Referat fra halvdagsseminar torsdag 20. november, kl 17:00-20:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra halvdagsseminar torsdag 20. november, kl 17:00-20:00"

Transkript

1 V3 Oslo, 24/11-8 Referat fra halvdagsseminar torsdag 2. november, kl 17:-2: O Tema: Inkludering av etniske minoriteter i norske fotbaliklubber Deltakere: Sinsen Skole Ellen Galaasen og Toril Færevik Romsås IL Trond Holstad og Magne Elseberg Rommen SK Norvald Mo Holmlia IF Birgit Nygaard Skeid Fotball Kjetil Rohde og Rashid Eletyaoui Furuset Fotball IF Anne Grinna Sofienberg VGS Kristine B. Tobiassen Årvoll IL Terje Marti Grorudalen Ballklubb Tor Sandnes og Glenn Andersen Oslo Idrettskrets Robert Gausen Vålerenga Fotball Knut Akselsen Bjøråsen skole Jostein Alberti-Espenes Sagene IF Roar Råken Oslo Tawfiiq FK Foad Warsarne ORFU - Hassan Ali Omar Oslo City FC Ismail Hassan Grtiner Fotball IL Marianne Rønnevig, Hussain Rana og Gaber R. Moharem Kroatisk Forbund i Norge Milka Poljac og Zlatco Poljac GlO Shahar Abdi, Mohamed Elmi Sabrie og Abdullahi Omar MIR Thanabal Vijayaindra EMI Mats Rønningen og Birame Diouf? - Abdigai Hassan Mohammed Q Innledning fra Inkluderingsutvalget i Norges Fotballforbund (NFF) og Inkluderingsansvarlig i Oslo Fotbalikrets (OFK) På bakgrunn av NFFs visjon om fotballglede, muligheter og utfordringer for alle kan man trygt si at inidudering er en viktig del av alle klubbers hverdag, og klubber over hele landet har jobbet med temaet i mange tiår. Arbeidet ble likevel for alvor satt i gang i år 2 fra forbundet sitt side. Siden da, har klubbene kontinuerlig blitt påminnet viktigheten av åjobbe aktivt med inkludering av etniske minoriteter, og mange har kommet langt på området. På andre områder er inntrykket at man har kjørt seg litt fast. Klubbene har prøvd og prøvd uten å lykkes, og mange inntar en konkluderende holdning om at det ikke nytter. Dette er en veldig farlig konklusjon, som undertegnede ikke aksepterer. Vi er alle nødt til å gjøre vårt ytterste for å opprettholde en søkende og spørrende holdning til det som kanskje er litt fremmed og annerledes. Dette fordi vi i dette landet er over 4,5 millioner individer som alle er høyst forskjellige, og som alle har ulike behov for å bli inkludert i samfunnet. Det er en tid og resurskrevende prosess, men dersom tatt på alvor, vil gi gevinst på sikt. Undertegnede er også ansatt i en 5% - stilling til åjobbe utelukkende med inkludering, og har som hovedoppgave å bistå klubbene i sitt arbeid på temaet. Innspill fra fire klubber i Oslo Rommen SK- Norvald Mo

2 Mange klubber sliter med manglende foreldredeltakelse, og klubbene er avhengig av foreldre for å få hjulene til å gå rundt. Rommen SK understreket viktigheten av at foreldrene engasj erer seg for det barna driver med, både for barna sin skyld og for at fotball tilbudet skal opprettholdes. Rommen SK har den siste tiden blitt nødt til å stille ultimatum til de foreldrene som ønsker at barna skal spille fotball i klubben, om at dersom ingen melder seg frivillig til å ta seg av organiseringen rundt laget, så opprettes det ikke noe lag. Dette er en veldig trist, men høyst reel utvikling for sikker flere klubber. Vålerenga Fotball Knut Akselsen Vålerenga er en stor klubb med 52 forskjellige land representert blant medlemmene. Dette byr på utfordringer både utad og internt i klubben, og er noe Vålerenga jobber kontinuerlig med. Det er en klubb med tunge sponsorer, og derfor mange muligheter. I følge Knut handler det like mye om å oppdra ungene til å bli ordentlige folk, som å lære dem å bli gode fotballspillerne. Han er derfor enig med Rommen om at foreldrene må mer på banen. Er du interessert i ungene dine, er du også interessert i det dem driver med. Grorudalen Ballklubb Glenn Andersen Grorudalen ballklubb er en slags paraply-klubb i Grorudalen, som forsøker å gi et tilbud på tvers av klubbene. Dette bidrar til at klubbene på en måte f~.r litt avlastning av sine få resurser, samtidig som det gir flere barn et aktivitetstilbud. GBK driver like mye med allidrett som fotball, og tror det er en av nøklene til å få med både jenter og gutter i ung alder, samt foreldrene. Oslo Tawfiiq Foad Warsame Foad representerer en klubb som hovedsakelig består av medlemmer fra Somalia. Han kunne fortelle at norske klubber kanskje ikke alltid fremstår like inkluderende som de ønsker, men samtidig så er det mange andre faktorer som spiller inn når etniske minoriteter ikke delta: svak økonomi, flere unger å følge opp, flere jobber etc. Dette er ting som de selv opplever som store utfordringer i Oslo Tawfiiq. Kreativ løsning Før deltakerne ble delt inn i grupper, for å j obbe med forskjellige problemstillinger, kjørte Hassan Ali Omar, styreleder i Organisasjon for Utvikling (ORFU), en liten sekvens på hvordan komme frem til kreative løsninger. Se vedlagte presentasjon. Gruppediskusjon Problemstilling: Hva er arsaken til den lave deltakelsen blant etniske minoriteter i norske fotballkubber? Dette ble nevnt som sannsynlige årsaker: - økonomi - språk - har andre prioriteringerfremforfotball -fritidsaktiviteter kommer gjerne sist i prioriteringsrekka - ikke vant til a delta på barnasfritidsaktiviteter der de kommer fra - liten kunnskap om organiseringskulturen i norsk idrett - ulike kulturer - barna ønsker ikke atforeldrene deltar - mangelpa kommunikasjon

3 - lav status medfritidsaktiviteter ikke sa viktig afølge opp der utdanning viktigere - dugnad skremmer - manglende informasjon - kjønnsroller - tid og kapasitet - klubben har ikke kapasitet til å oppsøke - religion spesielt i forhold tiljenter - vi har bygget oppfor høye barrierer iforhold til at alle skalfa være med - ikke samsvar mellom målsetting og strategi hos NFF På forslag til tiltak for å øke deltakelsen blant etniske minoriteter i norske fotbaliklubber ble blant annet disse nevnt: O - - skape arenaer hvorjentene far være alene dersom det er enforutsetningfor deltakelse - dialog for å bryte nedfordommer og antakelser - bør egentlig ikke legge til rettefor segregert kultur det har vi ikke resurser til vi må være imøtekommende vise at idretten er moro - formidle velkomstinformasjon at alt arbeid har pafiere verdi språk - legge til rette for mer enn én type deltakelse - møtes på andre arenaer - ikke drep dem med arbeid med en gang de kommer innenfor døren - hjemmebesøk bruk tidpa dialogen - brukforeldrenes nett-i~ erk - vær interessert i årsakene til dem som ikke kan være med - ha et rekruttert tilbud til nye - ta sosioøkonomiske forholdpå alvor - still gjerne spørsmål til det å innlede til konkurranse allerede i 6 ars alderen - opprett innvandringsministere/ambasadører fra alle minoriteter i klubbene - vi ma være positive og optimistiske - bruke forbilder på landslaget som ikke er etnisk norske involvererflere kulturer - ha forståelse for storfamilien, ikke bli automatisk negativ om dufår neiførste gangen ikke gi dem opp! - bruk spillerne, kanskje de har andre resurser i familien - gjør det muligfor innvandrere a na toppenpa andre omrader enn som fotbalispillere Veien videre Det var en veldig kreativ og engasjert diskusjon rundt temaet, og det kom frem mange gode innspill. Utfordringen nå, som ble poengtert av flere på seminaret, er å sette ord ut i handling. Her er det viktig at vi bruker hverandre. Vi har alle noe å bidra med, og samarbeid og dialog er helt klart nøkkelord i arbeidet med inkludering. Som nevnt innledningsvis, er også undertegnede ansatt for å j obbe ene og aleine med dette temaet, det vil si at jeg her for dere. Jeg ønsker å ta prosessen fra halvdagsseminaret ut i de klubbene som ønsker å gjøre en ekstra innsats for å bedre situasjonen, og sammen med dere komme frem til konkrete tiltak som vi kan iverksette. Ellers ønsker jeg at, og oppfordrer samtlige klubber til å gjennomføre turneringen Fargerik Fotball i 29. For spørsmål angående denne turneringen, ta kontakt med meg. Referent, Miriam Olsbø, Inkluderingsansvarlig Oslo Fotbalikrets

4 v -r Hva er kreativitet? Produksjon av nye og anvendelige ideer (Amabile et al, 1996) To heads are betterthan one foureyes see more than two Forventning og holdning i løsning Apenhet Fri tenking Delta i ulike aktiviteter Nei er forbudt Ja,og En prosessieder Skrive ideene med en gang kreativ Modell for idebehandling Gruppearbeid IdéskapTn~ $øidflq.tiiidl( -Idft,kOflVflWutOnhl,a fl Navnet? Arbeidstittel og arbeidsplass/rolle i Hva man har i dag spist til lunsj. klubb IdHn t,*.~fl Årsaker til lav deltakelse blant minoriteter. Alle deltakerne skriver ned tre mulige årsaker til den lave deltakelsen blant minoriteter i norske fotballklubber. Gruppen diskuterer Gruppen diskuterer, og blir enige om tre av de årsakene som er de mest sannsynlige.

5 V5 I Norges Fotballforbund sin visjon sier: o ballglede, muligheter og utfordringer for alle. Idretten skal være åpen og inkluderende Alle skal kunne få et tilbud tilpasset - eget ferdighetsnivå - egne ønsker - egne ambisjoner Ingen skal stenges ute, uansett.; sosial og kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonshemning, alder, seksuell legning eller annet :~ Trivsel og glede skal prege samholdet og fellesskapet på alle flivåer i organisasjonen. Vi ønsker at våre aktiviteter og vår organisasjon skal bygge på verdier som respekt - toleranse - likeverd - menneskeverd Organisasjonen vår skal preges av - ærlighet - åpenhet - demokrati - frivillighet øre, Bakgrunn for satsingen Vi er over 4,5 millioner ulike individer her i landet, med høyst forskjellige tanker, høyst forskjellige verdisett, høyst forskjellige drømmer og høyst forskjellige levesett. Ingen er mer verdt eller mer riktig enn andre. Viktig å se at ulike grupper kan ha høyst ulike behov for å bli inkludert i samfunnet Selv om enkelte kan se like ut, snakke samme språk, spise samme mat, ha samme religiøse overbevisning og samme kultur opprinnelig, kan de likevel være svært ulike og må derfor møtes på ulikt vis. Det er viktig at vi. alle - har en åpen, søkende og spørrende holdning til det som er fremmed og annerledes, og ikke en fordomsfull og konkluderende holdning. Det vanskeligste er kanskje å skifte ståsted, å se verden gjennom andre briller enn det man vanligvis gjør. Hvis ingen av partene er villig til det, låser situasjonen seg, og forsøkene på komrnurrikasjon mislykkes. Ulike måter å gjøre ting på kan skape misforståelser, men det er ikke nødvendigvis slik at det ene er rett og det andre er galt Prosjektstilling i samarbeid med Oslo Kommune Stillingen er finansiert av Oslo Kommune Stillingen er tilknyttet Oslo Fotballkrets Stillingen er en 5% stilling Mål for prosjektet.å bruke idrett som verktøy i a,beidet medé inkiudere barn og unge med minoritetsbakgrunn inærmiljøet... å styrke klubbene i Oslo sin evne til å rekruttere og inkludere barn og unge med minoritetsbakgrunn, spesielt muslirnske jenter å styrke klubbenes mulighet til å samarbeide med skolene om å få med minoritetsforeldre med i skole og fritidsaktiviteter, som videre kan bidra til å styrke frivilligheteniforeldredellakelsen blant foreldre med minoritetsbakgrunrr, og skape sosiale nettverk, som videre kan bedre situasjonen i forhold til kommunikasjon, arbeidsliv etc. Målgruppe Målgruppen er fotballag og klubber, skoler/sfo og minoritetsorganisasjoner innenfor Oslo kommune. Videre målgrupper er mulige samarbeidspartnere i andre samfunnsorganisasjoner som arbeider med samme problemstilling

6 1/4 DeltakerNste 2 nov. 8 Klubb E-post Ellen Galaasen Sinsen Skole eqa~fo.no Toril Færevik toril.farevik(~bga.oslo.kommune.no Shahari Abdi GID shahari(~hotmail.com Mohamed Elmi Sabrie elmigaabc~qmail.com Abdullahi Omar abdullahil 946(~hotmail.com Trond Holstad Romsås trond(~romsas-il.no Magne Elseberg magne(~romsas-il.no Birgit Nygaard Holmlia birgit. klm~hotmail.com Kjetil Rohde Skeid ikc~skeid.no Rashid Eletyaoui rashid ela~yahoo.com Anne Grinna Furuset anne.qrinna(~posten.no Kristine B. Tobiassen Sofien berg vgs kristine.tobiassen(~sofie-tf.vgs. no Terje Marti Arvoll terie.martk~gmail.com Glenn Andersen GBK qlenn.andersen~qladiator.no Tor Sandnes tor.sandnes(~qladiator.no Robert Gausen 1K robert.pausen(~nif. idrett. no Knut Akselsen VIF knutc~vif.no Jostein Alberit-Espenes Bjøråsen skole iosteinalberti.espenescâ~ude.oslo. kommune. no Roar Råken Sagene IF post~saqeneif.no Foad Warsame Oslo Tawfiiq foad81(~gmaii.com lsmail Hassan Oslo City hasmuse(~hotmaii.com Mats Rønningen EMI mats.ronninqen~~bga.oslo.kommune.no ci Biran Diouf birame.diouf~bga.oslo.kommune.no Thanabal Vijayaindra Ml R tviiith~gmail.com Hassan Ali Omar ORFU hassan(~orfu.orq Miriam Olsbø OFK miriam.olsbo(~fotball.no

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Fotball for alle. Minoritetsbefolkningens deltagelse i breddefotballen

Fotball for alle. Minoritetsbefolkningens deltagelse i breddefotballen Fotball for alle Minoritetsbefolkningens deltagelse i breddefotballen En rapport fra Norges Fotballforbund 2012 Innhold Alle skal med! 4 Hvor mange med innvandringsbakgrunn deltar? 5 Hva koster det å spille

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Livet med Gullbilletten?

Livet med Gullbilletten? Holbergprisen i skolen 2014 Livet med Gullbilletten? Muligheter og utfordringer for unge voksne som kom alene til Norge som mindreårig Luisa Van den Bergh, Katrine Jakobsen og Johanne F. Ullestad Langhaugen

Detaljer

Foreldredeltagelse i Groruddalen

Foreldredeltagelse i Groruddalen FO FR T B IV A IL L LI L G O H G E T Foreldredeltagelse i Groruddalen 1 2 Innhold 1. Bakgrunn og formål 04 2. Dagens situasjon i Groruddalen 10 3. Utfordringer for klubbene 20 4. Hva kan endres? 36 3 1

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgave Av: Kari Ann Tobiassen Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Sjeldne møter Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Innledning ange med en sjelden diagnose er vant til mye kontakt med ulike deler av helsevesenet, Mprimærhelsetjenesten så vel som

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Idrett og inkludering i Akershus

Idrett og inkludering i Akershus Idrett og inkludering i Akershus Eksisterende tiltak og behov for støtte Trygve B. Broch Takk Mange har bidratt i arbeidet med denne rapporten. Først og fremst skal Akershus fylkeskommune takkes for å

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS... 3 STØTTEAPPARATET I AFS NORGE... 6 LOKALKONTAKTENS ROLLE...

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

FORELDREDELTAKELSE I FLERKULTURELLE IDRETTSLAG - en kartlegging

FORELDREDELTAKELSE I FLERKULTURELLE IDRETTSLAG - en kartlegging Yngve Carlsson og Thomas Haaland FORELDREDELTAKELSE I FLERKULTURELLE IDRETTSLAG - en kartlegging NOTAT 2006:132 Tittel: Forfatter: Foreldredeltakelse i flerkulturelle idrettslag en kartlegging Yngve Carlsson

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD FELLESSKAP OG MANGFOLD Sentral Ungdomskonferanse vedtok i 2011 at Røde Kors Ungdom ønsket å satse på fellesskap og mangfold som et av sine strategiområder,

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge En rapport i prosjektet Spilleavhengighet og etnisitet II ved Blå Kors Senter, Oslo. Silje Hirsch og Sulaksana Sivapatham

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Med parkinson i familien

Med parkinson i familien Med parkinson i familien Forord Innhold Når en i familien får parkinson, opplever mange familier at noe endrer seg. Sammen må familiemedlemmene finne ut av hvilke muligheter og utfordringer den nye situasjonen

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

Foreldre, en glemt ressurs?

Foreldre, en glemt ressurs? Foreldre, en glemt ressurs? av Heidi Synnøve Flåt Isaksen Helt fra barna er en neve store, spør vi «hva skal du bli når du blir stor?» Enten det er brannmann, bonde eller kokk, blir det gjerne fulgt opp

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer