Introduksjon til RNA & Transkriptomikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksjon til RNA & Transkriptomikk"

Transkript

1 Introduksjon til RNA & Transkriptomikk Steinar Daae Johansen RNA & Trancriptomics group, IMB - Helsefakultetet, Universitetet i Tromsø Marine Genomics group, Fakultet for Biovitenskap og Akvakultur Høgskolen i Bodø 6. januar, 2010 Steinar D. Johansen - mrna er den best kjente RNA klassen 1

2 -MEN: cellulært RNA er mye mer enn mrna microrna catalyticrna sirna pirna srna RNA forskning Før RNA vanskelig å handtere pga hydrolytisk nedbrytning høy Mw på de mest vanlige naturlige RNA mange biologiske viktige RNA er få i antall RNA universet syntes meget begrenset Nå nye metoder for syntese og analyse RNA er i dag like enkelt å handtere som proteiner RNA universet har ekspendert dramatisk en rekke 3D strukturer av RNA er løst nye storskala metoder for RNomikk og Transkriptomikk 2

3 RNA & Transkriptomikk RNA struktur Transkriptom mrna; mirna Transkriptomikk RNA dybdesekvensering Noen eksempler mikrobiologi (amøber) bioprospektering (koralldyr) havbruk(torsk) medisin (cancer) RNA struktur - Primær struktur A, G, U and C baser enkelt- og dobbelttrådig dobbelt-trådig RNA og DNA er svært forskjellige: 3

4 RNA struktur Sekundær struktur SSU rrna; E. coli RNA struktur Tertiær struktur F.eks. A-minor interaksjoner 4

5 RNA struktur 3D struktur som nakent RNA Oppsummering 1 - RNA RNA ogdna ersværtliktoppbygd 2 OH i RNA gjør dramatisk forskjell Cellulært RNA er ofte kjemisk modifisert Stor variabilitet i baseparingsegenskaper Fleksible strukturelle egenskaper Bioaktive molekyler (feks katalytiske RNA) 5

6 Transkriptom Komplette sett av RNA transkripter i ei celle Varierer med celltype, utviklingsstadium, miljøfaktorer osv. DNA Nucleus Proteins Transcription DNA RNA RNA Translation Proteins Transkriptom >80% av vårt genom kopieres til RNA (transkriberes) Transkriptomet er mye mer kompleks enn genomet De fleste gener som koder for proteiner lager isoformer v.h.a. alternativ intron spleising Example: transcriptional complexity of one locus (RNA Biol 6:107, 2009) TIN: totally intronic unspliced non-coding RNA PSAR: promoter associated short RNAs tirna: transcription initiation RNAs PROMPT: promoter upstream transcripts mirna: microrna TASR: termini associated short RNAs 6

7 Transkriptom mirna Nøkkelrolle i genuttrykk hos vertebrater MiRNA involvert i utviklingsprosesser, celledeling, spesialisering, sykdomsutvikling mm 22 nt RNA som hovedsakling nedregulerer genuttrykk utgjør ca 3-5 % av våre gener ( ), og regulerer mer enn 30% av de protein-kodende genene mirna baseparer med UTR i mål mrna Oppsummering 2 - Transkriptom Det komplette sett av RNA transkripter i cella Transkriptomet er mer komplekst enn genomet Transkriptomet varierer med celletype, miljø, utviklingsstadium, fysiologiske forhold mrna (koder for proteiner) og mirna (genregulatorer) er viktige komponenter i transkriptomet mirna er små RNA som sammen med effektorproteiner binder og regulerer funksjonen til mrna 7

8 Transkriptomikk Transkriptomet studeres vha transkriptomikk Hovedmål: Katalogisere alle typer transkripter i cella Bestemme struktur av gener (start, stopp, spleisevarianter) Måle kvantitative forskjeller i genuttrykk Nye høykapasitets-teknologier er utviklet: Hybridiserings metoder ( microarrays ) Sekvenserings metoder (dybdesekvensering) Transkriptomikk Microarray 8

9 DNA/ RNA sekvensering Dekode baserekkefølgen av: genomisk DNA cdna kopiert fra RNA transkripter RNA Pioner-generasjon teknologi (M-G, Sanger) Første-generasjon teknologi (Sanger) Andre-generasjon teknologi Tredje-generasjon teknologi Andre-generation sekvensering Fra 2005 Dybdesekvenserings plattformer (NGS) Neste-generation sekvensering (NGS) Sanger: reads/run Sanger: baser/read Sanger: 1$/kb NGS: millioner av reads/run NGS: baser/read NGS: $/kb 9

10 Andre-generasjon sekvensering Fra 2005 Tre plattformer kommersielt tilgjengelige NGS plattformer 454 pyrosekvensering; Roche: sekvensering ved syntese emulsjonpcr Solexa/Genome Analyzer; Illumina: sekvensering ved syntese bridge PCR SOLiD; Applied Biosystems: sekvensering ved ligering emulsjonpcr Tredje-generasjon sekvensering Fra 2008 Nye sekvenseringsteknologier Enkel-molekyl sekvensering; Direkte-sekvensering ved TEM; Real-time sekvensering; Optisk sekvensering 10

11 DeepSeq.no-plattform Dybdesekvensering: Bodø - Tromsø SOLiD 3+ system etablert ved Høgskolen i Bodø (www.mtdna.no) små RNA; transkriptom + genom, epigenom, ChIP sekvensering 1 Giga reads/run 25/ 35/ 50/ 75 baser/ read baser/ run 454 pyrosekvensering; Eurofins MWG, kommersiell partner (Tyskland) heltranskriptom sekvensering, kromosom/genom Oppsummering 3 Transkriptomikk Karakterisering av transkriptomet Storskala kvalitativ og kvantitativ analyse Mikroarray og dybdesekvensering Dybdesekvenserings-plattformer (454, Solexa, SOLiD) gir enorme mengder sekvensdata fra transkriptomet SOLiD plattform (DeepSeq.no) nå etablert ved HiB/UiT Bioinformatikk og funksjonelle post-sekvenserings analyser er essensielle 11

12 Eksempel-I: Mikrobiologi Søk etter regulatoriske RNA hos amøbe be-flagellater (myxomyceter) MÅL: oppdageogbeskrivenyeregulatoriskerna i genreguleringog utvikling katalytiske RNA lateral genoverføring miljø-sensorer? myxamøber er en rik kilde til katalytiske RNA Eksempel-I: Mikrobiologi Søk etter regulatoriske RNA hos amøbe be-flagellater (myxomyceter) MÅL: oppdageogbeskrivenyeregulatoriskerna i genreguleringog utvikling små regulatoriske RNA differensiering isolert RNA fra alle stadier SOLiD dybdesekvensering transkriptom analyser nye klasser av regulatoriske RNA? 12

13 Eksempel-II: Marin bioprospektering Drug discovery i koralldyr basert på RNA dybde-sekvensering MÅL: oppdage nye gener/ nye bioaktive forbindelser av biomedisinsk interesse fra kuldetilpassede koralldyr Eksempel-II: Marin bioprospektering Sjøanemoner anemoner, steinkoraller,, tube anemoner, bløtkoraller Lophelia Urticina Bolocera Metridium Hormanthia Alcyonium Cerianthus 13

14 Eksempel-II: Marin bioprospektering - Strategi: Sekvensere hele transkriptomet med 454 og SOLiD teknologi Gammel teknologi Ny teknologi Eksempel-II: Marin bioprospektering - Strategi: Data-analyse, analyse, genuttrykk, rensing, struktur, funksjon Kromoproteiner Neurotoxiner Regulatoriske RNA 14

15 Eksempel-III: Havbruk Studere torskens transkriptom med RNA dybdesekvensering MÅL: transkriptomikk: mrna, snorna, snrna, mirna, mtrna 454 teknologi Solexa teknologi SOLiDteknologi Eksempel-III: Havbruk Torskens transkriptom - mtrna Sanger: Analyser av 150 komplette mtdna + mitokondrielt RNA 15

16 Eksempel-III: Havbruk Torskens transkriptom - mrna 454: Analyser av 1,6 mill reads (600 Mbp) utvikling; organer; LEVER Eksempel-III: Havbruk Torskens transkriptom - mirna Solexa: Larveutvikling 16

17 EksempelEksempel-III: Havbruk Torskens transkriptom - mirna Tidfesting av utviklingstrinn vha mirna profil den maternal-zygotiske overgang i torsk perioden mellom blastula og tidlig gastula EksempelEksempel-IV: Human cancer MiRNA profiler i brystkreft MÅL: identifisere og beskrive det totale sett av mikro RNA i cellekultur og kreftsvulst fra pasientmateriale ( kvinner-og-kreft ) Transkriptomikk RNA dybdesekvensering SOLiD teknologi Surgical Oncology (2009) 18:

18 Eksempel-IV: Human cancer MiRNA profiler i brystkreft MiRNA har viktige regulatoriske roller i kreft Metabolism of cancer cells Cell proliferation in cancer Apoptosis of cancer cells Genomic instability of cancer cells mirna Limitless replicative potential of cencer cell Tumor invasion and metastasis Immune responses in cancer Angiogenesis in cancer Sammendrag RNA & Transkriptom RNA er fleksibel både i struktur og funksjon Transkriptomet er svært kompleks Dybdesekvensering er et nytt kraftfult verktøy innen transkriptomikk Dybdesekvensering kan anvendes i studier av transkriptomet: basal mikrobiologi (komplekse amøber) bioprospektering i koralldyr havbruk/ akvakultur (torsk) diagnose, prognose, behandling av kreft 18

19 Noen review-artikler for videre lesing: Forrest & Carninci (2009). Whole genome transcriptome analysis. RNA Biol 6: Ansorge (2009). Next-generation DNA sequencing techniques. N Biotechnol 25: Wang et al. (2009). RNA-Seq: a revolutionary tool for transcriptomics. Nature Rev Genet 10: Ventura & Jacks (2009). MicroRNAs and cancer: short RNAs go a long way. Cell 136: Johansen et al. (2009). Large-scale sequence analyses of Atlantic cod. N Biotechnol 25: Voelkerding et al. (2009). Next-generation sequencing: from basic research to diagnostics. Clin Chem 55: Sharp (2009). The centrality of RNA. Cell 136: Almeida Cruz & Westhof (2009). The dynamic landscapes of RNA architecture. Cell 136: Takk til: Universitetet i Tromsø Dag H. Coucheron Morten Andreassen ÅseEmblem Ragna Breines Anita Ursvik Kari Haugli Ole Morten Seternes Høgskolen i Bodø BårdOve Karlsen Tor Erik Jørgensen Teshome Bizuayehu TrulsMoum JarleT. Nordeide Yunjia Tang Åsa Birgisdottir TonjeFiskaa Siri Okkenhaug Satish Nandipati Universitetet i Bergen Tomasz Furmanek Rolf Edvardsen København/ Strasbourg Henrik Nielsen Bertrand Beckert Benoit Masquida Eric Westhof 19

Utredning: Hvordan kan kartleggingen av laksens genom bidra til å løse utfordringene i norsk havbruksnæring?

Utredning: Hvordan kan kartleggingen av laksens genom bidra til å løse utfordringene i norsk havbruksnæring? Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond Utredning: Hvordan kan kartleggingen av laksens genom bidra til å løse utfordringene i norsk havbruksnæring? 1 Komité Peter Aleström, Norges veterinærhøgskole

Detaljer

FUGE Funksjonell genomforskning i Norge. underlagsdokumenter

FUGE Funksjonell genomforskning i Norge. underlagsdokumenter FUGE Funksjonell genomforskning i Norge underlagsdokumenter Copyright Norges forskningsråd 2001 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Grønt

Detaljer

Sekretær: Cand. Scient. Kirsten Rakkestad, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

Sekretær: Cand. Scient. Kirsten Rakkestad, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo )RURUG Forskningsrådet nedsatte høsten 2000 en planleggingsgruppe med mandat å utrede forslag til et nytt forskningsprogram innen grunnleggende næringsrettet bioteknologi. Planleggingsgruppen har bestått

Detaljer

33. årgang, nr. 6/2009 www.biokjemisk.com

33. årgang, nr. 6/2009 www.biokjemisk.com 33. årgang, nr. 6/2009 www.biokjemisk.com Prøving og feiling eller rasjonell design? Komplementsystemet og inflammasjon EU-midler til Borregaard: 35 millioner i forskerstøtte 16 millioner til en fremragende,

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Moustafa Gibory

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Moustafa Gibory Mastergradsoppgave Moustafa Gibory Påvisning av to forskjellige virusagens ved Real -time PCR - Tick -borne encephalitis virus og Cytomegalovirus Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige

Detaljer

«En god start er avgjørende for å få en robust fisk» Ny, viktig kunnskap om torskens tidligste faser. I samarbeid med kunnskapsplattformen

«En god start er avgjørende for å få en robust fisk» Ny, viktig kunnskap om torskens tidligste faser. I samarbeid med kunnskapsplattformen NFE N 1-2015 / årgang 40 Biologi - CODE www.kyst.no En spesialutgave av Norsk Fiskeoppdrett Foto: Terje van der Meeren Ny, viktig kunnskap om torskens tidligste faser I samarbeid med kunnskapsplattformen

Detaljer

Nasjonal strategi for bioteknologi

Nasjonal strategi for bioteknologi Strategi 2011-2020 Nasjonal strategi for bioteknologi For framtidas verdiskaping, helse og miljø Bildeakkreditering: Omslag: Hunt Biosciences, Kyrre Lien, FUGE og Tom Haga Side 10, 14, 26, 39, 40 og 46

Detaljer

33. årgang, nr. 4/2010 www.biokjemisk.com

33. årgang, nr. 4/2010 www.biokjemisk.com 33. årgang, nr. 4/2010 www.biokjemisk.com FEBS 2010, Gøteborg 26. juni 1. juli Sir Hans Krebs medalje til Harald Stenmark EACR konferanse i Oslo Mekanismer for reparasjon av alkyleringsskader av humane

Detaljer

Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert potet AV43-6-G7 (cv. Modena) fra AVEBE (EFSA/GMO/NL/2009/69)

Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert potet AV43-6-G7 (cv. Modena) fra AVEBE (EFSA/GMO/NL/2009/69) Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert potet AV43-6-G7 (cv. Modena) fra AVEBE (EFSA/GMO/NL/2009/69) Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Detaljer

FOR EARLIER DISEASE DETECTION ÅRSRAPPORT - 2008

FOR EARLIER DISEASE DETECTION ÅRSRAPPORT - 2008 FOR EARLIER DISEASE DETECTION ÅRSRAPPORT - 2008 2 Høydepunkter fra 2008 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Oppstart av prosjekt for utvikling av en biomarkør

Detaljer

Genetiske verktøy i Bacillus methanolicus

Genetiske verktøy i Bacillus methanolicus Genetiske verktøy i Bacillus methanolicus Elisabeth Margrete Stien Andersen Industriell kjemi og bioteknologi Oppgaven levert: Juni 2011 Hovedveileder: Trond Ellingsen, IBT Biveileder(e): Tonje Heggeset,

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014-2017 FOR FORSKNING I MEDISINSK DIVISJON: (1) AVDELING FOR KLINISK MOLEKYLÆRBIOLOGI OG (2) SEKSJON FOR KLINISK FORSKNINGSSTØTTE

STRATEGISK PLAN 2014-2017 FOR FORSKNING I MEDISINSK DIVISJON: (1) AVDELING FOR KLINISK MOLEKYLÆRBIOLOGI OG (2) SEKSJON FOR KLINISK FORSKNINGSSTØTTE STRATEGISK PLAN 2014-2017 FOR FORSKNING I MEDISINSK DIVISJON: (1) AVDELING FOR KLINISK MOLEKYLÆRBIOLOGI OG (2) SEKSJON FOR KLINISK FORSKNINGSSTØTTE 1 INNHOLD 1.0 Forord 2.0 Oppsummering strategisk plan

Detaljer

N:B :Snytt. Medlemsblad for Norsk Biokjemisk Selskap 31. årgang, Nr. 1/2007 www.biokjemisk.com. tidsskrift for biokjemi

N:B :Snytt. Medlemsblad for Norsk Biokjemisk Selskap 31. årgang, Nr. 1/2007 www.biokjemisk.com. tidsskrift for biokjemi N:B :Snytt tidsskrift for biokjemi Medlemsblad for Norsk Biokjemisk Selskap 31. årgang, Nr. 1/2007 www.biokjemisk.com F «Fedmegenet» funnet? Kromograniner og neuroendokrin neoplasi Utvikling av varemerker

Detaljer

Foredragsliste for «Bestill en kreftforsker!» 2014

Foredragsliste for «Bestill en kreftforsker!» 2014 Foredragsliste for «Bestill en kreftforsker!» 2014 Tilbys kun i Oslo Bestilt! Hva skjer inni kreftcellene? For å kunne hindre kreftceller fra å vokse trenger man å forstå hvordan de fungerer. Hvilken forskjell

Detaljer

Nr.2 Årgang 25 07.06.2015 TOKSIKOLOGEN. Foto: Mariell Negård. Toksikologen

Nr.2 Årgang 25 07.06.2015 TOKSIKOLOGEN. Foto: Mariell Negård. Toksikologen TOKSIKOLOGEN Foto: Mariell Negård 1 Sommerhilsen fra redaksjonen God sommer! Og snart god sommerferie. Dette er mitt første nummer som redaktør, og jeg håper dere blir like fornøyd som jeg. Som sagt, juni

Detaljer

FUGE Funksjonell genomforskning i Norge. en nasjonal plan

FUGE Funksjonell genomforskning i Norge. en nasjonal plan FUGE Funksjonell genomforskning i Norge en nasjonal plan Copyright Norges forskningsråd 2001 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Grønt

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Vi utdanner for fremtiden! Fakultet for biovitenskap og akvakultur. www.uin.no/fba

ÅRSMELDING 2014. Vi utdanner for fremtiden! Fakultet for biovitenskap og akvakultur. www.uin.no/fba ÅRSMELDING 2014 Fakultet for biovitenskap og akvakultur Vi utdanner for fremtiden! www.uin.no/fba 2014 året for «Blå vekst» Fakultetsdirektør Nina Ellingsen Høiskar, dekan Reid Hole, SALT-gründer Kriss

Detaljer

32. årgang, nr. 3/2008 www.biokjemisk.com

32. årgang, nr. 3/2008 www.biokjemisk.com 32. årgang, nr. 3/2008 www.biokjemisk.com Biokonferansen 2008 Genteknologi Konferanserapport fra AACRs årlige møte 2008 James Watson på Trondheimsbesøk Doktorgrad om autofagi i Drosophila NBS-foredrag

Detaljer

Biotek og helse. Fra sekkediagnoser til skreddersydd behandling. Knekker brystkreftkoden. Bilder av hjernen gir forskere hele bildet >> SIDE 4

Biotek og helse. Fra sekkediagnoser til skreddersydd behandling. Knekker brystkreftkoden. Bilder av hjernen gir forskere hele bildet >> SIDE 4 Biotek og helse Et temahefte fra Norges forskningsråd Fra sekkediagnoser til skreddersydd behandling >> SIDE 4 Knekker brystkreftkoden >> SIDE 10 Bilder av hjernen gir forskere hele bildet >> SIDE 16 Norges

Detaljer

Trening øker gjenvinning i celler Natur og miljø

Trening øker gjenvinning i celler Natur og miljø Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Trening øker gjenvinning i celler Trening øker cellulær gjenvinning hos mus. Er det

Detaljer

NYTT TIDSSKRIFT FOR NORSK BIOKJEMISK SELSKAP

NYTT TIDSSKRIFT FOR NORSK BIOKJEMISK SELSKAP NYTT TIDSSKRIFT FOR NORSK BIOKJEMISK SELSKAP Bananfluen Seniorpolitikk Artikkel i Science God biomedisinsk forskning Genetikkmøte FEBS workshop om protein kinaser EMBO møte i Krakow Biorabiaten Ordkløveri

Detaljer

Rapport 9/2015 Utgitt mars 2015

Rapport 9/2015 Utgitt mars 2015 Rapport 9/2015 Utgitt mars 2015 Kan forlenget opphold i ferskvann, før overføring til saltvann, påvirke laksens kapasitet til å omdanne 18:3 n-3 til EPA og DHA? FHF-prosjekt 900770 delrapport 3 Tone-Kari

Detaljer

NYTT TIDSSKRIFT FOR NORSK BIOKJEMISK SELSKAP. NR. 2/2012 36. årgang

NYTT TIDSSKRIFT FOR NORSK BIOKJEMISK SELSKAP. NR. 2/2012 36. årgang NYTT TIDSSKRIFT FOR NORSK BIOKJEMISK SELSKAP Patogene mikrober Nedbemanning GE Oppdragsforskning i Nycoveien? Metagenomics and new enzymes How to publish? FEBS Biostruct Ordkløveri Biorabiaten NR. 2/2012

Detaljer

Kompendium for termin 1A ved Det Medisinske Fakultet, Trondheim, er skrevet fra november 2004 til april 2005. Teksten er satt sammen av en gruppe på

Kompendium for termin 1A ved Det Medisinske Fakultet, Trondheim, er skrevet fra november 2004 til april 2005. Teksten er satt sammen av en gruppe på for termin 1A ved Det Medisinske Fakultet, Trondheim, er skrevet fra november 2004 til april 2005. Teksten er satt sammen av en gruppe på fem personer. Kildene til hvert tema er i all hovedsak fagbøker,

Detaljer

Prioner Biokjemi på Høgskolen i Oslo FUGE plattformer Transdifferensiering av celler Vintermøtet 2006

Prioner Biokjemi på Høgskolen i Oslo FUGE plattformer Transdifferensiering av celler Vintermøtet 2006 N:B :Snytt TIDSSKRIF T FOR BIOKJEMI Medlemsblad for Norsk Biokjemisk Selskap 30. årgang, Nr. 1/2006 www.biokjemisk.com F Prioner Biokjemi på Høgskolen i Oslo FUGE plattformer Transdifferensiering av celler

Detaljer

Mulighetsstudie Bioteknologi

Mulighetsstudie Bioteknologi Mulighetsstudie Bioteknologi Oppdragsgiver: Greater Stavanger Stavanger, 10.april, 2010 Mulighetsstudie bioteknologi Sammendrag Mulighetsstudien er gjennomført våren 2010 på oppdrag av Greater Stavanger.

Detaljer

Bioteknologikurs for lærere Nye bioteknologifilmer Genmodifisering av planter Syntetisk liv. Gentester

Bioteknologikurs for lærere Nye bioteknologifilmer Genmodifisering av planter Syntetisk liv. Gentester Tidsskrift fra Bioteknologinemnda Nr. 4/2008 17. årgang Gentester Bioteknologikurs for lærere Nye bioteknologifilmer Genmodifisering av planter Syntetisk liv Innhold Innhold Forsidefoto: Røde blodceller.

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS Kreftforskning Norsk forskning står sterkt internasjonalt DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Skreddersydd medisin Individtilpasset behandling er god økonomi Kommersialisering Hvorfor utvikle

Detaljer

Første trinnet er å kartlegge sykdommer som skyldes et enkelt gen. Arvelig høyt kolesterol er en slik sykdom.

Første trinnet er å kartlegge sykdommer som skyldes et enkelt gen. Arvelig høyt kolesterol er en slik sykdom. Horisont nr 3/2006 Skreddersydd medisin Visjonene om bioteknologien som reddende engel for å bekjempe uhelbredelige sykdommer og forlenge livene våre, er i ferd med å bli en realitet. De siste tyve årene

Detaljer

ROLLEN TIL UROKINASE PLASMINOGEN AKTIVATOR RESEPTOREN (upar) FOR UTTRYKK AV MOLEKYLER INVOLVERT I CELLE ADHESJON, MIGRASJON OG INVASJON.

ROLLEN TIL UROKINASE PLASMINOGEN AKTIVATOR RESEPTOREN (upar) FOR UTTRYKK AV MOLEKYLER INVOLVERT I CELLE ADHESJON, MIGRASJON OG INVASJON. ROLLEN TIL UROKINASE PLASMINOGEN AKTIVATOR RESEPTOREN (upar) FOR UTTRYKK AV MOLEKYLER INVOLVERT I CELLE ADHESJON, MIGRASJON OG INVASJON. Av: Stine Haustreis Mai 2010 Veiledere: Førsteamanuensis Gunbjørg

Detaljer