kulturtorget 2010 Kultursekken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kulturtorget 2010 Kultursekken"

Transkript

1 kulturtorget 2010 Kultursekken i Møre og Romsdal

2 kulturtorget Kulturdirektøren helsar Torget Kulturdirektøren helsar Torget kulturtorget Vel møtt til Kulturtorget 2010! Igjen er det tid for det årlege Kulturtorget. Dette er ein viktig møteplass, inspirasjons- og utviklingsarena for kultur i skolen ein arena der skolar, kulturarbeidarar og kunstnarar kan sjå, oppleve, reflektere og førebu seg på det som skal ut på turné i skoleåret 2010/2011. Vi har i år fagleg fokus på korleis barn og unge tileignar seg kunstuttrykka noko Helene Illeris, lektor /Ph.d. i billedkunst og visuell kultur, København skal snakke om. Programmet er mangfaldig, variert og dekkjer alle uttrykka som skal vere representert i Kultursekken. Vi har framleis fokus på produksjonar som tek opp krevjande spørsmål til individ og samfunn. Døme på dette er «Farvel da, Muffin» - som med varme fortel om det å miste ein kjær ven, og «Når togene går forbi» - om ein fleip som ender med overgrep. «Krigssonaten», ein litterær produksjon med utgangspunkt i Jonathan Littell si bok «De velvillige» - er ei utfordrande og tankevekkjande framsyning om krigsforbrytelsar. Den prislønna dokumentarfilmen «Moderne slaveri» står også på programmet; kvifor eksisterar det slaveri i vår tid, og kva kan gjerast for å få ein ende på slaveriet. Det er Bjørnsonår og dette markerar vi med «Over Ævne II» med Teatret Vårt, og ein verkstad med Sissel Stangenes og Romsdalsmuseet dei har kalla «Kjenn din Bjørnson». Bruk av digitale verkty skal skape eit visuelt uttrykk der form, design og kommunikasjon er vektlagt. Men vi har også produksjonar som er «blott til lyst» som «Lydvingens lydløse oppdrag» som tek for seg livet sine mange sider med latter, vemod og varme. Eg ønskjer alle eit godt Kulturtorg rikt på opplevingar, inspirasjon og refleksjon! Arvid Blindheim Kulturdirektør 2 Til notater: 3

3 kulturtorget Program Program kulturtorget onsdag 27.januar 10:45 11:00 Kaffepause Seilet 14:00 Registrering- innsjekk /mat - Seilet 15:00 15:45 Opning ved Karstein Solli og Knut Alfsen - Bjørnsonsalen 15:45 16:15 Dr Proktors prompepulver, presentasjon Bjørnsonsalen 11:00 11:45 Den vesle prinsen (1.-7.) Karoline / Utstilling KUBE (vgs) sal A 11:00 12:10 Taremareby (1.-4.) Teatret Vårt (gruppe 1) 11:45 12:30 Utstilling KUBE (1.-7.) sal A 12:30 13:15 Lunsj - Seilet 16:15 16:45 Kaffepause 16:45 17:30 Folkemusikkverkstad og konsert (1.-7.) - Bjørnsonsalen 13:30 14:30 Siste akt (usk-vgs) Karoline / Over regnbuen (1.-7.) sal A 13:30 14:40 Taremareby (1.-4.) Teatret Vårt (gruppe 2) 17:30 18:30 Helene Illeris - Bjørnsonsalen 15:15 16:15 WeFiction (5.-10.) - Bjørnsonsalen 18:30 19:00 Hannah Wozene Kvam - Bjørnsonsalen 16:15 16:45 Kaffepause 20:00 Middag - Seilet torsdag 28. januar... 09:00 09:45 Shetlandsfarten (usk) Karoline / Farvel da, Muffin (1.-4.) sal A 10:00 10:45 Lydvingens lydløse oppdrag (1.-7.) Bjørnsonsalen 16:45 17:45 Visuell ballade/kube (1.-7.) Karoline / Steinene (usk-vgs) sal A 18:00 19:00 Når togene går forbi (usk-vgs) - Bjørnsonsalen 20:00 21:30 Middag - Seilet 21:30 22:15 itango! (8.-10.) - Bjørnsonsalen 4 Til notater: 5

4 kulturtorget Program Opning kulturtorget fredag 29. januar 08:30 09:15 Moderne slaveri (vgs) - Bjørnsonsalen 09:15 10:00 Svev (1.-7.) Karoline 09:30 10:30 Seksuell empati 2 (usk-vgs) sal A 10:30 10:45 Kaffe / utsjekk 10:45 11:40 Krigssonaten (vgs) Teatret Vårt 11:45 12:15 Over ævne II, presentasjon teatret Vårt 11:00 12:30 Presentasjon av Kulturlaug - Bjørnsonsalen 12:30 13:30 Store stemme (usk-vgs) Karoline / Farlig å bøye seg ut (1.-7.) sal A Karstein Solli / Knut Alfsen Karstein Solli er kunstnarisk leiar for Seanse i Volda. Han har lang erfaring som regissør, koreograf og utøvande kunstnar og har hatt verv som leiar for stipendkomitéen i Norsk Skuespillerforbund og utvalsmedlem i Norsk Kulturråd for «Den Kulturelle Skolesekken». Knut Alfsen er dokkespelar, teatervitar og leiar for «Levende Dukker». Han har vore leiar for prosjektet «Teaterbyen Ålesund» og Ålesund Teaterfestival. I tillegg til mange eigne produksjonar frå «Levende dukker» har han regien på Teatret Vårt si oppsetning Taremareby. Desse skal saman stå for opninga av Kulturtorget :30 14:15 Frevo (usk) Bjørnsonsalen 14:15 - Lunsj og vel heim 6 Til notater: 7

5 kulturtorget Hellene Illeris Hannah Wozenge Kvam kulturtorget Estetisk læring gjennom kunstformidling Helene Illeris er ph.d og lektor i billedkunst og visuell kultur ved Danmarks PÆdagogiske Universitetsskole, og professor II i fagdidaktikk for formgiving, kunst og handverk ved Høgskolen i Telemark. Foredraget handlar om korleis estetisk læring kan etablerast i kunstformidling. Kva slags «logikkar» dominerar kunstfeltet og det pedagogiske feltet? Korleis kan ein, med inspirasjon frå samtidskunsten, utvikle estetisk læring som gir elevane høve til å utvikle personlege relasjonar til kunsten? Forskinga til Illeris omhandlar kunst- og bildepedagogikk, med fokus på samtidskunst, estetiske læreprosessar og visuell kultur. Refleksjon over opplevinga Hannah Wozenge Kvam er artist, skribent og slam-poet. I 2008 var ho engasjert i prosjektet «Barns fortellinger», eit samarbeid med Høgskolen i Telemark og Redd Barna. No arbeider ho som instruktør for prosjektet «Kvinnestemmer», organisert av Akershus Teater, samt nye oppdrag med showog humorgruppa Queendom. På Kulturtorget vil ho saman med sine musikarar gje oss nokre musiske og verbale innspel rundt opplevinga. Dette kan vi ta med oss i bakhodet gjennom innholdsrike dagar resten av Kulturtorget - og i vårt daglege kulturkonsum. Musikarar: Malika Makouf Rasmussen, Fethawit Hakin Her er link til to artiklar: 8 Til notater: 9

6 kulturnista Akershus teater Teatret Vårt kulturnista Farvel da, Muffin «Det er så rart å huske,» seier Mannen. «Det er så rart å glemme,» seier Muffin. «Farvel da, Muffin» er ei vandring i eit minne. Eit godt minne ein vaksen mann har om sin aller første verkelege kjærleik og sitt aller første tap. Og det er derfor denne framsyninga er viktig. Barn ser heilt annleis på livet og døden enn vi vaksne gjer. Eg trur vi vaksne har godt av å huske det. Taremareby Ingebrigt Davik debuterte i NRK radio i 1959 med historiene frå «Taremareby». Han laga også barnetime om det som kan hende i Lissomskogen, og om måkefamilien i Kekkek og Kjia på Kjaholmen. Å oppmuntre fantasien til barn var viktig for Ingebrigt Davik. Teatret Vårt har saman med dukkespelar Knut Alfsen laga ei familieframsyning av «Taremareby», eit eventyrleg samfunn av skaldyr, fisk og vekstar. Espen Dekko - Mannen og Muffin 1.-4.trinn Framsyninga er på turné våren Foto: Gøril Haukebø, Valborg Frøysnes, Hugo Mikal Skår, Per Emil Grimstad, Ivar Furre Aam 1.-4.klasse Teatret Vårt 10 Til notater: 11

7 kulturnista Kompani B612 Spillebrikkene kulturnista Den vesle prinsen «Den Vesle Prinsen» bur aleine på ein liten planet langt ute i det store universet. Der steller og ordnar han det beste han kan og ser til at Baobab-buskene ikkje veks over hovudet hans. Kvar dag reinsar han vulkanane sine, kostar heile planeten og vatnar blomane sine. Blir han sliten eller trøytt, set han seg ned og ser på ein solnedgang. Framsyninga tek utgangspunkt i Antoine de Saint-Exupéry si 60 år gamle historie. Den skildrar menneske si framferd sett gjennom barnet, og set m.a. søkjelys på materialismen og grådigheita vi opplever i dag. I tillegg syner historia korleis venskap og kjærleik kan vere avgjerande for menneska sine val: ein kan berre sjå rett med hjartet, det vesentlege er usynleg for auget. Lydvingens lydløse oppdrag I «Lydvingens lydløse oppdrag» møter vi superhelt og lydekspert Lydvingen. Gjennom oppdraga sine fyller han fjøsa med lyd, trafikken med støy, og verda med latter! Men ein dag får Lydvingen eit merkeleg oppdrag heilt utanom det vanlege Lyder er ein roleg mann med eit roleg tempo. Han er gift med Lydia, ei energisk kvinne med høgt tempo som skravlar for mykje og for fort. I tillegg har Lyder ein slesk nabo som snakkar for høgt, og som dukkar opp altfor ofte. Kva gjer du om du er omgitt av for mykje mas og bråk og det einaste du ønskjer er at det skal vere stilt? Kven kjem susande til unnsetning når Lyder ropar ut sin frustrasjon? Lydvingen sjølvsagt! Gro Marie Svidal, Ulf-Arne Johannessen, Tom Karlsrud 1.-7.trinn Silje Breivik, Dag Håvard Engebråten og Arnfinn Austlid 1.-7.trinn 12 Til notater: 13

8 kulturnista Brageteateret Teater Syklus kulturnista Når togene går forbi Jonny og kompisane har bestemt seg for å fleipe med Sussie P. Heile skolen veit at det berre er fleip at ein slik som Jonny kunne tenkje seg å vere saman med ei slik som ho. Men Sussie P. skjønar ingen ting, og ein dag går fleipen altfor langt. Kjærasten til Jonny har sett alt, og no har ho bestemt seg for å fortelje kva som verkeleg skjedde. «Jeg mener alle vil jo ha noen. Det er ikke det. Det er helt normalt. Og av og til gjør vi ting. Helt syke greier for å få noen.» Hedda Sandvig og Joseph Angyal 8.-vgs Siste Akt «Siste akt» er ei framsyning om mot, engasjement og ei gløymd kvinne sin innsats under krig i vårt land. Eva og Jon snik seg vekk frå eit kjedeleg familieselskap. På loftet snublar dei over notatane til ein kvinneleg kurer frå 2. Verdskrig. Nyfiken og leikent lever dei seg inn i historia dei finn i lappane. Gjennom deira auge får vi del i Ingrid Furuseth sin viktige innsats for motstandsrørsla. På slutten av 2.Verdskrig fekk Furuseth kontakt med den tyske antinazistiske offiseren Hammersen, og blei ein viktig aktør i eit hemmeleg motstandsspel. Hammersen ga opplysningar om tyskarane sine planer som Ingrid Furuseth vidareformidla til Jens Christian Hauge i Hjemmefronten. Kenneth Åkerland Berg og Camilla Belsvik 8.-vgs 14 Til notater: 15

9 kulturnista Flaatenbjørk kompani Teater Grimsborken kulturnista Seksuell empati vol 2 Identiteter Flaatenbjørk kompani undersøkjer kva det gjer med oss at vi ser på oss sjølv og dei andre som representantar for ulike identitetar og kategoriar snarare enn medmenneske. «Seksuell Empati vol.2 Identiteter» er ein frittståande oppfølgjar til «Seksuell empati vol 1 handlinger». Framsyninga reiser spørsmålet om kva det er som betyr noko for ungdom si kjensle av identitet. Er det kor dei kjem ifrå som betyr mest, eller musikken dei høyrer på og kleda dei går i? Og spelar det noko rolle om ein er heteroseksuell eller homo? Jarl Flaaten Bjørk, Kristjan Belgau 8.-vgs Steinene «Steinene» er basert på ei sann historie om to gutar på 13 og 15 år, som blei tiltalt for uaktsamt drap etter å ha kasta steinar frå ei bru over ein motorveg. Ein bil blir treft, steinen går tvers igjennom frontruta og drep sjåføren. Resten av historia tar for seg etterforskinga, avhøyra, tilståinga, rettssaka og domen. Og ikkje minst: Vår haldning til det heile! Korleis stiller vi oss til uaktsamt drap.. gjort av eit barn? Når sluttar eit barn å vere barn? Når er ein vaksen nok til å bli dømd som vaksen? «Steinene» (originaltittel: The Stones) er skrive av Tom Lycos og Stefo Nantsou (Zeal Theatre i Australia. Noregspremiere var med Teater Grimsborken Jan-Egil Engnes og Peder Opstad 8.-vgs 16 Til notater: 17

10 kulturnista Figurteateret i Nordland Gul Katt Produksjoner kulturnista Store Stemme Framsyninga bygger på forteljinga om indianaren Store Stemme frå sjølvbiografien til svartrothøvdingen Lange Lanse utgitt i Mot slutten av 1800-talet, i eit indianarreservat, førte ei misstyding til den største menneskejakta i Vestterritoriets historie. Svev Høgt over musa svev ørnane. Dersom musa rører seg utanfor dei trygge buskene dei bur under, vil ørnane sjå dei, og ta dei! Ei av musene høyrer ein dag ein lyd ho aldri har høyrd før. Dette blir starten på ei reise som vil ta henne lenger enn ho nokon gong kunne sett for seg. Kjernen i historia er at ulogiske og farlege situasjonar kan oppstå fordi vi ikkje har nok kunnskap om kvarandre og om våre kulturdefinerte levereglar. Framsyninga grip direkte inn i problema knytt til vår eiga tids kulturkollisjonar, i eit scenespråk som gjer dette forståeleg for eldre barn og ungdom. I tillegg til framsyninga vil skulane få tildelt undervisningsmateriale. Ingvill Skjold Thorkildsen og Jan N. C. Holden 8.trinn-vgs Svev er ein leiken teaterdansekonsert, basert på sagnet «Jumping Mouse» frå urfolket i Nord-Amerika. Det handlar om å vere sjølvstendig og samtidig audmjuk, og om å ha kraft til å gjere store ting sjølv om ein oppfattar seg sjølv som liten. Medverkende: Foto: Anne-Marthe Lund, Lene Anett Killingmo, Håkon Brynjulvsrud 1.-7.trinn Fredrik Imislund 18 Til notater: 19

11 kulturnista De damene Panta Rei Danseteater kulturnista Farlig å bøye seg ut «Farlig å bøye seg ut» er ei morosam, leiken, absurd og til tider alvorleg danseteaterframsyning. Handlinga utspelar seg på ei togreise; menneske førebur seg til å dra på tur, og når ein kjem på toget og inn i kupeen må ein plutseleg forhalde seg til ukjende folk. Nye konstellasjonar blir etablert anten ein vil eller ikkje, og uventa situasjonar oppstår. I den tronge togkupéen blir dei mellommenneskelege forholda bildet på sjølve livet i intens miniatyr. WeFiction «WeFiction» er ein koreografi som har vakse fram i nær dialog med dansarane. Nyskapte tonar med inspirasjon frå norsk folkemusikk kjem frå England, gjennom Nathaniel Reeds spesialskrivne musikk. I denne energiske og vakre framsyninga møter vi tre dansarar som byr på seg sjølv og fører minner frå sine eigne liv inn i koreografien. Framsyninga er definert som moderne-/samtidsdans, men har også innslag av klassisk ballett, jazzballett og hip hop. Musikken varierar frå Arvo Perth og Tom Waits til Perez Prez Prado og Jester. Linnea Fiske og Gro Malones 1.-7.trinn Panta Rei Danseteater (PRD) blei etablert i 2000 og har fått anerkjenning for å lage spennande danseteater og inspirerande undervisningsopplegg. Garry Tomlinson, Julie Drønen Ekornes og Silje Bævre Lian trinn 20 Til notater: 21

12 kulturnista Speranza FILM as Rikskonsertane kulturnista Moderne slaveri Slaveri eksisterar i dag trass forbod i alle land der det praktiserast. Det er også forbode som følgje av FNs menneskerettighetsdeklarasjon av Men det finst i dag fleire slavar enn nokon gong. Trafficking, barnearbeid, sexslaveri, gjeldsslaveri og tvangsarbeid er dei mest utbreidde formene. I «Moderne Slaveri» møter vi menneske frå Uganda, Kambodsja, India, Moldova og Frankrike som alle lever som slavar. Kvifor eksisterar slaveri framleis i dag og korleis kan vi bli kvitt det? Over regnbuen I denne konserten møter elevane songarinna Carol Kvande, fødd og oppvaksen i Durban, Sør-Afrika. Ho er no busett i Noreg. Carol har ein stor kjærleik til musikk, og særleg musikalar som ho likar å syngje. På konserten syng ho dei songane som inspirerte ho, frå den fyrste voggesongen nanny Noxolo song for ho til hovudroller i store musikalar. Carol seier sjølv: «Music has led me on wild and wonderful adventures, to far of lands, sometimes for real and sometimes through the stories songs tell.» Meir omtale: article ece Med seg har ho Thor Kvande på piano og bassisten Roger Williamsen. Foto: Kevin Bales, Noam Chomsky, Sir Bob Geldof, Joseph Stiglitz, Somaly Mam, Supriyah Awasthi, Jan Egeland, Johan Galtung vgs TV2/Speranza Film Carol Kvande, Thor Kvande, Roger Williamsen 1.-7.trinn 22 Til notater: 23

13 kulturnista Rikskonsertane Rikskonsertane kulturnista Folkemusikkverkstad Gjennom folkemusikkverkstaden vil skulen få besøk av tre folkemusikk/- dansarar som vil gje elevar ei opp-leving av instrument, folkesong og folkedans. Til slutt på dagen vil utøvarane halde ein konsert saman med elevane som har delteke på verkstaden. Elevane vil lære om folkemusikkinstrument i Noreg, nokre historier - og kanskje få spele litt. Dei vil også lære nokre korte, enkle folkesongar og litt om folkeleg syngjemåte. Utøvarane vil lære elevgruppene ulike dansar. itango! Historia om tangoen vert i denne framsyninga vist fram på ein spenstig og luftig måte. Musikarane gir oss døme på ulike tangoar som er knytt til fleire episodar og dramatiske hendingar frå Argentina si historie. Flotte og stramme rytmar, dramatikk, sensuelle klangar, vedmod, lengsel og kjærleik er stikkord her. I tilegg til musikarane, er det eit lerret på scena der det vil bli vist bilde og film frå Argentina. To dansarar vil også demonstrere dansen på filmen. På konserten får publikum oppleve song, dans, spel og historier i eit høgt tempo. Knut Egil Kristiansen, Ulf-Arne Johannesen, Vegar Vårdal Grunnskulen Produsent: Siri-Marie Bergsmark-klarinett, Knut Ivar Bøe-trekkspel, Bjørnar Myhr-piano, Erlend Skei-kontrabass Lene T. Mordal trinn 24 Til notater: 25

14 kulturnista Rikskonsertane Teatret Vårt kulturnista Frevo «Frevo» er ei gruppe som består av to klassiske gitaristar. Dei starta samspelet sitt i 1995, og har no samarbeidd som duo i over ti år. I denne perioden har dei arbeidd breitt med det meste av repertoaret som er skrive for to gitarar, i tillegg til eit stort arbeid med å gjere transkripsjonar av eigna musikk for to gitarar. Doktor Proktors Prompepulver Lise heiter ei jente. Ho er litt einsam fordi bestevenninna hennar har flytta til Sarpsborg. Dei teite nabogutane Truls og Trym kastar harde snøballar, snøbaskar og kallar ho Fiselise. Men så flyttar det ein ny gut til gata der ho bur. Han heiter Bulle og har oppstopparnase og frekner og knallraudt hår. I desember 2002 gav duoen ut den første cd-en sin «Whisky» med musikk av komponistane Astor Piazzolla, Isaac Albeniz, Manuel de Falla og Egberto Gismonti. Denne utgivinga blei svært godt motteken av kritikarane. Ein dag møter dei to den skarrande bustete mannen med rare briller som liknar symjebriller. Det er ikkje julenissen, det er doktor Proktor, oppfinnaren av Doktor Proktors Lysegrønne Pulver Pål og Andreas legg no ut på skolekonsertturné med eit variert program frå samtidmusikk til brasiliansk musikk via country. Pål Granum og Andreas Karlsen trinn Teatret Vårt planlegg ei full dramatisering av Jo Nesbø si bok til jubileumsåret Første steget blir ei tilrettelegging av barneboka for opplesing med to skodespelarar, og vi nøyer oss difor ikkje berre med å lese. Teatret tar mål av seg til å finne ei form for litteraturformidling midt mellom opplesinga og teaterframsyninga. Ill: Foto: 1.-7.trinn Per Dybvig Aschehoug 26 Til notater: 27

15 kulturnista Bredin - Solenes Teatret Vårt kulturnista Krigssonaten - De velvillige «Krigssonaten» er ei hardtslåande, utfordrande og tankevekkjande framsyning basert på Sergei Prokofiev sin musikk og utdrag frå Jonathan Littells prisbelønte roman «De Velvillige». «Hvis du er født i et land eller en tid der ingen kommer for å drepe din kone eller dine barn, og heller ikke noen kommer for å be deg drepe andres koner og barn, så takk din Gud og gå i fred. Men hold alltid fast ved denne tanken: Du har kanskje vært heldigere enn meg, men du er ikke et bedre menneske.» Dette seier Littells romanfigur Maximilien Aue, tidlegare tysk offiser i SS. Han snakkar ope og utan anger om si fortid. Hass tankar om si og andre si rolle i krigsforbrytelsane under felttoget mot Sovjetunionen er ubehagelege og reflekterte. Han rettar eit nådelaust søkjelys mot vår eigen sjølvtilfredse og mot handlingane som gjer oss medskuldige i forbrytelsar mot samfunnet. Foto: Martin Bredin-piano, Svein Solenesskodespelar vgs Teatret Vårt Over ævne II I høve 100års markeringa av Bjørnstjerne Bjørnson sin død set Teatret Vårt opp «Over Ævne II» frå 1895, kanskje forfattaren sitt mest politiske skodespel. Det er det her Bjørnson for alvor tar opp arbeidarrørsla og dei samfunnsmessige omveltingar som skulle kome i det tjuande århundre med revolusjonar, ulike sosialdemokratiske løysningar osb. Det er den politiske valden som er i søkjelyset. Ein lite industristad lir under ein sta og kald industriherre som samlar industrieliten i heile landet. Han vil ha slutt på organiseringa. Bjørnson set her som i andre verk kjærleiksbodet fram som svar: Tilgiving er naudsynt. Er det slik? Er tilgiving ein farbar veg i store politiske feidar? Klarer ein seg utan den? Premiere i Ålesund 17. mars Valborg Frøysnes, Hugo M. Skår, Per Emil Grimstad vgs 28 Til notater: 29

16 kultursekken Fylkesbiblioteket KUBE kulturnista «Ressurskoffert» om Bjørnson Fylkesbiblioteket vil til hausten ha utvikla ein nettbasert «Ressurskoffert». Denne vil vere til nytte for skulane som får Kultursekktilbod om Bjørnson. Eit rikt utvalg av ressursar og kjelder kan hentast i «ressurskofferten», til bruk som supplement i undervisninga. Der vil det bli tatt i bruk materiale både frå Bjørnsonåret og t.d. lokale kjelder. Innhaldet vil kunne bli oppdatert og utvida fortløpande. Nasjonalbiblioteket si offisielle Bjørnsonside: http//nb.no/bjornson Tilbodet er uavhengig av turnéperiode, skulane får tilgang når som helst. Kontaktpersonar: Berit Hjertø og Katrine Solberg, Fylkesbiblioteket Tlf: Morgendagens klassikere på veien Møre og Romsdal har vore leiande innan norsk møbelproduksjon i hundre år. Gjennom nyskapande design og målretta satsing har møblane funne sin plass i ein tøff internasjonal marknad. Men kva er god design, og korleis finn ein fram til god design? Utstillinga inneheld nokre av dei mest spennande stolane som er laga det siste tiåret. Saman med ein formidlar får elevane ta i bruk og vurdere dei enkelte design. Design er meir enn å sitte godt, og kor godt må ein eigentleg sitte? Elevane vert kjende med korleis ein designar tenkjer når eit møbel vert til. Viktige spørsmål er; kva skal stolen brukast til? Kvar passar han inn? Kva er han laga av? Kven kan tenke seg å kjøpe ein slik stol? Og ikkje minst; kva slags stol kunne du tenke deg? Foto: KUBE vgs Varièr 30 Til notater: 31

17 kulturnista Jorunn Mulen KUBE kulturnista Visuell Ballade «Visuell ballade»- «A kind of silvery poetry» er ei visuell forteljing om ei lengt etter å finne noko. Kanskje må vi våge å gå oss litt vill, for så å finne dette vi ikkje visste at vi leita etter? Korleis les og opplever vi bilete på denne måten? Korleis kan dette inspirere oss til å lage eigne historier og gjere eigne tolkingar utifrå fragment frå den visuelle balladen som blir vist? Målet er å utvikle bildeforståing og korleis inspirere til å skape og bruke eigne bilete, historier, opplevingar, fargar. Workshop vil tilretteleggast i forhold til aldersgruppa. Jorunn Mulen trinn 2-3 skuletimar Løftet Målaren Trine Røssevoll frå Valderøya og skulptøren Lorraine Aaron frå Skottland har gått saman om ei utstilling i Kunstmuseet KUBE. Menneska i Trine sine bilde balanserer høgt oppe på stram line. Eit feilsteg, eit augneblinks tvil, og den som balanserer vil dette ned, kanskje ned på den som står og ser på? Det finns ingen menneske i Lorraine sine skulpturar. Likevel er mennesket det viktigaste for skulpturen. Skulpturen leier dei vandrande inn i skulpturen sine vegar og rom, rom som ein kanskje aldri før har vore i og som får tankane til å flyge. Formidlinga er utarbeida i nært samarbeid med kunstnarane. Utstillingsperiode: til KUBE trinn 32 Til notater: 33

18 kultursekken Sunnmøre Museum - Forsvarsmuseet Møre og Romsdal fylke, friluftsråda, NJFF kulturlauget Frå fiskeskøyte til ubåtjagar Under 2.Verdskrig spelte lokale fiskebåtar ei viktig rolle i transport av flyktningar, spionar og våpen mellom Shetland og Noreg. Mange båtar og liv gjekk tapt under dei risikofylte oppdraga. Likevel kom mange flyktningar seg trygt til Shetland, og 314 tonn våpen blei smugla tilbake. I 1943 blei trafikken erstatta av 3 militære ubåtjagarar, og operasjonane gjekk da utan tap. M/K Heland og KNM Hitra representerar båtar frå Shetlandsfarta, og kjem til ei kai nær skolen med historier, aktivitetar og gjenstandar som fortel historia frå fiskebåt til ubåtjagar. Om bord vil det være profesjonelle formidlarar og både militært og sivilt mannskap som vil bidra med sin kunnskap. Opplegget vil bli tilpassa det enkelte lokalmiljø der ein finn spor og historier etter Shetlandsfarta. Sunnmøre Museum, Forsvarsmuseet trinn 2 timar Ut i sekken Undervisning i friluft! «UT-I-SEKKEN» byr på undervisningsopplegg for elevar på trinn. Godt kvalifiserte instruktørar skreddarsyr kurs og undervisning til ulike grupper, naturtypar og årstider. Undervisninga vil vere forankra i kunnskapsløftet og bygge opp under mange av kompetansemåla i matematikk, naturfag, historie og kroppsøving mm. Ut-i-sekken blir frå hausten 2010 utvida til å gjelde heile året! Aktivitetar vil m.a. vere: steinalderdag, vikingdag, kajakk, tau, fiske, snorkling, luftgevær, pil og boge, hausten før og no, kart og kompass, nyttevekster i naturen, isfiske, skiaktivitet, iglobygging og mykje meir! Samarbeidspartnarar: NJFF Møre og Romsdal, N&R Friluftsråd og Friluftsrådet for Ålesund og omland trinn Tilpassast skulen 34 Til notater: 35

19 kulturlauget Fargefilm.no Cirka Teater kulturlauget Kortfilm på ei veke Dette er eit nytt filmprosjekt der ein skoleklasse får lage korte filmar saman med filmskapar Robert Hansen. Kurset er særs praktisk retta, og elevane får boltre seg i prosjekt dei vel sjølve. Idéutvikling, filming, redigering og kreativitet er stikkord for prosjektet. Dette er «learning by doing»! «Kortfilm på ei veke» skal lære elevar på 5 skular om alle ledd i produksjonen av ein film, samt å lære dei om samarbeid og forteljarkunst. Alle filmane skal samlast på ein DVD til slutt. Prosjektet er støtta av Film & Kino gjennom Møre og Romsdal fylke. Robert Hansen trinn 1 veke En stein er en bit av jordkloden Jorda er sliten. Den har ikkje lenger krefter til å reparere seg sjølv. Difor spør jorda «Jordsteinen, Ildesteinen, Himmelsteinen og Havsteinen» til råds. Dei saknar tida da menneska lytta. Plutseleg dumpar ein ung stein ned mellom de gamle, kloke. Han kallar seg ein lykkestein. Han bor i lomma til et menneske. Vi skal arbeide i skjeringspunktet mellom bildekunst, figurteater og litterær historieforteljing. Cirka Teater si eiga steinsamling vil være inspirasjonskjelde. Barna sitt byggverk blir scenografi for delar av historiene vi diktar fram. Vidare overfører vi historier til figurar brukt i skyggeteatret. Skyggeteatret gir rom for eksperimentering og leik, og inviterar til kollektive prosessar. Grunnskulen 2-5 dagar, etter ønskje frå skulen 36 Til notater: 37

20 kulturlauget KMR Romsdalsmuseet - Bjørnsonfestivalen Gjermundrød - Holte kulturlauget Kjenn din Bjørnson tekst og bildeverkstad Dette er eit prosjekt som verbalt og visuelt blir til når barn og unge forankra i si tid og kunnskap lærer å kjenne sin Bjørnson. Bruk av digitale verktøy skal skape eit visuelt utrykk der form, design og kommunikasjon er vektlagt. Resultatet blir enkle animasjonar og monumentale veggarbeid. Elevane skal arbeide med eksperimentell ordleik og skriftbilde i powerpoint som ein form for enkel animasjon. Elevane arbeider vidare med prosjektet som blogg. Bloggen blir ei utstilling på nett der skulen kan følgje med i utviklinga av prosjektet. Blogg: Sissel Stangenes trinn 1 dag LØYPE! kyrkjerom som arena «LØYPE!» kombinerar verkstad og framsyning der borna møter profesjonell samtidsmusikk og -dans, og sjølv får vere med å skape ei framsyning. Kvar elev får skape sin eigen rørslesekvens, improvisere, lage lydkor osb. Den kunstnariske målsettinga er å skape ei framsyning der borna får vere medverkande i møte med dei profesjonelle, og som opnar opp for nye perspektiv i eit tradisjonelt rom. Framfor verbal formidling arbeider utøvarane med lyd og rørsle som gjer borna nyfikne og gir dei lyst til sjølv å skape. «LØYPE!» ønskjer å bruke kyrkjerommet som arena for kunstformidling som vektlegg undringa og dei opna spørsmåla, og der borna får vere med å skape si eiga oppleving av eit rom. Hanna Gjermundrød og Solveig Styve Holte 3.-4.trinn (publikum 1.-4.) 3 timar 38 Til notater: 39

21 kulturlauget De damene / Panta Rei Danseteater Frost Media kulturlauget Danseverkstader ism Kultursekkturné Utifrå tidlegare erfaring vil vi knytte laugstilbod til ordinære framsyningar som blir sendt på turné i Kultursekken. Neste skuleår vil dette gjelde «WeFiction» med Panta Rei Danseteater og «Farlig å bøye seg ut» med De damene. Begge grupper/framsyningar er moderne samtidsdans, omtale av desse finn du i brosjyra på side 18 og 19. Panta Rei Danseteater / De damene trinn Tilpassast skulen sine ønskje Dokumentarfilm Kurset har ein teoretisk og praktisk del. Teorien tar for seg dokumentarfilmen si historie og retoriske «knep». Opptak og redigering ender med presentasjon av ferdig film og dialog i etterkant. Det blir i forkant av kurset sendt ut eit kompendium til skulen som inneheld dokumentarfilmhistorie og ei analyse om bruk av retorikk i dokumentarfilm trinn 2 dagar Digital Teikning Kurset gir ein introduksjon til det å teikne med hjelp av eit digitalt teiknebrett og penn. Ein får òg eit lite innblikk i medieindustrien som brukar desse verktya til dagleg i sin produksjon. Det kan vere alt frå kjende teikneseriar, animasjonsfilmar og spelefilmar som kanskje elevane allereie har sett trinn 3 timar 40 Til notater: 41

22 kulturlauget Kinefilm / Fjord og Fjell Robert Hansen / Circle kulturlauget Kinefilm: Animasjon for dei minste Elevane får over to dagar produsere eigen animasjonsfilm, men verkstadane vil også gi innsikt i og oppleving av profesjonell animasjonsfilm som er produsert med barn og unge som målgruppe. Instruktørar er Kine Aune og Linda Wintervold trinn 2 dagar Fjord og Fjell: Komposisjonsverkstad Fjord og Fjell vil lære elevane korleis ein nytter datamaskinar i moderne musikkproduksjon. Først får dei praktiske oppgåver som å lage spor, endre midi-spor, ta opp lyd med mikrofon, manipulere audio-spor og bruke effektar. Deretter vil dei komponere blues, pop eller eit klassisk stykke musikk. Her kan det vere tverrfagleg arbeid med t.d. tekstskriving på førehand. Robert Hansen: Den røde løper Elevane skal skape ein spelefilm der dei sjølv arbeider med idéutviklig, manus, regi, foto, skodespelaroppgåver, redigering og marknadsføring. Prosjektet vil gå over minimum seks månader, og vil bestå av små kurs som blir integrert i undervisninga. Resultatet blir ein ekte film vist på kino og gitt ut på DVD! Instruktør er Robert Hansen trinn 6 månader Circle: Danseverkstad - hiphop Circle er det første og største hiphop-huset i Noreg. Med utgangspunkt i prosjektet Colaborations som har turnért i Kultursekken, tilbyr vi no ein reindyrka danseverkstad. Klassevis vil elevane få opplæring i hiphop og urban dansestil. Frå trinn 2 dagar trinn Tilpassast ønskje frå skulane 42 Til notater: 43

23 kultursekken Informasjon Informasjon kultursekken Kva er Kultursekken, -nista, -lauget? Kva er Kultursekk barnehage, lokal kultursekk? Kultursekken: Samleomgrep for kulturformidlingsordninga i grunnskole og vidaregåande skole. Ordninga skal formidle profesjonelle kunst- og kulturtilbod innan eit variert sett av ulike kunstog kulturuttrykk. Kulturnista: Abonnementsordninga for profesjonelle scenekunstframsyningar, visuelle kunsttilbod, filmtilbod, kulturarvprosjekt, konsertar og litteraturtilbod. Alle kommunane og grunnskolane i fylket er med i ordninga og kvar elev får 4 tilbod pr skoleår. For 2009/2010 deltar 17 vgs. Kulturlauget: Tiltaket inneheld ein meny av verkstader som skolane kan bestille. Skolane betalar ein eigendel. I Kulturlauget er den eigenaktive eleven i fokus. NYTT: Kultursekk for barnehage Fylkestinget vedtok i 2008 at Kultursekken i Møre og Romsdal skal inkludere barnehagane. Frå våren 2010 er vi i gang med turnéar for dei 9 kommunane som er plukka ut til å vere med på pilotprosjektet. Fram mot 2012 skal alle barnehagane i fylket få tilbod om å delta. Tilboda er særleg tilpassa barnehageborna, og i samarbeid med Kulturskolane får dei også tilbod om verkstader innan ulike kulturuttrykk. Med dette har Møre og Romsdal tatt det endelege steget mot eit profesjonelt, heilskapleg kulturtilbod for 0-19 år. Lokale Kultursekkplanar: Alle kommunane i fylket får spelemidlar til lokalt Kultursekkarbeid. For å få midlane må kommunane levere ein plan som skildrar tiltaka dei planlegg. Det er ein føresetnad at kommunane utarbeider desse planane i eit samarbeid mellom kommuneansvarleg, skolane og lokale kulturaktørar i kommunane. Midlane skal nyttast til nye kulturtiltak for elevane. 44 Til notater: 45

24 kulturtorget Evaluering Ungkultur kulturmenyen Evaluering av tilboda på Kulturtorget I etterkant av Kulturtorget vil deltakarane få mulegheit til å gje tilbakemelding på dei ulike produksjonane som er blitt presenterte. Spørsmåla vil vere av karakteren: 1) Kva for ei målgruppe passar produksjonen for slik du ser det? 2) Korleis trur du elevane vil oppleve produksjonen? Ungdommens kulturmønstring 2010 UKM er eit kulturtiltak for ungdom i heile Noreg. Gjennom små og store festivalar, (kulturmønstringar) har dei ein unik mulegheit til å vise fram det dei driv med - uavhengig av sjanger. Over 2000 ungdommar kjem til å delta på lokalmønstringar i Møre og Romsdal. Rundt 400 av desse kjem til UKM fylkesmønstring som i år blir arrangert i Eidet Kulturhall i Haram kommune. 3) Plassering av produksjonen på ein skala frå 1-10 (1=svakast/10=best) Vi oppmoder til at de grunngir svara. Kulturrabatt for ungdom Ungdom i alderen år 25% får rabatt ved ein del kulturinstitusjonar mot å vise legitimasjon. På kino gjeld rabatten frå 15 år. I brosjyra er det satt av plass til korte kommentarar til kvar produksjon, som ei hugseliste. Møre og Romsdal fylke ønskjer at fleire kommunar/kinoar/ kulturhus blir med i ordninga, for å auke ungdom sitt «kulturforbruk» i alle sjangrar. 46 Til notater: 47

25 EKH.no miljømerket trykksak På finn du meir informasjon om Kultursekken, turnéar og faktaark, kulturlauget, kulturtorget, kommuneplanar m.m. Lene Elisabeth Mordal Olla Rypdal Hanne Brakstad Kari Anne Sølvik Hege Merethe Gagnat Jørgen Brecke Britt Elise Skram Johild Kosberg Bredin (permisjon. t.o.m 28.2) E-post: Tlf: (ekspedisjon)

#KULTURSEKKEN KULTUR SEKKEN BARNEHAGE 2014-2015

#KULTURSEKKEN KULTUR SEKKEN BARNEHAGE 2014-2015 #KULTURSEKKEN KULTUR SEKKEN BARNEHAGE 2014-2015 Velkommen til Kulturtorg for barnehagane! Det er no tredje gong at Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerer nettverkssamling for deltakarane i Kultursekk

Detaljer

Atle Ingar Vold lærar og revyartist. Pris 248,- Bestilling på e-post: post@nashornet.no I bokhandelen frå 27. april

Atle Ingar Vold lærar og revyartist. Pris 248,- Bestilling på e-post: post@nashornet.no I bokhandelen frå 27. april nashornet 2011 I rampelyset Løland-stipend til Bjørn Ingvaldsen Lagar kortfilm Fann kjærasten til Løland Kvitebjørnen, ei annleis utstilling Må satse på Lølandsenteret nashornet 2011 Gjer Diktarvegen brei!

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

AGE HEMMELEGE DEN. skolemateriell ungdomstrinn og videregåande skole den hemmelege hagen

AGE HEMMELEGE DEN. skolemateriell ungdomstrinn og videregåande skole den hemmelege hagen skolemateriell ungdomstrinn og videregåande skole Bakgrunnsinformasjon Resymé av stykket Artiklar Intervju Arbeidsoppgåver DET NORSKE TEATRET, HOVUDSCENEN flnnhald introduksjon 1) Ein vegvisar inn i framsyninga

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

LOKAL PLAN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN I FLORA KOMMUNE 2008-2011

LOKAL PLAN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN I FLORA KOMMUNE 2008-2011 FLORA KOMMUNE LOKAL PLAN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN I FLORA KOMMUNE 2008-2011 Frå Båtar og leik på Kystmuseet. Ein kulturell sikringskost for alle Flora-elevar frå 1. til 10. klasse http://www.museumsnett.no/kulturelleskolesekken/index.html

Detaljer

skolemateriell for ungdomsskolen og vidaregåande skole

skolemateriell for ungdomsskolen og vidaregåande skole skolemateriell for ungdomsskolen og vidaregåande skole Bakgrunnsinformasjon Resymé av stykket Intervju Utdrag frå manus Arbeidsoppgåver DET NORSKE TEATRET, HOVUDSCENEN flnnhald introduksjon 1) Ein vegvisar

Detaljer

www.plassebakken.no Årsplan Plassebakken Barnehage SA 2014-2015 ÅRSPLAN TRYGGE OG GLADE BARN PLASSEBAKKEN BARNEHAGE SA 2014 2015 1

www.plassebakken.no Årsplan Plassebakken Barnehage SA 2014-2015 ÅRSPLAN TRYGGE OG GLADE BARN PLASSEBAKKEN BARNEHAGE SA 2014 2015 1 Årsplan Plassebakken Barnehage SA 2014-2015 www.plassebakken.no ÅRSPLAN TRYGGE OG GLADE BARN PLASSEBAKKEN BARNEHAGE SA 2014 2015 1 VENNSKAP*RESPEKT*GALSKAP*TRYGGLEIK*NYTENKANDE*PROFESJONALITET Årsplan

Detaljer

Språkmedviten film. Takkar av

Språkmedviten film. Takkar av Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2010 Takkar av Eg er redd for at norsk kan forsvinne. Dei som ikkje er redde for det, bryr seg ikkje, seier avtroppande

Detaljer

En kompetent arbeidskamerat. Det beste i livet er GRATIS! 1. oktober 2008. Opplag 20.000. Opel Vivaro. Fra ca. kr. 213.400,- eks. mva.

En kompetent arbeidskamerat. Det beste i livet er GRATIS! 1. oktober 2008. Opplag 20.000. Opel Vivaro. Fra ca. kr. 213.400,- eks. mva. Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

litteraturdagar 2014 Flåm og Aurland 31. oktober 2. november 2014 Folkeleg Raus Levande www.nynorskelitteraturdagar.no Jahn Otto Johansen Geir Lysne

litteraturdagar 2014 Flåm og Aurland 31. oktober 2. november 2014 Folkeleg Raus Levande www.nynorskelitteraturdagar.no Jahn Otto Johansen Geir Lysne litteraturdagar 2014 Flåm og Aurland 31. oktober 2. november 2014 Jahn Otto Johansen Magnhild Bruheim Sylfest Lomheim Geir Lysne Bård Vegar Solhjell Lisbeth Dreyer Baste Bolstad Enver Izmaylov Folkeleg

Detaljer

Løyver seks millionar

Løyver seks millionar Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 desember 2008 Suksess for Øyehaug Romanen Vente, blinke skal ut i to bokklubbar. Gunnhild Øyehaug har fått mykje merksemd og

Detaljer

SKOLE- MATERIELL SHOCKHEADED PETER BAKGRUNNSINFORMASJON RESYMÉ AV STYKKET INTERVJU UTDRAG FRÅ MANUS ARBEIDSOPPGÅVER

SKOLE- MATERIELL SHOCKHEADED PETER BAKGRUNNSINFORMASJON RESYMÉ AV STYKKET INTERVJU UTDRAG FRÅ MANUS ARBEIDSOPPGÅVER SKOLE- MATERIELL SHOCKHEADED PETER BAKGRUNNSINFORMASJON RESYMÉ AV STYKKET INTERVJU UTDRAG FRÅ MANUS ARBEIDSOPPGÅVER INNHALD INTRODUKSJON 1) Ein vegvisar inn i framsyninga Side 3 2) Kven er med? Side 5

Detaljer

NASJONAL KUNST- OG KULTURFAGLEG KONFERANSE

NASJONAL KUNST- OG KULTURFAGLEG KONFERANSE 21-23. november, Bergen NASJONAL KUNST- OG KULTURFAGLEG KONFERANSE BIBLIOTEK FRILUFTSLIV KUNST DESIGN KULTURPOLITIKK IDRETT ARENAER ARKITEKTUR FILM MUSIKK FORSKNING KULTURMINNEVERN UTDANNING MUSEUM FORMIDLING

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

Annonsebilag. Volda og Ørsta 25. 28. juni 2015. Illustrasjonar: Astrid Runde Saxegaard og Ulf Verner Carlsson. festspela.no.

Annonsebilag. Volda og Ørsta 25. 28. juni 2015. Illustrasjonar: Astrid Runde Saxegaard og Ulf Verner Carlsson. festspela.no. Annonsebilag Illustrasjonar: Astrid Runde Saxegaard og Ulf Verner Carlsson Volda og Ørsta 25. 28. juni 2015 festspela.no #festspela 2 Dei nynorske festspela Ivar Aasen-tunet 25. 28. juni 2015 Volda og

Detaljer

Heimover? Is nynorsk a better language? Ørstingen og voldingen

Heimover? Is nynorsk a better language? Ørstingen og voldingen 2 D E I N Y N O R S K E F E S T S P E L A 2 0 0 3 Ø R S T A O G V O L D A 2 5. 2 9. J U N I Programmagasin for DEI NYNORSKE FESTSPELA 2003 Utgivar: NYNORSK KULTURSENTRUM Indrehovdevegen 176 6160 Hovdebygda

Detaljer

Lykketreff. Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken

Lykketreff. Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken Lykketreff Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken et lykketreff! Den kulturelle skolesekken skal bidra til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur

Detaljer

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Om skulekonserttilbod for spesialskular Masteroppgåve i musikkterapi av Randi-Merete Roset Norges musikkhøgskule 2012 Samandrag Denne teksten handlar om gjennomføring

Detaljer

Heidi Gjermundsen Broch blir Evita

Heidi Gjermundsen Broch blir Evita hausten 2012 Strindberg Charlotte Frogner Marianne Krogh Kash Gashamura Heidi Gjermundsen Broch blir Evita MEDVERKANDE haust 2012 Som OBOS-medlem får du rabatt på Det Norske Teatret Som OBOS-medlem stiller

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013 KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013 Solveig Bertine Tangen 100 år! ordførar Bernhard Riksfjord var blant dei mange gratulantane side 14 Aukra er avhengig av utanlandsk arbeidskraft

Detaljer

JAN ROAR LEIKVOLL: SONGFUGLEN. Vakkert om det mørke og farlege

JAN ROAR LEIKVOLL: SONGFUGLEN. Vakkert om det mørke og farlege Haustlista 2013 frå Samlaget SKJØNNLITTERATUR FOR VAKSNE ROMANAR: JAN ROAR LEIKVOLL: SONGFUGLEN Vakkert om det mørke og farlege Sidan han vart fødd, har Jakoba levd som ei jente. Han har vakse opp hos

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no 1 Å vera med på kurset pedagogisk entreprenørskap, har vore mykje arbeid og tøff prioritering av fritida. Å starta elevbedrift samtidig som me driv

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 2. SEPTEMBER 2010. Underhaldning

SYNSTE MØRE TORSDAG 2. SEPTEMBER 2010. Underhaldning SYNSTE MØRE TORSDAG 2. SEPTEMBER 2010 1 TORSDAG 2 SEPTEMBER 2010 NR 31 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Hilde med barnedikt Festspeldiktar Hilde Myklebust har mykje nytt og spanande i ermet av upublisert materiale.

Detaljer

Foto: Hege Lothe. Fotball i Fredrikstad

Foto: Hege Lothe. Fotball i Fredrikstad Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2008 Teatersuksess Maria Tryti Vennerød skriv teaterstykke og gjer suksess med det. Eg vil hevda at teateret har noko unikt.

Detaljer

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul LUSTRA Nr. 2 2014 KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE 19. årgang nytt God jul Ordføraren har ordet Dagane går no raskt framover mot høgtid og julefeiring, og soli har krope bakom himmelsjå

Detaljer

RIKSTEATRET. Årsmelding

RIKSTEATRET. Årsmelding RIKSTEATRET Årsmelding 2008 Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg skal skje, skreiv Olav H. Hauge, som vi feira i 2008, og her i Riksteatret har vi mange draumar og visjonar for framtida. Ellen

Detaljer

Linda Iren Weltzien Gytri. Fivreld i formasjon. - kan mental trening hjelpe folkemusikarar til ei betre sceneoppleving?

Linda Iren Weltzien Gytri. Fivreld i formasjon. - kan mental trening hjelpe folkemusikarar til ei betre sceneoppleving? Linda Iren Weltzien Gytri Fivreld i formasjon - kan mental trening hjelpe folkemusikarar til ei betre sceneoppleving? Masterstudium i tradisjonskunst Høgskulen i Telemark, Avdeling for estetiske fag, folkekultur

Detaljer

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 2 april 2012 Rock n'lol Det var aldri noko slikt som dette her då me var små, seier Andreas og William Lindborg, som har laga ein

Detaljer