Nr årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17"

Transkript

1 Nr årgang Nord- Norges finanstopp Side 17

2

3 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden oppstarten. Nå lager vi en mer brukervennlig løsning for tre millioner mennesker. Det er et inspirerende oppdrag, og vi gleder oss til å lansere en Java-fri og plattformuavhengig løsning, sier Sundbøe. Mandatet for BankID 2.0 er vedtatt, og arbeidet med å lage BankID uten Java er i gang. Styringsgruppe og kravstillerteam, utviklere og leverandører har hatt sine første møter, og alt er i rute for lansering i De fleste bankene er med når løsningen skal lages: Danske Bank, DNB, Nordea, Eika, SpareBank 1 og Spare - banken Vest har representanter i kravstillergruppen. I tillegg er BankID Norge, BSK og leverandørene Nets og Knowit med. Mange er involvert og brennende opptatt av å gjøre «nye» BankID til en suksess. Selv om det er god kompetanse i bank og hos leverandørene, vil man ha kundenes dom på brukeropplevelse og design. Snart blir demonstratoren som ble laget i forprosjektet gjenstand for gransking og prøving i en brukertest. Basert på kunders innspill blir det gjort justeringer før man begynner å ferdigstille løsningen. I 2014 vil de første kund - ene kunne ta i bruk Java-fri BankID. Prosjektet ønsker at BankID 2.0 skal lanseres så tidlig som mulig i 2014, avslutter prosjektleder Sund bøe. Vil du teste demonstratoren av BankID 2.0? Prøv den her: bankid2.0/ Hege Steinsland BankID Utgitt av Sparebankforeningen i Norge Redaktør: Ragnar Falck Tlf Mobil Redaksjons-sekretariat/abonnement Hanne Berntsen TIf Mobil Annonseansvarlig: Mia Vestgården Berg Flisa Trykkeri Tlf: Dir: Mobil: Fax: Postadresse: Postboks 2521, Solli 0202 Oslo Forretningsfører: A/S Sparebankforeningens Driftsselskap Redaksjonen avsluttet: 30. september 2013 Besøksadresse: Layout og design: Eikli Media og INN as Finansnæringens Hus Hansteens gate 2, Oslo Grafisk produksjon: w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R Forsidefoto: Yngve Olsen Sæbbe Maccompaniet AS, Oslo 3

4 L E D E R Ny regjering nye muligheter Etter åtte år med rødgrønn regjering ga velgerne klar beskjed om at de ønsket en endring ved stortingsvalget 9. september. Med et klart borgerlig flertall på Stortinget har veien ligget åpen for de fire partiene, Høyre, FrP, KrF og Venstre. De hadde alle lovet å bidra til regjeringsskifte, noe de altså fikk til. Gjennom langvarige sonderinger har de fire partiene avklart en rekke forhold, og det hele har endt med at Høyre og FrP danner regjering. KrF og Venstre står som garantister etter at de har fått gjenomslag for flere av sine hjerte - saker. Men, som alltid vil det hefte usikkerhet ved en mindretallsregjering, garantier eller ikke. Det er derfor all grunn til å tro at vi nå går inn i en spennende stortingsperiode. Som for alle interesseorganisasjoner er det naturlig at Finans Norge også stiller spørsmål om hva avtalen mellom de to regjerings - partiene og de to garantistene innebærer for vår næring. Iavtalen varsles det redusert formueskatt og arveavgift. Det legges også opp til bedre fradragsordninger for boligsparing og pensjonssparing. For finansnæringen er dette utvilsomt positivt. Det fremgår ikke av avtalen at man skal øke beløpene for BSUsparing, men her har flere av partiene gjort det klart at de ønsker en økning. Avtalen sier heller ikke noe om at man vil redusere kravet om 15 prosent egenkapital ved boligkjøp. Dette har imidlertid vært tatt opp flere ganger av de kommende regjeringspartiene. For dem som hadde forventet økt bruk av oljepenger i norsk økonomi gjør avtalen det klart at handlings regelen ligger fast, og pengebruken innenfor handlings - regelen tilpasses situasjonen i økonomien. De fire partiene ønsker Oljeoptimisme Vi opplever at det nå skjer mye positivt i Har stad-region - en. Optimismen blomstrer, ikke minst som følge av at vi ser for oss en svært spen - nende oljefremtid her i byen. Det er mange som vil være med når det nordnorske oljeeventyret starter for fullt, sier banksjef Tore Karlsen. 10 Vellykket økonomikurs Nærmere hundre studenter deltok da Sparebanken Sogn og Fjordane arrangerte et praktisk økonomikurs i september. Når så mange møter opp på en kurskveld i personlig økonomi, viser det at de unge er interessert i å lære. Etterspø r - selen er klart til stede, sier Anette Sollid. 12 INNHOLD Bankkort for barn Foreldrekontroll er viktig når bankene tilbyr kort og bank - tjenester til barn. Vi har samarbeidet med SpareBank 1 om utarbeidelsen av deres vilkår, og er godt fornøyd med måten de har håndtert dette på, sier fagdirektør Jo Torkel Gjedrem i Forbrukerombudet. 14 Ferskvarer fra AFR I september hadde fagrådet i AFR workshop for å få innspill på hvor fokus skal ligge i tiden fremover. Det gjøres en kjempejobb i bedriftene for å sørge for god kompetanse i alle ledd, sier Siv Seglem, daglig leder i Auto - risasjons ord ningen for finansielle rådgivere N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

5 «For dem som hadde forventet økt bruk av oljepenger i norsk økonomi så gjør avtalen det klart at Handlings - regelen ligger fast, og pengebruken innenfor handlingsregelen tilpasses situasjonen i økonomien. De fire partiene ønsker imidlertid at oljepengene i større grad skal gå til investeringer i kunnskap, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser» imidlertid at oljepengene i større grad skal gå til investeringer i kunnskap, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser. Et sentralt spørsmål for vår næring knytter seg til egen - kapitalkrav. Det er å håpe at den nye regjering vil se disse i et nordisk perspektiv slik at kravene blir like og settes i verk på samme tid. Det skulle ikke være noen grunn til særnorske regler som forrykker konkurransesituasjonen i markedet. Når et gjelder utbygging av større veiprosjekter ønsker de fire å etablere et utbyggingsselskap som skal bidra til å gjøre utbygging mer effektivt. Det sies i avtalen ingenting om utbyggingen i OPS-regi, altså offentlig privat samarbeid. Fra Finans Norge side har vært imidlertid blitt vist til at særlig livselskapene er interessert i å delta aktivt i veiutbyggingsprosjekter på kapitalsiden. De to regjeringspartiene har lenge ivret for nettopp slike løsninger Nå lager vi BankID 2.0! Vil bygge lokal sparebank som løfter lokalmiljøene Harstad Sparebank etablerer stiftelse Oljeoptimismen pipler frem i Harstad Sparebank Vellykket økonomikurs med praktisk vri Bankkort for barn Trøndersk nordlending på finanstoppen i nord ØKONOMISK PERSPEKTIV: Hva skal vi gjøre med alle penga? SPAMA inviterte til EU-tur for samarbeidspartnere Ferskvarer fra fagrådet i AFR Nytt kapitaldekningsdirektiv vedtatt Forenklet aksjelovgivning også av betydning for bankene Danske banker må ha staten som medeier Klimaendringer har ført til flere store vannskader Bærekraft og forsikring Færre unge boligkjøpere 38 Sparebankhistorie: «Sløydlæreren» som ble byggmester w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

6 A K T U E L T RørosBanken og Tolga-Os Sparebank innleder fusjonsforhandling: Vil bygge lokal sparebank som kan løfte lokalmiljøene Det ser ut til å gå mot fusjon over fylkesgrensen mellom Sør-Trøndelag og Hedmark. Tolga-Os Sparebank og RørosBanken er enige om å innlede forhandlinger med sikte på en sammenslåing. Spørsmålet om fusjon har vært til behandling i begge bank - enes styrer, og 10. september ga også forstanderskap i bankene grønt lys for forhandlinger. En ny bank vil ha en forvaltningskapital på vel 6,5 milliarder kroner, og vil innebære at man får et sterkere økonomisk kraftsenter i regionen. Tolga-Os bidrar med rundt 2,6 milliarder kroner mens RørosBanken vil kunne legge på bordet vel 3,8 milliarder på egen balanse. I tillegg kommer ca 1,5 milliarder i boligkredittlån. Både administrerende banksjef Arild Hagen i RørosBanken og banksjef Arne Sund i Tolga OS sier det er flere drivere som peker mot at det er rasjonelt for de to bankene å gå sammen. Vi har gjennom noen år sett en utvikling i bank- og finansmarkedet med økt fokus på kostnadseffektiv drift, økte krav til kompetanse og rapportering og ikke minst strengere kapital- og likviditetskrav. Dette stiller nye og strengere krav til oss som mindre banker, og vi ser at på disse områdene vil det gi positiv uttelling å være en større bank, fremhever de to banksjefene. Bevare en solid sparebank Begge er de imidlertid klare på at den viktigste årsaken til en fusjon er behovet for en sterk bank i denne delen av landet. For oss er det overordnede perspektivet å bevare en lokal og solid sparebank i Røros- og Nord-Øster - dals-regionen med lokale beslutninger og nærhet til markedet. Ønsket om å være med og bidra til utvikling av vårt området har vært helt sentralt. De lokale sparebank - ene representerer et bredt kompe - tansemiljø som både kunder og lokalsamfunn nyter godt av, dette er det viktig å bevare. Bankene er enige om at det ligger svært gode muligheter til videre vekst og utvikling i vårt område dersom bankenes samlede ressurser samordnes og videreutvikles på en effektiv måte, sier Sund og Hagen. Solide og veldrevne Tolga-Os Sparebank og Røros Banken fremstår i dag som både solide og veldrevne hver for seg. Det er derfor ikke av nød at vi nå vurderer fusjon. Det er snarere for å utnytte et mulighetsrom der vi har handlefrihet til å velge en 6 N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

7 Rasjonelt: Det er flere drivere som peker mot at det er rasjonelt for de to bankene å gå sammen. Fra venstre: styreleder i Rørosbanken Bjørn Frydenborg, styreleder i Tolga-Os Sparebank Erling Aas-Eng, banksjef i Tolga-Os Sparebank Arne Sund og banksjef i RørosBanken Arild Hagen. F o t o : E r l a n d V i n g e l s g å r d sammenslåing som vil gavne regionen og lokalsamfunnene rundt oss slik vår fundamentale oppgave er. Vi har ikke overlappende filialer eller avdelinger, nærmarkedene grenser tett opp mot hverandre, og vi kjenner våre markeder nærmest i detalj, fremhever banksjefene. Har hatt utstrakt samarbeid Vi er begge medlemmer av Eikaalliansen og har allerede i dag et utstrakt samarbeid på flere områder, blant annet gjennom Midt-Norsk Sparebankgruppe og ikke minst i et felles eid eiendomsmeglerselskap med sete på Røros og Tynset. Et avgjørende moment har vært å få en større løfteevne overfor lokalt nær - ingsliv. Flere bedrifter er i ferd med å vokse fra oss i størrelse, noe som har sammenheng med regelverket for største lovlige engasjement, sier Sund og Hagen. De viser til at RørosBanken og Tolga-Os Sparebank i dag har ca. 67 årsverk med særdeles høy fagkompetanse. Styrene i de to bankene har gitt uttrykk for at det er gode muligheter for å vokse videre både i aktivitetskapital og arbeidsplasser i en profesjonell og slagkraftig bankenhet. Begge bankene har betydelige markeder utenom nærområdet, Tolga-Os med eget kontor i Elverum og RørosBanken i Oslo. Men en ser også at det er et stort og interessant vekstpotensial i vår egen region. Ny bank i 2014 De to partene har nedsatt et forhandlingsutvalg som i første fase vil klargjøre de mest vesentlige forutsetninger for å få gjennomført en fusjon, herunder en modell for sammenslåing. Når dette er avklart, vil det bli en grundig prosess med utarbeidelse av fusjonsplan, kontakt med myndigheter og så videre. Det er et mål at en eventuell fusjon kan tre i kraft før utgangen av Solid oppslutning om fusjon På spørsmål om hvordan lokalmiljøene har reagert på fusjonsplanen sier banksjefene at det har vært overveiende positive tilbakemeldinger, både fra dem som er innom banken og dem som vi møter ellers i lokalmiljøet. På samme måte som oss ønsker de en sterk lokalbank som kan bidra til videre utvikling i vårt område. Men det skal ikke stikkes under stol at det knytter seg en viss usikkerhet og spenning rundt de planene som nå er lagt frem, sier banksjefene Sund og Hagen. «en sterk lokalbank som kan bidra til videre utvikling» R a g n a r Fa l ck Sparebankbladet w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

8 Styret i Harstad Sparebank: Bente Fotland, Astrid Mathiassen, Ole T. Andreassen, Rudi M. Christensen, Trude Kind Bendiksen og banksjef Tore Karlsen. F o t o : L i n n Ev a S æ t h e r Forstanderskapet i Harstad Sparebank har vedtatt å omdanne banken til egenkapitalbevisbank og etablere Spare bank stiftelsen Harstad Sparebank. Det er flere gode grunner for at våre styrende organer velger en slik løsning. Ikke minst ønsker man å profesjonalisere bankens gavevirksomhet. Ved å omdanne oss til egenkapitalbevisbank åpnes det for at kunder og ansatte kan bli eiere i banken, noe vi ser på som veldig positivt, sier banksjef Tore Karlsen. Harstad Sparebank «etablering av stiftelsen innebærer økt satsing når det gjelder bankenes samfunnsrolle» Karlsen forteller at banken har søkt Finanstilsynet og Finansdepartementet om konvertering og etablering av stiftelsen. Får banken godkjenning, blir stiftelsen etablert i løpet av høsten Når omdanningen og egenkapitalemisjonen er gjennomført, vil stiftelsen få overført 150 millioner kroner i form av egenkapitalbevis. Sparebank - stiftelsen vil med dette eie rundt 40 prosent av Harstad Spare bank. I tilegg vil banken gi stiftelsen en gave på fire millioner kroner slik at stiftelsen fra starten av vil ha et kapitalgrunnlag på 154 millioner kroner. Sterk samfunnsrolle Ifølge Karlsen innebærer etablering av stiftelsen økt satsing når det gjelder bankenes samfunnsrolle, både med hensyn til gavekapasitet og oppfølging. Harstad Sparebank skal være noe mer utover det å være bank. Vi har formulert det vi kaller bankens samfunnsoppdrag, her inngår også vår visjon om å være «Verdifull for kunder og lokalsamfunn». For oss innebærer det at vi med ulike verktøy og ressurser skal bygge opp under en positiv samfunnsutvikling i våre markedsområder: Banken og stiftelsen skal være støttespillere for kultur, idrett og næringsutvikling lokalt. Gjennom banken kan vi bidra med sponsorstøtte, mens forvaltning av gaveinstituttet vil være stiftelsens ansvar, fremhever Karlsen. For oss er det viktig at stiftelsen og banken, gjennom samspill med lokalsamfunnet, bidrar til at vår region utvikler seg positivt. Det gjelder både innenfor næringsliv, for innbyggerne og frivillige lag og organisasjoner. For oss er det også viktig at overskuddet som bygges opp i Harstad Sparebank blir fordelt lokalt/regionalt. Når det gjelder stiftelsens fremtidige inntekter, som skal gå til gavevirksomhet, vil disse komme fra utbyttet stiftelsen får på sine egenkapitalbevis. Perspektiv på gaveutdeling Når de styrende organer vil ha en 8 N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

9 etablerer stiftelse profesjonalisering av gavevirksomheten, er det blant annet fordi man får bedre ressursgrunnlag for å vurdere gavesøknadene. Flere og større søknader krever kompetanse på mange deler av samfunns- og kulturområdet. Stiftelsen kan engasjere ressurspersoner i lokalsamfunnet i arbeidet med vurdering av gavesøknader, eller komme med innspill når det gjelder stiftelsens engasjement. Stor økning i gaveutdelingen Han viser til at det har vært en kraftig økning i gavebeløpene de siste fem årene. I 2012 utbetalte banken 4,3 millioner kroner til gaver og sponsing. De siste fem årene har bankens gavefond vokst fra 2,8 millioner til 12, 6 millioner kroner. Det er altså snakk om store beløp som skal deles ut, og det kreves både tid og kunnskap å vurdere søknadsmassen. Når vi får etablert stiftelsen, vil det etter all sannsynlighet bli langt flere søknader og utdelt flere og større gaver, mener Karlsen. Egenkapitalbevis gir nye muligheter Omdanningen til å bli egenkapitalbevisbank vil, ifølge Karlsen, gi banken flere nye muligheter. Vi tror at mange av våre kunder vil finne det interessant å være på eiersiden i banken. Dersom vi opprettholder resultatene vi har hatt de siste årene, vil vi kunne gi et godt utbytte til egenkapitalbeviseierne. Dette vil bidra til å styrke forholdet mellom bank og kunde, bygge sterkere lojalitet og styrke bankens omdømme både lokalt og regionalt. Et annet viktig aspekt er at banken nå får tilgang til et godt instrument for å hente inn ny kapital gjennom emisjoner i markedet, sier banksjef Tore Karlsen, som mener at etableringen av stiftelsen og konvertering til egenkapitalbevis vil bidra til å styrke Harstad Sparebanks omdømme som samfunnsaktør ytterligere. R a g n a r Fa l ck Sparebankbladet «dette vil bidra til å styrke forholdet mellom bank og kunde» w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

10 A K T U E L T Oljeoptimismen pipler frem i Harstad Sparebank Vi opplever at det er i ferd med å skje mye positivt i Harstad-regionen. Optimismen blomstrer, ikke minst som følge av at vi ser for oss en svært spennende oljefremtid her i byen. Selv om de store endringene foreløpig ligger litt frem i tid, opplever vi at optimismen øker, og at vi er i ferd med å bli en interessant by å etablere seg i for nye bedrifter. Det er mange som vil være med når det nordnorske oljeeventyret starter for fullt. «positivitet, nytenkning og fremtidstro som preger» Banksjef Tore Karlsen i Harstad fremhever at optimismen er stor og at det spirer og gror i både i næringslivet og i by en forøvrig. Det har gjennom flere år vært relativ moderat vekst og utvikling i byen, men med de muligheter som nå avtegner seg, er det positivitet, nytenkning og fremtidstro som preger den tidligere verfts- og industribyen i Sør- Troms. Ikke minst det at Statoil har besluttet å legge administrasjonen for et nytt driftsområde til Harstad, gjør det ekstra spennende. Det er første gang vårt nasjonale oljeselskap legger en administrasjon av virksomheten til vår landsdel. Nornefeltet er driftet herfra sammen med Snøhvit, og nå kommer også Aasta Hansteen-feltet. Så vidt vi forstår skal også Johan Castbergfeltet rapportere til driftsområdet. Vi opplever også at andre selskaper som Aibel og Lundin Norway har etablert seg her i byen. For oss i Harstad er dette interessant og det vil bidra til en spennende utvikling for byen og distriktene rundt. Det samme skjer også i byer som Ham - merfest, Tromsø, Bodø, Sandnes - sjøen og Brønnøysund, sier Karlsen. Spennende ringvirkninger For det etablerte næringslivet i Har - stad vil oljevirksomhet innebære store muligheter. Denne næringen vil være magnet på nordnorsk næringsliv. Vi ser at bedriftene legger planer og strategier for å tilpasse seg en ny fremtid, det gjelder både de som kan levere produkter og tjenester direkte til oljevirksomheten, men også handelsog servicebedrifter posisjonerer seg for å ta sin del av den økonomiske veksten vi ser for oss. I tillegg er det mange nye bedrifter innenfor flere ulike næringer som er på vei til å etablere seg. Dette gir gode vekstvilkår og ikke minst mange nye arbeidsplasser, sier Karlsen. Han viser til at boligmarkedet har begynt å røre på seg etter at de store bedriftene har meldt sin ankomst. Boligprisene har en klar oppadgående tendens, og etter hvert som stadig flere etablerer seg her, forventer vi på sikt at vi vil få en sterkere pris økning. Vi ser også mange andre områder der man aktivt er i ferd med å tilpasse seg et nytt og krevende marked. Når oljebedriftene etterspør varer og tjenester lokalt, så krever de kunnskap og service i alle ledd. Dette må vi ta inn over oss, og det ser ut til at mange tar dette på alvor og setter nye og høye kvalitetskrav til seg selv. Et litt spesielt eksempel er at vi i løpet av de siste årene har fått tre gourmetrestauranter med høy standard og godt belegg her i byen, kanskje litt unikt for en by med ca innbyggere. Hva med den lokale sparebanken? Det går vel mot gylne tider også for Harstad Sparebank? For oss som sparebank er dette veldig inspirerende, og vi skal være på «hugget» i arbeidet med å skape aktivitet og vekst både i bedrifts- og personmarkedet. 10 N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

11 Det beste alternativet: Det vil bli mange nye innbyggere i Harstad som ønsker gode banktjenester, og vi har et klart mål om å være det beste alternativ for disse, sier banksjef Tore Karlsen i Harstad Sparebank. Vår visjon er at vi skal bidra til en positiv samfunnsutvikling i bankenes markedsområder. Det innebærer blant annet at vi skal være en attraktiv lokal finansiell partner som er kjennetegnet av fellskap med lokalsamfunnet, korte og raske beslutningsveier, fair play og høy servicegrad. Det er med dette vi skal møte en ny fremtid i vår region, og vi ønsker å være med på utviklingen i det markedet vi dekker. Men er Harstad Sparebank stor og sterk nok til å spille en rolle i et nytt oljedominert marked? Vi er en bank med vel tre milliarder kroner i forretningskapital, og i vår portefølje utgjør næringslivs - engasjementer rundt 35 prosent. Vi er naturligvis ikke noe bankalternativ for de aller største bedriftene som etablerer seg i byen. Disse har etab - lerte relasjoner til stor banker både i Norge og internasjonalt. Men, vi kan være med og bygge opp om nyetablering og utvikling av det eksisterende næringslivet i Harstad-regionen. Det er mange som har planer om å etablere seg med utgangspunkt i det nye som vokser frem, og det er positivt. Det bidrar til stor finansieringsetterspørsel, selv om det blir lansert mange gode ideer og prosjekter. Vi skal være med og finansiere prosjekter vi tror på, men det er viktig at vi opptrer fornuftig i vår kredittgivningen. For å bidra til finansiering av slik satsing, må vi kunne skille klinten fra hveten, og finne de gode prosjektene som det er verdt å satse på. Enkelte av våre bedriftskunder har allerede i dag produkter og tjenester som etterspørres av de store selskapene eller deres underleverandører. For vår del har vi tro på at vi skal kunne vokse videre både innenfor næringslivet og i privatmarkedet. Det vil bli mange nye innbyggere i Harstad som ønsker gode banktjenester, og vi har et klart mål om å være det beste alternativ for disse, sier banksjef Tore Karlsen i Harstad Sparebank. R a g n a r Fa l ck Sparebankbladet w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

12 A K T U E L T Vellykket økonomikurs med praktisk vri Nærmere hundre studenter deltok da Sparebanken Sogn og Fjordane arrangerte et praktisk økonomikurs i september. Kurset Bank på Tanken tok utgangspunkt i flere tema fra Økonomilappen, og ble et svært vellykket arrangement. Godt fornøyd: Vi er svært godt fornøyd med både oppmøtet og engasjementet til deltakerne. Dette var en uformell samling der vi kunne «ufarliggjøre» banken overfor de unge, sier Markedskonsulent Anette Sollid Markedskonsulent Anette Sollid hadde hovedansvaret for program og opplegg denne kvelden. Det kom tydelig frem at deltakerne var motivert for å skaffe seg bedre oversikt over egen økonomi. Vi evaluerte kurset i etterkant, og samtlige rapporterte at de hadde lært noe. Dessuten svarte omtrent alle at de ville anbefale kurset til andre, sier hun, og fortsetter: Vi er svært godt fornøyd med både oppmøtet og engasjementet til deltakerne. Dette var en uformell samling der vi kunne «ufarliggjøre» banken overfor de unge. I slike sammenhenger er ingen spørsmål for dumme. Studentene turde å stille mange spørsmål til bankrådgiverne, og medarbeiderne ga uttrykk for at de fikk en god dialog med de unge. I løpet av kvelden ble studentene også oppfordret til å bruke mobilene sine til å spre sparetips til venner som ikke var til stede, så på den måten traff banken mange flere ungdommer enn de som var i selve lokalet. Praktisk læring Sparebanken Sogn og Fjordane arrangerte en liknende aktivitetskveld i fjor, og Sollid forteller at de da had- 12 N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

13 C o l l a g e : A n e t t e S o l l i d de jobbet lenge for å få til et økonomikurs for studentene. Men vi fant ut at et slikt kurs fort kan bli kjedelig etter en lang dag med studier og forelesninger. Vi bestemte oss for et kurs med praktiske aktiviteter som knytter seg til økonomi. Temaene vi tar opp i kurset må dreie seg om noe de kan få bruk for i hverdagen. Vi ønsket å gi dem en aha-opplevelse knyttet til personlig økonomi. Studentene fikk prøve seg på ulike aktiviteter og oppgaver. Temaene som fenget dreide seg om alt fra budsjett og økonomikontroll, via sparing, lån, boligkjøp og skatt til forsikring. Underveis skulle de ta Økonomilappen, og for å få hjelp til å ta kunnskapstesten og for å lære mer, kunne de oppsøke ulike poster som var plassert rundt i lokalet. Der ventet praktiske oppgaver som belyste forskjellige problemstillinger, og rådgivere fra banken var til stede for å svare på spørsmål. Alle aktivitetene var knyttet til tema i heftet På egne ben, som er utarbeidet av Finans Norge og Forbrukerombudet. For å få til dette arrangementet i konsertlokalet Tanken, samarbeider Sparebanken Sogn og Fjordane med Studentsamskipnaden i Sogndal som er utdanningssenteret i fylket. Hvert år er det ca unge som bor og studerer i Sogndal. Mange bor på hybel, og for første gang må de styre økonomien på egen hånd. Da kan det være nyttig å lære litt om økonomistyring, mener Sollid. Morsomt og relevant Nøkkelen til å få en bedre økonomi er ifølge banken at man har oversikt over hva man faktisk bruker penger på. Det var derfor stor interesse for de praktiske oppgavene som knyttet seg til budsjett, og flere av deltakerne syntes det var vanskelig å få budsjettet i balanse. Mange studenter leier hybel, og de ønsket derfor å lære mer om reglene i leiemarkedet. Et annet hovedtema var bilkjøp, og her var budskapet at det ikke er gratis å ha en bil etter at man har kjøpt den. Markeds konsulenten forteller at hensikten med opplegget er å skape nysgjerrighet slik at de unge har lyst til å lære mer. Ikke minst så vi dette på temaet forsikring. Bankens erfaring er at det kan være krevende å få unge mennesker til å interessere seg for reiseforsikring og innboforsikring. Til å belyse oppgaven hadde vi alliert oss med Vegvesenet og skaffet «promillebriller» til deltakerne. Med brillene på skulle studentene balansere og kaste ball, og dermed så de hvor lett det er å «bomme». Da var det også enklere å fenge interessen for å lære mer om hvordan de kan forsikre seg. Når så mange møter opp på en kurskveld i personlig økonomi, viser det at de unge er interessert i å lære. Etterspørselen er tydelig til stede, avslutter Anette Sollid. Hilde Elisabeth Johansen Finans Norge «hensikten med opp - legget er å skape nysgjerrighet» w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

14 A K T U E L T Bankkort for barn Foreldrekontroll er viktig når bankene tilbyr kort og banktjenester til barn. Vi har samarbeidet med SpareBank 1 om utarbeidelsen av deres vilkår, og er godt fornøyd med måten de har håndtert dette på, sier fagdirektør Jo Torkel Gjedrem i Forbrukerombudet. «vilkårene er greie og har ingen innsigelser» Han forteller at Forbrukerom - budet forhandlet frem vilkårene med SpareBank 1 da banken begynt å tilby kort til de som var under 13 år for to år siden. Vi synes disse vilkårene er greie og har ingen innsigelser til disse. Vi har sett på mobilbanken for barn som de tilbyr i disse dager også, og kan ikke se noen spesielle problemer med dette. I Forbrukerom - budet er vi svært opptatt av barn, finansielle tjenester og betaling hver for seg. Vi har jobbet med betalingstjenester i flere år, og når det gjelder barn så må disse spesielt tilpasses brukergruppen. De er ikke myndige, de har ikke den samme forutsetningen for å skjønne konsekvenser av det de gjør. Det gjør at banken heller ikke kan stille like strenge krav til disse som de gjør til andre kunder. Kjernen er at produktene er tilpasset brukergruppen. Avtalevilkårene må være rimelige, og da er det ikke prisen jeg sikter til. De må stå rimelig i forhold til det kunnskapsnivået barn har, sier han. Godt: SpareBank 1 har håndtert dette godt, sier fagdirektør Jo Torkel Gjedrem i Forbrukerombudet. Foreldrekontroll Det er to ting Forbrukerombudet har vært svært nøye på, og det er at det skal være foreldrekontroll og at det skal være et ansvar som er tilpasset brukergruppen. Det som er viktig er foreldrekontroll. Det er viktig at foreldrene får en reell valgmulighet til å vurdere barnets modenhet. Slik kan de for eksempel vurdere om barnet skal ha et kort som er åpent for netthandel eller ikke. Det andre er barnas ansvar med misbruk. Barn har ikke den samme forutsetningen for å skjønne hvordan de skal verne om kortet og unngå misbrukssituasjoner. Barn må gjøre det med vilje, og barnet må ha skjønt at kortet blir misbrukt hvis det skal settes krav. 14 N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

15 Bankkort for barn ble lansert i 2011 fordi foreldre fant det utfordrende å ha kontanter tilgjengelig i hverdagen. Den øvre grensen for tap som kan veltes på kunden, er 800 kroner. Det holder for eksempel ikke å si at det er misbruk hvis barnet i god tro har gitt bort koden sin, sier Gjedrem. Jobber med Finans Norge At det tilbys kort til barn under 13 år er nytt, og her føler Gjedrem at Spare - Bank 1 har gått i bresjen og tatt et ansvar for å utforme tilpassede vilkår. Når det gjelder ungdom i alderen 13 til 18 har vi i samarbeid med Finans Norge utarbeidet standardvilkår sammen med bankene. Dette gjelder kortbruk. Vi vil også se på aldersgruppen under 13 år i samarbeid med Finans Norge. Vi ønsker å lage en mønsterkontrakt som også andre banker kan bruke, sier han. Han forteller videre at Forbruker - ombudet har hatt en lang dialog med bankene om hva rammene for nettbruk skal være når det gjelder aldersgruppen 15 til 18 år. Vi er i dialog fortsatt. Vi ser at det er lettere å misbruke kortet på nett, og at det er mulig å kjøpe en god del varer på nettet som ikke er beregnet på 15 åringer og som kanskje ikke er lovlig å kjøpe i det hele tatt. Her diskuterer vi fortsatt løsninger. En ny virkelighet Organisasjonen Virke har lagd en rapport som viser at de som stort sett betaler med kontanter på restauranter, er barn og eldre. Organisasjonen har samtidig tatt til orde for kun å tillate betaling med kort i utelivsbransjen. Dette er en utvikling som gjør at det er nødvendig for barn også å få en mulighet til å betale med kort. Det har vært enkelte kritiske røster mot kort for barn under 13 år. Dette går på barnets modenhet og om dette bidrar til økt forbruk. Vi sier at her er det foreldrene som må ha oversikten og ansvaret. Det er de som må vurdere om barnet er modent nok til å ha et kort. Samtidig går samfunnet mot mer og mer elektronisk betaling. Kontanter blir brukt i stadig mindre grad. Alle er avhengig av tilgang til betaling også barn. Det må være mulig for barn å betale, og i et slikt samfunn er det viktig at det finnes trygge og gode betalingsløsninger for barn, sier Gjedrem. Gode erfaringer I SpareBank 1 er det produktsjef Betalingstjenester Heidi Elisabeth Strøm i SMN som har hatt hovedansvaret for utviklingen av Gruppens korttilbud til barn. Bankkort for barn ble lansert i 2011 fordi foreldre fant det utfordrende å ha kontanter tilgjengelig i hverdagen. Foreldrene mente et bankkort tilpasset barn kunne bidra til å løse en slik utfordring, og samtidig lære barn bruk av kort i trygge omgivelser. Bankkort for barn har flere sikkerhetselement enn vanlig bankkort, som for eksempel beløpsbegrensning. Det er også andre regler for ansvarsforhold knyttet til misbruk. Barn er ikke ansvarlige for sine handlinger på samme måte som voksne, og kortavtalen med banken gjenspeiler dette, sier hun. Etter nærmere to år med tilbudet opplever SpareBank 1 fremdeles daglig etterspørsel fra foreldre. Alle tilbakemeldinger vi har fått fra foreldre er fremdeles kun positive, skjønt enkelte har påpekt at beløpsgrensen kan være i laveste laget når barnet nærmer seg 13 år, sier Strøm. Sier nei til 4-åringer SpareBank 1 har opplevd at foreldre til barn helt ned i en alder av fire år har spurt om å få kort til barnet sitt. Produktet har ikke blitt endret noe siden det ble lansert, men vi så «har flere sikkerhetselement» w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

16 «nedre aldersgrense er syv år hos oss» Kortavtalen: Barn er ikke ansvarlige for sine handlinger på samme måte som voksne, og kortavtalen med banken gjenspeiler dette, sier Heidi Elisabeth Strøm. det etterhvert nødvendig å sette en nedre aldersgrense for bestilling. Vi mottok flere bestillinger på kort til barn helt ned til fire år. Vi ba, i disse tilfellene, foreldrene om å komme tilbake om noen år. Nedre aldersgrense er syv år hos oss nå, sier Strøm. Av nye tjenester til målgruppen trekker Heidi Elisabeth Strøm frem Mobilbank for barn som nettopp er lansert. Her kan barnet på en mye enklere måte enn tidligere følge med på saldo og forbruk på brukskontoen. Barnet kan ikke gjøre noen tran - saksjoner bare sjekke saldo kort Så langt har SpareBank kortkunder i aldersgruppen under 13 år. Hittil er det ikke registret noe misbruk av kortene. Vi er ikke kjent med at det har vært noen tilfeller av misbruk, og følgelig heller ingen tilfeller hvor barn/foreldre har måttet stå ansvarlig. Det er uansett kun ved forsettlig misbruk vi kan komme opp i en slik situasjon, og dette synes å være veldig langt unna, sier hun. Banken har ingen klare bevis som kan dokumentere at bankkort for barn har hatt betydning for barns forståelse av penger og forbruk. I en mer og mer digital verden tror vi likevel dette kan være gode verktøy for å lære gode vaner knyttet til forbruk, sparing og penger generelt, sier Heidi Elisabeth Strøm. E ddy Grønset 16 N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

17 A K T U E L T Trøndersk nordlending på finans - toppen i nord Etter at han har sittet i sjefsstolen i Spare - Bank 1 Nord-Norge i rundt ti måneder, er Spare bankbladet av den klare oppfatning at det er på tide å gi konsernsjef Jan-Frode Janson plass i spaltene. Ettersom han har påtatt seg oppgav en med å lede den største og viktigste nordnorske finansinstitusjonen, anser vi det som viktig at våre lesere blir bedre kjent med ham. Jan-Frode Janson (44) var på plass på sjefskontoret allerede den første dagen i 2013, og ifølge ham selv vil dette bli hans basecamp i mange år fremover. Derfor har han gått til anskaffelse av bolig i Troms - dalen på andre siden av Tromsø brua. Han gir klart uttrykk for at det ikke F o t o : Y n g v e O l s e n S æ b b e w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

18 «for meg har det viktigste vært å bli kjent med kunder og med arbeidere» var aktuelt med noen i prøveperiode med hustru og tre barn på henholdsvis 18, 14 og sju år i Trond heim, og han selv i leilighet i Tromsø. Nå er det ikke bare på sjefskontoret han trives. Med utpreget trøndersk dialekt, en mindre talefeil ifølge ham selv, hevder han at han i hjerte og sjel er nordlending, og fremhever at han kan skilte med solide nordnorske aner. Med far fra Balangen, og kone fra Salangen, er det ingen grunn til å tvile på hans sterke patriotisme for vår nordligste landsdel. Vi tar med at han har studert i Bodø, og dermed skulle det aller meste være i orden. Det eneste lille som kanskje kan tale litt i mot ham, er at han heier på Rosenborg og ikke på Tromsø IL eller Bodø Glimt, men sånt kan gå seg til med tiden. Landsdelen rundt Janson understreker at han har fått en veldig fin mottakelse både i egen bank, blant kollegaer i andre banker og personer i næringslivet og offentlig forvaltning rundt om i landsdelen. For meg har det viktigste vært å bli kjent med kunder og medarbeidere. Derfor har jeg bevisst brukt tid på å reise rundt og treffe våre rundt 800 ansatte ved våre 76 kontorer. Både historien, størrelsen og vårt distribusjonsnett forteller at vi er landsdelens bank, sier Jan-Frode. Vi er representert med kontor i 64 kommuner, og til nå har jeg vel møtt et femtitall av ordførerne. I tillegg har jeg selvfølgelig hatt samtaler med ledere og kunder innenfor landsdelens næringsliv. For meg har dette vært en interessant læringsprosess og en spennende tilnærming til det området jeg nå skal arbeide og bo i, sier han. siviløkonomiutdanningen. Men han har et langt bredere fagfelt å spille på enn bare økonomi. I 1995 fullførte han en doktorgrad om Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTH. Før han kom til bankverdenen hadde Jan-Frode hatt en industriell karriere. Han har vært forsker ved SINTEF, produktsjef i Nidar og ikke minst Orklas gruvedrift på Løkken. I Orkla hadde jeg en veldig god tid. Å få lov til å arbeide tett på Jens P. Heyerdahl, som var den aller fremste industrilederen i Norge, var utrolig spennende. Han gjorde et uutslettelig inntrykk, og jeg holder ham som mitt lederideal. Å kunne lede et stort og mangesidig konglomerat som Orkla den gang var, er ikke all gitt. Ikke minst hans måte å fremstå på overfor de ansatte synes jeg var veldig bra, fastslår Jan-Frode. Inn i bankverden I 2001 ble Jan-Frode ansatt som viseadministrerende direktør i Fokus Bank. Det var starten på en tolv år lang karriere. Å komme inn i en næring som skiller seg ganske mye fra tradisjon - ell industri som jeg kom fra, var selv - følgelig interessant. Jeg hadde en meget god sjef i Thomas Borgen som nå har gått helt til topps i konsernet Danske Bank. Det er interessant at eierne i Danmark velger en nordmann til å styre landets største bank. Det blir hevdet at Fokus Bank ble styrt med hard hånd fra Køben - havn, opplevde du det slik? Nei, og litt ja. I utgangspunktet hadde vi gode rammer og stor grad av frihet når det gjaldt å drive banken i Norge. I alle fall var det situasjonen frem til finanskrisen i Da ble det strammet ganske kraftig til, men det var vel også tilfellet i de fleste større bankene. Endringer i sparebanken Etter 12 år i toppledelsen i en stor forretningsbank har du nå tatt overgang til ett av flaggskipene i sparebanknæringen, hvordan føles det? Jeg har ved flere tilfeller sagt at jeg er både stolt og ydmyk over å få lede en så stor og viktig nordnorsk institusjon. Enhver ny leder vil gjerne sette sitt stempel på organisasjonen. Hvilke endringer har du innført? Solid bakgrunn Jan-Frode, vi tillater oss å bruke fornavn, startet økonomistudier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og fortsatte i Bodø hvor han gjennomførte Åpen dør: Jeg er tilhenger av den åpne dørs politikk, sier Janson. F o t o : To r g r i m R a t h O l s e n 18 N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

19 Viktig: For meg er det viktig å lede en bank hvor det er enkelt for de an satte å komme med sine synspunkter, sier konsernsjef Jan-Frode Janson. F o t o : To r g r i m R a t h O l s e n Ledere er forskjellige. For meg er det viktig å lede en bank hvor det er enkelt for de ansatte å komme med sine synspunkter. Jeg er tilhenger av den åpne dørs politikk. De som ønsker å snakke med meg, skal få anledning til det, understreker Jan-Frode. Når det gjelder selve bankhåndverket, så vil det nok også være en del forskjeller fra tidligere. Spare - Bank 1 Nord-Norge skal være en fin - ansinstitusjon som bidrar til å utvikle landsdelen gjenn om å gi kreditt og ikke minst rådgivning til gode institusjoner, bedrifter og private. Vi skal samarbeidet tett og være aktive i forhold til landsdelens næringsliv. Samtidig skal vi drive god bankvirksomhet. Skal vi være den trekkraften for landsdelen, slik alle ønsker, må vi tjene penger. Vi må hele tiden sørge for at vi har økonomisk styrke til å utføre den rollen vi har påtatt oss. Min klare mening er at det ikke er bankens oppgave å være eier i nordnorsk næringsliv. Erfaringen viser at det har kostet banken dyrt, sier Jan-Frode. Gode resultater Kinesisk Jansen har utfordring: fått en fin økonomisk Bedre miljøpolitikk koster i form av lavere økonomisk vekst. start som leder av SpareBank 1 Nord-Norge. Etter første halvår kunne han notere et overskudd på 584 millioner kroner. Det er godt over resultatet på 440 millioner på samme tid i fjor. Jan-Frode fremhever at det resultatet er godt, og at det vil bidra til en styrking av bankens egenkapital. Som en konsekvens av myndighetenes strengere krav til kapitaldekning, må vi også i årene fremover ha en inntjening som bygger egenkapitalen videre opp. Det er i gode økonomiske tider vi må bygge opp våre reserver. Det er det vi gjør nå, sier konsernsjefen. Hentet inn mer egenkapital Nylig har banken hentet inn 750 millioner kroner i form av en egenkapitalbevisemisjon som styrker bankenes kjernekapital med 1,7 prosent. Hvor nødvendig har det vært? Som jeg nettopp sa trenger vi å styrke egenkapitalen for å møte kravene både fra nasjonale og internasjonale myndigheter. Når vi velger å gjøre en emisjon, er det også fordi vi vil ta del i en lønnsom vekst i landsdelen. Et annet alternativ kunne være å heve rentene på utlån, men det vil være en kortsiktig måte å operere på. Høyere renter vil også gå ut over både personkunder og næringslivet og kunne bidra til å dempe veksten i landsdelen. En emisjon har en langsiktig karakter, sier Janson. Et kort spørsmål til slutt Er det ingenting som er galt med befolkningen i Nord-Norge. Jo, jeg synes det er på tide at man slutter å krangle om alle lokaliseringer og om hvem som skal ha hva i landsdelen. Vi må finne frem til rasjonelle løsninger. Jeg synes Tromsøs ordfører Jens Johan Hjort opptrådte svært bra i forbindelse med Artic Race. Han har «vi må finne frem til rasjonelle løsninger» stor tro på at dette arrangementet vil være noe landsdelen vil tjene på, og det vil kunne bidra til å styrke oppmerksomheten om landsdelen i enda sterkere grad enn det vi ser nå. Hjort hadde ingen problemer med at Tromsø ikke ble en del av årets race. I stedet for å syte og klage ga han uttrykk for at han gledet seg til neste år, da blir det kanskje Tromsøs tur. Vi trenger mer av slike holdninger i vår landsdel, sier konsernsjef Jan-Frode Janson til Sparebankbladet. R a g n a r Fa l ck Sparebankbladet w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

20 Ø K O N O M I S K P E R S P E K T I V Hva skal vi gjøre med alle penga? Kanskje må vi begrense tempoet i oljeutvinningen fordi det blir tiltakende vanskelig og ubehagelig for den norske stat å skulle eie så mye av fremtidig verdiskapning i andre land. «snart én mil - lion kroner pr. nordmann» Det er hendt mye siden 1969 da de første dråpene med olje piplet ut av rør på Ekofisk, akkurat innenfor på norsk side, og ikke på dansk eller britisk side, i Nordsjøen. At rikdommene var så eventyrlige, hadde vel knapt noen tenkt seg den gangen. I dag er Statens Pensjonsfond Utland (SPU) verdens klart største Sovereign Wealth Fund (SWF) eller statlige eide formuesfond. På 760 milliarder dollar, eller snart én million kroner pr. nordmann. Det er ustyrtelig mye penger. Fem ganger så mye som i verdens største hedgefond, Bridgewater Associates, som har fire ganger så mange ansatte. Hvilket betyr at hver ansatte i SPU har tyve ganger så mye kapital å håndtere som hver ansatt i Bridgewater. Statens Petroleumsfond etableres I 1983 leverte det såkalte Tempo - utvalget, ledet av daværende visesentralbanksjef Hermod Skånland, sin rapport om petroleumsvirksomhetens framtid. Rapporten stilte seg tvilende til hvorvidt politikerne ville klare å stå imot fristelsen til å bruke mer penger når pengene først var der. Med en slik forståelse lagt til grunn burde takten i oljeutvinningen tilpasses takten vi hadde tenkt å bruke disse ekstrainntekt - ene i. Men slik gikk det ikke. Olje - interessene kjørte over visesentralbanksjefen. Oljen skulle opp, og pengene saltes ned. Den eneste måte Norge som nasjon kunne bruke mindre enn vi tjente var gjenn om investeringer i utlandet. Men hva skulle man kjøpe? Og hvem skulle kjøpe det? Ettersom Norges Bank gjennom forvaltningen av valutareservene allerede stelte med slikt, var det naturlig at Banken også fikk ansvar for å forvalte midlene til Statens Petrol - eumsfond, som det den gangen het, og som var blitt opprettet allerede i 1990 under regjeringen Syse. I mai 1996 kom de første pengene snaue to milliarder kroner inn på kontoen til fondet. I starten handlet man andre lands statsobligasjoner, på linje med hva valutareservene for øvrig var plassert i. Men ettersom Statens Petroleumsfond tok til å vokse både i alder og omfang, ble det litt tamt og pysete bare med slike papirer. Liten risiko, men enda mindre rente. Kreativiteten blomstrer Det manglet ikke på kreative forslag til hvordan eksporten av kapital burde organiseres. Særlig hissige var innenlandske finansinstitusjoner som mente seg både berettiget og kompetente til å stå for plasseringen av midlene ute mot en liten «fee». Hva var vel mer naturlig Hva var vel mer naturlig enn om dollarene som strømmer inn over land og folk rustet opp finans næ r ingen i Norge? 20 N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

Ugreit med Euroland Hva skal vi gjøre fdffdsfsf ff med alle penga?

Ugreit med Euroland Hva skal vi gjøre fdffdsfsf ff med alle penga? Ugreit med Euroland Hva skal vi gjøre fdffdsfsf ff med alle penga? Arne Jon Isachsen Centre for Monetary Economics (CME) Månedsbrev 09/2013 Kanskje må vi begrense tempoet i oljeutvinningen fordi det blir

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva til høring om Statens pensjonsfond

Detaljer

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015)

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag. S (2014 2015) fra stortingsrepresentanten(e) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentanten(e) om å nedsette ekspertutvalg for å utrede muligheten for å

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Årsrapport 2011. Om banken

Årsrapport 2011. Om banken Om banken 1 av 9 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen?

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Tone Lunde Bakker Country Manager Danske Bank Gardermoen14. november 2013 Innhold Norsk forvaltningsindustri

Detaljer

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder?

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder? Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper 1. Hvem er du? 10 9 88.8% 7 5 4 3 1 11.2% 1 2 1 Kvinne 2 Mann Kvinne 11,2% Mann 88,8% N 169 2. Hva er din alder? 10 9 7 5 4 3 29.2% 38.7% 1 15.5%

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Fripoliser med investeringsvalg livbøye for næringen eller til beste for kundene? Forvaltning av pensjonsmidler og årlig garantert avkastning

Fripoliser med investeringsvalg livbøye for næringen eller til beste for kundene? Forvaltning av pensjonsmidler og årlig garantert avkastning Fripoliser med investeringsvalg livbøye for næringen eller til beste for kundene? Innlegg fra Silver på medlemsmøte 21. november 2012 i Den norske Forsikringsforening Forvaltning av pensjonsmidler og årlig

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009 Innføring av egenkapitalbevis Oslo, 17. september 2009 MNOK Ansatte Kostnadsandel En gjensidig endringsreise Fokus på effektivisering og lønnsomhet Skadeforsikring - Norge 2900 Ansatte 35 2400 1900 Kostnadsandel

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Kirkenes 3. september 2012 Age Bakker, Chief Operating Officer Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater Eierskapsutøvelse

Detaljer

Inge Ådland, IT-sjef Visjoner for Vestlandet 14.10.2010

Inge Ådland, IT-sjef Visjoner for Vestlandet 14.10.2010 Inge Ådland, IT-sjef Visjoner for Vestlandet 14.10.2010 Fra Stadlandet i nord til Sandnes i syd Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Sentral drivkraft for nærings - og samfunnsutvikling

Detaljer

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre,

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre, Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9 Kjære bystyre, Vi lever i en god tid i vår del av verden og i vår del av landet. Vi skal anerkjenne at vi har naturgitte ressurser som

Detaljer

SPAREBANKEN VEST EGENKAPITALBEVISKONFERANSE 11. MARS 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

SPAREBANKEN VEST EGENKAPITALBEVISKONFERANSE 11. MARS 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR SPAREBANKEN VEST EGENKAPITALBEVISKONFERANSE 11. MARS 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR SPAREBANKEN VEST Nøkkelfakta Etablert i 1823 og Norges nest eldste sparebank 147 milliarder i forvaltningskapital

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT AKTUELL KOMMENTAR Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan ikke

Detaljer

REGIONAL FORVALTNING AV DELER AV STATENS FINANSIELLE FORMUE I UNOTERTE AKSJER

REGIONAL FORVALTNING AV DELER AV STATENS FINANSIELLE FORMUE I UNOTERTE AKSJER REGIONAL FORVALTNING AV DELER AV STATENS FINANSIELLE FORMUE I UNOTERTE AKSJER I all sin enkelhet - to ting: Unoterte aksjer Regional forvaltning ta i bruk kompetansen i de største byene Alt annet kan

Detaljer

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen 14.12.15 Sparebanken Hedmark Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i Sparebanken Hedmark Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen Hovedpunkter Sparebanken Hedmark og Bank 1 Bank 1 Oslo

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Sparebankforeningens egenkapitalbevis seminar. Oslo 20. oktober 2015 Administrerende banksjef Tor Egil Lie

Sparebankforeningens egenkapitalbevis seminar. Oslo 20. oktober 2015 Administrerende banksjef Tor Egil Lie Sparebankforeningens egenkapitalbevis seminar Oslo 20. oktober 2015 Administrerende banksjef Tor Egil Lie Innhold Banken Strategi Kort status Marked Utbytte og stiftelser Oppsummering Ny bank på Jæren

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Årsrapport 2014. Om banken

Årsrapport 2014. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

SEMINAR FOR STORTINGETS FINANSKOMITÉ. Hvilken rolle bør staten ha i å sikre kapitaltilgangen for norske bedrifter?

SEMINAR FOR STORTINGETS FINANSKOMITÉ. Hvilken rolle bør staten ha i å sikre kapitaltilgangen for norske bedrifter? Arne Jon Isachsen Handelshøyskolen BI 6. mai 2003 SEMINAR FOR STORTINGETS FINANSKOMITÉ Hvilken rolle bør staten ha i å sikre kapitaltilgangen for norske bedrifter? I. Glimt fra et Gardsbruk II. Fra et

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

MØTE MED FINANSTILSYNET 24. APRIL 2012. Innspill til dagsorden fra Referansegruppen for gjennomføring av CRD IV - FNO

MØTE MED FINANSTILSYNET 24. APRIL 2012. Innspill til dagsorden fra Referansegruppen for gjennomføring av CRD IV - FNO MØTE MED FINANSTILSYNET 24. APRIL 2012 Innspill til dagsorden fra Referansegruppen for gjennomføring av CRD IV - FNO 24.04.2012 Referansegruppe CRD IV Forslag til dagsorden 1) Gjennomføring i norsk rett

Detaljer

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER N O T A T Til: Foreningen Pensjonskontoret v/ Anne Karin Andreassen Oslo, 8. april 2014 Ansvarlig advokat: Nordby Fra: Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Thomas Nordby E-post: Thomas.Nordby@adeb.no Vår

Detaljer

Kvartalsrapport 2014. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2014. 1. kvartal Kvartalsrapport 2014 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal 2014 ble 3,3 millioner kroner, som er en reduksjon på 0,8 millioner kroner sammenlignet med samme periode

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Fra forvaltning til aksjeselskap

Fra forvaltning til aksjeselskap Fra forvaltning til aksjeselskap PLANFASEN 1997-1999 Den nye tid formes Kildesorteringsløsninger etableres Deponier stenges Ideen om SMOR (senere Tromsø Miljøpark) lanseres Fra Bruk og kast til Kast &

Detaljer

Sparebankstiftelsen Ringerike. Bransjeseminar om egenkapitalbevis onsdag 11 september 2013 Innlegg ved daglig leder Alf E. Erevik

Sparebankstiftelsen Ringerike. Bransjeseminar om egenkapitalbevis onsdag 11 september 2013 Innlegg ved daglig leder Alf E. Erevik Sparebankstiftelsen Ringerike Bransjeseminar om egenkapitalbevis onsdag 11 september 2013 Innlegg ved daglig leder Alf E. Erevik Etableringen av Sparebankstiftelsen Ringerike Etablert 1. juli 2010 som

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Årsrapport 2012. Om banken

Årsrapport 2012. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Penger til besvær Finansnæringens samfunnsansvar

Penger til besvær Finansnæringens samfunnsansvar Penger til besvær Finansnæringens samfunnsansvar Tone Lunde Bakker Country Manager Danske Bank Radisson Blu Plaza Hotel, Onsdag 30. oktober 2013 Innhold Nordmenn og privatøkonomi Samfunnsansvar hva legger

Detaljer

Handelshøyskolen i Bodø. 18. august 2009 Konserndirektør Tom Høiberg

Handelshøyskolen i Bodø. 18. august 2009 Konserndirektør Tom Høiberg Handelshøyskolen i Bodø 18. august 2009 Konserndirektør Tom Høiberg Finanskrisen Terra Securities og kommunene Terra Gruppen og bankalliansen Finanskrisen Fra fjorårets foredrag i Bodø Markedsverdi for

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre?

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Faglig innlegg på Teknas valgmøte, Mo i Rana 27 august 2009 Advokat Christian Hambro Næringslivet har hovedansvaret for å håndtere gode og dårlige

Detaljer

Lederskap eller tjenerskap?

Lederskap eller tjenerskap? Lederskap eller tjenerskap? Rektor og professor Handelshøyskolen BI Foredrag på SMB dagen 29. september 2011 Lederrollen Ledelse er å bidra til virksomhetens mål gjennom medarbeidere Tilrettelegge: Motivere,

Detaljer

Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse

Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 24.01.2014 Vår ref.: 13-1730 Deres ref.: 13/632 EEr Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

Sandnes Sparebank Tilslutning til Eika Alliansen 14. november 2014

Sandnes Sparebank Tilslutning til Eika Alliansen 14. november 2014 Sandnes Sparebank Tilslutning til Eika Alliansen 14. november 2014 2 av 8 1. Innstilling Sandnes Sparebank gjennomfører løpende strategiske vurderinger av markeds- og konkurranseforhold. Gjennom de siste

Detaljer

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål INSTRUKS for tildeling av gaver til allmennyttige formål Vedtatt av Forstanderskapet, 26. oktober 2011 1 1. Innledning...3 2. Visjon og målsetting for gavevirksomheten...4 3. Disponering av gavemidlene...4

Detaljer

Markedet for verdipapirfond. 1. halvår 2008. Adm. dir. Lasse Ruud

Markedet for verdipapirfond. 1. halvår 2008. Adm. dir. Lasse Ruud Markedet for verdipapirfond 1. halvår 2008 Adm. dir. Lasse Ruud Overblikk 1. halvår 2008 I løpet av 1. halvår er det nettoinnløst for 1 mrd. kr. samlet sett i alle fondstyper +1,5 mrd. kr. i pengemarkedsfond

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12.

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. LillestrømBanken 2. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. august 2014 Hovedtrekk 2. kvartal 2014 God bankdrift og utbytte bidrar

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN LESSONS FROM THE FUTURE: Hvordan en klarte å tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser på Helgeland Erlend Bullvåg HHB-UIN UIN Norges mest kompakte campus + Universitetscampuser: Kunnskapssenteret på

Detaljer

Noen høyaktuelle temaer knyttet til betalingsformidling. Jan Digranes, direktør prosessområde bank, Finans Norge

Noen høyaktuelle temaer knyttet til betalingsformidling. Jan Digranes, direktør prosessområde bank, Finans Norge Noen høyaktuelle temaer knyttet til betalingsformidling Jan Digranes, direktør prosessområde bank, Finans Norge 31.10.2013 I. Endringer i Nets vurdering av risiko 1. Finanstilsynet har i brev 30.09.2013

Detaljer

Folketrygden Kan vi stole på den?

Folketrygden Kan vi stole på den? NBBL-seminar, 6. september 2001 Professor Arne Jon Isachsen Handelshøyskolen BI Folketrygden Kan vi stole på den? 1. Svar: Et noe betinget JA 2. Noen tall 3. Nærmere om Oljefondet 4. Fondering av pensjoner?

Detaljer

Konsernrapport høst 2013

Konsernrapport høst 2013 Konsernrapport høst 2013 Bakke AS vil fra 31.12.2013 inngå i bakkegruppen AS, et familieeid konsern med samme eiere som tidligere. Bakkegruppens kjernevirksomhet er forsatt boligbygging i egenregi. Kundegruppen

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Energi Norge, Bodø 27.9.2012 Kristian A. Johansen Vilje til vekst? Ja Nordkraft har vokst kraftig siden midten av 90-årene Har ambisjoner

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme NFF seminar 14. oktober 2010 1 Mål med seminaret: Å fremme diskusjon rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og beslutningstakere i finansnæringen

Detaljer

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 1 Hovedinnhold i meldingen Gode resultater i 2010 Perspektiver for SPU fram mot 2020 Unoterte investeringer

Detaljer

Norsk oljeøkonomi i en verden i endring. Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars

Norsk oljeøkonomi i en verden i endring. Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars Norsk oljeøkonomi i en verden i endring Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars Ubalanser i verdenshandelen Driftsbalansen. Prosent av verdens BNP. 1,,5 Vestlige økonomier Fremvoksende økonomier

Detaljer

Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi. Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB

Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi. Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB Visjon, strategi og mål for DNB Utfordringer på veien Foretaksrapportering i DNB

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Muligheter og begrensninger i den økonomiske politikken i Norge

Muligheter og begrensninger i den økonomiske politikken i Norge Plasseringskonferanse i Nordea, 26. september 2002 Professor Arne Jon Isachsen, Handelshøyskolen BI Muligheter og begrensninger i den økonomiske politikken i Norge 1. Innledning 2. Hvordan har samspillet

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer