Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 25. september 2014 kl Sted: Sykehusapoteket i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 25. september 2014 kl. 10.00 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø"

Transkript

1 Styremøte Innkalling med sakspapirer kl Sted: Sykehusapoteket i Tromsø

2 Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/78 Dato: Innkalling til styremøte i Sykehusapotek Nord HF I henhold til tidligere avtalt møteplan og i samråd med styreleder, innkalles med dette til styremøte i Sykehusapotek Nord HF torsdag kl Møtet avholdes på Sykehusapoteket i Tromsø. Styremøtet vil ved behov bli lukket for offentligheten for behandling av saker og/ eller orienteringer som er unntatt offentlighet. Saksdokumenter er vedlagt. Forfall meldes Sykehusapotek Nord på telefon , eller på e-post til Med vennlig hilsen Anne Helen Hansen styreleder Espen Mælen Hauge direktør Postadresse: Fakturaadresse: Telefon: Saksbehandler: Sykehusapotek Nord HF Postboks 6147, Langnes Sykehusapotek Nord HF c/o Fakturamottak Telefaks: Internett: Helge K. Pettersen Telefon: TROMSØ Postboks Trondheim E-post: Org.nummer: MVA NO Saksbehandlers e-post: sykehusapotek-nord.no

3 Godkjenning av innkalling og saksliste Styresak nr: Møtedato: Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen I samråd med styreleder er følgende saksliste satt opp til styremøtet : Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. mars 2014 Side 2 Sak Virksomhetsrapport per august - rapport 2. tertial 2014 Side 7 Sak Konsekvenser av Helse Nords IKT-investeringer Side 29 Sak Informasjonssaker Side Tilrettelegging i henhold til ESAs beslutning om sykehusapotekenes publikumsavdelinger 2. Bærekraftsanalyse Produksjonslokaler i PET-senteret 4. Nytt fra brukerutvalget 5. Ledersamling 8-9. oktober Sak Tema 2014: Strategi om miljøstrategi Side 39 Sak Eventuelt Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den. Espen Mælen Hauge direktør 1

4 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. juni 2014 Styresak nr.: Møtedato: Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokoll fra styremøtet 5. juni Espen Mælen Hauge Direktør 2

5 Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 5. juni 2014 kl Møtested: Tilstede: Radisson Blu Hotel Bodø Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Kristin Larssen, styremedlem Margit Steinholt, styremedlem Svein Iversen, styremedlem Sissi Lundblad, styremedlem Bjørg Helene Jenssen, styremedlem Observatør: Dag Utnes, leder av brukerutvalget Fra administrasjonen: Espen Mælen Hauge, direktør Margaret Aarag Antonsen, fagsjef Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef Sak 22/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 5. juni Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 5. juni Sak 23/14 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. mars 2014 Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 19. mars

6 Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 19. mars Sak 24/14 Rapport 1. tertial 2014 Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 1. tertial Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 1. tertial Sak 25/14 Virksomhetsrapport per april 2014 Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar virksomhetsrapporten til orientering. Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar virksomhetsrapporten til orientering. Sak 26/14 Tilpasning til ESAs vedtak om finansiering av offentlig eide sykehusapotek Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar orienteringen om Sykehusapotek Nords tilpasning til ESAs vedtak om finansiering av offentlig eide sykehusapotek til orientering. 4

7 Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar orienteringen om Sykehusapotek Nords tilpasning til ESAs vedtak om finansiering av offentlig eide sykehusapotek til orientering. Sak 27/14 Møteplan 2015 Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2015 som følger: 26. februar 2015 Tromsø 19. mars 2015 Tromsø 4. juni 2015 Bodø 24. september 2015 møtested ikke bestemt styreseminar hvis behov 29. oktober 2015 Tromsø 3. desember 2015 Tromsø Styret fremmet følgende forslag til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2015 som følger: 26. februar 2015 styremøte Tromsø 19. mars 2015 styremøte Tromsø mars 2015 styreseminar Helse Nord Bodø 4. juni 2015 styremøte Bodø september 2015 styreseminar SANO sted ikke bestemt 24. september 2015 styremøte sted ikke bestemt oktober 2015 styreseminar Helse Nord Tromsø 29. oktober 2015 styremøte Tromsø 3. desember 2015 styremøte Tromsø Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2015 som følger: 26. februar 2015 styremøte Tromsø 19. mars 2015 styremøte Tromsø mars 2015 styreseminar Helse Nord Bodø 4. juni 2015 styremøte Bodø september 2015 styreseminar SANO sted ikke bestemt 24. september 2015 styremøte sted ikke bestemt oktober 2015 styreseminar Helse Nord Tromsø 5

8 29. oktober 2015 styremøte Tromsø 3. desember 2015 styremøte Tromsø Sak 28/14 Informasjonssaker Ved direktør: 1. Endrede vedtekter for Sykehusapotek Nord 2. Nasjonal arbeidsgruppe ny grossist 3. Status nye lokaler 4. Nytt fra brukerutvalget Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar informasjonssakene til orientering. Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar informasjonssakene til orientering. Sak 29/14 Tema 2014: Strategi Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord gjennomførte strategidiskusjoner. Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord gjennomførte strategidiskusjoner. Sak 30/14 Eventuelt Evaluering av styremøtet ble gjennomført. Saker som styret ønsker til behandling i senere møter: Gjennomgang av avviksmeldinger og oppfølging av avvik Orientering om ESA-arbeidsgruppens arbeid Oppfølging av status produksjonslokaler Forbruksmønsteranalyse for legemidler 6

9 Virksomhetsrapport per august 2014 Styresak nr: Møtedato: Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen Vedlegg: Resultatrapport til Helse Nord Målekort (u.off. 23 første ledd) I henhold til oppdragsdokument legges virksomhetsrapport per august 2014 fram for styret til orientering. Rapporten er oversendt Helse Nord RHF administrativt. Direktørens innstilling til vedtak Styret for Sykehusapotek Nord HF tar økonomirapporten til orientering. Espen Mælen Hauge direktør 7

10 Saksfremlegg Regnskapet per august 2014 viser et overskudd på 3,70 millioner. For samme periode i 2013 var resultatet et overskudd på 2,09 millioner. Det er budsjettert med et overskudd på 1,11 millioner per august, slik at resultatet er 2,60 millioner høyere enn budsjettert. August Hittil i år Regn. Bud. Avvik 2013 Endr. Regn. Bud. Avvik 2013 Endr. Omsetning ,6 % ,1 % Varekjøp ,5 % ,2 % Pers.kost ,9 % ,6 % Andre kost ,3 % ,4 % Resultat ,7 % ,2 % Vareforbruk 87,0 % 86,1 % 0,9 % 86,4 % 0,6 % 86,4 % 86,1 % 0,3 % 85,8 % 0,6 % Tabell 1: Regnskap og budsjett Sykehusapotek Nord Resultatet for august er et overskudd på 0,64 millioner. Det var budsjettert med et overskudd på 0,38 millioner, slik at resultatet er 0,26 millioner høyere enn budsjettert. For august 2013 var resultatet et overskudd på 0,96 millioner. Inntekter Inntektene er 9,58 millioner høyere enn budsjettert, og 22,81 millioner høyere enn på samme tidspunkt i August Hittil i år Regn. Bud. Avvik 2013 Endr. Regn. Bud. Avvik 2013 Endr. Sykehuseksp ,2 % ,8 % Produksjon ,3 % ,0 % Publikum ,3 % ,8 % Rådgivning ,6 % ,7 % Annet ,1 % ,3 % Totalt ,6 % ,1 % Tabell 2: Inntekter per virksomhetsområde Tabellen over viser inntektene fordelt på virksomhetsområde. Endringene blir nærmere kommentert nedenfor. 8

11 Salg av medikamenter til UNN og NLSH Salg av medikamenter til sykehusene UNN 2013 UNN 2014 NLSH 2013 NLSH Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 1: Salg av medikamenter til sykehusene Figuren over viser utviklingen i salg av medikamenter (både fra sykehusekspedisjoner og produksjonsavdelinger) til UNN og NLSH i 2013 og hittil i Det har vært en reduksjon i salget av medikamenter til NLSH på 1,1 %. Det er en økning på 2,1 % i Bodø, mens det er en reduksjon på 3,7 % i Lofoten og 12,2 % i Vesterålen. Endringen i Bodø er forårsaket av en reduksjon i salg til NLSH på 17 % i produksjonsavdelingen og en økning på 8 % i sykehusekspedisjonen. Den viktigste årsaken til reduksjonen i produksjonsavdelingen er en reduksjon i salget av Herceptin (behandling av brystkreft) på 1,06 millioner. Salget av Herceptin reduseres i produksjonsavdelingen, men øker med 0,60 millioner i sykehusekspedisjonen da Herceptin fra 2014 også gis som injeksjon. Det har vært en endring i bruken av cytostaticumet Velcade (til behandling av blodkreft). Behandlingen flyttes over i sykehjem eller pasienten får legemiddelet på resept. Dette gir en omsetningsreduksjon på 0,42 millioner. Det har også vært nedgang i omsetningen av Vidaza (til behandling av leukemi), Jevtana (cytostaikum til behandling av prostatakreft) med flere. Det har vært en økning på 0,34 millioner i salget av Yervoy (til behandling av melanom) som er et legemiddel som er tatt i bruk fra og med Salget av legemidler til NLSH i Bodø fra sykehusekspedisjonen øker med 7,5 %. Dette kommer blant annet av økning i bruken av Tysabri (til behandling av multippel sklerose - MS), noe som utgjør 0,34 millioner. Det har kommet et nytt medikament (Eylea) til bruk mot øyesykdommen aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD), dette gir en omsetningsøkning på 1,07 millioner. Omsetningen av Remicade er redusert med 0,85 millioner. Dette kompenseres delvis av en økning i salget av Remsima (rimeligere legemiddel som brukes istedenfor Remicade) på 0,39 millioner. 9

12 I Lofoten er det særlig omsetningen av Remicade som er redusert. Reduksjonen er på 0,52 millioner. Det har vært en reduksjon i salget av Herceptin på 0,22 millioner, mens det er en økning på 0,38 millioner i omsetningen av Nplate (brukes i forbindelse med fjerning av milten). I Vesterålen er salget av Jevtana redusert med 0,47 millioner, Herceptin med 0,29 millioner, Erbitux (behandling av tykktarmskreft) med 0,17 millioner og Velcade, Tysabri og Soliris med i overkant av 0,1 millioner hver. Omsetningen av Remicade øker med 0,15 millioner, Metalyse og Avastin øker med i overkant av 0,1 millioner hver. Det har vært en økning på 6,5 % i salget til UNN. Det har vært en økning på 6,5 % i Tromsø, 5,3 % i Harstad og 9,4 % i Narvik. I Tromsø har det vært en økning på 3,7 % i salget til UNN fra produksjonsavdelingen. Medikamentene med størst endring i forhold til i 2013 er Yervoy med 0,73 millioner, Oncaspar (cytostatika som brukes av barn) som øker med 0,56 millioner, Velcade som øker med 0,54 millioner og Remicade som øker med 0,26 millioner. Også i Tromsø er det en nedgang i omsetningen av Herceptin i produksjonsavdelingen. Nedgangen er på 1,38 millioner, mens det er en omtrent tilsvarende økning i salg av Herceptin som injeksjon fra sykehusekspedisjonen. Salget av legemidler til UNN fra sykehusekspedisjonen i Tromsø øker med 7,4 %. Salget av Remicade (til behandling av blant annet revmatisk sykdom og betennelse i mage/tarm) er redusert med 0,96 millioner, dette kompenseres av en økning i salget av Remsima på 1,06 millioner. Tysabri øker med 1,04 millioner, Eylea er også tatt i bruk i Tromsø, økningen er på 1,96 millioner. Størst reduksjon er det i omsetningen av Lucentis, her er reduksjonen på 0,99 millioner. Reduksjonen i omsetningen av Lucentis skyldes nok overgang til bruk av Eylea. I Harstad er det Velcade og Remsima som har størst økning i omsetning med henholdsvis 0,25 og 0,12 millioner, mens det er nedgang i omsetningen av Tysabri på 0,17 millioner og Avastin på 0,15 millioner. I Narvik er det en økning på 0,4 millioner i omsetningen av Herceptin og 0,1 millioner økning for Tysabri. MabThera reduseres med 0,13 millioner, Velcade og Avastin reduseres med 0,13 millioner. 10

13 Tabellen nedenfor oppsummerer de største endringene i salg til sykehusene. Salg til NLSH Medikament Endring kr Salg til UNN Medikament Endring kr Bodø produksjon Herceptin -1,06 mill Tromsø produksjon Yervoy 0,73 mill Bodø produksjon Velcade -0,42 mill Tromsø produksjon Oncaspar 0,56 mill Bodø produksjon Vidaza -0,16 mill Tromsø produksjon Velcade 0,54 mill Bodø produksjon Jevtana -1,08 mill Tromsø produksjon Remicade 0,26 mill Bodø produksjon Yervoy 0,34 mill Tromsø produksjon Herceptin -1,38 mill Bodø sykehuseksp. Eylea 1,07 mill Tromsø sykehuseksp. Eylea 1,96 mill Bodø sykehuseksp. Herceptin 0,60 mill Tromsø sykehuseksp. Herceptin 1,30 mill Bodø sykehuseksp. Remsima 0,38 mill Tromsø sykehuseksp. Remsima 1,06 mill Bodø sykehuseksp. Tysabri 0,34 mill Tromsø sykehuseksp. Tysabri 1,04 mill Bodø sykehuseksp. Remicade -0,52 mill Tromsø sykehuseksp. Xiapex 0,49 mill Lofoten Nplate 0,38 mill Tromsø sykehuseksp. Iomeron 0,32 mill Lofoten Remicade -0,52 mill Tromsø sykehuseksp. Lucentis -0,99 mill Lofoten Herceptin -0,22 mill Tromsø sykehuseksp. Remicade -0,95 mill Vesterålen Jevtana -0,47 mill Tromsø sykehuseksp Atgam -0,47 mill Vesterålen Herceptin -0,29 mill Harstad Velcade 0,25 mill Vesterålen Erbitux -0,17 mill Harstad Remsima 0,13 mill Vesterålen Velcade -0,15 mill Harstad Tysabri -0,16 mill Vesterålen Tysabri -0,13 mill Narvik Herceptin 0,35 mill Vesterålen Soliris -0,11 mill Narvik Tysabri 0,10 mill Vesterålen Remicade 0,15 mill Narvik Velcade -0,13 mill Vesterålen Metalyse 0,13 mill Narvik Avastin -0,13 mill Vesterålen Avastin 0,13 mill Narvik MabThera -0,12 mill Tabell 3: Endringer i salg til sykehusene Salg til publikum Omsetning publikum Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Harstad 2013 Harstad 2014 Bodø 2013 Bodø 2014 Tromsø 2013 Tromsø 2014 Figur 2: Omsetning i publikumsavdelingene Figuren over viser utviklingen av omsetningen i publikumsavdelingene i 2013 og hittil i Omsetningen i publikumsavdelingene har økt med 17,8 % i forhold til samme periode i I Tromsø har det vært en økning på 17,5 %, i Bodø på 20,3 % mens det i Harstad har vært en økning på 9,0 %. 11

14 I Tromsø er det særlig resepter betalt av Helfo som øker. Hovedårsaken til økningen er nye produkter som ikke var omsatt i Dette gjelder blant annet Sovaldi som øker med 3,59 millioner (brukes mot hepatitt) og Tecfidera (brukes mot multippel sklerose). Det er også økning i omsetningen av h-resepter (resepter betalt av helseforetak). Hovedårsaken til denne økningen er at nye produkter er tatt inn i H-reseptordningen. Det er også en økning i omsetningen av handelsvarer. Økningen her er på 8,7 %, noe som tilsvarer 0,53 millioner. I Bodø er det økning i salg av H-resepter og resepter betalt av Helfo. H-respter øker som følge av at nye medikamenter er tatt inn i H-reseptordningen, og som følge av økt omsetning av blant annet Enbrel som øker med 0,28 millioner. Av medikamenter betalt av Helfo er det særlig Sovaldi som øker. Økningen for Sovaldi er på 3,87 millioner. Incivo og Neulasta øker med henholdsvis 0,50 og 0,38 millioner. Også i Harstad bidrar Sovaldi til mye av økningen. Økningen i Harstad er på 0,34 millioner. I tillegg øker Zytiga og Afinitor med henholdsvis 0,28 og 0,16 millioner. Salg av rådgivningstjenester og klinisk farmasi Omsetningen av rådgivningstjenester har økt med 32,7 % i forhold til i Dette kommer av økningen i salget av tjenester til Helgelandssykehuset og prosjekt SamStem (samstemming av legemiddellister i sykehusene). Varekostnader Varekostnadene er 9,62 millioner høyere enn budsjettert, og 18,46 millioner høyere enn per august Dette har sammenheng med den økte omsetningen. Vareforbruket (varekostnader delt på inntekter fra salg av varer) er på 86,4 % per august. Dette er 0,3 prosentpoeng høyere enn budsjettert. Årsaken til økningen i vareforbruket er endret produktmiks, mye av økningen i omsetning kommer som følge av økning i salg av dyre legemidler, noe som gir høyere vareforbruksprosent. 12

15 Dekningsbidrag Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett Bodø Harstad Tromsø Totalt Figur 3: Dekningsbidrag per apotek og totalt Figuren over viser dekningsbidraget (inntekter-varekostnader) per apotek og totalt per 2 tertial 2013 og 2014, samt budsjett for 2. tertial Dekningsbidraget er som budsjettert og 4,34 millioner høyere enn i For Sykehusapoteket i Bodø er vareforbruket 0,6 prosentpoeng høyere enn budsjettert. Vareforbruket har økt med 0,6 prosentpoeng i forhold til 2. tertial Dekningsbidraget er som budsjettert og 1,86 millioner høyere enn i Den økte omsetningen kompenserer for økningen i vareforbruk. Økningen i vareforbruk kommer av endring i produktmiks til Nordlandssykehuset. I publikumsavdelingen er vareforbruket som budsjettert. Dette gjør at den økte omsetningen i publikumsavdelingen kompenserer for økningen i vareforbruk i forbindelse med salg til Nordlandssykehuset. For Sykehusapoteket i Harstad er vareforbruket 0,2 prosentpoeng høyere enn budsjettert. Vareforbruket har økt med 0,2 prosentpoeng i forhold til 2. tertial Vareforbruket har økt i sykehusekspedisjonen i Harstad, mens det er redusert i Narvik. I publikumsavdelingen har vareforbruket økt med 1,6 prosentpoeng. Økningen i omsetning er stor nok til å kompensere for økningen, slik at dekningsbidraget er høyere enn budsjettert. For Sykehusapoteket i Tromsø er vareforbruket 0,1 prosentpoeng høyere enn budsjettert. Vareforbruket har økt med 0,6 prosentpoeng i forhold til 2. tertial Avviket i vareforbruk gjør at dekningsbidraget i Tromsø er noe lavere enn budsjettert. Som følge av økt salg av dyre legemidler øker vareforbruket både i forbindelse med salg til sykehus og salg til publikum. 13

16 Personalkostnader og bemanning Personalkostnadene er 2,36 millioner lavere enn budsjettert. Dette kommer av at det har tatt lengre tid enn forutsatt å få ansatte i enkelte stillinger, samt at sykelønns- og svangerskapsrefusjoner er 1,96 millioner høyere enn budsjettert. I forhold til 2013 har personalkostnadene økt med 2,03 millioner. Lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift har økt med 1,52 millioner. Dette kommer av økning i antall ansatte og av forventet lønnsøkning. Sykelønns- og svangerskapsrefusjoner har økt med 1,19 millioner i forhold til 2. tertial Gjennomsnittlig antall brutto månedsverk per august 2014 er 93,2. Dette er en økning på 5,3 månedsverk i forhold til august Bemanningen har økt i forbindelse med etablering på Helgeland, ansettelser i forbindelse med prosjekt SamStem og flere svangerskapsvikariater. Som følge av dette har antall midlertidige ansatte økt fra 7,2 i august 2013 til 10,3 i august ,0 Brutto månedsverk 100,0 95,0 90,0 85, ,0 75,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 4: Brutto månedsverk Figuren over viser brutto månedsverk siste tre år. Andre driftskostnader Andre driftskostnader er 0,20 millioner lavere enn budsjettert. Det er gjort en regnskapsmessig avsetning på 0,25 millioner for å ta høyde for uforutsette kostnader. Korrigert for dette er andre driftskostnader 0,45 millioner lavere enn budsjettert. Det er også gjort en avsetning på 0,11 millioner for å dekke påløpte kostnader i forbindelse med bytte av grossist for legemidler fra og med

17 Investeringer Det har ikke vært gjennomført investeringer hittil i Investeringer for 0,5 millioner er ikke aktivert per april. Dette gjelder isolator til Sykehusapoteket i Tromsø, ombygging av publikumsavdelingen i Tromsø, og flytting av Sykehusapoteket i Harstad. Det har vært gjennomført veiledende kunngjøring for lagerautomater. Nye lokaler for apotekene i Bodø og Harstad og nye produksjonslokaler i Tromsø er under planlegging i samarbeid med UNN og NLSH. Prognose Prognostisert resultat er et overskudd på 1,0 millioner, det vil si 1,0 millioner høyere enn styringsmålet. Foreløpig tilsier utviklingen at dette er en realistisk prognose. Sykefravær Sykefraværet per juli 2014 var på 7,6 %. Per juli 2013 var sykefraværet på 7,9 %. 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Fravær 2013 Fravær 2014 Figur 5: Sykefravær to siste år Fraværet var lavere enn i 2013 i januar, mai, juni og juli, mens det for februar, mars og april har vært høyere enn i S.fravær 1-3 d Fravær 4-16 d Fravær d Fravær > 56 d Sum fravær Per juli ,4 % 0,9 % 2,1 % 3,6 % 8,0 % Per juli ,8 % 0,6 % 1,8 % 4,4 % 7,6 % Endring -0,6 % -0,3 % -0,3 % 0,8 % -0,4 % Tabell 4: Sykefravær fordelt på fraværets varighet 15

18 I forhold til per juni 2013 har det korte fraværet gått ned, mens det lengste fraværet har økt noe. Sykehusapotek Nord arbeider hele tiden med å holde sykefraværet så lavt som mulig. Prinsippene i IA-avtalen følges og seniorpolitikk og sosiale tiltak brukes for å skape et godt miljø og arbeidslyst. Andel deltid 13 % av de ansatte har deltidsstillinger per august Disse jobber deltid som følge av bistilling, livsfase, uførhet eller deltidspensjon. Det gjøres derfor ikke noen tiltak for å redusere andelen ansatte med deltidsstilling. Kvalitet og internkontroll Første og andre tertial 2013 ble det registrert totalt 45 avvik i kvalitetssystemet DocMap. Totalt fire avdelinger i foretaket hadde registrert avvik. For første og andre tertial 2014 er det registrert 114 avvik og forbedringsforslag. Disse fordeler seg på 13 avdelinger. Av de 114 avvikene gjelder 17 avvik avdelinger i sykehusene. Det er sendt 2 skademeldinger personal. De øvrige 95 avvikene og forbedringsforslagene gjelder interne avvik og forbedringer. Antall lesebekreftelser i DocMap har økt fra 89 i første kvartal 2013 til 308 for første kvartal Bruken av DocMap som avvikssystem har økt betydelig det siste året. Dette er i tråd med Sykehusapotek Nords planer, og arbeidet med å bedre bruken av DocMap som kvalitetsverktøy vil fortsette. Pasientsikkerhet Det skal arbeides systematisk for å forebygge, forhindre og avdekke svikt/avvik i de pasientadministrative systemene, og etablere rutiner for varsling innad og rutiner for erfaringsutveksling på tvers av helseforetak. Det arbeides kontinuerlig med å kvalitetssikre interne rutiner for å forhindre feilekspederinger og gi rett informasjon til brukere av våre publikumsavdelinger. Videre utvikler vi og arbeider kontinuerlig for at varer fra produksjonsavdelingen skal oppfylle kvalitetskravene. For å sikre etterlevelse av internt kvalitetssystem gjennomføres blant annet internrevisjon i våre avdelinger. Våre rådgivningstjenester bidrar til økt pasientsikkerhet både på system- og individnivå i sykehusene. På systemnivå er vi involvert i kvalitetssikring og implementering av rutiner for god legemiddelhåndtering. Videre deltar vi i regionalt elektronisk kurve prosjekt og via SamStem bidrar vi til å sikre at pasienter behandles etter korrekt legemiddelliste. På enkelte 16

19 avdelinger deltar vi i vurdering av pasienters individuelle legemiddelbehandling. Omfanget av sistnevnte avhenger av avtale med den enkelte avdeling. Risikostyring Risiko og krav endres over tid. Prosessen for intern styring og kontroll må derfor følges opp for å sikre at styret og ledelsen har rimelig grad av sikkerhet for at helseforetakets målsettinger vil bli oppfylt. Helse Nord RHF har identifisert følgende hovedmål for risikostyringen for 2014: Pasientbehandlingen Ansvar for de ulike trinn i pasientforløp er definert Virksomhetsstyringen er i tråd med pasientsikkerhetsprogrammet Gjennomsnittlig ventetid skal være under 65 dager Organisasjon og personell Rekruttere, utdanne og beholde riktig kompetanse i alle ledd Samhandlings- og endringskompetanse i alle ledd Investeringsplan Medvirke til at FIKS2-prosjektet blir gjennomført. Kontroll på store parallelle byggeprosjekter Økonomi Rette aktiviteten inn mot prioriterte områder Omstille virksomheten for å møte de fremtidige kapitalkostnadene Status vedrørende risikostyring Per 2. tertial har Sykehusapotek Nord gjennomført risikovurdering av de relevante overordnede målsettingene. Siden flere av hovedområdene med underliggende delmål ikke er relevante for Sykehusapotek Nord har risikoanalysene blitt innrettet mot disse områdene: Ytre miljø Riktig avfallshåndtering Pasientbehandling Legemiddellageret er tilpasset sykehusenes behov Organisasjon og personell Foretaket har nok personell med riktig kompetanse Investeringsplan 17

20 Økonomisk og faglig kontroll på byggeprosjekter. Resultatene av risikovurderingene gjengis på de neste sidene: 18

21 Mål Ytre miljø Riktig avfallshåndtering Beskrivelse av mål Alt avfall håndteres i apoteket slik at det møter sykehusets krav til merking og oppbevaring for riktig håndtering av alle typer avfall fra apoteket. Suksessfaktor Risikofaktor Nå-situasjon Sannsynlighet Konsekvens Risikoeier Tiltak Tiltaksansvarlig Kontroll / frist Avfallshåndtering Avfallshåndtering gjøres i Legemiddelavfallet Stor Ubetydelig Apotekere 1) Bruke Apotekere Kontinue gjøres i henhold til ikke henhold til sykehusets håndteres korrekt, (sannsynligheten avvikssystemet rlig, men sykehusets prosedyrer prosedyrer sannsynligheten er ved de store for å melde feil innen 21. vurdert for enhetene er håndtering oktober. husholdningsavfall tillagt størst 2) Sikre god mv. vekt) opplæring i avfallshåndtering Tabell 5: Risikovurdering ytre miljø Mål Pasientbehandling Legemiddellageret er tilpasset sykehusenes behov Beskrivelse av mål For at sykehusenes pasientforløp skal være mest mulig effektive må blant annet våre legemiddellager være tilpasset deres behov. Slik at pasienten ikke opplever unødvendig utsettelse eller opphold av / i behandling. Suksessfaktor Risikofaktor Nå-situasjon Sannsynlighet Konsekvens Risikoeier Tiltak Tiltaksansvarlig Kontroll Levering av varer til Levering av varer til våre Avdelingslede Kontinue våre apotek fra apotek fra grossist er ikke r SHE/PUB rlig grossist er sikker sikker Kapasiteten på levering av apotekproduserte legemidler og tilsetninger fra oss til sykehusene er tilpasset sykehusets aktivitet og Kapasiteten på levering av apotekproduserte legemidler og tilsetninger fra oss til sykehusene er ikke tilpasset sykehusets aktivitet og behov Vi har usikkerhet knyttet til nåværende grossist etter at det er blitt kjent at de tapte anbudet. Har på bakgrunn av det arbeidet som nå legges ned i forberedelse av grossistbytte tiltro til at ny grossist vil kunne levere Vi har tilstrekkelig personalressurser, men lokalene begrenser apoteket i Tromsø sin mulighet til å levere til UNN Tromsø. Dette tas det Middels middels Apotekere 1) Følge med leveringssikkerhe t med kontroll på det enkelte apotek 2)Bruke Grossistadministrasjon Stor Alvorlig 1) Endre bestillingsrutinen e slik at drift kan planlegges bedre 2) Nye lokaler Apoteker 1) Snarest 2) I henhold til byggepro sjekt / 19

22 behov Målsetningen i SamStem gjennomføres i henhold til tidsplan Målsetningen i SamStem gjennomføres ikke i henhold til tidsplan høyde for i driften, men har ført til forsinkelser i pasientbehandlingen ved UNN - Tromsø SamStem er per nå i henhold til tidsplan Liten alvorlig Prosjektleder 1) Iverksette korrigerende tiltak dersom plan for prosjektet ikke følges 2) Prosjektoppfølgi ng Prosjektleder snarest Kontinue rlig, innen Tabell 6: Risikovurdering pasientbehandling Foretaket rekrutterer og beholder tilstrekkelig personale med riktig kompetanse Foretaket rekrutterer og beholder ikke tilstrekkelig personale med riktig kompetanse Det er god rekruttering til alle stillinger nødvendig for drift. Svært liten Alvorlig Apotekere 1) Sikre god internopplæring 2) Etablere stabiliseringstilta k 3) Stille praksisplasser mv. til rådighet Mål Organisasjon og personell Foretaket har nok personell med riktig kompetanse Suksessfaktor Risikofaktor Nå-situasjon Sannsynlighet Konsekvens Risikoeier Tiltak Tiltaksansvarlig Apoteker / Direktør Kontroll Kontinue rlig Tabell 7: Risikovurdering organisasjon og personell 20

23 Ha tilgjengelig kompetanse på bygging av produksjonslokaler Finansiering av bygg er avklart med HF og RHF Ikke ha tilgjengelig kompetanse på bygging av produksjonslokaler Finansiering er ikke avklart med HF og RHF Vi har ikke tilstrekkelig slik kompetanse i dag i foretaket, men har god kjennskap til og tilgang til slik kompetanse utenfor foretaket. Vi er i dialog med HF og RHF om hvordan byggeprosjektene skal finansieres. Signalene fra RHF er positive, vi er mer usikre på hvorvidt denne avklaringen gjøres innen 2015 (at sykehusene får økte produksjonkostnader). liten Alvorlig Apotekere 1) Holde kontakt med, og bruke, nødvendig kompetanse utenfor foretaket Middels Alvorlig Apoteker / direktør 1) Avklare hvilke byggealternativer vi skal gjennomføre 2) Dialogmøter med HF 3) Inngå nye avtale Mål Investeringsplan Økonomisk og faglig kontroll på byggeprosjekter Suksessfaktor Risikofaktor Nå-situasjon Sannsynlighet Konsekvens Risikoeier Tiltak Tiltaksansvarlig Apotekere Kontroll Ved behov 1) Snarest 2) Avhengig av 1) 3) Før produksj onsstart Mål Vi kan stille med tilstrekkelig og korrekt farmasøytisk kompetanse i forprosjekt og innføring i kurve Investeringsplan E-kurve innføres i Helse Nord Vi kan ikke stille med Vi har kompetansen tilstrekkelig og korrekt nødvendig for å bistå i farmasøytisk kompetanse i prosjektet i dag. forprosjekt og innføring i Usikkerhet ligger i kurve vedtak om innkjøp og implementeringsplan Liten Alvorlig Direktør Planlegge intern drift i hht. prosjektplan for e-kurve for å sikre at vi har tilgjengelig nødvendig kompetanse når behov. Direktør Kontinue rlig Tabell 8: Risikovurdering investeringsplan 21

24 Mål Økonomi Omstille virksomheten for å møte ESA sine krav Beskrivelse av mål Omstille i henhold til de krav som ESA stiller Styrings-variabel Suksessfaktor Risikofaktor Nå-situasjon Sannsynlighet Konsekvens Risikoeier Tiltak Tiltaksansvarlig Kontroll / frist Vi forbereder og innretter vår organisering for å møte ESA sine krav. Vi forbereder og innretter vår organisering for å møte ESA sine krav. Det er begynt et lokalt og nasjonalt arbeid for å tilpasse oss kravene. Middels middels Direktør 1) Delta i nasjonalt samarbeid 2) Fortsette dialog med HN og andre eksterne interessenter 3) Innhente ekstern kompetanse, når behov Direktør Tabell 9: Risikovurdering økonomi 22

25 Konsekvenser av Helse Nord RHFs IKT-investeringer Styresak nr: Møtedato: Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen Vedlegg: 1) Investeringsplan IKT Vedtatte og planlagte prosjekt 2) Kostnadsutvikling IKT Konsekvens av investeringsplanen 3) Forventede effekter av FIKS-prosjektet Saksresyme Helse Nord RHF er inne i en periode med store IKT-investeringer, hvilket påvirker den økonomiske situasjonen til helseforetakene. Helse Nord RHF har i den anledning laget et felles utkast til styresak for helseforetakene i regionen. Saken redegjør for kostnadsutviklingen basert på Helse Nords oppdaterte investeringsplan frem mot Saken redegjør for de ulike delene av den regionale satsingen, med kostnadsfordeling over kommende år, herunder også en beregnet gevinstrealisering. Direktørens innstilling til vedtak Styret for Sykehusapotek Nord tar informasjonen om vedtatte og planlagte IKTinvesteringer, samt overordnet vurdering av forventede effekter av FIKS-prosjektet, til orientering. Espen Mælen Hauge direktør 29

26 Saksfremlegg Formål Formål med denne sak er å vise en oversikt over kostnadsutviklingen innenfor IKT. Styringsgruppen i HN-IKT behandlet i møter 10. april og 27. mai d.å., langsiktig investeringsplan for IKT og forventede økonomiske konsekvenser. Følgende vedtak ble fattet: Helse Nord IKT lager et utkast til felles styresak ovenfor foretakenes styrer, hvor det redegjøres for de totale IKT investeringene i perioden Forventede effekter av FIKS 1 -prosjektet skal også beskrives. Styrene må ta stilling til hvordan de rigger mottaksprosjekt for å konkretisere de effekter som HOS 2 -prosjektet har identifisert. Utkastet oversendes RHF som distribuerer dette til styrene i de respektive helseforetak. Styrene bes om å ferdigbehandle dette innen 30. september Dato for ferdigstillelse er i direktørmøte 3. juli endret til 30. oktober. Denne sak deles i fire avsnitt: 1) Investeringsplan, vedtatte og planlagte prosjekt 2) Forventede endringer i årlige IKT-kostnader som følge av investeringsplanen 3) Forventede effekter av FIKS-prosjektet 4) Sykehusapotek Nord HFs forberedelser for mottakelse av FIKS, og realisering av forventede effekter Investeringsplan, vedtatte og planlagte prosjekt Utgangspunktet for kostnadsberegningene er oppdatert investeringsplan for HN IKT og FIKS frem t.o.m (vedlegg 1). Både vedtatte investeringsprosjekter og planlagte/mulige investeringsprosjekter inngår i planen. Det betyr altså at det ikke er en komplett vedtatt investeringsplan som legges frem her. De planlagte/mulige investeringene består i stor grad av prosjekter som er under utredning og/eller prosjekter som er en forutsetning for allerede vedtatt prosjekter (jfr. FIKS). Disse prosjektene er i ulik grad utredet, og for flere av disse er estimatene basert på grove anslag. Det fremgår av vedlegg 1 at vedtatte prosjekt utgjør 726 millioner ( ). Løpende re-investeringer utgjør 189 millioner, mens planlagte /mulige investeringer utgjør 351 millioner. Totalt millioner. 1 FIKS: Felles Innføring av Kliniske Systemer 2 HOS: Harmonisering Optimalisering - Sammenslåing 30

27 Forventede endringer i årlige IKT-kostnader Forventede årlige IKT-kostnader fremgår av vedlegg 2. Beregningene anslår kun IKT-relaterte kostnader som påløper hos HN IKT og RHF og som viderefaktureres helseforetakene. Gevinster knyttet til kvalitet og effektivitet hos foretakene inngår ikke i beregningene. Driftskostnadene beregnes per år i perioden med utgangspunkt i driftskostnadsnivået i 2014 og korrigert for de årlige driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen for Driftskostnadene gjelder drift og forvaltning av IKTsystemer og - infrastruktur som eies av og regnskapsføres hos RHF (administrative systemer) og HN IKT. Følgende kostnader er inkludert: Lønn og annen drift (SLA 3 - drift) 3. partskostnader (i hovedsak lisensvedlikehold systemer) Prosjektkostnader (ikke- aktiverbare utgifter) forprosjekter, utredninger mv. Avskrivninger Renter Tallene må leses som veiledende fordi flere av prosjektene ikke er fullt ut utredet. Det er lagt inn en effektivisering av IKT- driften stigende fra 4 millioner per år i 2016 til 15 millioner per år fra og med Driftskostnadene dekkes av helseforetakene ved at HN IKT og RHF fakturerer foretakene. Kostnader knyttet til IKT- området som helseforetakene selv har ansvar for inngår ikke i estimatene (for eksempel sluttbrukerutstyr). Hovedtallene for driftskonsekvensene av investeringsplanen er oppsummert i tabellen under. Alle beløp i 1000 kr IKT-kostnader Helse Nord Type kostnad Avskrivninger HN IKT og FIKS Avskrivninger RHF Sum avskrivninger Lønn og annen drift, HN IKT Driftskostnader, RHF Sum Lønn og annen drift Sum IKT - kostnader Foreløpige sammenlikninger av IKT-kostnader viser at Helse Nord ikke skiller seg vesentlig fra de øvrige regionene. Sammenlikningen er krevende fordi vi er på ulike stadier mht gjennomføring. Oversikten er under kvalitetssikring, og anses som nyttig veiledning (se referanse til styresak Nasjonal IKT). Fordelingsnøkkelen som benyttes mellom foretakene innebærer at UNN belastes for ca halvparten de regionale felleskostnadene, NLSH belastes for drøyt ¼, mens 3 SLA: Service Level Agreement, eller Kunde-Leverandør avtale om tjenestenivå og vederlag 31

28 Helgelandssykehuset og Finnmarksykehuset deler resterende andel om lag likt mellom seg. Forventede effekter av FIKS-prosjektet I HOS-prosjektet 4 er det utarbeidet sammendrag av områdene hvor vi forventer de viktigste effekter /gevinster av prosjektet, se vedlegg 3. Gevinstene kommer i all hovedsak etter at prosjektet er avsluttet og overlevert til driftsorganisasjonen. Det er personellet ute i første linje som får de største oppgavene med prosessforbedring. Foretakene har deltatt aktivt i gapanalyser og utarbeidelse av handlingsplaner. Det er en kritisk suksessfaktor at foretakene deltar like aktivt i arbeidet fremover. Om organisering og ressurser vektlegger vi at: Effektuttak/gevinstrealisering er et lederansvar. For å få eierskap til nye mål og god oppfølging er det kritisk med involvering av 1.linje og mellomledere. Gevinstrealisering bør organiseres som eget prosjekt i hvert HF, og følges opp av linjeledelsen. En regional koordinator bør samordne alle programmer. Det er kritisk at det settes av tilstrekkelig med ressurser til området, og at disse besitter de rette egenskaper i form av å være proaktive, interesserte i endringsledelse og forbedringsarbeid samt gode til å kommunisere med ulike enheter og faggrupper. Hver klinikk bør opprette en gevinstansvarlig funksjon som: Identifiseres i god tid før oppstart av hovedprosjektet (min. 5 mnd) og videreføres etter implementering i vanlig drift. Utviklingen av en regional forvaltningsorganisasjon samt å identifisere de riktige nøkkelpersoner som er innovative og har de rette menneskelige egenskaper til å gå foran er kritisk suksessfaktor. Sykehusapotek Nords forberedelser og implementering av FIKS-prosjektet og realisering av forventede effekter IKT-utviklingen danner grunnlaget for ytterligere satsing innenfor kvalitet og pasientsikkerhet, i tillegg gir den økt sikkerhet for beste praksis innenfor teknisk drift. Sykehusapotek Nord er i liten grad involvert i FIKS. Foruten arbeidet med å utvikle journalgruppa Farmasøyt i DIPS, vil det så langt som mulig prioriteres å bidra i prosjektet innenfor relevante områder der Sykehusapotek Nord besitter kompetanse som vil være nyttig for implementering og gevinstrealisering. Dette gjelder også for andre IKT-prosjekter, særlig i forbindelse med anskaffelse og implementering av elektronisk kurve og medikasjon (EKM), der Sykehusapotek Nord vil fortsette å bidra. Elektronisk kurve og medikasjon var planlagt for behandling i Helse Nord styret i august 2014, men 4 Harmonisering, Optimalisering og Sammenslåing av DIPS EPJ og LAB 32

29 ble utsatt grunnet behov for avklaringer. Saken fremmes for beslutning igjen i løpet av høsten. Referanseliste: Helse Nord RHF, Styresak Nasjonal IKT HF, Styresak

30 Vedlegg 1 Investeringsplan HN-IKT Investeringsplan per juni 2014 Type investering Årlige utgifter (periodisering) Prosjektnavn Investeringsår Investeringsramme Balanseført per Sum Merknad Vedtatte investeringsprosjekter RHF-styret (sak ) og Datasenter 1 (DS1) (sak ) Datasenter 2 Tromsø/UiT (DS2) RHF-styret (sak ) Datasentre- prosjektplanlegging RHF-styret (sak ) SG HN IKT september 2012 (sak 24-12) og juni 2014 Ny Windows (sak 12-14) E-resept og sykemelding (PKI) SG HN IKT februar 2013 (sak Eventuelt) Integrasjonsprosjektet - fase SG HN IKT april 2014 (sak 23/13). Ny Oracleavtale SG HN IKT 14.mai 2014 Innsyn i journal SG HN IKT møte (sak Eventuelt) E-læringsmoduler SG HN IKT februar 2014 (06-14) Ny Ny Ny Tjenbar - tjenestebasert adressering SG HN IKT juni 2011 Sum vedtatte investeringsprosjekter Planlagte/mulige investeringsprosjekter Datasenter Recovery Disaster (DSDRT) Behandles i RHF-styret i oktober Migreringsprosjekt Integrasjonsprosjektet - fase Elektronisk kurve og medikasjon (EKM) Behandlet i SG HN IKT 14.mai Behandles i RHF-styret august 2014 Trådløst nett Etablering driftssenter, inkl overvåkning Utredning pågår. Applikasjonsdistribusjon Utredning ferdigstilt. Jobb smartere, inkl lyd bilde Utredes: SG HN IKT februar 2014 (sak 9-13) Meldingsløftet Utredes i regi av RHF Microsoftavtale - ny funksjonalitet 2015 Forhandlinger høst Beløp svært usikkert. PARTUS- tilleggsmoduler mv Utredes i regi av RHF Ny Ny Ny Uforutsette/uspesfiserte prosjekter Sum planlagte/mulige investeringsprosjekter Driftsinvestering Driftsinvestering/reinvesteringer Årlig reinvestering utstyr mv IKT-utstyr - byggeprosjekter foretakene Sum driftsinvesteringer SUM HN IKT FIKS-prosjekter FIKS - overføres HN IKT SUM HN IKT og FIKS Alle beløp i 1000 kr 34

31 Vedlegg 2 Forventede IKT-kostnader AVSKRIVNINGER HN IKT Avskrivninger eksisterende anlegg Avskrivninger årlige reinvesteringer Avskrivninger HN IKT-prosjekter Datasenter 1 (DS1) - bygg og utstyr Datasenter - prosjektplanlegging Windows E-resept og sykemelding (PKI) Integrasjonsprosjektet - fase Tjenbar - Tjenestebasert adressering Datasenter 2 Tromsø/UiT (DS2) Datasenter Recovery Disaster (DSDRT) Migreringsprosjektet Integrasjonsprosjektet - fase Ny Oracleavtale Elektronisk kurve og medikasjon (EKM) Trådløst nett Driftssenter, inkl. overvåkning Applikasjonsdistribusjon Jobb smartere, inkl. lyd og bilde Innsyn i journal E-læringsmoduler DIPS Meldingsløftet Microsoftavtale - ny funksjonalitet PARTUS - fødselsmeldingssystem - tilleggsmoduler mv Uforutsette/uspes. investeringsutgifter IKT-utstyr - utbyggingsprosjekter Sum Avskrivninger FIKS SUM AVSKRIVNINGER HN IKT LØNN OG ANNEN DRIFT HN IKT SLA/3.partskostnader basisår - opprinnelig Prosjektkostnader (forprosjekt/utredning mv.) Effektivisering (Fra summert) Lønn, drift og 3.partskostnader Datasenter 1 (DS1) - bygg og utstyr Datasenter - prosjektplanlegging Windows E-resept og sykemelding (PKI) Integrasjonsprosjektet - fase Tjenbar - Tjenestebasert adressering Datasenter 2 Tromsø/UiT (DS2) Datasenter Recovery Disaster (DSDRT) Migreringsprosjektet Integrasjonsprosjektet - fase Ny Oracleavtale Elektronisk kurve og medikasjon (EKM), ekskl overvåkn Trådløst nett Applikasjonsdistribusjon Jobb smartere Driftssenter, inkludert overvåkning Innsyn i journal E-læringsmoduler DIPS Meldingsløftet Microsoftavtale - ny funksjonalitet PARTUS - fødselsmeldingssystem - tilleggsmoduler mv Uforutsette/uspes. investeringsutgifter IKT-utstyr - utbyggingsprosjekter Sum

32 Lønn, drift og 3.partskostnader FIKS-prosjekter EPJ/PAS ERL LAB Patologi RIS/PACS IKT Felles og ledelse (faktureres av RHF) Testregime Sum Endring renter SUM LØNN OG ANNEN DRIFT HN IKT SUM HN IKT RHF Avskrivninger Driftskostnader SUM RHF

Sak 23/14 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. mars 2014

Sak 23/14 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. mars 2014 Protokoll Møtetype: Styremøte i Tidspunkt: 5. juni 2014 kl. 08.30-15.00 Møtested: Tilstede: Radisson Blu Hotel Bodø Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Kristin Larssen, styremedlem

Detaljer

Protokoll. Sak 39/14 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 30. oktober 2014 kl. 15.00-18.

Protokoll. Sak 39/14 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 30. oktober 2014 kl. 15.00-18. Protokoll Møtetype: Styremøte i Tidspunkt: 30. oktober 2014 kl. 15.00-18.00 Møtested: Tilstede: Radisson Blu Hotel Tromsø Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Kristin Larssen, styremedlem

Detaljer

Styresak 92-2014 Orienteringssak Kostnadsutvikling IKT

Styresak 92-2014 Orienteringssak Kostnadsutvikling IKT Direktøren Styresak 92-2014 Orienteringssak Kostnadsutvikling IKT Saksbehandler: Håvar Jørgensen m/fl Saksnr.: 2014/1682 Dato: 26.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Investeringsplan IKT Vedtatte

Detaljer

Protokoll. Sak 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 23. september 2015 kl. 10.30-18.

Protokoll. Sak 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 23. september 2015 kl. 10.30-18. Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 23. september 2015 kl. 10.30-18.00 Møtested: Tilstede: Forfall: Scandic Bergen Airport Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder

Detaljer

Protokoll. Sak 48/14 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 4. desember 2014 kl. 9.30-15.

Protokoll. Sak 48/14 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 4. desember 2014 kl. 9.30-15. Protokoll Møtetype: Styremøte i Tidspunkt: 4. desember 2014 kl. 9.30-15.40 Møtested: Tilstede: Radisson Blu Hotel Tromsø Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Kristin Larssen, styremedlem

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 27. juni 2012 kl 09.00 10.00. Sted: Telefonmøte

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 27. juni 2012 kl 09.00 10.00. Sted: Telefonmøte Styremøte Innkalling med sakspapirer 27. juni 212 kl 9. 1. Sted: Telefonmøte Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF Observatør fra brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF Deres ref.: Vår ref.: 212/13

Detaljer

Rapport 1. tertial 2011

Rapport 1. tertial 2011 Rapport 1. tertial 2011 Innhold: Personal... 2 Sykefravær... 2 Økonomi... 3... 3 Inntekter... 4 Varekostnader... 6 Lønns- og personalkostnader... 6 Andre driftskostnader... 6 Oppsummering... 7 Prognose...

Detaljer

Administrasjonens møterom UNN Tromsø

Administrasjonens møterom UNN Tromsø Møteprotokoll Til: Styret for Tidspunkt: 25. november 2010 kl. 09:30 15:30 Sted: Tilstede: Administrasjonens møterom UNN Tromsø Anne Helen Hansen, styreleder Børge Wahl, styrets nestleder Sissi Lundblad,

Detaljer

Protokoll. Sak 32/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 15. september 2016 kl

Protokoll. Sak 32/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 15. september 2016 kl Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 15. september 2016 kl. 8.30 14.50 Møtested: Tilstede: Landego Fyr, Bodø Bjørg Helene Jenssen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Andrea

Detaljer

Rapport 1. tertial 2010

Rapport 1. tertial 2010 Rapport 1. tertial 2010 Innhold: Personal...2 Sykefravær...2 Økonomi...3 Resultat...3 Investeringer...7 Prognose...7 Årsverksutvikling...7 Salg til eksterne...8 Oppfølging av Riksrevisjonenes rapport om

Detaljer

Protokoll. Sak 34/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 21. september 2017 kl

Protokoll. Sak 34/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 21. september 2017 kl Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 21. september 2017 kl. 8.30 14.30 Møtested: Tilstede: Thon Hotell Harstad Bjørg Helene Jenssen, styreleder Lars Småbrekke, styremedlem Hilde

Detaljer

Protokoll. Sak 10/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 29. mars 2017 kl

Protokoll. Sak 10/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 29. mars 2017 kl Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 29. mars 2017 kl. 8.00 13.00 Møtested: Tilstede: Radisson Blu Hotel Bodø Bjørg Helene Jenssen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Andrea

Detaljer

Sakene ble ikke behandlet etter saksnummer, men i den rekkefølgen de står etter i møteprotokollen.

Sakene ble ikke behandlet etter saksnummer, men i den rekkefølgen de står etter i møteprotokollen. Møteprotokoll Til: Styret for Sykehusapotek Nord HF Tidspunkt: 4. juni 2009 kl. 10:00 14:00 Sted: Tilstede: Sykehusapotek Nord Tromsø Anne Helen Hansen, styrleder Børge Wahl, nestleder Sissi Lundblad,

Detaljer

Observatør: Martin Moe, leder av brukerutvalget, deltok fra og med behandling av sak 51.

Observatør: Martin Moe, leder av brukerutvalget, deltok fra og med behandling av sak 51. Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 25. oktober 2017 kl. 9.30 14.00 Møtested: Tilstede: Clarion Collection Hotel Aurora, Tromsø Bjørg Helene Jenssen, styreleder Jan Norum, styrets

Detaljer

Protokoll. Sak 45/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 46/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. september 2016

Protokoll. Sak 45/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 46/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. september 2016 Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 26. oktober 2016 kl. 9.30 13.00 Møtested: Tilstede: Forfall: Scandic Grand Hotell Tromsø Bjørg Helene Jenssen, styreleder Jan Norum, styrets

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. mai 2013 kl 10.00 14.00. Sted: møterom L7.209 Medisin og helsefag Universitetet i Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. mai 2013 kl 10.00 14.00. Sted: møterom L7.209 Medisin og helsefag Universitetet i Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl 10.00 14.00 Sted: møterom L7.209 Medisin og helsefag Universitetet i Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek

Detaljer

Protokoll. Sak 23/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 1. juni 2017 kl

Protokoll. Sak 23/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 1. juni 2017 kl Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 1. juni 2017 kl. 9.30 15.00 Møtested: Tilstede: Pingvinhotellet, Tromsø Bjørg Helene Jenssen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Andrea

Detaljer

FIKS-program - realisering av resultatmål og effektmål, inkl. økonomiske konsekvenser av IKTinvesteringer,

FIKS-program - realisering av resultatmål og effektmål, inkl. økonomiske konsekvenser av IKTinvesteringer, Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 14.11.2014 Styresak 133-2014 FIKS-program - realisering av resultatmål og effektmål, inkl. økonomiske konsekvenser

Detaljer

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 17.10.2014 Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

VURDERING AV BUDSJETT 2009

VURDERING AV BUDSJETT 2009 Styresak nr: 05/09 Behandles: 22. januar 2009 Saksbehandler: Helge K. Pettersen Henvisning til tidligere saker: 39/08 VURDERING AV BUDSJETT 2009 Vurdering av budsjett 2009 i forhold til regnskap 2008 Budsjettet

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Protokoll. Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 9. februar 2017 kl

Protokoll. Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 9. februar 2017 kl Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 9. februar 2017 kl. 9.30 15.00 Møtested: Tilstede: Forfall: Scandic Ishavshotell, Tromsø Jan Norum, styrets nestleder Andrea Pretscher, styremedlem

Detaljer

Styreprotokoll. Tilstede. Forfall. Fra administrasjon. Informasjonssikkerhet. Sted/Dato: Tromsø 20. april Frank D. Fredriksen 2017/166

Styreprotokoll. Tilstede. Forfall. Fra administrasjon. Informasjonssikkerhet. Sted/Dato: Tromsø 20. april Frank D. Fredriksen 2017/166 Styreprotokoll Vår ref.: 2017/166 Referent/dir.tlf.: Frank D. Fredriksen 99209455 Sted/Dato: Tromsø 20. april 2017 Møtetype: Styremøte i Helse Nord IKT HF Møtedato: 20. april 2017 kl. 12:00 Møtested: Skype

Detaljer

Virksomhetsrapport februar 2017

Virksomhetsrapport februar 2017 SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport februar 2017 Saksnummer 9/2017 Avsender Senterleder Møtedato 23.03.2017 Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for NSE per februar 2017 viser status for bemanning,

Detaljer

pr. 31. desember 2014

pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bengt Nilsfors/Hilde Rolandsen Bodø, 13.2.2015 Styresak 17-2015 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-42/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 15.5.2014 Styresak 58-2015/4 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 19. februar 2015 kl. 9.30 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 19. februar 2015 kl. 9.30 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2015/15

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 18. - 19. mai Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /32-58/012 Karin Paulke, 906 88 713 Bodø, 11.5. Styresak 67-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. mai 2012 kl 12.00 18.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. mai 2012 kl 12.00 18.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer 30. mai 2012 kl 12.00 18.00 Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF Deres ref.:

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014 Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-81/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.11.2014 Styresak 127-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014 Vedlagt

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016

26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Sak: Til: Fra Møtedato 26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Bakgrunn Virksomhetsrapporten for NSE per august 2016 viser status for bemanning, sykefravær

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 2. oktober 2013 kl 08.30 15.30. Sted: Røkenes Gård - Afrikarommet

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 2. oktober 2013 kl 08.30 15.30. Sted: Røkenes Gård - Afrikarommet Styremøte Innkalling med sakspapirer kl 08.30 15.30 Sted: Røkenes Gård - Afrikarommet Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

Styreprotokoll. Tilstede. Forfall. Fra administrasjon. Informasjonssikkerhet. Sted/Dato: Tromsø 20. april Frank D.

Styreprotokoll. Tilstede. Forfall. Fra administrasjon. Informasjonssikkerhet. Sted/Dato: Tromsø 20. april Frank D. Styreprotokoll Vår ref.: Referent/dir.tlf.: Frank D. Fredriksen 99209455 Sted/Dato: Tromsø 20. april 2017 Møtetype: Styremøte i Helse Nord IKT HF Møtedato: 20. april 2017 kl. 12:00 Møtested: Skype videokonferanse

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET Sak 50/10 Statusrapportering per oktober 2010 Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 15.11.2010 50/10 Saksbeh.: Økonomisjef

Detaljer

Styresak. Styremøte 18. november 2009-1 - Dato utarbeidet: 26.11.2009 Styremøte: 03.12.2009 Saksnummer: 62/09. Saken gjelder: Driftsbudsjett 2010

Styresak. Styremøte 18. november 2009-1 - Dato utarbeidet: 26.11.2009 Styremøte: 03.12.2009 Saksnummer: 62/09. Saken gjelder: Driftsbudsjett 2010 Styremøte 18. november 2009-1 - Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Apotekene Vest HF Dato utarbeidet: 26.11.2009 Styremøte: 03.12.2009 Saksnummer: 62/09 Saksbehandler: Ingvild Våg Saken gjelder:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

2017 Vår ref.: 2017/72

2017 Vår ref.: 2017/72 0BPresseprotokoll styremøte Helse Nord IKT møte 1-2017 Vår ref.: 2017/72 Referent/dir.tlf.: Tom Robert Elvebu Sted/Dato: Bodø 14 feb 2017 Møtetype: Styremøte i Helse Nord IKT HF Møtedato: 14 februar 2017

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9.

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9. SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET Sak 40/10 Statusrapportering per august 2010 Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9.2010 40/10 Saksbeh.: Økonomisjef

Detaljer

Styresak /3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring

Styresak /3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring Møtedato: 22. november Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /2-106/012 Karin Paulke, 906 88 713 Bodø, 15.11. Styresak 132-/3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, desember 2013

Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, desember 2013 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 19.2.2014 Styresak 15-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Styresak 41/2017: Elektronisk Medikasjon og Kurve fase 3

Styresak 41/2017: Elektronisk Medikasjon og Kurve fase 3 Styresak 41/2017: Elektronisk Medikasjon og Kurve fase 3 Møtedato: 27.04.2017 Møtested: Telefonmøte Forord Planleggingsfasen for systemstøtte for Elektronisk Medikasjon og Kurve (fase 2) i elektronisk

Detaljer

Virksomhetsrapport SAK TIL STYRINGSGRUPPEN

Virksomhetsrapport SAK TIL STYRINGSGRUPPEN SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport Saksnummer 28/ Avsender Senterleder Møtedato 07.09. Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for senteret per juli legges fram for styringsgruppen til orientering.

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Harstad, Auditoriet Dato: Tid: 9:

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Harstad, Auditoriet Dato: Tid: 9: PRESSEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Harstad, Auditoriet Dato: 23.6.2015 Tid: 9:00-14.00 Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde

Detaljer

Virksomhetsrapport SAK TIL STYRINGSGRUPPEN

Virksomhetsrapport SAK TIL STYRINGSGRUPPEN SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport Saksnummer 19/ Avsender Senterleder Møtedato 15.06. Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for senteret per april legges fram for styringsgruppen til orientering.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS)

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Orientering om status Spesielt om status NPSS-LØ (logistikk og økonomi) Helse Midt-Norge RHF 7.4.2011 De regionale helseforetakene har siden 2006 hatt i oppdrag

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport oktober 2016 Saksnummer 37/2016 Avsender Senterleder Møtedato 01.12.2016 Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for NSE per oktober 2016 viser status for bemanning,

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-12/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.2.2014 Styresak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Det vises

Detaljer

Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, Bodø, Saksdokumentene var ettersendt.

Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, Bodø, Saksdokumentene var ettersendt. Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 25.8.2017 Styresak 87-2017 Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF - konkret tiltaksplan

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 1. juni 2017 kl Sted: Pingvinhotellet, UNN Tromsø. Saker til behandling:

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 1. juni 2017 kl Sted: Pingvinhotellet, UNN Tromsø. Saker til behandling: Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Pingvinhotellet, UNN Tromsø Saker til behandling: Saksnummer Saksnavn Side 23-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 1 24-2017 Godkjenning

Detaljer

Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt

Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Høydalsvik/Elvebu Bodø, 7.6.2013 Styresak 73-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt Sammendrag I styresak

Detaljer

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H Rolandsen/E. Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Formål

Detaljer

Det vises til styremøte, den 1. juli 2003 samt e-post av 3. juli I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF

Det vises til styremøte, den 1. juli 2003 samt e-post av 3. juli I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 7.8.2003 200300113-108 012 Styrets medlemmer og varamedlemmer i Helse Nord RHF INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 14. AUGUST 2003 Det vises til

Detaljer

fra forprosjekt og plan for gevinstrealisering, Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon - rapport oppfølging av styresak

fra forprosjekt og plan for gevinstrealisering, Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon - rapport oppfølging av styresak Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: B. Nilsfors/H. Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 12.5.2017 Styresak 57-2017 Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon - rapport fra forprosjekt og plan

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 6. desember 2012 kl 13.00 19.00. Sted: Clarion Hotell Bryggen (Tromsø)

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 6. desember 2012 kl 13.00 19.00. Sted: Clarion Hotell Bryggen (Tromsø) Styremøte Innkalling med sakspapirer kl 13.00 19.00 Sted: Clarion Hotell Bryggen (Tromsø) Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF Deres ref.: Vår

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1327 Astrid Balto Olsen Hammerfest, 23.

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1327 Astrid Balto Olsen Hammerfest, 23. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1327 Astrid Balto Olsen 78 42 11 10, 23. august 2016 Saksnummer 67/2016 Saksansvarlig: Eva Håheim Pedersen, Adm. direktør Møtedato:

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø,

Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 6.6.2014 Styresak 77-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 30. april 2014 Bakgrunn Styret i Helse Nord

Detaljer

Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013

Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013 Direktøren Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/336 Dato: 10.02.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 5. juni 2014 kl Sted: Radisson Blu Hotel Bodø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 5. juni 2014 kl Sted: Radisson Blu Hotel Bodø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl 08.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Bodø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/55

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Medisinsk direktør Einar S. Hysing Vedlegg: Prosjektdirektiv Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus Gjennomføringsfasen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 60-2014 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord

Detaljer

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Scandic Ishavshotell, Tromsø. Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested: Tilstede.

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Scandic Ishavshotell, Tromsø. Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested: Tilstede. Presseprotokoll Vår ref.: 2014/711-75/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Tromsø, 28.10.2015 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested:

Detaljer

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, Dato: budsjett 2011 nr. 2

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, Dato: budsjett 2011 nr. 2 Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Dato: 11.3.2011 Styresak 38-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 nr. 2 Formål/sammendrag Tydelige og

Detaljer

Godkjenning av protokollene fra styremøtet 25. mars 2015 og 30. april 2015

Godkjenning av protokollene fra styremøtet 25. mars 2015 og 30. april 2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 19. mai 2015 Saksnummer 28/2015 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF)

Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF) Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF) Møtedato: 22.06.11 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres en sammenligning av kostnadene knyttet til den DRG-relaterte virksomheten ved lokalsykehusene

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Revidert langsiktig økonomiplan (investeringsplan mv)

Revidert langsiktig økonomiplan (investeringsplan mv) Møtedato: 6. september 2017 Arkiv nr. Saksbehandler Dato 2017/246-7 Atle Engebretsen Tromsø, 26. august 2017 Styresak 052-2017 Revidert langsiktig økonomiplan (investeringsplan mv) Innstilling til vedtak

Detaljer

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900005-62 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 74-2009 GODKJENNING

Detaljer

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Direktøren Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2015/464 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.06.2017 Sak nr: 037/2017 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2017 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A.

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Antonsen Som del av foretaksgruppen Helse Nord har Sykehusapotek Nord et ansvar

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 070-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 26. oktober 2016 kl Sted: Scandic Grand Hotell Tromsø. Saker til behandling:

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 26. oktober 2016 kl Sted: Scandic Grand Hotell Tromsø. Saker til behandling: Styremøte Innkalling med sakspapirer 26. oktober 2016 kl. 9.30 13.00 Sted: Scandic Grand Hotell Tromsø Saker til behandling: Saksnummer Saksnavn Side 45-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 1 46-2016

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Postadresse Besøksadresse

Postadresse Besøksadresse Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 29. september 2016 Vår ref: 2016/333 Side 2 Harald Larssen Styreleder Meldt forfall Kristin Rajala Nestleder Til stede Leder møtet Ann Ragnhild Broderstad Medlem

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding 2014. Fra Helse Nord RHF til Sykehusapotek Nord

Rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding 2014. Fra Helse Nord RHF til Sykehusapotek Nord Rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding 2014 Fra Helse Nord RHF til Sykehusapotek Nord Innhold 1 Om rapporteringen... 3 2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser... 4 2.1 Risikostyring

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring, jf. styresak /3

Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-47/012 Karin Paulke, 906 88 713 Bodø, 12.5.2017 Styresak 64-2017/3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring, jf. styresak

Detaljer

DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring etter avslutning av FIKSprogrammet, oppfølging av styresak

DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring etter avslutning av FIKSprogrammet, oppfølging av styresak Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bengt F. Nilsfors Bodø, 2.12.2016 Styresak 151-2016 DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring etter avslutning av FIKSprogrammet,

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 25. mars 2015 Vår ref: 2014/173 Astrid Balto Olsen 25.03.2015 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Kom under sak 24. Evy Adamsen

Detaljer

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Formål Saken fremmes med bakgrunn

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer