være oppmerksom på at betalingsdatoen i kontrakten er det tidspunkt mottaker forventer pengene inn på sin konto. Overførsler bør derfor gjøres med god tidsmargin slik at pengene kommer frem til Brasil og blir vekslet om i forkant av forfallsdato. 3.4 Oppgitte areal I Brasil oppgis arealet på en bolig annerledes enn man er vant med i Norge, bla ved at terasse inkluderes. En

8 8 leilighet som i Brasil er oppgitt til å være 100 kvm, vil dermed være noe mindre enn en leilighet som i Norge er oppgitt med 100 kvm boligareal (BOA). 3.5 Forsinkelser Byggeprosjekter som selges i Brasil blir fra tid til annet forsinket. Dette skyldes sjelden forhold som entreprenør eller utbygger har kontroll over, men uforutsigbare forhold som streiker, ekstremvær, materialmangel ol. Disse faktorene eksisterer for forretningsdrivende over stort sett hele verden, men i Brasil eksisterer det i langt større omfang enn vi er vant med i Norge. Dersom man i en toårig byggeperiode skulle få med seg en kraftig regntid og to forbundstreiker kan dette sammenlagt utgjøre inntil 6 mnd forsinkelse. Det er derfor viktig å være bevist på dette, ha en positiv innstilling og huske på at man investerer i et land som på mange områder ligger langt etter "mønsterlandet" Norge. 3.6 Indeksregulering av fremtidige betalinger I forbindelse med kjøp av eiendom med ferdigstillelse og overlevering i fremtiden, er det i det brasilianske markedet vanlig at fremtidige innbetalinger indeksreguleres iht INCC (Index Nacional Construcao Civil). Denne indeksen representerer inflasjon og prisutvikling i byggebransjen. Indekskorrigering er også vanlig i Norge i enkelte sammenhenger: Langsiktige husleiekontrakter korrigeres årlig med konsumprisindeks, store anbud med levering i fremtiden korrigeres med angitte indekser for den respektive bransje. 3.7 Valutarisiko Norske kjøpere som påtar seg fremtidige betalingsforpliktelser i utenlandsk valuta vil automatisk pådra seg valutarisiko. Den utestående kjøpesummen vil til enhver tid være eksponert for valutasvingninger på godt og vondt. Det finnes også enkelte mekanismer for å begrense eller eliminere valutarisiko, selv for en så eksotisk valuta som Brasilianske Real. For å unngå valutarisiko kan kjøpere: 1. Betale hele kjøpesummen kontant. Normalt sett vil man da kunne oppnå gode kontantrabatter, men man må samtidig veie dette mot risikoen ved å gi fra seg hele kjøpesummen før eiendommen er ferdigstilt. 2. Gjøre terminkontrakter for hele kjøpesummen i Real hos banker / valutameglere i Norge eller utlandet som tilbyr dette. 3. Deponere hele kjøpesummen i brasiliansk bank og oppnå brasiliansk innskuddsrente som for tiden er meget høy i forhold til norsk nivå. 3.8 Utførsel av valuta fra Brasil vedrørende fremtidig salg Å føre penger ut av Brasil er fullt mulig, men prosessen er mer byråkratisk enn i Norge. Ved utførsel må man redegjøre for hvordan pengene opprinnelig ble ført inn i landet, hvordan de er blitt brukt og det må fremlegges skattedeklarasjon som redegjør for de økonomiske bevegelsene. Det er viktig at du som kunde holder deg ajour med disse formalitetene underveis, slik at man raskt og enkelt kan fremlegge all nødvendig dokumentasjon den dagen man eventuelt skal føre pengene ut av landet igjen.

Nå er det billig i Hellas

Nå er det billig i Hellas Nå er det billig i Hellas Eiendomsprisen har falt mye i Hellas de siste årene på grunn av finanskrisen. Det er også mye til salgs. Prisene kan fortsatt falle og det er usikkert hvordan økonomien blir i

Detaljer

VELKOMMEN TIL BOLIGKJØP PÅ RIVIERAEN

VELKOMMEN TIL BOLIGKJØP PÅ RIVIERAEN VELKOMMEN TIL BOLIGKJØP PÅ RIVIERAEN www.promenade-immo.fr er en fransk, statsautorisert eiendomsmegler-forretning. Våre kontorer er i Nice men vårt fokusområde innenfor salg av eiendom ligger mellom Provence

Detaljer

Rechtsanwälte, Lawyers, Abogados, Advokater

Rechtsanwälte, Lawyers, Abogados, Advokater C/ Caballero de Rodas, 1A, 3ª Planta 03181 Torrevieja, Alicante, España Tel: (34) 966708301 www.bentoproperties.com e-mail: info@bentoproperties.com Rechtsanwälte, Lawyers, Abogados, Advokater Vår skatteavdeling

Detaljer

Renate Villas guide til boligkjøp i Italia

Renate Villas guide til boligkjøp i Italia Renate Villas guide til boligkjøp i Italia Vi hos Renate Villas gleder oss til å hjelpe deg med å oppfylle din italienske boligdrøm. Enten du drømmer om en villa, en leilighet, et oppussingsprosjekt, en

Detaljer

Pris 115.000,- + omk.

Pris 115.000,- + omk. Stor leilighet-3 sov 2 bad. Flott anlegg meget barnevennlig 300 meter til strand. utsikt fra terrassen Adresse: Mahmutlar, Alanya Areal: Ca 160 kvm inkl balkonger Pris 115.000,- + omk. Kontaktperson: Kontor

Detaljer

Diana Zuuring. www.zuuring.com. email: diana@zuuring.com. Om Diana Zuuring Advokater. www.dianazuuring.com

Diana Zuuring. www.zuuring.com. email: diana@zuuring.com. Om Diana Zuuring Advokater. www.dianazuuring.com Abogados Lawyers Advocaten Rechtsanwälte Ricardo Soriano, 20 3c 29600 Marbella, Malaga, Spain Telf: [+34] 952 90 61 85 - Fax: [+34] 952 81 68 13 www.zuuring.com email: diana@zuuring.com Om Diana Zuuring

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

En forsikring som dekker utgiftene som oppstår dersom man påfører andre skade med et motorkjøretøy.

En forsikring som dekker utgiftene som oppstår dersom man påfører andre skade med et motorkjøretøy. Dette er begreper som brukes i spillet Ta kontroll. Det kan være fint å gå gjennom noen av dem i forkant av et besøk hos Nordea. Ansvarsforsikring En forsikring som dekker utgiftene som oppstår dersom

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 +

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 + ET RASKERE SPILL BRAND 1. Først blander banksjefen skjøtekortene og gir to til hver spiller. Spillerne betaler straks banken prisen for de eiendommene de mottar. Spillet fortsetter så som normalt. 2. Du

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

Vennligheten og gjestfriheten er det første som slår en når en besøker Thailand. Deretter fargene, luktene og smakene.

Vennligheten og gjestfriheten er det første som slår en når en besøker Thailand. Deretter fargene, luktene og smakene. Thailand Villa i Pattaya 160 m2 på ett plan pris NOK 1.020.000,- eks, omk. Vennligheten og gjestfriheten er det første som slår en når en besøker Thailand. Deretter fargene, luktene og smakene. At 90 %

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

ET RASKERE SPILL. Eie en bit av paradiset?

ET RASKERE SPILL. Eie en bit av paradiset? ET RASKERE SPILL Dere kan avslutte spillet når som helst. Bare velg Spill over på DVD-en, og følg veiledningen for å regne sammen. Den spilleren som har flest formuesmerker når verdiene er telt opp, er

Detaljer

Erfaringer fra Mona og Odds kjøp av leilighet i Juan Les Pins, Antibes på den franske Riviera.

Erfaringer fra Mona og Odds kjøp av leilighet i Juan Les Pins, Antibes på den franske Riviera. Erfaringer fra Mona og Odds kjøp av leilighet i Juan Les Pins, Antibes på den franske Riviera. Å kjøpe bolig i Frankrike er som alt annet; enkelt når man kjenner til fremgangsmåten, og kan bli en stor

Detaljer

Viktig informasjon til kjøper av bolig og fritidsbolig under oppføring

Viktig informasjon til kjøper av bolig og fritidsbolig under oppføring Rettigheter og forpliktelser ved kjøp av bolig og fritidsbolig under oppføring På de neste sidene skal vi se nærmere på hva som gjelder når du kjøper bolig eller fritidsbolig under oppføring. Hvilke rettigheter

Detaljer

Boligkurs for studenter

Boligkurs for studenter Boligkurs for studenter Litt om meg Endre Jo Reite, sivilingeniør fra NTNU Jobber som privatøkonom i SpareBank 1 SMN Telefon 92229997 Mail: endre.jo.reite@smn.no Twitter: privatokonom1 Hva skal jeg gå

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER Boligkjøperforsikring hva er det? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

Prinsipper for bistand for boligeiere i transformasjonsområder. Orientering til formannskapet 8. november 2016

Prinsipper for bistand for boligeiere i transformasjonsområder. Orientering til formannskapet 8. november 2016 Prinsipper for bistand for boligeiere i transformasjonsområder Orientering til formannskapet 8. november 2016 Bestilling fra 1. tertial 2016 Vedtak 14. Drammen Eiendom KF gis fullmakt til kjøp av eiendom

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER

INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER Innhold 1. Velg seriøs arbeidskraft 3 1.1.Innledning 3 2. Reduser risiko ved å stille krav til dine

Detaljer

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter

Detaljer

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice 1. Beregningsmenyen 2. Bestillingsmenyen Hovedmenyen i Spekter Online er delt opp i 2 deler og består av Beregningsmenyen og Bestillingsmenyen som du kan

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER Boligkjøperforsikring hva er det? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett

ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett Hvordan vet du egentlig at du gjør den beste og tryggeste handelen på nett? Det finnes enormt mange nettbutikker, og det er ikke alltid like lett

Detaljer

Ditt andre hjem i paradis

Ditt andre hjem i paradis Ditt andre hjem i paradis Maracajau Informasjonsprospekt Maracajaú Beach Residence Ditt andre hjem i paradis Drømmer du om egen bolig i et ferieparadis i Brasil? Maracajau ligger 50km nord for Natal i

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov [3] Velkommen til SpareBank 1 Factoring! Frigjort kapasitet gir vekst SpareBank 1 Factoring betyr spart tid på fakturahåndtering, oppfølging og reskontroføring.

Detaljer

Konsernrapport høst 2013

Konsernrapport høst 2013 Konsernrapport høst 2013 Bakke AS vil fra 31.12.2013 inngå i bakkegruppen AS, et familieeid konsern med samme eiere som tidligere. Bakkegruppens kjernevirksomhet er forsatt boligbygging i egenregi. Kundegruppen

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Intern korrespondanse Saksnr.: 201508080-119 Saksbehandler: MOBR Emnekode: ESARK-8140 Til: Fra: Bystyrets kontor Byråd for byutvikling, klima

Detaljer

DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT.

DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT. DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT. penger, sikrer verdier, lagrer informasjon og tilbyr sikker elektronisk identifisering og signering. Tjenester du bruker hver dag

Detaljer

BETYDNINGEN AV Å HA DET RYDDIG I "EGET HUS"

BETYDNINGEN AV Å HA DET RYDDIG I EGET HUS BETYDNINGEN AV Å HA DET RYDDIG I "EGET HUS" 9. november 2010 Advokat Jan Erik Clausen Wikborg, Rein & Co. 1 1. KORT OVERSIKT OVER EMNET Når en investor vurderer en mulig investering i et selskap vil vedkommende

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte SALG Hvorfor skal vi selge? For å sikre at For å sikre at Hva er salg? Salg er å få På samme måte Selgerstiler Skal vi bare være hyggelige eller selge for enhver pris? Salgsintensitet Målrettet salg Definere

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

ET RASKERE SPILL. Eie en bit av paradiset?

ET RASKERE SPILL. Eie en bit av paradiset? ET RASKERE SPILL Dere kan avslutte spillet når som helst. Bare velg Spill over på DVD-en, og følg veiledningen for å regne sammen. Den spilleren som har flest formuesmerker når verdiene er telt opp, er

Detaljer

ET RASKERE SPILL HURTIG-MONOPOL

ET RASKERE SPILL HURTIG-MONOPOL ET RKERE SPILL Hvis du er fortrolig med MONOPOL, og ønsker å spille et hurtigere spill: Banksjefen starter med å blande skjøtekortene og gir to til hver spiller Spilleren betaler straks banken prisen for

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Ser du det vi ser? Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Nå er det komplette fagmiljøet for næringseiendom på plass Vi har samlet den beste fagkunnskapen i ett og samme hus. Forvaltere,

Detaljer

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Publisert 2013-02-24 20:59 Reklamasjon ved kjøp av bolig - kjøpers rettigheter og muligheter til å klage Av Advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Her gis en kort oversikt

Detaljer

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05. Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.03 UTBYGGING AV LEILIGHETER I KOLÅSBAKKEN BORETTSLAG VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING

Detaljer

PRISLISTE. www.bodo360.no

PRISLISTE. www.bodo360.no PRISLISTE www.bodo360.no PRISLISTE BODØ 360 Leilighet nummer Etasje Antall rom BRA Felles utgifter pr mnd. (30 pr. kvm) Pris leilighet Omk. Tot. pris inkl. omkostning 501 5 1 44,5 1 335 1 900 000 20 000

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS

Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS I forbindelse med planlagt utbygging av golfbanen inviterer vi nå til tegning av spillerettsaksjer ved Lofoten Golfbane AS. Det er satt

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Hovedmenyen i Spekter Online

Hovedmenyen i Spekter Online Hovedmenyen i Spekter Online Hovedmenyen i Spekter Online består av søknadsmenyen og verktøymenyen som du kan benytte til å beregne et leietilbud ut til kunden. På de påfølgende sidene finner du en detaljert

Detaljer

Rapport fra studietur til Spania for rettsseksjon 1 høsten 2016

Rapport fra studietur til Spania for rettsseksjon 1 høsten 2016 Rapport fra studietur til Spania for rettsseksjon 1 høsten 2016 ved seksjonssjef Reidar Amble-Ommundsen Innledning Studieturen fant sted 2.- 4. november i Alfaz del Pi litt nord for Alicante. Programmet

Detaljer

TANNLEGEREISER TIL VILNIUS

TANNLEGEREISER TIL VILNIUS TANNLEGEREISER TIL VILNIUS KONTAKT OSS: Telefonnummer: 40218171 E-post: post@tannlegereiser.no Nettside: www.tannlegereiser.no Pakkepris: Kr. 1.390,- per person Pris per voksen når to deler leilighet.

Detaljer

Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS

Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS I forbindelse med planlagt utbygging av golfbanen inviterer vi nå til tegning av spillerettsaksjer ved Lofoten Golfbane AS. Det er satt

Detaljer

www.hasbro.no www.monopoly.co.uk

www.hasbro.no www.monopoly.co.uk THE SIMPSONS & 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Distribueres i Norden av Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Danmark. Made in Ireland www.hasbro.no www.monopoly.co.uk

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

9 tips. Til å skrive en nettsidespesifikasjon

9 tips. Til å skrive en nettsidespesifikasjon 9 tips Til å skrive en nettsidespesifikasjon Hvorfor Vecora Vecora er et digitalt mediebyrå med bred kompetanse innen web, design, sosiale medier, synlighet og kommunikasjon. Vi har skrevet denne hjelpen

Detaljer

FAQ Kypros.  Innholdsfortegnelse.  Hva man kan eie pã Kypros.  Salgsprosessen. - Signering av salgskontrakt. - Skjà te. - Beskyttelse av kjã per

FAQ Kypros.  Innholdsfortegnelse.  Hva man kan eie pã Kypros.  Salgsprosessen. - Signering av salgskontrakt. - Skjà te. - Beskyttelse av kjã per FAQ Kypros Innholdsfortegnelse Hva man kan eie pã Kypros Salgsprosessen - Signering av salgskontrakt - Skjà te - Beskyttelse av kjã per - Muligheter for gjenslag Banktjenester - à pne bankkonto - OverfÃ

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost 1 Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS Navn: Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost Hvordan hørte du om dette kurset?: Dato: Dette skjemaet starter en bevisstgjøringsprosess

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

BYGG B Ildverket 12 NORD Plantegning av 3. etasje BESKRIVELSE: 5 (6) roms leilighet i 2. og 3. etasje BRA 120,4 m2 + 5 m2 utebod/sportsbod+takterrasser BOA 113 m2 6-mannsboliger carport Super leilighet

Detaljer

Anmodning om uttalelse videresalg av kontrakt og tidspunkt for innkreving av vederlag (merverdien)

Anmodning om uttalelse videresalg av kontrakt og tidspunkt for innkreving av vederlag (merverdien) Finanstilsynet Oversendt pr. e-post Oslo, 24. april 2017 Vår ref. 09.03.7NFS Anmodning om uttalelse videresalg av kontrakt og tidspunkt for innkreving av vederlag (merverdien) Norges Eiendomsmeglerforbund

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Utbygging av kjeller/loft

Utbygging av kjeller/loft Utbygging av kjeller/loft Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Torshov Kvartal VII borettslagg vedtatt på generalforsamling 2004. Endret på generalforsamling 15. mai 2007, 11. mai 2009 og 3. mai

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

JUR111 1 Arve- og familierett

JUR111 1 Arve- og familierett JUR111 1 Arve- og familierett Oppgaver Oppgavetype Vurdering Generell informasjon Dokument Automatisk poengsum 1 JUR111, spørsmål 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 2 JUR111, spørsmål 2 Skriveoppgave Manuell

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak?

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak? Oppgave 1) Organisering av næringsvirksomhet. Peder Ås og Lars Holm ønsket å starte opp virksomhet som maskinentreprenører. De var i tvil om hvilken organisasjonsform som skulle velges for virksomheten.

Detaljer

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker?

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? Gratulerer! Du er nå klar for å komme i gang med mcash KIOSK. Denne produktguiden gir en enkel innføring. 1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? I denne delen skal vi ta deg gjennom kundereisen

Detaljer

KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen!

KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen! KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen! DET ER KUN BADEMILJØ SOM TILBYR DEG 10 ÅRS GARANTI - TETT BAD! Det å bygge nytt, eller totalrehabilitere

Detaljer

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr:

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr: Kjøpekontrakt Ubebygd tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom: GESTI Eiendom AS org.nr: 995 677

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig Mellom selger Selger. Organisasjonsnummer Fødsels-og personnr Adresse. E-post:.. og kjøper Kjøper Kvinnherad kommune Organisasjonsnummer. Adresse. E-post:.. er i dag inngått

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Factoring - få bedre likviditet

Factoring - få bedre likviditet Factoring - få bedre likviditet Gjør det mulig Nordea Finans gjør hverdagen enklere for din bedrift Factoring i Nordea Finans gir bedriften din redusert kredittid slik at behovet for kortsiktig finansiering

Detaljer

5 eksempler på boliger i Tyrkia; priser fra 460.000 KR

5 eksempler på boliger i Tyrkia; priser fra 460.000 KR 5 eksempler på boliger i Tyrkia; priser fra 460.000 KR Mahmutlar, Art Residence; Ferdig prosjekt i Mahmutlars vestre del. Kort vei til sentrum og strand 200 m til sentrum og 400 m til stranden. Basseng

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene Erverv og avhendelse av fast eiendom En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning om erverv og avhendelse av fast eiendom til personer med verge... 3 1 Innledning

Detaljer

Protokoll i sak 571/2010. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 571/2010. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 571/2010 for Boligtvistnemnda 13.05.11 Saken gjelder: Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår Kjøpekontrakt via en megler, der forbrukeren

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Prospekt 19-09-03 10:13 Side 1 BLI SELVEIER PÅ BLEFJELL

Prospekt 19-09-03 10:13 Side 1 BLI SELVEIER PÅ BLEFJELL Prospekt 19-09-03 10:13 Side 1 BLI SELVEIER PÅ BLEFJELL Flesberg september 2003 Prospekt 19-09-03 10:13 Side 2 Flesberg kommune gjennom selskapet Blefjell 2010 AS tilbyr tomtefestere som har hatt festeavgiftsregulering

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994 ADVOKATANSVAR - Spørsmål om inneståelseserklæring kan anses som eiendomsmegling i henhold til forsikringsavtalen. I forbindelse med eiendomshandel

Detaljer

Brukerveiledning for meglerstandardene. Av advokat Per Sverre Raknes og advokatfullmektig Randi Mari Flaaen, advokatfirmaet BA-HR.

Brukerveiledning for meglerstandardene. Av advokat Per Sverre Raknes og advokatfullmektig Randi Mari Flaaen, advokatfirmaet BA-HR. Brukerveiledning for meglerstandardene. Av advokat Per Sverre Raknes og advokatfullmektig Randi Mari Flaaen, advokatfirmaet BA-HR. Norges Eiendomsmeglerforbund har en rekke standarder for næringskontrakter

Detaljer

BONUM UTVIKLING I N N B Y D E L S E BONUM INVEST BONUM INVEST. Bonum og Bonum Utvikling iviterer deg til eiendomsinvesteringer i selskapets prosjekter

BONUM UTVIKLING I N N B Y D E L S E BONUM INVEST BONUM INVEST. Bonum og Bonum Utvikling iviterer deg til eiendomsinvesteringer i selskapets prosjekter BONUM UTVIKLING I N N B Y D E L S E Bonum og Bonum Utvikling iviterer deg til eiendomsinvesteringer i selskapets prosjekter 1 BONUM 2 BONUM UTVIKLING B O N U M I N V E S T Vi er snart i gang med vårt første

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljer om de kontraktsmessige avtaler de har inngått

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

Fra 1 Januar 2014 har Sydenleiligheter AS i Norge og Alamo Costa del Sol i Spania inngått et samarbeid.

Fra 1 Januar 2014 har Sydenleiligheter AS i Norge og Alamo Costa del Sol i Spania inngått et samarbeid. sid1-skugga.pdf 1 2013-12-29 22:10:20 o s t a d e l S o l R e a l E s t a t e Fra 1 Januar 2014 har Sydenleiligheter AS i Norge og Alamo osta del Sol i Spania inngått et samarbeid. Daglig leder Petter

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune.

Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune. Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune. Tinn Energi AS - 0 - Innholdsfortegnelse: 1 Anleggsbidrag... 2 1.1 Beregningsgrunnlaget

Detaljer

Den gode feriefølelsen. tyrkia. >> Bla fremover >>

Den gode feriefølelsen. tyrkia. >> Bla fremover >> Den gode feriefølelsen tyrkia azurblått hav Middelhavet Et kjent reisemål for mange mennesker og et stort ferieområde for skandinaver. Middelhavsområdet har et godt rykte og mange nordmenn reiser til Middelhavet

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer