Fra lab til marked. FORNY Kommersialisering av FoU-resultater. Innovasjonstiltak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra lab til marked. FORNY Kommersialisering av FoU-resultater. Innovasjonstiltak"

Transkript

1 Fra lab til marked 1 Innovasjonstiltak

2 FORNY Kommersialisering av FoU-resultater er et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Nærings- og handelsdepartementet (NHD), Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) bidrar med finansieringen. Målsetningen for FORNY er å bidra til økt verdiskaping basert på forskningsresultater. Dette skal oppnås ved å øke tilfanget av kommersialiserbare forretningsideer fra FoU-miljøene. Samtidig ønsker man å profesjonalisere kommersialiseringsprosessene gjennom effektive læringsprosesser, nettverksbygging og utvidet næringslivssamarbeid. Fra forskning til konkurransedyktig næringsliv Dagens samfunn og næringsliv blir stadig mer globalisert, og evnen til raskt å ta i bruk ny kunnskap og teknologi vil i økende grad bli en viktig konkurransefaktor. En dag går Nordsjøen tom for olje og gass, og verdiskaping fra kunnskapsintensive virksomheter vil derfor få en sentral plass i vår fremtidige økonomiske utvikling. I land med en velutviklet næringsstruktur har forskningsresultater og -ideer i mange år blitt omgjort til konkurransedyktig virksomhet. I Norge finnes det flere virkemidler for dette innenfor bl.a. Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, alt avhengig av hvilket stadium ideene er på. FORNY har siden 1995 bidratt med å evaluere og videreutvikle forskningsbaserte forretningsideer frem til etablering eller lisensiering. Etter at FORNY har gjort sin innsats, er den videre utviklingen opp til investorer og markedet for øvrig. Innhold Intelligent holdbarhetsmerking av mat 4 TimeTemp AS har utviklet en smart-indikator som sjekker hvilke temperaturer matvarene faktisk har vært utsatt for, og gir dermed forbrukerne både økt trygghet og bedre kvalitet. Smarte beregninger kan gi bedre medisiner 6 PrediChem AS vil redusere kostnadene ved å utvikle nye legemidler ved å erstatte store deler av de kostbare laboratorieanalysene med datasimuleringer og smarte statistiske beregninger. Tykktarmkreft påvises før den bryter ut 8 Tykktarmkreft er blant de vanligste kreftformene i verden. NorDiag AS i Bergen har utviklet en diagnosemetode som er både enkel, rimelig og treffsikker. Små fibrer sikrer store skip 10 Light Structures AS har utviklet en fiberoptisk teknologi som overvåker belastningene på skipsskrog. Den kunnskapen kan redusere risikoen for både strukturskader og havarier. side Norges forskningsråd 2004 Redaksjon: FORNY-programmet, Norges forskningsråd Intervjuer: Bjarne Røsjø, Faktotum Informasjon as Reportasjefoto: Bjarne Røsjø, Faktotum Informasjon as Design: Making Waves/AM Trykk: Per Trykk AS Opplag: 1500 Oslo, august 2004 ISBN trykt utgave: ISBN elektronisk utgave (pdf): FORNYs målsetting er: Å bidra til økt verdiskaping gjennom kommersialisering av forskningsbaserte forretningsideer fra ansatte og studenter i vitenskapelige fagmiljøer i Norge. Som vitenskapelige fagmiljøer regnes universiteter, universitetssykehus, høyskoler og forskningsinstitutter. Å bidra til økt kunnskap om og kultur for forskningsbasert nyskaping i disse miljøene. FORNYs målgruppe blir dermed de nevnte institusjonene samt deres ansatte og studenter. Programmet omfatter kommersialiserbare forretningsideer fra alle fag- og næringsområder og skal dermed i prinsippet kunne fange opp ideer fra alle forskningsområder så lenge de har et stort markedspotensial. Eksemplene i denne brosjyren viser at det går an å få ting til i Norge, og at vi kan være i front når det gjelder utvikling i spennende internasjonale bransjer. Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon og veiledning om mulighetene som FORNY kan gi. Fra usikre diagnoser til sikre blodprøver 12 DiaGenic AS er i ferd med å utvikle blodprøver som kan avsløre en rekke sykdommer det i dag er vanskelig å diagnostisere sikkert. Den første brystkrefttesten kommer snart. Vannblokkering forlenger oljebrønnenes levetid 14 IORChemCo AS har utviklet en emulsjon som kan bedre lønnsomheten ved oljeutvinning, fordi den blokkerer vannet i reservoaret uten at oljen blir hindret. Trådløs EKG for globalt marked 16 Tradisjonell hjerteovervåking med EKG foregår med en rekke ledninger og koblinger. WPRmedical AS vil erstatte det gamle systemet med trådløse sensorer. Kommunikasjon for fremtidens helsevesen 17 Helsevesenet er på vei mot en ny struktur basert på avansert kommunikasjonsteknologi, og Well Diagnostics AS er på vei til å bli et kommunikasjonsnav for store deler av Helse-Norge. Kelkoo 18 Teknologiselskapet Mascot Interactive, senere Zoomit og en del av Kelkoo, begynte tidlig å utvikle systemer for internettbaserte prissammenlikninger. Dermed skapte de norske verdier for 1,4 milliarder kroner. 3 Publikasjonen kan bestilles via internett: bibliotek/publikasjonsdatabase/ eller grønt nummer telefaks: Hjemmeside: Ola Børke Programkoordinator Opera 18 I mai 2004 ble Jon S. von Tetzchner i Opera AS kåret til en av Europas fremste ledere, og få dager etter ble selskapets web-browser kåret til årets beste nettleser. Prosedyrene i FORNY-systemet 19 Hvis du har en potensiell forretningsidé basert på forskningsresultater, kan du ta direkte kontakt med en av FORNY-systemets kommersialiseringsaktører.

3 Intelligent holdbarhetsmerking av mat Intelligent emballasje TimeTemps smarte etikett kan også støtten fra FORNY-programmet hadde TimeTemps smartindikator er et bidra til å redusere problemet med stor betydning for etableringen av eksempel på det som kalles «intelligent kasting av mat, forteller Salbu og TimeTemp. emballasje». Mattilsynet har Hageløkken. I Norge kastes det årlig Det er vanskelig for forskere på uttalt seg svært positivt om at det utvikles tonn mat til en verdi av vanlig lønn å finansiere en oppstarts- emballasjetyper og etikettering over 11 milliarder kroner. bedrift av egen lomme, og det hjelper som gjør det mulig for forbrukeren Grossistene og dagligvarehandelen ikke stort med skattelettelser for å sjekke hvilke temperaturer maten har lagt inn sikkerhetsmarginer som en bedrift som ikke kommer til å få faktisk har vært utsatt for. Vi har en fører til at det kastes mye mat som inntekter før tre-fire år etter etableringen. FORNY-programmet har blant visjon om at TimeTemps smartindikator skal erstatte datostempling på alle rende holdbarhetsmerkingen er nokså annet den store fordelen at støtten fortsatt er fullt spiselig. Den nåvæ- Holdbarhetsmerking av matvarer har eksistert helt siden det elektriske kjøleskapet ble vanlig på 1960-tallet, men datostempling forteller bare om holdbarheten hvis maten er oppbevart ved riktig temperatur. TimeTemp AS har temperaturfølsomme produkter upresis, og derfor vil en utstrakt bruk for vår del til dels har dreid seg om utviklet en smartindikator som sjekker hvilke temperaturer matvarene faktisk har vært utsatt for, og gir dermed i markedet. Det er en ambisiøs visjon, av presise og smarte etiketter kunne rene penger som faktisk har blitt utbetalt, sier Hageløkken. forbrukerne både økt trygghet og bedre kvalitet. men så har vi også stor tro på denne redusere omfanget av matkasting, teknologien. Vi snakker ikke bare om sier Hageløkken. Holdbarhetsmerking av mat forutsetter at varen oppbevares på riktig som registrerer såkalte døgngrader, også nøyaktig informasjon om hvor gen ved å utvikle en smartindikator matvaren fortsatt er spiselig, men gir matvarer og drikkevarer, men også om TimeTemp ble etablert i 2001, og for eksempel medisiner og kjemikalier, bedriften har brukt de første tre årene på å utvikle en industriell prototyp måte. For høye temperaturer under dvs. både tid og temperatur hele moden for eksempel osten eller kjøttstykket er, forteller professor i kjemi, sier TimeTemps daglige leder Anntransport, lagring eller i kolonialhandlerens kjøledisk kan føre til at produsenten for eksempel skal pakke Brit Salbu ved Norges landbrukshøg- veien fra produsent til forbruker. Hvis Kristin Hageløkken. Hun er også adm. av smartindikatoren. I 2004 fokuserer dir. i Bioparken AS, som er etablert for bedriften på videre produktutvikling, matvarer bederves eller får redusert en camembert som har en holdbarhet skole (NLH) i Ås. Salbu er styreleder å videreutvikle forsknings- og kunnskapsbaserte forretningsideer fra det kostnadseffektiv industrialisering. tilpassing til kunder og varer, samt kvalitet før holdbarhetsdatoen utløper. Derfor er det behov for en indi- kan TimeTemp levere en termometerpets teknologi i samarbeid med NLH- på to uker ved en temperatur på 4-5 C, i TimeTemp AS og har utviklet selska- biofaglige miljøet i Ås. Prototypen er testet og har gitt TimeTemps prototyp av smartindikatoren kator som sjekker at matvaren virkelig er blitt oppbevart ved riktig tem- krabber jevnt og trutt oppover i takt Heyerdahl og Helge Lien. ferdig utviklede indikatoren vil komme liknende indikator med en søyle som forskerne Per-Olav Skjervold, Petter H. har vist gode resultater ved forsøk. Den gode resultater, nå arbeides det med videre tester og pilotproduksjon. Om peratur i hele den såkalte kjølekjeden. med temperaturen til enhver tid. Positiv mottakelse i en rekke ulike utforminger, blant annet fem år skal vi være synlige med flere tilpasset råvarens egenskaper og den øvrige TimeTemp har møtt denne utfordrin- Vår indikator forteller ikke bare om TimeTemps teknologi har utløst stor produkter på det norske markedet og emballasjens design. (Foto: TimeTemp AS) interesse og er blant annet blitt presentert både i NRK-programmet i minst to-tre andre europeiske land, 4 Fakta om TimeTemp AS spår Hageløkken. Hun tilføyer at 5 Bioparken Inkubator Frederik A. Dahls vei Ås på deltid Brit Salbu, Per-Olav Skjervold, Bioparken AS NLH-professor Brit Salbu (t.v.), daglig leder Ann-Kristin Hageløkken og prosjektleder utvikling Christian Salbu Aasland i TimeTemp AS sikter mot et stort internasjonalt marked. (Foto: Frode Hansen, Scanpix) Schrödingers katt og over to hel sider i VG. I 2003 kom TimeTemp AS på annen plass i DnBs nasjonale innovasjonskonkurranse med 349 deltakere. Bedriftens forretningsstrategi går ut på å utvikle, markedsføre og selge prefabrikkerte smartindikatorer til emballasje industrien, slik at disse kan øke sitt konkurransefortrinn i sine markeder og tilfredsstille kundenes krav til kvalitetsbevaring og trygg emballasje. TimeTemp har etablert et industrielt samarbeid med Skanem ASA og Elopak ASA, i tillegg til NLH og Bioparken, og arbeider nå med å få investorene «på kroken». Kan redusere kasting av mat Dette er en teknologi med stort internasjonalt potensial, men vi har hittil valgt å konsentrere oss om norske samarbeidspartnere. Vi har fått en del offentlig støtte i forbindelse med etableringen, og da er det natur lig å forsøke å gi noe tilbake i form av arbeidsplasser og skatteinntekter i Norge, mener Hageløkken. Kjemiske løsninger overvåker temperaturen TimeTemps smartindikator inneholder forskjellige typer kjemiske løsninger som reagerer med hverandre med en hastighet som er avhengig av tid og temperatur. Indikatoren klistres på produktet og utgjør en del av produktets emballasje, og reaksjonen settes i gang i pakkeprosessen. Kjemikaliene i indikatoren er ikke giftige eller helseskadelige, og bruken innebærer derfor ingen risiko for forbrukerne. Intelligent holdbarhetsmerking av matvarer er så smått tatt i bruk i USA og Japan, men er foreløpig nokså ukjent i Europa. Ann-Kristin Hageløkken forteller at TimeTemp har et viktig forsprang på konkurrentene. De indikatorene som finnes i utlandet har bare en totrinnsfunksjon som forteller om matvaren fortsatt er spiselig eller ikke. Vårt system registrerer isteden den gradvise utviklingen og kan dermed fortelle for eksempel hvor moden osten er. Det gir forbrukerne en stor fordel ved at de får muligheten til å velge de beste matvarene. I tillegg er indikatoren effektiv i temperaturer helt fra -20 til +40 C, og det er ingen av konkurrentene våre i nærheten av, understreker hun.

4 stort antall kandidater med egenskaper som gjør dem interessante for farmasøytisk testing. Vi kan også beregne hvordan de enkelte substansene kan modifiseres for å gi et bedre resultat, forklarer Steen. Sikter internasjonalt PrediChem sikter mot den farmasøytiske industrien og ledende bedrifter innen material teknologisk eller annen medisinsk forskning i inn- og utland. Fellesnevneren er at kundene skal kunne redusere sin egen ressurs bruk ved å benytte Predi- Chems tjenester. Bedriften hadde de første salgsinntektene i 2003, og er i stort problem at markedsavdelingene stopper potensielle nye legemidler. Problemet er kanskje størst når det gjelder antibiotika, hvor for eksempel både Abbott Laboratories og Eli Lilly har lagt ned virksomhetene. Dette er bekymringsfullt fordi mikroorganismene vi bekjemper med antibiotika har en evne til å utvikle resistens, og derfor er det et kontin uerlig behov for utvikling av nye antibiotika, understreker Steen. FORNY-støtten kom veldig godt med i forbindelse med etableringen av bedriften. Den ble blant annet brukt til en viktig markedsundersøkelse som viste at vi på det tidspunktet bare hadde to-tre konkurrenter som forsøkte å løse det samme problemet på helt andre måter. For øvrig har de store farmasi konsernene ofte stor kompetanse på såkalt computational chemistry internt, men det er fortsatt ingen andre enn oss som har klart å integrere den «harde» beregningskjemien med de mykere statistiske metodene på en effektiv måte. Det fikk vi senest bekreftet på en internasjonal konferanse i Storbritannia våren 2004, sier en optimistisk Kay Steen. Smarte beregninger kan gi bedre medisiner (Bilde på motstående side) Hvis farmasibedriftene kan slippe å teste 100 eller kanskje kjemiske substanser, og isteden teste de 5 eller 10 mest interessante substansene, kan de spare enorme summer, forteller PrediChem-gründeren Kay Steen (t.h.). Lars Erik Smith er ansvarlig for kundeprosjekter og medisinsk kjemi. (Foto: Geir Otto Johansen) Rotasjonsakse 6 Fakta om PrediChem AS Penicillintypen carbenicillin forandrer egenskaper hvis molekyldelen til venstre roterer i forhold 7 til resten av molekylet. PrediChem kan beregne hvordan denne rotasjonen endrer molekylets egen skaper, og dermed reduseres behovet for å analysere mange ulike carbenicillin-varianter Pirsenteret i laboratoriet. (Foto: PrediChem AS) N-7462 Trondheim SåkornInvest Midt-Norge AS, Kay Steen, Per Christian Nord, Forinnova / Sarsia Innovation AS Det koster i dag typisk ca 1 milliard dollar å utvikle et nytt legemiddel. PrediChem AS i Trondheim vil erstatte store deler av de kostbare laboratorieanalysene med datasimuleringer og smarte statistiske beregninger, og det kan redusere utviklingskostnadene med store beløp. Resultatet kan blant annet bli flere og bedre medisiner. De enorme utviklingskostnadene i moderne farmasi skyldes blant annet at det stilles svært strenge krav til klinisk testing på pasienter før et nytt legemiddel blir godkjent for markedsføring. Kostnadene kan blant annet føre til at publikum går glipp av en rekke potensielle legemidler, rett og slett fordi markedsavdelingene setter ned foten hvis det ikke er mulig å dekke inn utviklingskostnadene via salget. PrediChem angriper dette problemet ved å erstatte mye av den kostbare testingen som i dag foregår i laboratorier, med et rimeligere testprogram som utføres i et virtuelt laboratorium med en kraftig datamaskin. Beregninger viser at ca 15 prosent av farmasibedriftenes utviklingskostnader ligger i oppdagelses- og utviklingsfasen, mens ca. 85 prosent av kostnadene ligger i den kliniske fasen. Hvis farmasibedriftene kan slippe å teste 100 eller kanskje kjemiske substanser, og isteden teste de 5 eller 10 mest interessante substansene, kan det spares enorme summer, forteller daglig leder og gründer Kay Steen i PrediChem AS. Legemidler er egentlig biokjemiske virkestoffer som fungerer ved å binde seg til en eller annen reseptor i en celle i kroppen vår, eller ved å påvirke en biokjemisk reaksjon. Nyere forskning har resultert i detaljert kunnskap om hvilke regler som styrer reaksjoner mellom molekyler, og i PrediChem kan vi kombinere disse kunnskapene med avanserte statistiske og kjemometriske beregninger. Dette setter oss i stand til å plukke ut et fåtall substanser fra et 2004 i ferd med å ta steget inn i den kommersielle fasen med både Amersham ASA og Clavis Pharma AS på kundelisten. Vi regner med å drive i balanse i 2005, og om fem år skal vi være etablert mot det internasjonale markedet og selge tjenester over hele verden. Vi har lagt opp til å ha en organisk vekst ved å ansette en til to personer hvert år fremover, forteller Steen. Våre tjenester retter seg først og fremst mot oppdagelses- og utviklingsfasen, som i dag utgjør ca 15 prosent av kostnadene ved å bringe frem et nytt legemiddel. De mulige innsparingene i denne fasen kan variere fra prosjekt til prosjekt, men det kan bli snakk om mer enn 50 prosent. Det betyr imidlertid også at kundene våre får redusert kostnadene i den kliniske fasen, rett og slett fordi de ikke trenger å teste like mange virkestoffer, mener Steen. Få konkurrenter Ifølge det amerikanske forskningstidsskriftet Science er det blitt et Integrerer statistikk og simulering Det er teoretisk mulig å bygge en modell av et kjemisk laboratorium i en datamaskin, og deretter simulere reaksjoner mellom nye molekyler for å se hva resultatet blir. Men en full - skalamodell vil kreve så mange beregninger at selv verdens kraf tigste datamaskin måtte bruke måneder og år på å kjøre en modell med molekyler som er relevante for farmasiselskapene. Problemet kan løses ved å utvikle enda kraftigere datamaskiner eller ved å utvikle smartere metoder og dataprogrammer. PrediChems løsning går ut på å gjøre utstrakt bruk av statistiske og kjemometriske tilnærminger i modellene. Det unike ved vårt system er at vi har integrert disse tilnærmingene på et veldig tid lig stadium i beregningsprosessen. Vi har på en måte lagt inn «snarveier» i beregningene for å øke hastigheten, uten å redusere nøyaktigheten, sier Steen. Ideen bak PrediChem stammer fra Kay Steens doktorgrad i kjemometri ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Kjemometri er en ung vitenskap som bruker verktøy fra matematikk, statistikk og informasjonsteori til å trekke ut skjult informasjon fra store og, sett med menneskelige øyne, uoverskuelige datamengder. Bedriften skiftet i 2004 navn fra ChemCon AS.

5 Tykktarmkreft påvises før den bryter ut koloskopi (colonoskopi). Denne undersøkelsen ekspansjon eller ved at vi blir kjøpt innebærer at legene fører opp, antyder Øgreid. et ca 1,4 meter langt og fingertykt instrument inn i tykktarmen via endetarmen. Viktig støtte Instrumentet gjør det mulig Dagfinn Øgreid har fulgt NorDiag å inspisere tarmen visuelt og ta vevsprøver, helt fra starten og kan fortelle at men erfaringene viser at de overgangen fra forsker til gründer har færreste pasienter utsetter seg for vært mer spennende og utfordrende koloskopi med mindre det foreligger enn han trodde på forhånd. For Tykktarmkreft er blant de to-tre vanligste kreftformene i verden, og Norge er enda mer utsatt enn de fleste andre reell mistanke om kreft eller andre øvrig hadde vi neppe eksistert i dag vestlige land. Hittil har det vært vanskelig å påvise tykktarmkreft på et tidlig stadium, men bedriften NorDiag AS problemer. NorDiags test er til sammenlikning uten den økonomiske støtten og i Bergen har utviklet en diagnosemetode som er både enkel, rimelig og treffsikker. så enkel at den kan egne rådgivningen vi fikk gjennom FORNY- seg for masseundersøkelse (screening) systemet. Den støtten var kritisk av hele befolkningsgrupper. viktig i den tidlige etableringsfasen, Hvert år blir ca nye nordmenn rammet av tykktarmkreft, og ca dør av sykdommen. Dermed er sykdommen farligere enn både brystkreft, lungekreft og prostatakreft. Internasjonale tall forteller enda tydeligere at tykktarmkreft er et alvorlig problem: I det utvidede EU er ca 80 millioner mennesker i risikogruppen, og mennesker går i dag med kreft i tykktarmen uten å vite det. På verdensbasis oppdages det ca én million nye tilfeller hvert år, forteller NorDiags laboratoriesjef Thomas Aloysius. Tykktarmkreft kan bruke år på å utvikle seg til et livstruende stadium med spredning til andre indre organer. En tidlig diagnose øker sjansene for helbredelse og kan både redde liv, redusere lidelser og spare samfunnet for store utgifter. NorDiag har nå ut viklet en diagnosemetode hvor tykk tarmkreft påvises ved å analysere avføringsprøver for å finne DNA fra avstøtte celler fra polypper i tarmveggen. Metoden kan avsløre forstadier til kreft flere år før sykdommen bryter ut, noe som gjør det mulig å fjerne de angrepne områdene i tarmen med operative inngrep. Testen egner seg for screening Det finnes alternative metoder for påvisning av tykktarmkreft, men de baserer seg hovedsakelig på såkalt Vi introduserte den nåværende testen, med merkenavnet Genefec, på det norske markedet i 2002 og planlegger en lansering i Sverige i løpet av For øvrig er teknologien vår patentbeskyttet i Europa, Australia, New Zealand, Japan og USA, forteller Dagfinn Øgreid, som er gründer og daglig leder på deltid i bedriften. Øgreid legger til at testen i sin nåværende form oppdager ca halvparten av tilfellene av tykktarmkreft ved å understreker han. analysere for aktiviteten i ett spesifikt 8 Fakta om NorDiag AS gen. En screeningtest forutsetter at 9 Høyteknologisenteret Thor Møhlensgt 55 N-5008 Bergen på heltid 4 på deltid NorDiag er 100 prosent eid av Novel Diagnostics AS, hvor UiBs investeringsselskap Sarsia Innovation AS og SåkorninVest AS er de største eierne. NorDiags laboratoriesjef Thomas Aloysius bruker en kombinasjon av gelanalyse (bildet) og PCR-teknologi for å identifisere forstadiene til kreften. vi kan oppdage minst 65 prosent av tilfellene. Derfor er vi nå i ferd med å inkludere flere gener i testen, noe som skal gjøre oss i stand til å påvise ca prosent av krefttilfellene. Vi ser for oss at denne testen skal være klar om ett til to år. Livsstil og kreftrisiko Tykktarmkreft rammer vesentlig menn og kvinner i aldersgruppen over år, og antallet tilfeller i Norge har økt de siste årene. Mellom 5 og 10 prosent av tilfellene skyldes arv, mens resten av tilfellene er sporadiske og kan kobles til livsstil. Spis mer frukt og grønnsaker istedenfor «junkfood», og du reduserer risikoen for å bli rammet, fastslår Thomas Aloysius. NorDiag hadde i august 2004 under - søkt avføringsprøver og påvist 24 tilfeller av tykktarmkreft. Vi er de første i verden som har utviklet en test som kan påvise tykktarmkreft gjennom avføringen, og vi har ambisjoner om å bli en av de største aktørene på området internasjonalt innen fem år. Det kan skje gjennom Nøkkelpersoner i NorDiag: Produktutvikler Roger Løvlie, laboratorieassistent Astrid Aloysius, overingeniør Linda Espetvedt, laboratoriesjef Thomas Aloysius og daglig leder/ gründer Dagfinn Øgreid. Det normale er at cellene i tykktarmveggen formerer seg i et visst tempo og avstøtes til tarmen når de eldes (til venstre). Ved tykktarmkreft forstyrres balansen mellom celletilvekst og naturlig celledød, og det utvikles en svulst (til høyre). (Illustrasjon: NorDiag) Analyserer mange mutasjoner samtidig Avføringsprøver vil alltid inneholde avstøtte celler fra polyppene i tarmveggen. NorDiags diagnose går ut på å undersøke DNA fra disse cellene og retter seg spesifikt mot et såkalt «hot spot-område» med risiko for flere ulike mutasjoner. Den teknologiske nyvinningen ligger i å ha utviklet en test som både er enkel, billig og rask, i tillegg til at analysen kan identifisere alle mutasjonene parallelt. I analysen blir DNA først hentet ut av cellene i avføringsprøven og renset med en spesiell teknologi. De karakteriske DNA-sekvensene blir deretter anriket i en såkalt PCRreaksjon, og PCR-produktene kan til sist analyseres i en gel for å se etter DNA-forandringer. Ideen til testen oppsto i forbindelse med et større prosjekt ved Haukeland sykehus i NorDiag har utviklet både testpakken og analyseteknologien, og selskapet er i ferd med å bygge opp et laboratorium som kan analysere et stort antall tester fra inn- og utland.

6 Små fibrer sikrer store skip Det er forutsigbart hvor mange ganger du kan bøye en ståltråd før den knekker og det er forutsigbart hvor mange og store belastninger et skipsskrog kan tåle. Bedriften Light Structures AS har utviklet en fiberoptisk teknologi som overvåker belastningene på skroget, og den kunnskapen kan redusere risikoen for både strukturskader og havarier. For all del: Vi skal ikke trekke parallellen mellom et skipsskrog og en ståltråd for langt! En ståltråd kan knekke etter at den er blitt bøyd bare noen få ganger, mens et stort skipsskrog har mye lenger levetid som oftest mellom 20 og 40 år, påpeker daglig leder Karianne Pran i Light Structures AS. Light Structures ble etablert i 2001 av Pran og forskerkollegaen Geir Sagvolden, og selskapet produserer systemer for fiberoptisk strukturover - våking av store skipsskrog. Teknologien ble opprinnelig utviklet ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller, hvor Pran og Sagvolden var med på utviklingen av fiberoptiske sensorsystemer som ble demonstrert på den norske marinens nye missiltorpedobåter (MTB) og mineryddere. Bedriften ble etablert dels fordi Sjøforsvaret gjerne ville at teknologien skulle bli tilgjengelig på vanlige kommersielle vilkår, og dels fordi Campus Kjeller oppfattet teknologien som svært interessant for kommer sialisering. Redusere belastninger, utbedre skader Hensikten med å overvåke belast nin g- ene et skipsskrog utsettes for er åpenbar: Eventuelle overbelastninger kan oppdages med en gang, og dermed kan kapteinen eller rederiet sette i gang tiltak for å redusere belast ningene og utbedre eventuelle skader. Systemet kan også overvåke den langsiktige utviklingen av eventuell materialtretthet. Det som først og fremst sliter på en skipskonstruksjon er vekslingene mellom last og ballast, fordi det er snakk om svært store volumer som skal flyttes inn eller ut av for eksempel en olje tanker eller en bulkcarrier. Men også en skikkelig vinterstorm i Nordsjøen kan forårsake store belastninger. Vi har sett eksempler på at et skipsskrog i storm kan eldes tilsvarende 150 døgn i løpet av ett døgn! Det sier seg selv at et skip ikke kan oppleve altfor mange slike stormer før det går ut over den totale leve tiden, forteller Pran. Det bygges årlig mellom og skip over en viss størrelse på verdensbasis, men foreløpig har bare et fåtall av disse blitt utstyrt med skrogovervåking. Light Structures har likevel opp arbeidet en imponerende kundeliste og har levert systemer til blant annet verftene Hyundai, Samsung og Daewoo i Sør-Korea, Mitsubishi i Japan, samt den norske marinen. Voksende marked Vi tror at markedet for vår teknologi vil øke i årene som kommer, blant annet fordi den generelle trenden går i retning av mer regulering, økende fokus på sikkerhet, og overvåking istedenfor inspeksjon. Men foreløpig finnes det ingen formelle krav på dette området, annet enn at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO (International Maritime Organization) har et konsensusvedtak om at de aller største bulkcarrierne skal ha skrog overvåking, forteller Sagvolden. Fokuset på skrogovervåking ble også sterkere etter Prestige-ulykken høsten 2002, da en oljetanker knakk i to utenfor kysten av Nord-Spania. Light Structures AS befinner seg nå i den såkalte såkornfasen og er i ferd med å se etter investorer som kan bidra med kapital til den videre utviklingen av bedriften. Karianne Pran legger ikke skjul på at dette er en krevende oppgave, ikke minst fordi selskapet rett og slett er for lite til å interessere de største investorene. Ventureselskapene er ofte interessert i å investere forholdsvis store beløp, for det er omtrent like mye arbeid å forvalte en stor som en liten investering. Men vi har stor tro på teknologien vår og ambisjoner om å vokse kraftig i årene som kommer. I dag er vi fire ansatte, men om fem år bør vi være ca 40 personer med en omsetning på ca 100 millioner kroner i året. Innen den tid skal vi også ha utvidet produktspekteret, spår Pran. Forhistorien til etableringen av Light Structures begynte da Campus Kjeller holdt et etablererseminar på FFI og ble svært interessert i teknologien vår. Etter det seminaret måtte vi gå i tenke boksen og vurdere om vi egentlig var interessert i å etablere en bedrift, for vi hadde det jo veldig godt som forskere! Til slutt valgte vi å ta utfordringen, og i ettertid ser jeg at det ikke var fullt så vanskelig å etablere bedrift som vi hadde trodd på forhånd. Men det had de nok ikke blitt noen bedrift av dette uten FORNY-programmet og den tette oppfølgin gen fra Campus Kjeller, forteller Karianne Pran. Light Structures-gründerne Geir Sagvolden og Karianne Pran bruker små optiske fibrer til å overvåke skipsskrog og andre store strukturer. 10 Fakta om Light Structures AS 11 Hasleveien 38 N-0571 Oslo Karianne Pran Geir Sagvolden Campus Kjeller AS FiReCo AS Skipsskrogene på store oljetankere og bulkcarriere utsettes for store belastninger under lasting/lossing og i fart. Light Structures AS utvikler og produserer fiberoptiske systemer som overvåker og registrerer disse belastningene. (Illustrasjon: Light Structures AS) Fiberoptisk strukturovervåking Light Structures AS utvikler og produserer systemer for fiberoptisk strukturovervåking. Bedriften har i første omgang konsentrert seg om å levere systemer som kan brukes på store skip, men teknologien kan også brukes til overvåking av for eksempel broer, oljeplattformer, vindmøller, flyskrog osv. Teknologien kan tilpasses skrog i både jern, stål, aluminium og komposittmaterialer. Overvåkingssystemet består av en lyskilde, et nettverk med optiske fibrer som festes til skipsskroget, og et brukergrensesnitt. Fibrene inneholder såkalte Bragg-gitre som har en spesiell egenskap: Gitrene reflekterer lys med én farge/bølgelengde når fiberen ikke er belastet, og en annen farge når fiberen er utsatt for en strekkbelastning. Lyskilden i systemet sender ut hvitt lys (mange forskjellige farger), og en sensor registrerer hvilke farger som blir registrert fra de ulike Bragg-gitrene i systemet. De reflekterte fargene forteller dermed både hvilke områder på skroget som er utsatt for en belastning, og hvor stor belastningen er. Det finnes overvåkingssystemer basert på elektriske sensorer, men vårt system har en rekke fordeler fremfor konkurrentene. Systemet er blant annet eksplosjonssikkert, noe som er svært viktig hvis vi snakker om for eksempel oljetankere. I tillegg er systemet ufølsomt for elektromagnetisk støy fra for eksempel store motorer eller radarer. Utstyret vårt er også lettere å håndtere og montere, og vi har satset mye på å utvikle et godt brukergrensesnitt som presenterer resultatene av overvåkingen til offiserene på skipsbroen, forteller Geir Sagvolden.

7 Fra usikre diagnoser til sikre blodprøver oppdaget. Derfor er det viktig å utvikle også vondt fordi FORNY har lite DiaGenic-teknologien innebærer at et stort en mer presis test, understreker Lönneborg. penger å rutte med. antall DNA-markører blir plassert på en membran, Vi trengte blant annet forholdsvis som deretter eksponeres for DNA fra en blodprøve. DNA fra blodprøven vil da binde seg store beløp til å finansiere en omfattende patentprosess, og FORNYspeile hvilke gener som var aktive i blodprøven. til komplementært DNA på brikken og gjen- Det begynte i skogen Anders Lönneborg var forskningssjef pengene er for små til å håndtere De lyse punktene markerer aktive gener, og ved Skogforsk i Ås da han fikk en god dette. Vi skulle ønske at det fantes mønsteret forteller om blodgiveren var frisk idé sammen med doktorgradsstipendiaten en tilleggspott som kunne finansiere eller syk. (Foto: DiaGenic AS) Praveen Sharma, som nå er patenter, påpeker Lönneborg. Blodet vet nesten alt som foregår i kroppen din og derfor går det an å bruke blodprøver til å avsløre mange direktør for teknologi og produktutvikling Dette er jo ikke en kritikk mot truende sykdommer før de bryter ut. Bioteknologibedriften DiaGenic AS er i ferd med å utvikle blodprøver som kan i DiaGenic. De to skogforsk- FORNY, som gjør en utmerket jobb avsløre en rekke sykdommer det i dag er vanskelig å diagnostisere sikkert, og har valgt å begynne med brystkreft. erne oppdaget at sykdomstilstander innen sine rammebetingelser, men i én del av treet kunne påvises ved isteden mot et system som fører til å kartlegge genaktiviteten i helt andre at mange gode ideer fra forskningsmiljøene DiaGenic AS har utviklet en blodprøveteknologi som kan brukes til å diagnostisere en lang rekke sykdommer, men har foreløpig valgt å konsentrere seg om sykdommer som tilfredsstiller noen få viktige kriterier. Vi satser på sykdommer det ikke finnes presise diagnoser for i dag, og som det er viktig å diagnostisere tidlig for å komme fort i gang med behandlingen, forteller selskapets adm.dir. og forskningssjef Anders Lönneborg. Brystkreft tilfredsstiller begge disse kriteriene, i tillegg til at mammografien som i dag brukes til å avsløre brystkreft kan oppleves som ubehagelig. DiaGenics blodprøvediagnose for bryst kreft er nå i ferd med å gjennomgå omfattende testing og kan være på markedet om et par år. Deretter planlegger DiaGenic å utvikle og lansere tester som kan avsløre for eksempel andre kreftformer, Alzheimer eller revmatisme på et tidlig stadium. Det første patentet for en Alzheimer-test er allerede godkjent i USA. Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner i den vestlige verden, og bare i Norge får ca kvinner brystkreft hvert år, mens om lag 800 kvinner dør av lidelsen. De nåværende diagnosemetodene med mammografi, ultralyd og biokjemiske vevstester er ikke tilstrekkelig presise, og innebærer blant annet at ca 10 prosent av krefttilfellene ikke blir deler av treet, og forsto fort at prinsippet kunne overføres til mennesker. De tok patent for å beskytte ideen, og etter en del sjelekvaler forlot de Skogforsk for å etablere DiaGenic. Deretter har de arbeidet side ved side, og begge understreker at DiaGenic aldri kunne kommet dit bedriften er i dag uten to gründere som kunne støtte hverandre. Det er ikke drømmen om å bli rik som er drivkraften. Det handler rett blir liggende fordi det er vanskelig å finansiere dem! DiaGenic har fortsatt stort behov for kapital til utviklingen av nye tester. I juni 2004 fullførte bedriften fusjonsforhandlinger med børsnoterte Mefjorden ASA, med sikte på at børsnoteringen skal gjøre det enklere å få tilgang til den nødvendige kapitalen. og slett om at man bare har ett liv! 12 Fakta om DiaGenic AS Jeg ville gremmet meg resten av 13 Østensjøveien 15B 0661 Oslo Anders Lönneborg Praveen Sharma Investor ASA Corporate BioVekst AS BioParken AS Det første produktet fra DiaGenic blir en blodprøve som kan avsløre brystkreft mer presist enn dagens diagnostikk. Praveen Sharma (t.v.) og Anders Lönneborg jobber også med utviklingen av flere andre tester. livet hvis denne ideen bare var blitt l iggende, forklarer Lönneborg. DiaGenic regner med sterk vekst i årene som kommer. Om fem år håper vi å ha inntekter fra minst trefire ulike diag noseprodukter i et internasjonalt marked, men vi kommer neppe til å ha veldig mange flere ansatte enn i dag. Strategien vår går nemlig ut på å utvikle produkt kan - di dater, som vi deretter kan selge på lisens til industripartnere eller diagnosebedrifter. Vi kommer sannsynligvis ikke til å produsere testene selv, spår Lönneborg. FORNY-støtte på godt og vondt Gründerne legger ikke skjul på at det har vært krevende å jobbe i Dia Genic. Det er veldig vanskelig å få økonomisk støtte til etableringen av forskningsbaserte bedrifter i Norge. Det var for eksempel både godt og vondt å motta FORNY-støtten helt i startfasen. Det var godt fordi Bioparken i Ås fikk penger som kunne brukes til å støtte etableringen, men det var Genenes aktivitet avslører helsetilstanden DiaGenics teknologi kartlegger aktivit eten både hos de genene som finnes normalt i blodets celler, og hos de genene som måtte bli tilført under spesifikke sykdomsprosesser. Det ligger som regel mer enn ett gen bak en sykdom, og derfor har bedriften utviklet en teknologi som ser på et stort antall gener samtidig. Utviklingen av DiaGenic-testen for brystkreft begynte med at bedriftens forskere kartla hvilke gener som vanligvis har endret sin aktivitet hos en pasient i tidlige faser av sykdommen. Forskerne identifiserte et begrenset antall gener som til sammen ga en treffsikker profil, og plasserte DNAsekvenser fra hvert av disse genene i hvert sitt felt på en liten brikke. Et aktivt gen vil alltid bli kopiert i celle kjernen og gi opphav til en kopi i form av en mrna-streng. En sykdomstilstand vil derfor gi opphav til et karakteristisk sett av mrnamolekyler. DiaGenic isolerer disse mrna-molekylene fra blodprøver og konverterer dem til vanlig DNA igjen. Deretter eksponeres DNA-blandingen på den forhåndsmerkede brikken med DNA-sekvenser. DNA-molekylene fra blodprøven vil nå binde seg til de DNA-molekylene på brikken som gjenspeiler det samme genet, og deretter er det en smal sak å undersøke hvilke punkter som har fått et treff. DiaGenic bruker foreløpig radioaktive markører for å markere treffene, men arbeider med å utvikle andre påvisningsmetoder.

8 Vannblokkering forlenger oljebrønnenes levetid De fleste oljereservoarer inneholder en god del vann, og utvinning fører ofte til at det siver inn enda mer vann som reduserer både lønnsomheten og produksjonsbrønnenes levetid. Bedriften IORChemCo AS vil forlenge brønnenes levetid ved å tilsette en spesialutviklet og miljøvennlig emulsjon som blokkerer vannet i reservoaret, mens oljen fortsatt kan utvinnes. Vanninnholdet i olje- og gassreservoarene er et av de største problemene den internasjonale petroleumsindustrien står overfor. Beregninger tyder på at det vil bli pumpet opp ca 150 millioner kubikkmeter vann årlig bare på den norske kontinentalsokkelen de neste årene, hvis det ikke utvikles metoder som gjør det mulig å redusere vannproduksjonen, forteller daglig leder Einar Gamman i IORChemCo AS. Bedriften mener å ha funnet en løsning på problemet. Ved å injisere en spesiell emulsjon i oljebrønnen, vil emulsjonen i løpet av timer koagulere til en gel i de områdene der reservoaret inneholder mye vann. Gelen skal hindre vannet i å nå frem til utvinningsbrønnen, mens oljen fortsatt kan strømme uhindret i de reservoarområdene hvor vanninnholdet er lavt. Vann koster mye penger Det er flere årsaker til at vanninnhold i oljereservoarene er et stort problem. For det første er det svært kostbart å bore en brønn ned i et reservoar, og den store investeringen gir dårligere avkastning hvis brønnen produserer mye verdiløst vann. Dessuten er det kostbart og tidkrevende å skille vannet fra oljen oppe på plattformen. I tillegg utgjør vannet et stort miljøproblem, blant annet fordi det inneholder petroleumsrester og ikke kan slippes ut før det er blitt renset. Kjemikaliene som brukes til å skille ut vannet, kan også utgjøre et miljøproblem. Men den aller største ulempen er at det 14 Fakta om IORChemCo AS økende vanninnholdet ofte fører til aktuelle. Det kan tenkes at vi enten at brønner må stenges etter noen lisensierer ut teknologien, inngår et 15 Daglig leder Einar Gamman i IORChemCo AS er stadig på farten for å fortelle om bedriftens års produksjon, fordi brønnen ikke er samarbeid med et serviceselskap eller nyvinning, som kan forlenge oljebrønners levetid ved å tilsette en spesialutviklet emulsjon. Forusbeen 78 lønnsom lenger. rett og slett blir kjøpt opp, antyder Forus Vår løsning kan brukes både i offshorebrønner, subseabrønner og Gamman. Vanntett sone P.O. Box 360 N-4067 Stavanger oljebrønner på land. Den forutsetter rundt oljebrønnen at reservoaret er lagdelt med tette geologiske avgrensninger mellom de ulike lagene. Det er et gedigent antall 2002 lagdelte reservoarer rundt om i verden, og både Nordsjøen og kystsonen utenfor 1 på deltid Vest-Afrika er eksempler på petro- leumsregioner som egner seg godt for RF Rogalandsforskning eier vår teknologi. Markedet er så stort at ca 65 prosent av aksjene, vi tror det skal være mulig å omsette direkte og gjennom sitt emulsjon og tilhørende tjenester for kommersialiseringsselskap bortimot 200 millioner kroner om ca Procom Venture AS fem år, antyder Gamman. Krevende marked IORChemCo er ferdig med utviklingen av emulsjonen med kjemikalier og har kjørt omfattende laboratorietester som ble fullført med vellykket resultat i januar Testene viste klart positiv effekt med kraftig redusert gjennomtrengelighet i reservoarsoner med vanngjennombrudd, mens behandlingen nesten ikke påvirket de oljeførende sonene. Selskapet inngikk våren 2003 et samarbeid (Joint Industri Project JIP) med oljeselskapene DNO ASA, Statoil ASA og Total E&P Norge AS, med sikte på å gjennomføre en fullskalatest i en levende offshorebrønn. Store deler av DNOs aktiva ble senere solgt, noe som førte til at selskapet trakk seg ut av prosjektet, men våren 2004 ble det bestemt at IORChemCo skal gjennomføre en fullskalatest på et av Statoils felt i Nordsjøen høsten Det er helt nødvendig å gjennomføre en fullskalatest for å komme videre med kommersialisering av denne ideen. Vi må blant annet vise oljeselskapene at gelen ikke blokkerer også de oljeproduserende sonene. For øvrig vil utfallet av fullskalatesten ha mye å si for den fremtidige utviklingen av selskapet. Vi beveger oss inn i et serviceområde hvor det er nødvendig å utvikle en infrastruktur i tillegg til leveransen av kjemikalier, og det innebærer at flere ulike strategier kan bli Verdifulle bidrag Emulsjonen og metoden er utviklet ved RF Rogalandsforsknings Improved Oil Recovery-avdeling under ledelse av forskningssjef Arne Stavland. Einar Gamman var ansatt i RFs kommersialiseringenhet Procom Venture da han fattet interesse for ideen og sørget for at Procom Venture gikk til Prekubator AS ved Rogaland Kunnskapspark, som forvalter FORNY-ordningen i regionen. Der ble responsen svært positiv, noe som førte til at FORNY og Prekubator støttet både en markedsundersøkelse og utviklingen av forretningsplan. FORNY-bidraget var helt uvurderlig for etableringen av IORChemCo. FORNY bidro også til å utløse Innovasjon Norges støtte til JIP-samarbeidet, forteller Einar Gamman. Økende innhold av vann er en vanlig årsak til at oljebrønner må stenges etter noen års produksjon. (Foto: Statoil) IORChemCos metode går ut på å injisere emulsjon fra produksjonsplattformen, slik at en sone med ca 1 meter i diameter omkring oljebrønnen blir behandlet. Hvis vanninnholdet omkring brønnen er over en viss grense, koagulerer emulsjonen og danner en stiv gel, men der vanninnholdet er lavt skjer det ingen koagulering. Dermed blir vannet i reservoaret hindret i å nå frem til brønnen, mens oljen fortsetter å strømme fritt og kan pumpes opp med lavt innhold av vann. IORChemCo har fire patenter som beskytter hele metoden med å plassere en vannblokkerende og miljøvennlig gel rundt oljebrønnen. Emulsjonen inneholder kjemikalier som reagerer med vann og danner en polymerbasert gel, dvs. et kjempemolekyl som består av et stort antall like enheter.

9 Trådløs EKG for globalt marked Tradisjonell hjerteovervåking av EKG-typen foregår gjerne med et dusin sensorer som klistres på overkroppen, og en rekke ledninger og koblinger mellom sensorene og selve overvåkingsutstyret. Arendal-bedriften WPRmedical AS vil erstatte dette systemet med trådløse EKG-sensorer som kan gjøre overvåkingen både enklere og tryggere. De første sykehusene begynte så bedriften. Vi har utviklet en veldig smått å bruke EKG (elektrokardiografi enkel løsning som skiller seg klart ut overvåking av elektriske signaler fra fra de andre løsningene som har vært hjertet) allerede tidlig på 1900-tallet, presentert, men det er litt vanskelig og teknikken er blitt videreutviklet en å si noe mer offentlig om dette på rekke ganger senere. WPRmedical AS det stadiet vi er i dag. Den største vil nå føre teknikken inn i den trådløse utfordringen har vært å utvikle et tidsalderen, noe som kan medføre en produkt som både er kompakt, stabilt rekke fordeler for både pasienter og og enkelt, og som samtidig tar hensyn Forsiden på tjenesten mindoktor.no viser hvordan Well Diagnostics tenker seg fremtidens Helse-Norge: leger og til og med for kjernesunne til både datasikkerhet og personvern, En pool av spesialister står klar til å møte pasientene direkte og elektronisk. (Ill.: Well Diagnostics) idrettsutøvere. understreker Mjellekås. Løsningen kan Det største markedet for våre trådløse EKG-sensorer ligger i første om- nettverksløsninger, som for eksempel for øvrig kobles opp mot flere ulike gang på sykehusene, hvor det vil være WLAN, GPRS eller interne sykehusnett. Kommunikasjon for WPRs trådløse EKG-sensor (i midten) skal erstatte en stor fordel å bli kvitt ledningene og De tre gründerne førstelektor de tradisjonelle EKG-elektrodene som må opereres via kabler. (Foto: WPRmedical) koblingene. Systemet vårt gjør det for Rune Fensli ved Høgskolen i Agder eksempel mulig å koble EKG-utstyr på i Grimstad, overlege Einar Gunnarson fremtidens helsevesen en pasient som kommer inn på akuttmottaket, ved Sykehuset Buskerud HF og og deretter kan pasienten prosjektleder Jan Einar Andersen Den opprinnelige ideen bak Well Diagnostics var å utvikle en sikker flyttes til en intensivavdeling eller en 16 Fakta om WPRmedical AS ved Norsk Luftambulanse hadde elektronisk konvolutt som kunne brukes til å sende pasientopplysninger Fakta om WELL Diagnostics AS 17 Arendal Kunnskapspark N-4849 Arendal Norway på heltid, ca 10 på deltid Sørlandets Teknologisenter AS, Rune Fensli, Einar Gunnarson, Jan Einar Andersen overvåkingsavdeling uten behov for omkoblinger. Det samme EKG-utstyret kan også følge pasienten under operasjoner, hvor det er en stor fordel å unngå ledninger som kan komme i veien. Dette er rett og slett en enklere og sikrere form for EKG, mener daglig leder Jon Mjellekås i WPRmedical AS. Internasjonale ambisjoner WPRmedical har utviklet et demonstrasjonssystem som skal testes klinisk ved et sykehus i løpet av 2004, og etter planene skal produksjonen starte i løpet av Den tekniske utviklingen gjøres i samarbeid med Kitron Development AS og Kitron Arendal AS. Vi sikter mot et globalt marked, men det første året vil vi konsentrere oss om det norske og skandinaviske markedet. Om et par år skal vi være en internasjonal leverandør av trådløs EKG-overvåking, og om fem år ønsker vi å være internasjonal markedsleder i vårt segment, sier Mjellekås. WPR er ikke alene om å utvikle trådløs EKG, men bedriften har patentsøkt en teknisk løsning som er spesiell for opprinnelig en idé som gikk ut på å utvikle en trådløs EKG-trygghetsalarm som kunne brukes også av hjemmeværende pasienter. Men det finnes ikke noen organisasjon som kunne fanget opp signalene og sendt ut en lege på kort varsel. Derfor har vi valgt å starte i sykehusmarkedet, hvor våre sensorer for eksempel kan bidra til at nyopererte pasienter kan overføres til et sykehotell med lavere døgnpris og beholde EKG-overvåkingen. Vi ser også for oss at systemet kan brukes av for eksempel idrettsfolk som vil følge med på hjerterytmen under trening, sier Mjellekås. WPRmedical er resultat av et fruktbart samarbeid mellom blant annet Høgskolen i Agder, Sørlandet sykehus, Sørlandets Teknologisenter og næringslivet i regionen. FORNY har vært en katalysator som gjorde det mulig å komme i gang, og programmet bidro med støtte til både markedsundersøkelse, forretningsplan, patentsøknad og demonstratoren. Det hadde neppe blitt en bedrift av dette uten FORNY, sier Mjellekaas. via e-post mellom instanser i helsevesenet. I dag er ideen blitt utvidet i flere retninger, slik at bedriften er på vei til å bli et kommunikasjonsnav for store deler av Helse-Norge. Well Diagnostics ble etablert i 1999 og har allerede over 550 legekontorer, samt 15 norske sykehus og et par utenlandske, på kundelisten. Og enda flere kunder skal det bli i årene som kommer. Well Diagnostics er i ferd med å bli Norges ledende leverandør av kommunikasjonsløsninger i helsevesenet. Om fem år skal vi være Helse- Norges kommunikasjonsnav og ha etablert en posisjon i to-tre ledende markeder i Europa, spår daglig leder Pål Myklebust. Well Diagnostics har fått en ledende posisjon etter at både Profdoc Norge AS, DIPS ASA og Visma Unique AS har valgt bedriften som foretrukket samarbeidspartner. DIPS leverer pasientdatasystemer og har rammeavtaler med store deler av det norske sykehusmarkedet, Profdoc har ca to tredeler av de norske legekontorene som kunder, og Visma Unique er ledende innenfor helse- og sosialområdet. Samtidig er bedriftens forretningsidé utvidet til å «muliggjøre og realisere samhandling innenfor helsesektoren». Produktspekteret omfatter nå kommunikasjonsverktøy for utveksling av meldinger, multimedia-arkiv for større institusjoner, multimedia henvisningsverktøy, webbaserte verktøy for kommunikasjon mellom spesialistgrupper, sykehus, legekontorer og pasienter, samt systemintegrasjon. På vei mot en ny helsestruktur Ideen om å utvikle en elektronisk konvolutt til bruk i helsevesenet oppsto i ved Nasjonalt senter for telemedisin (NST) i Tromsø, som generelt har spilt en viktig rolle for utviklingen av ny kommunikasjonsteknologi i helsevesenet. NST trakk inn NORUT Informasjonsteknologi og NORUT Medisin og Helse, som fikk støtte fra FORNY og Forskningsparken i Tromsø (nå NorInnova) til en vurdering av prosjektets kommersielle muligheter. Forskningsparken lagde også modellen for eiersammensetning og arbeidet med selskapsstiftelsen. Den innsatsen var avgjørende for at selskapet i det hele tatt ble etablert, sier Myklebust i dag. Vi har fortsatt bare sett starten på en utvikling som går i retning av et helsevesen med en helt ny struktur. Tenk deg for eksempel hva det ville bety for foreldrene til et barn med atopisk eksem hvis alle hudspesialistene i Norge var organisert i en pool. Da kunne foreldrene få tatt et bilde av eksemet hos sin egen primærlege, som deretter kunne sende bildet til en spesialist og få stilt en diagnose der og da. I dag må foreldrene isteden få en henvisning, bestille time, reise til sykehuset, osv. Foreldrene kunne til og med ta bilde selv hvis eksemet blusset opp, og få råd tilbake fra en spesialist eller oversykepleier Forskningsparken Postboks Tromsø Odd Berg AS Såkorninvest Nord AS NorInnova AS Norut Medisin og Helse AS gjennom tjenester som mindoktor. no eller minspesialist.no. Både pasientene, legene og samfunnet ville oppnå store fordeler med en slik organisering, og Well Diagnostics vil være med på denne utviklingen ved å bringe frem verktøyene som det nye helsevesenet skal bruke, sier Myklebust.

10 18 Prissammenlikning på internett ble internasjonal suksess Begivenhetene kom i rask rekkefølge etter at selskapet Mascot Interactive ble etablert i Forskningsparken i Oslo i 1997: Bedriften skiftet navn til Zoomit og ble først i Europa med prissammenligning på internett. Zoomit fusjonerte så med franske Kelkoo og i mars 2004 kjøpte den amerikanske giganten Yahoo! den fusjonerte bedriften i en handel som innbrakte norske investorer 1,4 milliarder kroner. To år etter oppstarten hentet gründerne Per Siljubergåsen og William Klippgen inn kapital fra ventureselskapet Kistefos. Litt senere hentet selskapet inn 100 millioner kroner i aksjemarkedet et par måneder før dotcom-boblen sprakk. Zoomit hadde penger i banken og overlevde krakket. Selskapet erobret markedsandeler i flere land i Nord-Europa. I september 2000 slo bedriften seg sammen med franske Kelkoo, i en fusjon der de norske Zoomit-aksjonærene fikk 35 prosent av et selskap som da totalt ble priset til noe over 800 millioner kroner. Ved fusjonstidspunktet hadde bedriften 30 millioner brukere i måneden og drøyt 30 ansatte i Norge. Etter fusjonen etablerte bedriften Operas nettleser: Best i verden De hyggelige nyhetene sto i kø for programvareselskapet Opera Software ASA etter en vellykket børsintroduksjon i mars I slutten av mai utpekte det prestisjetunge magasinet Business Week Opera-sjefen Jon S. von Tetzchner til en av Europas fremste ledere, og få dager etter ble selskapets webbrowser kåret til årets beste nettleser. Det smarteste trekket Opera Software har gjort var å se browserens potensial også i andre apparater enn datamaskiner, skrev Business Week 29. mai Magasinet trakk fram Operas uredde satsing på nettlesere i et marked hvor Microsoft langt på vei hadde monopol, og nevnte Tetzchner som en av seks fremstående ledere i kategorien for innovatører. Operas nettleser er også populær blant pcbrukere, og en snau uke senere kåret tidsskriftet PC Worlds amerikanske utgave den nye Opera-versjonen 7.23 til verdens beste nettleser. De hyggelige nyhetene kom kort tid etter at Opera ble notert på Oslo Børs i mars Ved noteringen ble aksjen kraftig overtegnet, og selskapet ble priset til ca 1 milliard norske kroner. Verdenskjent nettleser Opera Software har utviklet det norske IKT-produktet som er mest kjent i verden, nemlig en nettleser som er mer kompakt, raskere og mer effektiv enn andre nettlesere som Netscape og Microsoft Explorer. Nettleseren har fått særlig stor utbredelse på mobiltelefoner og andre bærbare anvendelser, og Opera har levert nettlesere til blant annet IBM, Nokia, Sony, Motorola, Adobe, Macromedia, Symbian, seg i ni europeiske land og opplevde en omsetningsvekst på over 100 prosent årlig. Og i mars 2004 kom kronen på verket: Den amerikanske internettgiganten Yahoo! kjøpte Kelkoo for 4 milliarder kroner, hvorav 1,4 milliarder tilfalt norske eiere som Forskningsparken i Oslo og Kistefos Venture Capital. De opprinnelige investeringene var på ca 100 millioner kroner. Under etableringsfasen i Forskningsparken bidro FORNY med utvikling av en forretningsplan, tidligfase investeringer, inkubatortjenester og opprettelse av kontakt mot investorer. Canal+ Technologies, Sony Ericsson, Kyocera og Sharp. Opera Software begynte som et utviklingsprosjekt i Televerkets Forskningsinstitutt på Kjeller i 1990-årene, der von Tetzchner og Geir Ivarsøy jobbet med utviklingen av en ny nettleser. I 1995 fikk Operagründerne anledning til å forlate Telenor for å satse videre på egen hånd, i sammenheng med at det norske telemarkedet skulle dereguleres og Telenor ville konsentrere seg om sine kjerneområder. Opera Software fikk god hjelp i startfasen gjennom FORNY-programmet. Det er stort behov for økt nyskaping i Norge, og myndighetene bør legge forholdene godt til rette for denne virksomheten. Jeg vet at FORNY også har hjulpet mange andre bedrifter enn oss opp og fram, og i dette perspektivet er programmet et verdifullt bidrag, sier administrerende direktør Jon S. von Tetzchner i Opera Software. Prosedyrene i FORNY-systemet Hvis du har en potensiell forretningsidé basert på forskningsresultater, oppfordrer vi deg til å ta initiativ for å utvikle den videre! Dersom du er ansatt ved en institusjon som eier rettighetene til dine forskningsresultater, bør du ta kontakt med institusjonens teknologioverføringskontor (TTO)/næringslivskontor for å få idéen vurdert med tanke på kommersialisering. Dersom din institusjon ikke har en slik enhet, kan du ta kontakt med institusjonens ledelse eller en av kommersialiseringsaktørene (KAene) knyttet til FORNY. Disse kan hjelpe deg videre i prosessen. KAene i FORNY omfatter teknologioverføringskontorene ved norske UoH-miljøer eller institutter, samt kommersialiseringsenheter som mottar midler gjennom programmet. En oversikt finner du på våre hjemmesider, men hvis du likevel er i tvil om hvem som bør kontaktes, kan du be FORNYs programsekretariat om å videreformidle henvendelsen. Kontaktpersonen i KAen vil be om nøkkelinformasjon om ideen, og om nødvendig signere taushetserklæring slik at videre diskusjoner kan skje under full konfidensialitet. Hva kan FORNY bidra med? FORNY kan gi tre typer støtte; infrastrukturmidler, prosjektmidler og verifiseringsmidler. Infrastrukturmidlene gis til universiteter, universitetssykehus, institutter og høyskoler for å fremme holdningsendringer, kulturbygging, nettverksarbeid og kompetanseheving innenfor kommersialisering, samt idé - stimulering. Midlene kan dekke inntil 50 prosent av de totale kostnadene til slike tiltak. Prosjektmidlene finansierer nødvendig assistanse fra profesjonelle forretningsutviklere for å vurdere behov for idébeskyttelse, forretningsmodell, markedspotensial, finansieringsbehov osv. Resultatet er en profesjonell forretningsplan og en plan for finansiering frem til operativ drift. Prosjektmidler kan bevilges til kommersialiseringsenheter, universiteter, høyskoler, institutter og universitetssykehus. Prosjektmidlene kan dekke inntil 50 prosent av totale prosjektkostnader. De resterende kostnadene dekkes av KAen, rettighetshaver eller andre, som til gjengjeld kan ta en eierandel eller andel av royalties i kommersialiseringen. Prosjektmidlene kan ikke brukes til produktutvikling, her er det andre deler av virkemiddelapparatet som kan bidra. Dersom det viser seg at idéen ikke har et anbefalingsverdig potensial, hviler det ingen heftelser på idéhaver knyttet til de ressurser KA har lagt ned i utredningsfasen. Verifiseringsmidlene gis til prosjekter hvor teknologien behøver mer utprøving og testing før den er klar for markedet. Pr. september 2004 gjelder dette forskning innen biomedisin eller medisinsk teknisk utstyr (MEDKAP), men FORNY håper etter hvert å kunne øremerke lignende midler til andre krevende teknologiområder. Verifiseringsmidlene skal ikke gå til videre forskning. På FORNYs nettsted finner du mer informasjon:

11 Kontaktpersoner FORNY Kommersialisering av FoU-resultater FORNY er et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Bakgrunnen for FORNY er et stort potensial for realisering av forskningsbaserte forretningsideer fra norske FoU-miljøer. Programmets hovedmål er å øke verdiskapingen ved å kommersialisere forskningsbaserte forretningsideer med stort markedspotensial. Mer utfyllende informasjon finnes på programmets nettsider. Programkoordinator Ola Børke Telefon: Mobiltelefon: Programsekretær Brit Lisbet Thoresen Telefon: Seniorrådgiver Jan Egil Pedersen Telefon: Mobiltelefon: Postboks 2700 St. Hanshaugen N-0131 OSLO Telefon: Telefaks: ISBN

Biotek og helse. Fra sekkediagnoser til skreddersydd behandling. Knekker brystkreftkoden. Bilder av hjernen gir forskere hele bildet >> SIDE 4

Biotek og helse. Fra sekkediagnoser til skreddersydd behandling. Knekker brystkreftkoden. Bilder av hjernen gir forskere hele bildet >> SIDE 4 Biotek og helse Et temahefte fra Norges forskningsråd Fra sekkediagnoser til skreddersydd behandling >> SIDE 4 Knekker brystkreftkoden >> SIDE 10 Bilder av hjernen gir forskere hele bildet >> SIDE 16 Norges

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NR. 2 FEBRUAR 2015 INNOVASJON OG FORSKNING. Å møte en

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NR. 2 FEBRUAR 2015 INNOVASJON OG FORSKNING. Å møte en DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.INNOVASJONOGFORSKNING.NO NR. 2 FEBRUAR 2015 INNOVASJON OG FORSKNING Å møte en FOTO: RAGNHILD H. SIMENSTAD, NFD, TOMAS MOSS, WWW.ICU.NO,

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Kampen mot kreft. Lever mot alle odds

Kampen mot kreft. Lever mot alle odds Kampen mot kreft Et bilag om norsk kreftforskning og utvikling 4. utgivelse fra Oslo Cancer Cluster Bruker kroppens eget immunsystem i kreftbehandlingen Side 18 Innovasjonsparken er på vei Side 16 Lever

Detaljer

Innhold. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er Universitetet i Oslos enhet for studier i matematikk, teknologi og VI UTDANNER DE KREATIVE!

Innhold. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er Universitetet i Oslos enhet for studier i matematikk, teknologi og VI UTDANNER DE KREATIVE! Inno va sjon INNOVASJON Innhold 3 Innhold VI UTDANNER DE KREATIVE! 4 VIL SETTE FOTAVTRYKK 8 VIL GJØRE CO 2 VAKKERT 12 PÅ SPORET AV EN MEDISIN MOT FEDME 16 LIDENSKAP FOR SPRØ IDEER 20 FRA BLINDERN TIL SILICON

Detaljer

Gode FortellInGer 2015

Gode FortellInGer 2015 Gode FortellInGer 2015 discovery 1 SUKSeSSen FortSetter NTNU Discovery har siden 2011 vært fødselshjelper for kunnskapsbaserte bedrifter og kommersialiseringer fra NTNU. Vi har søknadsfrist flere ganger

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS Kreftforskning Norsk forskning står sterkt internasjonalt DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Skreddersydd medisin Individtilpasset behandling er god økonomi Kommersialisering Hvorfor utvikle

Detaljer

FUGE Funksjonell genomforskning i Norge. en nasjonal plan

FUGE Funksjonell genomforskning i Norge. en nasjonal plan FUGE Funksjonell genomforskning i Norge en nasjonal plan Copyright Norges forskningsråd 2001 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Grønt

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

2 0 0 1 å r s r a p p o r t

2 0 0 1 å r s r a p p o r t 2001 årsrapport SINTEFs visjon er teknologi for et bedre samfunn. Vi selger forskningsbasert kunnskap og tilknyttede tjenester til norske og internasjonale kunder. SINTEF ønsker å bidra til økt verdiskaping

Detaljer

GodE fortellinger 2014

GodE fortellinger 2014 GodE fortellinger 2014 1 3 år MEd ntnu discovery vi har nå gjennomført de tre første årene i ntnu discovery, en ordning som har stimulert og økt antall kunnskapsbaserte bedrifter og kommersialiseringer

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Introduksjon til patentering Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

15 gode fortellinger fra 2011

15 gode fortellinger fra 2011 15 gode fortellinger fra 2011 dette er ntnu discovery ntnu discovery er en ordning som skal hjelpe gründere med gode ideer å finne ut om disse ideene er potensielle for et marked lokalt, nasjonalt og globalt.

Detaljer

Ny kunnskap for bedre pasientbehandling. Program Stamcelleforskning

Ny kunnskap for bedre pasientbehandling. Program Stamcelleforskning Ny kunnskap for bedre pasientbehandling Program Stamcelleforskning DEL XX / seksjonstittel Program for stamcelleforskning Forskning på stamceller har vært et prioritert satsingsområde siden 2002. Program

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. DiaGenic.com. DiaGenic.com. tlf: 23 24 89 50 fax: 23 24 89 59. diagenic asa grenseveien 92, 0663 oslo. E-mail:diagenic@diagenic.

ÅRSRAPPORT 2007. DiaGenic.com. DiaGenic.com. tlf: 23 24 89 50 fax: 23 24 89 59. diagenic asa grenseveien 92, 0663 oslo. E-mail:diagenic@diagenic. Storødegård Konsulent AS ÅRSRAPPORT 27 diagenic asa grenseveien 92, 663 oslo tlf: 23 24 89 5 fax: 23 24 89 59 E-mail:diagenic@diagenic.com 2 3 administrerende direktør har ordet 3 TRANSFORMASJON FRA FORSKNING

Detaljer

for bedre helse halverer antall syke Medisinske fremskritt Side 8-9

for bedre helse halverer antall syke Medisinske fremskritt Side 8-9 Medisinske fremskritt for bedre helse 6. juni 2013: Helseindustrikonferansen Side 2 2. utgave Dette bilaget er en annonse for Helseindustrikonferansen 2013 Om viljen og ressursene til langsiktig forskning

Detaljer

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program FoU-rapport nr. 6/2003 Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program Per-Anders Havnes Tittel Forfattere Ni norske inkubatorer. Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Detaljer

suksesshistorier nordnorske VRI Troms Vi presenterer :

suksesshistorier nordnorske VRI Troms Vi presenterer : VRI Troms VRI Troms skal skape langsiktig innovasjon og vekst i kunnskapsintensive og opplevelse rettede næringer Vi presenterer : nordnorske suksesshistorier 2 VRI Troms nordnorske suksesshistrorier Vinterturismen

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Forskningsparken i Oslo 20 år for nyskapt næringsliv

Forskningsparken i Oslo 20 år for nyskapt næringsliv Hele bilaget er en annonse for Forskningsparken AS Forskningsparken i Oslo 20 år for nyskapt næringsliv Når ideer skal lønne seg Inn to dører og du er i drivhuset. Glasstaket hvelver seg høyt over trappeløpet

Detaljer

MAKING RESEARCH AND INNOv ATION HAPPEN

MAKING RESEARCH AND INNOv ATION HAPPEN INNOVATIVE SUKSESSHISTORIER FOU-SATSING I NORSKE BEDRIFTER OVERSIKT OVER ULIKE STØTTEORDNINGER NOFAS AS SCHWENCKEGATA 1, 3015 DRAMMEN TELEFON 32 22 10 40 / E-POST POST@NOFAS.NO FOR DE SOM SKAPER MORGENDAGENS

Detaljer

Store lille IT-NORGE. Reportasjer fra PROGIT-programmet nye forskningsløft i IKT-bransjen

Store lille IT-NORGE. Reportasjer fra PROGIT-programmet nye forskningsløft i IKT-bransjen Store lille IT-NORGE Reportasjer fra PROGIT-programmet nye forskningsløft i IKT-bransjen PROGIT 2000 1 Program KOORDINATOREN IKT mer enn Internett? Internett er uten tvil den samfunnsfaktor som har ført

Detaljer

Innovatøren. John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid. i Innovasjon Rogaland. Selv

Innovatøren. John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid. i Innovasjon Rogaland. Selv Innovasjon Rogaland Innovatøren 5 utgave 5/2003 John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid Han har lang erfaring fra næringslivet her hjemme så vel som ute. Konserndirektør

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Bacheloroppgave. ADM650 Jus og administrasjon. Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur. Kamilla Kvalsnes Nygård

Bacheloroppgave. ADM650 Jus og administrasjon. Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur. Kamilla Kvalsnes Nygård Bacheloroppgave ADM650 Jus og administrasjon Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur Kamilla Kvalsnes Nygård Totalt antall sider inkludert forsiden: 51 Molde, 04.06.2012 Obligatorisk

Detaljer

Gode fortellinger fra 2012

Gode fortellinger fra 2012 Gode fortellinger fra 2012 DETTE ER NTNU DISCOVERY Vi har nå gjennomført de to første årene av det treårige prosjektet NTNU Discovery. En ordning som ble etablert for å stimulere og øke antallet kunnskapsbaserte

Detaljer