LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet"

Transkript

1 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet Januar 2006

2 Fellesforbundet (FF) er det største LO-forbundet i privat sektor med om lag medlemmer. Vi er et ganske ungt forbund, men har likevel røtter tilbake med lange tradisjoner i norsk fagbevegelse. Det var fem forbund som i 1988 dannet Fellesforbundet; Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund, Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund, Norsk Papirindustriarbeiderforbund, Norsk Skog- og Landarbeiderforbund og Bekledningsarbeiderforbundet. Norsk Grafisk Forbund er et sjette forbund som fra blir en del av fellesskapet vårt. Som medlem i FF har du en rekke medlemsfordeler fremforhandlet av fagbevegelsen. LOfavør er fagbevegelsens største satsing i nyere tid når det gjelder å tilby LO-forbundenes medlemmer, deres avdelinger og foreninger tidsriktige bank- og forsikringsfordeler. Alle disse fordelene er utviklet gjennom et avtalt samarbeid mellom LO, forbundene og SpareBank 1. Dessuten omfatter LOfavør-fordelskonseptet også en rekke andre gunstige medlemsfordeler. Denne brosjyren... gir deg en oversikt over hvilke forsikringsfordeler FF har knyttet til medlemskapet. Brosjyren inneholder ikke fullstendige forsikringsvilkår. Disse får du ved å henvende deg til SpareBank 1, LOfavør Medlemsservice eller på I denne brosjyren kan du også lese om de øvrige medlemsfordelene. Vi kan nevne fordeler på områder som reiser, strøm, kredittkort, telefoni, eiendomsmegling med mer. Medlems- og fordelskortet... viser at du er organisert i FF og hvilke forsikringer som inngår i medlemskapet. Kortet gir deg dessuten en anledning til aktivt å benytte alle de medlemsfordelene som foreligger. Mer informasjon om LOfavør... får du ved å kontakte MedlemsTelefon på Se også våre nettsider og «For dem som aktivt benytter alle LOfavør-tilbudene, er det mange tusen kroner å spare i forhold til ordinære priser» Kjell Bjørndalen, Forbundsleder i Fellesforbundet Januar 2006

3 Innhold Forsikringer som er tilknyttet ditt medlemskap i Fellesforbundet Side 4 Side 5 LOfavør Kollektiv hjemforsikring 6 LOfavør Grunnforsikring 7 LOfavør Fritidsulykkesforsikring Forsikringer som du må ta kontakt med SpareBank 1 for å få kjøpt Side 8 Side 9 LOfavør Reiseforsikring 10 LOfavør Toppsikring 11 LOfavør Ulykkesforsikring 12 LOfavør Barneforsikring 13 LOfavør Husforsikring 14 LOfavør Bilforsikring Øvrige medlemsfordeler som du har tilknyttet LOfavør Side 15 Side 16 LOfavør Bankfordeler SpareBank 1 17 LOfavør MasterCard SpareBank 1 18 LOfavør Strøm Norges Energi 19 LOfavør Telefoni og ADSL Telenor 20 LOfavør Eiendomsmegling EiendomsMegler 1 20 LOfavør Advokatbistand Legalis 21 LOfavør Hotell Rica Hotels 21 LOfavør Reisebyrå Folkeferie 22 LOfavør Leiebil Hertz 22 LOfavør Bilvedlikehold Snap Drive 23 LOfavør Bonus på drivstoff Norske Shell 23 LOfavør Bokhandel Slik går du frem når du skal bestille, kjøpe eller ønsker mer informasjon om et produkt Side 24 LOfavør MedlemsTelefon 25 LOfavør Servicekupong 3

4 De neste sidene er en oversikt over de forsikringer som er tilknyttet ditt medlemskap i Fellesforbundet. LOfavør Kollektiv hjemforsikring (kodebokstav H på kortet) gjelder ikke for elevmedlemmer og ikke for medlemmer som har reservert seg mot denne forsikringen LOfavør Grunnforsikring (kodebokstav L på kortet) gjelder ikke for elever og studenter LOfavør Fritidsulykkesforsikring (kodebokstav F på kortet) gjelder ikke for medlemmer over 70 år I dette heftet har vi kun tatt med et utdrag av forsikringenes betingelser. Fullstendige vilkår får du ved å kontakte din SpareBank 1-bank/Sparebanken Vest via MedlemsTelefonen , kontakte dem direkte eller gå inn på Forsikringene leveres av SpareBank 1 Forsikring. LOfavør tar forbehold om at innhold, priser og vilkår kan bli endret i etterkant av at dette heftet er trykket. Ved reklamasjoner på varer og tjenester skal alltid leverandøren kontaktes. 4

5 LOfavør Kollektiv hjemforsikring Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret LOfavør hjemforsikring er en innbo- og løsøreforsikring som omfatter husstandens private eiendeler som møbler, klær, sportsutstyr m.m. i hjemmet mot blant annet brann-, vann- og innbruddsskader. I tillegg inneholder forsikringen rettshjelp og ansvarsforsikring for privatperson. Det er ikke nødvendig å ha en tilsvarende forsikring i et annet forsikringsselskap. Kollektiv hjemforsikring har ingen øvre erstatningsgrense, og gir deg derfor full trygghet for at du får tilbake det tingene dine er verdt. På forhånd trenger du ikke å opplyse hva du eier, men ta vare på kvitteringer og takstpapirer. Begrensninger Der hvor det er beløpsbegrensning, kan du ved behov utvide forsikringen ved å tegne en tilleggsforsikring. Egenandel Egenandelen er kr 3.000,. Er det to eller flere personer i husstanden som har Kollektiv hjemforsikring, bortfaller egenandelen. For sykler registrert i Falck sykkelregister er egenandelen kr 1.000,. Registreringsskjema til Falck sykkelregister får du i alle SpareBank 1 banker. Forsikringen dekker... Skade på innbo og løsøre i hjemmet i forbindelse med brann, eksplosjon og vannledningsskade. Tyveri i forbindelse med innbrudd. Tyveri av låst sykkel hvor som helst, inntil kr 7.500,. Matvarer i fryseboks, inntil kr 7.500,. Rettshjelp når sikrede er part i tvist i egenskap av privatperson. Ansvar som privatperson....men dekker ikke! De viktigste begrensningene er: Bygningsskade på bolighus (dekkes av husforsikringen). Tyveri av ulåst sykkel. Skade på gjenstander ved fall eller velting. Skade på gjenstander under transport. Reserverte medlemmer og elevmedlemmer. Se også LOfavør Toppsikring (side 10) som er et meget godt supplement til Kollektiv hjemforsikring. LOfavør Toppsikring dekker de fleste skader som kan oppstå ved ulike former for uhell som ikke Kollektiv hjemforsikring dekker. 5

6 LOfavør Grunnforsikring LOfavør Grunnforsikring er ment å være en økonomisk førstehjelp Utbetalingen er høyest i de livsperiodene hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer. LOfavør Grunnforsikring dekker både medlemmet og medlemmets familie. Alder Medlem med Ektefelle/ Enslig medlem t.o.m. ektefelle/samboer og samboer uten barn enslig medlem med under 21 år barn under 21 år 50 år , 51 år , , , 52 år , , 9.900, 53 år , , 9.350, 54 år , , 8.800, 55 år , , 8.250, 56 år , , 7.700, 57 år , , 7.150, 58 år , , 6.600, 59 år , , 6.050, 60 år , , 5.500, 61 år 9.900, 9.900, 4.950, 62 år 8.800, 8.800, 4.675, 63 år 7.700, 7.700, 4.400, 64 år 6.600, 6.600, 4.125, 65 år 5.500, 5.500, 3.850, 66 år 4.400, 4.400, 3.575, 67 år og eldre 3.300, 3.300, 3.300, Ved barns død og dødfødte barn etter 26. svangerskapsuke: kr , pr barn under 21 år uavhengig av medlemmets alder. Forsikringen dekker... Både deg som medlem, din ektefelle eller samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 21 år. Død uansett årsak. Fritid og arbeidstid hele døgnet. Hele verden. Barns dødsfall dekker også dødfødsel etter 26. svangerskapsuke med kr ,....men dekker ikke! De viktigste begrensningene er: Samboerskap som har vart mindre enn to år, dersom det ikke er felles barn og bolig eller lovlig ekteskap/partnerskap ikke kan inngås. Elev- og studentmedlemmer 6

7 LOfavør Fritidsulykkesforsikring Yrkesskadeforsikringen, som alle arbeidsgivere må ha for sine ansatte, dekker bare yrkessykdommer og ulykker som skjer på eller i forbindelse med jobben. Den dekker ikke om noe uforutsett skulle skje på vei til og fra jobben eller i fritiden. LOfavør Fritidsulykkesforsikring dekker ulykker i fritiden, og gjelder kun for medlemmet. Forsikringen dekker både ved død og varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Forsikringssummene ser du i tabellen nedenfor. LOfavør Fritidsulykkesforsikring gjelder fram til du er 70 år. Når forsikringstilfellet oppstår, vil den lokale tillitsvalgte gi nærmere veiledning. Medlem som har ektefelle, samboer eller livsarvinger Enslig medlem Død , , Invaliditet , 1) , 1) Behandlingsutgifter , , 1) Ved lavere invaliditetsgrad enn 100 %, reduseres erstatningen forholdsmessig. Forsikringen dekker... Deg som medlem. Ulykkesskader i fritiden, som fører til livsvarig medisinsk invaliditet eller død. Utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade, med inntil 5 % av forsikringssummen ved invaliditet. Frem til fylte 70 år....men dekker ikke! De viktigste begrensningene er: Skader som er forårsaket ved utøvelse av risikoaktiviteter som f.eks. fjellklatring, dykking, boksing, deltagelse i bil- og motorbåtrace. Skader på grunn av deltagelse i organisert konkurranseidrett og visse typer bedriftsidretter. Merutgifter ved behandling og opphold på private legevakter og klinikker. Ulykker som skyldes deltagelse i slagsmål eller kriminelle handlinger. Skader som skyldes grov uaktsomhet, herunder beruselse. Skade som følge av å ha tatt sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler. Elev- og studentmedlemmer. 7

8 De neste sidene er en oversikt over forsikringer som du må ta kontakt med SpareBank 1 for å få kjøpt. Slik bestiller du en eller flere frivillige forsikringer: Ring din SpareBank 1-bank/Sparebanken Vest via MedlemsTelefonen Oppsøk din SpareBank 1-bank/Sparebanken Vest direkte Fyll ut og send inn/faks servicekupongen (siste side) Les mer om LOfavør-forsikringer på I dette heftet har vi kun tatt med et utdrag av forsikringenes betingelser. Fullstendige vilkår får du ved å kontakte din SpareBank 1-bank/Sparebanken Vest via MedlemsTelefonen , kontakte dem direkte eller gå inn på Forsikringene leveres av SpareBank 1 Forsikring. LOfavør tar forbehold om at innhold, priser og vilkår kan bli endret i etterkant av at dette heftet er trykket. Ved reklamasjoner på varer og tjenester skal alltid leverandøren kontaktes. 8

9 LOfavør Reiseforsikring Det er slett ikke nødvendig å kjøpe reiseforsikring hver gang du pakker kofferten! Med LOfavør Reiseforsikring er du forsikret hele året. Bagasjen kan også komme bort på reiser i Norge, eller du kan få behov for syketransport. Gunstig pris Gjelder i hele verden Gjelder også egne barn som ikke bor sammen med medlemmet Forsikringen dekker... Alle fritidsreiser i Norge og hele verden inntil 45 dager, så sant reisen innebærer minst èn overnatting. Hele familien, deg som medlem, din ektefelle eller samboer og barn under 20 år, uansett om familien reiser sammen eller hver for seg. Tyveri av, og skade på, reisegods. Du kan frivillig utvide forsikringen til å gjelde på reiser av lengre varighet eller til å omfatte Topp Reiseforsikring. Ved Topp Reiseforsikring gjelder forsikringen også på yrkesreiser. Doble summer på bl.a. reisegods og avbestilling. Kun egenandel kr 1.000, ved behandlingsutgifter etter ulykkesskade....men dekker ikke! De viktigste begrensningene er: Skader som er forårsaket ved å utøve risikoaktiviteter som f.eks. fjellklatring, boksing, deltakelse i bil- og motorbåtrace. Gjenstander som er mistet, gjenglemt eller etterlatt. Hvis sykdom eller lidelse har vært kjent før avreise. Utover dette dekker forsikringen Reisesyke og hjemtransport med ubegrenset beløp. Reiseansvar med inntil 3 millioner kroner. Reisegods/bagasjeforsikring med inntil kr ,. Tap av verdipapirer, penger. Nødvendige utlegg ved forsinket bagasje m.m. Reiseulykke med inntil kr , ved død eller invaliditet før fylte 75 år (kr , ved barns invaliditet). Avbestillingsforsikring med inntil kr ,. For reisegodsskader og behandlingsutgifter etter ulykkesskade er egenandelen kr 1.000,. Øvrige skadetyper ingen egenandel. Pris pr år: Kr 737, 9

10 LOfavør Toppsikring Forsikringen kan kjøpes i tillegg til LOfavør Kollektiv hjemforsikring LOfavør Toppsikring er et ekstra tilbud til deg som har Kollektiv hjemforsikring. Det er en frivillig tilleggsforsikring som gir ekstra trygghet mot uforutsette hendelser som ikke dekkes av den Kollektive hjemforsikringen. I tillegg har LOfavør Toppsikring utvidelser av begrensninger i Kollektiv hjemforsikringen. Svarer du ja på noen av de følgende spørsmålene, er LOfavør Toppsikring noe å tenke på for deg. Har du mange verdifulle, knuselige gjenstander? Har du små barn? Har du husdyr som hund og katt? Har du ting som ofte transporteres, for eksempel mellom hjem og hytte eller båt? Egenandelen er kr 3.000,. Er det to eller flere personer i husstanden som har LOfavør Toppsikring, bortfaller egenandelen. Skader under kr 1.000, erstattes ikke. Forsikringen dekker... Skader på gjenstander som faller eller blir revet ned, velter og lignende. Tyveri av løsøre fra låst bil, f.eks. klær, bag eller fotoapparat. Skade på eget inventar og løsøre under transport. Tilfeldig skade på f.eks. sportsutstyr, briller etc. Skader forårsaket av husdyr....men dekker ikke! De viktigste begrensningene er: Gjenstander som er mistet, glemt eller etterlatt. Gjenstander som er skadet på grunn av slitasje, alder eller svakheter. Tilfeldig skade på eller tap av samleobjekter som frimerker og mynter. (Brann og tyveri er dekket av Kollektiv hjem). Skade på eller tap av dyr. Skade uten påvist årsak. Pris pr år: Kr 213, 10

11 LOfavør Ulykkesforsikring Rimelig forsikring for hele familien som vil bidra til å begrense økonomiske konsekvenser etter at ulykken har rammet. LOfavør Ulykkesforsikring kan være en aktuell forsikring for deg og familien, fordi ulykker som skjer i fritiden ikke er dekket av yrkesskadeforsikringen. Forsikringsbeløp og premie kan dobles etter ønske. (Gjelder ikke dekning ved barns død). Slik beregnes erstatning ved ulykke Forsikringssummene som er oppgitt her, gjelder ved 100 % varig medisinsk invaliditet. Blir man f.eks. 60 % invalid, vil erstatningen utgjøre 60 % av forsikringssummen. Forsikringssummene er også avhengig av familiesituasjonen på skadetidspunktet, jfr følgende tabell: Familiesammensetning Medisinsk invaliditet på skadetidspunktet Død 100 prosent A Medlem , , Ektefelle/samboer , , Barn under 20 år, pr barn , B Medlem , , Ektefelle/samboer , , C Medlem , , Barn under 20 år, pr barn , D Enslig medlem , , Ved barns død utbetales kr ,. Forsikringen dekker... Deg som medlem. Ulykkesskader i fritiden, som fører til livsvarig medisinsk invaliditet eller død. Utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade, med inntil 5 % av forsikringssummen ved invaliditet. Frem til fylte 70 år. Pris pr år: Kr 385,...men dekker ikke! De viktigste begrensningene er: Skader som er forårsaket ved utøvelse av risikoaktiviteter som f.eks. fjellklatring, dykking, boksing, deltagelse i bil- og motorbåtrace. Skader på grunn av deltagelse i organisert konkurranseidrett og visse typer bedriftsidretter. Merutgifter ved behandling og opphold på private legevakter og klinikker. Ulykker som skyldes deltagelse i slagsmål eller kriminelle handlinger. Skader som skyldes grov uaktsomhet, herunder beruselse. Skade som følge av å ha tatt sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler. 11

12 LOfavør Barneforsikring Trenger man å forsikre barn da? Det vil helst gå bra, men hva skjer hvis barnet ditt i løpet av oppveksten blir rammet av sykdom eller ulykke? LOfavør Barneforsikring gir ekstra god økonomisk trygghet både for barnet og foreldrene. Forsikringen krever ingen helseerklæring. Dette er en viktig medlemsfordel. LOfavør Barneforsikring kan kjøpes fra barnet er 1 mnd og fram til den dato barnet fyller 16 år, men forsikringen gjelder fram til fylte 20 år. Det kan kun kjøpes en forsikring pr barn. Som medlem i forbundet har også besteforeldre og fosterforeldre adgang til å kjøpe forsikringen. Barnet må være medlem av norsk folketrygd og bosatt i Norge. Dekker Forsikringssum Livsvarig medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller 30 G = kr , ulykke. Beløpet gjelder ved 100 % invaliditet. Blir man f.eks. 50 % invalid, vil erstatningen bli kr , Ombygging av bolig og installering av hjelpemidler i boligen med inntil 3 G = kr , Legebehandling inntil 1 G = kr , Tannlegebehandling ved ulykkesskade inntil 1 G = kr , Dagpenger ved sykehusopphold utover 2 uker, 0,5 % av G = kr 304, maksimalt i 180 dager Barns død 1 G = kr , 1 G = kr , pr Hva er medisinsk invaliditet? Med varig medisinsk invaliditet menes den legemlige skade vurdert uavhengig av personens arbeidsevne. Forsikringen dekker... Når sykdom eller ulykke fører til varig medisinsk invaliditet eller død. Dagpenger fra første dag ved sykehusopphold utover 2 uker. Ombygging av bolig og kjøp av tekniske hjelpemidler. Legebehandling ved sykdom og ulykke. Tannlegebehandling ved ulykke. Utbetaling ved død. Pris pr år: Kr 1.237,...men dekker ikke! De viktigste begrensningene er: Sykdom som er oppdaget før forsikringen ble kjøpt. Sykdom hvis symptomet på sykdommen oppstår før det har gått 6 måneder etter at forsikringen er kjøpt. Hvis arvelige eller andre medfødte sykdommer har oppstått før fylte 2 år. Utgifter som dekkes av det offentlige eller kan kreves erstattet fra annet hold. 12

13 LOfavør Husforsikring Dette er en god og solid husforsikring som gir deg full gjenoppbygging av huset. Du kan velge mellom Topp Husforsikring som gir deg maksimal sikkerhet, eller Standard Husforsikring. Lavere egenandel Sopp- og råtedekning er inkludert i forsikringen Begge husforsikringene dekker bl.a: Full gjenoppbygging av huset ditt når det er fullverdiforsikret. Skader som skyldes brann, vannskader på grunn av rørbrudd, bruddskader på bygningsglass og sanitærporselen, naturskader, skader som skyldes snøtyngde eller takras, samt annen skade på bygning. (Visse unntak gjelder). Merutgifter etter skade som skyldes offentlige påbud. Ansvarsforsikring og rettshjelp....men dekker ikke! De viktigste begrensningene er: Utgifter til vedlikehold og/eller forbedringer. Skade som skyldes at vann eller annen væske trenger inn i byginng fra drensledning, overvannsledning o.l. Skade på gulv og vegger i selve våtrommet som skyldes at dette ikke er vanntett. Sopp- og råteskader på vinduskarm, dørstokk, rekkverk, balkong o.l. 13

14 LOfavør Bilforsikring Bilforsikring utviklet spesielt for LOmedlemmer! Forsikringen gir deg toppvilkår til samme pris som en standard forsikring, og har lavere egenandel og høyere startbonus enn det som er vanlig. Lavere egenandel Startbonus på 30 prosent Samme bonus på bil nr 2 (inntil 70 prosent) Toppvilkår til standard pris Toppvilkårene dekker bl.a... Full kaskoforsikring og leiebildekning i ubegrenset periode etter skade. Høyere erstatningssummer for tilleggsutstyr og løse gjenstander som ligger i bilen. Maskinskade for inntil 6 år gammel bil....men dekker ikke! De viktigste begrensningene er: Skader på bilen som man selv har forårsaket forsettlig. Skader der fører har vært påvirket av rusmidler. Skader som oppstår under terrengkjøring, hastighetsløp o.l. Maskinskade som skyldes gradvis slitasje, unormal belastning av bilen eller bruk av deler som avviker fra fabrikantens. Ungdomsavtale for deg som er ung bileier under 23 år! Sjåfører mellom 18 og 23 år er statistisk sett mer utsatt for skader enn andre, og betaler derfor en noe dyrere forsikring enn de bileiere som er litt eldre. Med vår Ungdomsavtale får du som er ung dette tillegget tilbake med renter, hvis du kjører skadefritt i fem år fra tillegget ble betalt første gang, og hvis du har vært forsikret hos oss i hele perioden. Ungdomsgaranti for deg som har unge sjåfører av bilen! Låner du bort bilen til førere under 23 år, er det økt risiko for at noe kan skje. Derfor økes normalt egenandelen ved kaskoskader med kr 6.000,, dersom føreren er under 23 år. Ved å kjøpe vår Ungdomsgaranti for kun kr 900, pr år, beholder du din valgte egenandel ved kaskoskader, uavhengig av hvem som kjørte bilen på skadetidspunktet. 14

15 På de neste sidene kan du lese om de øvrige medlemsfordelene som du har tilknyttet LOfavør. Slik kan du bestille eller få mer informasjon om våre øvrige medlemsfordeler: Ring MedlemsTelefonen og tast deg frem til ønsket medlemsfordel. (Se telefonmeny for MedlemsTelefonen side 24) Fyll ut og send inn/faks servicekupongen (siste side) Gå inn på LOfavør tar forbehold om at innhold, priser og vilkår kan bli endret i etterkant av at dette heftet er trykket. Ved reklamasjoner på varer og tjenester skal alltid leverandøren kontaktes. 15

16 LOfavør Bankfordeler I samarbeid med SpareBank 1-bankene og Sparebanken Vest kan vi tilby deg gunstige bankfordeler som: LOfavør Medlemslån Lån til bolig Med gunstige vilkår. Hvis takst kreves av banken, refunderes taksthonoraret når lånet utbetales. Flyttes lånet til SpareBank 1/ Sparebanken Vest, eller tas det opp nytt lån, dekker banken omkostningene inntil kr 1.500,. LOfavør Høyrentekonto Medlemskonto med gunstig rente Høyeste rente fra første krone! Høyrentekonto har som regel trappetrinnsrente. Med LOfavør Høyrentekonto får du likevel høyeste rente fra første krone. Det er ingen krav til minste innestående beløp. LOfavør Brukskonto Lønnskonto med gunstige vilkår Personlig kontaktperson i banken som hjelper deg med alle dine behov for finansielle tjenester. SpareBank 1 VISA (årsavgift tilkommer) Reduserte priser på betalingsformidling. Dette gjelder blant annet regningsbetaling og betalingsterminal i butikk. Pris kr 10, pr måned. LOfavør Konfliktlån Ved lovlig konflikt kan du søke om Betalingsutsettelse. Konfliktlån. LOfavør Forskudd på lønnsgaranti (lån) Din lokale SpareBank 1-bank og Sparebanken Vest kan forskuttere eventuell utbetaling fra Lønnsgarantifondet til ordinær boliglånsrente. (For å få en lønnsgaranti fra SpareBank 1 og Sparebanken Vest må du først kontakte din fagforening og du må ha kundeforhold opprettet hos oss). Ta kontakt med nærmeste SpareBank 1-bank eller Sparebanken Vest og be om LOfavør Bankfordeler. SpareBank 1-bankene har over 360 kontorer fordelt over hele landet. Sparebanken Vest har 58 kontorer i Hordaland og Sogn og Fjordane. 16

17 LOfavør MasterCard Et kredittkort for deg som er medlem av LO Slå til på gode tilbud ha penger i reserve når kjøleskapet ryker bruk kredittkortet når du handler på internett bruk det når du reiser. MasterCard er et av verdens ledende og mest utbredte betalings- og kredittkort. Når du bruker LOfavør MasterCard får du tilsendt regning, og det du bruker kortet til vil ikke bli belastet lønnskontoen din. Når du mottar regningen kan du betale hele beløpet eller dele det opp over en periode. Hvis du velger å betale over tid påløper det renter. En LOfavør MasterCard avtale er uavhengig av ditt kontoforhold i banken din. Kr 0, i årspris Gunstig rente på nedbetaling Inntil kr , i kreditt Inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse (fakturagebyr kr 25, pr måned) Det er flere grunner til at det er praktisk å ha et LOfavør MasterCard Du kan slå til på gode tilbud selv om lønn eller andre innbetalinger er noen dager unna. (Du kan f.eks betale for drømmeferien før feriepengene kommer). Du har alltid en ekstra reserve i tilfelle det skulle oppstå uforutsette utgifter. Dersom du innfrir all benyttet kreditt på forfallsdato, betaler du ikke rente på det du kjøper Om ønskelig kan du fordele utgifter over lengre tid. Kortet kan brukes på over 30 millioner brukersteder verden over. I tillegg følger disse tjenestene med Kortassistanse kan sperre kortet dersom det blir mistet eller stjålet. Kortassistanse kan hjelpe med nødkontanter eller nødbilletter i løpet av kort tid. For kontakt med Kortassistanse ring MedlemsTelefonen eller fra utlandet ring For bestilling eller mer informasjon ring MedlemsTelefonen , fyll ut og send inn servicekupongen (siste side) eller gå inn på 17

18 LOfavør Strøm LOfavør TOPP 5-GARANTI Lurer du på om det virkelig er noe å spare på å skifte kraftleverandør? For medlemmer i LO-forbundene gjør vi valget enkelt. Vi tilbyr verken lokkepris eller introduksjonsrabatt, men heller landets trolig beste prisgaranti. Din kraftpris vil på årlig basis være én av de 5 rimeligste målt mot en representativ liste over konkurrentene våre listen dekker 4 av 5 av landets husstander. Om prisene svinger opp eller ned med årstider og værforhold, sikrer garantien deg årlig trygghet for en konkurransedyktig strømpris. Garantien vår regnes fra nyttår til nyttår for å sikre deg en god pris over tid. Du får fullt utbytte av garantien ved å være kunde et helt kalenderår. For målere med et årlig forbruk under kwh kommer et årlig fastbeløp på kr 190, i tillegg til TOPP 5-GARANTIEN. Bruker du eksempelvis kwh pr. år, utgjør dette 1,9 øre/kwh. En vanlig husholdning bruker ca kwh pr år. Garantien Garantien måles mot en referanseliste. Listen består av de 20 største leverandørene ved årets begynnelse og gjelder for ett kalenderår. Leverandørene på listen dekker omtrent 4 av 5 av landets husstander, og gir derfor et godt uttrykk for prisnivået i markedet. LOfavør Fastpris For 1 år. Fastpris gir deg trygghet og forutsigbarhet; du vet hva du skal betale for strømmen i avtaleperioden. Gjeldende fastpristilbud finner du på LOfavørs hjemmesider for strøm, tilbudet oppdateres løpende. Ring MedlemsTelefonen , fyll ut og send inn servicekupongen (siste side) eller gå inn på 18

19 LOfavør Telefoni og ADSL Som LO-medlem kan du få gode rabatter på fasttelefoni, mobilabonnement, ADSL og bruk av bredbåndstelefoni i Telenor! Fasttelefoni % samtalerabatt I tillegg kan du ringe så lenge du vil til andre fasttelefoner i Norge for kun 59 øre pr samtale på lørdager Mobiltelefon Fri etablering og innmelding djuice nonstop: kr 1.500, i rabatt på faktura ved 12 mnd. Bindingsavtale Privat +: kr 1.000, i rabatt på faktura ved 12 mnd. Bindingsavtale Privat, Fri20 og djuice magnum: kr 500, i rabatt på faktura ved 12 mnd. Bindingsavtale Bredbåndstelefoni Rabatt på følgende trafikktyper: kunder hos andre bredbåndsoperatører, innenlands samtaler i fastnett i Norge, til alle mobilnett og til utland Trafikkrabatt % hele døgnet, alle dager. Online ADSL Fri etablering med Gjør Det Selv-pakke 5 10 % rabatt på Online ADSL Basis/Pluss/Ekstra Merk Det gis ikke rabatt på trafikk til servicetelefoner, teletorg, internett, opplysningen og lignende. Som totalkunde hos Telenor får du dessuten ytterligere 5 % rabatt på abonnements- og samtalepriser. Er du i dag tilknyttet annet teleselskap, hjelper Telenor deg med å bytte. For bestilling må du Fasttelefoni - Ringe grønt nummer (du må oppgi ditt medlemsnummer, se medlemskortet) eller bestille på Mobiltelefon - Sende SMS <LO> til 2000 (etter ) eller bestille på ADSL og bredbåndstelefoni - bestille på For informasjon - ringe Medlemsservice eller fylle ut og sende inn servicekupongen (siste side) eller se 19

20 LOfavør Eiendomsmegling Trygghet er en selvfølge når du bruker EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1 er en riksdekkende eiendomsmeglerkjede og en av landets største aktører. Vi har kontorer med sterk lokal forankring og meglere som kjenner boligmarkedet der du bor. Ved salg av bolig eller fritidseiendom får du 10 % rabatt på ordinær meglerprovisjon* ved salg gjennom EiendomsMegler 1 * Vis LOfavør-kortet ditt før kontraktsinngåelse. Rabatten kan ikke kombineres med andre rabattordninger. Under minsteprovisjon så tilfaller det ikke rabatt. Vi viser til det enkelte EiendomsMegler 1-kontor mht ordinær meglerprovisjon. Et eksempel: Ordinær meglerprovisjon , inkl. mva 10 % rabatt 4.500, LOfavør meglerprovisjon: , inkl. mva Ring MedlemsTelefonen , fyll ut og send inn servicekupongen (siste side) eller gå inn på LOfavør Advokatbistand Trenger du profesjonell advokatbistand? Legalis Advokat ANS har lang erfaring og er spesialister innen de fleste rettsområder man støter på som privatperson, enten det er familie og arv, fast eiendom, forbrukerrett, kontrakter m.v. Vi legger stor vekt på å bistå deg raskt og effektivt, bl.a. gjennom vår elektroniske saksgang på Internett eller vår tilgjengelighet gjennom LOfavør sin medlemstelefon. Om nødvendig bistår vi også gjennom videre korrespondanse, møtevirksomhet, forhandlinger og føring av saker for alle rettsinstanser. Rettshjelpsdekning: Ved videre bistand i tvistesaker vil vi søke om rettshjelpsdekning gjennom den Kollektive hjemforsikring for deg som LO-medlem, og du vil i visse saker kunne få refundert en betydelig del av advokatutgiftene. Reduserte priser på all juridisk bistand 20 % rabatt på alle juridiske kontrakter hos LOfavør Enkle spørsmål og anbefaling av videre prosess er gratis Ring MedlemsTelefonen eller gå inn på 20

21 LOfavør Hotell Rica Hotels har tatt mål av seg til å tilby «Det Gode Vertskap» for sine gjester på over 70 hoteller i Norge Ved ledig kapasitet, på et begrenset antall rom, tilbys medlemmer med LOfavør-kort gunstige priser ved overnatting på våre Rica og Rica Partner hoteller, med unntak av Holmenkollen Park Hotel, Grand Hotell, Morgedal Hotel og Storefjell Høyfjellshotell. Ved bestilling får du svar innen 1 arbeidsdag. Tilbudet gjelder i helgen fredag til mandag hele året, samt i sommerperioden og i påsken (palmesøndag til 2. påskedag) og til jul. Priser pr pr døgn i Norge Dobbeltrom kr 790, pr natt inklusive frokost for 2 personer (kr 395, pr person) Enkeltrom kr 660, pr natt inklusive frokost Ekstrasengstillegg kr 115, Gunstige midtukepriser Ring MedlemsTelefonen eller gå inn på LOfavør Reisebyrå Få rabatt uansett også på kampanjer og restplasser Det lønner seg å bestille feriereisen via Folkeferie. Da velger du blant reisemål fra de beste og mest anerkjente turoperatørene, samtidig som du får rabatt uansett. Vi samarbeider blant annet med store operatører som Saga Solreiser og Star Tour. Fra 5 10 % rabatt gjelder også kampanjer og restplasser Sol- og badeferie og eksotiske reisemål Byferie eller temareiser Cruise og båtreiser Gruppeturer med buss eller fly Hotellovernatting, hus- eller hytteleie Fly (kun flysete) til mange reisemål Ring MedlemsTelefonen , fyll ut og send inn servicekupongen (siste side) eller gå inn på 21

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fagforbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fagforbundet LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fagforbundet 2008 Fagforbundet er Norges største fagforbund med rundt 290.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

LOfavør-forsikringene

LOfavør-forsikringene LOfavør-forsikringene LOfavør Konseptet Gunstige forsikringsordninger for medlemmene Skadebehandling på telefon - egen skadetelefon 02300 Gunstige bankbetingelser Medlems- og fordelskort Kredittkort Forsikringsordningene

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet 2008 er det største LO-forbundet i privat sektor med nær 160 000 medlemmer. Vi er et ganske ungt forbund, men har likevel røtter tilbake med lange

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Tjenestemannslag

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Tjenestemannslag LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Tjenestemannslag 2008 Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner).

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fagforbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fagforbundet 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fagforbundet Foto: Kari-Sofie Jenssen Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. LOforbundene. Januar

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. LOforbundene. Januar LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av LOforbundene Januar 2008 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund. Noen av fordelene får du

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D

INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D INMASJONSAVIS NR. 1 ÅRGANG. 2 FLT AVD. 107 STORD 14.4.00 Side 1 Ord fra leder Selv om det går mot lysere tider ute, har ikke ordresituasjonen innen oljerelatert virksomhet bedret seg. Senest for en uke

Detaljer

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet Image source / Johner 2009 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med nær 160 000 medlemmer. Forbundets

Detaljer

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Forbundet for Ledelse og Teknikk

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Forbundet for Ledelse og Teknikk Image source / Johner 2009 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Forbundet for Ledelse og Teknikk Som medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har du en rekke medlemsfordeler fremforhandlet

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Industri Energi

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Industri Energi 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og verferdsgoder

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Forbundet for Ledelse og Teknikk

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Forbundet for Ledelse og Teknikk 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Forbundet for Ledelse og Teknikk Som medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har du en rekke medlemsfordeler fremforhandlet av fagbevegelsen. LOfavør

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester ADVOKAT- BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. rettsområder du støter på som privatperson.

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)... har rundt 2.800 medlemmer i aktiv tjeneste

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND ADVOKAT BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. - Rask, tilgjengelig og effektiv behandling via internett - I utgangspunktet ca 30% under gjennomsnittlig

Detaljer

Juliana Wiklund / Johnér. Januar. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av LOforbundene

Juliana Wiklund / Johnér. Januar. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av LOforbundene Juliana Wiklund / Johnér Januar 2009 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av LOforbundene LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund.

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

LOfavør - Merverdi i medlemskapet

LOfavør - Merverdi i medlemskapet LOfavør - Merverdi i medlemskapet 2010 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund. Noen av fordelene får du automatisk når du melder

Detaljer

NOPEF. - mer enn et medlemsskap. www.nopef.no. Ferie og fritid Bokhandel Salg av bolig Kulturopplevelser

NOPEF. - mer enn et medlemsskap. www.nopef.no. Ferie og fritid Bokhandel Salg av bolig Kulturopplevelser Strøm Banktjenester Forsikring Bilfinansiering Ferie og fritid Bokhandel Salg av bolig Kulturopplevelser Advokat i arbeidsforholdet Kurs og konferanser NOPEF - mer enn et medlemsskap Faktafolder fra NOPEF

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

LOfavør. - fordelene ved å være mange er mange

LOfavør. - fordelene ved å være mange er mange LOfavør - fordelene ved å være mange er mange 2010 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund. Noen av fordelene får du automatisk når

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund Norsk Transportarbeiderforbund (NTF)... som ble stiftet den 02.04.1896, er i dag det største og sterkeste fagforbundet innen tran sportbransjen

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale

Detaljer

SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE. Merverdi i medlemskapet

SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE. Merverdi i medlemskapet SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE Merverdi i medlemskapet Velkommen som kunde i SpareBank 1 Telemark Vi ønsker å gi deg et forslag på finansiering, forsikring og sparing tilpasset din økonomiske

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2013 Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

NETFs forsikringer 2008

NETFs forsikringer 2008 NETFs forsikringer 2008 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca 150 000 medlemmer. Forbundets yrkesaktive medlemmer arbeider

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

EL & IT Forbundets forsikringer. En kortfattet oversikt over forsikringsordningene for medlemmer av EL & IT Forbundet ajour pr. 1.1.

EL & IT Forbundets forsikringer. En kortfattet oversikt over forsikringsordningene for medlemmer av EL & IT Forbundet ajour pr. 1.1. EL & IT Forbundets forsikringer En kortfattet oversikt over forsikringsordningene for medlemmer av EL & IT Forbundet ajour pr. 1.1.2009 SpareBank 1 - alliansens oppbygging SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %)

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. e r vå r e g n i r k i s for ryg t, t e t i l Kva gh erdi v o r t g et o gh 114 m o n n e j et g år Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2012 1 Norsk Ergoterapeutforbund utvikler faget og tar vare på deg som arbeidstaker. Gjennom ditt arbeid som ergoterapeut bidrar du til å gjøre hverdagslivet mulig for mange

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2013 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2012 Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring Følgende er endret i Utdanningsforbundets livsforsikring i 2013: Samboer trenger ikke lenger å begunstige medlemmet,

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Fengselsog Friomsorgsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Fengselsog Friomsorgsforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Fengselsog Friomsorgsforbund Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)... har rundt 2 700 medlemmer i aktiv tjeneste og mer enn 3 600 medlemmer totalt. NFF

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer

Detaljer

Dine medlems- fordeler 2013

Dine medlems- fordeler 2013 Dine medlemsfordeler 2013 LOfavør - fordelene ved å være mange er mange Forbundet ditt jobber for at du skal være trygg ikke bare i arbeidslivet, men også i fritiden. Derfor har du som medlem tilgang til

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

La noen du stoler på forsikre deg

La noen du stoler på forsikre deg La noen du stoler på forsikre deg Hva? Hvorfor? For hvem? Boligbyggelagenes Forsikring er: Forsikring skal gi deg trygghet for det som plutselig kan skje. Da er det viktig at du kan stole på forsikringsselskapet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring og oppvekst. Gjennom forbundets

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Frittstående organisasjoner 2007

Frittstående organisasjoner 2007 Den Norske Jordmorforening (DNJ) Den Norske Diakonforbund Norsk Flygelederforening Norges Farmaceutiske Forening (NFF) norske Arkitekters Landsforening (NAL) universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL ) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som

Detaljer

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 1 Forsikring for pensjonistmedlemmer Som pensjonist kan du fortsatt beholde mange av NFFs medlemsforsikringer. På innbo og reiseforsikring er det ingen øvre aldersgrense,

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF)... er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer.

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Forsikringer 2008 1 leder Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Resultatet ble bedre og rimeligere forsikringer. I sommer sjekket vi markedet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Musikernes fellesorganisasjon

Fordeler for deg som er medlem i Musikernes fellesorganisasjon 2013 Fordeler for deg som er medlem i Musikernes fellesorganisasjon Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er landets største fagforbund for utøvende kunstnere og pedagoger. Som medlem i MFO... har du en

Detaljer

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Sunndal Kjemiske Fagforening Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk November. 2015 Forsikringer 1 + 2 Gruppelivsforsikring med Uføre og Ulykke (valgfri 580kr/mnd) Utbetaling ved dødsfall eller

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)... er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball,

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi-

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET 1 2013 JEG BLIR DA VEL IKKE SKADET... Det er grunn til å tro at mange av de 1478 personene i alderen 20-34 år som ble skadet i trafikken i 2012 tenkte tilsvarende.

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i FO

Fordeler for deg som er medlem i FO Fordeler for deg som er medlem i FO 2013 FO... er fagforbundet til barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge. Vi organiserer også studentene til disse yrkene. FO er i vekst

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i FO

Fordeler for deg som er medlem i FO Fordeler for deg som er medlem i FO 2013 FO... er fagforbundet til barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge. Vi organiserer også studentene til disse yrkene. FO er i vekst

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet har i dag ca 32.000 medlemmer i mange forskjellige

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2016 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF) er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor OBLIGATORISK

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2016 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen. Forbundets

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2016 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 347 000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2012 Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har ca 20 000 medlemmer totalt. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Sjømannsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Sjømannsforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Sjømannsforbund Norsk Sjømannsforbund (NSF)... ble stiftet 25.09.1910. I dag har vi tariffavtaler for dekk- og maskinansatte, ansatte i både mannskaps- og passasjerforpleining

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2016 Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca 146 000 medlemmer. Forbundets yrkesaktive medlemmer arbeider

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 340 000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2014 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

Er du usikker på ditt forsikringsbehov?

Er du usikker på ditt forsikringsbehov? Forsikringer 2012 1 Er du usikker på ditt forsikringsbehov? På forsikringskontoret får du råd om hva slags løsning som passer best Her finner du alt om forsikring for deg. Vårt forsikringstilbud dekker

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund 2012 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF)... som ble stiftet den 02.04.1896, er i dag det største og sterkeste fagforbundet innen tran sportbransjen

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca

Detaljer