Offentlig journal. Møteinnkalling til Samarbeidsmøte mellom HF og HISF Samarbeidsorgan - Høgskulen i Sogn og Fjordane og Helse Førde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Møteinnkalling til Samarbeidsmøte mellom HF og HISF 11.2.2011. Samarbeidsorgan - Høgskulen i Sogn og Fjordane og Helse Førde"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Møteinnkalling til Samarbeidsmøte mellom HF og HSF Samarbeidsorgan - Høgskulen i Sogn og Fjordane og Helse Førde 2006/ / FAG/JADV Eva Marie Halvorsen m.fl. Janny Strøm Dvergsdal FAG/JADV1087 Side: 1 av 39

2 Styreprotokoll Styremøte i Helse Førde HF 2011/ / ADM/BEHA1252 Øberg, Clara kommune.no' Bryne, Helge 'Mowatt, Harry Malvin' Fagereng, Randi Elise sykepleierforbundet.no' Nygård, Kjell Sigmund Larsen, Rune Lysne, Elin Guldhav, Tom Neset, Kjell Sunde, Astrid Daltveit, Kari Berge, Marit Melvær Berit rene Haarklau ADM/BEHA1252 Melding om etterinnmelding i KL Etterinnmelding i KL 2011/ / ERS/KLO1264 Kirsti Eikeland Løland ERS/KLO1264 Side: 2 av 39

3 Svar på brev til Brukarutvalet i HF Brukarutvalet i Helse Førde / / FAG/JADV Regionale Brukarutval i Helse Vest Janny Strøm Dvergsdal FAG/JADV1087 Korrigering av følgjeskriv 2010 Årsoppgåve / / ERS/LOJA Førde kommunekass Jan Løland ERS/LOJA Kontrolloppstilling 2010 Årsoppgåve / / ERS/LOJA Ernst & Young AS Jan Løland ERS/LOJA Tilsetjing i vikariatstilling som overlege ved kirurgisk klinikk avdeling for akuttmedisin Tilsetjing i vikariatstillingar som overlege ved kirurgisk klinikk avdeling for akuttmedisin 2011/ / ERS/KLO1264 Offl. 25 Kirsti Eikeland Løland ERS/KLO1264 Side: 3 av 39

4 Tilsetjing i vikariatstilling som overlege ved medisinsk klinikk radiologisk avdeling Tilsetjing i vikariatstilling som overlege ved medisinsk klinikk radiologisk avdeling / / ERS/KLO1264 Offl. 25 Kirsti Eikeland Løland ERS/KLO1264 Tilsynsrapport som grunnlag for læring - vurdering av selvmordsrisiko Tilsynsrapport - Vurdering av sjølvmordsrisiko 2011/ /2011 HV/OLRE3533 Helse Vest Øyvin Helge Myrmel S/OYMY4364 åminning om samordna postadresse til Helse Førde Samordning av postmottak og skanning i Helse Førde 2009/ /2011 ADM/LR Jf. adresseliste Linda Ripe ADM/LR0822 Oppseiing av abbonement Abonement 2007/ /2011 SB/OYMY4364 Rådet for psykisk helse Øyvin Helge Myrmel SB/OYMY4364 Side: 4 av 39

5 Oppseiing av abonement/fast bestilling Abonement 2007/ /2011 SB/OYMY4364 Kommuneforlaget Øyvin Helge Myrmel S/OYMY4364 Oppseiing av abonement Abonement 2007/ /2011 SB/OYMY4364 tdanningsforbundet Øyvin Helge Myrmel SB/OYMY4364 Bedriftshelseteneste i Helse Førde. Ambulansetenesta Helse Førde - Tilsyn aksjonsveke ergonomi 2010/ /2011 AMB/STSE2584 Arbeidstilsynet Vestlandet v/ seniorinspektør Kirsti Solheim Eva Solveig Sunde ERS/EVS1256 Tilsetjing i vikariatstilling som overlege ved kirurgisk klinikk kvinneklinikken Tilsetjing i vikariatstillingar som overlege ved kirurgisk klinikk kvinneklinikken / /2011 ERS/KLO1264 Offl. 25 Kirsti Eikeland Løland ERS/KLO1264 Side: 5 av 39

6 Svar på brev om rettferdig tildeling av turar nformasjon mellom asientreiser og transportørar 2010/ /2011 TS/ROMARH Eva Hagen Frode Romarheim TS/ROMARH Møteinnkalling til Brukarutvalet torsdag 17 mars 2011 Brukarutvalet i Helse Førde / /2011 FAG/JADV Gerd Bjørkedal m.fl. Janny Strøm Dvergsdal FAG/JADV1087 Tilsetjing i vikariatstilling som overlege ved kirurgisk klinikk avdeling for akuttmedisin Tilsetjing i vikariatstillingar som overlege ved kirurgisk klinikk avdeling for akuttmedisin 2011/ /2011 ERS/KLO1264 Offl. 25 Kirsti Eikeland Løland ERS/KLO1264 Arbeidssituasjon for ERSONALSAKER 2007/ /2011 S/OYMY4364 NAV, Luster Øyvin Helge Myrmel S/OYMY4364 Side: 6 av 39

7 Melding til Helsetilsynet om forhold som kunne ha ført til alvorleg skade på pasient - Straumstans meldingar - Synergi nr 62168, og Helsetilsynet 2011/ / Helsetilsynet i Sogn og Fjordane rene Barmen Hoel FAG/HRENE Melding til Helsetilsynet om forhold som kunne ha ført til alvorleg skade på pasient melding - Synerginr Helsetilsynet 2011/ / Helsetilsynet i Sogn og Fjordane rene Barmen Hoel FAG/HRENE nvitasjon til konkurranse 2010/1511. Reinhald restebøen 8 nnleige lokaler - B Førde 2010/ /2011 &E/ODSC Tilbydarar er Scott Olsen ØKO/ECO Retur av signert kontrakt Bruk av utsyr til kompresjonsstrømper 2011/ /2011 ØKO/ECO Offl. 13, jf fvl. 13 nr. 2 BSN Medical AB er Scott Olsen ØKO/ECO Side: 7 av 39

8 nnsyn i journal - - nnsyn i journal/erklæring 2011/ / Oddrun nstebø Bruland Oversending av journalnotat - - nnsyn i journal/erklæring 2011/ / Fysioterapitenesta Sogndal omsorgssenter Oddrun nstebø Bruland Journalopplysningar - - nnsyn i journal/erklæring 2011/ / Tambartun Kompetansesenter Oddrun nstebø Bruland nnhenting av epikrise - - nnsyn i journal/erklæring 2011/ / Tambartun kompetansesenter Oddrun nstebø Bruland Side: 8 av 39

9 Krav om innsyn i pasientjournal - - nnsyn i journal/erklæring 2011/ / Oddrun nstebø Bruland Krav om sperring av pasientjournal - - nnsyn i journal/erklæring 2010/ / Oddrun nstebø Bruland Korttidsavtale veke 11, 17 og 52 - Korttidsavtaler Nordfjord sjukehus - Anestesilegar 2011/ /2011 ERS/ANSE0484 Offl Anne Marie Seljeseth ERS/ANSE0484 Spørsmål om legeerklæring - - nnsyn i journal/erklæring 2011/ / NAV FLORA TRYGD Oddrun nstebø Bruland Side: 9 av 39

10 Ønske om tilbakemelding på undersøkelse - - Tilbakemelding frå pasient 2011/ / Oddrun nstebø Bruland Forespørsel om opplysninger fra første undersøkelse etter ulykken - nnsyn i journal/erklæring 2011/ / f Skadeforsikring Oddrun nstebø Bruland Spørsmål om legeerklæring - - nnsyn i journal/erklæring 2010/ / NAV Lærdal Oddrun nstebø Bruland Forespørsel angående pasient - - nnsyn i journal/erklæring 2009/ / NAV Luster Oddrun nstebø Bruland Side: 10 av 39

11 Legeerklæring - - nnsyn i journal/erklæring 2011/ / NAV Sogndal Oddrun nstebø Bruland Vedtak i asientskadenemnda - klage over norsk pasientskadeerstatnings vedtak av Erstatningssak 2006/ Norsk asientskadeerstatning (NE) 2006/ / TE asientskadenemnda Vedtak i asientskadenemnda - - Erstatningssak 2006/ Norsk asientskadeerstatning (NE) 2006/ / TE asientskadenemnda Journalnotat, erstatningssak 2011/ Erstatningssak 2011/ Norsk asientskadeerstatning (NE) 2011/ / Norsk asientskadeerstatning Oddrun nstebø Bruland Side: 11 av 39

12 Klage på avslag - Klage/tilbakemelding frå pasient 2011/ / Krav om innsyn i pasientjournal - - nnsyn i journal/erklæring 2011/ / B 2 nnhenting av opplysningar vedk. - - nnsyn i journal/erklæring 2010/ / Selje kommune Barneverntenesta nnhenting av opplysningar frå vaksenpsykiatrien i medhald av lov om barneverntjenester nnsyn i journal/erklæring 2011/ / Førde kommune Barneverntenesta Side: 12 av 39

13 Krav om innsyn i pasientjournal - - nnsyn i journal/erklæring 2011/ / Oddrun nstebø Bruland Liste over personer som har fått suspendert, tilbakekalt eller gitt frivillig avkall på autorisasjon som helsepersonell, blitt fradømt retten til å drive virksomhet eller som har begrendning i sin autorisasjon Generelle kontrollordningar - Helse Førde 2006/ / ERS/LAMAL 005 ERS/LAMAL TE Statens Helsetilsyn tbetalt erstatning - Erstatningssak 2006/ Norsk asientskadeerstatning (NE) 2006/ / TE Norsk asientskadeerstatning tbetalt erstatning - - Erstatningssak 2008/ Norsk asientskadeerstatning (NE) 2008/ / TE Norsk asientskadeerstatning Side: 13 av 39

14 Kopi av journal - - nnsyn i journal/erklæring 2011/ / Sak 044/11 - Helse Førde HF v. informasjonssjef Arne Eithun mot Fjordabladet Artikkel i Fjordabladet - Juksing med ventelistene i Helse Førde 2011/ /2011 ADM/ARETH ADM/ARETH ressen faglige utvalg F Retur av delavtale knytt til Møteplass med utgangspunkt i regional koordinerande einingar for kommunane, delavtale mellom Gaular kommune og spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Møteplass med utgangspunkt i regionale koordinerande einingar 2010/ /2011 LMS/STG 327 LMS/MAHA2468 Gaular kommune Vedtak frå asientskadenemnda - Erstatningssak : 2007/ Norsk asientskadeerstatning (NE) - asientskadenemnda 2008/ / Norsk asientskadeerstatning Side: 14 av 39

15 åminnelse - Forespørsel om opplysninger fra undersøkelser etter ulykken - nnsyn i journal/erklæring 2011/ / f Skadeforsikring Nytt medlem på trekk Fagforeningstrekk/Lønnstrekk / /2011 ERS/TELY Offl. 23 første ledd 239 ERS/TELY Norsk Radiografforbund Skjema for melding om uønska hending og forbetringsforslag - - Samhandling Måløy kommune - Synerginr. 2011/ / FAG/HRENE Fastlege Bengt Georén ålegg om utleggstrekk i lønn ålegg om lønnstrekk/skattetrekk/pålegstrekk (bidragstrekk/inkassotrekk) / / ERS/TELY Offl. 23 første ledd 239 ERS/TELY Statens innkrevingssentral Side: 15 av 39

16 Helse Vest sin pris for beste poster ved Kvalitetskonferansen 2011 rosjekt Kvalitetssatsinga i Helse Vest 2011/ /2011 KK/TODG AAM/JAOE1232 Helse Vest Korrespondanse vedrørande medisinsk vurdering av langtidspasientar frå Sogn og Fjordane Røysumtunet - Landtidspasientar 2011/ /2011 ANR/SNO0850 Offl. 13, jf fvl. 13 nr. 2 ANR/SNO0850 Røysumtunet - Enhet for Epilepsi Skademelding - - Erstatningssak 2011/ Norsk asientskadeerstatning (NE) 2011/ / Norsk asientskadeerstatning raksisstudier for studenter ved videreutdanning i kreftsykepleie fra Betanien Diakonale Høgskole, våren 2011 raksisstudier for studenter - Betanien Diakonale Høgskole 2011/ /2011 ERS/OLAA1275 ERS/[FORDELT] Betanien Diakonale Høgskole Side: 16 av 39

17 Tilsynssak - mogleg trugsmål mot pasient - Helse- Førde - Tilsynssak - Gjeld mogleg trugsmål mot pasient - Helsetilsynet 2011/ / Helsetilsynet i Sogn og Fjordane tleggstrekk - nnbetalingsgiro - ålegg om lønnstrekk/skattetrekk/pålegstrekk (bidragstrekk/inkassotrekk) / / ERS/TELY Offl. 23 første ledd 239 ERS/TELY CrediCare AS Avtale - Analyseoppdrag mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt og Barneavdelinga, Helse Førde Avtale - Analyseoppdrag mellom Nasjonalt forlkehelseinstitutt og Helse Førde HF 2011/ /2011 Nasjonalt folkehelseinstitutt Dagrun Kyrkjebø BARN/DAKY0950 Nabovarsel - Gnr. 48 Bnr. 24 Festenr. 1 - Tronviks Næringsareal Regulering - Næringsareal Tronvik 2007/ / &E/JNHAG 031 &E/JNHAG Sivilarkitekt Øystein Thommesen AS Side: 17 av 39

18 AKS Kjøpekontrakt - Kjøp av Arthroskopi utstyr Kjøpekontrakt for tekninsk utstyr 2011/ / DS/ARFAL Offl. 13, jf fvl. 13 nr DS/[FORDELT] Stryker Norge Svarbrev, søknad mottatt - Svangerskapsvikariat i 100% stilling for radiograf, Lærdal sjukehus Medisinsk klinikk / Radiologisk avdeling / Radiologisk seksjon LSH - st. ref Svangerskapsvikariat i 100% stilling for radiograf, Lærdal sjukehus Medisinsk klinikk / Radiologisk avdeling / Radiologisk seksjon LSH - st. ref / /2011 ERS/WEBCRTER Webcruiter Dummybruker ERS/WEBCRTER Søknad og CV m/vedlegg - Vikariat, husøkonom v. reinhaldsavd. FSS. - st. ref. ( ) - Vikariat, husøkonom v. reinhaldsavd. FSS. ntern service / Trygging - Transport - Husøkonomi / Reinhald Førde - st. ref / /2011 ERS/WEBCRTER ERS/WEBCRTER TE Side: 18 av 39

19 Søknad og CV m/vedlegg - Ferievikarar (sjukepl., hjelpepl., 2.års sjukepl.stud.) - st. ref. ( ) - Ferievikarar (sjukepl., hjelpepl., 2.års sjukepl.stud.) Kirurgisk klinikk / Ortopedisk avdeling / ORT NSH - st. ref / /2011 ERS/WEBCRTER ERS/WEBCRTER TE Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarar (sjukepl., hjelpepl., 2.års sjukepl.stud.) Kirurgisk klinikk / Ortopedisk avdeling / ORT NSH - st. ref Ferievikarar (sjukepl., hjelpepl., 2.års sjukepl.stud.) Kirurgisk klinikk / Ortopedisk avdeling / ORT NSH - st. ref / /2011 ERS/WEBCRTER Webcruiter Dummybruker ERS/WEBCRTER Søknad og CV m/vedlegg - Svangerskapsvikariat i 100% stilling for radiograf, Lærdal sjukehus - st. ref. ( ) - Svangerskapsvikariat i 100% stilling for radiograf, Lærdal sjukehus Medisinsk klinikk / Radiologisk avdeling / Radiologisk seksjon LSH - st. ref / /2011 ERS/WEBCRTER ERS/WEBCRTER TE Side: 19 av 39

20 Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat, husøkonom v. reinhaldsavd. FSS. ntern service / Trygging - Transport - Husøkonomi / Reinhald Førde - st. ref Vikariat, husøkonom v. reinhaldsavd. FSS. ntern service / Trygging - Transport - Husøkonomi / Reinhald Førde - st. ref / /2011 ERS/WEBCRTER Webcruiter Dummybruker ERS/WEBCRTER Søknad og CV m/vedlegg - Sommarvikarar sykiatrisk klinikk, Førde - st. ref. ( ) - Sommarvikarar sykiatrisk klinikk, Førde sykisk helsevern / sykiatrisk klinikk FSS - st. ref / /2011 SK/MASL2044 SK/MASL2044 TE Vikariat i 40% stilling for sjukepleiar ved dialysen, samt flere ledige vikariat på medisinsk sengepost Medisinsk klinikk / ndremedisinsk avdeling / ndremedisinsk seksjon LSH - st. ref / /2011 MED-L/GRK0 isinsk klinikk / ndremedisinsk avdeling / ndremedisinsk seksjon LSH Gry Katrine Kirkeluten MED-L/GRK0 Side: 20 av 39

21 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikar for bioingeniør / lab.ass. Medisinsk klinikk / Laboratorium medisinsk biokjemi og blodbank (LMBB), Førde Sentralsjukehus - st. ref Ferievikar for bioingeniør / lab.ass. Medisinsk klinikk / Laboratorium medisinsk biokjemi og blodbank (LMBB), Førde Sentralsjukehus - st. ref / /2011 LMBB/ANMA1328 Anne Magerøy LMBB/ANMA1328 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/Helsesekretær Servicesenteret - sykisk Helsevern - st. ref Sekretær/Helsesekretær Servicesenteret - sykisk Helsevern - st. ref / /2011 SK/BRBJ0028 Brit Bjerkvik SK/BRBJ0028 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - ntensivsjukepleiar Kirurgisk klinikk / Avdeling for akuttmedisin / AAM FSS intensiv - st. ref ntensivsjukepleiar Kirurgisk klinikk / Avdeling for akuttmedisin / AAM FSS intensiv - st. ref / /2011 AAM/GRAL2184 Gry Aase Alnes AAM/GRAL2184 Side: 21 av 39

22 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - ntensivsjukepleiar Kirurgisk klinikk / Avdeling for akuttmedisin / AAM FSS intensiv - st. ref ntensivsjukepleiar Kirurgisk klinikk / Avdeling for akuttmedisin / AAM FSS intensiv - st. ref / /2011 AAM/GRAL2184 Gry Aase Alnes AAM/GRAL2184 Sommarvikar- fysioterapeutstudent Medisinsk klinikk / Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - st. ref / /2011 AFMR/JOAS1105 Medisinsk klinikk / Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Jocelyn M. Astbury AFMR/JOAS1105 Svarbrev, søknad mottatt - Sommarvikarar sykiatrisk klinikk, Førde sykisk helsevern / sykiatrisk klinikk FSS - st. ref Sommarvikarar sykiatrisk klinikk, Førde sykisk helsevern / sykiatrisk klinikk FSS - st. ref / /2011 SK/MASL2044 Marit Slettevold SK/MASL2044 Side: 22 av 39

23 Søknad og CV m/vedlegg - Fast stilling for LS-lege - st. ref. ( ) - Fast stilling for LS-lege Medisinsk klinikk / ndremedisinsk avdeling / ndremedisinsk seksjon FSS - st. ref / /2011 MED-F/FHA0805 MED-F/FHA0805 TE Søknad og CV m/vedlegg - Sommarvikarar Assistentar til kjøkken-kantina/kafe-mottakskjøkken - Førde sentralsjukehus - Nordfjord sjukehus - Lærdal sjukehus og S - st. ref. ( ) - Sommarvikarar Assistentar til kjøkken-kantina/kafe-mottakskjøkken - Førde sentralsjukehus - Nordfjord sjukehus - Lærdal sjukehus og S ntern service / Matforsyning / Helse Førde - st. ref / /2011 KJØK-F/TOSO1288 KJØK-F/TOSO1288 TE Søknad og CV m/vedlegg - Sommarvikarar Assistentar til kjøkken-kantina/kafe-mottakskjøkken - Førde sentralsjukehus - Nordfjord sjukehus - Lærdal sjukehus og S - st. ref. ( ) - Sommarvikarar Assistentar til kjøkken-kantina/kafe-mottakskjøkken - Førde sentralsjukehus - Nordfjord sjukehus - Lærdal sjukehus og S ntern service / Matforsyning / Helse Førde - st. ref / /2011 KJØK-F/TOSO1288 KJØK-F/TOSO1288 TE Side: 23 av 39

24 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - ntensivsjukepleiar Kirurgisk klinikk / Avdeling for akuttmedisin / AAM FSS intensiv - st. ref ntensivsjukepleiar Kirurgisk klinikk / Avdeling for akuttmedisin / AAM FSS intensiv - st. ref / /2011 AAM/GRAL2184 Gry Aase Alnes AAM/GRAL2184 Sekretær/Helsesekretær Servicesenteret - sykisk Helsevern - st. ref / /2011 SK/BRBJ0028 ntern service Brit Bjerkvik SK/BRBJ0028 Søknad og CV m/vedlegg - Sommarvikar som sekretær ved Administrasjonen/Sekretariat og arkiv st. ref. ( ) - Sommarvikar som sekretær ved Administrasjonen/Sekretariat og arkiv 2011 Administrasjon / tviklingsavdeling - st. ref / /2011 SS/LR0822 SS/LR0822 TE Side: 24 av 39

25 Matvert-kjøkkenassistent ntern service / Matforsyning / Helse Førde - st. ref / /2011 KJØK-F/TOSO1288 ntern service / Matforsyning / Helse Førde Torstein Solset KJØK-F/TOSO1288 tlysning - WebCruiter annonse Direktør Medisinsk klinikk Helse Førde - st. ref / /2011 ADM/JOBO3725 Helse Førde Jon Bolstad ADM/JOBO3725 Sommarvikar- fysioterapeutstudent Medisinsk klinikk / Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - st. ref / /2011 AFMR/JOAS1105 Medisinsk klinikk / Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Jocelyn M. Astbury AFMR/JOAS1105 Side: 25 av 39

26 Svarbrev, søknad mottatt - Ambulansearbeidar 100 % fast - Ytre Sogn Kirurgisk klinikk / Ambulanseteneste / Ambulanse Felles - st. ref Ambulansearbeidar 100 % fast - Ytre Sogn Kirurgisk klinikk / Ambulanseteneste / Ambulanse Felles - st. ref / /2011 AMB/HAKJ4317 Harald Einar Kjønås AMB/HAKJ4317 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/Helsesekretær Servicesenteret - sykisk Helsevern - st. ref Sekretær/Helsesekretær Servicesenteret - sykisk Helsevern - st. ref / /2011 SK/BRBJ0028 Brit Bjerkvik SK/BRBJ0028 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikar for bioingeniør / lab.ass. Medisinsk klinikk / Laboratorium medisinsk biokjemi og blodbank (LMBB), Førde Sentralsjukehus - st. ref Ferievikar for bioingeniør / lab.ass. Medisinsk klinikk / Laboratorium medisinsk biokjemi og blodbank (LMBB), Førde Sentralsjukehus - st. ref / /2011 LMBB/ANMA1328 Anne Magerøy LMBB/ANMA1328 Side: 26 av 39

27 tlysning - WebCruiter annonse Einingsleiar ost 2-2.gongs utlysing sykisk helsevern / sykiatrisk klinikk FSS - st. ref / /2011 SK/SEAL sykisk helsevern / sykiatrisk klinikk FSS Svein Ove Alisøy SK/SEAL Sekretær/Helsesekretær Servicesenteret - sykisk Helsevern - st. ref / /2011 SK/BRBJ0028 ntern service Brit Bjerkvik SK/BRBJ0028 Eigedomssjef Administrasjon - stab/støtte - st. ref / /2011 ADM/VV4668 Administrasjon - stab/støtte Vidar Vie ADM/VV4668 Direktør for ntern service Administrasjon - stab/støtte - st. ref / /2011 ADM/VV4668 Administrasjon - stab/støtte Vidar Vie ADM/VV4668 Side: 27 av 39

28 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/Helsesekretær Servicesenteret - sykisk Helsevern - st. ref Sekretær/Helsesekretær Servicesenteret - sykisk Helsevern - st. ref / /2011 SK/BRBJ0028 Brit Bjerkvik SK/BRBJ0028 Sommarvikar- fysioterapeutstudent Medisinsk klinikk / Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - st. ref / /2011 AFMR/JOAS1105 Medisinsk klinikk / Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Jocelyn M. Astbury AFMR/JOAS1105 Direktør for ntern service Administrasjon - stab/støtte - st. ref / /2011 ADM/VV4668 Administrasjon - stab/støtte Vidar Vie ADM/VV4668 Side: 28 av 39

29 Førstesekretær - Førde Sentralsjukehus Administrasjon/sekretariat - st. ref / /2011 SS/LR0822 Administrasjon / tviklingsavdeling Linda Ripe SS/LR0822 Sommarvikarar 2010, assistentar til kjøkkenet-kantina/kafe-mottakskjøkken ntern service / Matforsyning / Helse Førde - st. ref / /2011 KJØK-F/TOSO1288 ntern service / Matforsyning / Helse Førde Torstein Solset KJØK-F/TOSO1288 Svarbrev, søknad mottatt - Sommarvikar som sekretær ved Administrasjonen/Sekretariat og arkiv 2011 Administrasjon / tviklingsavdeling - st. ref Sommarvikar som sekretær ved Administrasjonen/Sekretariat og arkiv 2011 Administrasjon / tviklingsavdeling - st. ref / /2011 SS/LR0822 Linda Ripe SS/LR0822 Side: 29 av 39

30 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/Helsesekretær Servicesenteret - sykisk Helsevern - st. ref Sekretær/Helsesekretær Servicesenteret - sykisk Helsevern - st. ref / /2011 SK/BRBJ0028 Brit Bjerkvik SK/BRBJ0028 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingssjef Medisinsk klinikk / ndremedisinsk avdeling - st. ref Avdelingssjef Medisinsk klinikk / ndremedisinsk avdeling - st. ref / /2011 MED/ARVA4825 Arve Varden MED/ARVA4825 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/Helsesekretær Servicesenteret - sykisk Helsevern - st. ref Sekretær/Helsesekretær Servicesenteret - sykisk Helsevern - st. ref / /2011 SK/BRBJ0028 Brit Bjerkvik SK/BRBJ0028 Side: 30 av 39

31 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/Helsesekretær Servicesenteret - sykisk Helsevern - st. ref Sekretær/Helsesekretær Servicesenteret - sykisk Helsevern - st. ref / /2011 SK/BRBJ0028 Brit Bjerkvik SK/BRBJ0028 Søknad og CV m/vedlegg - Sjukepleiar kirurgisk poliklinikk - st. ref. ( ) - Sjukepleiar kirurgisk poliklinikk Kirurgisk klinikk / Kirurgisk avdeling / KR FSS - st. ref / /2011 KR/EVST0702 KR/EVST0702 TE Svarbrev, søknad mottatt - Sjukepleiar kirurgisk poliklinikk Kirurgisk klinikk / Kirurgisk avdeling / KR FSS - st. ref Sjukepleiar kirurgisk poliklinikk Kirurgisk klinikk / Kirurgisk avdeling / KR FSS - st. ref / /2011 KR/EVST0702 Evelyn Stavang KR/EVST0702 Søknad og CV m/vedlegg - Sakshandsamar - st. ref. ( ) - Sakshandsamar ntern Service, asientreiser - st. ref / /2011 TS/KRVK TS/KRVK TE Side: 31 av 39

32 Svarbrev, søknad mottatt - Sakshandsamar ntern Service, asientreiser - st. ref Sakshandsamar ntern Service, asientreiser - st. ref / /2011 TS/KRVK Kirstin Vik TS/KRVK Sykepleiar Kirurgisk klinikk / Avdeling for akuttmedisin - st. ref / /2011 AAM/OYDA0758 Kirurgisk klinikk / Ambulanseteneste / Ambulanse Felles Øyvind Dahle AAM/OYDA0758 Søknad og CV m/vedlegg - Ambulansearbeidar 100 % fast - Ytre Sogn - st. ref. ( ) - Ambulansearbeidar 100 % fast - Ytre Sogn Kirurgisk klinikk / Ambulanseteneste / Ambulanse Felles - st. ref / /2011 AMB/HAKJ4317 AMB/HAKJ4317 TE Side: 32 av 39

33 Svarbrev, søknad mottatt - Fast stilling for LS-lege Medisinsk klinikk / ndremedisinsk avdeling / ndremedisinsk seksjon FSS - st. ref Fast stilling for LS-lege Medisinsk klinikk / ndremedisinsk avdeling / ndremedisinsk seksjon FSS - st. ref / /2011 MED-F/FHA0805 Finn Johan Halvorsen MED-F/FHA0805 Søknad og CV m/vedlegg - Fast stilling for LS-lege - st. ref. ( ) - Fast stilling for LS-lege Medisinsk klinikk / ndremedisinsk avdeling / ndremedisinsk seksjon FSS - st. ref / /2011 MED-F/FHA0805 MED-F/FHA0805 TE tlysning - WebCruiter annonse SYKOLOGSESALST - 2.gongs utlysing sykisk helsevern / sykiatrisk klinikk FSS - st. ref / /2011 SK/SEAL sykisk helsevern / sykiatrisk klinikk FSS Svein Ove Alisøy SK/SEAL Side: 33 av 39

34 Svarbrev, søknad mottatt - Fast stilling for LS-lege Medisinsk klinikk / ndremedisinsk avdeling / ndremedisinsk seksjon FSS - st. ref Fast stilling for LS-lege Medisinsk klinikk / ndremedisinsk avdeling / ndremedisinsk seksjon FSS - st. ref / /2011 MED-F/FHA0805 Finn Johan Halvorsen MED-F/FHA0805 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - ntensivsjukepleiar Kirurgisk klinikk / Avdeling for akuttmedisin / AAM FSS intensiv - st. ref ntensivsjukepleiar Kirurgisk klinikk / Avdeling for akuttmedisin / AAM FSS intensiv - st. ref / /2011 AAM/GRAL2184 Gry Aase Alnes AAM/GRAL2184 ntern service / Trygging - Transport - Husøkonomi / Transport Førde - st. ref / /2011 TRS/WEHO1290 ntern service / Trygging - Transport - Husøkonomi / Transport Førde Wenche Anny Eikevik TRS/WEHO1290 Side: 34 av 39

35 Sykepleiar Kirurgisk klinikk / Avdeling for akuttmedisin - st. ref / /2011 AAM/OYDA0758 Kirurgisk klinikk / Ambulanseteneste / Ambulanse Felles Øyvind Dahle AAM/OYDA0758 Sommarvikar som helsesekretær/sekretær ved Servicesenteret 2010 ntern service - Servicesenteret - st. ref / /2011 SS/TAKJEM ntern service Tova Kjæmpenes SS/TAKJEM Helsesekretær / sekretær - ntern service - Servicesenteret - st. ref / /2011 SS/TAKJEM ntern service Tova Kjæmpenes SS/TAKJEM Side: 35 av 39

36 Matvert-kjøkkenassistent ntern service / Matforsyning / Helse Førde - st. ref / /2011 KJØK-F/TOSO1288 ntern service / Matforsyning / Helse Førde Torstein Solset KJØK-F/TOSO1288 Eigedomssjef Administrasjon - stab/støtte - st. ref / /2011 ADM/VV4668 Administrasjon - stab/støtte Vidar Vie ADM/VV4668 Reinhaldar / Fagarbeidar reinhald ntern service / Trygging - Transport - Husøkonomi / Husøkonom Nordfjord - st. ref / /2011 HSØK-N/BOSE0489 ern service / Trygging - Transport - Husøkonomi / Husøkonom Nordfjord Bodil Sætren Taraldset HSØK-N/BOSE0489 Side: 36 av 39

37 Kjøkkensjef ntern service / Matforsyning / Kjøkken Nordfjord - st. ref / /2011 KJØK-F/TOSO1288 ntern service / Matforsyning / Kjøkken Nordfjord Torstein Solset KJØK-F/TOSO1288 Sekretær/Helsesekretær Servicesenteret - sykisk Helsevern - st. ref / /2011 SK/BRBJ0028 ntern service Brit Bjerkvik SK/BRBJ0028 Nasjonal standard for luftambulanseleger - HØRNG Høyring - Nasjonal standard for luftambulanselegar 2011/ /2011 AAM/OLHE2957 AAM/OLHE2957 Luftambulansetjenesten ANS Side: 37 av 39

38 Svarbrev, søknad mottatt - Medisinsk klinikk / ndremedisinsk avdeling / ndremedisinsk seksjon FSS - st. ref Fast stilling for LS-lege Medisinsk klinikk / ndremedisinsk avdeling / ndremedisinsk seksjon FSS - st. ref / /2011 MED-F/FHA0805 Finn Johan Halvorsen MED-F/FHA0805 Søknad og CV m/vedlegg - - st. ref. ( ) - Fast stilling for LS-lege Medisinsk klinikk / ndremedisinsk avdeling / ndremedisinsk seksjon FSS - st. ref / /2011 MED-F/FHA0805 MED-F/FHA0805 TE Svarbrev, søknad mottatt - Fast stilling for LS-lege Medisinsk klinikk / ndremedisinsk avdeling / ndremedisinsk seksjon FSS - st. ref Fast stilling for LS-lege Medisinsk klinikk / ndremedisinsk avdeling / ndremedisinsk seksjon FSS - st. ref / /2011 MED-F/FHA0805 Finn Johan Halvorsen MED-F/FHA0805 Side: 38 av 39

39 Søknad og CV m/vedlegg - Fast stilling for LS-lege - st. ref. ( ) - Fast stilling for LS-lege Medisinsk klinikk / ndremedisinsk avdeling / ndremedisinsk seksjon FSS - st. ref / /2011 MED-F/FHA0805 MED-F/FHA0805 TE Svarbrev, søknad mottatt - Fast stilling for LS-lege Medisinsk klinikk / ndremedisinsk avdeling / ndremedisinsk seksjon FSS - st. ref Fast stilling for LS-lege Medisinsk klinikk / ndremedisinsk avdeling / ndremedisinsk seksjon FSS - st. ref / /2011 MED-F/FHA0805 Finn Johan Halvorsen MED-F/FHA0805 Søknad og CV m/vedlegg - - st. ref. ( ) - Fast stilling for LS-lege Medisinsk klinikk / ndremedisinsk avdeling / ndremedisinsk seksjon FSS - st. ref / /2011 MED-F/FHA0805 MED-F/FHA0805 TE Side: 39 av 39

Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: FAG/ODBR1276

Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: FAG/ODBR1276 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2011-18.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2011 Kommentar av medisinsk vurdering, erstatningssak 2010/04522 - - Erstatningssak 2010/04522 - Norsk

Detaljer

Dok.dato: 24.11.2010. Klassering: ***** ORT/BOOE. Dok.dato: 24.11.2010. Klassering: ***** ISP/OYMY4364. Dok.dato: 24.11.2010.

Dok.dato: 24.11.2010. Klassering: ***** ORT/BOOE. Dok.dato: 24.11.2010. Klassering: ***** ISP/OYMY4364. Dok.dato: 24.11.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.12.2010 Møteinnkalling ersonalsak 2010/2653-3 15228/2010 ORT/BOOE 1 Mottaker Bjørn Morten Øen ORT/BOOE Justering av stillingsprosent/permisjon

Detaljer

Dok.dato: 21.12.2010. Klassering: ***** FAG/HIRENE

Dok.dato: 21.12.2010. Klassering: ***** FAG/HIRENE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.01.2011 Fastsetjing av dato for konferansen Samhandlingskonferansen 2011 2010/2530-6 16502/2010 21.12.2010 FAG/HRENE

Detaljer

Dok.dato: 25.02.2013. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 25.02.2013. Klassering: ØKO/PECO

Dok.dato: 25.02.2013. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 25.02.2013. Klassering: ØKO/PECO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 Gjeld langvarig sjukmelding, Arbeidsforhold 2013/1555-3 5893/2013 25.02.2013 HR-ERS/LASA1268 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Svarbrev til Stryn kommune. ***** ***** - Tilbakemelding frå Stryn Kommune 2010/1885-2 10756/2010 05.08.2010 FAG/HJBR 11.08.

Offentlig journal. Svarbrev til Stryn kommune. ***** ***** - Tilbakemelding frå Stryn Kommune 2010/1885-2 10756/2010 05.08.2010 FAG/HJBR 11.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.8.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.08.2010 Svarbrev til Stryn kommune - Tilbakemelding frå Stryn Kommune 2010/1885-2 10756/2010 05.08.2010 433 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Orientering til pasient i høve melding til Fylkesmannen - ***** ***** *****

Offentlig journal. Orientering til pasient i høve melding til Fylkesmannen - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.2012 Orientering til pasient i høve melding til Fylkesmannen - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - 3-3 meldingar

Detaljer

Dok.dato: 22.08.2011. Klassering: 030.30 DOE/ODSC1277

Dok.dato: 22.08.2011. Klassering: 030.30 DOE/ODSC1277 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2011 Garanti nr: 3622.90.12015/108380, stilt for A.M.Vik AS Ny ruspost ved Nordfjord sykiatrisenter 2006/415-88

Detaljer

Kvalitetssikring av Dødsårsaksregisteret. Innhenting av tilleggsopplysning om dødsårsak for dødsfall i 2009 - ***** ***** Dok.dato: 18.05.

Kvalitetssikring av Dødsårsaksregisteret. Innhenting av tilleggsopplysning om dødsårsak for dødsfall i 2009 - ***** ***** Dok.dato: 18.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.05.2010 Kvalitetssikring av Dødsårsaksregisteret. nnhenting av tilleggsopplysning om dødsårsak for dødsfall i 2009

Detaljer

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013.

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-2.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2013 Fast tilsetjing - Arbeidsforhold 2013/1298-5 9158/2013 25.03.2013 HR-ERS/LASA1268 Offl. 23 første

Detaljer

Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011.

Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.08.2011 Søknad om differansepensjon, - Løn og pensjon 2011/1890-1 13507/2011 HR-ERS/RAFA1279 Randi Fauske HR-ERS/RAFA1279

Detaljer

Dok.dato: 26.10.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 14.11.2011. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 16.11.2011. Klassering: 030.

Dok.dato: 26.10.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 14.11.2011. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 16.11.2011. Klassering: 030. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2011 Søknad om differansepensjon, ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Kommunal landspensjonskasse (KL) 2010/435-7 16578/2011

Detaljer

Offentlig journal. Kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 18.05.2010 27.05.

Offentlig journal. Kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 18.05.2010 27.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.05.2010 Kopi av journal - - nnsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 Mottaker Oddrun nstebø Bruland Oppnemning

Detaljer

Dok.dato: 07.03.2012. Klassering: ORT/BOOE. Dok.dato: 27.03.2012. Klassering: ***** HR-PERS/KILO1264. Dok.dato: 28.03.2012.

Dok.dato: 07.03.2012. Klassering: ORT/BOOE. Dok.dato: 27.03.2012. Klassering: ***** HR-PERS/KILO1264. Dok.dato: 28.03.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.3.2012-31.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.04.2012 Kartlegging elektiv ortopedi Ortopedisk kompetanse i Helse Førde 2012/946-2 4904/2012 07.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Korttidsvikariat veke 32-33 - ***** ***** Korttidsavtaler Nordfjord Sjukehus - Medisinske overlegar 2011/74-15 9732/2011 06.06.

Offentlig journal. Korttidsvikariat veke 32-33 - ***** ***** Korttidsavtaler Nordfjord Sjukehus - Medisinske overlegar 2011/74-15 9732/2011 06.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.7.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.07.2011 Korttidsvikariat veke 32-33 - Korttidsavtaler Nordfjord Sjukehus - Medisinske overlegar 2011/74-15 9732/2011

Detaljer

Konkurranse 2011/1355 Rammeavtale pasienttransport i Førde kommune utan om Haukedalen, interkommunale reiser, ikkje kvalifisert for evaluering

Konkurranse 2011/1355 Rammeavtale pasienttransport i Førde kommune utan om Haukedalen, interkommunale reiser, ikkje kvalifisert for evaluering Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.08.2011 Konkurranse 2011/1355 Rammeavtale pasienttransport i Førde kommune utan om Haukedalen, interkommunale reiser,

Detaljer

Offentlig journal. Tenestebevis ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-PERS/ANWI4130 05.03.

Offentlig journal. Tenestebevis ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-PERS/ANWI4130 05.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.03.2013 Tenestebevis - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-ERS/ANW4130 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Dok.dato: 21.11.2012. Klassering: ***** HR-PERS/KILO1264. Dok.dato: 03.04.2013. Klassering: ***** HR-PERS/KILO1264. Dok.dato: 04.04.2013.

Dok.dato: 21.11.2012. Klassering: ***** HR-PERS/KILO1264. Dok.dato: 03.04.2013. Klassering: ***** HR-PERS/KILO1264. Dok.dato: 04.04.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.4.2013-7.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.04.2013 Tilsetjing i fast stilling som lege i spesialisering ved kirurgisk klinikk kvinneklinikken - Arbeidsforhold

Detaljer

Offentlig journal. Manglande tilbakemelding - klage på sakshandsaming ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Tilbakemelding frå pårørande

Offentlig journal. Manglande tilbakemelding - klage på sakshandsaming ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Tilbakemelding frå pårørande Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.8.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.08.2010 nnhold: Manglande tilbakemelding - klage på sakshandsaming - Tilbakemelding frå pårørande 2010/1954-1 11073/2010

Detaljer

Offentlig journal. Referat dialogmøte 31.8.10 ***** ***** ***** ***** - ATTFØRING 2008/1917-5 11790/2010 01.09.2010 03.09.2010 PERS/ARKJ4335 *****

Offentlig journal. Referat dialogmøte 31.8.10 ***** ***** ***** ***** - ATTFØRING 2008/1917-5 11790/2010 01.09.2010 03.09.2010 PERS/ARKJ4335 ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.9.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2010 nnhold: Referat dialogmøte 31.8.10 ***** ***** ***** ***** - ATTFØRNG 2008/1917-5 11790/2010 ERS/ARKJ4335

Detaljer

Offentlig journal. Førespurnad om pasient - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - INNSYN I JOURNAL/ERKLÆRING 2007/912-11 12084/2010 10.09.

Offentlig journal. Førespurnad om pasient - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - INNSYN I JOURNAL/ERKLÆRING 2007/912-11 12084/2010 10.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.9.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.09.2010 Førespurnad om pasient - - NNSYN JORNAL/ERKLÆRNG 2007/912-11 12084/2010 Mottaker NAV Naustdal Oddrun nstebø

Detaljer

Offentlig journal. Tilsetjing i vikariatstilling som radiolog ved radiologisk seksjon Lærdal sjukehus - ***** *****

Offentlig journal. Tilsetjing i vikariatstilling som radiolog ved radiologisk seksjon Lærdal sjukehus - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2011 Tilsetjing i vikariatstilling som radiolog ved radiologisk seksjon Lærdal sjukehus - ***** ***** Tilsetjing i vikariatstilling

Detaljer

Offentlig journal. Årsrapport 2014. Smittevern - Solund 2006/1056-10 8954/2015 SMV 12.03.2015 17.03.2015

Offentlig journal. Årsrapport 2014. Smittevern - Solund 2006/1056-10 8954/2015 SMV 12.03.2015 17.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 17.03.2015 Årsrapport 2014 Smittevern - Solund 2006/1056-10 8954/2015 SMV 004 Mottaker Helse- og

Detaljer

Tilsetjing i mellombels stilling som turnuslege i Helse Førde, Førde Sentralsjukehus i tida 15.02.2012-14.02.2013. Dok.dato: 06.02.2012.

Tilsetjing i mellombels stilling som turnuslege i Helse Førde, Førde Sentralsjukehus i tida 15.02.2012-14.02.2013. Dok.dato: 06.02.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.02.2012 Tilsetjing i mellombels stilling som turnuslege i Helse Førde, Førde Sentralsjukehus i tida - 14.02.2013

Detaljer

Offentlig journal. Refusjonsgjevande stillingar per 1. juli 2013 - Nordfjord psykiatrisenter. Fagstilling - Nordfjord psykiatrisenter

Offentlig journal. Refusjonsgjevande stillingar per 1. juli 2013 - Nordfjord psykiatrisenter. Fagstilling - Nordfjord psykiatrisenter Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.3.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2014 Refusjonsgjevande stillingar per 1. juli 2013 - Nordfjord psykiatrisenter Fagstilling - Nordfjord psykiatrisenter

Detaljer

Offentlig journal. Gjeld søknad om attføringspensjon, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2011/1777-5 15041/2011 23.09.

Offentlig journal. Gjeld søknad om attføringspensjon, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2011/1777-5 15041/2011 23.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.09.2011 Gjeld søknad om attføringspensjon, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2011/1777-5

Detaljer

Dok.dato: 08.10.2012. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 11.10.2012. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 16.10.2012.

Dok.dato: 08.10.2012. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 11.10.2012. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 16.10.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.10.2012 "Skriv og meldingar" til styremøte 26.10.2012 Skriv og meldingar - år 2012 (til styret i Helse Førde

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Klassering: FAG/ODBR1276

Dok.dato: 08.03.2012. Klassering: FAG/ODBR1276 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-11.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.03.2012 Anmodning om pasientopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2012/867-3

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om legejournaler - Yrkesskadeforsikring - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring

Offentlig journal. Anmodning om legejournaler - Yrkesskadeforsikring - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 19.06.2015 nnhold: Anmodning om legejournaler - Yrkesskadeforsikring - ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. NPE sak nr. 2014/03262 - Svar - Klage på vedtak - ***** ***** ***** NPE sak nr. 2014/03262 91178/2014 FOU/HUMM 01.12.

Offentlig journal. NPE sak nr. 2014/03262 - Svar - Klage på vedtak - ***** ***** ***** NPE sak nr. 2014/03262 91178/2014 FOU/HUMM 01.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 NE sak nr. 2014/03262 - Svar - Klage på vedtak - ***** ***** ***** NE sak nr. 2014/03262 2014/17123-15 91178/2014

Detaljer

Offentlig journal. Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus. ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1593-11 4574/2014

Offentlig journal. Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus. ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1593-11 4574/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2014 Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus - Arbeidsforhold 2013/1593-11

Detaljer