Partnership Siemens Building Technologies

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Partnership Siemens Building Technologies"

Transkript

1 s Partnership Siemens Building Technologies Innhold Hele SBT's virksomhet i Oslo samlet Side 2 Én samarbeidspartner gjør hverdagen enklere Side 3 Siemens sikrer Rikshospitalet Side 4 Performance Contracting (PFC) i Sør-Odal Kommune Side 6 Energi Service Side 7 Frekvensomformere spesielt utviklet for styring av pumper og vifter Side 8 Synco En ny regulatorfamilie for alle typer av HVAC anlegg Side 9 Rask varsling høyt prioritert på Ullevål sykehus Side 10 Forum for Sykehusenes Teknisk Ledelse Side 12 Samlokalisering gjør oss enda sterkere Alle de fire divisjonene i Siemens Building Technologies AS (SBT) er nå samlet i det norske Siemens-hovedkontoret på Linderud i Oslo. Les mer på side 2 Nr. 1 / 2003

2 Hele SBT's virksomhet i Oslo samlet på Linderud Kundene vil merke forskjell sterkere på gode løsninger for kundene har vi ambisjoner om alltid å være blant de prekvalifiserte på viktige prosjekter. Fra venstre: Divisjonsdirektør Thore Sagsveen leder divisjon HVAC Products. Divisjonsdirektør Jorid Aune leder divisjon Building Automation. Administrerende direktør Rune Martini leder Siemens Building Technologies AS og har i tillegg ansvaret for de to divisjonene Fire Safety og Security Systems. Alle de fire divisjonene i Siemens Building Technologies AS (SBT) er nå samlet i det norske Siemenshovedkontoret på Linderud i Oslo. Samlokaliseringen gjør oss bedre rustet til å skape gode verdier for våre kunder, understreker administrerende direktør i SBT, Rune Martini, som tror kundene vil merke forskjell. Med basis i fire divisjoner som fra før er sterke, kan vi nå enda mer posisjonere oss som én sterk totalleverandør, noe som er viktig med tanke på store, fremtidige utfordringer som f.eks. prosjekter innenfor helsesektoren og forsvaret. Det er en klar trend at tunge oppdragsgivere ønsker færre leverandører. Å prekvalifisere tre til fem leverandører via en rammeavtale på inntil fem år, er et vanlig opplegg. Ved å fokusere enda Konkurransefortrinn Med 14 avdelingskontorer fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord har Siemens et betydelig konkurransefortrinn ved sentrale avtaler. Svært ofte skjer innsalget lokalt, noe som f.eks. er tilfelle med en avtale Security Systems har fått med Forsvaret. Den gode landsomfattende dekningen posisjonerer Siemens godt i forhold til andre prekvalifiserte leverandører. Kundene spør seg også i økende grad om hvilke leverandører som fortsatt er på markedet om fem år, sier Rune Martini. Lang fartstid i Norge, kombinert med forankring i egne, solide produkter som vi selv kan påvirke i verdikjeden, gjør at Siemens oppleves som et trygt valg for fremtiden. Integrerte løsninger Fordi de systemene vi leverer ofte skal snakke sammen er det en fordel å samle kompetansen under samme tak, poengterer divisjonsdirektør Jorid Aune i divisjon Building Automation. Dette er avgjørende i et marked som ønsker effektive, integrerte løsninger. I systemintegrasjon er det svært viktig å ha klart definerte grensesnitt mellom ulike kontraktspartnere. Som totalleverandør tar Siemens ansvaret for grensesnittene mellom de ulike fagene, noe vi har kompetanse og tverrfaglig innsikt til å gjøre. 2

3 Rasjonaliseringsfordeler Sammenlignet med de tre andre divisjonene i SBT, driver vi i divisjon HVAC Products mer med produktsalg og mindre med systemer, forteller divisjonsdirektør Thore Sagsveen, som leder denne divisjonen. I likhet med de andre lederne understreker han fordelene ved samlokaliseringen, ikke minst enklere tilgang til øvrige selskap i Siemens-gruppen ved felles prosjekter. De mer rasjonaliseringsbetonte fordelene vil også i siste instans komme kundene til gode, eksempelvis: Felles Key Account Management. Felles logistikk-/lagerfunksjoner. Flere felles funksjoner innen adminstrasjon og økonomi. Felles Human Resource-avdeling. Vi gleder oss til å betjene kundene i nye omgivelser og med ny giv, avslutter de tre lederne i SBT. SBT er blitt datterselskap Fra 1. april i år er Siemens Building Technologies AS (SBT) et rent datterselskap av Siemens AS, etter at Siemens AS har kjøpt alle aksjene. SBT består av følgende fire divisjoner: Security Systems totale sikkerhetsløsninger og sikkerhetstjenester Fire Safety brannalarmsystemer Building Automation sentral driftskontroll og bygningsautomatisering HVAC Products produktsalg, varme- og ventilasjonsautomatikk Én samarbeidspartner gjør hverdagen enklere Vi er stolte av å kunne introdusere vårt nye kundeblad Partnership. Det siste året har vært et år i endring for ansatte i Siemens Building Technologies. De fire divisjonene har fått felles ledelse og administrasjon, og vi har fullført samlokalisering av våre avdelingskontorer. I tillegg har vi fusjonert inn datterselskapene Norvakt AS og Auticon Alarm AS, og fra 1. april 03 er eierskapet overført fra Sveits til Norge vi er nå 100% eiet av Siemens AS For oss i Siemens Building Technologies representerer derfor Partnership mer enn det å utgi et kundeblad. Det er første gang vi presenterer oss i kundesammenheng som et samlet Siemens Building Technologies, og Partnership vil således dekke de løsninger, systemer og produkter vi tilbyr i alle våre 4 divisjoner. Ved å kombinere divisjonenes teknologi og de ansattes kunnskap om applikasjoner, vil vi levere ledende løsninger og systemer innen bygningsautomatisering, branndeteksjon, elektronisk sikring og manuelle tjenester. Representert lokalt gjennom 14 avdelingskontorer i hele Norge er det vår ambisjon å etablere oss som en naturlig partner og totalleverandør av store integrerte løsninger som dekker alle tekniske fag innen byggteknologi. Vi tror at én samarbeidspartner for integrerte løsninger gjør kundenes hverdag enklere. En samarbeidspartner som tar ansvar for levering av funksjonsdyktige løsninger og som ivaretar grensesnitt, sikrer tilgang på ressurser og kompetanse og sikrer kontinuitet i prosjektene. Siemens Building Technologies er en slik Partner. Vi ønsker dere alle en god sommer! Rune Martini Adm. Direktør 3

4 Rikshospitalet HF er et universitetssykehus og en del av Helse Sør RHF. Sykehusets hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning. Siemens sikrer Rikshospitalet Men de ansatte sikkerheten enn bevegelsesdeteksjonen, men menneskene kommer først. Nøkkeltall for Rikshospitalet Ca kvm Ca ansatte inkl. UIO og apotek 580 sengeplasser Ca polikliniske behandlinger pr. år Ca dagbehandlinger Ca heldøgnsopphold pr. år Ca besøkende og pasienter pr. år Rikshospitalet HF i Oslo. Vi gir trygghet, pleier jeg å svare når noen spør hva vi gjør. Jeg sier også til de ansatte at de i stor grad må skape sikkerheten selv. 80 prosent av sikkerheten er avhengig av at organisasjonen er med de resterende 20 prosentene besørges av teknikken. Sikkerhetssjef Randmod Omarhaug ved Rikshospitalet er overbevist om at den menneskelige faktoren er avgjørende for sikkerheten ved det nye Rikshospitalet, som nå har vært i drift omkring tre år. Og selv om Siemens har levert omfattende installasjoner til Rikshospitalet innenfor adgangskontroll, videoovervåking og innbruddsalarm, er han mest opptatt av å snakke om den menneskelige faktor, fordi det er der det er mest å hente hvis en vil øke sikkerheten. Ikke et vondt ord om den nye, store videomatrisen, den digitale videolagringen og Alle må følge opp Hvem smeller igjen døra rett foran en person bak seg i personalinngangen? spør sikkerhetssjefen. En skal i det hele tatt være forsiktig med å tro at adgangskontroll er 100 prosent sikker. Sikkerheten er avhengig av at hver enkelt ansatt følger opp. Medarbeiderne må være en del av sikkerhetsopplegget. Her på sykehuset har vi ikke mindre enn ca 700 kortleserstyrte dører og dører med kortlås. I prinsippet er dette er nøkkelfritt sykehus, men selvfølgelig finnes det nøkler til skuffer og skap med sensibelt innhold. Som et relativt åpent sykehus må Rikshospitalet dybdesikres. Det betyr blant annet at alle medisinrom er adgangskontrollerte og døgnkontinuerlig overvåket. Sikkerhetsseksjonen har ved siden av vakttjenesten også ansvaret for tre resepsjoner, hovedresepsjonen inkludert. Skaper holdninger Sikkerhetsseksjonen legger stor vekt på holdningsskapende arbeid, og er ofte ute i organisjonen, blant annet på almannamøter. Vi ønsker at de ansatte skal ha fokus på sikkerhet, noe som blant annet innebærer at alle skal gå med synlig ID-kort med foto. I tillegg til å øke sikkerheten er det praktisk. Det er ca 5500 personer som har sitt daglige virke på Rikshospitalet. Omarhaug understreker at de ansatte oppfordtes til å bry seg positivt. Ta gjerne kontakt med personer som ser ut til å være usikre på hvor eller hva de skal 4

5 er viktigere for teknikken Sikkerhetssjef Randmod Omarhaug. kan jeg hjelpe deg? Tyver liker ikke slik oppmerksomhet. De liker best virksomheter hvor de kan gå rett gjennom lokalene uten å bli stoppet. Sikkerhetsansvar ut i organisasjonen Alle avdelinger på Rikshospitalet har ansvar for egen sikkerhet, og minst én person på hver avdeling er kontaktperson for sikkerheten. Dette er ressurspersoner på avdelingens sikkerhet. De har bl.a. myndighet til å rekvirere id-kort og adgang. Ansatte får adgang til det de har tjenestelig behov for, ikke mer. Størrelsen på sykehuset, antall ansatte og den enorme trafikken av pasienter, besøkende og andre, tatt i betraktning har vi lite tyverier sier Omarhaug. I det siste er det blitt stjålet noen PC er, mens vi tidligere har vært utsatt for organiserte tyverier av videoprojektorer. Lommebøker og personlige verdisaker blir fra tid til annen stjålet, spesielt fra åpne kontorer. Når slike ting skjer, setter vi øyeblikkelig igang tiltak i organisasjonen for å hindre gjentakelser. Oppdaterer sikkerhetsanlegget Etter to års drift besluttet vi å oppdatere både sentralutstyr i adgangskontrollsystem og ITV-anlegget. Løsningen som ble valgt i planleggingsfasen er i dag for liten og for enkel sikkerhetsmessig sett. Vi har økt driftsstabiliteten og sikkerheten betydelig. ITV-anlegget utvides og får digital bildebehandling/lagring og avansert bevegelsesdeteksjon i bildet. Denne oppgraderingen er dels en følge av at Statsbygg valgte å tone ned ITV-anlegget i byggefasen, og at to års brukererfaring Trikken går helt frem til Rikshospitalet - dermed er det lett har gitt erfaring på hvor tilgjengelig også for uønskede gjester... videokameraer trengs. Dette gjelder f.eks. sårbare tekniske installasjoner, som nå er bedre overvåket. Den dagligdagse risikoen 11. september er en dato som ikke minst har festet seg hos sikkerhetsfolk i hele verden, Randmod Omarhaug inkludert. Men vår sikkerhet må baseres på den dagligdagse risikoen sykehuset er utsatt for, fastslår han. Vi må beskytte oss mot hverdags kriminalitet, ved å fjerne fristelser og ikke gjøre ting unødvendig sårbare. Samtidig må vi holde et lokk på sikkerhetsopplegget og holde detaljene tett inntil brystet. Litt mystikk skal det tross alt være rundt oss som steller med sikkerhet, smiler Rikshospitalets sikkerhetssjef. Siemens er Rikshospitalets leverandør av: Adgangskontrollsystem Videoovervåking Innbruddsalarm Per Bratsberg, Sales Manager, Security Systems Tlf Faks

6 Performance Contracting (PFC) i Sør-Odal Kommune Sør-Odal Kommune inngikk i mars i år en PFC avtale med Siemens. Ca kwh skal spares årlig i kontraktsperioden som er på 8 år. Gjennom PFC-konseptet fra Siemens har kommunen sikret seg kontraktsfestet garanti på energibesparelsene, service på installert utstyr, samt finansiering av hele prosjektet. Prosjektet omfatter Sør-Odal ungdomsskole på Skarnes, idrettshallen og noen mindre tiltak på Slåstad og Sander Skole. Samlet forbruk for disse byggene er på vel 4 GWh/år. Ytterligere tiltak i disse byggene, og andre kommunale bygg kan bli aktuelt såfremt tiltakene er lønnsomme innenfor kontraktsperioden. Besparelsene skal oppnås bl.a gjennom tiltak som: Energioppfølging Ny varmepumpe for svømmehall - ombygging av berederløsning Sentral driftskontrollanlegg og automatisering Endret styring av ventilasjon og lys i idrettshallen Etterisolering av ventiler og pumper i fyrrom/tekniske rom Opplæring Det inngår også i prosjektet å dra inn skolene i oppfølging og bevisstgjøring rundt energibruken. Prosjektering og installasjon pågår, og prosjektet skal være fullført til oktober i år. Kommunen har ingen kostnader i prosjektet før tiltakene er gjennomført. Leieavtalen starter først når besparelsene kommer. På den måten vil prosjektet være kostnadsnøytralt i forhold til kommunens driftsbudsjett. Performance Contracting gir en vinnvinn situasjon der begge parter er tjent med at besparelsene oppnås. Dersom oppnådde besparelser blir større enn beregnet er det avtalt en deling av ekstrabesparelsene. Normalt vil kommunens andel bli re-investert i nye tiltak. Energiforbruket måles kontinuerlig og graddagkorrigeres. Dette gir begge parter en hyppig og god oversikt over status for oppnådde besparelser. Frank Sagvik Performance Contracting Manager Tlf Fax

7 Energi Service Oversikt og kontroll på energiforbruk er i dag et tema for alle som eier og driver bygg. På samme måte ser vi at de aller fleste også har et potensiale for å spare energikostnader. Det er 3 spørsmål som ofte melder seg når man skal sette energibruk på dagsordenen: Hva er status for vårt energiforbruk, er det høyt eller lavt? Har vi et godt nok beslutningsgrunnlag for å gjøre de riktige tiltakene? Hvordan følge opp forbruket slik at driften får beskjed om avvik? En Energi Sjekk fra Siemens Building Automation er en effektiv måte å få hjelp med de 2 første spørsmålene. For å imøtekomme behovet for løpende oppfølging av forbruket tilbyr vi Energiregistrering og Oppfølging. Vi gir deg ferdige rapporter med eventuelle kommentarer og beskjed om avvik. Du kan ha mange gode grunner til å sette energibruken på dagsorden sommiljøprofil, å følge standarder, sammenligning med andre, kostnadsfordeling internt, kontroll på forbruket, og ikke mist energibesparelser. Energi Service er vårt tilbud til alle som vil ta et steg videre. Frank Sagvik Performance Contracting Manager Tlf Fax

8 Frekvensomformere spesielt utviklet for styring av pumper og vifter SED2 tilleggsutstyr: LON Interface modul Gir direkte tilkobling til et LON nettverk og kommuniserer med andre LON- MARK apparater. Tillater lese/skrive tilgang til mer enn 40 parametere. Avansert operatør panel (AOP) Klartekstdisplay for avlesning av parameterdata 4 linjer x 30 karakterer bakgrunnsbelyst LCD Inneholder 5 språk Inneholder et integrert ukeur Fra et av verdens ledende firmaer på frekvensomformer teknologi og HVAC, finnes det en omformer spesielt konstruert for HVAC (Heating Ventilation AirCondition)-applikasjoner; SED2 fra Siemens HVAC Products. Omformeren benytter seneste utvikling innen IGBT teknologien og innehar alle standardegenskapene som er utviklet spesielt for HVAC. I tillegg kommer mange unike egenskaper og funksjoner som gjør omformeren til et Stateof-the-art produkt. De har alle egenskapene du forventer av en avansert HVAC frekvensomformer: Lars Olav Bang Produktansvarlig, ventilasjonsprodukter Tlf Faks Alle omformerne leveres med BOP (Basic Operator Panel) som standard Innebygd kommunikasjon for hurtig og lett nettverksintegrering. Ni1000 temp.føler kan tilknyttes direkte. Innebygd PID-regulator for rask og nøyaktig regulering av pumper og vifter. EMC lav støy design. Kaskade styring av 3 stk. pumper. Meny-styrt «rask igangkjøring» modus for rask igangkjøring av standard HVAC applikasjoner. Viftereim overvåking av vifter uten bruk av ekstern detektor. Et felles «bruker-interface», lik for alle omformer størrelser. 8

9 Synco En ny regulatorfamilie for alle typer av HVAC anlegg Synco som nå blir introdusert på markedet, består av tre forskjellige regulatorserier; Synco 100, Synco 200 og Synco 700. Synco 700 er en fleksibel regulatorserie med forprogrammerte applikasjoner som enkelt kan tilpasses. Synco 700 tilbyr bus kommunikasjon uten ressurskrevende ingeniørarbeid. Systemet er moduloppbygget slik at funksjonene i anlegget alltid kan tilpasses nye behov. Vi tilbyr et komplett sortiment som møter alle krav innen varme, ventilasjon og kjøleanlegg - fra enkel temperaturregulering til sentral driftskontroll. Synco 700, her vist sammen med en utvidelsesmodul Synco 100: Regulator og temperaturføler er sammenbygget i én enhet for direkte montering i anlegget som en vann-, rom- eller kanaltemperaturregulator. Synco 200: Denne universale regulatoren regulerer temperatur, fuktighet, trykk og andre måleverdier i et HVAC anlegg. Regulatoren har et stort antall forprogrammerte og utprøvede standard løsninger. Synco 700: I løpet av de senere år har det vært en trend å integrere bygningstekniske installasjoner som f.eks. varme, ventilasjon og kjøling (HVAC) med andre bygningstekniske anlegg og informasjonssystemer. Dette har resultert i omfattende, avanserte og ressurskrevende Sentral Driftskontrollsystemer. Som følge av denne markedstrend introduserer vi Synco 700. Dette omfattende regulatorsystemet består av flere moduler og dekker hele spekteret av HVAC applikasjoner. For å forenkle igangkjøring og implementering av systemet, er mer enn 50 utprøvede standard applikasjoner allerede tilgjengelige. De aktiveres enkelt via betjeningspanelet. I tillegg kan de tilpasses kravene til det gjeldende anlegg, ved hjelp av menybasert konfigurering på regulatoren. Utvidelsesmoduler for bl.a. tvillingpumper, kjeler, varmekurser og tappevann kompletterer regulatorserien. Systemet er basert på en åpen Konnex standard bus. Konnex er en videreutvikling av European Installation Bus (EIB), den franske Batibus og European Home System (EHS). Eksempel på nettverks-struktur Synco 100-serien. Kompaktregulatorer i mange varianter. Lars Olav Bang Produktansvarlig, ventilasjonsprodukter Tlf Faks

10 Norges største sykehus stoler på Siemens: Rask varsling høyt prioritert Tidlig og pålitelig varsling er ekstra viktig for oss. Derfor er varslingsanlegget selve basisen for brannsikkerheten her på sykehuset, understreker Trond Gran Larsen, som er organisatorisk brannvernleder ved Ullevål universitetssykehus. Når brannalarmen går, rykker sykehusets vektere øyeblikkelig ut. Dette, kombinert med tidlig varsling, har gjort at pleiere og vektere har klart å stoppe de fleste branntilløp. I 2002 hadde sykehuset to branner hvor brannvesenet måtte i innsats. En nattlig brann i en PC, på en sommerstengt post i en medisinsk bygning registrert for 270 pasienter, kunne lett ha utviklet seg til noe langt mer dersom ikke varslingen hadde virket perfekt. Vi hadde totalt 12 branntilløp ifjor. Dette var alt fra et branntilløp i en kaffetrakter til en brann i et undersøkelsesrom, hvor røykutviklingen var så stor at to sengeposter måtte evakueres. Ullevål Universitetssykehus Ved å prioritere brannvarsling og organisatoriske tiltak har Ullevål universitetssykehus i Oslo oppnådd en meget god brannsikkerhet, til tross for en tildels gammel bygningsmasse. Siemens har bidratt med brannalarmanlegg som inkluderer 29 sentraler og ca røykdetektorer i de omkring kvm som skal brannsikres. Kontinuerlige utfordringer Samarbeidet med sykehuset byr på kontinuerlige utfordringer, forteller sikkerhetskonsulent Egil Claussen i Siemens. Sykehuset arbeider etter 1-års-planer, og i år skal f.eks. fem bygninger brannteknisk oppgraderes. Generelt kan det sies at det er snakk om en levende bygningsmasse med stadige endringer. De 35 bygningene på sykehusområdet dekker et vidt spekter, alt fra operasjonsavdelinger og laboratorier til barnehager, hotell, kontorer og kapell. 25 av bygningene er klassifisert som særskilte brannobjekter. Alle disse bygningene har sin egen brannvernkoordinator, i tillegg til at hver avdeling eller etasjer har en egen brannvernansvarlig. Totalt er omkring 200 av sykehusets ansatte tilknyttet brannvernarbeidet. 10

11 Med ca medarbeidere og omkring nyansatte hvert år, er det et omfattende arbeid å holde organisasjonen oppdatert. Sykehuset har derfor opprettet et eget brannvernsenter, hvor alle nyansatte får en teoretisk og praktisk grunnopplæring. Dette inkluderer blant annet innføring i varslingsanlegg, prøving av slokkeutstyr og evakuering av et røykfylt pasientrom. Alle ansatte skal kurses på brannvernsenteret minst hvert tredje år. Økende bevissthet Alle medarbeidere skal kjenne best mulig til de oppgavene de vil få ved en eventuell brann, understreker Trond Gran Larsen. Oppgavene varierer. En operasjonsavdeling må f.eks. fokusere på slokking, mens en sengepost vanligvis vil måtte prioritere evakuering. Etter at ansvaret for brannsikringen ved Trond Gran Larsen og Egil Claussen Trond Gran Larsen og Arne Andersen foran containeren som de ansatte får trene på å slukke branner i. sykehuset ble lagt til en egen seksjon i eiendomsavdelingen for et par år siden, har man fått en økende bevissthet omkring brannvern på sykehuset. Brannseksjonens fem medarbeidere har nå kapasitet til å være aktivt ute i organisasjonen, hvor brannsikring bokstavelig talt er blitt et hett tema. De ansatte blir trimmet bedre i brannvern og har fått en helt annen holdning. Kombinasjonen av anlegg fra Siemens og organisatoriske tiltak har gitt resultater som vi er svært fornøyd med, avslutter Trond Gran Larsen, som også fremhever den gode dialogen med sikkerhetskonsulent Egil Claussen i Siemens. Egil Claussen Sikkerhetskonsulent Brann Tlf Faks

12 Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse (FSTL) Per Bratsberg, Sales Manager, Security Systems Tlf Faks FSTL hadde sitt årsmøte med seminarer i Geiranger Juni med rundt 170 deltakere. Båtturen i strålende sol fra Ålesund til Geiranger dannet en flott opptakt til seminaret. Forum for Sykehusenes Teknisk Ledelse er et frittstående og selvstendig forum for tekniske sjefer/ledere. Programmet på årets årsmøte berørte temaer innenfor organisasjon og ledelse, teknikk og teknologi og lover og forskrifter. Siemens har lange tradisjoner på å støtte opp om dette arrangementet, og årets begivenhet var ikke noe unntak. På vår stand i utstillingsområdet var Siemens representert med mange fagområder: Fire Safety, Security Systems, Building Automation, Siemens Business Services og Installasjon. Interesserte deltakere fikk her god informasjon om hva Siemens kan tilby av produkter og tjenester innenfor et bredt fagområde. Siemens bidro også med faglige foredrag. Andreas Erichsen fra Building Automation fortalte om ulike kommunikasjons- og styringssystemer for sykehus, samt muligheter og problemstillinger ved å knytte systemene sammen. Foredraget favnet svært bredt, ikke bare tradisjonelle systemer som brannvarsling, adgangskontroll, automatisering etc. ble nevnt, men også teknologi som IP-telefoni og smartkort og dataløsninger ble trukket frem. Til tross den store bredden i anvendelse har alle systemene en ting felles: de kan alle leveres av Siemens. Fakta om Siemens Building Technologies Siemens er totalleverandør av bygningsautomatisering og sikkerhetsteknologi. Innenfor bygningsautomatisering tilbys løsninger til styring av varme, lys, ventilasjonsanlegg, samt aircondition. Innenfor sikkerhetsteknologi tilbys løsninger i sikkerhetsområdene brannsikring, tyverisikring, adgangskontroll, videoovervåking og manuelle tjenester. Alle systemer kan leveres enkeltvis eller samlet i overordnede managementsystemer. Alle oppgaver løses av høyt kvalifiserte medarbeidere i tett dialog med den enkelte kunde. Per Bratsberg og Gunnar Groth Partnership: Utgis av Siemens Building Technologies, Postboks 5 Alnabru, 0613 Oslo. Telefon: , Fax: Redaksjon: Eva K. Roberg, Per Bratsberg, Andreas Erichsen, Hans Fredrik Rønning, Anne Kristine Østli Produksjon: Comitas Kommunikasjon AS, 12

styringsparametere for tekniske installasjoner i spredt portefølje hos ROM eiendom.

styringsparametere for tekniske installasjoner i spredt portefølje hos ROM eiendom. Forfatter Jon Harry Nilsen Valg av Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning. styringsparametere

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Kundemagasin. Nr 1 2013. S i k r e S i d e r

Kundemagasin. Nr 1 2013. S i k r e S i d e r Kundemagasin for Nokas Nr 1 2013 SIDER Olav Thon valgte Nokas Nokas autocash lanseres i Tyskland Sparebank 1 forlenger med Nokas BST: Bygningens fastlege S i k r e LEDER Skandinavia er vårt hjemmemarked

Detaljer

SIKKERHET I VAREHANDEL. Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked

SIKKERHET I VAREHANDEL. Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked lø n n s o m t m e d k a m e r a Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked ET MAGASIN OM SIKKERHET Februar 2015 s i k k e r h e ts lø s n i n g e r Slik sikrer Starbucks

Detaljer

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis!

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis! ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS p e r s o n b e s k y t t e l s e Passer på verdens raskeste mann o r d e n s va k t e r Securitas gjør utelivet tryggere ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING Tradisjonelle

Detaljer

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie COMPUTERWORLD Bilag Februar 2007 25. årgang Seks steg til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie Outsourcing Prismessig er det generelt lite som skiller drift i egen regi kontra outsourcing.

Detaljer

Fornøyde ansatte = fornøyde kunder

Fornøyde ansatte = fornøyde kunder Returadresse: NOKAS AS, Træleborgodden 6, 3112 Tønsberg HR SIKREKundemagasin for Nokas Nr 1 2o11 SIDER Man yter bedre når man trives. Derfor vil fornøyde ansatte gi fornøyde kunder, mener Stuart Taylor.

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

24 timer. Securitas nye framtid ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE. Nr. 1/2006 Årgang 11

24 timer. Securitas nye framtid ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE. Nr. 1/2006 Årgang 11 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 1/2006 Årgang 11 Securitas nye framtid Leder Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i Securitas Norge, samt kunder og kontakter. Hovedkontor: Urtegata

Detaljer

årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no

årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no s løsninger administrerende direktør siemens i norge strategi 2007 Tre ganger tidenes beste år For tredje gang på rad har Siemens AS

Detaljer

SIKKERHET I VAREHANDEL. Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked. Intelligent kameraovervåking og tåkesikring

SIKKERHET I VAREHANDEL. Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked. Intelligent kameraovervåking og tåkesikring lø n n s o m t m e d k a m e r a Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS n y e s i k k e r h e ts lø s n i n g e r Intelligent

Detaljer

Helse og teknologi. Tung satsing for bedre helsetjenester side 3. Fremtidens prosjektledere side 6. Kunnskapens sirkler side 10

Helse og teknologi. Tung satsing for bedre helsetjenester side 3. Fremtidens prosjektledere side 6. Kunnskapens sirkler side 10 Nr. 03-2012 En utgivelse fra Terramar Helse og teknologi Tung satsing for bedre helsetjenester side 3 Fremtidens prosjektledere side 6 Kunnskapens sirkler side 10 Med fokus på fremtidsrettet og helhetlig

Detaljer

ServiFlex - Service satt i system. En tredje periode for StatoilHydro og YIT ET FORSVAR FOR SERVICE

ServiFlex - Service satt i system. En tredje periode for StatoilHydro og YIT ET FORSVAR FOR SERVICE Nr. 1 2009 Et kundemagasin fra YIT Building Systems ServiFlex - Service satt i system ET FORSVAR FOR SERVICE En tredje periode for StatoilHydro og YIT LEDER INNHOLD NR 1-2009 GJESTESKRIBENT Arne Malonæs

Detaljer

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Mamut Magazine Høst 2010 Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag mamut introduserer Mamut One 2011 Edition Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Microsofts nye online produkter integrert i Mamut

Detaljer

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro Brum-nytt nr. 1-2007 20-03-07 10:53 Side 1 NR. 1 2007 16. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger Network Norway åpner Norges nye mobilnett Vesta jakter på den perfekte kundedialog

Detaljer

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS E T M A G A S I N O M S I K K E R H E T F R A S E C U R I TA S PERSONBESKYTTELSE ORDENSVAKTER PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ALT

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Lys i tunnelen - Det er ikke bare lyset i tunnelen YIT arbeider med. Kompetanse - Kompetanseutvikling som satsningsområde

Lys i tunnelen - Det er ikke bare lyset i tunnelen YIT arbeider med. Kompetanse - Kompetanseutvikling som satsningsområde Nr. 2 2010 Et kundemagasin fra YIT AS Lys i tunnelen - Det er ikke bare lyset i tunnelen YIT arbeider med Kompetanse - Kompetanseutvikling som satsningsområde Leder Innhold BI Gjesteskribent Utvikling

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

Rammeavtale med kringkastingsgiganten Produktnyheter Løsningsdagene 2010 IPEX 2010 Et viktig samfunnsbidrag Brukertipset Spar miljøet med Eco Mode

Rammeavtale med kringkastingsgiganten Produktnyheter Løsningsdagene 2010 IPEX 2010 Et viktig samfunnsbidrag Brukertipset Spar miljøet med Eco Mode F O K U S NR. ET MAGASIN FRA RICOH NORGE AS 1 2010 Foto: Jane Kathrine Larsen Rammeavtale med kringkastingsgiganten Produktnyheter Løsningsdagene 2010 IPEX 2010 Et viktig samfunnsbidrag Brukertipset Spar

Detaljer

Ble med brukeren på jobb

Ble med brukeren på jobb Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/14 Ble med brukeren på jobb Da Cathrine Marstein Engen hos NoIS skulle utvikle appen ISY ProAktiv Mobil Service, observerte hun en brukers

Detaljer

Industri. miljøvennlig energi. Avfall blir til. Side 9. www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011

Industri. miljøvennlig energi. Avfall blir til. Side 9. www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011 Industri www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011 Avfall blir til miljøvennlig energi Side 9 1 INDUSTRI nr 2 / 2011 Leder Uroen som vi ser i finansmarkedet vet vi påvirker vår hverdag. Mange

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Totalleverandør med egne krefter

Totalleverandør med egne krefter TEMA: Teknologi Nr 5-2006 Ingeniør- og serviceselskapet Mollier AS: Totalleverandør med egne krefter Mens mange involverer eksterne leverandører når store prosjekter skal gjennomføres, velger Mollier å

Detaljer

TRADEBROKERnytt. GLAVA - Nytt medlem og ekspert på norske forhold. nr. 2 november 2013

TRADEBROKERnytt. GLAVA - Nytt medlem og ekspert på norske forhold. nr. 2 november 2013 TRADEBROKERnytt nr. 2 november 2013 Hver dag er mer enn 50 GLAVA-biler underveis på norske veier GLAVA - Nytt medlem og ekspert på norske forhold GLAVA er Norges ledende totalleverandør av isolasjons-,

Detaljer

«Norge i bilder» har blitt enda bedre

«Norge i bilder» har blitt enda bedre Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/12 «Norge i bilder» har blitt enda bedre Nye og historiske flyfoto (ortofoto) fra hele landet er blitt enda mer brukervennlige og tilgjengelige

Detaljer