Grunnbok. Hver del avsluttes med sammendrag og oppgaver og kan fungere alene eller i kombinasjon med andre deler.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnbok. Hver del avsluttes med sammendrag og oppgaver og kan fungere alene eller i kombinasjon med andre deler."

Transkript

1 Religion, livssyn og etikk for barnetrinnet Vivo 5 7 er en flertrinnsbok i RLE som inneholder det elevene skal lære fra 5. til 7. trinn. Særtrykket inneholder kapitlet om islam fra grunnboka, og kapitlet er inndelt i tre deler. Hver del avsluttes med sammendrag og oppgaver og kan fungere alene eller i kombinasjon med andre deler. SÆRTRYKKi John Harald Bondevik Anne Carlsen Ariane Schjelderup Vivos flertinnsbøker gir fleksibilitet i undervisningen. De er enkle å tilpasse til lokale årsplaner, kan lett tilrettelegges for hver enkelt elev og egner seg også for aldersblandede grupper. Elevene får god oversikt over det de skal lære, og det er enkelt å repetere. Lærerens bok gir praktisk støtte og følger grunnboka side for side. Vivo 5-7 består av grunnbok fortellingsbok arbeidsbok lærerens bok kopiperm CD nettsted Korrektur Grunnbok

2 Innhold 1. Filosofi og etikk 6 A: Filosofi 8 B: Etikk i familien 20 C: Den verden vi lever i Jødedom 46 A: Å leve som jøde 48 B: Jødedommens fortellinger 58 C: Synagogen og jødisk kunst Kristendom 80 A: Å leve som kristen 82 B: Bibelen Det gamle testamentet 96 C: Bibelen Det nye testamentet 108 D: Kirkehistorie 120 E: Kirker og kristen kunst 134 F: Kristen musikk og høytider Islam 160 A: Å leve som muslim 162 B: Islams fortellinger 174 C: Moskeen og kunsten i islam Livssyn 194 A: Å ha et livssyn 196 B: Fra humanismens historie 208 C: Kunst, arkitektur og musikk Hinduisme 228 A: Å leve som hindu 230 B: Hinduismens guder og fortellinger 242 C: Templet og kunsten i hinduismen Buddhisme 262 A: Å leve som buddhist 264 B: Buddhismens fortellinger 276 C: Templet, klostret og kunsten i buddhismen 286 Oversikt og fakta 296 Kilder Innhold Innhold 5

3 160 4 Islam

4 a Å leve som muslim De fem søylene Her skal du lære om de fem søylene id islams syn på Gud og mennesket muslimers hverdag De fem søylene er viktige for muslimer Søyler er med på å holde et byggverk oppe og er ofte fine å se på. Islam har også fem søyler som er med på å holde religionen oppe. For søylene hjelper muslimene med å huske det viktigste i religionen, og de viser hva som er riktig å gjøre. De fem søylene er tros bekjennelsen, bønnen, velferdsskatten, fasten og pilegrimsreisen. trosbekjennelse sier hva som er det viktigste i en religion eller en persons tro I Norge er det ca muslimer (2008), mens det i hele verden finnes ca. 1,2 milliarder muslimer. På kartet ser du at islam er mest utbredt i området fra Vest- Afrika, langs Nord- Afrika og Midtøsten til Pakistan. Hva er en muslim? En muslim er en som tilhører islam Islam er den nest største religionen i verden. Menneskene som tilhører islam, kalles muslimer. Muslimer har mye felles selv om de bor forskjellige steder. De har samme hellige bok og høytider. De tenker mye likt om Gud, mennesker og hva som er riktig å gjøre. Men muslimene er ikke enige om alt. På samme måte er mye likt hos deg og klassekameratene dine, men dere er også forskjellige. Den første søylen trosbekjennelsen Den første og viktigste søylen er trosbekjennelsen. Den sier: «Det finnes ingen annen gud enn Gud, og Muhammad er hans sendebud.» På arabisk er det slik: «La ilaha illa Allah Muhammadu r-rasul illah.» Den som sier trosbekjennelsen og tror på den, er muslim. Muslimene sier trosbekjennelsen på arabisk. Den norske teksten er bare en oversettelse. Trosbekjennelsen forteller at muslimer tror det finnes bare én gud. Det arabiske ordet for Gud er Allah. Derfor bruker mange i Norge, og over hele verden, navnet Allah når de snakker om muslimenes Gud. Men ifølge islam tror jøder, kristne og muslimer på den samme Gud. Derfor bruker vi i denne boka navnet Gud på islams Gud. Mange En del Få Mange En del Få Mange En del Få Trosbekjennelsen er veldig viktig for muslimer. Derfor sies den inn i øret på nyfødte babyer og foran mennesker som snart skal dø. Trosbekjennelsen skal være de første og de siste ordene et menneske hører. 162 ISLAM Del a: Å leve som muslim 163

5 Gutter som ber i moskeen til Central Jamaat e-ahl-e Sunnat i Urtegata, Oslo. Islam har fem søyler. Har du noen søyler i ditt liv? Den andre søylen bønnen Muslimer skal be fem ganger om dagen. Da ber de bestemte bønner som kalles salah. Etter at de har bedt salah, kan de be sine egne bønner. Den som ber, må være ren. Før de ber, vasker muslimene hendene, munnen, nesen, ansiktet, underarmene og føttene. Muslimer kan be hvor som helst. Men siden stedet skal være rent, bruker mange muslimer et bønneteppe når de skal be. Det kan de rulle ut uansett hvor de er. Det aller beste stedet å være under bønnen er i moskeen. Når muslimene ber, vender de seg mot Mekka fordi Mekka er en hellig by. Muslimene skal helst be til bestemte tider på dagen. Det er ikke alltid lett å få til når en er på jobb eller på skolen. Derfor kan en samle opp bønner i løpet av dagen. Noen muslimer ber bare hver fredag, eller enda Tidspunktet for bønnene er bestemt av når sola står opp og går ned. Men nord i Norge er det både mørketid og midnattssol. Muslimene som bor der, kan følge bønnetidene i Oslo eller i Mekka. Og tidene kan de finne på Internett. Den tredje søylen velferdsskatten Muslimer har plikt til å hjelpe andre. Derfor skal de gi en bestemt skatt til fattige eller andre som trenger det. I tillegg til å hjelpe de fattige kan en gi zakah til en moské, eller bruke pengene til å gjøre islam kjent i verden. Mange muslimer i Norge sender zakah-penger til slektninger i andre land. Den fjerde søylen fasten I måneden ramadan skal muslimene faste. Mellom soloppgang og solnedgang skal de verken spise eller drikke. Barn, syke mennesker, gravide og mødre som ammer, trenger ikke å faste. Det står i Koranen at muslimene skal faste. Noen muslimer mener at fasten hjelper dem til å forstå hvordan de fattige har det. Andre synes at fasten hjelper dem til å tenke mer på Gud enn på ting og mat. Men det viktigste er at når de faster, så gjør de det Gud har sagt. Når ramadan er over, feirer muslimene id al-fitr, som også blir kalt lille-id. Den femte søylen pilegrimsreisen Alle muslimer som kan, skal én gang i livet reise på pilegrimsreise til den hellige byen Mekka i Saudi-Arabia. Pilegrimsreisen kalles hadsj. I Mekka gjør pilegrimene bestemte ritualer. Ritualer er bestemte handlinger man gjør etter et fast mønster. Enkelte av ritualene er til minne om profeten Ibrahim og hans familie, og noen ritualer får muslimene til å tenke på Gud. Inne i Mekka finnes muslimenes helligste sted. Det er en bygning som kalles Kaba. Kabaen er firkantet, og i et av hjørnene er det murt inn en svart stein som mange pilegrimer forsøker å komme så tett inntil at de kan kysse. Når pilegrimsreisen er slutt, feirer muslimer over hele verden den store festen som kalles id al-adha. Festen er til minne om at Ibrahim og sønnen Ismail var lydige da Gud ba Ibrahim om å ofre sønnen sin. Gud stoppet Ibrahim og ga ham en sau han kunne ofre i stedet for Ismail. Til id al-adha slakter muslimene en sau for å minnes dette. Så holdes det fest der kjøttet fra sauen spises. zakah en skatt muslimer skal betale for å hjelpe fattige eller for å støtte islam pilegrim en person som reiser til et hellig sted Ibrahim arabisk for Abraham Kabaen i Mekka er muslimenes helligste sted. Muslimene tror det var Ibrahim som bygde den. 164 ISLAM Del a: Å leve som muslim 165

6 Gud og mennesket allmektig det å kunne styre og bestemme absolutt alt som skjer Det finnes bare én gud I trosbekjennelsen sier muslimene det aller viktigste i islamsk tro: «Det finnes ingen annen gud enn Gud.» Fordi Gud er allmektig, kan ingen være likestilt med ham. Mennesket skal være lydig mot Gud Selv om det å tro er viktig, har muslimer vært enda mer opptatt av å være lydige mot Guds vilje og regler. Ordet muslim betyr «en som overgir seg til Gud». I Koranen står det: «Dere som tror, vis lydighet mot Gud. Blir du med på klubben i kveld? Ja, jeg kommer klokka sju. In sha Allah. Bestemmer Gud alt? Mange muslimer mener at Gud har en vilje og en mening om hva som er rett, men at det er menneskene selv som velger om de vil gjøre det rette. Andre muslimer mener at Gud styrer alt som skjer. For hvis mennesket kan bestemme selv, er jo ikke Gud allmektig. Når muslimer snakker om noe som skal skje, avslutter mange med å si «in sha Allah.» Det betyr «hvis Gud vil.» For selv om menneskene avtaler noe, skjer det bare hvis Gud vil. Et liv etter døden Koranen forteller at menneskene skal leve videre etter livet på jorda, enten i paradis eller i helvete. I paradis finnes det god mat og drikke, og deilige steder å sitte under skyggefulle trær. I helvete er det forferdelig å være. Over helvete er det en bro, og for å komme til paradis, må menneskene komme seg over denne broen. De som har trodd rett og gjort gode ting i livet, får gå på en bro som er bred som en vei. For andre er broen smal som et hårstrå. Om broen er lett eller vanskelig å komme over, kommer an på hva du gjorde mens du levde. Denne moskeen er fra Spania. Buene bølger framover i moskeen slik at øynene ikke får hvile før de finner den tomme åpningen i veggen lengst framme. Åpningen er et tegn på at Gud er ro og hvile. Til sammen viser denne byggemåten at alle ting som er skapt, forandrer seg, mens Gud er den samme. En muslim prøver å være lydig overfor Gud. Når er det en fin ting å være lydig? 166 ISLAM Del a: Å leve som muslim 167

7 Hverdag og høytid Muslimers hverdag kan være forskjellig alt etter hvor i verden man er. Men her skal vi se nærmere på noe av det som er felles for muslimer og deres måte å leve på. Reglene for bønn kan også være vanskelige å følge. Selv om det er lov å utsette noen bønner til arbeidsdagen er over, ønsker mange å be nærmest mulig de fastsatte tidene. Stedet der de ber, skal også være rent. Derfor har noen med seg egne bønnetepper som de ruller ut der de vil be. hadith fortellinger fra Muhammads liv som er samlet i mange ulike bøker Trosbekjennelsen er det første Rett etter fødselen skal en mann hviske trosbekjennelsen i øret til babyen. Barnet får navn før det er sju dager gammelt. Det er anbefalt at guttene får navn etter profetene eller muslimske ledere. Jentene blir ofte oppkalt etter Muhammads koner eller døtre. Mange følger en hadith som sier at barnet skal barberes på hodet. Det er også vanlig å omskjære guttebarn. Det kan skje når gutten er sju dager gammel, men for de fleste blir det gjort senere. Da skjærer en bort forhuden på guttens penis. Trosbekjennelsen er det siste En muslim vil at trosbekjennelsen også skal være det siste han eller hun hører her i livet. Liket blir vasket og kledd i et hvitt stoff, og begravelsen skal skje så snart det er mulig. I muslimske land bruker de ikke kiste, men i Norge er dette vanlig blant muslimer. Den døde kroppen blir lagt i jorda med ansiktet mot Mekka. Familien er viktig Å gifte seg er en plikt for muslimer. Ofte hjelper foreldrene til med å finne ut hvem de unge skal gifte seg med. Den som skal gifte seg, må si ja eller nei. I muslimske land bor mange i stor familier. Det betyr at barn, foreldre, besteforeldre, tanter og onkler kan bo i samme hus. De største festene heter id De to viktigste høytidene i islam er id-al-fitr og id-al-adha. På norsk sier vi gjerne lille-id og store-id. Lille-id markerer avslutningen på faste måneden ramadan. Under store-id minnes muslimene at Ibrahim (Abraham) ofret et dyr i stedet for sin egen sønn. Både lilleid og store-id feires mest i hjemmene. Men det er alltid samlinger i moskeen også. For bare få år siden måtte muslimer i Norge handle i egne halalbutikker for å få kjøtt som de hadde lov til å spise. Nå kan de kjøpe halalpizza og andre halalprodukter i vanlige matbutikker. Etter at man er gift, flytter vanligvis kvinnen inn i mannens familie. Kvinner og menn har ulike oppgaver fordi de er skapt forskjellige. Saudi-Arabia har trosbekjennelsen skrevet i flagget sitt. Ikke alltid lett å følge reglene Både Koranen og hadith har regler for hvordan muslimer skal leve. Det må muslimene ta hensyn til hver eneste dag. For eksempel skal de ikke spise svinekjøtt. Og kjøttet som de spiser, skal være slaktet på en spesiell måte. Da heter det halalkjøtt. Ordet halal brukes om alt som er lov for en muslim. Det motsatte av halal er haram. Både mat, klær, musikk, ord en sier, og det en gjør mot andre, kan være halal eller haram. Når muslimske barn og ungdommer lurer på om noe er halal eller haram, kan de spørre foreldrene sine, en islamsk leder eller andre muslimske voksne, eller de kan finne svar på muslimske nettsteder. Alle reglene er ikke lette å følge. For muslimske barn i norske skoler kan det for eksempel være vanskelig å ikke vise seg nakne for andre når de skifter og dusjer etter kroppsøving. 168 ISLAM Del a: Å leve som muslim 169

8 VIVO Magasin nr. 4 VIVO Magasin nr. 4 Id mubarak! Av John Harald Bondevik Id Muslimene feirer id to ganger i året, lille-id og store-id (id al-fitr og id al-adha). Lille-id er den største festen. Lille-id feires for å markere at fastemåneden ramadan er over. Store-id feires til minne om at profeten Ibrahim var villig til å ofre sønnen sin til Gud. Til id får barna nye klær og gaver, ofte penger. Jeg greide det bare én og en halv dag, sier en småflau Malalei (13) når hun forteller om første gang hun skulle faste. Men nå er fasten over, og det er tid for å feire. Id mubarak! Malalei er muslim. Til id har hun pyntet seg med en tradisjonell afghansk drakt. Vi får alltid nye klær til id, sier Malalei til Vivo Magasin. Det er andre dagen av lille-id, og Vivo Magasin er på besøk hos Malalei og familien hennes på Tårnåsen utenfor Oslo. På bordet i stua står saftige kaker og godterier fra flere land. Klokka er snart ti, og hjemme i leiligheten har Malalei, mamma og storebror nettopp bedt den første av dagens fem bønner. Vær så god, forsyn deg, sier mamma Golgotei, og tilbyr søte, store kakestykker og en søt te med honning og melk i. Id startet i går, forteller Malalei. Men mamma jobbet, og jeg hadde så mye annet å gjøre, så vi fikk ikke feiret før på kvelden. Da lagde mamma nasjonalmat fra Afghani stan. Og jeg fikk nye klær. Det får vi alltid når det er id. Og barna får penger, smiler Malalei. Når det er id, går voksne menn og store gutter i moskeen om morgenen. Kvinner og barn står og venter når de kommer hjem. Jeg kysser de som er eldre enn meg på hånda, forteller Malalei. Så sier jeg Asalam wa alikom. Det betyr Jeg ønsker deg god helse. Etterpå spiser vi godterier og kaker. Senere på dagen besøker familiene hverandre. Den yngste må besøke den eldste før den eldste kommer til den yngste. Vi besøker alltid tanta mi før hun kommer hit. I tillegg til å spise god mat, danser vi folkedanser, forteller mamma. Men hvis vi skal gjøre det her, må vi si fra til naboene noen dager før, for det dunker sånn i gulvet. Bordet er fylt av kaker og godterier fra mange land. Familien Safi har ikke så mye familie i nærheten. Men de som har det, får mye å gjøre før id. I Afghanistan brukte jeg den siste uka før id til å rydde, vaske, bytte gardiner og tepper og lage mat. Så da id kom, var jeg sliten. Men fordi alle var så glade, glemte jeg helt at jeg var sliten, sier mamma. Hun ruller ut bønneteppet, tar sjalet over hodet og ber den neste av dagens fem bønner. Malalei er ikke sliten. Vi feirer ikke så mye her i Norge. Men jeg vet at akkurat nå er det store fester i muslimske land. Hele landet feirer, og alle har fri i tre dager, sier hun med lengsel i blikket. Malalei er 13 år gammel. I år ville hun faste for første gang. Men jeg greide det bare én og en halv dag, sier hun litt småflau. Med håndballtrening og gym på skolen er det vanskelig. Særlig å la være å drikke. Neste år skal jeg greie det lenger. Men nå skal jeg ut med en venninne og kjøpe bursdagsgave til søsteren min. Ha det bra, og takk for at dere kom! Ramadan Ramadan er muslimenes fastemåned I ramadan skal muslimene ikke spise eller drikke mellom soloppgang og solnedgang. Å faste i ramadan er en av muslimenes fem søyler. Norske barn feirer id i moskeen. Dette bildet er fra Det Muslimske Samfunnet i Oslo. Velsignet id! Den vanligste hilsenen når det er id, er «id mubarak.» Det betyr «velsignet id.» Når det nærmer seg id, lager muslimene id-kort som de sender og gir til familie og venner. På kortet står det gjerne «id mubarak» eller «eid mubarak». Dette er bare to forskjellige skrivemåter og betyr det samme

9 A Å leve som muslim Oppgaver Sammendrag De fem søylene i islam er trosbekjennelsen, bønnen, velferdsskatten, fasten og pilegrimsreisen. 1 Lag seks spørsmål om de fem søylene. Se på side Se på kartet på side 162. Skriv navnet på fem av de landene med mange muslimer. I islam er det viktig at mennesket er lydig mot Gud. En muslim tror at Gud bestemmer alt. Trosbekjennelsen sier at det finnes ingen annen gud enn Gud. 2 Lag en oversikt over de fem søylene i islam. Du velger selv om du vil lage en tabell eller et tankekart, eller skrive nøkkelord eller en kort tekst. 6 Bruk tabellen på som viser hvor mange muslimer det er i ulike land. Lag et søylediagram som viser opplysningene. Tegn eller bruk pc. Koranen og hadith gir regler for hvordan en muslim skal leve. De to viktigste høytidene i islam kalles store-id og lille-id. Repetisjon 3 4 Se på bildene på side Skriv minst fem opplysninger om muslimer og idfeiringen som du kan finne i disse bildene. Se på bildet på side Hva kan du kjenne igjen fra det du har lest i kapittel 4A om å leve som muslim? Skriv ned noen punkter. 7 8 Bruk internett og finn bønnetidene for dagen i dag i Mekka. Bruk internett og finn ut når id al-fitr vil bli feiret de neste tre årene. Hva er en muslim? 1 Hva er en muslim? 2 Hvilke land har flest muslimer? De fem søylene 3 Hva heter de fem søylene i islam? Hva betyr den islamske trosbekjennelsen? Hvor ofte skal en muslim be? Hvem skal faste når det er ramadan? Hvor reiser muslimene på pilegrimsreise? Hvilket byggverk er det aller helligste i islam? Gud og mennesket 9 Hvor mange guder tilber muslimene? 10 Hva er det viktigste i islamsk tro? 11 Hva tror muslimer om et liv etter døden? 12 Hva betyr in sha Allah? Hverdag og høytid 13 Hva er det første og det siste en muslim får høre? 14 Hva betyr det at noe er halal? 15 Hva er det motsatte av halal? 16 Hva heter de to største høytidene i islam? Tenk deg islam som en bygning som holdes oppe av fem søyler. Tegn bygningen. Lag et nyhetsinnslag til tv eller radio fra byen Mekka som muslimene drar på pilegrimsreise til. Tenk deg at du er journalist og skal møte Malalei (side ) for å lage et intervju til avisa du jobber i. Skriv ned minst seks spørsmål du vil stille henne. Kjenner du en muslim? Lag et id-kort. Hent tips og ideer på side Ville du likt å dra på pilegrimsreise til Mekka? Begrunn svaret. En muslim skal ikke spise svinekjøtt. Det er haram. I norske barnebursdager får gjestene ofte pølser som er laget av svinekjøtt. Hva kan gjøres for at alle kan føle seg velkommen? Gi en begrunnelse for svaret ditt. Ordet muslim betyr en som overgir seg til Gud. a) Hva vil det si å overgi seg til noen? Kan man bestemme over sitt eget liv samtidig som man er overgitt til Gud? b) Finn eksempler på situasjoner hvor det kan være riktig å overgi seg til noen. Hvorfor er det riktig i disse situasjonene? 172 ISLAM Del a: Å leve som muslim 173

10 B Islams fortellinger Her skal du lære om åpenbaring at noe kommer til syne eller høres, ofte med et budskap fra en gud En ung kvinne ber ved Lys-fjellet i nærheten av Hira-hulen. Hun besøker stedet mens hun er på pilegrimsreise til Mekka. profeten Muhammad hva Koranen er, og hva den inneholder hvordan Koranen ble til hadith Muhammad Profeten Muhammad møter engelen Gabriel i Hira-hulen I en hule på Lys-fjellet utenfor Mekka sitter en mann. Han heter Muhammad. En engel står foran ham. Det er engelen Jibril (Gabriel), som har en beskjed fra Gud. Denne natten får Muhammad den første åpenbaringen fra Gud. Åpenbaringene blir senere samlet i en bok, Koranen, som er muslimenes hellige bok. Muhammad får de første ordene fra Gud Engelen Jibril holder et tøystykke med tekst på fram for Muhammad. De er i Hira-hulen: «Les!» sier engelen. Muhammad svarer at han ikke kan lese. Engelen slår armene rundt ham og holder så hardt fast at Muhammad tror han skal dø. Da engelen slipper Muhammad, gjentar engelen: «Les!» «Jeg kan ikke lese,» sier Muhammad igjen. Jibril klemmer ham svært hardt en gang til og gjentar for tredje gang at Muhammad skal lese, og igjen svarer Muhammad at han ikke kan. Også denne gangen føler Muhammad at engelen presser ham. Til slutt slipper engelen, og forteller Muhammad hva som står der. Muhammad husker alt, og sier at det er som om ordene er skrevet i hjertet hans. Så forsvinner engelen. Plutselig hører han en stemme fra himmelen som sier: «Muhammad, du er Guds budbringer, og jeg er Jibril.» Når Muhammad titter opp på himmelen, ser han engelen samme hvor han snur seg. Muhammad var redd og forvirret da han kom hjem etter det første møtet med engelen Jibril, og han fortalte kona si om det som hadde skjedd. Kona til Muhammad trodde på det mannen hennes fortalte, og dermed ble hun den aller første muslimen. Etter hvert begynte Muhammad å fortelle andre mennesker om opplevelsene sine og det engelen hadde sagt til ham. Jibril arabisk for Gabriel Muhammad var analfabet. Det betyr at han ikke kunne lese eller skrive. For muslimer er dette et tegn på at Koranen ikke er skrevet av Muhammad, men at den kommer fra Gud. 174 ISLAM Del a: Å leve som muslim 175

11 budskap beskjed eller nyhet Må en profet gjøre noe spesielt for å være profet? Muslimer har kommet for å be ved en moské i Pakistan. De feirer skjebnenatten, den natten da Gud ga Muhammad de første versene i Koranen. Muhammad er islams viktigste profet Etter dette kom engelen ofte til Muhammad og dikterte flere vers for ham. Versene var budskap fra Gud som Muhammad skulle gi videre til menneskene. Muhammad var en profet. En profet er det samme som en budbringer. Muslimene mener at Muhammad kom med beskjeder fra Gud, og de regner Muhammad for å være den siste og den største av alle profetene. Derfor er han den viktigste personen i islam. Den natten Muhammad fikk den første åpenbaringen fra engelen Jibril, kalles skjebnenatten. Muslimene feirer skjebnenatten natt til 27. i måneden ramadan. Da samles mange i moskeen og leser i Koranen. Ramadan er den måneden da muslimene faster. Profeten Muhammad ble født i byen Mekka Profeten Muhammad ble født i Mekka på den arabiske halvøya, ca. år 570 e.kr. Faren hans døde før Muhammad ble født, og moren hans levde bare til han var seks år gammel. Derfor vokste Muhammad opp hos forskjellige slektninger. Først bodde han hos bestefaren sin og siden hos onkelen Abu Talib. Hos onkelen lærte Muhammad å arbeide som karavanehandler. Da Muhammad ble voksen, fikk han arbeid hos den rike enken Khadidja, som drev med karavane handel. Hun syntes Muhammad var dyktig og likte ham svært godt. Khadidja fridde, og de giftet seg og fikk flere barn. Dessverre døde guttebarna da de var små, men døtrene deres vokste opp. Muhammad hadde møtt mange ulike mennesker på handelsreisene sine. Han snakket med både jøder, kristne og mennesker som tilba andre guder. Etter hvert begynte han å tenke mer og mer på Gud. Han dro ofte til øde steder utenfor Mekka for å være for seg selv og for å tenke. Det var her han fikk de første åpenbaringene fra Gud. Da var han omtrent 40 år gammel. Muhammad møtte mange forskjellige mennesker mens han var karavanehandler. De han møtte hørte til ulike religioner, og de kan ha fått Muhammad til å tenke på Gud. karavane et stort reisefølge med kameler som frakter varer gjennom ørkenen. En karavanehandler er en som handler med dem som driver karavanen, eller lager avtaler om å kjøpe varer av dem Muslimene skriver eller sier«fred være med ham», eller bare «fvmh», etter at de har skrevet eller sagt Muhammads navn. 176 ISLAM Del a: Å leve som muslim 177

12 pilegrimsreise reise til et hellig sted eller en hellig bygning pilegrim en som reiser til et hellig sted Mekka var en pilegrimsby På Muhammads tid var Mekka en handelsby. Mange karavaner stoppet der, og mange mennesker kom dit på pilegrimsreise for å tilbe noen av gudene i den hellige bygningen Kaba. Mange i Mekka tjente penger på pilegrimene. Da Muhammad begynte å fortelle folket i Mekka at de bare skulle tilbe én gud, ble mange sinte. For hvis menneskene trodde på bare én gud, ville det kanskje ikke komme så mange til Mekka for å tilbe. Likevel fortsatte Muhammad å fortelle folk at det fantes bare én gud Allah. Utvandringen til Medina Fordi så mange var uenige med Muhammad, ble det etter hvert vanskelig for ham å være i Mekka. Mange muslimer hadde allerede utvandret til byen Medina. En natt måtte Muhammad flykte sammen med vennen, Abu Bakr. Muhammad og Abu Bakr forlot Mekka og dro til fjellet sør for byen. Der var det en hule som de kunne holde seg skjult i. Da folk i Mekka oppdaget at Muhammad hadde reist, ble det sendt ut letemannskaper i alle retninger. Etter tre dager kom de til hulen der Muhammad og Abu Bakr gjemte seg. Inngangen til hulen var dekket av et fantastisk edderkoppnett, og et duepar hadde bygd reir ved inngangen og lå og ruget på eggene. Dermed trodde ikke forfølgerne at noen kunne ha gjemt seg der, og de dro sin vei. Forfølgerne prøvde flere ganger å fange de to, men etter tolv dager kom de trygt fram til Medina. Abu Bakr hadde vært redd for at de skulle bli oppdaget, men Muhammad hadde trøstet ham og sagt: «Vær ikke bedrøvet! Gud er med oss!». Muhammad flyttet aldri tilbake til Mekka, men han dro dit i krig og på pilegrimsreise. I Medina ble han boende til han døde i år 632. Senere ble det bygd en moské over graven hans. Utvandringen fra Mekka til Medina er så viktig for muslimer at de regner den som begynnelsen på tidsregningen sin. Muslimenes år 1 er år 622 i kalenderen som vi følger i Norge. Det muslimske året følger månen. Derfor er det elleve dager kortere enn året i den kalenderen som brukes i Norge og i store deler av verden. Den aller første moskeen ble bygd av Muhammad. Moskeen ligger rett utenfor Medina og heter Quba-moskeen. De flotte kuplene ble bygd på senere. 178 ISLAM Del a: Å leve som muslim 179

13 Koranen Koranen er skrevet med vakker skrift, og den er ofte pyntet med symmetriske mønstre. Koranen er muslimenes hellige bok I mange muslimske hjem plasseres Koranen øverst i bokhylla slik at den ikke har andre bøker over seg. Noen har den i et eget glasskap. Det er fordi Koranen skal behandles med stor respekt. Mange muslimer pakker Koranen inn i et klede for at det ikke skal komme støv eller skitt på den. Og når en leser i Koranen, skal hendene være rene. Noen muslimer som får Koranen i hendene, kysser den før de åpner den for å lese. Koranen er Guds ord til menneskene Muslimene tror at Koranen er en helt nøyaktig kopi av en bok som finnes hos Gud i himmelen. Ingen har skrevet denne boka. Koranen er en evig bok som alltid har vært til. Noe av det viktigste som står i Koranen, er at det bare finnes én gud. Koranen viser også hvordan menneskene skal leve etter Guds vilje. Ordene i Koranen er arabiske fordi arabisk er Guds språk. For at Koranen virkelig skal regnes som Guds ord, må den ikke være oversatt til andre språk. Det finnes koraner som er oversatt, for eksempel til norsk. De oversatte tekstene er ikke Guds ord, men forklaringer på de arabiske ordene i den hellige boka. Hadither er en samling fortellinger Ordet hadith betyr «fortelling». Hadither er tusenvis av fortellinger om hva Muhammad gjorde og sa. Muhammad er et forbilde for alle muslimer, og mange muslimer ønsker å leve slik Muhammad gjorde. Derfor er det viktig for dem å vite hva han fortalte om Gud, og hvordan han levde. Mange muslimer har ikke lest hadith-fortellingene, men hører dem som prekener i moskeen eller som fortellinger i familien. Hvis en muslim er i tvil om noe er rett eller galt, og det ikke står noe om det i Koranen, kan han eller hun finne svar i hadith-samlingen. I disse bøkene kan en lese om blant annet ekteskap jakt straff mat drikke klær medisin oppførsel Hadith-fortellingene er svært viktige i islam fordi de gjør det lettere å forstå teksten i Koranen. Fortellingene hjelper også muslimer til å forstå hvordan de skal leve etter de fem søylene. Abdullah bin Amr bin al-as sa at en mann spurte Allahs sendebud: «Hvilken islam er den beste?» Profeten sa: «Den beste islam er å gi bort mat og å hilse med fredshilsen til den du kjenner, og den du ikke kjenner.» Disse flisene er fra en kjent moské i Iran. Noen ord fra hadith er skrevet med vakker skrift. 180 ISLAM Del a: Å leve som muslim 181

14 B Islams fortellinger Oppgaver Sammendrag Muhammad er islams viktigste profet. Muhammad forkynte for folket i Mekka at det bare finnes én gud. Muhammad måtte utvandre fra Mekka til Medina. Dette skjedde i år 622, og muslimenes tidsregning starter i dette året. Koranen er muslimenes hellige bok, og den skal behandles med respekt. Koranen inneholder Guds ord til menneskene og ble gitt til profeten Muhammad Lag et tankekart over det du kan om Koranen. Bruk tankekartet til å fortelle en annen elev om Koranen. Lag en fagtekst med utgangspunkt i tankekartet ditt. Noter nøkkelord mens du leser fortellingen om flukten til Medina Bruk nøkkelordene og gjenfortell hendelsen for en annen elev Let på Internett og finn bilder av vakre sider i Koranen. Lag en kort beskrivelse av det du finner. Finn den arabiske halvøya på et kart. Lag en kartskisse over halvøya og tegn inn disse stedene på kartet: Saudi-Arabia, Mekka og Medina. Hvor langt er det mellom Mekka og Medina? Regn ut hvor gammel Muhammad ble. Hadither er fortellinger samlet i mange forskjellige bøker. De forteller om hva profeten Muhammad sa og gjorde. Repetisjon 5 6 Skriv fem faktasetninger om Muhammad. Se på bildet på side Hva kan du kjenne igjen fra det du har lest i kapittel 4B om islams fortellinger? Skriv ned noen punkter. 11 Gå inn på og finn ut hvilket år det er nå ifølge den muslimske kalenderen. Muhammad 1 Når ble Muhammad født? Hva var Muhammads viktigste budskap? Hvilket år utvandret Muhammad fra Mekka? Hvem reiste Muhammad sammen med da han måtte forlate Mekka? Utvandringen fra Mekka er svært viktig for muslimer. Kan du forklare hvorfor? Hvorfor reiste Muhammad tilbake til Mekka? Når døde Muhammad? Hvor døde Muhammad? Koranen 9 Hva kalles den natten da Muhammad for første gang møtte engelen Gabriel? Hva heter muslimenes hellige bok? Hvordan viser en muslim respekt for Koranen? Hvilket språk er Koranen skrevet på? Hadith 13 Hva er Hadith? Hva kan en finne svar på i Hadith? Hva er forskjellen på Hadith og Koranen? Se på kalligrafiene som viser Allahs navn på neste side eller Tegn en kopi av en av dem. Skriv så pent du kan hva Muhammad sa i hadithen på side 180. Ram den inn med symmetriske border. Planlegg et spørreprogram på tv som skal vare i fem minutter. Du er programleder, og temaet er Muhammad og Koranen. Velg konkurranseform, spørsmål og premie selv Ifølge islam finnes det en koran i himmelen som alle koraner på jorda er etterlikninger av. a) Er det andre ting på jorda som kan være etterlikninger av en original? Hvorfor lager vi etterlikninger av noe? b) Tegn moskeen på side 179. Er din tegning lik bildet som står i boka? I hadithen på side 180 kan du lese om hva Muhammad mente om hvordan man skulle være mot andre. Hva slags råd ville du ha gitt om hvordan man skal oppføre seg mot andre mennesker? 182 ISLAM Del a: Å leve som muslim 183

15 C Moskeen og kunsten i islam Renselse før bønnen Før muslimene skal inn i moskeen for å be, må de vaske seg. Det er alltid et sted med rennende vann ved en moské. I de store moskeene finnes det egne vaskerom med rennende vann. Alle Her skal du lære om Ordet moské er arabisk og betyr «sted der en bøyer seg i bønn». Moskeer kan se svært forskjellige ut. Denne blir kalt den flytende moskeen fordi den står på påler i sjøen. Fra Penang i Malaysia. hvordan en moské er bygd hva en moské brukes til bønnerop islamsk kunst musikk i islam Moskeen Moskeen har kuppel og minaret Moskeen er muslimenes gudshus. Den er lett å kjenne igjen, for den har som oftest både kuppel og et høyt tårn som kalles minaret. Fra minareten kaller bønneutroperen inn til bønn. Det høye tårnet gjør at lyden av bønneropet når langt, og mange kan høre det. Fra moskeen blir det kalt inn til bønn fem ganger hver dag. I Norge kan moskeene være forskjellige. Noen av dem har både kuppel og minaret, mens andre ser ut som helt vanlige hus. I Norge er det regler for hvor høyt og hvor ofte det kan ropes inn til bønn. muslimer renser seg i vann og tar av seg skoene før de går inn i bønnerommet. Det er fordi de skal være rene når de skal be til Gud. Moskeen er bygd for bønn Muslimene bøyer seg mot Mekka når de ber. Det er fordi bygningen Kaba i Mekka regnes som verdens sentrum. For at en skal vite retningen mot Mekka, er det laget en nisje i den veggen som vender mot denne byen. Nisjen heter mihrab, og veggen kalles kibla-veggen. Bønnerommet i moskeen er helt åpent og uten møbler. Det er laget slik for at det skal være lett å bøye seg og gjøre de andre bevegelsene som hører med i bønnen. På gulvet er det tepper som muslimene kneler på mens de ber. Teppene er lagt slik at det er god plass til å knele og bøye seg med pannen mot gulvet. Muslimene ber sammen i moskeen. Bønnelederen leser høyt fra Koranen. Deler av bønnene blir sagt i kor av de som ber. Menn og kvinner ber sammen, men på hvert sitt sted i moskeen. Når muslimske kvinner ber, dekker de til hodet. Det er for å vise at de vil la Gud styre livet sitt. Kvinnene bruker sjal, og mennene kan bruke et hodeplagg som kalles topi (se for eksempel bildene på side 5 og 33). I alle moskeer er det en prekestol, en minbar. Den ser ut som en trapp. På fredager blir det holdt en spesiell preken eller tale fra minbaren. Talen holdes før fredagsbønnen, og den er ganske kort. Talerne kan forklare hvordan en skal leve for å være en god muslim, eller de kan undervise fra Koranen og hadith. Hvis det har skjedd viktige ting i verden eller nærområdet i den siste tiden, snakker de gjerne om det. De kan si hva islam mener om det, og hva muslimer bør gjøre. Hvordan kan vi vite om noe er rent? Er det bare ting som kan være skitne eller rene? Kibla-veggen i moskeen vender mot Kaba i Mekka. Veggen er pyntet med koranvers og mønster. Det er en nisje midt på veggen. 184 ISLAM Del a: Å leve som muslim 185

16 En som kan hele Koranen utenat, kalles hafiz. Moskeen er et sted der mennesker møtes Moskeen brukes ikke bare til bønn. Barn kan gå på koranskole der, og det kan holdes møter eller kurs. I noen moskeer finnes det bibliotek, barnehage og eldresenter. Ofte er det også kontorer i bygningen. I fastemåneden ramadan samles mange i moskeen etter solnedgang og spiser sammen. Ofte blir Koranen lest høyt, del for del. I løpet av ramadan har en lest gjennom hele Koranen. Koranskolen Mange barn går på koranskole. Her lærer de å lese og skrive det arabiske språket, men det viktigste er å lære å si fram Koranen på arabisk utenat. Når en elev kan hele Koranen eller en bestemt del av den, blir det feiret med en fest. I noen land er koranskolen den eneste skolen barna går på. I andre land går de på koranskole når den vanlige skolen er slutt for dagen. Her i Norge går mange muslimske barn på koranskole i moskeen om ettermiddagen. Noen får denne opplæringen hjemme eller hos noen i familien hvis det er langt til nærmeste moské. På koranskolen lærer barna også hvordan en renser seg før bønnen, og hvordan en skal gjøre bevegelsene som hører med når en ber. De får nye venner der, og i pausene kan de leke eller snakke sammen. Moskeen Retningen mot Mekka Nisje Prekestol Bønnerom for menn Bønnerom for kvinner Minaret Muslimske barn på koranskolen i Kina lærer å si fram Koranen utenat på arabisk. Klasserom Plass for sko Rennende vann 186 ISLAM Del a: Å leve som muslim 187

17 Islamsk kunst Kalligrafi er vakker skrift Fordi Koranen er Guds ord, skal den skrives med vakre bokstaver. Et annet ord for vakker skrift er kalligrafi. Kalligrafi er den viktigste formen for kunst i islam. Koransidene kan også være dekorert med mønster i ulike farger. Blått og gull blir mye brukt. Blått kan være et symbol på himmelen, og gullet en refleks av Guds lys. Koranen har gjerne grønt omslag fordi grønt er islams hellige farge. Muslimske bønnetepper er laget i vakre mønstre. Blomstene viser at Gud har skapt alt liv. Noen gamle historier forteller at de som vevde bønnetepper, la inn små feil i mønstrene fordi bare Gud kan skape alt uten feil. Kunsten i moskeen forteller om Gud Mange moskeer er dekorert med vakre fliser, både utenpå bygningen og inne. Inne i moskeen er det oftest veggen med mihrab som er mest dekorert. Flisene kan være pyntet med koranvers som er skrevet med kalligrafi. Flisene kan også ha forskjellige mønstre med geometriske former, blomster, blad eller farger. Mønstrene i muslimsk kunst er ofte symmetriske. De ser ut som om de fortsetter i det uendelige og ikke har noen slutt. De er satt sammen av flere like deler. Denne formen for kunst kalles ornamentikk og finnes ikke bare på fliser, men også i utskjæringer i tre og som mønstre på papir. Symmetriske mønstre viser at Gud har skapt orden i verden, og de uendelige mønstrene forteller om at Gud er stor. Det finnes ikke bilder av mennesker eller dyr i moskeen, fordi islam har forbud mot slike bilder. Moskeen i Åkebergveien i Oslo er dekorert med fliser med kalligrafi og uendelige mønstre. Hele moskeen viser at symmetri er viktig i muslimsk kunst. Det svarte teppet som skal dekke den hellige Kabaen i Mekka, broderes med kalligrafi i gulltråd. Det broderte teppet skiftes ut hvert år. 188 ISLAM Del a: Å leve som muslim 189

18 Musikk i islam Mange muslimer hører på musikk. Men det betyr ikke at all musikk de hører på, er religiøs. De hører gjerne på den musikken som er populær blant jevnaldrende der de bor. Likevel er det noen typer musikk som kan knyttes til islam. Resitasjon er lyden av Koranen Muslimene synger, eller rettere sagt leser, fra Koranen med rytme og melodi. Å lese på denne spesielle måten heter å resitere. Resitasjonen foregår alltid på arabisk, og det er faste regler for hvordan ordene skal uttales. Bønneropet som kaller muslimene til bønn i moskeen, er også alltid på arabisk, og det er regler for hvordan det skal synges. Både resitasjon og bønnerop foregår mest i moskeen. Sang til høytid og fest I fastemåneden ramadan bruker muslimene egne ramadanmelodier når de møtes til måltid etter solnedgang. Det kan være både folkeviser, barnesanger og mer moderne musikk. Også andre høytider har fått egne, tradisjonsrike sanger. Blant annet er det vanlig å synge både før en begynner på pilegrimsreisen, og når en befinner seg i eller ved Kaba. Det finnes også sanger som hyller Muhammad eller forteller om livet hans. Arabisk musikk i hjemmene Islam har sitt utspring i arabiske områder. Derfor blir arabisk musikk ofte knyttet til islam. Men det er riktigere å si at arabisk musikk hører sammen med muslimene og med muslimsk kultur. Musikken kan ha et religiøst innhold, for eksempel handle om Guds 99 navn. Men det meste av den arabiske musikken er ikke-religiøs og kan sammenlignes med populærmusikk i Norge. Musikk kan være halal og haram Når vi går inn på islamske nettsteder og diskusjonsforum, ser vi at en del muslimer i Norge er opptatt av om musikk er halal eller haram, altså tillatt eller forbudt. Noen muslimer mener at all musikk er haram. Men muslimske ledere svarer at musikk, som så mye annet, kan brukes på gode og på dårlige måter. Musikken gjør bare skade hvis teksten oppfordrer til noe som er haram, for eksempel å ha sex uten å være gift, eller hvis den blir brukt sammen med noe som er haram, for eksempel alkohol. Musikken i seg selv er halal. utspring begynnelse Koranen skal resiteres. Det betyr at den skal leses høyt. Den som leser skal gjøre det på arabisk, og med rytme og melodi. Bønneropet kan høres fra minareten. Mange moskeer i dag har høytaleranlegg. 190 ISLAM Del a: Å leve som muslim 191

19 C Moskeen og kunsten i islam Oppgaver Sammendrag Moskeen er det huset der muslimene samles for å be. Moskeen er bygd på en slik måte at det skal være lett å be der. Moskeen brukes også som samlingssted, barnehage, skole, eldresenter og bibliotek. Den viktigste kunsten i islam er kalligrafi og ornamentikk: Kalligrafi er skriftkunst, mens ornamentikk er uendelige mønstre som er satt sammen av like deler. Islamsk kunst viser det Gud har skapt gjennom skjønnhet, orden og uendelighet. Islam har forbud mot bilder av mennesker eller dyr. Resitasjon av Koranen kan høres ut som sang Les teksten om moskeen og noter ord du ikke kjenner fra før. Skriv ordene på hvert sitt kort. På baksiden av kortet skriver du en forklaring. Noter nøkkelord mens du leser sidene om musikk i islam. Bruk ordene og gjenfortell teksten for en annen elev. Lytt til en cd med resitasjon fra moskeen, eller lytt til bønneropet. Kjenner du igjen noen ord? Hvilke ord blir ofte gjentatt? Lag en liste over ting som finnes i alle moskeer. Se på bildet på side Hva kan du kjenne igjen fra kapittel 4C om moskeen og kunsten i islam? Skriv ned noen punkter Lag et tankekart der du noterer nøkkelord fra teksten om moskeen. Let også på Internett eller i bøker og oppslagsverk for å finne mer informasjon om moskeer. Bruk data og lag en presentasjon om moskeer. Det kan være en fagtekst, en bildeserie eller en lysbildepresentasjon. Hvis du laget tankekartet i oppgave 6, kan du ta utgangspunkt i det når du skriver. Gå inn på Internett og søk på «musikk» og «islam». Skriv ned argumenter for og imot at musikk skal være forbudt for muslimer. Gå inn på Internett og søk på «99 names of Allah» og hør på noen av sangene. Repetisjon Moskeen 1 Hvordan ser du at et hus er en moské? Hva gjør muslimene før de ber? Hva bøyer muslimene seg mot når de ber? Hvilke møbler er det i bønnerommet i moskeen? Hva brukes moskeen til? Kunst i islam 6 Hva er en koranskole? 7 8 Hva er den viktigste formen for islamsk kunst? Hvilke farger blir mye brukt i en koran? Hvorfor er det ikke bilder av mennesker eller dyr i moskeen? Hva er ornamentikk? Hva skal ornamentikken i islamsk kunst vise? Musikk i islam 12 Hvorfor bruker en ikke musikkinstrumenter i moskeen? Hva er resitasjon? Hvilket språk er bønneropet alltid på? Når kan musikken være haram? 10 Bruk en passer og lag ditt eget mønster. 11 a) Lim to små kvadrater på hverandre slik at de sammen blir en åttekantet stjerne. Lag flere og legg dem i tette rekker med spissene mot hverandre. c) Tegn mønstret over på et et ruteark og fargelegg det. Hva slags figurer finner du mellom åttekantstjernene? Du skal være programleder for en tv-debatt om musikk som kan være halal eller haram. Lag spørsmål du vil stille til dem som skal være med i debatten. Lag et miniforedrag om musikk i islam. Velg ut musikk du finner på internett eller bruk CD når du presenterer musikken for andre Hvorfor tror du så mange muslimer deltar i diskusjoner om musikk og gjerne vil vite om musikk er haram eller halal? I islam er det bildeforbud. Men det er viktig å vise frem Guds ord til menneskene. Derfor dekorerer man med vakker skrift. a) Hva kan være grunnen til ikke å ha bilder? Hva er mest respektfullt: Å vise bilder av den man respekterer, eller å la være? Forklar hvorfor. b) Lag en tegning som består av bokstaver som betyr noe, for eksempel et ord eller en setning. 192 ISLAM Del a: Å leve som muslim 193

RLE 1 7 Religion, livssyn og etikk

RLE 1 7 Religion, livssyn og etikk RLE 1 7 Religion, livssyn og etikk Fleksibelt, praktisk og levende Vivo 1 7 er utviklet til den nye læreplanen i religion, livssyn og etikk (2008). Verket består av én bok for 1. 2. trinn, én bok for 3.

Detaljer

Merkedager og. høytider i. Norge

Merkedager og. høytider i. Norge BOKMÅL Astrid Brennhagen Illustrasjoner: Berit Thiis Merkedager og høytider i Norge Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post: sven@arbeidmedord.no

Detaljer

Fremdriftsplan, 5. trinn, RLE (basert på VIVO 5-7, Gyldendal)

Fremdriftsplan, 5. trinn, RLE (basert på VIVO 5-7, Gyldendal) Fremdriftsplan, 5. trinn, RLE (basert på VIVO 5-7, Gyldendal) Måned Kompetansemål - K06 Læringsmål / delmål Kjennetegn på måloppnåelse / kriterier Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: August Etikk

Detaljer

Islam.notebook. November 19, 2013 ISLAM الا سلام

Islam.notebook. November 19, 2013 ISLAM الا سلام ISLAM الا سلام 1 Islam 2 Bilde eller avbildningsforbudet i islam har sitt grunnlag i tekster i Koranen og er et forbud mot å avbilde Allah og hans skaperverk. Moskéer er derfor praktisk talt helt uten

Detaljer

Fagplan i RLE 4. trinn

Fagplan i RLE 4. trinn Fagplan i RLE 4. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk 4 FILOSOFI OG ETIKK Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. 4 FILOSOFI OG ETIKK Gjengi

Detaljer

Fagplan RLE i 3. trinn

Fagplan RLE i 3. trinn FILOSOFI OG ETIKK Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og bruk av internett Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i RLE for 1. og 2. trinn 2014/15. Det som står med grønt gjelder skoleåret

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i RLE for 1. og 2. trinn 2014/15. Det som står med grønt gjelder skoleåret Obj105 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i RLE for 1. og 2. trinn 2014/15 Det som står med grønt gjelder skoleåret 2013-14 Det som står med rødt gjelder skoleåret 2014-15 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER

Detaljer

Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn. Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, Kristendom: Synge salmer og et utvalg sanger.

Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn. Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, Kristendom: Synge salmer og et utvalg sanger. Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, læremiddel, læringsstrategiar Vurderingsformer Kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger,

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Kristendom KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag, Bibelen

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

HVERDAGSRELIGIØSITET BLANT

HVERDAGSRELIGIØSITET BLANT HVERDAGSRELIGIØSITET BLANT MUSLIMSKE KVINNER I TRONDHEIM 25. November 2014 Eli-Anne Vongraven Eriksen, NTNU HVERDAGSRELIGIØSITET Hvordan og på hvilke måter religion kan påvirke enkeltpersoners hverdag.

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 1. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 1. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 1. TRINN Årstimetallet i faget: 38 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham I Allah's navn den barmhjertige den nåderike Profetens ammemor حلمية بنت أيب ذؤيب السعدية ريض هللا عهنا Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham Oversatt av Abu

Detaljer

Islam 129. Presentasjon av kapitlet. Mål. Noen viktige historiske hendelser. Fuglereir og edderkoppnett. Koranen. Karavane som går mot oase (Zamzam)

Islam 129. Presentasjon av kapitlet. Mål. Noen viktige historiske hendelser. Fuglereir og edderkoppnett. Koranen. Karavane som går mot oase (Zamzam) Islam kunne fortelle om profeten Muhammads liv, åpenbaringen av Koranen og innholdet i sentrale deler av Koranen om islam og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Koranlesing,

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

6. trinn lage spørsmål RLE og norsk

6. trinn lage spørsmål RLE og norsk 6. trinn lage spørsmål RLE og norsk Fyll inn: Hva? Hvem? Når? Hvordan? Hvorfor? 1 2 3 4 5 6 7 Skole: Lesestrategi: Trinn: 6. Fag: Varighet: (1 time, flere timer, en uke, flere uker..) Fremgangsmåte: Førlesing

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: RLE År:2012/13 Trinn og gruppe: 4. trinn, klasse 4a/b Lærer: Line Amundsen Grunnleggende ferdigheter i faget arbeides det med kontinuerlig gjennom

Detaljer

Fagplan i RLE 2. trinn

Fagplan i RLE 2. trinn Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis Gjengi gjensidighetsregelen og vise evne t il å gjøre bruk av den i praksis Vi lager et godt skolemiljø Vi arbeider sammen Vi tar vare på hverandre

Detaljer

Hva må man være spesielt oppmerksom på når en muslim er pasient?

Hva må man være spesielt oppmerksom på når en muslim er pasient? Hva må man være spesielt oppmerksom på når en muslim er pasient? Noen pasienter kan ha vanskeligheter med å forstå og bli forstått på norsk. Kan være svake til å beskrive hvordan de har det og hva som

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Ghadir-troskapen. Den store ID. Utgitt av Dar al-bathra. Første utgave 1428

Ghadir-troskapen. Den store ID. Utgitt av Dar al-bathra. Første utgave 1428 Ghadir-troskapen Den store ID Utgitt av Dar al-bathra Første utgave 1428 En dag kom Fatima fra skolen, hilste på sin far, kysset hans hånd og hode, og sa: Min kjære far, jeg har et spørsmål. Faren: Spør,

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN 33 34 35 36 37 38 39 40 42 ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN 2013 Læreverk: Vi i verden Faglærer: Astrid Løland Fløgstad MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING fortelle om innholdet i sentrale tekster fra

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 3.-4. TRINN

ÅRSPLAN I RLE FOR 3.-4. TRINN Skolens navn: Adresse: 9593 Breivikbotn Telefon: 78 45 27 25 / 26 ÅRSPLAN I RLE FOR 3.-4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: VI I VERDEN 4 av Beate Børresen, Tove Larsen

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I RLE FOR 6. TRINN 2014/15 Utarbeidet av: Kristiane Danielsen Læreverk: Vi i verden lærebok, nettsted og cd. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Bli kjent med læreverket

Detaljer

Islamsk barneoppdragelse i Norge

Islamsk barneoppdragelse i Norge Islamsk barneoppdragelse i Norge Urtehagen 2013 1 Islamsk barneoppdragelse i Norge Kjære foreldre og foresatte! Takk for at dere vil lese dette lille heftet om islamsk barneoppdragelse i Norge. La oss

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 33 Venner Samtale om respekt og

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 33 Venner Samtale om respekt og ÅRSPLAN I RLE FOR 2. TRINN 2014/15 Læreverk: Hovedbok: Vi i verden 2, utdrag fra VIVO 1-2.kl. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 33 Venner om respekt og toleranse og motvirke mobbing

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 6. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 6. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 6. TRINN Årstimetallet i faget: 38 Songdalen for livskvalitet Genell del av læreplanen, grunnleggende fdighet og prinsipp for opplæringen innarbeidet i planen Piode Kompetansem

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Fagplan i RLE 1. trinn

Fagplan i RLE 1. trinn Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. Uttrykke tanker om godt og ondt og gi respons på andres tanker. Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis sentrale

Detaljer

LEKSE. Jesus leser i kirken. Innledning. TILBEDELSE Vi tilber Gud med det vi gjør. Vi tilber Gud når vi er med på sabbatsskolen og gudstjenesten.

LEKSE. Jesus leser i kirken. Innledning. TILBEDELSE Vi tilber Gud med det vi gjør. Vi tilber Gud når vi er med på sabbatsskolen og gudstjenesten. LEKSE Ar A 2. kvartal 6. lekse Jesus leser i kirken TILBEDELSE Vi tilber Gud med det vi gjør. Henvisninger Lukas 4,16-22; Alfa & Omega 4, side 194-201. Minnevers «Vi vil gå til Herrens hus» (Salme 122,1).

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Årsplan i kristendom - 7. klasse 2015-2016

Årsplan i kristendom - 7. klasse 2015-2016 Antall timer pr : 3 time Lærer: Martha Rogdaberg Aakervik Læreverk: Bibelen, Følg meg 7, Katekismen, Vogt s bibelhistorie, Salmebok. Diverse litteratur Nettsted: http://viiverden5-7.cappelendamm.no/, http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/

Detaljer

Fag KRLE 3. trinn 2015 2016

Fag KRLE 3. trinn 2015 2016 Fag KRLE 3. trinn 2015 2016 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 35 36 Filosofi og etikk Å leve saman: løgn, mobbing, samvit Sokrates Eg veit kven Sokrates var og nokre av meiningane hans

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Du og jeg. Arbeidshefter til elevene og lærerveiledning. Forfattere: Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal 1.og

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 5. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 5. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 5. TRINN Årstimetallet i faget: 76 Songdalen for livskvalitet Genell del av læreplanen, grunnleggende fdighet og prinsipp for opplæringen innarbeidet i planen Piode Kompetansemål

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen ARBEIDSSKJEMA LOKAL LÆREPLAN GUDEBERG SKOLE Grunnleggende Å kunne uttrykke seg muntlig i KRL innebærer å bruke talespråket til å kommunisere, forklare og forstå religioner og livssyn, etikk og filosofi.

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Vi i verden UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Kristendom: Lære hvem Jesus var. Vi i verden

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) - Forelesning og notater i skriveboka.

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) - Forelesning og notater i skriveboka. RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i KRLE for 4. og 5. trinn 2015/16 Siden faget har byttet navn til KRLE og kristendommen skal vektlegges mest, skal vi i løpet av skoleåret lese fortellinger fra

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Årsplan Inn i Livet 6

Årsplan Inn i Livet 6 Årsplan Inn i Livet 6 Høst Uke Tema Inn i livet 6 Deler av kompetansemål Vurdering 34 35 Kapittel 1 Filosofi og etikk Rettferdighet (s. 6 13) 37 Fattig og rik (s. 14 17) 38 Krig og fred (s. 18 21) 39 40

Detaljer

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak I Det Gamle Testamente, 1. Mosebok, kan vi lese om hvordan jorden ble til og om alt det spennende som skjedde på jorden den første tiden etter at verden var skapt. Vi kan også lese om stamfedrene våre

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss!

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss! BAMBUSPRINSESSEN Det var en gang en gammel mann som bodde i skogen nær Kyoto 1 sammen med kona si. De var fattige og barnløse, og hver dag gikk mannen ut i skogen for å kutte bambus. Av bambusen lagde

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

DIALOG OM RELIGION -LÆREREN SOM MODERATOR. Lars Laird Eriksen Det teologiske menighetsfakultet

DIALOG OM RELIGION -LÆREREN SOM MODERATOR. Lars Laird Eriksen Det teologiske menighetsfakultet DIALOG OM RELIGION -LÆREREN SOM MODERATOR Lars Laird Eriksen Det teologiske menighetsfakultet Hvor har jeg mine tanker fra? PhD-prosjektet Learning to be Norwegian University of Warwick (UK-deltaker i

Detaljer

Innledning Kapittel 1 Kristendommen

Innledning Kapittel 1 Kristendommen Innhold Innledning... 15 KRLE et spesielt fag?... 16 Mål og innhold... 18 Kjennskap til kristendommen... 18 Kjennskap til andre verdensreligioner og livssyn... 19 Forståelse, respekt og evne til dialog...

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014

ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Du og jeg. Arbeidshefter til elevene og lærerveiledning. Forfattere: Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal 1.og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Fag: RLE Trinn og gruppe: 3.trinn År:2012-2013 Lærer: Therese Hermansen Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering 34-35 Etikk og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 7. TRINN 2014/2015 Læreverk: Vi i verden Faglærer: Anne Marte Urdal uke MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34-35

ÅRSPLAN I RLE FOR 7. TRINN 2014/2015 Læreverk: Vi i verden Faglærer: Anne Marte Urdal uke MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34-35 ÅRSPLAN I RL FOR 7. TRINN 2014/2015 Læreverk: Vi i verden Faglærer: Anne Marte Urdal uke MÅL (K06) TMA ARBIDSFORM VURDRING 34-35 35-36 kunne uttrykke seg muntlig i RL Faget RL -hva det handler om -hva

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Lokal fagplan i RLE 1-7 trinn

Lokal fagplan i RLE 1-7 trinn Lokal fagplan i RLE 1-7 trinn Område Filosofi, etikk og livssyn 1. trinn Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker Samtale om familieskikker i hverdag og høytid

Detaljer

Årsplan Kristendom 2014 2015

Årsplan Kristendom 2014 2015 Årsplan Kristendom 2014 2015 Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årstrinn:5. årstrinn Lærer: Hanna Guldhaug og Anlaug Laugerud Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011. Breivikbotn skole

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011. Breivikbotn skole ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Årsplan i kristendom - 4. klasse 2013-2014

Årsplan i kristendom - 4. klasse 2013-2014 Årsplan i kristendom - 4. klasse 2013-2014 Antall timer pr : 3 time Lærere: Heidi M. Bråthen Grunnleggende ferdigheter i faget Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Bli kjent i boka. Mål: Bli kjent i boka.

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Bli kjent i boka. Mål: Bli kjent i boka. MAL ÅRSPLAN I RLE FOR 7. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elise HG Skulerud Læreverk: Vi i verden 7 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Bli kjent i boka. Bli kjent i boka. 35 36

Detaljer

Veke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34-36 Kristenliv Eleven skal kunne:

Veke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34-36 Kristenliv Eleven skal kunne: 2015/16 Årsplan Kristendom, religion livssyn og etikk - KRLE 6.trinn Aktiv bruk av leselos og leseplanen blir et viktig verktøy i alle temaene. Temafordelign: Kristendom -17 veker Livssyn og verdensreligionar

Detaljer

Henvisninger 1. Kongebok 17,1-6; Alfa og Omega 3, side 30-35. Minnevers «Så skal min Gud... gi dere alt dere trenger.» (Filipperne 4,19)

Henvisninger 1. Kongebok 17,1-6; Alfa og Omega 3, side 30-35. Minnevers «Så skal min Gud... gi dere alt dere trenger.» (Filipperne 4,19) LEKSE År A 3. kvartal Lekse 5 Fuglenes redningsaksjon NÅDE Nåde betyr å høre Gud til. Henvisninger 1. Kongebok 17,1-6; Alfa og Omega 3, side 30-35. Minnevers «Så skal min Gud... gi dere alt dere trenger.»

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR 5. TRINN 2015-2016

ÅRSPLAN I KRLE FOR 5. TRINN 2015-2016 ÅRSPLAN I KRLE FOR 5. TRINN 2015-2016 Tid Tema Kompetansemål Eleven skal kunne: Delmål: Eleven skal kunne: Arbeidsmåter Vurdering Islam 34 38 4 uker (uke37: manifest mot mobbing) Islams fem søyler Bønn,

Detaljer

Arbeidsplan 6. klasse

Arbeidsplan 6. klasse Arbeidsplan 6. klasse Melding fra lærer UKE 17 FORESATTE! Husk at fristen for å være med på Brukerundersøkelsen er 30.april. Vi hopper tau også denne uka. TORSDAG har vi planlagt MATEMATIKK- DAG hele dagen.

Detaljer

Sorg i islam. Ghulam Abbas. En verdig slutt på livet AHUS

Sorg i islam. Ghulam Abbas. En verdig slutt på livet AHUS Sorg i islam En verdig slutt på livet Ghulam Abbas AHUS Agenda Kort om Al-Khidmat Islamsk Råd Norge (IRN) Koranen om døden Barnedød Døden i islam Muslimske skikker Sorg i islam Veien videre Oppsumering

Detaljer

PERIODEPLAN 3. TRINN BORGE SKOLE UKE 13-16

PERIODEPLAN 3. TRINN BORGE SKOLE UKE 13-16 PLAN 3. TRINN BORGE SKOLE UKE 13-16 NAVN: 1: UKE 34-37 2: UKE 38-40 3: UKE 42-44 4: UKE 45-47 5: UKE 48-51 6: UKE 1-4 7: UKE 5-7 8: UKE 9-11 9: UKE 13-16 10: UKE 17-20 11: UKE 21-24 PRAKTISK INFORMASJON:

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer