Appelsin og rosiner. Renning i veven. Side 3. Side 4. Søkelys på forbilder. Side 8. Nr årg - februar - mars informasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Appelsin og rosiner. Renning i veven. Side 3. Side 4. Søkelys på forbilder. Side 8. Nr. 1-60. årg - februar - mars 2013 - informasjon"

Transkript

1 Appelsin og rosiner Side 4 Renning i veven Side 3 Søkelys på forbilder Side 8 Nr årg - februar - mars informasjon

2 Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf / Menighetsforvalter Ingeborg Hjertaker Tlf Kapellan Asle Røhne Rossavik Langbølgen 35, 1150 Oslo Tlf Vikarprest Kapellan Øyvind Mæland Tlf: Sykehjemsprest Tor Torbjørnsen Lusetjernvn. 48, 1253 Oslo. Tlf / Kontor: Lambertseter sykehjem Tlf Barne- og ungdomsprest Lars Kristian Gjone Marmorveien 20B, 1154 Oslo Tlf Organist Johan Wallace Mellombølgen 143, Oslo Tlf / Klokker med tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf / Menighetsrådsleder Borgny Vestli Langbølgen 19, 1150 Oslo Tlf Babysangleder Mari Ystanes Fjeldstad 2 Menighetskontoret Åpningstider: Resepsjonen og telefon i kirken er betjent mellom kl stort sett alle hverdager. Skoleferier kl E-post: Adresse: Besøksadresse: Langbølgen 33 Postadresse: Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo Telefon / Telefaks: / Organisasjonsnummer: Konto menigheten: DnB NOR: Design: Mediekunstnerne.com Kirketorget Ring ellers Kirketorget for evt registrering og spørsmål om kirkelige handlinger som dåp, vielser m.m. Tlf eller epost Menighetsbladet Utgis av Lambertseter menighetsråd E-post: Redaksjon for dette nummer Lars Kristian Gjone (ansvarlig red.) Helen Fjeld Langgrind Wenche Ripland Annonser Inger Johanne Madsen, tlf Layout Asbjørg Øxseth Neste nummer Stoff til neste nummer må være levert innen 22. februar Velkommen innom nettsiden: Der kan du finne programmet framover, lese mer om kirka og aktivitetene som foregår her, se på bilder eller finne kontaktinformasjon. Bli fast giver Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt menighetsarbeid. Faste givere gjør arbeidet forutsigbart og lettere å planlegge. Du velger selv hvor mye du vil gi pr måned, og du kan velge mellom flere ulike formål. Oppgir du fødselsnummer, kan du få skattefradrag for det du gir. Ønsker du å bidra?: Kontakt menighetsforvalter tlf kl eller send en e-post til Trykt hos Østfold Trykkeri A/S, Askim

3 Soknepresten har ordet Renning i veven Det fins utrolig mange flotte og verdifulle billedtepper i verden. Historiske kunststykker innen vår europeiske kulturarv; banebrytende bilder i norsk kulturell sammenheng. En av de store utøvere innen kunstarten her i Norge døde for kort tid siden, Else Marie Jakobsen. Hennes vakre og symbolsterke vevnader vil prege mange norske kirker i svært mange år framover. Og de som kjente henne, vet hvordan alle bildene bærer hennes tydelige signatur. Jeg har sett noen svært gamle vev-stykker der renningen mer eller mindre har gått i oppløsning. Silketråder i selve bildet har klart seg, men en dårlig preparert ulleller bomullsrenning har morknet. Da blir det bokstavelig talt svært mange løse tråder; bildet faller fra hverandre. Det såkalte «Stålsett-utvalget» har levert en utredning om religionens plass i det norske samfunnet. Det er nok mange gode intensjoner bak arbeidet, men flere av de konklusjoner og prinsipper som fremmes, vil jeg hevde bommer på målet. Det er lagt så stor vekt på individets eller gruppers rettigheter at det som skal og bør virke samlende på nasjonen, forvitrer. Eller for å gripe til mitt innledende bilde: Renningen i veven ødelegges. I et innlegg i dagspressen 21. januar siterer biskop Nordhaug i Bjørgvin idehistorikeren Otto Krogseth: «Sentrale sosiologer og kulturantropologer er enige om følgende: Noe må være felles for en nasjon, ut over individers og gruppers rettigheter. Samfunnet trenger, som sosialt lim eller sammenbindende sement, å samles om noe substansielt og kulturelt og nasjonalt særpreget.» Det er ingen tvil om at dette limet, denne renningen i veven i århundrer har vært vår kristne tros- og kulturarv. Basisverdier i samfunnet, som fra renessansensog opplysningstidens epoker også ble vevd inn i den humanistiske tenkning, har gitt oss byggeklosser til vårt samfunn, gitt oss vår kollektive verdi. I en tid der fragmentering av det kollektive åpenbart også skaper identitetskriser på mange plan, er jeg redd Stålsett-utvalgets utspill vil øke forvitringen hvis ideene blir satt ut i livet. Ta f.eks. vigselsretten. Hva godt vil det tjene å frata Den norske kirke (og dermed andre registrerte trossamfunn) vigselsretten? Hvilket tradisjonsbrudd i vårt nasjonale liv er ikke det, og hva tjener det til? Eller man stiller spørsmålstegn ved Kirken og kirkene som samlingssteder og kollektiv overbygning ved de store kriser eller glade høytider. Var det ikke en kollektiv bevegelse ut fra behov som gjorde at utallige søkte til Oslo Domkirke etter 22. juli 2011? Og hva er problematisk med at Sjømannskirken er samarbeidspartner for UD? Spør ledelsen i Statoil om de har følt det problematisk med den prestelige støtte de har fått i håndteringen av Algerie-krisen. Skal vi kanskje måtte flytte gravferd ut av kirkene også for ikke å virke støtende er det neste trekk? For ikke å snakke om den årlige problematiseringen knyttet til julens skolegudstjenester noe Hanne Skartveit i VG før jul saklig avviste som problem: Julen er en kristen høytid den hører med til vår kulturarv. I alt dette og uendelig mye mer ser vi hvordan veven ennå er intakt i vårt samfunn, og vi skal være varsomme med å ødelegge renningen i denne veven. Som kirke er vi oss bevisst at vi er både nasjonale og lokale kulturog symbolbærere. På Lambertseter ønsker vi å være tydelig til stede i alle disse sammenhenger. Kirkebygget står som et symbol og bruksbygg. Det forteller sin historie, men er også dagens og morgendagens kirkebygg her. Alt arbeid knyttet til dette huset forteller en historie fra 1950-tallet av, men retter seg mot mennesker av i dag! Gudstjenestefeiring, dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd, er for menigheten og lokalsamfunnet av i dag. Vår utfordring til lokalmiljøet må være, når man problematiserer Den norske kirkes plass i samfunnet, å slutte opp om arbeidet, hverdag som søndag. For det er bare det kollektive samfunn som i lengden kan ta vare på vårt felles liv. Vi som er knyttet til Lambertseter kirke som vår arbeidsplass, samt alle våre fantastiske og trofaste frivillige, vi holder dørene åpne og sier: Bruk oss! Vi er fortsatt viktige for at samfunnsveven skal holdes sammen og ikke ende opp som løse tråder. Ingen ønsker seg et samfunn som er en eneste stor floke. 3

4 Faste Appelsin og rosiner Vi har alle våre tanker og meninger om hva det vil si å være fattig og om hvordan dette oppleves. Det har de siste årene vært sagt og skrevet mye om fattigdomsbekjempelse. «Hvor mange lever under fattigdomsgrensen?» «Hvor mange barn lever i såkalte fattige familier?» osv. Av Borgny Vestli Disse spørsmålene skal jeg absolutt ikke begi meg inn på å besvare. Det får være opp til fagfolk å si og mene noe om. Det som er helt sikkert er at fattigdom har eksistert i alle tider, men har gitt seg uttrykk på forskjellige måter. Min far vokste opp ca midt i en søskenflokk på 16 søsken. I hans barndoms hjem, som lå langt til skogs, bestod gavene på julaften gjerne av en appelsin og en eske rosiner. Stusselig og fattigslig ville vi kanskje sagt, men du verden for en glede det gav der og da. Når han gikk til skolen var det gjerne i sko som var «forsterket» med avispapir og never, og det var nok ikke ofte han hadde matpakke i sekken. Han var allikevel så heldig at han hadde en jente i klassen som kom fra et velstående hjem. Hun «så» min far, og begynte etterhvert å ta med seg litt ekstra mat, og etter hvert noen brukte sko og klær. Da han var rundt 14 år fikk han jobb som gårdsgutt på en gård. For han betød dette hardt arbeid både tidlig og seint, men han slapp å legge seg sulten. Selv vokste jeg opp som nest yngst i en flokk på 6 søsken. Vi forpaktet et småbruk langt til skogs på Rømskog. Far jobbet i skogen, på jordet, i fjøset, og med alt annet som skulle gjøres på gården. Mor hadde mer enn nok med å ta seg av seks unger og hus og hjem, så noe arbeid ute var det ikke snakk om før yngstemann begynte på skolen. Med bare en inntekt flommet det absolutt ikke over av penger, men det var alltid rikelig med mat på bordet. I og med at vi var så heldige å bo på en liten gård hadde vi selvdyrkede grønnsaker, egg fra hønsehuset, og kjøtt fra dyrene som ble slaktet. Men så var det alt dette andre da...klær og ting. Mor sydde og strikket mye av klærne til oss barna, alt fra vinterdresser til pentøy til 17. mai. Det var ikke alltid like morsomt å være den i venneflokken som kom med hjemmelagde klær, og jeg hadde nok ofte følelsen av at vi var, og også ble sett på som fattige. Et av årets høydepunkter var allikevel når vi til jul fikk en stor pappeske med gaver fra han som eide småbruket vi forpaktet, nemlig bokhandler Tanum. Esken var fylt av leker, spill, fargesaker, bøker osv. Det betød stor glede for barn i alle aldre. Basert på egne erfaringer har jeg gitt dere et par eksempler på hvordan det kunne være å være fattig på 1930-tallet og 1970-tallet. Det finnes mange lignende eksempler, og det som er nevnt var nok ikke unikt for tiden det skjedde i. Hva er det så å være fattig i dag sammenlignet med da? Det jeg tror alle kan enes om er at forskjellene mellom fattig og rik har blitt større. Det har blitt flere rike, men også flere fattige. I vår tid er det så altfor mange (dyre) ting å bruke penger på, og barn helt ned i barnehage- og småskolealder har gjerne både egen PC og mobil, og det flommer over av spill og leker. Det evige jaget etter merkeklær, biler, hus og alle mulige andre statussymboler bare øker. Alle disse tingene gjør at fattigdommen blir så synlig. Kontrastene blir så store. I tiden før jul brukte antakelig de fleste av oss tusenvis av kroner på dyre gaver og festklær, og nesten alle er med på dette «sirkuset». Mye har for oss blitt en selvfølge, men for veldig mange er det ikke det. Vi som er så heldige å ha penger til mere enn «salt i maten» kan vanskelig helt forstå situasjonen til barn som ikke har råd til alle disse tingene, eller ikke har mulighet for noe så verdifullt og fint som det å være med i et fellesskap. Jeg tenker da på barn som f.eks. ikke kan drive med idrett fordi foreldrene ikke har råd til utstyr og treningsavgifter, barn som ikke kan gå i bursdager fordi de ikke har råd til gaver, barn som ikke kan være med kompisene på kino fordi foreldrene ikke har råd til det. Denne listen kunne jeg dessverre lagd mye lenger. Jeg får vondt i hjertet når jeg hører og leser om slike tilfeller. «Se» deg litt rundt. Kanskje er det en gutt eller jente i klassen til din sønn eller datter som har det slik akkurat nå, eller en nabogutt eller nabojente. Små lyspunkter i hverdagen kan gjøre en stor forskjell. Det koster så lite og betyr så mye. Fastesamling De kristne kirker og menigheter har lange tradisjoner med samlinger eller møtepunkt i fastetiden. Å forberede seg åndelig og mentalt til påske er en spesiell vandring. Utvalgte tekster fra Det nye testamentet, bl.a fra Hebreerbrevet, og noen særlige salmer fra Salmenes bok i Det gamle testamentet, hjelper oss på veien. Dette materialet henter vi fram, sammen med enkle bønner og noen av våre norske salmeboksalmer, og bruker i løpet av disse enkle fastesamlingene. I år vil vi ha dem i selve kirkerommet. Det gir også muligheter til å bruke orgelet vårt. Fastetiden innledes jo med Askeonsdag. Da holder vi en enkel gudstjeneste med nattverd i samme tradisjon. På samme måte feirer vi en pasjonsgudstjeneste siste fasteonsdag. Velkommen til påskeforberedelse gjennom fastetiden! 4

5 3 ungdommer om faste Olav Martine Tekst og foto Helen Fjeld Langrind Martine Reklingholmen: m Hva er faste? - Å faste er noe man gjør for å ofre seg selv for de som ikke har mat. Det er også noe man gjør fordi det er en religion. m Hva handler faste om for deg/evnt andre? - Omtanke for andre. Hanne Hanne Vestli: m Hva er faste? - Faste er den tiden etter jul og før påske hvor man skal tenke spesielt på de rundt deg som ikke har det like bra. m Hva handler faste om for deg/evnt andre? - Jeg har ikke så stort forhold til faste, og kan egentlig ikke så mye om det i kristen sammenheng. Olav Kvalsvik: m Hva er faste? - Faste er å ikke spise mens det er lyst ute, eller i den katolske versjonen handler det om å velge bort noe man skal holde seg unna til påske, (husker ikke helt når det starter) men da velger man bort f.eks tv titting eller godteri. m Hva handler faste om for deg/evnt andre? - Faste handler om å føle hvordan andre har det, siden vi er så ufattelig rike, og kanskje bli litt mer disiplinerte? Vil du bli besøksvenn? I Lambertseter menighet er vi takknemlige for og stolte av alle de trofaste besøksvenner som gjennom årene har gitt beboere på Sykehjemmet og andre med behov for besøk av sin medmenneskelige varme. Dette korpset av besøkere trenger nye medlemmer. Kan du tenke deg å bli én av dem? Du kan selv velge hvor ofte du vil stå til disposisjon ukentlig, hver 14.dag eller sjeldnere. Vi planlegger et informasjons- og inspirasjonssamling tirsdag 12. mars kl i Lambertseter kirke. Der vil du få svar på nærmest alt du måtte lure på i denne forbindelse. Å komme på denne kvelden betyr ikke at du binder deg til å bli besøker! Ta gjerne kontakt med vår diakonale medarbeider Jørgen Meier, tlf eller med sokneprest Fredrik Ulseth, / Vi håper å få mange med på laget! Ledere til søndagsskolen og jrkikk Aktuelt Meningsfylte og viktige oppgaver i menigheten: Nå mangler vi flere ledere til søndagsskolen og jrkikk. En utfordring til deg som kan tenke deg en slik oppgave: kontakt trosopplæringsleder Lars Kristian Gjone på tlf , eller Jr.kikk Ungdom i trinn kan være med som hjelpeledere sammen med en voksen. Klubben har et eget styre der barna deltar i planleggingen, men er på utkikk etter flere voksne som vil hjelpe til med aktiviteter og praktisk nærvær. Foreldre/ faddere/ andre voksne som har lyst til å være med kan ta kontakt med Lars Kristian eller andre i styret, enten med tanke på enkeltarrangement eller mer kontinuerlige oppgaver. Et nytt møtepunkt: Tirsdagslunsj Kirkens diakonale arbeid har opprettet et nytt møtepunkt: Tirsdagslunsj på Frivilligsentralen. Etter initiativ fra Jørgen Meier, og med velvilje fra en lokal dagligvareforretning, har dermed det gode samarbeidet med Frivilligsentralen fått nok en avlegger. På tirsdager serveres en varm og velsmakende lunsj til alle som ønsker å være med! Tirsdagslunsjen startet opp 22. januar og fortsetter fremover, så bare kom og spis! Påmelding. Pris kr 30,-. 5

6 Hva skjer i menigheten? Gudstjenester Lambertseter kirke Fastelavnssøndag Kl : Sprell levende gudstjeneste for små og store ved Lars Kristian Gjone. Deltakere fra Babysang blir med. Dåp og nattverd. Offer til arbeidet med babysang. Kirkekaffe med boller og fastelavns verksted. Fortellertekst: Markus 8,27-38 Askeonsdag Kl : Gudstjeneste ved Fredrik Ulseth. Jes 58,4-10; Apg 13,1-4;14,22-23; Mark 2, søndag i fastetiden Kl : Gudstjeneste med skriftemål og nattverd ved Fredrik Ulseth. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 2 Sam 12,1-10; Hebr 5,7-9; Matt 26, (onsdag) Maria Budskapsdag Kl : Høymesse med dåp og nattverd ved Asle Røhne Rossavik. Offer til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. 1 Sam 1,21-28; Apg 16,12-15; Luk 1,39-45 Kl : Pasjonsgudstjeneste ved Fredrik Ulseth Palmesøndag Kl : Sprell Levende gudstjeneste for små og store ved Asle Røhne Rossavik. Offer til menighetens arbeid med babysang. Kirkekaffe. Sak 9,9-10; Fil 2,5-11; Joh 12,1-13 F: Matt 21,1-17 Skjærtorsdag Kl Fellesskapsmåltid og nattverd ved Fredrik Ulseth. Egne tekster i opplegget (onsdag) (onsdag) Kl : Fastesamling ved Fredrik Ulseth. 2. søndag i fastetiden Høymesse med dåp og nattverd ved Asle Røhne Rossavik. Offer til menighetens diakonale arbeid. Kirkekaffe. Jes 55,1-7; 2 Kor 6,1-10; Luk 13,22-30 kl : Fastesamling ved Asle Røhne Rossavik Langfredag Fra kl : Orgelmeditasjon Kl : Langfredagsgudstjeneste ved Fredrik Ulseth. Luk 22,39-23,46 1. påskedag Kl : Høytidsgudstjeneste ved Fredrik Ulseth med dåp og nattverd. Offer til menighetens diakonale arbeid. 2 Mos 15,1-; Kol 2,12-15; Joh 20, (onsdag) 3. søndag i fastetiden Kl : Tro og Lys gudstjeneste ved Fredrik Ulseth. Nattverd. Offer til Tro og Lys. Kirkekaffe med tema. Sak 3,1-5; 2 Kor 12,7-10; Luk 22,28-34 Kl : Fastesamling ved Asle Røhne Rossavik påskedag Kl 19.00: Påskejazz for hjemvendte påsketurister- en musikalsk vandring gjennom påskens drama. The Real Fake Band med flere. Andakt ved Fredrik Ulseth. Nattverd. Kafe etter gudstjenesten. Egne tekster søndag i fastetiden Kl : Høymesse med dåp og nattverd ved Asle Røhne Rossavik. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 5 Mos 8,2-3; 1 Kor 10,16-17; Joh 6, (onsdag) Kl : Fastesamling ved Fredrik Ulseth 66

7 Østmarkskapellet Sportsgudstjenester og overnatting Østmarkskapellet er et skogskapell med sportsgudstjeneste søndager kl Kafé med enkel servering fra kl (stengt under gudstjenesten). Kapellet ligger vakkert til på høyden rett opp for Rundvann i Østmarka omgitt av furutrær, einer og blåbærlyng. Kapellet har en overnattingsfløy med plass til 25 personer. Sportsgudstjeneste søndager kl : 03.02: Lars Martin Dahl 10.02: Tore Laugerud 17.02: Dag Høyem. Nattverd : Torleiv Austad 03.03:. Trond Skard Dokka 10.03: Liv Hegle 17.03: Espen Feilberg Jakobsen 24.03: Palmesøndag kl Gyro Sølvsberg 01.04: 2. påskedag kl 12 Gunleik Seierstad Hva skjer i menigheten? Søndag 3. mars kl Lambertseter kirke Variert sang- og allsangprogram, akkompagnert av både orgel og et sammensatt orkester. Flere kor fra menighetene deltar. Dette blir en flott opplevelse. Velkommen! For mere opplysninger; følg med på Gudstjeneste Nordstrand kirke fredag 1. mars kl. 12:00. Tema: Jeg var fremmed og dere tok i mot meg. Andakt: Ragnhild Gilbrandt Lunch i menighetssenteret umiddelbart etter gudstjenesten. Gave til Bibelselskapets internasjonale arbeid blant kvinner. Tro og Lys En lørdag i måneden i menighetssalen i kirken: kl Datoer framover: 16.februar, 16.mars og 13.april NB! Søndag 3.mars 2013 er det Troog Lys gudstjeneste i kirken for alle, med offer til Tro- og Lys. Kontaktperson: Toril Slettner tlf Sykehjemsandakt Onsdager kl Kontakt: Tor Torbjørnsen. Takk for gavene Vi takker for gaven til menighetsbladet på kr 9180,- og for julegaven på kr ,- fra bladets lesere! På julemessen kom det inn brutto kr ,-. Tusen takk for alle bidrag! Torsdagstreff kl i kirkestuen for alle typer pensjonister. Det er allsang, mat, utlodning og tema. Kontaktperson: diakonal medarbeider Jørgen Meier Menighetsrådet har møter i kirkestuen fra kl følgende dager: 25. februar, 18. mars, 29. april og 10. juni. Menigheten har årsmøte søndag 14.april etter gudstjenesten. Har du spørsmål eller noe du mener er viktig for menigheten og menighetsrådet, kontakt daglig leder Ingeborg Hjertaker eller leder Borgny Vestli. 7

8 Fasteaksjon Søkelys på forbilder - Sammen med lokale partnere kan vi skape virkelig og varig forandring. Nesten konfirmanter og en mengde frivillige i 2000 norske menigheter gjør vi fasteaksjonen til en av våre største nasjonale dugnader. Det gjør oss utrolig stolte og veldig ydmyke! Virkelig et nytt liv Martha Gezahegn (28) solgte kroppen sin til fremmede menn. Nå er hun gift, mamma og lærer i kunsthåndverk (se bildet ovenfor) på Nytt liv-senteret for tidligere sexarbeidere i Addis Abeba, Etiopia. Hun er ett av forbildene som utfører norske menigheters internasjonale diakoniarbeid. Vi har sett det før, i de nattemørke gatene hjemme i Oslo og i byer over hele verden: En kvinne som forhandler med en fremmed mann om prisen på det mest sårbare hun eier. En jente som gir bort en liten bit av seg selv i bytte mot en bunke skitne sedler, natt etter natt, til det ikke er mer igjen å gi. Eller til hun møter en engel som ikke vil ha noe fra henne, men som tilbyr henne håp. Et nytt liv. En natt kom det noen mennesker bort til meg på gaten. En av dem ga meg en liten papirlapp. Det var en invitasjon til lunsj på et senter som het Nytt liv. Det hadde aldri falt meg inn at det kunne finnes noe nytt liv for meg. De fortalte meg at Gud fremdeles elsket meg, men jeg trodde ikke det kunne finnes en slik kjærlighet, forteller Martha Gezahegn. Martha fikk virkelig et nytt liv gjennom senteret som drives av Mekane Yesus, den evangeliske kirken i Etiopia. Kirkens diakonale organisasjon er en av Kirkens Nødhjelps lokale partnere. Hvert år tas 60 nye jenter inn i et toårig program som gir dem et underholdsbidrag, yrkesopplæring, helsehjelp og terapi. Takker norske menigheter Buro Durje er aktiv i den lokale menigheten i Kazanchis-bydelen i Addis Abeba. Han ser på menighetene i Norge og Etiopia som jevnbyrdige partnere. Gjennom den diakonale tjenesten utfordres vi til å synliggjøre Guds kjærlighet der den virker mest fraværende. Det er en stor inspirasjon å vite at menigheter i Norge er med oss i dette arbeidet på sin måte. Gjennom Kirkens Nødhjelp opplever vi en sterk forbindelse med våre brødre og søstre i Norge. Jeg vil gjerne få takke alle som deltar i prosjektet vårt gjennom å arrangere Kirkens Nødhjelps fasteaksjon! Sammen for andre Gjennom årets fasteaksjon vil Kirkens Nødhjelp sette fokus på mennesker som forandrer verden. Gjennom film, historier og bilder vil vi se hvordan både Gateprostituerte i Addis Abeba utsettes for trakassering, mishandling og hivsmitte. nødhjelpsoperasjoner, langsiktige utviklingsprosjekter og det beslutningspåvirkende arbeidet er forankret i lokale behov og løsninger. En verdensvid kirke - Kirkens Nødhjelp har en naturlig plass i den verdensvide kirke, og det handler om mye mer enn bare identitet, sier generalsekretær Anne- Marie Helland. Hun utdyper. Det er vårt nettverk av kirker og trosbaserte organisasjoner i Norge og verden over som gjør oss unike, som gjør at vi sammen kan skape så stor forandring. Over alt hvor det lever mennesker, finnes det en kirke eller en moské, en synagoge eller et tempel. Det gir oss innpass der få andre har tilgang. Nesten konfirmanter - Sammen med lokale partnere kan vi skape virkelig og varig forandring. Og sammen med nesten konfirmanter og en mengde frivillige i 2000 norske menigheter gjør vi fasteaksjonen til en av våre største nasjonale dugnader. Det gjør oss utrolig stolte og veldig ydmyke! Fra fornedret til forbilde Etter at Marthas to år i Nytt livprogrammet var omme, ble hun spurt om å fortsette på senteret som lærer. Hun møtte Esubaleu i kirken, giftet seg og ble mor til Nathnael. For henne ble familien et håndfast 8 Martha Gezahegn traff mannen Esubaleu i kirken, giftet seg og ble mamma til lille Nathnael. Han får være med mamma på jobb på Nytt liv-senteret, og jentene liker å skjemme ham bort. Vår lokale aksjon er tirsdag 19. mars fra kl Konfirmantene våre er ikke mange nok til å dekke alle rodene. Vi trenger mange bøssebærere i tillegg. Meld deg som bøssebærer til eller ring mellom 10 og 14.

9 bevis på den kjærligheten som er så vanskelig å forstå. Jobben min er å lære jentene opp i et praktisk kunsthåndverk som kan sikre dem et levebrød. Men den viktigste lærdommen jeg kan gi dem, er at de er elsket av Gud. Jeg har delt deres fornedrelse, og nå er jeg et forbilde som kan vise hvor sterk kjærlighetens makt er. Bildeglimt fra juletrefesten på helligtrekongersdag Støtt aksjonen direkte ved å: () Benytte kontonummer () Sende GAVE på sms til 2468 (200 kroner) () Ringe givertelefon (200 kroner) Hentet fra: Fasteaksjon og konfirmanter I Lambertseter er kirkens nødhjelps innsamlingsaksjon i fasten en fast del av konfirmantopplegget. Konfirmantene og foreldrene stiller opp og går med bøsser. Foreldrene er også med i registreringen og ved å bake boller og koke kakao til frosne bøssebærere. Konfirmantene lærer om hva årets aksjon går til, om changemaker og kirkens nødhjelp. Vi inviterer representanter fra Changemaker (kirkens nødhjelps ungdomsorganisasjon). De blir utfordret til å aktivt være med å kjempe for en mer rettferdig verden og for å begrense de menneskeskapte klimaendringene. Ø y e l e g e S t e i n a r B a r e i d Kongsveien 104, 1177 Oslo (i BestHelse Nordstrand) Telefon Øre-Nese-Halslegene på Brynseng AS Tlf Østensjøveien 36, 0667 Oslo E-post: Internett: ØNH-spesialistene Stenersen, Tryving, Olsholt og Titterud 4Høreprøver/ høreapparater 4allergiutredning 4astma barn 4 bihuleplager 4ørebetennelse 4ørevoks Velkommen til allsidig ØNH-senter, Oslo øst! 9

10 Hva skjer i menigheten? Barn - familier - unge T orsdager imeout 20:00-20:30 18:00-20:00 Kikk er et møtested for ungdom fra 15 år og oppover og holder til i bomberommene ca. annenhver torsdag fra kl På KIKK har vi biljard, bordtennis, fussballspill og dansematter og alltid åpen kiosk. Lik KIKK på Facebook for oppdatert info og aktuelle datoer i 2013, eller følg med på hjemmesiden. Kontaktperson: kapellan Asle Røhne Rossavik. Jr.kikk er en klubb for deg mellom 10 og 12 år ( trinn). Tirsdager mellom kl i bomberommet. Lek, fellesskap og verksteder knyttet til temaer i kirkens liv Følg med på hjemmesiden www. lambertseterkirke.no for mer info. Foreldre/ faddere/ andre voksne bes om å være med en gang i blant! Kontaktperson: Lars Kristian Gjone. Søndagsskolen inneholder sang og bibelfortelling, opplevelse og aktivitet. Den foregår nede i kirkekjelleren samtidig med gudstjenesten. Barna går ned i starten, og kommer opp mot slutten av gudstjenesten. Menigheten ønsker at det skal være søndagsskole de fleste søndager unntatt skolens ferier og kirkens høytider. Følg med på hjemmesiden Kontaktpersoner: Lars Kristian Gjone og Eivind Mork Supertirsdag med familiemiddag fortsetter ca hver 3. uke. Neste samling er 12. februar, åpent fra 1630, middag kl 17 og sangstund som avslutning kl 18. For å motta jevnlige info-sms, spørsmål eller påmelding, kontakt Lars Kristian på Med tanke på forberedelsene før hver samling vil vi gjerne ha påmeldinger innen kl 16 dagen før. Alle er velkommen til super-tirsdag, men barna står i sentrum her. Se også kirkens websider. 10

11 Slekters gang NORGES ELDSTE BEGRAVELSESBYRÅ Avd Nordstrand: Tlf Avd Majorstuen: Tlf (tidl. Nordstrand Wang Begravelsesbyrå) Gravsteiner Inskripsjoner - Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf Fax * Briller * Kontaktlinser * Synsundersøkelse Timebestilling Lambertseter UR&Optikk Lambertseter Kjøpesenter Slekters gang Døpte Vilde Kildeborg Kausland, Emilia Melstveit Breivik, Othilie Moen Kveum, Astrid Sjaastad, Silje Johansen, Kaorline Garberg, Ada Emilie Eide, Selma Fjærvollsand Lie, Sofie Vellene, Vilde Seim Navarsete, Ella Morstad Willard, Snø Heidel, Savannah Marie Schei, Aksel Johansen, Matheo Emilian Dagfinrud Hansen, Sinre Skinlo Brodtkorb, Phillip Midtsian-Grythe, Sebastian Falk Falchenberg, Aksel Ødegaard Santorsol, Kasper Lie Mellegård, Henrik Fuglehaug Aasheim, Casper Nordstrøm Mellum. Døde Gerd Lie, Lisbet Johanne Sørensen, Ingrid Kristine Berg, Elfi Haug, Anna Sæther, Liv Schanne Hermansen, Marion Bergman Sørensen, Odbjørg Synnøve Selnæs, Reidun Synøve Stramme, Pia Marie Ege, Synnøve Larsen, Mary Pauline Østmo, Gunvor Kamilla Strømsborg, Erna synnøve Lervik, Berit Paulsen, Turid Inger Håby, Inger Helene Olsen, Astrid Gudrun Mathisen, Hjørdis Karoline Halvorsen, Else Hanne Venke Ellefsen. Aage Theodor Olai Bjørnstad, Egil Starberg, Arne Kristian Kristiansen, Leif Åsen, Rolf Tore Mørk, Aage Hansen, Terje Bjørn Ådnevik, Kjell Andreassen, Per Sveinung Karlsen, Frank Willy Haug, Per Høyheim, Kristoffer Olsen, Alf Jørgensen. 11

12 Fra bomberommet Fra min kontorplass i korridoren inn til bomberommet får jeg godt innblikk i hva som skjer inne i disse lokalene. Jeg føler meg heldig som får oppleve så mange sprell levende barn og unge i alderen år. På dagtid er det ofte trafikk av mennesker som vandrer rundt til møter og samtaler, som leter etter wc eller lurer på hvem de skal snakke med for å få døpt barna sine. På ettermiddagene er det mye levende musikk, enten fra band som øver i studioet, eller fra barn som øver piano. På kveldene er det gjerne enda mer og enda høyere musikk. Når det er KIKK eller jrkikk er det ofte personer som slapper av, spiller spill, eller løper rundt og leker gjemsel. På søndager kommer det barn til søndagsskole, der synger de, hører fortellinger, tegner og lærer om troens liv. Av og til tenker jeg: At det kan skje så mye bra i og rundt et par rom som ble laget i frykt for krig! For meg er det et hverdagsunder, som viser noe av hva en god tro er godt for. Tenk om barn og ungdom i andre deler av verden kunne oppleve noe av det samme. Det kan vi være med å jobbe for. Fastetiden og fasteaksjonen minner oss om at vi skal være med å ta ansvar. Ikke om 100 år, men allerede nå kan vi bruke litt av vår tid og litt av våre penger til å be om mer fred og mer rettferdighet. Tirsdag 19. mars er bomberommet stengt, for da skal flest mulig enten gå med bøsser, eller være hjemme og åpne for de som ringer på. Alle sammen, kom igjen og gi Kirkens Nødhjelp din håndsrekning! Så blir det sikkert enda gøyere å ta opp igjen leken og musikken neste gang. Sees! Lars Kristian Gjone Oppslagstavle Se side 7 Supertirsdag Se side 10 Fastesamlinger Se side 4 og 6 Et nytt møtepunkt Se side 5 KIWI 12

Side 14. Side 10. Side 11. Side 6. Side. Høstleir for ungdomsledere. Nr. 5-60. årg - november 2013 - januar 2014 - informasjon.

Side 14. Side 10. Side 11. Side 6. Side. Høstleir for ungdomsledere. Nr. 5-60. årg - november 2013 - januar 2014 - informasjon. Side 14 Side 11 Side 10 Høstleir for ungdomsledere Modelljernbane Side 6 Side Nr. 5-60. årg - november 2013 - januar 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf.

Detaljer

Les om. Konfirmanter høst 2012. Nr. 4-59. årg - september - november 2012 - - informasjon

Les om. Konfirmanter høst 2012. Nr. 4-59. årg - september - november 2012 - - informasjon Konfirmanter høst 2012 Bak fra venstre: Asle Røhne Rossavik (kapellan), Kristian Kofoed, Caroline Wien Tuftin, Jørn Martin Goldmann Hoelsæther, Sindre Bakke, Kristian Alexander Østlie, Foran fra venstre:

Detaljer

Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon

Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon Tro og Lys Sommersamling for Tro og Lys 2015, Sørlandets folkehøgskole, Birkeland. Tekst: Toril Slettner Ingrid og jeg skal på Sommersamling sammen,

Detaljer

Timeout Side 6. Faste Side 4,5,6. Side 11. Side 11. Nr. 1-61. årg - april - juni 2014 - informasjon

Timeout Side 6. Faste Side 4,5,6. Side 11. Side 11. Nr. 1-61. årg - april - juni 2014 - informasjon Faste Side 4,5,6 Timeout Side 6 Side 11 Side 11 Nr. 1-61. årg - april - juni 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf. 23 62 99 03 / 92 24 17 07 fredrik.ulseth@oslo.kirken.no

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Konfirmanttid s. 9 Svein Mentzen - vikarprest: s. 4 Karneval: s. 7 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks 84 1601 Fredrikstad post@gamleglemmen.no

Detaljer

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Glemmen Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Egil Hovland 1924 2013 GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten 28, Pb. 84 Tlf.: 69 36 78 45 1601 Fredrikstad Fax.: 69 36 78 34 Sokneprester Børre Aa.

Detaljer

Fellesskap i troen - rom for livet. Tar i bruk ny gudstjenesteordning

Fellesskap i troen - rom for livet. Tar i bruk ny gudstjenesteordning SANDVIKEN MENIGHET Fellesskap i troen - rom for livet Søndagshilsen SAMMEN VIL VI GJØRE KRISTUS KJENT, TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT. N R 1, 96. ÅRGANG F EBRUAR 2013 Tar i bruk ny gudstjenesteordning Fader

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

menighetsblad NR.1 UNGDOMMER PÅ LEDERKURS FASTEAKSJON HAR DU HØRT? Visst skal våren komme!

menighetsblad NR.1 UNGDOMMER PÅ LEDERKURS FASTEAKSJON HAR DU HØRT? Visst skal våren komme! menighetsblad NR.1-2013 67. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no UNGDOMMER PÅ LEDERKURS FASTEAKSJON HAR DU HØRT? Visst skal våren komme! - 2013 67. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy, Teie

Detaljer

Vinteren 2013 Nr. 1/13 Årgang 96

Vinteren 2013 Nr. 1/13 Årgang 96 Menighetsbudet Vinteren 2013 Nr. 1/13 Årgang 96 Steinen som bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein. Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne. Dette er dagen som Herren har gjort;

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Menighetsbladet. Dei blanke ark. for Hof, Vassås og Eidsfoss

Menighetsbladet. Dei blanke ark. for Hof, Vassås og Eidsfoss Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 1 februar/mars 2013, 57. årgang Dei blanke ark Kva ber det nye året i sitt fang? Me grublar og me spør; Kva ventar oss bak framtida si dør? Me kjenner ikkje

Detaljer

Menighetsblad. Heimdal - Tiller - Kolstad. Besøk oss på internett: www.heimdal.kirken.trondheim.no www.tiller.kirken.trondheim.no 1. www.tøtsj.

Menighetsblad. Heimdal - Tiller - Kolstad. Besøk oss på internett: www.heimdal.kirken.trondheim.no www.tiller.kirken.trondheim.no 1. www.tøtsj. Nr. 1. 2013 Menighetsblad Heimdal - Tiller - Kolstad Besøk oss på internett: www.heimdal.kirken.trondheim.no www.tiller.kirken.trondheim.no 1 www.tøtsj.no Nytt fra trosopplæringa - sjekk også nettsiden

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

HASLUM. Menighetsblad. Dåpen er en ja-handling 4 Bli med på fellesskapsweekend 6. Nr. 1 Mars 2015 50. årgang Hva er egentlig tro?

HASLUM. Menighetsblad. Dåpen er en ja-handling 4 Bli med på fellesskapsweekend 6. Nr. 1 Mars 2015 50. årgang Hva er egentlig tro? HASLUM Menighetsblad Nr. 1 Mars 2015 50. årgang Hva er egentlig tro? v/henrik Syse 3 Dåpen er en ja-handling 4 Bli med på fellesskapsweekend 6 Kjære leser! «Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5 ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5 Les om et spennende møte med Fransiskushjelpen

Detaljer

Nr. 1 2014 Tema: DÅP

Nr. 1 2014 Tema: DÅP menighetsblad Nr. 1 2014 Tema: DÅP I H J Ø R N ET Døpt i vann For den som kommer til en kirke for første gang, virker det nok merkelig at man øser vann over hodet på et barn eller en ungdom. Men helt fra

Detaljer

Kirkebladet. logo 9 kirkebladet.indd 1 15.01.2009 16:10:37. Svein Aage Christoffersen:

Kirkebladet. logo 9 kirkebladet.indd 1 15.01.2009 16:10:37. Svein Aage Christoffersen: Kirkebladet NR 3 2009 NR 2 2010 FOR RØA OG SØRKEDALEn logo 9 kirkebladet.indd 1 15.01.2009 16:10:37 Svein Aage Christoffersen: Uten påskedag blir troen uten mening Om de fantes, ville de tabloide avisene

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Ta godt i mot konfirmantene!

Ta godt i mot konfirmantene! Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2015 Årg. 27 Jorda du skapte Jorda du skapte, nå gråter den stille. Kyrie, kyrie. Hvis ingen her vil høre - hvem trøster jordas barn? Kyrie eleison. Tankene

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Menighetsråd... 3. 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5. 4. Gudstjenestelivet...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Menighetsråd... 3. 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5. 4. Gudstjenestelivet... Årsmelding 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Menighetsråd... 3 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5 4. Gudstjenestelivet... 6 5. Kirkemusikk... 7 6. Trosopplæringsarbeidet....

Detaljer

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3 Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Det trengs forsatt kandidater Side 3 Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer Nr. 2-2011 April - mai 2011 39. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Påskefest. Kontaktinformasjon side 13 Kalender side 16. Fasteaksjonen. Kledemysteriet. med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Påskefest. Kontaktinformasjon side 13 Kalender side 16. Fasteaksjonen. Kledemysteriet. med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 2/13 ÅRGANG 54 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Påskefest 2013 Påsken står for døren og i alle kirkene er det forberedt omfattende markeringer av høytiden. Se hele påskefestprogrammet

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 1 / 2015 & BÆRUMS VERK Foto: Oddvar Tveito EN ÅPEN DØR! Hva betyr menighetens motto for deg? SE SIDE 3 ET PRIVILEGIUM Å BLI KJENT MED EN ANNEN KULTUR Dag-Håkon og Elisabeth Eriksen har tilbrakt to

Detaljer