Fakta om kreft i urinblæren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakta om kreft i urinblæren"

Transkript

1 Presseinformasjon - Oppdatert september 2010 Fakta om kreft i urinblæren Hver uke får omkring 18 norske menn og 6 norske kvinner stilt diagnosen kreft i urinblæren. Kreft i urinblæren var den sjette vanligste kreftformen i 2005 etter prostatakreft, brystkreft, lungekreft og tykktarmskreft og endetarmskreft (tabell 4). Det finnes to hovedvarianter av sykdommen, en overfladisk og en dypt voksende type. Den overfladiske typen er sjelden livstruende, med mindre den vokser dypere inn i slimhinnen og utvikler en dypt voksende svulst. En dypt voksende svulst har en alvorlig prognose. To tredjedeler (75-85 %) av all nyoppdaget kreft i urinblæren er overfladisk, mens ca. en fjerdedel er dypt voksende. Av alle krefttyper er blærekreft den kreftform som har flest tilbakefall. Det er den overfladiske kreftformen som oftest karakteriseres med tilbakefall Tilbakefall bør oppdages så tidlig som mulig. Derfor må de fleste pasienter kontrolleres regelmessig slik at tilbakefall kan behandles før den mer alvorlige krefttypen oppstår. Slikt behandlings- og kontrollopplegg vil vanligvis vare resten av livet. Pasienter med overfladisk blæresvulst kontrolleres regelmessig. I den første tiden etter operasjonen skjer kontrollen hver fjerde måned og deretter noe sjeldnere, gitt at det ikke oppstår tilbakefall. Ingen annen kreftform har så stor andel langtidsoverlevende pasienter som må kontrolleres regelmessig og behandles i ettertid. Ved kontrollene titter legen inn i blæren (cystoskopi). De svulster som da oppdages fjernes ved operasjon gjennom urinrøret. Pasienten gis vanligvis ryggmargsbedøvelse. I 2004 ble det registrert over sykehuskontakter på grunn av diagnosen blærekreft. 85 % av sykehuskontaktene foregikk poliklinisk. (Sykehuskontakt = et sykehusopphold eller en poliklinisk konsultasjon). 2 Blærekreft blir dermed den dyreste kreftformen å behandle. Internasjonale beregninger viser at blærekreft er dobbelt så dyr å behandle sammenlignet med for eksempel prostatakreft. Angst, lidelse og penger kan spares dersom antallet tilbakefall kan reduseres. Antall pasienter I 2008 fikk 1218 nordmenn kreft i urinblæren eller urinrør. Av disse var 907 menn og 311 kvinner (tabell 4). I 2007 døde 365 nordmenn av kreft i urinblæren eller urinrør (tabell 22). Hos de fleste av de som døde av denne sykdommen har kreften vært dypt voksende og oppdaget for sent til at pasienten kunne få helbredende behandling. 31. desember 2008 levde norske personer med diagnosen blærekreft (tabell 24). Motsvarende tall i 1998 var Kontakt: Kjetil Hestdal, adm.dir. Photocure, tlf:

2 Henvisninger til tabeller og figurer gjelder Cancer in Norway 2008 fra Kreftregisteret. Hvem får blærekreft? Kreft i urinblæren forekommer tre ganger hyppigere blant menn enn blant kvinner. Blant menn er urinblærekreft den fjerde hyppigste kreftformen etter kreft i prostata, tykktarm/endetarm og lunge. Blærekreft er uvanlig blant personer som er under 50 år. Den rammer hyppigst personer over 55 år. Symptomer Synlig blod i urinen er det vanligste og ofte det eneste tegnet på sykdommen % av de som får blærekreft har synlig blod i urinen. Av de som tar kontakt med legen når de selv oppdager blod i urinen har hver femte (20 %) kreft i blæren. Andre mindre vanlige symptomer kan være smerter, irritasjon eller problemer ved vannlating. Symptomer ved blærekreft kan forveksles med urinveisinfeksjon. Særlig eldre personer med urinveisinfeksjoner, oftest kvinner, som ikke blir bra ved behandling, bør derfor vurderes av lege med tanke på blærekreft. Årsaker Røyking er den vanligste kjente årsaken til blærekreft i Norge og i resten av den vestlige verden. Tobakksrøyk innholder flere forskjellige kreftkremkallende substanser som skilles ut gjennom nyrene og samles opp i urinblæren. Røykere får blærekreft 2-7 ganger hyppigere enn ikke-røykere, avhengig av hvor mye den enkelte har røykt. Tidligere røykere har dobbelt så stor risiko for å få blærekreft som ikke-røykere. Omkring 40 % av nyoppdagede tilfeller av blærekreft har en sammenheng med røyking. Risikoen øker med antallet sigaretter og med antallet år man har røykt. Det kan ta lang tid før blærekreft utvikles, slik at også tidligere røykere kan få sykdommen. Likevel vil risikoen reduseres hos de som slutter å røyke. Visse substanser som tidligere ble brukt i kjemi- og fargeindustrien, som for eksempel aromatiske aminosyrer og benzen, kan også være årsak til blærekreft. Det er ikke påvist noen sammenheng mellom alkoholinntak og blærekreft eller mellom kaffedrikking og blærekreft. Tidligere trodde man at søtningsmidler som cyklamat kunne gi økt risiko, men det har vist seg å ikke være korrekt. Det finnes heller ikke noen sterk sammenheng mellom arvelighet og blærekreft. I stedet finnes det en sterk sammenheng mellom alder og blærekreft; jo eldre desto større risiko. I noen utviklingsland, som Egypt, får mennesker en annen form av blærekreft på grunn av parasitten bilharzia som finnes i drikkevannet. Forskjellige typer blærekreft Den vanligste kreftformen i blæren og blæreveggen i den vestlige verden er en kreft som kalles urothelial cell carcinoma, UCC. (Tidligere kalt TCC, transitional cell carcionoma). Hvis kreften - blir oppdaget i tide, det vil si før den har rukket å vokse dypere enn inn i slimhinnen i urinblæren, er prognosen for langtidsoverlevelse meget god. - har rukket å vokse inn i muskelveggen eller utenfor urinblæren, er prognosen dårlig. Kontakt: Kjetil Hestdal, adm.dir. Photocure, tlf:

3 - har vokst inn i omkringliggende organer i underlivet, har spredt seg til lymfesystemet eller til mer fjernt liggende organer er prognosen meget dårlig. De fleste dør da innen ett eller to år. Tidlig oppdagelse av blærekreft er derfor meget viktig. Svulster i urinblæren deles inn etter - stadium (hvor dypt svulsten har vokst inn i blæreveggen (s k lokalt stadium) og om svulsten har spredt seg til lymfekjertlene i nærheten av blæren, eventuelt. til mer fjernt liggende organer) - grad (hvor aggressiv og hvor raskt svulsten vokser) - antall svulster - størrelsen på svulsten(e) Stadier Tis, Ta og T1 regnes som overfladiske svulster, T2, T3 og T4 er dypt voksende. (T1 er i prinsippet dypt voksende, men har ikke nådd blæremuskelen og regnes i praksis som en overfladisk svulst, selv om også denne kan vise aggressiv vekst.) Illustrasjon: Per-Uno Malmström, Sverige Tis (eller Cis) Forkortelsene står for Tumor in situ eller Cancer/Carcinoma in situ. Tis/Cis er flate svulster i urinblærens slimhinne som kan være vanskelig å se. Tis/Cis er en høyrisiko kreftform, Uten behandling utvikles Tis/Cis til dypt voksende svulst i løpet av fem år hos % av pasientene. Legene mistenker at Tis/Cis sannsynligvis er begynnelsen på all dypt voksende kreft i urinblæren. Kontakt: Kjetil Hestdal, adm.dir. Photocure, tlf:

4 Europeisk Urologisk Forening har klassifisert CIS som høymalignt i sine nye Retningslinjer for diagnose og behandling av urothelial cell carcinoma in situ (CIS) 1 I retningslinjene, som ble publisert i september 2005 i tidsskriftet European Urology, forklares at betegnelsen carcinoma in situ kan tyde på et forstadium til kreft. Det er dog et forstadium til en dypt voksende kreft, hvilket gjør CIS både histologisk og cytologiskt til en meget malign tilstand. Ta Ta er en overfladisk svulst som ser ut som blomkål inne i blæren. Ta vokser ikke inn i blæreveggen. Svulsten kan være en enkelt svulst eller flere svulster spredt rundt i blæren. De kan bli store og omfangsrike, uten å være livstruende så lenge de er overfladiske. Likevel kan de gi store problemer, særlig i form av blødninger og må alltid fjernes, enten de gir blødning eller ikke. Pasienter med flere svulster samtidig eller store enkeltsvulster gir høyere risiko for tilbakefall. Ta er den vanligste formen av blærekreft. Behandling og kontroller baseres på en risikoprofil. Den utvikles gjennom en analyse av hvordan svulsten vokser, størrelse og grad. - Lav risiko er de som kun har en ikke-aggressiv svulst. Disse utvikles i de fleste tilfeller ikke til dypt voksende kreft (ca 95 % ). Meget god langtids overlevelse. - Høy risiko for de Ta-svulstene som er mer aggressive og som kan utvikles til dypt voksende kreft. - Resterende er en gruppe svulster med middels risiko. Hos noen få pasienter med Ta-svulster, vil man ikke bare kunne få tilbakefall som overfladisk svulst, men også tilbakefall med dypt voksende svulster. Blærekreften blir da en mer alvorlig sykdom. Tilleggsbehandling gis som blæreskylling med cellegifter, eller BCG vaksine hos visse risikoutsatte pasienter. Pasienter som kun har hatt en ikke-aggressiv Ta-svulst uten tilbakefall innen fem år trenger ikke å fortsette med kontroller etter fem år. Det gjelder dessverre et lite mindretall av pasientene. Flertallet av pasienter med Ta-svulster må regne med livslang kontroll med varierende hyppighet. T1 T1 svulster har vokst fra slimhinnen og ned i det tynne kar- og bindevevslagret rett under slimhinnen, men ikke så langt ned som til blæreveggens muskulatur. T1 er høyrisiko kreft fordi kreftcellene ofte er av det sinte slaget. Stadiet regnes dog fortsatt som overfladisk kreft. Det er meget viktig med tilleggsbehandling (blæreskylling med cellegift eller BCG vaksine), tette kontroller og oppfølging. T2-T4 T2-T4 er dypt voksende svulster som har vokst inn i eller gjennom blæreveggen, eller vokst inn i naboorganer: Kontakt: Kjetil Hestdal, adm.dir. Photocure, tlf:

5 T2 - inn i blæreveggen T3 - gjennom blæreveggen T4 - til naboorganer. Hos % av nydiagnostiserte blærekreftpasienter oppdages kreften så sent at den er blitt lokalt avansert. Omkring halvparten av de som har den dypt voksende kreften uten påvist fjernspredning dør innen fem år. Diagnose Urinprøve Urinprøver fra pasientene undersøkes for å finne kreftceller. Mye blod i urinen kan dog forhindre at man oppdager kreftcellene. I en studie av pasienter som har fått diagnosen blærekreft, hadde 37 % negative urinprøver, dvs. urinprøven påviste ikke noen kreftceller. Jo mer aggressive kreftcellene er, jo større er muligheten for at kreftcellene oppdages i prøven. Flere legemiddelselskaper utvikler nå urinsticks og andre tilsvarende metoder som er basert på forskjellige markører eller substanser som skal gi indikasjon på kreft. Det gjenstår sannsynligvis flere år med forskning før disse gir tilstrekkelig sikker diagnostisering. Cystoskopi undersøkelse av blærens innside Ved en cystoskopi undersøkes blærens innside. Etter at pasienten har fått bedøvelseskrem i urinrøret, fører legen et tynt rør gjennom urinrøret inn til urinblæren. Gjennom dette røret føres deretter en kikkert med lys, slik at legen kan se om det finnes svulster på innsiden av blæren, hvor de sitter og hvordan de ser ut. Legen kan også ta prøver fra svulstene. Ved denne undersøkelsen spyles blæren med vann for å spenne den ut, skylle bort blod og få klar sikt. Cystoskopi er den viktigste undersøkelsen i forhold til blærekreft. Undersøkelsen kan utføres av spesialister, både poliklinisk på legekontor eller sykehus der pasienten kun gis lokalbedøvelse eller i operasjonssal med ryggmargsbedøvelse. Hvis pasienten har fått generell eller ryggmargsbedøvelse kan legen samtidig med cystoskopien også fjerne overfladiske svulster. Behandlingen kalles TURB (TransUrethal Resection of the Bladder). Ved cystoskopi brukes hvitt lys inne i blæren. En ny metode for diagnose, med et legemiddel som gjør at kreftcellene i blæren lyser røde når de belyses med blått lytt, er nå tatt i bruk flere steder i Norge. Blålysmetoden anbefales i de nye europeiske retningslinjene, ettersom man da kan oppdage 95 % av all Tis/Cis. Det blå lyset brukes som supplement til det hvite. Behandling Det finnes flere behandlingsalternativer ved blærekreft. Ved valg av behandlingsform tar legen hensyn til: - stadium (hvor mye har svulsten spredt seg) - grad (hvor aggressiv og hvor raskt svulsten vokser) - antall svulster - størrelsen på svulsten Alle pasienter med nyoppdaget blærekreft vil gjennomgå en TURB-operasjon. Ved en slik operasjon bruker legene en strømførende slynge gjennom et kikkertinstrument og høvler bort Kontakt: Kjetil Hestdal, adm.dir. Photocure, tlf:

6 svulsten. Overfladiske svulster vil da kunne fjernes fullstendig mens man ved dypt voksende svulster får materiale som kan brukes til videre undersøkelse av blant annet hvor dypt svulsten vokser. Hele svulsten vil i et slikt tilfelle ikke bli fjernet. Det må i så fall gjøres ved en etterfølgende behandling/operasjon. Pasienter med overfladiske svulster kan i tillegg få en engangsdose cellegift sprøytet inn i blæren noen timer etter at svulsten har bitt fjernet ved en TURB-operasjon. Dette reduserer risikoen for tilbakefall de første årene etter operasjonen, men gir ikke varig beskyttelse mot tilbakefall. De fleste pasientene med T1 svulst og pasienter med Ta svulst med hyppige tilbakefall og mange celleforandringer, vil også få en immunstimulerende behandling. Behandlingen innebærer flere serier innsprøytninger av tuberkelbakterien (BCG) i blæren. Behandlingen startes noen uker etter TURB-operasjonen, og innsprøytningene gis poliklinisk en gang i uken i seks uker. Deretter følger vekselvis pause og ny serie innsprøytninger (over 3 uker) etter et standardskjema. BCG-innsprøytningen følger med urinen ut av blæren på vanlig måte, etter en til to timer. Hos pasienter med dypt voksende kreft, som ikke involverer andre organer, oppnås best resultat hvis urinblæren fjernes og legen samtidig konstruerer en ny urinvei (urostomi) eller lager en ny urinblære av tarm. (Det er også mulig å kun fjerne deler av blæren.) Dette er en stor og omfattende operasjon og egner seg ikke for alle pasienter. Noen ganger kan kreften ha spredt seg så mye, eller pasienten kan være så svekket av alder eller andre alvorlige sykdommer, at de ikke vil tåle en så omfattende operasjon. Selv om svulsten i slike tilfeller ikke kan fjernes, er det mulig å fjerne deler av svulsten ved en TURB-operasjon for dermed å redusere plagene fra svulsten. Strålebehandling er et alternativ til operasjon men gir dårligere behandlingsresultat. Strålebehandling i noe reduserte doser kan derimot være nyttig for å lindre særlig blødning fra en svulst som ikke kan fjernes ved hjelp av operasjon. Hvis kreften har spredt seg til fjerntliggende steder i kroppen er det ikke mulig å helbrede sykdommen. For pasienter med denne diagnosen vil cellegiftbehandling bli vurdert for å øke forventet levetid noe. Tilbakefall og oppfølging Alle som har gjennomgått en cystoskopi med TURB kalles tilbake for en første kontroll med cystoskopi tre måneder senere. Risikoen for tilbakefall er aller størst i løpet av de første månedene etter TURB-operasjonen. Dette kan skyldes at noen svulster er vanskelige å se og at de av den grunn ikke er blitt fjernet. En annen årsak kan være at TURB operasjonen ikke fjernet hele svulsten og videre kan løse kreftceller fra de fjernede svulstene fått feste et annet sted i blæren og der begynt å vokse til nye svulster. Vanligvis kontrolleres pasienter deretter hver fjerde måned, til sammen fire ganger, og deretter mer sjeldent hvis det ikke har vært tilbakefall. Høyrisikopasienter kontrolleres oftere enn de med lavere risiko for tilbakefall. Høyrisikopasienter må kontrolleres resten av livet. Hos enkelte pasienter med Ta-svulst uten tilbakefall, kan man vurdere å avvikle kontrollopplegget etter 5-10 år. Helseøkonomi kostnader Antall behandlinger og operasjoner Kontakt: Kjetil Hestdal, adm.dir. Photocure, tlf:

7 Norsk Pasientregister registrerte i 2004 over sykehuskontakter på grunn av diagnosen blærekreft. En sykehuskontakt er ikke det samme som antall pasienter; en sykehuskontakt kan være et sykehusopphold (et eller flere døgn) eller en poliklinisk konsultasjon. Omkring 85 % av sykehuskontaktene skjedde på en poliklinikk. I 2003 var tilsvarende tall sykehuskontakter og i 2002 var det sykehuskontakter. En blærekreftpasient representerer vanligvis flere sykehuskontakter i løpet av et år. 2 Det ble registrert over sykehuskontakter på grunn av cystoskopiundersøkelser i løpet av Omkring 80 % av disse ble registrert på poliklinikk. Tilsvarende tall for 2003 var ca og i 2002 ble det registrert ca sykehuskontakter. Mange blærekreftpasient gjennomgår flere slike undersøkelser i løpet av ett år. 3 Norsk Pasientregister registrerte i 2004 ca sykehuskontakter i anledning TURBoperasjoner (se nedenfor). Nesten alle kontaktene gjaldt innlagte pasienter. 4 Kostnader Kostnaden for en cystoskopi avhenger av om den gjennomføres poliklinisk med lokalbedøvelse eller om pasienten legges in for operasjon. Hvis man med sikkerhet vet eller mistenker at det finnes svulster i blæren som bør fjernes, er det enklest både for pasient og helsetjeneste å gjøre det samtidig med den første operasjonen. Ved privat sykehus i Norge koster en cystoskopi uten TURB omkring NOK og en cystoskopi med TURB ca NOK Tilsvarende kostnadsinformasjon for offentlig sykehus i Norge finnes ikke, men en s k KPP-database (kostnad per pasient) er under utvikling ved SINTEF Helse. Beregninger ved offentlige sykehus i Sverige viser at: Cystoskopi koster ca SEK Cystoskopi med TURB koster ca SEK En behandling med BCG-immunterapi koster ca SEK Fjerning av urinblære koster ca SEK Cellegiftbehandling koster fra SEK til SEK for en behandlingsperiode på to år. Kontakt: Kjetil Hestdal, adm.dir. Photocure, tlf:

8 (1) Retningslinjene har utviklets etter en vurdering av vitenskapelige rapporter. De har blitt diskutert og godkjente av Europeisk Urologisk Forening og er å betrakte som state-of-the-art innen diagnose og behandling av CIS. (2) Datagrunnlag, Norsk pasientregister: Antall sykehuskontakter med diagnoser for blærekreft. Hovedeller bidiagnoser som har ICD-10-kode C67x, C68x og Z08x. (3) Datagrunnlag, Norsk pasientregister: Antall sykehuskontakter med operasjonskoder for fjerning av blærekreft. Prosedyrekoder (NCSP) UKC02 Cystoskopi, UKC05 Cystoskopi med biopsi, KCD02 TURB, KCB01 Perkutan endoskopisk biopsi av urinblære, KCD10 Blæreseksjon, KCD11 Perkutan endoskopisk blæreseksjon, KCD30-98 Destruksjon av blæretumor mm (4) Datagrunnlag, Norsk pasientregister: Antall sykehuskontakter med operasjonskoder for fjerning av blærekreft. Prosedyrekoder (NCSP) KCD02. Photocure ASA Hoffsveien Oslo Telefon: E-post: Pressekontakt: Kjetil Hestdal Adm. Dir. Telefon: E-post: Kontakt: Kjetil Hestdal, adm.dir. Photocure, tlf:

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er skjoldbruskkjertelen og hvilken funksjon har den? Skjoldbruskkjertelen

Detaljer

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som ønsker informasjon om hva kreft er. Hva er kreft?

Detaljer

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Fafo-notat 2011:04 Fafo 2011 ISSN

Detaljer

Brystkreft Diagnose Behandling Kontroller

Brystkreft Diagnose Behandling Kontroller Brystkreft Diagnose Behandling Kontroller SØ-9110 Innhold 3 4 5-7 8-9 10-11 12-13 14 15 16 Forord Brystkreftsykdommen Behandlingsformer Mulige komplikasjoner etter operasjonen Oppfølging etter operasjonen

Detaljer

Prostatakreft. - til pasienter, pårørende og andre interesserte. I samarbeid med. kreftforeningen.no >

Prostatakreft. - til pasienter, pårørende og andre interesserte. I samarbeid med. kreftforeningen.no > Prostatakreft - til pasienter, pårørende og andre interesserte kreftforeningen.no > I samarbeid med < Innledning Innhold 3 Innledning 5 Prostata 7 Prostatakreft 7 - Årsak/økt risiko 7 - Arvelighet 7 -

Detaljer

7. Helse. Berit Otnes

7. Helse. Berit Otnes Berit Otnes 7. Sunnere levevaner, som mindre røyking og mer mosjon, bidrar trolig til at eldres helse er noe bedre enn før. Flere seniorer mener selv de har god helse, selv om det samtidig fortsatt er

Detaljer

Kreft årsaker og behandling

Kreft årsaker og behandling 140 Kreft årsaker og behandling 141 Kreft årsaker og behandling Øyvind S. Bruland Etter mange år som forsker og lege ved Radiumhospitalet, har jeg til fulle fått erfare hvor lumsk og uforutsigbar en kreftsykdom

Detaljer

Til deg som bruker antidepressiva

Til deg som bruker antidepressiva Til deg som bruker antidepressiva Myter og fakta om antidepressive legemidler ved behandling av angst og depresjon Lars Tanum, overlege dr. med. Desember 2003 Om heftet Depresjon og angst er blant de hyppigste

Detaljer

Kreft i munnen. Informasjon fra Kreftforeningen

Kreft i munnen. Informasjon fra Kreftforeningen Kreft i munnen Informasjon fra Kreftforeningen Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av kreft i munnen. Betegnelsen munnkreft

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.KREFTINFORMASJON.NO I SAMARBEID MED: Nr 2 FEBRUAR 2015 SAMMEN MOT KREFT Les om LUNGEKREFT Et nytt forskningsprosjekt kan gi verdifull

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

Kreft i Norges fylker 1954 2013

Kreft i Norges fylker 1954 2013 Special issue / Spesialnummer: Kreft i s fylker 194 213 Redaktør: Skrivegruppe: Inger Kristin Larsen Inger Kristin Larsen, Tor Åge Myklebust, Trude Eid Robsahm, Giske Ursin, Tom Kristian Grimsrud, Gry

Detaljer

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist Brystkreft En informasjonsbok for pasienter og pårørende Forord Livet byr på mange overraskelser, gledelige og vanskelige i en blanding som ikke alltid virker

Detaljer

Føflekkreft. - og annen hudkreft. kreftforeningen.no >

Føflekkreft. - og annen hudkreft. kreftforeningen.no > Føflekkreft - og annen hudkreft kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Huden 6 Hva er kreft? 8 Føflekkreft 12 Kartlegging av kreft 16 Behandling av kreft 18 Behandling av føflekkreft

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner

Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner 2012 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner Samhandlingsreformen setter fokus på å dempe sykehusbruk. Bakgrunn for dette er at det blir flere eldre og flere

Detaljer

Wegeners granulomatose.

Wegeners granulomatose. Wegeners granulomatose. Informasjon til pasienter og pårørende Overlege Wenche Koldingsnes, Revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Wegeners granulomatose (WG) er en sykdom oppkalt

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Røykfri graviditet Informasjon om helsegevinstene ved å være røykfri

Røykfri graviditet Informasjon om helsegevinstene ved å være røykfri Røykfri graviditet Informasjon om helsegevinstene ved å være røykfri 1 INNHOLD Jeg er gravid! Den dagen du får vite at du skal bli mor, settes mange tanker og følelser i sving. Forventning og usikkerhet,

Detaljer

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Sjeldne møter Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Innledning ange med en sjelden diagnose er vant til mye kontakt med ulike deler av helsevesenet, Mprimærhelsetjenesten så vel som

Detaljer

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon Nyttig informasjon til mor og datter Hvordan er det mulig at man kan vaksineres mot kreftsykdom, og hvem bør vaksineres? Innhold Livmorhalskreft fakta

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Sleeve

Pasientinformasjon Gastric Sleeve Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Sleeve Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag

Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag HELSE OG SOSIAL Virksomhet for helsefremming og innovasjon Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag Prosjektleder Linn Ø.Gyland 2 Innhold 1.0 Bakgrunn... 4 2.0

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

SAMMEN. MOT KREFT Les om

SAMMEN. MOT KREFT Les om DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO.1 FEB 2014 SAMMEN I SAMARBEID MED: MOT KREFT Les om PROSTATAKREFT Nye behandlingsmetoder på den mest vanlige krefttypen hos menn ÅRETS KREFTDAG Åpenhet

Detaljer