Nasjonal SUIT Per H. Jacobsen USIT/UiO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal SUIT Per H. Jacobsen USIT/UiO"

Transkript

1 Per H. Jacobsen USIT/UiO

2 Samarbeid mellom fem norske universiteter [UiA, UiB, NTNU. UiT og UiO]. Prosjektgruppe med deltagere fra de fem universitetene. Langt på vei basert på UiOs tidligere SUIT-undersøkelser [SUIT = SpørreUndersøkelser om IT-tjenestene]. Prosjektledelse hos USIT. Elektronisk spørreskjema [både på norsk og engelsk] utarbeidet i Nettskjema [som klarte brasene, men mangler noe funksjonalitet for at en undersøkelse som dette skal bli optimal]. Todelt skjema, [1] felles spørsmål og [2] et antall lokale spørsmål for de enkelte universitetene. Anledning til å velge mellom norsk eller engelsk skjematekst. Utsendt invitasjoner besvarte skjemaer.

3 De deltagende universitetene har hittil fått tilsendt følgende materiale: En komplett SPSS systemfil med alle talldatene fra alle universitetene Hver sin Excel-fil med talldata for sitt universitet Hver sin Excel-fil med tekstlige data fra svar på åpne spørsmål Kodebok for undersøkelsen Rapport fra gjennomføringen av undersøkelsen er underveis og dette foilsettet er en del av denne. Fire av de deltagende universitetene har lokale spørsmål i tillegg til fellesdelen: Lokale spørsmål: UiA, UiB, UiO, UiT Kun felles spørsmål: NTNU De enkelte universitetene forutsettes å stå for rapportering fra egne lokale spørsmål.

4 Antall besvarte skjemaer Norsk Engelsk Totalt NTNU UiT UiA UiB UiO Besvarelser: Norsk 87,6%, Engelsk 12,4%

5 Svarprosenter [%] F2. Stillingskategorier [%] ,3 0 % 80 % 40 33,3 31,6 27,7 22,5 60 % 40 % Teknisk /Admin Vitenskapelig % 0 NTNU UiT UiA UiB UiO 0 % NTNU UiT UiA UiB UiO Totalt

6 Resten av foilsettet er delt i to: Grafer for de fleste av fellesspørsmålene med sammenstilling av svarfordelingene for alle fem universitetene. Tallene over kolonnene er prosenter uten desimaler. Grafer for de fleste av fellespørsmålene med svarfordelinger for UiOrespondenter.

7 60 F3. Hvor fornøyd med IT-tjenestene [%] NTNU UIT UIA UIB UIO Meget misfornøyd Misfornøyd Sånn passe Fornøyd Meget fornøyd Vet Ikke «Sammen er vi ganske så like» det er forholdsvis små forskjeller mellom universitetene når det gjelder graden av fornøydhet med IT-tjenestene. Røfflig 75% er Fornøyd eller Meget fornøyd.

8 60 F4. Er IT-tjenestene stabile og pålitelige? [%] NTNU UiT UiA 23 UiB UiO Helt uenig Uenig Nøytral Enig Helt enig Vet ikke Samme møster. Røfflig 75% er Fornøyd eller Meget fornøyd.

9 60 F5. Er IT-tjenestene enkle å bruke? [%] NTNU UiT UiA UiB UiO Helt uenig Uenig Nøytral Enig Helt enig Vet ikke Godt over halvparten av brukerne uavhengig av universietet mener IT-tjenestene er enkle å bruke. (Nesten 50% Enig og -% Helt enig).

10 F6. Hvordan er din IT-kompetanse? [%] NTNU UiT UiA UiB UiO Meget dårlig Dårlig Sånn passe God Meget god Vet ikke Nesten alle uavhengig av universitet mener de er sånn passe kompetente eller bedre...

11 F7. Er det IT-tjenester du savner eller er misfornøyd med? [%] Ja NTNU UiT UiA UiB UiO Omtrent en av tre brukere oppgir at det er tjenester de savner. Spørsmålet ble fulgt opp av et åpent spørsmål der brukerne kunne forklare nærmere. Denne informasjonen er distribuert til de enkelte universitetene.

12 50 F8a. Hvor søker du hjelp: Sentral IT? [%] NTNU UiT UiA UiB UiO Aldri Sjelden Av og til Ofte Som oftest Ikke tjeneste Vet ikke Ulik oranisering av IT-tjenestene gir utslag for de enkelte universitetene. (Svaralternativet Ikke tjeneste er med fordi spørsmål F8a-f er en matrise som må ha like svaralternativer for alle delspørsmålene a-f)

13 F8b. Hvor søker du hjelp: Kolleger? [%] NTNU UiT UiA UiB UiO Aldri Sjelden Av og til Ofte Som oftest Ikke tjeneste Vet ikke Ulik oranisering av IT-tjenestene gir utslag for de enkelte universitetene. (Svaralternativet Ikke tjeneste er med fordi spørsmål F8a-f er en matrise som må ha like svaralternativer for alle delspørsmålene a-f)

14 35 F8c. Hvor søker du hjelp: IT-tjenestens nettsider? [%] NTNU UiT UiA UiB UiO Aldri Sjelden Av og til Ofte Som oftest Ikke tjeneste Vet ikke IT-tjenestens nettsider brukes i varierende grad ved de enkelte universitetene. (Svaralternativet Ikke tjeneste er med fordi spørsmål F8a-f er en matrise som må ha like svaralternativer for alle delspørsmålene a-f)

15 60 F8d. Hvor søker du hjelp: E-postlister for tjenestene? [%] Aldri Sjelden Av og til Ofte Som oftest Ikke tjeneste Vet ikke NTNU UiT UiA UiB UiO Halvparten av brukerne anvender Aldri postlister som hjelpekilde. (Svaralternativet Ikke tjeneste er med fordi spørsmål F8a-f er en matrise som må ha like svaralternativer for alle delspørsmålene a-f)

16 50 F8e. Hvor søker du hjelp: Lokal brukerstøtte? [%] Aldri Sjelden Av og til Ofte Som oftest Ikke tjeneste Vet ikke NTNU UiT UiA UiB UiO Lokal brukerstøtte brukes i varierende grad ved de enkelte universitetene. Noen klarer ikke å skjelne mellom Sentral og Lokal brukerstøtte og svarer Vet ikke. (Svaralternativet Ikke tjeneste er med fordi spørsmål F8a-f er en matrise som må ha like svaralternativer for alle delspørsmålene a-f)

17 F8f. Hvor søker du hjelp: Eksterne kilder? [%] NTNU UiT UiA UiB UiO Aldri Sjelden Av og til Ofte Som oftest Ikke tjeneste Vet ikke Eksterne kilder anvendes av ganske mange brukere ved allle universitetene. (Svaralternativet Ikke tjeneste er med fordi spørsmål F8a-f er en matrise som må ha like svaralternativer for alle delspørsmålene a-f)

18 50 F9a. Hvor fornøyd er du med støtten fra Sentral IT? [%] NTNU UiT UiA UiB UiO Meget misfornøyd Misfornøyd Nøytral Fornøyd Meget fornøyd Har ikke slik tjeneste Vet ikke Brukerne er i varierende grad fornøyd med Sentral IT.

19 45 F9b. Hvor fornøyd er du med støtten fra Lokal IT? [%] NTNU UiT UiA UiB UiO 00 Meget misfornøyd Misfornøyd Nøytral Fornøyd Meget fornøyd Har ikke slik tjeneste Vet ikke Brukerne er i varierende grad fornøyd med Lokal IT.

20 45 40 F. Fornøyd med websidene om IT-tjenestene? [%] NTNU UiT UiA UiB UiO Meget misfornøyd Misfornøyd Nøytral Fornøyd Meget fornøyd Vet ikke Mellom % og 40% av brukerne er Fornøyd med websidene, men under % er Meget fornøyd. Mange brukere ser ut til å ha at uklart forhold til websidene og velger å svare Vet ikke.

21 F11a. Er innholdet på websidene: Leselig og forståelig? [%] Meget liten grad I iten grad I noen grad I stor grad Meget stor grad Vet ikke NTNU UiT UiA UiB UiO «Vi skriver så folk skjønner det langt på vei ser det ut til...»

22 45 F11b. Er innholdet på websidene: Viktig og relevant? [%] Meget liten grad I iten grad I noen grad I stor grad Meget stor grad Vet ikke NTNU UiT UiA UiB UiO Mellom 40% og 50% av brukerne mener innholdet på websidene i Stor grad eller i Meget stor grad er viktig og relevant.

23 40 F11c. Er innholdet på websidene: Dekkende for alle tjenester? [%] NTNU UiT UiA UiB UiO Meget liten grad I iten grad I noen grad I stor grad Meget stor grad Vet ikke Mange svarer Vet ikke. Vanskelig spørsmål å svare på kanskje?

24 40 35 F11d. Er innholdet på websidene: Oppdatert og ajourført? [%] NTNU 19 UiT UiA UiB UiO Meget liten grad I iten grad I noen grad I stor grad Meget stor grad Vet ikke Mange svarer Vet ikke. Vanskelig spørsmål å svare på kanskje?

25 45 F12. Fornøyd med IT-opplæringen på universitetet? [%] NTNU UiT UiA UiB UiO 00 Meget misfornøyd Misfornøyd Nøytral Forføyd Meget fornøyd Vet ikke Ikke relevant Her er det synlige forskjeller mellom universitetene.

26 F13. Er det IT-opplæring du savner? [%] Ja NTNU UiT UiA UiB UiO Mellom % og % av brukere oppgir at det er undervising de savner. Spørsmålet ble fulgt opp av et åpent spørsmål der brukerne kunne forklare nærmere. Denne informasjonen er distribuert til de enkelte universitetene.

27 60 Fa. Fornøyd med IT-tjenestene: På kontoret? [%] NTNU UiT UiA UiB UiO Meget misfornøyd Misfornøyd Nøytral Fornøyd Meget fornøyd Vet ikke Ikke relevant Vi ser mye av det samme mønsteret som I spørsmål F3 (se tidligere foil) Universitetene skårer ganske likt.

28 45 Fb. Fornøyd med IT-tjenestene: På reise? [%] NTNU UiT UiA UiB UiO 00 Meget misfornøyd Misfornøyd Nøytral Fornøyd Meget fornøyd Vet ikke Ikke relevant Det er ganske mange (35%-40%) som ikke bruker IT på reiser...

29 Fc. Fornøyd med IT-tjenestene: Hjemmefra? [%] NTNU UiT UiA UiB UiO Meget misfornøyd Misfornøyd Nøytral Fornøyd Meget fornøyd Vet ikke Ikke relevant Det er visse forskjeller mellom universitene når det gjelder IT-bruk hjemmefra.

30 60 Fd. Fornøyd med IT-tjenestene: Brukt fra andre steder? [%] NTNU UiT UiA UiB UiO Meget misfornøyd Misfornøyd Nøytral Fornøyd Meget fornøyd Vet ikke /Ikke relevant Ikke så mange som hadde noe å si om dette...

31 45 Fe. Fornøyd med IT-tjenestene: På det tråløse nettet? [%] NTNU UiT UiA UiB UiO Meget misfornøyd Misfornøyd Nøytral Fornøyd Meget fornøyd Vet ikke Ikke relevant Mellom % og % av brukerne anvender antagligvis ikke det trådløse nettet. Omlag 50% er Fornøyd eller Meget fornøyd med det trådløse nettet (med noen variasjoner mellom universitetene).

32 45 40 Ff. Fornøyd med IT-tjenestene: På nettbrett/mobil? [%] NTNU UiT UiA UiB UiO Meget misfornøyd Misfornøyd Nøytral Fornøyd Meget fornøyd Vet ikke Ikke relevant Mellom % 40% av brukerne anvender antagligvis ikke IT-tjenestene på nettbrett/mobil.

33 40 F17. Kjennskap til IT-reglementet? NTNU UiT UiA UiB UiO 00 Meget dårlig kjennskap Dårlig kjennskap Nøytral God kjennskap Meget god kjennskap Vet ikke

34 40 F18. Kjennskap til regler for behandling av persondata? NTNU UiT UiA UiB UiO 00 Meget dårlig kjennskap Dårlig kjennskap Nøytral God kjennskap Meget god kjennskap Vet ikke

35 45 F19. Kompetanse til å ivareta egen IT-sikkerhet? NTNU UiT 19 UiA UiB UiO Meget dårlig kompenatanse Dårlig kompetanse Nøytral God kompetanse Meget god kompetanse Vet ikke

36 Resten av foilsettet er grafer for de fleste av fellespørsmålene med svarfordelinger for UiO-respondenter.

37 F3 (UiO): Fornøyd med IT-tjenestene fordelt på fakultet/hovedenhet [%] 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Svært fornøyd 14,3 17,4 19, ,1 23,5 23, ,1 19,5 36,4 36,7 13,6,8 Fornøyd 71,4 71,7 59, ,6 52,9 51, , , ,2 54,4 Sånn passe 14,3 6,5 16, ,7 17, ,5 12,2 13,6 17,6 Misfornøyd 4,3 2,9 4 7,8 5, ,9 1,7 4,6 Svært misfornøyd 1,5 3 1,5 2,9 1,2 2 3,7 2,4 9,1 1,7 4,5 1,9

38 F4 (UiO). Fornøyd med at IT-tjenestene er stabile og pålitelige fordelt på fakultet/hovedenhet [%] 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Vet ikke 14,3 2,2 0, ,2 2 1,1 Svært fornøyd 42,9 28,9 32, ,3 23,5 36,9 29,6 36,6 72,7 54,8 27,3 32,1 Fornøyd 28,6 48,9 51, ,9 44,1 45, ,3 43,9 27,3 35, ,2 Sånn passe 14,3 17,8 13, ,5 9,5 14 7,4 19,5 3,2 13,6 13,9 Misfornøyd 2,2 1,5 6 6,3 8, ,5 4,5 4,5 Svært misfornøyd 1,5 2 0,5 1,2 4 3,7 4,5 1,2

39 F5 (UiO). Er IT-tjenestene enkle å bruke fordelt på fakultet/hovedenhet [%] 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Vet ikke 2,2 1,5 2 0,5 1,2 2,1 1 Svært fornøyd,2,6,9,2 8,8,5 23,4 11,5 23,1 19,7 9,5 16,8 Fornøyd 42,9 43,5 50,4 44,6 39,4 47,1 43,4 36, ,6 72,7 54,1 66,7 45,5 Sånn passe 42,9,4 24,4 29,7,1 23,5 24,1,5 26,9 17,9 27,3 19,7 14,3 24,9 Misfornøyd 14,3 8,7 5,9 6,9 11,3 14,7 9,6 8,5 11,5 7,7 6,6 9,5 8,8 Svært misfornøyd 2,2 5,9 3,4 5,9 1,2 4,3 7,7 2,9

40 F6 (UiO).Hvordan vurderer du din egen IT-kompetanse fordelt på fakultet/hovedenhet [%] 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Vet ikke 2,2 0,7 1 1,2 0,6 Svært fornøyd 28,6 26,1 28,7 21,8 42,7 23,5 26,2 42,9 51,9 34,1 9,1 34,4 27,3 32,7 Fornøyd 42,9 52,2 49,3 47,5 39,8 52,9 60,7 44, ,3 72,7 37,7 45,5 46,7 Sånn passe 28,6 17,4 17,6 23,8 13,6 14,7,7 8,2 7,4 19,5 18,2 24,6 22,7 16,5 Misfornøyd 2,2 2,9 6,9 2,9 2,9 1,2 2 3,7 1,6 2,8 Svært misfornøyd 0,7 5,9 2 1,6 4,5 0,7

41 F7 (UiO). Er det IT-tjenester du savner eller er spesielt misfornøyd med fordelt på fakultet/hovedenhet [%] 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Nei 85,7 67,4 62,2 63,9 57,6 57,6 71, ,4 72, ,3 65,2 Ja 14,3 32,6 37,8 36,1 42,4 42,4 28, ,6 27, ,7 34,8 De som svarte JA kunne utdype svaret i åpent spørsmål F7b Se dokumentet med tekstsvarene.

42 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % F8a (UiO). EHvor søker du hjelp med IT-problemer: Sentral brukerstøtte fordelt på fakultet/hovedenhet [%] TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Vet ikke 2,5 0, ,7 1,8 4,5 1,4 Ikke slik tjeneste 2,5 1 3,1 2,7 1,3 Svært fornøyd 5 9,4 26,5 3,1 3,2 9,5 2,1 8 7,5 9,1 12,3 13,6 9,2 Fornøyd 7,5,6,4 11,2 9,7 8,1 8,3 9,1 12,3 13,6 12 Sånn passe 17,5 17,2 22,4 12,8 16,1 9,5 18, ,3 14 9,1 14,8 Misfornøyd 60 22,5 32,4 31, ,2 33, ,5 18,2 35,1 22,7 31 Svært misfornøyd 40 42,5 8,2 36,2 41,9 28,4 37, ,4 24,6 36,4,3

43 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % F8b (UiO). Hvor søker du hjelp med IT-problemer: Kolleger fordelt på fakultet/hovedenhet [%] TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Vet ikke 2,3 0,8 2,2 1,5 3,2 1,3 4,1 1,4 Ikke slik tjeneste 4,7 1,6 4,3 4,1 6,4 2,8 2,8 Svært fornøyd 16,3 13,4 9,7 18,6 9,7 7,7 18,4 34,6 22,2 9,1 26,3 18,2 16,2 Fornøyd 60,9 28,3 28,8,8 24,4 14,3 26,9 38,9 18,2 36,8 27,3 26,9 Sånn passe 23,3 19,7 18,3 24,7,8 23,1 24,5 23,1 11,1 27,3 21,1 22,7 21,9 Misfornøyd,6 22,8,1 11,9 19,4,5 26,5 7,7 16,7 27,3 12,3 13,6 17,2 Svært misfornøyd 7 13,4 22,6 13,4 16,1 16,7 12,2 7,7 8,3 18,2 3,5 18,2 13,5

44 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % F8c (UiO). Hvor søker du hjelp med IT-problemer: Kolleger fordelt på fakultet/hovedenhet [%] TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Vet ikke 1,1 7,4 2,6 0,5 Ikke slik tjeneste 1,1 2,6 0,3 Svært fornøyd 16,7 12,9 12,9 17,9 18,5 9,5 8,5,8 17,9 18,2 21,8 18,2,3 Fornøyd 60 23,8 28,2 28 3,7 21,6 29,8 23,1 9,1 34,5 4,5 Sånn passe 21,4,8,1,5 40,7 35, ,3 28,2 45,5 23,6 36,4,8 Misfornøyd 23,8 22, ,9 22, ,9 16,7 23,1 18,2 12,7 27,3 22 Svært misfornøyd 14,3, ,8 7,4,8 12,8 4,2 2,6 9,1 7,3 13,6 11,1

45 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % F8d (UiO). Hvor søker du hjelp med IT-problemer: E-postlister for tjenestene fordelt på fakultet/hovedenhet [%] TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Vet ikke,5 2,5 5,7 3,7 8 4,3 4,2 5,9 4,1 3,9 Ikke slik tjeneste 2,6 1,7 2,3 3,7 5,5 2,9 2,4 Svært fornøyd 7,9 1,7 4,5 5,3 4,1 6,4 2,9 12,2 4,5 Fornøyd 33,3 5,3 11,9 9,1 11,2 4,1 4,3 8,3 5,9 11,1,4 13,6 9,6 Sånn passe 7,9 11,2 11,2 5,5 6,4 12,5 2,9 11,1 16,3 4,5 Misfornøyd 26, ,8 18, ,3 16,7 17,6 11,1 18,4 36,4,1 Svært misfornøyd 66,7 39,5 49,2 53, ,8 57,4 58,3 61,8 66,7 28,6 45,5 49,5

46 F8e (UiO). Hvor søker du hjelp med IT-problemer: Lokal brukerstøtte fordelt på fakultet/hovedenhet [%] 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Vet ikke 2,2 2,3 11,5 0,5 2,4 9,8 9,1 3,2 Ikke slik tjeneste 0,8 1 0,2 Svært fornøyd 71,4 58,7 42, ,6 66,7 45,1 62,5 57,7 46,3 72,7 36,1 27,3 44,6 Fornøyd 28,6 19,6 32, ,8 27,3 29,3,8,8 29,3 18,2 37,7 36,4,2 Sånn passe 6,5 8,3,6 6,9 3 13,4 14,6 3,8 17,1 11,5 18,2 Misfornøyd,9 9,8,4 8,8 3 3,7 7,7 4,9 3,3 6,9 Svært misfornøyd 2,2 3,8 11,5 5,4 6,1 2,1 2,4 9,1 1,6 9,1 4,8

47 F8f (UiO). Hvor søker du hjelp med IT-problemer: Eksterne kilder fordelt på fakultet/hovedenhet [%] 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Vet ikke 2,4 1,1 1,5 3,6 4,5 1,1 Ikke slik tjeneste 0,8 0,1 Svært fornøyd 12, ,7 32,8 17,9 22,7 16, ,3 18,2 22,4 Fornøyd 40 12,2 23,8 18,3 29,8 21,4,3 22,9 8 37,8 18,2 18,2 13,6 23,6 Sånn passe 29,3 26,2 16,1 17,7 7,1 18,7 12, ,9 9,1 23,6 31,8,1 Misfornøyd 26,8 14,8 18,3 11,1 17,9 17,3 27, ,5 36,4 13,6 16,6 Svært misfornøyd 17,1 16,4 22,6 7,1 35,7 16,8 16 2,7 36,4 27,3 18,2 16,2

48 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % F9a (UiO). Hvor fornøyd er du med hjelpen fra: Sentral brukerstøtte fordelt på fakultet/hovedenhet [%] TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Vet ikke 50 38,1 27,6 14,3 36,2 42,4 33,3 46,9 38,5 38,5 27,3 28,8 27,3 32,2 Ikke slik tjeneste 7,1 3, ,3 5,1 9,1 3,4 13,6 3,8 Svært fornøyd 11, ,6 8 9,1 17,3,2 11,5,4 18,2 27,1 18,2 14,5 Fornøyd 33,3 23,8,2 27,6 24,6 9,1 13,3 16,3 11,5,5 27, ,3 22,1 Sånn passe 16,7 11, ,3 18,1 24,2 16,2 19,2,4 18,2 16,9 4,5 17,2 Misfornøyd 4,8 7,1 11,2 5,5 9, ,2 7,7 4,5 6,9 Svært misfornøyd 2,4 3,9 1 3,5 3 2,7 4,1 11,5 5,1 1,7 4,5 3,3

49 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % F9b (UiO). Hvor fornøyd er du med hjelpen fra: Lokal brukerstøtte fordelt på fakultet/hovedenhet [%] TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Vet ikke 4,5 13 3,4 3,7 6,1 3,7 3,3 4,3 Ikke slik tjeneste 2, ,7 9,8 9,1 3,3 Svært fornøyd 57,1 41,3 48, ,2 56,3 35, , ,4 45,9 27,3 40,3 Fornøyd 28,6 45,7 28, ,8 35,8 26,5 40,7 38,5 54,5 34,4 31,8 33,1 Sånn passe 14,3 2,2, ,7 9,4 7,4 12,2 3,7,4 9,1 6,6 13,6,6 Misfornøyd 4,3 3,8 6 8,3 3,1 11,1 6,1 3,7 5,1 18,2 6,2 Svært misfornøyd 4,3 1,5 1 3,4 6,3 2,5 7,4 2,2

50 F (UiO). Fornøyd med websidene om IT-tjenestene fordelt på fakultet/hovedenhet [%] 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Vet ikke 14,3 28,9 17, ,2 17,6 9,6, ,5 18,2 1,6 13,5 Svært fornøyd 6,7 5,2 4 6,3 8,8 9,6 4,2 8 7,5 9,1 8,2 6,3 Fornøyd 42,9 28,9 43, ,3 32,4 42, ,3 60, ,4 Sånn passe 42,9 33,3 26, ,1 35,3 26,5 18,8 32,5 27,3 26,2 28,9 Misfornøyd 2,2 6,7 11 9,2 5,9,8 14, ,2 3,3 8,4 Svært misfornøyd 1,5 4 1,9 1,2 2,1 2,5 1,6

51 F11a (UiO). Er innholdet på websidene: Leselig og forståelig fordelt på fakultet/hovedenhet [%] 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Vet ikke 16,7 23,9,4 13,9,7 18,2 13,4 14 3,7 12,5 18,2 4,8 27,3 13,4 Svært fornøyd 16,7 17,4 8,1 6,9 12,2 18,2 9,8 8 18,5 18,2 9,7 9,1,8 Fornøyd 50 32,6 52,2 35,6 42,4 36,4 36, , ,4 53,2 31,8 42,6 Sånn passe 16,7 17,4 19,1,7 28,3 21,2 31,7,9 18, ,7 24,8 Misfornøyd 8,7 4,4 12,9 5,4 6,1 7,3 14 3,7 5 9,1 3,2 4,5 6,8 Svært misfornøyd 0, ,2 2 2,5 4,5 1,5

52 F11b (UiO). Er innholdet på websidene: Viktig og relevant fordelt på fakultet/hovedenhet [%] 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Vet ikke 14,3 24,4,4 16,7 11,7 18,2 17,1 3,7 17,5 18,2 8,3 27,3,2 Svært fornøyd 11,1 8,8 9,4 12,7,2 8,5 8 11,1 17,5 27,3 11,1 Fornøyd 28,6 35,6 46,3 31, ,3, ,3 48,3 40,9 39,1 Sånn passe 57,1,7 22,9 28,3 27,3 34, ,2 18,2 23,3 27,3,6 Misfornøyd 8,9 2,9,6 6,3 6,1 9, ,1 5 4,5 7,6 Svært misfornøyd 0,7 4, ,5

53 0 % F11c (UiO). Er innholdet på websidene: Dekkende for alle tjenester fordelt på fakultet/hovedenhet [%] 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Vet ikke 50 39,1,9 27,3,1 28,1 24, ,2 32,5 27,3 22,6 27,3 27 Svært fornøyd 2,2 2,2 4,4 9,4 2,5 2 7,4 5 8,1 3,4 Fornøyd 16,7 23,9 27,9 19,2 21,6 9,4 24, ,8 36, ,7 23 Sånn passe 16,7 21,7 28,7,3 34,8 34,4, ,7 18,2 33,9 40,9 29,9 Misfornøyd 16,7 13,3 21,2 13,7 18,8 13, ,8 18,2 4,8 4,5 13,2 Svært misfornøyd 7,1 5,4 3,7 4 7,5 1,6 4,5 3,4

54 F11d (UiO). Er innholdet på websidene: Oppdatert og ajourført fordelt på fakultet/hovedenhet [%] 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Vet ikke ,4 31,3,1,3 29,6,6 11,5 33,3 27,3 22,6 27,3 27,2 Svært fornøyd 16,7 11,1 9,6 1 7,8,2 3,7 12,2 11,5 5,1 12,9 9,1 8 Fornøyd 22,2,1 28,3,5 18,2 28,4 28,6 38,5 23,1 36,4 33,9 27,3 27,6 Sånn passe 33,3 17,8 22,8 24,2,9 24,2 27,2,2 34,6 33,3 9,1 24,2 18,2,2 Misfornøyd 6,7 6,6,1 12,7 12,1 11,1 14,3 3,8 2,6 27,3 4,8 18,2 9,8 Svært misfornøyd 2,2 1,5 5,1 2,9 4,1 2,6 1,6 2,2

55 F12 (UiO). Fornøyd med IT-opplæringen fordelt på fakultet/hovedenhet [%] 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Vet ikke/ikke rel. 42,9 26,7 33,1 43,9,2 28, ,1 33,3 27,3 6,9 36,4,7 Svært fornøyd 11,1 5,3 4 2,9,2,7 12 7,4,3 9,1,7 7,5 Fornøyd 42,9 31,1 34, , ,5 36,4 39,7 13,6 28,9 Sånn passe 14,3 22,6 18,5 36,4 21, ,6 18,2 27,6 27,3 23,3 Misfornøyd 8, ,3 6,1 8,3 12 7,4 7,7 9,1 5,2 9,1 6,8 Svært misfornøyd 2,2 1,5 3 5, ,6 13,6 2,8

56 Fa (UiO). Fornøyd med IT-tjenestene: På kontoret fordelt på fakultet/hovedenhet [%] 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Vet ikke/ikke rel. 2,2 1,5 7,9 5 1,2 6 2,5 3,2 Svært fornøyd 42,9 35,6 29,9,7 22,3 29,4 37,3 40,9 32,5 45,5 50,8 27,3 31,6 Fornøyd 57,1 51, , ,3 36, ,3 57,5 45, ,5 45,9 Sånn passe 8,9 11,9 16,8,3 26,5, ,1 2,5 9,1 8,2 18,2 14,2 Misfornøyd 2, ,8 4,8 3,7 2,5 4,5 3,7 Svært misfornøyd 0,7 2 3,5 2,5 4,5 1,5

57 Fb (UiO). Fornøyd med IT-tjenestene: På reise fordelt på fakultet/hovedenhet [%] 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Vet ikke/ikke rel. 28,6 47,7 21,1 38,4 32,7 33,3 40,7 36,9 37,8 63,6 49,2 45,5 35,3 Svært fornøyd 14,3 13,6,1 11,9 9,1 4,9 14,8 8,1 11,9 9,1 11,1 Fornøyd 28,6 18,2,8,2 28,2 18,2 22, ,5 18,2,3 18,2 Sånn passe 14,3,9 24,8,2 18,3 24,2 23,5 14, ,2,3 18,2 19,1 Misfornøyd 4,5 6 13,1 6,4 9,1 6,2 7,4,8 3,4 9,1 7,3 Svært misfornøyd 14,3 2,3 3 2,5 6,1 2,5 2 2,7 2,2

58 Fc (UiO). Fornøyd med IT-tjenestene: Hjemmefra fordelt på fakultet/hovedenhet [%] 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Vet ikke/ikke rel. 33,3,5,8 23,5 17, ,2 21,1 27,3 23,3 40,9 18,8 Svært fornøyd 14,3,6,3 18,8 14,7, ,5,5 9,1 23,3 13,6 16,9 Fornøyd 28,6 26,7 35, ,1 23,5 40, ,3 44,7 27,3 23,3 22,7 34,7 Sånn passe 42,9,6 23, ,3 14,7, ,1 13,2 18,2 9,1 18,6 Misfornøyd 6, ,9,6 7, ,1 7,9 18,2 5 13,6 8,7 Svært misfornøyd 14,3 2,2 1, ,9 3,6 3,7 2,6 2,3

59 Fd (UiO). Fornøyd med IT-tjenestene: Fra andre steder fordelt på fakultet/hovedenhet [%] 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Vet ikke/ikke rel. 71,4 61,9 32,1 50,5 45,7 45,5 45, ,7 52,8 63,6 51,7 54,5 46,1 Svært fornøyd 11,9,7 8,1 9,6 6,1 5,1 8 14,8 5,6 9,1 12,1 4,5 9 Fornøyd 11,9 29,2 22,8 12,1 24, ,5 22,2 9,1 17,2 9,1,8 Sånn passe 14,3 11,9 19,1 13,1 14,7 27,3 16, ,5 11,1 9,1 17,2 13,6,7 Misfornøyd 7,6 8,1 5,1 3 5,1 8 3,7 5,6 9,1 1,7 13,6 5,7 Svært misfornøyd 14,3 2,4 1,5 5,1 2 6,1 3,8 2 3,7 2,8 4,5 2,8

60 Fe (UiO). Fornøyd med IT-tjenestene: På universitetets trådløse nett fordelt på fakultet/hovedenhet [%] 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Vet ikke/ikke rel. 42,9 29,5 17,4 23,5 16,2 13,6 28,6 7,7 13,5 27,3 21,3 33,3 19,3 Svært fornøyd 14,3 18,2 16,7 11,2 14,5 18, ,2 23,1,8 9,1 29,5 23,8 16,8 Fornøyd 28,6 27,3 36,4 28, ,2 34,6 42, ,8 18,2 32,8 14,3 34,4 Sånn passe 14,3 11,4 13,6,4 21,5 27,3 17,3 6,1,4 21,6 27,3 11,5 14,3 17,3 Misfornøyd 13,6,6 9,2 5,5 6,1 9,9 6,1 3,8,8 18,2 3,3 9,5 8 Svært misfornøyd 5,3 7,1 4,5 9,1 3,7 4,1 5,4 1,6 4,8 4,4

61 Ff (UiO). Fornøyd med IT-tjenestene: På nettbrett/mobil fordelt på fakultet/hovedenhet [%] 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Vet ikke/ikke rel. 28, , ,5 37,5 27,8 42,4 29,7 36,4 26, ,3 Svært fornøyd,6 9,9 5 8,6 9,4 16,5 8 3,8 16,2 9,1 14,8 13,6,3 Fornøyd 28,6 24,4 35, ,9 24, ,9 27,3 36,1 18,2 27,7 Sånn passe 42,9,6 11,5 18,8 21,9 13,9 18,4 18,9 19,7 13,6 18,2 Misfornøyd 4,4 7,6 12 7,6 6,3 12,7 4 11,5,8 18,2 1,6 4,5 8 Svært misfornøyd 2,3 3 1,5 5,1 4 3,8 5,4 9,1 1,6 2,5

62 F16_1omk (UiO). Bruker du e-post fra nettbrett/mobil? fordelt på fakultet/hovedenhet [%] 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Nei 42,9 26,1 23,4 17,8 28,6,6 22,6 22, ,4 19,4 18,2 23,8 Ja 57,1 73,9 76,6 82,2 71,4 79,4 77, , ,6 80,6 81,8 76,2

63 F16_2omk (UiO). Bruker du webtjenester fra nettbrett/mobil? fordelt på fakultet/hovedenhet [%] 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Nei 42,9, ,5 55,3 64,7 54,8 56, , ,6 54,5 Ja 57,1 69, ,5 44,7 35,3 45, , , ,4 45,5

64 F16_3omk (UiO). Bruker du kalendertjenester fra nettbrett/mobil? fordelt på fakultet/hovedenhet [%] 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Nei 57,1 41,3 59,1 63,4 62,6 44,1 52, ,2 27,3 33,9 45,5 54,5 Ja 42,9 58,7 40,9 36,6 37,4 55,9 47, ,8 72,7 66,1 54,5 45,5

65 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % F16_4omk (UiO). Bruker du ADB-systemer/saksbehandling fra nettbrett/mobil? fordelt på fakultet/hovedenhet [%] TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Nei 0 93,5 93,4 89,1 89,3 0 89, ,8 92,7 81,8 80,6 90,9 89,9 Ja 6,5 6,6,9,7,7 22,2 7,3 18,2 19,4 9,1,1

66 0 % F16_5omk (UiO). Bruker du skytjenester fra nettbrett/mobil? fordelt på fakultet/hovedenhet [%] 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Nei 71,4 80,4 87,6 87,1 85,9 85,3 91, ,1 82,9 81,8 85,5 90,9 86,2 Ja 28,6 19,6 12,4 12,9 14,1 14,7 8,3,9 17,1 18,2 14,5 9,1 13,8

67 F17 (UiO). Kjennskap til IT-reglementet fordelt på fakultet/hovedenhet [%] 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Vet ikke 14,3 6,7 6 7,1 8,9 3 8,6 8,3 12,2 3,3 13,6 7,3 Svært fornøyd 13,3 6,7 1 3,9 12,1 7,4 4,2 3,8 2,4 4,9 4,5 5,2 Fornøyd 14,3 28,9 32,1 29,3,6,3 22,2 37,5 34,6 12,2 36,4 47,5 27,3 29,2 Sånn passe 42,9 31,1 33,6 22, ,3 33,3 27,1 38,5 34,1 36,4 32,8 36,4 32,3 Misfornøyd 14,3 13,3 13,4 27,3,7 9,1 18,5,8 19,2 19,5 9,1 9,8 9,1 17,8 Svært misfornøyd 14,3 6,7 8,2 13,1 5,9 12,1 9,9 2,1 3,8 19,5 18,2 1,6 9,1 8,3

68 F18 (UiO). Kjennskap til regler for håndtering av persondata fordelt på fakultet/hovedenhet [%] 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Vet ikke 14,3 6,8 5, ,4 9,8 3,8 12,8 9,1 1,6 13,6 8,8 Svært fornøyd 27,3, ,9 33,3 18, ,5,3 9,1,8 13,6 18,4 Fornøyd 28,6 29, ,7 42,4 32, ,3,6 45,5 41,9 18,2 35,9 Sånn passe 28,6 17,6 21,8 12,1 24, ,9,5 27, ,8,9 Misfornøyd 28,6 9,1 8,1 13,4 3 9,8 2,4,4 6,5 13,6 Svært misfornøyd 2,3 3,7 11 6,9 9,1 4,9,4 9,1 3,2 9,1 6

69 F19 (UiO). Kompetanse til å ivareta egen IT-sikkerhet fordelt på fakultet/hovedenhet [%] 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % % % 0 % TF JUS MED HF MN OD SV UV UB Mus Senter LOS Annet Total Vet ikke 14,3 8,9 6,8 6,9 7,4 9,1 7,2 2 11,5 7,3 4,9 4,5 6,9 Svært fornøyd 14,3 24,4 18,2 11,9 23,2,2 14,5 22,4 23,1 9,8 9,1 26,2 18,2 18,9 Fornøyd 28,6 35,6 41,7 38,6 36,5 39, ,9 46,2 58,5 63,6 37,7 22,7 40,2 Sånn passe 14,3 22,2 28,7 19,7,3,3,4 11,5 12,2 9, ,9 22,9 Misfornøyd 14,3 8,9 4,5 6,9 9,9 12 6,1 7,7 7,3 9,1 6,6 13,6 7,9 Svært misfornøyd 14,3 3,8 6,9 3,4 6,1 2 4,9 9,1 1,6 3,3

Nasjonal SUIT Per H. Jacobsen

Nasjonal SUIT Per H. Jacobsen Nasjonal SUIT 15 Per H. Jacobsen Nasjonal SUIT 15 Nasjonal SUIT er samarbeid mellom fem norske universiteter [UiA, UiB, NTNU, UiT og UiO]. Prosjektgruppe med deltagere fra de fem universitetene. Langt

Detaljer

Resultater fra SUrvey om IT-tjenestene

Resultater fra SUrvey om IT-tjenestene Resultater fra SUrvey om IT-tjenestene Per H. Jacobsen USIT/UAV/IFT/FT USIT/UAV/IFT/FT UAV = Underavdeling for virksomhetstjenester IFT = Seksjon for IT i forskning FT = Gruppe for forskningstjenester

Detaljer

SUIT 2013 Resultater fra SUrvey om IT-tjenestene

SUIT 2013 Resultater fra SUrvey om IT-tjenestene Resultater fra SUrvey om IT-tjenestene Per H. Jacobsen USIT/IFT/FT Utgangspunkt Elektronisk survey (spørreskjemaundersøkelse) Undersøkelsen ble gjennomført i januar/februar 2013 og ligger innholdsog omfangsmessig

Detaljer

SUIT 2010 Resultater fra SUrvey om IT-tjenestene

SUIT 2010 Resultater fra SUrvey om IT-tjenestene Resultater fra SUrvey om IT-tjenestene Per H. Jacobsen USIT/SUF/VD Utgangspunkt Elektronisk survey (spørreskjemaundersøkelse) Undersøkelsen ble gjennomført i november/desember 2010 og ligger innholds-

Detaljer

SUIT2013 Spørreundersøkelse om IT- tjenestene SUIT2013 RAPPORT

SUIT2013 Spørreundersøkelse om IT- tjenestene SUIT2013 RAPPORT SUIT2013 RAPPORT INNLEDNING SUIT2013 ble gjennomført i februar 2013 og ligger innholds- og omfangsmessig nært opp til tilsvarende undersøkelser i årene 2003-2010. Det ble trukket et tilfeldig utvalg e-postadresser

Detaljer

SUAIT 2012 SpørreUndersøkelse om Administrative IT-systemer

SUAIT 2012 SpørreUndersøkelse om Administrative IT-systemer SUAIT 2012 SpørreUndersøkelse om Administrative IT-systemer Per H. Jacobsen USIT/SUF/VD SUAIT& Elektroniskspørreskjemaundersøkelse. UtarbeidetavenprosjektgruppemeddeltagelsefrafagavdelingeneiSA. SUAITblegjennomførtiapril2012.

Detaljer

SUIT2009 Spørreundersøkelse om IT tjenestene SUIT2009 RAPPORT

SUIT2009 Spørreundersøkelse om IT tjenestene SUIT2009 RAPPORT INNLEDNING SUIT2009 SpørreundersøkelseomIT tjenestene SUIT2009 RAPPORT SUIT2009 ble gjennomført i november/desember 2009 og ligger innholds- og omfangsmessig nært opp til tilsvarende undersøkelser i årene

Detaljer

Survey om IT-tjenestene 2006

Survey om IT-tjenestene 2006 Survey om IT-tjenestene 2006 USIT (Universitetets senter for informasjonsteknologi) gjennomfører årlige spørreundersøkelser blant IT-brukerne ved UiO. Dette er fjerde året vi gjør dette. Målet er å samle

Detaljer

SUIT 2007 Brukerundersøkelse

SUIT 2007 Brukerundersøkelse SUIT 2007 Brukerundersøkelse SUIT 2007 ble gjennomført i november/desember 2007 og ligger innholds- og omfangsmessig nært opp til tilsvarende undersøkelser i årene 2003-2006. Det ble trukket et tilfeldig

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

STATISTIKKSURVEY VÅREN 2005

STATISTIKKSURVEY VÅREN 2005 STATISTIKKSURVEY VÅREN 2005 0.1 Innledning og nøkkeltall Undersøkelsen ble gjennomført av USIT. Ansvarlig var P.H.Jacobsen@usit.uio.no på vegne av USITs Gruppe for statistikktjenester. Surveyen om statistikkbruk

Detaljer

Vi lovte å publisere resultater fra undersøkelsen i Web og her kommer de første oppstillingene i form av:

Vi lovte å publisere resultater fra undersøkelsen i Web og her kommer de første oppstillingene i form av: SUIT SUrvey om IT-tjenestene [høst 2003] Innledning USIT (Universitetets senter for informasjonsteknologi) gjennomførte i november/desember 2003 en spørreundersøkelse blant IT-brukerne ved UiO. Målet var

Detaljer

SUIT SUrvey om IT-tjenestene [2004] Innledning. Tabeller & grafer

SUIT SUrvey om IT-tjenestene [2004] Innledning. Tabeller & grafer SUIT SUrvey om IT-tjenestene [2004] Innledning SUIT 2004. USIT (Universitetets senter for informasjonsteknologi) gjennomførte høsten 2003 en spørreundersøkelse [SUIT 2003] blant IT-brukerne ved UiO. Målet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

For å gjennomføre undersøkelsen på norsk trykker du på det norske flagget under. Du

For å gjennomføre undersøkelsen på norsk trykker du på det norske flagget under. Du Velkommen til IT-avdelingens brukerundersøkelse! Welcome to the IT Department's user survey! For å gjennomføre undersøkelsen på norsk trykker du på det norske flagget under. Du starter undersøkelsen ved

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

UiOs rekrutteringssystem,

UiOs rekrutteringssystem, UiOs rekrutteringssystem, 1 Agenda Side Agendapunkter 3 Presentasjon av rekrutteringssystemet Jobbnorge 9 Status for implementering og forvaltning av Jobbnorge 19 Tidene endrer seg valg av utlysningskanaler

Detaljer

Vi fikk 1391 svar som gir en svarprosent på dette er et meget bra resultat for en elektronisk spørreundersøkelse.

Vi fikk 1391 svar som gir en svarprosent på dette er et meget bra resultat for en elektronisk spørreundersøkelse. SUIT 2006 Brukerundersøkelse SUIT 2006 ble gjennomført i november/desember 2006. SUIT 2006 ligger tett opptil tilsvarende undersøkelser I 2003, 2004 og 2005. Undersøkelsen omfatter vitenskapelige og ikke-vitenskapelige

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total %

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total % Patentstyrets kundeundersøkelser Patentstyret gjennomfører årlig kundeundersøkelser blant de som har levert patentsøknad, varemerke- eller design-registrering. Denne rapporten tar for seg resultatene fra

Detaljer

Spørreundersøkelse om Brukerstøtte IT og brukerstøttetjenestene

Spørreundersøkelse om Brukerstøtte IT og brukerstøttetjenestene Spørreundersøkelse om Brukerstøtte IT og brukerstøttetjenestene Publisert fra 02.05.2012 til 07.05.2012 614 respondenter (614 unike) 1. Hvilket studiested til hører du? Våre målgrupper. Hvem er du? 1 Kjeller

Detaljer

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75).

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75). Side 1av 13 Bakgrunn I oktober 2000 sendte prosjektet ut 400 spørreskjema til pasientene ved Tiller Psykiatriske poliklinikk. Bakgrunnen for utsendelsen var at man hadde opplevd å få manglende oppslutning

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE VED FASTLEGEKONTOR

BRUKERUNDERSØKELSE VED FASTLEGEKONTOR BRUKERUNDERSØKELSE VED FASTLEGEKONTOR Bjørnar Nyen Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten GRUK - Seksjon for kvalitetsutvikling og Kirkegaten Legekontor, Skien bnyen@gruk.no Forbedringsprosjekt i

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 2009 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 2009. På sentrale spørsmål kan vi

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Resultatrapport nedbrutt på årstall (2010 2012) KORT OM UNDERSØKELSENE Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 i 2012, n=1481

Detaljer

Rapport 2: PPU3120D våren 2011 (V10-V11)

Rapport 2: PPU3120D våren 2011 (V10-V11) Rapport 2: PPU3120D våren 2011 (V-V11) Innledning: Følgende rapport viser en gjennomgang av svarene på studentundersøkelsen på PPU 3120D våren 2011 (etter uke 0 i 20). Det er kun studenter på PPU deltidsstudium

Detaljer

Prosjektets mål. Dekanmøtet 4. mars 2015

Prosjektets mål. Dekanmøtet 4. mars 2015 Prosjekt UiO digital eksamen Dekanmøtet 4. mars 2015 Prosjektets mål Å gjøre eksamen papirløs for alle involverte: studenten, eksamensadministratoren og faglærer/sensor.! Levere en digital arbeidsflyt

Detaljer

Respondents: 383 displayed, 383 total Status: Closed. Launched Date: 08.04.2013 Closed Date: 14.04.2013

Respondents: 383 displayed, 383 total Status: Closed. Launched Date: 08.04.2013 Closed Date: 14.04.2013 Brukerundersøkelse NTNU IT Respondents: 383 displayed, 383 total Status: Closed Launched Date: 08.04.2013 Closed Date: 14.04.2013 1. Hvilket fakultet tilhører du? Det humanistiske fakultet (HF) 35 11%

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Nettskjema. Lynkursdag 14. november Pål Fugelli, USIT/FT Dagfinn Bergsager, USIT/WEB Stein-Eirik Lund, USIT/WEB

Nettskjema. Lynkursdag 14. november Pål Fugelli, USIT/FT Dagfinn Bergsager, USIT/WEB Stein-Eirik Lund, USIT/WEB Nettskjema Lynkursdag 14. november 2013 Pål Fugelli, USIT/FT Dagfinn Bergsager, USIT/WEB Stein-Eirik Lund, USIT/WEB Strategisk mål Nettskjema skal brukes til alle typer skjemabasert datainnsamling på UiO

Detaljer

Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer

Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Skriftserien nr 6/ Forskerforbundet: Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Oktober. Oppsummering Denne rapporten presenterer hvordan Forskerforbundets

Detaljer

PPU deltid, kull V11-V12 Rapport 1: PPU3110D våren FULL RAPPORT

PPU deltid, kull V11-V12 Rapport 1: PPU3110D våren FULL RAPPORT PPU deltid, kull V11-V12 Rapport 1: PPU3110D våren 2011. FULL RAPPORT Innledning: Følgende rapport viser en gjennomgang av svarene på studentundersøkelsen på PPU 3110D våren 2011. Det er kun studenter

Detaljer

4. desember Administrative studieledere: Status og veien videre

4. desember Administrative studieledere: Status og veien videre 4. desember 2015 Administrative studieledere: Status og veien videre Agenda Infrastruktur Testing med Inspera Erfaringsinnhenting Veien(e) videre 08.12.2015 Prosjekt UiO digital eksamen 2 Infrastruktur:

Detaljer

Hvor fornøyd er stipendiater på HF med sin veiledningssituasjon?

Hvor fornøyd er stipendiater på HF med sin veiledningssituasjon? Hvor fornøyd er stipendiater på HF med sin veiledningssituasjon? Juni 2014 Ph.d.-kandidatutvalget ved Det humanistiske fakultet, UiB (STIP-HF) 1 Innhold Bakgrunn Resultater Utvalg Hvor fornøyd var ph.d.-kandidatene

Detaljer

Rapport 1: PPU3110D våren 2010

Rapport 1: PPU3110D våren 2010 Rapport 1: PPU311D våren 21 Innledning: Følgende rapport viser en gjennomgang av svarene på studentundersøkelsen på PPU 311D våren 21 (fra studiestart og t.o.m. uke 8). Det er kun studenter på PPU deltidsstudium

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet Studiebarometeret : Overordnet tilfredshet Kort om hovedfunn Norske studenter er i det store og hele fornøyde med studiet de går på! Det er også meget små forskjeller når vi sammenligner de fem siste årene.

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Foreløpig rapport.

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Foreløpig rapport. INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2012 Foreløpig rapport. 1 Innhold 1. Bakgrunn og sammendrag... 3 1.1. Bakgrunn.... 3 1.2. Sammendrag.... 3 2. Gjennomføring og tilbakemelding.... 3 2.1. Utsending og svarprosent....

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for vårsemesteret 16 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret 16. På sentrale

Detaljer

Oktober Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene. Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere

Oktober Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene. Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Oktober 2010 Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Hovedfunn... 4 Spørreskjema...

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

8. oktober Rektoratet: Digital eksamen

8. oktober Rektoratet: Digital eksamen 8. oktober 2015 Rektoratet: Digital eksamen UiOs mål Å gjøre eksamen papirløs for alle involverte: studenten, eksamensadministratoren og faglærer/sensor. Levere «tjenesten digital eksamen» til UiOs fakulteter.

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer

EN INNFØRING I BRUK AV GOOGLE DOCS SOM VERKTØY

EN INNFØRING I BRUK AV GOOGLE DOCS SOM VERKTØY EN INNFØRING I BRUK AV GOOGLE DOCS SOM VERKTØY AV TRINE BOGENES, ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Som en del av forberedelsen til arbeidet deres i forbindelse med Eilert Sundt prisen vil jeg presentere dere

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse TRONDHEIM KOMMUNE Tilbud på gård Brukerundersøkelse 16 Sommeren 16 gjennomførte Enhet for service og internkontroll en brukerundersøkelse overfor brukere som har aktivitetstilbud på de fire gårder som

Detaljer

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET Edvard Velsvik Bele og Ingvild Syversten Innhold INNLEDNING... 1 DELTAKELSE... 2 INFORMASJON... 2 PRAKTISERING... 3 LEDERHÅNDTERING... 4 HELSEFREMMENDE

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Resultater fra del 2 Hans Christian Holte, direktør i Difi Virksomheter vi har undersøkt Oppvekst og utdanning Skolefritidsordning Barnehage Grunnskole Videregående opplæring Universitet

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Universitetsstyret Dato: 8.06.2011 IHR: Mandat for plangruppen for organisering av UiOs nettsted UiO har utfordringer knyttet til oppdatering og vedlikehold av nettsidene.

Detaljer

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen Resultater i prosent og antall svar Under presenteres resultatene for

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Nord-Trøndelag

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Nord-Trøndelag Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Nord-Trøndelag Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få

Detaljer

RESULTAT FRA BRUKERUNDERSØKELSE EVALUERING AV TRIVSELSUNDERSØKELSEN (MTU)

RESULTAT FRA BRUKERUNDERSØKELSE EVALUERING AV TRIVSELSUNDERSØKELSEN (MTU) Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling Seksjon for konkurranse og utvikling RESULTAT FRA BRUKERUNDERSØKELSE EVALUERING AV TRIVSELSUNDERSØKELSEN (MTU) Versjon: 1.0 Dato: 08.04.08 Prosjektgruppe:

Detaljer

Grunnlag for en analyse av lønnsandel og årsverk (virksomhetsrapportering 1. tertial 2010)

Grunnlag for en analyse av lønnsandel og årsverk (virksomhetsrapportering 1. tertial 2010) Prosent Vedlegg til Virksomhetsrapport 1.tertial 2010 Grunnlag for en analyse av lønnsandel og årsverk (virksomhetsrapportering 1. tertial 2010) Det ble i forbindelse med enhetenes rapportering for 1.tertial

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Sør-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høsten 11 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for høsten. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Arkivkode: FU sak: 16/10 Sak nr.: Møte:

Arkivkode: FU sak: 16/10 Sak nr.: Møte: Universitetet i Bergen Forskningsutvalget Arkivkode: FU sak: 16/10 Sak nr.: Møte: 18.05.10 FREMDRIFTSRAPPORTERING I FORSKERUTDANNINGEN Bakgrunn Alle ph.d. kandidater og veiledere rapporterer årlig på kandidatens

Detaljer

Vedlegg 2. Krysstabeller. Studieløp og mobilitet - en undersøkelse blant bachelorstudenter ved Universitetet i Oslo.

Vedlegg 2. Krysstabeller. Studieløp og mobilitet - en undersøkelse blant bachelorstudenter ved Universitetet i Oslo. Vedlegg. Krysstabeller. Studieløp og mobilitet - en undersøkelse blant bachelorstudenter ved Universitetet i Oslo. Tabell. Tidligere studieerfaring og studiegjennomføring. N=119 Spm.. Hadde du studert

Detaljer

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon - arbeidslivstilknytning og tilfredshet med utdanning blant uteksaminerte

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høsten 11 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for høsten. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

NTNU Kandidatundersøkelsen Fakultet for naturvitenskap og teknologi

NTNU Kandidatundersøkelsen Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Kandidatundersøkelsen 2013 Fakultet for naturvitenskap og teknologi 1 Utvalg Utvalg Bruttoutvalg Nettoutvalg Svarprosent HF totalt 731 394 53,9 % BBI 15 7 47 % MBI 66 30 46 % MBIOT 16 10 63 % MBIOT5

Detaljer

Hvem er vi og hva gjør vi som jobber med forskerstøtte ved UiO?

Hvem er vi og hva gjør vi som jobber med forskerstøtte ved UiO? Hvem er vi og hva gjør vi som jobber med forskerstøtte ved UiO? Presentasjon av kartlegging og nettbesvarelser 05.12.16 Linn Kristin Stølan 2 Kartlegging av kapasitet på forskerstøtten på enhetene Hvor

Detaljer

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Historie bachelor Undersøkelse gjort våren 2009 Bakgrunn 76 svarte på undersøkelsen. (76 respondenter). 36,8 % er 19-21 år, og 32,9 % er 22-25 år. 60,8 % av

Detaljer

Kom-i-gang-guide. 02.11.2015 www.easyfact.no

Kom-i-gang-guide. 02.11.2015 www.easyfact.no Kom-i-gang-guide 02.11.2015 www.easyfact.no Denne guiden viser deg steg for steg hvordan du kommer i gang med din første spørreundersøkesle i Easyfact. Skriv den ut og ha den ved siden av deg når du lager

Detaljer

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Rapport 17. mars 2016 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Hovedfunn... 4 Snittverdier på kvalitetsdimensjonene... 4 Hovedfunn i undersøkelsen...

Detaljer

Bruk av karriereveiledningstjenester i høyere utdanning, med vekt på Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo

Bruk av karriereveiledningstjenester i høyere utdanning, med vekt på Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo ARBEIDSNOTAT 21/2006 Clara Åse Arnesen Bruk av karriereveiledningstjenester i høyere utdanning, med vekt på Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Forslag til lysark til enhetsledere som skal informere om arbeidsmiljøundersøkelsen ved sin enhet

Forslag til lysark til enhetsledere som skal informere om arbeidsmiljøundersøkelsen ved sin enhet Forslag til lysark til enhetsledere som skal informere om arbeidsmiljøundersøkelsen ved sin enhet Noen råd til leder Vær personlig. Det er viktig for deg som leder. Vær konkret. Vi gjør dette fordi det

Detaljer

Den norske kirke. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen.

Den norske kirke. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Samlet tilfredshet 3 Tilfredshet med Den norske kirke - detaljert etter temaområde 4 Klagebehandling 3 Bakgrunn 3 2 1 Om undersøkelsen Om undersøkelsen Målet

Detaljer

Rapport - Studentbarometeret 2009

Rapport - Studentbarometeret 2009 Rapport - Studentbarometeret 2009 Hovedfunn 89% av studentene trives (samme som 2007) ved UiB. Videre svarer 79% at de føler faglig tilhørighet, mens 64% svarer at de føler sosial tilhørighet til studiet

Detaljer

Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken

Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken Publisert fra 21.05.2012 til 15.08.2012 35 respondenter (35 unike) 2. Alt i alt, hvordan opplevde du å være vitne i denne saken, i forhold til de forventningene

Detaljer

Usikkerhetsstyring i praksis - Utvalgte resultater fra PUS spørreskjemaundersøkelse 2008

Usikkerhetsstyring i praksis - Utvalgte resultater fra PUS spørreskjemaundersøkelse 2008 Usikkerhetsstyring i praksis - Utvalgte resultater fra PUS spørreskjemaundersøkelse 2008 PUS Forum 4 10. Juni 2009 Lars E. Onsøyen, SINTEF 1 Bakgrunn og presiseringer Sommeren/høsten 2008 gjennomførte

Detaljer

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Nordland fylkeskommune har invitert alle elever i videregående skole i Nordland til å svare på en undersøkelse om innføringen av tobakksfri skoletid.

Detaljer

Kartlegging blant eksternvurderere av nasjonale prøver. Rapport fra MMI v/håkon Kavli og Wenche Berntsen August 2005

Kartlegging blant eksternvurderere av nasjonale prøver. Rapport fra MMI v/håkon Kavli og Wenche Berntsen August 2005 Kartlegging blant eksternvurderere av nasjonale prøver Rapport fra MMI v/håkon Kavli og Wenche Berntsen August 25 Forord På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har MMI Univero gjennomført denne undersøkelsen

Detaljer

21. april USIT: IT-konferansen

21. april USIT: IT-konferansen 21. april 2016 USIT: IT-konferansen UiOs og prosjektets mål Å gjøre eksamen papirløs for alle involverte: studenten, eksamensadministratoren og faglærer/sensor. Levere «tjenesten digital eksamen» til UiOs

Detaljer

Rapport fra evaluering av «PSYK 100 Innføring i psykologi» Høsten 2012

Rapport fra evaluering av «PSYK 100 Innføring i psykologi» Høsten 2012 Rapport fra evaluering av «PSYK Innføring i psykologi» Høsten 12 Emneansvarlige: Svein Larsen og Eirunn Thun Emnet «PSYK Innføring i psykologi» ble i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem evaluert i etterkant

Detaljer

Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune

Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune Gunnar Nossum Nord-Trøndelagsforskning Steinkjer 2000 Tittel Forfatter : SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2013

Brukerundersøkelsen 2013 Brukerundersøkelsen 2013 Innledning: I henhold til kapittel 5.1 Brukerundersøkelse i tildelingsbrev ( Arkiv -2009/1778-1 ) av 2010 for Universitetet i Nordland (UIN), samt at Brukerundersøkelsen er en

Detaljer

Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06. Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen

Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06. Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06 Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen Per Manne 29.10.2007 Forutsetninger Absolutt skala med utgangspunkt i generelle kvalitative beskrivelser vedtatt

Detaljer

Kandidatundersøkelser Vår 2012 Vår 2013

Kandidatundersøkelser Vår 2012 Vår 2013 Kandidatundersøkelser Vår 2012 Vår 2013 Resultater fra undersøkelser mot uteksaminerte kandidater vår 2012, høst 2013 og vår 2013, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo Om undersøkelsen Undersøkelsene

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

28. mai MN allmøte om digital eksamen

28. mai MN allmøte om digital eksamen 28. mai 2015 MN allmøte om digital eksamen Prosjektets mål: Å gjøre eksamen papirløs for alle involverte: studenten, eksamensadministratoren og faglærer/sensor. Levere «tjenesten digital eksamen» til UiOs

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009 1 Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009 Et verktøy for utvikling av arbeidsmiljø ved NTNU Utviklet internt i NTNU for NTNU, ble gjennomført for første gang i 2007 Gir et oversiktsbilde over situasjonen

Detaljer

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no.

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no. Samordna opptak 2015: Spansk og tysk fortsetter å øke, fransk og mindre underviste språk går ned Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 4/2015 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

Etter at besvarelsene er besvart og undersøkelsesperioden er avsluttet, kan du hente ut rapporter.

Etter at besvarelsene er besvart og undersøkelsesperioden er avsluttet, kan du hente ut rapporter. Kapittel 6 Rapporter Etter at besvarelsene er besvart og undersøkelsesperioden er avsluttet, kan du hente ut rapporter. Rapportene er tilgengelig fra det laveste nivået, og oppover i strukturen med akkumulerte

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Nettskjema. Lynkurs for Houston 26. september Stein-Eirik Lund, USIT/WEB

Nettskjema. Lynkurs for Houston 26. september Stein-Eirik Lund, USIT/WEB Nettskjema Lynkurs for Houston 26. september 2014 Stein-Eirik Lund, USIT/WEB Strategisk mål Nettskjema skal brukes til alle typer skjemabasert datainnsamling på UiO Trenger man mer funksjonalitet, skal

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Universitetet i Oslo Antall besvarelser: 31 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 53% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside,

Detaljer

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Rapport Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 07.01.10 Dokument etablert HN 0.1.0 14.01.10 Utkast til rapport ferdigstilt HN 0.9.0 05.02.10 Dokument

Detaljer

Evalueringsrapport Aorg105 våren 2010.

Evalueringsrapport Aorg105 våren 2010. Evalueringsrapport Aorg105 våren 2010. Denne evalueringen baserer seg på evalueringsskjema som ble utdelt på siste forelesning i Aorg105 onsdag 14.04. Det ble samlet inn 16 besvarelser av totalt 50 oppmeldte,

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN?

HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN? HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN? INNHOLD Hva har vi gjort? Spørreundersøkelse Åpne spørsmål Intervju UVIS analyse Rapport SPØRREUNDERSØKELSEN Gutter er marginalt dominerende Ungdomsskoletrinn

Detaljer

Frida - brukerundersøkelse blant ansatte ved SVTfakultetet. Trondheim, juli 2008

Frida - brukerundersøkelse blant ansatte ved SVTfakultetet. Trondheim, juli 2008 Frida - brukerundersøkelse blant ansatte ved SVTfakultetet 2007 Trondheim, juli 2008 Frida - brukerundersøkelse blant ansatte ved SVTfakultetet 2007 Trondheim, juli 2008 NTNU, SVT-fakultetet Dragvoll,

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2003-2007 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Innledning Fagutvalget i Pareto

Detaljer

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016:

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Gjennomføring av spørreundersøkelse av arbeidstakere på vta: Vi har i uke 49, år 2016, gjennomført en spørreundersøkelse blant våre arbeidstakere på

Detaljer

Troms fylke- Trygt og Tilgjengelig FØLGEEVALUERING

Troms fylke- Trygt og Tilgjengelig FØLGEEVALUERING Troms fylke- Trygt og Tilgjengelig FØLGEEVALUERING Spørreundersøkelsen Datainnsamlingen sendt ut til respondenter via Quest Back 1. Spørreundersøkelse: 31.01.2010-06.03.2010 Følgeevalueringen: 09.05.2011-09.06.2011

Detaljer

Evaluering av kunnskapsprøven

Evaluering av kunnskapsprøven Evaluering av kunnskapsprøven Oppsummering: Det ble i perioden 1. oktober 2015 til 13. januar 2016 gjennomført en evaluering av kunnskapsprøven i GOS og AFR. Hovedfunnene i undersøkelsen viser at kandidatene

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Maritime Law Antall besvarelser: 7 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 54% Maritime Law OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en

Detaljer