LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet"

Transkript

1 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet Januar 2006

2 Fellesforbundet (FF) er det største LO-forbundet i privat sektor med om lag medlemmer. Vi er et ganske ungt forbund, men har likevel røtter tilbake med lange tradisjoner i norsk fagbevegelse. Det var fem forbund som i 1988 dannet Fellesforbundet; Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund, Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund, Norsk Papirindustriarbeiderforbund, Norsk Skog- og Landarbeiderforbund og Bekledningsarbeiderforbundet. Norsk Grafisk Forbund er et sjette forbund som fra blir en del av fellesskapet vårt. Som medlem i FF har du en rekke medlemsfordeler fremforhandlet av fagbevegelsen. LOfavør er fagbevegelsens største satsing i nyere tid når det gjelder å tilby LO-forbundenes medlemmer, deres avdelinger og foreninger tidsriktige bank- og forsikringsfordeler. Alle disse fordelene er utviklet gjennom et avtalt samarbeid mellom LO, forbundene og SpareBank 1. Dessuten omfatter LOfavør-fordelskonseptet også en rekke andre gunstige medlemsfordeler. Denne brosjyren... gir deg en oversikt over hvilke forsikringsfordeler FF har knyttet til medlemskapet. Brosjyren inneholder ikke fullstendige forsikringsvilkår. Disse får du ved å henvende deg til SpareBank 1, LOfavør Medlemsservice eller på I denne brosjyren kan du også lese om de øvrige medlemsfordelene. Vi kan nevne fordeler på områder som reiser, strøm, kredittkort, telefoni, eiendomsmegling med mer. Medlems- og fordelskortet... viser at du er organisert i FF og hvilke forsikringer som inngår i medlemskapet. Kortet gir deg dessuten en anledning til aktivt å benytte alle de medlemsfordelene som foreligger. Mer informasjon om LOfavør... får du ved å kontakte MedlemsTelefon på Se også våre nettsider og «For dem som aktivt benytter alle LOfavør-tilbudene, er det mange tusen kroner å spare i forhold til ordinære priser» Kjell Bjørndalen, Forbundsleder i Fellesforbundet Januar 2006

3 Innhold Forsikringer som er tilknyttet ditt medlemskap i Fellesforbundet Side 4 Side 5 LOfavør Kollektiv hjemforsikring 6 LOfavør Grunnforsikring 7 LOfavør Fritidsulykkesforsikring Forsikringer som du må ta kontakt med SpareBank 1 for å få kjøpt Side 8 Side 9 LOfavør Reiseforsikring 10 LOfavør Toppsikring 11 LOfavør Ulykkesforsikring 12 LOfavør Barneforsikring 13 LOfavør Husforsikring 14 LOfavør Bilforsikring Øvrige medlemsfordeler som du har tilknyttet LOfavør Side 15 Side 16 LOfavør Bankfordeler SpareBank 1 17 LOfavør MasterCard SpareBank 1 18 LOfavør Strøm Norges Energi 19 LOfavør Telefoni og ADSL Telenor 20 LOfavør Eiendomsmegling EiendomsMegler 1 20 LOfavør Advokatbistand Legalis 21 LOfavør Hotell Rica Hotels 21 LOfavør Reisebyrå Folkeferie 22 LOfavør Leiebil Hertz 22 LOfavør Bilvedlikehold Snap Drive 23 LOfavør Bonus på drivstoff Norske Shell 23 LOfavør Bokhandel Slik går du frem når du skal bestille, kjøpe eller ønsker mer informasjon om et produkt Side 24 LOfavør MedlemsTelefon 25 LOfavør Servicekupong 3

4 De neste sidene er en oversikt over de forsikringer som er tilknyttet ditt medlemskap i Fellesforbundet. LOfavør Kollektiv hjemforsikring (kodebokstav H på kortet) gjelder ikke for elevmedlemmer og ikke for medlemmer som har reservert seg mot denne forsikringen LOfavør Grunnforsikring (kodebokstav L på kortet) gjelder ikke for elever og studenter LOfavør Fritidsulykkesforsikring (kodebokstav F på kortet) gjelder ikke for medlemmer over 70 år I dette heftet har vi kun tatt med et utdrag av forsikringenes betingelser. Fullstendige vilkår får du ved å kontakte din SpareBank 1-bank/Sparebanken Vest via MedlemsTelefonen , kontakte dem direkte eller gå inn på Forsikringene leveres av SpareBank 1 Forsikring. LOfavør tar forbehold om at innhold, priser og vilkår kan bli endret i etterkant av at dette heftet er trykket. Ved reklamasjoner på varer og tjenester skal alltid leverandøren kontaktes. 4

5 LOfavør Kollektiv hjemforsikring Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret LOfavør hjemforsikring er en innbo- og løsøreforsikring som omfatter husstandens private eiendeler som møbler, klær, sportsutstyr m.m. i hjemmet mot blant annet brann-, vann- og innbruddsskader. I tillegg inneholder forsikringen rettshjelp og ansvarsforsikring for privatperson. Det er ikke nødvendig å ha en tilsvarende forsikring i et annet forsikringsselskap. Kollektiv hjemforsikring har ingen øvre erstatningsgrense, og gir deg derfor full trygghet for at du får tilbake det tingene dine er verdt. På forhånd trenger du ikke å opplyse hva du eier, men ta vare på kvitteringer og takstpapirer. Begrensninger Der hvor det er beløpsbegrensning, kan du ved behov utvide forsikringen ved å tegne en tilleggsforsikring. Egenandel Egenandelen er kr 3.000,. Er det to eller flere personer i husstanden som har Kollektiv hjemforsikring, bortfaller egenandelen. For sykler registrert i Falck sykkelregister er egenandelen kr 1.000,. Registreringsskjema til Falck sykkelregister får du i alle SpareBank 1 banker. Forsikringen dekker... Skade på innbo og løsøre i hjemmet i forbindelse med brann, eksplosjon og vannledningsskade. Tyveri i forbindelse med innbrudd. Tyveri av låst sykkel hvor som helst, inntil kr 7.500,. Matvarer i fryseboks, inntil kr 7.500,. Rettshjelp når sikrede er part i tvist i egenskap av privatperson. Ansvar som privatperson....men dekker ikke! De viktigste begrensningene er: Bygningsskade på bolighus (dekkes av husforsikringen). Tyveri av ulåst sykkel. Skade på gjenstander ved fall eller velting. Skade på gjenstander under transport. Reserverte medlemmer og elevmedlemmer. Se også LOfavør Toppsikring (side 10) som er et meget godt supplement til Kollektiv hjemforsikring. LOfavør Toppsikring dekker de fleste skader som kan oppstå ved ulike former for uhell som ikke Kollektiv hjemforsikring dekker. 5

6 LOfavør Grunnforsikring LOfavør Grunnforsikring er ment å være en økonomisk førstehjelp Utbetalingen er høyest i de livsperiodene hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer. LOfavør Grunnforsikring dekker både medlemmet og medlemmets familie. Alder Medlem med Ektefelle/ Enslig medlem t.o.m. ektefelle/samboer og samboer uten barn enslig medlem med under 21 år barn under 21 år 50 år , 51 år , , , 52 år , , 9.900, 53 år , , 9.350, 54 år , , 8.800, 55 år , , 8.250, 56 år , , 7.700, 57 år , , 7.150, 58 år , , 6.600, 59 år , , 6.050, 60 år , , 5.500, 61 år 9.900, 9.900, 4.950, 62 år 8.800, 8.800, 4.675, 63 år 7.700, 7.700, 4.400, 64 år 6.600, 6.600, 4.125, 65 år 5.500, 5.500, 3.850, 66 år 4.400, 4.400, 3.575, 67 år og eldre 3.300, 3.300, 3.300, Ved barns død og dødfødte barn etter 26. svangerskapsuke: kr , pr barn under 21 år uavhengig av medlemmets alder. Forsikringen dekker... Både deg som medlem, din ektefelle eller samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 21 år. Død uansett årsak. Fritid og arbeidstid hele døgnet. Hele verden. Barns dødsfall dekker også dødfødsel etter 26. svangerskapsuke med kr ,....men dekker ikke! De viktigste begrensningene er: Samboerskap som har vart mindre enn to år, dersom det ikke er felles barn og bolig eller lovlig ekteskap/partnerskap ikke kan inngås. Elev- og studentmedlemmer 6

7 LOfavør Fritidsulykkesforsikring Yrkesskadeforsikringen, som alle arbeidsgivere må ha for sine ansatte, dekker bare yrkessykdommer og ulykker som skjer på eller i forbindelse med jobben. Den dekker ikke om noe uforutsett skulle skje på vei til og fra jobben eller i fritiden. LOfavør Fritidsulykkesforsikring dekker ulykker i fritiden, og gjelder kun for medlemmet. Forsikringen dekker både ved død og varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Forsikringssummene ser du i tabellen nedenfor. LOfavør Fritidsulykkesforsikring gjelder fram til du er 70 år. Når forsikringstilfellet oppstår, vil den lokale tillitsvalgte gi nærmere veiledning. Medlem som har ektefelle, samboer eller livsarvinger Enslig medlem Død , , Invaliditet , 1) , 1) Behandlingsutgifter , , 1) Ved lavere invaliditetsgrad enn 100 %, reduseres erstatningen forholdsmessig. Forsikringen dekker... Deg som medlem. Ulykkesskader i fritiden, som fører til livsvarig medisinsk invaliditet eller død. Utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade, med inntil 5 % av forsikringssummen ved invaliditet. Frem til fylte 70 år....men dekker ikke! De viktigste begrensningene er: Skader som er forårsaket ved utøvelse av risikoaktiviteter som f.eks. fjellklatring, dykking, boksing, deltagelse i bil- og motorbåtrace. Skader på grunn av deltagelse i organisert konkurranseidrett og visse typer bedriftsidretter. Merutgifter ved behandling og opphold på private legevakter og klinikker. Ulykker som skyldes deltagelse i slagsmål eller kriminelle handlinger. Skader som skyldes grov uaktsomhet, herunder beruselse. Skade som følge av å ha tatt sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler. Elev- og studentmedlemmer. 7

8 De neste sidene er en oversikt over forsikringer som du må ta kontakt med SpareBank 1 for å få kjøpt. Slik bestiller du en eller flere frivillige forsikringer: Ring din SpareBank 1-bank/Sparebanken Vest via MedlemsTelefonen Oppsøk din SpareBank 1-bank/Sparebanken Vest direkte Fyll ut og send inn/faks servicekupongen (siste side) Les mer om LOfavør-forsikringer på I dette heftet har vi kun tatt med et utdrag av forsikringenes betingelser. Fullstendige vilkår får du ved å kontakte din SpareBank 1-bank/Sparebanken Vest via MedlemsTelefonen , kontakte dem direkte eller gå inn på Forsikringene leveres av SpareBank 1 Forsikring. LOfavør tar forbehold om at innhold, priser og vilkår kan bli endret i etterkant av at dette heftet er trykket. Ved reklamasjoner på varer og tjenester skal alltid leverandøren kontaktes. 8

9 LOfavør Reiseforsikring Det er slett ikke nødvendig å kjøpe reiseforsikring hver gang du pakker kofferten! Med LOfavør Reiseforsikring er du forsikret hele året. Bagasjen kan også komme bort på reiser i Norge, eller du kan få behov for syketransport. Gunstig pris Gjelder i hele verden Gjelder også egne barn som ikke bor sammen med medlemmet Forsikringen dekker... Alle fritidsreiser i Norge og hele verden inntil 45 dager, så sant reisen innebærer minst èn overnatting. Hele familien, deg som medlem, din ektefelle eller samboer og barn under 20 år, uansett om familien reiser sammen eller hver for seg. Tyveri av, og skade på, reisegods. Du kan frivillig utvide forsikringen til å gjelde på reiser av lengre varighet eller til å omfatte Topp Reiseforsikring. Ved Topp Reiseforsikring gjelder forsikringen også på yrkesreiser. Doble summer på bl.a. reisegods og avbestilling. Kun egenandel kr 1.000, ved behandlingsutgifter etter ulykkesskade....men dekker ikke! De viktigste begrensningene er: Skader som er forårsaket ved å utøve risikoaktiviteter som f.eks. fjellklatring, boksing, deltakelse i bil- og motorbåtrace. Gjenstander som er mistet, gjenglemt eller etterlatt. Hvis sykdom eller lidelse har vært kjent før avreise. Utover dette dekker forsikringen Reisesyke og hjemtransport med ubegrenset beløp. Reiseansvar med inntil 3 millioner kroner. Reisegods/bagasjeforsikring med inntil kr ,. Tap av verdipapirer, penger. Nødvendige utlegg ved forsinket bagasje m.m. Reiseulykke med inntil kr , ved død eller invaliditet før fylte 75 år (kr , ved barns invaliditet). Avbestillingsforsikring med inntil kr ,. For reisegodsskader og behandlingsutgifter etter ulykkesskade er egenandelen kr 1.000,. Øvrige skadetyper ingen egenandel. Pris pr år: Kr 737, 9

10 LOfavør Toppsikring Forsikringen kan kjøpes i tillegg til LOfavør Kollektiv hjemforsikring LOfavør Toppsikring er et ekstra tilbud til deg som har Kollektiv hjemforsikring. Det er en frivillig tilleggsforsikring som gir ekstra trygghet mot uforutsette hendelser som ikke dekkes av den Kollektive hjemforsikringen. I tillegg har LOfavør Toppsikring utvidelser av begrensninger i Kollektiv hjemforsikringen. Svarer du ja på noen av de følgende spørsmålene, er LOfavør Toppsikring noe å tenke på for deg. Har du mange verdifulle, knuselige gjenstander? Har du små barn? Har du husdyr som hund og katt? Har du ting som ofte transporteres, for eksempel mellom hjem og hytte eller båt? Egenandelen er kr 3.000,. Er det to eller flere personer i husstanden som har LOfavør Toppsikring, bortfaller egenandelen. Skader under kr 1.000, erstattes ikke. Forsikringen dekker... Skader på gjenstander som faller eller blir revet ned, velter og lignende. Tyveri av løsøre fra låst bil, f.eks. klær, bag eller fotoapparat. Skade på eget inventar og løsøre under transport. Tilfeldig skade på f.eks. sportsutstyr, briller etc. Skader forårsaket av husdyr....men dekker ikke! De viktigste begrensningene er: Gjenstander som er mistet, glemt eller etterlatt. Gjenstander som er skadet på grunn av slitasje, alder eller svakheter. Tilfeldig skade på eller tap av samleobjekter som frimerker og mynter. (Brann og tyveri er dekket av Kollektiv hjem). Skade på eller tap av dyr. Skade uten påvist årsak. Pris pr år: Kr 213, 10

11 LOfavør Ulykkesforsikring Rimelig forsikring for hele familien som vil bidra til å begrense økonomiske konsekvenser etter at ulykken har rammet. LOfavør Ulykkesforsikring kan være en aktuell forsikring for deg og familien, fordi ulykker som skjer i fritiden ikke er dekket av yrkesskadeforsikringen. Forsikringsbeløp og premie kan dobles etter ønske. (Gjelder ikke dekning ved barns død). Slik beregnes erstatning ved ulykke Forsikringssummene som er oppgitt her, gjelder ved 100 % varig medisinsk invaliditet. Blir man f.eks. 60 % invalid, vil erstatningen utgjøre 60 % av forsikringssummen. Forsikringssummene er også avhengig av familiesituasjonen på skadetidspunktet, jfr følgende tabell: Familiesammensetning Medisinsk invaliditet på skadetidspunktet Død 100 prosent A Medlem , , Ektefelle/samboer , , Barn under 20 år, pr barn , B Medlem , , Ektefelle/samboer , , C Medlem , , Barn under 20 år, pr barn , D Enslig medlem , , Ved barns død utbetales kr ,. Forsikringen dekker... Deg som medlem. Ulykkesskader i fritiden, som fører til livsvarig medisinsk invaliditet eller død. Utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade, med inntil 5 % av forsikringssummen ved invaliditet. Frem til fylte 70 år. Pris pr år: Kr 385,...men dekker ikke! De viktigste begrensningene er: Skader som er forårsaket ved utøvelse av risikoaktiviteter som f.eks. fjellklatring, dykking, boksing, deltagelse i bil- og motorbåtrace. Skader på grunn av deltagelse i organisert konkurranseidrett og visse typer bedriftsidretter. Merutgifter ved behandling og opphold på private legevakter og klinikker. Ulykker som skyldes deltagelse i slagsmål eller kriminelle handlinger. Skader som skyldes grov uaktsomhet, herunder beruselse. Skade som følge av å ha tatt sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler. 11

12 LOfavør Barneforsikring Trenger man å forsikre barn da? Det vil helst gå bra, men hva skjer hvis barnet ditt i løpet av oppveksten blir rammet av sykdom eller ulykke? LOfavør Barneforsikring gir ekstra god økonomisk trygghet både for barnet og foreldrene. Forsikringen krever ingen helseerklæring. Dette er en viktig medlemsfordel. LOfavør Barneforsikring kan kjøpes fra barnet er 1 mnd og fram til den dato barnet fyller 16 år, men forsikringen gjelder fram til fylte 20 år. Det kan kun kjøpes en forsikring pr barn. Som medlem i forbundet har også besteforeldre og fosterforeldre adgang til å kjøpe forsikringen. Barnet må være medlem av norsk folketrygd og bosatt i Norge. Dekker Forsikringssum Livsvarig medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller 30 G = kr , ulykke. Beløpet gjelder ved 100 % invaliditet. Blir man f.eks. 50 % invalid, vil erstatningen bli kr , Ombygging av bolig og installering av hjelpemidler i boligen med inntil 3 G = kr , Legebehandling inntil 1 G = kr , Tannlegebehandling ved ulykkesskade inntil 1 G = kr , Dagpenger ved sykehusopphold utover 2 uker, 0,5 % av G = kr 304, maksimalt i 180 dager Barns død 1 G = kr , 1 G = kr , pr Hva er medisinsk invaliditet? Med varig medisinsk invaliditet menes den legemlige skade vurdert uavhengig av personens arbeidsevne. Forsikringen dekker... Når sykdom eller ulykke fører til varig medisinsk invaliditet eller død. Dagpenger fra første dag ved sykehusopphold utover 2 uker. Ombygging av bolig og kjøp av tekniske hjelpemidler. Legebehandling ved sykdom og ulykke. Tannlegebehandling ved ulykke. Utbetaling ved død. Pris pr år: Kr 1.237,...men dekker ikke! De viktigste begrensningene er: Sykdom som er oppdaget før forsikringen ble kjøpt. Sykdom hvis symptomet på sykdommen oppstår før det har gått 6 måneder etter at forsikringen er kjøpt. Hvis arvelige eller andre medfødte sykdommer har oppstått før fylte 2 år. Utgifter som dekkes av det offentlige eller kan kreves erstattet fra annet hold. 12

13 LOfavør Husforsikring Dette er en god og solid husforsikring som gir deg full gjenoppbygging av huset. Du kan velge mellom Topp Husforsikring som gir deg maksimal sikkerhet, eller Standard Husforsikring. Lavere egenandel Sopp- og råtedekning er inkludert i forsikringen Begge husforsikringene dekker bl.a: Full gjenoppbygging av huset ditt når det er fullverdiforsikret. Skader som skyldes brann, vannskader på grunn av rørbrudd, bruddskader på bygningsglass og sanitærporselen, naturskader, skader som skyldes snøtyngde eller takras, samt annen skade på bygning. (Visse unntak gjelder). Merutgifter etter skade som skyldes offentlige påbud. Ansvarsforsikring og rettshjelp....men dekker ikke! De viktigste begrensningene er: Utgifter til vedlikehold og/eller forbedringer. Skade som skyldes at vann eller annen væske trenger inn i byginng fra drensledning, overvannsledning o.l. Skade på gulv og vegger i selve våtrommet som skyldes at dette ikke er vanntett. Sopp- og råteskader på vinduskarm, dørstokk, rekkverk, balkong o.l. 13

14 LOfavør Bilforsikring Bilforsikring utviklet spesielt for LOmedlemmer! Forsikringen gir deg toppvilkår til samme pris som en standard forsikring, og har lavere egenandel og høyere startbonus enn det som er vanlig. Lavere egenandel Startbonus på 30 prosent Samme bonus på bil nr 2 (inntil 70 prosent) Toppvilkår til standard pris Toppvilkårene dekker bl.a... Full kaskoforsikring og leiebildekning i ubegrenset periode etter skade. Høyere erstatningssummer for tilleggsutstyr og løse gjenstander som ligger i bilen. Maskinskade for inntil 6 år gammel bil....men dekker ikke! De viktigste begrensningene er: Skader på bilen som man selv har forårsaket forsettlig. Skader der fører har vært påvirket av rusmidler. Skader som oppstår under terrengkjøring, hastighetsløp o.l. Maskinskade som skyldes gradvis slitasje, unormal belastning av bilen eller bruk av deler som avviker fra fabrikantens. Ungdomsavtale for deg som er ung bileier under 23 år! Sjåfører mellom 18 og 23 år er statistisk sett mer utsatt for skader enn andre, og betaler derfor en noe dyrere forsikring enn de bileiere som er litt eldre. Med vår Ungdomsavtale får du som er ung dette tillegget tilbake med renter, hvis du kjører skadefritt i fem år fra tillegget ble betalt første gang, og hvis du har vært forsikret hos oss i hele perioden. Ungdomsgaranti for deg som har unge sjåfører av bilen! Låner du bort bilen til førere under 23 år, er det økt risiko for at noe kan skje. Derfor økes normalt egenandelen ved kaskoskader med kr 6.000,, dersom føreren er under 23 år. Ved å kjøpe vår Ungdomsgaranti for kun kr 900, pr år, beholder du din valgte egenandel ved kaskoskader, uavhengig av hvem som kjørte bilen på skadetidspunktet. 14

15 På de neste sidene kan du lese om de øvrige medlemsfordelene som du har tilknyttet LOfavør. Slik kan du bestille eller få mer informasjon om våre øvrige medlemsfordeler: Ring MedlemsTelefonen og tast deg frem til ønsket medlemsfordel. (Se telefonmeny for MedlemsTelefonen side 24) Fyll ut og send inn/faks servicekupongen (siste side) Gå inn på LOfavør tar forbehold om at innhold, priser og vilkår kan bli endret i etterkant av at dette heftet er trykket. Ved reklamasjoner på varer og tjenester skal alltid leverandøren kontaktes. 15

16 LOfavør Bankfordeler I samarbeid med SpareBank 1-bankene og Sparebanken Vest kan vi tilby deg gunstige bankfordeler som: LOfavør Medlemslån Lån til bolig Med gunstige vilkår. Hvis takst kreves av banken, refunderes taksthonoraret når lånet utbetales. Flyttes lånet til SpareBank 1/ Sparebanken Vest, eller tas det opp nytt lån, dekker banken omkostningene inntil kr 1.500,. LOfavør Høyrentekonto Medlemskonto med gunstig rente Høyeste rente fra første krone! Høyrentekonto har som regel trappetrinnsrente. Med LOfavør Høyrentekonto får du likevel høyeste rente fra første krone. Det er ingen krav til minste innestående beløp. LOfavør Brukskonto Lønnskonto med gunstige vilkår Personlig kontaktperson i banken som hjelper deg med alle dine behov for finansielle tjenester. SpareBank 1 VISA (årsavgift tilkommer) Reduserte priser på betalingsformidling. Dette gjelder blant annet regningsbetaling og betalingsterminal i butikk. Pris kr 10, pr måned. LOfavør Konfliktlån Ved lovlig konflikt kan du søke om Betalingsutsettelse. Konfliktlån. LOfavør Forskudd på lønnsgaranti (lån) Din lokale SpareBank 1-bank og Sparebanken Vest kan forskuttere eventuell utbetaling fra Lønnsgarantifondet til ordinær boliglånsrente. (For å få en lønnsgaranti fra SpareBank 1 og Sparebanken Vest må du først kontakte din fagforening og du må ha kundeforhold opprettet hos oss). Ta kontakt med nærmeste SpareBank 1-bank eller Sparebanken Vest og be om LOfavør Bankfordeler. SpareBank 1-bankene har over 360 kontorer fordelt over hele landet. Sparebanken Vest har 58 kontorer i Hordaland og Sogn og Fjordane. 16

17 LOfavør MasterCard Et kredittkort for deg som er medlem av LO Slå til på gode tilbud ha penger i reserve når kjøleskapet ryker bruk kredittkortet når du handler på internett bruk det når du reiser. MasterCard er et av verdens ledende og mest utbredte betalings- og kredittkort. Når du bruker LOfavør MasterCard får du tilsendt regning, og det du bruker kortet til vil ikke bli belastet lønnskontoen din. Når du mottar regningen kan du betale hele beløpet eller dele det opp over en periode. Hvis du velger å betale over tid påløper det renter. En LOfavør MasterCard avtale er uavhengig av ditt kontoforhold i banken din. Kr 0, i årspris Gunstig rente på nedbetaling Inntil kr , i kreditt Inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse (fakturagebyr kr 25, pr måned) Det er flere grunner til at det er praktisk å ha et LOfavør MasterCard Du kan slå til på gode tilbud selv om lønn eller andre innbetalinger er noen dager unna. (Du kan f.eks betale for drømmeferien før feriepengene kommer). Du har alltid en ekstra reserve i tilfelle det skulle oppstå uforutsette utgifter. Dersom du innfrir all benyttet kreditt på forfallsdato, betaler du ikke rente på det du kjøper Om ønskelig kan du fordele utgifter over lengre tid. Kortet kan brukes på over 30 millioner brukersteder verden over. I tillegg følger disse tjenestene med Kortassistanse kan sperre kortet dersom det blir mistet eller stjålet. Kortassistanse kan hjelpe med nødkontanter eller nødbilletter i løpet av kort tid. For kontakt med Kortassistanse ring MedlemsTelefonen eller fra utlandet ring For bestilling eller mer informasjon ring MedlemsTelefonen , fyll ut og send inn servicekupongen (siste side) eller gå inn på 17

18 LOfavør Strøm LOfavør TOPP 5-GARANTI Lurer du på om det virkelig er noe å spare på å skifte kraftleverandør? For medlemmer i LO-forbundene gjør vi valget enkelt. Vi tilbyr verken lokkepris eller introduksjonsrabatt, men heller landets trolig beste prisgaranti. Din kraftpris vil på årlig basis være én av de 5 rimeligste målt mot en representativ liste over konkurrentene våre listen dekker 4 av 5 av landets husstander. Om prisene svinger opp eller ned med årstider og værforhold, sikrer garantien deg årlig trygghet for en konkurransedyktig strømpris. Garantien vår regnes fra nyttår til nyttår for å sikre deg en god pris over tid. Du får fullt utbytte av garantien ved å være kunde et helt kalenderår. For målere med et årlig forbruk under kwh kommer et årlig fastbeløp på kr 190, i tillegg til TOPP 5-GARANTIEN. Bruker du eksempelvis kwh pr. år, utgjør dette 1,9 øre/kwh. En vanlig husholdning bruker ca kwh pr år. Garantien Garantien måles mot en referanseliste. Listen består av de 20 største leverandørene ved årets begynnelse og gjelder for ett kalenderår. Leverandørene på listen dekker omtrent 4 av 5 av landets husstander, og gir derfor et godt uttrykk for prisnivået i markedet. LOfavør Fastpris For 1 år. Fastpris gir deg trygghet og forutsigbarhet; du vet hva du skal betale for strømmen i avtaleperioden. Gjeldende fastpristilbud finner du på LOfavørs hjemmesider for strøm, tilbudet oppdateres løpende. Ring MedlemsTelefonen , fyll ut og send inn servicekupongen (siste side) eller gå inn på 18

19 LOfavør Telefoni og ADSL Som LO-medlem kan du få gode rabatter på fasttelefoni, mobilabonnement, ADSL og bruk av bredbåndstelefoni i Telenor! Fasttelefoni % samtalerabatt I tillegg kan du ringe så lenge du vil til andre fasttelefoner i Norge for kun 59 øre pr samtale på lørdager Mobiltelefon Fri etablering og innmelding djuice nonstop: kr 1.500, i rabatt på faktura ved 12 mnd. Bindingsavtale Privat +: kr 1.000, i rabatt på faktura ved 12 mnd. Bindingsavtale Privat, Fri20 og djuice magnum: kr 500, i rabatt på faktura ved 12 mnd. Bindingsavtale Bredbåndstelefoni Rabatt på følgende trafikktyper: kunder hos andre bredbåndsoperatører, innenlands samtaler i fastnett i Norge, til alle mobilnett og til utland Trafikkrabatt % hele døgnet, alle dager. Online ADSL Fri etablering med Gjør Det Selv-pakke 5 10 % rabatt på Online ADSL Basis/Pluss/Ekstra Merk Det gis ikke rabatt på trafikk til servicetelefoner, teletorg, internett, opplysningen og lignende. Som totalkunde hos Telenor får du dessuten ytterligere 5 % rabatt på abonnements- og samtalepriser. Er du i dag tilknyttet annet teleselskap, hjelper Telenor deg med å bytte. For bestilling må du Fasttelefoni - Ringe grønt nummer (du må oppgi ditt medlemsnummer, se medlemskortet) eller bestille på Mobiltelefon - Sende SMS <LO> til 2000 (etter ) eller bestille på ADSL og bredbåndstelefoni - bestille på For informasjon - ringe Medlemsservice eller fylle ut og sende inn servicekupongen (siste side) eller se 19

20 LOfavør Eiendomsmegling Trygghet er en selvfølge når du bruker EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1 er en riksdekkende eiendomsmeglerkjede og en av landets største aktører. Vi har kontorer med sterk lokal forankring og meglere som kjenner boligmarkedet der du bor. Ved salg av bolig eller fritidseiendom får du 10 % rabatt på ordinær meglerprovisjon* ved salg gjennom EiendomsMegler 1 * Vis LOfavør-kortet ditt før kontraktsinngåelse. Rabatten kan ikke kombineres med andre rabattordninger. Under minsteprovisjon så tilfaller det ikke rabatt. Vi viser til det enkelte EiendomsMegler 1-kontor mht ordinær meglerprovisjon. Et eksempel: Ordinær meglerprovisjon , inkl. mva 10 % rabatt 4.500, LOfavør meglerprovisjon: , inkl. mva Ring MedlemsTelefonen , fyll ut og send inn servicekupongen (siste side) eller gå inn på LOfavør Advokatbistand Trenger du profesjonell advokatbistand? Legalis Advokat ANS har lang erfaring og er spesialister innen de fleste rettsområder man støter på som privatperson, enten det er familie og arv, fast eiendom, forbrukerrett, kontrakter m.v. Vi legger stor vekt på å bistå deg raskt og effektivt, bl.a. gjennom vår elektroniske saksgang på Internett eller vår tilgjengelighet gjennom LOfavør sin medlemstelefon. Om nødvendig bistår vi også gjennom videre korrespondanse, møtevirksomhet, forhandlinger og føring av saker for alle rettsinstanser. Rettshjelpsdekning: Ved videre bistand i tvistesaker vil vi søke om rettshjelpsdekning gjennom den Kollektive hjemforsikring for deg som LO-medlem, og du vil i visse saker kunne få refundert en betydelig del av advokatutgiftene. Reduserte priser på all juridisk bistand 20 % rabatt på alle juridiske kontrakter hos LOfavør Enkle spørsmål og anbefaling av videre prosess er gratis Ring MedlemsTelefonen eller gå inn på 20

21 LOfavør Hotell Rica Hotels har tatt mål av seg til å tilby «Det Gode Vertskap» for sine gjester på over 70 hoteller i Norge Ved ledig kapasitet, på et begrenset antall rom, tilbys medlemmer med LOfavør-kort gunstige priser ved overnatting på våre Rica og Rica Partner hoteller, med unntak av Holmenkollen Park Hotel, Grand Hotell, Morgedal Hotel og Storefjell Høyfjellshotell. Ved bestilling får du svar innen 1 arbeidsdag. Tilbudet gjelder i helgen fredag til mandag hele året, samt i sommerperioden og i påsken (palmesøndag til 2. påskedag) og til jul. Priser pr pr døgn i Norge Dobbeltrom kr 790, pr natt inklusive frokost for 2 personer (kr 395, pr person) Enkeltrom kr 660, pr natt inklusive frokost Ekstrasengstillegg kr 115, Gunstige midtukepriser Ring MedlemsTelefonen eller gå inn på LOfavør Reisebyrå Få rabatt uansett også på kampanjer og restplasser Det lønner seg å bestille feriereisen via Folkeferie. Da velger du blant reisemål fra de beste og mest anerkjente turoperatørene, samtidig som du får rabatt uansett. Vi samarbeider blant annet med store operatører som Saga Solreiser og Star Tour. Fra 5 10 % rabatt gjelder også kampanjer og restplasser Sol- og badeferie og eksotiske reisemål Byferie eller temareiser Cruise og båtreiser Gruppeturer med buss eller fly Hotellovernatting, hus- eller hytteleie Fly (kun flysete) til mange reisemål Ring MedlemsTelefonen , fyll ut og send inn servicekupongen (siste side) eller gå inn på 21

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for 1. Forsikringstaker, eller sikrede som framgår av forsikringsbeviset. 2. Er familie medforsikret gjelder

Detaljer

Har du råd til å la være?

Har du råd til å la være? Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster mindre enn en avis per dag å ha de rettighetene som er beskrevet i dette heftet Forhandlingsrett Det er kun tillitsvalgte

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

Hvordan - spare penger?

Hvordan - spare penger? Hvordan - spare penger? Foto: dachadesig @ sxc.hu Økonomiguidens beste tips I denne boken finner du gode tips til hvordan du kan spare penger og redusere pengebruken din. Tipsene er samlet fra artikler

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 REISEFORSIKRING ENKELTREISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten 04 NOV 13 LØSSALG KR 69,- n PERSONLIG ØKONOMI n BOLIG n SKATT n JUS n FOND n FORSIKRING n BANK n STRØM n TELEFONI Stor test Norges beste dyreforsikring Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN

Detaljer

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Forsikring for NLF-medlemmer

Forsikring for NLF-medlemmer Forsikring for NLF-medlemmer Kjære medlem Godstransport på vei er en risikoutsatt næringsvirksomhet. Det vet våre medlemmer. Derfor har du behov for forsikringer som gir deg og din bedrift trygghet hver

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra.

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. (185NO00200) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND ADVOKAT BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. - Rask, tilgjengelig og effektiv behandling via internett - I utgangspunktet ca 30% under gjennomsnittlig

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no.

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no. Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no. Når vi leier ut en bil til deg, opererer vi som en reservasjonsagent i samarbeid med utleiefirmaet. Derfor må vi forholde

Detaljer

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no.

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no. Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no. Når vi leier ut en bil til deg, opererer vi som en reservasjonsagent i samarbeid med utleiefirmaet. Derfor må vi forholde

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer