PROSJEKTBESKRIVELSE Morbergtoppen 3 frittliggende eneboliger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTBESKRIVELSE 110146 Morbergtoppen 3 frittliggende eneboliger"

Transkript

1 PROSJEKTBESKRIVELSE Morbergtoppen 3 frittliggende eneboliger / Rev.MKL

2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Med Bolig menes hele kontraktsobjektet, det vil si hus med tilhørende uteareal, boder, eventuelle garasjer og eier- og bruksrettigheter til fellesareal. Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater 6. Elektroinstallasjoner 7. Sanitæranlegg 8. Ventilasjon 9. Dokumentasjon etc 10. Diverse 1. Prosjektet Ansvarlige aktører Byggherre og tiltakshaver Arkitekt Selger Oppgjørsmegler Hjemmelshaver Reguleringsmessig status Reguleringsplan JM Norge AS (Heretter kalt JM ) JM JM v/ Espen Larsen Foss &Co Eiendomsmegling AS, oppgjørsavdelingen. Nærsnesutbyggingen AS, heleid av JM Norge AS Reguleringsplan for Engebråten, vedtatt Plankart med bestemmelser blir vedlagt kjøpekontrakten Omfang/størrelse Størrelse på reg. planområde 156 dekar (Gnr/Bnr 41/222) Antall tomter 34 tomter i delfelt B1 og B2. 3 hus i denne utbygningsetappe. Det må påregnes videre utbygging på området iht reguleringsplan og planer som senere kan bli vedtatt av kommunen. Kjøper er inneforstått med, og aksepterer, de ulempene som naturlig følger under gjennomføringen av byggeprosjektet, også etter at innflytting har funnet sted. 2

3 Byggetomten Vegetasjon Terreng/grunnforhold Adkomst/parkering Adkomst til feltet Parkeringsdekning Garasjeløsning/biloppstilling Gjesteparkering Før utbyggingen startet var Morbergtoppen et skogsområde. Stedlig vegetasjon blir bevart på regulert grøntareal og friområde i ytterkanten av planområdet og for øvrig i henhold til marksikringsplan som er en del av byggesøknaden. Veiskråninger planeres med stedlige masser og tilsås. I hovedsak fjell med noe løsmasser. Opp Grevlingveien fra Sundbyveien På egen tomt. Krav i regulering er gjeldende norm i Røyken kommune, dvs. 3 biloppstillingsplasser for frittliggende enebolig inkludert gjesteparkering. Ved oppføring av garasje i egen regi må kjøper selv søke tillatelse. På egen tomt. Fremtidig eierforhold De enkelte boligtomtene er fradelt fra Gnr/Bnr 41/222. Kjøper får tinglyst skjøte på tomt med bolig. Fellesarealene vil også få egne bruksnummer. Disse skal overskjøtes huseierforening som JM vil stifte og som hver boligeiendom får tinglyst rett og plikt å være medlem av. Eiendommene overdras uten pengeheftelser. Selger vil på alle eiendommene tinglyse nødvendige bestemmelser og erklæringer om eventuelle felleseie, felles ledninger, atkomstrettigheter, offentlige og private ledningsnett mm. 2. Miljø, energi og sikkerhet Energi Boligene blir oppført i henhold til Teknisk Forskrift 2010 (TEK 10 JM har imidlertid besluttet at alle boliger skal prosjekteres til å være minst 25% bedre enn krav i TEK 10 når det gjelder beregnet behov for levert energi til oppvarming, inkludert energi til vifter og pumper, men eksklusive energi til teknisk utstyr og belysning o.l. Det ekstra gode klimaskallet, sammen med balansert ventilasjon med varmegjenvinning, sikrer lavt energiforbruk og en god og jevn temperaturfordeling. Boligen er utstyrt med ekstra godt isolerende vinduer. Dette medfører imidlertid at det kan forekomme dugg på utsiden av glasset (spesielt om morgenen etter en klar nattehimmel). Dette er imidlertid en naturlig konsekvens av lite varmetap fra vinduet, og er ikke skadelig for vinduet. For ytterligere å redusere energiforbruket, er dusj utstyrt med armatur og dusjhode som gir god komfort samtidig med redusert vannforbruk. 3

4 Energimerking Energimerke utstedes av JM og er eget vedlegg til kjøpekontrakten. Sunne materialer JM følger føre var - prinsippet som innebærer at vi velger bort produkter allerede ved mistanke om negativ miljøpåvirkning. Vi unngår helse- og miljøfarlige materialer i våre hus, som f.eks mykgjørere i plast (f.eks ftalater) og brommerede flammehemmingsmidler. JM bruker i størst mulig grad tradisjonelle og utprøvde naturmaterialer som tre, stein, tegl og keramiske fliser. Allergihensyn Boligene leveres med PVC-frie overflate- og tettesjikt, dette fordi forskning har vist mulig sammenheng mellom allergiske plager hos barn og forekomst av PVC-plast. Vi unngår også allergifremkallende treslag som f.eks rød seder, santor palisander, merbau og sapelli. Kildesortering Alle boligene leveres med innredning for kildesortering av avfall. Fuktsikring Vi bruker gipsplater med membran på våtrom som underlag for fliser. Lyd og akustikk Boligene bygges etter Norsk Standard 8175 klasse C. Sikkerhet Boligene bygges etter de sikkerhetsbestemmelsene som myndighetene har pålagt, blant annet: Husbrannslange. Elektrisk anlegg etter el-norm NEK-400, med jordfeilbryter, overspenningsvern og komfyrvakt Vendbare vinduer med sikringsbeslag, som kan pusses fra innsiden. Faste vinduer pusses fra bakken, fra balkong/terrasse eller fra åpningsvindu ved siden. Radon Det legges forskriftsmessig radonduk under gulv på grunn. 3. Utvendig anlegg Offentlige og felles arealer og anlegg Offentlig kjørevei med gang/sykkelvei (Engebråtenveien) vil overtas for drift og vedlikehold av kommunen. Andre veier er private og huseierforening er ansvarlig for drift og vedlikehold. Arealene asfalteres og utstyres med gatebelysning. Offentlige og private kjøreveier og kjørbare plasser er dimensjonert for trafikk fra lastebil/brannbil. Leke- og aktivitetsplasser Lekeplasser opparbeides i området på definerte steder, kfr. reguleringsplan. 4

5 Uteoppholdsarealer Gangstier, kjørearealer og biloppstillingsplasser på egen tomt blir opparbeidet med bærelag og topplag med subus. Adkomst til inngang foran hvert hus blir gruset med subus (0-20). Det leveres platting av trykkimpregnert tremateriale ved inngangsparti og på uteoppholdsplass i henhold til kontraktstegning. Helling mot regulert grøntareal/friområde langs Grevlingeveien tettes og dekkes med skogsjord for naturlig tilgroing. Naturlig terreng som bevares i anleggsperioden leveres ryddet, men ikke opparbeidet. Sprengsteinfyllinger tettes med fuktbevarende lag av stedlige masser. For øvrig leveres tomtene grovplanert med stedlige masser. Overvannshåndtering Asfalterte flater (veiarealer utenfor hustomtene) bygges med fall slik at overvann kan renne til omkringliggende terreng eller til overvannssluk. Avløp fra sluk blir ledet i lukkede ledninger til stedlig fordrøyningsmagasin og eventuelt videre til kommunalt ledningsnett. Regn- og smeltevann fra terreng vil renne til grunnen, eller bli ledet tilsvarende som over. Vann- og spillvannsledninger Vann- og spillvannsledninger blir tilknyttet offentlig ledningsnett. Private ledninger/rør tinglyses for tilkomst der dette er aktuelt. Kabelføringer Kabler for sterkstrøm og for TV og bredbånd føres i grøfter fram til henholdsvis hovedtavle med fordelingskap og svakstrømskap med router i hvert hus. Kabelselskapene har eierskap, monteringsansvar og vedlikeholdsansvar for sine ledninger frem til fordelingskap og svakstrømskap. Renovasjon Kjøper bestiller selv renovasjon før innflytting og sørger for avfallsbeholdere i samsvar med gjeldende krav. Det henvises til Røyken kommunes til enhver tids gjeldende regler for dette. Se royken.kommune.no for ytterligere informasjon og priser. Postkasser Postkasser leveres av JM, plassert i samråd med postverket. Skilt JM vil besørge montering av husnummerskilt. 4. Bygningenes konstruksjoner Arealer Arealene i kontraktstegninger og prislisten er oppgitt i bruksareal (BRA) og primærrom (Prom). BRA arealene er beregnet ut fra Norsk Standard Bruksarealet angir boligenes areal innenfor omsluttende vegger. Primærrom er BRA fratrukket innvendig bod. 5

6 De oppgitte arealer er å betrakte som ca. arealer og mindre avvik må aksepteres av begge parter. Dersom tomteareal skulle vise seg å bli 5% mindre/større en det oppgitte areal, har likevel kjøper eller selger ingen krav/ forpliktelser mot hverandre. Tomtearealet er hentet fra matrikkelbrevet for den enkelte bolig. Matrikkelbrevet vil være vedlegg til kontrakt. Fundamentering Alle hus fundamenteres på sprengstein med isolert betongplate på mark og isolert betongringmur. Råbygg Hus med underetasje og vegger mot terreng består av isolert betong. Veggene er isolert til bostandard. Etasjeskiller utføres av trebjelkelag med isolasjon. Tak bæres av prefabrikkerte takstoler. Ytterveggene bygges av tre og isoleres. Veggene kles utvendig med liggende trepanel som leveres grunnet fra leverandør og beises ett strøk fra fabrikk. Takkonstruksjoner, tekking og avvanning Takene tekkes med betongtakstein i farge mørk grå, lagt på lekter. Under lektene blir det lagt 18 mm Huntonitt. Snøfangere monteres over inngangsparti. Takrenner med nedløp til grunn. Innervegger Ikke bærende innvendige vegger bygges av bindingsverk av tre som kles med gipsplater. Våtrom leveres med veggfliser på gips, se romskjema. Øvrige innervegger får overflate av gipsvegger som sparkles og males. Alle innvendige vegger isoleres med 50mm mineralull. Etasjeskiller Etasjeskiller bygges med I-bjelke og sponplate i gulv, isoleres med 10 cm isolasjon. Innvendig trapp Trapp leveres i hvitmalt furu, med eikelaserte trinn. 5. Innredning og overflater Overflater Vegger males i farge NCS 0500-N, glans 5. Himlinger males i farge hvit NCS S 0500, glans 20 i bad og glans 03 i øvrige rom. Vegger i våtrom (hovedbad) leveres med keramiske fliser, hvite i dimensjon 25*40cm. Gulv Gulv i oppholdsrom og innvendig bod leveres med eik parkett, 14mm 3-stavs. I våtrom og teknisk rom leveres keramiske fliser, mørk grå i dimensjon 15x15cm. Gulv i entré leveres med keramiske fliser, mørk grå i dimensjon 30x30cm. Vinduer og vindusdører Vinduer og vindusdører leveres ferdig overflatebehandlet med samme farge utvendig og innvendig og med tre lags energiglass. Farge lysgrå NCS S 3502-Y. 6

7 Innredninger Kjøkken og garderobeskap leveres fra Marbodal. Kjøkkeninnredning som standard er planlagt type Arkitekt pluss kritthvit i høyde 228 cm, med håndtak i T-grep rustfritt 128cc, benkeplate i laminat Tekstil gråhvit, 30mm. Det tas forbehold om at det kan oppstå endringer i leverandørens sortiment. Baderomsinnredninger Baderomsinnredning som standard er planlagt type type Svedbergs Forma deep 80 cm og speil med lys. Det tas forbehold om at det kan oppstå endringer i leverandørens sortiment. Garderobeskap Skyvedørsgarderobe leveres takhøye med hylle og stang. Som standard er planlagt modell Elfa Vista Plain med hvit front og sølv ramme. Leveringsomfang framgår av kontraktstegning. Det tas forbehold om at det kan oppstå endringer i leverandørens sortiment. Hvitevarer Som standard er planlagt integrert hvitevarepakke fra Siemens til kjøkken, bestående av integrert stekeovn, induksjonplatetopp og oppvaskmaskin, samt integrert kombiskap. Det tas forbehold om at det kan oppstå endringer i leverandørens sortiment. Dører, luker Inngangsdør leveres i isolert utførelse med fast sidefelt, eventuelt med glassfelt i dørblad. Som standard er planlagt type Bering. Karm og dørblad leveres ferdig malt fra fabrikk, i farge lys grå NCS S 3502 Y. Dørene blir utstyrt med FG-godkjent lås. Det tas forbehold om at det kan oppstå endringer i leverandørens sortiment. Innvendige dører leveres med karmer og glatte dørblad i malt, hvit utførelse. 60x60cm inspeksjonsluke til loft. Listverk Fotlister i eik leveres i alle rom bortsett fra våtrom (rom med sluk). Dør-, vindusgerikt og taklister leveres med glatt, hvitmalt overflate. Listverket er overflatebehandlet før montering, og vil derfor etter montasje, fremstå med synlige spikerhoder. Pipe Pipe kan leveres som tilvalg i forhåndsbestemt type. Plassering i henhold til stiplet symbol på kontraktstegning. Bjelkelag blir dimensjonert for lett ildsted (ovn, elementpeis og tilsvarende). Ved valgt pipe monteres stigetrinn for tilkomst for feier på tak. 6. Elektroinstallasjoner Jording og overspenningsvern Alle stikkontakter leveres som jordede stikkontakter og kan kun nyttes med flate, eller jordede støpsler. Det monteres overspenningsvern med jordfeilbryter som standard. 7

8 Installasjonsomfang Det leveres stikkontakter i hht. NEK 400. Det leveres ett tomrørspunkt for lampe ved inngangsparti. Ved terrasse/uteplass leveres dobbelt stikk og tomrørspunkt for lampe. El-punktene monteres på nærmeste stender og plassering vil kunne avvike fra tegning. Alle elføringer er i skjult anlegg, men det tas forbehold om avvik fra dette der tekniske forhold krever det. Telefon- data og antenne Det leveres trekkerør fra router i svakstrømskap til ett fastpunkt for TV/data/IP-telefon i stue og ett i sekundærstue. Huskjøper bestiller og bekoster selv tilkobling og abonnement fra signalleverandør. Ringeanlegg Det leveres ringeklokke ved inngangsdør. 7. Sanitæranlegg Innvendige ledninger Vannledninger føres via privat stikkledning under bakken inn i hver bolig og fordeles i vegger, bjelkelag og himlinger fram til utstyr. I boligen blir ledningene for varmt og kaldt vann lagt i rør i rør som sikkerhet mot vannskader. Rørkoblingskap plasseres i vegg i teknisk rom. Vannledningene påsettes hovedstoppekran for hver bolig i samsvar med gjeldende krav. Varmekilder Varme distribueres som vannbåren gulvvarme og med viftekonvektor. Varmepumpen består av en innvendig og en utvendig del. Innvendig del er plassert i teknisk rom, som vist på kontraktstegning. Det leveres varmekabler i badegulv. Oppvarming av forbruksvann Det blir levert 260 liter varmtvannsbereder, plassert som vist på kontraktstegning. Primær energikilde for varmtvannsbereder er varmepumpe. Leveringsomfang av utstyr Boligene leveres med det sanitærutstyret som er vist på kontraktstegningene, i tillegg til opplegg for vaskemaskin. Alle armaturer er ettgreps og dusjbatteri termostatstyrt. Toalett monteres på vegg. I bad og vaskerom leveres gulvsluk. På kjøkkenet leveres det ett-greps blandebatteri m/avstengekran f/oppvaskmaskin. Det leveres 1 stk frostfri hagevanningskran til hver bolig. Plassering fremgår av kontraktstegning. 8

9 8. Ventilasjon Husene leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Aggregat plasseres som vist på kontraktstegning. Driftsinstruks vil fremgå av huseierbok. 9. Dokumentasjon etc Huseierbok Ved overtakelse av boligen vil hver kjøper få utlevert en huseierbok med relevant dokumentasjon på boligens materialer, utstyr og oppbygging, samt rettledning i bruk og vedlikehold. Driftsavtaler JM vil ved overtagelse levere standard strømleveranser. Kjøper er selv ansvarlig for eventuelt å bestille fra annen leverandør fra overtakelsesdato. Kjøper overtar ansvaret for drift og vedlikehold for boligen fra og med overleveringsdagen. Dette gjelder også tekniske innretninger og lignende som trenger systematiske drifts- og vedlikeholdsrutiner, bl.a. skifte av tilluftfilter og rengjøring av avkastfilter. JM s reklamasjonsansvar er avhengig av at innretningene er underlagt forsvarlig drift- og vedlikehold. Huseierforening JM vil etablere huseierforening for feltet. Etter stiftelsen blir kjøperne av boligeiendommene medlemmer av foreningen. JM har utarbeidet foreløpige vedtekter som beskriver rettigheter og plikter for medlemmene. Vedtektene er vedlegg til kjøpekontrakt. 10. Diverse Tilvalg og endringer Kjøper vil få muligheter til å velge andre farger og kvaliteter innvendig enn det som er beskrevet. I enkelte tilfeller kan kunden også bestille tilleggsleveranser. Det vises til nærmere informasjon i innredningsguiden om hva dette innebærer av muligheter. Tilvalg og endringer kan ikke bestilles etter den fristen som vil bli opplyst for hvert enkelt hus i tilvalgsprosessen. Toleranser Beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransen utføres i henhold til gjeldende forskrift, normal toleranseklasse. For øvrig legges offentlige lover, forskrifter og standarder til grunn for krav til utførelse og materialbruk. 9

10 Forbehold JM Norge AS forbeholder seg rett til å gjøre endringer i denne beskrivelsen og andre kontraktsvedlegg som er hensiktsmessige og nødvendige uten at den generelle standarden eller verdien forringes. JM tar videre forbehold om endelige tillatelser og pålegg fra offentlige myndigheter som kan få betydning for prosjektets utforming og fremdrift, samt tar forbehold om tilstrekkelig salg for igangsetting ut ifra interne krav. Forventet byggestart er sommer Alle illustrasjoner benyttet i markedsføringen av Morbergtoppen er kun ment å være av illustrativ karakter og avvik kan forekomme. Det tas forbehold om endring av navn på prosjektet og huseierforeningen. Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil. Romskjema Morbergtoppen 1 Etg Entre Stue/Kjøkken Bad Sov Terrasse Ute Gulv Tak Vegg Innredning Installasjoner Keramiske fliser 150 x 150 mm, Mørk Grå, Gulvvarme Keramiske fliser 300 x Parkett Eik 3-stavs, 300 mm Mørk Grå Matt lakkert Hvit NCS S-0500-N, Hvit NCS S-0500-N, Hvit NCS S-0500-N, Hvit NCS S-0500-N, Hvit NCS S-0500-N, Hvit NCS S-0500-N, Marbodal Kjøkkeninnredning, Svedbergs Forma Arkitekt Pluss Deep 60 cm, Kritthvit Svedbergs Speil 60 cm Elfa Skyvedørsgarderobe Tapwell Servantbatteri, Tapwell Dusjbatteri og garnityr, Tilkobling for vaskemaskin, Stikkontakt i servanskapsskuff, Vegghengt toalett Parkett Eik 3-stavs, Matt lakkert Hvit NCS S-0500-N, Hvit NCS S-0500-N, Marbodal Slagdørsgarderobe Terrassebord 28 x 120 mm Imp. Utekran U Etg Gang Stue Bad Sov Vask/Bod Gard./Bod Tekn.rom Gulv Tak Vegg Parkett Eik 3-stavs, Matt lakkert Hvit NCS S-0500-N, Hvit NCS S-0500-N, Parkett Eik 3-stavs, Matt lakkert Hvit NCS S-0500-N, Hvit NCS S-0500-N, Keramiske fliser 150 x 150 mm, Mørk Grå, Gulvvarme Hvit NCS S-0500-N, Hvit NCS S-0500-N, Keramiske fliser 150 x 150 mm, Mørk Grå, Gulvvarme Parkett Eik 3-stavs, Matt lakkert Hvit NCS S-0500-N, Hvit NCS S N, Hvit NCS S-0500-N, Hvit NCS S N, Keramiske fliser 150 x 150 mm, Parkett Eik 3-stavs, Mørk Grå, Matt lakkert Gulvvarme Hvit NCS S-0500-N, Hvit NCS S N, Hvit NCS S-0500-N, Hvit NCS S N, Innredning Svedbergs Forma Deep 80 cm, Svedbergs Forma Speil 80 cm, INR Angel Marbodal Dusjvegger 90 x 90 cm Slagdørsgarderobe Utslagsvask Elfa Garderobeinnredni ng, Hylle og garderobestang i full bredde Installasjoner Vannbåren varme Vannbåren varme Tapwell Dusjbatteri og garnityr, Stikkontakt i servanskapsskuff, Vegghengt toalett Tapwell Servantbatteri, tilkobling for vaskemaskin NILAN m/varmtvannsbereder 10

11 Innredningsvalg JM Original og tilvalgssortiment Boligen leveres med en nøye utvalgt innredning, kalt JM Original. I tillegg er det mulig å velge ulike produkter og løsninger på tilvalg. JM Original og tilvalgssortimentet presenteres i katalogen Innredningsguide som er spesielt utviklet for prosjektet. JM tar forbehold om at det kan forekomme endringer i sortiment og spesifikasjoner på innredningen som følge av at produkter utgår og endres hos JM sine leverandører. I så fall blir det aktuelle produktet erstattet med et tilsvarende produkt. Tilvalgsmøte Etter at byggestart er besluttet for prosjektet vil kjøper bli kontaktet av en representant for JM og invitert til et møte for å gjennomgå JM Original og tilvalg. I forkant av møtet vil kjøper få tilsendt Innredningsguiden som og viser pris for de ulike tilvalgene. Eventuelle endringer og tilvalg utover det som presenteres i Innredningsguiden må vurderes og prises i hvert enkelt tilfelle. JM har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadsoppføringslova 44. Tilvalgsfrist JM sin representant vil opplyse kjøper om siste frist for bestilling av tilvalg i prosjektet. Frister for tilvalg og endringer fastsettes før byggestart. Inngås kjøpsavtale etter at tilvalgsfristen har utløpet vil muligheten for tilvalg i utgangspunktet ikke være tilstede. Dersom bestillingen ikke blir godkjent og signert av kjøper før tilvalgsfristen utløper vil boligen bli levert i henhold til JM Original. Tilvalgsbestilling Hvis kjøper ikke ønsker tilvalg, eller ikke ser behov for å komme i tilvalgsmøte, vil boligen bli levert i henhold til JM Original. Hvis kjøper ønsker tilvalg vil de aktuelle tilvalgene bli inkludert i bestillingen med tilhørende priskonsekvens. Alle priser er inklusive MVA og viser merkostnaden for å oppgradere fra JM Original til det aktuelle tilvalgsproduktet. Montering er normalt inkludert i prisen hvis annet ikke er opplyst. JM forbeholder seg retten til å delfakturerere tilvalgsbeløpet ved bestilling jf. Bustadoppføringslova 47. Kontroll av bestilling Det er svært viktig at kjøper ser nøye gjennom bestillingen og sjekker at den er i overenstemmelse med ønsker og avtaler som er inngått. Overenskomster som ikke finnes i bestillingen har ikke gyldighet. Avtalen er bindende og kan ikke endres etter at den er signert og returnert. Skulle det være avvik eller uklarheter i bestillingen må kjøper umiddelbart ta kontakt med JM sin representant og avklare forholdene. Bestillingen er underlag for leveransen JM mottar fra leverandørene. Produktene er spesialbestilt til prosjektet og kan ikke avbestilles eller returneres. Dersom boligen avbestilles, skal bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet. 11

12 Kontraktsmessige forhold, selveid bolig Betalingsplan Straks kontrakt er signert stiller JM sikkerhet iht bufl % av kjøpesummen forfaller til betaling 3 dager etter at slik sikkerhet er stilt. Beløpet skal være fri egenkapital, dvs at betaling ikke forutsetter pant i boligen og det kan ikke være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at JM ikke kan disponere over beløpet. Resterende del av kjøpesummen samt omkostninger betales ved overtakelse. Alle innbetalinger skjer til klientkonto hos megler/oppgjørsmegler. Sikkerhetsstillelse JM stiller sikkerhet for oppfyllelse sine forpliktelser iht kontrakten i samsvar med bufl 12. Sikkerheten utgjør 3 % av vederlaget frem til overtakelse, deretter øker sikkerheten til 5 % og vil gjelde i fem år etter overtakelsen. Tilvalg/endringer vil ikke påvirke størrelsen på JMs sikkerhetsstillelse. JM kan stille garanti iht bufl 47 for å kunne disponere over innbetalt del av kjøpesum. Renter av innbetalingen vil da også tilfalle JM. Omkostninger I tillegg til kjøpesummen betales 2,5 % dokumentavgift av tomteverdien. I tillegg påløper tinglysingsgebyr på kr 525,- for skjøte og for hvert pantedokument som skal tinglyses, pluss pantattest på kr 194,-. Det tas forbehold om endringer av offentlige avgifter og gebyrer. Kjøpers mislighold Dersom kjøpesum, omkostningene eller øvrige krav ikke blir betalt helt eller delvis ved forfall, påløper forsinkelsesrente av det til enhver tid utestående beløp fra forfall til betaling finner sted. Har betaling av kjøpesummen ikke funnet sted innen 30 dager etter forfall, regnes dette som vesentlig mislighold som gir JM rett til å heve kontrakten en uke etter skriftlig varsel. JM kan ta dekning for sitt tilgodehavende (herunder renter og omkostninger) i de innbetalinger som kjøper har foretatt. JM har deretter rett til å selge boligen på nytt. Kjøper vil i et slikt tilfelle bli belastet for salgskostnader, en eventuell differanse ved en lavere salgssum samt eventuelt annet tap som JM måtte være påført. Dersom kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i boligen før fullt oppgjør har funnet sted, og ikke betaler fullt oppgjør, godtar kjøper utkastelse fra boligen uten søksmål og dom, jf tvangsfullbyrdelsesloven 13-2, 3. ledd (e). Dette gjelder selv om det er stilt garanti for kjøpesum. Priser 12

13 Boligene selges til faste priser (kjøpesummen skal ikke indeksreguleres). JM står fritt til når som helst å endre priser eller betalingsbetingelser på boliger som ikke er solgt. Kredittvurdering, finansieringsbevis JM og megler har rett til å foreta kredittvurdering av kjøper samt til å kreve fremleggelse av finansieringsbevis (lånebevis) før bud aksepteres. Kjøpere som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet kan bli avvist. Forbehold om tilstrekkelig salg m.v. JM tar følgende forbehold for gjennomføring av kontrakten: at igangsettingstillatelse er gitt innen , og at tilstrekkelig antall boliger i prosjektet er solgt innen , og at byggestart vedtas av JMs styrende organer innen JM skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet. JM er bundet av kontrakten dersom det ikke er sendt skriftlig melding til kjøper om at forbeholdet gjøres gjeldende innen 21 kalenderdager etter utløpet av den aktuelle fristen. Dersom kontrakten bortfaller som følge av forbeholdene ovenfor, skal kjøper umiddelbart få tilbakeført innbetalt beløp samt renter opptjent på meglers klientkonto. Renter blir ikke utbetalt dersom beløpet er mindre enn ½ rettsgebyr. Ut over dette har JM ved bortfall av kontrakten intet ansvar overfor kjøper. Ved enighet mellom partene, kan fristene (herunder ferdigstillelsesfristen) forlenges. Kontraktens betingelser for øvrig vil i et slikt tilfelle være de samme. Overtakelse Boligen vil bli overlevert 460 kalenderdager etter at JMs forbehold er bortfalt. Fristen forlenges for hver fellesferie (21 kalenderdager), juleferie (7 kalenderdager) og påskeferie (7 kalenderdager) som blir berørt av arbeidene. Forlengelsene gjelder selv om det eventuelt utføres arbeid i feriene. JM kan kreve overtakelse inntil 4 måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. JM skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt ved forsinkelse i forhold til det nye overtakelsestidspunktet. Forhåndsbefaring av boligen gjøres før overtakelse. Befaringen ledes av en representant for JM. Du bør delta i befaringen for å kunne komme med bemerkninger til overtakelsen samt kontrollere dine tilvalg. Innkalling til overtakelse sendes deg i god tid. Ved overtakelse leveres boligen i byggerengjort stand. Synlige skader/mangler, som skader på vindusruter, porselen, dører eller overflatebehandlinger, må påpekes ved overtakelse. I nye bygg 13

14 vil det normalt kunne oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og sammenføyninger, dels pga uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard. Boligen kan benyttes som visningsbolig inntil overtakelse, forutsatt at dette ikke forringer boligens kvalitet. Overtakelse av fellesarealer foretas av styret i huseierforeningen (se lenger ned). Ved overtakelse av boligen må det påregnes at det gjenstår mindre innvendige og utvendige arbeider på fellesarealer. Dersom utomhusarealer ikke er fullført ved tidspunktet for overtakelse av boligen, kan det holdes tilbake et beløp opptil kr 5.000,- pr bolig på meglers konto frem det tidspunkt til overtakelsesforretning for utomhusarealene er gjennomført. Endrede løsninger m.v. Prosjektbeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om prosjektets generelle bestanddeler og funksjoner, og er således ikke en komplett beskrivelse av leveransen. JM forbeholder seg rett til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger, uten at dette gir rett til endring av vederlaget. Endelig utforming av utomhusarealer fastsettes av JM, og støttemurer, belysning, kummer, trafoer og lignende blir plassert der dette finnes hensiktsmessig. JM har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet eller verdi, uten at dette gir rett til endring av vederlaget. JM skal så langt det er praktisk mulig informere kjøper om slike endringer. Alle presentasjoner, planer, skisser og bilder i salgsmaterialet er av illustrativ karakter og kan derfor vise bygningsvolumer og inneholde innredning og detaljer m.v som ikke inngår i leveransen. I tilfelle motstrid mellom salgsprospekt og prosjektbeskrivelsen vil beskrivelsen ha forrang, og leveransens omfang er begrenset til denne. Forsikring JM holder eiendommen forsikret i byggeperioden. Eiendommen skal være forsikret av JM til 2 uker etter at boligen er overtatt. Kjøper skal ved overtakelsen tegne egen forsikring av boligen. Dersom det skulle inntreffe brann eller annen skade under byggetiden som dekkes av forsikringen, skal avtalen likevel opprettholdes fullt ut idet erstatningen tilfaller JM, som på sin side plikter å foreta gjenoppbygging etter opprinnelige tegninger innen rimelig tid. JM vil ved tilfelle som nevnt her ikke ha noe ansvar for kjøpers forsinkede innflytting jf bufl 17. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring. Offentlige forhold Ved overtakelse skal det foreligge midlertidig brukstillatelse. JM er ansvarlig for å innhente ferdigattest, men kjøper er innforstått med at denne normalt ikke foreligger før lang tid etter overtakelse. Tomteforhold, fellesarealer Tomten er eiet. Det tas forbehold om endelig størrelse på fellesarealer og tomtegrenser rundt dette dersom fradeling eller sammenføyning skal finne sted etter krav fra kommunen. 14

15 Heftelser Kommunen har lovbestemt pant for eiendomsskatt og enkelte særlige eiendomsavgifter og gebyrer, jf panteloven 6-1. For øvrig vil boligen bli overdratt fri for pengeheftelser (andre enn de kjøper lar tinglyse). Boligen overdras med de rettigheter og forpliktelser (servitutter) som fremgår av grunnbokutskriften. I tillegg har JM rett til å tinglyse bestemmelser knyttet til bruk av fellesarealer eller naboforhold, eller forhold pålagt av det offentlige. Likningsverdi Likningsverdi for boligen er ikke fastsatt. Likningsverdien fastsettes av Skatteetaten, og vil utgjøre ca 25 prosent av markedsverdien for primærbolig, og ca 40 prosent av markedsverdien for sekundærbolig. For nærmere informasjon kan Skatteetaten kontaktes. 1-årsbefaring Cirka 1 år etter overtakelsen vil JM innkalle til en kontrollbefaring av boligen. Det skal føres protokoll fra denne, som skal undertegnes av begge parter. Dersom det ikke er til klar ulempe for kjøper, kan JM kreve at utbedring av mangler som er reklamert etter overtakelsen skjer samlet etter kontrollbefaringen. Oppgjørsmeglers sikkerhetsstillelse, meglerhonorar m.v. Alle eiendomsmeglerforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler, begrenset oppad til kr 30 millioner. Enkeltsaker er forsikret med inntil kr 10 millioner. Ved kjøpesum over kr 10 millioner kan klientmidlene tilleggsforsikres. Hvis kjøper ønsker dette, vil det tilkomme et tilleggsgebyr som blir tillagt kjøpers omkostninger. Kjøper må innen kontraktsmøtet gi oppgjørsmegler tilbakemelding dersom dette er ønskelig. Eiendomsmeglere er underlagt bestemmelsene i hvitvaskingsloven. Dette innebærer bl.a at megler har plikt til å melde fra til myndighetene om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Meglerhonorar betales av JM, basert på en fast avtalt pris. Avbestilling Kjøper kan iht bustadoppføringsloven (bufl) kapittel VI avbestille boligen inntil overtakelse har funnet sted. Hvis avbestilling skjer før det er gitt igangsettingstillatelse, skal avbestillingsgebyret utgjøre 5 % av vederlaget inkl. mva. Ved senere avbestilling gjelder bestemmelsen i bufl 53, slik at JM i et slikt tilfelle skal ha dekket hele sitt økonomiske tap. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet. Transport av kontrakt o.l Transport av kjøpekontrakten skjer kun etter samtykke fra JM. Ved transport og videresalg påløper et gebyr på kr ,-. Ved transport skal transportavtale utarbeidet av JM benyttes. Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg. Transport av garantier kan kun 15

16 skje etter samtykke fra garantisten, og endringer av garantier som følge av transporten bekostes av kjøper. Kontraktsmaler/lovgrunnlag Salg av bolig under oppføring til forbrukere reguleres av bufl, og JM benytter standard byggeblankett Prosjektbeskrivelsen er et vedlegg til blanketten og utgjør således en del av kontrakten. Ved eventuell motstrid mellom bestemmelsene i byggeblanketten og beskrivelsen, går beskrivelsen foran. Ved salg til andre enn forbrukere og boliger som er ferdigstilte benytter JM seg av en kontraktsmal basert på bestemmelsene i avhendingsloven, og som inneholder bestemmelser som avviker fra prosjektbeskrivelsen. 16

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Prosjektbeskrivelse Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt

Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt INNDALSVEIEN Selveierleiligheter 79 leiligheter Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller

Detaljer

ULLENSAKER KLØFTA PROSJEKTBESKRIVELSE. Bjerkejordet

ULLENSAKER KLØFTA PROSJEKTBESKRIVELSE. Bjerkejordet ULLENSAKER KLØFTA PROSJEKTBESKRIVELSE Bjerkejordet Bjerkejordet 35 selveierleiligheter Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter kalt JM) Med Bolig

Detaljer

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA. Illustrasjonsfoto

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA. Illustrasjonsfoto VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA Illustrasjonsfoto Basbergrønningen Vest, C3-2 Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten

Detaljer

OSLO LØREN. PROSJEKTBESKRIVELSE Spirea Park III

OSLO LØREN. PROSJEKTBESKRIVELSE Spirea Park III OSLO LØREN PROSJEKTBESKRIVELSE Spirea Park III SPIREA PARK III 16.09.2015 Spireaveien 14, 0580 Oslo Gårdsnr. 124, bruksnr. 113 i Oslo kommune BYGGHERRE OG TILTAKSHAVER JM Norge Region Oslo ARKITEKT Derlick

Detaljer

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon TØNSBERG VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 PROSJEKTBESKRIVELSE Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter Illustrasjon Semshagen Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE. Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C

OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE. Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C SPIREA PARK Byggetrinn II Spireaveien 14 C, selveierleiligheter Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

ØVRE HØVIK. LEVERANSEBESKRIVELSE Høviktunet

ØVRE HØVIK. LEVERANSEBESKRIVELSE Høviktunet ØVRE HØVIK LEVERANSEBESKRIVELSE Høviktunet HØVIKTUNET 2015.05.21 Kirkeveien 28 og 30, 1363 Høvik Gnr. 10, Bnr. 241 og 247 i Bærum kommune. Leveransebeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper

Detaljer

BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen

BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen SKALLUMHAGEN 2015.03.09 Skallumhagen 52, 54, 56, 58, 1368 Stabekk Gnr.16, Bnr. 190 og 194 i Bærum kommune Leveransebeskrivelsen er et bilag til

Detaljer

Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare.

Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Prosjektbeskrivelse Solheim Terrasse 49 selveierleiligheter Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110435 Hovinbekken II SALGSTRINN 1 07.11.2014 EiP.

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110435 Hovinbekken II SALGSTRINN 1 07.11.2014 EiP. PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110435 Hovinbekken II SALGSTRINN 1 07.11.2014 EiP. 07.11.14. Eirik Prestmo Side 1 av 17 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110320 Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og 3 03.09.2012 EiP

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110320 Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og 3 03.09.2012 EiP PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110320 Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og 3 03.09.2012 EiP 03.09.2012. Eirik Prestmo Side 1 av 16 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM

Detaljer

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Hans Nielsen Hauges gate 88-94 Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården NØTTERØY LARVIK - TORSTRAND - BERGAN PROSJEKTBESKRIVELSE Havnegården Havnegården Leiligheter i borettslag. Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom JM Norge S foretaksnummer 89301 PB 33, 130 BÆRUM POSTTERMINL (heretter kalt Selger ) og E-post: Tlf. / (heretter kalt Kjøper ) er i dag inngått følgende

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL 1 LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen Revidert: 03.11.2014 PEL 2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS. Med Bolig menes

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord

Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord Vedlegg A nr 1, 27.09.2011 PROSJEKTBESKRIVELSE Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord Perspektiv av 17 boenheter beliggende til veien Veraåsen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten

Detaljer

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2 Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Barkåker C2 Barkåker C2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Denne prosjektbeskrivelsen

Detaljer

Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE

Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt 140245 Hallermoen C2 delfelt Bk15 og Bk16, Drammen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM).

Detaljer

Hallermoen C3 Drammen

Hallermoen C3 Drammen Vedlegg B nr 1, 15.november 2014 PROSJEKTBESKRIVELSE Hallermoen C3 Drammen Prosjekt 140246 ( delfelt Bf15, Bk17 og Bf16. ) 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM

Detaljer

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt 140243 Hallermoen C1 delfelt Bt2 og Bk14, Drammen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM).

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13

Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13 Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13 Kjøpekontraktens vedlegg 15 15.1 Utomhusplan Hus 13 datert 12.03.2013 samt Utomhus for Hus 1 til Hus 13 datert 10.06.2015 15.2 Etasjeplan/leilighetsoversikt

Detaljer

Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord

Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord Vedlegg A nr 1, 15.08.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord Perspektiv av Rakel hus nr.11, sett fra vest. 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 11 Dato: 12.05.2014

PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 11 Dato: 12.05.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 11 Dato: 12.05.2014 1 2 Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater

Detaljer

Prosjekt: P.140068 Basbergrønningen Vest felt B7

Prosjekt: P.140068 Basbergrønningen Vest felt B7 Vedlegg A nr 1 01.04.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: P.140068 Basbergrønningen Vest felt B7 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS. Med Bolig menes hele

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev:

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev: 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4 Dato: 25.02.2012 Rev: 2 Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater

Detaljer

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Velkommen til Borgeparken 2 Borgeparken Borgeparken bygg C er siste del av et større leilighetsprosjekt som oppføres i attraktive omgivelser på Hovenga i Porsgrunn

Detaljer