REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET , HOTEL BRISTOL, OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 19. 20.03.07, HOTEL BRISTOL, OSLO"

Transkript

1 REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET , HOTEL BRISTOL, OSLO TIL STEDE Delegater Lokallag med automatisk representasjon Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo Gunhild Salvesen Erik Grønvold Forskerforbundet ved NTNU Svein O. Antonsen Tore Løvaas Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen Morten Berge Anne Marita Milde Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo Aud Jorunn Sandal (dag 1) Bjørn Øgaard Forskerforbundet ved Universitetet i Tromsø Egil Børge Mikalsen Morten Sætran Forskerforbundet ved Høgskolen i Agder Kjell E. Skaug Forskerforbundet ved Høgskolen i Bergen Leif E. Otterå Forskerforbundet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Knut O. Lysø Forskerforbundet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Heidi Rudi Forskerforbundet ved Universitetet i Stavanger Bjarte Ravndal Vitenskapelige høgskoler Forskerforbundet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Forskerforbundet ved Norges idrettshøgskole Høgskoler statlige Forskerforbundet ved Høgskolen i Buskerud Forskerforbundet ved Høgskolen i Narvik Forskerforbundet ved Høgskolen i Nesna Forskerforbundet ved Høgskolen Stord/Haugesund Forskerforbundet ved Høgskolen i Tromsø Forskerforbundet ved Høgskolen i Vestfold Forskerforbundet ved Høgskolen i Østfold Institutt offentlige Forskerforbundet ved Bioforsk Forskerforbundet ved Forsvarets forskningsinstitutt Forskerforbundet ved Meteorologisk institutt Forskerforbundet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt Inger Lise Syversen Ola Fosnæs Åsmund Dimmen Eirik Sørslett Harald Nilsen Gisle Kleppe Ellen K. Dahl Lars Vadder Per Olav Rusås Richard Meadow Harald E. Andås Solfrid Agersten Jan K. Hongslo

2 Institutt private Forskerforbundet ved Nordlandsforskning Lise Lien Forskerforbundet ved Norut Samfunn Arild Buanes Forskerforbundet ved PRIO Andrew J. Feltham (dag 1) Inger Skjelsbæk (dag 2) Forskerforbundet ved UNIFOB Øyvind Paasche Museer og arkiv Forskerforbundet ved Arkivverket Forskerforbundet ved Helgeland museum Øvrige virksomheter Forskerforbundet ved Kunnskapsdepartementet Forskerforbundet ved Norges forskningsråd Forskerforbundet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge Trond I. Karlsen Rune Tinbod Hovde Thorvald Astrup Steinar Kristiansen Stig O. Hjelmevoll Observatører Fagpolitiske foreninger Arkivarforeningen Øyvind Ødegaard Forskerforbundets bibliotekforening Anne Hanto (dag 1) Forskerforbundets forening for administrativt personale Ellen Frivold Forskerforbundets forening for ingeniørutdanning Hans Engenes Forskerforbundets forening for lærerutdanning Jan Erik Wang Klinisk ernæringsfysiologers forening Hanne J. Juul Norsk meteorologforening Ingunn Burud Akademisk forum ved UiO John O. Askedal (dag 1) Kaare Aksnes (dag 2) Valgkomiteen Einar Jebens Monica Martinussen Jan H. Schumacher Ole Jakob Sørensen Hovedstyret Bjarne Hodne, Universitetet i Oslo - leder Ragnhild Elster, Høgskolen i Telemark - nestleder Kristin Dæhli, NTNU Randi H. Iversby, Universitetet i Oslo Karen-Lise S. Knudsen, Høgskolen i Agder Svein Kristiansen, NTNU Ove Kvammen, Høgskolen i Bergen Sigurd Rysstad, UMB Merethe J. Sollund, Nordlandsforskning Kåre-Olav Stensløkken, Ullevål Universitetssykehus Sekretariatet Frank Anthun Brita Alsos Bjørn T. Berg Kjetil Brottveit Arvid Ellingsen Joar Flynn Jensen 2

3 Kari Kjenndalen Sigrid Lem Ingar Myking Aina Nilsen Hildur Nilssen Birgitte Olafsen Mariann H. Olsen Ann Turid Opstad Eirik Rikardsen Unn Rognmo Gerd Sandvik KONSTITUERING Leder i Forskerforbundet, professor Bjarne Hodne, åpnet møtet i Landsrådet. Valg av dirigent Hovedstyret foreslo Bjarne Meidell, Universitetet i Bergen, som dirigent. Vedtak: Bjarne Meidell ble valgt med akklamasjon. Opprop Dirigenten foretok navneopprop. I valgkretsen Høyskoler statlige hadde representanten for Forskerforbundet ved Høgskolen i Hedmark forfall. I valgkretsen Høyskoler - private hadde representanten for Forskerforbundet ved Handelshøyskolen BI forfall. I valgkretsen Fylkeskommuner og kommuner hadde representanten for Forskerforbundet ved Bergen kommune forfall. Godkjenning av innkalling og dagsorden Det kom ingen kommentarer til innkalling og utsendt dagsorden. Dirigenten etterlyste saker til Åpen post neste dag. Vedtak: Innkalling og følgende dagsorden ble godkjent: Dag I mandag 19.mars Kl : Konstituering Kl : Åpning - leder Bjarne Hodne Spørsmål og debatt Kl : Tariff 2007 Innledning v/ Erik Orskaug, sjeføkonom Unio Kl : Lunsj Kl : Gruppediskusjoner om lønnspolitisk strategi i neste tariffperiode Kl : Debatt Kl : Kaffe 3

4 Kl : Fordeling av forskningsmidler gjennom Forskningsrådet prinsipper og prioriteringer Innledning ved NFR Spørsmål og diskusjon Kl : Slutt dag 1 Kl : Aperitiff Kl : Middag Dag II tirsdag 20. mars Kl : Kl : Kl : Tid til forskning Evalueringen av kvalitetsreformen hva gjør institusjonene? Innledninger v/lokallagene: NTNU ved Svein Olav Antonsen UiT ved Monica Martinussen UiO ved Live Rasmussen Høgskolen i Vestfold ved Lars Vadder Diskusjon Kaffe og utsjekk av rommene Tid til forskning forts. Egeninitiert forskning og kompetanseutvikling i instituttsektoren - hva vet vi? Innledninger ved Jan Hongslo, Folkehelsa og Ole Wiig, NIFU-Step Diskusjon Kl : Lunsj Kl : Ny særavtale hva ønsker vi etter 1.august 2007? Innledning ved Frank Anthun Diskusjon Kl : Kaffe Kl : Åpen post Kl : Valg av møteleder LR høst 2007 Kl : Oppsummering og evaluering Kl : Slutt Godkjenning av forretningsorden Forretningsorden var sendt ut på forhånd. Det var ikke foretatt endringer i forretningsordenen. Vedtak Forretningsorden ble godkjent. ÅPNING Innledning ved Forskerforbundets leder Bjarne Hodne. Kommentarer. Bjarne Hodnes powerpoint-presentasjon TARIFF 2007 ALMINNELIGE ØKONOMISKE SITUASJONEN Innledning ved sjeføkonom Erik Orskaug, Unio. Erik Orskaugs powerpoint-presentasjon 4

5 GRUPPEDISKUSJON OM LØNNSPOLITISK STRATEGI I NESTE TARIFFPERIODE Gruppeoppgaver og gruppeinndeling var lagt ut ved møtets begynnelse. Plenumsdiskusjon. Det ble gitt skriftlige rapporter fra gruppediskusjonene. I vedlegg 1 er rapportene sekretariatet har mottatt, gjengitt. FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER GJENNOM FORSKNINGSRÅDET PRINSIPPER OG PRIORITERINGER Innledning ved Jesper Simonsen, Norges forskningsråd. Diskusjon. Jesper Simonsens powerpoint-presentasjon TID TIL FORSKNING evaluering av kvalitetsreformen hva gjør institusjonene? Innledninger ved Svein Olav Antonsen NTNU, Monica Martinussen Universitetet i Tromsø, Bjørn Øgaard Universitetet i Oslo og Lars Vadder Høgskolen i Vestfold. Diskusjon. Svein Olav Antonsens powerpoint-presentasjon egeninitiert forskning og kompetanseutvikling i instituttsektoren hva vet vi? Innledninger ved Jan Hongslo, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Ole Wiig, NIFU STEP. Diskusjon. Jan K. Hongslos powerpoint-presentasjon Ole Wiigs powerpoint-presentasjon NY SÆRAVTALE - HVA ØNSKER VI ETTER 1. AUGUST 2007? Innledning ved Frank Anthun. Diskusjon. ÅPEN POST Resolusjon Hovedstyret la frem forslag til resolusjonstekst vedr. Norges samlede forskningsinnsats. Vedtak Forslag til resolusjon ble vedtatt. Hovedstyret fikk fullmakt til å foreta språklige endringer. Endelig resolusjonstekst i vedlegg 2. 5

6 VALG AV MØTELEDER LR H07 Hovedstyret foreslo Monica Martinussen, Universitetet i Tromsø som møteleder. Det kom ingen andre forslag. Vedtak Monica Martinussen ble valgt ved akklamasjon. Oppsummering Lederen oppsummerte. OPPSUMMERING OG EVALUERING Evaluering Møtet var preget av liten debatt særlig dag 1. Delegatene ga uttrykk for at de ønsket at hovedstyremedlemmene deltok i diskusjonene. Hovedstyret oppfordret Landsrådet til å forberede seg til møtene og komme med innspill og synspunkter alle har ansvar for å utvikle organisasjonen gjennom disse møtene. AVSLUTNING Bjarne Hodne takket delegatene for møtet. Han takket spesielt dirigenten for en godt utført oppgave og overrakte gave. 6

7 Vedlegg 1 Gruppeoppgaver I Prioriterte arbeidsoppgaver 2007 har Forskerforbundet blant annet vedtatt følgende tiltak: Forskerforbundet vil i løpet av 2007 iverksette et opplegg for å få større oppmerksomhet om lønnsforholdene i forskning og høyere utdanning og viktigheten av å bedre disse. Dette er et tiltak som er innrettet mot lønnsarbeidet til Forskerforbundet i neste hovedtariffperiode ( ). Selv om tiltaket er foreslått under kapitlet Statlig sektor, oppfatter vi at tiltaket også er aktuelt for alle våre medlemmer både i offentlig og privat sektor. Vi ønsker oss innspill fra Landsrådet, og ber om svar på følgende spørsmål: 1. Hvordan kan Forskerforbundet (i konkurranse med andre arbeidstakergrupper) synliggjøre behovet for et lønnsløft for medlemmene våre? 2. Hvilke konkrete tiltak kan være aktuelle å iverksette for å skape maksimal oppmerksomhet om saken? 3. Hvem bør og kan vi få med oss som alliansepartnere i dette arbeidet? Svar fra gruppe 1 1. Lærernes lærere. Forskjell mot skoleverket. De som utdanner på høyeste nivå må ha bedre lønn enn de som utdanner på lavere nivå. Synlig forskjell i profesjonsfagene mellom UH-sektoren og privat næringsliv. Internasjonal rekrutteringskonkurranse. Lite attraktivt etter Kvalitetsreformen å gå inn i akademia. Samtidig er oppfatningen i opinionen at ansatte i UH-sektoren er priviligerte med hensyn til arbeidsbetingelser. De endrede rammevilkårene som ansatte i UH-sektoren har blitt utsatt for de senere årene må poengteres i den offentlige debatt. Avskalling til andre sektorer. Bør de som gir utdannelse komme dårligere ut enn de som får utdannelse (for eksempel lærerutdannede som går ut i videregående skole)? 2. Hvordan skape oppmerksomhet: Poengtere rekrutteringsproblemer Vise i opinionen at det er forskjeller Bruke statistikk for å vise historisk utvikling Viktig å opplyse offentligheten Bruke media mer aktivt, gjerne utradisjonelt. Fokusere på konsekvenser for samfunnet: Forskning som en forutsetning for vekst og fortsatt velstand i Norge etter at oljepengene tar slutt. 7

8 3. Alliansepartnere: Arbeidsgivere som søker høyt kvalifisert arbeidskraft. Disse vil se behovet for at de som utdanner deres framtidige arbeidstakere har den beste kompetansen De som påvirker politikere (personer og miljøer som har hatt suksess og som er avhengige av høyt utdannet kompetanse) Lokale politikere? Studentorganisasjonene (forskningsbasert undervisning) Svar fra gruppe 2 1. Sammenligne lønnsnivået med skoleverket. Noen grupper kan kjøres frem hvor det er vanskelig å rekruttere folk - oppslag i pressen. Ta kontakt med sentrale personer med høyere utdanning i sentrale posisjoner. Må få mer sirkulasjon i arbeidsstokken. Særavtalen synliggjør ikke behovet for folk. Nå pensjoneres mange, rekruttering kan da føre til et lønnshopp i forhold til nå. Vi må endre holdning slik at vi synliggjør hvor mye vi jobber (tidsregistrering) ekstraarbeid time for time skjuler et behov. 2. Et lønnsutvalg som utreder lønnsforholdet mellom våre grupper - lønnsplassering høgskolelektor førstestillinger professor og mellom grupper sammenlignbare i samfunnet ellers og internasjonalt (høyere lønnsnivå ute). Nedre lønnsplassering for professor tilsvarer hva mange lektorer har i videregående. 3. Alliere seg med kompetansebrukere av de vi utdanner. NOKUT savner kompetanse i utdanningen. Lønner det seg i dag å ta en dr grad? Det må lønne seg å ta en dr grad. Må finne en alliansepartner fra studentsiden. Svar fra gruppe 3 1. Det forventes stor avgang i skoleverket fra universitet/høyskoler og nedover. Lønnsløft kan gjøre det lettere å rekruttere nye. Bruke statistikker som dokumentasjon. Allianser. Tiltak brytes ned på fagnivå. Underskudd på realfagslærere. Funksjonærgruppen ligger over (i industrien). Universitets-/høyskoleansatte i Norge lavere lønnet enn i Skandinavia ellers (+ EU). 2. Utdannere bør tjene bedre enn de kandidatene de utdanner. Forventet krise på grunn av mangel på fagfolk. Se oppgave 1, kulepunkt 1. Skyve frem noen av profesjonsutdanningene. Eks ingeniør, økonomi, offentlig-privat. 3. Arbeidsgiver har interesse av at det blir lettere å få kvalifisert personale. Sentrale myndigheter har samme interesse Opinionen i samfunnet Foreldregrupper Media NTL med på tiltak utenom lønnsoppgjør 8

9 Svar fra gruppe 6 1. Rekruttering til stipendiatstillinger er svært lav, og mange er utenlandske. Ein stor del av dei internasjonale stipendiatane reiser frå Noreg etter endt periode. Ein må synleggjera problemet. Det er ikkje nok norske kandidatar - må ha betre vilkår. Media er opptatt av enkeltpersonar/-saker korleis få våre medlemmer til å stå fram med sin historie. 2. Få fram rekneskapen med at me er lønstapande i det lange løp - utdanning utan løn i studietida + studielån. Pensjon bør også inn i denne rekneskapen. For at elevar skal få lyst til å lære må ein ha dyktige folk til å skapa denne lysten gjennom høg kompetanse. Få fram kva løn ein har i vente. Skal ein vera ansvarleg på vegen av sektoren - dvs fleire søkjare til stillingar og fleire stipendiatstillingar vs få som gjer det enklare å forhandle opp løn. Skape blest om vår sektor gjennom td forskningsdagane. Slike pr-stunt kan ein jo gjera både på sentralt og lokalt nivå. 3. Alle typar arbeidsgjevarar/dei som skal bruka oss bør jo vera interessert. Dei er jo avhengig av best mogelig kompetanse for å konkurrera både nasjonalt og internasjonalt. Dei andre i Unio Enkelte lag i Akademikarane Media Studentorganisasjonar Det som er avhengig av gode forskarar/næringslivet. Dilemmaet med å være ei fagpolitisk forening på vegen av sektoren vs fagforening. 9

10 Vedlegg 2 Resolusjon vedtatt av Forskerforbundets Landsråd : "I likhet med andre sektorer er forskningssektoren avhengig av stabile og forutsigbare ressurser for å lykkes. Å lykkes i denne sammenheng er blant annet å løfte kompetansen i befolkningen, øke innovasjonen og verdiskaping i samfunnet. Budsjettet for 2008 blir en anledning til å vise Regjeringens ambisjoner på vegne av nasjonen. Uten økt forskning og satsing på høyere utdanning svekkes velferdstaten og konkurranseevnen i betydelig grad. Forskerforbundets Landsråd vil med dette på det sterkeste henstille Regjeringen om å innfri sine løfter i Soria Moria-erklæringen om styrking av den offentlig finansierte forskningen gjennom økte bevilgninger til universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. Det forventes at Regjeringen tar ansvar for at målet om å øke forskningsinnsatsen til 3 prosent av BNP innen 2010 realiseres, og at budsjettet for 2008 blir et langt skritt i denne retning." 10

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 17.-18.10.05, HOTEL BRISTOL, OSLO

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 17.-18.10.05, HOTEL BRISTOL, OSLO REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 17.-18.10.05, HOTEL BRISTOL, OSLO TIL STEDE Delegater Lokallag med automatisk representasjon Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo Forskerforbundet ved NTNU Forskerforbundet

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 15. 16.03.10, HOTEL BRISTOL, OSLO

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 15. 16.03.10, HOTEL BRISTOL, OSLO REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 15. 16.03.10, HOTEL BRISTOL, OSLO Delegater Lokallag med automatisk representasjon Forskerforbundet ved Høgskolen i Bergen Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo Forskerforbundet

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 8. 9.04.13, HOTEL BRISTOL, OSLO

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 8. 9.04.13, HOTEL BRISTOL, OSLO REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 8. 9.04.13, HOTEL BRISTOL, OSLO Delegater Lokallag med automatisk representasjon Forskerforbundet ved Høgskolen i Bergen Kristin R. Hinna Forskerforbundet ved Høgskolen i

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 18. -19.04.02, HOLMENKOLLEN PARK HOTELL, OSLO

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 18. -19.04.02, HOLMENKOLLEN PARK HOTELL, OSLO REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 18. -19.04.02, HOLMENKOLLEN PARK HOTELL, OSLO TIL STEDE: Delegater: Lokallag med automatisk representasjon Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo Forskerforbundet ved NTNU

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORSKERFORBUNDETS REPRESENTANTSKAP HOTEL BRISTOL, OSLO 16. 17. OKTOBER 2012 ÅPNING AV REPRESENTANTSKAPSMØTET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORSKERFORBUNDETS REPRESENTANTSKAP HOTEL BRISTOL, OSLO 16. 17. OKTOBER 2012 ÅPNING AV REPRESENTANTSKAPSMØTET PROTOKOLL FRA MØTE I FORSKERFORBUNDETS REPRESENTANTSKAP HOTEL BRISTOL, OSLO 16. 17. OKTOBER 2012 ÅPNING AV REPRESENTANTSKAPSMØTET Forskerforbundets leder, professor Bjarne Hodne, åpnet representantskapsmøtet

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 25. 26.10.01, HOTELL BRISTOL, OSLO

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 25. 26.10.01, HOTELL BRISTOL, OSLO REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 25. 26.10.01, HOTELL BRISTOL, OSLO TIL STEDE: Delegater: Lokallag med automatisk representasjon Forskerforbundet ved Høgskolen i Bergen Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 8. 10.september 2009 Svalbard og Tromsø

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 8. 10.september 2009 Svalbard og Tromsø INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 8. 10.september 2009 Svalbard og Tromsø Program for institusjonsbesøk er vedlagt. Reiserute er vedlagt flybillettene (sendt i eget brev) Hovedstyret: Forfall:

Detaljer

Forskerforbundet: Prioriterte arbeidsoppgaver 2009

Forskerforbundet: Prioriterte arbeidsoppgaver 2009 Forskerforbundet: Prioriterte arbeidsoppgaver 2009 Notat vedtatt av Hovedstyret 05.02.09 1. INNLEDNING Dette notatet er utarbeidet med bakgrunn i Forskerforbundets arbeidsprogram 2007 2009 slik det ble

Detaljer

Nytt klima for klimaforsking

Nytt klima for klimaforsking september 2008 NUMMER 7 ÅRGANG 40 F Nytt klima for klimaforsking Noreg trappar opp forskinga på klimatiltak. Millionane frå klimaforliket rullar inn i Forskingsrådet, men kvar blir pengane av? Side 12-17

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 13. desember 2012, kl. 10.00 16.00 Sted: Møterom 6. et. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne (ikke sak 123/12

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Sak 66/02 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 6. juni 2002. Referatet godkjennes med den foreslåtte endringen.

Sak 66/02 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 6. juni 2002. Referatet godkjennes med den foreslåtte endringen. REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 19. SEPTEMBER 2002, KL. 18.00 19.00 OG FREDAG 20. SEPTEMBER 2002, KL. 09.00 15.00, HOTELL ERNST, KRISTIANSAND Hovedstyret: Sekretariatet: Kolbjørn

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Torsdag 12. april 2012 kl. 11.00 17.00, møterom 6. etasje, Tollbugata 35, Oslo. Intern samling for Hovedstyrets medlemmer kl. 10.00 11.00. Hovedstyret: Forfall:

Detaljer

Valget endrer ingenting

Valget endrer ingenting s e p t e m b e r 2 0 0 9 N U M M E R 7 Å R G A N G 41 F Valget endrer ingenting Opptrapping! Mer til basis! Politikerne lover, men sektoren frykter flere løftebrudd. Side 12-19 Venstre prioriterer kunnskap

Detaljer

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Skriftserien nr 6/2009 FORORD Vedlagt følger Hovedstyrets beretning for Forskerforbundets virksomhet i perioden 2006

Detaljer

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem.

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40 F God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. Side 12 17 Alltid oversiktlig HK Reklamebyrå Foto: Lasse Berre Jens Arne

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

[annonse] forskerforum 9 2012 side 2

[annonse] forskerforum 9 2012 side 2 november 2012 NUMMER 9 ÅRGANG 44 F Arveskifte De kom hjem med de første Widerøe-flyene til Volda og har siden bygget opp en solid høgskole. Nå går de snart av med pensjon. Hvem skal bygge videre? Side

Detaljer

Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling

Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling Årsmøte 2011 Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling Dato: 29. mars 2011, 0900-1030, Rica Nidelven hotell, Trondheim SAKSOVERSIKT SAK 1/11 ÅPNING, GODKJENNING AV DAGSORDEN,

Detaljer

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

Når forskere blir aktivister

Når forskere blir aktivister februar 2009 NUMMER 2 ÅRGANG 41 F Med fakkelen i bakhånd Når forskere blir aktivister Politisk aktivisme særpreger ikke akademia i dag. Men Den enkelte jevne forsker saker får fører forskerne ikke partipolitisk

Detaljer

oktober 2012 NUMMER 8 ÅRGANG 44 Pomp og prakt Det er ein gullalder for pynta seremoniar ved norske universitet. Kvar kjem dei frå?

oktober 2012 NUMMER 8 ÅRGANG 44 Pomp og prakt Det er ein gullalder for pynta seremoniar ved norske universitet. Kvar kjem dei frå? oktober 2012 NUMMER 8 ÅRGANG 44 F Pomp og prakt Det er ein gullalder for pynta seremoniar ved norske universitet. Kvar kjem dei frå? Side 12 17 [annonse] forskerforum 8 2012 side 2 INNHOLD 12: Pyntelystne

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

2015)) 2015)) 2015)) 21. Referat

2015)) 2015)) 2015)) 21. Referat 2015 11. juni Dagsorden 4049 Møte torsdag den 11. juni 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 87): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

ÅRGANG 39 NUMMER 10 2007. Fondet som forvitret

ÅRGANG 39 NUMMER 10 2007. Fondet som forvitret ÅRGANG 39 NUMMER 10 2007 F Fondet som forvitret Skal Forskningsfondet brukes til EUkontingenter, øremerking og til å redde svake forskningsbudsjetter, kan det like godt legges ned, mener kritikere i forsknings-norge.

Detaljer

Kasta etter bruk. Dei er toppkvalifiserte, men ingen faste stillingar ventar i akademia. Det er lett å misbruke postdoktorane.

Kasta etter bruk. Dei er toppkvalifiserte, men ingen faste stillingar ventar i akademia. Det er lett å misbruke postdoktorane. juni 2011 NUMMER 6 ÅRGANG 43 F Kasta etter bruk Dei er toppkvalifiserte, men ingen faste stillingar ventar i akademia. Det er lett å misbruke postdoktorane. Side 12 17 FIAT 500 VI LANSERER 500 ITALIA EDITION

Detaljer

Høgskolen Stord/Haugesund fusjon, fisjon eller status quo? Svein Kyvik Bjørn Stensaker

Høgskolen Stord/Haugesund fusjon, fisjon eller status quo? Svein Kyvik Bjørn Stensaker Høgskolen Stord/Haugesund fusjon, fisjon eller status quo? Svein Kyvik Bjørn Stensaker Rapport 12/2011 Høgskolen Stord/Haugesund fusjon, fisjon eller status quo? Svein Kyvik Bjørn Stensaker Rapport 12/2011

Detaljer

Forskerforum. Forskningstiden truet TIDSSKRIFT FOR NORSK FORSKERFORBUND

Forskerforum. Forskningstiden truet TIDSSKRIFT FOR NORSK FORSKERFORBUND Å RG A N G 3 8 N U M M E R 9 2 0 0 6 Forskerforum TIDSSKRIFT FOR NORSK FORSKERFORBUND Forskningstiden truet Hver enkelt ansatt må avtale mengden forskningstid med sin instituttleder. Nyordningen ved Universitetet

Detaljer