Referat, årsmøtet i Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat, årsmøtet i Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2013"

Transkript

1 Referat, årsmøtet i Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2013 Tilstede: Fagerlia VGS Fræna VGS Gjermundnes VGS Herøy VGS Kristiansund VGS Molde VGS Rauma VGS Romsdal VGS Skarbøvik USK Stranda VGS Sunndal VGS Sunndal USK Surnadal VGS Tingvoll VGS Ulstein VGS Borgund VGS Ålesund avd/voldsdalsberga VGS EOMR Delegat: Jonas Løvås Helene Amanda Strand Lars Håvard Heen Lien Ingunn Ertesvåg Henrik Haga Håvard Bjørnerem Kristoffer Bakke Jakob Stensby Marius Roset Julian Langlo Sigurd Kleppe Oda Andresen Sondre Ormset Even Harsvik Stig Martin Liavåg Lisa Henriksen Kujtes Iselin Berge Observatør: Kristoffer Lie Lars Bolli Phillip Huth Nilsen Kjartan Brannan, Bjørn Andre K. Myklebust, Kristin Jensen Louise Tafjord, Preben Sørli Christiane Langelo Sarah Terjesen Elisabeth Myklebust Hide Gabriella De Silva Muren, Adriana Pedersen Næss Pål-Henrik Sæten, Karina K. Mauren, Julie Håkonssen, Kathrine Hansen, Astrit Preteni, Ole-Kristian Karlsen, Ingunn Ertesvåg

2 Fraværende: Blindheim USK Haram VGS Herøy avd/vannylven Spjelkavik VGS Sykkylven VGS Ørsta VGS Åheim USK Åfarnes USK Ålesund avd/ Latin Myklebust USK Atlanten VGS Volda VGS Møtet åpnes klokken EF01 Valg av ordstyrer og referent Fylkesstyret innstiller på Jonas Krokan Ledal som ordstyrer for årsmøtet Jonas er valgt ved akklamasjon Fylkesstyret innstiller på Øystein Ørbek Eide som referent for årsmøtet Øystein er valgt ved akklamasjon EF02 Godkjenning av innkalling Merknader: ingen merknader Innkalling godkjent uten merknader EF03 Godkjenning av referat fra årsmøtet Merknader: ingen merknader Referat godkjent uten merknader

3 Jim André Gjerde og Tonje Eide fra Akademiet Ålesund VGS søker om observatørstatus, da de ikke er medlem men skal snart ha uravsteming. Ingen innvendinger Vedtatt EF04 Valg av protokollunderskrivere Det innstilles på Jim André Gjerde og Pål Henrik Sæten som protokollunderskrivere. Jim André og Pål Henrik er valgt ved akklamasjon EF05 Godkjenning av dagsorden Godkjent uten videre merknader Møtet lukkes for dagen. Lørdag Møtet åpnes klokken EF06 Beretninger Leder Iselin Berge holder fylkesstyrets beretning. Det åpnes for spørsmål fra forsamlingen Det svares. Politisk nestleder Pål-Henrik Sæten holder politisk orienteering Det åpnes for spørsmål fra forsamlingen Det svares. Joakim Slinning Lange holder valgkomitéens beretning. Det åpnes for spørsmål fra forsamlingen. Ingen spørsmål. Stig-Martin Liavåg holder kontrollkomitéens beretning. Det åpnes for spørsmål fra forsamlingen. Det svares.

4 Karina Kviebakk Mauren holder Distriktskomitéens beretning. Det åpnes for spørsmål fra forsamlingen. Ingen spørsmål. Permisjonssøknad: Observatør 105, Kjartan B. Karlsen, søker permisjon fra kl til for å kunne delta en liten stund på niesens bursdag Sign: Kjartan B Karlsen Innvilget Permisjonssøknad: Jonas Løvås og Kristoffer Lie søker permisjon fra klokken 20:00 til 00:00 for å besøke en høyt savnet venn i byen. Eventuelt 23:30. Sign: Jonas Løvås og Kristoffer Lie Avslått Permisjonssøknad: Observatør 1018, Jan Otto Normann skal på konserten min bror spiller i som starter Sign: Jan Otto Normann Innvilget Permisjonssøknad: Kathrine Naas Hansen søker permisjon fra 15:30 til 23:30 fordi jeg må på jobb Sign: Kathrine Naas Hansen Innvilget Permisjonssøknad: Delegat 4 Elise Barseth søker permisjon fra kl 19:15-20:25 for å rekke å gå hjem å dusje og hente mer klær! Sign: Elise Barseth Innvilget

5 Permisjonssøknad: Observatør Henrik Haga søker permisjon fra 17:00. Må hjem å dusje og tidlig på jobb i morgen Sign: Henrik Haga Innvilget Overdragelse av stemmerett: Delegat nummer 13, Stig Martin Liavåg vil overdrage delegatstatus til (observatør) Elisabeth Hide grunna plass i fylkeslaget Sign: Stig Martin Liavåg Innvilget EF07 Skolenes egen runde Gjermundnes: Elevrådet på Gjermundnes er lite aktivt. Elevrådet har søkt om vanndispenser og brusautomat, men fått avslag på begge. De har arrangert Valentinsball og anti-mobbekampanje. Elevrådet har valgt ny elevrådsleder. Borgund Vgs: Jobber for bedre busstilbud. Har skaffet ny vanndispenser. Kristiansund Vgs: Jobber for en aksjon kalt Operasjon Uganda Molde Vgs: Problemer med å få elevrådet til å møte på elevrådsmøte. Har valgt nytt styre. Romsdal Vgs: Har problemer med lite aktivt elevråd. Stranda Vgs: Har fått mikrobølgeovner i kantina og ny lås på toalettene. Sunndal Vgs: Jobber hardt for aktivitetsdag og for å være mer synlig på skolen. Tingvoll Vgs: God skole men problemer med enkelte lærere. Ulstein Vgs: Har blitt med på Operasjon Etiopia, istedenfor OD. Ålesund avd. Voldsdalsberga: Krav til naturbruk. Frokosttilbud. Har snakket mye om EO, ET og Regsem. Skarbøvik Usk: Skolen sliter når det kommer til ventilasjon. Arrangert turneringer og juleball. Fagerlia Vgs: Har valgt nytt styre. Arrangert Anti-mobbedag og jobbet for flere parkeringsplasser for elevene. Surnadal Vgs: Har laget nyhetsskriv som gis ut til elevene. Rauma vgs: Sliter med dårlige forhold grunnet byggeperiode. Sunndal Usk: Generelt bra elevråd. Arbeider for sunnere mat i kantina. Herøy vgs: ER inne i byggeprosess. Ellers godt arbeid i elevrådet. Akademiet i Ålesund: Ønsker å melde seg inn i EO. Arbeider for bedre busstilbud.

6 EF08 Skolenes egen time Kujtesa Idrizi stiller til vervet som ordstyrer Kujtesa er valgt ved akklamasjon Sigurd Kleppe stiller til vervet som ordstyrer Sigurd er valgt ved akklamasjon Øvrig referat på eget ark. EF09 Beretningsdebatt Sigurd Kleppe refererer fra skolenes egen time. Ordstyrerbordet innstiller på halvannet minutts taletid under innlegg, ett minutt under replikk og svarreplikk. Ingen innvendinger. Vedtatt. Debatt EF10 Vedtekter F1: Endring 17: Fra: I tillegg kan hver skole sende inntil fire (5) Til: I tillegg kan hver skole sende inntil fire (4) Sign: Kristoffer Bakke, delegat 6 F2: Stryking: Stryke 9 ledd 5 Sign: Karina Kviebakk Mauren, observatør 101 og Pål Henrik Sæten, observatør 1017 F3: Endring: Flytte 9 ledd 3 og 4 til et nytt ledd i 19 Sign: Karina Kviebakk Mauren, observatør 101 og Pål Henrik Sæten, observatør 1017

7 F4: Stryking: Stryk siste setning i 18, Landsstyret kan gi dispensasjon fra dette antallet Sign: Sondre Ormset, delegat 12 F5: Endring: Fra: Det skal avholdes minst tre (3) slike i løpet av perioden. Til: Det skal avholdes minst ett (1) slikt i løpet av perioden. Sign: Kristoffer Bakke, delegat 6 F6: Stryking: Stryke 37 Sign: Karina Kviebakk Mauren, observatør 101 F7: Endring: Fra: [Gjeldende] Til: Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal forkortes EOMR Sign: Julian Silden Langlo, delegat 9 Antall stemmeberettigede: 16 Votering over endringsforslag til vedtekter: F1 vedtatt (endring i paragraf 17) F2 vedtatt (endring av paragraf 9) F3 vedtatt (endring av paragraf 9) F5 vedtatt (endring av paragraf 18) F4 vedtatt (endring av paragraf 18) 12-o-4 F6 vedtatt (endring av paragraf 37) F7 vedtatt (endring av paragraf 3) Helhetlig votering ÅM11 Politiske prioriteringer

8 Debatt Fx: Det skal vere tre (3) politiske prioriteringar i ikkje-prioritert rekkjefølgje Sign: Julian Silden Langlo, delegat 9 F1: [Gjeldende politisk prioritering nummer 1] F2: [Gjeldende politisk prioritering nummer 2] F3: [Gjeldende politisk prioritering nummer 3] F4: Møre og Romsdal Fylkeskommune skal dekkje lærlingsavgifta fram til den blir fjerna av staten Noreg, eventuelt auke tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger. Sign: Julian Silden Langlo, delegat 9 F5: Skolebyggene i fylket forfaller og er en trussel mot elevenes helse, trivsel og læring. Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal mener fylkeskommunen må prioritere midler til oppussing og renovering av skolebyggene, slik at de ikke er helseskadelige. Sign: Lars Håvard Lien og Preben Hast Sørli

9 Fx : Vedtatt Hver delegat gis anledning til å stemme på 3 av de 5 foreliggende forslag. F1: 12 F2: 9 F3: 12 F4: 5 F5: 10 F1, F3 og F5 er vedtatt. ÅM12 Arbeidsprogram Debatt F1: Stryke alt av Elevorganisasjonen kan i arbeidsprogrammet. Sign: Iselin Garshoel Berge, delegat 1 F2: Nytt ledd i 6.0 Vervbeskrivelse: Kontrollkomitéen Kontrollkomitéen skal overvåke fylkesstyret drift og kommentere eventuelle kritikkverdige forhold. Sign: Karina K. Mauren, observatør 101 F3: Endring, 1.2: Fra: [Gjeldende] Til: I løpet av perioden gi tilbud om å besøke medlemsskolene. Sign: [Ukjent] F4: Endring: Flytte alt fra EOMR kan, til EOMR bør. Sign: Håvard Bjørnerem, delegat 5 F5: Stryking: Stryke 1.8 i arbeidsprogrammet. Sign: Kristoffer Bakke

10 F6: Stryking: Stryke punkt 1.12 i arbeidsprogrammet, og beholde det likelydende 4.7. Sign: Håvard Bjørnerem, delegat 5 F7: Endring, 1.9: Fra: Sende ut referat frå fylkesstyremøter til Elevråd som ønsker det. Til: Legge ut referat frå fylkesstyremøter på mr.elev.no Sign: Iselin Garshoel Berge, delegat 1, og Karina K. Mauren, observatør 101 F8: Flytte: Flytte 2.4 fra bør til skal. Sign: Karina K. Mauren, observatør 101 F9: Flytting, endring og stryking: Endre 2.5 fra kan til skal. Stryke til første komma. Endre fra: [Gjeldende, med stryking] Endre til: Skal være eit tilbud for ungdomsskolr å informere ungdomsskoleelever om deres rettigheter, hvordan styre et elevråd og hvordan takle en vanskelig lærer. Sign: Jim André Gjerde, observatør 1015 F1: Vedtatt F2: Vedtatt F3: Vedtatt F4: Falt F5: Falt F6: Falt som følge av F1 F7: Vedatt F8: Vedtatt F9: Vedtatt Helheten: Vedtatt ÅM13 Budsjett F1: fylketsstyres innstilling 14-0-o (vedtatt) Helhetlig stemming (14-0-0) (Vedtatt)

11 ÅM14 - Valg Valgkomiteen holder sin generelle redegjørelse. Valgkomiteen holder sin redegjørelse for innstillingen på Karina Kviebakk Mauren til vervet som leder. Karina holder sin valgtale. Karina er valgt ved akklamasjon. Valgkomitéen holder sin redegjørelse for innstillingen på Pål Henrik Sæten til vervet som politisk nestleder. Pål holder sin valgtale. Pål er valgt ved akklamasjon. Valgkomitéen holder sin redegjørelse for innstillingen på Julie Håkonsen til vervet som organisatorisk nestleder. Julie holder sin valgtale. Julie er valgt ve akklamasjon. Valgkomitéen holder sin redegjørelse for innstillingen på Live Marie Talleraas til vervet som økonomiansvarlig. Live er valgt ved akklamasjon. Valgkomitéen holder sin redegjørelse for innstillingen på Lisa Henriksen til vervet som fylkesstyremedlem. Lisa er valgt ved akklamasjon. Valgkomitéen holder sin redegjørelse for innstillingen på Kathrine Naas Hansen til vervet som fylkesstyremedlem. Kathrine holder sin valgtale. Kathrine er valgt ved akklamasjon. Valgkomitéen holder sin redegjørelse for innstillingen på Even Harsvik til vervet som fylkesstyremedlem. Even Harsvik holder sin valgtale.

12 Even er valgt ved akklamasjon. Valgkomitéen holder sin redegjørelse for innstillingen på Bjørn Andre Myklebust til vervet som fylkesstyremedlem. Bjørn Andre holder sin valgtale. Bjørn Andre er valgt ved akklamasjon. Valgkomitéen holder sin redegjørelse for innstillingen på Louise Tafjord til vervet som fylkesstyremedlem. Louise holder sin valgtale. Louise er valgt ved akklamasjon. Valgkomitéen holder sin redegjørelse for innstillingen på Kjartan Karlsen til vervet som fylkesstyremedlem. Kjartan holder sin valgtale. Kjartan er valgt ved akklamasjon. Valgkomitéen holder sin redegjørelse for innstillingen på Sigurd Kleppe til vervet som fylkesstyremedlem. Sigurd Kleppe holder sin valgtale. Lars Håvard Lien stiller imot. Elisabeth Hide holder sin redegjørelse for Lars Håvard Lien Lars Håvard Lien holder sin valgtale. Jim Andre Gjerde holder sin støttetale for Sigurd Kleppe Kristoffer Bakke holder sin støttetale for Lars Håvard Lien Votering. Lars Håvard Lien er valgt. Valgkomitéen holder sin redegjørelse for innstillingen på Even Harsvik til vervet som fylkesstyremedlem. Even holder sin tale.

13 Ordstyrerbordet innstiller på å velge valgkomitéen i blokk. Vedtatt. Valgkomitéen holder sin redegjørelse for innstillingen på valgkomitéen, Martin Aarseth, Joakim Slinning Lange, Aleksander Dyrnes. Martin, Joakim og Aleksander er valgt ved akklamasjon. Ordstyrerbordet innstiller på å velge kontrollkomitéen i blokk. Avvist. Valgkomitéen holder sin redegjørelse for innstillingen på Stig Martin Liavåg til vervet som kontrollkomitémedlem. Kandidaten ønsker ingen valgtale. Stig Martin er valgt ved akklamasjon. Valgkomitéen holder sin redegjørelse for innstillingen på Iselin Garshoel Berge til vervet som kontrollkomitémedlem. Kandidaten ønsker ingen valgtale. Iselin er valgt ved akklamasjon. Valgkomitéen redegjør for sin innstilling på å oversende de resterende plassene i valgkomitéen til første elevforsamling. De resterende plassene er oversendt. Valgkomitéen redegjør for sin innstilling på å beholde den resterende plassen i kontrollkomitéen åpen. Ole Kristian Karlsen stiller til denne plassen. Ole Kristian Holder sin valgtale. Ole Kristian er valgt ved akklamasjon. Møtet lukkes.

14 Med Vennlig Hilsen Referent, Øystein Ørebek Eide Protokollunderskrivere Sign. Sign.

Referat fra 1. Elevforsamling i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag

Referat fra 1. Elevforsamling i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Til Medlemsskoler og tillitsvalgte i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Kopi til Sentralstyret, Desisjonskomiteen Fra Morten Østigård, sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen Dato 10.12.2013 Referat fra

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen.

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen. 1. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Nicholas Solem Distriktkomiterepresentant. 001 Godkjenning av innkalling og referat V v/balder. 002 Valg av ordstyrer og referent V

Nicholas Solem Distriktkomiterepresentant. 001 Godkjenning av innkalling og referat V v/balder. 002 Valg av ordstyrer og referent V Til: Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Oslo Kopi: Kontrollkomiteen, valgkomiteen, distriktskomiteen og fylkeslagsoppfølger Fra: Amalie Frank, Referent Referat fra FS03 Dato: Tirsdag, 30. april 2013 Sted:

Detaljer

ELEVTINGET. 1. innkalling

ELEVTINGET. 1. innkalling ELEVTINGET 1. innkalling 1. innkalling til Elevtinget 2014 Elevorganisasjonen 2013 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Morten Østigård, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Referat fra landsstyremøte LS- 03-12/13

Referat fra landsstyremøte LS- 03-12/13 Til Kopi Dato Fra Landsstyret Arbeidsutvalget, Sentralstyret i MDG 9. november 2012 Ann- Helen Skaanes Johansen Referat fra landsstyremøte LS- 03-12/13 Møtedato: 9.- 11. november 2012 Møtested: Åsgård

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Protokoll for Hyperions 11. ordinære landsting

Protokoll for Hyperions 11. ordinære landsting ! Protokoll for Hyperions 11. ordinære landsting! Møtested Best Western Hotell Oslo Lufthavn Møtedato 25. - 26. oktober 2014 Møtetid Lørdag 09:55 - Søndag 16:30 Mötet åpnes 09.55 1 Møtekonstituering 1.1.

Detaljer

Referat fra LS-4-1213

Referat fra LS-4-1213 Referat fra LS-4-1213 Møtedato 1.-3. februar 2013 Møtested Sogn videregående skole Møtetid 16.00 Tilstede Delegater Hallvard Surlien Talsperson Ida Karina Kann Talsperson Trine Harbak GU Sør-Trøndelag

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

Referat fra ordinær generalforsamling 12. april 2013

Referat fra ordinær generalforsamling 12. april 2013 Referat fra ordinær generalforsamling 12. april 2013 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 7.1 ble benyttet til å nekte medlemmer av Online sitt Hovedstyre adgang til Generalforsamlingen. I ettertid

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Organisasjonens navn er Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Bergen og Hordaland, forkortet LLH Bergen og Hordaland.

Organisasjonens navn er Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Bergen og Hordaland, forkortet LLH Bergen og Hordaland. Vedtekter for LLH - Bergen og Hordaland Vedtatt av årsmøtet den 12.3. 2006, endret av årsmøtet 11.3. 2007, endret av årsmøtet 9.3.2008. endret av årsmøtet 14.3.09 endret av årsmøtet 13.3.10. endret av

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Generalforsamling Høst 2012 Dato: 23. oktober 2012 Sted: Festningen Tid: 17.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 12. 14. juni 2015 Deltakere AU Marie LS LS-vara Påtroppende VK Furulund Martin Asheim Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Kristine Lund Klippenvåg Tonje Ertsås

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Mandag 15. februar 2010 VT 26/10 Valg av ordstyrer og referent. Forslag til vedtak VT velger Magne Seierslund som ordstyrer og Hege Andersen som referent. Magne

Detaljer

Referat årsmøte i WarpCrew

Referat årsmøte i WarpCrew Referat årsmøte i WarpCrew Metropolis 22. januar 2005 kl. 14:00 1. Konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent av årsmøtet 2. Regnskap for 2004

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst Martin Gjøen Kristoffer Holm Øyvind Kind Robertsen Sveinung Knutsen Nøding Sara Hauge DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sigrid Ragnarsdatter Steinsland Kjetil

Detaljer

Årsmøte Utdanningsforbundet Kristiansund Torsdag 26. mars 2015 kl 18.30 Quality Grand Hotell

Årsmøte Utdanningsforbundet Kristiansund Torsdag 26. mars 2015 kl 18.30 Quality Grand Hotell Årsmøte Utdanningsforbundet Kristiansund Torsdag 26. mars 2015 kl 18.30 Quality Grand Hotell Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak: Godkjennes Sak 2: Valg av møteledere Forslag:

Detaljer

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16.03.11/163.26 SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen Sak 28/11 Referat 4.-6. mars 2011 Tilstede: Dan-Raoul Miranda, Anders Garbom Backe, Matias

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer