ÅRSRAPPORT 2012 Det store gule huset, Hagaveien 15, 3070 Sande Tlf e-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 Det store gule huset, Hagaveien 15, 3070 Sande Tlf. 33 78 70 31 94 16 07 50 e-post: toril.agedal@sande-ve.kommune."

Transkript

1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2012 Det store gule huset, Hagaveien 15, 3070 Sande Tlf e-post:

2 Årsrapport INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅL OG DRIFT Innledning Visjon Målsetting Drift Samarbeidspartner ORGANISERING Daglig leder Styret GJENNOMFØRING Aktiviteter Andre aktiviteter/ prosjekter DE FRIVILLIGE Omfang Frivillighet i timer Ivaretakelse ØKONOMI Budsjett Regnskap Finansiering MARKEDSFØRING Aviser Brosjyrer Annet KONKLUSJON... 9

3 Årsrapport Mål og drift 1.1 Innledning I 2012 har vi hatt fokus på å videreutvikle og styrke de aktivitetene vi allerede har. Selv om vi også har vært inne i to ny prosjekter og startet opp en ny aktivitet i Året startet med flytting til Det store gule huset. Flere av rommene i huset ble pusset opp og utearealet ble pyntet på. Det store gule huset har blitt en møteplass på dagtid for de frivillige og andre mennesker som på en eller annen måte ikke har noe fast å gå til. Huset er en arena for aktiviteter fra morgen til kveld. Frivillighet har stor betydning både når det gjelder det sosiale og å være til nytte og en viktig arena for inkludering og læring. I denne årsrapporten viser vi til aktiviteter og prosjekter som styrker disse argumentene. Frivillighetens betydning ligger i verdien den har for de menneskene som deltar og for de som får nytte og glede av innsatsen. Birgitte Brekke som er daglig leder i Frivillighet Norge, utrykte det slik: Deltagelse i frivillig arbeid gir enkeltmennesket identitet, mulighet til påvirkning, sosialt nettverk og økt kunnskap. Frivillig sektor betyr bedre livskvalitet for alle som er med og som berøres Visjon Sande frivilligsentral vi skal arbeide for et levende, trygt og inkluderende nærmiljø, ved å stimulere til økt frivillighet. 1.3 Målsetting Sande Frivilligsentral (SF) skal være et kontaktsenter for enkeltpersoner, lag og foreninger som ønsker å delta i frivillig virksomhet, uansett alder, kjønn, økonomi og etnisk tilhørighet. SF skal bidra til å styrke den frivillige innsatsen i kommunen ved å koordinere og samordne hjelpere og brukere av frivillige tjenester. SF skal være en møteplass hvor personer gis mulighet til meningsfylte oppgaver og kontakt med andre. SF skal styrke og fremme den frivillige innsatsen som eksisterer i kommunen. Dette skal gjøres ved å tilby aktiviteter som endres i takt med de frivilliges interesser og aktuelle behov. 1.4 Drift Sande frivilligsentral er eid og drevet av Sande kommune. Sentralen ligger administrativt under Kulturtjenesten, hvor sentralen skal være en lokal forankret møteplass og samhandlingsarena for frivillig virke. Styret er sentralens øverste organ mellom årsmøtene og skal iverksette årsmøtets vedtak, være støttespiller for daglig leder og være kontaktskapende ovenfor kommunens øvrige innbyggere. 1.5 Samarbeidspartner Sentralen skal legge vekt på tverrfaglig samarbeid med frivillige organisasjoner, lag/foreninger og det offentlige. I og med at frivilligsentralens arbeid retter seg mot de

4 Årsrapport frivillige organisasjoner og befolkningen i kommunen vil et samarbeid med folkehelsekoordinatoren være naturlig. Et tverrfaglige samarbeidsforum møtes en gang i måneden og består av NAV (flyktningkonsulentene), leder av voksenopplæringen, helsesøster, kontaktlærer ved Haga barneskole, leder av Sande frivilligsentral, leder av Sande fritidsklubb. Målet er å bygge gode relasjoner og styrke integrerings arbeid i kommunen. Under punkt 3.1 Aktiviteter i årsrapporten trekker frivilligsentralen frem samarbeidspartnere ved de enkelte aktiviteter/prosjekter. 2. Organisering 2.1 Daglig leder Daglig leder ved Sande frivilligsentral er ansatt i Sande kommune i en 100 % stilling og har ansvar for daglig drift i samarbeid med styret og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 2.2 Styret Vi viser til 3.2: Styret er sentralens øverste organ mellom årsmøtene og skal iverksette årsmøtets vedtak, være støttespiller for daglig leder og være kontaktskapende ovenfor kommunens innbyggere. Styret for 2012 har bestått av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer: Leder: Tor Martin Pettersen - valgt for kommunevalgperioden. Nestleder: Kåre A. Filseth (Lions club Sande) Styremedlem: Per Gerhardsen - valgt for kommunevalgperioden. Styremedlem: Karin Sandviken (Sande Sanitetsforening) Styremedlem: Kåre Jensen (HLF Sande) Varamedlem for de kommunalt valgte: Tone Fuhre Pettersen - valgt for kommunevalgperioden. Varamedlem for de frivillige: Inger Myrseth (Sande Røde Kors) Valgkomiteen: Ellen Stampe, Signe Winther og Hugo Johansen (leder). Daglig leder fungerer som sekretær for styret, sammenkaller til styremøtet og fører møteprotokoll. Styret for 2012 har avholdt 4 styremøter og behandlet 19 saker. 3. Gjennomføring 3.1 Aktiviteter Prosjekter mot eldre: Sjåførgrupper De frivillige sjåførene består av 3 grupper og som har sin base på Aktivitetsenteret og dagsenter for demente. I 2012 har gruppene bestått av til sammen 13 menn. De frivillige stilte også opp som sjåfører ved planlagte dagsturer og kveldsaktiviteter. Sjåførene får tilsendte arbeidslister for et halvt år som leder av frivilligsentralen har utarbeidet. Alle sjåførene bærer på seg kommunens godkjente ID kort. Matkjørere Fra 2012 består gruppen av 5 frivillige. De har sin base ved produksjonskjøkkenet og fagleder ved kjøkkenet er kontaktpersonen. De kjører mandag og torsdag med sine egne privatbiler og får dekket kjøreutgiftene. En elev fra Voksenopplæringen er med som en ekstra frivillig. En viktig arena for språkpraksis og samfunns engasjement. De får tilsendt nye arbeidslister hvert halvår. Alle sjåførene bærer kommunens godkjente ID kort.

5 Årsrapport Resepsjonsdamer Gruppen består av 9 damer og de sitter i resepsjonen innenfor hovedinngangen ved Aktivitetssenteret. Fra 2012 dekker de alle ukedagene. De betjener telefonen, veileder besøkende og hjelper til med annet forbyggende arbeid. De tar kontakt med brukere som sitter i kafeen, hjelper til med servering, er en sosial person i miljøet. De får tilsendt arbeidslister fra frivilligsentralen hvert halvår. Samtalegruppe for svaksynte: I samarbeid med leder av Aktivitetsenteret, synskontakten holdes det samtalegruppe for synshemmede på Aktivitetsenteret. Ensomhet og sosial tilbaketrukkethet rammer sterkt denne gruppen. Annen hver onsdag er det en frivillig som planlegger, leder og følger opp de svaksynte. 8 brukere er med i gruppa. Vestfold Blindforbund er sterkt inne i forhold til oppfølging og økonomisk støtte. Musikkafé Musikk kafeen drives i sammen med Røde Kors og bevegelsesterapeut Christina Borge. Dette er et tilbud for Sandetun beboere og gjerne med pårørende brukere møtes i peisestua 3-4 ganger i måneden. De synger kjente og kjære sanger fra skolesangboka. Christine finner vi ved pianoet. 12 frivillige er engasjert i dette tiltaket. Leseombud Leseombud er frivillige som leser høyt, formidler og snakker om bokens innhold til grupper eller enkelt personer. De gjør det som trengs for å gi en god litteraturopplevelse. To frivillige deler ansvaret for en lesegruppe hver torsdag ved Aktivitetssenteret. Tirsdagsgruppa Det er et samarbeidsprosjekt mellom de frivillige organisasjonene ved Aktivitetsenteret, hjemmetjenesten og Sande frivilligsentral. Det startet opp som et prøveprosjekt mai To frivillige møter opp kl på tirsdager hvor beboere ved omsorgsboligene, som har et svakt sosialt nettverk får tilbud om en møteplass to timer hver uke. De frivillige, i alt 17 damer får tilsendt en arbeidsliste og vi har hatt to evalueringsmøter. Barn og ungdoms prosjekter: Småjobbsentral Frivilligsentralen har en partnerskapsavtale med Unik og Ung Unik. Elevene drifter en elevbedrift som de kaller småjobbsentral. Denne sentralen er et tilbud til innbyggere i Sande kommune som ikke har evne/mulighet til å gjøre slike oppgaver selv, eller som ikke har et nettverk som kan bistå dem. Samtidig som ungdommene skal lære å møte mennesker som har slike behov. De tilbyr små praktiske oppgaver som snømåking, plenklipping, bære inn ved, besøksvenn/følgesvenn, enkelte vedlikeholdsarbeid og reparasjoner m.v. Frivillighetssentralen formidlet 54 oppdrag videre til småjobbsentralen. Leksehjelp Ordningen med leksehjelp på Haga skole er videreført og videreutviklet. 12 elever fra 5. til 7. klasse kommer hver onsdag mellom kl og og får lekseveiledning av 4-5 lekseveiledere. Det er i løpet av 2012 innarbeidet gode rutiner for et tett samarbeid med skolen. 9 frivillige er engasjert i dette tiltaket. Integreringsprosjekter: Spenstig og begeistret

6 Årsrapport Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Sande frivilligsentral, Voksenopplæringen, flyktningtjenesten. Prosjektets mål er å stimulere til fysisk aktivitet, integrering og kjennskap til lokal geografi og lokalt foreningsliv i Sande blant flyktningene som går introduksjonsprogrammet. Prosjektet varer hele skoleåret og hvor 2-3 frivillige til sammen er med som turledere. Økofestivalen fra fredag 17. august til søndag 19. august. Noen av spillerne ved Det internasjonale fotballaget og elever fra Voksenopplæringen stilte opp som frivillige under økofestivalen i år også. Dette har blitt en tradisjon selv om vi ikke har holdt på mer enn to år. En fin lærings arena når det gjelder dugnadsarbeid, planlegging og gjennomføring av en festival, forberedelse og oppdekking til banket og hvor nye bekjentskaper knyttes. Sande internasjonal fotballag: I starten av 2012 ble laget en del av Sande sportsklubb. De meldte seg på serien i 7. divisjon under navnet Sande lag var med i 7. divisjon og de spilte 8 kamper. Men etter sommeren på grunn av skader og personlige årsaker for mange av spillerne kunne de ikke stille fult lag, så laget ble trukket fra serien.. Men laget trener og møtes fortsatt var året som spillerne med flerkulturell bakgrunn ble kjent med mange Sandesokninger. De sier at det er verdifullt og gjennom idretten får de muligheten til å bli kjent med nye innbyggere i kommunen. Alle skal med Tiltaket er rettet mot kommunens inaktive barn i alderen 8 18 år, og spesielt fokus på barn i flyktning familier. Alle skal med er et godt integreringstiltak som er helsefremmende i seg selv. Tilhørigheten til idrettsmiljøet gir økt livskvalitet i form av økt trivsel, utjevning av sosiale og helsemessige forskjeller, og ikke minst vennskap og arena for god språktrening. Samarbeidspartnere i dette prosjektet er helsesøster, Sande sporstkubb/fotball, barn og foreldre og Sande frivilligsentral Frivillige organisasjoner LHL Sande gruppen medmenneske Frivillighetssentralen samarbeider med gruppen Medmenneske. Gruppen som består av 13 frivillige som tilbyr gå /trilleturer hver mandag og torsdag fra Aktivitetssenteret og sykehjemmet. På tirsdager triller de brukere til og fra Drop In. I april fikk de forespørsmål fra frivilligsentralen om å hjelpe til ved dagsenteret for demente. 4 torsdager hjalp de til med klipping, liming og maling av bilder. I april ble de spurt om å være med på oppstart av tirsdagsgruppa på Aktivitetsenteret og stiller opp med medlemmer på tirsdager fra til etter en arbeidsliste fra sentralen. Røde Kors besøkstjeneste Frivilligsentralen samarbeider med Røde Kors ved flere av våre prosjekter, også når det gjelder besøksvenn, ledsagere til sykehus og lege. Røde Kors hadde 13 aktive medlemmer 2012 og de igjen er aktive i flere av de tilbudene foreningen tilbyr. I 2012 har de gjennomført aktiviteter som: besøks tjeneste, langfredags treff på Sandetun, julemiddag for enslige julaften, sommertur for pensjonister, følgesvenn og de har bidratt med julegaver til vanskeligstilte barn/barnefamilier ved julearrangementet på Eidene Senter. Tirsdagsklubben og musikk kafeen deltar de også med faste frivillige.

7 Årsrapport Sande Sanitetsforening: 3.3 Andre aktiviteter/ prosjekter Sydentur med Alfa Travel: I 2012 gikk seniorturen til Tyrkia Kemer. Sydenturen er et samarbeidsprosjekt mellom Sande kommune og Alfa Travel med programmet Symfoni og temaet var Møteplassene. Arbeidsgruppa har bestått av Sande Sanitetsforening, Sande hørselslag, LHL Sande, Eldrerådet, leder av aktivitetssenteret og leder av frivilligsentralen. Arbeidsgruppa hadde 3 møter. 36 seniorer og 2 ledsagere fra kommunen deltok. TV-aksjonen Leder av frivilligsentralen er sekretær og koordinator for TV-aksjonen. Aksjonen ble tildelt Amnesty International Stå opp mot urett. Resultatet for Sande ble kr ,-. Dette var lavere enn i fjor. På landsbasis var det litt lavere, men Sande manglet i alt ca. 20 bøssebærere. Galleberg klarte å dekke alle rodene. Skafjellåsen dekket alle utenom en rode selv om det ikke møtte opp så mange. På de resterende rodene prioriterte de tettbebygde områder. Selvik roden hadde behov for flere sjåfører. På landsbasis var næringsvirksomheten svært gavmilde under årets aksjon. Dette blir en trend fra år til år. Flere kommuner får like mye inn på næringsvirksomhet enn fra bøssene. De 9 rodelederne har sine faste oppgaver ved hver av skolene og de gjør en fantastisk jobb. 4 representanter fra russen stilte opp på arbeidsmøtet og de skaffet 30 bøssebærere. Forebygging av fallskader utendørs: Oktober 2012 gjennomførte frivilligsentralen prosjektet i samarbeid med folkehelse koordinatoren og Unik (småjobbsentralen). Alle personer over 67 år får tilbud om en strøbøtte med sand. Fire frivillige sjåfører i samarbeid med lærere og elever ved Unik kjørte ut over 210 strøbøtter. Utover vinteren etterfylte Unik nesten alle bøttene. Lyst på livet: Februar 2012 startet vi opp med en prosjektgruppe som besto både av frivillige og representanter fra frivillige organisasjoner, folkehelsekoordinatoren, virksomhetsleder Folkehelse og undertegnede. Vi har også hatt et tett samarbeid med de som startet pilotprosjektet i Sandefjord der en av våre frivillig har deltatt. Gjennom den frivillige har Lyst på livet blitt presentert under medlemsmøter i mang frivillige organisasjoners utover høsten. Oppstart februar desember: Sande frivilligsentral i samarbeid med Sande Røde Kors og Sande Sanitetsforening markerte Internasjonal dag for frivilliges arbeid for økonomisk og sosial utvikling på Aktivitetsenteret. I alt 70 personer deltok. Det ble juletallerken, kaffe og bløtkake. Underholdning ved Bjørn Luksengård, Harald Rinde og Roar B. Johansen. Elver og lærere ved Unik serverte. En flott og verdig markering av dagen og de frivillige. Andre prosjekter/aktiviteter som bør trekkes frem som Sande frivilligsentral har vært samarbeidspartner eller med arrangør i er blant annet Sjøsikkerhetsdagen, Verdens aktivitetsdag, 1. oktober Den internasjonale eldredagen, Verdensdag for psykisk helse 10. oktober, Varm mat på ungdomsskolen.

8 Årsrapport De frivillige 4.1 Omfang Mangfold av aktiviteter utrykker forskjellige former for frivillig engasjement. Vi ser at noen frivillige har en spesiell målgruppe de brenner for, andre har en interesse de vil dele med andre, mens noen er mer sporadiske alt etter hva som engasjerer dem i nærmiljøet. De varierte aktivitetene ved sentralen stimulerer til engasjement og økt frivillighet. 4.2 Frivillighet i timer Rapporteringskortene er et verktøy for å kunne synliggjøre det frivillige arbeidet. De frivillige leverer inn kortet to ganger i året. Antall frivillige timer fra de frivillige organisasjonene som sentralen har samarbeidet med og de 76 registrerte frivillige har bidratt med i 2012 var til sammen 6534 timer som tilsvarer 3,8 årsverk. Et årsverk tilsvarer 1725 timer. Tallet er hentet fra Kulturdepartementet (KUD) sitt registrerings system for etablerte frivilligsentraler. 4.3 Ivaretakelse Leder av frivilligsentralen har hatt det administrative og koordinerende ansvaret for de frivillige. Ved Aktivitetsenteret og Sandetun er det kontaktpersoner (ansatte) som har ansvar for den daglige oppfølgingen av de frivillige. Musikk kafeen og lekseveileder gruppen ledes av en fast frivillig. Skal det frivillige arbeidet blomstre må de frivillige bli ivaretatt. Påskelunsj på Det store gule huset. Vi gikk igjennom årsrapport 2011 og handlingsplan Sentralen har avholdt evalueringsmøter med de forskjellige aktivitetsgruppene utover året. 6. juli arrangerte vi en sommertur for de frivillige. Turen gikk til Tønsberg med omvisning i Slottsfjell museet og bespisning. 5. desember ble alle invitert til markering av den internasjonale frivillighetsdagen med underholdning og juletallerken. 5. Økonomi 5.1 Budsjett Budsjettet for 2012 lyder på kr , Regnskap Regnskapet for 2012 er på kr ,-. Da har vi tatt med tilskuddet fra staten, momskompensasjon, drift og avgifter. Stat tilskuddet var på kr , Finansiering Sande Frivilligsentral fikk kr ,- som tilskudd fra staten for etablerte sentraler. Dette tilskuddet er et maksimalt tilskudd som skal brukes til å dekke deler av lønnskostnadene til daglig leder. Det forutsetter daglig leder i 100 % stilling og minimum 40 % lokal finansiering av driften. Fra fylkeskommunes folkehelsemidler fikk vi ,- til prosjektet Alle skal med og ,- fra IMDI gjennom fylkeskommunen som gikk til Det internasjonale fotballaget.

9 Årsrapport Markedsføring 6.1. Aviser Vi har et godt aktivt og nyttig samarbeid med Sande Avis, hvor vi har fått dekket mange av våre nye og gamle aktiviteter. På Sande kommunens nettside har vi også hatt faste innslag. 8 ganger har vi benyttet Sande kommune annonseside. I 2012 har vi ikke hatt vår egen fast annonse inne Brosjyrer Sande Frivilligsentral har sin egen brosjyre utenom kulturtjenesten felles katalog som går ut til alle husstander. Brosjyren forteller om sentralens oppgaver, visjoner og mål og hvilke goder den frivillige vil kunne få ved å være engasjert i frivillig arbeid Annet Under Økofestivalen ledet leder av Sande frivilligsentral de frivillige. Dette fikk vi masse positiv tilbakemelding på. Daglig leder har besøkt på Unik, to frivillige organisasjoner og ved kommunale samarbeidsmøter og fortalt om Sande frivilligsentralens virke. 7. Konklusjon Det har blitt utført mange frivillige timer blant medlemmer av de frivillige lag/foreninger og de frivillige ved frivilligsentralen som mange nyter godt av. De gir det ekstra som blir viktig for å kunne skape gode levende lokalmiljøer og for at brukere skal kunne få et meningsfylt og godt liv å leve. Den frivillige gir av seg selv. Dette gjør at mange får en enklere hverdag og de bidrar til å skape et bedre liv for mange. Integrerings perspektiv er viktig i forhold til arbeidet ved sentralen. Dette for å kunne skape et møtested som både er inkluderende og mangfoldig. I 2012 har vi satt i gang aktiviteter som gjenspeiler dette i samarbeid med frivillige, frivillige organisasjoner og det offentlige. I samspillet mellom frivillig sektor, privat sektor og offentlig sektor, er det en forutsetning at frivilligheten gjennom klok tilrettelegging, bevarer sin frie og uavhengige posisjon, både organisatorisk, økonomisk og funksjonelt. Viser til vedtektene for Sande frivilligsentral der tre av de fem medlemmene i styret representerer frivillige lag/foreninger. I 2012 har vi også fått til nye og spennende aktiviteter ved at vi skaper et godt og konstruktivt samarbeid med frivillige organisasjoner, de frivillige ved sentralen og flere virksomheter i kommunen. Dette er et av de viktigste målene for å få nå nye frivillige og et levende engasjement ved sentralen. Kulturminister Hadia Tajik sier det slik: Et levende sivilsamfunn og et rikt og mangfoldig organisasjonsliv har stor betydning for demokrati, fellesskap og velferd. Styret vil takke de frivillige organisasjonene, alle de frivillige enkeltpersoner og kommunen for et svært godt samarbeid i Tor Martin Pettersen Styreleder Toril Ågedal leder av Sande frivilligsentral

10 Årsrapport

Moss Frivilligsentral

Moss Frivilligsentral Årsmelding 2013 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata 24 1530 Moss Tlf. 922 98 551 post@moss.frivilligsentral.no http://moss.frivilligsentral.no Lik Moss

Detaljer

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2011 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Innledning Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Årsmeldingen 2012 for Drammen Frivilligsentral viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir utført mye flott og allsidig frivillig arbeid.

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter. Frivillighetsmelding

Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter. Frivillighetsmelding Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter Frivillighetsmelding Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen.

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen. Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2010 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2010 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2008

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

INNHOLD. 3. STYRET s. 3,4. 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4. 6. AKTIVITETER s. 5,6,7,8,9,10. 7. FILIAL I VANG s. 10

INNHOLD. 3. STYRET s. 3,4. 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4. 6. AKTIVITETER s. 5,6,7,8,9,10. 7. FILIAL I VANG s. 10 ÅRSRAPPORT FOR 2012 2 INNHOLD 1. KORT OM HAMAR FRIVILLIGSENTRAL s. 3 2. ÅRSPLAN 2012 s. 3 3. STYRET s. 3,4 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4 5. ANTALL ÅRSVERK s. 5 6. AKTIVITETER s. 5,6,7,8,9,10 7.

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2004 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken 1. MÅLSETTINGER OG DRIFT ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken Hovedmål 1. Hasselbakken skal være en lokal åpen og inkluderende møteplass 2. Tilrettelegge for at alle som ønsker å arbeide

Detaljer

Årsmelding for Drammen Frivilligsentral

Årsmelding for Drammen Frivilligsentral Årsmelding for Drammen Frivilligsentral 2013 Innhold: 1. Innledning 2. Aktiviteter Frivillige 3. Nøkkeltall 4. Økonomi og Ressurser 5. Kontaktinfo Frivillige 3. Nøkkeltall 4. Økonomi og ressurser 5. Kontaktinfo

Detaljer

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Å være frivillig betyr å bry seg om sine medmennesker og å ta ansvar i nærmiljøet Det kan være mange positive opplevelser i møte med

Detaljer

Flerkulturelt samarbeidsprosjekt. for. inkludering og mangfold

Flerkulturelt samarbeidsprosjekt. for. inkludering og mangfold Flerkulturelt samarbeidsprosjekt for inkludering og mangfold Prosjektperiode 2011-2013 Sluttrapport Skrevet av: Sissel Viken Prosjektkoordinator Innhold: 1. Innledning 1.1. Prosjektforankring 1.2. Prosjektkoordinator

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013 Stiftelsen Kirkens Bymisjon, bymisjonstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rom og med en frodig hage utenfor, er vår ide og overordnede hensikt

Detaljer

FRIVILLIGMELDING FOR GJØVIK KOMMUNE

FRIVILLIGMELDING FOR GJØVIK KOMMUNE FRIVILLIGMELDING FOR GJØVIK KOMMUNE Vedtatt av Gjøvik kommunestyre 18. desember 2014 Frivilligmelding for Gjøvik kommune Utvalg for Kultur og Idrett oppnevnte i september 2013 en administrativ arbeidsgruppe

Detaljer

Orienteringer: Driftskomiteens oppgaver i følge delegasjonsreglementet, Trude Nøst NOU 2011:14 Bedre integrering, Toril Leirset

Orienteringer: Driftskomiteens oppgaver i følge delegasjonsreglementet, Trude Nøst NOU 2011:14 Bedre integrering, Toril Leirset Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 3008, Levanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 15:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

INNHOLD. 3. STYRET s. 3,4. 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4. 5. PENSJONISTHJELPEN HAMAR s. 4,5. 7. AKTIVITETER s.

INNHOLD. 3. STYRET s. 3,4. 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4. 5. PENSJONISTHJELPEN HAMAR s. 4,5. 7. AKTIVITETER s. ÅRSRAPPORT FOR 2 INNHOLD 1. KORT OM HAMAR FRIVILLIGSENTRAL s. 3 2. ÅRSPLAN 2014 s. 3 3. STYRET s. 3,4 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4 5. PENSJONISTHJELPEN HAMAR s. 4,5 6. ANTALL ÅRSVERK s. 5 7. AKTIVITETER

Detaljer

Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016

Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016 Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016 Frivillighet skaper aktivitet og glede, utvikler og styrker Sarpsborg Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013 2016 Innhold 1 Innledning side 3 1.1

Detaljer

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral 2014:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral 2014: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral 2014: «En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med.» (Bjørn Bugge, 2010) 2014 har vært et spennende

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Oppsal Frivillig Sentral OSLO KOMMUHE. 3 APR.Uitl

ÅRSMELDING 2013. Oppsal Frivillig Sentral OSLO KOMMUHE. 3 APR.Uitl OSLO KOMMUHE 3 APR.Uitl 35 ÅRSMELDING 2013 Oppsal Frivillig Sentral Drift av sentralen Foreningen Oppsal Frivillig Sentral eier Oppsal Frivillig Sentral. Foreningen har følgende medlemmer: Bydel Østensjø,

Detaljer

Tirsdag 11. mars 2014. Tidspunkt: I forbindelse med HOKU-møte

Tirsdag 11. mars 2014. Tidspunkt: I forbindelse med HOKU-møte Kultur, fritid og frivillighet Til HOKU sine medlemmer Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 14/595-1/GRT 20.02.2014 INNKALLING TIL SKAUN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 11. mars 2014 Tidspunkt: I forbindelse

Detaljer

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Formål: Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen skal utvikles

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling (ekstraordinært møte) Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, 1.etg., Tana Rådhus Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2011 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2011 For Lillehammer

Detaljer

Årsmelding 2007 Frivillighetssentralen Stjørdal A/L, postboks 105, 7500 Stjørdal, mob: 97 73 58 58, e-post: kjersti.frivi@ktv.no

Årsmelding 2007 Frivillighetssentralen Stjørdal A/L, postboks 105, 7500 Stjørdal, mob: 97 73 58 58, e-post: kjersti.frivi@ktv.no Årsmelding 2007 1. FRIVILLIGHETSSENTRALEN I STJØRDAL A/L Stjørdal kommune vedtok i april 2003 at det skulle etableres en Frivillighetssentral i Stjørdal. Rådmannen inviterte lag og foreninger til møte

Detaljer

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018 Skien kommune S FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune Handlingsplan 2014-2018 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR FRIVILLIGHETSMELDINGEN... 1 2 STYRINGSDOKUMENTER... 1 2.1 STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER...

Detaljer