ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS OKTOBER 2013 NR ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS OKTOBER 2013 NR. 81 24. ÅRGANG"

Transkript

1 ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS OKTOBER 2013 NR ÅRGANG

2 CEMENTED HIP Cemented Hip-Evidence, Experience, Evolution september, Manchester Dr. Martin Stone, Spire Leeds Hospital. Dr. Steve Young, Warwick Hospital. Dr. Steve Eastaugh-Waring, Spire Bristol Hospital. Prof. Lars Nordsletten, OUS, Ullevål. Dr. Tim Board, Dr. Henry Wynn-Jones og Dr. Anil Gambhir, Wrightington Hospital. Undertegnede som den desidert minst meritterte av de norske deltagerne fikk gleden av å bli med DePuy Synthes på oppstarten av dette ny kurset som de har valgt å titulere: «Cemented Hips- Evidence, Experience, Evolution» Kurset ble avholdt på Rennaissance Marriot Hotel, Manchester, september I tillegg til Svein Qvigstad fra Ortomedic var de øvrige norske deltagerne prof. Lars Nordsletten, OUS, Ullevål, overlege 2 ORTOMEDIA Lage Aarseth, Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund og ass.lege Steinar Engvik, Helse Møre og Romsdal HF, Kristiansund. Kurset var beregnet på ortopeder som opererer hofteproteser. Kursdeltagerne var fra ulike land og verdensdeler bl.a. Storbritannia, Spania, Sør-Afrika og Norge. Foredragsholdere var fra Storbritannia og Norge. Med flere foredragsholdere fra Wrightington Hospital der Sir John Charnley hadde sitt hovedvirke, ble det et kurs som ikke bare tok for seg sementerte hofteproteser, men også en god del om den historiske utviklingen av den moderne protesen frem mot de produkter som eksisterer på markedet i dag. Her ble de ulike utfordringene industrien og ortopeder har møtt på i løpet av denne utviklingen presentert. Når tema dreier seg om sementerte hofteproteser, er det også naturlig å diskutere usementerte proteser, og flere av foredragsholderne problematiserte spørsmål rundt sementert versus

3 Prof. Lars Nordsletten, OUS, Ullevål holdt sitt foredrag. usementerte proteser. Dette ble både presentert i lys av foredragsholdernes egne erfaringer fra klinikk og nasjonale/ internasjonale studier. Det var svært interessant å se resultater fra nordisk studiemateriale, presentert bl.a. av Lars Nordsletten, sammenliknet med materiale fra britiske studier. Det ble i tillegg diskutert både primær og revisjonsprotese med blikk på tilgang og metodevalg i lys av ulike pasientkategorier, røntgenfunn og «komplekse pasienter». Første kursdag var det i tillegg til forelesninger lagt opp til «work shop» med ulike stasjoner med preoperativ røntgenvurdering, biomaterialer-tips, og sementeringsteknikk under trykkmåling på acetabular og femoralkomponent. Jeg kan anbefale kurset både for ferske og erfarne ortopeder. For den mer uerfarne gir kurset et godt innblikk i historien til hofteprotesen, og et godt overblikk over de ulike typene og problemene man senere vil stå ovenfor som protesekirurg. For den mer erfarne vil det være en god anledning til å utveksle faglige erfaringer/problemstillinger med andre anerkjente protesekirurger og kan gi et sunt «skråblikk» på egen praksis, samt stimulere til stadig å se muligheten til å forbedre det vi driver med. Takk for kurset, Ass.lege Steinar Engvik, Helse Møre og Romsdal HF, Kristiansund C-stem AMT sementert hofteprotese INNHOLD 02 Cemented Hip-Evidence, Experience, Evolution 04 Anatomic single bundle vs All inside 05 Revision Hip Instructional Course 06 Arthrex skulder- og knesymposium 08 Pinnacle Gription og Reclaim 10 Corail brukermøte 11 2 nyansatte 12 HTR-PEKK 13 TraumaOne 14 Velkommen til høstmøter 15 Nye Kurz øredren UTGIVER Ortomedic AS TLF FAKS BESØKSADR. Vollsveien 13E, 1366 LYSAKER POSTADR. Postboks 317, 1326 LYSAKER E-POST WEB REDAKTØR Kjell Thygesen TRYKK X-idé media as GRAFISK DESIGN/PRE-PRESS Ole Christian Rotvold Ingen artikkelforfatter mottar noen form for honorar for innlegg i Ortomedia. Faglige kurs som omtales i Ortomedia er regulert i eksisterende rammeavtaler. ORTOMEDIA 3

4 ACL STUDIE Anatomic single bundle vs All inside Randomisert ACL studie på Haraldsplass Diakonale Sykehus Haraldsplass Diakonale Sykehus starter i disse dager en randomisert prospektiv studie hvor man sammenligner «singlebundle anatomic», også kalt «anteriomedial portal teknikk», med «all-inside» teknikk for fremre korsbåndsrekonstruksjon. Hensikten med studien er å undersøke om det er forskjeller i postoperative smerter, sykemeldingstid og tidlig muskelfunksjon mellom gruppene. Pasientene følges også opp med vanlige kliniske kontroller og pasientutfylte skårer. Postoperativ 3D CT vil brukes for å evaluere kanalplassering i tibia og femur. Den største forskjellen i den nye teknikken er at man kun trenger semitendinosus-senen for å lage korsbåndsgraftet. Det er retrograd reaming av «sockets» istedet for gjennomgående tunneller som gjør at man trenger mindre senevev for å lage et nytt korsbånd. Enkeltelementer er kjent fra tidligere, og det er det totale «miniinvasive» konseptet man ønsker undersøkes. Alt i alt vil man ved «all-inside» teknikken forsøke å minimere vevsdisseksjon og forhåpentligvis få pasientene raskere i gang. Vi er nå igang med pilotarbeide på operasjonsteknikken og er i ferd med å starte inklusjonen av pasienter. Vi forventer å ha inkludert alle studiedeltagere slik at vi kan begynne klinisk oppfølging ultimo Dr. Eivind Inderhaug Haraldsplass Diakonale Sykehus/ Universitetet i Bergen Utprøving av guider til utside - inn femurkanal. Mini Invasiv høsting av semitendinosus, posteriomedialt. 4 ORTOMEDIA

5 REVISION HIP COURSE Revision Hip Instructional Course juni 2013 ved Christian-Albrechts-Universität, Kiel Artikkelforfatter Dr. Arne Runde, Sykehuset Telemark, Skien og meddeltager Dr. Wilhelm Bugge, Diakonhjemmet sykehus. Kurset var lagt opp med et begrenset antall deltagere med tidligere erfaring med hofterevisjonskirurgi. Deltagere fra Norge var Wilhelm Bugge fra Diakonhjemmet sykehus og undertegnede fra Sykehuset Telemark, Skien. Fra Ortomedic Kjetil Vemøy. Det var satt opp effektiv transport fra Hamburg til Kiel hvor kursdeltagerne var innkvartert på Hotel Atlantic, like ved Hauptbahnhof. Første dag var lagt opp med en rekke kasuistikker, i første omgang Faculty Challenge the Delegates og i en senere seanse Delegates Challenge the Faculty hvor deltagere hadde brakt med seg multiple kasuistikker. En fikk således presentert et flertall interessante kasuistikker med påfølgende gode diskusjoner. Dag to ble tilbrakt i anatomisk institutt på universitetet. Innledningsvis med introduksjon av instituttet og videre forelesninger om acetabularrevisjoner ved store defekter. Deretter wet lab med kadaverdisseksjon i passe store grupper og innsetting av revisjonsproteser i acetabulum med augments. Neste seksjon omhandlet femurrevisjoner med fjerning av Corail, tips&trics, ETO (extended trochanteric osteotomy) og distal stammefiksasjon med modulære revisjonsstammer. Også her etterfulgt av wet lab sesjoner hvor en kunne prøve ut instrumentariet og komponentene. Det ble god anledning til praktiske øvelser i disse teknikker med dyktige instruktører og godt sammensatte grupper. Nyttig, hyggelig og instruktivt kurs med god stemning. Overlege Arne Runde, Sykehuset Telemark, Skien ORTOMEDIA 5

6 ARTHREX SKULDER- OG KNESYMPOSIUM Arthrex skulder- og knesymposium september 2013, Bergen Værgudene viste seg fra sin beste side i det jeg ankom Bergen dagen før symposiet startet. Forrige gang dette arrangementet ble aviklet var jeg forhindret fra å komme så forventningene var store. Symposiet ble arrangert på Radisson Blu Hotel Norge med sterke forelesere fra inn- og utland, deriblant Robert LaPrade og Stephen Burkhart, begge fra USA. Det var godt oppmøte med 55 deltakere fra hele landet. Stemningen virket god åpningsdagen blant alle deltakere og arrangører. Torsdagen var satt av til forelesninger om kneet. Etter åpningen av symposiet fikk vi en gjennomgang av ACL registeret ved Knut Fjeldsgaard. Han forteller om god innrapportering og samarbeid med det svenske og danske registeret. Fra juni 2004 er rundt pasienter inkludert. Tallene viser en økende forekomst av BPTB graft vs Hamstring ved ACL rekonstruksjon. I tillegg har Hamstringsgraft en større revisjonsrate, størst etter år. Det ble diskutert og varslet en mulig skjemaendring fordi det er noe uklarhet om hva en revisjon egentlig er. I fremtiden kan man tenke seg en elektronisk innlevering av skjemaene. Lars Engebretsen tok deretter over med skadeforebyggende arbeid og viktigheten av dette. Ankel- og kneforebyggende trening gir en ikke ubetydelig skadereduksjon gjort på riktig måte. Toppidrettsutøvere har mindre hjertesykdom, mindre astma og mindre kreft Knefakultetet: Dr. Stig Heir, Martina Hansen Hospital. Dr. Asbjørn Årøen, AHUS. Dr. Asle Kjellsen, Helse Bergen HF, Haukeland. Dr. Thomas Harlem, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Dr. Robert LaPrade, The Steadman Clinic. Dr. Knut Fjeldsgaard, Helse Bergen HF, Haukeland. Prof. Lars Engebretsen, OUS, Ullevål. enn normalbefolkningen. På den annen side har de mer plager fra bevegelsesapparatet, noe som kanskje gir oss andre et signal om at en gyllen middelvei er å foretrekke når det kommer til treningsmengde? Han anbefalte nettstedet «klokavskade.no» for mer informasjon. Deretter fortsatte det med en interessant forelesning om ACL og jakten på den riktige kanalplasseringen av Thomas Harlem. Her gikk han igjennom teknikken de bruker ved Haraldsplass Diakonale sykehus. Stig Heir gikk igjennom ACL rupturer kombinert med bruskskader. Et av budskapene var stabilisering før bruskkirurgi. Mange bruskskader er asymptomatiske. Første sesjon ble avsluttet med et foredrag om PCL skader ved Årøen. Andre sesjon startet med foredrag om multiligamentskader i kneet og rekonstruksjon av strukturene i diverse kombinasjoner. Det er viktig å avdekke slike skader tidlig og at rekonstruksjonen gjøres av erfarne operatører. ACL skader på barn er et økende problem. Insidensen er ca 50 per år mellom 10 og 14 år. 80 prosent opereres ikke. Indikasjon 6 ORTOMEDIA

7 Møteleder Dr. Randi Hole, Helse Bergen HF, Haukeland og Dr. Stephen S. Burkhart, USA. Dr. Robert LaPrade, USA og Prof. Lars Engebretsen, OUS, Ullevål. Skulderfakultetet: Dr. Kirsten Lundgren, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Dr. Stephen S. Burkhart, San Antonio Ortopaedic Institut. Dr. Trygve Methlie, Helse Bergen HF, Haukeland. Dr. Sigurd Liavåg, Sørlandet sykehus HF, Arendal.Dr. Randi Hole, Helse Bergen HF, Haukeland. Dr. Jone Segadal, Kysthospitalet i Hagevik. Dr. Cecilie P. Schrøder, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Dr. Robert LaPrade, USA. for operasjon er kombinasjonsskader, stor instabilitet og at skinnebehandling ikke fungerer. Når skal de opereres? To av hovedbudskapene var at man skal operere med fysesparende teknikk og helst vente til etter den prepubertale vekstinnspurten. Torsdagen ble avsluttet med foredrag om meniskkirurgi. På kvelden hadde vi en meget god og hyggelig middag i hotellets regi. Fredagen var skulderdagen. Dagen var delt i to med instabilitet som første hovedemne. Sigurd Liavåg holdt dagens første foredrag om indikasjon for akutt reparasjon av Bankhartskade. Stephen Burkhart overtok deretter med et foredrag om primær Latarjet Procedure. Forelesninger om glenoidfrakturer, Hill Sachs lesjoner og SLAP fulgte deretter. Andre del av dagen var satt av til Rotator Cuff problematikk. Her ble det tatt opp emner som: «faktorer som påvirker cufftilhelning», «hva gjør vi med en ikkereparerbar rotator cuff?», suturteknikk av rotatorcuffen og andre tips og triks ved rekonstruksjon av subscapularissenen. Mange av forelesningene ble etterfulgt av gode faglige spørsmål og diskusjoner. Avslutningsdagen virket det som deltagerne var meget fornøyd med et velorganisert og interessant symposium. Undertegnede hadde ihverfall stort utbytte av det. Stor takk til arrangøren. Vi ser fram til neste gang. Karl-Ivar Lorentzen Avdelingsleder/avdelingsoverlege Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling Universitetssykehuset i Nord Norge ORTOMEDIA 7

8 PINNACLE GRIPTION Pinnacle Gription og Reclaim Revisjonsproteser til bruk ved større defekter PINNACLE GRIPTION Duraloc ble introdusert i 1990 og har vært en av verdens mest brukte usementerte acetabular kopper. I 2000 kom Pinnacle koppen som en videreutvikling av Duraloc. Den mest benyttede overflaten til Pinnacle er Duofix. Dette en Porocoat overflate sprayet med Hydroxylapatite. Som plastliner benyttes Marathon kryssbundet plast. Marathon er en moderat kryssbundet plast med meget god motstand mot slitasje. Pinnacle er nå en av de mest benyttede usementerte koppene i Norge. I 2009 utviklet DePuy en ny overflate som heter Gription. Det er en Titanoverflate som i første omgang var ment for revisjoner og dårlig benkvalitet. I motsetning til Porocoat, som er små titan kuler, så er Gription små krystaller med skarpe kanter og store porer. Porene er størst ytterst, og overflaten blir gradvis tettere nærmere koppen. Innerst ligger Porocoat kulene. I Norge ble den første Pinnacle Gription operert inn i I dag benyttes koppen hovedsakelig som revisjonskopp med multiple skruemuligheter, men også som primærkopp uten skruehull. DePuy har også utviklet augment av ren Titan som er spesialtilpasset Pinnacle koppen. Augmentet blir støpt i en kombinasjon av titan og saltvannsløsning. Etter støpning så skylles saltet bort, og vi sitter igjen med en Titan augment med store porer og skarpe krystaller. Vi bruker spesialrasper for å tilpasse acetabulumdefekten slik at augment skal sitte best mulig. Den slås inn, og deretter fikseres med vinkelstabile skruer. Koppen blir deretter banket inn i acetabulum og fikseres mot augment enten med sement eller skrue. Siden augment er spesialtilpasset Pinnacle koppene, så vil det være minimalt med luftrom mellom augment og kopp. 8 ORTOMEDIA

9 RECLAIM RECLAIM Reclaim revisjonsprotese ble introdusert i Norge i oktober Protesen er basert på distal fiksering og vil være ideell for bruk på pasienter med dårlig proksimal benforankring. Reclaim er således et supplement til KAR protesen. KAR protesen er en forlenget Corail, og er avhengig av proksimal forankring i lårbenet. Reclaim er en modulær protese, noe som gir operatøren mulighet til først å konsentrere seg om fikseringen av protesen i benet, og deretter å fokusere på korrigeringer opp mot acetabulum. Alt gjøres intraoperativt, og man går ikke videre i operasjonen før forrige steg er fullført. Man kan derfor få full stabilitet med reamer samt balansere hoften før man setter inn endelig protese. Deretter kan man gjøre samme prosessen med protesestammen inne. Stammen på Reclaim er sandblåst og sirkulær med rotasjonsfinner. Disse, sammen med kon fasong, gjør at stammen kiler seg inn i kortikalt ben, og lager en god stabilitet. Når stammen er stabil kan vi fortsette arbeidet med å preparere for den proksimale delen, og å balansere hoften. Først med prøveproteser, og deretter med orginalprotesen. Det som er viktig i denne sammenhengen er at alle steg kan gjøres om igjen om man ikke er fornøyd. Det er enkelt å demontere protesen, for å reponere den igjen, uten å ødelegge fikseringen stammen har i benet. Stammen kommer i et godt utvalg av lengder og tykkelser. De lengste stammene kommer med en vinkel på 3. Protesen kan bli fra 215 mm til 395 mm lang ut i fra mange forskjellige kombinasjoner. Den proksimale delen kan dreies 360 slik at stammen kan settes mest mulig optimalt, og protesen kan få den anteversjonen man måtte ønske. Protesedelene kobles ved hjelp av en kon taper slik at de kiles fast i hverandre, og deretter sikres med en låseskrue. Protesedelene presses i hverandre med en kraftig momentnøkkel, slik at man ikke skal måtte slå kroppen ned på stammen og risikere synkning eller brekkasje av femur. Tilslutt settes samme type hode på som vi bruker til både Corail og KAR. Vi har nå ett års erfaring med protesen i Norge, og tilbakemeldingene er positive. Det viktige under revisjonene er at man har flere valgmuligheter for å være så konservativ som mulig. Derfor fungerer denne godt sammen med KAR protesen. Hvis benkvaliteten er god, og stammen ikke må være lang (lengre enn 190 mm) så settes KAR raskt ned. Hvis dette ikke vil rekke går man videre med Reclaim. ORTOMEDIA 9

10 CORAIL BRUKERMØTE Corail brukermøte juni 2013 Holmen Fjordhotell Fakultetet: Prof. Lars Nordsletten, OUS, Ullevål. Dr. Helge Wangen Sykehuset Innlandet HF, Elverum. Dr. Tim Board, Wrigthington Hospital. Dr. Otto Schnell Husby, St. Olavs Hospital. Dr. Steven Young, Warwick Hospital. Fraværende; Dr. Lucas Månsson, Vestre Viken HF, Sykehuset Buskerud. Tradisjonen tro holdt Ortomedic sitt årlige brukermøte på Holmen Fjordhotel, som legger en fin ramme rundt møtet, selv om solen glimret med sitt fravær. Dette møtet har holdt stand tross anbudsrunder og priskrig. Corail-stammen ble første gang tatt i bruk i Norge i I dag har den over 60 % av primær protesemarkedet. Det var 40 påmeldte fra vårt langstrakte land. Fakultetet, ledet av Prof. Lars Nordsletten, Oslo Universitetssykehus, Ullevål og overlege Helge Wangen, Sykehuset 10 ORTOMEDIA Innlandet HF, Elverum, bestod i tillegg av overlegene Otto Schnell Husby, St. Olavs Hospital og Lukas Månsson, Vestre Viken HF, Elverum. I tillegg var det 2 engelske gjesteforelesere, ortopedene Tim Board, Wrightington Hospital og Steve Young, Warwick Hospital. Møtet startet med en oppdatering på osteoartrose ved Prof. Nordsletten og fortsatte med Dr. Schnell Husbys foredrag om de forskjellige tilganger til hofteleddet, direkte lateral, bakre og mini-invasive. Oversikten viste at både bakre og mini-invasive tilgang er økende. Sesjonen ble avsluttet med Dr. Lucas Månssons «tanker» rundt bruken av den mini-invasive tilgangen, som helt klart ikke er å foretrekke i alle pasientkategorier. Neste sesjon startet opp med Dr. Steve Young og kopplassering; kan en stole på transverse acetabular ligament? Han konkluderte med at TAL er et godt referansepunkt for kopp-plassering og -dybde. Nordsletten fortsatte med sitt foredrag om sementerte proteser. Reversert hybrid er fortsatt en god kombinasjon ut fra Dr. Wangens gjennomgang.

11 TO NYANSATTE I AVDELING ORTOPEDI NYANSATTE Ortomedic har fått to nye produktsjefer innen Artroskopi. Sammen med Andreas Hauger og Espen Follå skal de være med å gi vekst for Arthrex i det norske markedet. JAN TORE BØ Jan Tore er utdannet flyingeniør og har lang erfaring innen artroskopi og simulatorutstyr for medisinsk bruk. Jan Tore kommer fra stilling som Director of Business Development i Mimic Technologies. GEIR-OTTO SUNDE Geir-Otto er utdannet innen Elektronikk og Medisin teknikk. Han har lang og bred erfaring fra artroskopi og endoskopi. Han har også lang erfaring fra salg av medisinsk teknisk utstyr, både nasjonalt og internasjonalt. Geir-Otto kommer fra stilling som senior produktspesialist, endoskopi hos Smith & Nephew. Fakultetsmedlem Dr. Lucas Månsson, Vestre Viken HF, Sykehuset Buskerud, under sitt innlegg. Tim Boards gjennomgang av «hard on hard» viste at ved 28 mm hode har kun 2.4 % squeak, men 5 ganger hyppigere ved 36 mm hode. I siste sesjon på torsdagen lærte i alle fall noen av oss et nytt ord; nemlig «TRUNIONOSIS». Dr. Young holdt et foredrag om korrosjon og slitasje mellom hodet og taper. Dr. Wangen ga oss et innblikk i hans erfaring med innføring av mini-invasiv tilgang på Elverum, der det fortsatt er kun holdt på få hender, men han ønsket å fortsette med å utvikle tilgangen. Avslutningsvis ble det på torsdag ettermiddag gjennomgått kasuistikker fra deltagerne. Dr. Board startet fredagens faglige program med teknikkene rundt konservativ revisjon og hans motto var: «replace bone - not bigger implants - think about next revision». En seanses og to seanses revisjon ble gjennomgått, dog sett med engelske øyne, og han mente at 70 % kan revideres med en seanse, men dog i et spesielt utvalg med kjent mikrobe. Artikulasjonen «metal on metal» ble gjeonnomgått av Dr. Young - og vi skal være glad for at det ikke ble en «hit» i Norge, da revisjonsfrekvensen er opptil 3 ganger høyere. De beste artikulasjonene med tanke på slitasje er tredjegenerasjons polyethylen og keramikk, videre tredjegenerasjons polyethylen og metall. Formiddagen ble avsluttet med revisjonskasuistikker før vi inntok en stor og smakfull lunch. Takk til Ortomedic for flott program både faglig og sosialt. Vi sees igjen neste år. Bjørg Kiste Bryne Overlege Proteseseksjonen Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet ORTOMEDIA 11

12 KRANIEIMPLANTAT HTR-PEKK Pasientilpasset kranieimplantat Ortomedic AS lanserer et nytt kranieimplantat fra Biomet Microfixation. HTR-PEKK (Human- TissueReplacement -Poly-Ether-Ketone -Ketone) er et biokompatibelt materiale i samme polymer familie som PEEK, men har sterkere mekaniske egenskaper. PEKK implantatet blir produsert etter CT data og 3D teknikk. Sintring og bruk av laser stråler på polymerpulveret gir implantatet styrke og form som er helt unik. Denne teknikken gir et nøyaktig tilpasset implantat. Implantatet kan leveres i løpet av 14 dager. Kombinasjon med Lorenz 1.5 mm plate-system og HTR- PEKK, gir de beste forutsetninger for en vellykket kranie-plastikk og fornøyde pasienter. Biomet Microfixations løsninger til kranieplastikk som CranioCurve (preformede titanmesh), HTR-PMMA og HTR-PEKK, vil bli presentert på årets nevrokirurgiske høstmøte. For mer informasjon kontakt: Bjørn M. Tomterstad, mobil eller e-post: 12 ORTOMEDIA

13 PLATESYSTEM TraumaOne TM Lorenz Platesystem TraumaOne Lorenz Platesystem fra Biomet Microfixation, er et komplett traume- og rekonstruksjonssystem for maxillofacial kirurgi. Systemet består av to separate skrin 2.0/2.3 mm for mandibelen og 1.5 mm for mellomansiktet. Alle skruedimensjoner er laget med High Torque (HT) og cross-fit teknologi. Dette hindrer hodebrekkasje og gjør at skruen sitter godt på skrutrekker. Nye spesial instrumenter for de enkelte systemene er utviklet; bøyetenger, avbiter, trokar system med integrert borebukse og mulighet for montering av fiberlys på kinnretraktor. Mellomansikts plater og skruer Stort utvalg i form, størrelse og styrke, som lett kan identifiseres: Lavprofilerte grønne orbitaplater Titan grad IV 0,5 mm redusert palpasjon Standard sølvfargede plater Titan grad II 0.6 mm stort utvalg av i form og størrelse Rigide gullfargede plater Titan grad IV 0,6 mm når økt styrke ønskes 1.5 mm selvgjengende HT-skruer (gullfarget) 1.5 mm selvborende HT-skruer (grønne) Mandibel plater og skruer Fire forskjellige profil høyder på plat-ene ( mm) Alle plater laget for nonlocking/locking teknikk Platehullet er laget for alle skruedimensjoner ( mm) og kan benyttes i alle plater Samme skrutrekker til alle skruedimensjoner 2.0 mm HT selvgjengende skruer nonlocking og locking 2.3 mm HT selvgjengende skruer nonlocking og locking 2.7 mm HT selvgjengende skruer. ORTOMEDIA 13

14 HØSTMØTER ORTOPEDISK HØSTMØTE 2013 VELKOMMENTIL ÅRETS HØSTMØTE I ORTOPEDISK FORENING «I år arrangerer Ortomedic to symposier. Det ene arrangeres onsdag 23. oktober klokken og omhandler ACL Surgery. Det andre seminaret, Knerevisjoner med Sigma revisjonsprotese, arrangeres torsdag 24. oktober klokken Se under for nærmere program. ORTOMEDIC / ARTHREX SYMPOSIUM RADISSON BLU PLAZA - ONSDAG 23. OKTOBER 2013 KL 13:00 14:30 I MØTEROM: BASE-ONE Program Introduction Principles for modern ACL Surgery T. Harlem Graftlink ACL Reconstruction using flipcutter R. Letartre Discussion End Faglig ansvarlig og foredragsholder Avd. overlege Thomas Harlem Haraldsplass Diakonale Sykehus Foredragsholder Dr. Romain Letartre- Lille, Frankrike ORTOMEDIC KNEREVISJON LUNSJSEMINAR RADISSON BLU PLAZA - TORSDAG 24. OKTOBER 2013 KL 12:00 13:00 I MØTEROM: MUNCH Program Introduction Sigma revision prostheses with HP instruments «Tips and Tricks» Discussion End Faglig ansvarlig og moderator Overlege Stig Heir, Martina Hansens Hospital VELKOMMEN VELKOMMEN HØSTMØTE ØNH SPESIALISTER SOM TIDLIGERE ARRANGERES ØNH HØSTMØTET PÅ GRAND HOTELL I OSLO, OKTOBER Ortomedic vil presentere følgende produkter: Navigasjon fra BrainLab Mikroskoper fra Leica og Atmos Mellomøreproteser fra Kurz Undersøkelsesenhet fra Atmos Pasientstol fra Atmos Endoskopi / stroboskopi fra Atmos Lyskilde og hodelampe fra BFW Diatermi fra ConMed Osteosynteseutstyr fra Biomet Microfixation NEVROKIRURGISK HØSTMØTE 2013 SOM I FJOR ARRANGERES HØSTMØTE I BJØRVIKA KONFERANSESENTER I OSLO, OKTOBER Ortomedic vil presentere følgende produkter: Navigasjon fra BrainLab Mikroskopi fra Leica Kranieimplantat og fiksasjonssystem fra Biomet Microfixation 14 ORTOMEDIA

15 NYTT ØREDREN NYE ØREDREN FRA KURZ Trocar-håndtak i rustfritt stål Nye øredren fra Heinz Kurz GmbH Medizintechnik i Tyskland. Produsenten er kjent for sine mellomøreproteser i titanium av høyeste kvalitet. De presenterer nå en ny linje øredren i Norge. TROCAR VENTILATION TUBES (TVT) Rask, ukomplisert innsetting Unødvendig med paracentese Materiale er titanium eller sølv for lenger levetid Steriliserbart trocar-håndtak bestilles separat TVT SØLV ID 1,25 mm-od 2,80 mm-l 2,50 mm REF nr: (esker a 10 stk) TVT TITANIUM ID 1,25 mm-od 2,80 mm-l 2,50 mm REF nr: (esker a 10 stk) TROCAR HÅNDTAK RUSTFRITT STÅL REF nr: (stk) TVT sølv MINIMAL TYPE VENTILATION TUBE BENZ (MTVT) Rask, ukomplisert innsetting Unødvendig med paracentese For midlertidig lufting av mellomøre hos voksne For trykkutjevningsproblemer Materiale er gullbelagt rustfritt stål MTVT ID 0,60 mm-od 0,90mm-L 6.00 mm REF nr: (esker a 10 stk) TVT Titanium MTVT ORTOMEDIA 15

16

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78 24. årgang VIGNETTEKST ORTPMEDIC HOFTE- OG KNEMØTE Ortomedic hofte- og knemøte Holmen Fjordhotell 6. - 8. juni 2012 ortomedic hadde valgt et flott

Detaljer

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2010 - Nr. 73-22. årgang Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010

Detaljer

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel.

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. informasjon fra Ortomedic As september 2011 - Nr. 75-23. årgang Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. Innhold Høstmøter 2 Surgical Techniques in the Degenerative Lumbar Spine 3 DVR Brukermøte,

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 24. årgang historiens gang «Historiens gang» Diakonhjemmets historie - en utstilling Kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen åpnet utstillingen

Detaljer

Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04

Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04 Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2004 - Nr. 54-16. årgang Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04 Klokken 10.45 den 23. mars 2004 gikk Charnleyprotesen inn i en

Detaljer

Ogee i omvendt hybrid

Ogee i omvendt hybrid Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2002 - Nr. 48-14. årgang Thanks a million! Charnley protesen 40 år Iår feirer Charnley protesen sitt 40 års jubileum. Sir John Charnley var, som de fleste vet en pioner

Detaljer

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2003 - Nr. 51-15. årgang 15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Iforbindelse med sitt 15 års jubileum inviterte Leddproteseregisteret

Detaljer

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna informasjon fra ortomedic as September 2010 - nr. 72-22. årgang Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna innhold NSFLOS 2-3 LCS Praktiske kneprotesekurs 4 Synvisc 10 år 5 LCS Brukermøte 6-7 Høstmøter

Detaljer

Nytt agentur: DePuy Spine!

Nytt agentur: DePuy Spine! Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2008 - Nr. 67-20. årgang Nytt agentur: DePuy Spine! Innhold Nytt agentur: DePuy Spine! 2-3 Norsk ortopedisk høstmøte 2008 4 Charnley stipendet 2008 5 Storefjellseminaret

Detaljer

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret Informasjon fra OrtoMedic AS September 2009 - Nr. 69-21. årgang Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret OrtoMedia feirer 20 år! Innhold OrtoMedia jubilerer, 1989-2009 2 Møt oss på Ortopedisk Høstmøte

Detaljer

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD Informasjon fra OrtoMedic AS MINDRE SMERTE OG STØRRE BEVEGELIGHET MED Desember 1999 - Nr. 41-11. årgang CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i Norsk Ortopedisk Forening ble Charnley-stipendiet

Detaljer

30 år med Charnley i Norge

30 år med Charnley i Norge Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2001 - Nr. 45-13. årgang 30 år med Charnley i Norge Iår er det 30 år siden den første Charnley protesen ble operert inn i Norge. I 1971 skjedde dette ved Fylkessjukehuset

Detaljer

OrtoMedia jubilerer!

OrtoMedia jubilerer! OrtoMedia Nr. 50/2003 07.04.03 20:21 Side 1 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2003 - Nr. 50-15. årgang OrtoMedia jubilerer! 15 år Nummer 50! Etter at OrtoMedic AS ble etablert i 1986 opplevde vi hurtig

Detaljer

CAS - Computer Assisted Surgery Gir bedre presisjon og kontroll

CAS - Computer Assisted Surgery Gir bedre presisjon og kontroll Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2005 - Nr. 58-17. årgang CAS - Computer Assisted Surgery Gir bedre presisjon og kontroll Computer-Assisted-Surgery eller CAS som det blir forkortet, har gjort sitt

Detaljer

DVR - distal volar radius plate

DVR - distal volar radius plate Informasjon fra OrtoMedic AS September 2008 - Nr. 66-20. årgang Hand Innovations DVR - distal volar radius plate Innhold Hand Innovations 2-3 DVR - distralvolar radius plate 2 S3 - Spatial Subchondral

Detaljer

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 ÅrtoMedic støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2006 - Nr. 61-18. årgang Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus

Detaljer

Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11

Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11 Informasjon fra OrtoMedic AS September 2007 - Nr. 63-19. årgang Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11

Detaljer

Corail hofteproteser

Corail hofteproteser Informasjon fra OrtoMedic AS September 2005 - Nr. 57-17. årgang Corail hofteproteser - en suksess som fortsetter Neste år er det 20 år siden den første Corailprotesen ble satt inn i Frankrike. Dette vil

Detaljer

Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold

Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold 11. Praktiske Charnley hoftekurs 2-3 Corail hofteprotese 4 nsflos vårseminar 5 British Hip Society (BHS) 2009 6 C-stem 2 års RSa resultat

Detaljer

Corail 15 års jubileum på Club Med II

Corail 15 års jubileum på Club Med II Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2001 - Nr. 46-13. årgang Corail 15 års jubileum på Club Med II Siden starten i 1986 er det satt inn over 100.000 Corail proteser over hele verden. I Norge er det satt

Detaljer

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG. BERGEN 20.-22. mai

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG. BERGEN 20.-22. mai ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG BERGEN 20.-22. mai EIKREM 70 ÅR Harald Eikrem En hedersmann fyller 70 år Skal eg peike slik då, sier Harald Eikrem og rettar stolt fingeren

Detaljer

Svimmelhet er spennende

Svimmelhet er spennende Informasjon fra OrtoMedic AS Mars 2002 - Nr. 47-14. årgang Svimmelhet er spennende Vertigo Workshop 1 ble arrangert 1. - 2. februar i år av OrtoMedic AS, sammen med Ø-N-H lege Thor A. Johannessen. Dette

Detaljer

Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang Innhold

Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang Innhold Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang LCS 30 år! 1977-2007 Innhold LCS 30 år! 1977-2007, Dublin 2-5 Inntrykk og erfaringer fra et opphold som ortoped i USA 6-7 1. kurs for viderekomne

Detaljer

Charnley stipendiet 2004

Charnley stipendiet 2004 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2004 - Nr. 55-16. årgang Charnley stipendiet 2004 Utdelingen av årets Charnley stipend ble på tradisjonelt vis foretatt på Generalforsamlingen til Norsk Ortopedisk

Detaljer

Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når:

Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når: Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2002 - Nr. 49-14. årgang Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når: «Symptomene ikke bedres ved konservativ behandling av typen fysioterapi og / eller NSAIDs»

Detaljer

CAS-teknikk på hofteog kneproteser Computerassistert kirurgi eller CAS (Computerassisted

CAS-teknikk på hofteog kneproteser Computerassistert kirurgi eller CAS (Computerassisted Informasjon fra OrtoMedic AS April 2005 - Nr. 56-17. årgang CAS-teknikk på hofteog kneproteser Computerassistert kirurgi eller CAS (Computerassisted Surgery), som det ofte blir forkortet, er kommet for

Detaljer

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2000 - Nr. 42-12. årgang «Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Symposiet ble arrangert av skulderenheten fra Institut de la Main i samarbeid

Detaljer

CEMVAC. sementblandesystem. OrtoMedic AS har fra 1. august i år

CEMVAC. sementblandesystem. OrtoMedic AS har fra 1. august i år Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2000 - Nr. 44-12. årgang CEMVAC sementblandesystem OrtoMedic AS har fra 1. august i år overtatt salg og markedsføring av CemVac produktene i Norge. Dette som en følge

Detaljer

KIRURGEN. Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret. Fremtidens behandlingsmetoder. side 14. side 18

KIRURGEN. Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret. Fremtidens behandlingsmetoder. side 14. side 18 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 1/2003 Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret side 14 Fremtidens behandlingsmetoder side 18 KIRURGEN UTGIVER Norsk Kirurgisk Forening

Detaljer

Den andre dagen var satt av til foredrag med ulike aspekter rundt Corail konseptet. Vi fikk høre om betraktninger rundt polyetylenproblematikken

Den andre dagen var satt av til foredrag med ulike aspekter rundt Corail konseptet. Vi fikk høre om betraktninger rundt polyetylenproblematikken Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 1999 - Nr. 40-11. årgang CLUB CORAIL-NORGE I dagene 5. - 6. mai arrangerte OrtoMedic sitt første Club Corail møte på Holmen Fjordhotell, med deltagere fra over 20 norske

Detaljer