ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS OKTOBER 2013 NR ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS OKTOBER 2013 NR. 81 24. ÅRGANG"

Transkript

1 ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS OKTOBER 2013 NR ÅRGANG

2 CEMENTED HIP Cemented Hip-Evidence, Experience, Evolution september, Manchester Dr. Martin Stone, Spire Leeds Hospital. Dr. Steve Young, Warwick Hospital. Dr. Steve Eastaugh-Waring, Spire Bristol Hospital. Prof. Lars Nordsletten, OUS, Ullevål. Dr. Tim Board, Dr. Henry Wynn-Jones og Dr. Anil Gambhir, Wrightington Hospital. Undertegnede som den desidert minst meritterte av de norske deltagerne fikk gleden av å bli med DePuy Synthes på oppstarten av dette ny kurset som de har valgt å titulere: «Cemented Hips- Evidence, Experience, Evolution» Kurset ble avholdt på Rennaissance Marriot Hotel, Manchester, september I tillegg til Svein Qvigstad fra Ortomedic var de øvrige norske deltagerne prof. Lars Nordsletten, OUS, Ullevål, overlege 2 ORTOMEDIA Lage Aarseth, Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund og ass.lege Steinar Engvik, Helse Møre og Romsdal HF, Kristiansund. Kurset var beregnet på ortopeder som opererer hofteproteser. Kursdeltagerne var fra ulike land og verdensdeler bl.a. Storbritannia, Spania, Sør-Afrika og Norge. Foredragsholdere var fra Storbritannia og Norge. Med flere foredragsholdere fra Wrightington Hospital der Sir John Charnley hadde sitt hovedvirke, ble det et kurs som ikke bare tok for seg sementerte hofteproteser, men også en god del om den historiske utviklingen av den moderne protesen frem mot de produkter som eksisterer på markedet i dag. Her ble de ulike utfordringene industrien og ortopeder har møtt på i løpet av denne utviklingen presentert. Når tema dreier seg om sementerte hofteproteser, er det også naturlig å diskutere usementerte proteser, og flere av foredragsholderne problematiserte spørsmål rundt sementert versus

3 Prof. Lars Nordsletten, OUS, Ullevål holdt sitt foredrag. usementerte proteser. Dette ble både presentert i lys av foredragsholdernes egne erfaringer fra klinikk og nasjonale/ internasjonale studier. Det var svært interessant å se resultater fra nordisk studiemateriale, presentert bl.a. av Lars Nordsletten, sammenliknet med materiale fra britiske studier. Det ble i tillegg diskutert både primær og revisjonsprotese med blikk på tilgang og metodevalg i lys av ulike pasientkategorier, røntgenfunn og «komplekse pasienter». Første kursdag var det i tillegg til forelesninger lagt opp til «work shop» med ulike stasjoner med preoperativ røntgenvurdering, biomaterialer-tips, og sementeringsteknikk under trykkmåling på acetabular og femoralkomponent. Jeg kan anbefale kurset både for ferske og erfarne ortopeder. For den mer uerfarne gir kurset et godt innblikk i historien til hofteprotesen, og et godt overblikk over de ulike typene og problemene man senere vil stå ovenfor som protesekirurg. For den mer erfarne vil det være en god anledning til å utveksle faglige erfaringer/problemstillinger med andre anerkjente protesekirurger og kan gi et sunt «skråblikk» på egen praksis, samt stimulere til stadig å se muligheten til å forbedre det vi driver med. Takk for kurset, Ass.lege Steinar Engvik, Helse Møre og Romsdal HF, Kristiansund C-stem AMT sementert hofteprotese INNHOLD 02 Cemented Hip-Evidence, Experience, Evolution 04 Anatomic single bundle vs All inside 05 Revision Hip Instructional Course 06 Arthrex skulder- og knesymposium 08 Pinnacle Gription og Reclaim 10 Corail brukermøte 11 2 nyansatte 12 HTR-PEKK 13 TraumaOne 14 Velkommen til høstmøter 15 Nye Kurz øredren UTGIVER Ortomedic AS TLF FAKS BESØKSADR. Vollsveien 13E, 1366 LYSAKER POSTADR. Postboks 317, 1326 LYSAKER E-POST WEB REDAKTØR Kjell Thygesen TRYKK X-idé media as GRAFISK DESIGN/PRE-PRESS Ole Christian Rotvold Ingen artikkelforfatter mottar noen form for honorar for innlegg i Ortomedia. Faglige kurs som omtales i Ortomedia er regulert i eksisterende rammeavtaler. ORTOMEDIA 3

4 ACL STUDIE Anatomic single bundle vs All inside Randomisert ACL studie på Haraldsplass Diakonale Sykehus Haraldsplass Diakonale Sykehus starter i disse dager en randomisert prospektiv studie hvor man sammenligner «singlebundle anatomic», også kalt «anteriomedial portal teknikk», med «all-inside» teknikk for fremre korsbåndsrekonstruksjon. Hensikten med studien er å undersøke om det er forskjeller i postoperative smerter, sykemeldingstid og tidlig muskelfunksjon mellom gruppene. Pasientene følges også opp med vanlige kliniske kontroller og pasientutfylte skårer. Postoperativ 3D CT vil brukes for å evaluere kanalplassering i tibia og femur. Den største forskjellen i den nye teknikken er at man kun trenger semitendinosus-senen for å lage korsbåndsgraftet. Det er retrograd reaming av «sockets» istedet for gjennomgående tunneller som gjør at man trenger mindre senevev for å lage et nytt korsbånd. Enkeltelementer er kjent fra tidligere, og det er det totale «miniinvasive» konseptet man ønsker undersøkes. Alt i alt vil man ved «all-inside» teknikken forsøke å minimere vevsdisseksjon og forhåpentligvis få pasientene raskere i gang. Vi er nå igang med pilotarbeide på operasjonsteknikken og er i ferd med å starte inklusjonen av pasienter. Vi forventer å ha inkludert alle studiedeltagere slik at vi kan begynne klinisk oppfølging ultimo Dr. Eivind Inderhaug Haraldsplass Diakonale Sykehus/ Universitetet i Bergen Utprøving av guider til utside - inn femurkanal. Mini Invasiv høsting av semitendinosus, posteriomedialt. 4 ORTOMEDIA

5 REVISION HIP COURSE Revision Hip Instructional Course juni 2013 ved Christian-Albrechts-Universität, Kiel Artikkelforfatter Dr. Arne Runde, Sykehuset Telemark, Skien og meddeltager Dr. Wilhelm Bugge, Diakonhjemmet sykehus. Kurset var lagt opp med et begrenset antall deltagere med tidligere erfaring med hofterevisjonskirurgi. Deltagere fra Norge var Wilhelm Bugge fra Diakonhjemmet sykehus og undertegnede fra Sykehuset Telemark, Skien. Fra Ortomedic Kjetil Vemøy. Det var satt opp effektiv transport fra Hamburg til Kiel hvor kursdeltagerne var innkvartert på Hotel Atlantic, like ved Hauptbahnhof. Første dag var lagt opp med en rekke kasuistikker, i første omgang Faculty Challenge the Delegates og i en senere seanse Delegates Challenge the Faculty hvor deltagere hadde brakt med seg multiple kasuistikker. En fikk således presentert et flertall interessante kasuistikker med påfølgende gode diskusjoner. Dag to ble tilbrakt i anatomisk institutt på universitetet. Innledningsvis med introduksjon av instituttet og videre forelesninger om acetabularrevisjoner ved store defekter. Deretter wet lab med kadaverdisseksjon i passe store grupper og innsetting av revisjonsproteser i acetabulum med augments. Neste seksjon omhandlet femurrevisjoner med fjerning av Corail, tips&trics, ETO (extended trochanteric osteotomy) og distal stammefiksasjon med modulære revisjonsstammer. Også her etterfulgt av wet lab sesjoner hvor en kunne prøve ut instrumentariet og komponentene. Det ble god anledning til praktiske øvelser i disse teknikker med dyktige instruktører og godt sammensatte grupper. Nyttig, hyggelig og instruktivt kurs med god stemning. Overlege Arne Runde, Sykehuset Telemark, Skien ORTOMEDIA 5

6 ARTHREX SKULDER- OG KNESYMPOSIUM Arthrex skulder- og knesymposium september 2013, Bergen Værgudene viste seg fra sin beste side i det jeg ankom Bergen dagen før symposiet startet. Forrige gang dette arrangementet ble aviklet var jeg forhindret fra å komme så forventningene var store. Symposiet ble arrangert på Radisson Blu Hotel Norge med sterke forelesere fra inn- og utland, deriblant Robert LaPrade og Stephen Burkhart, begge fra USA. Det var godt oppmøte med 55 deltakere fra hele landet. Stemningen virket god åpningsdagen blant alle deltakere og arrangører. Torsdagen var satt av til forelesninger om kneet. Etter åpningen av symposiet fikk vi en gjennomgang av ACL registeret ved Knut Fjeldsgaard. Han forteller om god innrapportering og samarbeid med det svenske og danske registeret. Fra juni 2004 er rundt pasienter inkludert. Tallene viser en økende forekomst av BPTB graft vs Hamstring ved ACL rekonstruksjon. I tillegg har Hamstringsgraft en større revisjonsrate, størst etter år. Det ble diskutert og varslet en mulig skjemaendring fordi det er noe uklarhet om hva en revisjon egentlig er. I fremtiden kan man tenke seg en elektronisk innlevering av skjemaene. Lars Engebretsen tok deretter over med skadeforebyggende arbeid og viktigheten av dette. Ankel- og kneforebyggende trening gir en ikke ubetydelig skadereduksjon gjort på riktig måte. Toppidrettsutøvere har mindre hjertesykdom, mindre astma og mindre kreft Knefakultetet: Dr. Stig Heir, Martina Hansen Hospital. Dr. Asbjørn Årøen, AHUS. Dr. Asle Kjellsen, Helse Bergen HF, Haukeland. Dr. Thomas Harlem, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Dr. Robert LaPrade, The Steadman Clinic. Dr. Knut Fjeldsgaard, Helse Bergen HF, Haukeland. Prof. Lars Engebretsen, OUS, Ullevål. enn normalbefolkningen. På den annen side har de mer plager fra bevegelsesapparatet, noe som kanskje gir oss andre et signal om at en gyllen middelvei er å foretrekke når det kommer til treningsmengde? Han anbefalte nettstedet «klokavskade.no» for mer informasjon. Deretter fortsatte det med en interessant forelesning om ACL og jakten på den riktige kanalplasseringen av Thomas Harlem. Her gikk han igjennom teknikken de bruker ved Haraldsplass Diakonale sykehus. Stig Heir gikk igjennom ACL rupturer kombinert med bruskskader. Et av budskapene var stabilisering før bruskkirurgi. Mange bruskskader er asymptomatiske. Første sesjon ble avsluttet med et foredrag om PCL skader ved Årøen. Andre sesjon startet med foredrag om multiligamentskader i kneet og rekonstruksjon av strukturene i diverse kombinasjoner. Det er viktig å avdekke slike skader tidlig og at rekonstruksjonen gjøres av erfarne operatører. ACL skader på barn er et økende problem. Insidensen er ca 50 per år mellom 10 og 14 år. 80 prosent opereres ikke. Indikasjon 6 ORTOMEDIA

7 Møteleder Dr. Randi Hole, Helse Bergen HF, Haukeland og Dr. Stephen S. Burkhart, USA. Dr. Robert LaPrade, USA og Prof. Lars Engebretsen, OUS, Ullevål. Skulderfakultetet: Dr. Kirsten Lundgren, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Dr. Stephen S. Burkhart, San Antonio Ortopaedic Institut. Dr. Trygve Methlie, Helse Bergen HF, Haukeland. Dr. Sigurd Liavåg, Sørlandet sykehus HF, Arendal.Dr. Randi Hole, Helse Bergen HF, Haukeland. Dr. Jone Segadal, Kysthospitalet i Hagevik. Dr. Cecilie P. Schrøder, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Dr. Robert LaPrade, USA. for operasjon er kombinasjonsskader, stor instabilitet og at skinnebehandling ikke fungerer. Når skal de opereres? To av hovedbudskapene var at man skal operere med fysesparende teknikk og helst vente til etter den prepubertale vekstinnspurten. Torsdagen ble avsluttet med foredrag om meniskkirurgi. På kvelden hadde vi en meget god og hyggelig middag i hotellets regi. Fredagen var skulderdagen. Dagen var delt i to med instabilitet som første hovedemne. Sigurd Liavåg holdt dagens første foredrag om indikasjon for akutt reparasjon av Bankhartskade. Stephen Burkhart overtok deretter med et foredrag om primær Latarjet Procedure. Forelesninger om glenoidfrakturer, Hill Sachs lesjoner og SLAP fulgte deretter. Andre del av dagen var satt av til Rotator Cuff problematikk. Her ble det tatt opp emner som: «faktorer som påvirker cufftilhelning», «hva gjør vi med en ikkereparerbar rotator cuff?», suturteknikk av rotatorcuffen og andre tips og triks ved rekonstruksjon av subscapularissenen. Mange av forelesningene ble etterfulgt av gode faglige spørsmål og diskusjoner. Avslutningsdagen virket det som deltagerne var meget fornøyd med et velorganisert og interessant symposium. Undertegnede hadde ihverfall stort utbytte av det. Stor takk til arrangøren. Vi ser fram til neste gang. Karl-Ivar Lorentzen Avdelingsleder/avdelingsoverlege Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling Universitetssykehuset i Nord Norge ORTOMEDIA 7

8 PINNACLE GRIPTION Pinnacle Gription og Reclaim Revisjonsproteser til bruk ved større defekter PINNACLE GRIPTION Duraloc ble introdusert i 1990 og har vært en av verdens mest brukte usementerte acetabular kopper. I 2000 kom Pinnacle koppen som en videreutvikling av Duraloc. Den mest benyttede overflaten til Pinnacle er Duofix. Dette en Porocoat overflate sprayet med Hydroxylapatite. Som plastliner benyttes Marathon kryssbundet plast. Marathon er en moderat kryssbundet plast med meget god motstand mot slitasje. Pinnacle er nå en av de mest benyttede usementerte koppene i Norge. I 2009 utviklet DePuy en ny overflate som heter Gription. Det er en Titanoverflate som i første omgang var ment for revisjoner og dårlig benkvalitet. I motsetning til Porocoat, som er små titan kuler, så er Gription små krystaller med skarpe kanter og store porer. Porene er størst ytterst, og overflaten blir gradvis tettere nærmere koppen. Innerst ligger Porocoat kulene. I Norge ble den første Pinnacle Gription operert inn i I dag benyttes koppen hovedsakelig som revisjonskopp med multiple skruemuligheter, men også som primærkopp uten skruehull. DePuy har også utviklet augment av ren Titan som er spesialtilpasset Pinnacle koppen. Augmentet blir støpt i en kombinasjon av titan og saltvannsløsning. Etter støpning så skylles saltet bort, og vi sitter igjen med en Titan augment med store porer og skarpe krystaller. Vi bruker spesialrasper for å tilpasse acetabulumdefekten slik at augment skal sitte best mulig. Den slås inn, og deretter fikseres med vinkelstabile skruer. Koppen blir deretter banket inn i acetabulum og fikseres mot augment enten med sement eller skrue. Siden augment er spesialtilpasset Pinnacle koppene, så vil det være minimalt med luftrom mellom augment og kopp. 8 ORTOMEDIA

9 RECLAIM RECLAIM Reclaim revisjonsprotese ble introdusert i Norge i oktober Protesen er basert på distal fiksering og vil være ideell for bruk på pasienter med dårlig proksimal benforankring. Reclaim er således et supplement til KAR protesen. KAR protesen er en forlenget Corail, og er avhengig av proksimal forankring i lårbenet. Reclaim er en modulær protese, noe som gir operatøren mulighet til først å konsentrere seg om fikseringen av protesen i benet, og deretter å fokusere på korrigeringer opp mot acetabulum. Alt gjøres intraoperativt, og man går ikke videre i operasjonen før forrige steg er fullført. Man kan derfor få full stabilitet med reamer samt balansere hoften før man setter inn endelig protese. Deretter kan man gjøre samme prosessen med protesestammen inne. Stammen på Reclaim er sandblåst og sirkulær med rotasjonsfinner. Disse, sammen med kon fasong, gjør at stammen kiler seg inn i kortikalt ben, og lager en god stabilitet. Når stammen er stabil kan vi fortsette arbeidet med å preparere for den proksimale delen, og å balansere hoften. Først med prøveproteser, og deretter med orginalprotesen. Det som er viktig i denne sammenhengen er at alle steg kan gjøres om igjen om man ikke er fornøyd. Det er enkelt å demontere protesen, for å reponere den igjen, uten å ødelegge fikseringen stammen har i benet. Stammen kommer i et godt utvalg av lengder og tykkelser. De lengste stammene kommer med en vinkel på 3. Protesen kan bli fra 215 mm til 395 mm lang ut i fra mange forskjellige kombinasjoner. Den proksimale delen kan dreies 360 slik at stammen kan settes mest mulig optimalt, og protesen kan få den anteversjonen man måtte ønske. Protesedelene kobles ved hjelp av en kon taper slik at de kiles fast i hverandre, og deretter sikres med en låseskrue. Protesedelene presses i hverandre med en kraftig momentnøkkel, slik at man ikke skal måtte slå kroppen ned på stammen og risikere synkning eller brekkasje av femur. Tilslutt settes samme type hode på som vi bruker til både Corail og KAR. Vi har nå ett års erfaring med protesen i Norge, og tilbakemeldingene er positive. Det viktige under revisjonene er at man har flere valgmuligheter for å være så konservativ som mulig. Derfor fungerer denne godt sammen med KAR protesen. Hvis benkvaliteten er god, og stammen ikke må være lang (lengre enn 190 mm) så settes KAR raskt ned. Hvis dette ikke vil rekke går man videre med Reclaim. ORTOMEDIA 9

10 CORAIL BRUKERMØTE Corail brukermøte juni 2013 Holmen Fjordhotell Fakultetet: Prof. Lars Nordsletten, OUS, Ullevål. Dr. Helge Wangen Sykehuset Innlandet HF, Elverum. Dr. Tim Board, Wrigthington Hospital. Dr. Otto Schnell Husby, St. Olavs Hospital. Dr. Steven Young, Warwick Hospital. Fraværende; Dr. Lucas Månsson, Vestre Viken HF, Sykehuset Buskerud. Tradisjonen tro holdt Ortomedic sitt årlige brukermøte på Holmen Fjordhotel, som legger en fin ramme rundt møtet, selv om solen glimret med sitt fravær. Dette møtet har holdt stand tross anbudsrunder og priskrig. Corail-stammen ble første gang tatt i bruk i Norge i I dag har den over 60 % av primær protesemarkedet. Det var 40 påmeldte fra vårt langstrakte land. Fakultetet, ledet av Prof. Lars Nordsletten, Oslo Universitetssykehus, Ullevål og overlege Helge Wangen, Sykehuset 10 ORTOMEDIA Innlandet HF, Elverum, bestod i tillegg av overlegene Otto Schnell Husby, St. Olavs Hospital og Lukas Månsson, Vestre Viken HF, Elverum. I tillegg var det 2 engelske gjesteforelesere, ortopedene Tim Board, Wrightington Hospital og Steve Young, Warwick Hospital. Møtet startet med en oppdatering på osteoartrose ved Prof. Nordsletten og fortsatte med Dr. Schnell Husbys foredrag om de forskjellige tilganger til hofteleddet, direkte lateral, bakre og mini-invasive. Oversikten viste at både bakre og mini-invasive tilgang er økende. Sesjonen ble avsluttet med Dr. Lucas Månssons «tanker» rundt bruken av den mini-invasive tilgangen, som helt klart ikke er å foretrekke i alle pasientkategorier. Neste sesjon startet opp med Dr. Steve Young og kopplassering; kan en stole på transverse acetabular ligament? Han konkluderte med at TAL er et godt referansepunkt for kopp-plassering og -dybde. Nordsletten fortsatte med sitt foredrag om sementerte proteser. Reversert hybrid er fortsatt en god kombinasjon ut fra Dr. Wangens gjennomgang.

11 TO NYANSATTE I AVDELING ORTOPEDI NYANSATTE Ortomedic har fått to nye produktsjefer innen Artroskopi. Sammen med Andreas Hauger og Espen Follå skal de være med å gi vekst for Arthrex i det norske markedet. JAN TORE BØ Jan Tore er utdannet flyingeniør og har lang erfaring innen artroskopi og simulatorutstyr for medisinsk bruk. Jan Tore kommer fra stilling som Director of Business Development i Mimic Technologies. GEIR-OTTO SUNDE Geir-Otto er utdannet innen Elektronikk og Medisin teknikk. Han har lang og bred erfaring fra artroskopi og endoskopi. Han har også lang erfaring fra salg av medisinsk teknisk utstyr, både nasjonalt og internasjonalt. Geir-Otto kommer fra stilling som senior produktspesialist, endoskopi hos Smith & Nephew. Fakultetsmedlem Dr. Lucas Månsson, Vestre Viken HF, Sykehuset Buskerud, under sitt innlegg. Tim Boards gjennomgang av «hard on hard» viste at ved 28 mm hode har kun 2.4 % squeak, men 5 ganger hyppigere ved 36 mm hode. I siste sesjon på torsdagen lærte i alle fall noen av oss et nytt ord; nemlig «TRUNIONOSIS». Dr. Young holdt et foredrag om korrosjon og slitasje mellom hodet og taper. Dr. Wangen ga oss et innblikk i hans erfaring med innføring av mini-invasiv tilgang på Elverum, der det fortsatt er kun holdt på få hender, men han ønsket å fortsette med å utvikle tilgangen. Avslutningsvis ble det på torsdag ettermiddag gjennomgått kasuistikker fra deltagerne. Dr. Board startet fredagens faglige program med teknikkene rundt konservativ revisjon og hans motto var: «replace bone - not bigger implants - think about next revision». En seanses og to seanses revisjon ble gjennomgått, dog sett med engelske øyne, og han mente at 70 % kan revideres med en seanse, men dog i et spesielt utvalg med kjent mikrobe. Artikulasjonen «metal on metal» ble gjeonnomgått av Dr. Young - og vi skal være glad for at det ikke ble en «hit» i Norge, da revisjonsfrekvensen er opptil 3 ganger høyere. De beste artikulasjonene med tanke på slitasje er tredjegenerasjons polyethylen og keramikk, videre tredjegenerasjons polyethylen og metall. Formiddagen ble avsluttet med revisjonskasuistikker før vi inntok en stor og smakfull lunch. Takk til Ortomedic for flott program både faglig og sosialt. Vi sees igjen neste år. Bjørg Kiste Bryne Overlege Proteseseksjonen Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet ORTOMEDIA 11

12 KRANIEIMPLANTAT HTR-PEKK Pasientilpasset kranieimplantat Ortomedic AS lanserer et nytt kranieimplantat fra Biomet Microfixation. HTR-PEKK (Human- TissueReplacement -Poly-Ether-Ketone -Ketone) er et biokompatibelt materiale i samme polymer familie som PEEK, men har sterkere mekaniske egenskaper. PEKK implantatet blir produsert etter CT data og 3D teknikk. Sintring og bruk av laser stråler på polymerpulveret gir implantatet styrke og form som er helt unik. Denne teknikken gir et nøyaktig tilpasset implantat. Implantatet kan leveres i løpet av 14 dager. Kombinasjon med Lorenz 1.5 mm plate-system og HTR- PEKK, gir de beste forutsetninger for en vellykket kranie-plastikk og fornøyde pasienter. Biomet Microfixations løsninger til kranieplastikk som CranioCurve (preformede titanmesh), HTR-PMMA og HTR-PEKK, vil bli presentert på årets nevrokirurgiske høstmøte. For mer informasjon kontakt: Bjørn M. Tomterstad, mobil eller e-post: 12 ORTOMEDIA

13 PLATESYSTEM TraumaOne TM Lorenz Platesystem TraumaOne Lorenz Platesystem fra Biomet Microfixation, er et komplett traume- og rekonstruksjonssystem for maxillofacial kirurgi. Systemet består av to separate skrin 2.0/2.3 mm for mandibelen og 1.5 mm for mellomansiktet. Alle skruedimensjoner er laget med High Torque (HT) og cross-fit teknologi. Dette hindrer hodebrekkasje og gjør at skruen sitter godt på skrutrekker. Nye spesial instrumenter for de enkelte systemene er utviklet; bøyetenger, avbiter, trokar system med integrert borebukse og mulighet for montering av fiberlys på kinnretraktor. Mellomansikts plater og skruer Stort utvalg i form, størrelse og styrke, som lett kan identifiseres: Lavprofilerte grønne orbitaplater Titan grad IV 0,5 mm redusert palpasjon Standard sølvfargede plater Titan grad II 0.6 mm stort utvalg av i form og størrelse Rigide gullfargede plater Titan grad IV 0,6 mm når økt styrke ønskes 1.5 mm selvgjengende HT-skruer (gullfarget) 1.5 mm selvborende HT-skruer (grønne) Mandibel plater og skruer Fire forskjellige profil høyder på plat-ene ( mm) Alle plater laget for nonlocking/locking teknikk Platehullet er laget for alle skruedimensjoner ( mm) og kan benyttes i alle plater Samme skrutrekker til alle skruedimensjoner 2.0 mm HT selvgjengende skruer nonlocking og locking 2.3 mm HT selvgjengende skruer nonlocking og locking 2.7 mm HT selvgjengende skruer. ORTOMEDIA 13

14 HØSTMØTER ORTOPEDISK HØSTMØTE 2013 VELKOMMENTIL ÅRETS HØSTMØTE I ORTOPEDISK FORENING «I år arrangerer Ortomedic to symposier. Det ene arrangeres onsdag 23. oktober klokken og omhandler ACL Surgery. Det andre seminaret, Knerevisjoner med Sigma revisjonsprotese, arrangeres torsdag 24. oktober klokken Se under for nærmere program. ORTOMEDIC / ARTHREX SYMPOSIUM RADISSON BLU PLAZA - ONSDAG 23. OKTOBER 2013 KL 13:00 14:30 I MØTEROM: BASE-ONE Program Introduction Principles for modern ACL Surgery T. Harlem Graftlink ACL Reconstruction using flipcutter R. Letartre Discussion End Faglig ansvarlig og foredragsholder Avd. overlege Thomas Harlem Haraldsplass Diakonale Sykehus Foredragsholder Dr. Romain Letartre- Lille, Frankrike ORTOMEDIC KNEREVISJON LUNSJSEMINAR RADISSON BLU PLAZA - TORSDAG 24. OKTOBER 2013 KL 12:00 13:00 I MØTEROM: MUNCH Program Introduction Sigma revision prostheses with HP instruments «Tips and Tricks» Discussion End Faglig ansvarlig og moderator Overlege Stig Heir, Martina Hansens Hospital VELKOMMEN VELKOMMEN HØSTMØTE ØNH SPESIALISTER SOM TIDLIGERE ARRANGERES ØNH HØSTMØTET PÅ GRAND HOTELL I OSLO, OKTOBER Ortomedic vil presentere følgende produkter: Navigasjon fra BrainLab Mikroskoper fra Leica og Atmos Mellomøreproteser fra Kurz Undersøkelsesenhet fra Atmos Pasientstol fra Atmos Endoskopi / stroboskopi fra Atmos Lyskilde og hodelampe fra BFW Diatermi fra ConMed Osteosynteseutstyr fra Biomet Microfixation NEVROKIRURGISK HØSTMØTE 2013 SOM I FJOR ARRANGERES HØSTMØTE I BJØRVIKA KONFERANSESENTER I OSLO, OKTOBER Ortomedic vil presentere følgende produkter: Navigasjon fra BrainLab Mikroskopi fra Leica Kranieimplantat og fiksasjonssystem fra Biomet Microfixation 14 ORTOMEDIA

15 NYTT ØREDREN NYE ØREDREN FRA KURZ Trocar-håndtak i rustfritt stål Nye øredren fra Heinz Kurz GmbH Medizintechnik i Tyskland. Produsenten er kjent for sine mellomøreproteser i titanium av høyeste kvalitet. De presenterer nå en ny linje øredren i Norge. TROCAR VENTILATION TUBES (TVT) Rask, ukomplisert innsetting Unødvendig med paracentese Materiale er titanium eller sølv for lenger levetid Steriliserbart trocar-håndtak bestilles separat TVT SØLV ID 1,25 mm-od 2,80 mm-l 2,50 mm REF nr: (esker a 10 stk) TVT TITANIUM ID 1,25 mm-od 2,80 mm-l 2,50 mm REF nr: (esker a 10 stk) TROCAR HÅNDTAK RUSTFRITT STÅL REF nr: (stk) TVT sølv MINIMAL TYPE VENTILATION TUBE BENZ (MTVT) Rask, ukomplisert innsetting Unødvendig med paracentese For midlertidig lufting av mellomøre hos voksne For trykkutjevningsproblemer Materiale er gullbelagt rustfritt stål MTVT ID 0,60 mm-od 0,90mm-L 6.00 mm REF nr: (esker a 10 stk) TVT Titanium MTVT ORTOMEDIA 15

16

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS desember 2011 nr. 76 23. årgang

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS desember 2011 nr. 76 23. årgang ortomedia informasjon fra Ortomedic AS desember 2011 nr. 76 23. årgang NY GRAFISK PROFIL Selskap i ny drakt! Ortomedic og Ortomedia har fått ny visuell profil. KVALITET KUNNSKAP SERVICE det er ikke bare

Detaljer

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON Geir Hallan Trondheim, 3. april 2014 Sementert vs usementert NARA og NRL Andre registre Tidlige revisjoner 6 mnd NRL Noen nye analyser NARA;

Detaljer

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser Leif Ivar Havelin Nasjonalt register for leddproteser (1987) Hofteregisteret Coxarthrose, utslitt hofte Første vellykkede hofteprotese: Charnley, 1962

Detaljer

PHILOS LCP. Operationstechnik. Forkortet veiledning. Locking Compression Plate

PHILOS LCP. Operationstechnik. Forkortet veiledning. Locking Compression Plate PHILOS Forkortet veiledning Operationstechnik LCP Locking Compression Plate Original Instruments and Implants of the Association for the Study of Internal Fixation AO/ASIF PHILOS Implantater/Instrumenter

Detaljer

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene.

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 1998 - Nr. 37-10. årgang Landos og OrtoMedic -nye samarbeidspartnere i Norge Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. 1ste

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen Norsk Urologisk Forening ønsker velkommen til Vårmøtet 2012 Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen I 2012 fyller Norsk Urologisk Forening 50 år. Vårmøtekomiteen ønsker derfor å ønske velkommen

Detaljer

MedinorNytt Ortopedi. www.medinor.no. Våren 2009. Innholdsfortegnelse: side 1 side 1 side 1. Leder Medinor AS Våre leverandører

MedinorNytt Ortopedi. www.medinor.no. Våren 2009. Innholdsfortegnelse: side 1 side 1 side 1. Leder Medinor AS Våre leverandører MedinorNytt Ortopedi Våren 2009 Innholdsfortegnelse: Leder Medinor AS Våre leverandører HOFTE Stature Modular Hip Profemur stamme Modular Neck Filler stamme Igloo kopp Hemihode TTHR revisjonsprotese BioBall

Detaljer

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet Innsetting av hofteprotese ved coxartrose Christian Pollmann, overlege Ortopedisk Klinikk, AHUS Elektiv totalprotese hofte Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

*Wsmith&nephew Profix. Operasjonsteknikk

*Wsmith&nephew Profix. Operasjonsteknikk *Wsmith&nephew Profix Operasjonsteknikk Tilgang og åpning av femurkanalen Figur 1 Figur 2 Figur 3 Tilgang oppnås gjennom et standard midtlinje hudsnitt, etterfulgt av en medial parapatellar insisjon som

Detaljer

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Seminar for ortopeder november 2010 Klinikksjef Jens Munch Ellingsen Bård Uleberg og Lise Balteskard, SKDE Er det forskjeller...i

Detaljer

Hansker fra australske Ansell.

Hansker fra australske Ansell. Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2003 - Nr. 52-15. årgang Hansker fra australske Ansell. Et nytt produkt i OrtoMedic AS sin produktportefølje. Fra 1. oktober i år overtok OrtoMedic AS agenturet på

Detaljer

Underekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Underekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Underekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Underekstremitetsfracturer 1: 1. Femur skaft fracturer.

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Klinikkoverlege/professor Ove Furnes Leder Nasjonalt register for leddproteser Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus,

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Oppretting av skjevstilling i kneet Kneosteotomier Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført osteotomi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien!

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! Ortoped kirurg Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! it is one of the most dramatic life changing surgical procedures performed in medicine today. Etter

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78 24. årgang VIGNETTEKST ORTPMEDIC HOFTE- OG KNEMØTE Ortomedic hofte- og knemøte Holmen Fjordhotell 6. - 8. juni 2012 ortomedic hadde valgt et flott

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

KIRURGEN. Sommernummer: Høstmøtet 2004. God Sommer! TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING4 SPESIALNUMMER4 2/2004

KIRURGEN. Sommernummer: Høstmøtet 2004. God Sommer! TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING4 SPESIALNUMMER4 2/2004 4165_Kirurgen #2-2004 30-06-04 11:51 Side 1 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING4 SPESIALNUMMER4 2/2004 Sommernummer: Høstmøtet 2004 God Sommer! 4165_Kirurgen #2-2004 30-06-04 11:51 Side

Detaljer

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel.

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. informasjon fra Ortomedic As september 2011 - Nr. 75-23. årgang Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. Innhold Høstmøter 2 Surgical Techniques in the Degenerative Lumbar Spine 3 DVR Brukermøte,

Detaljer

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD Informasjon fra OrtoMedic AS MINDRE SMERTE OG STØRRE BEVEGELIGHET MED Desember 1999 - Nr. 41-11. årgang CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i Norsk Ortopedisk Forening ble Charnley-stipendiet

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. «Fra insidens til revisjon»

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. «Fra insidens til revisjon» Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft «Fra insidens til revisjon» Norsk lungekreft 1996 Norsk lungekreft 1996 Insidens 1500 Mannesykdom Gjennomsnittlig overlevelse

Detaljer

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2010 - Nr. 73-22. årgang Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Åpen behandling av femoracetabulær impingement gjennom kirurgisk luksasjon av hofteleddet Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse på sykehuset. Side 1 Totalprotese

Detaljer

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Platene er tilgjengelige i ulike former, størrelser og retninger (f.eks. venstre og høyre). Platene har spesifikke hullstørrelser for å gi fikseringsmuligheter.

Detaljer

Primær sementert hofteprotese med posterolateral tilgang. Nettundervisning Radenko Borojevic Kysthospitalet i Hagevik 03.09.13

Primær sementert hofteprotese med posterolateral tilgang. Nettundervisning Radenko Borojevic Kysthospitalet i Hagevik 03.09.13 Primær sementert hofteprotese med posterolateral tilgang Nettundervisning Radenko Borojevic Kysthospitalet i Hagevik 03.09.13 1 Planlegging Pasient:alder og komorbiditeter Anatomiske varianter:dysplasi,sekvele

Detaljer

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo www.legeforeningen.no/indremedisin Velkommen til! Høstmøtet er Norsk indremedisinsk forenings viktigste møteplass! Her møtes erfarne indremedisinere

Detaljer

BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER

BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER Bodo Günther Ortopedisk Avdeling Haukeland Univ. Sykehus NIFS SEMINAR 5/6 FEB. BODØ ORTOPEDI Ved svært mange av våre inngrep bruker vi metal/ plast komponenter Disse

Detaljer

Det uskadde benet plasseres nedenfor det skadde benet, eller i benholder.

Det uskadde benet plasseres nedenfor det skadde benet, eller i benholder. Leiring: Pasienten plasseres i ryggleie på strekkbord. Adduser det skadde benet for bedre tillgang til trochanter major/margkanalen og flekter 15-30 grader i hofta. Det uskadde benet plasseres nedenfor

Detaljer

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG DRG og utvikling innen dagkirurgi Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG Agenda Kort historikk Utvikling i perioden 1999-2009 Vektreduksjon for dagkirurgi i 2010 DRG i fremtiden 2 Kort historikk om aktivitetsbasert

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2000 - Nr. 42-12. årgang «Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Symposiet ble arrangert av skulderenheten fra Institut de la Main i samarbeid

Detaljer

Foto: Szacinski/Oslo Museum. Invitasjon. MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo

Foto: Szacinski/Oslo Museum. Invitasjon. MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo Foto: Szacinski/Oslo Museum Invitasjon MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo FOREDRAGSHOLDERE INGVARD WILHELMSEN Ingvard Wilhelmsen er professor ved Institutt for indremedisin,

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

Program for Helsedagen 8.november 2017

Program for Helsedagen 8.november 2017 Program for Helsedagen 8.november 2017 For første gang arrangerer Lean Forum Norge sin egen Leandag for helsesektoren. Dette skjer 8. november på Radisson Blu Park Hotel på Fornebu, og vil inngå som en

Detaljer

Velkommen til Nordaf s 20. vintermøte

Velkommen til Nordaf s 20. vintermøte Program vintermøte Velkommen til Nordaf s 20. vintermøte Velkommen til Nordaf s 20. vintermøte Fredag 13. januar 09.00-10.00: Registrering. Besøk våre utstillere. Kaffe og rundstykker 10.00-10.05: Åpning

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Oktober 2012. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net ISBN: 978-82-91847-17-7 ISSN: 809-9405

Oktober 2012. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net ISBN: 978-82-91847-17-7 ISSN: 809-9405 RAPPORT Oktober 202 Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse

Detaljer

Underernæring og helseøkonomi

Underernæring og helseøkonomi Invitasjon til symposium om Underernæring og helseøkonomi 16. januar 2013 Radisson Blu Plaza Hotel Oslo Velkommen til helseøkonomisk symposium om underernæring på helseinstitusjoner Minst 30 % av pasientene

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Reasons for revision in knee replacement in Norway 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% pain deep infection loose distal instability

Detaljer

Norsk Operasjonsbeskrivelse

Norsk Operasjonsbeskrivelse Norsk Operasjonsbeskrivelse Integrert skrue design med hofteskrue og kompresjonsskrue gir: Bedre sikring mot rotasjon av proksimalt fragment og cutout. Aktiv og kontrollert reponering av proksimale fragment.

Detaljer

OrtoMedia jubilerer!

OrtoMedia jubilerer! OrtoMedia Nr. 50/2003 07.04.03 20:21 Side 1 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2003 - Nr. 50-15. årgang OrtoMedia jubilerer! 15 år Nummer 50! Etter at OrtoMedic AS ble etablert i 1986 opplevde vi hurtig

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Anne Marie Fenstad Statistiker Oversikt Om kompetansetjenesten og Leddproteseregisteret spesielt Deskriptiv statistikk og analyser til årsrapport

Detaljer

Ogee i omvendt hybrid

Ogee i omvendt hybrid Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2002 - Nr. 48-14. årgang Thanks a million! Charnley protesen 40 år Iår feirer Charnley protesen sitt 40 års jubileum. Sir John Charnley var, som de fleste vet en pioner

Detaljer

Juni 2011. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://www.haukeland.no/nrl/ ISBN: 978-82-91847-16-0 ISSN: 0809-9405

Juni 2011. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://www.haukeland.no/nrl/ ISBN: 978-82-91847-16-0 ISSN: 0809-9405 RAPPORT Juni 20 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse Bergen HF, Ortopedisk

Detaljer

Juni 2015. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net ISBN: 978-82-91847-20-7. 1893-8914 (Online)

Juni 2015. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net ISBN: 978-82-91847-20-7. 1893-8914 (Online) RAPPORT Juni 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Livet etter operasjonen

Livet etter operasjonen Norsk Epilepsiforbund PROSJEKTRAPPORT FORORD En epilepsioperasjon er omfattende for de som gjennomgår den og pasientene etterspør til stadighet et forum for dialog med andre i samme situasjon. Norsk Epilepsiforbund

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 Vi ønsker velkommen til Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen, 8.-10. april 2016 VMHs landsstyre har gleden av å invitere alle våre medlemmer til fagseminar

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Feilstilling av kneskjellet Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet feilstilling av kneskjellet. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Rapport Rehabilitering etter hofteoperasjon 2014.

Rapport Rehabilitering etter hofteoperasjon 2014. Rapport Rehabilitering etter hofteoperasjon 2014. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rehabilitering etter hofteoperasjoner. Rapporten omhandler 73 pasienter som har vært til rehabilitering

Detaljer

Geilokurset 9. 13. mars 2015

Geilokurset 9. 13. mars 2015 Geilokurset 9. 13. mars 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin inviterer til faglig ukeskurs på Dr. Holms Hotel. Kursuken kombineres med rekreasjon, kollegialt samvær, inspirasjon,

Detaljer

Rekonstruksjon eller ikke: Klinisk vurdering MARC JACOB STRAUSS

Rekonstruksjon eller ikke: Klinisk vurdering MARC JACOB STRAUSS Rekonstruksjon eller ikke: Klinisk vurdering MARC JACOB STRAUSS OUS/OLYMPIATOPPEN/NSF/NIMI OSLO / 2016.01.18 / / SIDE 1 Epidemiologi (moses 2012, Prodromos 2007) Å rlige insidensen for ACL lesjon er anslått

Detaljer

Offentlig journal. Periode: Helse Sor-Øst RHF

Offentlig journal. Periode: Helse Sor-Øst RHF Helse Sor-Øst RHF 09102012 Offentlig journal Periode: 08102012-08102012 Journalenhet: Alle Avde ling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/01215-43 1 Dok.dato: 02102012 Jour.dato:

Detaljer

OrtoMedic en traumaleverandør!

OrtoMedic en traumaleverandør! Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2000 - Nr. 43-12. årgang OrtoMedic en traumaleverandør! OrtoMedic er vel kjent av de fleste som leverandør av forskjellige leddproteser, men vi har også en rekke produkter

Detaljer

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Tilstander i prioriteringsveilederen

Detaljer

Ortogeriatriske problemstillinger

Ortogeriatriske problemstillinger Ortogeriatriske problemstillinger Erik Gerhardsen Formanek, LIS, Ortopedisk avdeling Stavanger Universitetssykehus 1: Vanlige frakturer: Femur Bekken Humerus Distal radius Columna 2: Protese: Infeksjon

Detaljer

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid Dag Bratlid Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, og Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital, Trondheim 1 Hva er universitetssykehusenes primære oppgaver? Utdanne helsepersonell

Detaljer

"Rekonstruksjon av glutealruptur etter THR - våre erfaringer. Nettundervisning 10.09.13 v/ortoped A.Moum

Rekonstruksjon av glutealruptur etter THR - våre erfaringer. Nettundervisning 10.09.13 v/ortoped A.Moum "Rekonstruksjon av glutealruptur etter THR - våre erfaringer Nettundervisning 10.09.13 v/ortoped A.Moum 1 Glutealsvikt etter THR Bakgrunn Modifisert Hardinge tilgang Rekonstruksjon ved glutealsvikt Resultater

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

LIS-seminar Moderator: Rom: Sal 2. Moderator:

LIS-seminar Moderator: Rom: Sal 2. Moderator: Onsdag 26. oktober 09:00-10:00 Registrering. Kaffe 10:00-11:30 Åpning/Fellesforelesning: Traumatologi og 2 ------- 10:00-10:05 Velkommen. Gaute Hagen, Leder Norsk Radiologisk Forening 10:05-10:25 Prehospital

Detaljer

Video-nyhet! fra DePuy Olmed AB og OrtoMedic AS Olmed Collumskrue for mediale collumfrakturer

Video-nyhet! fra DePuy Olmed AB og OrtoMedic AS Olmed Collumskrue for mediale collumfrakturer Informasjon fra OrtoMedic AS Oktober 1998 - Nr. 38-10. årgang Video-nyhet! fra DePuy Olmed AB og OrtoMedic AS Olmed Collumskrue for mediale collumfrakturer En 10 minutter lang instruksjonsfilm i hvordan

Detaljer

Norsk Kjeveortopedisk Forening www.kjeveortopediskforening.no

Norsk Kjeveortopedisk Forening www.kjeveortopediskforening.no NKF s etterutdanningsprogram 2015/2016 Norsk Kjeveortopedisk Forening www.kjeveortopediskforening.no Program for etterutdanning 2015 /2016 Vi i etterutdanningsutvalget har gleden av å tilby 3 kurs og en

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Skuldersymposium Det er blitt en tradisjon med

Skuldersymposium Det er blitt en tradisjon med Informasjon fra OrtoMedic AS April 1999 - Nr. 39-11. årgang Skuldersymposium Det er blitt en tradisjon med symposier under Ortopedisk Høstmøte i samarbeide med medisinske firmaer med foredragsholdere fra

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis SCANDINAVIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES SSSD Presymposium Boehringer Ingelheim Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Juli 2013. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net

Juli 2013. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net RAPPORT Juli 2013 Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse

Detaljer

TPM koordinator konferanse

TPM koordinator konferanse TPM koordinator konferanse Tapsanalyse i praksis 15. og 16. februar 2006 Vertsbedrift - Gilde Vest BA, avd. Forus (Stavanger) Hvorfor TPM koordinator-konferanse, og hvorfor tapsanalyse? Det stilles stadig

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Oppretting av skeivstilling i kneet Kneosteotomier Denne faldaren inneheld informasjon for pasientar som skal få utført osteotomi i kne. Sjå i tillegg faldar med generell informasjon

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG Arrangementskomiteen ønsker hjertelig velkommen til Nordiske skidager 2013! Rolf Vifladt, Kari Holter, Elisabeth

Detaljer

Osteotomisystem for åpen og lukket kile DFU-0098 NY VERSJON 14

Osteotomisystem for åpen og lukket kile DFU-0098 NY VERSJON 14 Osteotomisystem for åpen og lukket kile DFU-0098 NY VERSJON 14 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Disse systemene består av plater og skruer i ulike størrelser for å dekke pasientens behov. Platene tilbys som en tibiaplate

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04

Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04 Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2004 - Nr. 54-16. årgang Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04 Klokken 10.45 den 23. mars 2004 gikk Charnleyprotesen inn i en

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Torsdagen 23.6 Første kvelden var det Ole Ivars som var det store trekksplasteret på Geilo. Dansefestivalen ble lagt på Park in highland Geilo, og arrangementet

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Kasuistikker - prioritering. Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF

Kasuistikker - prioritering. Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF Kasuistikker - prioritering Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF Representerer (n=239) 0 = Ikke angitt 1 = Kommunehelsetjeneste 2 = Sykehus 3 = Privat rehabilitering 4 = Brukerorganisasjon

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Kvitring og Facebook - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Facebook og kvitring. Referansenummer: C8T3TT Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) avholdt helgen 14. 16- oktober

Detaljer

Velkommen til Kardiologisk Høstmøte

Velkommen til Kardiologisk Høstmøte Utstillerinvitasjon 2015 Velkommen til Kardiologisk Høstmøte 22.-24. OKTOBER Utstilling 2 dager, torsdag og fredag Velkommen til Norsk Cardiologisk Selskaps høstmøte på Scandic Fornebu 22.-24. OKTOBER

Detaljer

Juni 2010. Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Juni 2010. Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT Juni 2010 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland

Detaljer