CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning, grader og bedømminger: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning, grader og bedømminger: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring:"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Birgitta Ericsson Stilling: Forsker I Telefon: E-post: Utdanning, grader og bedømminger: 2011 Tilkjent kompetanse for forsker-1-stilling, Østlandsforskning 1999 Tilkjent kompetanse for en førsteamanuensisstilling i internasjonal markedsføring og turisme, Høgskolen i Telemark (HiT), Bø i Telemark 1995 Tilkjent kompetanse for en førsteamanuensisstilling i reiseliv, Høgskolen i Lillehammer (HiL) 1990 Tilkjent kompetanse for en førsteamanuensisstilling i reiselivsfag, Høgskulen i Sogn og Fjordane (Sfdh/HSF), Sogndal 1984 Tilkjent kompetanse for en amanuensisstilling i reiseliv, Oppland distriktshøgskole, (Odh), Lillehammer 1982 Diplomeksamen i samfunnsplanlegging (Master) 1978 Kandidateksamen reiselivsøkonomi og reiselivsplanlegging (Bachelor) Praksis og yrkeserfaring: 2001 dd: Forsker I/II, Østlandsforskning, Lillehammer : Førsteamanuensis, Inst. for økonomiske og administrative fag, Høgskolen i Telemark, Bø : Seniorforsker, Inst. for offentlig økonomi, Stiftelsen Østfoldforskning, Halden : Førsteamanuensis, Avd. for økonomi og språk, Sogn og Fjordane distriktshøgskole/ Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal : Forsker II, Østlandsforskning, Lillehammer : Amanuensis, Oppland distriktshøgskole, Lillehammer : Reiselivsplanlegger (engasjement), Nord-Trøndelag fylkeskommune, planseksjonen, Steinkjer : Vitenskapelig assistent, Oppland distriktshøgskole, Lillehammer Organisasjons- og styreerfaring: 2013-dd: Styremedlem, Norges Hytteforbund 2010-dd: Nestleder/sekretær, Håkevika utbyggingslag 2010-dd Nestleder/sekretær, Håkevika vann- og avløpsforetak SA 2008-dd: Nestleder, Håkevika velforening 2002 dd Leder NTL Østlandsforskning : Nestleder, Avdelingsrådet for Avd. for økonomi og språk, HSF : Studieleder, Påbyggingsstudium (Bachelor) i reiselivsfag, Sfdh/ HSF : Avdelingsverneombud "Kulturhuset", Sfdh/HSF : Arbeidsmiljøutvalget Sfdh, NTLs representant 1990: Styret Østlandsforskning, fast ansatterepresentant : Styret Østlandsforskning, vara ansatterepresentant 1988: Styret for Regioplan Øst, Østlandsforsknings representant 0

2 Publikasjoner Vitenskapelige artikler og bokkapitler (fagfellevurdert) Arnesen, T. & B. Ericsson (2013). Policy responses to the evolution in leisure housing: From the plain cabin to the high standard second home. The Norwegian case. In Z. Roca (ed.) Second Home Tourism in Europe: Lifestyle Issues and Policy Responses. Farnham (UK): Ashgate. Ericsson, B., A. Hauge & E. Olsson (2012): Indre Skandinavia hva nå? I E. Olsson, A. Hauge og B.Ericsson (red.) På gränsen - Interaktion, attraktivitet och globalisering i Inre Skandinavien. Karlstad: Karlstad University Press. Ørbeck, M., E. Olsson, A. Hauge & B. Ericsson (2012): Att göra regional skillnader till en styrka, I E. Olsson, A. Hauge og B.Ericsson (red.) På gränsen - Interaktion, attraktivitet och globalisering i Inre Skandinavien. Karlstad: Karlstad University Press. Möller, C., B. Ericsson & K. Overvåg (2012). Säsongsarbetare i svenska och norska skidorter tillfällig arbetskraft eller potensiella inflyttare? I E. Olsson, A. Hauge og B.Ericsson (red.) På gränsen - Interaktion, attraktivitet och globalisering i Inre Skandinavien. Karlstad: Karlstad University Press. Ericsson, B, K. Overvåg & S.E. Hagen (2012). Å bo flere steder fritidsboligeiere i Indre Skandinavia. I E. Olsson, A. Hauge og B.Ericsson (red.) På gränsen - Interaktion, attraktivitet och globalisering i Inre Skandinavien. Karlstad: Karlstad University Press. Ericsson, B & S.E. Hagen (2012).: De mobile sesongarbeidernes rolle i reiselivsbedriftenes innovasjonsarbeid. I H.Teigen og T.Slåtten (red): Innovasjon og næringsutvikling i en reiselivskontekst, Bergen: Fagbokforlaget. Arnesen, T., K. Overvåg, T. Skjeggedal & B. Ericsson, B. (2012). Transcending Orthodoxy: Leisure and the Transformation of Core Periphery Relations. In M. Danson and P. de Souza (eds) Peripherality, Marginality and Border Issues in Northern Europe. Routledge: Regions and Cities series, Oxon: Routledge. Ericsson, B & K. Overvåg (2009). Second Home Tourism in Norway. In Hall, C M., Dieter K Müller & Jarkko Saarinen (eds.) Nordic Tourism - Issues and Cases, Bristol, New York, Ontario: Channel View Publications. 1

3 Ericsson, B (2009). Måling av lokaløkonomiske virkninger av festivaler og andre arrangementer. I Teigen, H, Mehmetoglu, M & Haraldsen, T (red.): Innovasjoner og opplevelser i reiseliv, Bergen: Fagbokforlaget. Ericsson, B (1993). Stedsutviklingens betydning for turismen, eller Turismens betydning for stedsutviklingen? I Jean-Hansen, V & Haukeland, J V (red) Reiselivsforskning i Norge, TØI-rapport 194/1993, Oslo: Transportøkonomisk Institutt. Ericsson, B (1985) Reiseliv og fylkesplanlegging, i Veggeland, N (red.): Planleggingens muligheter, del III - Reiseliv og rekreasjon, Universitetsforlaget, Oslo Vitenskapelige paper presentert på konferanser, symposier og seminarer Ericsson, B (2011, mars). Fritidsboliger og fritidsboende: Utfordringer og muligheter dagens situasjon og framtidas bilde. [Paperpresentasjon på forskerworkshop, Norsk senter for distriktsutvikling, Værnes 23. mars 2011] Ericsson B (2011, March): Mobile seasonal workers in the tourism industry vehicles for knowledge transfer? [Paper presented at Work shop Regional Studies Association, Östersund March 30th- 31th, 2011: Innovation Processes and Destination Development in Tourist Resorts] Arnesen, T, K. Overvåg, B. Ericsson & T. Skjeggedal (2010, March). "Big wheels keep on turning". The multi-house home. [Paper presented at 2nd International seasonal homes and amenity migration workshop in Trondheim, 22 th -24 th March 2010] Arnesen, T, K. Overvåg, B. Ericsson & T. Skjeggedal (2010, September). The Third Man [Paper presented at the conference on Global Change and the World s Mountains - Perth, Scotland, UK, September 2010] Ericsson, B, Arnesen, T. & Overvåg, K. (2009, April). Multiple dwelling and municipal provision of care and health services in Norway. Paper presentert på Mobility and Successful Ageing, Umeå Universitet, Sverige. Ericsson, B (2008, September). Second homes in Norway: Factors motivating ownership and usage. [Paper presented at the 17 th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Lillehammer, 25 th -27 th Sept 2008] 2

4 Ericsson, B (2008, August). Local Economic Impacts of Cultural Events - Methodological and/or Measurement Problem. [Paper presented at the 5 th International Conference on Cultural Policy Research, Istanbul, 20th-24th August 2008] Ericsson, B (2005, September). Tourism Impacts of Cultural Events in Small Towns in Norway. [Paper presented at the 14th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, 22nd-25th September 2005, Akureyri, Island] Ericsson, B (2003, October). Motives for ownership and use of second homes in Norway. [Paper presented at the 12th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, 2nd-5th October 2003, Stavanger] Populærvitenskapelige artikler/kronikker uten fagfellevurdering Ericsson, B (2013): «Motiver og krav ved kjøp og bruk av fritidsbolig». Kronikk. Hytte og Fritid 2/2013. Norges Hytteforbund. Ericsson, B (2011): «Turistforeningene bidrar». Kronikk. Gudbrandsdølen Dagningen 23. september Ericsson, B og K Overvåg (2011): «Det enkle hyttelivet lever fortsatt», Debatt, Aftenposten 19. august Ericsson, B (2011): Turistforeningenes bidrag til lokal økonomi og aktivitet, Tidsskriftet Utmark, nr Lokalisert på ( Skjeggedal, T., K. Overvåg, T. Arnesen & B. Ericsson (2009): "Hytteliv i endring" Plan 6/2009 pp 42-49, Oslo: Universitetsforlaget Ericsson, B (2009): Fritidsboligenes betydning for utvikling av turistdestinasjoner. Tidsskriftet Utmark, Lokalisert på ( Arnesen, T, K. Overvåg & B. Ericsson (2005): The riddle of tkei and locomotion." Journal of Sustainable Tourism, vol. 13, no. 5, pp , Review of Tourism, Mobility and Second Homes. Between Elite Landscape and Common Ground. Michael Hall & Dieter K Müller (eds). Ericsson, B, K Overvåg & T Arnesen (2005): Book Review, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism vol. 5, no. 2, pp , : Review of Tourism, Mobility and Second Homes. Between Elite Landscape and Common Ground, Michael Hall & Dieter K Müller (eds) 3

5 Ericsson, B (1998): Den bynære utmarka: Strid om bruksmåte, planer og virkemidler, Plan nr. 5/6:1998, Oslo: Universitetsforlaget. Ericsson, B (1983): Reiselivsplanlegging på fylkesnivå og primærkommunenes behov, Plan og arbeid nr 3/83, Oslo: Universitetsforlaget. Grensehandelsutvalget. (2003). Særavgifter og grensehandel - Rapport fra Grensehandelsutvalget (Norges offentlige utredninger [NOU] 2003: 17.) Oslo: Finansdepartementet Forskningsrapporter Alnes, PK, Ericsson, B, Lerfald, M & Hagen SE (2013). Verdiskapingen i kultur- og opplevelsesnæringene i Hedmark. Nullpunktsanalyse ØF-rapport 10/2013. Hauge, A, B. Ericsson, D. Power, M. Aure, P K Alnes, S E Hagen, T Kvidal, V Nygård (2013): Intro Evaluering av Intro fond for kulturnæringen I Tromsø. ØF-rapport 2013/06. Østlandsforskning: Lillehammer. Ericsson, B. & Vonlanthen, P. (2013). Opplandsarkivet avdeling Maihaugen. Regionalt forankret etter 30 år. ØF-rapport 8/2013, Ericsson, B. og Bråtå, H O (2013). Arbeidslivets kulturseilas (AKS). Evaluering av kulturtilbud på arbeidsplassen. ØF-rapport 04/2013. Østlandsforskning: Lillehammer. Arnesen, T, Ericsson, B. & Hagen, S.E. (2012): Fritidseiendommer, næringsliv og et mulig vindkraftverk på Raskiftet i Trysil og Åmot kommuner. ØF-rapport 12/2012, Arnesen, T, Ericsson, B. & Hagen, S.E. (2012): Fritidseiendommer, næringsliv og et mulig vindkraftverk på Kvitvola i Engerdal kommune. ØF-rapport 11/2012, Bråtå, H O, B Ericsson, M Lerfald (2012): Evaluering av utviklingsprogrammet for innlandsfiske, ØFrapport 5/2012, Arnesen, T & Ericsson, B. (2011): Full City og reiselivet. Økonomiske virkninger på reiselivet av oljeutslipp fra Full City -ulykken. Sluttrapport. ØF-rapport 20/2011, Lillehammer: Ericsson, B, SE Hagen (2011): Næring og fritidsbebyggelse i Savalenområdet, ØF-rapport 16/2011, 4

6 Ericsson, B, A Vasaasen (2011): Verdiskaping og lokaløkonomiske virkninger av turistforeningenes virksomhet - en studie fra villreinfjellene i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei, (ØF-rapport 12/2011) Ericsson, B., Skjeggedal, T., Arnesen, T. og Overvåg, K. (2011): Second Homes i Norge - bidrag til en nordisk utredning, (ØF-rapport 1/2011) Ericsson, B., Overvåg, K. og Möller, C. (2010): Sesongarbeidere på vintersportssteder. En undersøkelse i indre Skandinavia, ØF-rapport 15/2010, Arnesen, T, B. Ericsson & S E Hagen (2010): Full City og reiselivet, ØF-rapport 14/2010, Ericsson, B. (2010): Kultur og næring: Erfaringer fra Rudi Kultur AS, ØF-rapport 12/2010, Ericsson, B. & Bråtå, H.O. (2010): Konsekvensvurderinger av scenarier framkommet i prosessen med ny regional plan for Rondane-Sølnkletten, del Rondane, ØF-rapport 7/2010, Lillehammer: Ericsson, B & K. Overvåg (2010): Ny E6 i Nord-Fron. Konsekvenser for nytt planlagt vegserviceanlegg i Lomoen i Vinstra og for Kvam sentrum, ØF-rapport 4/2010, Ericsson, B, T. Arnesen & M. Vorkinn (2010): Ringvirkninger av fritidsbebyggelse, ØF-rapport 3/2010, Arnesen, T. og B. Ericsson (2009): Holiday houses in Oppland County - stock, development and use. ØF-rapport 15/2009, Arnesen, T. og B. Ericsson (2009): Fritidsboliger i Oppland - bestand, utvikling og bruk, ØF-rapport 14/2009, Ericsson, B., Hagen, S.E. og Onshus, T. (2008): Lysgårdsbakkene hoppanlegg, ØF-rapport 23/2008, Ericsson, B., Arnesen, T og SE Hagen. Utbygging av Brunstad Conference Center, regionaløkonomiske virkninger, ØF-rapport 15/2008, Ericsson, B. & Vonlanthen, P. (2008): Momarkedet - Konsept, innhold og organisering, ØF-rapport 13/2008, Ericsson, B. & T. Onshus,(2008): Peer Gynt-stemnet 2007, ØF-rapport 04/2008, Lillehammer: 5

7 Ericsson, B. & T. Onshus,(2007): Ringvirkninger av tre kulturarrangementer i Nord-Gudbrandsdalen. Dansefestivalen på Sel, Kristindagene på Sel og Diktar-dagane i Lom, ØF-rapport 18/2007, Ericsson, B, P K Alnes, K Andersson & T Arnesen (2007): Rally Norway En evaluering. ØFrapport 12/2007, Bråtå, H O, Ericsson, B & Kristoffersen, J (2007): Kunnskapsbehov innen kultur- og opplevelsesnæringene, ØF-rapport 11/2007, Ericsson, B (2007): Oscarsborg festning. En situasjonsanalyse. ØF-rapport 05/2007, Lillehammer: Ericsson, B & Mejdell, C (2007): Hest i turistnæring, ØF-rapport 02/2007, Lillehammer: Ericsson, B (2006): Fritidsboliger i Vestmarka - mulige konsekvenser, ØF-rapport 18/2006, Ericsson, B (2006): Fylkestusenårsstedet i Østfold Fredriksen festning, ØF-rapport 2/2006, Ericsson, B & J Vaagland (2005): Operaen Aurora på Fredriksten festning. Samfunnsmessige effekter, ØF-rapport 18/2005, Ericsson, B & R Grefsrud (2005): Fritidshus i innlandet: Bruk og lokaløkonomiske effekter, ØF-rapport 6/2005, Ericsson, B., T Arnesen & K Overvåg, (2005): Fra hyttefolk til sekundærbosatte. Et forprosjekt, ØFrapport 04/2005, Ericsson, B & J Vaagland (2004): Kulturbasert næringsutvikling - et forprosjekt, ØF-rapport 19/2004, Ericsson, B (2004): Nordmenns grensehandel i 2003, ØF-rapport 14/2004, Lillehammer: Engesæter, P, B Ericsson & R Grefsrud (2003): Fordeler og ulemper ved å slå sammen kommunene Aure og Tustna, ØF-rapport 07/2003, Ericsson, B & J Vaagland (2002): Arrangementer og destinasjonsutvikling: Lokalsamfunnsmessige og lokaløkonomiske sider ved kulturfestivaler, ØF-rapport nr 16/2002, 6

8 Ericsson, B, B Leirvik & L Nyhus (2002): Regionale innovasjonspiloter: Næringsanalyse for mediesektoren i Hedmark og Oppland, ØF-rapport nr 10/2002, Ericsson, B (2001): Grensehandel mot Sverige: Bil- og bussbasert handel år 2000, OR 15.01, Institutt for offentlig økonomi, Halden: Stiftelsen Østfoldforskning. Ericsson, B (1999): Grensehandelsundersøkelser: metoder og reliabilitet, OR , Institutt for offentlig økonomi, Halden: Stiftelsen Østfoldforskning. Ericsson, B (1999): Evaluering av Brobyggerne: Elevenes vurderinger, Delrapport 1, OR , Institutt for offentlig økonomi, Halden: Stiftelsen Østfoldforskning. Ericsson, B (1998): Bedre integrering av flyktninger og innvandrere i arbeidslivet: Bedriftenes vurdering, OR.51.98, Institutt for offentlig økonomi, Halden: Stiftelsen Østfoldforskning. Ericsson, B og J Tolsby (1998): Forskninghavn Fredrikstad : Næringsstruktur og utviklingspotensiale i Nedre Glomma, OR.45.98, Institutt for offentlig økonomi, Halden: Stiftelsen Østfoldforskning. Ericsson, B og J Tolsby (1998): Evaluering av Pilar støttesenter mot incest i Drammen, OR.42.98, Institutt for offentlig økonomi, Halden: Stiftelsen Østfoldforskning. Ericsson, B, og Ø Holt (1998): To plantyper i Østfold: effektive virkemidler for prioritering av bruk av utmark?, OR.41.98, Institutt for offentlig økonomi, Halden: Stiftelsen Østfoldforskning. Ericsson, B og Ø Holt (1997): Statlig etatsopplæring: En komparativ studie av etatsopplæringen innen skatteetat, tolletat og fengselsvesenet i Norge, Danmark, Tyskland og Nederland, OR.85.97, Institutt for offentlig økonomi, Halden: Stiftelsen Østfoldforskning. Ericsson, B (1997): Gjesteundersøkelsen i Østfold 1997, OR.71.97, Institutt for offentlig økonomi, Halden: Stiftelsen Østfoldforskning. Ericsson, B og B-O Grooss (1997): Gamlebyen i Fredrikstad som turistmål, OR.70.97, Institutt for offentlig økonomi, Halden: Stiftelsen Østfoldforskning. Ericsson, B (1997): Grensehandelsprosjektet: Grensehandelskurven er ikke normalfordelt, AR.11.97, Institutt for offentlig økonomi, Halden: Stiftelsen Østfoldforskning. Ericsson, B (1996): Detaljhandelen i grensehandelsområdet mot Østfold og Hedmark: forretningstilbud og bransjestruktur, AR.21.96, Institutt for offentlig økonomi, Halden: Stiftelsen Østfoldforskning. Ericsson, B (1992): Reiseliv som sysselsettingsfaktor i distriktene? En undersøkelse om reiselivets sysselsettingsskapende effekter i distriktene, ØF-rapport nr 21/92, 7

9 Ericsson, B (1989): Ny offentlig campingstatistikk - Nytt opplegg for registrering av overnattinger på norske campingplasser, ØF-rapport nr 26/89, Ericsson, B (1988): Service- og detaljhandelsanalyse for Otta, ØF-rapport nr 4/88, Lillehammer: Ericsson, B & P Vonlanthen (1986): Holprosjektet: Sysselsettingsundersøkelsen - En undersøkelse om sysselsettingen innenfor hotell- og restaurantnæringen. Hol kommune Oslo/Lillehammer: Samferdselsdepartementet/ Ericsson, B & P Vonlanthen (1986): Hol-prosjektet: Hytteundersøkelsen - En undersøkelse om bruk av de private fritidshusene og forbruk blant hytteeierne. Hol kommune 1983/84. Oslo/Lillehammer: Samferdselsdepartementet/ Ericsson, B; M H Helwig & P Vonlanthen (1986): Hol-prosjektet: Gjesteundersøkelsen - En undersøkelse om turister på kommersielle overnattingsbedrifter med hovedvekt på gjestestruktur og forbruksmønster. Hol kommune 1983/84. Oslo/Lillehammer: Samferdselsdepartementet/ Ericsson, B (1986): Reiseliv og private hytter, bruk og økonomi ved private hytter i Lesja, Ringebu og Lunner kommuner (en rapport for hver av kommunene) (vedlegg til Reiselivsplan for Oppland fylke ), Lillehammer Ericsson, B (1985): Attraksjonsundersøkelsen i Oppland En undersøkelse blant individuelle besøkende på noen utvalgte attraksjonsanlegg i Oppland juli-august 1985, Lillehammer (utrykt vedlegg til Reiselivsplan for Oppland fylke ) Ericsson, B (1982): Hva kan reiselivplanlegging på fylkesnivået bli? Diplomoppgave ved planleggingsstudiet, Lillehammer: Oppland dh. Ekern, T & B Ericsson (1980): Gjesteundersøkelsen En undersøkelse blant overnattingsgjester på norske hotell gjennom året Lillehammer: Oppland dh. Ericsson, B & S Svalastog (1978): Overnattingstilbudet i Norge - en sammenliknende analyse. Skrifter nr 19, Lillehammer: Oppland dh. Forskningsnotater 8

10 Ericsson, Birgitta (2014): Kulturnettverk Ringsaker. Problemstillinger til et forprosjekt. ØF-notat 16/2014. Ericsson, Birgitta (2006): Hest i turistnæring - Markedsundersøkelse, ØF-notat 10/2006, Lillehammer: Østlandsforskning Ericsson, B (2003): Lokaløkonomiske virkninger av kulturfestivaler - et metodisk urent farvann, ØF-notat 06/2003, Ericsson, B (1995): Ny stamveg gjennom Lærdal. Mulige konsekvenser for reiseliv og detaljhandel, HSFnotat nr 6/95, Sogndal: Høgskolen i Sogn og Fjordane. Ericsson, B (1994): Norsk Villakssenter i Lærdal. En vurdering av de samfunnsmessige virkninger av en etablering, med hovedvekt på overnattingssektoren og detaljhandelen, arbeidsnotat nr 6/94, Sogndal: Høgskolen i Sogn og Fjordane Ericsson, B (1993): Reiselivssysselsetting i Trysil: Reiselivets direkte sysselsettingseffekter i Trysil 1992, og utvikling i overnattingssektoren fra 1988 til 1992, arbeidsnotat nr 12/93, Sogndal: Høgskolen i Sogn og Fjordane Ericsson, B; T Sande og S Svalastog (1989): Innpassing av reiseliv i lokale samfunn, rapport nr 6: Lokalbefolkningens holdninger til reiselivet i Bykle kommune, Informasjonsserien nr 70, Lillehammer: Oppland dh Ericsson, B, Terje Sande og S Svalastog (1982): Innpassing av reiseliv i lokale samfunn, rapport nr 3: Lokalbefolkningens holdninger til reiselivet i Øystre Slidre. Informasjonsserien nr 35, Lillehammer: Oppland dh, Sensoroppdrag Diverse sensorarbeid på Master- og Bachelorstudiene ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), Høgskolen i Finnmark, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Lillehammer. Undervisning, veiledning og seminarledelse Undervisning ved Høgskolen i Lillehammer (HiL), Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), Høgskolen i Telemark (HiT), Høgskulen Sogn og Fjordane (HiSF). 9

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning, grader og bedømminger: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning, grader og bedømminger: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Birgitta Ericsson Stilling: Forsker I Telefon: +47 452 26 928 E-post: be@ostforsk.no Utdanning, grader og bedømminger: 2011 Tilkjent kompetanse for forsker-1-stilling,

Detaljer

CV for Svein Erik Hagen. Adresse arbeid: Østlandsforskning, postboks 223 2601 Lillehammer E-post: sh@ostforsk.no.

CV for Svein Erik Hagen. Adresse arbeid: Østlandsforskning, postboks 223 2601 Lillehammer E-post: sh@ostforsk.no. CV for Svein Erik Hagen Adresse arbeid: Østlandsforskning, postboks 223 2601 Lillehammer E-post: sh@ostforsk.no Telefon: 47409596 UTDANNELSE: Sivilingeniør fra NTH (1973). Spesialisering i kommunal og

Detaljer

Ex phil, Universitetet i Tromsø Årstudium i historie, Høgskolen i Lillehammer

Ex phil, Universitetet i Tromsø Årstudium i historie, Høgskolen i Lillehammer CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Per Kristian Alnes Stilling: Forsker II Telefon: 951 093 94 E-post: pa@ostforsk.no Utdanning: 1994: Cand. Oecon, Universitetet i Oslo (UiO) 1988: Sosiolologi (10 vekttall),

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Kjell Overvåg Stilling: Forsker II Telefon: 95207791 E post: ko@ostforsk.no Utdanning: 2006 09: PhD i geografi (Dr.polit.). Norges teknisk vitenskapelige universitet,

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Merethe Lerfald Cand agric

Merethe Lerfald Cand agric CURRICULUM VITAE Merethe Lerfald Cand agric Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 916 35 099 E-post: Merethe.lerfald@ostforsk.no BILDE Merethe Lerfald er cand agric. (ressursøkonomi) fra Norges landbrukshøgskole

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker Telefon: 905 05 085 E post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005 06: Bachelor of

Detaljer

Knowledge on economic impacts of tourism on regional and local levels as a platform for tourism policy strategies

Knowledge on economic impacts of tourism on regional and local levels as a platform for tourism policy strategies Tourimpact 2008-2011 Knowledge on economic impacts of tourism on regional and local levels as a platform for tourism policy strategies Transportøkonomisk institutt TØI Statistisk sentralbyrå SSB Centre

Detaljer

Merethe Lerfald Cand agric

Merethe Lerfald Cand agric CURRICULUM VITAE Merethe Lerfald Cand agric Stilling: Forskningsleder (forsker 2) Telefon: +47 916 35 099 E-post: Merethe.lerfald@ostforsk.no BILDE Merethe Lerfald er cand agric. (ressursøkonomi) fra Norges

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Maria Røhnebæk Stilling: Forsker 3 Telefon: +47 922 10 952 E post: maria.rohnebak@ostforsk.no Utdanning: 2014: Ph.d. i Teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Tonje Lauritzen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 412 11 836 E-post: tonje.lauritzen@ostforsk.no Utdanning: 2014 PhD i sosiologi, NTNU, Trondheim 1998-00: Hovedfag i sosiologi,

Detaljer

I forbindelse med denne høringsplanen har vi rådført oss, med våre medlemmer innen varehandel, reiseliv og bygg og anleggsbransjen.

I forbindelse med denne høringsplanen har vi rådført oss, med våre medlemmer innen varehandel, reiseliv og bygg og anleggsbransjen. Nord-Fron Kommune V/planlegger Arne Skuterud 2640 Vinstra Nedregt.54, 2640 Vinstra Adm.: Sverre Sætre Sentralbord: 61 21 61 00 Telefon dir.: 61 21 61 82 Mobil: 97 18 11 12 E- post:post@mgnf.no Høringsuttalelse

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Maria Røhnebæk Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 922 10 952 E-post: maria.rohnebak@ostforsk.no Utdanning: 2014: Ph.d. i Teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet

Detaljer

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 1. Befolkningsutviklingen i Innlandet og omgivelsene 2. Demografiske muligheter og

Detaljer

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 1. Hvordan har befolkningsutviklingen i Innlandet vært? 2. Hvordan ser det

Detaljer

Perspektiver for regional utvikling

Perspektiver for regional utvikling Perspektiver for regional utvikling Innspill til workshop i regi av Distriktssenteret 10. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring

Detaljer

CURRICULUM VITAE 21.05.2014. Researcher Forsker (Forsker I) Eastern Norway Research Institute Østlandsforskning (ØF)

CURRICULUM VITAE 21.05.2014. Researcher Forsker (Forsker I) Eastern Norway Research Institute Østlandsforskning (ØF) Name: Date of birth: 1953 Academic degree: Current position: Nationality: Languages: Tor Arnesen CURRICULUM VITAE 21.05.2014 Master of Technology (Sivililingeniør ) Industrial Biochemistry PhD (Magister

Detaljer

De regionale instituttene

De regionale instituttene De regionale forskningsinstituttene Hva kan evalueringen brukes til? Seminar i regi av TFoU 5.Mars 2013 Jørn Rangnes De regionale instituttene Institutt Organisasjon Lokalisering Inntekter*) (mill kr)

Detaljer

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

SAMPLAN 2015. Fritidsboliger Utviklingstrekk og trender. Østlandsforskning Lillehammer - Hamar

SAMPLAN 2015. Fritidsboliger Utviklingstrekk og trender. Østlandsforskning Lillehammer - Hamar SAMPLAN 2015 Lillehammer 17. september 2015 # Fritidsboliger Utviklingstrekk og trender. # Tor Arnesen Østlandsforskning Lillehammer - Hamar Hvor mange? MATRIKKELDATA (17.09. 2015) ANTALL PROSENT FRITIDSBYGG

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Publikasjoner. Forskningsrapporter. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring:

CURRICULUM VITAE. Publikasjoner. Forskningsrapporter. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Per Olav Lund Stilling: Forsker 2 Telefon: 97 67 07 11 E-post: pol@ostforsk.no Utdanning: 2009 13: Høyskolen i Hedmark. Master of Public administration 2004-05: Handelshøyskolen

Detaljer

Regionforstørring over grensen

Regionforstørring over grensen Regionforstørring over grensen Morten Ørbeck, Østlandsforskning, Oslo Militære Samfunn, 7. juni 2012 1. Om prosjektet Å gjøre regionale forskjeller til styrke 2. Noen nasjonale og regionale utviklingstrekk

Detaljer

Flyttestraum og hyttedraum. Fritidsbuande og lokal utvikling. Winfried Ellingsen Geografisk Institutt, NTNU

Flyttestraum og hyttedraum. Fritidsbuande og lokal utvikling. Winfried Ellingsen Geografisk Institutt, NTNU Flyttestraum og hyttedraum. Fritidsbuande og lokal utvikling Winfried Ellingsen Geografisk Institutt, NTNU Fakta om Hytte-Norge Kommunale utfordringer a. Pleie og omsorg b. Demokrati Et blikk i fremtiden

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Østlandsforskning Lillehammer - Hamar

Østlandsforskning Lillehammer - Hamar Nettverk for regional og kommunal planlegging Innlegg: 7. desember 2016 09:00 09:30 Bristol hotell, Oslo # "Fjellområder i Norge; bygda og fritidslandsbyen, en moderniseringsutfordring for planleggingen?"

Detaljer

Fritidsboliger: Utviklingstrekk og økonomisk betydning

Fritidsboliger: Utviklingstrekk og økonomisk betydning Fritidsboliger: Utviklingstrekk og økonomisk betydning Pellestova 13. februar 2014 Østlandsforskning Ett av landets 11 regionale og 25 samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter Hovedbølet på Lillehammer

Detaljer

Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide

Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide Hva er det som styrer flyttestrømmene? Hvordan henger flytting og arbeidsplasser sammen? Hvorfor varierer næringsutviklingen?

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

SAMPLAN Fritidsboliger Utviklingstrekk og trender. Østlandsforskning Lillehammer - Hamar

SAMPLAN Fritidsboliger Utviklingstrekk og trender. Østlandsforskning Lillehammer - Hamar SAMPLAN 2015 Lillehammer 16. september 2016 # Fritidsboliger Utviklingstrekk og trender. # Tor Arnesen Østlandsforskning Lillehammer - Hamar Hvor mange? MATRIKKELDATA (17.09. 2015) ANTALL PROSENT FRITIDSBYGG

Detaljer

ØF-notat nr. 11/2005. Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten 1927-2004. Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg

ØF-notat nr. 11/2005. Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten 1927-2004. Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg ØF-notat nr. 11/2005 Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten 1927-2004 Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

Hytter og hytteutbygging som tilleggsnæring i landbruket - finansieringsmuligheter og rammebetingelser for øvrig

Hytter og hytteutbygging som tilleggsnæring i landbruket - finansieringsmuligheter og rammebetingelser for øvrig Hytter og hytteutbygging som tilleggsnæring i landbruket - finansieringsmuligheter og rammebetingelser for øvrig Tore Bjørkli Landbruksdirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hva er ei hytte? Hva er fritid?

Detaljer

Vekst og utvikling i Skjåk og fjellregionen. Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet

Vekst og utvikling i Skjåk og fjellregionen. Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Vekst og utvikling i Skjåk og fjellregionen Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Foto: Jo Michael Den gode sirkel - «Høna og egget» «kunnskap skal styre rike og land og yrke skal båten bæra» (A.

Detaljer

UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning

UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning 1 UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning http://www.utmark.org 1/2007 Skriv ut html-fil / Print html-file Last ned pdf-fil / Download pdf-file Fritidsboliger og villreinens leveområde i Rondane Hans

Detaljer

KONFERANSEN. næring og turisme I verneland

KONFERANSEN. næring og turisme I verneland Norsk fjellturisme - korleis skape attraktive tilbod? Thor Flognfeldt: Førsteamunensis samfunnsgeograf ved reiselivsstudia ved Høgskulen i Lillehammer. Thor Flognfeldt har vore tilsett ved høgskulen sidan

Detaljer

Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Hedmark og Oppland 2005

Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Hedmark og Oppland 2005 Sammendrag: Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Hedmark og Oppland 2005 TØI-rapport 863/2006 Forfatter(e): Petter Dybedal Oslo 2006, 74 sider I denne rapporten beregnes de økonomiske ringvirkningene

Detaljer

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv?

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Bosetting Landstinget for LNK, Sand 28 april 2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre måter

Detaljer

Fritidsboligenes betydning i lokaløkonomien Faktorer og kunnskapsstatus

Fritidsboligenes betydning i lokaløkonomien Faktorer og kunnskapsstatus østlandsforskning - eastern norway research institute - lillehammer - norway Fritidsboligenes betydning i lokaløkonomien Faktorer og kunnskapsstatus Distriktssenteret work shop på Værnes 23. mars 2011

Detaljer

Næringsutvikling i Hedmark

Næringsutvikling i Hedmark Foto: Jo Michael Næringsutvikling i Hedmark Christl Kvam, regiondirektør i NHO Innlandet Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 527 500 årsverk i medlemsbedriftene

Detaljer

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland Presentasjon av resultater fra kartlegging med vekt på Lom /Nord Gudbrandsdal Merethe Lerfald 29.april 2013 Litt om Østlandsforskning Regionalt

Detaljer

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene i VRI VRI Forskersamling i Kristiansand, 25.04.2012 v/ Anne H. Gausdal, prosjektleder forskerprosjekt Buskerud og Vestfold Disposisjon 1. Forskere fasiliteter

Detaljer

Regional plan Rondane Sølnkletten - Revisjon fylkesdelplan Rondane

Regional plan Rondane Sølnkletten - Revisjon fylkesdelplan Rondane Regional plan Rondane Sølnkletten - Revisjon fylkesdelplan Rondane Tilnærming til planarbeidet, konsekvenser av ulike utviklingsretninger. Arbeid med scenarier. Prosjektleder for Rondane, Olav Talle Utgangspunkt

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Idre, 2017-10-03 Fredman, Peter Haukeland, Jan Vidar Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Fra stedbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser:

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

hvordan kan nasjonalparkene bidra til utvikling av lokalsamfunn?

hvordan kan nasjonalparkene bidra til utvikling av lokalsamfunn? østlandsforskning Eastern Norway Research Institute hvordan kan nasjonalparkene bidra til utvikling av lokalsamfunn? Terje Skjeggedal Nasjonalparkkommune; hvem, hva, hvorfor og hvordan? Konferanse 17.

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Torhild Andersen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 911 62 441 E post: tan@ostforsk.no Utdanning: 2010 11: 2007 08: 2005 06: 1994 96: Årsstudiet i skrivekunst, Nansenskolen

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Hva skaper vekst? Knut Vareide. Finansforbundets tillitsvalgtkonferanse på Rica Havna hotell, Tjøme 6. Mars 2013

Hva skaper vekst? Knut Vareide. Finansforbundets tillitsvalgtkonferanse på Rica Havna hotell, Tjøme 6. Mars 2013 Hva skaper vekst? x Knut Vareide Finansforbundets tillitsvalgtkonferanse på Rica Havna hotell, Tjøme 6. Mars 2013 Hva kjennetegner et sted i framgang? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut

Detaljer

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling En forskningssamtale om erfaringer og utfordringer i Røros Lars Ueland Kobro (forsker/prosjektleder) Opplegg de neste to timene 1. Hvem er her? 2. Prosjektinformasjon

Detaljer

CURRICULUM VITAE 01.09.2015

CURRICULUM VITAE 01.09.2015 Name: Year of birth: 1953 Academic degree: Tor Arnesen CURRICULUM VITAE 01.09.2015 Master of Technology (Sivililingeniør ) Industrial Biochemistry PhD (Magister Artium Philosophiae 1 ) in Philosophy Current

Detaljer

Er Østfold attraktivt? I så fall, for hva og hvem?

Er Østfold attraktivt? I så fall, for hva og hvem? Er Østfold attraktivt? I så fall, for hva og hvem? Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Rammebetingelser Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst 27.03.2014 2 Innenlands flytting Innvandring

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 105/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Oppdatert Hallvard 10/7-12

Vedtatt i UUV-sak 105/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Oppdatert Hallvard 10/7-12 EMNEBESKRIVELSE INS3100 Internasjonaliseringsstrategier Studieløpsemne 1. Grad Bachelor i Reiseliv (BAR3) 2. Semester 5.semester 3. Studiepoeng 7,5 4. Emneansvarlig Førsteamanuensis Arvid Flagestad 5.

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Trafikk på E6 generert av reiselivet og fritidsboliger i Gudbrandsdalen, Ringsaker og Trysil

Trafikk på E6 generert av reiselivet og fritidsboliger i Gudbrandsdalen, Ringsaker og Trysil ØF-notat nr. 14/2007 Trafikk på E6 generert av reiselivet og fritidsboliger i Gudbrandsdalen, Ringsaker og Trysil av Kjell Overvåg og Birgitta Ericsson ØF-notat nr. 14/2007 Trafikk på E6 generert av reiselivet

Detaljer

Tourimpact

Tourimpact Tourimpact 2008-2011 Knowledge on economic impacts of tourism on regional and local levels as a platform for tourism policy strategies Transportøkonomisk institutt TØI Statistisk sentralbyrå SSB Centre

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Næringsanalyse Hallingdal

Næringsanalyse Hallingdal Næringsanalyse Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2008 Fylkesanalyser: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag

Detaljer

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Bosetting Konferanse om vekstkraft og attraktivitet, Finnsnes 25 mai 2011 Utvikling Bedrift Besøk Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling En forskningssamtale om erfaringer og utfordringer i Øyer kommune Lars Ueland Kobro (forsker/prosjektleder) Opplegg de neste to timene 1. Hvem er her? 2. Prosjektinformasjon

Detaljer

Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer?

Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer? Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer? Birgitte Nestande Prosjektleder, Norway Convention Bureau Opplevelseskonferansen, Halden 6. november 2012 Norway Convention

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Tonje Lauritzen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 412 11 836 E post: tonje.lauritzen@ostforsk.no Utdanning: 2014 PhD i sosiologi, NTNU, Trondheim 1998 00: Hovedfag i sosiologi,

Detaljer

nnovasjon, opplevelser og reiseliv

nnovasjon, opplevelser og reiseliv Å /ol Håvard Teigen, Mehmet Mehmetoglu og Tone Haraldsen (red.) nnovasjon, opplevelser og reiseliv B 367892 FAGBOKFORLAGET Innhold Del 1 Innovasjon i reiseliv og fritidsmarked 9 1 Innovasjon i reiselivsnæringen...

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling En forskningssamtale om erfaringer og utfordringer i Vinje Lars Ueland Kobro (forsker/prosjektleder) Opplegg de neste to og en halv timene 1. Hvem er her? 2. Prosjektinformasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING 2015 REGNSKAP 2015

ÅRSBERETNING 2015 REGNSKAP 2015 ÅRSBERETNING 2015 REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 ÅRSBERETNING 1. TILLITSVALGTE 1.1. Styret Styrets sammensetning i beretningsperioden: Bjarte Wigdel Trysil leder 2015-2016 Rune Haugen Øyer nestleder 2015-2017

Detaljer

Benchmarking reiseliv Innlandet

Benchmarking reiseliv Innlandet ØF-notat 08/2015 Benchmarking reiseliv Innlandet Hovedresultater på ni valgte indikatorer av SFR Senter for reiselivsforskning SFR Senter for reiselivsforskning Birgitta Ericsson, Xiang Ying Mei, Svein

Detaljer

Scenarioer for Østfolds utvikling: Hva er attraktivitet og hva betyr det for framtiden?

Scenarioer for Østfolds utvikling: Hva er attraktivitet og hva betyr det for framtiden? Scenarioer for Østfolds utvikling: Hva er attraktivitet og hva betyr det for framtiden? 10.02.2015 1 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet

Detaljer

Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking

Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking Hvorfor driver vi med steds og næringsutvikling? Hva ønsker norske steder?

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009 Sammendrag: Forfatter(e): Petter Dybedal og Eivind Farstad Oslo 2010, 42 sider Økonomiske virkninger av reiseliv i 2009 For 2009 er det beregnet at turister handlet varer og tjenester for om lag 2,15 milliarder

Detaljer

utviklingstrekk. Telemarksforsking

utviklingstrekk. Telemarksforsking Næringsanalyse Telemark utviklingstrekk. Knut Vareide Telemarksforsking 1,6 180 000 0,03 4,4 1,4 Årlig vekstrate Befolkning 170 000 0,02 4,2 1,2 160 000 0,01 1,0 4,0 0,8 150 000 0,00-0,01 3,8 0,6 140 000

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Innovasjon i gårdsturisme. Berit Brandth Marit S. Haugen

Innovasjon i gårdsturisme. Berit Brandth Marit S. Haugen Innovasjon i gårdsturisme Berit Brandth Marit S. Haugen Innovasjonsforskning Lite innovasjonsforskning på småskala turismevirksomheter i rurale områder. Dette til tross for kravet om at særlig landbrukssektoren

Detaljer

Attraktivitet i Hedmark. Hamar 28. mai 2013 Knut Vareide

Attraktivitet i Hedmark. Hamar 28. mai 2013 Knut Vareide Attraktivitet i Hedmark Hamar 28. mai 2013 Knut Vareide Programteori for attraktivitet: Ny teori/modell utviklet av Telemarksforsking for KRD Hva er attraktivitet? Hvordan bidrar attraktivitet til vekst?

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Kristian Lein Forvaltningsrevisor, Innlandet Revisjon IKS (hovedstilling), forsker II (bistilling) Telefon: +47 908 70 073

Kristian Lein Forvaltningsrevisor, Innlandet Revisjon IKS (hovedstilling), forsker II (bistilling) Telefon: +47 908 70 073 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Kristian Lein Stilling: Forvaltningsrevisor, Innlandet Revisjon IKS (hovedstilling), forsker II (bistilling) Telefon: +47 908 70 073 E-post: kl@ostforsk.no Utdanning:

Detaljer

Tor Arnesen Birgitta Ericsson Ø s t l a n d s f o r s k n i n g. Ø F - R a p p o r t 1 4 / I S B N

Tor Arnesen Birgitta Ericsson Ø s t l a n d s f o r s k n i n g. Ø F - R a p p o r t 1 4 / I S B N Fritidsboliger i Oppland bestand, utvikling og bruk Tor Arnesen Birgitta Ericsson Ø s t l a n d s f o r s k n i n g Ø F - R a p p o r t 1 4 / 2 9 I S B N 9 7 8-8 2-7356-658-4 Fritidsboliger i Oppland bestand,

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking

Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking Hvorfor driver vi med steds- og næringsutvikling? Hva ønsker norske steder?

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 2. Statistikk (oktober 2013)

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 2. Statistikk (oktober 2013) Et verdiskapingsprogram Fagrapport Nr. 2. Statistikk (oktober 2013) I denne rapporten finner en relevant tallmateriale knyttet til utvikling i Valdressamfunnet. Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå,

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

Har fjellteksten nyttet? Hva skjer med fjellbygdene?

Har fjellteksten nyttet? Hva skjer med fjellbygdene? Har fjellteksten nyttet? Hva skjer med fjellbygdene? Heiplansamlinga 2016, 21. 22. september, Haukeliseter Terje Skjeggedal, Institutt for byforming og planlegging Vassdalseggi, mars 2010 1965 Basert

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Vekstkraftig kulturnæring Suksesshistorier fra Lillehammerregionen

Vekstkraftig kulturnæring Suksesshistorier fra Lillehammerregionen Vekstkraftig kulturnæring Suksesshistorier fra Lillehammerregionen Vestlandsk VIDSYN Nordfjordeid 25.10.2012 Bjørn Nørstegård Lillehammer Kunnskapspark AS www.lkp.no - INNSPILL TIL NY WEB LKP: Funksjonelle

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Innovasjonsforskningen i VRI3 Hva skal forskningen handle om Hvorfor er dette relevant for oss? Marte-Eline Stryken, Forskningsrådet

Innovasjonsforskningen i VRI3 Hva skal forskningen handle om Hvorfor er dette relevant for oss? Marte-Eline Stryken, Forskningsrådet Innovasjonsforskningen i VRI3 Hva skal forskningen handle om Hvorfor er dette relevant for oss? Marte-Eline Stryken, Forskningsrådet Hva tenker du? ÅPNE www.kahoot.it 6 prosjekter og mange forskningsmiljøer

Detaljer