Partnership Siemens Building Technologies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Partnership Siemens Building Technologies"

Transkript

1 s Partnership Siemens Building Technologies Innhold Hele SBT's virksomhet i Oslo samlet Side 2 Én samarbeidspartner gjør hverdagen enklere Side 3 Siemens sikrer Rikshospitalet Side 4 Performance Contracting (PFC) i Sør-Odal Kommune Side 6 Energi Service Side 7 Frekvensomformere spesielt utviklet for styring av pumper og vifter Side 8 Synco En ny regulatorfamilie for alle typer av HVAC anlegg Side 9 Rask varsling høyt prioritert på Ullevål sykehus Side 10 Forum for Sykehusenes Teknisk Ledelse Side 12 Samlokalisering gjør oss enda sterkere Alle de fire divisjonene i Siemens Building Technologies AS (SBT) er nå samlet i det norske Siemens-hovedkontoret på Linderud i Oslo. Les mer på side 2 Nr. 1 / 2003

2 Hele SBT's virksomhet i Oslo samlet på Linderud Kundene vil merke forskjell sterkere på gode løsninger for kundene har vi ambisjoner om alltid å være blant de prekvalifiserte på viktige prosjekter. Fra venstre: Divisjonsdirektør Thore Sagsveen leder divisjon HVAC Products. Divisjonsdirektør Jorid Aune leder divisjon Building Automation. Administrerende direktør Rune Martini leder Siemens Building Technologies AS og har i tillegg ansvaret for de to divisjonene Fire Safety og Security Systems. Alle de fire divisjonene i Siemens Building Technologies AS (SBT) er nå samlet i det norske Siemenshovedkontoret på Linderud i Oslo. Samlokaliseringen gjør oss bedre rustet til å skape gode verdier for våre kunder, understreker administrerende direktør i SBT, Rune Martini, som tror kundene vil merke forskjell. Med basis i fire divisjoner som fra før er sterke, kan vi nå enda mer posisjonere oss som én sterk totalleverandør, noe som er viktig med tanke på store, fremtidige utfordringer som f.eks. prosjekter innenfor helsesektoren og forsvaret. Det er en klar trend at tunge oppdragsgivere ønsker færre leverandører. Å prekvalifisere tre til fem leverandører via en rammeavtale på inntil fem år, er et vanlig opplegg. Ved å fokusere enda Konkurransefortrinn Med 14 avdelingskontorer fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord har Siemens et betydelig konkurransefortrinn ved sentrale avtaler. Svært ofte skjer innsalget lokalt, noe som f.eks. er tilfelle med en avtale Security Systems har fått med Forsvaret. Den gode landsomfattende dekningen posisjonerer Siemens godt i forhold til andre prekvalifiserte leverandører. Kundene spør seg også i økende grad om hvilke leverandører som fortsatt er på markedet om fem år, sier Rune Martini. Lang fartstid i Norge, kombinert med forankring i egne, solide produkter som vi selv kan påvirke i verdikjeden, gjør at Siemens oppleves som et trygt valg for fremtiden. Integrerte løsninger Fordi de systemene vi leverer ofte skal snakke sammen er det en fordel å samle kompetansen under samme tak, poengterer divisjonsdirektør Jorid Aune i divisjon Building Automation. Dette er avgjørende i et marked som ønsker effektive, integrerte løsninger. I systemintegrasjon er det svært viktig å ha klart definerte grensesnitt mellom ulike kontraktspartnere. Som totalleverandør tar Siemens ansvaret for grensesnittene mellom de ulike fagene, noe vi har kompetanse og tverrfaglig innsikt til å gjøre. 2

3 Rasjonaliseringsfordeler Sammenlignet med de tre andre divisjonene i SBT, driver vi i divisjon HVAC Products mer med produktsalg og mindre med systemer, forteller divisjonsdirektør Thore Sagsveen, som leder denne divisjonen. I likhet med de andre lederne understreker han fordelene ved samlokaliseringen, ikke minst enklere tilgang til øvrige selskap i Siemens-gruppen ved felles prosjekter. De mer rasjonaliseringsbetonte fordelene vil også i siste instans komme kundene til gode, eksempelvis: Felles Key Account Management. Felles logistikk-/lagerfunksjoner. Flere felles funksjoner innen adminstrasjon og økonomi. Felles Human Resource-avdeling. Vi gleder oss til å betjene kundene i nye omgivelser og med ny giv, avslutter de tre lederne i SBT. SBT er blitt datterselskap Fra 1. april i år er Siemens Building Technologies AS (SBT) et rent datterselskap av Siemens AS, etter at Siemens AS har kjøpt alle aksjene. SBT består av følgende fire divisjoner: Security Systems totale sikkerhetsløsninger og sikkerhetstjenester Fire Safety brannalarmsystemer Building Automation sentral driftskontroll og bygningsautomatisering HVAC Products produktsalg, varme- og ventilasjonsautomatikk Én samarbeidspartner gjør hverdagen enklere Vi er stolte av å kunne introdusere vårt nye kundeblad Partnership. Det siste året har vært et år i endring for ansatte i Siemens Building Technologies. De fire divisjonene har fått felles ledelse og administrasjon, og vi har fullført samlokalisering av våre avdelingskontorer. I tillegg har vi fusjonert inn datterselskapene Norvakt AS og Auticon Alarm AS, og fra 1. april 03 er eierskapet overført fra Sveits til Norge vi er nå 100% eiet av Siemens AS For oss i Siemens Building Technologies representerer derfor Partnership mer enn det å utgi et kundeblad. Det er første gang vi presenterer oss i kundesammenheng som et samlet Siemens Building Technologies, og Partnership vil således dekke de løsninger, systemer og produkter vi tilbyr i alle våre 4 divisjoner. Ved å kombinere divisjonenes teknologi og de ansattes kunnskap om applikasjoner, vil vi levere ledende løsninger og systemer innen bygningsautomatisering, branndeteksjon, elektronisk sikring og manuelle tjenester. Representert lokalt gjennom 14 avdelingskontorer i hele Norge er det vår ambisjon å etablere oss som en naturlig partner og totalleverandør av store integrerte løsninger som dekker alle tekniske fag innen byggteknologi. Vi tror at én samarbeidspartner for integrerte løsninger gjør kundenes hverdag enklere. En samarbeidspartner som tar ansvar for levering av funksjonsdyktige løsninger og som ivaretar grensesnitt, sikrer tilgang på ressurser og kompetanse og sikrer kontinuitet i prosjektene. Siemens Building Technologies er en slik Partner. Vi ønsker dere alle en god sommer! Rune Martini Adm. Direktør 3

4 Rikshospitalet HF er et universitetssykehus og en del av Helse Sør RHF. Sykehusets hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning. Siemens sikrer Rikshospitalet Men de ansatte sikkerheten enn bevegelsesdeteksjonen, men menneskene kommer først. Nøkkeltall for Rikshospitalet Ca kvm Ca ansatte inkl. UIO og apotek 580 sengeplasser Ca polikliniske behandlinger pr. år Ca dagbehandlinger Ca heldøgnsopphold pr. år Ca besøkende og pasienter pr. år Rikshospitalet HF i Oslo. Vi gir trygghet, pleier jeg å svare når noen spør hva vi gjør. Jeg sier også til de ansatte at de i stor grad må skape sikkerheten selv. 80 prosent av sikkerheten er avhengig av at organisasjonen er med de resterende 20 prosentene besørges av teknikken. Sikkerhetssjef Randmod Omarhaug ved Rikshospitalet er overbevist om at den menneskelige faktoren er avgjørende for sikkerheten ved det nye Rikshospitalet, som nå har vært i drift omkring tre år. Og selv om Siemens har levert omfattende installasjoner til Rikshospitalet innenfor adgangskontroll, videoovervåking og innbruddsalarm, er han mest opptatt av å snakke om den menneskelige faktor, fordi det er der det er mest å hente hvis en vil øke sikkerheten. Ikke et vondt ord om den nye, store videomatrisen, den digitale videolagringen og Alle må følge opp Hvem smeller igjen døra rett foran en person bak seg i personalinngangen? spør sikkerhetssjefen. En skal i det hele tatt være forsiktig med å tro at adgangskontroll er 100 prosent sikker. Sikkerheten er avhengig av at hver enkelt ansatt følger opp. Medarbeiderne må være en del av sikkerhetsopplegget. Her på sykehuset har vi ikke mindre enn ca 700 kortleserstyrte dører og dører med kortlås. I prinsippet er dette er nøkkelfritt sykehus, men selvfølgelig finnes det nøkler til skuffer og skap med sensibelt innhold. Som et relativt åpent sykehus må Rikshospitalet dybdesikres. Det betyr blant annet at alle medisinrom er adgangskontrollerte og døgnkontinuerlig overvåket. Sikkerhetsseksjonen har ved siden av vakttjenesten også ansvaret for tre resepsjoner, hovedresepsjonen inkludert. Skaper holdninger Sikkerhetsseksjonen legger stor vekt på holdningsskapende arbeid, og er ofte ute i organisjonen, blant annet på almannamøter. Vi ønsker at de ansatte skal ha fokus på sikkerhet, noe som blant annet innebærer at alle skal gå med synlig ID-kort med foto. I tillegg til å øke sikkerheten er det praktisk. Det er ca 5500 personer som har sitt daglige virke på Rikshospitalet. Omarhaug understreker at de ansatte oppfordtes til å bry seg positivt. Ta gjerne kontakt med personer som ser ut til å være usikre på hvor eller hva de skal 4

5 er viktigere for teknikken Sikkerhetssjef Randmod Omarhaug. kan jeg hjelpe deg? Tyver liker ikke slik oppmerksomhet. De liker best virksomheter hvor de kan gå rett gjennom lokalene uten å bli stoppet. Sikkerhetsansvar ut i organisasjonen Alle avdelinger på Rikshospitalet har ansvar for egen sikkerhet, og minst én person på hver avdeling er kontaktperson for sikkerheten. Dette er ressurspersoner på avdelingens sikkerhet. De har bl.a. myndighet til å rekvirere id-kort og adgang. Ansatte får adgang til det de har tjenestelig behov for, ikke mer. Størrelsen på sykehuset, antall ansatte og den enorme trafikken av pasienter, besøkende og andre, tatt i betraktning har vi lite tyverier sier Omarhaug. I det siste er det blitt stjålet noen PC er, mens vi tidligere har vært utsatt for organiserte tyverier av videoprojektorer. Lommebøker og personlige verdisaker blir fra tid til annen stjålet, spesielt fra åpne kontorer. Når slike ting skjer, setter vi øyeblikkelig igang tiltak i organisasjonen for å hindre gjentakelser. Oppdaterer sikkerhetsanlegget Etter to års drift besluttet vi å oppdatere både sentralutstyr i adgangskontrollsystem og ITV-anlegget. Løsningen som ble valgt i planleggingsfasen er i dag for liten og for enkel sikkerhetsmessig sett. Vi har økt driftsstabiliteten og sikkerheten betydelig. ITV-anlegget utvides og får digital bildebehandling/lagring og avansert bevegelsesdeteksjon i bildet. Denne oppgraderingen er dels en følge av at Statsbygg valgte å tone ned ITV-anlegget i byggefasen, og at to års brukererfaring Trikken går helt frem til Rikshospitalet - dermed er det lett har gitt erfaring på hvor tilgjengelig også for uønskede gjester... videokameraer trengs. Dette gjelder f.eks. sårbare tekniske installasjoner, som nå er bedre overvåket. Den dagligdagse risikoen 11. september er en dato som ikke minst har festet seg hos sikkerhetsfolk i hele verden, Randmod Omarhaug inkludert. Men vår sikkerhet må baseres på den dagligdagse risikoen sykehuset er utsatt for, fastslår han. Vi må beskytte oss mot hverdags kriminalitet, ved å fjerne fristelser og ikke gjøre ting unødvendig sårbare. Samtidig må vi holde et lokk på sikkerhetsopplegget og holde detaljene tett inntil brystet. Litt mystikk skal det tross alt være rundt oss som steller med sikkerhet, smiler Rikshospitalets sikkerhetssjef. Siemens er Rikshospitalets leverandør av: Adgangskontrollsystem Videoovervåking Innbruddsalarm Per Bratsberg, Sales Manager, Security Systems Tlf Faks

6 Performance Contracting (PFC) i Sør-Odal Kommune Sør-Odal Kommune inngikk i mars i år en PFC avtale med Siemens. Ca kwh skal spares årlig i kontraktsperioden som er på 8 år. Gjennom PFC-konseptet fra Siemens har kommunen sikret seg kontraktsfestet garanti på energibesparelsene, service på installert utstyr, samt finansiering av hele prosjektet. Prosjektet omfatter Sør-Odal ungdomsskole på Skarnes, idrettshallen og noen mindre tiltak på Slåstad og Sander Skole. Samlet forbruk for disse byggene er på vel 4 GWh/år. Ytterligere tiltak i disse byggene, og andre kommunale bygg kan bli aktuelt såfremt tiltakene er lønnsomme innenfor kontraktsperioden. Besparelsene skal oppnås bl.a gjennom tiltak som: Energioppfølging Ny varmepumpe for svømmehall - ombygging av berederløsning Sentral driftskontrollanlegg og automatisering Endret styring av ventilasjon og lys i idrettshallen Etterisolering av ventiler og pumper i fyrrom/tekniske rom Opplæring Det inngår også i prosjektet å dra inn skolene i oppfølging og bevisstgjøring rundt energibruken. Prosjektering og installasjon pågår, og prosjektet skal være fullført til oktober i år. Kommunen har ingen kostnader i prosjektet før tiltakene er gjennomført. Leieavtalen starter først når besparelsene kommer. På den måten vil prosjektet være kostnadsnøytralt i forhold til kommunens driftsbudsjett. Performance Contracting gir en vinnvinn situasjon der begge parter er tjent med at besparelsene oppnås. Dersom oppnådde besparelser blir større enn beregnet er det avtalt en deling av ekstrabesparelsene. Normalt vil kommunens andel bli re-investert i nye tiltak. Energiforbruket måles kontinuerlig og graddagkorrigeres. Dette gir begge parter en hyppig og god oversikt over status for oppnådde besparelser. Frank Sagvik Performance Contracting Manager Tlf Fax

7 Energi Service Oversikt og kontroll på energiforbruk er i dag et tema for alle som eier og driver bygg. På samme måte ser vi at de aller fleste også har et potensiale for å spare energikostnader. Det er 3 spørsmål som ofte melder seg når man skal sette energibruk på dagsordenen: Hva er status for vårt energiforbruk, er det høyt eller lavt? Har vi et godt nok beslutningsgrunnlag for å gjøre de riktige tiltakene? Hvordan følge opp forbruket slik at driften får beskjed om avvik? En Energi Sjekk fra Siemens Building Automation er en effektiv måte å få hjelp med de 2 første spørsmålene. For å imøtekomme behovet for løpende oppfølging av forbruket tilbyr vi Energiregistrering og Oppfølging. Vi gir deg ferdige rapporter med eventuelle kommentarer og beskjed om avvik. Du kan ha mange gode grunner til å sette energibruken på dagsorden sommiljøprofil, å følge standarder, sammenligning med andre, kostnadsfordeling internt, kontroll på forbruket, og ikke mist energibesparelser. Energi Service er vårt tilbud til alle som vil ta et steg videre. Frank Sagvik Performance Contracting Manager Tlf Fax

8 Frekvensomformere spesielt utviklet for styring av pumper og vifter SED2 tilleggsutstyr: LON Interface modul Gir direkte tilkobling til et LON nettverk og kommuniserer med andre LON- MARK apparater. Tillater lese/skrive tilgang til mer enn 40 parametere. Avansert operatør panel (AOP) Klartekstdisplay for avlesning av parameterdata 4 linjer x 30 karakterer bakgrunnsbelyst LCD Inneholder 5 språk Inneholder et integrert ukeur Fra et av verdens ledende firmaer på frekvensomformer teknologi og HVAC, finnes det en omformer spesielt konstruert for HVAC (Heating Ventilation AirCondition)-applikasjoner; SED2 fra Siemens HVAC Products. Omformeren benytter seneste utvikling innen IGBT teknologien og innehar alle standardegenskapene som er utviklet spesielt for HVAC. I tillegg kommer mange unike egenskaper og funksjoner som gjør omformeren til et Stateof-the-art produkt. De har alle egenskapene du forventer av en avansert HVAC frekvensomformer: Lars Olav Bang Produktansvarlig, ventilasjonsprodukter Tlf Faks Alle omformerne leveres med BOP (Basic Operator Panel) som standard Innebygd kommunikasjon for hurtig og lett nettverksintegrering. Ni1000 temp.føler kan tilknyttes direkte. Innebygd PID-regulator for rask og nøyaktig regulering av pumper og vifter. EMC lav støy design. Kaskade styring av 3 stk. pumper. Meny-styrt «rask igangkjøring» modus for rask igangkjøring av standard HVAC applikasjoner. Viftereim overvåking av vifter uten bruk av ekstern detektor. Et felles «bruker-interface», lik for alle omformer størrelser. 8

9 Synco En ny regulatorfamilie for alle typer av HVAC anlegg Synco som nå blir introdusert på markedet, består av tre forskjellige regulatorserier; Synco 100, Synco 200 og Synco 700. Synco 700 er en fleksibel regulatorserie med forprogrammerte applikasjoner som enkelt kan tilpasses. Synco 700 tilbyr bus kommunikasjon uten ressurskrevende ingeniørarbeid. Systemet er moduloppbygget slik at funksjonene i anlegget alltid kan tilpasses nye behov. Vi tilbyr et komplett sortiment som møter alle krav innen varme, ventilasjon og kjøleanlegg - fra enkel temperaturregulering til sentral driftskontroll. Synco 700, her vist sammen med en utvidelsesmodul Synco 100: Regulator og temperaturføler er sammenbygget i én enhet for direkte montering i anlegget som en vann-, rom- eller kanaltemperaturregulator. Synco 200: Denne universale regulatoren regulerer temperatur, fuktighet, trykk og andre måleverdier i et HVAC anlegg. Regulatoren har et stort antall forprogrammerte og utprøvede standard løsninger. Synco 700: I løpet av de senere år har det vært en trend å integrere bygningstekniske installasjoner som f.eks. varme, ventilasjon og kjøling (HVAC) med andre bygningstekniske anlegg og informasjonssystemer. Dette har resultert i omfattende, avanserte og ressurskrevende Sentral Driftskontrollsystemer. Som følge av denne markedstrend introduserer vi Synco 700. Dette omfattende regulatorsystemet består av flere moduler og dekker hele spekteret av HVAC applikasjoner. For å forenkle igangkjøring og implementering av systemet, er mer enn 50 utprøvede standard applikasjoner allerede tilgjengelige. De aktiveres enkelt via betjeningspanelet. I tillegg kan de tilpasses kravene til det gjeldende anlegg, ved hjelp av menybasert konfigurering på regulatoren. Utvidelsesmoduler for bl.a. tvillingpumper, kjeler, varmekurser og tappevann kompletterer regulatorserien. Systemet er basert på en åpen Konnex standard bus. Konnex er en videreutvikling av European Installation Bus (EIB), den franske Batibus og European Home System (EHS). Eksempel på nettverks-struktur Synco 100-serien. Kompaktregulatorer i mange varianter. Lars Olav Bang Produktansvarlig, ventilasjonsprodukter Tlf Faks

10 Norges største sykehus stoler på Siemens: Rask varsling høyt prioritert Tidlig og pålitelig varsling er ekstra viktig for oss. Derfor er varslingsanlegget selve basisen for brannsikkerheten her på sykehuset, understreker Trond Gran Larsen, som er organisatorisk brannvernleder ved Ullevål universitetssykehus. Når brannalarmen går, rykker sykehusets vektere øyeblikkelig ut. Dette, kombinert med tidlig varsling, har gjort at pleiere og vektere har klart å stoppe de fleste branntilløp. I 2002 hadde sykehuset to branner hvor brannvesenet måtte i innsats. En nattlig brann i en PC, på en sommerstengt post i en medisinsk bygning registrert for 270 pasienter, kunne lett ha utviklet seg til noe langt mer dersom ikke varslingen hadde virket perfekt. Vi hadde totalt 12 branntilløp ifjor. Dette var alt fra et branntilløp i en kaffetrakter til en brann i et undersøkelsesrom, hvor røykutviklingen var så stor at to sengeposter måtte evakueres. Ullevål Universitetssykehus Ved å prioritere brannvarsling og organisatoriske tiltak har Ullevål universitetssykehus i Oslo oppnådd en meget god brannsikkerhet, til tross for en tildels gammel bygningsmasse. Siemens har bidratt med brannalarmanlegg som inkluderer 29 sentraler og ca røykdetektorer i de omkring kvm som skal brannsikres. Kontinuerlige utfordringer Samarbeidet med sykehuset byr på kontinuerlige utfordringer, forteller sikkerhetskonsulent Egil Claussen i Siemens. Sykehuset arbeider etter 1-års-planer, og i år skal f.eks. fem bygninger brannteknisk oppgraderes. Generelt kan det sies at det er snakk om en levende bygningsmasse med stadige endringer. De 35 bygningene på sykehusområdet dekker et vidt spekter, alt fra operasjonsavdelinger og laboratorier til barnehager, hotell, kontorer og kapell. 25 av bygningene er klassifisert som særskilte brannobjekter. Alle disse bygningene har sin egen brannvernkoordinator, i tillegg til at hver avdeling eller etasjer har en egen brannvernansvarlig. Totalt er omkring 200 av sykehusets ansatte tilknyttet brannvernarbeidet. 10

11 Med ca medarbeidere og omkring nyansatte hvert år, er det et omfattende arbeid å holde organisasjonen oppdatert. Sykehuset har derfor opprettet et eget brannvernsenter, hvor alle nyansatte får en teoretisk og praktisk grunnopplæring. Dette inkluderer blant annet innføring i varslingsanlegg, prøving av slokkeutstyr og evakuering av et røykfylt pasientrom. Alle ansatte skal kurses på brannvernsenteret minst hvert tredje år. Økende bevissthet Alle medarbeidere skal kjenne best mulig til de oppgavene de vil få ved en eventuell brann, understreker Trond Gran Larsen. Oppgavene varierer. En operasjonsavdeling må f.eks. fokusere på slokking, mens en sengepost vanligvis vil måtte prioritere evakuering. Etter at ansvaret for brannsikringen ved Trond Gran Larsen og Egil Claussen Trond Gran Larsen og Arne Andersen foran containeren som de ansatte får trene på å slukke branner i. sykehuset ble lagt til en egen seksjon i eiendomsavdelingen for et par år siden, har man fått en økende bevissthet omkring brannvern på sykehuset. Brannseksjonens fem medarbeidere har nå kapasitet til å være aktivt ute i organisasjonen, hvor brannsikring bokstavelig talt er blitt et hett tema. De ansatte blir trimmet bedre i brannvern og har fått en helt annen holdning. Kombinasjonen av anlegg fra Siemens og organisatoriske tiltak har gitt resultater som vi er svært fornøyd med, avslutter Trond Gran Larsen, som også fremhever den gode dialogen med sikkerhetskonsulent Egil Claussen i Siemens. Egil Claussen Sikkerhetskonsulent Brann Tlf Faks

12 Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse (FSTL) Per Bratsberg, Sales Manager, Security Systems Tlf Faks FSTL hadde sitt årsmøte med seminarer i Geiranger Juni med rundt 170 deltakere. Båtturen i strålende sol fra Ålesund til Geiranger dannet en flott opptakt til seminaret. Forum for Sykehusenes Teknisk Ledelse er et frittstående og selvstendig forum for tekniske sjefer/ledere. Programmet på årets årsmøte berørte temaer innenfor organisasjon og ledelse, teknikk og teknologi og lover og forskrifter. Siemens har lange tradisjoner på å støtte opp om dette arrangementet, og årets begivenhet var ikke noe unntak. På vår stand i utstillingsområdet var Siemens representert med mange fagområder: Fire Safety, Security Systems, Building Automation, Siemens Business Services og Installasjon. Interesserte deltakere fikk her god informasjon om hva Siemens kan tilby av produkter og tjenester innenfor et bredt fagområde. Siemens bidro også med faglige foredrag. Andreas Erichsen fra Building Automation fortalte om ulike kommunikasjons- og styringssystemer for sykehus, samt muligheter og problemstillinger ved å knytte systemene sammen. Foredraget favnet svært bredt, ikke bare tradisjonelle systemer som brannvarsling, adgangskontroll, automatisering etc. ble nevnt, men også teknologi som IP-telefoni og smartkort og dataløsninger ble trukket frem. Til tross den store bredden i anvendelse har alle systemene en ting felles: de kan alle leveres av Siemens. Fakta om Siemens Building Technologies Siemens er totalleverandør av bygningsautomatisering og sikkerhetsteknologi. Innenfor bygningsautomatisering tilbys løsninger til styring av varme, lys, ventilasjonsanlegg, samt aircondition. Innenfor sikkerhetsteknologi tilbys løsninger i sikkerhetsområdene brannsikring, tyverisikring, adgangskontroll, videoovervåking og manuelle tjenester. Alle systemer kan leveres enkeltvis eller samlet i overordnede managementsystemer. Alle oppgaver løses av høyt kvalifiserte medarbeidere i tett dialog med den enkelte kunde. Per Bratsberg og Gunnar Groth Partnership: Utgis av Siemens Building Technologies, Postboks 5 Alnabru, 0613 Oslo. Telefon: , Fax: Redaksjon: Eva K. Roberg, Per Bratsberg, Andreas Erichsen, Hans Fredrik Rønning, Anne Kristine Østli Produksjon: Comitas Kommunikasjon AS, 12

HVAC Products. SED2 Ny serie frekvensomformere for pumper og vifter

HVAC Products. SED2 Ny serie frekvensomformere for pumper og vifter s SED2 Ny serie frekvensomformere for pumper og vifter Spesielt utviklet for styring av pumper og vifter Fra et av verdens ledende firmaer på frekvensomformer teknologi og HVAC, kommer det nå en omformer

Detaljer

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier ESMI Brannalarm ESMI Brannalarm Tidlig varsling av branntilløp er svært viktig. Et brannalarmsystem kan oppdage brann slik at tiltak kan iverksettes i en meget tidlig fase. I de aller fleste tilfeller,

Detaljer

Building Technologies

Building Technologies Building Technologies Det er ikke sikkert noe skjer... ... men hvis noe skjer, er sikkert stikkordet Siemens alarmstasjon gjør alle sikringstiltak enda sikrere. Stasjonen mottar kontinuerlig alarmsignaler,

Detaljer

Integrasjon og nettverk

Integrasjon og nettverk Integrasjon og nettverk 1 Kommunikasjon 2 Driver - oversettelsesmaskin "Ånden er villig men kjødet er skrøpelig" "Spøkelset er parat, men kjøttet er seigt" 3 Standard protokoller 4 Buss systemer : Overføringsmedium

Detaljer

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Sikkerhet kommer først Du vil selvfølgelig beskytte boligen og bedriften din på

Detaljer

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk 2 Sikkerheten kommer først Du vil selvsagt tilby best mulig sikkerhet for hjemmet

Detaljer

Bus kommunikasjon soner. Tom Krogsrud

Bus kommunikasjon soner. Tom Krogsrud Bus kommunikasjon soner Tom Krogsrud TAC/ESMI Integrasjon Energi Byggautomasjon Brann Nødlys Adgangskontroll Innbruddsalarm ITV TAC Vista TAC I/NET Andover Continuum Satchwell Sigma ESMI 250 millioner

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

Building Technologies

Building Technologies Teknisk vinteruke 2007 Komplette løsninger for sikkerhet, automasjon og kontroll av byggteknisk infrastruktur Side 1 Mars 2007 Andreas Erichsen I nærheten av deg, over hele verden 64 selskaper I 31 land

Detaljer

Styringssystemer i bygget gir optimal drift. Tom Krogsrud

Styringssystemer i bygget gir optimal drift. Tom Krogsrud Styringssystemer i bygget gir optimal drift Tom Krogsrud TAC/ESMI TAC ESMI skaper merverdi for kunden gjennom fokus på innemiljø, sikkerhet og energi. Dette gjøres ved avansert teknologi og innovative

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

SNAKK BRANNSIKKERHET MED OSS SIKKERHETSTEKNOLOGI FOR BYGG OG EIENDOM

SNAKK BRANNSIKKERHET MED OSS SIKKERHETSTEKNOLOGI FOR BYGG OG EIENDOM SNAKK BRANNSIKKERHET MED OSS SIKKERHETSTEKNOLOGI FOR BYGG OG EIENDOM DET ER MANGE VEIER FREM TIL MÅLET HVOR BEGYNNER DIN REISE? «Brukervennlighet er veldig viktig for Consilium du skal kunne håndtere systemet

Detaljer

Invester i fremtiden din! kurs

Invester i fremtiden din! kurs Invester i fremtiden din! kurs Kurstilbud fra divisjon Automation & Drives 2005/2006 Er din organisasjon og dine medarbeidere i stand til å fullt utnytte de muligheter som ligger innenfor nye produkter

Detaljer

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper ENERGIEFFEKTIVE SIRKULASJONSPUMPER I ENKEL OG TVILLINGUTFØRELSE, I STØPEJERN ELLER BRONSE FOR VARME- OG KJØLEANLEGG I STØRRE BYGNINGER ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper Nøyaktig den sirkulasjonspumpen

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

SMARTair Guest fra romnøkler til Smartkort på en-to-tre

SMARTair Guest fra romnøkler til Smartkort på en-to-tre SMARTair Guest fra romnøkler til Smartkort på en-to-tre Adgangskontroll-løsningen for mindre hoteller, pensjonater og hosteller www.trioving.no/smartair Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske

Detaljer

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon SMARTE boliger Hjemmeautomasjon SMARTE løsninger Hjemmeautomasjon er i dag langt mer enn lys- og varme styring. En smarthusløsning gjør hjemmet til noe helt spesielt, og gir høy komfort, trygghet og sikkerhet

Detaljer

CLIQ Remote. Telenett

CLIQ Remote. Telenett CLIQ Remote Telenett Når sikring av telenettet er avgjørende Det krever en stor innsats og et godt dekkende nettverk av mobilantenner rundt omkring i landet, hvis kundene skal ha glede av mobile og trådløse

Detaljer

Kjøpsveileder Varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder Varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder Varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Hva er et varmestyringsanlegg? De fleste av oss kan bruke mindre energi til oppvarming, og likevel beholde eller forbedre komforten

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal

lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal - Forenklet VAV-løsning med fullt potensial... Enkelt design... Enkel prosjektering... Lavt energiforbruk... Neste generasjon VAV Bruk av VAV systemer i moderne

Detaljer

2 dagers dop samling, Ålesund 3 4 desember 2014.

2 dagers dop samling, Ålesund 3 4 desember 2014. 2 dagers dop samling, Ålesund 3 4 desember 2014. Driftsoperatørsamling, Ålesund 3 4 desember 2014. David P. Tydeman Automatikk SIEMENS Redusering av startstrøm VLT Confidential / Property of Danfoss Drives

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER KART HVEM ER RÆLINGEN? Ca 18.000 innbyggere Om lag 20 skoler og barnehager 3 svømmehaller og 2 idrettshaller Om lag 85.000 m2 offentlige bygg Knappe 200

Detaljer

ENØK og ENERGILEDELSE

ENØK og ENERGILEDELSE ENØK og ENERGILEDELSE - Strategisk energiarbeid i Trondheim kommune - Resultater og utfordringer Mette Marie Aase Energirådgiver Trondheim eiendom Trondheim kommune Over 5o skoler!!! forbruk på 45 GWh

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Ditt lokale vaktselskap

Ditt lokale vaktselskap Ditt lokale vaktselskap Hundetjeneste Trygghet utenfor hjemmet Unik personlig service I0 10 min. utrykningsgaranti! Mer om vår utrykningsgaranti finner du på sikkerhetsgruppen.no/10mingaranti Hvorfor velge

Detaljer

Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder

Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder PTZ-kameraet er utformet for å passe perfekt Når en fast minidome ikke er nok, men et tradisjonelt PTZ-kamera gir mer sikkerhet enn du

Detaljer

Din komplette sikkerhetsleverandør

Din komplette sikkerhetsleverandør Din komplette sikkerhetsleverandør Sikkerhet for alt du vil beskytte 2 Din kompletta säkerhetsleverantör CERTEGO er din trygge partner i sikkerhet En sikkerhetsløsning er en viktig investering, som omfatter

Detaljer

Sinteso. Brannalarmsystem FS20 Branndeteksjon sikrer lønnsom drift, verdier og ansatte. www.siemens/brann

Sinteso. Brannalarmsystem FS20 Branndeteksjon sikrer lønnsom drift, verdier og ansatte. www.siemens/brann Sinteso Brannalarmsystem FS20 Branndeteksjon sikrer lønnsom drift, verdier og ansatte www.siemens/brann Hvorfor brannalarm? Deteksjon System Service Beskytter mennesker, miljø, eiendom og verdier Et brannalarmanlegg

Detaljer

Esmi FX NET. Brannalarmsystem

Esmi FX NET. Brannalarmsystem Esmi FX NET Brannalarmsystem ESMI FX NET - fleksibel etter behov Nettverksbasert ESMI FX NET brannalarmsystem fra Schneider Electric tilbyr mange fordeler. Systemet kan tilpasses etter behov, er meget

Detaljer

St. Olavs Hospital. Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT

St. Olavs Hospital. Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT St. Olavs Hospital Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT 28. oktober 2004 Rune Døssland og Jan Røberg-Larsen Telenor Norge AS, Divisjon Bedriftsmarked Visjon for det nye Universitetssykehuset

Detaljer

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Smart-house Lysstyring Med Smart-house har du full kontroll over belysningen både innendørs og utendørs, slik at den kan tilpasses forskjellige situasjoner og

Detaljer

ABB frekvensomformere på lager hos Elektroskandia Norge Økt tilgjengelighet

ABB frekvensomformere på lager hos Elektroskandia Norge Økt tilgjengelighet ABB frekvensomformere på lager hos Elektroskandia Norge Økt tilgjengelighet ABB og Elektroskandia Norge i samarbeid Økt tilgjengelighet av frekvensomformere For å øke tilgjengeligheten av ABBs frekvensomformere

Detaljer

Divar. Bruksanvisning. Divar application guide

Divar. Bruksanvisning. Divar application guide Divar Bruksanvisning Bosch Divar application Divar Digital guide Versatile Recorder Bosch Divar Digital Versatile Recorder Divar er den Digital Versatile Recorder som gjør digital CCTV tilgjengelig for

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

evohome COMFORT PIONEERS IN HOME COMFORT SOLUTIONS

evohome COMFORT PIONEERS IN HOME COMFORT SOLUTIONS evohome COMFORT PIONEERS IN HOME COMFORT SOLUTIONS 30% Vis kundene dine at de kan spare opp til 30 % energikostnader uten at det går på bekostning av komforten: takket være evohome "sone for sone"-regulatoren.

Detaljer

Fysisk områdesikring. www.rosing.no

Fysisk områdesikring. www.rosing.no Fysisk områdesikring www.rosing.no Rosing`s Industrier AS har totalløsninger for sikring av personell og verdier. Er bedriften trygg på både dag- og kveldstid? Det er sentrale spørsmål når sikkerheten

Detaljer

Åslyveien 1, Tønsberg

Åslyveien 1, Tønsberg Åslyveien 1, Tønsberg Kommunal bolig for bevoktede og risikoutsatte beboere Utarbeidet av Nokas BST v/jarl Tonning 30.03.2015 Rev. 0 30.03.2015 KOH 0 1 2 ÅSLYVEIEN 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Organisering av sykehusapoteket i Trondheim

Utviklingsprosjekt: Organisering av sykehusapoteket i Trondheim Utviklingsprosjekt: Organisering av sykehusapoteket i Trondheim Nasjonalt topplederprogram Eva Kvål Trondheim 19.8.2011 Nasjonalt Topplederprogram høst 2011-1 - Bakgrunn og organisatorisk forankring for

Detaljer

Fremtidens Varehandel 2005. Fremtidens Varehandel 2005

Fremtidens Varehandel 2005. Fremtidens Varehandel 2005 Agenda 12.00: Innledning og velkommen av Per Otto Dyb 12.20: Ranstrusselen mot næringslivet 12.40: Stort sparepotensiale for varehandelen 13.00: En dag i et smartkorts liv 13.20: Kaffe og forfriskninger

Detaljer

SKRUEKOMPRESSOR MSA 4 kw 5,5 kw 7,5 kw 11 kw 15 kw stasjonære luftkjølte driftsklare

SKRUEKOMPRESSOR MSA 4 kw 5,5 kw 7,5 kw 11 kw 15 kw stasjonære luftkjølte driftsklare SKRUEKOMPRESSOR MSA 4 kw 5,5 kw 7,5 kw 11 kw 15 kw stasjonære luftkjølte driftsklare KUNNSKAP OG KVALITET TEKNOLOGI DU KAN STOLE PÅ MARK MSA skruekompressor, leveres i fem versjoner: Skruekompressor Basic

Detaljer

Brannvern Fylkeshuset i Troms

Brannvern Fylkeshuset i Troms Brannvern Fylkeshuset i Troms Bygg- og eiendomssenteret 1 INNHOLD 1. Organisering Intern fordeling 2. Rømningsplan 3. Branninstruks 4. Bygningsmessig brannsikring 2 1. ORGANISERING INTERN FORDELING Den

Detaljer

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll?

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Paxton Access Net2 - Full kontroll PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Hvorfor kvitte seg med nøklene? Adgangskontroll gir deg kontroll over hvem som har tilgang

Detaljer

Grønne energikommuner Hva kan vi bidra med?

Grønne energikommuner Hva kan vi bidra med? Grønne energikommuner Hva kan vi bidra med? Hans Olav Sandbakken 25 mai 2010 1 Styringsdokument Kvalitetskultur YIT i Norge Omsetning: ca 4 mrd. kroner Antall ansatte: ca 3200 Landsdekkende med ca. 60

Detaljer

Dører fra WIŚNIOWSKI

Dører fra WIŚNIOWSKI Dører fra WIŚNIOWSKI Velkommen til WIŚNIOWSKIs verden av dører WIŚNIOWSKI er laget med lidenskap i 25 år. Merkevaren er oppkalt etter grunnleggeren og eieren Andrzej Wiśniowski. Hans drøm om funksjonelle,

Detaljer

Det intelligente bygg. Rett anvendelse av teknologi. SD som verktøy

Det intelligente bygg. Rett anvendelse av teknologi. SD som verktøy Det intelligente bygg Rett anvendelse av teknologi SD som verktøy Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsbedrift. Har i over 10 år satset på Sentral Driftskontroll og behovsstyring.

Detaljer

Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015

Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015 Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015 I DETTE NUMMER: MILJØVENNLIG CIP- RENSING Velkommen til vår Kundeavis Her finner du litt info om hva vi leverer og hvordan vi kan bidra til å gi en teknisk og økonomisk god

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Oppvarmingskostnader er kjedelig, men nødvendig i et land som Norge. For å redusere dem behøver du riktig oppvarming som fungerer for huset ditt. En

Detaljer

Forprosjekt energinettverk i VA-sektoren

Forprosjekt energinettverk i VA-sektoren Forprosjekt energinettverk i VA-sektoren Forprosjekt fullført høsten 2007 Norsk Vann rapport B8/2007 Forfattere: Ivar Helleberg, Norsk Vann Egil Erstad, COWI 1 Prosjektets mål Dokumentere potensialene

Detaljer

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Bosch-teknologi uten sidestykke forbedrer deteksjonen og reduserer

Detaljer

CLIQ Remote. Energileverandører

CLIQ Remote. Energileverandører CLIQ Remote Energileverandører Kombinasjon av forskjellige sikkerhetsnivåer gir en unik form for sikkerhet Energileverandører har ofte mange forskjellige former for bygninger som skal sikres, og dermed

Detaljer

CLIQ Remote. Beredskap

CLIQ Remote. Beredskap CLIQ Remote Beredskap Når tiden er en avgjørende faktor Når man har ansvar for innsatsen ved ulykker, branner og naturkatastrofer, er det helt avgjørende at man kommer raskt inn på eiendommen det gjelder.

Detaljer

Trondheim kommunes. Energisparepris 2010

Trondheim kommunes. Energisparepris 2010 Trondheim kommunes Energisparepris 2010 2 Trondheim kommunes Energisparepris 2010 Energispareprisen deles ut for fjerde gang i år. Gjennom Energispareprisen ønsker Trondheim kommune å hedre aktører som

Detaljer

NBEF representerer byggherrer, eiendomsbesittere,

NBEF representerer byggherrer, eiendomsbesittere, Etablering av NETTVERK for DRIFT NBEF representerer byggherrer, eiendomsbesittere, rådgivende, forvaltere og driftere av bygg- og eiendommer FDV-U er fra 450 800 kr/m*2 Forvaltning er ca 40 120 kr/m*2

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

TrioVing Triton. Sikkerhet i 3 nivåer

TrioVing Triton. Sikkerhet i 3 nivåer TrioVing Triton Sikkerhet i 3 nivåer 1 TrioVing Triton Sikkerhet i 3 nivåer Triton CLIQ er høysikkerhetssylinderen med bor-beskyttelse og kombinasjon av mekaniske og elektromekaniske teknologier. Triton+

Detaljer

Motor Silent Gliss 9020/21, 9040/41 og Innovasjon innen motoriserte gardinskinner

Motor Silent Gliss 9020/21, 9040/41 og Innovasjon innen motoriserte gardinskinner Motor Silent Gliss 9020/21, 9040/41 og 5091 Innovasjon innen motoriserte gardinskinner Innovasjoner som forenkler hverdagen Silent Gliss har mer enn 40 års erfaring på området motoriserte gardinskinner.

Detaljer

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av!

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av! INDUSTRI TRATEC Tratec er et industrikonsern på Sørlandet som leverer Elektro, Automasjon og Mekanisk til industrien Tratec består av en rekke selskaper lokalisert på Sørlandet. Våre selskap har lang erfaring

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Ingen oppdrag er for store eller for små

Ingen oppdrag er for store eller for små Ingen oppdrag er for store eller for små En allsidig entreprenør Aas & Nordal Entreprenørforretning AS (AaN) ble etablert i 1957, og jobber med vedlikehold og nybygg av alt fra videregående skoler til

Detaljer

Ubetinget fokus på energi

Ubetinget fokus på energi » Flex-Control er medlem av styregruppen Grøn IT, samt Den Digitale Bolig under ITB«Ubetinget fokus på energi Flex-Control er en norsk bedrift der tilbyr produkter som sparer tid og ikke minst penger ved

Detaljer

ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013. Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1

ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013. Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1 ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013 Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1 KORT OM ASCOM Vi ønsker å hjelpe kundene våre i velferdssektoren med å forbedre kommunikasjon og

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

Bosch Plena Public Addressog talevarslingssystem Den raskeste veien til sikkerhet

Bosch Plena Public Addressog talevarslingssystem Den raskeste veien til sikkerhet Bosch Plena Public Addressog talevarslingssystem Den raskeste veien til sikkerhet 2 Bosch Plena Public Address- og talevarslingssystem Den raskeste veien til sikkerhet Bosch Plena Public Address- og talevarslingssystemserien

Detaljer

- A better sense of security

- A better sense of security - A better sense of security For en tryggere hverdag Sikkerhet har forskjellige betydninger for personer og bransjer. Ingen har like behov, derfor må alle behandles inviduelt. Alltid24 leverer skreddersydde

Detaljer

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM SmartStruxure Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon Make the most of your energy SM Enkelt. Smart. Høy ytelse. > Optimaliser energiforbruket, skap et sunt og produktivt

Detaljer

CLIQ Remote. Kirker, museer og andre verneverdige bygg

CLIQ Remote. Kirker, museer og andre verneverdige bygg CLIQ Remote Kirker, museer og andre verneverdige bygg Moderne sikring av verneverdige bygg Gamle bygninger er en viktig del av vår kulturarv. Disse vitner om tidligere tiders samfunnsforhold, liv og levnet,

Detaljer

Tlf. 51 78 91 00 - www.ke.no. Jærens største elektroentreprenør runder 25 år

Tlf. 51 78 91 00 - www.ke.no. Jærens største elektroentreprenør runder 25 år Tlf. 51 78 91 00 - www.ke.no 25år 19 8 3-2 0 0 8 Kverneland Elektriske Jærens største elektroentreprenør runder 25 år Kverneland Elektriske ble etablert i 1983 av Egil Mæland. Bedriften har i dag fire

Detaljer

Tankene bak et intelligent bygg.

Tankene bak et intelligent bygg. Tankene bak et intelligent bygg. Automasjon i Tromsø kommune sine bygg før og nå Svein Karoliussen Utbyggingstrådgiver Eiendom - Tromsø kommune 1 INNHOLD Et kort tilbakeblikk på kommunen sin ENØK - historie

Detaljer

Canon styrker serien av dedikerte fakser med to kraftige modeller

Canon styrker serien av dedikerte fakser med to kraftige modeller Canon styrker serien av dedikerte fakser med to kraftige modeller Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon-erc.com/no Oslo, 20. august 2007 Canon lanserer i dag to

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

VARIODYN D1 Comprio. Profesjonell talevarsling for alle typer bygg

VARIODYN D1 Comprio. Profesjonell talevarsling for alle typer bygg VARIODYN D1 Comprio Profesjonell talevarsling for alle typer bygg Lett å bruke med enestående kvalitet og enkelt vedlikehold. Høyt og tydelig: Talevarslingssystem Talevarsling redder liv. Fordi panikk

Detaljer

Integrerte bygg= sunn fornuft Samspillmodell= hvordan trekke i felles retning

Integrerte bygg= sunn fornuft Samspillmodell= hvordan trekke i felles retning Integrerte bygg= sunn fornuft Samspillmodell= hvordan trekke i felles retning Siv.ing ing.. Erik A. Hammer hambra Integrerte bygg= sunn fornuft - prosess, fag, bygning (1) Mål l og strategi for det integrerte

Detaljer

Rullegardin Silent Gliss Silent Gliss rullegardinsystemer

Rullegardin Silent Gliss Silent Gliss rullegardinsystemer Rullegardin Silent Gliss 4830 Silent Gliss rullegardinsystemer Silent Gliss fordeler Rullegardinenes rene linjer komplementerer perfekt moderne arkitektur og interiørdesign. De gir maksimal skjerming uten

Detaljer

TAC EnergyEdge. Vi finner besparelsene. Du får gevinsten.

TAC EnergyEdge. Vi finner besparelsene. Du får gevinsten. TAC EnergyEdge Vi finner besparelsene. Du får gevinsten. Vi realiserer lønnsomme energibesparelser og gir din bedrift gevinsten Energiprisene stiger. Driftsbudsjettene man har til rådighet blir stadig

Detaljer

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Norges mest moderne og dynamiske oppslagstavle Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Nå kan du kommunisere med beboerne via en digital skjerm i oppgangen hva er engage? Digitalisert oppslagstavle

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Evaluering av HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID 2013

Evaluering av HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID 2013 Evaluering av HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID 2013 KVINNE BARNEDIVISJONEN AVDELING FOR BARNEHABILITERING ØSTERLIDE STAVANGER UNIVERISITETSSYKEHUS HELSE STAVANGER Utarbeidet av Rune Knudsen

Detaljer

Silent Gliss Skylight Overlyssystem Silent Gliss 8600, 8700 & 8800

Silent Gliss Skylight Overlyssystem Silent Gliss 8600, 8700 & 8800 Silent Gliss 8800 Skylight Overlyssystem Silent Gliss 8600, 8700 & 8800 Solen en nødvendig energikilde til livet Dagslyset er viktig for oss alle, og det gir oss kraft til å fungere ordentlig både på

Detaljer

redder liv - sikrer verdier

redder liv - sikrer verdier redder liv - sikrer verdier NX-5 En sikkerhetsalarm for bobiler og campingvogner den ultimate sikkerhetsalarm den ultimate redder liv - sikrer verdier På tur med bobil eller campingvogn søker du friheten

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Beskyttet. Beskyttet. mot norske forhold

Beskyttet. Beskyttet. mot norske forhold Beskyttet Beskyttet mot norske forhold Barske miljøer krever tøff sikring Ekstreme klimaforhold preget av store temperaturforskjeller og fuktighet er ikke noe problem for produkter som er utviklet for

Detaljer

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner Totalløsningen for et behagelig inneklima Bensinstasjoner Frico tilbyr totalløsninger for et behagelig inneklima på bensinstasjoner, så vel i butikken som i bilvaskehallen, i skap for luftkompressorer

Detaljer

SD St Olavs Hospital HF

SD St Olavs Hospital HF SD St Olavs Hospital HF SD integrerte løsninger Bilde og alarmdesign 17 april 2008 St. Olav Allmenn Teknikk Otto Koch Enhetsleder drift AT SD Intergrerte løsninger St. Olav har overtatt 3 nye sentra Lab

Detaljer

Et sikkert og komfortabelt hjem. JABLOTRON alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen

Et sikkert og komfortabelt hjem. JABLOTRON alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen Et sikkert og komfortabelt hjem JABLOTRON 100 - alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen Ekte sikkerhet med stort bruksområde Enkel betjening med to knapper Du kan benytte JABLOTRON 100 alarmsystemet

Detaljer

Mer informasjon på mindre tid

Mer informasjon på mindre tid Mer informasjon på mindre tid Bruk Welch Allyn CardioPerfect Workstation-programvare til å administrere kardiopulmonale testdata Alle Welch Allyns kardiopulmonale produkter overfører informasjon til Welch

Detaljer

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Micrologic E Den smarte veien til energieffektivitet Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Innhold Behov for nøyaktig energi-informasjon Micrologic E: Energieffektivitet

Detaljer

10 år 2005 2015. www.integranett.no

10 år 2005 2015. www.integranett.no 10 år 2005 2015 www.integranett.no Integras medlemmer øker effektiviteten, produktiviteten og sikkerheten i samfunnet. Foreningen skal styrke grunnlaget for medlemmenes verdiskaping og markedstilgang.

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av brannalarmanlegg i alle typer bygg beregnet for virksomhet

Detaljer

Begynn å spare, velg eco!

Begynn å spare, velg eco! Begynn å spare, velg eco! Philips miljøvennlige lysrørserie. Energieffektiv belysning som sparer penger og miljø. 2 På verdensbasis blir rundt 20 % av energiforbruket brukt til belysning. Dette utgjør

Detaljer

Fra BESTA-prosjektet 1993-96 til nå - Erfaringer vi kan ta med oss videre

Fra BESTA-prosjektet 1993-96 til nå - Erfaringer vi kan ta med oss videre Fremtidens eldreboliger og smarthusteknologi InnoMed Tønsberg 16. oktober 2008 Fra BESTA-prosjektet 1993-96 til nå - Erfaringer vi kan ta med oss videre Sidsel Bjørneby GERIA- Oslo kommunes ressurssenter

Detaljer

Energieffektiv. ...i hoteller 10 I 2008. Hotellgjester vil gjerne ha det komfortabelt.

Energieffektiv. ...i hoteller 10 I 2008. Hotellgjester vil gjerne ha det komfortabelt. Energieffektiv Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotellgjester vil gjerne ha det komfortabelt. De betaler jo tross alt for rommet. Derfor forventer de varmt vann, et godt

Detaljer

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning Parkeringshus Pacific LED GreenParking Tryggere og enklere parkering med smart belysning 80 besparelser* *Reduserte energi og vedlikeholdskostnader i en sammenligning mellom 1x58W TL-D og Pacific LED GreenParking-løsningen.

Detaljer

EFFEKTIV INNHENTING OG BEARBEIDING AV DATA

EFFEKTIV INNHENTING OG BEARBEIDING AV DATA EFFEKTIV INNHENTING OG BEARBEIDING AV DATA Kjell Petter Småge Daglig leder/energikultaivator EvoTek AS EvoTek AS ble etablert 1. april 2004 Rådgivingsfirma som tilbyr komplette tjenester innen Energirådgivning

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Innhold: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte 5. Skjema for kvartalsvis

Detaljer

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir.

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. JM Hansen AS Kort om JM Hansen Lokal styrke optimale løsninger siden

Detaljer

ED 100 ED 250. Modulbasert slagdørsautomatikk

ED 100 ED 250. Modulbasert slagdørsautomatikk ED 100 ED 250 Modulbasert slagdørsautomatikk ED 100 og ED 250 innhold ED 100 og ED 250 konfigurasjoner for ulike bruksområder til dører 4 5 Det modulbaserte systemet 6 7 For lett tilgjengelighet i inngangspartier

Detaljer