CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning, grader og bedømminger: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning, grader og bedømminger: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring:"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Birgitta Ericsson Stilling: Forsker I Telefon: E-post: Utdanning, grader og bedømminger: 2011 Tilkjent kompetanse for forsker-1-stilling, Østlandsforskning 1999 Tilkjent kompetanse for en førsteamanuensisstilling i internasjonal markedsføring og turisme, Høgskolen i Telemark (HiT), Bø i Telemark 1995 Tilkjent kompetanse for en førsteamanuensisstilling i reiseliv, Høgskolen i Lillehammer (HiL) 1990 Tilkjent kompetanse for en førsteamanuensisstilling i reiselivsfag, Høgskulen i Sogn og Fjordane (Sfdh/HSF), Sogndal 1984 Tilkjent kompetanse for en amanuensisstilling i reiseliv, Oppland distriktshøgskole, (Odh), Lillehammer 1982 Diplomeksamen i samfunnsplanlegging (Master) 1978 Kandidateksamen reiselivsøkonomi og reiselivsplanlegging (Bachelor) Praksis og yrkeserfaring: 2001 dd: Forsker I/II, Østlandsforskning, Lillehammer : Førsteamanuensis, Inst. for økonomiske og administrative fag, Høgskolen i Telemark, Bø : Seniorforsker, Inst. for offentlig økonomi, Stiftelsen Østfoldforskning, Halden : Førsteamanuensis, Avd. for økonomi og språk, Sogn og Fjordane distriktshøgskole/ Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal : Forsker II, Østlandsforskning, Lillehammer : Amanuensis, Oppland distriktshøgskole, Lillehammer : Reiselivsplanlegger (engasjement), Nord-Trøndelag fylkeskommune, planseksjonen, Steinkjer : Vitenskapelig assistent, Oppland distriktshøgskole, Lillehammer Organisasjons- og styreerfaring: 2013-dd: Styremedlem, Norges Hytteforbund 2010-dd: Nestleder/sekretær, Håkevika utbyggingslag 2010-dd Nestleder/sekretær, Håkevika vann- og avløpsforetak SA 2008-dd: Nestleder, Håkevika velforening 2002 dd Leder NTL Østlandsforskning : Nestleder, Avdelingsrådet for Avd. for økonomi og språk, HSF : Studieleder, Påbyggingsstudium (Bachelor) i reiselivsfag, Sfdh/ HSF : Avdelingsverneombud "Kulturhuset", Sfdh/HSF : Arbeidsmiljøutvalget Sfdh, NTLs representant 1990: Styret Østlandsforskning, fast ansatterepresentant : Styret Østlandsforskning, vara ansatterepresentant 1988: Styret for Regioplan Øst, Østlandsforsknings representant 0

2 Publikasjoner Vitenskapelige artikler og bokkapitler (fagfellevurdert) Arnesen, T. & B. Ericsson (2013). Policy responses to the evolution in leisure housing: From the plain cabin to the high standard second home. The Norwegian case. In Z. Roca (ed.) Second Home Tourism in Europe: Lifestyle Issues and Policy Responses. Farnham (UK): Ashgate. Ericsson, B., A. Hauge & E. Olsson (2012): Indre Skandinavia hva nå? I E. Olsson, A. Hauge og B.Ericsson (red.) På gränsen - Interaktion, attraktivitet och globalisering i Inre Skandinavien. Karlstad: Karlstad University Press. Ørbeck, M., E. Olsson, A. Hauge & B. Ericsson (2012): Att göra regional skillnader till en styrka, I E. Olsson, A. Hauge og B.Ericsson (red.) På gränsen - Interaktion, attraktivitet och globalisering i Inre Skandinavien. Karlstad: Karlstad University Press. Möller, C., B. Ericsson & K. Overvåg (2012). Säsongsarbetare i svenska och norska skidorter tillfällig arbetskraft eller potensiella inflyttare? I E. Olsson, A. Hauge og B.Ericsson (red.) På gränsen - Interaktion, attraktivitet och globalisering i Inre Skandinavien. Karlstad: Karlstad University Press. Ericsson, B, K. Overvåg & S.E. Hagen (2012). Å bo flere steder fritidsboligeiere i Indre Skandinavia. I E. Olsson, A. Hauge og B.Ericsson (red.) På gränsen - Interaktion, attraktivitet och globalisering i Inre Skandinavien. Karlstad: Karlstad University Press. Ericsson, B & S.E. Hagen (2012).: De mobile sesongarbeidernes rolle i reiselivsbedriftenes innovasjonsarbeid. I H.Teigen og T.Slåtten (red): Innovasjon og næringsutvikling i en reiselivskontekst, Bergen: Fagbokforlaget. Arnesen, T., K. Overvåg, T. Skjeggedal & B. Ericsson, B. (2012). Transcending Orthodoxy: Leisure and the Transformation of Core Periphery Relations. In M. Danson and P. de Souza (eds) Peripherality, Marginality and Border Issues in Northern Europe. Routledge: Regions and Cities series, Oxon: Routledge. Ericsson, B & K. Overvåg (2009). Second Home Tourism in Norway. In Hall, C M., Dieter K Müller & Jarkko Saarinen (eds.) Nordic Tourism - Issues and Cases, Bristol, New York, Ontario: Channel View Publications. 1

3 Ericsson, B (2009). Måling av lokaløkonomiske virkninger av festivaler og andre arrangementer. I Teigen, H, Mehmetoglu, M & Haraldsen, T (red.): Innovasjoner og opplevelser i reiseliv, Bergen: Fagbokforlaget. Ericsson, B (1993). Stedsutviklingens betydning for turismen, eller Turismens betydning for stedsutviklingen? I Jean-Hansen, V & Haukeland, J V (red) Reiselivsforskning i Norge, TØI-rapport 194/1993, Oslo: Transportøkonomisk Institutt. Ericsson, B (1985) Reiseliv og fylkesplanlegging, i Veggeland, N (red.): Planleggingens muligheter, del III - Reiseliv og rekreasjon, Universitetsforlaget, Oslo Vitenskapelige paper presentert på konferanser, symposier og seminarer Ericsson, B (2011, mars). Fritidsboliger og fritidsboende: Utfordringer og muligheter dagens situasjon og framtidas bilde. [Paperpresentasjon på forskerworkshop, Norsk senter for distriktsutvikling, Værnes 23. mars 2011] Ericsson B (2011, March): Mobile seasonal workers in the tourism industry vehicles for knowledge transfer? [Paper presented at Work shop Regional Studies Association, Östersund March 30th- 31th, 2011: Innovation Processes and Destination Development in Tourist Resorts] Arnesen, T, K. Overvåg, B. Ericsson & T. Skjeggedal (2010, March). "Big wheels keep on turning". The multi-house home. [Paper presented at 2nd International seasonal homes and amenity migration workshop in Trondheim, 22 th -24 th March 2010] Arnesen, T, K. Overvåg, B. Ericsson & T. Skjeggedal (2010, September). The Third Man [Paper presented at the conference on Global Change and the World s Mountains - Perth, Scotland, UK, September 2010] Ericsson, B, Arnesen, T. & Overvåg, K. (2009, April). Multiple dwelling and municipal provision of care and health services in Norway. Paper presentert på Mobility and Successful Ageing, Umeå Universitet, Sverige. Ericsson, B (2008, September). Second homes in Norway: Factors motivating ownership and usage. [Paper presented at the 17 th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Lillehammer, 25 th -27 th Sept 2008] 2

4 Ericsson, B (2008, August). Local Economic Impacts of Cultural Events - Methodological and/or Measurement Problem. [Paper presented at the 5 th International Conference on Cultural Policy Research, Istanbul, 20th-24th August 2008] Ericsson, B (2005, September). Tourism Impacts of Cultural Events in Small Towns in Norway. [Paper presented at the 14th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, 22nd-25th September 2005, Akureyri, Island] Ericsson, B (2003, October). Motives for ownership and use of second homes in Norway. [Paper presented at the 12th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, 2nd-5th October 2003, Stavanger] Populærvitenskapelige artikler/kronikker uten fagfellevurdering Ericsson, B (2013): «Motiver og krav ved kjøp og bruk av fritidsbolig». Kronikk. Hytte og Fritid 2/2013. Norges Hytteforbund. Ericsson, B (2011): «Turistforeningene bidrar». Kronikk. Gudbrandsdølen Dagningen 23. september Ericsson, B og K Overvåg (2011): «Det enkle hyttelivet lever fortsatt», Debatt, Aftenposten 19. august Ericsson, B (2011): Turistforeningenes bidrag til lokal økonomi og aktivitet, Tidsskriftet Utmark, nr Lokalisert på ( Skjeggedal, T., K. Overvåg, T. Arnesen & B. Ericsson (2009): "Hytteliv i endring" Plan 6/2009 pp 42-49, Oslo: Universitetsforlaget Ericsson, B (2009): Fritidsboligenes betydning for utvikling av turistdestinasjoner. Tidsskriftet Utmark, Lokalisert på ( Arnesen, T, K. Overvåg & B. Ericsson (2005): The riddle of tkei and locomotion." Journal of Sustainable Tourism, vol. 13, no. 5, pp , Review of Tourism, Mobility and Second Homes. Between Elite Landscape and Common Ground. Michael Hall & Dieter K Müller (eds). Ericsson, B, K Overvåg & T Arnesen (2005): Book Review, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism vol. 5, no. 2, pp , : Review of Tourism, Mobility and Second Homes. Between Elite Landscape and Common Ground, Michael Hall & Dieter K Müller (eds) 3

5 Ericsson, B (1998): Den bynære utmarka: Strid om bruksmåte, planer og virkemidler, Plan nr. 5/6:1998, Oslo: Universitetsforlaget. Ericsson, B (1983): Reiselivsplanlegging på fylkesnivå og primærkommunenes behov, Plan og arbeid nr 3/83, Oslo: Universitetsforlaget. Grensehandelsutvalget. (2003). Særavgifter og grensehandel - Rapport fra Grensehandelsutvalget (Norges offentlige utredninger [NOU] 2003: 17.) Oslo: Finansdepartementet Forskningsrapporter Alnes, PK, Ericsson, B, Lerfald, M & Hagen SE (2013). Verdiskapingen i kultur- og opplevelsesnæringene i Hedmark. Nullpunktsanalyse ØF-rapport 10/2013. Hauge, A, B. Ericsson, D. Power, M. Aure, P K Alnes, S E Hagen, T Kvidal, V Nygård (2013): Intro Evaluering av Intro fond for kulturnæringen I Tromsø. ØF-rapport 2013/06. Østlandsforskning: Lillehammer. Ericsson, B. & Vonlanthen, P. (2013). Opplandsarkivet avdeling Maihaugen. Regionalt forankret etter 30 år. ØF-rapport 8/2013, Ericsson, B. og Bråtå, H O (2013). Arbeidslivets kulturseilas (AKS). Evaluering av kulturtilbud på arbeidsplassen. ØF-rapport 04/2013. Østlandsforskning: Lillehammer. Arnesen, T, Ericsson, B. & Hagen, S.E. (2012): Fritidseiendommer, næringsliv og et mulig vindkraftverk på Raskiftet i Trysil og Åmot kommuner. ØF-rapport 12/2012, Arnesen, T, Ericsson, B. & Hagen, S.E. (2012): Fritidseiendommer, næringsliv og et mulig vindkraftverk på Kvitvola i Engerdal kommune. ØF-rapport 11/2012, Bråtå, H O, B Ericsson, M Lerfald (2012): Evaluering av utviklingsprogrammet for innlandsfiske, ØFrapport 5/2012, Arnesen, T & Ericsson, B. (2011): Full City og reiselivet. Økonomiske virkninger på reiselivet av oljeutslipp fra Full City -ulykken. Sluttrapport. ØF-rapport 20/2011, Lillehammer: Ericsson, B, SE Hagen (2011): Næring og fritidsbebyggelse i Savalenområdet, ØF-rapport 16/2011, 4

6 Ericsson, B, A Vasaasen (2011): Verdiskaping og lokaløkonomiske virkninger av turistforeningenes virksomhet - en studie fra villreinfjellene i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei, (ØF-rapport 12/2011) Ericsson, B., Skjeggedal, T., Arnesen, T. og Overvåg, K. (2011): Second Homes i Norge - bidrag til en nordisk utredning, (ØF-rapport 1/2011) Ericsson, B., Overvåg, K. og Möller, C. (2010): Sesongarbeidere på vintersportssteder. En undersøkelse i indre Skandinavia, ØF-rapport 15/2010, Arnesen, T, B. Ericsson & S E Hagen (2010): Full City og reiselivet, ØF-rapport 14/2010, Ericsson, B. (2010): Kultur og næring: Erfaringer fra Rudi Kultur AS, ØF-rapport 12/2010, Ericsson, B. & Bråtå, H.O. (2010): Konsekvensvurderinger av scenarier framkommet i prosessen med ny regional plan for Rondane-Sølnkletten, del Rondane, ØF-rapport 7/2010, Lillehammer: Ericsson, B & K. Overvåg (2010): Ny E6 i Nord-Fron. Konsekvenser for nytt planlagt vegserviceanlegg i Lomoen i Vinstra og for Kvam sentrum, ØF-rapport 4/2010, Ericsson, B, T. Arnesen & M. Vorkinn (2010): Ringvirkninger av fritidsbebyggelse, ØF-rapport 3/2010, Arnesen, T. og B. Ericsson (2009): Holiday houses in Oppland County - stock, development and use. ØF-rapport 15/2009, Arnesen, T. og B. Ericsson (2009): Fritidsboliger i Oppland - bestand, utvikling og bruk, ØF-rapport 14/2009, Ericsson, B., Hagen, S.E. og Onshus, T. (2008): Lysgårdsbakkene hoppanlegg, ØF-rapport 23/2008, Ericsson, B., Arnesen, T og SE Hagen. Utbygging av Brunstad Conference Center, regionaløkonomiske virkninger, ØF-rapport 15/2008, Ericsson, B. & Vonlanthen, P. (2008): Momarkedet - Konsept, innhold og organisering, ØF-rapport 13/2008, Ericsson, B. & T. Onshus,(2008): Peer Gynt-stemnet 2007, ØF-rapport 04/2008, Lillehammer: 5

7 Ericsson, B. & T. Onshus,(2007): Ringvirkninger av tre kulturarrangementer i Nord-Gudbrandsdalen. Dansefestivalen på Sel, Kristindagene på Sel og Diktar-dagane i Lom, ØF-rapport 18/2007, Ericsson, B, P K Alnes, K Andersson & T Arnesen (2007): Rally Norway En evaluering. ØFrapport 12/2007, Bråtå, H O, Ericsson, B & Kristoffersen, J (2007): Kunnskapsbehov innen kultur- og opplevelsesnæringene, ØF-rapport 11/2007, Ericsson, B (2007): Oscarsborg festning. En situasjonsanalyse. ØF-rapport 05/2007, Lillehammer: Ericsson, B & Mejdell, C (2007): Hest i turistnæring, ØF-rapport 02/2007, Lillehammer: Ericsson, B (2006): Fritidsboliger i Vestmarka - mulige konsekvenser, ØF-rapport 18/2006, Ericsson, B (2006): Fylkestusenårsstedet i Østfold Fredriksen festning, ØF-rapport 2/2006, Ericsson, B & J Vaagland (2005): Operaen Aurora på Fredriksten festning. Samfunnsmessige effekter, ØF-rapport 18/2005, Ericsson, B & R Grefsrud (2005): Fritidshus i innlandet: Bruk og lokaløkonomiske effekter, ØF-rapport 6/2005, Ericsson, B., T Arnesen & K Overvåg, (2005): Fra hyttefolk til sekundærbosatte. Et forprosjekt, ØFrapport 04/2005, Ericsson, B & J Vaagland (2004): Kulturbasert næringsutvikling - et forprosjekt, ØF-rapport 19/2004, Ericsson, B (2004): Nordmenns grensehandel i 2003, ØF-rapport 14/2004, Lillehammer: Engesæter, P, B Ericsson & R Grefsrud (2003): Fordeler og ulemper ved å slå sammen kommunene Aure og Tustna, ØF-rapport 07/2003, Ericsson, B & J Vaagland (2002): Arrangementer og destinasjonsutvikling: Lokalsamfunnsmessige og lokaløkonomiske sider ved kulturfestivaler, ØF-rapport nr 16/2002, 6

8 Ericsson, B, B Leirvik & L Nyhus (2002): Regionale innovasjonspiloter: Næringsanalyse for mediesektoren i Hedmark og Oppland, ØF-rapport nr 10/2002, Ericsson, B (2001): Grensehandel mot Sverige: Bil- og bussbasert handel år 2000, OR 15.01, Institutt for offentlig økonomi, Halden: Stiftelsen Østfoldforskning. Ericsson, B (1999): Grensehandelsundersøkelser: metoder og reliabilitet, OR , Institutt for offentlig økonomi, Halden: Stiftelsen Østfoldforskning. Ericsson, B (1999): Evaluering av Brobyggerne: Elevenes vurderinger, Delrapport 1, OR , Institutt for offentlig økonomi, Halden: Stiftelsen Østfoldforskning. Ericsson, B (1998): Bedre integrering av flyktninger og innvandrere i arbeidslivet: Bedriftenes vurdering, OR.51.98, Institutt for offentlig økonomi, Halden: Stiftelsen Østfoldforskning. Ericsson, B og J Tolsby (1998): Forskninghavn Fredrikstad : Næringsstruktur og utviklingspotensiale i Nedre Glomma, OR.45.98, Institutt for offentlig økonomi, Halden: Stiftelsen Østfoldforskning. Ericsson, B og J Tolsby (1998): Evaluering av Pilar støttesenter mot incest i Drammen, OR.42.98, Institutt for offentlig økonomi, Halden: Stiftelsen Østfoldforskning. Ericsson, B, og Ø Holt (1998): To plantyper i Østfold: effektive virkemidler for prioritering av bruk av utmark?, OR.41.98, Institutt for offentlig økonomi, Halden: Stiftelsen Østfoldforskning. Ericsson, B og Ø Holt (1997): Statlig etatsopplæring: En komparativ studie av etatsopplæringen innen skatteetat, tolletat og fengselsvesenet i Norge, Danmark, Tyskland og Nederland, OR.85.97, Institutt for offentlig økonomi, Halden: Stiftelsen Østfoldforskning. Ericsson, B (1997): Gjesteundersøkelsen i Østfold 1997, OR.71.97, Institutt for offentlig økonomi, Halden: Stiftelsen Østfoldforskning. Ericsson, B og B-O Grooss (1997): Gamlebyen i Fredrikstad som turistmål, OR.70.97, Institutt for offentlig økonomi, Halden: Stiftelsen Østfoldforskning. Ericsson, B (1997): Grensehandelsprosjektet: Grensehandelskurven er ikke normalfordelt, AR.11.97, Institutt for offentlig økonomi, Halden: Stiftelsen Østfoldforskning. Ericsson, B (1996): Detaljhandelen i grensehandelsområdet mot Østfold og Hedmark: forretningstilbud og bransjestruktur, AR.21.96, Institutt for offentlig økonomi, Halden: Stiftelsen Østfoldforskning. Ericsson, B (1992): Reiseliv som sysselsettingsfaktor i distriktene? En undersøkelse om reiselivets sysselsettingsskapende effekter i distriktene, ØF-rapport nr 21/92, 7

9 Ericsson, B (1989): Ny offentlig campingstatistikk - Nytt opplegg for registrering av overnattinger på norske campingplasser, ØF-rapport nr 26/89, Ericsson, B (1988): Service- og detaljhandelsanalyse for Otta, ØF-rapport nr 4/88, Lillehammer: Ericsson, B & P Vonlanthen (1986): Holprosjektet: Sysselsettingsundersøkelsen - En undersøkelse om sysselsettingen innenfor hotell- og restaurantnæringen. Hol kommune Oslo/Lillehammer: Samferdselsdepartementet/ Ericsson, B & P Vonlanthen (1986): Hol-prosjektet: Hytteundersøkelsen - En undersøkelse om bruk av de private fritidshusene og forbruk blant hytteeierne. Hol kommune 1983/84. Oslo/Lillehammer: Samferdselsdepartementet/ Ericsson, B; M H Helwig & P Vonlanthen (1986): Hol-prosjektet: Gjesteundersøkelsen - En undersøkelse om turister på kommersielle overnattingsbedrifter med hovedvekt på gjestestruktur og forbruksmønster. Hol kommune 1983/84. Oslo/Lillehammer: Samferdselsdepartementet/ Ericsson, B (1986): Reiseliv og private hytter, bruk og økonomi ved private hytter i Lesja, Ringebu og Lunner kommuner (en rapport for hver av kommunene) (vedlegg til Reiselivsplan for Oppland fylke ), Lillehammer Ericsson, B (1985): Attraksjonsundersøkelsen i Oppland En undersøkelse blant individuelle besøkende på noen utvalgte attraksjonsanlegg i Oppland juli-august 1985, Lillehammer (utrykt vedlegg til Reiselivsplan for Oppland fylke ) Ericsson, B (1982): Hva kan reiselivplanlegging på fylkesnivået bli? Diplomoppgave ved planleggingsstudiet, Lillehammer: Oppland dh. Ekern, T & B Ericsson (1980): Gjesteundersøkelsen En undersøkelse blant overnattingsgjester på norske hotell gjennom året Lillehammer: Oppland dh. Ericsson, B & S Svalastog (1978): Overnattingstilbudet i Norge - en sammenliknende analyse. Skrifter nr 19, Lillehammer: Oppland dh. Forskningsnotater 8

10 Ericsson, Birgitta (2014): Kulturnettverk Ringsaker. Problemstillinger til et forprosjekt. ØF-notat 16/2014. Ericsson, Birgitta (2006): Hest i turistnæring - Markedsundersøkelse, ØF-notat 10/2006, Lillehammer: Østlandsforskning Ericsson, B (2003): Lokaløkonomiske virkninger av kulturfestivaler - et metodisk urent farvann, ØF-notat 06/2003, Ericsson, B (1995): Ny stamveg gjennom Lærdal. Mulige konsekvenser for reiseliv og detaljhandel, HSFnotat nr 6/95, Sogndal: Høgskolen i Sogn og Fjordane. Ericsson, B (1994): Norsk Villakssenter i Lærdal. En vurdering av de samfunnsmessige virkninger av en etablering, med hovedvekt på overnattingssektoren og detaljhandelen, arbeidsnotat nr 6/94, Sogndal: Høgskolen i Sogn og Fjordane Ericsson, B (1993): Reiselivssysselsetting i Trysil: Reiselivets direkte sysselsettingseffekter i Trysil 1992, og utvikling i overnattingssektoren fra 1988 til 1992, arbeidsnotat nr 12/93, Sogndal: Høgskolen i Sogn og Fjordane Ericsson, B; T Sande og S Svalastog (1989): Innpassing av reiseliv i lokale samfunn, rapport nr 6: Lokalbefolkningens holdninger til reiselivet i Bykle kommune, Informasjonsserien nr 70, Lillehammer: Oppland dh Ericsson, B, Terje Sande og S Svalastog (1982): Innpassing av reiseliv i lokale samfunn, rapport nr 3: Lokalbefolkningens holdninger til reiselivet i Øystre Slidre. Informasjonsserien nr 35, Lillehammer: Oppland dh, Sensoroppdrag Diverse sensorarbeid på Master- og Bachelorstudiene ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), Høgskolen i Finnmark, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Lillehammer. Undervisning, veiledning og seminarledelse Undervisning ved Høgskolen i Lillehammer (HiL), Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), Høgskolen i Telemark (HiT), Høgskulen Sogn og Fjordane (HiSF). 9

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Kjell Overvåg Stilling: Forsker II Telefon: 95207791 E post: ko@ostforsk.no Utdanning: 2006 09: PhD i geografi (Dr.polit.). Norges teknisk vitenskapelige universitet,

Detaljer

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse Årsberetning 2006 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor sine satsingsområder. 2

Detaljer

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Stilling: Forsker II Telefon: 97084886 E-post: atle.hauge@ostforsk.no Atle Hauge er forsker ved Østlandsforskning, og har tidligere jobbet

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker Telefon: 905 05 085 E post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005 06: Bachelor of

Detaljer

Kristian Lein Forvaltningsrevisor, Innlandet Revisjon IKS (hovedstilling), forsker II (bistilling) Telefon: +47 908 70 073

Kristian Lein Forvaltningsrevisor, Innlandet Revisjon IKS (hovedstilling), forsker II (bistilling) Telefon: +47 908 70 073 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Kristian Lein Stilling: Forvaltningsrevisor, Innlandet Revisjon IKS (hovedstilling), forsker II (bistilling) Telefon: +47 908 70 073 E-post: kl@ostforsk.no Utdanning:

Detaljer

Merethe Lerfald Cand agric

Merethe Lerfald Cand agric CURRICULUM VITAE Merethe Lerfald Cand agric Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 916 35 099 E-post: Merethe.lerfald@ostforsk.no BILDE Merethe Lerfald er cand agric. (ressursøkonomi) fra Norges landbrukshøgskole

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Torhild Andersen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 911 62 441 E post: tan@ostforsk.no Utdanning: 2010 11: 2007 08: 2005 06: 1994 96: Årsstudiet i skrivekunst, Nansenskolen

Detaljer

2626 Lillehammer www.ostforsk.no

2626 Lillehammer www.ostforsk.no 2626 Lillehammer www.ostforsk.no Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 1 DESIGN OG PRODUKSJON: SANDBECK REKLAMEBYRÅ AS - GJØVIK TRYKK: BT GRAFISKE - KOLBU Å RSBERETNING 2001 D ETTE ER ØSTLANDSFORSKNING Østlandsforskning

Detaljer

CURRICULUM VITAE September 2010

CURRICULUM VITAE September 2010 CURRICULUM VITAE September 2010 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Steinar Johansen Født: 23. august 1962 Akademisk grad:

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Trude Hella Eide Stilling: Forskningsleder / Forsker 2, Østlandsforskning Telefon: 959 23 283 E post: trude.eide@ostforsk.no Utdanning: 1992 95: Cand. Philol. i Sosialantropologi,

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00.

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. CURRICULUM VITAE Juni 2013 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Jan Andersen. Født: 12. august 1957. Høgskolen i Lillehammer Storgata 40

CURRICULUM VITAE. Jan Andersen. Født: 12. august 1957. Høgskolen i Lillehammer Storgata 40 CURRICULUM VITAE Jan Andersen Født: 12. august 1957 Arbeidssted: Boligadresse: Høgskolen i Lillehammer Storgata 40 Gudbrandsdalsvegen 350 2609 Lillehammer 2624 Lillehammer Mob 97 16 59 36 Tlf 61 28 82

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Number of peer-review international scientific journal articles 14

CURRICULUM VITAE. Number of peer-review international scientific journal articles 14 CURRICULUM VITAE Carlo Aall, Vestlandsforsking, Box 163, N-6851 Sogndal, Norway. Born 14.09 1962. Phone + 47 991 27 222. E-mail: caa@vestforsk.no. Education and professional career 2012 : Visiting professor

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Høgskolen i Lillehammer Forskningsprosjekter Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 HILs publikasjonsserier 1992-1994 a. Skriftserien b. Arbeidsrapporter c. Informasjonsserien

Detaljer

CURRICULUM VITAE September 2015

CURRICULUM VITAE September 2015 CURRICULUM VITAE September 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Lokaløkonomiske effekter og muligheter av fritidshus

Lokaløkonomiske effekter og muligheter av fritidshus ØF-notat nr. 04/2003 Lokaløkonomiske effekter og muligheter av fritidshus Litteraturstudie av Reidun Grefsrud ØF-notat nr. 04/2003 Lokaløkonomiske effekter og muligheter av fritidshus Litteraturstudie

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

HYTTEBRUKERUNDERSØKELSE

HYTTEBRUKERUNDERSØKELSE Forskningsrapport nr. 154 / 2012 Research report no. 154 / 2012 HYTTEBRUKERUNDERSØKELSE I synndalen, NORDRE LAND KOMMUNE 2010/2011 Av Thor Flognfeldt Kr. 200,- ISSN 0806-8348 ISBN 82-7184-349-4 Alle synspunkter

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Curriculum Vitae Einar Lier Madsen

Curriculum Vitae Einar Lier Madsen Curriculum Vitae Einar Lier Madsen Kontoradresse: Privatadresse: Nordlandsforskning, Universitetsalleen 11 Fridthjov Anderssens vei 2, Universitetet i Nordland, 8049 Bodø 8005 Bodø Tlf: (+47) 75 41 18

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk.

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk. CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk.no Utdanning: 1992-97 Profesjonsstudiet i pedagogikk, Universitetet i Oslo 1991-92: Grunnfag pedagogikk,

Detaljer

CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen

CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen PERSONALIA: Født: 28. Februar 1967 Stilling: Forsker I Akademisk grad : Dr.polit. Sivilstand: Gift, tre barn Arbeidsgiver: Norsk institutt for by- og regionforskning

Detaljer

FORSKNINGSv. i r k s o m h e t e n

FORSKNINGSv. i r k s o m h e t e n FORSKNINGSv i r k s o m h e t e n informasjonsserien nr. 9/1999 information series no. 9/1999 ISSN 0809-1609 Henvendelser om rapporten: Redaksjon: Layout and sideredigering: Databearbeiding: Foto: Trykk

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning 2003 Årsrapport Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Innhold Administrativ og faglig representasjon...........

Detaljer

Muligheter for næringsutvikling i og rundt verneområder - med fokus på jakt, fiske og hytter Delrapport 1: Påvirker nærhet til verneområder hytter og

Muligheter for næringsutvikling i og rundt verneområder - med fokus på jakt, fiske og hytter Delrapport 1: Påvirker nærhet til verneområder hytter og 142 Muligheter for næringsutvikling i og rundt verneområder - med fokus på jakt, fiske og hytter Delrapport 1: Påvirker nærhet til verneområder hytter og hyttetomters verdi i markedet? Delrapport 2: Jakt

Detaljer