AKTIVITETSPLAN 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKTIVITETSPLAN 2014/2015"

Transkript

1 2.TERMIN våren Plenumsmøte FYRinfo og info om Ocean Industry School / Gjer ferdig vurderingane for 1.termin; Halvårsvurderingar skal vere notert inn i Skolearena! Innføring av terminkarakterar (jf. utlev. skriv) Halvårsrapport IOP/ev. rev. IOP for 2.termin: Overlevering av m.penn frå faglærarar til kontaktlærar! Kontaktlærar sjekker m.pennen for sine elevar, og leverer ferdigstilt m.penn til avdelingsleiar Utlevering av karakterutskrift til elevane i veke 5 Utsending av IOPhalvårsrapportar (ev. eigne møte) Prøveplanlegging, Vg234 ST/TT (flytta frå mån. om nokon andre enn kan organisere møtet) Seksjonsmøte; norsk (DanØy) og realfag (PetTe) PPT+ PINmøte PPT+ BUAmøte Fagkoord. Frist for innsøking til vgs, særskilte vilkår, Februar Innlevering av terminplan for 2. termin terminplan skal og leggast ut på FRONTER!!! Innmelding til adm. om eksamensform i munnleg! FYR, besøk av koordinatorane i MR HO, inkl. fellesfaglærarar, kl 13:5014:30 TP/EL, inkl. fellesfaglærarar, kl 14:4015:30 Avd.leiarar Avd.leiar Ressursteammøte m /besøk frå utd.avd (kl 1130 ) PPT+ TPmøte PPT+ HOmøte Ocean Industry School HVS, presentasjon (1416) YRKESMESSE 2015 (kl 17:3020:30) Kveld Adm/RoaIv Motivasjonskurs; "Di maritime Framtid 2014/2015" (Vårkurstilbodet, 5 dagar) OISmøte v/rektor (adm,fagkoordinatorar mfl.) Seksjonsmøte; norsk (DanØy) og realfag (PetTe) PPT+1STmøte PPT+2ELmøte (avlyst!) (Overleveringsmøte, Molde () Kultursekken presenterer; Valkyrien Allstars Fagkoord. Ekskursjon: 1STinternasjonal til Trondheim (AlvCa) Lærargrp over til Skottlandsklassen (/RoaIv/AlvCa) VINTERFERIE 1

2 Minn elevane på at søkn.fristen 1.mars nærmar seg! Kontaktlærarmøte (lille auditoriet) denne helga! PPT+HOkontakt.lærarar (1HO i arb.tida/2bua i 9.t) Krafttak mot kreft info til russen, kl 08:3009:30 Aud 10 Mars PTFUtplasseringsveker 2TP PTFUtplasseringsveker 2TP SKIDAG denne veka? (Info kjem, følg med) /BeaSo Klasselærarmøte gjennomfør klasselærarråd for kvar klasse i løpet av denne og neste veke. NTNU, Konkurranse i båtprosjektet AEROSOLS IN EUROPE, 1.samling (PetTe) Krafttak mot kreft aksjon nasjonalt i heile veke 11, også i Haram og Sandøy /AusTo Besøk frå Skottland til Vg1STinternasj. (veke 11) 2vekersperiode for KONTAKTMØTE 2 for Vg1elevar med føresette KONTAKTMØTE 2 for elevar på Vg2 og Vg Ressursteammøte (adm, RoaIv, PPT, helsesøster, kl 1213) OTarbeidsmøte, Molde ar 2vekersperiode fortset for KONTAKTMØTE 2 for Vg1elevar med føresette KONTAKTMØTE 2 for elevar på Vg2 og Vg3 ar Kultursekken presenterer; Ratzika Skuleleiarkonferansen, Oslo (adm) Kontaktlærarmøte på lille auditoriet FYRsamling, Ålesund (alle involverte i Oslosamlingane) Seksjonsmøte; norsk (DanØy) og realfag (PetTe) Fagkoord. YORKspråkkurs (i regi HVS/M&R) 14 Mars/April PÅSKEFERIE ( ) OToppfølgingsmøte, Molde / NB! Viktige fristar: Levere endeleg versjon av leselister/pensumlister Levere endeleg versjon av læreplan for PTF overnemnde skal og leggast ut på FRONTER!!! Seksjonsmøte; norsk (DanØy) og realfag (PetTe) PPT+ PINmøte PPT+ BUAmøte Adm Fagkoord. Temasamling Molde for rådgj/ot/nav (RoaIv, ) PPT+1STmøte PPT+2ELmøte 2

3 18 April/Mai Ressursteammøte (adm, RoaIv, PPT, helsesøster, kl 1213) 1. mai Hugs å starte IOPårsvurderingsarbeidet; minnepennar er no i omløp! Tverrfagleg ekskursjon for 1ST, Vestnes (GEO/NAT JohEl/SkiHa/JenAr) PPT+ TPmøte PPT+ HOmøte Lærargrp over til Skottlandsklassen (/RoaIv/AlvCa) Lærargrp over til Skottlandsklassen (/RoaIv/AlvCa) Fridag (2.pinsedag) Kr.h. fart dag Pinse 23 Juni Frist innlev. årsrapp. for IOPelevar til avd.leiar Munnleg eksamen? Munnleg eksamen? NB! Planen for 1. termin ligg på dei neste sidene her, i tilfelle du har behov for å kike på dei 3

4 1. termin Hausten August Planleggingsdag (1) Intern oppstartsdag for kollegiet, HVS Planleggingsdag (2) Ekstern kursdag i regi nettverka Planleggingsdag (3) PPTmøte, mm sjå eige program Planleggingsdag (4) Detaljplanlegging av skulestart SKULESTART for ELEVAR HVS ønskjer både nye og våre kjende elevar velkomen Mån.18.08: Vg1 kl 0900, Vg23 kl 1030 (auditoriet) Ons : Vg3TAF kl 0805 i auditoriet Tors.21.08: Vg4TAF kl 0805 i auditoriet Adm. () Adm Informasjon om årets tilbod innan Motivasjonskurset Di Maritime framtid 2014/2015, vil skje denne eller neste veke. Realistar på Vg2nivå: Følg med! Aktivitets/Bli kjenddag Plenumsmøte, 9.t (informasjonsutveksling/planar framover) Rebusløp 2013 for Vg1elevar, i 5.6.t Kartleggingsprøver (eng, nor, mat), i veke 3437 RavSt/VatAn 36 September ELEVRÅDSARBEID startar opp frist for innmeldinging av tillitselev/vara er sett til mån PPT+ TPmøte Helsesøster besøker alle Vg1klasser (eigen plan) PPT+ HOmøte Prøveplanlegging Vg234 ST/TT, rom 213 (9.t) Søknadsfrist Di Maritime framtid 2014/2015 Elevfotografering ons/tors, sjå eigen plan Plenumsmøte, 9.t (informasjonsutveksling Tillitselev i klassen?! siste frist for i dag mån Elevrådsmøte 1 (Auditoriet, onsdag 03.09, kl 11:25) ar PPT+ PINmøte Lærlingesamling på HVS, i regi OKHaram ( v /M.V) OTsamling, Ålesund Norskseksjonmøte Innlevering av terminplanar til avd.leiar (1. termin) terminplan skal og leggast ut på FRONTER!!! minnepennar for IOParbeidet er lagt ut no start arbeidet! Ekskursjon: 2ST til Barcelona (SanSi/DrøEl) Fjelldag ONSDAG i denne veka GOD TUR! Avd.leiar Alle! /RavSt Ønskjer for ekskursjonar i 1.termin søknadsfrist PPT+1STmøte PPT+2ELmøte PPT+ BUAmøte NB! Siste frist for å skrive inn datoar på prøveplan! IOParbeid pågår ( FORELDREMØTE på Vg1nivå (HVS, kl 18:00 ) 4

5 Plenumsmøte, 9.t Oppmeldingsfrist for hausteksamen, Søknadsfrist for ekskursjonar i 1. termin (15.09.) Lærargrp over til Skottlandsklassen (/RoaIv/DalCa) MRinformasjossamling for nytilsette, Molde Kenyaprosjektet, plenumsinformasjon i aud. (sjå plan) NB! Ny dato Motivasjonskurs; "Di maritime Framtid " (Haustkurstilbodet, 5 dagar) Norskseksjonmøte Ma/FYseksjonsmøte Naseksjonsmøte YORKspråkleg ekskursjon, 3STgrp (NesEi/HolBe) Ocean Talent Camp Møre 2014, Ålesund BI2ekskursjon, Orreneset (SkiHa/) Overlevering av IOP frå faglærar til kontaktlærar! ar 40 Sept/Oktober PPT+ TPmøte Ressursteammøte (adm, RoaIv, PPT, helsesøster, i 56t) IOP inn til adm! (Utsending av IOP vil skje i løpet av veke 4041) Personaltur til Italia (5) HAUSTFERIE FYRsamling, Oslo (TP/ELHarMa,JenAr,MakAz,) NB! Start opp arbeidet med undervegsvurdering for 1.termin før kontaktmøte veke 4344 (Skolearena) / Adm PPT+ PINmøte PPT+ BUAmøte Leiarsamling (,,, ) Kultursekken presenterer; Kunsten å jodle NB! Abelkonkurranse kjem snart (info ut til elevane/organiser ev. påmeld/rom etc) Lærargrp over til Skottlandsklassen (/RoaIv/DalCa) Utdanningsval 2013 informasjon om årets opplegg div. seksjonsarbeid retta mot Utd.val 2013 Norskseksjonmøte Ma/FYseksjonsmøte Naseksjonsmøte (JenAr, MedAn, SkiHa) OTNAV, dagsamling på Molde Alle aktuelle lærargrp. arbeidar mot Utdanningsval Comenius Elevgruppe til Italia (RoaIv, SkiHa, AlvCa) 3vekersperiode for KONTAKTMØTE 1 for Vg1elevar med føresette KONTAKTMØTE 1 for elevar på Vg2 og Vg3 Avd.leiar RoaIv Fylkeskonferansen2014: Lokalt arb. m /lærepl.og vurdering 5

6 45 November Utdanningsval 2014 (sjå eigen plan!) Abelkonkurranse i matematikk, 1. runde tors vekersperiode for KONTAKTMØTE 1 for Vg1elevar med føresette KONTAKTMØTE 1 for elevar på Vg2 og Vg Utdanningsval 2014, fokus TAF (sjå eigen plan!) VIP for Vg1 (kl 09:4011:00 i aud + basis m/kont.lærar) VIPbesøksrunde i alle Vg1klassar (sjå eigen plan) PPT+2ELmøte 3vekersperiode for KONTAKTMØTE 1 for Vg1elevar med føresette KONTAKTMØTE 1 for elevar på Vg2 og Vg FYRsamling (HOAusHe, SkiHa, ) PPT+ TPmøte PPT+ BUAmøte PPT+1STmøte Vg1STinternasjonal, Skottlandsveke (AlvCa) Julekomitemøte (2ST), basistida idemyldring/framdriftsplan fram mot juleavslutning / /AusHe PPT+ PINmøte PPT+ HOmøte 49 Desember Matematikkkurs/konferanser i Trondheim (VatAn) Nissefest i regi 2BU/1HO (OsvMa, NupEd, OsvIn, AusHe) PTFUtplasseringsveker 2TP Heildagsprøveperiode (sjå eigen plan) Norskseksjonmøte Ma/FYseksjonsmøte Naseksjonsmøte Ressursteammøte (adm, RoaIv, PPT, helsesøster) /PetTe /OsvMa PTFUtplasseringsveker 2TP Heildagsprøveperiode (sjå eigen plan) PPT+1STmøte PPT+2ELmøte Heildagsprøveperiode (sjå eigen plan) Julekomitearbeid, basistida/arb.tid /AusHe Turneringsdag Freesbee i nyhallen! Alle bør knyte seg til eit klasselag, anten gutelaget eller jentelaget. Lukke til! /RavSt Siste skuledag før jul (Brattvåg kyrkje/hvs) JULEFERIE 1 Des/Januar /AusHe

7 Første skuledag etter jul Plenumsmøte tema FYRHVS Adm/ "Di maritime Framtid, vår2015".søknadsfrist Diverse innsøkingsmøte (PPT,kont.l./leiing, føresette) IOPhalvårsvurderingsarbeidet startar opp; minnepennar er no i omløp! HMT kartlegging (frist for innlevering) Orden og åtferdsmøter (sjå eigen plan) start arbeidet med IOP og halvårsvurdering Hugs frist for å søkje ekskursjonar 2.termin:

Årsplan skoleåret 2011/2012

Årsplan skoleåret 2011/2012 Utgave pr. 08.09.2011 Porsgrunn videregående skole sammen om mestring, mangfold og miljø Årsplan skoleåret 2011/2012 Det vil komme endringer i årsplanen gjennom året. Se På blokka hver fredag kl. 10 for

Detaljer

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1. Måndag 2.september kl.18:30 på Landskapet

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1. Måndag 2.september kl.18:30 på Landskapet Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1 Måndag 2.september kl.18:30 på Landskapet Program: Presentasjon av leiinga, rådgjevarane, kontaktlærarane Orientering om skulen Berbare PC ar og

Detaljer

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2. Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2. Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2 Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet Program: Presentasjon av leiinga, rådgjevarane, kontaktlærarane Orientering om skulen Kvalitetsplan

Detaljer

2. Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen 4 2.

2. Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen 4 2. AVSLUTNING AV SKULEÅRET 2014 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Innleiing 1.1 Generelt 3 1.2 Skuleruta for resten av skuleåret 2014-2015 3 1.3 Siste ordinære undervisningsdag 3 1.4 Avslutning for avgangselevar

Detaljer

Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring. Eigne notatar:

Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring. Eigne notatar: 0 0 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Eigne notatar: 1 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Innhald Om heftet Side 3-4 Kontaktinformasjon Side 5-6 Om likeverdig og tilpassa

Detaljer

Velkommen til Ølen vidaregåande skule

Velkommen til Ølen vidaregåande skule Informasjonshefte skuleåret 2013-2014 Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Skuleåret 2013-2014 Når august står for døra begynner det å krible litt etter å kome i gong

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap!

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Informasjonshefte skuleåret 2015-2016 Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Skuleåret 2015-2016 Me gleder oss til å ta til med eit nytt skuleår, og ynskjer alle elevar

Detaljer

Årsplan Numedal videregående skole 2013-2014

Årsplan Numedal videregående skole 2013-2014 Årsplan Numedal videregående skole 2013-2014 Faste møter Ledermøte: Mandager og torsdager kl. 09.00-11.00 Avdelingsmøter BA,EL,HS,TP, SS Ulike uker sammen med fagsama Avdelingsmøter ST Ved behov Avdelingsmøter

Detaljer

Årsplan Numedal videregående skole 2013-2014

Årsplan Numedal videregående skole 2013-2014 Årsplan Numedal videregående skole 2013-2014 Faste møter Ledermøte: Mandager og torsdager kl. 09.00-11.00 Avdelingsmøter BA,EL,HS,TP, SS Ulike uker sammen med fagsama Avdelingsmøter ST Ved behov Avdelingsmøter

Detaljer

Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring

Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring 0 0 Revidert februar 2013 Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring 1 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 3 Om heftet Side 3 Kontaktinformasjon Side 4 Ansvarlege

Detaljer

ELEVHANDBOK 2012-2013 2014-2015 UTDANNINGSPROGRAM

ELEVHANDBOK 2012-2013 2014-2015 UTDANNINGSPROGRAM ELEVHANDBOK 2012-2013 2014-2015 UTDANNINGSPROGRAM Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Påbygging til generell studiekompetanse Restaurant og matfag Teknikk og industriell

Detaljer

Fre 15/8 Planleggingsdager lærere. Planleggingsdager lærere

Fre 15/8 Planleggingsdager lærere. Planleggingsdager lærere Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2014/2015 Pr. 18.12.2014 side 1 av 12 Oversikten viser de planlagte store prøvene i løpet av skoleåret. I tillegg vil den enkelte faglærer ha en rekke mindre vurderinger

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ VG2

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ VG2 VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ VG2 Tysdag 15. september 2015 kl.19:00 Sjå presentasjonane på : www.volda.vgs.no VEL MØTT TIL ALLE Program Presentasjon av

Detaljer

ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM

ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Påbygging til generell studiekompetanse Restaurant og matfag Teknikk og industriell

Detaljer

PEDAGOGISK HANDBOK 2015-2016

PEDAGOGISK HANDBOK 2015-2016 PEDAGOGISK HANDBOK 2015-2016 «Vi skal utvikle kulturar for læring og utvikling som er kunnskapsbaserte. Møre og Romsdal fylkeskommune vil utvikle sin praksis på bakgrunn av «praksisnær» forsking og ved

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Årsplan skoleåret 2015-2016

Årsplan skoleåret 2015-2016 Årsplan skoleåret 2015-2016 Mosjøen videregående skole Studiested Sentrum Årsplanansvarlig: Ståle Reinåmo Skriv helst ikke ut planen, både av hensyn til miljøet, og fordi planen hele tiden oppdateres.

Detaljer

PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015

PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015 PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015 Møre og Romsdal fylkeskommune er ein organisasjon med tydeleg kultur for læring, der leiarar og medarbeidarar viser vilje til kontinuerleg utvikling og refleksjon over eigen

Detaljer

Gjennomføring av våreksamen 2013- elevar og privatistar

Gjennomføring av våreksamen 2013- elevar og privatistar rundskriv nr. 13/2012 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 18.12.2012 76969/2012/062 - Gjennomføring av

Detaljer

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

PEDAGOGISK HANDBOK 2013-2014

PEDAGOGISK HANDBOK 2013-2014 PEDAGOGISK HANDBOK 2013-2014 Møre og Romsdal fylkeskommune er ein organisasjon med tydeleg kultur for læring, der leiarar og medarbeidarar viser vilje til kontinuerleg utvikling og refleksjon over eigen

Detaljer

KVV - SKULEHANDBOK side 1 2015-2016 SKULEHANDBOK FOR KVINNHERAD VIDAREGÅANDE SKULE SKULEÅRET 2015/201

KVV - SKULEHANDBOK side 1 2015-2016 SKULEHANDBOK FOR KVINNHERAD VIDAREGÅANDE SKULE SKULEÅRET 2015/201 KVV - SKULEHANDBOK side 1 2015-2016 SKULEHANDBOK FOR KVINNHERAD VIDAREGÅANDE SKULE SKULEÅRET 2015/201 /2016 1 KVV - SKULEHANDBOK side 2 2015-2016 Innhald Velkomen som elev ved Kvinnherad vidaregåande skule...

Detaljer

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE. ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 Torsdag 11. september 2014 kl.19:00

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE. ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 Torsdag 11. september 2014 kl.19:00 VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 Torsdag 11. september 2014 kl.19:00 Program: VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE VEL MØTT TIL ALLE Orientering om skulen og organisering

Detaljer

INNHALD. Skuleåret 2014/2015

INNHALD. Skuleåret 2014/2015 INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde... 3 2. Organisering... 5 3. Samarbeid skule og heim... 7 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul... 11 5. Elevane sitt skulemiljø... 14 5. Anna

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg1

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg1 VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg1 onsdag 4. september 2013 kl.19:00 Sjå presentasjonane på : www.volda.vgs.no VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE VEL MØTT TIL ALLE

Detaljer