Ordensreglement for internatet ved Melsom videregående skole, skoleåret 2012/ 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordensreglement for internatet ved Melsom videregående skole, skoleåret 2012/ 2013"

Transkript

1 Ordensreglement for internatet ved Melsom videregående skole, skoleåret 2012/ Innflytting betaling Alle som ønsker å bo i skolens internat, må fylle ut eget søknadsskjema og undertegne kontrakt. Ved prioritering blant elevene som ønsker internatplass, vil elever med lang reiseavstand eller vanskelig reisevei prioriteres først. Dernest prioriteres eldre elever foran yngre. Elever som tidligere er utvist fra internatet vil prioriteres sist eller avvises. Internatet står fritt til å avslå alle typer søknader. Gjensidig skriftlig oppsigelse skjer med 1 måneds varsel, fra den 20. i hver mnd. Elever som ønsker å fraflytte internatet etter 20. april, må levere skriftlig oppsigelse senest innen denne dato. Leieprisen fastsettes årlig og forfaller månedlig ved stipendutbetaling (normalt den 20. i hver mnd.). Elever som har utestående mer enn 2 mnd. husleie, må fraflytte internatet. Elever som på grunn av sykdom ikke kan benytte internattilbudet, får refundert kost dersom fraværet er over en uke og sykdommen bekreftet av lege. Elever som ikke benytter internattilbudet på grunn av reise/ utflukt i privat eller skolens regi, får ikke reduksjon i leieprisen. 2. Hybel møblering Ved skolestart får elevene tildelt hybel. Du kan selv velge om hybelen skal være enkelt møblert eller ikke. Eleven er økonomisk ansvarlig for alt inventar på rommet. Rommet skal tilbakeleveres rengjort ved fraflytting, med samme møbler og i samme stand som da de overtok. Ved forsettelig skade eller grov uaktsomhet vil eleven bli stilt økonomisk ansvarlig for skade på rom og fellesarealer. Personlige verdisaker oppbevares på eget ansvar og erstattes ikke av skolen. Eleven kan ikke bytte rom uten etter avtale med internatleder. 3. Nøkkel Ved skolestart får eleven utlevert nøkkel som passer til rommet, utgangsdøra, vaskerom og tørkerom. Dersom nøkkelen ødelegges eller mistes, blir eleven fakturert de faktiske kostnadene ved å skaffe ny. 4. Låsing Døren skal alltid være låst når eleven forlater rommet. Ytterdørene i internatet skal alltid holdes låst i tidsrommet kl til på virkedager og hele døgnet i helger, fridager og ferier.

2 5. Ferier/ helg Internatet holder åpent hele skoleåret, bortsett fra skolens juleferie. Det er kun nattevakt på jobb i tidsrommet kl i ferier, helger og skolens øvrige fridager. Alle fellesrom låses kl , utgangsdører skal være låst hele døgnet i ferier, helger og skolens øvrige fridager. Elevene må selv holde seg med mat i ovennevnte tidsrom, forøvrig gjelder reglementet som i ukedagene. Ved nødtilfeller utenom arbeidstiden til nattevakten, kan elevene ringe vakttelefon: I forkant av ferier, helger og skolens øvrige fridager, må de elevene som ønsker å oppholde seg i internatet registrere seg på skjema hos internatleder. 6. Romorden Det skal til enhver tid være rent og god orden på rommet. Ved bruk av vinduene til lufting, skal de settes i låsestilling. Om vinteren må vinduet lukkes før elevene går på skolen. Kofferter, esker o.l. kan lagres på loftet. Bilder må bare henges opp på oppslagstavla eller ved hjelp av spesielle festeanordninger. Det er ikke tillatt å bruke tape på veggene fordi det setter merker i malingen, bruk helst heftemasse. Det er ikke tillatt å ha private effekter i gangen, da dette er rømningsveier i tilfelle brann. På døra på utsiden av hybelen skal det bare settes opp navnskilt. 7. Miljø Elever som bor i internatet, plikter til enhver tid å samarbeide med skolens ledelse, miljøarbeidere og skolens øvrige ansatte om et godt skole- og internatmiljø. Det er viktig at beboerne viser hensyn og kameratslig framferd seg imellom både i skoletida, under måltider og på internatet. Elever som ikke etterlever reglementet eller ikke klarer å tilpasse seg sosialt, kan stå i fare for å måtte fraflytte internatet. Det er ikke lov å oppholde seg i internatet i skoletiden uten sykdomsgrunn eller annen gyldig grunn. Dersom elevene er syke, må dette meldes til kontaktlærer/ kontoret (tlf ) og internatleder (tlf ). 8. Ro Etter kl på hverdager skal det være ro på internatet, høy musikk er ikke tillatt etter dette. Etter skal det være sovero. I helger gjelder dette fra kl Elever som ikke er myndige skal være inne på internatet etter låsetid. Dersom umyndige elever skal oppholde seg utenfor internatet etter låsetid, skal det i forkant foreligge skriftlig tillatelse fra foresatte. Internatet skal gi mulighet for arbeidsro og hvile. Internatet er dårlig lydisolert, og dette setter store krav til hver enkelt når det gjelder å unngå støy.

3 9. Gjester overnatting Elever som ønsker å ha gjester i internatet, må på forhånd avtale dette med internatleder eller kvelds-/ nattevakt. Besøk fra utenforstående er tillatt fram til kl Elever som ønsker å ha overnattingsgjester, må innhente tillatelse fra internatleder eller kvelds-/ nattevakt. Elever og overnattingsgjester under 18 år må ha skriftlig tillatelse fra foresatte. Elever som har gjester som er utvist fra internatet inne på sitt rom, kan selv bli utvist fra internatet. 10. Dyr Det er ikke tillatt for elevene å ha dyr i internatet (pga. støy, lukt og allergi). 11. Måltider Det serveres bare måltider på de dagene det er undervisning. Betalingen for kost og losji er beregnet ut fra dette. På skoledagene serveres det følgende måltider: Frokost Blir tilpasset undervisningstart høsten Lunsj Matpakke smøres ved frokost. Middag kl Kveldsmat kl Tekjøkken I hver etasje er det et tekjøkken til bruk for beboerne i internatet. Regler for bruk er slått opp i rommet. Elever må selv holde seg med kopper og servise til privat bruk. Det er ikke tillatt å ta skolens servise ut av kantinen. 13. Vaskemaskiner I kjelleren er det vaskemaskiner og tørketromler. Se egen bruksanvisning som er slått opp i vaskerommet. Ved bruk av disse maskiner må elevene fjerne tøyet straks det er ferdig, så andre elever kan få benyttet maskinene. Vaskepulver må dere ha med selv. Vaskemaskinene er ikke beregnet til dekken eller annet hesteutstyr, til dette skal spesialmaskin i stallen brukes. 14. Skifterom I kjelleren er det skifterom og skap for oppbevaring av arbeidstøy. Når elevene kommer inn fra øvelser og praktisk arbeid, skal de alltid skifte før de går inn i internatet og matsalen. I skifterommene må arbeidstøy og fottøy bare oppbevares i de skap og hyller som er oppsatt til dette. Ved skoleslutt skal skap tømmes, hvis ikke blir innholdet kastet. Elevene må selv holde lås på sitt skap i skifterommet.

4 15. Våpen Det er ikke tillatt å oppbevare noen form for våpen, ammunisjon eller eksplosiver i internatet. 16. Alkohol narkotika - røyking Det er ikke tillatt å tilvirke, oppbevare eller nyte noen form for rusmidler (f.eks. alkoholholdige drikkevarer eller narkotika) på rommet eller andre steder på skolens område. Det er ikke tillatt å oppholde seg påvirket av rusmidler på internatet eller skolens eiendom forøvrig. Reglementet som omhandler rusmidler gjelder uavhengig av om eleven er myndig eller ikke, og vil være en skjerpende omstendighet i forhold til skolens reaksjon ved brudd på reglementet. Myndige elever som ankommer skolens internat med lovlige alkoholholdige drikkevarer, skal henvende seg til internatleder eller kvelds-/ nattevakt for å få dette registrert med kvittering og deponert hos internatleder. Elevene får utlevert drikkevarene fra internatleder neste gang de forlater skolens eiendom. Det er generelt røykeforbud i alle skolens bygninger og fellesarealer. Dette gjelder også internatrommene. 17. Brannvern Internatet er sikret med brannvarslingsanlegg. Røyk og varme utløser alarmen, og brannvesenet tilkalles automatisk. Dersom noen mot formodning skulle være uheldige å utløse en falsk alarm, er det viktig og så raskt som mulig kontakte internatets personell, brannvernleder eller virksomhetens øvrige personell, slik at unødvendig utrykkning fra brannvesenet unngås. Den ansvarlige som eventuelt har utløst en alarm skal møte opp ved brannsentralen i 1. etasje. Bruk av stearinlys, røkelse eller annen åpen ild er ikke tillatt på grunn av brannfaren og fordi det lett utløser falske alarmer. Det elektriske anlegget har begrenset kapasitet. Det må kun brukes godkjente apparater. Bruk av skjøteledninger skal godkjennes av skolens brannvernleder, dette for å hindre overbelastning/ branntilløp i det elektriske anlegget. Branninstruks og rømningplan som er utlagt på rommene skal leses og følges. Husk at brannvarslingsanlegget er montert for å sikre liv, misbruk er straffbart.

5 18. Romkontroll Generell kontroll av rommene for å kontrollere renhold o.l. skal varsles for elevene i god tid. Det skal være to personer som foretar kontrollen, normalt miljøarbeider samt en representant fra elevlaget. I spesielle situasjoner kan miljøarbeider delegere denne myndighet til andre. Det er ikke tillatt å kontrollere lukkede skuffer og skap uten ved mistanker om brudd på dette reglementet, og da må vedkommende elev være tilstede. Lar dette seg ikke gjøre, skal ytterligere en representant for elevrådet/elevlaget være tilstede. 19. Inspeksjon Ved mistanke om brudd på dette reglement, har internatleder eller miljøarbeider rett til å inspisere rommene. De skal da banke på og gi eleven rimelig tid til å svare før de eventuelt låser opp døren. Ovennevnte rett og plikt har også de tilsatte som rektor delegerer denne myndighet til i spesielle situasjoner. Ved mistanke om brudd på norsk lov (for eksempel oppbevaring av narkotiske stoffer) vil politiet foreta undersøkelser selv uten at elever er tilstede. 20. Brudd på internatreglementet Internatets beboere er til enhver tid ansvarlig for å følge opp og være lojale til ordensreglementet. Førstegangs overtredelse av en eller flere punkter i reglementet, medfører muntlig eller skriftlig advarsel, alt etter alvorlighetsgrad. I alvorlige tilfeller medfører dette utvisning fra internatet. Utvisning fra internatet avgjøres av rektor. Ved brudd på reglementet som medfører utvisning fra internatet, må eleven fraflytte internatet så raskt det er praktisk mulig. Ved utvisning inntil 1 måned gis ikke tilbakebetaling av internatpenger. Revidert mai 2012.

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015 Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015 1. Innflytting betaling Alle som ønsker å bo i studentboligen, må fylle ut eget søknadsskjema og undertegne kontrakt. Ved prioritering

Detaljer

4 BYGNINGER OG INVENTAR

4 BYGNINGER OG INVENTAR BOTILBUDSREGLEMENT 1 INNLEDNING Tvedestrand og Åmli videregående skole driver internat og seks hybelbygg med plass til rundt 74 beboere. Internat og hybelbyggene er et lite samfunn som har sine lover og

Detaljer

Informasjon. Øyghedlar og Monan elevheim 2013/2014

Informasjon. Øyghedlar og Monan elevheim 2013/2014 Sirdal kommune Informasjon Til leietakere ved Øyghedlar og Monan elevheim 2013/2014 Informasjon om elevheimene. 1. Innledning. Velkommen til Sirdal kommunes elevheimer Øyghedlar og Monan. Vi håper at du

Detaljer

Studentene først og fremst Side 1

Studentene først og fremst Side 1 ORDENSREGLEMENT BOLIGER NARVIK Studentsamskipnaden i Nordland (Studentinord) Vi ønsker deg velkommen til Studentsamskipnadens boliger Vedlagt følger ordensreglement og generelle opplysninger om våre studentboliger

Detaljer

SiTel Studentsamskipnaden i Telemark

SiTel Studentsamskipnaden i Telemark SiTel Studentsamskipnaden i Telemark Bolig- og ordensreglement m/bilag 1 og 2 for Studentboligene ved Studentsamskipnaden i Telemark 1. Innledning 1. Dette reglement omhandler boliger eiet og drevet av

Detaljer

Elevhåndbok 2015-16 1

Elevhåndbok 2015-16 1 Elevhåndbok 2015-16 1 Danning s 3 Rutiner s 4 Rutiner v reising s 7 Konsekvenser ved regelbrudd s 8 Permisjonssøknad s 9 Retningslinjer for Elevrådet s 10 Egenmelding,Spesielle hendelser Forsikringer s

Detaljer

Reglement for utlån av kommunale lokaler

Reglement for utlån av kommunale lokaler Reglement for utlån av kommunale lokaler Innhold REGLEMENT FOR UTLÅN AV KOMMUNALE LOKALER... 2 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 FAST REGELMESSIG LÅN AV LOKALER... 4 3 TIMEBASERT ENGANGS LÅN AV LOKALER...

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG 1 FORORD Denne håndboken erstatter alle andre rundskriv om husordensregler og viktige opplysninger for eiere i LØVÅSEN BORETTSLAG. Meningen er å samle alt på et sted, bortsett fra kalenderen som angir

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981 (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Vel møtt til et nytt og spennende skoleår! Skjetlein, 03.08.11 Helén Pedersen / rektor

Vel møtt til et nytt og spennende skoleår! Skjetlein, 03.08.11 Helén Pedersen / rektor Innholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE!...2 SKOLENS KURSTILBUD 2011/2012...3 Utdanningsprogram Naturbruk...3 Utdanningsprogram Design- og håndverk...3 Utdanningsprogram Bygg- og

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT. for utleie av. kommunale bygg og. møtelokaler

NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT. for utleie av. kommunale bygg og. møtelokaler NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT for utleie av kommunale bygg og møtelokaler Milepelen kulturhus, Administrasjonsbygget, Mo bosenter, skolene i Nord-Odal, Prestberget klubbhus, Nord-Odal idrettshall Vedtatt

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG 1. INDRE ORDEN HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981. (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling

Detaljer

Boliginstruks for Rosenborg Studentby

Boliginstruks for Rosenborg Studentby Side 1 av 5 - Boliginstruks Rosenborg Studentby VEDLEGG 1 TIL LEIEKONTRAKT Boliginstruks for Rosenborg Studentby 1. Krav til leietakere Alle som er under utdanning i videregående skole eller tar høyere

Detaljer

VELKOMMEN. Elevhefte for skoleåret 2013-2014. Telefon til skolen: 38 33 06 00. Telefon til tilsyn/nattevakt: 90 60 99 55

VELKOMMEN. Elevhefte for skoleåret 2013-2014. Telefon til skolen: 38 33 06 00. Telefon til tilsyn/nattevakt: 90 60 99 55 VELKOMMEN Elevhefte for skoleåret 2013-2014 Telefon til skolen: 38 33 06 00 Telefon til tilsyn/nattevakt: 90 60 99 55 Skolens hjemmeside: www.kvs.no Skolens e-plattform: https://fronter.com/kvs E-post:

Detaljer

Velkommen til KVS-BYGLAND

Velkommen til KVS-BYGLAND Velkommen til KVS-BYGLAND Elevhefte skoleåret 2014/2015. Innhold: Dagsrytme s. 2 Oversikt over personalet s. 3 Skolerute s. 3 Skolereglement s. 5 Internatreglement s. 8 Branninstruks s. 11 Diverse info

Detaljer

HJERTELIG VELKOMMEN TIL DROTTNINGBORG!

HJERTELIG VELKOMMEN TIL DROTTNINGBORG! INFO-GUIDE 2014/2015 Generell informasjon om skolen Innhold HJERTELIG VELKOMMEN TIL DROTTNINGBORG!... 3 1 Målsetting... 4 2 Dagsrytmen... 4 3 Tilbud og aktiviteter på kveldstid... 4 4 Verd å merke seg...

Detaljer

Generelle instrukser 6

Generelle instrukser 6 Generelle instrukser 6 BRANNVERN VED STUDENTERSAMFUNDET I TRONDHJEM Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig. Dette ansvaret er ved Studentersamfundet delegert

Detaljer

Tollbodgata Studentboliger. Informasjonsmappe

Tollbodgata Studentboliger. Informasjonsmappe Tollbodgata Studentboliger Informasjonsmappe Studentsamskipnaden i Vestfold SIV er en velferdsorganisasjon for studenter i Vestfold. Studentboliger er et av våre velferdstilbud og vi har 474 studentboliger

Detaljer

Velkommen til KVS-BYGLAND

Velkommen til KVS-BYGLAND Velkommen til KVS-BYGLAND Elevhefte skoleåret 2013/2014. Innhold: Dagsrytme s. 2 Oversikt over personalet s. 3 Skolerute s. 3 Skolereglement s. 5 Internatreglement s. 8 Branninstruks s. 11 Styring av skolen

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG Siste revidert: 03.03.2014 borettslag Innhold Innledning:... 5 1. Ansvar... 6 1.1 Styrets oppgaver/ansvar:... 6 1.2 Tillitsvalgtes oppgaver/ansvar:... 6 1.3

Detaljer

Reglement for utleie av kommunale eiendommer.

Reglement for utleie av kommunale eiendommer. Reglement for utleie av kommunale eiendommer. 1. Utleiereglementet gjelder a) for samtlige kommunale eiendommer, så vel innendørs som utendørs b) all form for utleie ut over kommunal virksomhet c) alle

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS Heretter for oppdatering av denne Brukerveiledning se vår hjemmeside; www.trondheim.klpeiendom.no Innholdsfortegnelse Side 1. Kort om KLP Eiendom og KLP Eiendom

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

Husordensregler. 1. Formål. 2. Virkeområde. For Eierseksjonssameiet Lunden 20. 24. april 2014

Husordensregler. 1. Formål. 2. Virkeområde. For Eierseksjonssameiet Lunden 20. 24. april 2014 24. april 2014 Husordensregler For Eierseksjonssameiet Lunden 20 Husordensregler fastsatt den 27. april 2004 av sameiermøtet i Eierseksjonssameiet Lunden 20 i medhold av sameievedtekter av 22. mai 2003

Detaljer

1 FORMÅL 2 VIRKEOMRÅDE

1 FORMÅL 2 VIRKEOMRÅDE ORDENSREGLEMENT 2014/2015 Ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov om private skoler (privatskoleloven) av 4.7.2003, 3-9 og 5-2 og er vedtatt av skolens styre i møte 12.3.2014 1 FORMÅL Formålet med

Detaljer

Ollebakken Studentboliger. Informasjonsmappe

Ollebakken Studentboliger. Informasjonsmappe Ollebakken Studentboliger Informasjonsmappe Studentsamskipnaden i Vestfold SIV er en velferdsorganisasjon for studenter i Vestfold. Studentboliger er et av våre velferdstilbud og vi har 474 studentboliger

Detaljer

C. Andelseier står ansvarlig for eventuelle skader på naboleiligheter eller bygningen forøvrig hvis skaden skyldes ufagmessig utført arbeid.

C. Andelseier står ansvarlig for eventuelle skader på naboleiligheter eller bygningen forøvrig hvis skaden skyldes ufagmessig utført arbeid. Husordensregler Sist endret: - Ordinær generalforsamling 25.03.15 1 Den enkelte leilighet 1.1 Oppussing A. Ved inngrep i bygningens bærende konstruksjoner må godkjent firma kontaktes for forsvarlig vurdering

Detaljer

Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! Elverum ungdomsskole

Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! Elverum ungdomsskole Innhold: 1. Reglement 2. Konsekvenser ved brudd på ordens- og oppførselsreglementet 3. Skjema til bruk ved varsel om fare for nedsatt karakter 4. Forskrift til ordens- og oppførselsreglement Elverum kommune

Detaljer

H U S O R D E N S R E G L E R

H U S O R D E N S R E G L E R H U S O R D E N S R E G L E R for SLÅTTEVANGEN BORETTSLAG Husordensregler vedtatt på generalforsamlingen, siste rettelse 24. mai 2011 H U S O R D E N S R E G L E R for SLÅTTEVANGEN BORETTSLAG 1 Siste endring

Detaljer

Likhet trenger ikke være rettferdig

Likhet trenger ikke være rettferdig Ordens- og sikkerhetsreglement Ordensreglement for elever i videregående skoler er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61 3-7. Sikkerhetsforskriften

Detaljer