Håndtering og bruk av registerdata. Jan F Nygård Kreftregisteret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndtering og bruk av registerdata. Jan F Nygård Kreftregisteret"

Transkript

1 Håndtering og bruk av registerdata Jan F Nygård Kreftregisteret

2 Disposisjon > Litt om Kreftregisteret > Drift av et kreftregistrene > Datakilder > Kvalitet > Informasjonssikkerhet > Kvalitetsregistre > Hva er et kvalitetsregister / kvalitetsindikatorer > Eksempler på bruk

3 Kreftregisteret > Opprettet i 1951 > Samle inn opplysninger om all kreft i Norge (Kreftregisterforskiften); > Formål: Etablere viten og spre kunnskap som kan bidra til å redusere kreftsykdom > Hvert år mottar vi > Over meldinger relatert til kreftsykdom i året > Ca nydiagnostiserte krefttilfeller i året > Ca 120 ansattte > Register > Screeningprogrammer > Forskning

4 Drift av Kreftregisteret (Hva driver vi med til daglig?)

5 Overordnet arkitektur for et (Kreft)register Innregistering Funksjonell registerdrift Rapportering og utlevering Meldingsutvikling/Innholdsdefiniering

6 Kreftregistrering i Norge Patologiremisser Kliniske meldinger Dødsattester Sykehusenes pasientadministrative data /NPR

7 Kilder til informasjon > Patologimeldinger (histologi, cytologi, obduksjoner) > Sendes inn fra laboratoriene for alle tilfeller av kreft og forstadier til kreft + benigne svulster SNS og urinblære, og benigne endokrine svulster > Kliniske meldinger > Sendes inn fra klinikere for alle tilfeller av kreft + benigne svulster SNS og urinblære, og benigne endokrine svulster > Dødsattester > Fra Dødsårsaksregisteret > Pasientadministrative data > Uttrekk fra sykehusenes journalsystem (snart fra Norsk Pasientregister) > Flere kilder > Stråleterapidata > Studiedata > etc

8 Prinsipper for registrering > Flere informasjonskilder som er uavhengig av hverandre > Førstehåndsinformasjon > Kontinuerlig innsamling av informasjon > Koding og registering etter anerkjente kodeverk

9 Tradisjonell kreftregistrering Focus of primary diagnosis K: Clinical report P: Patology report D: Death certificate

10 Kvalitet i registering > Komparabilitet > Kompletthet > Validitet > Aktualitet > Se Cancer in Norway Special issue: Data quality at the Cancer Registry og Norway

11 Kvalitet i registering > Komparabilitet > Over tid > Mellom geografiske områder

12 Datakvalitet Kompletthet >Independent case ascertainment methods; >Capture-recapture methods; >Death certificate methods: > a. DCI/M:I method > b. The Flow method.

13 Kvalitet i registering > Validitet, ekspempler fra Kreftområdet > Antall meldinger / kilder pr tilfelle > Andel Morfologisk verifisert > Andel DCO > System innebygde kontroll for intern konsistens > Kontroll av f eks krefttype og kjønn

14 Informasjonssikkerhet > Informasjonssikkerhet deles ofte opp i fire hovedområder: > Autentisering > Autentisering dreier seg om å få visshet om at en part virkelig er den han utgir seg for. > Konfidensialitet > Med konfidensialitet menes egenskapen å ikke røpe informasjon for uvedkommende parter. > Integritet > Integritet betyr at informasjonen ikke er endret eller skadet. Dette kan dreie seg om tilfeldige feil ved lagring eller overføring av informasjon, og det kan dreie seg om bevisste handlinger fra uvedkommende. > Tilgjengelighet. > Tilgang til data når det er behov for det

15 Et register skal da kunne gi følgende informasjon > Hvem & Når > Lagt inn data > Sett data > Endret data > Slettet data > Utlevert data

16 Statistikk fra Kreftregisteret

17 Datakvalitet (Kvantifisert)

18 Kvalitet i registering > Aktualitet

19 Kvalitet i Kreftregisteret > 4 meldinger i snitt per sykdomstilfelle > Andel basert kun på dødsattest < 1 % > Komplettheten er estimert til 98.8 % for all kreft samlet

20 Viktige hendelser i livet, Sett fra Kreftregisterets perspektiv

21 Kreftregisterets insidensregister Første registreringer i 1952 Komplett fra 1953 Antall (pr ) Antall pasienter: Antall sykdomstilfeller: Antall meldinger: Basis for den årlige publikasjonen Cancer in Norway 17/01/2012

22 Cancer in Norway, Incidence

23 Rate per Aldersspesifikke insidensrater Alle kreftformer samlet Fig Age-specific incidence rates Males Females Age at diagnosis

24 Rate per Insidensrater alle kreftformer Fig Age-adjusted incidence rates Males Females Year of diagnosis

25 Survival, selected cancers

26 Prevalens

27 Kvalitetsregistre

28 Basisregister/insidensregister Medisinske kvalitetsregistre Den integrerte kreftregistermodellen Alle kreftsykdommer Føflekkreft Prostatakreft Tykk- og endetarmskreft Brystkreft

29 Kvalitetsregister på kreftområdet Diagnosis Start of primary treatment End of primary treatment Time of relapse Time of metastatic disease D: Diagnostic report S: Surgery report R: Radiotherapy C: Chemotherapy report H: Hormonal therapy report P: Patology report D: Death certificate N: Patient register report

30 Nasjonale kvalitetsregistre > Colorectalcancerregisteret (tykk- og endetarmskreft) > Rectumcancerregisteret siden nov. 1993, CRC siden > Prostatacancerregisteret > Siden /01/2012

31 Runners up > Brystkreft (NBCR) > Malignt melanom (føflekk-kreft) > Lungekreft > Malignt lymfom > Gynekologisk cancer (inkl. gamle OVANOR) > Barnekreft (NOPHO/KSSB) 17/01/2012

32 Også i ulike stadier av utvikling: > Maligne hematologiske lidelser > Kreft i sentralnervesystemet > Spiserør og magesekk (NGICG-ØV) > Galle, lever og bukspyttkjertel (NGICG-MIDTRE) > Testikkel og mannlig genitalia > Sarkom > og enda flere skal det bli 17/01/2012

33 Kvalitetsregistre i Kreftregisteret

34 Struktur-, prosess- og resultatindikatorer* > Strukturindikatorer sier noe om forutsetningen for å tilby helsetjenester, som for eksempel bygningsmasse, antall ansatte per avdeling og standard på medisinsk teknisk utstyr. > Prosessindikatorer viser til handlinger som gir helsetjenester. Det handler om relasjoner mellom for eksempel lege og pasient og inkluderer områder som diagnose, behandling og rehabilitering. > Resultatindikatorer beskriver helseeffekten av prosessen for den som mottar helsetjenesten, for eksempel om man har oppnådd ønsket effekt av behandling. *Donabedian A. The Definition of Quality and Approaches to its Assessment. Ann Arbor, Michigan: Health Administration Press; 1980

35 Forholdet behandlingsrettet helseregister (EPJ) vs behandlingskvalitetsregister Miettinen OS. Evidence in medicine: invited commentary [editorial]. Can Med Assoc J. 1998;158(2):

36 Colorectal Cancer Register > Tidlig 1990: > 60 sykehus opererte rectum cancer > 1993 total mesorectal excision (TME) introdusert foretrukket behandling > Rectum cancer registeret initiert for å overvåke endringer i behandling tett samarbeid klinikere og Kreftregisteret > Resultater ble rapportert tilbake til sykehusene

37 Colorectal Cancer Register > Resultater: > 5 års overlevelse økte fra: > 61% hos pasienter diagnostisert i 1990-årene til > 70% hos de diagnostisert I > Lokalisert tilbakefall redusert fra: > 28% i 1988 til > < 8% i 2008 > Reduksjon i dyr palliativ behandling av mestatatisk rectum cancer pasienter > I dag: < 30 sykehus utfører rectumcancer kirurgi

38 Trends in Rectum cancer (Males)

39 Relative survival (RS) by region Eks: Colon cancer Tykktarmskreft Kvinner Menn Kvinner Menn 5-års RS 95 % KI 5-års RS 95 % KI 5-års RS 95 % KI 5-års RS 95 % KI SørØst 55,7 (53,4-58,0) 54,3 (51,8-56,8) 61,2 (59,0-63,4) 58,5 (56,0-60,9) Vest 56,1 (52,5-59,6) 51,8 (47,7-55,9) 66,0 (62,4-69,5) 60,5 (56,5-64,3) Midt 59,9 (55,7-64,1) 55,3 (50,4-60,1) 63,0 (58,8-67,0) 60,9 (56,2-65,5) Nord 60,7 (55,1-66,0) 56,5 (50,3-62,6) 58,5 (53,2-63,6) 61,6 (56,0-67,0) Norge 56,9 54,2 62,2 59,6

40 Use of MR in pre-operative diagnostic work-up by calendar time > In 2001, the use of MR in pre-operative diagnostic work-up was introduced as a national guideline 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Ikke angitt MR ikke utført MR utført 30 % 20 % 10 % 0 %

41 Malignant Melanoma > The Malignant Melanoma Register was established in 2008

42 Number of patology reports on Melanoma in 2009 Patologilaboratory Pre-invasive Invasive Totalt Stavanger Universitetssykehus Sykehuset Østfold, Fredrikstad St. Olavs Hospital OUS, Ullevål Gades Institutt Vestre Viken HF Sykehuset Buskerud, Drammen Laboratorium for patologi Sykehuset i Vestfold, Tønsberg OUS, Gaustad Sørlandet sykehus, Kristiansand Akershus Universitetssykehus, AHUS, Sykehuset i Telemark, Skien Sykehuset Innlandet, Lillehammer Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø Helse Sunnmøre, Ålesund Helse Fonna, Haugesund Gyn Lab A/S Helse Førde, Førde Helse Nordmøre og Romsdal, Molde Nordlandssykehuset, Bodø OUS, Montebello OUS, Aker Totalt

43 Reporting of Clark-level (microscopic depth of tumor invasion) Percentage of reporting Patology laboratory Clark level Lab A 100,0 % Lab B 100,0 % Lab C 97,8 % Lab D 93,3 % Lab E 92,9 % Lab F 89,7 % Lab G 89,6 % Lab H 88,5 % Lab I 87,6 % Lab J 86,9 % Lab K 83,3 % Lab L 82,6 % Lab M 75,0 % Lab N 73,0 % Lab O 72,4 % Lab P 66,3 % Lab Q 47,1 % Lab R 40,0 % Lab S 32,5 % Lab T 31,1 % Lab U 2,1 % Lab V 1,5 %

44 > Relativt lett å starte ett register > Går greit når ildsjelene står på > Problemene oppstår når ildsjelene brenner ut > Et register er en kontinuerlig prosess

45 Kort oppsummering for opprettelse / bruk av registre > Utvelgelse av data/indikatorer > Registreringsprinispper > Kvalitet > Lag registre som tåler hverdagen > Vurdere studie/prosjekt istedet for register > Henvendelser om data/analyser >

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013.

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013 Årsrapport 2013 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2010

Detaljer

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2 Årsrapport 2009 NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret NGICG-CR 2008 og 2009 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2007 Behandling av pasienter med tykktarmskreft i Norge I

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Årsrapport 214 Årsrapport 214 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser

Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser Helse- og Omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 200900661/MAL Vår ref.: 02/30/BM Dato: 27.03.2009 Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013. Årsrapport 2013

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013. Årsrapport 2013 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013 Årsrapport 2013 Sammendrag Prostatacancerregisteret publiserer i denne årsrapporten data på institusjonsnivå

Detaljer

Forprosjekt: Kreftregisteret mot nasjonal teknisk løsning

Forprosjekt: Kreftregisteret mot nasjonal teknisk løsning Forprosjekt: Kreftregisteret mot nasjonal teknisk løsning Versjon 1.0 28.09.09 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...3 2 Innledning...10 2.1 Oppdraget...10 2.2 Gjennomføring...10 2.3 Rapporten...10 3 Kreftregisterets

Detaljer

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener Årsrapport 2012 Bilder: Forside: Gustav Vigeland: Monolitten, 1939-1949 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.14 Gustav Vigeland: Mann omfavner kvinne bakfra, 1930 Vigeland-museet / BONO

Detaljer

Kan man rekruttere pasienter fra Kreftregisteret til kliniske studier?

Kan man rekruttere pasienter fra Kreftregisteret til kliniske studier? Kan man rekruttere pasienter fra Kreftregisteret til kliniske studier? Big data og biomedisinsk næringsutvikling Fra genomikk til real world data 7.5. 2015 Bjørn Møller, Avdelingsleder Registeravdelingen,

Detaljer

Å R S R A P P O R T. Kreftregisteret

Å R S R A P P O R T. Kreftregisteret Årsrapport 2014 1 Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 Kreftregisteret 2 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 3 Forord fra direktøren............................................. 4 Forord fra styreleder ved Kreftregisteret.........................

Detaljer

Norske helseregistre innen gastroenterologi

Norske helseregistre innen gastroenterologi Årgang 14 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 2 - juni 2007 Tema: Norske helseregistre innen gastroenterologi side 7 IBD-kurs for gastro-spirer side 21 Nye doktorgrader side 29 Glutenfritt

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Rapport IS-2222 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

Meldesentralen årsrapport 2008-2009

Meldesentralen årsrapport 2008-2009 Rapport fra Helsetilsynet 5/2010 Juni 2010 241 570 Rapport fra Helsetilsynet 5/2010 Juni 2010 ISSN: 1503-4798 (elektronisk utgave) ISBN: 978-82-90919-26-4 (trykt) ISBN: 978-82-90919-25-7 (elektronisk)

Detaljer

Registrering. Forskning. Informasjon

Registrering. Forskning. Informasjon Registrering Forskning Informasjon Årsrapport 2007 Forord Kreftregisteret er enestående både nasjonalt og internasjonalt. Det som gjør Kreftregisteret unikt og sørger for komplettheten og sikrer kvaliteten,

Detaljer

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Om registereret Bakgrunn Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er pasienter som blir operert for degenerative

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret er tilfreds de overordnede

Detaljer

Registrering. Forskning. Informasjon

Registrering. Forskning. Informasjon Registrering Forskning Informasjon Årsrapport 2008 Kreftregisterets formål Registrering Innsamle og innenfor forskriftens rammer behandle data om krefttilfeller og kreftundersøkelser i Norge for å kartlegge

Detaljer

Årsrapport 2013. Plan for forbedringstiltak

Årsrapport 2013. Plan for forbedringstiltak Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak Utarbeidet av Nasjonalt sekretariat for Norsk hjerteinfarktregister Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St. Olavs Hospital 01.10.2014 Stig A. Slørdahl, Hanne

Detaljer

Sentrale (lovbestemte) helseregistre styrker, svakheter, koblingsmuligheter

Sentrale (lovbestemte) helseregistre styrker, svakheter, koblingsmuligheter HEL-8020, UiT Sentrale (lovbestemte) helseregistre styrker, svakheter, koblingsmuligheter Marta Ebbing, avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet Folkehelsemålene er Folkehelseinstituttets

Detaljer

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Rapport nr. 1-2015 TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Norwegian National Advisory Unit on Prehospital Emergency Medicine Postadresse: Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes BARNEDIABETESREGISTERET The Norwegian Childhood Diabetes Registry (NCDR) www.barnediabetes.no Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

Detaljer

Kreft i Norges fylker 1954 2013

Kreft i Norges fylker 1954 2013 Special issue / Spesialnummer: Kreft i s fylker 194 213 Redaktør: Skrivegruppe: Inger Kristin Larsen Inger Kristin Larsen, Tor Åge Myklebust, Trude Eid Robsahm, Giske Ursin, Tom Kristian Grimsrud, Gry

Detaljer

StrålevernRapport 2012:7. Stråleterapi i Norge

StrålevernRapport 2012:7. Stråleterapi i Norge StrålevernRapport 2012:7 Stråleterapi i Norge Generelle trender 2001 2010 Referanse: Levernes S. Stråleterapi i Norge - Generelle trender 2001-2010. StrålevernRapport 2012:7. Østerås: Statens strålevern,

Detaljer

Strategi for Kreftregisteret 2008-2009

Strategi for Kreftregisteret 2008-2009 Strategi for Kreftregisteret 2008-2009 Innhold Bidrag til den nasjonale kreftstrategien Bakgrunn Kreftregisterets overordnede mål Kreftregisterets organisering Kreftregisterets fortrinn Kreftregisterets

Detaljer

Løsningsdesign. Kreftregisteret mot ny nasjonal teknisk løsning del II - Løsning for kvalitetsregistre i HSØ

Løsningsdesign. Kreftregisteret mot ny nasjonal teknisk løsning del II - Løsning for kvalitetsregistre i HSØ Løsningsdesign Kreftregisteret mot ny nasjonal teknisk løsning del II - Løsning for kvalitetsregistre i HSØ Versjon: 1.1 Sist endret: 21.01.11 13:23 Skrevet av: Ernst & Young Filnavn: Løsningsdesign Sider:

Detaljer

Langversjon. Kodeveileder. Pakkeforløp for organspesifikk kreft

Langversjon. Kodeveileder. Pakkeforløp for organspesifikk kreft Kodeveileder Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til pakkeforløp for organspesifikk kreft. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende

Detaljer

SLUTTRAPPORT Nasjonal IKT Tiltak 48 Klinisk dokumentasjon for oversikt og læring

SLUTTRAPPORT Nasjonal IKT Tiltak 48 Klinisk dokumentasjon for oversikt og læring 1 1 SLUTTRAPPORT Nasjonal IKT Tiltak 48 Klinisk dokumentasjon for oversikt og læring Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Atle Sandal Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis Internrevisjonene i de regionale helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis Hovedrapport Oktober 2011 Sammendrag Om revisjonen: Internrevisjonene i de fire helseregionene har gjennomført

Detaljer