Krever GPS-sporing. Kornet trives godt i «dårlig» vær. Arvelig belastet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krever GPS-sporing. Kornet trives godt i «dårlig» vær. Arvelig belastet"

Transkript

1 At byråene så effektivt graver en grav for seg selv, er forunderlig. leder side 2 Arvelig belastet side Emilie Løvberg ONSdAG 11. juli 2012 UKE 28 NR ÅRGANG LØSSALG KR. 15,- Krever GPS-sporing i 2009 vedtok Bærum kommune å satse på GPS-sporing som et tiltak i eldreomsorgen. Fortsatt er tilbudet bare i utprøvingsfasen. Ting har tatt altfor lang tid. Mye beror på at de sentrale helsemyndigheter mener at det er et tvangstiltak å utstyre en pasient med GPS, sier Magnar danielsen (H). Han mener det tragiske dødsfallet til Else Marian johnsen i høyeste grad aktualiserer debatten rundt den nye GPS-teknologien. side 4 Kornet trives godt i «dårlig» vær Ny asfalt til 235 millioner 285 kilometer med vei skal få ny asfalt. Arbeidene er i full gang og skal ikke være ferdig før i slutten av september. Se hvilke veier som får nytt dekke. side 3 Nå kastes de ut fra Nygård 8. august blir bestyrerparet Flemming og Anne Karin Rosengren kastet ut fra det populære utfartsstedet Nygård i Bærumsmarka etter en avgjørelse i Høyesterett. side 6 NesTeN PerFeKT: På jordene rundt Skaugum bølger de grønn åkrene. Bonde Hans Christian Aaby liker det han ser. FOTO: PER ERIK HAGEN Hans Christian Aaby er en av de som dyrker mest korn i Asker og Bærum. jeg har aldri hatt så fine åkre, sier Aaby ute i de grønne frodige åkrene på Skaugum. Likevel vet han godt at ingenting er sikkert før avlingene er levert på mølla. Til Ol for å lære fornebubanken.no Mulighetenes bank Marthe Enger Eide er med til OL i London. Men det er lekene i Rio de janeiro om fire år som er seilerens hovedmål. side side 7 Innskuddsrente inntil 3,75 %

2 2 Onsdag 11. juli 2012 leder OG MeNINGer leder OG MENINGER Sjefredaktør: Redaktører: Andreas Gjølme Erik Vigander Tor Christian Bakken Dag Otter Johansen Christian Brevik Adm. direktør: Terje Tandberg Tipstelefon: Billingstad Jeg ser at forslag om badeland på Kadettangen har versert i over 100 år. Men nå har det formentlig gått dukken. Med bløt hilsen Gutten i Stikka Ryddesjau er nødvendig Arbeidsuke på 78,5 timer. Daglig arbeidstid 15 timer syv dager i strekk. 23,5 timer innenfor et døgn. Det er de verste funnene gjort av Arbeidstilsynet for Østfold og Akershus under en kontroll av arbeidskraft i Bærum kommune. Dette er lite hyggelige tall for en arbeidsgiver, selv om timelistene tilhører innleide vikarer fra et vikarbyrå. Vi er forbauset over at hverken Bærum kommune eller vikarbyråene har hatt rutiner for å fange opp så grove overtramp og at det må en storkontroll til for å avdekke mislighetene. Det har i mange år riktig eller galt vært satt spørsmålstegn ved bruk av innleide vikarer til kommunale tjenester. At man da ikke vier arbeidstiden større oppmerksomhet, er en gåte for oss. Vi er lei av å høre de kjente unnskyldningene om at rutinene har vært mangelfulle eller at rutinene nå er forandret. At byråene så effektivt graver en grav for seg selv, er forunderlig. Brudd på Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser synes å høre til hverdagen mange steder. Spesielt der det pågår skiftarbeid. Det er derfor relevant å spørre om loven er tilpasset en annen tid og en annen virkelighet. Det er i praksis ikke arbeidsledighet i dag. For arbeidsgivere, både private og offentlige, betyr det en evig kamp om kvalifisert arbeidskraft. Den hentes i mange tilfeller fra utlandet. De siste årene synes det som om svensker er blitt uunnværlige for arbeidslivet. Slik blant annet polakker har vært lenge. Felles for disse gruppene er at de befinner seg i landet av én grunn: Utføre en jobb. Hjemme sitter det ofte familiemedlemmer som trenger pengene som kommer fra Norge. Ikke noe galt i det. Galt blir det, særlig i fagforeningers øyne, når det arbeides mer en loven tilsier. Også når dette er ønsket fra arbeidstagers side. Denne enigheten om behov og ønsker bør politikerne interessere seg for. Ingen er for utnyttelse av arbeidskraft, men behovet for økt fleksibilitet er et relevant utgangspunkt for å se på arbeidstidsordningene våre. Argumentet om at årvåkenheten svekkes med lange arbeidsøkter benyttes, ofte i helsesektoren. Omsorg er et følelsesladet ord. I Nordsjøen dreier det seg ikke om varme hender, men store penger Ingen er for utnyttelse av arbeidskraft, men behovet for økt fleksibilitet er et relevant utgangspunkt for å se på arbeidstidsordningene våre. MANGE LOVBRUDD: Spørsmålet er om arbeidsmiljøloven er tilpasset dagens behov for fleksibel arbeidskraft. FOTO: TrINe JØDAl som smører samfunnsmaskineriet. Til tross for de høyeste sikkerhetskrav, avvikles det vakter andre bransjen bare kan drømme om. Men her kommer det ingen pekefingre eller advarsler fra arbeidsmiljømyndigheter. Brudd på norsk lov skal ikke skje. Derfor må Bærum raskest mulig rydde opp i mangelfulle rutiner. Men like naturlig må det være at Stortinget interesserer seg for arbeidstidene i landet. Mer fleksibilitet og lokal tilpasning er stikkord for den politiske debatten. Tobakksfri skoletid Det er et viktig folkehelsepolitisk mål å oppnå et tobakksfritt skolemiljø. De fleste som begynner å røyke og snuse, gjør det mens de er skoleelever. Mange unge opplever et sterkt røyke- og snuspress. Tobakksbruk og skoletid hører ikke sammen. Skolens tobakksforebyggende arbeid må sees i sammenheng med opplæringslovens paragraf 9a-1: «Alle elevar i grunnskolar og vidaregåandeskolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.» En landsomfattende undersøkelse blant rektorene viser at et klart flertall ønsker enhetlige vedtak om tobakkspolitikk fra sentralt hold (Tidsskrift for Den norske legeforening). I tillegg har Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet oppfordret fylkeskommunene til å arbeide for tobakksfri skoletid. Det mener jeg ikke er en god løsning, da det er viktig for å drive et forebyggende arbeid på best mulig måte at målgruppen føler eierskap til de lover og regler som formuleres. Lokal behandling av problemstillinger knyttet til tobakksbruk i skoletiden er derfor mest hensiktsmessig slik at elevene til enhver tid er delaktige i bestemmelser som angår valg om en helsefremmende hverdag. En undersøkelse blant videregående skoler i Akershus i mars viser at flertallet av skolene har lokale regler for bruk av tobakk. Av i alt 34 besvarelser fra skolene, viser undersøkelsen at 15 skoler har innført totalforbud mot bruk av tobakk på skolens område. 13 skoler opplyser at de har anviste plasser på skolens område hvor det er tillatt å røyke. Det viser at flertallet av fylkeskommunens skoler allerede har vedtatt lokale regler knyttet til regulering av tobakksbruk. Akershus fylkesting vedtok i 2004 at skoleutvalgene kan avgjøre om, og eventuelt hvor, det skal være tillatt å røyke i skolegården. Gjeldende ordning der skoleutvalg kan vedta utfyllende ordensregler spesielt for skolen, opprettholdes, men det foreslås nå å presisere at slike regler kan gis ved all bruk av all tobakk på skolen. innspill Lars Birger Salvesen, KrF, fylkesvaraordfører sagt på budstikka.no Livredd for løse hunder Dersom alle hadde holdt hundene sine i bånd så hadde vi sluppet disse evige diskusjonene. Ser ingen grunn til at noen hunder IKKE skal være i bånd i tettbygd strøk uansett hvilken hund det er og hvor god kontroll eieren påstår å ha. Bård Mannseth Det nytter ikke å ha kontroll på store hunder i møte med andre hunder? Det var vel å slå alle under en kam... Det er klart det nytter. Det finnes selvfølgelig noen hundeeiere som absolutt ikke burde hatt hunden sin løs, det er jeg enig i. Men det syntes jeg gjelder små hunder like mye som store. Silje Brendengen Budstikka bruker Vær Varsomplakaten som mal for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. n Pressens Faglige Utvalg (PFU) er klageorganet oppnevnt av Norsk Presseforbund, som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. n Adresse: PFU, Rådhusgt. 17, Pb 46 Sentrum, 0101 Oslo. Tlf , faks E-post:

3 nyhet les på budstikka.no SUPPEKJØKKEN: På Billingstad finnes det trær med egne suppekjøkken i grønne poser rundt stammen. Les mer på Budstikka.no. nyhet Onsdag 11. juli HELGEN: I helgen kan du blant annet ta med barna til verksted på Henie Onstad Kunstsenter. Les hva som skjer i helgen på Budstikka.no. Asfaltsommer nytt dekke: Statens vegvesen er i gang med å legge ny asfalt i Slemmestadveien fra Vollen til Hvalstrand. Vedlikehold. Statens vegvesen asfalterer i sommer riks- og fylkesveier i Akershus for 235 millioner kroner. 285 kilometer vei får dermed nytt og tryggere dekke. Arbeidene startet 2. mai og vil pågå til 28. september. Gode bevilgninger fra Akershus fylkeskommune gjør det mulig å legge nytt dekke på en rekke veier i fylket. Blant strekningene som får ny asfalt er Slemmestadveien fra Vollen til Hvalstad. Den gamle er frest bort, og arbeidet med å legge nytt dekke har startet i Vollen. Vi asfalterer ut uken. Deretter blir det tre ukers ferieavbrekk. Vi går i gang igjen mandag 6. august, og håper vi blir ferdige i løpet av den uken, sier byggeleder Tom Stenberg i Statens vegvesen. Regner det mye, kan arbeidene komme til å ta noe lengre tid. Kommunale veier Statens vegvesen opplyser at bilister må regne med å bruke litt lengre tid på veien mens arbeidene pågår, og ber om respekt for skilting og for dem som dirigerer trafikken. BeGGe FOtO: KARL BRAAnAAS Også Asker og Bærum kommuner har bevilget penger for å lappe de veiene de har ansvar for. Asker kommune har økt sitt lappebudsjett med kroner i år, og skal bruke kroner til å fylle hull med asfalt i kommunens 20 mil med veier og seks mil med gang- og sykkelveier. I Bærum kommune er det satt av kroner til asfalt for å lappe hullene i kommunens 37 mil med veier og 12 mil med gang og sykkelveier. Dette er omtrent det samme budsjettet som kommunen har hatt de siste årene. Jens Svenningsen Ved VoLLen: Arbeidene skal være ferdig 28. september. Ti strekninger Disse strekningene i Asker og Bærum asfalteres i sommer på oppdrag fra Statens vegvesen: Vei Lengde i meter tiltak e Bro over Bærumsveien ved Vøyenenga. e Nypefoss Bråtan. e Alle fire ramper i Kirkerudkrysset. e Avkjøringsrampe mot Nesøya, utgående. e Påkjøringsrampe fra Slependen mot Oslo. e Avkjøringsrampe mot Asker, utgående. e Påkjøringsrampe fra Asker, inngående. Fv Hvalstrand Vollen. Fv Solberg skole Engelsrud. Fv Gamle Drammensvei fra bro Liahagen til Vestre Jansrud.

4 4 Onsdag 11. juli 2012 NYHET Den savnede kvinnen døde Kvinnen som mandag ble funnet nedkjølt i buskene bak et busskur på Hosle døde tirsdag. Gleden var stor da Else Marian Johnsen (84) ble funnet på Hosle midt på dagen mandag. Et døgn senere bekrefter fungerende kommunalsjef i Bærum, Bente Nesseth, at kvinnen er død. Kvinnen forsvant fra sin bolig på Stabekktunet fredag ettermiddag. Store letemannskaper lette etter henne hele helgen og det var etter 68 timer at hun ble funnet i buskaset noen meter bak et busskur på Hosle. Hun tålte ikke påkjenningen som hun ble utsatt for over lang tid, med nedkjøling, sier Nesseth. Selv om hendelsene og dødsfallet er tungt for familien, vil datteren gjennom Nesseth også formidle takk til de som har bidratt. Per Erik Hagen Ingen GPS-sporing Pilotprosjekt. Allerede i 2009 vedtok Bærum kommunen å satse på GPS-sporing som et tiltak i eldreomsorgen. Fortsatt er tilbudet bare i utprøvingsfasen. Han går ikke så langt lenger for det ga nok en støkk, men han vil gjerne ta seg små turer og han har alltid med seg GPS-en, sier Dordi Johansen (86) fra Hosle. I fjor høst ble ektemannen, 87-årige Bjarne Johansen, meldt savnet da han ikke kom hjem fra sin daglige spasertur. Først etter to dager og en storstilt leteaksjon ble han funnet i et lite skogsområde i live, men sliten og medtatt. Nå har familien på eget initiativ utstyrt den turglade, men demente, 87-åringen med egen GPS. Kommunens eget GPS-prosjekt er fortsatt bare i utprøvingsfasen, tre år etter at kommunen vedtok å satse på GPS-sporing som et tiltak i eldreomsorgen. Det er veldig mye mer avslappende for familien å vite at om det skulle skje noen så har vi mulighet til å finne ham, mener Dordi. Det er fint om flere brukte GPS. Kanskje er det spesielt nyttig for dem som bor på institusjon, der er det jo så mange og ikke alltid like lett å holde oversikten, sier hun. Stivbent jus Denne uken skjedde det igjen. 84 år gamle Else Marian Johnsen var borte i tre døgn før letemannskapene mandag denne uken fant henne bak et busskur på Hosle. I går døde 84-åringen som følge av påkjenningene. Jeg vil rose letemannskapene BRUKER GPS: I fjor høst ble 87-årige Bjarne Johansen fra Hosle meldt savnet da kan ikke kom hjem fra sin daglige spasertur. Nå har familien utstyrt han med GPS. I bakgrunnen ektefelle Dordi Johansen sammen med områdeleder Johannesen i Bærum Røde Kors som var med på leteaksjonen. Bildet er fra oktober i fjor. FOTO: PETTER SØRNÆS som gjorde en prisverdig innsats, men jeg mener at her kunne man løst dette på en mye enklere måte ved bruk av teknologi. Det har tatt nesten tre døgn å finne denne stakkars damen. Hadde man hatt sporingsutstyr hadde man gjort det i løpet av minutter, mener Magnar Danielsen (H). Kun rundt ti brukere har så langt fått tilbudet om å benytte GPS i kommunal regi. Altfor få, mener lokalpolitikeren som legger skylden på departementet. Ting har tatt altfor lang tid. Mye beror på at de sentrale helsemyndigheter mener at det er et tvangstiltak å utstyre en pasient med GPS, sier Danielsen og viser til at hverken kommunen eller pårørende har anledning til å utstyre demente pasienter med GPS med mindre brukerne selg samtykker. Han mener det tragiske dødsfallet til Else Marian Johnsen i høyeste grad aktualiserer debatten rundt den nye GPS-teknologien, selv om den forulykkede 84-åringen ikke hadde diagnose dement. Jeg synes dette er utrolig stivbent jus og er kritisk til at man er så strenge med å innføre denne teknologien i helsevesenet. Her må fornuften komme frem. Det er helt åpenbart at dette vil spare liv, mener Danielsen som selv er jurist. Kine Thorsen Utreder lovendring Store utfordringer Helse- og omsorgsdepartementet avviser kritikken. Vi ønsker å ta i bruk GPSteknologi for å kunne gi for eksempel eldre mennesker med demenssykdom økt tryggest, sier politisk rådgiver Tord Dale og viser til at Helsedirektoratet nå har fått i oppdrag fra departementet å utrede mulige lovendringer. Han peker på at det allerede i dag er mulig å ta teknologien i bruk. Gps-sporing kan benyttes så sant brukeren har gitt uttrykk for samtykke tidligere og ikke motsetter seg det, samt at pårørende synes det er riktig. Men vi ser at lovverket slik det er utformet nå kan være krevende, og ønsker at det skal være enklere å ta i bruk denne type teknologi, sier Dale som har fulgt med på leteaksjonen etter Else (84). Vi har sett flere eksempler på lignende saker og mener bestemt at de ved å ta i bruk denne type teknologi kan gi økt trygghet og også økt frihet, sier han. Når kan en eventuell lovendring være på plass? Vi ønsker at det skal skje så raskt som mulig, men jeg kan ikke si noe mer om akkurat når det blir. Ordfører Lisbeth Hammer Krog har lenge stått i bresjen for å ta i bruk GPS-teknologien. Hun ønsker ikke å uttale seg. Først og fremst går mine tanker nå til de pårørende og etterlatte og også medarbeiderne ved Stabekktunet bo- og behandlingssenter. GPS må vi komme tilbake til senere, sier Krogh. Lovverket er ikke eneste utfordring, påpeker Sintef IKT. Bærum kommunen har samarbeidet med Sintef om å utvikle et GPS-tilbud til bruk innen eldreomsorgen. Også Trondheim og Drammen deltar i prosjektet som skal avsluttes i oktober. Vi ser at teknologien gir en veldig opplevelse av trygghet. Vi har eksempler i prosjektet hvor vi har funnet igjen personer som har rotet seg bort, sier prosjektleder Dag Ausen ved Sintef IKT. Han er overrasket hvis Stortinget ikke får presentert et lovendringsforslag i løpet av neste vår. Men hvor raskt en lovendring kan trå i kraft er en ting. Vi tror det er store utfordringer når prosjektet skal skaleres opp til å gjelde hele kommunen, sier Ausen. Han peker på at oppfølging av GPS-brukerne i dag i stor grad følges opp av enkeltindivider i kommunen. Hvis dette etter hvert skal bli et tilbud til alle må man kanskje ha en alarmsentral. Denne delen er det ikke jobbet godt nok med i Bærum ennå og dette er prosesser som tar tid, sier Ausen som ikke vil anslå når GPS i kommunal regi kan være på plass. For mange steder i Norge vil det nok være flere år, men vi tror Bærum kan ta grep ganske raskt, understreker Ausen.

5 annonser Onsdag 11. juli

6 6 Onsdag 11. juli 2012 NYHET Kastes ut fra Nygård småbruk: Nygård var et nedlagt småbruk før kommunen tok over og leide det ut som utfartssted i Bærumsmarka. FOTO: FREDDY NILSEN Ingen bønn. Namsmannen har berammet utkastelse av bestyrerparet på Nygård 8. august. Flemming og Anne Karin Rosengren har siden i fjor sommer kjempet i retten for å hindre namsmannen i å kaste dem ut av det populære utfartsstedet i Bærumsmarka. Både tingretten og lagmannsretten ga Bærum kommune medhold, og nå har Høyesterett avvist anken fra paret. I slutten av juni berammet dermed namsmannen på ny utkastelse 8. august. Langvarig konflikt Konflikten mellom bestyrerparet og kommunen har pågått siden 2006, da Rosengren sluttet å betale husleie i protest mot kommunens manglende vedlikehold av stedet. Også da varslet namsmannen utkastelse, men i siste liten tok daværende ordfører Odd Reinsfelt affære og sikret paret fortsatt drift frem til sommeren Paret nektet imidlertid fortsatt å flytte, og prøvde sin sak for retten. 27. juni avga Høyesteretts ankeutvalg sin kjennelse. Saken ble avvist. Dermed har ikke paret flere sjanser, nå må de ut. Hvis ikke de flytter frivillig i løpet av sommeren, er det begjært såkalt tvangsfravikelse 8. august. Erik Ullbråten i kommunens eiendomsavdeling er vedlikeholdsansvarlig for Nygård. Han satser på at stedet kan gjenåpne i hvert fall til skisesongen, etter at det har vært stengt det siste året. må ut: Bestyrerparet Flemming og Anne Karin Rosengren har ikke villet gi opp Nygård. Nå må de. Når lokalene blir ledige, må vi gå gjennom dem, og foreta en del utbedringer, sier Ullbråten. Friluftssenter Vettre-mannen Eivind Nicander fra selskapet «Sommer som vinter» skulle overtatt driften av Nygård i fjor, men har måttet vente et år. Det er beklagelig at det har tatt så lang tid, og vi har gått glipp av inntekter i ventetiden. Nå gleder jeg meg imidlertid til å komme opp og se hvilke muligheter som ligger i stedet, sier Eivind Nicander. Han har planer om å omdanne Nygård til et aktivt trenings- og friluftssenter, der både barn, skoleklasser, mosjonister og idrettsutøvere vil finne tilbud. Blant annet ønsker han å sette opp en lavvoleir med plass til 60 personer. Den skal både kunne benyttes av skoleklasser i forbindelse med undervisning, og til aktivitetsleire for barn og unge. Men dere vil fortsatt ha servering for turfolket? Ja, selvfølgelig. Fem dager i uken. Nygård skal være et åpent sted, sier Eivind Nicander. Det har ikke lyktes Budstikka å komme i kontakt med Rosengren for en kommentar. Eira Kjernlie OVERTAR: Eivind Nicander og hans friluftsselskap «Sommer som vinter» har mange planer for Nygård. FOTO: HANNE WIEN FOTO: KARL BRAANAAS

7 Går mot nærsenterplaner nyhet Onsdag 11. juli KRITISK: Beate Kåresen. FOtO: torgeir StRAnDhAGen Lavere blokker, større avstand til naboeiendommene og bedre veisystem inn på området. Det er hovedkravene fra naboene til det planlagte Borgen nærsenter. Det skal ikke så mye til, mener Beate Kåresen i Interessegruppen for Søndre Borgen som representerer nærmere 50 naboer. Hun understreker at de støtter bygging av eldreboliger med service, men vil ha utbyggingen i mindre skala enn det Veidekke og Rema legger opp til. Det må ikke bli så stort og så mange boliger. Vi har hele tiden protestert mot antallet boliger hvor utbygger nå legger opp til 50 boliger. Kommuneplanen legger jo opp til 30 boliger, sier hun. Kåresen er godt fornøyd med at det er lagt inn rekkehus på området, men mener de er trukket for tett inntil naboeiendommene. Det samme gjelder leilighetsbyggene. Det er lagt opp til 3 4 etasjer, men de må ikke bli høyere enn to etasjer. Ellers vil de sperre den gamle trehusbebyggelsen helt inne. Hvis kommunen mener noe med å bevare den gamle trehusbebyggelsen på Borgen, så må høyden på den nye bebyggelsen ned. Ellers blir vi bare som en gammel utedo bak blokkene nord i området, sier hun. Mindre butikk Interessegruppen er også opptatt av å begrense størrelsen på dagligvarebutikken. Vi mener det blir helt feil å flytte dagens Rema-butikk på Drengsrud hit. Det vil føre med seg fryktelig mye trafikk. En liten nærbutikk for de eldre og handikappede er greit, men ikke næringslokaler på kvadratmeter, mener hun. Nils H. Harnes KJØRESPOR: Ved hjelp av en datamaskin sørger såmaskinen for at det lages spor i åkeren som traktoren kan bruke i vekstsesongen. Her ved Jansløkka i Asker. BeGGe FOtO: PeR erik hagen Aldri sett kornet stå bedre Frodig. Bondens bekymringer for alt som kan ødelegge avlingen viker i disse dager for gleden over at åkrene står flotte og grønne. Hans Christian Aaby er en av de som dyrker mest korn i Asker og Bærum, sammen med kona Anne og innleid hjelp fra Skaugum-pensjonisten Ola Aanonsen. Jeg har aldri hatt så fine åkre, sier Aaby. Likevel presiserer han at ingenting er sikkert før avlingene er levert på mølla. Grønt og frodig Han løfter opp noen hveteplanter langs Semsveien i Asker, på jordet mellom alleen, Gartnerbakken og Semsveien. Aaby er fornøyd med det han ser. Se det er grønt helt ned. Nå er flaggbladet øverst ferdig utviklet. Det som skal skje nå er at aksene skal mate seg, forteller han. Dette betyr at fotosyntesen i de friske plantene skal samle næring til det som blir melet inne i kornene. Aaby er også fornøyd med at det er flere strå opp fra hvert såkorn. På fagspråket heter dette busking. Vi hadde fint og kjølig vær da plantene var på stadiet da dette skjedde, da blir buskingen fin, sier han. Ingen tilfeldighet En av grunnene til at plantene på gårdene Aaby driver er friske i år er at åkrene blir fulgt godt opp helsemessig. Vi er med i intensivgruppen i forsøksringen, og vi har fulgt alle dyrkingsrådene vi har fått derfra. I år har dette betydd at kornplantene er overgjødslet, de er sprøytet mot soppsykdommer, ugress og lusangrep. Noe er også sprøytet med stråforkorter for å unngå legde. Det er 6 7 kornprodusenter i fakta Korndyrking i Asker og Bærum I alt ble det dyrket dekar korn, fordelt med dekar i Bærum og dekar i Asker dekar var hvete, dekar bygg og rundt dekar havre. (Tallene er fra 2007). Bakeegenskapene for hvete måles i falltall. Tallet angir hvor mange sekunder en metallsak bruker på å sige gjennom en grøpp med hvete og vann i et reagensrør. Jo høyere tall, jo bedre mel. Asker og Bærum som er med i den samme faggruppen. Ønsker seg sol En annen årsak til frodigheten er alt regnet som har kommet. Men nå ønsker kornbøndene seg sol og varme frem mot treskingen. Nå har vi akkurat det samme ønskeværet som feriefolket: Sol og pene dager, sier Aaby. Hveten de har sådd krever normalt 121 døgn fra såing til GLAD BONDE: Hans Christian Aaby sjekker hveteplantene på et Skaugum-jordet. Han liker det han ser. tresking. I år er åkeren litt etter tidsskjemaet. Det blir nok ikke tresking før i september, siden det kjølige været har forsinket oss. Likevel gleder vi oss over det vi ser, det går ikke an å bare være bekymret over det som fortsatt kan gå galt, sier han. Avgjøres i finalen For hvetens del avgjøres bakeegenskapene til melet i stor grad av om kornene får vann på seg etter at de er modne. Skjer det, synker melets evnet til å ta opp vann i bakeprosessen, og det er ikke bra. På fagspråket heter det at falltallet blir lavere. I 2011 så også åkrene lovende ut, men mye regn på slutten av vekstsesongen gjorde høsteforholdene vanskelige, og falltallene ble lave. Dette førte til at lite av hveten kunne brukes til brødmel. Derfor er det ikke noe som er sikkert før kornet er levert. Men jammen ser det bra ut nå, sier Hans Christian Aaby. Per Erik Hagen

8 8 NYHET Onsdag 11. juli 2012 Vær obs etter regn Rent. Badevannet i Asker og Bærum er veldig bra. Bare Kalvøya og Kadettangen sliter etter mye regn. I begge kommuner tas det prøver av vannet på samtlige saltvannsstrender hver 14. dag, og ferskvannet hver måned. Så langt er det ingenting å utsette på kvaliteten. På Asker kommunes nettsider kan du klikke deg inn på hvert enkelt advarsel: Dette skiltet som advarer mot å bade etter kraftig nedbør står både på Kadettangen og på Kalvøya, hvor det først og fremst gjelder på vestsiden. FOTO: EIRA KJERNLIE badested og finne bare grønne smilefjes. Det betyr lite bakterier. I Bærum er det ikke så oppdaterte resultater, og det har sin årsak ifølge Truls Reinskou ved folkehelsekontoret. Forbehold Vi kjenner nå kvaliteten så godt at vi vet den er meget bra hele tiden, men med et forbehold om kloakkforurensning fra Sandvikselva. Vi har satt opp skilt både på Kadettangen og Kalvøya hvor vi advarer mot å bade det første døgnet etter kraftig nedbør. Den samme advarselen har vi på våre nettsider, sier Reinskou. Men dere måler vel fortsatt selv om det er stabilt? Ja, men målingene viser bare hvordan det er der akkurat da, og resultatet blir ikke kjent før etter et par dager. Så når jeg tok nye prøver sist torsdag, fikk jeg resultatet først i går, og har ikke fått lagt det ut ennå. Så målingene har mest verdi som en langtidsoversikt. Ille mandag Hvor mye regn er kraftig nedbør, når bør vi være forsiktig i Sandvika? For eksempel natt til mandag var det så mye at det rant elver i gatene. Da ble Sandvikselva brun FINT: Selv med dårlig vannkvalitet i Sjøstrandbekken, er det fint ved stupetårnet på Sjøstrand. Disse badende vet å nyte det. FOTO: TRINE JØDAL Høy kvalitet på badevannet av humus, og jeg ville derfor ikke badet mandag. Men etter et døgn med normalforhold, har vi erfart at det blir bra igjen. Hvis noen badet mandag, hvor farlig var det? I verste fall kan man få diaré. Hudirritasjoner kan også forekomme, og hvis man har åpne sår, kan det gå infeksjon i det. Men det skal veldig høye verdier til, og vi har aldri hatt så høye verdier at det har vært direkte helsefarlig, sier Truls Reinskou. Liten bekk I Asker har de ingen Sandvikselv med badestrender utenfor. Vi har bare bekken på Sjøstrand, men den kan knapt sammenlignes. Det har hendt at vi har målt dårlig kvalitet i bekken, men likevel bra ute ved stupetårnet. Så vi har vært kjempefornøyd med badevannet til tross for en del nedbør, sier Tommy Lunde i avdelingen park og friluft. Eira Kjernlie

9 annonser Onsdag 11. juli GJELDER NESTEN ALLE SOMMERVARER I BUTIKKEN Sengesett i Krepp og Sateng Priseks.Sateng: Raise Check, 140x200cm. Pris for 2 sengesett, blå eller grå kr. 798,- 399,- Priseksempel Krepp: Siren, 140x200cm. Pris for 2 sengesett, kr. 249,90 Alle badehåndklær Nesten alle utevarer Priseksempel Family: 90x150cm. Pris for 2 håndklær, fra kr. 44,90 Stort utvalg. Sommerdundyne gås Deilig, svalende sommerdundyne i Gåsedun. Super kvalitet, 80/20, bæreevne Priseks.: 140x200cm. Pris for 2 dundyner, kr. 140x220cm. Pris for 2 dundyner, kr. 899,- 200x220cm. Pris for 2 dundyner, kr ,- SANDVIKA STORSENTER LIERTOPPEN KJØPESENTER HISTORIE FOR LAVE PRISER. Kalle K

10 10 Onsdag 11. juli 2012 sommer HELTENT TALENT: Emilie Løvberg trener med OL i Brasil i 2016 som mål. ALLe FoTo: Tore GUrIBY Jeg har aldri følt noe PÅ SPRANGET Asker og Bærum har dyrket mange helter som har skaffet Norge internasjonale medaljer. I sommer kan du møte noen av de unge lokale utøverne som vi tror står på spranget til å bli morgendagens idrettshelter. emilie løvberg Alder: 17. Klubb: Bærumssvømmerne. Bor: Sandvika. Meritter: En rekke norske juniormesterskap. Vært med i ungdoms-ol, junior-em og senest senior-em (der hun ble uplassert) Er på svømmelandslaget. Emile Løvberg (17) er et av Norges største svømmetalenter. Et talent som skal slå ut i full blomst i sommer OL i Rio i Tor Bjørnar Holmlund * Tore Guriby (foto) Det er kanskje ikke så rart at det ble svømming på 17-åringen fra Sandvika. Både far og bror har gjort seg mer enn bemerket i svømmebassenget. Og med en onkel Petter Løvberg som er landslagstrener, lå det litt i kortene at svømmingen skulle bli idretten for Emilie. Jeg har aldri følt noe press om at jeg skulle begynne med svømming. Jeg trives bare veldig godt i vannet og synes det er veldig gøy med svømming. Og jeg kommer til å fortsette med det så lenge det er gøy, sier Emilie. Så langt har prestasjonene sendt henne opp på landslaget. Hun var med i EM i Ungarn i våres, uten at de prestasjonene sendte henne til himmels. Nei, det gikk ikke så bra i det mesterskapet, erkjenner hun. Men hun vil opp og frem i bassenget. Det langsiktige målet er OL i Rio de Janeiro i Planen min er å være med der, ja. Når jeg er ferdig med videregående er det jo OL i Rio. Jeg er skikkelig tent for det, sier utøveren som tar videregående skole over fire år på Nadderud. HuN er INNstIlt på at det kommer til å koste mye. Man når ikke toppen av svømmeverdenen uten å legge ned betydelige mengder med trening og forberedelser. Oppskriften på å bli en virkelig god svømmer, er at du blir en 24-timersutøver. Du må alltid tenke på hva som er best for prestasjonene dine. Trening, spising, søvn og slike ting. Jeg har forbedringspotensial på alt, sier hun og røper at hun trener timer i uken. Jeg står opp klokken hver morgen og er i vannet klokken Jeg er blitt vant med å stå opp så tidlig. Jeg mener at jeg har en ganske sterk viljestyrke. Bestemmer jeg meg for noe, så blir det 100 prosent, understreker hun. Du blir ikke lei? Det kan være at man blir lei innimellom. Og det skal bli deilig med sommerferie nå. Men blir det for mye, må du ta noen pauser. Så langt har jeg ikke vært umotivert, forteller Emilie Løvberg. For av og til å ha litt avstand fra miljøet, valgte hun å gå på Nadderud VGS og allmennfag i stedet for NTG eller på en idrettslinje.

11 sommer Onsdag 11. juli sommer- sidene STÅR PÅ: Emilie trener om lag timer i uken. HVA SKJER Asker: tufteparken: Bak skøytebanen på Risenga. Her er terskelen for å trene anonymt lavere enn i et treningssenter hvor du blir sett, sier personlig trener Lasse Tufte ved Elixia i Asker. Her kan du blant annet trene balanse på slakkline, franskpress, pushups og situps. Trening med egenvekt kan endre dine holdninger til styrketrening, antyder Tufte. risenga SVØMMeHaLL: Holder åpnet hver dag i hele juli. Mandag til fredag fra , lørdag og søndag BADEVANNET Bærum: artgate avd. SanDVIka: Claude Monets allé 24. Kollektig sommerutstilling hvor vi viser et spennende utvalg av kunstnere som blant annet Jarle Teigen Olsen, Inger Helene Høyen Hodøl, Gunilla Holm Platou, Ronny Bandk, Alf Chr. Hvaring, Gro Mukta Holter, Anne Cecilie Røgeberg og Eva Laila Nilsen. Åpent mandag-onsdag , torsdag , fredag og lørdag Varer til 11. august. Sf kino SanDVIka, OnSDaG 11. JuLI: The Amazing Spider. Action/ Eventyr/Thriller. 11 år. The Amazing Spider-Man er historien om Peter Parker (Garfield), en utstøtt elev på videregående som ble forlatt av foreldrene som ung, og oppdratt av sin onkel Ben (Sheen) og tante May (Field). MORGENFUGL: Emilie Løvberg står opp klokken fem hver morgen og er i vannet klokken seks. press Ti kjappe Beste sommerminne? Det var vel da jeg var på sommerferie i Thailand i fjor. Vi fartet rundt og var der i tre Storøyodden, Fornebu 20 Kalvøya, Sandvika 20 Hvalstrand, Asker 20 Sjøstrand, Asker 19,5 QUIZ alle spørsmålene er hentet fra ableksikon.no Jeg fant ut at jeg trente nok, og jeg ønsket å ha et miljø utenom treningen og svømmingen. For meg har det vært viktig å få venner også utenfor svømmemiljøet. Jeg tror ikke det hadde vært så lett hvis jeg for eksempel gikk på NTG, mener Løvberg. Den 30. apriliår ble norsk idrett rammet av en trist hendelse. Superstjernen Aleksander Dale Oen døde av hjertestans på en treningssamling i Flagstaff i Arizona, USA. Emilie Løvberg var selv med på den treningsleiren. Det som skjedde var helt tragisk, og det kom som et sjokk på oss alle. Aleksander var en utrolig bra lagkamerat, og han var kjempepositiv og glad i alle, forteller hun. Men jeg vet at Aleksander ønsket at vi alle skulle gjøre det bra som svømmere. Det bruker jeg som ekstra motivasjon, avslutter Emilie Løvberg. uker. Fjellet eller fjorden? Vil si fjellet. Vi har en hytte på Vikerfjell, like ved Hønefoss. Der liker jeg meg veldig godt. Hvilket forhold har du til Oslofjorden? Egentlig ikke noe spesielt. Beste sommerdrikk? Det må være en iskald cola. Når lærte du å svømme? Føler at jeg har svømt hele livet. Men det var vel i fem-, seksårsalderen. Reker eller krabber? Krabber. Hvor varmt må det være i vannet for at du skal bade? Det bør vel være over 17 grader. Ellers blir det kaldt. Når var din første sommerforelskelse? For ett år siden. Hva er ditt beste sjekketriks på stranden? Det vet jeg ikke. Der er jeg blank. Hvor går sommerferien? Jeg skal to uker til Kroatia etter NM ( juli i Tøyenbadet). 1. Hvor ligger Koksabukta? 2. Hvor ble Blåveisrennet arrangert? 3. Dinamo holder til på Lagåsen. Hvem bygget opprinnelig murvillaen. 4. Hvilket hotell i Asker ble opprinnelig bygget som Vidkun Quislings hytte? 5: Hvor går Linderudveien? SVAR: 1. Fornebu 2. Kolsåsbakken 3. Skipsreder Anton Fredrik Klaveness 4. Leangkollen 5. På Bærums Verk LAGÅSEN BLÅVEISRENNET FoTo: ULF HANseN

12 Til OL som lære 12 Onsdag 11. juli 2012 Les mer sport på sport sport Stabæk-juniorene slått ut Stabæks juniorlag på herresiden tapte 1 4 mot svenske Mjällby i den siste gruppespillkampen i eliteturneringen på Hamar. Blåtrøyenes Thor Lange utlignet til 1 1 på en perle av et frispark. På stillingen 3 1 til svenskene fikk Stabæk ett mål annullert etter 68 minutter. Mjällbys siste mål kom helt på tampen av kampen. Men én seier og to tap klarte dermed ikke Stabæk-juniorene å avansere til semifinalen i turneringen. Stabæk trakk Ørn i cupen Stabæk-kaptein Katrine S. Pedersen ville helst hatt Røa på hjemmebanei cupens kvartfinale, men er godt fornøyd med at det ble Trondheims-Ørn. Det er en god trekning for oss, selv om jeg aller helst ville hatt Røs nå som vi var garantert hjemmekamp mot dem. Men at Røa møter Lillestrøm på bortebane er helt perfekt for oss, sier Pedersen. Det siste betyr at hvis Stabæk og Lillestrøm avanserer til semifinalen og de to topplagene trekkes mot hverandre, vil Stabæk mest sannsynlig få hjemmekamp. I de andre to kvartfinalene møtes Arna-Bjørnar og Kolbotn, mens Sandviken skal spille mot Amazon Grimstad. Kampene spilles 31. juli. Seiling. Marthe Enger Eide skal suge til seg så mye som mulig under sommerens OL, men hovedmålet ligger fire år frem i tid. Mandag fikk Marthe Enger Eide (22) beskjeden hun har ventet på en stund, nemlig at hun skal til OL. De har holdt meg lenge på pinbenken. Jeg fikk beskjed av seilforbundet at de hadde innstilt meg samme dag som Kristian Ruth ble tatt ut av Olympiatoppen, men det er jo en god stund siden, så det har vært en mental utfordring å ikke være sikker. Når man har jobbet så hardt og så lenge med ett mål i sikte, er det tøft å må vente til det kun er 20 dager igjen til OL begynner, forteller Enger Eide, uten at det har lagt noen demper på humøret. Jeg gleder meg veldig og det er fantastisk å skulle få delta i et OL. I startgropen av karrieren OL-seilingen foregår i Weymouth, sør i England, men 22-åringen fra Bærum er ikke redd for at hun ikke skal få den berømmelige OL-følelsen av den grunn. Vi skal være med på åpningsseremonien og det ser jeg frem til. Det kommer til å føles stort for oss seilerne, som ikke er vant med så mye publikum og oppstyr i forbindelse med våre konkurranser. Og nettopp det å kjenne litt på hvordan det er å være med i OL er litt av grunnen til at jeg er med også. Jeg skal suge til meg så mye kunnskap og erfaring som mulig. Rett og slett for å være bedre rustet til OL i Rio de Janeiro om fire år, forklarer seileren. Det er nemlig OL om fire år Marthe Enger Eide har pekt ut som sitt hovedmål i karrieren. I år er jeg med i OL for å lære. Selvfølgelig satser jeg på å gjøre det bra. Jeg har klart uttakskriteriene som alle andre, men 22 år er ganske ungt i seiling, og jeg er i begynnelsen av min karriere. Om fire år stiller jeg nok sterkere, sier Enger Eide. fakta Marthe Enger Eide Alder: 22 Aktuell: Skal delta i OL. Gren: Seiling (Laser Radial). Klubb: Bærum Seilforening. 16 dager til OL i London GLEDER SEG: Marthe Enger Eide var blant de siste som ble tatt ut til årets OL. 22-åringen fra Bærum Seilforening har ikke satt seg noen mål i form av resultater, men innrømmer at mye skal klaffe dersom hun blir blant de ti beste. Foto: KArL BrAANAAs Hadde man gått fire år tilbake i tid og sagt til seileren fra Bærum at hun kom til å delta i OL 2012, ville hun nok ristet på hodet. OL var veldig fjernt for fire år siden og jeg har forandret meg mye i løpet av den tiden. Jeg er en livsnyter, men for fire år siden ble det kanskje litt vel mye nyting, for å si det slik. Jeg var akkurat ferdig med en ganske hard russefeiring, og seiling var bare en liten del av livet mitt. Det var ikke noe system på treningen min og det meste var litt tilfeldig. Nå har jeg egen styrketrener, egen kondisjonstrener og mental trener som følger meg opp når jeg måtte ønske. På mange måter har jeg blitt en klassisk 24-timersutøver, selv om jeg fortsatt er flink til å kose meg. Men jeg har jobbet knallhardt for det, og at jeg nå har klart det er rett og slett fantastisk, ler Enger Eide. I motsetning til mange av konkurrentene hennes, kommer Marthe til OL med lite press. Det tror hun er en stor fordel. Ingen forventer noe spesielt av meg, mens de fra de store seilnasjonene har stort press på seg, og det kan jo slå positivt ut for meg, smiler ungjenta, som ikke har satt seg noe resultatmål. Jeg skal gjøre mitt beste, og så får vi se hva det fører til, men hadde jeg klart å kvalifisere meg til medaljefinalen (topp 10 sammenlagt etter 10 seilaser), hadde det vært fantastisk, men da er det mye som skal klaffe, poengterer Marthe Enger Eide. Ragnhild Gulbrandsen SERIØS: Det meste har handlet om seiling i Marthe Enger Eides liv de fire siste årene. I fjor hadde hun Olympiatoppen.

13 sport Onsdag 11. juli Mange vil gjøre seg interessante FÅR Fotball. Asker Fotball forbereder spillerne på rykter og spekulasjoner. Siden Asker ble koblet inn i kampfiksingsskandalen, har rykter og spekulasjoner florert på diverse sosiale medier. Det var noe av grunnen til at Asker valgte å prate litt ekstra med noen av lagets spillere på mandag. Det er naturlig at noen spillere blir mer mistenkeliggjort enn andre. Det er enkelt å begynne å lete etter linker basert på de opplysningene som har kommet frem. Derfor valgte vi å ta en prat med noen av våre spillere. Rett og slett for å høre hvordan de har det, samtidig som vi forbereder dem på hvordan situasjonen er. I tillegg har vi snakket med Ulrik Arneberg, som er den i spillergruppen som kan uttale seg i denne saken, siden han er lagets kaptein. Det er mange utenforstående som har en mening om saken og som vil gjøre seg interessante på andres bekostning. Vårt budskap til spillerne våre er at de skal konsentrere seg om det sportslige, jobbe sammen på feltet og i garderoben, og ikke lytte til alle ryktene og spekulasjonene, sier daglig leder Arne Knoph, selv om han innser at det kan bli vanskelig for spillergruppen å stenge saken helt ute. Denne saken er belastende for spillerne, noe annet ville vært rart, påpeker Knoph. Ragnhild Gulbrandsen SNAKKE: Som lagets kaptein kan Ulrik Arneberg uttale seg til pressen i forbindelse med kampfiksingsskandalen. jente Knoll og Tott til VM Seiling. Peder Møyner Lund og Emil Fadler Kvamme konkurrerer hardt når de er i E-jollen. Men på land er de mest opptatt av å gjøre hverandre gode. Jeg er skikkelig imponert over hvordan Peder seiler. Han er så utrolig god i startene. Dessuten er han veldig flink til å finne på løsninger underveis i seilasene, sier Emil Fadler Kvamme. Emil er veldig god når det er mye vind. Dessuten har han en ståpåvilje jeg gjerne skulle hatt, parerer Peder Møyner Lund. De to optimistseilerne fra Bærum Seilforening møter Budstikka på brygga i Bruksveien på Snarøya. Begge to er i ferd med å gjøre seg klare til VM i europajolle, i spanske L Escala i slutten av neste uke. Gullfinale målet Jeg gleder meg veldig. Når jeg tenker på at jeg skal til VM kan jeg ikke noe annet enn å begynne å smile, innrømmer Peder. 16-åringen fra Stabekk har aldri vært med i noe internasjonalt mesterskap av denne størrelsen før og vet egentlig ikke helt hva som venter han i Spania. Målet mitt er å komme til gullfinalen, men det er vanskelig å sette noe mer konkret mål enn det siden jeg ikke vet noe særlig om nivået på konkurrentene. Men nivået er sikkert veldig høyt, det er jo tross alt VM, mener Peder. Emil fra Snarøya har det samme målet som klubbkameraten. Jeg vil være fornøyd med å komme til gullfinalen. Det er vanskelig å si noe mer enn det. Det aller viktigste er at jeg klarer å seile så godt som mulig hele tiden, sier 16-åringen. SAMARBEIDER: Selv om Emil Fadler Kvamme (t.v.) og Peder Møyner Lund er konkurrenter, samarbeider de godt sammen. ALLE Foto: KArL BrAANAAs blant annet 220 reisedøgn, og når hun er hjemme oppholder hun seg som regel på Foto: privat Bedre sammen Før seilforeningene Vestfjorden og Bærum ble slått sammen i fjor var Emil og Peder i hver sin klubb. Emil i Vestfjorden, som hadde tilholdssted på Snarøya, og Peder i Bærum på Sarbuvollen. De mener begge at sammenslåingen har gjort de til bedre seilere. Under VM er det nemlig muligheter for at det blir mange Bærum-seilere til start. Foruten Peder og Emil er også Endre Nordstrand tatt ut. Dessuten har klubbkameratene Sindre Skrede og Martin Mejlænder-Larsen muligheter til å kvalifisere seg under VMs «Open week» som starter fredag. Den sjansen har også Asker-seileren Martin Halseide. Mette Sjølie VINDSTERK: Emil er god når det blåser mye, ifølge seilekompisen Peder. STARTRASK: Peder er veldig god i startene, ifølge seilekompisen Emil.

14 14 Onsdag 11. juli 2012 sport KortsiktigVM-satsing Svømming. Kongepokalvinner Aleksander Hetland (29) vil ikke se lenger enn til kortbane-vm i Istanbul om et halvt år. Jeg kommer til å satse for fullt mot dette VM. Men hva som skjer etter det vet jeg ikke, sier Aleksander Hetland, som fikk kongepokalen for tiden 28,31 på 50 meter bryst. Det var skikkelig moro endelig å vinne en kongepokal. Det er en pokal det er stas å få og den eneste pokalen jeg vil vurdere å ha stående fremme, smiler Hetland. Bærumsvømmerne fyller 30 år 2. juledag. Dette året kan bli hans siste som konkurransesvømmer på VM-nivå. Jeg ser bare et halvt år frem i tid nå. Men jeg innrømmer at jeg har tenkt på at det kommer til å bli veldig vanskelig å slutte. Svømming er en veldig stor del av livet mitt og jeg har aldri hatt det så gøy med svømmingen som jeg har hatt det det siste halvåret, forteller Aleksander. Ny VM-medalje målet Gleden kommer til tross for tøffe tider i forbindelse med treningskameraten Alexander Dale Oens tragiske bortgang. Dessuten klarte ikke Jar-gutten å kvalifisere seg for OL i London. Hetland har alltid vært en utpreget kortbanesvømmer med en eksplosjonsartet og lynhurtig start, samt superraske vendinger som sitt varemerke. Skuffelsen over at han ikke klarte å nå OL-kravet på 100 meter bryst har Aleksander Hetland ristet av seg for lenge siden. På dette nivået kan man ikke dvele for lenge over resultatet. Det gjelder både gode og dårlige resultater. Da kommer man ingen vei, kommer det krystallklart fra svømmeren som i 2009 vant EMgull på 50 meter bryst på kortbane. 29-åringen har også medalje på samme distanse fra VM i Nettopp en medalje til er drivkraften for den videre korttidssatsingen. Ja, jeg har veldig lyst på en medalje til, smiler han. Gull da? Medalje er målet, svarer han lurt. Sølvgutter Under siste dag av langbane-nm i Tøyenbadet klarte ikke Aleksander Hetland og lagkameratene hans i Bærumsvømmerne å forsvare fjorårets NM-tittel på medley-stafetten. Bergens SC ble for sterke, men klarte ikke å tukte rekordene Bærums-guttene satte i Drammen i fjor. Ankeretappen ble svømt av unggutten Rasmus Skjerpe. Øystein Hetlands medaljefangst ble seks sølvmedaljer, fire individuelle og to i stafett. På 50 meter fri var han bare tre hundredeler fra å vinne gull, men storebror Aleksanders kommende «samboer» på Majorstua, Gard Kvale ble for sterk. Jeg er fornøyd med løpet, men det var litt kjipt å tape gullet med BRYSTEKSPERT: Aleksander Hetland vant sin første kongepokal under langbane-nm. Her under aksjon på brystdistansen på medleystafetten. BEGGE Foto: tore GUrIBY bare tre hundredeler, oppsummerer USA-studenten. Mette Sjølie SØLVGUTTENE: Bærumsvømmernes stafettlag som tok sølv på medleystafetten. Fra venstre: Lars André Tolås, Øystein R. Hetland, Rasmus Skjerpe og Aleksander Hetland. Tungt for Karoline i VM VM-DEBUTANT: Karoline Skatteboe (til venstre) fra Tyrving løp i den første finalen under junior-vm i Barcelona. Foto: thore-erik thoresen/nfif Friidrett. Karoline Skatteboe endte sist i sin debut i junior-vm på meter. Dette ble tungt og jeg slapp kanskje litt for tidlig, sier Tyrvingjenta Karoline Skattebo til friidrett.no etter sin internasjonale debut. Det var samtidig junior-vms første finale i Barcelona. Med 9.59,07 endte hun nest sist. Kenyas Mercy Chebwogen vant på tiden 9.08,09. Finalen kom av gårde ti minutter etter tidsskjema: De sa det var tekniske problemer, men uansett er jeg fornøyd. Dette var min debut i et internasjonalt mesterskap og målet mitt var hele tiden å kvalifisere meg for dette løpet. Klart det er gøy å være med her, avslutter Karoline til Friidrettsforbundets hjemmeside. Mette Sjølie sportsbørsen TID OG STED ONSDAG: Friidrett: U20-VM, Barcelona kl TORSDAG: Fotball: Europaligaen, 1. kvalifiseringsrunde, 2. kamp, Stabæk - Jyväskylä (Finland), Nadderud kl Friidrett: U20-VM, Barcelona kl Galopp: Øvrevoll kl

15 annonser Onsdag 11. juli SPAR KR ,- Velutstyrt kampanjemodell Intense+ nå også med vinterhjul på alufelg, metallic lakk og hengerfeste inkludert i prisen. Med Bi-Xenon svingkjørelys, ryggekamera, navigasjonsanlegg med musikkserver, 7 berøringsskjerm, 40 GB harddisk, delskinn setemateriale, Bluetooth handsfree, m.m. Veil. pris SPAR ,- Veil. pris SPAR ,- 2,2-140 hk DI-D man. nå , ,- 2,2-156 hk DI-D TC-SST nå , ,- MITSUBISHI OUTLANDER Bluetooth handsfree rattbetjening HDD navigasjonsanlegg 710 W premium lydanlegg Bi-Xenon hovedlys Ta med hele familien på oppdagelsesferd det romslige og fleksible interiøret i Mitsubishi Outlander gir deg mange kombinasjonsmuligheter for passasjerer og bagasje. Prøv den stillegående 2,2 liters dieselmotoren som yter hele 380 Nm. Tilgjengelig også med dobbeltclutch automatisk gir TC-SST. AWC (All Wheel Control) 4WD sikrer Outlander veigrep og trygg håndtering under alle forhold. ASKER - BÆRUM Alf Kristoffersensvei 7, Billingstad. Tlf Besøk vår hjemmeside: Åpningstider i sommer uke 26 t.o.m. uke 33: Verksted Delelager Salgsavd. Mandag - fredag Torsdag Lørdag Stengt Stengt

16 16 Onsdag 11. juli 2012 Les mer om kulturlivet i Asker og Bærum på kultur kultur Nico Widerbergs mennesker «To mennesker» heter Nico Widerbergs statue i Skulpturparken på Bærums Verk. Den viser én mann og én kvinne, og er 2,1 meter høy og 3,5 meter lang. Skulpturene er laget i larvikitt, og ble kjøpt inn til 400 årsjubileet på Bærums Verk i 2010, men fikk hedersplass i skulpturparken allerede to år tidligere. Budstikka siterte billedhuggerens åpningstale hvor han fortalte om statuen. - «To mennesker» symboliserer like mye samspillet mellom to personer som samspillet mellom mann og kvinne, forklarte Widerberg. Arkitektenbak AkerBrygge og Gardermoen flyplass, Niels Torp roste Widerberg: Han er både figurativ og eksplosiv. Han har funnet et utfordrende og spennende formspråk som er estetisk vakkert, sa han. utsetter: Kulturarenasjef Morten Walderhaug viser til at eiendomsavdelingen trenger ytterligere ett år for å prosjektere og bygge ny prøvescene for dans i underetasjen til bygget. FOtO: trine JØDAl Dansescenen utsettes Knapp tid. Det blir en annen dans i Bærum Kulturhus. 27 millioner kroner til ny dansescene er strøket fra budsjettet. Vi hadde håpet på ny sal til neste års jubileumssesong, sier kulturarenasjef Morten Walderhaug til Budstikka. Nå innser han at dansesenen må utsettes ytterligere ett år. I Bærum kommunes tertialrapport for 2012 er de 27 millionene som politikerne satt av til bygging av ny prøvescene for dans i kulturhuset, fjernet fra budsjettet og forskjøvet til 2013 og Allerede i desember 2009 vedtok kommunestyret 30 millioner kroner til prøvescenen, forutsatt delfinansiering fra Akershus fylkeskommune og Kulturdepartementet. I september i fjor samlet fylkespolitikerne seg med Vibeke Limi (Frp) fra Bekkestua i spissen, om å gi de første millionene til Bærums nye dansescene. Den gang sa Walderhaug at det var realistisk å få prøvescenen ferdig til tiårsjubileet for Bærum Kulturhus i Hvorfor har man ikke brukt disse årene fra 2009 til planlegging? Dette har tatt mye lengre tid enn det burde. Men dette er utenfor min rekkevidde. Eiendomsavdelingen har konkludert med at de trenger ett år til med prosjektering, anbud og entreprenørene trenger forberedelser. Jeg forholder meg til realiteter og jeg planlegger ut fra bygging neste sommer. Dette gir minst negative virkninger for vår ordinære drift, sier Walderhaug. Fungerende eiendomssjef, Odd Hunsdal, sier det ikke er uvanlig at byggeprosjekter utsettes og midlene forskyves. Dette skjer når det dukker opp nye forutsetninger, sier han uten å kjenne detaljer rundt dansescenen. Venter på avklaring Det ble bevilget åtte millioner kroner fra Akershus fylkeskommune til dansescenen i Bærum søkte Kulturdepartementet om ytterligere tilskudd denne våren, og de venter på avklaring fra egen eiendomsavdeling. Kulturarenasjefen mener byggingen bør utsettes til 2014, av hensyn til arrangementene på hovedscenen kommende år. Det blir for risikabelt hvis vi skulle gå for Vi må forhindre at byggearbeidene går ut over leietagere og arrangører. Derfor velger vi utsettelse. Nå planlegger vi for ferdigstillelse sommeren 2014, sier Walderhaug. Jeg er skuffet. Vi forsto at bare Bærum fikk penger fra fylket, så skulle dansescenen bygges. Og de ønsket dans sentralt under 10 års jubileet. Derfor gikk vi utover våre naturlig grenser og bevilget pengene. Likevel forstår jeg at Bærum må prioritere, men jeg aksepterer ikke ytterligere utsettelser, sier Limi, som leder fylkets kulturutvalg. Sonia Anita Jensen

17 annonser Onsdag 11. juli BADEROMS DAGENE BADEROMSDAGER MED HELT EVENTYRLIGE PRISER! Ingenting er som når drømmene går i oppfyllelse. Det måtte i så fall være at de ble rimeligere enn først antatt. Nå får du full uttelling på alt. Det er baderomsdager hos Varme & Bad! Kr ,- Kr ,- Kr 5.590,- Kr 8.990,- Aspen Viskan baderomsmøbel INR LINC Fortuna dusjkabinett Macro-Basic dusjkabinett VikingBad M602A Kr 368,- Esbada-håndklestativ Kr 4.995,- Kr 2.250,- Kr 1.296, Kr 779,- Pakketilbud! Kr 3.890,- Tapwell TVM 7200 Ifö Reova møbelpakke Tapwell EVO 070 Tapwell SK 071 Ifö Sign toalett NORGES STØRSTE OG vb.no LEKRESTE BADEROMS- BUTIKK FINNER Vi tar forbehold mot trykkfeil og endringer. Utvalget kan variere fra VB-rørlegger til VB-rørlegger. Noen varer er bestillingsvarer, frakt kan komme i tillegg. Bærum VVS Senter AS DU PÅ RUD I BÆRUM TIL ,- Gå inn på våre nettsider: vb.no VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

18 18 Onsdag 11. juli 2012 annonser Jobb Kino ONSDAG - TORSDAG DEPARTMENT MANAGER Well Intervention and Drilling 4Subsea s Well Intervention and Drilling Department provides high-end advisory services and solutions to the oil and gas industry within subsea technology, with focus on work over risers and wellhead systems. Our clients include the major oil companies and contractors. Arbeidstilsynet er en statlig etat underlagt Arbeidsdepartementet. Etaten består av en overordnet enhet, Direktoratet for arbeidstilsynet lokalisert i Trondheim og 7 regioner med underliggende tilsynskontor. Etaten har ca. 550 ansatte.arbeidstilsynet har et særlig myndighetsansvar for arbeidsmiljøloven med forskrifter og jobber for at arbeidslivet i Norge skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, trygge tilsettingsforhold og meningsfylte oppgaver for sine ansatte. Tilsynsleder - Lillestrøm Arbeidstilsynet Østfold og Akershus Søknad: Fullstendig utlysning finnes på Søknadsfrist: 22. august Bolig tilbys Hybell./ leilighet Stue/ kjk., eget sov., bad/wc, egen inngang og uteplass. 15min å gå til Sandvika. 6 min. til buss. Delvis møbl. Pris 5800/ mnd., 2/mnd.dep. Ledig fra 1.8 Henv. til Tlf Sharing the best ideas, providing the best solutions Til salgs For further information please check our website or contact Peter Jenkins or Henning Christensen Tørr vinterved Sommertilbud Tlf Aaby Gård Jørgen Aaby Jordbær selvplukk Ring angående hvilke dager. Tlf Slemmestadvn. 210, 1392 Vettre Bil Din bil kjøpes oppgjør på dagen, ring for tilbud. Thomas, Biler kjøpes kontant i dag. Alle priser, henter / TAKEKSPERTEN TAKRENNER Pr. meter Fra kr 39,- TAKSHINGEL Pr. kvm TAKSTEIN Pr. kvm Profilplater i stål Pr. kvm Fra kr65,- Fra kr49,- Fra kr84,- Behjelpelig med montering! Eikveien 3, 3036 Drammen Tlf Arbeid utføres POLSKE HÅNDVERKERE Gratis befaring m/tilbud Tlf POLAKKER Formidl. av dyktige og rimelige håndverkere. Tlf Polske utbyggere Oppussingstjenester. Maling, snekring, gips, fliser etc. Adrian Byggeservice Tlf POLSK BYGG og oppussingstjenester, maling, snekring, muring, fliser Tlf Nytt tak uten å skifte takstein? Takrenovering.com Tlf Trenger du snekker/taktekker Ring for et hyggelig tilbud. Tlf / Vi utf. alt arbeid innen skifer/stein og støttemurer. Dersom pris og kvalitet er viktig ring Tlf / Maling utv/innv. snekring, Gode Ref. Tlf Tilbud Takrenner og beslag pipehatter. Takomlegging. Tilbud på vasking av mosetak. Snøfangere. Feierstiger Lierbyen Kobber & Blikkenslagerverksted Tlf BESKJÆRING av hekker, prydbusker, trær osv. Rydding av skråninger. Barklegging. Trefelling. Fjerning av høyt gress/ kratt. Sprøyting av ugress. Opprydding og bortkjøring. Fullforsikret. Gratis befaring. Ring Helberg tlf Norsk Hagefirma (Nesbru) Org. nr. NO MVA RUSKEN TAXI Lett å like, lett og huske. Tilbyr: Distribusjon, Flytting, Budkjøring, Rydding og bortkjøring av dødsbo, Gårdsplasser, Loft osv. 10 % rabatt pensjonister og ABBL Vaktmestertjenester, Hengerutleie m.m. 24 t. service. Grindhenger, tilkjørt/hentet 700kr + mva i døgnet. Tipphenger 3,5 t. Jacobsen Transport Tlf

19 annonser Onsdag 11. juli Proklama budstikka-torget Eiendom Ringerike/Hole Proklama Krav etter avdøde må, om de ikke skal tapes, meldes innen seks uker til Asker og Bærum tingrett, P.b. 578, 1302 Sandvika. Krav meldes til bostyrer der slik er oppnevnt DBO-AHER/1. Trine Thommesen fødselsnr , Lærerutd./ yrkesped. selst.næringsdr. - konsulent. Siste bopel: Slemmestadveien 394, 1390 Vollen. Dødsdato: Bostyrer: Adv. Petter Christian Nissen-Lie, Advokat-firmaet Austlid og Nissen-Lie AS, Postboks 138, 1300 Sandvika Proklama Krav etter avdøde må, om de ikke skal tapes, meldes innen seks uker til Asker og Bærum tingrett, P.b. 578, 1302 Sandvika. Krav meldes til bostyrer der slik er oppnevnt DBO-AHER/1. Anna Kvamme fødselsnr , siste bopel: Capralhaugen 70, Jar. Dødsdato: Bostyrer: Adv. Kim Friis-Møller, Advokatfirma Dagestad Christensen Friis-Møller DA, Postboks 400, 1302 Sandvika. Diverse Motorgressklipper, lite brukt, selges kr 900,- (halv ny-pris). T Ønskes kjøpt Kjøper alt i gull, sølv, sølvbestikk, klokker og gamle lommeur. Send sms, mail eller ring. Tlf: BRA/P.ROM 223/193 m PRISANTYDNING ,- OMKOSTNINGER ca. 2.5% TOMT 691 m (Eiet) BYGGEÅR 1999 HOLE KOMMUNE - VIK. Attraktiv enebolig m/4 soverom og utleie på solrik utsiktstomt, ca 20 min. fra Sandvika VISNING TORS. 12/7 Kl. 18:00-19:00 SØN. 15/7 Kl. 15:00-16:00 ADRESSE Solbakken 6 OPPDRAGSANSVARLIG/ MEDHJELPER Thomas Madsen Tlf Randi Ødegaard Tlf Campingv.- tilhengere Kampanjetilbud på tilhengere 1205 S inkl. nesehjul og presenning DU SPARER 800,-! 1205 S Totalvekt 750 kg. Mål: 204x116x35 cm. 13 helårsdekk. Inkl. presenning og nesehjul (verdi 800,-) 3205 S Totalvekt 750 kg. Mål: 204x142x35 cm. 13 helårsdekk. Vår bestselger inkl. presenning og nesehjul (verdi 865,-) Nesbru Tilhenger Service AS Nesbruveien 84, 1394 Nesbru Tlf Kun Kun 3205 S inkl. nesehjul og presenning 6.190, ,- DU SPARER 865,-! Pris inkl. mva., ekskl. montering. Lev. omk. kan tilkomme. Dyr Ny valp? ,- EIENDOMSANNONSER I BUDSTIKKA: Se eiendomsannonsene i Budstikka og hold deg orientert om det lokale boligmarkedet Trenger du nye medarbeidere er det i sommer du skal slå til. Mange bedriftsledere velger å ta sommerferie og konkurransen om de beste folkene avtar. Samtidig er sommerferien en periode hvor man har tid til å tenke over egen utvikling og ta beslutninger som bytte av jobb om den rette stillingen dukker opp. Halv pris på stillingsannonser i juli mnd! Annonsepakken består av 2 like avisannonser, 2 uker på budstikka.no sin forside, samt søkbar i databasen i inntil 30 dager. Kontakt oss på telefon eller mail

20 20 Onsdag 11. juli 2012 debatt debatt Maksimal lengde på debattinnlegg i Budstikka er 300 ord. Debattinnleggene skal omhandle lokale forhold. Lokale skribenter prioriteres. Avisen forbeholder seg retten til å foreta nødvendige språklige endringer og kutte innlegg som er for lange. Innsendere må undertegne med fullt navn. Innlegg mottas kun på e-post: SOMMER SALG 20-50% salonger, spisestuer, tekstiler m.m. ITALIAN HOUSE GRINI NÆRINGSPARK ØSTERÅS BÆRUM T (17) Trenger løft Utdanning. Akershus fylke trenger et kompetanseløft for lærere. SKOLE: I Asker er 29,48 årsverk i grunntilsvarende tall 42,67 årsverk, skriver inn- Venstre har fremmet et forslag på Stortinget om å gi et særskilt kompetanseløft til lærere i grunnskolen. Det gjelder lærere som i dag underviser uten godkjent undervisningskompetanse. I forslaget fra Venstre finner man en tabell med fylkesvis oversikt over hvor mange lærere det dreier seg om. Jeg tror ikke disse tallene er «offentlig kjent». Vi har fått dem på svar fra Kunnskapsdepartementet. For kommuner har vi bare tall på årsverk, ikke antall lærere. I Asker er 29,48 årsverk i grunnskolen uten kompetanse til å undervise på det trinnet de underviser på. I Bærum er tilsvarende tall 42,67 årsverk. Med tanke på at vi ifølge Statistisk sentralbyrå kan komme til å mangle lærere frem- Ta årets sommerbilde! Send inn ditt beste sommerbilde, og du er med i konkurransen om å vinne et Nikon D3200 speilreflekskamera m/18-55 mm objektiv. Vi kårer også vinnere hver uke som får fl otte premier. Du kan være med å hjelpe din favoritt fram ved å gi anbefalinger på Lesernes Budstikka. Alle bidrag må legges inn via lesernes.budstikka.no, under fanen fotokonkurranse. Hver lørdag vil noen av bildene og ukas vinner bli presentert i avisen på Budstikkas Sommersider. Hver deltager kan kun bidra med ett bilde. Vi kårer det beste sommerbildet på Lesernes Budstikka! Vinneren blir premiert med et Nikon D3200 speilreflekskamerara Vinneren offentliggjøres onsdag 22. august

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 3

Glenn Ringtved Dreamteam 3 Glenn Ringtved Dreamteam 3 Hola Manolo Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

NYSGJERRIGPER. Blir man mer sulten av å svømme eller er det bare noe man tror?

NYSGJERRIGPER. Blir man mer sulten av å svømme eller er det bare noe man tror? NYSGJERRIGPER Blir man mer sulten av å svømme eller er det bare noe man tror? Dette lurer vi på Vi er 5. trinn på Vestby skole. Vi ville være med på Nysgjerrigperkonkurransen. For å finne ting vi kunne

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 8

Glenn Ringtved Dreamteam 8 Glenn Ringtved Dreamteam 8 Fotball, svette og tårer Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Treningslogg 07. Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Treningslogg 07. Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig motivert til å klare det. Jeg følte meg lett og fin før vi begynte å løpe. Jeg var ganske spent. Jeg var også litt avslappet. Men jeg var litt kald før jeg startet men det

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Puls 07. Uke 7 - mandag

Puls 07. Uke 7 - mandag Uke 7 - mandag Jeg gruet meg litt på starten fordi jeg er forkjølet. Jeg skulle låne klokka til Maia som var god. Jeg følte meg litt kvalmen på starten men jeg tror jeg bare gruet meg litt. Jeg er forkjølet

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

Foreldremøte for G 2002

Foreldremøte for G 2002 Foreldremøte for Onsdag 21. august 2013 21.08.2013 Foreldremøte Agenda Kort om årgangen Informasjon om Gult lag Lagsammensetning på Cup'er Evaluering Ö-bollen Ekstra dugnad til inntekt for lagskassa i

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Reisebrev fra Natcha.

Reisebrev fra Natcha. Reisebrev fra Natcha. Etter fire uker på reise, hvor livet mitt stort sett handlet om seiling, kom jeg hjem til Bergen 17. juli. Med en verdenscup og to EM på rappen, sitter jeg igjen med mange nye erfaringer

Detaljer

Martins pappa har fotlenke

Martins pappa har fotlenke Martins pappa har fotlenke Hei! Jeg heter Martin. Jeg bor sammen med mamma, pappa og lillesøsteren min. Jeg er glad i å spille fotball. Når jeg blir stor skal jeg bli proffspiller i Italia. Tv-spill er

Detaljer

Solfrid Marthiniussen intervjuer to av fremtidens skogbruksjenter

Solfrid Marthiniussen intervjuer to av fremtidens skogbruksjenter Solfrid Marthiniussen intervjuer to av fremtidens skogbruksjenter Under fylkesleiren til 4H Buskerud i Hemsedal denne sommeren hadde Jenter i Skogbruket i samarbeid med skogbrukslinja på Saggrenda i Kongsberg,

Detaljer

TJENESTEDESIGN. Illustrasjon: SINTEF. Trygge spor

TJENESTEDESIGN. Illustrasjon: SINTEF. Trygge spor TJENESTEDESIGN Illustrasjon: SINTEF Trygge spor Innhold Status i tjenestedesign Innsikter fra personer med demens og pårørende Utkast til tjenestemodell Leveranser Tjenestemodell Åfjord Tjenestemodell

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Skriftlig eksamen (Written Exam) (3 timer)

Skriftlig eksamen (Written Exam) (3 timer) NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0110

Detaljer

Og SIST MEN IKKE MINST en stor takk til dere for at dere har lyst til å være en del av mitt teamt! Det å ha en sponsor som dere med på laget gir meg

Og SIST MEN IKKE MINST en stor takk til dere for at dere har lyst til å være en del av mitt teamt! Det å ha en sponsor som dere med på laget gir meg VM VAL DE FIEMME Så er sesongens store høydepunkt over, det vi har trent og jobbet knallhard for siden i mai ble plutselig historie etter vi passerte målstreken på lørdag. Rart å tenke på at det er over

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Sol, sommer og seiling!

Sol, sommer og seiling! Sol, sommer og seiling! Velkommen til sommerkurs i seiling! I løpet av noen fine sommerdager ved sjøen skal du få prøve å seile sammen med andre og helt alene. Det blir tid til å leke og bade også, men

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE FRIHET I VANN FOR ALLE Foto: Paal Staven FRIHET I VANN FOR ALLE Alle har behov for å bevege seg og bruke kroppen i fysisk aktivitet. For oss handler det ikke om hva du kan gjøre på land, men hva du KAN

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

Informasjon fra Filosofene 16. februar

Informasjon fra Filosofene 16. februar Informasjon fra Filosofene 16. februar Skal noen barn ha fri i forbindelse med skolens vinterferie? Vær snill å gi oss beskjed hvis barnet ditt skal ha fri i forbindelse med skolens vinterferie neste uke

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Endelig noen som har lært at det er viktig å spise før en kamp!

Endelig noen som har lært at det er viktig å spise før en kamp! Treningskamp i Ryfylkehallen - MIL jr Sunde jr Ca 10 1 Tirsdag 9.mars 2010 Ingen trengte å ha med bil på denne turen...det vil si at trener og lagleder måtte det! Vi hadde med oss masse utstyr, Joachim

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 1

Glenn Ringtved Dreamteam 1 Glenn Ringtved Dreamteam 1 Mot nye mål Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer