Grunnbok. Hver del avsluttes med sammendrag og oppgaver og kan fungere alene eller i kombinasjon med andre deler.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnbok. Hver del avsluttes med sammendrag og oppgaver og kan fungere alene eller i kombinasjon med andre deler."

Transkript

1 Religion, livssyn og etikk for barnetrinnet Vivo 5 7 er en flertrinnsbok i RLE som inneholder det elevene skal lære fra 5. til 7. trinn. Særtrykket inneholder kapitlet om islam fra grunnboka, og kapitlet er inndelt i tre deler. Hver del avsluttes med sammendrag og oppgaver og kan fungere alene eller i kombinasjon med andre deler. SÆRTRYKKi John Harald Bondevik Anne Carlsen Ariane Schjelderup Vivos flertinnsbøker gir fleksibilitet i undervisningen. De er enkle å tilpasse til lokale årsplaner, kan lett tilrettelegges for hver enkelt elev og egner seg også for aldersblandede grupper. Elevene får god oversikt over det de skal lære, og det er enkelt å repetere. Lærerens bok gir praktisk støtte og følger grunnboka side for side. Vivo 5-7 består av grunnbok fortellingsbok arbeidsbok lærerens bok kopiperm CD nettsted Korrektur Grunnbok

2 Innhold 1. Filosofi og etikk 6 A: Filosofi 8 B: Etikk i familien 20 C: Den verden vi lever i Jødedom 46 A: Å leve som jøde 48 B: Jødedommens fortellinger 58 C: Synagogen og jødisk kunst Kristendom 80 A: Å leve som kristen 82 B: Bibelen Det gamle testamentet 96 C: Bibelen Det nye testamentet 108 D: Kirkehistorie 120 E: Kirker og kristen kunst 134 F: Kristen musikk og høytider Islam 160 A: Å leve som muslim 162 B: Islams fortellinger 174 C: Moskeen og kunsten i islam Livssyn 194 A: Å ha et livssyn 196 B: Fra humanismens historie 208 C: Kunst, arkitektur og musikk Hinduisme 228 A: Å leve som hindu 230 B: Hinduismens guder og fortellinger 242 C: Templet og kunsten i hinduismen Buddhisme 262 A: Å leve som buddhist 264 B: Buddhismens fortellinger 276 C: Templet, klostret og kunsten i buddhismen 286 Oversikt og fakta 296 Kilder Innhold Innhold 5

3 160 4 Islam

4 a Å leve som muslim De fem søylene Her skal du lære om de fem søylene id islams syn på Gud og mennesket muslimers hverdag De fem søylene er viktige for muslimer Søyler er med på å holde et byggverk oppe og er ofte fine å se på. Islam har også fem søyler som er med på å holde religionen oppe. For søylene hjelper muslimene med å huske det viktigste i religionen, og de viser hva som er riktig å gjøre. De fem søylene er tros bekjennelsen, bønnen, velferdsskatten, fasten og pilegrimsreisen. trosbekjennelse sier hva som er det viktigste i en religion eller en persons tro I Norge er det ca muslimer (2008), mens det i hele verden finnes ca. 1,2 milliarder muslimer. På kartet ser du at islam er mest utbredt i området fra Vest- Afrika, langs Nord- Afrika og Midtøsten til Pakistan. Hva er en muslim? En muslim er en som tilhører islam Islam er den nest største religionen i verden. Menneskene som tilhører islam, kalles muslimer. Muslimer har mye felles selv om de bor forskjellige steder. De har samme hellige bok og høytider. De tenker mye likt om Gud, mennesker og hva som er riktig å gjøre. Men muslimene er ikke enige om alt. På samme måte er mye likt hos deg og klassekameratene dine, men dere er også forskjellige. Den første søylen trosbekjennelsen Den første og viktigste søylen er trosbekjennelsen. Den sier: «Det finnes ingen annen gud enn Gud, og Muhammad er hans sendebud.» På arabisk er det slik: «La ilaha illa Allah Muhammadu r-rasul illah.» Den som sier trosbekjennelsen og tror på den, er muslim. Muslimene sier trosbekjennelsen på arabisk. Den norske teksten er bare en oversettelse. Trosbekjennelsen forteller at muslimer tror det finnes bare én gud. Det arabiske ordet for Gud er Allah. Derfor bruker mange i Norge, og over hele verden, navnet Allah når de snakker om muslimenes Gud. Men ifølge islam tror jøder, kristne og muslimer på den samme Gud. Derfor bruker vi i denne boka navnet Gud på islams Gud. Mange En del Få Mange En del Få Mange En del Få Trosbekjennelsen er veldig viktig for muslimer. Derfor sies den inn i øret på nyfødte babyer og foran mennesker som snart skal dø. Trosbekjennelsen skal være de første og de siste ordene et menneske hører. 162 ISLAM Del a: Å leve som muslim 163

5 Gutter som ber i moskeen til Central Jamaat e-ahl-e Sunnat i Urtegata, Oslo. Islam har fem søyler. Har du noen søyler i ditt liv? Den andre søylen bønnen Muslimer skal be fem ganger om dagen. Da ber de bestemte bønner som kalles salah. Etter at de har bedt salah, kan de be sine egne bønner. Den som ber, må være ren. Før de ber, vasker muslimene hendene, munnen, nesen, ansiktet, underarmene og føttene. Muslimer kan be hvor som helst. Men siden stedet skal være rent, bruker mange muslimer et bønneteppe når de skal be. Det kan de rulle ut uansett hvor de er. Det aller beste stedet å være under bønnen er i moskeen. Når muslimene ber, vender de seg mot Mekka fordi Mekka er en hellig by. Muslimene skal helst be til bestemte tider på dagen. Det er ikke alltid lett å få til når en er på jobb eller på skolen. Derfor kan en samle opp bønner i løpet av dagen. Noen muslimer ber bare hver fredag, eller enda Tidspunktet for bønnene er bestemt av når sola står opp og går ned. Men nord i Norge er det både mørketid og midnattssol. Muslimene som bor der, kan følge bønnetidene i Oslo eller i Mekka. Og tidene kan de finne på Internett. Den tredje søylen velferdsskatten Muslimer har plikt til å hjelpe andre. Derfor skal de gi en bestemt skatt til fattige eller andre som trenger det. I tillegg til å hjelpe de fattige kan en gi zakah til en moské, eller bruke pengene til å gjøre islam kjent i verden. Mange muslimer i Norge sender zakah-penger til slektninger i andre land. Den fjerde søylen fasten I måneden ramadan skal muslimene faste. Mellom soloppgang og solnedgang skal de verken spise eller drikke. Barn, syke mennesker, gravide og mødre som ammer, trenger ikke å faste. Det står i Koranen at muslimene skal faste. Noen muslimer mener at fasten hjelper dem til å forstå hvordan de fattige har det. Andre synes at fasten hjelper dem til å tenke mer på Gud enn på ting og mat. Men det viktigste er at når de faster, så gjør de det Gud har sagt. Når ramadan er over, feirer muslimene id al-fitr, som også blir kalt lille-id. Den femte søylen pilegrimsreisen Alle muslimer som kan, skal én gang i livet reise på pilegrimsreise til den hellige byen Mekka i Saudi-Arabia. Pilegrimsreisen kalles hadsj. I Mekka gjør pilegrimene bestemte ritualer. Ritualer er bestemte handlinger man gjør etter et fast mønster. Enkelte av ritualene er til minne om profeten Ibrahim og hans familie, og noen ritualer får muslimene til å tenke på Gud. Inne i Mekka finnes muslimenes helligste sted. Det er en bygning som kalles Kaba. Kabaen er firkantet, og i et av hjørnene er det murt inn en svart stein som mange pilegrimer forsøker å komme så tett inntil at de kan kysse. Når pilegrimsreisen er slutt, feirer muslimer over hele verden den store festen som kalles id al-adha. Festen er til minne om at Ibrahim og sønnen Ismail var lydige da Gud ba Ibrahim om å ofre sønnen sin. Gud stoppet Ibrahim og ga ham en sau han kunne ofre i stedet for Ismail. Til id al-adha slakter muslimene en sau for å minnes dette. Så holdes det fest der kjøttet fra sauen spises. zakah en skatt muslimer skal betale for å hjelpe fattige eller for å støtte islam pilegrim en person som reiser til et hellig sted Ibrahim arabisk for Abraham Kabaen i Mekka er muslimenes helligste sted. Muslimene tror det var Ibrahim som bygde den. 164 ISLAM Del a: Å leve som muslim 165

6 Gud og mennesket allmektig det å kunne styre og bestemme absolutt alt som skjer Det finnes bare én gud I trosbekjennelsen sier muslimene det aller viktigste i islamsk tro: «Det finnes ingen annen gud enn Gud.» Fordi Gud er allmektig, kan ingen være likestilt med ham. Mennesket skal være lydig mot Gud Selv om det å tro er viktig, har muslimer vært enda mer opptatt av å være lydige mot Guds vilje og regler. Ordet muslim betyr «en som overgir seg til Gud». I Koranen står det: «Dere som tror, vis lydighet mot Gud. Blir du med på klubben i kveld? Ja, jeg kommer klokka sju. In sha Allah. Bestemmer Gud alt? Mange muslimer mener at Gud har en vilje og en mening om hva som er rett, men at det er menneskene selv som velger om de vil gjøre det rette. Andre muslimer mener at Gud styrer alt som skjer. For hvis mennesket kan bestemme selv, er jo ikke Gud allmektig. Når muslimer snakker om noe som skal skje, avslutter mange med å si «in sha Allah.» Det betyr «hvis Gud vil.» For selv om menneskene avtaler noe, skjer det bare hvis Gud vil. Et liv etter døden Koranen forteller at menneskene skal leve videre etter livet på jorda, enten i paradis eller i helvete. I paradis finnes det god mat og drikke, og deilige steder å sitte under skyggefulle trær. I helvete er det forferdelig å være. Over helvete er det en bro, og for å komme til paradis, må menneskene komme seg over denne broen. De som har trodd rett og gjort gode ting i livet, får gå på en bro som er bred som en vei. For andre er broen smal som et hårstrå. Om broen er lett eller vanskelig å komme over, kommer an på hva du gjorde mens du levde. Denne moskeen er fra Spania. Buene bølger framover i moskeen slik at øynene ikke får hvile før de finner den tomme åpningen i veggen lengst framme. Åpningen er et tegn på at Gud er ro og hvile. Til sammen viser denne byggemåten at alle ting som er skapt, forandrer seg, mens Gud er den samme. En muslim prøver å være lydig overfor Gud. Når er det en fin ting å være lydig? 166 ISLAM Del a: Å leve som muslim 167

7 Hverdag og høytid Muslimers hverdag kan være forskjellig alt etter hvor i verden man er. Men her skal vi se nærmere på noe av det som er felles for muslimer og deres måte å leve på. Reglene for bønn kan også være vanskelige å følge. Selv om det er lov å utsette noen bønner til arbeidsdagen er over, ønsker mange å be nærmest mulig de fastsatte tidene. Stedet der de ber, skal også være rent. Derfor har noen med seg egne bønnetepper som de ruller ut der de vil be. hadith fortellinger fra Muhammads liv som er samlet i mange ulike bøker Trosbekjennelsen er det første Rett etter fødselen skal en mann hviske trosbekjennelsen i øret til babyen. Barnet får navn før det er sju dager gammelt. Det er anbefalt at guttene får navn etter profetene eller muslimske ledere. Jentene blir ofte oppkalt etter Muhammads koner eller døtre. Mange følger en hadith som sier at barnet skal barberes på hodet. Det er også vanlig å omskjære guttebarn. Det kan skje når gutten er sju dager gammel, men for de fleste blir det gjort senere. Da skjærer en bort forhuden på guttens penis. Trosbekjennelsen er det siste En muslim vil at trosbekjennelsen også skal være det siste han eller hun hører her i livet. Liket blir vasket og kledd i et hvitt stoff, og begravelsen skal skje så snart det er mulig. I muslimske land bruker de ikke kiste, men i Norge er dette vanlig blant muslimer. Den døde kroppen blir lagt i jorda med ansiktet mot Mekka. Familien er viktig Å gifte seg er en plikt for muslimer. Ofte hjelper foreldrene til med å finne ut hvem de unge skal gifte seg med. Den som skal gifte seg, må si ja eller nei. I muslimske land bor mange i stor familier. Det betyr at barn, foreldre, besteforeldre, tanter og onkler kan bo i samme hus. De største festene heter id De to viktigste høytidene i islam er id-al-fitr og id-al-adha. På norsk sier vi gjerne lille-id og store-id. Lille-id markerer avslutningen på faste måneden ramadan. Under store-id minnes muslimene at Ibrahim (Abraham) ofret et dyr i stedet for sin egen sønn. Både lilleid og store-id feires mest i hjemmene. Men det er alltid samlinger i moskeen også. For bare få år siden måtte muslimer i Norge handle i egne halalbutikker for å få kjøtt som de hadde lov til å spise. Nå kan de kjøpe halalpizza og andre halalprodukter i vanlige matbutikker. Etter at man er gift, flytter vanligvis kvinnen inn i mannens familie. Kvinner og menn har ulike oppgaver fordi de er skapt forskjellige. Saudi-Arabia har trosbekjennelsen skrevet i flagget sitt. Ikke alltid lett å følge reglene Både Koranen og hadith har regler for hvordan muslimer skal leve. Det må muslimene ta hensyn til hver eneste dag. For eksempel skal de ikke spise svinekjøtt. Og kjøttet som de spiser, skal være slaktet på en spesiell måte. Da heter det halalkjøtt. Ordet halal brukes om alt som er lov for en muslim. Det motsatte av halal er haram. Både mat, klær, musikk, ord en sier, og det en gjør mot andre, kan være halal eller haram. Når muslimske barn og ungdommer lurer på om noe er halal eller haram, kan de spørre foreldrene sine, en islamsk leder eller andre muslimske voksne, eller de kan finne svar på muslimske nettsteder. Alle reglene er ikke lette å følge. For muslimske barn i norske skoler kan det for eksempel være vanskelig å ikke vise seg nakne for andre når de skifter og dusjer etter kroppsøving. 168 ISLAM Del a: Å leve som muslim 169

8 VIVO Magasin nr. 4 VIVO Magasin nr. 4 Id mubarak! Av John Harald Bondevik Id Muslimene feirer id to ganger i året, lille-id og store-id (id al-fitr og id al-adha). Lille-id er den største festen. Lille-id feires for å markere at fastemåneden ramadan er over. Store-id feires til minne om at profeten Ibrahim var villig til å ofre sønnen sin til Gud. Til id får barna nye klær og gaver, ofte penger. Jeg greide det bare én og en halv dag, sier en småflau Malalei (13) når hun forteller om første gang hun skulle faste. Men nå er fasten over, og det er tid for å feire. Id mubarak! Malalei er muslim. Til id har hun pyntet seg med en tradisjonell afghansk drakt. Vi får alltid nye klær til id, sier Malalei til Vivo Magasin. Det er andre dagen av lille-id, og Vivo Magasin er på besøk hos Malalei og familien hennes på Tårnåsen utenfor Oslo. På bordet i stua står saftige kaker og godterier fra flere land. Klokka er snart ti, og hjemme i leiligheten har Malalei, mamma og storebror nettopp bedt den første av dagens fem bønner. Vær så god, forsyn deg, sier mamma Golgotei, og tilbyr søte, store kakestykker og en søt te med honning og melk i. Id startet i går, forteller Malalei. Men mamma jobbet, og jeg hadde så mye annet å gjøre, så vi fikk ikke feiret før på kvelden. Da lagde mamma nasjonalmat fra Afghani stan. Og jeg fikk nye klær. Det får vi alltid når det er id. Og barna får penger, smiler Malalei. Når det er id, går voksne menn og store gutter i moskeen om morgenen. Kvinner og barn står og venter når de kommer hjem. Jeg kysser de som er eldre enn meg på hånda, forteller Malalei. Så sier jeg Asalam wa alikom. Det betyr Jeg ønsker deg god helse. Etterpå spiser vi godterier og kaker. Senere på dagen besøker familiene hverandre. Den yngste må besøke den eldste før den eldste kommer til den yngste. Vi besøker alltid tanta mi før hun kommer hit. I tillegg til å spise god mat, danser vi folkedanser, forteller mamma. Men hvis vi skal gjøre det her, må vi si fra til naboene noen dager før, for det dunker sånn i gulvet. Bordet er fylt av kaker og godterier fra mange land. Familien Safi har ikke så mye familie i nærheten. Men de som har det, får mye å gjøre før id. I Afghanistan brukte jeg den siste uka før id til å rydde, vaske, bytte gardiner og tepper og lage mat. Så da id kom, var jeg sliten. Men fordi alle var så glade, glemte jeg helt at jeg var sliten, sier mamma. Hun ruller ut bønneteppet, tar sjalet over hodet og ber den neste av dagens fem bønner. Malalei er ikke sliten. Vi feirer ikke så mye her i Norge. Men jeg vet at akkurat nå er det store fester i muslimske land. Hele landet feirer, og alle har fri i tre dager, sier hun med lengsel i blikket. Malalei er 13 år gammel. I år ville hun faste for første gang. Men jeg greide det bare én og en halv dag, sier hun litt småflau. Med håndballtrening og gym på skolen er det vanskelig. Særlig å la være å drikke. Neste år skal jeg greie det lenger. Men nå skal jeg ut med en venninne og kjøpe bursdagsgave til søsteren min. Ha det bra, og takk for at dere kom! Ramadan Ramadan er muslimenes fastemåned I ramadan skal muslimene ikke spise eller drikke mellom soloppgang og solnedgang. Å faste i ramadan er en av muslimenes fem søyler. Norske barn feirer id i moskeen. Dette bildet er fra Det Muslimske Samfunnet i Oslo. Velsignet id! Den vanligste hilsenen når det er id, er «id mubarak.» Det betyr «velsignet id.» Når det nærmer seg id, lager muslimene id-kort som de sender og gir til familie og venner. På kortet står det gjerne «id mubarak» eller «eid mubarak». Dette er bare to forskjellige skrivemåter og betyr det samme

9 A Å leve som muslim Oppgaver Sammendrag De fem søylene i islam er trosbekjennelsen, bønnen, velferdsskatten, fasten og pilegrimsreisen. 1 Lag seks spørsmål om de fem søylene. Se på side Se på kartet på side 162. Skriv navnet på fem av de landene med mange muslimer. I islam er det viktig at mennesket er lydig mot Gud. En muslim tror at Gud bestemmer alt. Trosbekjennelsen sier at det finnes ingen annen gud enn Gud. 2 Lag en oversikt over de fem søylene i islam. Du velger selv om du vil lage en tabell eller et tankekart, eller skrive nøkkelord eller en kort tekst. 6 Bruk tabellen på som viser hvor mange muslimer det er i ulike land. Lag et søylediagram som viser opplysningene. Tegn eller bruk pc. Koranen og hadith gir regler for hvordan en muslim skal leve. De to viktigste høytidene i islam kalles store-id og lille-id. Repetisjon 3 4 Se på bildene på side Skriv minst fem opplysninger om muslimer og idfeiringen som du kan finne i disse bildene. Se på bildet på side Hva kan du kjenne igjen fra det du har lest i kapittel 4A om å leve som muslim? Skriv ned noen punkter. 7 8 Bruk internett og finn bønnetidene for dagen i dag i Mekka. Bruk internett og finn ut når id al-fitr vil bli feiret de neste tre årene. Hva er en muslim? 1 Hva er en muslim? 2 Hvilke land har flest muslimer? De fem søylene 3 Hva heter de fem søylene i islam? Hva betyr den islamske trosbekjennelsen? Hvor ofte skal en muslim be? Hvem skal faste når det er ramadan? Hvor reiser muslimene på pilegrimsreise? Hvilket byggverk er det aller helligste i islam? Gud og mennesket 9 Hvor mange guder tilber muslimene? 10 Hva er det viktigste i islamsk tro? 11 Hva tror muslimer om et liv etter døden? 12 Hva betyr in sha Allah? Hverdag og høytid 13 Hva er det første og det siste en muslim får høre? 14 Hva betyr det at noe er halal? 15 Hva er det motsatte av halal? 16 Hva heter de to største høytidene i islam? Tenk deg islam som en bygning som holdes oppe av fem søyler. Tegn bygningen. Lag et nyhetsinnslag til tv eller radio fra byen Mekka som muslimene drar på pilegrimsreise til. Tenk deg at du er journalist og skal møte Malalei (side ) for å lage et intervju til avisa du jobber i. Skriv ned minst seks spørsmål du vil stille henne. Kjenner du en muslim? Lag et id-kort. Hent tips og ideer på side Ville du likt å dra på pilegrimsreise til Mekka? Begrunn svaret. En muslim skal ikke spise svinekjøtt. Det er haram. I norske barnebursdager får gjestene ofte pølser som er laget av svinekjøtt. Hva kan gjøres for at alle kan føle seg velkommen? Gi en begrunnelse for svaret ditt. Ordet muslim betyr en som overgir seg til Gud. a) Hva vil det si å overgi seg til noen? Kan man bestemme over sitt eget liv samtidig som man er overgitt til Gud? b) Finn eksempler på situasjoner hvor det kan være riktig å overgi seg til noen. Hvorfor er det riktig i disse situasjonene? 172 ISLAM Del a: Å leve som muslim 173

10 B Islams fortellinger Her skal du lære om åpenbaring at noe kommer til syne eller høres, ofte med et budskap fra en gud En ung kvinne ber ved Lys-fjellet i nærheten av Hira-hulen. Hun besøker stedet mens hun er på pilegrimsreise til Mekka. profeten Muhammad hva Koranen er, og hva den inneholder hvordan Koranen ble til hadith Muhammad Profeten Muhammad møter engelen Gabriel i Hira-hulen I en hule på Lys-fjellet utenfor Mekka sitter en mann. Han heter Muhammad. En engel står foran ham. Det er engelen Jibril (Gabriel), som har en beskjed fra Gud. Denne natten får Muhammad den første åpenbaringen fra Gud. Åpenbaringene blir senere samlet i en bok, Koranen, som er muslimenes hellige bok. Muhammad får de første ordene fra Gud Engelen Jibril holder et tøystykke med tekst på fram for Muhammad. De er i Hira-hulen: «Les!» sier engelen. Muhammad svarer at han ikke kan lese. Engelen slår armene rundt ham og holder så hardt fast at Muhammad tror han skal dø. Da engelen slipper Muhammad, gjentar engelen: «Les!» «Jeg kan ikke lese,» sier Muhammad igjen. Jibril klemmer ham svært hardt en gang til og gjentar for tredje gang at Muhammad skal lese, og igjen svarer Muhammad at han ikke kan. Også denne gangen føler Muhammad at engelen presser ham. Til slutt slipper engelen, og forteller Muhammad hva som står der. Muhammad husker alt, og sier at det er som om ordene er skrevet i hjertet hans. Så forsvinner engelen. Plutselig hører han en stemme fra himmelen som sier: «Muhammad, du er Guds budbringer, og jeg er Jibril.» Når Muhammad titter opp på himmelen, ser han engelen samme hvor han snur seg. Muhammad var redd og forvirret da han kom hjem etter det første møtet med engelen Jibril, og han fortalte kona si om det som hadde skjedd. Kona til Muhammad trodde på det mannen hennes fortalte, og dermed ble hun den aller første muslimen. Etter hvert begynte Muhammad å fortelle andre mennesker om opplevelsene sine og det engelen hadde sagt til ham. Jibril arabisk for Gabriel Muhammad var analfabet. Det betyr at han ikke kunne lese eller skrive. For muslimer er dette et tegn på at Koranen ikke er skrevet av Muhammad, men at den kommer fra Gud. 174 ISLAM Del a: Å leve som muslim 175

11 budskap beskjed eller nyhet Må en profet gjøre noe spesielt for å være profet? Muslimer har kommet for å be ved en moské i Pakistan. De feirer skjebnenatten, den natten da Gud ga Muhammad de første versene i Koranen. Muhammad er islams viktigste profet Etter dette kom engelen ofte til Muhammad og dikterte flere vers for ham. Versene var budskap fra Gud som Muhammad skulle gi videre til menneskene. Muhammad var en profet. En profet er det samme som en budbringer. Muslimene mener at Muhammad kom med beskjeder fra Gud, og de regner Muhammad for å være den siste og den største av alle profetene. Derfor er han den viktigste personen i islam. Den natten Muhammad fikk den første åpenbaringen fra engelen Jibril, kalles skjebnenatten. Muslimene feirer skjebnenatten natt til 27. i måneden ramadan. Da samles mange i moskeen og leser i Koranen. Ramadan er den måneden da muslimene faster. Profeten Muhammad ble født i byen Mekka Profeten Muhammad ble født i Mekka på den arabiske halvøya, ca. år 570 e.kr. Faren hans døde før Muhammad ble født, og moren hans levde bare til han var seks år gammel. Derfor vokste Muhammad opp hos forskjellige slektninger. Først bodde han hos bestefaren sin og siden hos onkelen Abu Talib. Hos onkelen lærte Muhammad å arbeide som karavanehandler. Da Muhammad ble voksen, fikk han arbeid hos den rike enken Khadidja, som drev med karavane handel. Hun syntes Muhammad var dyktig og likte ham svært godt. Khadidja fridde, og de giftet seg og fikk flere barn. Dessverre døde guttebarna da de var små, men døtrene deres vokste opp. Muhammad hadde møtt mange ulike mennesker på handelsreisene sine. Han snakket med både jøder, kristne og mennesker som tilba andre guder. Etter hvert begynte han å tenke mer og mer på Gud. Han dro ofte til øde steder utenfor Mekka for å være for seg selv og for å tenke. Det var her han fikk de første åpenbaringene fra Gud. Da var han omtrent 40 år gammel. Muhammad møtte mange forskjellige mennesker mens han var karavanehandler. De han møtte hørte til ulike religioner, og de kan ha fått Muhammad til å tenke på Gud. karavane et stort reisefølge med kameler som frakter varer gjennom ørkenen. En karavanehandler er en som handler med dem som driver karavanen, eller lager avtaler om å kjøpe varer av dem Muslimene skriver eller sier«fred være med ham», eller bare «fvmh», etter at de har skrevet eller sagt Muhammads navn. 176 ISLAM Del a: Å leve som muslim 177

12 pilegrimsreise reise til et hellig sted eller en hellig bygning pilegrim en som reiser til et hellig sted Mekka var en pilegrimsby På Muhammads tid var Mekka en handelsby. Mange karavaner stoppet der, og mange mennesker kom dit på pilegrimsreise for å tilbe noen av gudene i den hellige bygningen Kaba. Mange i Mekka tjente penger på pilegrimene. Da Muhammad begynte å fortelle folket i Mekka at de bare skulle tilbe én gud, ble mange sinte. For hvis menneskene trodde på bare én gud, ville det kanskje ikke komme så mange til Mekka for å tilbe. Likevel fortsatte Muhammad å fortelle folk at det fantes bare én gud Allah. Utvandringen til Medina Fordi så mange var uenige med Muhammad, ble det etter hvert vanskelig for ham å være i Mekka. Mange muslimer hadde allerede utvandret til byen Medina. En natt måtte Muhammad flykte sammen med vennen, Abu Bakr. Muhammad og Abu Bakr forlot Mekka og dro til fjellet sør for byen. Der var det en hule som de kunne holde seg skjult i. Da folk i Mekka oppdaget at Muhammad hadde reist, ble det sendt ut letemannskaper i alle retninger. Etter tre dager kom de til hulen der Muhammad og Abu Bakr gjemte seg. Inngangen til hulen var dekket av et fantastisk edderkoppnett, og et duepar hadde bygd reir ved inngangen og lå og ruget på eggene. Dermed trodde ikke forfølgerne at noen kunne ha gjemt seg der, og de dro sin vei. Forfølgerne prøvde flere ganger å fange de to, men etter tolv dager kom de trygt fram til Medina. Abu Bakr hadde vært redd for at de skulle bli oppdaget, men Muhammad hadde trøstet ham og sagt: «Vær ikke bedrøvet! Gud er med oss!». Muhammad flyttet aldri tilbake til Mekka, men han dro dit i krig og på pilegrimsreise. I Medina ble han boende til han døde i år 632. Senere ble det bygd en moské over graven hans. Utvandringen fra Mekka til Medina er så viktig for muslimer at de regner den som begynnelsen på tidsregningen sin. Muslimenes år 1 er år 622 i kalenderen som vi følger i Norge. Det muslimske året følger månen. Derfor er det elleve dager kortere enn året i den kalenderen som brukes i Norge og i store deler av verden. Den aller første moskeen ble bygd av Muhammad. Moskeen ligger rett utenfor Medina og heter Quba-moskeen. De flotte kuplene ble bygd på senere. 178 ISLAM Del a: Å leve som muslim 179

13 Koranen Koranen er skrevet med vakker skrift, og den er ofte pyntet med symmetriske mønstre. Koranen er muslimenes hellige bok I mange muslimske hjem plasseres Koranen øverst i bokhylla slik at den ikke har andre bøker over seg. Noen har den i et eget glasskap. Det er fordi Koranen skal behandles med stor respekt. Mange muslimer pakker Koranen inn i et klede for at det ikke skal komme støv eller skitt på den. Og når en leser i Koranen, skal hendene være rene. Noen muslimer som får Koranen i hendene, kysser den før de åpner den for å lese. Koranen er Guds ord til menneskene Muslimene tror at Koranen er en helt nøyaktig kopi av en bok som finnes hos Gud i himmelen. Ingen har skrevet denne boka. Koranen er en evig bok som alltid har vært til. Noe av det viktigste som står i Koranen, er at det bare finnes én gud. Koranen viser også hvordan menneskene skal leve etter Guds vilje. Ordene i Koranen er arabiske fordi arabisk er Guds språk. For at Koranen virkelig skal regnes som Guds ord, må den ikke være oversatt til andre språk. Det finnes koraner som er oversatt, for eksempel til norsk. De oversatte tekstene er ikke Guds ord, men forklaringer på de arabiske ordene i den hellige boka. Hadither er en samling fortellinger Ordet hadith betyr «fortelling». Hadither er tusenvis av fortellinger om hva Muhammad gjorde og sa. Muhammad er et forbilde for alle muslimer, og mange muslimer ønsker å leve slik Muhammad gjorde. Derfor er det viktig for dem å vite hva han fortalte om Gud, og hvordan han levde. Mange muslimer har ikke lest hadith-fortellingene, men hører dem som prekener i moskeen eller som fortellinger i familien. Hvis en muslim er i tvil om noe er rett eller galt, og det ikke står noe om det i Koranen, kan han eller hun finne svar i hadith-samlingen. I disse bøkene kan en lese om blant annet ekteskap jakt straff mat drikke klær medisin oppførsel Hadith-fortellingene er svært viktige i islam fordi de gjør det lettere å forstå teksten i Koranen. Fortellingene hjelper også muslimer til å forstå hvordan de skal leve etter de fem søylene. Abdullah bin Amr bin al-as sa at en mann spurte Allahs sendebud: «Hvilken islam er den beste?» Profeten sa: «Den beste islam er å gi bort mat og å hilse med fredshilsen til den du kjenner, og den du ikke kjenner.» Disse flisene er fra en kjent moské i Iran. Noen ord fra hadith er skrevet med vakker skrift. 180 ISLAM Del a: Å leve som muslim 181

14 B Islams fortellinger Oppgaver Sammendrag Muhammad er islams viktigste profet. Muhammad forkynte for folket i Mekka at det bare finnes én gud. Muhammad måtte utvandre fra Mekka til Medina. Dette skjedde i år 622, og muslimenes tidsregning starter i dette året. Koranen er muslimenes hellige bok, og den skal behandles med respekt. Koranen inneholder Guds ord til menneskene og ble gitt til profeten Muhammad Lag et tankekart over det du kan om Koranen. Bruk tankekartet til å fortelle en annen elev om Koranen. Lag en fagtekst med utgangspunkt i tankekartet ditt. Noter nøkkelord mens du leser fortellingen om flukten til Medina Bruk nøkkelordene og gjenfortell hendelsen for en annen elev Let på Internett og finn bilder av vakre sider i Koranen. Lag en kort beskrivelse av det du finner. Finn den arabiske halvøya på et kart. Lag en kartskisse over halvøya og tegn inn disse stedene på kartet: Saudi-Arabia, Mekka og Medina. Hvor langt er det mellom Mekka og Medina? Regn ut hvor gammel Muhammad ble. Hadither er fortellinger samlet i mange forskjellige bøker. De forteller om hva profeten Muhammad sa og gjorde. Repetisjon 5 6 Skriv fem faktasetninger om Muhammad. Se på bildet på side Hva kan du kjenne igjen fra det du har lest i kapittel 4B om islams fortellinger? Skriv ned noen punkter. 11 Gå inn på og finn ut hvilket år det er nå ifølge den muslimske kalenderen. Muhammad 1 Når ble Muhammad født? Hva var Muhammads viktigste budskap? Hvilket år utvandret Muhammad fra Mekka? Hvem reiste Muhammad sammen med da han måtte forlate Mekka? Utvandringen fra Mekka er svært viktig for muslimer. Kan du forklare hvorfor? Hvorfor reiste Muhammad tilbake til Mekka? Når døde Muhammad? Hvor døde Muhammad? Koranen 9 Hva kalles den natten da Muhammad for første gang møtte engelen Gabriel? Hva heter muslimenes hellige bok? Hvordan viser en muslim respekt for Koranen? Hvilket språk er Koranen skrevet på? Hadith 13 Hva er Hadith? Hva kan en finne svar på i Hadith? Hva er forskjellen på Hadith og Koranen? Se på kalligrafiene som viser Allahs navn på neste side eller Tegn en kopi av en av dem. Skriv så pent du kan hva Muhammad sa i hadithen på side 180. Ram den inn med symmetriske border. Planlegg et spørreprogram på tv som skal vare i fem minutter. Du er programleder, og temaet er Muhammad og Koranen. Velg konkurranseform, spørsmål og premie selv Ifølge islam finnes det en koran i himmelen som alle koraner på jorda er etterlikninger av. a) Er det andre ting på jorda som kan være etterlikninger av en original? Hvorfor lager vi etterlikninger av noe? b) Tegn moskeen på side 179. Er din tegning lik bildet som står i boka? I hadithen på side 180 kan du lese om hva Muhammad mente om hvordan man skulle være mot andre. Hva slags råd ville du ha gitt om hvordan man skal oppføre seg mot andre mennesker? 182 ISLAM Del a: Å leve som muslim 183

15 C Moskeen og kunsten i islam Renselse før bønnen Før muslimene skal inn i moskeen for å be, må de vaske seg. Det er alltid et sted med rennende vann ved en moské. I de store moskeene finnes det egne vaskerom med rennende vann. Alle Her skal du lære om Ordet moské er arabisk og betyr «sted der en bøyer seg i bønn». Moskeer kan se svært forskjellige ut. Denne blir kalt den flytende moskeen fordi den står på påler i sjøen. Fra Penang i Malaysia. hvordan en moské er bygd hva en moské brukes til bønnerop islamsk kunst musikk i islam Moskeen Moskeen har kuppel og minaret Moskeen er muslimenes gudshus. Den er lett å kjenne igjen, for den har som oftest både kuppel og et høyt tårn som kalles minaret. Fra minareten kaller bønneutroperen inn til bønn. Det høye tårnet gjør at lyden av bønneropet når langt, og mange kan høre det. Fra moskeen blir det kalt inn til bønn fem ganger hver dag. I Norge kan moskeene være forskjellige. Noen av dem har både kuppel og minaret, mens andre ser ut som helt vanlige hus. I Norge er det regler for hvor høyt og hvor ofte det kan ropes inn til bønn. muslimer renser seg i vann og tar av seg skoene før de går inn i bønnerommet. Det er fordi de skal være rene når de skal be til Gud. Moskeen er bygd for bønn Muslimene bøyer seg mot Mekka når de ber. Det er fordi bygningen Kaba i Mekka regnes som verdens sentrum. For at en skal vite retningen mot Mekka, er det laget en nisje i den veggen som vender mot denne byen. Nisjen heter mihrab, og veggen kalles kibla-veggen. Bønnerommet i moskeen er helt åpent og uten møbler. Det er laget slik for at det skal være lett å bøye seg og gjøre de andre bevegelsene som hører med i bønnen. På gulvet er det tepper som muslimene kneler på mens de ber. Teppene er lagt slik at det er god plass til å knele og bøye seg med pannen mot gulvet. Muslimene ber sammen i moskeen. Bønnelederen leser høyt fra Koranen. Deler av bønnene blir sagt i kor av de som ber. Menn og kvinner ber sammen, men på hvert sitt sted i moskeen. Når muslimske kvinner ber, dekker de til hodet. Det er for å vise at de vil la Gud styre livet sitt. Kvinnene bruker sjal, og mennene kan bruke et hodeplagg som kalles topi (se for eksempel bildene på side 5 og 33). I alle moskeer er det en prekestol, en minbar. Den ser ut som en trapp. På fredager blir det holdt en spesiell preken eller tale fra minbaren. Talen holdes før fredagsbønnen, og den er ganske kort. Talerne kan forklare hvordan en skal leve for å være en god muslim, eller de kan undervise fra Koranen og hadith. Hvis det har skjedd viktige ting i verden eller nærområdet i den siste tiden, snakker de gjerne om det. De kan si hva islam mener om det, og hva muslimer bør gjøre. Hvordan kan vi vite om noe er rent? Er det bare ting som kan være skitne eller rene? Kibla-veggen i moskeen vender mot Kaba i Mekka. Veggen er pyntet med koranvers og mønster. Det er en nisje midt på veggen. 184 ISLAM Del a: Å leve som muslim 185

16 En som kan hele Koranen utenat, kalles hafiz. Moskeen er et sted der mennesker møtes Moskeen brukes ikke bare til bønn. Barn kan gå på koranskole der, og det kan holdes møter eller kurs. I noen moskeer finnes det bibliotek, barnehage og eldresenter. Ofte er det også kontorer i bygningen. I fastemåneden ramadan samles mange i moskeen etter solnedgang og spiser sammen. Ofte blir Koranen lest høyt, del for del. I løpet av ramadan har en lest gjennom hele Koranen. Koranskolen Mange barn går på koranskole. Her lærer de å lese og skrive det arabiske språket, men det viktigste er å lære å si fram Koranen på arabisk utenat. Når en elev kan hele Koranen eller en bestemt del av den, blir det feiret med en fest. I noen land er koranskolen den eneste skolen barna går på. I andre land går de på koranskole når den vanlige skolen er slutt for dagen. Her i Norge går mange muslimske barn på koranskole i moskeen om ettermiddagen. Noen får denne opplæringen hjemme eller hos noen i familien hvis det er langt til nærmeste moské. På koranskolen lærer barna også hvordan en renser seg før bønnen, og hvordan en skal gjøre bevegelsene som hører med når en ber. De får nye venner der, og i pausene kan de leke eller snakke sammen. Moskeen Retningen mot Mekka Nisje Prekestol Bønnerom for menn Bønnerom for kvinner Minaret Muslimske barn på koranskolen i Kina lærer å si fram Koranen utenat på arabisk. Klasserom Plass for sko Rennende vann 186 ISLAM Del a: Å leve som muslim 187

17 Islamsk kunst Kalligrafi er vakker skrift Fordi Koranen er Guds ord, skal den skrives med vakre bokstaver. Et annet ord for vakker skrift er kalligrafi. Kalligrafi er den viktigste formen for kunst i islam. Koransidene kan også være dekorert med mønster i ulike farger. Blått og gull blir mye brukt. Blått kan være et symbol på himmelen, og gullet en refleks av Guds lys. Koranen har gjerne grønt omslag fordi grønt er islams hellige farge. Muslimske bønnetepper er laget i vakre mønstre. Blomstene viser at Gud har skapt alt liv. Noen gamle historier forteller at de som vevde bønnetepper, la inn små feil i mønstrene fordi bare Gud kan skape alt uten feil. Kunsten i moskeen forteller om Gud Mange moskeer er dekorert med vakre fliser, både utenpå bygningen og inne. Inne i moskeen er det oftest veggen med mihrab som er mest dekorert. Flisene kan være pyntet med koranvers som er skrevet med kalligrafi. Flisene kan også ha forskjellige mønstre med geometriske former, blomster, blad eller farger. Mønstrene i muslimsk kunst er ofte symmetriske. De ser ut som om de fortsetter i det uendelige og ikke har noen slutt. De er satt sammen av flere like deler. Denne formen for kunst kalles ornamentikk og finnes ikke bare på fliser, men også i utskjæringer i tre og som mønstre på papir. Symmetriske mønstre viser at Gud har skapt orden i verden, og de uendelige mønstrene forteller om at Gud er stor. Det finnes ikke bilder av mennesker eller dyr i moskeen, fordi islam har forbud mot slike bilder. Moskeen i Åkebergveien i Oslo er dekorert med fliser med kalligrafi og uendelige mønstre. Hele moskeen viser at symmetri er viktig i muslimsk kunst. Det svarte teppet som skal dekke den hellige Kabaen i Mekka, broderes med kalligrafi i gulltråd. Det broderte teppet skiftes ut hvert år. 188 ISLAM Del a: Å leve som muslim 189

18 Musikk i islam Mange muslimer hører på musikk. Men det betyr ikke at all musikk de hører på, er religiøs. De hører gjerne på den musikken som er populær blant jevnaldrende der de bor. Likevel er det noen typer musikk som kan knyttes til islam. Resitasjon er lyden av Koranen Muslimene synger, eller rettere sagt leser, fra Koranen med rytme og melodi. Å lese på denne spesielle måten heter å resitere. Resitasjonen foregår alltid på arabisk, og det er faste regler for hvordan ordene skal uttales. Bønneropet som kaller muslimene til bønn i moskeen, er også alltid på arabisk, og det er regler for hvordan det skal synges. Både resitasjon og bønnerop foregår mest i moskeen. Sang til høytid og fest I fastemåneden ramadan bruker muslimene egne ramadanmelodier når de møtes til måltid etter solnedgang. Det kan være både folkeviser, barnesanger og mer moderne musikk. Også andre høytider har fått egne, tradisjonsrike sanger. Blant annet er det vanlig å synge både før en begynner på pilegrimsreisen, og når en befinner seg i eller ved Kaba. Det finnes også sanger som hyller Muhammad eller forteller om livet hans. Arabisk musikk i hjemmene Islam har sitt utspring i arabiske områder. Derfor blir arabisk musikk ofte knyttet til islam. Men det er riktigere å si at arabisk musikk hører sammen med muslimene og med muslimsk kultur. Musikken kan ha et religiøst innhold, for eksempel handle om Guds 99 navn. Men det meste av den arabiske musikken er ikke-religiøs og kan sammenlignes med populærmusikk i Norge. Musikk kan være halal og haram Når vi går inn på islamske nettsteder og diskusjonsforum, ser vi at en del muslimer i Norge er opptatt av om musikk er halal eller haram, altså tillatt eller forbudt. Noen muslimer mener at all musikk er haram. Men muslimske ledere svarer at musikk, som så mye annet, kan brukes på gode og på dårlige måter. Musikken gjør bare skade hvis teksten oppfordrer til noe som er haram, for eksempel å ha sex uten å være gift, eller hvis den blir brukt sammen med noe som er haram, for eksempel alkohol. Musikken i seg selv er halal. utspring begynnelse Koranen skal resiteres. Det betyr at den skal leses høyt. Den som leser skal gjøre det på arabisk, og med rytme og melodi. Bønneropet kan høres fra minareten. Mange moskeer i dag har høytaleranlegg. 190 ISLAM Del a: Å leve som muslim 191

19 C Moskeen og kunsten i islam Oppgaver Sammendrag Moskeen er det huset der muslimene samles for å be. Moskeen er bygd på en slik måte at det skal være lett å be der. Moskeen brukes også som samlingssted, barnehage, skole, eldresenter og bibliotek. Den viktigste kunsten i islam er kalligrafi og ornamentikk: Kalligrafi er skriftkunst, mens ornamentikk er uendelige mønstre som er satt sammen av like deler. Islamsk kunst viser det Gud har skapt gjennom skjønnhet, orden og uendelighet. Islam har forbud mot bilder av mennesker eller dyr. Resitasjon av Koranen kan høres ut som sang Les teksten om moskeen og noter ord du ikke kjenner fra før. Skriv ordene på hvert sitt kort. På baksiden av kortet skriver du en forklaring. Noter nøkkelord mens du leser sidene om musikk i islam. Bruk ordene og gjenfortell teksten for en annen elev. Lytt til en cd med resitasjon fra moskeen, eller lytt til bønneropet. Kjenner du igjen noen ord? Hvilke ord blir ofte gjentatt? Lag en liste over ting som finnes i alle moskeer. Se på bildet på side Hva kan du kjenne igjen fra kapittel 4C om moskeen og kunsten i islam? Skriv ned noen punkter Lag et tankekart der du noterer nøkkelord fra teksten om moskeen. Let også på Internett eller i bøker og oppslagsverk for å finne mer informasjon om moskeer. Bruk data og lag en presentasjon om moskeer. Det kan være en fagtekst, en bildeserie eller en lysbildepresentasjon. Hvis du laget tankekartet i oppgave 6, kan du ta utgangspunkt i det når du skriver. Gå inn på Internett og søk på «musikk» og «islam». Skriv ned argumenter for og imot at musikk skal være forbudt for muslimer. Gå inn på Internett og søk på «99 names of Allah» og hør på noen av sangene. Repetisjon Moskeen 1 Hvordan ser du at et hus er en moské? Hva gjør muslimene før de ber? Hva bøyer muslimene seg mot når de ber? Hvilke møbler er det i bønnerommet i moskeen? Hva brukes moskeen til? Kunst i islam 6 Hva er en koranskole? 7 8 Hva er den viktigste formen for islamsk kunst? Hvilke farger blir mye brukt i en koran? Hvorfor er det ikke bilder av mennesker eller dyr i moskeen? Hva er ornamentikk? Hva skal ornamentikken i islamsk kunst vise? Musikk i islam 12 Hvorfor bruker en ikke musikkinstrumenter i moskeen? Hva er resitasjon? Hvilket språk er bønneropet alltid på? Når kan musikken være haram? 10 Bruk en passer og lag ditt eget mønster. 11 a) Lim to små kvadrater på hverandre slik at de sammen blir en åttekantet stjerne. Lag flere og legg dem i tette rekker med spissene mot hverandre. c) Tegn mønstret over på et et ruteark og fargelegg det. Hva slags figurer finner du mellom åttekantstjernene? Du skal være programleder for en tv-debatt om musikk som kan være halal eller haram. Lag spørsmål du vil stille til dem som skal være med i debatten. Lag et miniforedrag om musikk i islam. Velg ut musikk du finner på internett eller bruk CD når du presenterer musikken for andre Hvorfor tror du så mange muslimer deltar i diskusjoner om musikk og gjerne vil vite om musikk er haram eller halal? I islam er det bildeforbud. Men det er viktig å vise frem Guds ord til menneskene. Derfor dekorerer man med vakker skrift. a) Hva kan være grunnen til ikke å ha bilder? Hva er mest respektfullt: Å vise bilder av den man respekterer, eller å la være? Forklar hvorfor. b) Lag en tegning som består av bokstaver som betyr noe, for eksempel et ord eller en setning. 192 ISLAM Del a: Å leve som muslim 193

Spørsmål og svar. Islam. Islam i Norge URTEHAGEN

Spørsmål og svar. Islam. Islam i Norge URTEHAGEN Spørsmål og svar om Islam Islam i Norge URTEHAGEN 1 Dette heftet bygger på noen spørsmål som folk i Norge har stilt om Islam. Spørsmålene har de sendt inn til nettsiden www.koranen.no Redaktør: Trond Ali

Detaljer

Likheter og forskjeller

Likheter og forskjeller FILM Rom for mangfold PowerPoint-presentasjon OM KAPITLET Det siste kapitlet i elevboka,, er viktig for arbeidet med RLE-faget. Her kan elevene oppsummere hva de har lært på ungdomsskolen samtidig som

Detaljer

Muslimske sykepleiere i Norge er berørt på ulikt vis. Men i yrket føler de seg trygge. Tema Muslimske sykepleiere

Muslimske sykepleiere i Norge er berørt på ulikt vis. Men i yrket føler de seg trygge. Tema Muslimske sykepleiere Tema Muslimske sykepleiere 32 Jeg er ikke blitt forskjellsbehandlet fordi jeg er muslim 38 Unngå å blande roller 40 Integrering må gå begge veier «La det ikke være en muslim!» Det var sykepleier Ifrah

Detaljer

Bibeldetektiver 130 LEKSE TRETTEN. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Bibeldetektiver 130 LEKSE TRETTEN. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE TRETTEN Bibeldetektiver Henvisninger Apostlenes gjerninger 17,1-14; Alfa og Omega, bind 6, side 161-162. Minnevers: «De tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om det

Detaljer

Jødedommen 45. Presentasjon av kapitlet. Mål. Noen viktige historiske hendelser. Hebraisk skrift. Jente som tenner hanukkastake.

Jødedommen 45. Presentasjon av kapitlet. Mål. Noen viktige historiske hendelser. Hebraisk skrift. Jente som tenner hanukkastake. Jødedommen for opplæringen er at eleven skal kunne fortelle om liv og virke til Moses, åpenbaringen av Toraen og innholdet i sentrale deler av Toraen om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk

Detaljer

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38)

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) 1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) BAKGRUNNSSTOFF: I teksten møter vi Maria som en ung kvinne - kanskje ennå ikke fylt 20 år. 1. Sett ut fra denne teksten: Hva slags personlighet synes du Maria har?

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Å NDELIG MAT I RETT TID

Å NDELIG MAT I RETT TID Å NDELIG MAT I RETT TID, Bare tro, bare tro, Alle ting er mulig, bare Nå, på denne måten: Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror jeg; Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror

Detaljer

UTVELGELSEN AV EN BRUD

UTVELGELSEN AV EN BRUD UTVELGELSEN AV EN BRUD, Mange syke mennesker. Jeg kan ikke komme til dem alle på én gang. Men, hør. 2 Jeg er sannelig glad for å være her igjen, i kveld, i dette vakre auditoriet, iblant denne fantastiske

Detaljer

HVA ER meningen MED LIVET

HVA ER meningen MED LIVET HVA ER meningen MED LIVET? 2 Hva er meningen med livet? I Allahs, Den Nåderikes, Den Barmhjertiges navn Hva er meningen med livet? Sammensatt av Abu Issa Al-Shamy Abu_Issa_Alshamy@yahoo.com Første utgave

Detaljer

Så ble jeg ledet. Skrevet av Sayyid Muhammed Tijani Smaoui

Så ble jeg ledet. Skrevet av Sayyid Muhammed Tijani Smaoui Så ble jeg ledet Skrevet av Sayyid Muhammed Tijani Smaoui Innhold: Sideantall Tilegnelse: 3-3 Forord: 3-4 Et kort blikk på mitt liv: 4-7 Pilegrimsreisen til Allahs hus: 7-13 I Egypt: 13-15 Et møte om bord

Detaljer

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster Småfellesskapsopplegg Bibeltekster Smågruppeopplegg i Storsalen menighet våren 2015 Hvorfor Bibeltekster? Dette er et av småfellesskapsoppleggene i Storsalen våren 2015. Det er basert på bibeltekster fra

Detaljer

Innledning INNHOLD: Redaktørene

Innledning INNHOLD: Redaktørene Innledning INNHOLD: Side 2 Hvorfor be for muslimene? Side 3 Tips for bønneaksjonen Side 4 Hva er Ramadan? Side 4 Den første kvelden i Ramadan Side 5 Fokus på Midtøsten Side 14 Fokus på Øst og Sentral Asia

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 Mysteriet om Nils Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 No part of this publication may be reproduced,

Detaljer

Forord. Oslo november 2005 Barbro Sveen

Forord. Oslo november 2005 Barbro Sveen Forord Under noen års tid hadde jeg gleden av regelmessig å møte ti kvinner med forskjellig tro og livssyn. Det viste seg snart at dette var kvinner som hadde unike liv bak seg som gitt dem livserfaring.

Detaljer

En det er verdt å miste alt for

En det er verdt å miste alt for Kapittel en En det er verdt å miste alt for «Historiens yngste megakirkepastor» Dette var merkelappen jeg fikk da jeg ble pastor for en stor, blomstrende menighet i sørstatene, selv om jeg er litt usikker

Detaljer

TREKLANGER. Å vokse inn i gudstjenesten. Kjell Arne Morland

TREKLANGER. Å vokse inn i gudstjenesten. Kjell Arne Morland TREKLANGER Å vokse inn i gudstjenesten Kjell Arne Morland Å vokse i kristen tro Den kristne tro er fullverdig som barnetro! Det sentrale innholdet i kristendommen er så enkelt at man kan forstå det og

Detaljer

Bibelstudieguide for lærere

Bibelstudieguide for lærere Bibelstudieguide for lærere Fjerde kvartal År A Lærer-/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, alder 6-9. Plan over GraceLink-leksene År A, 4. kvartal REDAKTØR Patricia

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Vanskelige valg 60 LEKSE SEKS. Månedens tema Mennesker ønsker å vite mer om Gud når de ser hvordan de kristne lever.

Vanskelige valg 60 LEKSE SEKS. Månedens tema Mennesker ønsker å vite mer om Gud når de ser hvordan de kristne lever. LEKSE SEKS Vanskelige valg Henvisninger Ester 2,19-23; kapittel 3 og 4; Alfa og Omega, bind 3, side 316-317. Minnevers: «Menneskene ser på det ytre, men Herren ser på hjertet» (1. Samuelsbok 16,7). Mål:

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 10. 1 1Kor 7:1-5 Når det gjelder det dere skrev om, så er det godt for en mann ikke å røre en kvinne.

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

ansatte som jobber med deltakere i kvalifiseringstiltak

ansatte som jobber med deltakere i kvalifiseringstiltak Forord I løpet av 2009 har Islamsk Råd Norge i samarbeid med Helse og velferdsetaten utviklet et kurs på oppdrag fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet. Kurset har fått navnet Arbeid og Islam. Kurset

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Josjia får det til! 20 LEKSE TO. Månedens tema Bibelen forteller om Guds kjærlighet til oss.

Josjia får det til! 20 LEKSE TO. Månedens tema Bibelen forteller om Guds kjærlighet til oss. LEKSE TO Josjia får det til! Henvisninger 2. Kongebok 22; 2. Krønikebok 34; Alfa og Omega, bind 3, side 187,188, 191-198. Minnevers: «Josjia... gjorde det som var rett i Herrens øyne» (2. Krønikebok 34,1.2).

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 11. Matt 15:6-9

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 11. Matt 15:6-9 Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 11. Matt 15:6-9 Dermed har dere gjort Guds bud ugyldig på grunn av deres egne forskrifter. Hyklere!

Detaljer