Appelsin og rosiner. Renning i veven. Side 3. Side 4. Søkelys på forbilder. Side 8. Nr årg - februar - mars informasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Appelsin og rosiner. Renning i veven. Side 3. Side 4. Søkelys på forbilder. Side 8. Nr. 1-60. årg - februar - mars 2013 - informasjon"

Transkript

1 Appelsin og rosiner Side 4 Renning i veven Side 3 Søkelys på forbilder Side 8 Nr årg - februar - mars informasjon

2 Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf / Menighetsforvalter Ingeborg Hjertaker Tlf Kapellan Asle Røhne Rossavik Langbølgen 35, 1150 Oslo Tlf Vikarprest Kapellan Øyvind Mæland Tlf: Sykehjemsprest Tor Torbjørnsen Lusetjernvn. 48, 1253 Oslo. Tlf / Kontor: Lambertseter sykehjem Tlf Barne- og ungdomsprest Lars Kristian Gjone Marmorveien 20B, 1154 Oslo Tlf Organist Johan Wallace Mellombølgen 143, Oslo Tlf / Klokker med tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf / Menighetsrådsleder Borgny Vestli Langbølgen 19, 1150 Oslo Tlf Babysangleder Mari Ystanes Fjeldstad 2 Menighetskontoret Åpningstider: Resepsjonen og telefon i kirken er betjent mellom kl stort sett alle hverdager. Skoleferier kl E-post: Adresse: Besøksadresse: Langbølgen 33 Postadresse: Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo Telefon / Telefaks: / Organisasjonsnummer: Konto menigheten: DnB NOR: Design: Mediekunstnerne.com Kirketorget Ring ellers Kirketorget for evt registrering og spørsmål om kirkelige handlinger som dåp, vielser m.m. Tlf eller epost Menighetsbladet Utgis av Lambertseter menighetsråd E-post: Redaksjon for dette nummer Lars Kristian Gjone (ansvarlig red.) Helen Fjeld Langgrind Wenche Ripland Annonser Inger Johanne Madsen, tlf Layout Asbjørg Øxseth Neste nummer Stoff til neste nummer må være levert innen 22. februar Velkommen innom nettsiden: Der kan du finne programmet framover, lese mer om kirka og aktivitetene som foregår her, se på bilder eller finne kontaktinformasjon. Bli fast giver Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt menighetsarbeid. Faste givere gjør arbeidet forutsigbart og lettere å planlegge. Du velger selv hvor mye du vil gi pr måned, og du kan velge mellom flere ulike formål. Oppgir du fødselsnummer, kan du få skattefradrag for det du gir. Ønsker du å bidra?: Kontakt menighetsforvalter tlf kl eller send en e-post til Trykt hos Østfold Trykkeri A/S, Askim

3 Soknepresten har ordet Renning i veven Det fins utrolig mange flotte og verdifulle billedtepper i verden. Historiske kunststykker innen vår europeiske kulturarv; banebrytende bilder i norsk kulturell sammenheng. En av de store utøvere innen kunstarten her i Norge døde for kort tid siden, Else Marie Jakobsen. Hennes vakre og symbolsterke vevnader vil prege mange norske kirker i svært mange år framover. Og de som kjente henne, vet hvordan alle bildene bærer hennes tydelige signatur. Jeg har sett noen svært gamle vev-stykker der renningen mer eller mindre har gått i oppløsning. Silketråder i selve bildet har klart seg, men en dårlig preparert ulleller bomullsrenning har morknet. Da blir det bokstavelig talt svært mange løse tråder; bildet faller fra hverandre. Det såkalte «Stålsett-utvalget» har levert en utredning om religionens plass i det norske samfunnet. Det er nok mange gode intensjoner bak arbeidet, men flere av de konklusjoner og prinsipper som fremmes, vil jeg hevde bommer på målet. Det er lagt så stor vekt på individets eller gruppers rettigheter at det som skal og bør virke samlende på nasjonen, forvitrer. Eller for å gripe til mitt innledende bilde: Renningen i veven ødelegges. I et innlegg i dagspressen 21. januar siterer biskop Nordhaug i Bjørgvin idehistorikeren Otto Krogseth: «Sentrale sosiologer og kulturantropologer er enige om følgende: Noe må være felles for en nasjon, ut over individers og gruppers rettigheter. Samfunnet trenger, som sosialt lim eller sammenbindende sement, å samles om noe substansielt og kulturelt og nasjonalt særpreget.» Det er ingen tvil om at dette limet, denne renningen i veven i århundrer har vært vår kristne tros- og kulturarv. Basisverdier i samfunnet, som fra renessansensog opplysningstidens epoker også ble vevd inn i den humanistiske tenkning, har gitt oss byggeklosser til vårt samfunn, gitt oss vår kollektive verdi. I en tid der fragmentering av det kollektive åpenbart også skaper identitetskriser på mange plan, er jeg redd Stålsett-utvalgets utspill vil øke forvitringen hvis ideene blir satt ut i livet. Ta f.eks. vigselsretten. Hva godt vil det tjene å frata Den norske kirke (og dermed andre registrerte trossamfunn) vigselsretten? Hvilket tradisjonsbrudd i vårt nasjonale liv er ikke det, og hva tjener det til? Eller man stiller spørsmålstegn ved Kirken og kirkene som samlingssteder og kollektiv overbygning ved de store kriser eller glade høytider. Var det ikke en kollektiv bevegelse ut fra behov som gjorde at utallige søkte til Oslo Domkirke etter 22. juli 2011? Og hva er problematisk med at Sjømannskirken er samarbeidspartner for UD? Spør ledelsen i Statoil om de har følt det problematisk med den prestelige støtte de har fått i håndteringen av Algerie-krisen. Skal vi kanskje måtte flytte gravferd ut av kirkene også for ikke å virke støtende er det neste trekk? For ikke å snakke om den årlige problematiseringen knyttet til julens skolegudstjenester noe Hanne Skartveit i VG før jul saklig avviste som problem: Julen er en kristen høytid den hører med til vår kulturarv. I alt dette og uendelig mye mer ser vi hvordan veven ennå er intakt i vårt samfunn, og vi skal være varsomme med å ødelegge renningen i denne veven. Som kirke er vi oss bevisst at vi er både nasjonale og lokale kulturog symbolbærere. På Lambertseter ønsker vi å være tydelig til stede i alle disse sammenhenger. Kirkebygget står som et symbol og bruksbygg. Det forteller sin historie, men er også dagens og morgendagens kirkebygg her. Alt arbeid knyttet til dette huset forteller en historie fra 1950-tallet av, men retter seg mot mennesker av i dag! Gudstjenestefeiring, dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd, er for menigheten og lokalsamfunnet av i dag. Vår utfordring til lokalmiljøet må være, når man problematiserer Den norske kirkes plass i samfunnet, å slutte opp om arbeidet, hverdag som søndag. For det er bare det kollektive samfunn som i lengden kan ta vare på vårt felles liv. Vi som er knyttet til Lambertseter kirke som vår arbeidsplass, samt alle våre fantastiske og trofaste frivillige, vi holder dørene åpne og sier: Bruk oss! Vi er fortsatt viktige for at samfunnsveven skal holdes sammen og ikke ende opp som løse tråder. Ingen ønsker seg et samfunn som er en eneste stor floke. 3

4 Faste Appelsin og rosiner Vi har alle våre tanker og meninger om hva det vil si å være fattig og om hvordan dette oppleves. Det har de siste årene vært sagt og skrevet mye om fattigdomsbekjempelse. «Hvor mange lever under fattigdomsgrensen?» «Hvor mange barn lever i såkalte fattige familier?» osv. Av Borgny Vestli Disse spørsmålene skal jeg absolutt ikke begi meg inn på å besvare. Det får være opp til fagfolk å si og mene noe om. Det som er helt sikkert er at fattigdom har eksistert i alle tider, men har gitt seg uttrykk på forskjellige måter. Min far vokste opp ca midt i en søskenflokk på 16 søsken. I hans barndoms hjem, som lå langt til skogs, bestod gavene på julaften gjerne av en appelsin og en eske rosiner. Stusselig og fattigslig ville vi kanskje sagt, men du verden for en glede det gav der og da. Når han gikk til skolen var det gjerne i sko som var «forsterket» med avispapir og never, og det var nok ikke ofte han hadde matpakke i sekken. Han var allikevel så heldig at han hadde en jente i klassen som kom fra et velstående hjem. Hun «så» min far, og begynte etterhvert å ta med seg litt ekstra mat, og etter hvert noen brukte sko og klær. Da han var rundt 14 år fikk han jobb som gårdsgutt på en gård. For han betød dette hardt arbeid både tidlig og seint, men han slapp å legge seg sulten. Selv vokste jeg opp som nest yngst i en flokk på 6 søsken. Vi forpaktet et småbruk langt til skogs på Rømskog. Far jobbet i skogen, på jordet, i fjøset, og med alt annet som skulle gjøres på gården. Mor hadde mer enn nok med å ta seg av seks unger og hus og hjem, så noe arbeid ute var det ikke snakk om før yngstemann begynte på skolen. Med bare en inntekt flommet det absolutt ikke over av penger, men det var alltid rikelig med mat på bordet. I og med at vi var så heldige å bo på en liten gård hadde vi selvdyrkede grønnsaker, egg fra hønsehuset, og kjøtt fra dyrene som ble slaktet. Men så var det alt dette andre da...klær og ting. Mor sydde og strikket mye av klærne til oss barna, alt fra vinterdresser til pentøy til 17. mai. Det var ikke alltid like morsomt å være den i venneflokken som kom med hjemmelagde klær, og jeg hadde nok ofte følelsen av at vi var, og også ble sett på som fattige. Et av årets høydepunkter var allikevel når vi til jul fikk en stor pappeske med gaver fra han som eide småbruket vi forpaktet, nemlig bokhandler Tanum. Esken var fylt av leker, spill, fargesaker, bøker osv. Det betød stor glede for barn i alle aldre. Basert på egne erfaringer har jeg gitt dere et par eksempler på hvordan det kunne være å være fattig på 1930-tallet og 1970-tallet. Det finnes mange lignende eksempler, og det som er nevnt var nok ikke unikt for tiden det skjedde i. Hva er det så å være fattig i dag sammenlignet med da? Det jeg tror alle kan enes om er at forskjellene mellom fattig og rik har blitt større. Det har blitt flere rike, men også flere fattige. I vår tid er det så altfor mange (dyre) ting å bruke penger på, og barn helt ned i barnehage- og småskolealder har gjerne både egen PC og mobil, og det flommer over av spill og leker. Det evige jaget etter merkeklær, biler, hus og alle mulige andre statussymboler bare øker. Alle disse tingene gjør at fattigdommen blir så synlig. Kontrastene blir så store. I tiden før jul brukte antakelig de fleste av oss tusenvis av kroner på dyre gaver og festklær, og nesten alle er med på dette «sirkuset». Mye har for oss blitt en selvfølge, men for veldig mange er det ikke det. Vi som er så heldige å ha penger til mere enn «salt i maten» kan vanskelig helt forstå situasjonen til barn som ikke har råd til alle disse tingene, eller ikke har mulighet for noe så verdifullt og fint som det å være med i et fellesskap. Jeg tenker da på barn som f.eks. ikke kan drive med idrett fordi foreldrene ikke har råd til utstyr og treningsavgifter, barn som ikke kan gå i bursdager fordi de ikke har råd til gaver, barn som ikke kan være med kompisene på kino fordi foreldrene ikke har råd til det. Denne listen kunne jeg dessverre lagd mye lenger. Jeg får vondt i hjertet når jeg hører og leser om slike tilfeller. «Se» deg litt rundt. Kanskje er det en gutt eller jente i klassen til din sønn eller datter som har det slik akkurat nå, eller en nabogutt eller nabojente. Små lyspunkter i hverdagen kan gjøre en stor forskjell. Det koster så lite og betyr så mye. Fastesamling De kristne kirker og menigheter har lange tradisjoner med samlinger eller møtepunkt i fastetiden. Å forberede seg åndelig og mentalt til påske er en spesiell vandring. Utvalgte tekster fra Det nye testamentet, bl.a fra Hebreerbrevet, og noen særlige salmer fra Salmenes bok i Det gamle testamentet, hjelper oss på veien. Dette materialet henter vi fram, sammen med enkle bønner og noen av våre norske salmeboksalmer, og bruker i løpet av disse enkle fastesamlingene. I år vil vi ha dem i selve kirkerommet. Det gir også muligheter til å bruke orgelet vårt. Fastetiden innledes jo med Askeonsdag. Da holder vi en enkel gudstjeneste med nattverd i samme tradisjon. På samme måte feirer vi en pasjonsgudstjeneste siste fasteonsdag. Velkommen til påskeforberedelse gjennom fastetiden! 4

5 3 ungdommer om faste Olav Martine Tekst og foto Helen Fjeld Langrind Martine Reklingholmen: m Hva er faste? - Å faste er noe man gjør for å ofre seg selv for de som ikke har mat. Det er også noe man gjør fordi det er en religion. m Hva handler faste om for deg/evnt andre? - Omtanke for andre. Hanne Hanne Vestli: m Hva er faste? - Faste er den tiden etter jul og før påske hvor man skal tenke spesielt på de rundt deg som ikke har det like bra. m Hva handler faste om for deg/evnt andre? - Jeg har ikke så stort forhold til faste, og kan egentlig ikke så mye om det i kristen sammenheng. Olav Kvalsvik: m Hva er faste? - Faste er å ikke spise mens det er lyst ute, eller i den katolske versjonen handler det om å velge bort noe man skal holde seg unna til påske, (husker ikke helt når det starter) men da velger man bort f.eks tv titting eller godteri. m Hva handler faste om for deg/evnt andre? - Faste handler om å føle hvordan andre har det, siden vi er så ufattelig rike, og kanskje bli litt mer disiplinerte? Vil du bli besøksvenn? I Lambertseter menighet er vi takknemlige for og stolte av alle de trofaste besøksvenner som gjennom årene har gitt beboere på Sykehjemmet og andre med behov for besøk av sin medmenneskelige varme. Dette korpset av besøkere trenger nye medlemmer. Kan du tenke deg å bli én av dem? Du kan selv velge hvor ofte du vil stå til disposisjon ukentlig, hver 14.dag eller sjeldnere. Vi planlegger et informasjons- og inspirasjonssamling tirsdag 12. mars kl i Lambertseter kirke. Der vil du få svar på nærmest alt du måtte lure på i denne forbindelse. Å komme på denne kvelden betyr ikke at du binder deg til å bli besøker! Ta gjerne kontakt med vår diakonale medarbeider Jørgen Meier, tlf eller med sokneprest Fredrik Ulseth, / Vi håper å få mange med på laget! Ledere til søndagsskolen og jrkikk Aktuelt Meningsfylte og viktige oppgaver i menigheten: Nå mangler vi flere ledere til søndagsskolen og jrkikk. En utfordring til deg som kan tenke deg en slik oppgave: kontakt trosopplæringsleder Lars Kristian Gjone på tlf , eller Jr.kikk Ungdom i trinn kan være med som hjelpeledere sammen med en voksen. Klubben har et eget styre der barna deltar i planleggingen, men er på utkikk etter flere voksne som vil hjelpe til med aktiviteter og praktisk nærvær. Foreldre/ faddere/ andre voksne som har lyst til å være med kan ta kontakt med Lars Kristian eller andre i styret, enten med tanke på enkeltarrangement eller mer kontinuerlige oppgaver. Et nytt møtepunkt: Tirsdagslunsj Kirkens diakonale arbeid har opprettet et nytt møtepunkt: Tirsdagslunsj på Frivilligsentralen. Etter initiativ fra Jørgen Meier, og med velvilje fra en lokal dagligvareforretning, har dermed det gode samarbeidet med Frivilligsentralen fått nok en avlegger. På tirsdager serveres en varm og velsmakende lunsj til alle som ønsker å være med! Tirsdagslunsjen startet opp 22. januar og fortsetter fremover, så bare kom og spis! Påmelding. Pris kr 30,-. 5

6 Hva skjer i menigheten? Gudstjenester Lambertseter kirke Fastelavnssøndag Kl : Sprell levende gudstjeneste for små og store ved Lars Kristian Gjone. Deltakere fra Babysang blir med. Dåp og nattverd. Offer til arbeidet med babysang. Kirkekaffe med boller og fastelavns verksted. Fortellertekst: Markus 8,27-38 Askeonsdag Kl : Gudstjeneste ved Fredrik Ulseth. Jes 58,4-10; Apg 13,1-4;14,22-23; Mark 2, søndag i fastetiden Kl : Gudstjeneste med skriftemål og nattverd ved Fredrik Ulseth. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 2 Sam 12,1-10; Hebr 5,7-9; Matt 26, (onsdag) Maria Budskapsdag Kl : Høymesse med dåp og nattverd ved Asle Røhne Rossavik. Offer til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. 1 Sam 1,21-28; Apg 16,12-15; Luk 1,39-45 Kl : Pasjonsgudstjeneste ved Fredrik Ulseth Palmesøndag Kl : Sprell Levende gudstjeneste for små og store ved Asle Røhne Rossavik. Offer til menighetens arbeid med babysang. Kirkekaffe. Sak 9,9-10; Fil 2,5-11; Joh 12,1-13 F: Matt 21,1-17 Skjærtorsdag Kl Fellesskapsmåltid og nattverd ved Fredrik Ulseth. Egne tekster i opplegget (onsdag) (onsdag) Kl : Fastesamling ved Fredrik Ulseth. 2. søndag i fastetiden Høymesse med dåp og nattverd ved Asle Røhne Rossavik. Offer til menighetens diakonale arbeid. Kirkekaffe. Jes 55,1-7; 2 Kor 6,1-10; Luk 13,22-30 kl : Fastesamling ved Asle Røhne Rossavik Langfredag Fra kl : Orgelmeditasjon Kl : Langfredagsgudstjeneste ved Fredrik Ulseth. Luk 22,39-23,46 1. påskedag Kl : Høytidsgudstjeneste ved Fredrik Ulseth med dåp og nattverd. Offer til menighetens diakonale arbeid. 2 Mos 15,1-; Kol 2,12-15; Joh 20, (onsdag) 3. søndag i fastetiden Kl : Tro og Lys gudstjeneste ved Fredrik Ulseth. Nattverd. Offer til Tro og Lys. Kirkekaffe med tema. Sak 3,1-5; 2 Kor 12,7-10; Luk 22,28-34 Kl : Fastesamling ved Asle Røhne Rossavik påskedag Kl 19.00: Påskejazz for hjemvendte påsketurister- en musikalsk vandring gjennom påskens drama. The Real Fake Band med flere. Andakt ved Fredrik Ulseth. Nattverd. Kafe etter gudstjenesten. Egne tekster søndag i fastetiden Kl : Høymesse med dåp og nattverd ved Asle Røhne Rossavik. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 5 Mos 8,2-3; 1 Kor 10,16-17; Joh 6, (onsdag) Kl : Fastesamling ved Fredrik Ulseth 66

7 Østmarkskapellet Sportsgudstjenester og overnatting Østmarkskapellet er et skogskapell med sportsgudstjeneste søndager kl Kafé med enkel servering fra kl (stengt under gudstjenesten). Kapellet ligger vakkert til på høyden rett opp for Rundvann i Østmarka omgitt av furutrær, einer og blåbærlyng. Kapellet har en overnattingsfløy med plass til 25 personer. Sportsgudstjeneste søndager kl : 03.02: Lars Martin Dahl 10.02: Tore Laugerud 17.02: Dag Høyem. Nattverd : Torleiv Austad 03.03:. Trond Skard Dokka 10.03: Liv Hegle 17.03: Espen Feilberg Jakobsen 24.03: Palmesøndag kl Gyro Sølvsberg 01.04: 2. påskedag kl 12 Gunleik Seierstad Hva skjer i menigheten? Søndag 3. mars kl Lambertseter kirke Variert sang- og allsangprogram, akkompagnert av både orgel og et sammensatt orkester. Flere kor fra menighetene deltar. Dette blir en flott opplevelse. Velkommen! For mere opplysninger; følg med på Gudstjeneste Nordstrand kirke fredag 1. mars kl. 12:00. Tema: Jeg var fremmed og dere tok i mot meg. Andakt: Ragnhild Gilbrandt Lunch i menighetssenteret umiddelbart etter gudstjenesten. Gave til Bibelselskapets internasjonale arbeid blant kvinner. Tro og Lys En lørdag i måneden i menighetssalen i kirken: kl Datoer framover: 16.februar, 16.mars og 13.april NB! Søndag 3.mars 2013 er det Troog Lys gudstjeneste i kirken for alle, med offer til Tro- og Lys. Kontaktperson: Toril Slettner tlf Sykehjemsandakt Onsdager kl Kontakt: Tor Torbjørnsen. Takk for gavene Vi takker for gaven til menighetsbladet på kr 9180,- og for julegaven på kr ,- fra bladets lesere! På julemessen kom det inn brutto kr ,-. Tusen takk for alle bidrag! Torsdagstreff kl i kirkestuen for alle typer pensjonister. Det er allsang, mat, utlodning og tema. Kontaktperson: diakonal medarbeider Jørgen Meier Menighetsrådet har møter i kirkestuen fra kl følgende dager: 25. februar, 18. mars, 29. april og 10. juni. Menigheten har årsmøte søndag 14.april etter gudstjenesten. Har du spørsmål eller noe du mener er viktig for menigheten og menighetsrådet, kontakt daglig leder Ingeborg Hjertaker eller leder Borgny Vestli. 7

8 Fasteaksjon Søkelys på forbilder - Sammen med lokale partnere kan vi skape virkelig og varig forandring. Nesten konfirmanter og en mengde frivillige i 2000 norske menigheter gjør vi fasteaksjonen til en av våre største nasjonale dugnader. Det gjør oss utrolig stolte og veldig ydmyke! Virkelig et nytt liv Martha Gezahegn (28) solgte kroppen sin til fremmede menn. Nå er hun gift, mamma og lærer i kunsthåndverk (se bildet ovenfor) på Nytt liv-senteret for tidligere sexarbeidere i Addis Abeba, Etiopia. Hun er ett av forbildene som utfører norske menigheters internasjonale diakoniarbeid. Vi har sett det før, i de nattemørke gatene hjemme i Oslo og i byer over hele verden: En kvinne som forhandler med en fremmed mann om prisen på det mest sårbare hun eier. En jente som gir bort en liten bit av seg selv i bytte mot en bunke skitne sedler, natt etter natt, til det ikke er mer igjen å gi. Eller til hun møter en engel som ikke vil ha noe fra henne, men som tilbyr henne håp. Et nytt liv. En natt kom det noen mennesker bort til meg på gaten. En av dem ga meg en liten papirlapp. Det var en invitasjon til lunsj på et senter som het Nytt liv. Det hadde aldri falt meg inn at det kunne finnes noe nytt liv for meg. De fortalte meg at Gud fremdeles elsket meg, men jeg trodde ikke det kunne finnes en slik kjærlighet, forteller Martha Gezahegn. Martha fikk virkelig et nytt liv gjennom senteret som drives av Mekane Yesus, den evangeliske kirken i Etiopia. Kirkens diakonale organisasjon er en av Kirkens Nødhjelps lokale partnere. Hvert år tas 60 nye jenter inn i et toårig program som gir dem et underholdsbidrag, yrkesopplæring, helsehjelp og terapi. Takker norske menigheter Buro Durje er aktiv i den lokale menigheten i Kazanchis-bydelen i Addis Abeba. Han ser på menighetene i Norge og Etiopia som jevnbyrdige partnere. Gjennom den diakonale tjenesten utfordres vi til å synliggjøre Guds kjærlighet der den virker mest fraværende. Det er en stor inspirasjon å vite at menigheter i Norge er med oss i dette arbeidet på sin måte. Gjennom Kirkens Nødhjelp opplever vi en sterk forbindelse med våre brødre og søstre i Norge. Jeg vil gjerne få takke alle som deltar i prosjektet vårt gjennom å arrangere Kirkens Nødhjelps fasteaksjon! Sammen for andre Gjennom årets fasteaksjon vil Kirkens Nødhjelp sette fokus på mennesker som forandrer verden. Gjennom film, historier og bilder vil vi se hvordan både Gateprostituerte i Addis Abeba utsettes for trakassering, mishandling og hivsmitte. nødhjelpsoperasjoner, langsiktige utviklingsprosjekter og det beslutningspåvirkende arbeidet er forankret i lokale behov og løsninger. En verdensvid kirke - Kirkens Nødhjelp har en naturlig plass i den verdensvide kirke, og det handler om mye mer enn bare identitet, sier generalsekretær Anne- Marie Helland. Hun utdyper. Det er vårt nettverk av kirker og trosbaserte organisasjoner i Norge og verden over som gjør oss unike, som gjør at vi sammen kan skape så stor forandring. Over alt hvor det lever mennesker, finnes det en kirke eller en moské, en synagoge eller et tempel. Det gir oss innpass der få andre har tilgang. Nesten konfirmanter - Sammen med lokale partnere kan vi skape virkelig og varig forandring. Og sammen med nesten konfirmanter og en mengde frivillige i 2000 norske menigheter gjør vi fasteaksjonen til en av våre største nasjonale dugnader. Det gjør oss utrolig stolte og veldig ydmyke! Fra fornedret til forbilde Etter at Marthas to år i Nytt livprogrammet var omme, ble hun spurt om å fortsette på senteret som lærer. Hun møtte Esubaleu i kirken, giftet seg og ble mor til Nathnael. For henne ble familien et håndfast 8 Martha Gezahegn traff mannen Esubaleu i kirken, giftet seg og ble mamma til lille Nathnael. Han får være med mamma på jobb på Nytt liv-senteret, og jentene liker å skjemme ham bort. Vår lokale aksjon er tirsdag 19. mars fra kl Konfirmantene våre er ikke mange nok til å dekke alle rodene. Vi trenger mange bøssebærere i tillegg. Meld deg som bøssebærer til eller ring mellom 10 og 14.

9 bevis på den kjærligheten som er så vanskelig å forstå. Jobben min er å lære jentene opp i et praktisk kunsthåndverk som kan sikre dem et levebrød. Men den viktigste lærdommen jeg kan gi dem, er at de er elsket av Gud. Jeg har delt deres fornedrelse, og nå er jeg et forbilde som kan vise hvor sterk kjærlighetens makt er. Bildeglimt fra juletrefesten på helligtrekongersdag Støtt aksjonen direkte ved å: () Benytte kontonummer () Sende GAVE på sms til 2468 (200 kroner) () Ringe givertelefon (200 kroner) Hentet fra: Fasteaksjon og konfirmanter I Lambertseter er kirkens nødhjelps innsamlingsaksjon i fasten en fast del av konfirmantopplegget. Konfirmantene og foreldrene stiller opp og går med bøsser. Foreldrene er også med i registreringen og ved å bake boller og koke kakao til frosne bøssebærere. Konfirmantene lærer om hva årets aksjon går til, om changemaker og kirkens nødhjelp. Vi inviterer representanter fra Changemaker (kirkens nødhjelps ungdomsorganisasjon). De blir utfordret til å aktivt være med å kjempe for en mer rettferdig verden og for å begrense de menneskeskapte klimaendringene. Ø y e l e g e S t e i n a r B a r e i d Kongsveien 104, 1177 Oslo (i BestHelse Nordstrand) Telefon Øre-Nese-Halslegene på Brynseng AS Tlf Østensjøveien 36, 0667 Oslo E-post: Internett: ØNH-spesialistene Stenersen, Tryving, Olsholt og Titterud 4Høreprøver/ høreapparater 4allergiutredning 4astma barn 4 bihuleplager 4ørebetennelse 4ørevoks Velkommen til allsidig ØNH-senter, Oslo øst! 9

10 Hva skjer i menigheten? Barn - familier - unge T orsdager imeout 20:00-20:30 18:00-20:00 Kikk er et møtested for ungdom fra 15 år og oppover og holder til i bomberommene ca. annenhver torsdag fra kl På KIKK har vi biljard, bordtennis, fussballspill og dansematter og alltid åpen kiosk. Lik KIKK på Facebook for oppdatert info og aktuelle datoer i 2013, eller følg med på hjemmesiden. Kontaktperson: kapellan Asle Røhne Rossavik. Jr.kikk er en klubb for deg mellom 10 og 12 år ( trinn). Tirsdager mellom kl i bomberommet. Lek, fellesskap og verksteder knyttet til temaer i kirkens liv Følg med på hjemmesiden www. lambertseterkirke.no for mer info. Foreldre/ faddere/ andre voksne bes om å være med en gang i blant! Kontaktperson: Lars Kristian Gjone. Søndagsskolen inneholder sang og bibelfortelling, opplevelse og aktivitet. Den foregår nede i kirkekjelleren samtidig med gudstjenesten. Barna går ned i starten, og kommer opp mot slutten av gudstjenesten. Menigheten ønsker at det skal være søndagsskole de fleste søndager unntatt skolens ferier og kirkens høytider. Følg med på hjemmesiden Kontaktpersoner: Lars Kristian Gjone og Eivind Mork Supertirsdag med familiemiddag fortsetter ca hver 3. uke. Neste samling er 12. februar, åpent fra 1630, middag kl 17 og sangstund som avslutning kl 18. For å motta jevnlige info-sms, spørsmål eller påmelding, kontakt Lars Kristian på Med tanke på forberedelsene før hver samling vil vi gjerne ha påmeldinger innen kl 16 dagen før. Alle er velkommen til super-tirsdag, men barna står i sentrum her. Se også kirkens websider. 10

11 Slekters gang NORGES ELDSTE BEGRAVELSESBYRÅ Avd Nordstrand: Tlf Avd Majorstuen: Tlf (tidl. Nordstrand Wang Begravelsesbyrå) Gravsteiner Inskripsjoner - Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf Fax * Briller * Kontaktlinser * Synsundersøkelse Timebestilling Lambertseter UR&Optikk Lambertseter Kjøpesenter Slekters gang Døpte Vilde Kildeborg Kausland, Emilia Melstveit Breivik, Othilie Moen Kveum, Astrid Sjaastad, Silje Johansen, Kaorline Garberg, Ada Emilie Eide, Selma Fjærvollsand Lie, Sofie Vellene, Vilde Seim Navarsete, Ella Morstad Willard, Snø Heidel, Savannah Marie Schei, Aksel Johansen, Matheo Emilian Dagfinrud Hansen, Sinre Skinlo Brodtkorb, Phillip Midtsian-Grythe, Sebastian Falk Falchenberg, Aksel Ødegaard Santorsol, Kasper Lie Mellegård, Henrik Fuglehaug Aasheim, Casper Nordstrøm Mellum. Døde Gerd Lie, Lisbet Johanne Sørensen, Ingrid Kristine Berg, Elfi Haug, Anna Sæther, Liv Schanne Hermansen, Marion Bergman Sørensen, Odbjørg Synnøve Selnæs, Reidun Synøve Stramme, Pia Marie Ege, Synnøve Larsen, Mary Pauline Østmo, Gunvor Kamilla Strømsborg, Erna synnøve Lervik, Berit Paulsen, Turid Inger Håby, Inger Helene Olsen, Astrid Gudrun Mathisen, Hjørdis Karoline Halvorsen, Else Hanne Venke Ellefsen. Aage Theodor Olai Bjørnstad, Egil Starberg, Arne Kristian Kristiansen, Leif Åsen, Rolf Tore Mørk, Aage Hansen, Terje Bjørn Ådnevik, Kjell Andreassen, Per Sveinung Karlsen, Frank Willy Haug, Per Høyheim, Kristoffer Olsen, Alf Jørgensen. 11

12 Fra bomberommet Fra min kontorplass i korridoren inn til bomberommet får jeg godt innblikk i hva som skjer inne i disse lokalene. Jeg føler meg heldig som får oppleve så mange sprell levende barn og unge i alderen år. På dagtid er det ofte trafikk av mennesker som vandrer rundt til møter og samtaler, som leter etter wc eller lurer på hvem de skal snakke med for å få døpt barna sine. På ettermiddagene er det mye levende musikk, enten fra band som øver i studioet, eller fra barn som øver piano. På kveldene er det gjerne enda mer og enda høyere musikk. Når det er KIKK eller jrkikk er det ofte personer som slapper av, spiller spill, eller løper rundt og leker gjemsel. På søndager kommer det barn til søndagsskole, der synger de, hører fortellinger, tegner og lærer om troens liv. Av og til tenker jeg: At det kan skje så mye bra i og rundt et par rom som ble laget i frykt for krig! For meg er det et hverdagsunder, som viser noe av hva en god tro er godt for. Tenk om barn og ungdom i andre deler av verden kunne oppleve noe av det samme. Det kan vi være med å jobbe for. Fastetiden og fasteaksjonen minner oss om at vi skal være med å ta ansvar. Ikke om 100 år, men allerede nå kan vi bruke litt av vår tid og litt av våre penger til å be om mer fred og mer rettferdighet. Tirsdag 19. mars er bomberommet stengt, for da skal flest mulig enten gå med bøsser, eller være hjemme og åpne for de som ringer på. Alle sammen, kom igjen og gi Kirkens Nødhjelp din håndsrekning! Så blir det sikkert enda gøyere å ta opp igjen leken og musikken neste gang. Sees! Lars Kristian Gjone Oppslagstavle Se side 7 Supertirsdag Se side 10 Fastesamlinger Se side 4 og 6 Et nytt møtepunkt Se side 5 KIWI 12

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene KONF. 2017 Foreldremøte 01.11.2016 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 86 konfirmanter Inndeling etter skolene Den norske kirke i Rælingen 1 I gamle dager var det slik at

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

KONF Foreldremøte ØRK

KONF Foreldremøte ØRK KONF. 2016 Foreldremøte 27.10.2015 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 100 konfirmanter Den norske kirke i Rælingen I gamle dager var det slik at konfirmanten bekreftet sin

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet

Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet Til konfirmanter og foresatte Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet Halden 4. juli 2013 God sommer og takk for sist! Som lovet kommer det her en del mer informasjon om hva som skjer til høsten.

Detaljer

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 MINST=STØRST Ingen er større enn deg! Jesus tok imot barna og sa at ingen var større enn dem. Hos Jesus er den minste den største. I kirka er det plass for

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

April i SVEIARVEIEN. I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer.

April i SVEIARVEIEN. I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer. April i SVEIARVEIEN TILBAKEBLIKK PÅ MARS I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer. Vi jobbet mye inne med at barna skulle få tid og rom til å videreutvikle

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012 1 Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen

I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen Har dere sett våren? Vi har begynt å se små tegn på at våren er her! Både store og små syntes det er kjekt

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr januar mars G N E T

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr januar mars G N E T Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 11. januar - 31. mars. 2013 V E L S I G N E T P Å S K E 1 Korpsnytthilsen 13 «Og nå, dere som sier: I dag eller i morgen drar vi til den eller

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2015-2016 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2016: Søndag 8. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 15. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Først! Kort om undervisningen gjennom året Menighetskonfirmanter KRIK-konfirmanter Musikkonfirmant NETS-konfirmant Fellessamlinger

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer