Kontroll av legemidler til sykehjemspasienter noen momenter. Kjell Krüger MD, PhD, MHA Spesialist geriatri/indremedisin Avdelingsoverlege

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontroll av legemidler til sykehjemspasienter noen momenter. Kjell Krüger MD, PhD, MHA Spesialist geriatri/indremedisin Avdelingsoverlege"

Transkript

1 Kontroll av legemidler til sykehjemspasienter noen momenter Kjell Krüger MD, PhD, MHA Spesialist geriatri/indremedisin Avdelingsoverlege

2 Forutsetninger for kvalitet Oppfølging og tilbakemelding Medisinsk forskningsresultater Medisinske og praktiske prosedyrer System for implement -ering Implementerte behandlingsregimer Gjennomførte prosedyrer Kultur med ønske om å gjøre det beste

3 En fungerende organisasjon KULTUR STRUKTUR

4 Struktur Rutiner Kontroll

5 Primære kvalitetsteam Primærkontakt Pasient Lege Sykepleier

6 Strukturelle forutsetninger Nok leger og sykepleiere med kompetanse Adekvate arbeidsforhold, f.eks. legekontor Brukbart elektronisk journalsystem Nok PC-er på hver avdeling Adekvat medisinsk utstyr for us. og behandling Kunnskap om behandling av sykdommene Medisinske rutineundersøkelser og blodprøver Relevant avvikssystem

7

8 Medikamentell behandling

9 Sykehjemspasientens stadier

10 Sykehjemspasientens livsfaser Årevis 6 1 mnd 3 dager Hjertesvikt Slagforebygging Insulin Levaxin Full behandling Livsforlengende hensikt Redusert behandling Palliativ hensikt Palliativ behandling Lindre smerte og angst

11 Konsekvenser av stadieinndeling Ved full behandling gjelder alle kriterier. Både underbehandling og overbehandling Ved redusert behandling gjelder ikke underbehandlingskriteriene" Ved avsluttet behandling gjelder ikke underbehandlingskriteriene Hos palliative pasienter gjelder ingen av kriteriene

12 ALDRING- Hva skjer i kroppen Aldring påvirker kroppsfunksjonene: Endret kroppssammensetning, mindre vann og mer fett Organenes reservekapasitet går ned, kreftene minsker Nedgang i kroppens automatiske reguleringsmekanisme Væske, BT, temp, balansekontroll, kognisjon Sansepsykologiske forandringer Hudens følsomhet svekkes Stillingssansen svekkes Syn og hørsel svekkes Lukt og smak svekkes Svekkelse av psykomotorisk tempo (Normalt? Sykdom?) Alt går langsommere

13 ALDRING og legemidler Legemidler omsettes annerledes i kroppen hos eldre enn hos yngre. Noen legemidler får sterkere effekt, andre virker svakere hos eldre Nedsatt nyrefunksjon kan føre til at legemiddelet utskilles langsommere fra kroppen og personen får bivirkninger fordi konsentrasjonen i blodet blir for høy.

14 ALDRING og legemidler forts. Eldre bruker flere typer legemidler enn yngre, tåler de dårligere og forteller sjeldnere om hvilken effekt de har hatt av legemidlene tidligere Bivirkningene kan ligne på symptomer og man kan forveksle dette med sykdom En del legemidler er ikke tilstrekkelig utprøvd på eldre. Mange eldre bruker flere forskjellige legemidler samtidig og de kan virke innbyrdes på hverandre, de interagerer. Noen forsterker virkningen av et annet legemiddel, andre reduserer virkningen. Se:

15 Geriatrisk farmakokinetikk Ann Intern Med 1995;123: Redusert lever-/nyrefunksjon Endring fett-/muskelfordeling Økt sensitivitet for noen medisiner Redusert sensitivitet for andre

16 Timer Halveringstiden øker J Clin Invest 1975;55: Diazepam Alder

17 Legemiddelbruk (NOK/seng) i 35 kommunale og private sykehjem i Bergen 2010 ATC hovedgrupper Min Max Mean Totalt A, FORDØYELSESORGANER OG STOFFSKIFTE B, BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER C, HJERTE OG KRETSLØP D, DERMATOLOGISKE MIDLER G, UROGENITALSYSTEM OG KJØNNSHORMONER H, HORMONER TIL SYSTEMISK BRUK, EKSKL. KJØNNSHORMONER OG INSULIN J, ANTIINFEKTIVA TIL SYSTEMISK BRUK L, ANTINEOPLASTISKE MIDLER 3,65 827,95 248, M, MUSKLER OG SKJELETT N, NERVESYSTEMET P, ANTIPARASITÆRE MIDLER, INSEKTICIDER OG INSEKTMIDLER R, RESPIRASJONSORGANER S, SANSEORGANER V, VARIA Totalt /15/

18 Privat/kommunal, ikke signifikant 5/15/

19 Andel korttidsplasser/totalutgifter, signifikant p = 0,0362 5/15/

20 Hvilke ATC-grupper påvirkes av andel korttidsplasser? A Fordøyelse A02A antacida A02B ulcus B Blod < B01A Antitromb < Marevan Albyl C Hjerte C01A Digitalis C03A Low-ceiling C03C High-ceiling C03D Kaliumspar C07 Betabl < C08 Kalsiuma C09 Reninangio C10 Lipid D Dermatol G Urogen H Hormon H02 Steroider systemisk H03 Thyroidea H04 Pancreas J Antibiotika J 01A Tetrac J01C Beta-lactam (penicill) < P J01D Andre betalaktam J01E sulfon/trimeto J01F Abbott/Dalacin J01M Kinoloner (Cipro) J01X D01 Flagyl J01XE01 Furadantin J01XX05 Hiprex L Antineoplastiske M Muskler/skjelett M01 Antiinflamm N Nervesystemet N02A (Morfin) N02AA59 (Paralgin Forte) N02B (Ketorax,Petidin, Durogesic) N02AE (Norspan/temgesic) N02AX (Nobligan, Tramagetic) N03 Antiepileptika N04 Antiparkinson N05A (antipsykotika) N05B (anxiolytika) N05C (Hypnotika) P Antiparasitære < R Respirasjonsorganer S Sanseorganer V Varia Totalt P 5/15/

21 NOK/seng totalt legemiddelbruk 2010 Antiparkinson midler utelatt fra analysen grunnet Duodopa 12000, , , , , , , , ,00 0,00 5/15/2011 Rød stolpe er gjennomsnittet 21

22 2500,00 A Førdøyelse, NOK/seng 2358, , , ,00 818,36 500,00 311,11 0,00 5/15/2011 Rød stolpe er gjennomsnittet 22

23 1800,00 B Blod, NOK/seng 1600, , , , ,00 800,00 600,00 615,71 400,00 319,15 200,00 0,00 5/15/2011 Rød stolpe er gjennomsnittet 23

24 Tverrfaglig legemiddelgjennomgang NorGep, START og STOPP tilpasset sykehjemspasienter Kjell Krüger

25 Definisjon legemiddelrelaterte problemer Main DRP group DRP subgroups Number DRP s 1. Drug choice 1a Need for additional drug 2 1b Unnecessary drug 231 1c Inappropriate drug choice 56 2 Dosing 2a Too high dose 42 2b Too low dose 20 2c Sub-optimal dosing scheme 14 2d Sub-optimal formulation 7 3 Adverse drug reaction (ADR) Interaction 5. Drug use 5a Drugs administered by health personnel 1 5b Drugs administered by the patient 1 6. Other 6a Need for/lack of monitoring of effect and toxicity of drugs. 18 6b Lack of or unclear documentation of the drug chart/prescription 16 6c Other 13 Total 434 Drug related problems classified ad modum Ruths in 224 patient in 4 nursing homes in Bergen, Norway 2011.

26 Vurderingsparametere for diagnostisering av legemiddelrelaterte problemer (LRP) Interaksjoner - Oppdatert diagnoseliste Laboratorie - tester Vitale kliniske parametre Kli nisk stadium Konsekvenser av klinisk stadium Pasientens Legemiddelkort Liste over Interaksjoner etter DRUID.scan Diagnoser omfattet av NORGEP, START og STOPP: Alvorlig reflukssykdom Arrytmier Artritis temporalis Atrieflimmer Brystkreft Demens Diabetes II med proteinuri men egfr>60 ml/min Diabetes med hypoglycemitendens Diabetes med normalt blodtrykk, men kardiovaskulære risikofaktorer DVT eller lungeemboli siste året Epilepsi Gastrointestinal blødning Glaukom Hjerteinfarkt siste året Hjertesvikt Hypertensjon (>160) hypotensjon (<110) KOLS Nyresvikt Obstipasjon Osteoporose Parkinsonisme Polymyalgi Rhabdomyolyse Rheumatoid artritt Ulcussykdom Urinsyregikt Øsofagus striktur Åresykdom rheumatica Hb EPK TPK MCV HbA1c SR CRP Kobalamin Folat Na K Urat Karbamid Kreatinin egfr TSH ft4 ProBNP S - digitoxin (når aktuelt) o Alder og kjønn o BT, o Puls (EKG dersom urm ) o Vekt o Tungpusthet (score 0-2) o Ødemer (score 0-2) o Falltendens (score: 0-2) o Dagtidstretthet (score 0-2) o Smerte (score 0-2) Supplerende kliniske undersøkelser: o KDV o Barthel Full behandling (for eksempel en yngre, stabil slagpasient) Redusert behandling (vekttap siste mnd., lav vekt, hyppige sykdoms - episoder ) Avsluttet aktiv behandling/ palliasjon (svært redusert over lengre tid, men ikke terminal) Terminal pasient (< 3 d forventet levetid) Ved full behandling gjelder alle kriterier; NORGEP, START og STOPP Ved redusert behandling gjelder ikke underbehandlings kriteriene Ved avsluttet behandling gjelder ikke underbehandlings kriteriene For terminal pasient gjelder ingen av kriteriene

27 Vurderingsgrunnlag LRP Legemiddelliste m/doser og fast/behov/kur Oppdatert diagnoseliste Standard blodprøvesett Vitale kliniske parametere: Vekt, BT, Puls (EKG dersom uregelmessig) Score: Falltendens 0-3 Score: Somnolens på dagtid 0-3 Score: Smerter 0-3 Score: Ødemer 0-3 Score: Tungpustethet 0-3 Tester: KDV og Barthel i hovedsak med tanke på oppfølging Bestemme klinisk stadium: Full behandling (for eksempel en yngre, stabil slagpasient) Redusert behandling (vekttap siste mnd., lav vekt, hyppige sykdomsepisoder) Avsluttet aktiv behandling (svært redusert over lengre tid, men ikke terminal) Palliativ pasient (< 3 d forventet levetid)

28 FALL - ANTIHYPERTENSIVA - DIURETIKA - ANALGETIKA - DIGITALIS - NITROGLYCERIN - HYPNOTIKA/SEDATIVA - ANTIDIABETIKA INKONTINENS - DIURETIKA - HYPNOTIKA/BEROLIGENDE - ALFA-BLOKKERE - ANTIPSYKOTIKA DEN GERIATRISKE TRIADE MENTAL SVIKT - ANTIDEPRESSIVA - SEDATIVA/HYPNOTIKA - ANALGETIKA - ANTIPSYKOTIKA - ANTIPARKINSONPREP. - KORTIKOSTEROIDER - NSAID - DIGITALIS - CIMETIDIN - BETABLOKKER

29 Viktige diagnoser ved LRP Kroniske og tidligere sykdommer Sykdom/symptom Kryss Kontraindikasjoner Indikasjoner Diagnostisering ICD-10 Parkinsonisme Parkinsons sykdom Demens Alle nevroleptika (minst uhensiktsmessig er Seroquel) kan forårsake parkinsonistiske symptomer. Tricycliske antidepressive midler (Sarotex, Sinequan, Anafranl, Surmontil) kan forverre kognitiv funksjon. Likeledes: Nevroleptika, benzodiazepiner, opiater, antihypertensiva, førstegenerasjons antihistaminer. Pasientene skal behandles med L-dopa. Pasientene kan ha somatisk sykdom; B-12- mangel, lavt/høyt stoffskifte, hjernetumor. Anamnese, journalgjennomgang, komparent, tannhjulsrigiditet armer, manglende medsving av armer ved selvstendig gange. Anamnese, journal, komparent, KDV, MMS<23 G20 G21 (sekundær) F03 G30 (Alzheimer) F01 (vaskulær) Epilepsi Høydose nevroleptika (Nozinan, Trilafon, Stemetil) kan senke krampeterskelen. Anamnese, journal, komparent. G40 Åresykdom (hjerte, hjerne, ekstremiteter) Skal ha ASA eller Clopidogrel dersom det ikke er kontraindisert Skal ha statiner dersom de har en forventet levetid på flere år (5 år). Anamnese, journal, komparent. I251 (hjerte) I63 (hjerneinfarkt ) I702 (ekstremitet) Atrieflimmer Pasientene skal ha blodfortynning med warfarin. Anamnese, journal, komparent + uregelmessig puls + EKG I48

30 Viktige diagnoser ved LRP AV-blokk/tachycardier Theofyllin er kontraindisert (Nuelin, TheoDur). Sotalol (Sotalol, Sotacor) kan forårsake Torsade de Pointes). Betablokkere sammen med kardioselektiv kalsiumantagonist (Isoptin, Veracard ) øker fare for AV-blokk. Digitoxin kan forverre hjerteblokk. Serumkonsentrasjon bør måles regelmessig. Anamnese, journal, komparent, lav puls, EKG. I440 (grad 1) I441 (grad 1) I442 (grad 3) R000 (takykardi) Hjerteinfarkt siste året Pasienten skal ha clopidogrel i 3-9 mnd etter hjerteinfarktet dersom ikke kontraindisert. Pasienten skal ha varig ASA om ikke kontraindisert. Pasienten skal ha statin etter hjerteinfarktet. Langtidsbehandling dersom lang forventet levetid (5 år). Pasienten skal ha ACEI etter hjerteinfarktet dersom ikke kontraindisert (aortastenose, hypotensjon, egfr< 50). Anamnese, journal, komparent I21

31 Viktige diagnoser ved LRP Hjertesvikt NSAIDs er kontraindisert. Pasienten skal ha ACEI eller A2-blokker dersom ikke kontraindisert (aortastenose, hypotensjon, egfr<35). Pasienten skal ha kardioselektiv betablokker dersom ikke kontraindisert (hypotensjon, hjerteblokk, (KOLS). Pasienten skal ha ASA om ikke kontraindisert. Anamnese, journal, komparent + ProBNP>230 pmol/l I500 DVT eller lungeemboli siste året Ved første gangs DVT skal warfarin ikke brukes mer enn 6 mnd Ved første gangs ukomplisert lungeemboli skal warfarin ikke brukes mer enn ett år. Anamnese, journal, komparent I802 (DVT) I26 (lungeem boli) Nyresvikt NSAID + ACEI/A2B kan utløse medikamentell nyresvikt. NSAID + glucocorticoider kan øke væskeretensjon. NSAID må ikke brukes til pasienter over 80 grunnet faren for nyresvikt. ACEI/A2B kan være kontraindisert ved lav egfr (< 25 ml/min). Ved høy Urat og nyresvikt, må man behandle urinsyregikten. Initialt med Kolkisin 0,5 mg x 2 (3) i opp til 30 dager, deretter med Allopurinol om det ikke er kontraindisert. Anamnese, journal, komparent + egfr<60 ml/min N19 Hypertensjon (>160) NSAIDs er kontraindisert ved hypertensjon hos sykehjemspasienter. Pasienter med vedvarende systolisk blodtrykk over 160 skal behandles. Anamnese, journal, komparent + systolisk BT ved 3 målinger > 160. I10

32 Viktige diagnoser ved LRP hypotensjon (<110) KOLS Diabetes II med proteinuri men egfr>60 ml/min Diabetes med normalt blodtrykk, men kardiovaskulære risikofaktorer Blodtrykksmedisiner må reduseres eller seponeres. Lavt systolisk blodtrykk kan forårsake svimmelhet, fall og delir. Vedvarende behandling med systemiske glucocorticoider er kontraindisert. Uselektive betablokkere kan være kontraindisert grunnet faren for øket obstruksjon. Teofyllamin (Nuelin, Theodur) er kontraindisert grunnet arytmifare. Pasienten bør ha regelmessig forskrevet beta2-stimulator som inhalasjonspreparat. Pasienten bør kanskje ha regelmessig inhalasjon med steroidpreparat. Pasienter med respirasjonssvikt type ½ (po2<8 og pco2<6,5) skal evt. ha hjemmeoksygen. Ved eksaserbasjoner behandler man med 10 dagers steroidekurer uten nedtrapping (20 40 mg prednisolon) i tilleg til antibioticum og antiobstruktiv behandling. Pasientene skal ha ACEI eller A2B om ikke andre kontraindikasjoner (aortastenose). Pasientene skal ha langtidsbehandling med ASA. Pasientene skal ha statin om totalkolestrol er > 5 og forventet levetid er 5 år eller mer. Ortostatisme, delir, svimmel + BT tre målinger < 110. Anamnese, journal, komparent, Anamnese, journal, komparent, HbAnC > 8 + urin stix prot +egfr>60 ml/min Anamnese, journal, komparent, HbAnC > 8 + urin stix prot +egfr>60 ml/min I95 J449 E11 E10 (type 1) E11 (type 2)

33 Viktige diagnoser ved LRP Diabetes med hypoglycemitendens Betablokkere kan forårsake hypoglykemitendens hos diabetikere. Anamnese, journal, komparent, E10 (type 1) E11 (type 2) Ulcussykdom Gastrointestinal blødning Warfarin og NSAID sammen er kontraindisert til sykehjemspasienter da det kan forårsake alvorlig GI-blødning. Warfarin og ciprofloxacin (Ciproxin) eller ofloxacin (Tarivid) øker blødningsfaren. SSRI og warfarin øker blødningsfaren uten at INR påvirkes. ASA i doser over 150 mg/døgn øker blødningsfaren. Bruk bare 75 mg. ASA og clopidogrel (Plavix) øker blødningsfaren og pasienten bør få PPI. Full dosering med PPI skal bare foregå inntil 8 uker, deretter halvering av dosen som vedlikeholdsbehandling. Warfarin og NSAID sammen er kontraindisert til sykehjemspasienter da det kan forårsake alvorlig GI-blødning. Warfarin og ciprofloxacin (Ciproxin) eller ofloxacin (Tarivid) øker blødningsfaren. SSRI og warfarin øker blødningsfaren uten at INR påvirkes. ASA i doser over 150 mg/døgn øker blødningsfaren. Bruk bare 75 mg. ASA og clopidogrel (Plavix) øker blødningsfaren og pasienten bør få PPI. PPI bør forskrives til pasienter med kronisk GERD eller øsofagusstenose Pasienter med ASA og clopidogrel (Plavix) skal stå på PPI. PPI bør forskrives til pasienter med kronisk GERD eller øsofagusstenose. Anamnese, journal, komparent, Anamnese, journal, komparent, K25 K922

34 Viktige diagnoser ved LRP Alvorlig reflukssykdom Øsofagus striktur Obstipasjon Warfarin og NSAID sammen er kontraindisert til sykehjemspasienter da det kan forårsake alvorlig GIblødning. Warfarin og ciprofloxacin (Ciproxin) eller ofloxacin (Tarivid) øker blødningsfaren. SSRI og warfarin øker blødningsfaren uten at INR påvirkes. ASA i doser over 150 mg/døgn øker blødningsfaren. Bruk bare 75 mg. ASA og clopidogrel (Plavix) øker blødningsfaren og pasienten bør få PPI. Tricyklisk antidepressiva kan forverre obstipasjon. Opiat kan forårsake obstipasjon og bør ha obstipasjonsforebyggende tiltak. Kodeinfosfat (i Paralgin Forte) kan føre til obstipasjon. Kalsiumantagonist sammen med opiat kan forverre obstipasjonstendens. Man må være observant mht. obstipasjonsdiare og evt. bruk av loperamid. Jernbehandling kan forårsake obstipasjon. PPI bør forskrives til pasienter med kronisk GERD eller øsofagusstenose. PPI bør forskrives til pasienter med kronisk GERD eller øsofagusstenose Pasienter som bruker opiater fast bør ha laxantia. Anamnese, journal, komparent, Anamnese, journal, komparent, svelgproblemer uten hjerneslag. Klinikk K21 K222 K590 Rheumatoid artritt Pasienter som står på langtidsbehandling med prednisolon skal ha alendronat. Pasienter som trenger lantidsbehandling med mer enn 5 mg prednisolon skal vurderes for behandling med methotrexat. Anamnese, journal, komparent, M05

35 Viktige diagnoser ved LRP Polymyalgi rheumatica Artritis temporalis Rhabdomyolyse muskelsmerter Urinsyregikt Pasienter som bruker statiner kan få rhabdomyolyse og muskelsvakhet. Statiner (lovastatin, simvastatin Mevacor og Zocor) + diltiazem (Cardizem) øker risiko for rhabdomyolyse. Dette gjelder også blandingen statiner pluss erytromycin og clarithromycin (Erymax, Klacid). Urinsyregikt kan forverres av både thiazider og loop-diuretika. Urinsyregikt følger ofte hjertesvikt (ProBNP>230) og nyresvikt (egfr<50) og kan være en del av årsaken til forverret nyresvikt. Pasienter som står på langtidsbehandling med prednisolon skal ha alendronat. Pasienter med SR>100 uten annen årsak kan ha polymyalgi. Urinsyregikt (Urat>450 mmol/l) bør behandles. Akutt anfall med urinsyregikt skal behandles med Kolkisin 0,5 mg x 3 (2) i 14 dager. Forhøyet urat skal behandles, særlig hos pasienter med hjertesvikt og nyresvikt. Initialt med Kolkisin 0,5 mg x 1-2 (< 4 uker), deretter med Allopur, om ikke kontraindisert. Intensiv behandling forbedrer overlevelsen. Anamnese, journal, komparent, evt SR > 100 uten andre forklaringer Klinikk Anamnese, journal, komparent, Urat>450 mmol/l M353 M315 M628 M10

36 Viktige diagnoser ved LRP Osteoporose Glaukom Brystkreft Langtidsbehandling med prednisolon kan forårsake osteoporose. Tricykliske antidepressiver kan forverre glaucom. Blærespesifikke antimuskarine legemidler (Detrusitol, Vesicare) er kontraindisert ved glaucom. Atrovent kan forverre glaucom. Østrogener er kontraindisert til pasienter med brystkreft. Pasienter som står på langtidsbehandling med prednisolon skal ha alendronat. Pasienter med verifisert osteoporose skal ha D-vitamin og kalsium (Kalsigran Forte). Anamnese, journal, komparent, Anamnese, journal, komparent, Anamnese, journal, komparent, M80 H40 C50

37 Viktige symptomer/funn ved LRP Laboratorieverdier og symptomer Hyperkalemi Ved hyperkalemi må man redusere eller seponere ACEI/A2B. ACEI/A2B og Kaliumtilskudd kan være kontraindusert Kalium > 5 mmol/l Hyponatremi SSRI kan forårsake hyponatremi. Natrium < 130 Kognitiv reduksjon Tricycliske antidepressive midler (Sarotex, Sinequan, Anafranl, Surmontil) kan forverre kognitiv funksjon Anamnese, journal, komparent, + KDV (evt MMS) konfusjon/delir Kan forårsakes av: Nevroleptika, benzodiazepiner, opiater, antihypertensiva, førstegenerasjons antihistaminer Man bør forsøke memantin som førstehåndspreparat. Anamnese, journal, komparent, klinikk, CAM (Confusion Assessment Score) Sedasjon på dagtid Kan forårsakes av: Nevroleptika, benzodiazepiner, opiater, antihypertensiva, førstegenerasjons antihistaminer Klinikk

38 Viktige symptomer/funn ved LRP Muskelsvakhet Kan forårsakes av: Nevroleptika, benzodiazepiner, opiater, antihypertensiva, førstegenerasjons antihistaminer. statiner (rhabdomyolyse) Klinikk falltendens Falltendens Kan forårsakes av: Nevroleptika, benzodiazepiner, opiater, antihypertensiva, førstegenerasjons antihistaminer Klinikk Urinretensjon Blærespesifikke antimuskarine legemidler (Detrusitol, Vesicare) kan forårsake prostatisme og urinretensjon. Klinikk Ankelødemer SSRI kan forårsake hyponatremi som kan gi ødemtendens. Kalsiumantagonister kan gi pretibiale ødemer. Diuretika mot ødemer uten verifisert hjertesvikt er ikke regnet som indisert Ankelødemer kan være tegn på hjertesvikt og man bør teste dette ved å ta ProBNP. Klinikk

39 Viktige symptomer/funn ved LRP Tungpust Ekstrapyramidale symptomer Nevroleptika kan forårsake ekstrapyramidale symptomer og kan kreve doseendring eller seponering. Tungpust kan indikere hjertesvikt (ProBNP>230) eller KOLS som skal behandles. Klinikk Klinikk Urinkateter Alfa-1-reseptorantagonister (Xatral, Carduran, Cepalux, Omnic, Sinalfa) er ikke indisert ved langtidskatetrisering. Klinikk Urininkontinens Alfa-1-reseptorantagonister (Xatral, Carduran, Cepalux, Omnic, Sinalfa) kan forårsake inkontinensplager.

40 Å tenke på ved medisinbruk hos eldre Sjekk om tilstanden skyldes bivirkning av et legemiddel pasienten bruker Skal tilstanden behandles med medisin? Fysisk aktivitet er et universalmiddel! Ved oppstart med nytt legemiddel ha en plan for vurdering av effekt og bivirkninger Gi raskt informasjon om endring i medisinering til alle som trenger å vite det

41 Målet er: Rett medisin gitt på Riktig måte til Rett pasient på Korrekt indikasjon - for å hjelpe pasienten

Det komplette sykehjem

Det komplette sykehjem Det komplette sykehjem Som kan behandle og samhandle Kjell Krüger Takk for hjelpen, Einar Engtrø og Kristian Jansen Innhold Det komplette sykehjem; kultur og struktur I samme båt livsfilosofisk basis for

Detaljer

START- og STOPP-kriteriene

START- og STOPP-kriteriene START- og STOPP-kriteriene START Screening Tool to Alert doctors to the Right Treatment Oversatt til norsk av Marit Stordal Bakken, Anne Gerd Granås, Sabine Ruths, Anette Hylen Ranhoff (2011). Disse legemidlene

Detaljer

START OG STOPP versjon 2*

START OG STOPP versjon 2* START OG STOPP versjon 2* Screeningverktøy for forskrivning av legemidler til eldre Oversatt til norsk av Marit Stordal Bakken, Sabine Ruths, Anette Hylen Ranhoff, Olav Spigset, Aina Langørgen, Anne Gerd

Detaljer

GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER. Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14

GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER. Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14 GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14 Den typiske pasienten Høy alder Langtkomne aldersforandringer med: Viss atrofi av fleste organer

Detaljer

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015 En metodebok Ved akutt oppståtte situasjoner Versjon januar 2015 Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331 Forord I forbindelse med et prosjekt mellom Stavanger Universitetssykehus

Detaljer

Risperdal er indisert til behandling av moderate til alvorlige maniske episoder i forbindelse med bipolare lidelser.

Risperdal er indisert til behandling av moderate til alvorlige maniske episoder i forbindelse med bipolare lidelser. 1. LEGEMIDLETS NAVN Risperdal 1 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur, oppløsning inneholder 1 mg risperidon For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

DEN GERIATRISKE PASIENTEN.

DEN GERIATRISKE PASIENTEN. DEN GERIATRISKE PASIENTEN. 1 FAGDAG 16.04.2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Marit Anda Spesialist i geriatri og allmennmedisin. KASUISTIKK 1 KASUISTIKK 2 Mann 79 år. Små snekkeroppdrag.

Detaljer

ESC - Retningslinjer i Lommeformat

ESC - Retningslinjer i Lommeformat ESC - Retningslinjer i Lommeformat 2007 Veiledning for håndtering av hypertensjon* ESH-ESC Ekspertkomité for praktisk veiledning om hypertensjon Leder: Giuseppe Mancia (ESH) Leder: Guy de Backer (ESC)

Detaljer

Indremedisineren. Høstmøtet 2012. s. 34. Treningens rolle i preventiv geriatri s. 10

Indremedisineren. Høstmøtet 2012. s. 34. Treningens rolle i preventiv geriatri s. 10 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 4 2012 Trening Mestring Aldring Sykdom Treningens rolle i preventiv geriatri s. 10 Debatt: warfarin eller nyere antikoagulantia ved atrieflimmer?

Detaljer

Side 1 av 28 MEDSEM5_H12_KONT. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MEDSEM5_H12_KONT. Fasit

Side 1 av 28 MEDSEM5_H12_KONT. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MEDSEM5_H12_KONT. Fasit Side 1 av 28 Eksamensbesvarelse Eksamen: Fasit Side 2 av 28 Oppgave: MEDSEM5_ETIKK_H12_KONT Nevn minst tre etiske hensyn som er viktige i forbindelse med pasientinformasjon - At informasjonen er fullstendig

Detaljer

Nefrologisk Forum Nr 2 2010. Årgang 16, nr 2 November 2010

Nefrologisk Forum Nr 2 2010. Årgang 16, nr 2 November 2010 NefrologiskForumNr22010 Årgang16,nr2November2010 1 Innhold Redaktørens spalte..3 Formannsnytt..4 Selvopplevd livskvalitet når dialysepasienten blir nyretransplantert Ingrid Os, Ole Kristian Furulund,

Detaljer

MEDIKAMENTELL BEHANDLING VED ALDERSDEMENS

MEDIKAMENTELL BEHANDLING VED ALDERSDEMENS MEDIKAMENTELL BEHANDLING VED ALDERSDEMENS Arne Ruset overlege og greinspesialist i alderspsykiatri Alderspsykiatrisk eining Molde sjukehus Medikamentell behandling ved aldersdemens.- Arne Ruset 1 INNHALD:

Detaljer

PREPARATOMTALE. Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.

PREPARATOMTALE. Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Risperidon Sandoz 1 mg tablett, filmdrasjert Risperidon Sandoz 2 mg tablett, filmdrasjert Risperidon Sandoz 3 mg tablett, filmdrasjert Risperidon Sandoz 4 mg tablett,

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat).

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Quetiapin Actavis 25 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 100 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 150 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 200 mg filmdrasjerte

Detaljer

Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve)

Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve) Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve) Kontroll hos fastlege 2 uker etter operasjonen. Samtale. Legge plan for videre oppfølging. Har pasienten planlagt

Detaljer

Vedlegg III Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg

Vedlegg III Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg Vedlegg III Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg Note: Denne preparatomtale, merking og pakningsvedlegg er utfallet av voldgiftsprosedyren. Produktinformasjonen kan etterfølgende

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Madopar Depot 25/100 depotkapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Madopar Depot 25/100 depotkapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Madopar Depot 25/100 depotkapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Levodopa 100 mg, benserazidhydroklorid tilsv. 25 mg benserazid For fullstendig liste over

Detaljer

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 LOMMERUS En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 Innholdsfortegnelse Hovedinndeling DEL 1: BEHANDLING FORORD... 11 INNLEDNING TIL EN SAMTALE

Detaljer

Atrieflimmer (atrieflutter). Behandling. kardiolog Tautvydas Vaišvila Nordfjordeid, februar-15

Atrieflimmer (atrieflutter). Behandling. kardiolog Tautvydas Vaišvila Nordfjordeid, februar-15 Atrieflimmer (atrieflutter). Behandling kardiolog Tautvydas Vaišvila Nordfjordeid, februar-15 Atrieflimmer er uregelmessig atrieaktivitet med 350-600 impulser per minutt. Ved atrieflutter 250-350 impulser

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer

Indremedisineren. Husk høstmøtet! 4.- 5. november. Vurdering av synkoper s. 8. Glutenintoleranse og cøliaki s. 20. Chris Davidson, leder av ESIM s.

Indremedisineren. Husk høstmøtet! 4.- 5. november. Vurdering av synkoper s. 8. Glutenintoleranse og cøliaki s. 20. Chris Davidson, leder av ESIM s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 3 2010 Husk høstmøtet! 4.- 5. november Vurdering av synkoper s. 8 Glutenintoleranse og cøliaki s. 20 www.legeforeningen.no/indremedisin

Detaljer

DEN GERIATRISKE PASIENTEN.

DEN GERIATRISKE PASIENTEN. DEN GERIATRISKE PASIENTEN. 1 FAGDAG 24.04.2014 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Marit Anda Spesialist i geriatri og allmennmedisin. KASUISTIKK 1 KASUISTIKK 2 Mann 79 år. Små snekkeroppdrag.

Detaljer

1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg.

1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Voltaren 25 mg enterotabletter Voltaren 50 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg. For fullstendig

Detaljer

Hypertensjon. Sammendrag for allmennpraksis kardiolog Tautvydas Vaišvila Nordfjordeid, februar-15

Hypertensjon. Sammendrag for allmennpraksis kardiolog Tautvydas Vaišvila Nordfjordeid, februar-15 Hypertensjon. Sammendrag for allmennpraksis kardiolog Tautvydas Vaišvila Nordfjordeid, februar-15 Definisjon Hypertensjon er ingen sykdom i seg selv, men er en av flere risikofaktorer for hjerneslag, hjerteinfarkt

Detaljer

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden.

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 12,5 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 50 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 100 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver Cozaar 12,5 mg tablett inneholder

Detaljer

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18 INNHOLD: Side FORORD 4 PROSEDYRER Status epilepticus 5 Akutt hjerneslag 8 Hodeskader 14 Hyperakutt hodepine 17 Subarachnoidalblødning 18 Synkope og kramper 20 Redusert bevissthetsnivå inkludert koma 23

Detaljer

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave Kiarash Tazmini Elektrolyttveileder Kiarash Tazmini Diakonhjemmet Sykehus 2014 (1. utgave 2011, 5. opplag 2013) 2. utgave, 1. opplag 2014 Omslagsillustrasjon: Kari C. Toverud

Detaljer

Tablett. Hvit til "off-white", bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden.

Tablett. Hvit til off-white, bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Aprovel 150 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 150 mg irbesartan. Hjelpestoff: 30,75 mg laktosemonohydrat per tablett. For fullstendig

Detaljer

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer.

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer. 1. LEGEMIDLETS NAVN Seloken injeksjonsvæske, oppløsning 1 mg/ml. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: 1 mg metoprololtartrat For fullstendig liste over

Detaljer