75 år siden overfallet på Norge Kampene ved Strandlykkja. En øyenvitneskildring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "75 år siden overfallet på Norge Kampene ved Strandlykkja. En øyenvitneskildring."

Transkript

1 75 år siden overfallet på Norge Kampene ved Strandlykkja. En øyenvitneskildring. Kampene ved Strandlykkja i Stange kommune på Hedmarken sto fra 14. til 17. april 1940, formålet var å bremse opp den tyske framrykkinga i påvente av alliert hjelp. Tyskerne skulle rykke fram nordover langs Mjøsa, med veien til Trondheim gjennom Gudbrandsdalen som mål. Det var en av de første større slagene etter invasjonen 9. april. Den norske styrken ved Strandlykkja var under kaptein Sigvardt Prans kommando. Fem norske og sytten tyske soldater falt i kampene. Soldat 399 Ole Sannerud 2 lag/tropp 6 kompani Gudbrandsdal bataljon IR5 Beretning om kampene ved Strandlykkja april 1940, ved Ole Sannerud. Jeg vil skrive litt om det jeg husker fra kampene ved Strandlykkja i 1940Troppen jeg tilhørte var fra Gudbrandsdal Bataljon IR5. Troppens sjef var Fenrik Olstad, og en kadettsersjant som jeg tror het Liljedal var hans nestkommanderende. Disse to var utmerkede befalingsmenn og tok godt vare på sine soldater. Jeg kan ikke få fullrost hva de gjorde for troppen. Det er denne troppen jeg kan huske noe fra, så jeg får holde meg til den, da jeg ikke kan huske så mye fra andre avdelinger, da vi i grunnen hadde liten kontakt med dem. Etter en trefning ved Bøn lå vi en natt på et lite tettsted heter Nygård. Om morgenen dagen etterkom det ordre om at vi måtte komme oss derifra. Brua ved Minnesund skulle sprenges, og vi måtte over før dette skjedde. Det gikk bra og vi dro nordover i lastebiler. Vi ble kjørt nordover i lastebiler. Vi ble kjørt til en gård i Romedal og innkvartert i en stor låve. Dit kom også feltkjøkken som ga oss kjøtt, poteter og varm suppe. Det smakte godt, for vi hadde fått lite mat. Vi ble liggende der på gården en stund. Vi lå i låven, men vi fikk sove en stund enda det var litt kaldt. Der fikk vi høre at tyske avdelinger hadde passert Minnesund og var i kamp ved Morskogen, og at disse var stoppet ved Strandlykkja av et gardekompani under (jeg tror han het) Hagtvedt. Vår tropp ble sendt sydover til Strandlykkja for å unnsette de som allerede var i kamp. Vår tropp ble avgitt til Kaptein Hagtvedt. Ordren vi fikk var å innta stillinger langs en bygdevei som gikk fra hovedveien litt syd for stasjonen, og oppover og sydover på skrå fra hovedveien. En kaptein gikk sammen med fenrik Olstad for å anvise stillinger til oss. Jeg synes å huske at vi passerte en avdeling fra gardekompaniet da vi gikk oppover. Deres utrustning skilte seg fra vår med at de hadde stålhjelmer og til dels annerledes uniformer. Vår tropp ble delt i 3 enheter med 1 mg. Og geværskyttere. Kapteinen som hadde fulgt oss oppover gikk nedover igjen. Så ansvaret ble lagt til Olstad og Liljedal. Dette må ha vært 14 april. Vi hadde ikke ligget i stillingene lenge før det ble oppdaget tyskere som hadde greid å ta seg oppover. Det var ikke mange, en stykker. De hadde da fulgt en dalsenkning. Øyeblikkelig fikk vi åpnet ild, og tyskerne forsvant ned i dalsenkningen igjen. De hadde så vidt kommet ut av dekningen da vi beskjøt dem, så de hadde bare en liten bit tilde var skjult for oss igjen. Like etter kom det en snøbyge, og sikten var lik null. Jeg tro vi måtte ha fått inn treffere, men da snøbygen ga seg var det ingen ting å se av tyskerne. Under mange situasjoner fant jeg ut at en god geværskytter var bedre mot små mål som var fremme bare et øyeblikk, enn maskingeværet. Tyskerne hadde stor respekt for de gode norske skarpskytterne. Fra våre stillinger opp ved kapellet hadde vi god utsikt over hovedveien og området mellom hovedveien og der vi lå, men vi hadde ingen utsikt mot jernbanelinja som lå nedenfor veien. Ingen utsikt var kanskje ikke riktig sagt, for vi hadde et par steder som vi kunne observere tyskere. Men disse bitene var så korte at det

2 var vanskelig å få inn skudd, da det tok bare to-tre sekunder og passere de stedene vi kunne se jernbanelinja. De avdelingene som lå nede ved hovedveien kunne beskyte både veien og jernbanelinja, og også isen. Hele tiden prøvde tyskerne å komme forbi disse stillingene. De angrep langs jernbanelinja. Hver gang de angrep, ble de møtt med kraftig ild og måtte trekke seg tilbake sydover. Så vidt jeg kunne se, så var det ingen tyskere som greide å ta seg fram langs hovedveien. Men den våte snøen og det disige været gjorde sikten så dårlig at vi ikke kunne ta seg frem på veien. Kampene var i gang så godt som hele døgnet. Det var et øredøvende leven hele tida. Det ble skutt mye om natta også. Tyskerne hørte vi og skjøt etter lyden. Det måtte være om ettermiddagen den 15. april at tyskerne satte i gang et kraftig angrep. De greide å presse seg et stykke fram langs jernbanelinja og til dels på veien fram til en sag som de besatte, men der ble de utsatt for så kraftig ild at de trakk seg ut. Kampene holdt på med intens styrke lenge etter at det ble mørkt. Tyskerne hadde fått fram mange bombekastere som pøste på med bomber. Vi som lå ved kapellet, var ikke i det området som bombekasterne kastet bomber over, så vi var heldige. Det var mot stillingene som lå nede mot veien bombene var rettet. Det ble også skutt med feltartilleri over Mjøsa fra Feiring. Kanonilden var ikke konsentrert om noe bestemt mål, så den var ikke så farlig som bombekasterne. Det kom en artillerigranat hist og her, men våre lag var ikke nærheten av noe granatnedslag. En gang sendte tyskerne opp et lyssignal, men ingen av oss visste hva det betydde. Etter hvert avtok skytingen utover kvelden den 15. og vi var gjennomvåte og sultne, vi hadde ingen mat. Men det ble ingen hvile for (jeg tror det var ved 1 2 tiden) satte tyskerne i gang et nattangrep. De angrep langs jernbanelinjen og hovedveien. Det var ingen sikt, så det var å åpne ild etter lyden. Tyskerne ropte mye på hverandre, så vi hadde litt peiling på hvor de var. De møtte så sterk ild fra de norske at de trakk seg tilbake. Under kampene ble en gård skutt i brann. Resten av natta til den 16.forløp ganske rolig. Men skytingen stoppet ikke helt opp. Av og til kom det en salve fra en eller annen avdeling. Det var ikke nærheten av det som hadde vært om kvelden, da det smalt fra alt som kunne brukes til ildkraft. Om formiddagen den 16. fikk laget som jeg var i beskjed om å ta oss fram til et hus som lå i skogkanten et stykke gra Øvre Mostue. Det var Liljedal som førte laget. Men jeg kan ikke den dag i dag forstå hensikten med dette oppdraget, men det gikk rykter om at tyskerne hadde forsøkt å omgå våre stillinger. Vi skulle være på vakt slik at tyskerne ikke kunne omgå våre stillinger. Vi oppholdt oss der en times tid. Huset var evakuert. Noen av soldatene var en tur i kjelleren og kom opp med noen glass syltetøy som ble spiste opp. Det var satt ut en vakt utenfor huset, han skulle lytte om han hørte noen lyder i nærheten. Det ble ikke oppdaget noe mistenkelig, og som sagt etter en times tid begynte vi å gå tilbake til vår stilling ved kapellet. Skyting var det hele tiden, og tyskermeprøvde hele tiden og ta seg fram langs jernbanen, og de greide å besette saga igjen, tross kraftig ild fra forsvarerne nede ved veien. Tyskerne hadde nå oppdaget laget som lå et stykke fra oss. Vi som hele tiden hadde unngått bombekasterild fikk nå vårt av bombene. En stund regnet det med bomber. Det var en de leieste stunder der. Vi hørte avfyringene av bombekasterne. Så det var å ligge til bomba kom. Det tok noen sekunder, for bomba ble kastet høyt og hadde liten fart. Fenrik Olstad sa at man i klart vær kunne følge bomba med øra. Heldigvis fikk ikke tyskerne inn noen fulltreffere, men mange bomber falt tålelig nær. Men da bombinga avtok, hadde de ikke skadd noen av oss. Jeg tror den djupe snøen tok av mye for bombesplintene. Da det led ut over ettermiddagen den 16. virket det som tyskerne begynte å få økt presset mot de norske som kjempet langs jernbanelinja. De hadde kanskje fått fra uthvilte soldater. Jeg antar at det var ved 3-4 tiden om ettermiddagen at vi fikk en ordre om at vi skulle trekke oss oppover mot Øvre Mostue. Vi utnyttet den dekningen som terrenget ga. Vi kom fram til låven uten å pådra oss ild nedenfra. Der fikk vi lagt nye stillinger og fikk plassert maskingeværene. Fra Mostue hadde vi fin utsikt og kunne beskyte litt av jernbanelinja og hovedveien. Også terrenget mellom hovedveien og den omtalte bygdeveien kunne vi kontrollere. En tysk patrulje som befant seg syd for oss ble oppdaget. De pådro seg kraftig ild. Jeg tror at 4 tyskere ble liggende igjen døde.

3 Om kvelden den 16. april satte tyskerne inn et av sine kraftigste angrep. Denne gangen greide de å ta seg fram langs jernbanelinja så langt framme at de kastet håndgranater mot de norske langs veien ovenfor. Men også dette angrepet ble stanset av de hardt kjempende norske langs hovedveien. Etter det jeg mener å huske lå 2 norske maskingeværlag i nærheten av krysset bygdeveien og hovedveien, og et lag et stykke oppover bygdeveien. Disse lagene hadde så stor ildkraft a tyskerne måtte trekke seg tilbake til saga igjen. De tyske angrepene kom så godt som alltid langs jernbanelinja. Hovedveien ovenfor lå mer utsatt til for stillingene langs bygdeveien. Det harde presset holdt seg mot de norske stillingene holdt seg utover ettermiddagen den 16. Jeg mener at om kvelden den 16. var fronten omtrent slik. Vi som lå på Øvre Mostue lå lengst opp og sydligst, deretter langs bygdeveien og ned til hovedveien litt syd for jernbanestasjonen. Det var stor aktivitet av tyskere nede på saga. Det virket som om saga ble brukt som angrepsbase for tyskere som angrep langs jernbanen. Vi skjøt på alt som vi observerte nede ved saga. Tyske patruljer ble også observert langt ovenfor hovedveien. De hadde antagelig tatt seg i en dalsenkning som gikk oppover i nærheten av sagbruket. Fenrik Olstad måtte ha tenkt at større tyske enheter kunne ha tatt seg oppover samme vei for å omgå de norske stillingene. Han satte ut en lyttepost som skulle varsle hvis de merket noe mistenkelig. Det ble satt ut 2 mann som skulle avløses hver time. De skulle ikke skyte, men trekks seg ubemerket tilbake Natten gikk men ingen tyskere ble observert av lytteposten. Været som hadde vært elendig hele tiden var blitt bedre den 17. april. Sikten var nå ganske bra. Ut på formiddagen sa en fra befalet at han skulle ta hans kikkert å gå oppe i låvegluggen og se om det var tyskere nede på saga. Han fikk også formaning om ikke stille seg helt ute i gluggen. For da kunne tyskerne se ham og skyte. Han var borte bare et par minutter og kom løpende ned. Han sa det kom en mengde folk over isen fra vestsiden av Mjøsa. Jeg mener og erindre at det ble skutt med kanoner fra Feiring. Jeg husker ikke om det var kvelden den 16. eller om det var tidlig om morgenen den 17. Tyskerne som kom over isen var kommet halvveis før de ble oppdaget. Sikten var så god at vi kunne se dem med blotte øye. Etter retningen de hadde forsto vi at de ville gå i land noen hundre meter nordenfor oss. Antallet tyskere kunne være et kompanis styrke. De dro på noe som kunne ligne på en slede. En gang så vi at de spredde seg fort, for det ble åpnet ild mot dem. I ettertid fikk vi høre at det var en norsk kanon som var plassert lengre nord. Vi kunne ikke se noe granatnedslag. D tyskerne som nådde strandkanten, mente noen at de hørte skudd, men det ble skutt overalt. Så det var ikke godt å avgjøre om skuddene kom fra landingsstedet. Stillingen til de norske var nå blitt uholdbar. Fenrik Olstad som hadde vært i kontakt med befal fra andre avdelinger, kom og sa at nordmennene ikke kunne motstå tyskerne som vi hadde både foran og bak oss. Så vidt jeg kunne forstå skulle de enkelte avdelinger trekke seg ut hver for seg. Og på den mest gunstige måten for å unngå å bli tatt av tyskerne. Olstad og Liljedal hadde kommet til at vår tropp skulle gå rett oppover mot skogen. Det var et åpent område på meter til vi kom inn i skogen. Vi fikk littskjul av husene på Øvre Mostue. Vi fikk beskjed om å legge igjen maskingeværene og ammunisjonen til disse. De var for tunge til å dra på. Lytteposten ble dratt inn, og vi var klare til å dra. Krag geværene og ammunisjonen til disse skulle vi ta med oss. Så endelig var alt klart og vi begynte å gå oppover mot skogen. Snøen var ganske djup, motbakke var det også, så det tok på kreftene. Vi synes vi hørte noen smell av kuler like før vi nådde skogkanten. Disse kulene gikk langt over. Holdet var langt så ingen ble truffet. Endelig var vi inne i skogen og kunne puste ut. Vi ble nå samlet rundt fenrik Olstad. Han mente vi skulle ta oss fram nordover, men først måtte vi trekke oss lengre i skogen. Snøen var råtten, så vi sank helt til bunns. Vi dannet en rekke med 2 mann i bredden. For hver 100 meter gikk di 2 første til siden og neste par kom foran. Og de som gikk til side ventet til alle hadde passert. Vi var veldig utkjørte, våte og sultne. Vi håpet at vi kunne finne en gård eller bruk som lå avsides til inne i skogen. En låve ville være en kjærkommen hjelp. Kanskje vi kunne få litt hvile og kanskje litt søvn. Dette har vel ikke i grunnen noe med kampene ved Strandlykkja å gjøre, men det gikk ikke slik som vi hadde tenkt. Vi hadde kjempet oss gjennom snøen lenge da vi kom fram til en avsidesliggende gård. Det må gå an å få være i låven der i natt tenkte vi. Fenrik Olstad sa vi skulle vente der, så skulle han og Liljedal gå å snakke med de som bodde der. Det kunne være om lag 150 meter opp til husene fra der vi ventet. Det gikk noen minutter, så rote Olstad «vel gutter, vi er fanget». Vi trodde ikke våre egne ører, for hvem skulle tro at det

4 var tyskere der. Olstad ropte at vi skulle kaste geværene i en haug. Bandolær med bajonett, patrontasker og ammunisjon også kastet. Fenrik Olstad visste at vi var så utslitt at det ikke var noen hensikt å ta kampen opp. Dessuten hadde han ingen aning om hvor stor den tyske styrken var. Ryggsekkene skulle vi ta med opp til gården, så de fikk undersøkt om det var våpen i sekkene. Da vi kom opp til gården sto tyskerne med skuddklare våpen. Det virket som om de var nervøse. De hoiet og skrek hele tiden. Så ble vi stilt på en rekke med hendene i været. Tyskerne kontrollerte hver mann, og ryggsekkene ble undersøkt for våpen. Det virket som tyskerne ble litt roligere da det ble konstatert at vi ikke hadde våpen i sekkene. Heldigvis kunne både Olstad og Liljedal snakke godt tysk. En gutt fra Gjøvik som hadde gått på skole i Dresden snakket også tysk. Vi skjønte fort at den tyske styrken var svært liten. Så vidt jeg husker var det ikke mer enn 3 lag. Vi la merke til at noen av tyskerne hadde Krag skolekarabiner med norske bandolær og patrontasker. De måtte ha mistet sine geværer ve en eller annen situasjon. Fenrik Olstad snakket med den tyske befalshaveren. Olstad kom bort til oss og sa at vår tropp kunne få ligge på 2 rom i annen etasje. Det ble veldig trangt, for rommene var ikke veldig store. Men det var bedre enn å ligge i låven. Vi delte på den vesle maten vi hadde, og det var lite. Men det hjalp litt på den verste sulten. Tyskerne satte ut vakter utenfor huset. De var sikkert ikke helt sikre på om vi kunne finne på ett eller annet. Vi fikk oss litt søvn den natten. Det gjorde godt, for vi hadde ikke sovet på nesten 3 døgn. Det eneste var en liten blund i noen minutter på låven i Øvre Mostue. Jeg har før nevnt at Olstads tropp ble avgitt til Kaptein Hagtvedt da vi ankom Strandlykkja. Hagtvedts avdeling før vi kom vært i kamp så langt syd som ved Nedre Mostue. Men hadde trukket seg tilbake til der hvor vi kom inn i bildet. Under kampene ble gården skutt i brann. Til tross for at de norske stillingene hele tiden ble utsatt for kraftig ild av bombekastere, artilleri og automatvåpen, var de norske tapene små. Det kom mye av at de norske var flinke til å utnytte terrenget til både skjul og dekning. Mens tyskerne som hele tiden var i angrepsposisjon måtte hatt betydelig tap i form av døde og sårede. Morgenen etter at vi ble tatt til fange på gården hvor vi overnattet, hadde Fenrik Olstad fått beskjed om at vi skulle begynne og marsjere ned mot bygda. Før vi dro, ødela tyskerne alt de fant av ski som tilhørte de folkene som bodde på gården. De var evakuert. Tyskerne gikk både foran og bak oss, med skuddklare våpen. Vi kom ned i bygda ved Espa. Fangenskapet hadde begynt. Det har gått 55 år siden dette hendte, så det kan være at alle hendelser ikke ikke har kommet i riktig rekkefølge. Men detaljene mener jeg er ganske korrekte. Feiring 28. januar 1995 Ole Sannerud Vedlegg: Blyantskrevet brev hjem Postlagt dagen før slaget ved Strandlykkja startet (13 april 1940) From: To: Subject: Ole Sannerud - Strandlykkja 1940 Date: Thu, 28 Jul :43: Hei Sender som avtalt Ole Sanneruds beretning om hendelsene ved Strandlykkja 1940 Jeg har skrevet av ordrett i word, samt scannet inn brevet han sendte hjem. Ole har 3 gjenlevende barn Gunvor Melby - Feiring (Svigermor), Jan Sannerud Feiring, Lillian Sannerud - Feiring Håper dette er interessant for museet - det er viktig at historier fortelles Hilsen Kjetil Myhre

5

6

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var klar til å springe og følte meg at jeg klarer det og jeg kunne klare mer. Jeg følte også at jeg er helt frisk som fis ( sånn sies det i polen når man er frisk, altså frisk som en

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

2013 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN:

2013 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1471-6 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det var lenge siden ulykken. Lenge

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det nye livet Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det var sankthansaften 1996 og vi skulle flytte neste lass fra den gamle leiligheten til det nye huset. Tingene sto klare og skulle

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1470-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det er grytidlig morgen

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninslogg Filip. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninslogg Filip. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Det var vanskelig å tenke men, jeg hadde masse energi i kroppen. Pusten gikk rolig. Jeg var ganske spent om jeg klarte å gi alt. Pulsen min var ikke så høy. Jeg tror at jeg kunne presse

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Rubinen. Rubinen ARNE BERGGREN

Rubinen. Rubinen ARNE BERGGREN ARNE BERGGREN er en prisbelønt forfatter og dramatiker. Rubinen er andre bok i serien Dauinger. facebook.com/dauingerberggren ISBN 978-82-489-1173-9 9 788248 911739 Rubinen Steffen er halvt død, halvt

Detaljer

Torbjørn Ekelund. En oppdagelsesreise i norsk natur

Torbjørn Ekelund. En oppdagelsesreise i norsk natur Torbjørn Ekelund GUTTEN OG FJELLET En oppdagelsesreise i norsk natur Torbjørn Ekelund GUTTEN OG FJELLET En oppdagelsesreise i norsk natur See the child. Cormac McCarthy: Blood Meridian Forsvundet barn.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 2. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 2. Bokmål Nasjonale prøver Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 2 okmål Opp-ned musene av Roald ahl et var en gang en gammel mann på 87 år som het Laban. Han hadde vært en rolig og fredelig person hele sitt liv. Han

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

KRYPENDE POST UKE 37

KRYPENDE POST UKE 37 KRYPENDE POST UKE 37 LEKEGRUPPE SOMMERFUGLER: I dag startet vi lekegruppen med en samling hvor vi snakket om hvilken dag det var, hvem som var tilstede, hva vi gjorde forrige gang og hva vi skulle gjøre

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

ikke skulle like mennesker som var fra et annet land, og som gikk i uniformer. Hun logret og var glad, satte seg og gav labb, og spiste gjerne både

ikke skulle like mennesker som var fra et annet land, og som gikk i uniformer. Hun logret og var glad, satte seg og gav labb, og spiste gjerne både 24.11.1984 På skråss mysterium Marit tenkte ofte på hva som skjer efter at vi dør, og mamma og mormor hadde fortalt at når vi dør, blir vi engler, og får vinger. En dag sto Marit og så på mamma, som skulle

Detaljer

DELFIN EKSPEDISJIONEN

DELFIN EKSPEDISJIONEN DELFIN EKSPEDISJIONEN Hai-tann (hoved personen) Hai-snute (storesøsteren til Haitann) Hai-skinn (mammaen til Hai-tann) Steinbit-tann (beste vennen til Hai-tann) E. HØIMYR Hei, jeg er Hai-tann. Jeg skal

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Mannen som ikke var en morder

Mannen som ikke var en morder Hjorth/Rosenfeldt Mannen som ikke var en morder Oversatt av Håvard Syvertsen 1 Mannen var ikke noen morder. Han holdt fast ved det mens han slepte den døde gutten nedover skrenten: Jeg er ikke noen morder.

Detaljer

Birger Emanuelsen. For riket er ditt. Fortellinger

Birger Emanuelsen. For riket er ditt. Fortellinger Birger Emanuelsen For riket er ditt Fortellinger Til Karoline I Kjenna på Tromøy gjemmer Nøkken seg. Jeg vet det, for jeg har sett ham. Han er vanskapt og heslig, men felespillet hans er vakkert. Og når

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Vidar Kvalshaug Det var en gang en sommer Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Tilegnet Olav, Iver og Alma Å bygge en båt som flyter En fire år gammel gutt var lei av å være inne i

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Bilen stanset midt på broen. Pappa sa ingen ting, bare åpnet døren og gikk ut. Han ble stående og myse over mot den andre siden.

Bilen stanset midt på broen. Pappa sa ingen ting, bare åpnet døren og gikk ut. Han ble stående og myse over mot den andre siden. 1 Bilen stanset midt på broen. Pappa sa ingen ting, bare åpnet døren og gikk ut. Han ble stående og myse over mot den andre siden. Så tok han av seg brillene, tørket glassene med skjorteflaket, satte på

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Kristina Ohlsson. Papirgutten. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Papirgutten. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Papirgutten Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen *** FRYKTEN KOM MED mørket. Han hatet nettene. Avstanden mellom rommet hans og tryggheten i foreldrenes rom føltes uendelig lang.

Detaljer

Denne boken anbefales å lese

Denne boken anbefales å lese Denne boken anbefales å lese TRENIKKENE var et lite folk laget av tre. Alle var de skåret ut av treskjæreren Eli. Verkstedet hans lå oppe på en topp med utsikt over landsbyen. Alle trenikkene var forskjellige.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

Trude Teige. Noen vet. Krim

Trude Teige. Noen vet. Krim Trude Teige Noen vet Krim Trude Teige Havet syng, roman, 2002 Matminne frå mors kjøkken, kokebok, 2003 Lene seg mot vinden, roman, 2004 Havlandet Herøy, dokumentar, 2006 2009 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard),

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Skyteskole. Elevhefte

Skyteskole. Elevhefte Skyteskole Elevhefte Velkommen Har du hørt om gutten som begynte på skyting for å treffe nye venner? Skyteskolen består av fem kvelder med følgende temaer: Kveld 1: Kveld 2: Kveld 3: Kveld : Kveld : Sikkerhet

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

Den magiske fingeren

Den magiske fingeren Roald Dahl Den magiske fingeren Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl På gården ved siden av vår bor Gregg og kona hans. De har to barn, begge gutter. De heter Philip og William. Noen

Detaljer

Merkestatistikk pr 26/2-08. Vandringshistorikk pr 05/12

Merkestatistikk pr 26/2-08. Vandringshistorikk pr 05/12 Merkestatistikk pr 26/2-08. 49 merket 3 ikke registrert 46 registrert 4 fisket opp i sjø 1 fisket opp i Drammenselva 41 registrert på elva 13 fisket opp i elva (hvorav 4 på flåte og 9 på stang) 6 gått

Detaljer

GRILLING HOS SILA OG ERIK 15. AUGUST 2010. Kjell står klar med trillebåra for å frakte alt utstyret ned til fjorden hvor grillen står.

GRILLING HOS SILA OG ERIK 15. AUGUST 2010. Kjell står klar med trillebåra for å frakte alt utstyret ned til fjorden hvor grillen står. GRILLING HOS SILA OG ERIK 15. AUGUST 2010 Silja gjør klar grillristene. Kjell står klar med trillebåra for å frakte alt utstyret ned til fjorden hvor grillen står. Grillen klargjøres. Det er fint nede

Detaljer

felle trær og sperre hovedveien med flere store tømmerlunner. Mitraljøsestillinger ble plassert i bakkant av sperringene.

felle trær og sperre hovedveien med flere store tømmerlunner. Mitraljøsestillinger ble plassert i bakkant av sperringene. Midtskogen natten mellom 9 og 10. april 1940. Her vises trefningen fra tyskernes synsvinkel. Det var her Åsmund fikk skutt av seg armbåndsuret, og hans medsoldat Tessan ble truffet i håndbaken. Åsmund

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Alle henvendelser om rettigheter til denne bok stiles til: Front Forlag AS www.frontforlag.no. Tilrettelagt for ebok av eboknorden as

Alle henvendelser om rettigheter til denne bok stiles til: Front Forlag AS www.frontforlag.no. Tilrettelagt for ebok av eboknorden as Front Forlag AS, 2013 Originaltittel: Ronin 4: Kloen Copyright tekst 2013 Jesper Christiansen og Forlaget Carlsen Copyright illustrasjoner 2013 Niels Bach og Forlaget Carlsen Lansert i 2013 av Forlaget

Detaljer

Carl-Johan Vallgren. Havmannen. Roman. Oversatt av Bjørn Alex Herrman

Carl-Johan Vallgren. Havmannen. Roman. Oversatt av Bjørn Alex Herrman Carl-Johan Vallgren Havmannen Roman Oversatt av Bjørn Alex Herrman DET FINS INGEN begynnelse, og det fins ingen slutt. Jeg vet det nå. For andre fins det kanskje fortellinger som fører noe sted, men ikke

Detaljer

2006 Reiseskildring fra Säfsen/Sverige

2006 Reiseskildring fra Säfsen/Sverige 2006 Reiseskildring fra Säfsen/Sverige av: Pål Erik Jensen Säfsen skulle iår arrangere det Svenske Mesterskapet i LV & HV, samt at det ble arrangert stevne i Unlimited på 500mtr. Torsdag 11.mai var det

Detaljer

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat Cecilia Gaathe bor på Perlen pensjonat sammen med faren sin, Alan W. Gaathe, som eier og driver stedet. Moren Iselin Gaathe druknet på mystisk vis i Skutebukta forrige sommer. Leo Bast har nettopp flyttet

Detaljer

JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY

JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY Front Forlag AS, 2011 Originaltittel: Ronin 1: Sværdet Copyright tekst 2010 Jesper Christiansen og Forlaget

Detaljer

Tegnet av Thore Hansen

Tegnet av Thore Hansen Bjørn F. Rørv IK Tegnet av Thore Hansen DenLillePensel_160x185_materieNY.indd 7 16.02.11 12.11 Det var en gang en liten malerpensel som aldri ble brukt. Han sto i et skap sammen med store koster og fine

Detaljer

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Copyright: FFP, Oslo 2016 Første utgivelse: 2003 Hei, jeg heter Lisa. Vet du

Detaljer

Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var litt nervøs og veldig spent i dag. Nå starter prosjektet vårt og jeg er ikke i så god form for tiden. Men jeg har tenkt å gjøre mitt aller beste! Dette vil jeg være med på! Før det

Detaljer

Arne Berggren Ute av tiden

Arne Berggren Ute av tiden Ute av tiden Arne Berggren 1 BILEN STANSET MIDT PÅ broen. Pappa sa ingenting, bare åpnet døren og gikk ut. Jeg ble sittende litt, jeg var midt i et spill, men jeg merket at det var noe, at han ville ha

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treningslogg Jacob. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treningslogg Jacob. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Før jeg skulle løpe bakkeløp så følte jeg meg motivert og i god form. Jeg synes at det var kaldt ute. Da jeg var ferdig å løpe så var jeg iskald på hendene mine og følte meg litt kvalmen.

Detaljer

Treningslogg for Kristine. Uke 7 - mandag

Treningslogg for Kristine. Uke 7 - mandag Uke 7 - mandag I dag før aktiviteten var jeg kald i beina og hendene, jeg var spent og tenkte og tenkte på at jeg ville gi maks. Jeg hadde spist lite frokost og ikke nok drikke. en var jeg andpusten og

Detaljer

Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg hadde spist god frokost men var veldig trøtt. Jeg har vært forkjølet så det blir kanskje litt vanskeligt å springe. Da jeg våknet hadde jeg veldig vondt i nakken fordi jeg falt veldig

Detaljer

Den verste dagen i mitt liv

Den verste dagen i mitt liv Den verste dagen i mitt liv Khamshajiny Gunaratnam, 2011 Jeg er fortsatt i sjokk. Kom nettopp hjem. Ble kjørt av Prableen sin far fra Sundvollen hotell. 5 Jeg er faktisk fortsatt i sjokk. Jeg klarer ikke

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 5

Glenn Ringtved Dreamteam 5 Glenn Ringtved Dreamteam 5 Tur-retur Malaga Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Geir Lippestad. Et større vi. Til forsvar for livet

Geir Lippestad. Et større vi. Til forsvar for livet Geir Lippestad Et større vi Til forsvar for livet Om forfatteren: GEIR LIPPESTAD (f. 1964) er advokat og ble verdenskjent som forsvarer for gjerningsmannen under etterforskningen og rettssaken etter terrorangrepet

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treningslogg for Lotte. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treningslogg for Lotte. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Før jeg skulle løpe var jeg kald og spretten så vi måtte løpe opp, ned og opp igjen. Jeg følte at jeg ikke hadde sko på meg og gikk på en stein. Jeg måtte være til slutt for pulsklokka jeg

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Treningslogg Kristoffer Puls07

Treningslogg Kristoffer Puls07 Uke 7 - mandag en følte jeg meg ganske stiv. Men når jeg fikk oppvarmet kjente jeg at det ble bedre. en følte jeg meg støl i beina. Beina mine føltes veldig tunge. Jeg følte at jeg ikke fikk gi maks på

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012

Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012 Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012 24/6 Vi reiste fra Rømskog og kjørte med buss til Stockholm. Vi stoppet to ganger på veien. Fremme i Stockholm tok vi båten til Riga. Inne på båten fant vi først rommene

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Sally Green. Half Lost. Bok 3 hevnen. Oversatt av Heidi Sævareid

Sally Green. Half Lost. Bok 3 hevnen. Oversatt av Heidi Sævareid Sally Green Half Lost Bok 3 hevnen Oversatt av Heidi Sævareid Til minne om min far Ett enkelt menneske er ved ulike aldre og under mange slags omstendigheter helt forskjellige mennesker. Tidvis er han

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 8

Glenn Ringtved Dreamteam 8 Glenn Ringtved Dreamteam 8 Fotball, svette og tårer Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken

Detaljer

snek seg inn i drømmene. Men Jørn hadde aldri påstått at det han fortalte var sant. Ikke før i kveld. Simen og Niko hadde allerede pusset tennene og

snek seg inn i drømmene. Men Jørn hadde aldri påstått at det han fortalte var sant. Ikke før i kveld. Simen og Niko hadde allerede pusset tennene og 1. En sann historie I kveld skal jeg fortelle dere en helt spesiell historie, sa storebroren til Niko. Simen kjente allerede at de tynne, små hårene på armen lettet fra huden. Ingen kunne fortelle grøsserhistorier

Detaljer

1 Journalister med brekkjern

1 Journalister med brekkjern 1 Journalister med brekkjern «Er dette lurt?» hvisket jeg. «Sikkert ikke,» sa Markus. Malin stilte seg opp foran oss, la armene i kors og sa lavt, men bestemt: «Greit, gutter. Bare løp hjem igjen til mammaen

Detaljer

17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen.

17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen. Side 1 av 5 Av Gøril Huse 19.06.06 13:59, ny 19.06.06 15:13 17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen. TV 2 Nettavisen følger

Detaljer

Noteringshefte. B O K M Å L Trinn 3 5

Noteringshefte. B O K M Å L Trinn 3 5 Noteringshefte B O K M Å L Trinn 3 5 Noteringshefte Personalia: Testpersonens navn:... Fødselsdato:... Norm:.. Skole/Institusjon:... Klasse:.... Testleder:... Dato:.. Merknader: 1. Leseflyt og leseforståelse

Detaljer

Go Beyond, Create Tomorrow

Go Beyond, Create Tomorrow Go Beyond, Create Tomorrow Skrevet av Bendik Luthentun Scene 1 EXT. SKOG. HØSTDAG. Vinden blåser kraftig høyt oppe i trærne. Fargerike blader flyr rundt. Ikke unormalt for å være Sør-Norge. Året er 1942.

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treningslogg Henning. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treningslogg Henning. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Før motbakkeløpet trodde jeg at jeg skulle få mye høyere puls enn 121. Jeg var veldig kald før jeg løp. Jeg trodde at jeg skulle presse meg litt hardere enn det jeg gjorde. Jeg var ganske

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

SVINGENS DA FRODE. Arne Svingen. Illustrert av Henry Bronken

SVINGENS DA FRODE. Arne Svingen. Illustrert av Henry Bronken SVINGENS GALE VERDEN Arne Svingen DA FRODE MISTET HODET Illustrert av Henry Bronken EN HODELØS VENN Det var en tirsdag så vanlig som bare tirsdager kan være. Ulrik hadde vært på skolen. Etterpå hadde

Detaljer

Start Mylla Dam - Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen 15,97 km 510 høydemeter

Start Mylla Dam - Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen 15,97 km 510 høydemeter 8.juli 2012 Start Mylla Dam - Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen 15,97 km 510 høydemeter S - 1 Mylla Dam Syljusæter 2,92 km / 18,89 km 128 hm / 638 hm 1-2 Syljusæter Åssjøsætra 5,41 km / 24,30 km 82 hm / 720

Detaljer

Det gjorde du ikke, Jens, sa mamma. Mamma sa at huset vårt hadde sjel. Hun likte at det var mørkt og kaldt og støvete.

Det gjorde du ikke, Jens, sa mamma. Mamma sa at huset vårt hadde sjel. Hun likte at det var mørkt og kaldt og støvete. 1 Vi bodde i et gammelt hus. Gjerdet var morkent. Et av takvinduene var knust, og jeg var sikker på at vi hadde flaggermus på loftet. Noen ganger gikk kjellerdøra opp uten at vi åpnet den. Det blåste gjennom

Detaljer

Roald Dahl. Oversatt av Tor Edvin Dahl. Illustrert av Quentin Blake

Roald Dahl. Oversatt av Tor Edvin Dahl. Illustrert av Quentin Blake Roald Dahl SVK Oversatt av Tor Edvin Dahl Illustrert av Quentin Blake Hovedpersonene i denne boken er: MENNESKER: DRONNINGEN AV ENGLAND MARY, DRONNINGENS TJENESTEPIKE MR TIBBS, SLOTTETS HOVMESTER SJEFEN

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig

Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig Pi er en gammel dame. Hun er 12 år. Får hun leve til hun blir 15, vil dyrlegen si at hun er blitt en olding. For en katt kan 12 år være mer enn nok. Pi bryr

Detaljer