Roth fordelingssystem. er godkjent av SINTEF Byggforsk med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Roth fordelingssystem. er godkjent av SINTEF Byggforsk med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet"

Transkript

1 SINTEF Byggforsk Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Nr Utstedt: Revidert: Gyldig til: Side: 1 av 5 Roth fordelingssystem er godkjent av SINTEF Byggforsk med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet 1. Innehaver av godkjenningen Roth Nordic AS Postboks Bærum Tlf.: Faks.: Produsent Roth Fordelerskap, Roth Golvvarmefordeler, Roth Fordelershunt: Roth Nordic AS 3. Produktbeskrivelse Godkjenningen omfatter fordelingssystem for vannbåren golvvarme og radiatorer med konstruksjonsoppbygning som beskrevet i godkjenningen. Fordelingssystemer består av løsninger med golvvarmefordelere, shuntgruppe og sonereguleringsutstyr montert fritt eller i fordelerskap. Varmekilden (kjele, varmepumpe el.) er ikke en del av fordelingssystemet. Egenskapene til hver enkel delkomponent og materiale som inngår i fordelingssystemene skal være dokumentert gjennom separat produktgodkjenning, produktsertifisering e.l. 3.1 Roth Golvvarmefordelere Prinsippet for sammenbygning av golvvarmefordelere er vist i figur 1. Golvvarmefordelerne (3) leveres ferdig sammensatt fra 2 til 12 kurser. Returfordeleren er forsynt med integrerte reguleringsventiler med håndratt og beskyttelseskappe (2), og er forberedt for montering av reguleringsmotorer (aktuatorer). Golvvarmefordelerne er laget i korrosjonsbestandig messing, og tur- og returfordeler er 30 mm dybde- og 27,5 mm sideforskjøvet. Fordelerne er forsynt med 1 gjenger i begge ender, så tilslutning fra shuntsystem eller varmekilde kan skje valgfritt. Golvvarmefordelerne inneholder alle nødvendige ventiler og braketter (4) m.m. som behøves for å regulere et golvvarmeanlegg. Golvvarmefordelerne kan leveres i to utførelser, med og uten vannmengdemålere. Vannmengdemåleren (1) har en skala fra 0,1-6 l/min. Vannet i systemet har ikke direkte kontakt med mengdemålerne. Roth golvvarmefordelere kan også benyttes til radiatoranlegg, vegg- og takvarmesystemer. Turfordeleren er forsynt med forinnstillings- og avstegningsventiler (6), med en c/c avstand på 55 mm. Flere golvvarmefordelere kan kombineres slik at en kan får flere enn 12 kretser avhengig av behov. Fig. 1 Roth Golvvarmefordeler 1. Vannmengdemåler (flowindikator) 2. Håndratt 3. Fordelere 4. Brakett 5. Returventil 6. Turventil Copyright SINTEF Byggforsk Referanse: Godkj. O Kontr. O Hovedkontor: SINTEF Byggforsk Postboks 124 Blindern 0314 Oslo Telefon Telefaks Firmapost: Emne: Golvvarmesystemer Trondheim: SINTEF Byggforsk 7465 Trondheim Telefon /33 90 Telefaks /80

2 SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning - Nr Side 2 av Roth shuntgruppe Prinsippet for sammenbygging av shuntgruppe er vist i figur 2. Fig. 3 Roth fordelerskap Fig. 2 Roth shuntgruppe Shuntgruppen består av sirkulasjonspumpe, termostatventil med kapillarføler, påfyllings- og avtappingsventiler, termometre, samt ledning med jordet stikkontakt for pumpe. Shunten er tilpasset slik at den kan monteres direkte på Roth golvvarmefordelere. Fordelershunten brukes når det er behov for konstant fremledningstemperatur. Temperaturområdet på ønsket fremledningstemperatur er innstillbar mellom +20 og +55 C. Fordelershunten har en kapasitet som dekker oppvarming til et m² stort golvareal. For dimensjonering av anlegget bør Roth tekniske backupavdeling kontaktes. De to endekappene som følger med monteres på fordeleren. Fordelershunten kan monteres i Roth fordelerskap. Shunten kan også monteres i andre rom, men pumpens motoraksel skal monteres horisontalt. Sirkulasjonspumpen kan gi noe støy, og det anbefales derfor at shunten ikke monteres i nærheten av soverom eller lignende. Pumpen er montert med en 230V jordet stikkontakt. Dersom det er ønskelig med pumpestopp kan strømforsyningen til pumpen stoppes via et pumperelé fra Roth NOVA+ TH romregulering. 3.3 Roth fordelerskap Roth fordelerskap leveres både for innfelling og utenpåliggende montasje. Skapene er hvite og har følgende dimensjoner (innbyggingsmål, HxBxD): 700x550x100 (inntil 6 kurser) 700x800x100 (inntil 10 kurser) 700x1150x100 (inntil 15 kurser) Dybden kan justeres fra 100 mm til 180 mm. En fordeler med 4 kurser med shunt får plass i én fordelerskap med bredde 550 mm, mens fordelerskap med bredde 1150 mm har plass til shunt og fordeler til 12 kurser. 3.4 Reguleringssystemer Roth fordelingssystem kan styres og reguleres fra flere reguleringssystemer Roth NOVA+ TM trådløs regulering Roth NOVA+ TM Trådløst reguleringssystem er basert på trådløs teknologi og 2-veiskommunikasjon. Dette gir høy transmisjonssikkerhet og individuell styring av romtemperaturen. Roth NOVA+ TM Systemet er et fullt utbygd system med Kontrollenhet med 5 eller 10 utganger, romtermostatene Standard, Digital, Digital IR (Infrarød golvføler) og Institusjon. Roth NOVA+ TM trådløs regulering består av: - NOVA+ TM Kontrollenhet - NOVA+ TM Romtermostat - NOVA+ TM Betjeningsenhet Fig. 4 Roth NOVA+ TM Kontrollenhet Kontrollenheten har 5 eller 10 utganger som fritt kan programmeres til å kjøre alminnelig ON/OFF styring med innstillingene NC (normally closed, standard innstilling), NO (normally open), eller den spesielle regulering puls/pause. I tillegg har enheten 2 reléer, ett for pumpestyring og ett for kjelestyring, samt 2 innganger for hhv. signal for kjøling og globalt standby (lokal senking av hele anlegget via en trykknapp). Enheten betjenes med 3 knapper plassert synlig på enheten.

3 SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning - Nr Side 3 av 5 Dersom Kontrollenheten monteres i et fordelerskap, eller den er skjermet av andre bygningsdeler som kan dempe sendesignaler fra romtermostatene, skal en antenne monteres utenfor skapet. Roth NOVA+ TM Systemet inneholder funksjoner som: - kortslutningsbeskyttede utganger - regulering via ON/OFF eller puls/pause - globalt standby - reléer for pumper og kjeler etc. - selvdiagnostiseringsprogram - feilindikasjon og linktest for alle trådløse komponenter. Med Betjeningsenheten får man lett adgang til hele systemet og alle de utvidede funksjoner. 3) Roth NOVA+ TM Digital. Termostat med trykknapp og visning av faktisk og innstilt temperatur. Ikoner i digital som viser låsing av innstillinger (krever Betjeningsenhet), linktest, lavt batterinivå, alarm og timer (krever Betjeningsenhet). Elektronisk min. og maks. begrensning. Brukes hvor man ønsker enkelt å kunne avlese temperaturer og innstillinger direkte på termostaten. 4) Roth NOVA+ TM Digital IR. Termostat med infrarød golvføler som byr på samme funksjoner som Digital termostaten, men man kan i tillegg styre og kontrollere golvoverflatetemperaturen med den integrerte infrarøde føleren. Golvtemperturen kan innstilles mellom 5 35 C og elektronisk min. og maks. begrenses. Brukes hvor man ønsker å sikre en konstant min. golvtemperatur (i f.eks. bad) eller en maks. golvtemperatur (f.eks. tregolvet i stuen). Figur 7 viser en prinsippskisse for reguleringssystemet med golvvarmefordelere, shunt og varmeforsyning. Fig. 5 Roth NOVA+ TM Betjeningsenhet I tillegg inneholder systemet en Repeater (signalforsterker) samt en Betjeningsenhet som gir 100 % utnyttelse av alle systemets funksjoner, blant annet trådløs oppsetting av hele systemet. Fig. 7 Roth NOVA+ TM regulering av golvvarmesystem med shunt og varmeforsyning Roth CABLE TM kablet regulering Kablet styresystem for golvvarme leveres med romtermostater som er forbundet til koplingslisten med elektriske ledninger Fig. 6 Roth NOVA+ TM Romtermostater for forskjellige formål Figur 6 viser romtermostater for forskjellige formål. Disse er: 1) Roth NOVA+ TM Standard. Termostat med dreieknapp for innstilling 5 35 C. Mekanisk min. og maks. begrensning. Brukes hvor man ønsker enkel og lett anvendelig termostat. 2) Roth NOVA+ TM Institusjon. Termostat med funksjoner som Standard termostaten, men uten synlig dreieknapp. Brukes i f.eks. institusjoner hvor man ikke ønsker at brukeren skal kunne stille på termostaten. Fig. 8 Roth kablet regulering Roth kablet regulering består av koblingsboks og 3 typer romtermostater: - standardmodell - multi med ekstra funksjoner (bl.a. golvføler) - institusjonsmodell.

4 SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning - Nr Side 4 av 5 Koplingsboksen leveres standard med relé for pumpestopp og har 12 utganger type NC, og innganger for romtermostater. Golvføleren gir mulighet for begrensning av golvets maksimaltemperatur (for f. eks tregolv). 3.5 Sammenstilling Prinsipp for sammenstilling av et komplett varmefordelingssystem er vist i figur 9. Figuren viser en komplett løsning med Roth golvvarmefordeler, shuntgruppe og reguleringsutrustning montert fritt eller i skap. Effekt og temperatur Roth fordelingssystem avgir effekter fra 5,5 til 22 kw ved en vannavkjøling over golvflaten på inntil 5 C. Turtemperatur på vannet ligger normalt fra C for golvvarmesystemer og C for radiatorsystemer. Inneklimapåvirkning Golvvarmesystemene er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning. Miljødeklarasjon Det er ikke utarbeidet egen miljødeklarasjon for Roth golvvarmesystemer. Systemene inneholder ingen stoffer på miljøvernmyndighetenes Obs-liste om helse og miljøfarlige stoffer. Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter Materialer og komponenter kan sendes til gjenvinning eller offentlig deponi etter endt levetid Fig. 9 Roth fordelingssystem med shunt 1. Shuntgruppe 2. Golvvarmefordeler tur og retur 3. Aktuator 4. Kontrollenhet 4. Bruksområder Generelt Godkjenningen gjelder for installasjon av fordelingssystem med fordeler, shuntgruppe og reguleringsutstyr til vannbårne golv- og radiatorvarmesystemer for oppvarming av boliger og næringsbygg. De viste systemene benyttes der hvor de er hensiktsmessige i forhold til bygningstype og energiforsyning. Det er i hovedsak to måter å fordele varmen på, med radiator eller golvvarme. Det er også mulig å kombinere radiator- og golvvarme i ett og samme system. Dette egner seg spesielt godt i boligblokker. Anvendes produktene til golvoppvarming må de ses i samanheng med SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning TG 2466 Roth Scandinavia vannbårne golvvarmesystemer. 5. Egenskaper Roth fordelingssystem Roth Scandinavia fordelingssystem har følgende sentrale produktegenskaper: - Maks driftstrykk: 10 bar - Maks driftstemperatur: 90 C - Maks differansetrykk: 1,0 bar 6. Betingelser for bruk Prosjektering og dimensjonering Fordelingssystemet skal prosjekteres i henhold til de prinsipielle konstruksjonsutførelsene som er vist i Teknisk Godkjenning nr Varmeteknisk dimensjonering skal utføres for hvert enkelt anlegg, og beregningsprogrammet Roth Energiberegningsprogram kan anvendes. Prinsipper for dimensjonering av golvvarmeanlegg er forøvrig vist i Byggdetaljer Montasje Roth fordelingssystem monteres direkte på vegg eller i Roth fordelerskap, og golvvarmerørene bør legges uten rørskjøter. Anlegget skal trykkprøves med vann før overlevering. Normalt prøvetrykk skal være 1,3 ganger maks. arbeidstrykk. Prøvetrykket skal holdes i 2 timer. Dette skal skje før golvrørene blir innstøpt, eventuelt før overlegging av ferdig golv på sponplater eller flytende golv. Rengjøring Varmeanlegget kobles til shuntgruppen og golvvarmerørene kobles til golvvarmefordelerne. Kursene på fordeleren stenges av. Shuntgruppen spyles igjennom for fjerning av smuss og luft. Renspyling skal bare skje i strømningsretningen. Dreneringens kuleventil skal være åpen, slik at ikke vanntrykket blir så høyt at det skader systemet. Til slutt fylles mateledningene til fordelerne opp fra teknisk rom. Lufting Samtlige ventiler til og på fordeleren stenges. Blandingsventilene (gult ratt) settes i midtstilling. Den øvre luftenippelen erstattes med en slangenippel og slange som føres til sluk. Vanntrykket settes på returenhetens endestykke, mens endestykkets påfyllingsventil åpnes forsiktig. Returenhetens avstengningsventil åpnes lengst

5 SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning - Nr Side 5 av 5 borte fra påfyllingsventilen. Deretter åpnes motsvarende ventil på turledningsenheten. Denne prosedyren gjentas på de øvrige kretsene til alle golvvarmekretsene er gjennomspylte og luftet. Innregulering Alle ventilene i anlegget skal være åpne, dvs. alle romtermostatene stilt på maks dersom de er montert. Turvannstemperaturen stilles inn etter beregninger fra Roth. Som en tommelfingerregel ligger denne generelt på C, mens den for trebjelkelag og flytende golv legges på C. Vær oppmerksom på at fremledningstemperaturen innstilles for konstant drift. Dette medfører at visse justeringer bør gjøres i forhold til årstid og i henhold til golvfabrikantenes anvisninger. For optimal drift av anlegget forutsettes at samtlige kurser innreguleres i henhold til beregninger utført med Roth Enrgiberegningsprogram. Transport og lagring Roth fordelingssystem må håndteres og lagres på en slik måte at det ikke påføres skader. 7. Produksjonskontroll Roth fordelingssystem monteres på byggeplass og utførelsen kontrolleres som en del av den ordinære byggeplasskontrollen. Delkomponentene skal være underlagt produksjonskontroll i henhold til de tekniske spesifikasjonene som gjelder for de enkelte komponentene. Roth fordelingssystem er underlagt overvåkende produktog produksjonskontroll i henhold til kontrakt med SINTEF Byggforsk om Teknisk Godkjenning. 8. Grunnlag for godkjenningen Godkjenningen er basert på systemgjennomgang samt egenskaper som er verifisert i følgende dokumenter: - Roth Nordic AS. Roth Application Package (beregningsprogram) - Temperatur og effektmålinger av Roth Compact system og Roth Clima Comfort system. Byggforsk. Rapport O 20913, Norges byggforskningsinstitutt. NBI Teknisk Godkjenning nr Roth Scandinavia vannbårne golvvarmesystemer. - Roth Werke Buchenau TÜV Zertifikat DIN EN ISO 9001:2000, Reg. Nr. 12/100/ Merking Ved beskrivelse og markedsføring av Roth fordelingssystem i henhold til denne godkjenningen kan merket til SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning TG 2468 benyttes. For øvrig merkes de spesifiserte delkomponentene i henhold til de respektive godkjennings- og kontrollordningene som gjelder for komponentene. Det kan også merkes med godkjenningsmerket for Teknisk Godkjenning; TG 2468 TG 2468 Godkjenningsmerke 10. Ansvar Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i henhold til gjeldende rett. Bruksbetinget krav kan ikke fremmes overfor SINTEF Byggforsk utover det som er nevnt i NS Saksbehandling Prosjektleder for godkjenningen er Sverre Fossdal, SINTEF Byggforsk, avd. Bygninger, Oslo. for SINTEF Byggforsk Steinar K. Nilsen Godkjenningsleder

NBI Teknisk Godkjenning

NBI Teknisk Godkjenning NBI Teknisk Godkjenning Norges byggforskningsinstitutt (NBI) Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA Norsk medlem i European Union of Agrément, UEAtc Nr. 2466 Utstedt: 01.11.2006

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Høiax rør-i-rør-system

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Høiax rør-i-rør-system SINTEF Certification Nr. 20359 Utstedt: 11.03.2013 Revidert: 28.01.2014 Gyldig til: 01.04.2018 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Høiax rør-i-rør-system tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Roth MulitiPex Rørsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Roth MulitiPex Rørsystem SINTEF Byggforsk bekrefter at Roth MulitiPex Rørsystem SINTEF Certification Nr. 2556 Utstedt: 07.09.2009 Revidert: 18.02.2014 Gyldig til: 01.04.2019 Side: 1 av 6 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Fresvik Panel og Fresvik Element

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Fresvik Panel og Fresvik Element SINTEF Certification Nr. 2135 Utstedt: 15.10.2003 Revidert: 04.05.2012 Gyldig til: 25.06.2015 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Fresvik Panel og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul SINTEF Certification Nr. 2220 Utstedt: 23.08.0 Revidert: 12.10.9 Gyldig til: 12.05.2014 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Moelven Modul tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan-

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Byggmann trehussystemer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Byggmann trehussystemer SINTEF Certification Nr. 2555 Utstedt: 17.09.2013 Revidert: Gyldig til: 01.10.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Byggmann trehussystemer tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Passivelement ytterveggsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Passivelement ytterveggsystem SINTEF Certification Nr. 20080 Utstedt: 27.05.2011 Revidert: Gyldig til: 27.05.2016 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Passivelement ytterveggsystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk SINTEF Byggforsk bekrefter at Asak Forskalingsblokk SINTEF Certification Nr. 2383 Utstedt: 04.11.2004 Revidert: 09.03.2011 Gyldig til: 09.03.2016 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Huntonveggen

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Huntonveggen SINTEF Certification Nr. 20441 Utstedt: 25.08.2015 Revidert: Gyldig til: 01.10.2020 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Huntonveggen er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Hjemmeside: www.isodren.no Tlf: 64 97 70 50 E-post: post@isodren.no. Radonsikring

Hjemmeside: www.isodren.no Tlf: 64 97 70 50 E-post: post@isodren.no. Radonsikring Hjemmeside: www.isodren.no Tlf: 64 97 70 50 E-post: post@isodren.no Radonsikring TEKNISK DATA ISODREN-platen 60-200 Materiel: Ekspanderte polystyrenplastkuler, sammenlimte til ikke falsede plater uten

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Nordic Grunnmursystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Nordic Grunnmursystem SINTEF Certification Nr. 2124 Utstedt: 27.09.2001 Revidert: 15.10.2013 Gyldig til: 01.01.2019 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Nordic Grunnmursystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Vartdal Ringmur

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Vartdal Ringmur SINTEF Byggforsk bekrefter at Vartdal Ringmur SINTEF Certification Nr. 2398 Utstedt: 23.08.2004 Revidert: 11.02.2015 Gyldig til: 01.04.2020 Side: 1 av 5 er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc

SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc SINTEF Certification Nr. 20131 Utstedt: 15.06.2012 Revidert: Gyldig til: 01.07.2017 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at SIGA Majvest vindsperre SIGA Majcoat kombinert undertak og vindsperre tilfredsstiller

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. SPU Isolasjonsplater av PIR

SINTEF Byggforsk bekrefter at. SPU Isolasjonsplater av PIR SINTE Certification Nr. 20116 Utstedt: 05.12.2011 Revidert: 23.04.2015 Gyldig til: 01.01.2017 Side: 1 av 5 SINTE Byggforsk bekrefter at SPU Isolasjonsplater av PIR tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Roth MultiPex rørsystem. Living full of energy

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Roth MultiPex rørsystem. Living full of energy Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth MultiPex rørsystem Living full of energy Slik virker anlegget ditt Gratulerer med ditt nye Roth MultiPex rørsystem. Vi anbefaler at du oppbevarer denne vedlikeholdsinstruksen

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer SINTEF Certification Nr. 2215 Utstedt: 27.03.2000 Revidert: 09.04.2013 Gyldig til: 01.01.2017 Side: 1 av 8 SINTEF Byggforsk bekrefter at Lett-Tak takelementer tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at

SINTEF Byggforsk bekrefter at SINTEF Certification Nr. 2307 Utstedt: 29.12.2001 Revidert: 14.08.2012 Gyldig til: 01.10.2017 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Nortett Venti-Tak og DELTA Vitaxx tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Roth Produktkatalog. Gulvvarmesystem MultiPex rørsystem Alu-LaserPlus rørsystem SnowFlex rørsystem Tanksystemer Solvarmesystem

Roth Produktkatalog. Gulvvarmesystem MultiPex rørsystem Alu-LaserPlus rørsystem SnowFlex rørsystem Tanksystemer Solvarmesystem Gulvvarmesystem MultiPex rørsystem Alu-LaserPlus rørsystem SnowFlex rørsystem Tanksystemer Solvarmesystem Roth Produktkatalog Produkter og monteringsveiledninger Innholdsfortegnelse Roth Nordic Service

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Siniat brann- og lydskillevegger

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Siniat brann- og lydskillevegger SINTEF Byggforsk bekrefter at Siniat brann- og lydskillevegger SINTEF Certification Nr. 2497 Utstedt: 30.04.2008 Revidert: 25.04.2013 Gyldig til: 01.07.2018 Side: 1 av 11 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. gulvvarmeanlegg. Living full of energy

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. gulvvarmeanlegg. Living full of energy Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth gulvvarmeanlegg Living full of energy Slik virker anlegget ditt Gratulerer med ditt nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne instruksen sikrer deg en optimal

Detaljer

Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll.

Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll. ALVSBYHUS Levanger kommune Vår ref Deres ref Dato 39084/AR Gnr/bnr 73/27 15.mai.2013 Vedrørende gnr 73 bnr 27, Pinenga 13, Levanger kommune Tiltakshaver(e) er JonasSkogmo og Christina Johansen øien Følgebrev

Detaljer

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon V+G +95 VÅTROMSGUIDE Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon Utgave mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN For deg

Detaljer

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger Prosjektrapport 39 2009 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren

Detaljer

Tekniske Forskrifter

Tekniske Forskrifter Vesterålskraft Produksjon AS www.vesteralskraft.no Org.Nr 977 044 863 TELEFON VAKT : 482 70 725 FJERNVARME Tekniske Forskrifter Gyldig fra 01.01.2011 Side 2 OPPDRAGSGIVER Vesterålskraft Produksjon AS Strandgata

Detaljer

Prosjekteringsanvisning

Prosjekteringsanvisning rosjekteringsanvisning rosjektering For å oppnå alle fordeler med et gulvvarmesystem, kreves det nøye dimensjonering. rosjekteringsanvisningen som følger, er et hjelpemiddel ved prosjektering av LK Gulvvarmesystem.

Detaljer

Tekniske Forskrifter

Tekniske Forskrifter 1 Vesterålskraft Produksjon AS www.vesteralskraft.no TELEFON VAKT : 482 70 725 FJERNVARME Tekniske Forskrifter Gyldig fra 01.11.2010 2 Forord Vesterålskraft Produksjon AS, (VKP), stiftet 19. desember 1996,

Detaljer

Teknisk dokumentasjon

Teknisk dokumentasjon Teknisk dokumentasjon Vannbåren gulvvarme Oslo/ Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Innholdsfortegnelse Produktbeskrivelse Brugman Quickroll isolasjon 4 Brugman

Detaljer

KATALOGEN PRODUKT- VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER RØR-I-RØRSYSTEMER

KATALOGEN PRODUKT- VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER RØR-I-RØRSYSTEMER 2 0 1 3 PRODUKT KATALOGEN 2. utgave Fra komponent til systemleverandør Utviklingen fra å være en håndverksbedrift i 1927 til å være en av de ledende industribedrifter innenfor vårt virksomhetsområde har

Detaljer

KATALOGEN PRODUKT- VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER RØR-I-RØRSYSTEMER PRODUKTKATALOGEN H ØIAX. Forhandler

KATALOGEN PRODUKT- VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER RØR-I-RØRSYSTEMER PRODUKTKATALOGEN H ØIAX. Forhandler Høiax AS Hovedkontor/fabrikk Trippeveien 5 1618 FREDRIKSTAD Telefon: 69 35 55 00 Fax: 69 35 55 01 post@hoiax.no www.hoiax.no Høiax avd. Trondheim Kontor/hentelager Holtermanns veg 70 7031 TRONDHEIM Telefon:

Detaljer

Varmepumpe... 6 Elektrisk backup... 7

Varmepumpe... 6 Elektrisk backup... 7 1 ... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6 Varmepumpe... 6 Elektrisk backup... 7... 7... 8 4.0 Beregning av effekt... 8 4.1 Plassering av sentral... 9 4.2 Varmepumpe (utedel)... 10 4.3 Forlegning av rørkit...

Detaljer